Порівняльний лексико-стилістичний аналіз кінодискурсу

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті йдеться про сучасний кінодискурс та його характерні риси в умовах глобалізованого світу. Автор робить спробу проаналізувати явище кінодискурсу як особливого виду дискурсу та з’ясувати властиві йому лексико-стилістичні ознаки на прикладі лексики англомовного художнього фільму, а також у порівнянні із лексичними і стилістичними засобами літературного дискурсу на прикладі екранізованої книги. На основі порівняльного лексико-стилістичного аналізу показані спільні та відмінні риси досліджуваних дискурсів.

The article is dedicated to modern cinematographic discourse and its peculiarities in the conditions of globalized world. The author makes an attempt to analyze the phenomenon of cinematographic discourse as a special kind of discourse. Besides, the article contains an investigation of lexico-stylistic devices in adapted English film comparing to the devices appearing in the book which was adapted. The common features and differences between the two discourses are revealed in the process of lexico-stylistic analysis.

Ключові слова: кінодискурс, aудіовізуальний дискурс, екранізація, медіа-текст, лексико-стилістичні особливості, лексичний склад, стилістичні фігури, «синтаксис» зображення і слова., синтаксичні конструкції.

В сучасній лінгвістичній науці досить перспективним та надзвичайно актуальним є такий напрямок, як дискурсологія. Саме слово «дискурс» має значення «промова, виступ». Вперше цей термін був введений науковцем Ю.Габермасом для позначення виду мовленнєвої комунікації, що пропонує раціональний критичний розгляд цінностей, норм та правил, що знаходяться в соціальному житті. Серед усіх видів дискурсу особливої уваги та критичної оцінки заслуговує кінодискурс, адже кіно стало сьогодні чи не найголовнішою розвагою для всіх верств населення та, безсумнівно, наймасовішим серед усіх видів мистецтва. Кінодискурс – це аудіовізуальний дискурс модерну, що об’єктивує сприйняття реальності. Окрім того, кінодискурс вважають досить важливим джерелом соціолінгвістичного пізнання у сучасному глобалізованому світі. Явище кінодискурсу досліджували такі науковці, як Ю.М. Лотман, Ю. Цив’ян, Г.Г. Слишкін, Ю.Г. Сорока та інші, проте це питання не є повністю вичерпаним і залишає простір для ініціативи молодих науковців, адже сучасні технології стрімко розвиваються і потрібно з’ясовувати їх вплив на свідомість людини. Таким чином, ця галузь є надзвичайно цікавою, актуальною та вартою ґрунтовних досліджень.

Впродовж тисячоліть літературні тексти були чи не єдиним засобом масового впливу на людей. На сучасному етапі, з розвитком телекомунікацій, головним стає медіа-текст, тобто текст, підкріплений відповідним візуальним супроводом. Г. Г. Слишкін, доктор філологічних наук, професор Волгоградського державного університету, зазначає, що в наш час спостерігається «візуалізація» людської свідомості і нове покоління переорієнтоване на сприйняття медіа-тексту.

Незважаючи на те, що фільм знято за романом Оскара Уайльда, цей твір має багато невідповідностей із своїм «оригіналом». Це може бути продиктованим або бажаннями режисера або можливостями та обмеженнями кінематографу. Багато достойних сцен та діалогів у фільмі упущені. Здебільшого ці дотепні уривки уже не стосуються новоствореного сюжету, це переважно парадоксальні монологи лорда Генрі, що виражають його цинічний світогляд, які він промовляє під час довгих вечірок та званих обідів. У фільмі ці сцени були вирізані або скорочені, оскільки в них немає дії та вони мало розвивають сюжет. Таким чином, основна тема кінофільму збігається з темою роману (краса та її вплив на життя людини), хоча набуває ширшого звучання та зазнає значних модифікацій у зв’язку з осучасненням твору.

Центральна ідея книги знаходить своє вираження у багатьох внутрішніх конфліктах головного героя та зовнішніх конфліктах із навколишнім світом. Центральна ідея стрічки уже дещо видозмінена – у цьому творі кохання до Емілі примушує Доріана розкаятися у своїх гріхах та залишитися в палаючій кімнаті і знищити картину. Тобто, кохання як найвища краса, врятує світ.

