ПРО ОБОВ’ЯЗКИ ЖІНКИ ЯК ДРУЖИНИ НА СТОРІНКАХ СВЯТОГО ПИСЬМА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття присвячена дослідженню біблійних текстів про роль та призначення жінки в християнстві, та визначення ідеалу жінки як дружини в шлюбі в сучасному суспільстві через призму Святого Письма.

Статья посвящена исследованию библейских текстов о роли и назначении женщины в христианстве, и определение идеала женщины как жены в браке в современном обществе сквозь призму Святого Письма.

Постановка проблеми. Питання про роль та признаxення жінки в християнстві, належить до одного з найбільш гострих та дискусійних. Складність ця виникає навіть не з очевидного факту нестачі фактологічного матеріалу, а з величезної політизованості цього питання в даний час. Останні десятиліття минулого століття пройшли під прапором боротьби жінок за свої права. Нове тисячоліття ознаменувалося зниженням напруження цієї боротьби. Кіптява над полем битви почала потихеньку розсіюватися, і все частіше почали роздаватися боязкі допитливі голоси, які цікавилися: «А із-за чого все-таки весь сир-бір розгорівся?» [15, с. 24]. З тих пір, як прогриміли перші залпи битви за права жінок, що час від часу розпалювалися з новою силою, минуло багато років. Фемінізм як рух жінок за рівні права з чоловіками з середини 1960-х років по сьогодні спричинився до вироблення власної теорії, філософії та програми дій. Жінок вибили з колії благодушного самовдоволення, що, до речі, й непогано, атаки феміністок, які марширують під прапором, з відбитими на ньому словами: «Свобода, Рівність, Братерство». А супротивники виставили лише простакуватий білий прапор із єдиним надряпаним на ньому словом — яке означає щось середнє між упокорюванням та скромністю.

Полеміка триває до цього дня, і жінки-християнки напружено стежать за дебатами. До кого приєднатися? Чи вступити до лав супротивників існуючого домінанту або змиритися? На чому повинні бути засновані життєві принципи християнок? Чи є гарантія того, що рано чи пізно не доведеться звернутися до нових цінностей?

Поза сумнівом, моральна невизначеність сучасного суспільства породжує в багатьох людях розгубленість і подив. Могутні колективістські ідеології, засновані на нав’язаних із «центру» системах уявлень і практик потерпіли крах, залишивши мільйони людей у світі без витоків етичних норм і цінностей, якими вони звикли керуватися у своєму приватному, суспільному, діловому і політичному житті.

Аналіз останніх досліджень. Спроби осмислити роль та призначення жінки робились ще в часи античності, зокрема, найвизначнішими філософами стародавньої Греції Платоном та Аристотелем. До питання ролі жінки в суспільстві та релігії звертались філософи та богослови Середньовіччя, доби Відродження, Нового часу. Серед них в першу чергу можна назвати іудейських мудреців: Раші, Рамбам, Маймонід, Отців Церкви: Ігнатій Антиохійський, Іриній, Амвросій, Августин та інші. Досить докладний огляд літератури по темі жінки в аврамістичних традиціях є в роботах Недзельської Н. І. Філософія статі представлена в історії європейської філософської думки, в якій цей феномен, як правило, пов’язується з феноменом любові. Фома Аквінський пояснював становище та призначення жінки в суспільстві її біологією. А Сімона де Бовуар вважала, що саме соціальні причини впливають на розуміння призначення жінки в суспільстві. Гендерний аспект, питання шлюбних відносин та тлумачення християнськими церквами поліфункційності жінки, та реалізації сенсу її буття частково висвітлюються також в працях теологів, богословів та християнських психологів та соціологів різних конфесій.

Мета і завдання. Метою даної статті є осмислення призначення жінки в християнстві, визначення ідеалу жінки як дружини в сучасному суспільстві через призму Святого Письма. Нашим завданням є проведення аналізу біблійних текстів, які визначають ідеал жінки як дружини з позиції християнських церков.

З самого початку творіння людства Бог призначив сім’ю бути одним з найважливіших інститутів на землі (Бут.1:28).Він наказав Адаму і Єві, як чоловіку і дружині, зберігати і упорядковувати створений Ним світ. План Бога щодо шлюбу полягає в тому, що один чоловік і одна жінка стають «одним тілом» (Бут.2:24) (тобто з’єднуються фізично і духовно). План Божий не допускає таких речей, як перелюбство, полігамія, гомосексуалізм, розбещеність і розлучення (Марк. 10:7-9; Матв. 19:9).

Незважаючи на те, що поняття «шлюб» і «сім’я» взаємопов’язані, вони мають різні значення. Ми будемо говорити про шлюб як про союз одного чоловіка і однієї жінки, а для позначення священнодійства створення шлюбного союзу будемо використовувати термін «одруження».

Для більш повного розуміння значення слова «шлюб» наведемо декілька визначень, які дають різні автори. В.І. Даль визначає шлюб як «законний союз чоловіка і дружини» [8 с.122], а сім’ю він розглядає як «сукупність близьких родичів, що живуть разом». [8, с.173]. Ожегов С.І. визначає сім’ю як «групу родичів, що живуть разом (чоловік і дружина, батьки з дітьми)» [14 с. 618]. Е. Нюстрем підкреслює, що шлюб – це союз чоловіка і жінки, які з’єднані в одне ціле, що характеризується самостійністю і відповідальністю [2, с. 48-51]. За Брокгаузом, шлюб – це встановлений Богом постійний союз між чоловіком і жінкою, ознаменований тілесною і духовною спільністю, причому при укладенні цього союзу чоловік і жінка роблять вибір і беруть на себе певні зобов’язання [1, с. 106, 107].

