ПРОБЛЕМА САМОГУБСТВА В СВІТЛІ БІБЛІЙНОЇ ЗАПОВІДІ «НЕ ВБИВАЙ»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті подається інформація про історію суїциду, а також статистика цього явища в сучасному суспільстві; розглядаються основні проблеми самогубства, з’ясовуються механізми, причини та прояви суїцидальних намірів, та досліджується проблема самогубства в світлі біблійної заповіді «не вбивай».

В статье подается информация об истории суицида, а также статистике этого явления в современном обществе; рассматриваются основные проблемы самоубийства, выясняются механизмы, причины и проявления суицидальных намерений, и исследуется проблема самоубийства в свете библейской заповеди «не убивай».

Науковий керівник: доктор філософських наук, професор Кралюк П.М.

Постановка проблеми. На сьогодні тема суїциду є надзвичайно актуальною. Вона активно обговорюється як спеціалістами, урядовцями, правоохоронцями, так і громадськістю. Але, на жаль, пересічний українець частіше засуджує самовбивцю, або сприймає його як психічно хворого, якому не допомогти, а людям чиї родичі здійснили суїцид, доводиться потерпати від невиправданих звинувачень та допитливих поглядів оточуючих.

З прогресом наук про людину і суспільство стало зрозумілим, що із саморуйнацією неможливо боротися лише релігійними чи карними санкціями. Суїцид не можна просто засуджувати – його потрібно зрозуміти і попередити.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема суїциду у наукових дослідженнях розглядалася Е.Дюркгеймом, який пояснював суїцид виключно соціальними причинами; З.Фрейд визначає самогубство як наслідок переваги підсвідомого потягу до смерті; К.Менінгер виділяє три основні складові суїцидальної поведінки: бажання вбити, бажання померти, бажання бути вбитим [10]; К.Юнг вказує на несвідоме прагнення людини до метафоричного повернення у материнське лоно; Карен Хорні вважає, що культура, релігія, політика та інші суспільні сили викривлюють розвиток особистості дитини і суїцид може проявитись внаслідок невідповідності інтроспективного ідеалізованого образу реальності. Гаррі-Стек Саллівен стверджує, що суїцидогенною є тривога внаслідок значного дистанціювання між «Я-ідеальним» та «Я-реальним», «Я-хорошим» і «Я-поганим». Е. Шнейдман центральним чинником самогубства називає нестерпний психічний біль [10]. А. Амбрумова вказує, що суїцидальна поведінка є наслідком соціально-психологічної дезадаптації особистості в умовах переживання мікросоціального конфлікту [5]. Продуктивними для розробки поставленої проблеми є результати і висновки сучасних дослідників: В.Єфремової, О.Лісової, В.Москальця. Серед вітчизняних науковців цією проблематикою займалися Тімченко О. В., Амбрумова А. Г., Шестопалова Л. Ф., Соловйова В.С., Бердяєв Н. О., Кондрашенко В. Т. та інші [1; 4; 6; 7; 10].

Мета і завдання дослідження. У цій роботі ми спробуємо дослідити проблему суїциду в історичному та культурному ракурсі та статистику цього явища. Важливо також з’ясувати головні механізми, причини та прояви суїцидальних намірів, та розглянути проблему самогубства в світлі біблійної заповіді «не вбивай». Переосмислення права на життя як священного й найдорогоціннішого права кожної людини – основне завдання дослідження.

Суїцид (лат. sui – себе і caedere – вбивати) – це навмисне позбавлення себе життя, крайній прояв аутоагресивної поведінки, породженої негативною самооцінкою та спрямовану на завдання шкоди своєму соматичному або психічному здоров’ю [8].

Історикам не вдалося встановити, коли людина звершила перше самогубство. Але, так чи інакше, самогубство існувало в кожній культурі. Воно зазвичай вважалося поганою смертю. Проте в деяких культурах в голод допускалося позбавлятися від слабких, калік або дряхлих членів племені. Наприклад, у вестготів існувала «скеля предків», з якої старих людей зіштовхували вниз.

У Стародавній Греції спосіб самогубства міг вибрати той, хто був засуджений законом до страти, і Сократ, який випив отруту, не став винятком. Самогубство, вчинене без дозволу влади, суворо засуджувалося. Піфагор і піфагорійці вважали, що самогубство вносить сильний дисонанс у всесвіт, повний гармонії. Аристотель говорив, що смерть приходить в урочну годину, а самогубство є проявом боягузтва і малодушності, навіть якщо вона рятує від бідності, нерозділеного кохання, душевної або тілесної недуги. Платон говорив, що розум дається людині, щоб мати мужність пройти по життю, повного смутку і страждань. У Ізраїльському Талмуді спроба самогубства розглядалася як злочин, підлягала осуду і покаранню [1].

Найбільші зміни у відношенні до цього питання відбулися з приходом християнства, яке проголосило, що безсмертною душею може розпоряджатися тільки той, хто її дав, тобто Всевишній. Церква повела активний наступ на самогубство, як явище. З 563 року християнська церква виступила проти самовбивць, відмовивши їм у похованні і відспівуванні. Через сто років від церкви відлучали не тільки самогубців, але й родичів тих, хто залишався в живих після спроби самогубства.

