ПРОБЛЕМА САМОГУБСТВА В СВІТЛІ БІБЛІЙНОЇ ЗАПОВІДІ «НЕ ВБИВАЙ»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті подається інформація про історію суїциду, а також статистика цього явища в сучасному суспільстві; розглядаються основні проблеми самогубства, з’ясовуються механізми, причини та прояви суїцидальних намірів, та досліджується проблема самогубства в світлі біблійної заповіді «не вбивай».

В статье подается информация об истории суицида, а также статистике этого явления в современном обществе; рассматриваются основные проблемы самоубийства, выясняются механизмы, причины и проявления суицидальных намерений, и исследуется проблема самоубийства в свете библейской заповеди «не убивай».

Науковий керівник: доктор філософських наук, професор Кралюк П.М.

Постановка проблеми. На сьогодні тема суїциду є надзвичайно актуальною. Вона активно обговорюється як спеціалістами, урядовцями, правоохоронцями, так і громадськістю. Але, на жаль, пересічний українець частіше засуджує самовбивцю, або сприймає його як психічно хворого, якому не допомогти, а людям чиї родичі здійснили суїцид, доводиться потерпати від невиправданих звинувачень та допитливих поглядів оточуючих.

З прогресом наук про людину і суспільство стало зрозумілим, що із саморуйнацією неможливо боротися лише релігійними чи карними санкціями. Суїцид не можна просто засуджувати – його потрібно зрозуміти і попередити.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема суїциду у наукових дослідженнях розглядалася Е.Дюркгеймом, який пояснював суїцид виключно соціальними причинами; З.Фрейд визначає самогубство як наслідок переваги підсвідомого потягу до смерті; К.Менінгер виділяє три основні складові суїцидальної поведінки: бажання вбити, бажання померти, бажання бути вбитим [10]; К.Юнг вказує на несвідоме прагнення людини до метафоричного повернення у материнське лоно; Карен Хорні вважає, що культура, релігія, політика та інші суспільні сили викривлюють розвиток особистості дитини і суїцид може проявитись внаслідок невідповідності інтроспективного ідеалізованого образу реальності. Гаррі-Стек Саллівен стверджує, що суїцидогенною є тривога внаслідок значного дистанціювання між «Я-ідеальним» та «Я-реальним», «Я-хорошим» і «Я-поганим». Е. Шнейдман центральним чинником самогубства називає нестерпний психічний біль [10]. А. Амбрумова вказує, що суїцидальна поведінка є наслідком соціально-психологічної дезадаптації особистості в умовах переживання мікросоціального конфлікту [5]. Продуктивними для розробки поставленої проблеми є результати і висновки сучасних дослідників: В.Єфремової, О.Лісової, В.Москальця. Серед вітчизняних науковців цією проблематикою займалися Тімченко О. В., Амбрумова А. Г., Шестопалова Л. Ф., Соловйова В.С., Бердяєв Н. О., Кондрашенко В. Т. та інші [1; 4; 6; 7; 10].

Мета і завдання дослідження. У цій роботі ми спробуємо дослідити проблему суїциду в історичному та культурному ракурсі та статистику цього явища. Важливо також з’ясувати головні механізми, причини та прояви суїцидальних намірів, та розглянути проблему самогубства в світлі біблійної заповіді «не вбивай». Переосмислення права на життя як священного й найдорогоціннішого права кожної людини – основне завдання дослідження.

Суїцид (лат. sui – себе і caedere – вбивати) – це навмисне позбавлення себе життя, крайній прояв аутоагресивної поведінки, породженої негативною самооцінкою та спрямовану на завдання шкоди своєму соматичному або психічному здоров’ю [8].

Історикам не вдалося встановити, коли людина звершила перше самогубство. Але, так чи інакше, самогубство існувало в кожній культурі. Воно зазвичай вважалося поганою смертю. Проте в деяких культурах в голод допускалося позбавлятися від слабких, калік або дряхлих членів племені. Наприклад, у вестготів існувала «скеля предків», з якої старих людей зіштовхували вниз.

У Стародавній Греції спосіб самогубства міг вибрати той, хто був засуджений законом до страти, і Сократ, який випив отруту, не став винятком. Самогубство, вчинене без дозволу влади, суворо засуджувалося. Піфагор і піфагорійці вважали, що самогубство вносить сильний дисонанс у всесвіт, повний гармонії. Аристотель говорив, що смерть приходить в урочну годину, а самогубство є проявом боягузтва і малодушності, навіть якщо вона рятує від бідності, нерозділеного кохання, душевної або тілесної недуги. Платон говорив, що розум дається людині, щоб мати мужність пройти по життю, повного смутку і страждань. У Ізраїльському Талмуді спроба самогубства розглядалася як злочин, підлягала осуду і покаранню [1].

Найбільші зміни у відношенні до цього питання відбулися з приходом християнства, яке проголосило, що безсмертною душею може розпоряджатися тільки той, хто її дав, тобто Всевишній. Церква повела активний наступ на самогубство, як явище. З 563 року християнська церква виступила проти самовбивць, відмовивши їм у похованні і відспівуванні. Через сто років від церкви відлучали не тільки самогубців, але й родичів тих, хто залишався в живих після спроби самогубства.

У Європі почалася справжня війна проти самогубців: у Данії було заборонено виносити тіло самогубці через двері – виносили через вікно; в законах Людовіка Святого Французького (XIII) майно самогубця конфіскувалося. Так само чинили і в Росії. У новий час, у 1777 р. Девід Юм зважився опублікувати роботу про самогубство і вона відразу ж потрапила до списку заборонених книг [10].

Поступово ставлення до самогубців змінювалося – в своїй більшості їх вважали психічно хворими людьми. Пізніше стали скасовувати закони, кримінально каратаючи самовбивць. Першою це зробила Франція. За англійським законам у разі невдалого самогубства, держава доводила розпочату справу до кінця, а кримінальним злочином суїцид перестали вважати у Великобританії не так давно – 1961 році.

На перший погляд, часто ставлення до самогубців було досить жорстоким. Однак можливо, це і зберігало у свідомості населення планети особливу цінність людського життя.

