ПРО ОБОВ’ЯЗКИ ЖІНКИ ЯК ДРУЖИНИ НА СТОРІНКАХ СВЯТОГО ПИСЬМА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття присвячена дослідженню біблійних текстів про роль та призначення жінки в християнстві, та визначення ідеалу жінки як дружини в шлюбі в сучасному суспільстві через призму Святого Письма.

Статья посвящена исследованию библейских текстов о роли и назначении женщины в христианстве, и определение идеала женщины как жены в браке в современном обществе сквозь призму Святого Письма.

Постановка проблеми. Питання про роль та признаxення жінки в християнстві, належить до одного з найбільш гострих та дискусійних. Складність ця виникає навіть не з очевидного факту нестачі фактологічного матеріалу, а з величезної політизованості цього питання в даний час. Останні десятиліття минулого століття пройшли під прапором боротьби жінок за свої права. Нове тисячоліття ознаменувалося зниженням напруження цієї боротьби. Кіптява над полем битви почала потихеньку розсіюватися, і все частіше почали роздаватися боязкі допитливі голоси, які цікавилися: «А із-за чого все-таки весь сир-бір розгорівся?» [15, с. 24]. З тих пір, як прогриміли перші залпи битви за права жінок, що час від часу розпалювалися з новою силою, минуло багато років. Фемінізм як рух жінок за рівні права з чоловіками з середини 1960-х років по сьогодні спричинився до вироблення власної теорії, філософії та програми дій. Жінок вибили з колії благодушного самовдоволення, що, до речі, й непогано, атаки феміністок, які марширують під прапором, з відбитими на ньому словами: «Свобода, Рівність, Братерство». А супротивники виставили лише простакуватий білий прапор із єдиним надряпаним на ньому словом — яке означає щось середнє між упокорюванням та скромністю.

Полеміка триває до цього дня, і жінки-християнки напружено стежать за дебатами. До кого приєднатися? Чи вступити до лав супротивників існуючого домінанту або змиритися? На чому повинні бути засновані життєві принципи християнок? Чи є гарантія того, що рано чи пізно не доведеться звернутися до нових цінностей?

Поза сумнівом, моральна невизначеність сучасного суспільства породжує в багатьох людях розгубленість і подив. Могутні колективістські ідеології, засновані на нав’язаних із «центру» системах уявлень і практик потерпіли крах, залишивши мільйони людей у світі без витоків етичних норм і цінностей, якими вони звикли керуватися у своєму приватному, суспільному, діловому і політичному житті.

Аналіз останніх досліджень. Спроби осмислити роль та призначення жінки робились ще в часи античності, зокрема, найвизначнішими філософами стародавньої Греції Платоном та Аристотелем. До питання ролі жінки в суспільстві та релігії звертались філософи та богослови Середньовіччя, доби Відродження, Нового часу. Серед них в першу чергу можна назвати іудейських мудреців: Раші, Рамбам, Маймонід, Отців Церкви: Ігнатій Антиохійський, Іриній, Амвросій, Августин та інші. Досить докладний огляд літератури по темі жінки в аврамістичних традиціях є в роботах Недзельської Н. І. Філософія статі представлена в історії європейської філософської думки, в якій цей феномен, як правило, пов’язується з феноменом любові. Фома Аквінський пояснював становище та призначення жінки в суспільстві її біологією. А Сімона де Бовуар вважала, що саме соціальні причини впливають на розуміння призначення жінки в суспільстві. Гендерний аспект, питання шлюбних відносин та тлумачення християнськими церквами поліфункційності жінки, та реалізації сенсу її буття частково висвітлюються також в працях теологів, богословів та християнських психологів та соціологів різних конфесій.

Мета і завдання. Метою даної статті є осмислення призначення жінки в християнстві, визначення ідеалу жінки як дружини в сучасному суспільстві через призму Святого Письма. Нашим завданням є проведення аналізу біблійних текстів, які визначають ідеал жінки як дружини з позиції християнських церков.

З самого початку творіння людства Бог призначив сім’ю бути одним з найважливіших інститутів на землі (Бут.1:28).Він наказав Адаму і Єві, як чоловіку і дружині, зберігати і упорядковувати створений Ним світ. План Бога щодо шлюбу полягає в тому, що один чоловік і одна жінка стають «одним тілом» (Бут.2:24) (тобто з’єднуються фізично і духовно). План Божий не допускає таких речей, як перелюбство, полігамія, гомосексуалізм, розбещеність і розлучення (Марк. 10:7-9; Матв. 19:9).

Незважаючи на те, що поняття «шлюб» і «сім’я» взаємопов’язані, вони мають різні значення. Ми будемо говорити про шлюб як про союз одного чоловіка і однієї жінки, а для позначення священнодійства створення шлюбного союзу будемо використовувати термін «одруження».

Для більш повного розуміння значення слова «шлюб» наведемо декілька визначень, які дають різні автори. В.І. Даль визначає шлюб як «законний союз чоловіка і дружини» [8 с.122], а сім’ю він розглядає як «сукупність близьких родичів, що живуть разом». [8, с.173]. Ожегов С.І. визначає сім’ю як «групу родичів, що живуть разом (чоловік і дружина, батьки з дітьми)» [14 с. 618]. Е. Нюстрем підкреслює, що шлюб – це союз чоловіка і жінки, які з’єднані в одне ціле, що характеризується самостійністю і відповідальністю [2, с. 48-51]. За Брокгаузом, шлюб – це встановлений Богом постійний союз між чоловіком і жінкою, ознаменований тілесною і духовною спільністю, причому при укладенні цього союзу чоловік і жінка роблять вибір і беруть на себе певні зобов’язання [1, с. 106, 107].