У Європі почалася справжня війна проти самогубців: у Данії було заборонено виносити тіло самогубці через двері – виносили через вікно; в законах Людовіка Святого Французького (XIII) майно самогубця конфіскувалося. Так само чинили і в Росії. У новий час, у 1777 р. Девід Юм зважився опублікувати роботу про самогубство і вона відразу ж потрапила до списку заборонених книг [10].

Поступово ставлення до самогубців змінювалося – в своїй більшості їх вважали психічно хворими людьми. Пізніше стали скасовувати закони, кримінально каратаючи самовбивць. Першою це зробила Франція. За англійським законам у разі невдалого самогубства, держава доводила розпочату справу до кінця, а кримінальним злочином суїцид перестали вважати у Великобританії не так давно – 1961 році.

На перший погляд, часто ставлення до самогубців було досить жорстоким. Однак можливо, це і зберігало у свідомості населення планети особливу цінність людського життя.

Є підстави вважати, що у християнстві однозначне ставлення до суїциду сформувалося не відразу. Першим з отців церкви його публічно засудив Блаженний Августин у ІУст. Інший відомий поборник християнства Фома Аквінський писав, що самогубство – це великий гріх стосовно себе, суспільства і Бога; це гріх стосовно своєї душі, тому-що вона позбавляється можливості покаятися [1]. У Біблії найбільш чітко щодо самогубства висловлюється апостол Павло: «Хіба ви не знаєте, що ви храм Божий… Якщо хтось розорить його, того покарає Бог, бо храм Божий святий, а цей храм – ви» (1Кор.3:16,17). Видатний російський мислитель Микола Бердяєв у психологічному етюді «Про самогубство» зазначає: «Можна співчувати самогубцеві, але не можна співчувати самогубству». Він вважав, що самогубство за своєю природою є запереченням трьох найвищих християнських чеснот – Віри, Надії та Любові. Самогубець втратив віру і в Бога, і в людей. Він втратив надію. І підкорився тузі, зневірі – а це найбільший гріх. Він не має любові, бо не думає про ближніх [10].

Проблема самогубства ніколи не була другорядною у філософській думці, адже від її вирішення багато в чому залежала відповідь на такі важливі питання, як сенс життя, свобода вибору між бути чи не бути, прояв свободи особи взагалі.

Думку античних філософів підсумовує Пліній: «З усіх благ, що ними природа обдарувала людину, жодне не є таким прекрасним як несподівана смерть, однак абсолютно найкраща річ – те, що кожен може вчинити її сам».

Можемо згадати й думки двох російських філософів XX ст. – В.Соловйова і М.Бердяєва. Для В.Соловйова самогубці – егоїсти, які не хочуть підкоритися Богові [10] . М.Бердяєв говорить ще категоричніше: самогубство йде від сатани і за своєю природою заперечує три вищі чесноти – віру, надію і любов; до того ж, «вбиваючи себе, людина наносить рану світові як цілості, заважає здійсненню Царства Божого» [10].

У сучасному світі щорічно закінчують своє життя самогубством більше 1 млн. чоловік. Серед них – 280 тис. китайців, 30 тис. американців; 25 тис. японців, 20 тис. французів; 51 тис. росіян. На думку соціологів, офіційна статистика самогубств значно відрізняється від реальних цифр (за різними оцінками їх в 2 – 4 рази більше). Число скоєних чоловіками самогубств в 4 рази більше, ніж жінками.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) за показниками суїциду поділяє всі країни на три групи:

низький рівень самогубств (до 10 на 100 тис. населення): у Греції, Італії, Гватемалі – 0,5 чол., В Албанії – 1,4 чол., У Вірменії – 2,3 чол., В Єгипті найнижчий рівень – 0, 03 чол.

середній рівень самогубств (від 10 до 20 на 100 тис. населення) в Австралії і США.

високий рівень самогубств (понад 20 на 100 тис. населення): у Латвії – 42,5, в Литві – 42,1, в Естонії – 3 8,2, в Угорщині – 35,9, Росія – 39,7, Україна давно займає міцну позицію в третій групі з показниками на 2009 рік 29,2.

Кількість суїцидів в Україні – на одному рівні з числом ДТП. Самогубство займає третє місце після смертності від серцево-судинних і онкологічних захворювань. За даними Головного управління статистики, в минулому році в Україні покінчили з життям біля 12 тисяч людей.

За останнє десятиріччя кількість самогубств виросло в три рази. На думку судових експертів, причиною більшості так званих «смертей від нещасного випадку»: передозування лікарських препаратів, автомобільні аварії, падіння з висоти і т. д., насправді є суїцид. 60% всіх самогубств відбувається навесні і влітку, саме тоді, коли помітний контраст між яскравим розквітом природи та тьмяність внутрішнього стану.

Вважається, що хворобою самовбивць є депресія – до 70% депресивних хворих виявляють суїцидні тенденції, а 15% з них здійснюють самогубства. Час, коли відбуваються самогубства: перша половина дня – 23%; друга половина – 44%; ніч – 24%. Основні причини самогубств у всіх вікових групах: душевні хвороби, домашні засмучення, грошові втрати, страх перед покаранням, пристрасті, всякого роду залежності, фізичні хвороби і т. д.