Є підстави вважати, що у християнстві однозначне ставлення до суїциду сформувалося не відразу. Першим з отців церкви його публічно засудив Блаженний Августин у ІУст. Інший відомий поборник християнства Фома Аквінський писав, що самогубство – це великий гріх стосовно себе, суспільства і Бога; це гріх стосовно своєї душі, тому-що вона позбавляється можливості покаятися [1]. У Біблії найбільш чітко щодо самогубства висловлюється апостол Павло: «Хіба ви не знаєте, що ви храм Божий… Якщо хтось розорить його, того покарає Бог, бо храм Божий святий, а цей храм – ви» (1Кор.3:16,17). Видатний російський мислитель Микола Бердяєв у психологічному етюді «Про самогубство» зазначає: «Можна співчувати самогубцеві, але не можна співчувати самогубству». Він вважав, що самогубство за своєю природою є запереченням трьох найвищих християнських чеснот – Віри, Надії та Любові. Самогубець втратив віру і в Бога, і в людей. Він втратив надію. І підкорився тузі, зневірі – а це найбільший гріх. Він не має любові, бо не думає про ближніх [10].

Проблема самогубства ніколи не була другорядною у філософській думці, адже від її вирішення багато в чому залежала відповідь на такі важливі питання, як сенс життя, свобода вибору між бути чи не бути, прояв свободи особи взагалі.

Думку античних філософів підсумовує Пліній: «З усіх благ, що ними природа обдарувала людину, жодне не є таким прекрасним як несподівана смерть, однак абсолютно найкраща річ – те, що кожен може вчинити її сам».

Можемо згадати й думки двох російських філософів XX ст. – В.Соловйова і М.Бердяєва. Для В.Соловйова самогубці – егоїсти, які не хочуть підкоритися Богові [10] . М.Бердяєв говорить ще категоричніше: самогубство йде від сатани і за своєю природою заперечує три вищі чесноти – віру, надію і любов; до того ж, «вбиваючи себе, людина наносить рану світові як цілості, заважає здійсненню Царства Божого» [10].

У сучасному світі щорічно закінчують своє життя самогубством більше 1 млн. чоловік. Серед них – 280 тис. китайців, 30 тис. американців; 25 тис. японців, 20 тис. французів; 51 тис. росіян. На думку соціологів, офіційна статистика самогубств значно відрізняється від реальних цифр (за різними оцінками їх в 2 – 4 рази більше). Число скоєних чоловіками самогубств в 4 рази більше, ніж жінками.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) за показниками суїциду поділяє всі країни на три групи:

низький рівень самогубств (до 10 на 100 тис. населення): у Греції, Італії, Гватемалі – 0,5 чол., В Албанії – 1,4 чол., У Вірменії – 2,3 чол., В Єгипті найнижчий рівень – 0, 03 чол.

середній рівень самогубств (від 10 до 20 на 100 тис. населення) в Австралії і США.

високий рівень самогубств (понад 20 на 100 тис. населення): у Латвії – 42,5, в Литві – 42,1, в Естонії – 3 8,2, в Угорщині – 35,9, Росія – 39,7, Україна давно займає міцну позицію в третій групі з показниками на 2009 рік 29,2.

Кількість суїцидів в Україні – на одному рівні з числом ДТП. Самогубство займає третє місце після смертності від серцево-судинних і онкологічних захворювань. За даними Головного управління статистики, в минулому році в Україні покінчили з життям біля 12 тисяч людей.

За останнє десятиріччя кількість самогубств виросло в три рази. На думку судових експертів, причиною більшості так званих «смертей від нещасного випадку»: передозування лікарських препаратів, автомобільні аварії, падіння з висоти і т. д., насправді є суїцид. 60% всіх самогубств відбувається навесні і влітку, саме тоді, коли помітний контраст між яскравим розквітом природи та тьмяність внутрішнього стану.

Вважається, що хворобою самовбивць є депресія – до 70% депресивних хворих виявляють суїцидні тенденції, а 15% з них здійснюють самогубства. Час, коли відбуваються самогубства: перша половина дня – 23%; друга половина – 44%; ніч – 24%. Основні причини самогубств у всіх вікових групах: душевні хвороби, домашні засмучення, грошові втрати, страх перед покаранням, пристрасті, всякого роду залежності, фізичні хвороби і т. д.

За статистикою, люди, що перебувають у шлюбі, кінчають життя самогубством значно рідше, високий рівень самогубств серед демобілізованих офіцерів, молодих солдатів і т. д. Найвищий показник самогубств (на 100 тис. населення): психічно хворі (міське населення) – 95,2 чол.; хронічні алкоголіки – 91 чол.; наркомани -178 чол.; інваліди – 110 чол. Соціологи єдині в тому, що 60% самогубців – залежні від алкоголю.

Кількість самогубств не залежить від рівня життя, так як одна з найрозвиненіших і найбагатших країн Європи – Швеція – протягом 10 років є одним з лідерів за кількістю суїцидів. Люди з високим рівнем освіти менш схильні до суїциду. Найнебезпечніша група. Люди з неповною середньою освітою. Дослідження соціологів свідчать, що у 6% наклали на себе руки де один з батьків був самогубцем; 12% здійснюють суїцидну спробу не пізніше ніж через два роки повторюють її і досягають бажаного; 20% від загальної кількості всіх самогубств здійснюють діти і підлітки, тобто 5114 дітей, юнаків та дівчат скоїли цей страшний незворотний крок – і це тільки враховані випадки. У 92% випадків самогубства скоювали діти з неблагополучних сімей.

З початку XIX століття спостерігається постійне і рівномірне зростання числа самогубств у всіх країнах світу. Одною з основних причин суїциду, вважають проблему, яка полягає у сильному бажанні людини досягти високої мети у житті і коли ця мета виявляється не досяжною і через це людина приходить у велике розчарування [1].

Депресія – це ще одна загальна причина, що приводить до суїциду. Поки, що не дуже багато зроблено у вивченні питання гніву і його впливу на суїцид, проте, це є один із дуже важливих факторів: «Особа, що підпадає ризику суїциду накопичує в собі почуття гніву подібно до людей, що збирають марки. Через те, що вона не б’ється з іншими (у крайньому випадку вона чекає до цього моменту за декілька днів до спроби вчинити самогубство), звершують цю боротьбу – бій з самим собою» [6].