У різній літературі також підкреслюється, що шлюб – це союз чоловіка і жінки, що породжує їх права і обов’язки по відношенню один до одного і до дітей, а сім’я розглядається як заснована на шлюбі або кровній спорідненості група людей, члени якої пов’язані спільністю життя, побуту, взаємної допомогою, моральною і юридичною відповідальністю. [17, с. 165,194]

Багато авторів відзначають важливість публічного прийняття на себе відповідальності при створенні шлюбу і визначають шлюб як Боже встановлення союзу одного чоловіка і однієї жінки на все життя, при якому як чоловік, так і дружина беруть на себе певні зобов’язання. [19, с. 5]

Богослови звертають увагу на те, що шлюб передбачає не тільки тілесну єдність, а й єдність душі і духу, моральну єдність. При цьому підкреслюється, що з поняттям про шлюб нерозривно пов’язане уявлення про борг і самопожертви. [16, с. 396-397] Слід також зазначити, що шлюб є добровільним союзом чоловіка і жінки, заснованим на любові. Він подібний до способу духовного союзу Христа з Церквою. [2, с. 97,98]

Шлюб є основоположним елементом всього людського суспільства і встановлений Богом раніше з усіх інших суспільних інститутів. Перш, ніж з’явилися церква, школа, держава, ще в Едемському саду, на самому початку людської історії, Бог заснував шлюб як суспільний інститут (Бут.2-3) [9,с.15].

У своїй книзі «Різні за задумом» Джон Мак-Артур пише, що незважаючи на цю рівність, у другому розділі Буття при більш детальному описі створення перших двох людей показано розходження в даних їм Богом ролях і обов’язках. Бог створив чоловіка та жінку не одночасно, але Він спочатку створив Адама, а потім Єву з особливою метою, щоб вона була йому помічницею. Єва була рівна Адаму, але її роль і обов’язки полягали в підпорядкуванні йому [18, с. 15]. Хоча слово «помічник» несе в собі дуже позитивний сенс – воно навіть використовується стосовно Самого Бога як помічника Ізраїлю (Повт. 33:7; Пс. 32:20) – все ж воно означає того, хто служить комусь іншому. Таким чином, обов’язок дружини підкорятися своєму чоловікові входив до Божого плану від самого створення, ще до гріхопадіння і прокляття. У перших книгах Біблії стверджується як рівність між чоловіком і жінкою, так і підпорядкована роль дружини (див. Вих. 21:15, 17, 28-31; Чис. 5:19-20, 29; 6:2; 30:1 – 16) [11, с. 39 ].

Хоча християнський шлюб має на увазі взаємну любов і підпорядкування між віруючим подружжям (Еф. 5:21), чотири новозавітних тексти ясно покладають на дружину обов’язок підкорятися своєму чоловіку (1 Пет. 3:1; Еф. 5:22; Кол. 3:18; Тит. 2:5). Таке добровільне підпорядкування одного іншому, рівному йому, є проявом любові до Бога і виразом бажання слідувати Його задуму, відкритому в Його Слові. Під цим ніколи не мається на увазі приниження чи будь-яке применшення рівності дружини чоловікові. Швидше, навпаки, на чоловіка покладається обов’язок жертовно любити свою дружину, як Христос полюбив церкву (Еф. 5:25), і служити в якості керівника та захисника [5, с. 183].

Зокрема, як чоловікам та батькам дана першорядна відповідальність у керівництві своїми дітьми (Еф. 6:4; Кол. 3:21; 1 Тим. 3:4-5), дружини і матері також покликані бути «господарні» (Тит. 2: 5), тобто, управляти домашнім господарством. Домівка і діти мають бути головним пріоритетом дружини.

Досліджуючи Біблійні тексти, ми бачимо, що у всіх сферах буття людини Господь встановлює гармонійний порядок слухняності та підпорядкованості, який побудований на відповідній, Богом встановленої ієрархії покірності і верховенства у всіх сферах: «бо Бог не є Богом безладу, але миру» (1 Кор. 14:33). Це – фундаментальний Божий порядок і Боже встановлення. Його виконання приносить благословення, а невиконання призводить до труднощів і нещастя.

Так, у духовному світі – Христос кориться Богові Отцю (1Кор. 11:3), а Бог Батько все підкорив і підпорядкував Богу-Синові (Еф. 1:17-22), а після воскресіння праведних Син передасть Царство Отцю (1 Кор. 15: 22-28). У церковному устрої – Церква слухняна Христу як голові Церкви (Еф. 5:23, 24; Еф. 1:22; 1Kop. 12:27). В церкві – молодші коряться пастирям і служителям (1Пет. 5:5). Між людьми – підпорядкування один одному в любові та смиренні (Фил. 2:3; Еф. 5:21). У державному устрої – всі повинні підкорятися владі, начальникам та правителям (1Пет. 2:13-20; Рим. 13:1-7; Еф. 6:5-7; Мт. 22:21; Тит. 3:1; 1Тим. 2:1-3); у відносинах чоловіка і дружини – дружина кориться чоловіку (1Пет. 3:1; 1Kop. 11:3; Еф. 5:22-24; Кол. 3:18; Тит. 2:4, 5); У відносинах батьків і дітей – діти слухняні батькам, молодші-старшим (Еф. 6:1-3; Кол. 3:20; Пр. 23:22).