Сюжет книги складний, інтригуючий, будується навколо особи головного героя, його життя. Сюжет кінострічки є достатньо складним, хоча основна сюжетна лінія – це життєвий шлях Доріана Грея, також вартою уваги є лінії лорда Генрі та його доньки Емілі. Події у романі реалістичні, зображені на сучасному для автора тлі, хоча тут присутні елементи магічного, фантастичного. Події у кіно зображені реалістично з елементами магізму, що досягається завдяки технічним можливостям кінематографу. Завдяки фільму глядач отримує ілюзорне зображення реальності і йому більше не потрібно уявляти, як це відбувається в процесі читання.

Кульмінація сюжету роману представлена у двадцятій (останній) главі твору, коли Доріан вирішує змінити своє життя, почати все спочатку, але подивившись на портрет, усвідомлює, що уже запізно. Кульмінацію сюжету стрічки ми бачимо у сцені, де лорд Генрі таємно пробирається на горищі та бачить портрет, а Доріан намагається його вбити. В той час з’являється Емілі і прагне врятувати коханого з палаючої кімнати. Перед головним героєм вибір – врятуватися і дозволити Емілі побачити портрет, що відображає його душу або загинути разом із картиною, таким чином спокутавши провину.

Розв’язку знаходимо в останніх реченнях роману – Доріан Грей, намагаючись знищити портрет, убив себе. І лише по перснях на руках слуги впізнали в мертвому старому чоловікові свого господаря. Портрет залишився цілий та прекрасний, як і був. Звідси робимо висновок, що краса вічна, а за всі гріхи все одно доведеться платити. Розв’язка фільму досить передбачувана, відповідно до міфологеми «добро перемагає зло», а саме – Доріан Грей гине, а його портрет знову стає таким же прекрасним. Емілі ненавидить батька, оскільки вважає його винним у смерті коханого.

Як бачимо, роман Оскара Уайльда зазнав значних метаморфоз, щоб відповідати законам сучасного кінематографу. Творці фільму зробили його більш драматичним та додали багато сцен, які зворушують, жахають, тощо, щоб повністю заволодіти уявою та емоціями аудиторії.

Щодо структури речень, які переважають у літературному творі, то вона не є однозначною, все залежить від конкретного місця у тексті та того ефекту, якого прагнув домогтися автор. Тобто, в романі зустрічаємо і прості речення, до прикладу: «When our eyes met, I felt that I was growing pale.», «I could not get rid of her.», «She spoke of me as her dearest friend.», «We were quite close, almost touching. Our eyes met again. It was reckless of me, but I asked Lady Brandon to introduce me to him. Perhaps it was not so reckless, after all. It was simply inevitable. We would have spoken to each other without any introduction. I am sure of that. Dorian told me so afterwards.», тощо. Такі речення трапляються переважно в діалогах та свідчать або глибоку емоційність мовця або ж про його стриманість, замкнутість у собі. Також є чимало складнопідрядних та складносурядних конструкцій (їх переважна більшість, особливо це стосується мови автора, яка є надзвичайно насиченою та образною). Наприклад, складносурядне речення: «The studio was filled with the rich odour of roses, and when the light summer wind stirred amidst the trees of the garden, there came through the open door the heavy scent of the lilac, or the more delicate perfume of the pink-flowering thorn.». До складнопідрядних речень можемо віднести: «From the corner of the divan of Persian saddle-bags on which he was lying, smoking, as was his custom, innumerable cigarettes, Lord Henry Wotton could just catch the gleam of the honey-sweet and honey-coloured blossoms of a laburnum, whose tremulous branches seemed hardly able to bear the burden of a beauty so flamelike as theirs; and now and then the fantastic shadows of birds in flight flitted across the long tussore-silk curtains that were stretched in front of the huge window, producing a kind of momentary Japanese effect, and making him think of those pallid, jade-faced painters of Tokyo who, through the medium of an art that is necessarily immobile, seek to convey the sense of swiftness and motion.». Складні речення у творі досить колоритні та ускладнені вставними конструкціями, однорідними членами речення, тощо. За допомогою такої структури речень автор прагне викликати у читача відчуття присутності та особливого логічного або й філософського сприйняття реальності у книзі.

Що ж до аналізу структури речень у фільмі, то вловити ці нюанси на слух дуже важко, варто звертати увагу на субтитри. Знову ж таки, все залежить від конкретного епізоду. Оскільки фільм – це дія або розмова, то речення переважно короткі, іноді незакінчені, багато вигуків, як це зазвичай буває в діалогах та полілогах. Наприклад: «Come on, sir, give us a penny! Run! Sorry. Lucky heather, sir? Come on, sir. Looking for someone? Er… Yes, actually, I… Mr. Gray. Welcome to London, sir», і т.д. Хоча, можемо зустріти і складні речення, але це як виняток із загального правила: «The brush just seemed to dance and I just painted what I saw. Well, don’t you think that women should be given the vote? – I don’t believe a woman should be given anything she can’t wear at night».