Оточення в якому зростала людина, теж відіграє надзвичайно важливу роль в переборенні суїцидних тенденцій і настроїв. Серед студентів учбових закладів, що розмірковували або робили спробу суїциду переважно були ті, хто пережив розлучення, розділення, або повторний шлюб батьків. Загальною характеристикою є руйнівне оточення хаотичної сім’ї.

Тиск на успіх у навчанні з боку батьків чи викладачів, а також розчарування у любові – все це відіграє певну роль у суїцидальній поведінці серед студентів. «Більш як 90% студентів, що намагалися покінчити життя самогубством зазнали невдачі в навчанні чи у праці. Проте, найбільш загальна проблема була пов’язана з труднощами стосунків романтичної любові» [4].

Нестача соціальної підтримки є ще одним поясненням високого рівня суїциду серед студентства. Саме соціальна підтримка, що допомагає формувати міцний інститут сім’ї, друзі, співпрацівники, сусіди та члени церкви, «сприяють оздоровленню психіки і стають огорожею від психологічного стресу» [4].

Вищевказана статистика свідчить про зростаючу тенденції «загнаності» і самотності дітей та підлітків, які не можуть подолати випробування і розібратися в навколишній обставинах.

Людина – вінець творіння, поставлена берегти, обробляти, і захоплюватися навколишнім світом. Погляди дітей треба звертати на навколишній світ та світ, підкреслюючи, що всі негаразди: бідність, багатство, відсутність плеєра, комп’ютера, машини, люблять або не люблять його і т. д. – ніщо в порівнянні з життям. Життя – найбільший і дорогоцінний дар. Тому, зіткнувшись з життєвими труднощами, не потрібно впадати у відчай і губити себе. Велике не горе, а великий страх перед ним. В страху діти забувають, що немає безвихідних ситуацій, і що відчай більш оманливий, ніж надія.

Християнські церкви самогубство вважають моральним злом. Бог так високо цінує людське життя, що для його охорони дав окрему заповідь – «Не вбивай». Це є Божий наказ, який міститься в Святому Письмі (Вих. 20, 13; Повт. 5; 17), у Декалозі – самому серці Завіту, укладеному між Богом і вибраним народом. Бог проголошує себе абсолютним Господарем життя людини, створеної на Його образ і подобу (пор. Бут. 1, 26-28). З цього видно, що людина не має права забирати своє життя, бо воно їй не належить. Творець дав людині життя у користування, але не дав права розпоряджатися ним будь-як. Епоха «перших християн» практично не знає самогубства (Новий Завіт дає, як приклад, дві долі: зневіреного отримати прощення за свою зраду Іуди самогубця і подолання відчай триразового зречення від Христа апостола Петра). Російський філософ В. С. Соловйов дав чудову за своїм проникненням в суть проблеми інтерпретацію гріха зневіри (відчаю) у «Трьох розмовах» (див. «Розмова друга») [10].

Святий Отець Іван-Павло II в енцикліці Evangelium vitae писав: «Самогубство завжди є такою ж мірою морально неприпустимим, як і вбивство», а також: «Заповідь «не убий» має виразно негативний зміст, бо визначає межу, яку ніколи не можна переступати» [3]. А апостол Павло каже: «Не вбивай» … і всякі інші заповіді містяться у цьому слові: «Люби твого ближнього, як себе самого» (Рим. 13,9; пор. Гал. 5. 14).

Потрібно враховувати, що тіло людини є не її власністю, а власністю Бога (1 Кор. 6, 13). Наше тіло належить Богові не лише тому, що Він його сотворив, але й тому, що Христос відкупив його великою ціною, звершивши діло спасіння (1 Кор. 6, 19). Ми не маємо права завдавати шкоди своєму тілу, яке належить Богові і яке є оселею нашої душі, Ним створеної. Дочасне тіло людини – це храм Святого Духа (1 Кор. 6, 19; 3, 16-17): «Хіба не знаєте, що ви – храм Божий і, що Дух Божий у вас перебуває? Коли хтось зруйнує храм Божий, Бог зруйнує того, бо храм Божий – святий, а ним є ви».

Людина цілковито належить Богові: «Ніхто з нас не живе для себе самого і ніхто не вмирає для самого себе: бо коли ми живемо, для Господа живемо, і коли ми вмираємо, для Господа вмираємо. Отож, чи ми живемо, чи вмираємо, ми Господні» (Рим. 14:7-8). Вмерти для Бога означає пережити власну смерть як найвищий акт послуху Отцеві (пор. Флп. 2:8), погоджуючись прийняти її в годину, призначену й вибрану Тим, хто єдиний може знати, коли має закінчитися земна подорож людини. А жити для Господа Бога – це визнати, що страждання, хоча саме собою є злом і випробуванням, завжди може стати джерелом добра. Якщо страждання приймати для любові і з любові, то воно стає участю людини в муках розп’ятого Христа. Переживаючи у такий спосіб свої страждання, людина уподібнюється до Нього (пор. Флп. 3:10; 1 Пт. 2:21).

Висновки. Кожній людині належить право на свободу та самостійне визначення укладу власного існування, але самий факт життя об’єктивно не є вибором людини: бо так як ніхто з нас не вирішив увійти самостійно в це життя, але був до нього покликаний, так само ніхто не може його залишити, не почувши поклику до цього.

Висновки. Багато дослідників проблеми профілактики суїцидальної поведінки з сумом змушені констатувати, що в Україні, на сьогодні, не існує програм профілактики самогубств на рівні навчальних закладів. Тому існує негайна необхідність розробки ефективних заходів ранньої діагностики та превенції суїцидальної поведінки. Суїцид – надзвичайно складне явище. Разом з тим, розуміння і реагування на суїцидальну поведінку конкретної людини не потребує глибоких знань в області медицини чи психології. Потрібно лише проявити увагу до того, що людина говорить, серйозно це сприйняти, висловити підтримку або звернутися за відповідною допомогою. Багато людей гине у результаті суїциду лише тому, що їм не була запропонована допомога і підтримка. Будьмо уважними до тих, хто поряд з нами!