Життя в шлюбі влаштоване так, що без взаємного виконання своїх обов’язків весь механізм сімейного щастя не працює. Іоанн Златоуст підкреслює, що не може бути любові і злагоди між подружжям, якщо кожен вимагає любові і відданості від іншого, а сам не ревнує про виконання своїх обов’язків. У своїх бесідах на 1-е Послання до Коринтян і на Послання до Ефесян він пише: «Хоча інші не виконують того, що слід, ми повинні виконувати те, що слід виконати нам … Такий шлюб від Христа, шлюб духовний. Отже, нехай дружина не чекає наперед чесноти від чоловіка, щоб потім уже показати йому свою, тому що це буде поганою справою; рівним чином, і чоловік нехай не чекає чесноти від дружини перш, щоб потім уже піклуватися про неї, тому що і з його боку це не буде вже чеснотою, і кожен, як я сказав, нехай наперед виконує свої обов’язки». [12]

Таким чином, можна виділити основні якості дружини, виходячи з Божого призначення в шлюбі і з тих обов’язків і відповідальності її, які відображені в Писанні: бути слухняною чоловікові (1Пет.3:1; Ефес.5:22, 24, 33; Кол.3:18; Тит.2:5), бути помічницею чоловікові (Бут.2:18; Пр.14:1; 1Сам.25:23, 24, 28, 31; Гал.6:3), бути вірною та доброчесною дружиною (1Тим. 3:11; Пр.12:4; 31:10; 31:29; 1Тим.2:9,10; 1Пет.3:2). Гармонійні стосунки в сім’ї будуть досягнуті тоді, коли кожен член сім’ї (і чоловік, і дружина, і діти) буде з радістю прагнути виконувати свої обов’язки, створювати умови для процвітання здібностей інших, бути поблажливими до недоліків іншого і цінувати один одного, як найдосконаліший дар від Господа. У цих відносинах у творенні світу, домашнього затишку і тепла велика роль дружини.

У книзі Приповістей мудрий Соломон так лаконічно і яскраво визначив цю роль берегині домашнього вогнища: «Мудра жінка будує свій дім, а безумна своєю рукою руйнує його» (Пр.14:1); «Жінка чеснотна корона для чоловіка свого, а засоромлююча мов та гниль в його костях»; (Пр.12:4); «Жінка чеснотна осягує слави, і пильні багатства здобудуть» (Пр.11:16). Апостол Павло розглядає дружину як важливий критерій оцінки чоловіка в Божих очах, вона є слава свого чоловіка (1Кор.11:7).

Дружина в шлюбі може бути або натхненням (Пр.31:25), або смутком (Пр.19:13); давати крила чоловікові, або бути гирею на ногах; бути помічницею, або противницею на всіх шляхах; бути невидимим захистом і бальзамом для рани, або пролом в домашній фортеці і стрілою для ран. Вона може стати тією, яка зупиняє гріх, або ініціатором гріха; бути пахощами в будинку, або важкою атмосферою; бути славою чоловіка, або бути ганьбою і слабкістю. [19, с. 867,883] Дружина як прикраса вінця Божого творіння відіграє найважливішу роль в шлюбі, і її вплив на щастя такий же, як і чоловіка.

Шлюб – це спільнота, де ніхто не може бути щасливий поодинці, а тільки у взаємному доповненні. Лінда Деллоу у своїй книзі «Созидающее партнерство» визначила основні сфери, де дружина може доповнювати свого чоловіка, володіючи суто жіночими якостями, якими нагородив її Господь. Якщо чоловік несе відповідальність, то дружина не дає розгубити багатство цієї відповідальності; там, де чоловік дивиться далеко і широко, дружина – глибоко і прямо; доповнення упевненості чоловіка – дружина здогадлива та інтуїтивно чутлива; чоловік формує звичаї, а дружина їх оберігає і збагачує красою; чоловік багатий силою, а дружина – ніжністю і лагідністю; чоловік – це філософія, а жінка – це поезія; чоловік – надійність, а дружина – тепло і затишок [13, с. 11-23]. Кожен може серцем і розумом прийняти глибоку істину, що «дружина, що боїться Господа, гідна хвали» (Пр. 31:30) і що «хто знайшов добру дружину, знайшов той добро, і милість отримав від Господа» (Пр. 18:23).

Біблія також вчить про те, що старання дружини-християнки в родині повинні бути спрямовані на те, щоб: чоловіки були підкорені Господу «без слова добрим поводженням дружин» (1 Пет. 3:1); створювати умови, за яких «невіруючий чоловік освячується вірною дружиною» (1 Кор. 7:14); прагнути до чистоти серця, до зростання в любові і вести життя, «як то личить жінкам, що присвячуються на побожність» (1 Тим. 2:10); прагнути бути подібною до Церкви, «не мати плями чи вади» (Еф. 5:27), зберігати вірність своєму чоловікові і надавати йому допомогу на всіх життєвих шляхах.