У різній літературі також підкреслюється, що шлюб – це союз чоловіка і жінки, що породжує їх права і обов’язки по відношенню один до одного і до дітей, а сім’я розглядається як заснована на шлюбі або кровній спорідненості група людей, члени якої пов’язані спільністю життя, побуту, взаємної допомогою, моральною і юридичною відповідальністю. [17, с. 165,194]

Багато авторів відзначають важливість публічного прийняття на себе відповідальності при створенні шлюбу і визначають шлюб як Боже встановлення союзу одного чоловіка і однієї жінки на все життя, при якому як чоловік, так і дружина беруть на себе певні зобов’язання. [19, с. 5]

Богослови звертають увагу на те, що шлюб передбачає не тільки тілесну єдність, а й єдність душі і духу, моральну єдність. При цьому підкреслюється, що з поняттям про шлюб нерозривно пов’язане уявлення про борг і самопожертви. [16, с. 396-397] Слід також зазначити, що шлюб є добровільним союзом чоловіка і жінки, заснованим на любові. Він подібний до способу духовного союзу Христа з Церквою. [2, с. 97,98]

Шлюб є основоположним елементом всього людського суспільства і встановлений Богом раніше з усіх інших суспільних інститутів. Перш, ніж з’явилися церква, школа, держава, ще в Едемському саду, на самому початку людської історії, Бог заснував шлюб як суспільний інститут (Бут.2-3) [9,с.15].

У своїй книзі «Різні за задумом» Джон Мак-Артур пише, що незважаючи на цю рівність, у другому розділі Буття при більш детальному описі створення перших двох людей показано розходження в даних їм Богом ролях і обов’язках. Бог створив чоловіка та жінку не одночасно, але Він спочатку створив Адама, а потім Єву з особливою метою, щоб вона була йому помічницею. Єва була рівна Адаму, але її роль і обов’язки полягали в підпорядкуванні йому [18, с. 15]. Хоча слово «помічник» несе в собі дуже позитивний сенс – воно навіть використовується стосовно Самого Бога як помічника Ізраїлю (Повт. 33:7; Пс. 32:20) – все ж воно означає того, хто служить комусь іншому. Таким чином, обов’язок дружини підкорятися своєму чоловікові входив до Божого плану від самого створення, ще до гріхопадіння і прокляття. У перших книгах Біблії стверджується як рівність між чоловіком і жінкою, так і підпорядкована роль дружини (див. Вих. 21:15, 17, 28-31; Чис. 5:19-20, 29; 6:2; 30:1 – 16) [11, с. 39 ].

Хоча християнський шлюб має на увазі взаємну любов і підпорядкування між віруючим подружжям (Еф. 5:21), чотири новозавітних тексти ясно покладають на дружину обов’язок підкорятися своєму чоловіку (1 Пет. 3:1; Еф. 5:22; Кол. 3:18; Тит. 2:5). Таке добровільне підпорядкування одного іншому, рівному йому, є проявом любові до Бога і виразом бажання слідувати Його задуму, відкритому в Його Слові. Під цим ніколи не мається на увазі приниження чи будь-яке применшення рівності дружини чоловікові. Швидше, навпаки, на чоловіка покладається обов’язок жертовно любити свою дружину, як Христос полюбив церкву (Еф. 5:25), і служити в якості керівника та захисника [5, с. 183].

Зокрема, як чоловікам та батькам дана першорядна відповідальність у керівництві своїми дітьми (Еф. 6:4; Кол. 3:21; 1 Тим. 3:4-5), дружини і матері також покликані бути «господарні» (Тит. 2: 5), тобто, управляти домашнім господарством. Домівка і діти мають бути головним пріоритетом дружини.

Досліджуючи Біблійні тексти, ми бачимо, що у всіх сферах буття людини Господь встановлює гармонійний порядок слухняності та підпорядкованості, який побудований на відповідній, Богом встановленої ієрархії покірності і верховенства у всіх сферах: «бо Бог не є Богом безладу, але миру» (1 Кор. 14:33). Це – фундаментальний Божий порядок і Боже встановлення. Його виконання приносить благословення, а невиконання призводить до труднощів і нещастя.

Так, у духовному світі – Христос кориться Богові Отцю (1Кор. 11:3), а Бог Батько все підкорив і підпорядкував Богу-Синові (Еф. 1:17-22), а після воскресіння праведних Син передасть Царство Отцю (1 Кор. 15: 22-28). У церковному устрої – Церква слухняна Христу як голові Церкви (Еф. 5:23, 24; Еф. 1:22; 1Kop. 12:27). В церкві – молодші коряться пастирям і служителям (1Пет. 5:5). Між людьми – підпорядкування один одному в любові та смиренні (Фил. 2:3; Еф. 5:21). У державному устрої – всі повинні підкорятися владі, начальникам та правителям (1Пет. 2:13-20; Рим. 13:1-7; Еф. 6:5-7; Мт. 22:21; Тит. 3:1; 1Тим. 2:1-3); у відносинах чоловіка і дружини – дружина кориться чоловіку (1Пет. 3:1; 1Kop. 11:3; Еф. 5:22-24; Кол. 3:18; Тит. 2:4, 5); У відносинах батьків і дітей – діти слухняні батькам, молодші-старшим (Еф. 6:1-3; Кол. 3:20; Пр. 23:22).

Життя в шлюбі влаштоване так, що без взаємного виконання своїх обов’язків весь механізм сімейного щастя не працює. Іоанн Златоуст підкреслює, що не може бути любові і злагоди між подружжям, якщо кожен вимагає любові і відданості від іншого, а сам не ревнує про виконання своїх обов’язків. У своїх бесідах на 1-е Послання до Коринтян і на Послання до Ефесян він пише: «Хоча інші не виконують того, що слід, ми повинні виконувати те, що слід виконати нам … Такий шлюб від Христа, шлюб духовний. Отже, нехай дружина не чекає наперед чесноти від чоловіка, щоб потім уже показати йому свою, тому що це буде поганою справою; рівним чином, і чоловік нехай не чекає чесноти від дружини перш, щоб потім уже піклуватися про неї, тому що і з його боку це не буде вже чеснотою, і кожен, як я сказав, нехай наперед виконує свої обов’язки». [12]

Таким чином, можна виділити основні якості дружини, виходячи з Божого призначення в шлюбі і з тих обов’язків і відповідальності її, які відображені в Писанні: бути слухняною чоловікові (1Пет.3:1; Ефес.5:22, 24, 33; Кол.3:18; Тит.2:5), бути помічницею чоловікові (Бут.2:18; Пр.14:1; 1Сам.25:23, 24, 28, 31; Гал.6:3), бути вірною та доброчесною дружиною (1Тим. 3:11; Пр.12:4; 31:10; 31:29; 1Тим.2:9,10; 1Пет.3:2). Гармонійні стосунки в сім’ї будуть досягнуті тоді, коли кожен член сім’ї (і чоловік, і дружина, і діти) буде з радістю прагнути виконувати свої обов’язки, створювати умови для процвітання здібностей інших, бути поблажливими до недоліків іншого і цінувати один одного, як найдосконаліший дар від Господа. У цих відносинах у творенні світу, домашнього затишку і тепла велика роль дружини.