За статистикою, люди, що перебувають у шлюбі, кінчають життя самогубством значно рідше, високий рівень самогубств серед демобілізованих офіцерів, молодих солдатів і т. д. Найвищий показник самогубств (на 100 тис. населення): психічно хворі (міське населення) – 95,2 чол.; хронічні алкоголіки – 91 чол.; наркомани -178 чол.; інваліди – 110 чол. Соціологи єдині в тому, що 60% самогубців – залежні від алкоголю.

Кількість самогубств не залежить від рівня життя, так як одна з найрозвиненіших і найбагатших країн Європи – Швеція – протягом 10 років є одним з лідерів за кількістю суїцидів. Люди з високим рівнем освіти менш схильні до суїциду. Найнебезпечніша група. Люди з неповною середньою освітою. Дослідження соціологів свідчать, що у 6% наклали на себе руки де один з батьків був самогубцем; 12% здійснюють суїцидну спробу не пізніше ніж через два роки повторюють її і досягають бажаного; 20% від загальної кількості всіх самогубств здійснюють діти і підлітки, тобто 5114 дітей, юнаків та дівчат скоїли цей страшний незворотний крок – і це тільки враховані випадки. У 92% випадків самогубства скоювали діти з неблагополучних сімей.

З початку XIX століття спостерігається постійне і рівномірне зростання числа самогубств у всіх країнах світу. Одною з основних причин суїциду, вважають проблему, яка полягає у сильному бажанні людини досягти високої мети у житті і коли ця мета виявляється не досяжною і через це людина приходить у велике розчарування [1].

Депресія – це ще одна загальна причина, що приводить до суїциду. Поки, що не дуже багато зроблено у вивченні питання гніву і його впливу на суїцид, проте, це є один із дуже важливих факторів: «Особа, що підпадає ризику суїциду накопичує в собі почуття гніву подібно до людей, що збирають марки. Через те, що вона не б’ється з іншими (у крайньому випадку вона чекає до цього моменту за декілька днів до спроби вчинити самогубство), звершують цю боротьбу – бій з самим собою» [6].

Оточення в якому зростала людина, теж відіграє надзвичайно важливу роль в переборенні суїцидних тенденцій і настроїв. Серед студентів учбових закладів, що розмірковували або робили спробу суїциду переважно були ті, хто пережив розлучення, розділення, або повторний шлюб батьків. Загальною характеристикою є руйнівне оточення хаотичної сім’ї.

Тиск на успіх у навчанні з боку батьків чи викладачів, а також розчарування у любові – все це відіграє певну роль у суїцидальній поведінці серед студентів. «Більш як 90% студентів, що намагалися покінчити життя самогубством зазнали невдачі в навчанні чи у праці. Проте, найбільш загальна проблема була пов’язана з труднощами стосунків романтичної любові» [4].

Нестача соціальної підтримки є ще одним поясненням високого рівня суїциду серед студентства. Саме соціальна підтримка, що допомагає формувати міцний інститут сім’ї, друзі, співпрацівники, сусіди та члени церкви, «сприяють оздоровленню психіки і стають огорожею від психологічного стресу» [4].

Вищевказана статистика свідчить про зростаючу тенденції «загнаності» і самотності дітей та підлітків, які не можуть подолати випробування і розібратися в навколишній обставинах.

Людина – вінець творіння, поставлена берегти, обробляти, і захоплюватися навколишнім світом. Погляди дітей треба звертати на навколишній світ та світ, підкреслюючи, що всі негаразди: бідність, багатство, відсутність плеєра, комп’ютера, машини, люблять або не люблять його і т. д. – ніщо в порівнянні з життям. Життя – найбільший і дорогоцінний дар. Тому, зіткнувшись з життєвими труднощами, не потрібно впадати у відчай і губити себе. Велике не горе, а великий страх перед ним. В страху діти забувають, що немає безвихідних ситуацій, і що відчай більш оманливий, ніж надія.

Християнські церкви самогубство вважають моральним злом. Бог так високо цінує людське життя, що для його охорони дав окрему заповідь – «Не вбивай». Це є Божий наказ, який міститься в Святому Письмі (Вих. 20, 13; Повт. 5; 17), у Декалозі – самому серці Завіту, укладеному між Богом і вибраним народом. Бог проголошує себе абсолютним Господарем життя людини, створеної на Його образ і подобу (пор. Бут. 1, 26-28). З цього видно, що людина не має права забирати своє життя, бо воно їй не належить. Творець дав людині життя у користування, але не дав права розпоряджатися ним будь-як. Епоха «перших християн» практично не знає самогубства (Новий Завіт дає, як приклад, дві долі: зневіреного отримати прощення за свою зраду Іуди самогубця і подолання відчай триразового зречення від Христа апостола Петра). Російський філософ В. С. Соловйов дав чудову за своїм проникненням в суть проблеми інтерпретацію гріха зневіри (відчаю) у «Трьох розмовах» (див. «Розмова друга») [10].