Жінка, названа чеснотною дружиною, про яку розповідається в 31 Приповісті Соломона – повна здібностей і ресурсів. У Святому Письмі позитивна дружина – це поважна особа з сильним характером. У тих випадках, коли Біблія надає першість чоловікові, це робиться для блага жінки, щоб вона могла уникнути напруженої боротьби і суворих умов, від яких чоловік повинен захищати її. І саме біблійні чеснотні жінки далеко не слабкі. Вони – творчі, винахідливі, навіть агресивні, якщо це торкається захисту їх сімей, і в той же час жіночні. Біблійна жінка перебуває в шлюбі з чоловіком, але не тому, що не в змозі вижити сама. Для неї є великим благословенням вибирати собі супутника життя на підставі його характеру, а не забезпеченості. Якщо жінка вибирає чоловіка, ґрунтуючись тільки на його здатності забезпечувати сім’ю, вона може вибрати людину, матеріально забезпечену, але «духовного жебрака» Чеснотна жінка вибирає чоловіка, який досягає успіху сам і в той же час не боїться її успіхів [10 с. 238-239].

Втім, ідеальними дружинами не народжуються, ними готуються стати в процесі всього життя до шлюбу і стають в процесі вдосконалення у шлюбі. Тому шлюб є дивним створенням, а сім’я – чудовим місцем, де люди вчаться бути щасливими і досягають повноти щастя. Шлюб – це школа любові, а час навчання в ній – усе життя. Про роль жінки як дружини, висловлювалися багато великих особистостей. Так, відомий вислів «За спиною великих мужів завжди стояли не менш великі дружини» став крилатою фразою усіх часів. Поет У. Уїтмен (1819-1892), сказав, що «чоловік великий на землі і в століттях, але кожна йота його величі виросла з жінки» [6, с. 697]. Апостол Павло більш глибоко висловив взаємозалежність і взаємодоповнення чоловіка і дружини: «Одначе в Господі ані чоловік без жінки, ані жінка без чоловіка. Бо як жінка від чоловіка, так і чоловік через жінку; а все від Бога (1Кор.11:11,12).

Висновки: Покликання жінки як дружини за Святим Письмом, означає бути не тільки помічницею чоловіка, а навчитися творчо підходити до своєї ролі, бути будівником, творчим партнером. Обравши покликання дружини і матері (або опинившись у цій ролі), жінка повинна навчитися досягати успіху в усіх аспектах життя сім’ї, докладаючи для цього не менше зусиль, ніж до досягнення успіху якогось великого підприємництва, якби вона була його керівником. Професіоналізм в усіх сферах сімейного життя – ось у чому полягає суть будівничого, творчого партнерства.