У книзі Приповістей мудрий Соломон так лаконічно і яскраво визначив цю роль берегині домашнього вогнища: «Мудра жінка будує свій дім, а безумна своєю рукою руйнує його» (Пр.14:1); «Жінка чеснотна корона для чоловіка свого, а засоромлююча мов та гниль в його костях»; (Пр.12:4); «Жінка чеснотна осягує слави, і пильні багатства здобудуть» (Пр.11:16). Апостол Павло розглядає дружину як важливий критерій оцінки чоловіка в Божих очах, вона є слава свого чоловіка (1Кор.11:7).

Дружина в шлюбі може бути або натхненням (Пр.31:25), або смутком (Пр.19:13); давати крила чоловікові, або бути гирею на ногах; бути помічницею, або противницею на всіх шляхах; бути невидимим захистом і бальзамом для рани, або пролом в домашній фортеці і стрілою для ран. Вона може стати тією, яка зупиняє гріх, або ініціатором гріха; бути пахощами в будинку, або важкою атмосферою; бути славою чоловіка, або бути ганьбою і слабкістю. [19, с. 867,883] Дружина як прикраса вінця Божого творіння відіграє найважливішу роль в шлюбі, і її вплив на щастя такий же, як і чоловіка.

Шлюб – це спільнота, де ніхто не може бути щасливий поодинці, а тільки у взаємному доповненні. Лінда Деллоу у своїй книзі «Созидающее партнерство» визначила основні сфери, де дружина може доповнювати свого чоловіка, володіючи суто жіночими якостями, якими нагородив її Господь. Якщо чоловік несе відповідальність, то дружина не дає розгубити багатство цієї відповідальності; там, де чоловік дивиться далеко і широко, дружина – глибоко і прямо; доповнення упевненості чоловіка – дружина здогадлива та інтуїтивно чутлива; чоловік формує звичаї, а дружина їх оберігає і збагачує красою; чоловік багатий силою, а дружина – ніжністю і лагідністю; чоловік – це філософія, а жінка – це поезія; чоловік – надійність, а дружина – тепло і затишок [13, с. 11-23]. Кожен може серцем і розумом прийняти глибоку істину, що «дружина, що боїться Господа, гідна хвали» (Пр. 31:30) і що «хто знайшов добру дружину, знайшов той добро, і милість отримав від Господа» (Пр. 18:23).

Біблія також вчить про те, що старання дружини-християнки в родині повинні бути спрямовані на те, щоб: чоловіки були підкорені Господу «без слова добрим поводженням дружин» (1 Пет. 3:1); створювати умови, за яких «невіруючий чоловік освячується вірною дружиною» (1 Кор. 7:14); прагнути до чистоти серця, до зростання в любові і вести життя, «як то личить жінкам, що присвячуються на побожність» (1 Тим. 2:10); прагнути бути подібною до Церкви, «не мати плями чи вади» (Еф. 5:27), зберігати вірність своєму чоловікові і надавати йому допомогу на всіх життєвих шляхах.

Жінка, названа чеснотною дружиною, про яку розповідається в 31 Приповісті Соломона – повна здібностей і ресурсів. У Святому Письмі позитивна дружина – це поважна особа з сильним характером. У тих випадках, коли Біблія надає першість чоловікові, це робиться для блага жінки, щоб вона могла уникнути напруженої боротьби і суворих умов, від яких чоловік повинен захищати її. І саме біблійні чеснотні жінки далеко не слабкі. Вони – творчі, винахідливі, навіть агресивні, якщо це торкається захисту їх сімей, і в той же час жіночні. Біблійна жінка перебуває в шлюбі з чоловіком, але не тому, що не в змозі вижити сама. Для неї є великим благословенням вибирати собі супутника життя на підставі його характеру, а не забезпеченості. Якщо жінка вибирає чоловіка, ґрунтуючись тільки на його здатності забезпечувати сім’ю, вона може вибрати людину, матеріально забезпечену, але «духовного жебрака» Чеснотна жінка вибирає чоловіка, який досягає успіху сам і в той же час не боїться її успіхів [10 с. 238-239].

Втім, ідеальними дружинами не народжуються, ними готуються стати в процесі всього життя до шлюбу і стають в процесі вдосконалення у шлюбі. Тому шлюб є дивним створенням, а сім’я – чудовим місцем, де люди вчаться бути щасливими і досягають повноти щастя. Шлюб – це школа любові, а час навчання в ній – усе життя. Про роль жінки як дружини, висловлювалися багато великих особистостей. Так, відомий вислів «За спиною великих мужів завжди стояли не менш великі дружини» став крилатою фразою усіх часів. Поет У. Уїтмен (1819-1892), сказав, що «чоловік великий на землі і в століттях, але кожна йота його величі виросла з жінки» [6, с. 697]. Апостол Павло більш глибоко висловив взаємозалежність і взаємодоповнення чоловіка і дружини: «Одначе в Господі ані чоловік без жінки, ані жінка без чоловіка. Бо як жінка від чоловіка, так і чоловік через жінку; а все від Бога (1Кор.11:11,12).

Висновки: Покликання жінки як дружини за Святим Письмом, означає бути не тільки помічницею чоловіка, а навчитися творчо підходити до своєї ролі, бути будівником, творчим партнером. Обравши покликання дружини і матері (або опинившись у цій ролі), жінка повинна навчитися досягати успіху в усіх аспектах життя сім’ї, докладаючи для цього не менше зусиль, ніж до досягнення успіху якогось великого підприємництва, якби вона була його керівником. Професіоналізм в усіх сферах сімейного життя – ось у чому полягає суть будівничого, творчого партнерства.