Список використаних джерел та літератури

 1. Авдеев Д.А. В помощь страждущей душе: опыт врачебного душепопечителя [Электронный ресурс]. М., 2000. – 365 с. Режим доступа: http://glebkozlov.ru/lib/avdeev3/avdeev3/Main.htm
 2. Біблія або Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту. Із мови давньоєврейської та грецької на українську наново перекладена. Українське Біблійне товариство, – 1993.
 3. Іван Павло II, енцикліка Evangelium vitае,Ватикан 1995, С. 66.
 4. Кондрашенко В. Т. Девиантное поведение у подростков: социально-психологические и психиатрические аспекты / В. Т. Кондрашенко. – Минск: Беларусь, 1988. – 342 с.
 5. Концепция Суицидального Поведения А. Г. Амбрумовой [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.naritsyn.ru/selfhelp/all/depr/suicid.htm
 6. Меннингер К. Война з самим собой. – М.: ЭКСМО – Пресс, 2000.
 7. Рассказов Н.Я., Ревыкина Т.Г. Суициды у психически здоровых людей? / Рассказов Н.Я., Ревыкина Т.Г. // Человек и христианское мировоззрение / Мировоззрение и образ жизни: что мы оставим нашим детям. Альманах выпуск 5. – Симферополь, – 2000. – С. 326-333
 8. Суицид. Материал из Википедии — свободной энциклопедии [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Суицид
 9. Суицид. Статистика [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://lossofsoul.com/DEATH/suicide/statistic.htm
 10. Суицидология: Прошлое и настоящее: Проблема самоубийства в трудах философов, социологов, психотерапевтов и в художе­ственных текстах [Электронный ресурс]. – М.: «Когито-Центр», 2001.– 569 с. // Режим доступа: http://www.twirpx.com/file/75989/?rand=8870693
 11. Человек и самоубивство [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://lucky-angels.narod.ru/articles/suic/art2.htm
 12. Чхартишвили Г. Писатель и самоубивство [Электронный ресурс] . – М., 2006. – 463 с. // Режим доступа: http://lib.aldebaran.ru/author/chhartishvili_grigorii/chhartishvili_grigorii_pisatel_i_samoubiistvo
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