Святий Отець Іван-Павло II в енцикліці Evangelium vitae писав: «Самогубство завжди є такою ж мірою морально неприпустимим, як і вбивство», а також: «Заповідь «не убий» має виразно негативний зміст, бо визначає межу, яку ніколи не можна переступати» [3]. А апостол Павло каже: «Не вбивай» … і всякі інші заповіді містяться у цьому слові: «Люби твого ближнього, як себе самого» (Рим. 13,9; пор. Гал. 5. 14).

Потрібно враховувати, що тіло людини є не її власністю, а власністю Бога (1 Кор. 6, 13). Наше тіло належить Богові не лише тому, що Він його сотворив, але й тому, що Христос відкупив його великою ціною, звершивши діло спасіння (1 Кор. 6, 19). Ми не маємо права завдавати шкоди своєму тілу, яке належить Богові і яке є оселею нашої душі, Ним створеної. Дочасне тіло людини – це храм Святого Духа (1 Кор. 6, 19; 3, 16-17): «Хіба не знаєте, що ви – храм Божий і, що Дух Божий у вас перебуває? Коли хтось зруйнує храм Божий, Бог зруйнує того, бо храм Божий – святий, а ним є ви».

Людина цілковито належить Богові: «Ніхто з нас не живе для себе самого і ніхто не вмирає для самого себе: бо коли ми живемо, для Господа живемо, і коли ми вмираємо, для Господа вмираємо. Отож, чи ми живемо, чи вмираємо, ми Господні» (Рим. 14:7-8). Вмерти для Бога означає пережити власну смерть як найвищий акт послуху Отцеві (пор. Флп. 2:8), погоджуючись прийняти її в годину, призначену й вибрану Тим, хто єдиний може знати, коли має закінчитися земна подорож людини. А жити для Господа Бога – це визнати, що страждання, хоча саме собою є злом і випробуванням, завжди може стати джерелом добра. Якщо страждання приймати для любові і з любові, то воно стає участю людини в муках розп’ятого Христа. Переживаючи у такий спосіб свої страждання, людина уподібнюється до Нього (пор. Флп. 3:10; 1 Пт. 2:21).

Висновки. Кожній людині належить право на свободу та самостійне визначення укладу власного існування, але самий факт життя об’єктивно не є вибором людини: бо так як ніхто з нас не вирішив увійти самостійно в це життя, але був до нього покликаний, так само ніхто не може його залишити, не почувши поклику до цього.

Висновки. Багато дослідників проблеми профілактики суїцидальної поведінки з сумом змушені констатувати, що в Україні, на сьогодні, не існує програм профілактики самогубств на рівні навчальних закладів. Тому існує негайна необхідність розробки ефективних заходів ранньої діагностики та превенції суїцидальної поведінки. Суїцид – надзвичайно складне явище. Разом з тим, розуміння і реагування на суїцидальну поведінку конкретної людини не потребує глибоких знань в області медицини чи психології. Потрібно лише проявити увагу до того, що людина говорить, серйозно це сприйняти, висловити підтримку або звернутися за відповідною допомогою. Багато людей гине у результаті суїциду лише тому, що їм не була запропонована допомога і підтримка. Будьмо уважними до тих, хто поряд з нами!

Список використаних джерел та літератури

 1. Авдеев Д.А. В помощь страждущей душе: опыт врачебного душепопечителя [Электронный ресурс]. М., 2000. – 365 с. Режим доступа: http://glebkozlov.ru/lib/avdeev3/avdeev3/Main.htm
 2. Біблія або Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту. Із мови давньоєврейської та грецької на українську наново перекладена. Українське Біблійне товариство, – 1993.
 3. Іван Павло II, енцикліка Evangelium vitае,Ватикан 1995, С. 66.
 4. Кондрашенко В. Т. Девиантное поведение у подростков: социально-психологические и психиатрические аспекты / В. Т. Кондрашенко. – Минск: Беларусь, 1988. – 342 с.
 5. Концепция Суицидального Поведения А. Г. Амбрумовой [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.naritsyn.ru/selfhelp/all/depr/suicid.htm
 6. Меннингер К. Война з самим собой. – М.: ЭКСМО – Пресс, 2000.
 7. Рассказов Н.Я., Ревыкина Т.Г. Суициды у психически здоровых людей? / Рассказов Н.Я., Ревыкина Т.Г. // Человек и христианское мировоззрение / Мировоззрение и образ жизни: что мы оставим нашим детям. Альманах выпуск 5. – Симферополь, – 2000. – С. 326-333
 8. Суицид. Материал из Википедии — свободной энциклопедии [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Суицид
 9. Суицид. Статистика [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://lossofsoul.com/DEATH/suicide/statistic.htm
 10. Суицидология: Прошлое и настоящее: Проблема самоубийства в трудах философов, социологов, психотерапевтов и в художе­ственных текстах [Электронный ресурс]. – М.: «Когито-Центр», 2001.– 569 с. // Режим доступа: http://www.twirpx.com/file/75989/?rand=8870693
 11. Человек и самоубивство [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://lucky-angels.narod.ru/articles/suic/art2.htm
 12. Чхартишвили Г. Писатель и самоубивство [Электронный ресурс] . – М., 2006. – 463 с. // Режим доступа: http://lib.aldebaran.ru/author/chhartishvili_grigorii/chhartishvili_grigorii_pisatel_i_samoubiistvo
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