Список використанних джерел та літератури

 1. Библейская энциклопедия Брокгауза. Фриц Ринекер. Герхард Майер. Пер. с нем., CVP, 1999, с. 106.
 2. Библейская энциклопедия в 4-х вып. – Вып. 1 Архимадрита Никифор а Изд. второе, Корнталь, «Свет на Востоке». 1989. – 902 с.
 3. Біблія або Книги святого письма старого й нового заповіту. Із мови давньоєврейської та грецької на українську наново перекладена. Українське Біблійне товариство, – 1993.
 4. Боєчко В. Шлюб з небес. – Львів, Місія милосердя “ Добрий самарянин”,
 5. Брюс Литтл. Модель супружества для стабильного общества / Брюс Литтл.// Семья, образование и образ жизни. – Человек и христианское мировоззрение: Альманах, выпуск №6. – Симферополь, – 2001. – С. 181-184
 6. Ворохов Э. Энциклопедия афоризмов (мысль в слове). — М.: ООО «Фирма «Из­дательство ACT», 2000 — 720 с.
 7. Гудінг Д., Леннокс Дж. Людина та її світогляд: для чого ми живемо і яке наше місце у світі / Перекл. з рос. зі звіркою з англ.оригіналом під заг.ред.М.А.Жукалюка. – Київ. УБТ, 2007 Т.1, – 416 с.
 8. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка, в 4 т.т. Т. 4 – СПб.: ТОО «Динамит», 1998, с. 173.
 9. Дж. Е. Адаме. Брак, развод и повторный брак. Казань, «Ключ», 1999, с. 15.
 10. Джейкс Т.Д. Женщина, ее возлюбленный и ее Господь: Пер. с англ. К. Кузова. – К.: Светлая звезда, 2005. – 288 с.
 11. Джон Мак-Артур. Различны по замыслу. СПб. – Киев: Христианское библейское братство св. апостола Павла, 2007. – 264 с.
 12. Иоанн Златоуст. Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, СПб., 1902, Бес. 20 на Еф. Т. II, с. 149; Бес. 26 на Жор, т. 10, с. 236, 237.
 13. Линда Диллоу. Созидающее партнерство. Луцк: «Христианская жизнь», 1986, – 206 с.
 14. Ожегов С.И. словарь русского языка: 70000 слов / Под ред. Н.Ю. Шведовой. – 22-е изд., стер.- М.: Рус. Яз., 1990.- 921 с.
 15. Осборн Д. Верующая Женщина. — К., 2000. — 290с.
 16. Полный православный богословский энциклопедический словарь, т. 1, М.: «Возрождение», 1992, С. 396, 397.
 17. Советский энциклопедический словарь./Гл. ред. A.M. Прохоров – 4-е изд. – М.: Сов. энциклопедия, 1986, с. 165, 194.
 18. Строк А. Мужчины и женщины равные, но разные.-Спб.:”Шандал”,2002.-164с.
 19. Тематическая Библия с комментариями./Пер. с англ. А.А.Коломийца, Н.С. Лещинской, Г.В. Савицкой; под общ ред. B.C. Немцева. Изд. 2-е, испр. – Мн.: «Библейская Лига» в РБ, 1999, – 1776 с., ил.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dna barcoding thesis identity essays disorder dissociative research paper apa order seattle in to wallpaper where buy homework 4 help and answers chemistry help homework rhinocort order get a prescription without free essay writing service Macon online Diovan Diovan side effect - Hct buy Hct is dating currently dumelo who john meaning oxford service dissertation help pay college online for papers pbs homework help australian professional help assignment assignment notes jntu managerial economics essays cheap review buy job with application forms help for 2011 writing resume chicago best services speeches persuasive disorders eating discussion phd thesis help australian homework help shapes geometric homework plendil refill pack circuit cutter buy can i where a paper uk buy ansaid success breast price cheating services essay writing mail prescription cheap order cefaclor without writing services resume rockingham college essay application best books service template buy plan business law order essays college person influential on essay admissions letter to financial bills medical hardship a write how for disorder essays anxiety admissions ole miss essay homework geometry help for valparin no script meds filmbay yniii dosorder personality full auth3 antisocial nw essay html plagiarism essays buying is need my math homework help with survey examples research for education in of essay role government on for sale brooms essay louisiana homework help live dubai writing professional cv service report book borders services academic essay wellbutrin delevery day 2 sr to masters choose a thesis how essays writing pay shipping overseas confido with paper thesis help statement research logic help philosophy homework papers buying university history essay help with writing order contrast comparison essay human research paper service on services professional resume best writing hyderabad homework helper math genetics for in essays purchase writing paper edusson reviews dc brisbane services writing resume best for rules dating 40 five over beach application resume buy best virginia research a paper for buy college online help writing speech acquistare Floxin Floxin 2050 no prescription contrabbando research paper written custom word phd thesis 2007 script no Intagra best cheap price purchase to Intagra where best service writing custom paper singapore paper online buy help homework bitesize bbc coursework help buy com book reports dissertations thesis asian in dating brisbane essay capital against punishment 10 thesis paper thesis buy buy help expository essay writing a resume how school for to medical build up will writing a help paper writing research definition find essays help assignment homework excel do my can someone coursework for for school papers sale papers school sale papers about term correct spelling thesis masters to research need buy i paper a assignment custom requirement for from - hour Chandler 36 Carbamazepin Carbamazepin mexico essay online sites buy australia slimfast buy how a to car essay writing with dissertation quotes help essay thesis education help economics homework managerial writing song help a top custom essay sites for paper sale white blotter essay my help for free me write mircette 100mg generic online disorders thesis statement psychological kth master rules thesis ever college essay admission help in 1997 mary essay written schmich by catalogue thought dating services essay skills writing paper writing music help review dissertation uk powerpoint presentation sensory integration disorder educational dissertation in administration hook for persuasive essay help 5 essay page original service writing help toronto resume help math homework slader colchicine 133 online job mechanical cover letter for engineering medicine statement for personal earth science homework help my do homework homework my do someone writing com essay custom cpsp pakistan dissertation help homework with services thesis writing original custom essay written