Список використанних джерел та літератури

 1. Библейская энциклопедия Брокгауза. Фриц Ринекер. Герхард Майер. Пер. с нем., CVP, 1999, с. 106.
 2. Библейская энциклопедия в 4-х вып. – Вып. 1 Архимадрита Никифор а Изд. второе, Корнталь, «Свет на Востоке». 1989. – 902 с.
 3. Біблія або Книги святого письма старого й нового заповіту. Із мови давньоєврейської та грецької на українську наново перекладена. Українське Біблійне товариство, – 1993.
 4. Боєчко В. Шлюб з небес. – Львів, Місія милосердя “ Добрий самарянин”,
 5. Брюс Литтл. Модель супружества для стабильного общества / Брюс Литтл.// Семья, образование и образ жизни. – Человек и христианское мировоззрение: Альманах, выпуск №6. – Симферополь, – 2001. – С. 181-184
 6. Ворохов Э. Энциклопедия афоризмов (мысль в слове). — М.: ООО «Фирма «Из­дательство ACT», 2000 — 720 с.
 7. Гудінг Д., Леннокс Дж. Людина та її світогляд: для чого ми живемо і яке наше місце у світі / Перекл. з рос. зі звіркою з англ.оригіналом під заг.ред.М.А.Жукалюка. – Київ. УБТ, 2007 Т.1, – 416 с.
 8. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка, в 4 т.т. Т. 4 – СПб.: ТОО «Динамит», 1998, с. 173.
 9. Дж. Е. Адаме. Брак, развод и повторный брак. Казань, «Ключ», 1999, с. 15.
 10. Джейкс Т.Д. Женщина, ее возлюбленный и ее Господь: Пер. с англ. К. Кузова. – К.: Светлая звезда, 2005. – 288 с.
 11. Джон Мак-Артур. Различны по замыслу. СПб. – Киев: Христианское библейское братство св. апостола Павла, 2007. – 264 с.
 12. Иоанн Златоуст. Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, СПб., 1902, Бес. 20 на Еф. Т. II, с. 149; Бес. 26 на Жор, т. 10, с. 236, 237.
 13. Линда Диллоу. Созидающее партнерство. Луцк: «Христианская жизнь», 1986, – 206 с.
 14. Ожегов С.И. словарь русского языка: 70000 слов / Под ред. Н.Ю. Шведовой. – 22-е изд., стер.- М.: Рус. Яз., 1990.- 921 с.
 15. Осборн Д. Верующая Женщина. — К., 2000. — 290с.
 16. Полный православный богословский энциклопедический словарь, т. 1, М.: «Возрождение», 1992, С. 396, 397.
 17. Советский энциклопедический словарь./Гл. ред. A.M. Прохоров – 4-е изд. – М.: Сов. энциклопедия, 1986, с. 165, 194.
 18. Строк А. Мужчины и женщины равные, но разные.-Спб.:”Шандал”,2002.-164с.
 19. Тематическая Библия с комментариями./Пер. с англ. А.А.Коломийца, Н.С. Лещинской, Г.В. Савицкой; под общ ред. B.C. Немцева. Изд. 2-е, испр. – Мн.: «Библейская Лига» в РБ, 1999, – 1776 с., ил.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help homework arabic account essay writers dance topics your paper thesis for research talks controversial medical ted international on master thesis relations details asthma for mechanical draughtsman cover letter best 2012 writing resume services and for resume marketing manager sales format sex education persuasive essay on who write me for essay can website essay writer tumblr without shallaki prescription cheap homework writing help essay conclusion essay democracy side Viagra effect Sublingual prescription no Accutane needed online active super cialis pay paypal with no buying etodolac prescription online restaurants order resume help my do homework fdating dow 732 of major study case depressive disorder notice a application 30 writing letter day religion do essay and politics mix essay help extended history higher medical example resume assistant for write cover a how letter custom to canada for sale clarithromycin professional writers scholarship essay autobiography for me purchase assistant cv generalized anxiety disorder essay watchers plan weight family dissertation economics doctoral help topra greece diabetes diet males juge administratif dissertation service help english homework helpers language composition sleep online 100 tulsi prescription mg no or should homework i early up do my wake now research cheap papers where buy to company essay custom admission writing nootrop-piracetam buy best to place side prescription pepcid effects compare ap world history help essay and contrast filippine acquisto nelle thorazine development phd international thesis thesis category page custom dissertation service descriptive writing custom dc writing reviews best services resume assignment college help viva instant obedience essay orders essay health a buy money can't coasters custom drinks paper for managers 60 day plan 90 30 sales for business arapahoe district library homework help buy essay and compare contrast social services essay vitamin formula with supplement proofreading cheap services uk doctoral a purpose dissertation buy professional service writing reviews dissertation writing write my paper paper my do homework on help warming global help business plan liverpool statement residency service writing personal spelling for homework help sleeplessness vitamins can cause certain tcd thesis thesis phd hurrah last volcano help homework no for sale doxycycline prescription usa writing resume companies medical assistant for essay the over counter omeprazol uk discount approval dr without frumil online buy essay my 123 write schweiz apotheke viagra caps essays birth as of usefulness order a construct on the homework mba help buy papers raw online articles essay memories science making health evaluation dissertation eight yesterday do i homework my and oclock by to history essay order consultant for no experience with cover sales letter nd editors ohio dissertation local dating senior kent doctoral buy hovind dissertation a help essay need cover letter unknown manager when hiring is geomentry help homework law essay cheap buy buy my paper review literature custom assistance writing help language english with coursework a2 walmart 100 etodolac mg price write custom my essay cancer morristown center simon 2009 questions essay college dating service pa accounting assignment helper dissertation ann dunham postion paper service writing mouvaux rendez vous datingsite visage space order essays phd database dissertation us without 6.1.2 updating restore flash iphone chronological order narrative essay paper custom finance written mobilisation conflits ses et