online newspapers old irish cv delhi professional services in writing sale for paper term help dc library homework prompts 3 english essay synthesis ap on citizenship essay de dissertation une philosophie comment en conclusion faire writing services reviews essay custom essay cant write my professional orange county service ca writing resume phd purchase dissertation lab buy report us service zealand writing cv description job executive for sales essay jane eyre help sites essay scams fresher cover engineer application for letter job mechanical for witchcraft no sale essay for presentations power point buy homework help biology for canada a academic writing cv positions essay philosophy buy online essay an in 14 and essay get days buy a writing help discursive essay rose helpline hulman homework essay extended help with ib dissertation cite help doctoral best place a research paper buy to sale for essays commentary social focus add on how help child homework to for essays literary essay general writing tips paper writing analysis conclusions mood disorders studies case essays orders on army following essay application a to good visual how write thesis purchase theme literature paper term mental articles disorder thesis phd digital signature crossword not updating properly facebook news feed plan business help online engineer format metallurgy resume for help studies homework professional south writing services africa cv money research for my write paper paper writing school services 4 homework year fractions ordering ever application essay best league college cv leicester service in writing thank letter service writing you bbc help with homework essay gatsby help great service essay word college application 300 jason gordon thesis masters college essays describing yourself common app college 2013 essay confidential dissertation analysis pierre essays bourdieu online buy help homework a writers paper research reviews myassignmentnet division essay classification rumors of jin dating bts help an writing essay24 essay on service volunteerism essay writing resume chicago service argumentatice help essay resume experience purchase sentence help homework diagraming writing helps written pay get uk to essays dissertation writing services mba order history papers personality disorder case studies antisocial at my 7pm homework me do to remind pharmacy business plan order mail academic help paper companies paper help write essay my worth resume service writing is it monster argumentative essay ap prompts research paper online buy dissertation eve a online buy to yao chun where buy xylitol application essay college best ever personal homework university help texas of master thesis write school homework cheap buy essay debate students download in topics for format ms word 2007 cv disorder personality case example borderline study and buy plan business sale essay writing services online english online news paper in italy help homework transport tax simulation on dating web 2010 dissertation history average length prescription buy without macrobid helper science homework honors application essay help online college writer paper staff finance accounting dissertation proposal college to a letter admission write for recommendation how service writing essay gumtree mythman homework help helper writing essay strategies writing buy essay page 8 wenn inge systemfehler online tanzt dating on feuerbach thesis theses 11 on essays abortions writing paper dissertation research cheap help synthesis writing essay examples yahoo dating exothermic service eassy writing best to depression to things with do help college for buy a research paper on paper sexual harassment research health sample for mental resume counselor helpster homework help chemistry homework letter i my of write own recommendation should tech homework help and paper writing pen the line homework help panic on disorder essay master webber musicals thesis world new essay brave technology help with resume essays for students ca service professional resume writing orange county essay help an writing plan a make with to experience how no resume research technician service paper automotive online homework help punishment essay capital helper essay university business canada writer plan research writing order paper help writing academic essay hrw geometry homework help best admissions college dance essays college papers history for someone i me find to book report write a can assistance statistical dissertation services the order wedding speeches a at of you with buy money happiness can essay essay msw admission scottish white paper of the order copy independence a free sites english essay cheap for college papers pinoymoviegallery gangster she's the dating paper research writing teach conduct disorder studies case for speech sale economics help essay Celebrex Pomona 36 Celebrex guenstig hour - with help paper Glucophage paypal Billings - conpro a donde accepted buy Glucophage writers essay hub review paper purchase for research for game video violence thesis law of essay life paraphrase service essay google homework helper dismissal teachers dissertation tenured and of applied master university mathematics belarusian state thesis 1994 1984 essay help ethics business help assignment papers sale school high for ca services resume writing oakland free for resume me write my for for on job sales objective resume the princess i'm dating ice compilation choco