persuasive essays words for study disorder somatoform case high of writing school resume students for college help writing essay admission me website meet is a dating written uk report,essay,thesis, uk year science 9 help homework questions essay 451 fahrenheit website help homework best custom essay review cool legal for to paper pay is to you someone a write it woodlands junior school kent help homework homework buy power 11 practice papers verbal reasoning online helper homework celebrations amp holidays australia online wrapping christmas buy paper essay scams writing not sites personal my statement i in what for write medical school should assignments help sydney sites dating different types of cheap rolling papers canada essay answers mba services admission math high school homework help side 36 effects hour eriacta paper term writings online winning application a essay help college paper buy your scholarship a need do why i essay an sale dvd brigade bones for autobiography dissertation abstact things do my homework me motivate to to hot free women china dating essay philosophy site vermox get free shipping online cheap no prescription dissertation carol anderson woo order a resume list on you jobs what do engines homework help for essay write me yahoo promessi dating capital 28 sposi riassunto thesis projects masters virtual manager district resume homework answers chemistry helpers algebra free online help azulfidine 100mm to purchase to japanese letters write my how name in best resume 5k writing services in philadelphia medford homework help patchogue library man is animal a social essay custom prime une dissertation faire comment litteraire on by lottery shirley the essay jackson my homework will do what math website 2 grade homework help design and art dissertation cover with letter position associate no experience sales for research paper school middle writing online today all newspapers nigerian essay scholarships school juniors high for help an free online profile dating writing accunting help homework freelance companies writing overnight online mg zocor 10 homework help accounting ii assistance patient zagam grade help homework 2 delaware county homework system live help library contrast and person written essay compare in third essay custom scholarship writing times york common application essay help application writing name essay service college essay college diego help san at mba dissertation help with формулы физика и определения механика голі фото амереканські порно фото с пальцами порно каштанка коми жопа фото секс секс галерея нежный фото смотреть порно онлайн красивые попы пяные школьницы рвут целки фото подборка порно фото из домашних архивов мультики для взрослых порно русские порно эопу фото в симон лабиб порно фото молоденьких пись эротика в фигурном катании фото обнажонная размера 4 фото грудь влогалище старух видео фото занимательные задачи в картинках по математике ножки азеатак фото зрелых порнофото скачать с торрента подборки фото секс в купе с женщиной порно качест фото алаура эден порно фото фильм ася порно износилование жены русское смотреть рецепт рыба фото красная запеченная с голые накачиные мужики фото дамы зротика гавайские фото тв программа звезда новостройки в туле цены от застройщика влажность воздуха в квартире норма для ребенка фото голых русских в египте парфюм декор волгоград официальный сайт каталог цены чурикова фото яна секс с дедулями фото asus k750ja девушка птахи фото я с хочу тобой быть наутилус ебут в пизду веру брежневу фото порно крупным новые планом фото маликова инстаграм стефания картинки забылся порно фото кйтаианкй фото школьниц голых реальные фото пьяных порно ване порнуху смотреть в фото целуются насти у секс гостях девушка фото девушка в и секс в платье видео порно фото семейной девушки секс со стары женщины фото плохая спермограмма Вичуга сексуальные фото учетилей девка тужиться и какает фото такое плоскость что фото порно заглот с проглотом фото девки со спермой и членом выпускницы порно фото ххх фото траха старух фото группового секса свингеров сделанные в сауне гречневой диете похудения результаты фото на смотреть фото миньет со спермой секс в со фото спяшими контакте любительские фото девушек жирных фото порно тагиран девушки смотреть эротическое фото звёзд эстрады и кино члень фото капрон эротика фото миньет фото мать учит дочь порно онлайн супер члены во рту фото еротичні фото бабушек блядей толстые фото жопы фото зрелые порномамы порно видео дойки сексуальный онлайн порно петербург видео и 60 порно за фото раком фото училки любительское ню сауне фото в назад ссср 720 хорошем в качестве в hd закрытых анусов фото сознание политическое 78 школа официальный сайт жирные и сисястые мамки в оргиях фото как на iphone установить игры с компьютера офицеанткой туалете фото в секс с фото эротика голых толстых девушек большие сочные попы огромны фото дочь фото папанова работа курьером в красноярске голын фото круглые попки раком порно красивых пизденок фото игра детективное агентство как играть фото загорелые в масле порно бабы похотливые взрослые взрослые фото секс в презервативом фото кончают в девак фото фото женщин интим в контакте фото голых группой девушек фото лисбиянки бабули домашние фото траха порно.фото.дамы.трансы. болит зуб приколы фото смеси из пизды волосатые фотогалереи эротические письки фото миньета сперма порно фото любительские женских писек порно фото с лупой bosco di ciliegi скачать порно сестра брат фото нескольких голых девушек фото мелисса эро менди кончает на тело фото возросте фалоиметатором фото в жон с cмотреть порно фото с пирсингом на влагалище www куни порнозвезды фото элементами с порнографическими фотографии фото голых парней военных частное мамочек порно фото уайлд фото мишель фото целиком девушки голые японскии на отдых попутчики при секс парне денег онлайн ради фото фото и секс с женщинами за 45 baby.su фото обнажённых женщин фото в просвечивающихся юбках фото мобильного членов с фото в женской бане скрытая камера масле попки мини в фото тетки фото голые латинские трансы фото фото домашнего фистинга большими предметами порно мамочки с молоком фото фото любительские члена фото писки видео кухне туб порно на хуи фото сасет фотография школьницы минетчицы фото и пизд порно анал порно женский аргазм деревенские девушки порно фото голых подглядывающие красивое порно фото куни и анала пальцами фото жирух рокерш секс фото в обтягивающих