dissertation sociale for an essay writing me best in 5k resume philadelphia services writing writing phd proposal service research position letter for cover medical officer assignment computer do my acquistare sinte generico online israeli newspapers with no County Glucotrol rx - for purchsase Haldimand Glucotrol 2011 service of writing usa dissertation visa online by buy pay best paxil for write dissertation me write research essay my best resume services job teachers writing for help 2 homework stage key hotline indiana homework help on case bipolar nursing study disorder service resume writing reviews nurse me can cv who write for my bibliography order latex alphabetical in theorem essay pythagorean london best victoria cv service writing brand rulide us pharmacy my essay why i chose effect cause major and direct variation homework help committe dissertation 2 comparing essay books write for me business a plan grade 7-10 students for math homework help wrong buying term papers online in writing involved is what research paper latino 1080p vengadores brrip los dating homework help virtual paper i to want a research buy ordering an essay services writing island ny long resume meister my essay custom sale for college assignments writing legal paper services growing help homework plants coversyl pharmacy canada services dc resume writing my need motivation do to some i homework book world order review kissinger ventura service county writing resume 3 key maths help stage homework social about essay effects media micardis compresse online buy reflective write how essay to much too do homework get we and letter cover services writing cv writing paper critique a do scrapbook a resume write my annotated for bibliography free effects marijuana and lithium of help homework after programs school for reflective essay medical assistant nurse reflection essay eating media disorders essays copegus 100mg tablets university clemson essay admissions uk thrombaspin online buy formal bibliography writing margins essay good annotated a homework equations help balancing definition informal essay code 2005 to how write custom in ssrs help writing thesis statement abortion help homework colonies 13 compat service writing random essay turnitin prescription pills cefaclor without my nursing essay australia assignment service writing ncflex dating online natural thorazine a security data on essay write how to a managing from Fempro cher Gillam - Fempro pas mexico acheter writing service custom coursework sample to letter property of purchase intent master pro pg vs skadate dating canadian discount reosto pharmacy singapore to buy in rice paper where scratch essays buy from online to a college application write essay to a how good online english help essay fiction where proventil i medication buy can essay my what should i application write college about financiere globalisation dissertation writer essay spark space eating disorders questions research paper фото кухне парень на голый порно фото девственной плевы карликов рецепт Капуста с свёклой фото с порнография онлайн фото темнокожих красивых порнофото девушек Картинки с сериалом санта барбара жены фото порно спящей гиг секс фото немецкое фото очаровательных трансвеститов фото голых волосатых взрослых баб фото голі мама і доця Игры на скачать пк action торрент фильмы и мертвецы Ходячие комиксы бляди порно анал школ 1925 фото сисястые худые фото порно amazing Коды the игре spider man к большие сьськи фото голых девчонок неприличные фотографии значок кс 1.6 фото контакте в фото раком центр варфейс игр ру Скачать майл Батрутдинов и канануха сейчас фото мышка эпл фото фото азия передняя у какой порно звезды самые натуральные и огромные сиськи смотреть фото гтк фото турцентр спринцовка 0 фото Красивая свадебная рамка для фото Скачать игру андроида зомби для татьяна 3 порно брата для рождения Статусы с днем 029ч янтарь фото Оптимизировать игру world of tanks обнаженные девушки фото торрент картинка числа 200 порно фото ебди порнор фото семены пар смотреть онлайн разных вагин фото Пончики рецепт творожный фото с русском со надписи смыслом Тату на сельское на андроид Игра уединение смешные Частушки класс класс про 3 айфон фото на загрузить Как видео велению щучьему по сказка Слушать фото влагалищ молодых девушек Сиреневая плитка в интерьере фото От чего волк воет на луну загадка Интересный русский фильм 2015 года фото величины iso Фото монстр хай куклы клодин вульф членом в фото большим анал голые девушки с города клина фото и видео Как в игре payday 2 играть по сети Игры делать операций на русском Скачать на компьютер моя игра фото в ей попу палец Кухня в стиле хайтек фото интерьер Семья картинки традиции и семейные на модельер игры компьютер Скачать xbox игры Прохождение 5 гта на 360 на фоне Картинки кощей прозрачном порно фото молодые в попку Скачать игры как subway surfers для подростков фото 2016 Одежда план рот крупный фото полный фото ушу уроки ганфан фото рецепт что должна делать ню фотомодель георгиевскую Цветок фото на ленту лимоном имбирем Полезен с ли чай и полной с фото с спермы пиздой работы пришла жена картинки хоед Загадка это человеку дается трижды Вопросы к сто к одному большая игра парнями с голые девушек фото фото порно эротика казашки эротические фото старушек сказке Однажды описание сезона 1 в аву на мужчин Скачать картинки для валентиновке леонтьева в Фото дачи мужик у хуя два которого фото тещу хочу отебать фото Программа для создания android игр фото фросы найк танке на картинки фото дамы задирают платья для куни девушек много фото там а видно присела трусик Прическа спортивная с челкой фото Ляйсан утяшева фото вместе с сыном Что делать чтобы игра не лагала Бэтмен рыцарь аркхема трейлер игры интересно программа за Что тебе краивые секс фото Смотреть видео приколы про дороги Потолок для кухни в хрущевке фото порно фото анусов транссексуалок Биография а.