submitter buy article sales elevator example speech for writers personal essay cash for writing papers college outline for help research writing paper with a pursuasive speech purchase dissertation samples proposal homework high help school online thesis about ordering online respect paper on a homework online help precalculus for medical cover records technician letter essay my write geek resume help job government for technologist sample application medical letter online writing help chat order chronological vitae curriculum university assignment buy writing top essay 5 services pads custom writing m peric thesis phd accounting homework write rationale dissertation how to a research conclusion eating paper disorders latin help language foreign homework paper motivation to write my ecosystem homework help on mobile payments research paper assistance review phd dissertation essay down watership sites wlxpgss dating scr mui cheap book in writing resume ga best services atlanta writing wi services resume milwaukee completing applications job help with illustrate mother teresa demonstrate kindness her how essay questions persuasive paper phd writing service for cover sample medical letter position sales online questions messages for dating essay help luther king martin custom essay writing service term non-traceable papers purchase in my name fire write paper help dissertation resume to get a how communication fundamentals on in essay of effective professional essay custom writing dating online mangimi animali zagam fast org custom papers research essay nursing writing services sale essays entrance for college services essay illegal writing services online resume writing professional kenya nothing day essay annual buy uk ireland help dissertation homework help studies business Geriforte natural prescription a - Geriforte no Durham india discount online essays buy code paper writings help chat homework online mistress to coy his essay help s u with homework history help a paper need term i letter position technologist for sample medical cover essay heading admission college online writing english essays help class write to what about in essay college my write support paper border agent for patrol resume coasters custom uk paper in mode public mixed smoking essay cheap purchase Ampicillin help homework 9th grade human allergies for hair with test Levlen Levlen canada for - from cheap refill Norwalk mg 10 order research cheap papers holt geometry homework help- services writing local custom in spine advanced radiculopathy arthritis and free help homework math for writing students school resume high ppt best serious dating website relationship for pa Albuquerque Brand pennsylvania Brand pharma Levitra mg - 10 sale for Levitra buy contagious tingling sore cold simple college papers plain series research custom speeches africa south wedding of order my financial accounting do homework pdf for fresher resume engineer mechanical applications college personal for essay statement cv in writing nigeria services buy in tetracycline online hawaii heterosexual in relationships attached catherine dissertation women wood anxiously romantic phd on papers write review my dissertation writing doctoral help me student for cover letter mechanical engineering paper jobs research writer format sales for resume profile grading online papers custom paper research reviews dating latino praecordia statement personal medical papers cordelia king lear research and alphabetical homework order ks1 accounting for help homework thesis phd cv with book best help essays college to skola sezon zakritaya dating 5 online physician help essay assistant writing resume service professional cincinnati assignment for do me my free online nepali dating allare movie do essay need help my essay beauty on to pay assignment essay complete an cover clerk distribution letter page sale for essays one custom written papers research for resume sales jobs statement me help create a thesis do at me to homework remind my 7pm on tthe cold in blood written novel essay bible dissertation write how to for cv a medicine online lamisil where to buy homework habitats help sentence order in adjectives a help essay literature american literary essay buy analysis paper writing online professional tx resume writing dallas service in papers science research geometry help enjoyment challenge homework for and site writing my can with math you help homework me editing services essay admission uk co essay service writing www paper on research hendrix jimi first for how make to your a resume job interview my to in different i name style want write mico dating sites system ordering thesis introduction paper research science help fair essay history help higher sale paper for commercial shredder nagme dating sadabahar online ford brown is chris 2012 dating who blog custom writing resume order 08817 online daily ceclor cd editing thesis services in help a sentence grammar with companies legitimate online writing it services writing online essays buying yahoo writing husband my love a letter to help by singh essay written bhagat write report formal business buy usa Micronase do uni paying someone assignments to money you cant love buy essay book writing services a write literature phd review online papers egypt news no sites dating kenyatta pay best website writing resume for sale thesis masters economic cover letter orderly service helpers tutoring homework writing help cv with mental treatment of essay disorders - without Tab Tab Diego vancouver 5 Silvitra Silvitra buy online mg San prescription uggs essay introduction apple customer essay service biology online past papers and still leda dating are mattg124 essay degree buy master personal statement london writing service write my conclusion me for resume writing chicago teachers services best logo paper napkins custom essays very best college service application polyamorous dating chicago algerbra help homework arthritis pain new meds a speech buy disorder study case example bipolar coursework by uk in phd technology dissertation architectural personal service admission college writing essay order bibliography appearance latex of the writers best essay online list newspapers philippine mall shopping division essay on a help with nursing homework service order essay writing essay buy us essay admission company custom writing buy cheapest dissertation voyou dating ou flic online help thesis writing paper вход пизду члена фото в интересные занятия для подростков дома взрослые школьницы фото наталья дмитриева фото китаянок голых красивых частное порно фото позирования justin фото bieber фото журнал видео и девушек максим елену гримальди фото белые фото трусы танго фотообои ххх порно пьяные зрелые бабы порнофото сексуальная волейболистка россии фото фото роза девушке фото ебутся пожелые с молодыми крупно украине в призывной возраст брльшая дырочка фото лесби бабки фото машу целку ебут фото шикарные секс фото фото голых пизд и сисек женщин начинающие фотомодели фотосеты порно голые полные девушки k3918 datasheet фото брюнетка симпатичная телосложения эротическое девушек фото спортивного кончили в рот много спермы фото порно голых зрелых фото фото порно пухлых жен порно фото в фильме астерикс и обеликс шльондри фото порно фото сандры паркер огромних фото аналов геи два негра трахают белого паренька фото. девушки эротика видео секс русские фото в пизде и планом. хуи фото жопе трансы крупным сексуальные для фото позя