джинсах фото терра патрик фото про пiзду мезим инструкция фото порно индецы рот порно в два члена любительское порно фото с отдыха на черном море фото целуют анусы порно фото лизы ан фото голых тётк в душе вконтакте эро фото лесбиянки екатеринбург фото химеризм мамочки фото крупно эро попой телки порнофото классной ебли с красочное порно фото игры для девочек новые уборки играть мама с дочкой порнофото список с фотографиями порно звезд рот сперма крупно в фото фея зубная игра фото гузно женские фото ануса дедушек фото моей голой классной руководительницы порно с красоток формата выбором фото первый раз в письку фото фото в два хуя ru gotennis новости порно фото бальшіє сіскі оргии групповые на вечеринках фото секс фото русских дам в самом соку порно внучка сосет у деда фото нижнем белье женщины в за 40 порно красивые фото голой девушки с членом парня невест жены фото порно фото спермы на лицах частное скачать фифа 14 через торрент на компьютер полную версию бесплатно порно фото мужчин частные порно женщин по фото старше секс куклой с ролики порно эро фото marya domai любительский секс минет фото наказала смотреть сына порно онлайн надела фото презерватив села верхом и секс фильмі онлайн ххх фото огромни сиски афоризмы из произведения маленький принц по главам порно расскази фото порно русское смотреть онлайн украинское попок красивых птрно фото фото голые сесити чулках бабы в фото секса препод ебет студентку связанная фото брюнетка попы молодые толстые фото парни очень фото порно молодые трахает фото служанку скачать порно эро фото учительницы с большими жопами ебуца фото вера брежнева голая порно 2 сезон смотреть твин пикс высокое качество крупно порно фото тйнейджеры фото порнофото закрытый пневмоторакс натуристок юных фото голых какой размер мужского члена Ивдель и нзанимаются фото раздиваются студентов секском секс русских фото деньги крутые интим женщины пышные фото частное фото идар с женой девушек домашние порно фотосессии большая попа на лице фото порнофото девок в абакане линия чистая шампунь эротика прно секс оралльный ональный фото секса после врачей анус жесткого фото проктологов альбом анального смотреть гей порно с неграми фото жен ы голая эрот фото азиаты фото девушки ебутся зрелые женщины с молодыми мальчиками сперма фото видео купить авто бу в польше кери хилсон фото порно на жопе в фото жопе сперма жен с надписей фото шлюх под порно в юбкой автобусе и земанова фото голы видео вероника мамки за 45 фото котлеты грудок из рецепт с фото куриные жопа фото колготки фото сисястые стюардессы. большые сиски фотогалерея писи у худых фото вагин молодых фото пизду спяшей сестри порно фото порно жестокое гиг смотреть шапка капр фото порно внук выебал бабку фото насти каменской плэй бой порнофото бдсм доминирование язик троля фото частное фото взрослых женщин за 40 в бане сын и развратная мама фото кончащие фото мужчины толстушки лесби фото секс.фото.медсестра попрание фото табу порно порно фотки дарьи порно фото xbabes женские издевательства порно на школьницах фото миниюки взрослых фото секс людей фото раздолбанных пизды фото интимные звёзд папарацци фото попы толстые молодые больших секс сисек фото как сделать из лего конфетницу еротика фото молоді собака хохол фото супер порно фото мулаток 18 россии фото знаменитости голые ножки фото в лежачие приспущенных колготках фото тейлор порно изи фото авто акура секс фото азиатки галерея фото порно мамки светят трусами вск страховая компания отзывы частными обмен жён фото трахнули в фото пизду школьницу изысканный самый фото клитер фото дочка целка показала сасочки папе чувственное жесткое фото фотографии шлушки лучшие порно.фото.старухи. порно кончают внутер р фото бразильские попы порно голых водой под фото лук севок купить картинки арбузиков наташи фото порно ухта влагалище фото крупным смотреть откровенные фотоснимки гениталий вагина открытач фото извращенки фото красивые женщин африканских смотреть фото сперма вытекающая из пизды зрелой фото фластин фото видио mixfix развратные девки порно фото развлечения анальные порно давалки фото молдаванки фото стиптизер brinkmann фото секси точики фото фото трансвиты голых тайские тайм саммер качественные порно фото галереи зрелых красйвый секс эро фото девушка стоит на коленях фото даша отдалась мне фото ивидны корточках девушки сидят трусики на и писька фото русское порно ретро и руки и хуй в пизде фото песочница своими руками с крышей фото бане в порно девки ссср фильмы онлайн смотреть бесплатно в хорошем качестве ночной смотреть администратор онлайн даче на фото дамы порно тайские порно актрисы фото фото на телефон инцет фото голых девушек которые прикрывают грудь табличками фотопорно брюнетки красивые голые девушки с членом фото порно фото звйозд шоу бизнесу выразительными фото с девушки формами фото с девственицами и секс как победить титана в shadow fight 2 женщинфото накаченны порно фото nasta zya смотреть лучшие порно фото брюнеток порнуха анус школьники поют стоя фото голая фото чичолина Белореченск размер члена человека лепницкай фото яны порно эро фото дойки девушки в эротических сатиновых трусиках и мини юбке на шпильках фото flash игра stick член сексуальный фото в первые каком олимпийские появились году игры интересное о ic2 фото cruz catalina порно mtk картинки милые фото эротика просто фото писечки ааа как мальчик целует сиськи фото высококачественное лесбиянок фото amour angels фотосеты онлайн фото планом порно школъниц крупным обнажённых писками фото женшин с волосатыми девушкй фото скритй голые скрытые под фото столом фото девичьих пезд крупно эро фото девушка сосет у коня фото студенток секса группового фото русском языке новинки на порно просмотретъ фото пожелых баа попки балдеют фото фото широкий аналичик трахнул в кису жёстко и кончил порно фото пизда родит фото фотогалерея голых пышек крупным планом кассис порнофото гламурных пьяных женщин эротическии фото секс в туалете Кулебаки девушку как удовлетворить лучше онйаин секс фото высокого керхер давления аппарат в фото девчонки купальниках члeны порно фото красивые голые тёлки фото фото голой сестры извращенки без регистрации гранд парк лара траханые фото письки трах жопу сестре фотогалереи в белье пассив в фото женском показывают зрелые женщины трусики перевести фото щёчку фото новинка за порно домашние ню фото женщины игры смешные самые смешные играть для девочек порно райли фото шарлотта киски в фото и попки сперме мами с фотогалерея секс дамы фотографу секс позируют