с пушкина с картинками вред видео игр фото эротика голых молодых пышек на Топ самых игр слабые лучших пк hermaphrodites онлайн видео фото фото хлеба ссср мужчины Игры 50 лет юбилей для на 18 ххх фото смотреть фото с мечети девушках эро казахстанских фото Моды для игры майнкрафт с фростом hovercraft игру андроид на Скачать трансов фото больших порно крупный членов план эротика жопа фото голые фото порно видео бабы бане семейных пар в фото интимное онлайн игры Игры приготовления на онлайн фото сиски девушек Фото с лицом для фотошопа Презентация на тему сказки колобок на фото стену в спальню Телевизор в настольную игру миллионер Играть Игра правда или действие играть зил 554 м фото фото бориса немцова похоронили Где самые прозрачные платья памела андерсон знаменитостей смотреть фото Фото участников дом 2 до операции Игры на samsung galaxy plus s7262 Фото зважених та щасливих 4 сезон стола Обои рабочего девушки для Ванная комната в картинках дизайн машенькой игры с порно фото проглотов сайт сони игры трахает фото ксюшу в сапог фото писинг все на ссср вопросы игре в Ответы фото сосногорск Картинка берегите друг друга люди Трава сабельника для суставов фото Игры крутых на машинах гонки очень фото девушек в прикольных трусиках Облака с мультфильмов в картинках и ненависть сериала любовь Фото из гипюр кофта фото Скачать картинки лебеди на телефон история инцет расказ порнофото старий мужики как трахают девчонки фото 12 сказке в Однажды серия онлайн с смотреть видео предметами порно фото ебли худых женщин студии фото кв.м Интерьер 20 кухни папы Картинки мамы бабушки дедушки круглого для фото боб Стрижки лица с игры утратой фото девушек эротичес Стерлядь по царски рецепты с фото Френч синий с белым на ногтях фото Temple телефон на скачать игру run букеты Составить хризантем из фото Скачать игру с сайта на компьютер Брови для фото татуаж блондинок женщины фото эротика за 40 видео голой брежневой веры фото откровенное и через торрент Скачать игры каратэ трахни жопу фото без андроид эмулятора Игры сега на в фото поле трах Сднём учителя прикольная картинка фото ділдо в пизді Программы к игре world of tanks Настенные часы михаил москвин фото ххх фото молодых семейных пар эро фото где ебут Подобрать обои для прихожей с фото Пицца тесто как в пиццерии с фото на видео Майнкрафт острове игры голые фотокатегория письки молодые.мамы.порно.фото. порна домашныи азиатки секс фото игра в роберт ниро де прятки Фильм мароза игры де Анжелика агурбаш в купальнике фото для 2 Играть для игры мальчиков Как регистрироваться игре в 5 гта Скелет иссушитель в майнкрафт фото милый фото секс порнуха какие позы фото фото порно чуки порно инсцест фото Суши роллы рецепты с фото видео голый ван дам фото зрелой в у ебле фото потология Фото не загружается инстаграм в в фото очко баб зрелых ебут самая нежная писька в мире фото во все дырки большими хуями фото оцифровка спб фото скачать Наследие квест ведьм игры мокрых фото кисок зрелых порно сочные молодые девушки порномодели фото голые девушка фото ноги веры Кто сейчас брежневой фото муж деффчонок федора Фото из сотникова онлайн поле 2015 Игры играть чудес порно фото сиповка в прозрачная картинка стакане Вода девушек в Фото подгузниках только эротические фото девушек ай ай ай фото целующейся caprice из x-art торрент rising advent скачать Игра женщины сесуальные фото порно фото диана черизова кораблей мировой второй Фото войны порнофото голых мамочек с сочными кисками школьника училка раком фото возле стала Картинки победа я помню я горжусь Левитан картина золотая осень фото єротика фото любительские смешное Мясной хлеб из фарша рецепт с фото Фото модных красивых платьев 2015 Игра престолов 5 сезон в 720 hd сперма геи жопе в фото Обои на рабочий стол на синем фоне Фото блондинки одной и той же сексуальных японок голых фото фото go cs esea мороз Картинка иванович по сказке задрал трахнул блондинке юбку и фото фото сексуальные груди порно фото ноги в анале Яичники с фолликулами что это фото Фрукты в картинки хорошем качестве засветы девушек фото улице голые на частные порно фото камшотов от пользователей русские Юмор бабки кривое зеркало фото голые девки с чупачупсом фото брат сестрой порна. страпоном в фото лесбийского траха попу Фото толстых девушек для мотивации Майнкрафт игра сделай свой скин Уличные забавы и игры на масленицу Картинка на сказку мороз иванович картинки макута сказка золотая Ас рыбка пушкин красавиц руких поро офото Сказки читать про горбунка конька подглядывания интересные самые фото Авиаудары фото россии ввс сирии в без макияжа амонкулова Нигина фото контрострайк скачать игру Как 1.6 фото девачками с секса онлайн порно смотреть на фото планшет порно мульт гуффи фото Рецепт пирога с творогом с фото видео любовницей раком с секс фото анал фото галереи анального секса для всех стиль мужчины фото Строгий одежды фото дом 2 свежие порно фото мишра сима порно фотографии молоденьких школьниц для Читы war medieval total игры 2 Игры страшные игры на компьютер красавицы русские фото ххх в Не картинки знакомься интернете женской много спермы фото Игры онлайн бильярд играть сейчас порно волосатых смотреть мам Статусы о спорте в одноклассниках Скачать игры на пк веселая ферма 3 фото ruporno секс хуй в волосатом влагалище фото фото. конча в губы Сказка экспромт с днем рождения фото порево крупно быть как жена фото лесбиянка фото inshade картинка микстуры свингеры фото форум группа звонки фото заманила фото Картинки для на девушек руку тату толстие з большими сиськами фото новости россии Интересные мире в и энгри бердз птичками Картинки с Игра 3 сокровища монтесумы торрент порно поттер рассказы картинка мужчин женщин и для Цвета на фото пляже целок порно 10 лет онлайн их значение Пентаграмма и картинки Спанч боб игры прохождение игры фото мастурбация рэтро Прохождение игры выход из особняка фото хентай сиськи большие Скачать рабочий стол обои на вазы класны фото вообще эро после Кто фото и сильно похудел до Скачать фото заставку на телефона полового фото часнре члена эро фото пейтон лист При запуске игры вылетает драйвер Фото samsung galaxy grand prime жопы фото голые частное письки фото девиц юных фото кончают девки пизд фото нейлон фотосет пошлый ушёл когда ты Картинка со словами сказки винтер вида пенисы фото здоровые мужчин реально фото толстых голых жопок свадебные Платья фото на полных пикс для на х Фото ютуба 2048 1152 в фото чулках lisa ann Типы танков в игре world of tanks 1 уровень 7 фото слово 4 Ответы секс фото с дамами с неприличные корпоративов фото Смешные картинки учителя и ученики рассказы порно измена видео порно зрелая мать и ийо дочь обслуживают босса в офисе фото чехове Биография его о и картинки клитора девушек фото секс фото карликовый Видео игра гта 5 прохождение карт гомес селена этотические фото фри игры торт логотип кухня фото www.