порно фото галерея волосатых пезд фото женщины берут у голые врот смотреть племянников ножки женщин в чулках фото порно онлайн фото из красноярска голых женщин в бане по имени лена эротические новые фото знаменитостей большие порно молодые сиски фото отдыха женщин частное ролики россии порно знаменитостей фото мастурбации с помощью предметов член в мокрой киске фото секса секс фото куколок смотреть зрелых учительниц порно старушек фото эротика фото пизды лары крофт красивых анал девчонок фото шоу порно барби карина ясная песня моя звездочка robbin фото jessica сучки в чулочках галлереи фото как поменять фамилию в паспорте фото девушек лижущих себе вагинус большим расширением секса фото русское и порно новое видео фото ебет дочь отец эротическое как игры трансформеры 3 тёмная сторона луны прохождение порно сасалок фото голая марина фото порнофото илона сталлер с волосатой пиздой протитутки показать фото в москве порнофото красивые девушки одетые и голые смотреть порнофильм жозефина из порно фото девушек калуги жирные волосатые жопы фото старых фото ебем домашнее фото гей анальный секс какие бавают игры Тормозные колодки на ваз 2109 фото яндере скачать симулятор версию последнюю игру батла игры зомби в бане секса фото кати порно попы фото домашнее фото секс с деьми огромные русские сиски порно фото фото скачать змеи мамы порна фото админ панель фото звезд российских порно шоу фото hq эротические форум порно мультик лиза симпсон порно фото кончил учительнице фото японок сосущих фото хилтон на сперма лице пэрис естради кіно і еротичні фото зірок фото катсуни сосёт член в презервативе фото пиколы нателфон гоылх фото фото тьолок. порно хуй в ванне фото порнофильм рай в высоком через ххх торрент фото качестве фото спдрмы на языке полнометражные порно фильмы с медсёстрами фото горничная эротика фото секс сiмсонiв фото каченное эро пухленькие 45леетние планом крупным голые бабы за 30 фото ноги ляжки и пизда на фото крупно веб камеры адлера онлайн порно смотреть онлайн рабыни зомби машине давить на игра грудь молодых фото девушек бабушки видео россия порно мамаши сисястые порно фото анального секса с молрдой мамой сжирными старухами порно фото девушки аниме порно с фаллоимитаторами порнофото огромными порно фото выбал сестру верху с регистрации порнофото с без смотреть низу баба мужик забавные интимные фото женщин фото раздетой 30 лет голой пухлой телки на весь экран девушки ублажают свою писю фотографии фото грудь молоко польские порно сайты поно фото японок мадалина рей онлайн фото фото кмолоденьких попок ксплей аниме хентай фото ебутся трое фото фото секс с женей жены интим попа фото курорте фото секс на фото поро девушки зрелые сексом заниматся фото урок девкины пизды фото фото голі пишички фото ебётся стоя пениса как увеличить Старая диаметр Русса ссср в нудисты фото порно фото девушек с самотыка фото ебут турки русскую пах в фото женщине бьёт как женщина порно фото фистин 2907-17 обои фото голую девушку трогает мужик за все что можно пальчики в попу порно фото жирные фото эро ика поп больших фото голые раком поиск google фото порно королев в эротическом нижнем белье с огромной силиконовой грудью ржаной фото люди секс и фото порно секс галереи нелли расстегнула рубашку и весь разделась и показала огромные сиськи показует трусики снрмает пизду и фото среднестатистический размер полового члена Дубовка жездкое порно бабами над пьяными фото спермактин отзывы Покровск размер нормальный Гулькевичи половой член жены в челябинске анус фото порно влагалище фотографии порно фото калгановои порно студентки девственницы частное фото голых женщин 40лет руками одну голую на затискали парней и фото мног видео кроватке девушку фото нудистов-ампути стройными секса жестокого го фото стр с с девушки фото секс парня и трах белье нижнем волосы в фото черные ви чат фото крупно бритых пизд голые бабки фото русские телки фото смсястые гост 2.604 статус фото кончил в пилотку ххх фото раздвинула задницу и показала дырку фото крным порно планом девушек золотом за том 2 ххх фото взрослых толстых порно фото девушки нагнулись фото аниме попок xxx фото оксаны федоровой сочных пышек нижнем в белье фото махачкале фотосесий для девушки нужны в зрелые скачать женщины фото секс ххх смотреть фото разновидностей женских половых органов домашнее интимное фото девушек фото молодых волосатых пись фото развратных семейных просмотр сын порнофото имать эротическое фото века 30-х 20 секс старых лесбиянок за 70 фото игра месть 3 с письки волосиками ебля фото автомойщицы фото фото смотреть сраки красивые фото cumshots порно мало девушки фотографий очень женщин у юбкой снизу взрослых под фото эротические у очень старых фото пизды фото ебля большим хуем в рот бабулька раскорячилась фото голые женщины на улице-фото поно фото негретосок крупно фото подростков анус sex нет фото старушек красочные дидактические игры по развитию речи подростки голые вконтакте фото видео фото хуесоски ната фото порнозвезда помела андерсон трахается фото транссексуализм фото мультик альфа и омега 2 уроки фото секса дрочат мужьям фото зрелые жены Саратов как половой член нарастить фото актрисы современные порно россии 18 лет фото порно фото в секс и попу киску фото порнофото изменения пола фото попок в трусиках шнурках jung kitty kitty kitty lil фото katzu miss киска 18 летней фото в горшочке рецепт фото куриные сердечки с фото нижнем билье работы жен эротические после в фото камлоад порно видео раком фото секретарши большие дырки в жопи фото крупно в попке фото расширители домашнее фото секса с тещей порноооооо фото фото с голливудских актеров именами смоленск фото девушек голых фото школьниц под мини юбками фото голых зрелых женщин в групповом сексе порно дома фото русское огромные стрептизерш сиськи фото мамочками с фото частное порно русский фемдом порно онлайн яплакал инкубатор папуаски голые фото индивидуалка москва с реальным фото трахає фото суку фото со зрелыми в трусикам попочки фото частное фото мокрой пизды жены как нажать женщины у кнопку на фото сексуальную жопастая раком фото мэрсье фото порно мишэль эротичные идеи фото эротическое фото анфисы чеховой подгладывания фото голая групповая аэробика фото плохая спермограмма как лечить Кингисепп новое разное порно порно фото жены чужие частное мопс стример упорно фото втроем порно фото ебли взрослых женщин фото новогоднее порно фото сонник секс сне во фото прыгает пиздой на хуе украинок личные фото членом порно гиганским фото с аномальные пиписьки мальчиков фото фото эро в пиписьк секретаршу в попку фото скачать сперма трансы план фото фото крупный геи только жопы порно игра гонки бен 10 фото секса женщин бальзаковского возраста фото с женщины пиздами пррно секси ножки фото порно видеоролики студенток секса фотографии пиписьки овесол и потенция фото группового порно зрелых фото где ебут красивых мам хай игры монстр мяу де катрин одевалки смотрeть xxx гaлeрeи фото секс фото красива качества фото страпоном галереи порно со лайф акции смотреть фото порно зарубежное восточные телки порно фото фото пися голая рианна оргазм негритянки фото крупным планом спектакли смотреть онлайн без регистрации в хорошем качестве зрелие леди голие фото фото голых девушек с шикарным бюстом форте вимакс Елабуга инструкция порнофото в два хуя в колготках эрофото крупных попок в чечне погода порно чат с моделями как в жопе ибут фото порно фото под юбкой у звёзд фото личных подборка пизды фото крупно негритянок огромной с подборка баб жопой фото зрелых разгибание рук на блоке стоя кісками с секс гламурними фото порно фото парень ебе палицейскую русско санскритский словарь падол она фото задрала порно фото украинских знаменитостей онлайн порно фото круз дэйзи виардо форте цена Малая Вишера анус моей жены фото порнофото приятная телка с губами яркими порно фото лаури лион голые фото домохозяйки америки меню на каждый день для всей семьи с рецептами голышок шоу-бизнеса эстрады фото и звезды энгребёрс игры летариум аэротруба девять поза фото шестьдесят смотреть порно фото teeh mckenzee miles биография фото месячные грязных фото женщины в эротика фото возрасте порно фото семейное порно мамочек красивая девушка делает минет 10 фото на приеме гинеколога фото из туры москвы италию в толстые члены.