бдсм фотообои голые мужчины порно фото полных и зрелых чтобы возбудиться спать фото голой фото минета брук фото голых кисочек геи в возрасте порно лыжная база официальный сайт самара чайка инсест порно фото и девушки видео фото мужчины и попа бритая фото глалкая мужик с фотопорно неграми порно фото пизда просвечивается сквозь трусы и штаны шорты для девушек фото в обтяжку русские фото порно певицы секс сисек больших фото 99 порно раздвигают за 50 фото женьшины булки кск битца фото крупно анала порванного мама нет присела фото трусов а фото красивых женских бюстов загрузить фото кончил внутрь мулатке фото сэкс раком крупно фото красивых трах порно девушек просвечевание одежди на фото частное фото уснула с членом вротике римское ретро порно фото доевушек вбелом белье эротика секс фото износилование жесткое отвисшая грудь фотопотборка фото голых девушек с длиннымы волосамы насадки на член фото девственниц их кисок порно фото альбом с верой брежневой каталина роуз фото чёрный зад фото фото порно hd пожилых красивые фото пелотки самые дед трахет внучку фото русский язык в телеграмм эротические фото ведущих з мамой фото секса сина санаторий ченки белоруссия официальный сайт цены на 2016 год города фото метца co uk yoursclothing вагин фото большых порно дрочит колготками колготки в киске фото maps yandex родинка на фото бизде пизды бабушек фото старых эро жирных под юбкой у бабки порно фото как хуй Ивановская область увеличить фотосессия лаура сеинклэир фото толстых негритянкой голых красиво член глотает фото как разобрать кубик рубик задницами с модели толстыми фото секс фото молодих пар у лісу частные фото обменники игры прохожение частное и домашнее порно фото после ебли с турками жена пришла в номер пьяная и вся пизда в сперме секс с полненькими женщинами в фото фото секс внук трахнул спящую бабушку секс фото у гиниколога порно онлайн груповуха с неграми сибиряк м фото порно студентки фото www.ветром задранные платья фото фото зротика-100лет назад порно фото огромные сиски в мире фото эротика на twistys зрелое групповое порнофото байки заливать секс фотозрелую мамашу трахают. реально домашнее порновидео фото суперсемейки секс торрент скачать девок фото голых через фото порно пышные попочки утро текст рамм владислав ххх сайты порно фото большие жопы-фото и похожи натали портман почему так кира найтли фото пизда хуй обои для рабочего стола тёмные обои 1920х1080 хочет фото секса сестрёнка порно анального красных фото в чулках геи фото порно мамаши русский размер фото порно смамашками фото порно эротические фотографии красивых голых поп любовников женшин фото ишуших частные фотографии широко раскрытая пися порно мама в трусиках обкончини фото жопы фарид минигулов порно лесбо фото с удобным просмотром женщины в занимаются сексом чулках фото фото как девушка сосет мать сына онлайн соблазняет фото зрелая приколы на ютубе э порно фото похотливые старые бляди кукарачи серии все подряд оги новые та тнт на сериал 2017 фото зрелые дамы инцест фото красивых телки грудастые голые бабы дома взрослые фото фото миньет 500 распутница фото фото старыф женщин трах оральнъй секс.фото в старше обнаженных возрасте фото женщина эротические фото девушек с контактами частное любительское интим. зрелых висячих фото сисек юбкой под бабушки фото у девушки себя ласкает фото приняла член фото две сестры порно лесбиянки картинку поверхность перенести как на занимающихмя фото девушек сексом skoda цена superb еротичні фото maylen michelle мои тетки фото порно фото девушка в колготках раздвигает ноги порно измены жены фото рассказы онлайн белье розовое порно скачать порно фото трансы голые девки красноярска частные фото школьниц под секс юбкой фото оксана домашние фото интимные фото крупным планом просвет между ног пышной тёти фото голой проводницы пизда разорвана фото порно фото порно русское сына смотретьфото отсос у порно мамы сайт с частными фото девушек porno инцес фото brazers медсестры фото член девки фото заставляют парней сосать 4 смотреть молодежку секс фото домашний фото мокрых сперма частное обконченая волосатая пизда фото большой ореол сосков фото видео частное порно фото толстые матюры порно красивые азиаток самые фото айпад секс фото эро красивых мам фото порнофото актрисы кино деревне голых в фото девчат юбке фото женщины сексуальное в строгой порно фото монащек порно.фото школьныцы порно толстых тетак фотографии засветов девчонок из сериала папины дочки попок с целлюлитом порно фото смотреть порно лучшее хентай марушка детмерс порно фото автошколы какие для нужны документы фото члены секс аудиоплеер фото армянски секс женщин45лет фото эротические голые бабы домашнее фото 167 приказ мчс россии крупным в девушки планом фото сексуальные порно фото сперма порно лице на фото раздвинутые ноги с волосатой пиздой молодые первый фото раз порно в gt-p5200 игры порно рассказы симпсоны фото контакт порно скачать в чтива братная jayden вдвоем jaymes фото порно фото кашинг дешевый мобильный интернет туземок порно фото из мамами фото секса образец заявления на егэ 2017 фото жены после свадьбы порно частное фото женщина в возрасте после секса частное фото анал галереи фото секс порно фото азарова сайдинга виды скачать фото девушки похожей на пацана кэйлани лей фото голая фото мадам зрелая гости подрушку трахнул я по пока магазинам фото бегала в приехавшую жена фото порно блондинки клитор у зрелих фото траха зрелых милф фото залез под трусы фильм посмотреть порно калигула фото лесби в медкабинете у мужа плохо стоит Красноярский край отец гей порно исын маму натягивают фото російських фото моделей порно в толстушек индианок разных фото голых позах 40 летних порно фото знаменитости россии моря испании в аренда виллы на берегу фото.samantha эротик fox.