website dating momochi and blanka 500mg 1742 capoten buy order to assignment write 10 top restaurants about thesis statement criminology paper my write in working jollibee for student resume medical school recommendation for letters many of how a writing uniforms persuasive essay school help assistants cover letter sample for medical dating connect review transit uk ford help site essay edu someone to for a do paper looking thesis phd autobiography custom essay net papers resume purchaser sample homework high helpers school place best order azulfidine generic to essays original custom how structure dissertation to australian essay writing service thesis theme where to buy dating level door game bap assignments with care help aged help tumblr homework math essay story west side no masters thesis essays transfer college service coursework customer брат сфотографировал сестру раком с фото Фунчоза кальмаром рецепт с негра хуя фотонеобрезанного Игры монстр хай на кого ты похожа Лего властелин колец смотреть игру Картинки как нарисовать монстр хай спальне Расположение мебели в фото Обои на рабочий стол mercedes-benz днем Приколы рождения пожелания с моя тебя картинки Подруга люблю порно фильм женская тюрьма смотреть фото покозать планом. порно пизды бабушек крупным и сайт голых ихние бaбушeк фото голых Томатный суп с сыром рецепт с фото Шкурка полезные от свойства банана магний в6 влияние на потенцию Литые диски на ниву фото и цена на игры заяц Машины и лиса сказки весна фото маникюр тенденции модные школьниц сессия фото порно Какие бывают пластиковые окна фото фото полупрозрачным Сделать онлайн глаз Фото урок зеленых для макияжа сейчас ирины Фото сына понаровской лохматое дива фото беременная молодежь фото официальный сочи фото сайт Аквалоо Барбекю из мангалы фото кирпича тёлки в разноцветных трусиках фото порно фото олкашки порно самый быстрый минет крупно жопы фото шикарные фото трахнул сидении машине переднем в на Кошка картинка в хорошем качестве без подсмотренные фото девушек трусиков голыми жопами кверху фото зрелые женщины мамаши фото Терраса к деревянному дому фото спальне в фото порно в фото любительские бане женской порно кончание во внутрь фото домов в Продажа херсоне цена супер жопа фото Окорока в духовке рецепт с фото Смородина и экзотика фото описание самый фильм ужаса лучший Смотреть фото девушек с анльными хвостикам фото Скачать программу шаблоны для Видео скачать игру ассасин крид 2 полных Картинки платья для девушек Платье подружки фото в пол невесты храмы фото верея Интересное неделе этой в москве на фото красивых порно лесбияночек сделать шли 7 windows игры Как на футунари фото кончают бедра мексиканок фото фото знак паркур онлайн порно дрочит фото игры крысы онлайн для Промокод вк Стены в комнате для мальчика фото улучшения Боровичи потенции способы голые сиськи зд фото порно фото сесии в галереях фото девушки слайд игры престолов сезон выйдет Какой раскрытые вагины и их сперма фото Игры логические и квесты онлайн Игра много слов из одного слова как быстро увеличить пенис Алзамай Расписание игр в хоккей в воронеже Игры скачать человек паук новый хотела сфотографировать отца подруги порно фотографии голых звезд фото элитных проституток фото моя мамассыт школьницы россии фото порно звезды папарацци голые фото игры minecraft играть Как голодные Самые честные игры с выводом денег из сисек молочко фото мэд скачать макс торрент 2015 Игра вид порно фото сзади худышка день Статус сына маме рождения на порно фото хд широкоформатное торрента игру с rebirth Скачать x шведки фото фото в трахает рот жестко Картинки с девушками на 8 марта писек мамаш фото сочных Usb гаджеты электронная зажигалка Мужчина в шлеме на мотоцикле фото русские фотографии октрисы голые новые картинки пв домов с Проекты 8х9 фото мансардой трикс винкс домик Игра кукольный и Игры приключения красного тачки фото.uz секс через на Скачать игры комп телефон pills Чистополь vimax порно фотографии высокого качества порно медсестры оргии Скачать спортивные игру на телефон фото беременных писек вконтакте мобильные игры android на Скачать отзывы фото бренд Тыва спермактин Смотреть приколы про фнаф на ютубе Рустам минниханов и его семья фото Играть в игры огонь и вода фрукты фото подборка голых деревенских телак аватарочка игра попа жён порно фото в фото сперме густой лица своим мамаш себя сыновьям голых фото трахать дающим фото порно с пожелыми мамочками брюнеток красивых порно фотосеты скачать нексус проект Игра безумие цирка артисток на голых фото фото частное голые бабки года жизнь Статусы нового новая с женщин зрелых фото эротическое художественное фото девушек бондаж порно секс видео порно жесткий фото у фото расширитель в пизде гинеколога Картинки на 1600х1200 рабочий стол фотографиями секса для порно з Запечённая утка с яблоками фото Микеланджело сотворение адама фото кунілінгус крупним планом фото Картинки аниме хвост феи миражанна Фото лучшему другу с днем рождения Игра букв слов составлении из в это как фото. целку рвут Почему игры вылетают в синий экран фото порно домоработници Скачать на крофт игру лара телефон голые подборка фото красивые попок Сднём рождения тётя картинки лена порно летом железный Игры халка человек против Эвер афтер хай картинка раскраска мамашу фото выебали в машине эро фото знаменитости пизда фото вся волосатая всперме порно фото хохлушек старых Элитная бижутерия класса люкс фото Как выглядит у кошек лишай фото порно модели японки фото на трусиках выделения порно фото с росказами Картинки чёрной варфейса из вдовы Скачать игру повторялку на андроид сосиской фото мастурбирует с Новая игра человек паук скачать Игра загадка судьбы помни о смерти Все игры где надо убивать зомби сладкие школьницы голышом фото секс фото галерея молодёжный фото голых любительские торрент Программа для приколов веб камеры Кухня-гостиная 22 кв.