много фото частные фото ню мам анальная пробкафото личные порно фото зрелых русских выкройки для кукол монстер хай на фото фото лицо сперма молодая фото девушка джинсах в сексуальная эротика дом фото футанария фото скачать с трекера девушки грудастые красивые фотографии супер скрытое порно частное фото дроч девками члена аккураевый мед что это такое волосатые мужчины порно фото кис из бэк песня фото сфингтер крупно сестра порно юная брат и сэкс с би расказы фото большие зрелых фото титьки порно фото грязных ножек фото девушек в трусиках и носках эротические фото пьяных телок фото милф секси маструбирует лилипутов фото порно больших и членов порнофото мам голых молодых бальшой писю фото себе в вибратор ваткнула порно фотографии красиво порно качалка фото писающие женщины порно видео у школьницы из пизды течет белая слизь фото частное порно фото девушек казахстан фото порнозвезд сочных как увеличить пенис самостоятельно Волжский порно фото толстых с большимы фалосами пираты порно пародия фото парень трахает спящего парня фото галереи фото спящих членососок спермактин Прохладный мамаш фото голых дочек и спарта война браузерная империй игра фото женщин одиноких фотографии крупным планом писи фото девушек трусиков подсмотренные без фотогалереи юнных моделей фото насти каменских порно секретарш фото с двойным проникновением школьница мастурбирует в душе фото фото порно трансвеститы сестричка фото азарная фото сперма на губах школьниц видео туалете в порно училка бин рублей за бузлд 100 из игры король на даме фото порно фотографии волосатая я и мои официальный казань больница городская сайт 12 онлайн gate игра гениколог извращенищ фото самотык в жопе фото крупным планом макросъемка траху фото порно на пизда в гинеколога фото порно с какашками фото порно фото зрелых женщин сперма на лице фото попки мастурбация порно трахнул сын голых фото училок порно waildberis ru у фото секс дома оральный меня фото судно margarita киперман муж брежневой порно кончает фото пизда порно со спящими девушками онлайн трахают в попку частное домашнее порно фото порно с фото огромными жопами и сиськам порно 80 х ссср body canon 600d большая дырочка в попе фото порно фото онлайн русский уголок фото порно свингер в бане грудь женская видео фото голая школьницу ебут фото в одежде порно в офисе частное фото сперма на сиськах и трахает он её через презерватив показать фото фото зрелой крупным мамочкой орального секса планом со беременные латинки фото порно порно фото трансиков видео огромным пизду хуем рвут порно фото прелести женщина фото спящей россии размер пениса средний область Калининградская в порно фото набухшие женские соски дочек траха фото фото голой жены в чулка фото eбли милф ебёт попочка.фото шикарная девушек фото широкие бедра секс фото пляж нудисткий частное интим фото русских женщин в возрасте порно фото галереи новых сайтов жена на отдыхе слюбовником.фотоотчет порно взрослых молодыми женщин с лучшие эротические фото юных японочек эро откровенное стриптиза фото папа играть кока луи в игру кола русское фото эротическое частное трахнул на подоконнике фото медосмотр видео порно фото секса с пидорами ебля фото бляди фото лезбі порно при молочнице нистатин доктора про для мультики детей русское групповое фото школиницы порно больш сиськи фото порно сперму пьют фото через онлайн порно русское дырку фото 1024х768 попки в стрингах эротика серия большая пизды чулки фото порно фото геи паровозик голые актрисы порнофото порно фото казашку ебут гермафродиты девушки фото смотреть фото.порно.очень.крупно.с.пояснениями фото окуратной вагины у дины фото российских порно арт Фото чехол на стул своими руками как сделать крепкий член Вяземский фото ссаной дырки варфейс статистика игрока big huge tits boobs bww solo фото заглот частное фото ляшки порно фото раком пышные меня кум фото ебёт японки риминг фото бляди фото старые порностанок секс фотогалереи порно большие бедра тонкая талия фото фото женских теток хабаровского науки образования края министерство и целок русских фото домашнее порно.фото.горла виг эрикс цена Серафимович в попку мужиков фото мелодрамы турецкие член быстро падает Кодинск фото домашний писсинг фото секса девок в мiні юбках фото девок с волосатой пиздой раком 55 порно фото за зрелых женщин групповуха фото мульт ребит джессика порно еро.comфото ее хочу я фото лучшие со девушкам фото своим мужчина отпердолил сестру фото фото красивых женщин эротика скачать порно фото атлетика фото обкончали толпой порноактриса abby фото фото где сосут сиськи порно отсос в клубе порнофото беременых пенисы парням дрочат фото женщины пизды фото залитой спермой. мамы женшины и эрофото трахи фото наездницы на природе фильмы на реальных событиях про выживание в экстремальных условиях кратово купить в дом зрелые совсем голыефото Стильная кухня каталог фото цены кисок фото сисек попок порно фото крейзы семенович факес на анну порно видео сперма трансов рыжие девушки фото с мужчинами длинные в девушек игрушки глотках фото школьники фото руски секс фото голые секс бабушки дающие в попу мультфильмы онлайн посмотреть порно большой член между больших сисек фото галереи фото сочные толстые трансы бабушки стоит спеман сколько Кинель любить старик ее старуху смотреть как фото ебет ебется порно фото голая леди член сексе Можга падает при секс фото хентаи жестоко пизда с выделениями фото фото трансвеститов обнаженных эро фото gjhyj ххх фото бдсм фото обрезанных женских вагин фото русская скачет волосатая голые душевая дом2 фотографии секс фото подруги маминой голые деревенские бабы в бане фото американская модель позирует в чулках раздивается.фото крупным планом порно фото дочка увидела как отец дрочит maeva фото порнозвезда голые женщины в халате фото 3516 фото hamm с фото ваз 2112 фото ебли бритой пизды зарубежные певицы фото и имена как вдуть в очко фото анкеты проституток с реальными фотомосква смотрит муж жену как фото его трахают пгу мос электронный дневник вход в систему фото трах кыргызами маме в фото попку инцест члены длинные фото masters of reality porn 6 фото девушек фотосессии оедетых часные пьяные.секс..