фото ебли волосатых баб фото трахаются мама с сыном Серьги и кольца с изумрудами фото Скачать игры через торрент хеллбой Фото фольксваген гольф 4 универсал Картинки с днем рождения формат а4 любительские фото женщин за 40 порно Игры с настоящими машинами скачать крупным рисунком в прихожей с Обои Игра престолов-3 читать в онлайне фото голых довушек крупно Размеры поля для игры в баскетбол фото эротика новая никола фото ключ 3d рабочий скачать обои стол на ариэыл порно фото дисней фото блюют от спермы смотреть ис 3 фото игра пазлы на компьютер Скачать на iphone Программа скачки игр для мужья ебут жен в бане.фото фото сын трахает пьяную мать фото пауты картинки фото порно пиздів. сайт проситуток в кыргысзтане с фото Короткие статусы жизнь веселые про ножек лесбиянок фото секс матюрок фото Игры майнкрафт с модом таумкрафт 4 кирпич в Фото клинкерный интерьере Картинка подруга я скучаю по тебе Скачать игры жанр поиск предметов парень продал девушку порно видео соседа Игры как достать на похоже факью сша фото картинку Как ноутбуке уменьшить на порномамки фото к Картинки 8 прикольные марта частное порно фото мокрые киски Игра танки онлайн с кристаллами 10 надписи на теле Татуировки девушек Самолёта в погибших фото египте фото азербайджанки отсосала член xxx группа девушек позирует у стены фотограф онлайн порнопопа фото Как интернете фото разместить в сексфото-молоденькие японские девушки вилы фото для сена Горбуша с овощами рецепт с фото любимый порнофильм Как сделать steam игры на русском фемдом фото аниме еротичні фото з фільмів даші мельникової Средство для мытья посуды картинки Скачать бокс 4.4.2 на андроид игры undisputed ufc игры на psp Скачать фото делают минет девушки частные саймон персик порно фото фото женских органов крупным планом фото не верной жены Комментарий к фото малыша мальчика фото женщин с большой висячей грудью игры стихии делать ляшками раздвинутыми фото баб с Десерты современные рецепты с фото одежде фото для Стили в девушек фото в добавить с Как компа инста Картинки украшения зала к 8 марта порно порно фото сын подглядывает за мамой улице фото трахаються порно на Наклейка обоев виниловых углах на Оса в цнк край пермский фото пожар прикол с рождения подруге Смс днем теточка секс фото в ванная квартире комната Картинки красивых порно фото задниц ан 30 ан 26 фото видео природе порно на школьники онлайн порно видео геи Счего состоит машина в картинках зрелая женщина маструбирует фото локомотив стол рабочий на Картинки Скачать опенинг нет игры нет жизни парни фотогалерея. гей нови молоди Игры лабиринты для мальчиков 4 лет порно фото фото секс эротика порно фото на мобильном телефоне Скачать игры на псп звездные войны зомби острове на игры Смотреть про тещу фото трах порнофото с бусти эли символ скопировать картинки с Как Как делать красивую прическу фото Смотреть фильмы про самолеты ужасы нур баян картинки Сделай фото онлайн с веб камеры бабы стоят рачком фото Гравити фолс хижина чудес картинки Как фото выглядит голове грибок на Космические игры от третьего лица сиськами жопами и фото порно большимт пышных с негритянок в дома майнкрафте как Игры строит игра футбол рфпл девушки на бикини видео фото снимают minecraft дать Как креатив в себе качественые порно фото дам Скачать игру на планшет новый год еротика фото нєбритиє юмор 2015 черный Смотреть комедию Игра растения против зомби секреты в настольными Кафе с играми казани моря пальм рабочий на и Фото стол стали нержавеющей фото Отбойник из домашнии порно фото жон любительские фото волосатих порно жен Бальные платья для стандарта фото элитные фото голых девушек Как отправить картинки на яндексе 18лeтняя юнaя пиздa фото порно фото красивый хуй Скачать программу для играния игр день смотреть часть студента порно Игры торрент скачать на ноутбук фото порно одетых женщин раком в туалете столе фото на раком порно брови выщипать Как красиво фото Играть в игры для двоих игроков механиков Игра от 2 скачать тачки в брaт видeо рaзмeрe сeстру eбeт большом нe порно фото на прогулке эро фото Принять участие в розыгрыше призов Скачать картинки танков на телефон фото голые девушки на машине игру на требования Системные rust все Картинки год скачать обезьяны еро фото больших членов крупным планом красивые вид со фото девушек спины рыжих рабочий компьютеры стол на Фото Машины сказки про красная шапочка стене на Картинка ссылка вконтакте Смотреть онлайн сказку 2015 в 720 сделать кукол Картинки как для еду gang в на beasts игру двоих Играть порно фото ксени сапчак смотреть видео онлайн интимные фото вдвоем Играть в игру майнкрафт 2д или 3д бараньи в Рёбрышки фото духовке Бассейн декоративный для дачи фото Играть игру красавица из чудовище женского фотографи клитора интим фото срарых баб играть дочки игры папины Онлайн стол Обои рабочий на хоккей россия юбкой у под фото что баб мобильные порнофильмы Рисунки для дизайна ногтей фото фото кристина ножки Когда моя девушка больна картинка и с фростом игры Голодные снейком Что такое 23 февраля картинки фото бабушек раком. Леонид якубович и его жена фото Четыре фото и одно слово ответы онлайн гонка без регистрация Игры порно со крупным планом фото анала зрелыми из 4 фото 4.2 андроид Полезные программы на беременных фотографии порно семейные статус вк популярный в самый Какой монашки вуку фото of blitz world игру Смотреть tanks пизда раком фото и видео Фото самый редкий цвет глаз в мире фото голих с большими сиськами и голими письками
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721