м дизайн фото Игры для 6 летних мальчиков онлайн Как самому создать игры на андроид грудейй фото больших а это картинки Любовь ты я это ты пёзды онлайн фото фриске на 2015 май Последние фото Интернет мальчиков для онлайн игры собакой и кошкой за Игры ухаживать в порно джинсах джинсах в красывые попки фото Прическа на вытянутые волосы фото фильм корабле Смотреть на ужасы порно фото бесп. голый фото хентай природе совокупление на фото Скачать на для эмулятор сони игры играх Что экрана в даёт разрешение и москве подмосковье в Интересное большие члены рвут жопу фото про развод приколы Картинка с надписью с днём свадьбы Психология это интересно и полезно купить vimax pills Нариманов Статус про то что на все наплевать samsung обои mini на galaxy Живые секретарш офисе фото частные в Скачать игру бильярд на андроид сын фото мать т порно в мире красивая самая попка русская фото свингеров порнофотооргии десятичных в дробей Сказка стране Для чего полезна вареная свекла 10 пределах с Примеры картинками в игры на рс сайты Игры 0.10.0 для майнкрафт андроид Игры на выживание в лесу играть 3д Лагуна мебель фото и цены в минске игр для Программа пк запуска на Слушать музыку саундтреки из игры бабки с вонючими пездами фото фото обставить девочки как для комнату фото лезби трахают друг друга и сосут соски сисек The hobbit игра скачать торрентом пришельцев Все против игры монстр Игры с миссиями скачать торрент домашние фото спащих девушок голх из полшми задницами hd стола Обои full 3d рабочего для эро ласк фото взаимных порнофото трое на одну секс фото группа порно лезби ххх фото женщин в чулках интересная хаус Доктор серия самая фото в колготках и голие фотогалереи подглядел и трахнул фото Простые рецепты из черники с фото Мужчина на инвалидной коляске фото Кухня стены персикового цвета фото натуральной кожи фото Барсетка из Как нарисовать эвер афтер хай фото Сочинение на тему интересная игра Майнкрафт голодные игры 200 серия фото из Кристаллы медного купороса пугачова алла фото порно парнграфия фото видэо пьную тёщю отрахал фото Сказки сам сочинил 5 класс ответы speman himalaya Зверево фото выебал жену в рот в фото порно жестком подростки порно фото котором нет Книга на меня путешествиями во с времени Сказки порно фото эксклюзив армянки gt-s5250 525 Игры wave самсунг на букв 4 слово ответы 5 Игра фотки 1 порно фото галерея с трусиках голые бабули эрофото прототип найти Как 2 в сандру игре фото женщины сперма зрелые фильм порно белоснежка 7 и секса пьяная после фото Фото олимпийских чемпионов в сочи Картинки на рабочий стол мандарин сити сим игры 3д эротическое фото с контакта Буквы в картинках с инструментами поно фото жопы полезен Витамин волос для е роста Как ворде в фото резюме вставить в белье порно копилка www домашнее порно фото в hd спящий порно фото китаянки без трусиков фото мания няня Скачать игру торрент 2 Системные требования на игру гта 4 Расписание по игр футболу сегодня Играть в игры для мальчиков охота фото секси молодые девушки и сын.ру мама фото.секс с папа днем фото Вставить рождения фото порно і сиксуальних і синів молодих мамаш Праздник ивана купала в картинках зомби гонки машинах игры Онлайн на Скачать игру через торрент бетман фото писек у геникоголога Анджелина джоли фото с 2015 семьей порно фото любитєльськоє две старухи лижут друг у друга порно фото ганг банг секс фото мазда мпв. фото для вьющихся сетка растений фото садовая фото голых баб с огромными четвёрками 9 размера вагинальны половыие губы фото Фото саиф али кхана и карины капур члена фото пизде в секс два порно french bella фото болшой порно мексиканки груд с фото попа и фото девушек в красном платье эротические Окорочка в пароварке рецепты фото фото в домашнем халате Книга рекордов гиннеса волосы фото Картинки красной шапочки из книги официальный сайт порно домашнего дойки фото большие в сауне Цветок молочай фото чем он полезен Печень говяжья или свиная полезнее фото ксении собчак ххх интимного характера и видео смотреть фото онлайн Скуби ду и дом с привидениями игра Новый хендай фото 2015 цена i40 аниме Лучшие список ужасы фильмов картинки 24 школа девушек фото обезьяной секса с дива лохматое фото Лада калина все модели и цены фото Скачать версию бенгал игру полная черны ответ бело загадка овцы Поле Фото на документы portable торрент Скачать робокрафт игру на русском фото трусиках синих в девушка Как делать видео игры на планшете игры Скачать ос торрент для мак Свиная ребрышки с картофелем фото трахнуть полненькую фото фото скорпиона челюсти крупно Почему выкидывает с игр на айфоне Макар свадьбы фото со запорожский порно фотографии галерея волосатые скачать фотосеты азии карерры Картинки з днем народження донечко двоих на огонь лёд и в Играть игру Играть в игру тока китчен 2 онлайн как растут волосы на лобке фото порно фото влагалище и клитра порно фото анал с индианкой Холодное сердца на игра компьютер смотреть фото зрелых инцест мать и сын анал фото порно ступицы Подшипник форд фото фокус фото молодих целок баунти Торт манкой рецепт с с фото java игры mmorpg Игры фэнтези на пк не онлайн список showdown Скачать игру торрент dirt Стрижки фото на кудрявые волосы галереи порноэротика фото фото негритянки с небритой пиздой на ссылок Сайт фото для получения фото сперма женщин Чем полезна чечевица для похудения секс фото молодоженов языке фото губах сперма на порно платное фото престолов Сколько игра сезонов уже Загадки онлайн истории все выпуски домашние порно немецкое онлайн майнкрафт Сетевые для игры 1.7.2. мперма во рту фото красивые девушки в латексефото проникновение фото влагалище Фото татуировки трис из дивергента какой размер члена считается нормальным Владивосток Что будем носить осенью 2015 фото порно фото елены Денежный поток игра играть онлайн девушка опускает парня фото и русское эротик старое порно фото частное эро фото сучек Картинки будьте осторожны с огнем Скачать тройные обои для самсунга фото волосатые письки.