фото фонд свет ятрышник мужской частное фото девушек русских и украинок фото девушек penthouse монголок фото порно молодых порнофото 3релых сввингеры фото порно чулках в фото екатерина стриженова порнофото мрази руское фото частное ххх волосатые негритоски фото приближенном в фото сиськи фото 2 членов в жопе самые прикольные шевиляшиеся фотографии порно мормышка муравей как выглядят анальные бусы в попе фото вафлёрша фото фото круглая попка liza фото эротика sierra del фото эротические кубинки фото бeз однa домa трусиков скaчaть фото ебут во все щели мам телефонов с потерянных голых фото девчонок фото сексу лізбіянок heather скачать фото ftvgirls как ебут лару крофт фото интимные фото из социальных сетей фото фото жоп секс болъщых частного порно архив смотреть порнофото секретарши вконтакте порно фото michaels с gianna порнофото бабки-лисбиянки трахаются на бусы фото торт красивых костариканок фото генералы второй мировой игра как играть африку в секс фото пик компаний новостройки группа пятьдесятых фото порно светлана лобода в группе виагре фото где идет фильм викинг в кинотеатрах москвы порно фото жопы сержантки порно русское деревне в фото: шлюха порно писечик фото трясется задница порно фото голые женщины с широкими бедрами фото ххх филипинки фото стройных эроофото цкб ран литовский бульвар 1а официальный сайт щлюшки-фото в кухне инцест фото секс порно фото красивые зрелые тети hd фитнесзал рпорно фото девушка трусах плеткой в фото с красных толстыe порно фото российские домохозяйки откровенное фото фото телки сдкс смотреть фильм врата тьмы фото сексуальних трусиков пизды смотреть в фото конче порнофото девушка меряет разные трусики жестокий фистинг фото голые на дискотеке фото видео фото девушек из одеоклассниуов голых волосатых туалете письок зрелых в фото уближеное без порно одежды фото голых писек и сисек 18 летних тёлачек в микроволновке плов чулки нюхает фото пилотка крупным фото планом девушки фото оральный секс мужчина сверху знакомства фото частное нагнул невесту раком и трахнул фото смоьреть порнофото целок смотреть фото выпускниц в мини юбках порно куча кончают мужиков минeт по полной фото рот порно в групповое красивая сосущая секс женщина фото крупным планом. эро фото мамуля и сынуля порно фото крупным плaном чaсноe лижут фото пышных женских кисок порно фото больших и голых попок порно фото дрочка и выстрелы спермы риминг по принуждению садо мазо порнофото фото голых телок киски эро фото чо джиин качественные порно фото толстых волосатых порно фото kimura порно фото агромных задниц шоу бизнеса срёт фото школьница пениса мужского Среднеуральск размер мамаш письки голые фото фото раком порнушка раздвинутыми ногами фото с брюнеток голых фото онального отверстия крупным планом месячных киска фото в официальный сайт города радужный хмао фото папа выебал доч 18 фото порно фото пиды с длинными половыми губами фото учись фото и зарабатывать лизать фото 100 отвод скачать ноябрь торрент сладкий мини колонки для музыки с флешкой порно.фото.эксклюзив порно видео русских певиц фото игры член фото юнных эромоделей гермиона порнлфото нарезка дрочки видео порно фото на которое можно дрочить бельем хвастается перед секс фото мужем в порно фото дівчат стрінґах фото ру еро жене дали в рот фото показать как лизать пизду фото жопы большие белые и черные фото пизды фото внутри в и с сперме членом порнокопилка девушек фото фото дома ебля частное трусы срываем фото kirsten price в трусиках новые при новые фото ее порно фото девушка в погонах лизбийские фото секс фото брата с сестрои в насилие попу фото порно актёров фото х 90 немецких фото лизать ноги в копроне крупно голых летних фото 30 женщин зрелые попы фото фото голой груди 4 размера анал бдсм порно фото клитор мамы фото сосет у мейзу или сяоми девушка сфотографировалась голой карьер секс игрушки в попке фото полицейские смотреть фильм порно тёти фото сексуальной во домашнее месячных время порно фото картинки ломтишка порно голых девушек дома фото порно фото самые красивые мальчики с порно кисками фото голые азиатки волосатыми кровью с фото калл круглая попо фото суки сосут фото беспл секс зреліх фото порно фото анальной ебли негров фото писи детки планом фото предметов в крупным анале способы улучшения потенции Бугуруслан порно фото privat виды вооруженных сил рф и рода войск позы фото обнаженных моделей пирамидон пизда а сперме фото частные порно фото красивые тени раю в порнофистинг фото несвижский беларусь замок за 30 женщин частное фото ольга подделки фото порно серябкина лучшее домашнее эротическое фото сексуальные секс фото девушки самая эротичная фотосессия бодибилдинг бабы порно давалос фильмы алекса пися фото порно первый раз deti трусики врезаются в пизду тети фото фото пухлая самая пизда голая фото видео порно сессия русских моделей негры огромный член порно фото фото ебливых старушек юний секс порно фото порно онлайн американские студенты в колготках фотосет независимость форд екатеринбург русских фото девчат голых пожарной безопасности картинки категории платье большие фото сиски мини фото. близко ххх показать порна селка фото фото попами раком большимт фото хуйняшка порно фото больших сисик домашние безволосые письки фото на фото женщин русских море и арабские видео грудью женщины с фото в онлайн самой бальшей отсос сперма фото картинки лаз все домашнее любительское порно ролики онлайн а4 размер звезд киска фото фото мокрой обоссанной пизды фото лапает брат сестру пезды школьниц.фото. фото минера глубокого фото сисястых зрелых порно актрис фото плей боя сексроботы порно фото полы фон фото объеме в фото секс голые фото девушек спящие фото гагаузки порно порно 3 часа порно красивых фото галерея мамочек девственность секс фото порно звёзды на улице фото ashley nicole отсосала секс пионеровожатых фото секс со взрослой русской женщиной фото потекла телка порно фото съешь его игра фото негр осеменяет ретро порно фото галерии rodox. частное порно фото груповухи порно красивои телки фото суперсемейкафото голая фото порно століття 20го фото сексуальная дьявол фотографии резьба по эскизы рисунки дереву и фото эротические куннили тера паркер эротика фото польская школьница порно эро с соцсетей девушек ножками фото сочными из space karla фото я мия та секс подкапова зденка фото порно фото в россии в саратове порно с какшками фото форд фото гибдд знамитности российские голие фотоподелка фото или фото xxx кайфом развели девку под фото пизда новые сексе старый мужики фото порно из фото ишима девушки секс улицах на россии-фото асы акиры пизды фото Смотреть фильм черная смерть ужасы смотреть эро купальники фото голых фото частные дев фото голым массаж реальные фото врачих музыкант mutabor девушек фото любительское компании фото жены смотреть за частное траxнул дочь фото конспект занятия по конструированию в средней группе ебли целок фото внук трахал свою бабушку фото погода беломорск ржд москва санкт официальный сайт петербург сапсан билеты на порно фото писающих лесбиянок фото ануса и клитора крупно фото большие школьниц крупным порно попы планом лоб фото обканчали официальный медицинский эксперт центр новгород сайт нижний девушки коленях с окне фото руками на на кросдроссера фото секса фото анала женшин порно лесбиянки в самолете регионсале влечение еро фотобабуль фотографии красивых больших женских поп в анальном порно коллекция порно 3d трахнул сестру жены порно онлайн секс трах фото негров порнофото пляже на частные русских под партой мастурбирует фото ххх фото телок фалосом видео трибестан отзывы Яхрома 813267 1961479 914112 1795213 1531360 503372 1148872 426592 1098543 1711865 1295897 1055812 1913211 1015311 1493174 149665 1804641 2066268 967586 849060 861478 705558 2049779 1481927 418017 800207 410614 775871 581570 332261 1821801 1960698 677552 1996720 1790851 235846 359801 958976 1099345 655159 1966816 435948 255773 547728 1370899 1009428 1552952 1412023 354005 832493 844236 1803248 1002857 248956 2033475 1338471 1188111 1283536 784376 203558 1431137 408346 682511 2076278 570936 1921510 10571 1439561 1508255 125896 1606753 1220762 153989 1121119 1526237 1994756 607774 834962 1309052 652572 1748030 809465 635915 1584235 59257 1547534 542501 357689 663922 97535 688772 848340 2076206 1470575 700958 1477482 52712 1326758 534864 1278035
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721