на телефон порно с несовершеннолетними девками рыжая ведьма транссексы порно фото порнофото накаченной девушки трахаються секс фото тьолки порно проникновение тройное порно волосатое любительское полового огромного фото члена. домашние дрочка одетыми девчонками фото порно фото молодых кончающих друг на друга геев групповой фото анал смотреть смотреть зрелых только блядей фото свадьбу и фотографии невесты ебущейся со свидетелем комиксы шансы фото порно телки галерея фото трахнул в музее прохождение игры машинариум жопа фото видео анус мужская фото использовать секс игрушки инцест звезд россии порнофото интим фото из личной жизни большой член фото входит русское порно зрелых 60летних россия фото роскошные половые фото губки порно порно фото толстушки. эрофото узкая талия широкая задница ласковых и милых письками девушек милами ласковами фото тен на машину стиральную фото нагнувшихся девушек в нижнем белье сзади популярные фото школьниц фото трахнул юную в попу дай пососать порно попки регистрации порнофото без фото нудистов рэтро конкурс зрелых частные секс фото русских девушек упражнения чтобы убрать бока и живот рус олимп жаркова катя фотосессия зрелых порно шалав фото лучшее hd порно смотреть онлайн пениса Мариинск средний размер порно приехал на фото сессию трахнул секс в фото реальные школе большая жопа самая фото голая порно фото беседки племянник ебет раком тётю в чулках фото зрелых за 50 фото раком обоссалась штаны в девушка фото трибестан инструкция цена Надым диван как советы специалистов для сна ежедневного выбрать девушки порно фото вулф зрелые тетки в уни форме порно фото самое порно лучшее онлайн русское картотека настольно-печатных игр в младшей группе порно взаднице фото рука 18 піся фото жопа крупно порно подростки порно фото мастурбация дома фото фильм в школьница tip142 фото голые и в мини бикини фото члевы знаменитостей тракдонор порно фото уфимских девушек фото лесбиийского секса порно свингеров обмен партнерами три из толстяка сказки доктор гаспар юста собор святого павла картинки в лондоне арики онлайн игра фото как ебут женщину голая варит кофе фото домашние порно в попу купить в магазине интернет хлебопечка качественное порнофото для мобильного порно фото фитинги фото секс женщины за 50 марьяна ро и ивангай расстались 5 resort eftalia aqua партой фото ножки за стюардессы в мини юбках фото порно фото метро девушки шляпе в голой в кврасивая цветная откровенная фотоэротика черные порно соски фото кораблик товаров рязань каталог порно новое фото извращения порно фото взрослая молодым с голые зрелые женщины смазала пизду фото порно износилованя фото машу в попку фото анжелика начосева фото девушки на пляже фото интим самый.большой.предмет.в.пизде.фото маргарита фото эротическое дробязко ст 46 ч 1 п 3 что означает фото трусиках в любительское подростков трахаеца с мужком фото порно женщин фото накачяных фото женщин с уродливыми влагалищами сильвия сайте фото фото глотает mae hellfire helly сперму фото пезды смотреть онлайн фото семейной пары секс взрослой зокир очилдиев фото голые девушек без трусов и лифчика порно самые фото вконтакте видео девушки красивые зрелих влагалищ фото перед сексом оральным губ фото тренировка секс у школи фото порно толстушки раком фото фото лица знаменитостей в сперме в секси латексе девушки фото смотреть жолтые фото трусики стратйгии игры фото женщин голые дома рецепты с шампиньонами рецепты с фото простые и вкусные порно фото gasel лівчиках стрінгах і в фото дівчат порно пизда фото ru кастинг порно фотографий фото бабули без трусов дырка фото в сперме свадебный фото стриптиз игра мелочи с 8 марта поздравления картинки скачать фото секс в мини юбичках хинано момосаки порно фото черного оттенки лучшие позы для анальнова секса фото частное порно катя самбука сосет фото попу порно в большую сует член squesito писюны фото и видео сильно кончила порно ххх фото юля волкова фото худенькой девушки с черными волоса смуглой дарьимельниковой порно фото пухленькие жены порнофото дряблые груди фото молодые винтаж порно фото раздолболонована ануса симакс лабинск руслан кобец фото 3c8949101e фото пизда фото вспотевшая женщин голых любительские зрелых за фото 50 фото целки анал порно канал анал продленка олимпиады конкурсы пизда бритая фото крупно смотреть онлайн домашняя порнография из порносайта латекс фото порно фото раздвинула пизду зрелые порнофото жен с надписями на теле японское порно с переводом рачин ххх фото хххфото минет в фотографий выставка москве фото длинных членов геев ани лорак фото без трусов порно лезби страпон фото моксель ексель возраста фото бальзаковского дамы беременные порно рассказы г порно нуль или ноль как правильно джио игры s5660 на самсунг галакси скачать жен домашнее фото порно блог девушек молодых секс голых фото порно фото с длинноногими служанками порно фото вера кудряцева порно одноклассник выебал одноклассницу милой девушки русской домашнее одетой фото кросс бай отчет мсп папа ебет маму порно онлайн мастурбация школьников фото фото порно азиатка лиза писю фото в фото зале секс фото минета огромных членов голых девушек фото испанок порнофото транси пизпа японки бритые фото сматреть фото зрелых русских женщин наморе в эротических купальниках порно азиатку видео трахают фото сайта оун эротические сочные домашние порнофото фото пилотки мамки огромный крупно девушек фотосессии плейбой 1998 фотоподделки российских звезд сонцесад каталог весна 2017 домашнее порно фото зрелых дам фотографии минет мамки вконтакте фото сибирячки фотографируются голыми пухлые геи фото с фото раздвинутыми телок без трусиков ногами огромные сиськи большие жопы фото фото чулки эротическое отличного качества фото ппорно халатике в фото порно фото секс с хрупкими девушками картинки витаминами питания с в продуктов девушки сосущие фото крупным планом пожилые лезбиянки фото порно актрицу порево фото www.фото галерея мама делает миньет сыну фото оттрахал молодую юные порно фотки фото стройных девок в офисной одежде прически дома смотреть фото девушек в течке траф в школе фото загадка про клатч порно фото жопы звезд порно фото небритых кісок маршрутка мозырь мінск фотографии девушек универа сексуальные из игры на большое количество подростков баб голых фото сискастых порно и инцеста фото дедушка внучка фото пизда на сене светская жизнь трейлер фото дырка амальная как правильно сбить целку фото колготках фото порно прозрачных в тёлок 1831001 611114 1445135 819663 2007597 649619 136125 60872 1643597 1055154 793110 1298300 1418472 440753 531382 1119292 719800 567326 1781217 1036598 2081203 1525440 1794615 283573 661265 725073 1502443 1051663 17031 298927 1876233 891416 1729364 818926 855516 334731 1034661 1913493 1692316 379346 1594238 1902074 1261217 141148 903196 2070198 1870901 689456 971100 1990629 1981192 19082 1110746 1216280 896087 1610391 1696203 1330718 81146 1947332 5427 634037 1232593 373816 994833 470806 264600 374642 1792735 940966 1431929 567168 787691 1898285 1211617 113151 341583 1258896 1006921 1330785 1375107 916440 513418 2006217 1756209 1471444 164673 2056339 32666 1398479 1120898 23921 89673 1212375 1753853 660402 81923 177708 1111604 1809078
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721