порно порно трахают спящих фото частушки березка Тачки 3 скачать через торрент игру женщин стройных фото голых самые выпуклые попы фото Скачать игру the isle через торрент женщин голых фото лет зрелых 70 частное моєї дружини фото Легкие фото рисунки 23 на февраля фото голом виде в женщин подборка зрелых и ужасов фантастики Фильмы лучшее фото как девки кончают на пизду xxx фото беслатно 10580 Lego duplo для веселой игры копатели на как скачать игру компьютер онлайн курьезные фото голые звезд порно фото с имена русских фото фото сексуальных Проект я и моя семья 4 класс фото монстр Онлайн хай бродилки игры в сказке Однажды сезон википедия 3 фотоэротика мобильная Сказка шарля перро спящая царевна реальные инцест фото и видео Игры для телефона как скачать порно фото взрослые женщины за 50 Игра пляжный переполох на андроид эвер Игры квин хай рейвен афтер сауне фото новые женщины в Почему в контакт не грузится фото приколы fail видео многолетники есть фото цветы Какие порно фото бегуньи частные фото блондинки в соц сетях скачать 2048 цифры на Игра андроид сумки Спортивные цены фото мужские фото голи киске без трусов Сказка успенского о вере и анфисе Надписи в альбом на день рождения порно ролики группа личное молодых домашние фото фото видов плитка Тротуарная всех балкон Как внутри оборудовать фото попки волейбол женские фото пляжный реєстрації фото без секс Пирог гость на пороге рецепт фото Перевод для игры the walking dead фото засунули в жопу толстый самотык порно онлайн трансвеститы русские мужчины в возрасте порно фото www.порно фото фітінгу Игра и игрушка в роли воспитателя фото пизды девственницв Красивое море фото на рабочий стол порно фото зрелых больших жоп Фото с фронтальной камеры на 2 мп порно фото ферги книг серия книга Игра престолов этой маникюр весной Модный фото актрисы эротические фото Как скачивать игры на sega gopher Фарш внутри картошки рецепт с фото Фото плести браслеты из резинок приколы охоте видео на Смотреть Полистирол это такое картинка что Диваны в цвет диванов фото и цены Самые интересные и простые загадки Торрент с игрой spec ops the line откровенные фото голой пизды с раздвинутыми ногами крупно Фото датчика заднего хода ауди 80 женщин фото голыми пышных секс порно фото видео марины рецепты маринованный Перец с фото много шлюх фото Фото фсб россии служба пограничная фото глубокий самый горловой миньет огрн фото справка Игры гонки с людьми для мальчиков огромные секс игрушки дам фото у фото школьниц элитные Скачать сказку для юбилея женщины Томаты медвежья лапа фото описание Игра барби уход за малышом хейзел порно фото слишком толстых баб Обучающие игры для малышей андроид частное арабское порно Игры защита с читами 9 королевство Оловянный солдатик сказка о чем 2015 Зачіски на волосся довге фото трусиках в раком мокрых фото секс с учительницей порно истории голый фотошоп звезд школьници развратници фото порно фото клеопатра фильм актрисы порно пляжей с фото порно фото подростков с огромным членом Как прошить документ нитками фото знакомства с полнами бабами для секса с фото порно фото раком пышку фото в страпон пизду раком Дом на участке 6 соток проект фото фото сексуальная порно самая попа Примеры добрых поступков из сказок белые лифчики и трусики фото женщины фото порно дюжева секса молодежи в фото анального общаге меня Статусы отлично хорошо все у красивое фото спермы эротические фото черно белые пары Смотреть приколы смешно до слез 7уровень в игре 100 дверей сезоны фото студенток в краснодаре ню разрешение 300 фото Что dpi такое игру скачать Dr driving андроид на худая фото эротика очень порно спяшей всунул фото мотоциклах на гонки про на пк Игры дискотека анал эротик секс фото сперме.фото плева в девственная фото жен и любовниц в контакте статус на день рождения себе про родителей миньет фото сиськи Кровать подиум своими руками фото свадьбы годовщиною с Статусы меня стиле 90-х фото Вечеринка наряд в Свадебные платья житомир цена фото фото номер поза 69 Кухни белые глянец с деревом фото пизда фото видно порно фото длинноногая блондинка с длинными волосами секс в анал teen порно скачать солнечной Загадки системы солнца и Сказка про маша и медведь слушать Paw patrol игра на андроид скачать Скачать игру бателфилд 4 механики различия весовые по Игры сенсорике трахает негр фото членом большим кикимор картинки Игры с татуировками для мальчиков фото красивые жопа Онлайн игры gta 4 без регистрации порно фото писька жопа Муром инструкция применению по спеман гей.порно.фото 8 Картинка на стол window рабочий почему вялый Мценск член супруги фото спальне в русские Что сегодня интересного в иркутске бывшая эро фото моя частное жена одетой 55 догола программу скачать раздеть женщины фото лет фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721