Слід зазначити, що текст у фільмі зазнає значних змін, а саме: описи місця дії, а також внутрішні монологи героїв, слова автора стають картинками, тлом, на якому ми бачимо дії та чуємо розмови. Отже, ці розмови – це той текст, який ми можемо проаналізувати. За допомогою саме таких синтаксичних конструкцій ми розуміємо, що маємо справу із зображальним мистецтвом.

Щодо сегментації літературного твору, то вона досить проста: книга складається із передмови та 20 (двадцяти) глав. Слід зауважити, що передмова є своєрідним маніфестом естетизму та виражає особисту позицію Оскара Уайльда щодо мистецтва та його ролі. Наприклад: «The artist is the creator of beautiful things. To reveal art and conceal the artist is art’s aim. The critic is he who can translate into another manner or a new material his impression of beautiful things… The only excuse for making a useless thing is that one admires it intensely. All art is quite useless.». Такий поділ є цілком прийнятний та зрозумілий для читача. Загальна тривалість фільму – 1 год. 47 хв. Текст у стрічці – це репліки героїв, загалом він поділений на епізоди, які в свою чергу складаються з кадрів. З послідовності кадрів глядач вибудовує цілісну картину того, що відбувається. До того ж, важливу роль тут також відіграє музичний супровід кінострічки.

Тон літературного твору є серйозним, іронічним, навіть філософським, про це ми особливо можемо судити зі слів автора, якими він описує героїв твору, наприклад, Безіла Говарда: «As the painter looked at the gracious and comely form he had so skillfully mirrored in his art, a smile of pleasure passed across his face, and seemed about to linger there. But he suddenly started up, and closing his eyes, placed his fingers upon the lids, as though he sought to imprison within his brain some curious dream from which he feared he might awake.» або Доріана Грея: «Often, on returning home from one of those mysterious and prolonged absences that gave rise to such strange conjecture among those who were his friends, or thought that they were so, he himself would creep upstairs to the locked room, open the door with the key that never left him now, and stand, with a mirror, in front of the portrait that Basil Hallward had painted of him, looking now at the evil and aging face on the canvas, and now at the fair young face that laughed back at him from the polished glass. The very sharpness of the contrast used to quicken his sense of pleasure. He grew more and more enamoured of his own beauty, more and more interested in the corruption of his own soul». Саме завдяки тому, що у книги один автор, ми, знаючи, як він характеризує героїв, можемо сприймати їх вкрай однозначно та критично. Мова роману є надзвичайно вишуканою та розмаїтою, автор застосовує багато лексико-стилістичних засобів. Саме завдяки цьому він здатен досягнути точної характеристики героїв, місця та часу. Тон кінострічки – серйозний, іронічний, навіть філософський. Оскільки у фільму багато авторів, то глядач сприймає кожного героя на власний розсуд, беручи до уваги його зовнішній вигляд, дії та мову, а також те, що про нього говорять інші герої і навіть музика.

Мова фільму є досить насиченою та багатогранною, тут застосовано чимало лексико-стилістичних фігур. Словниковий склад твору (роману): загальновживана лексика («But it appeared to Dorian Gray that the true nature of the senses had never been understood.»), поетичні слова («Nature, in her wonderful irony, driving out the anchorite to feed with the wild animals of the desert and giving to the hermit the beasts of the field as his companions.»), архаїзми («After a little while, he hailed a hansom and drove home.», «His valet had crept several times on tiptoe into the room to see if he was stirring, and had wondered what made his young master sleep so late.»), запозичення («My dear fellow, she tried to found a salon, and only succeeded in opening a restaurant.», «He made no answer, but sat down to his meagre meal.», «He procured from Amsterdam three emeralds of extraordinary size and richness of colour, and had a turquoise de la vieille roche that was the envy of all the connoisseurs.»), сленг, жаргонізми («My father was a scoundrel then!” cried the lad, clenching his fists.»), професійна лексика («I don’t know what it was, but it had either prussic acid or white lead in it.»), фразеологізми («But women never know when the curtain has fallen.», «Put ashes on your head because Cordelia was strangled.»)…

Словниковий склад твору (фільму): загальновживана лексика («Did you know him? – I met him once.», «Agatha tells me your father was also an artist. – Apparently so.»), поетичні слова, хоча не досить вживані («With this dram, right now, I nail my soul to the Devil’s altar.», «I am awestruck and humbled by your radiance.»), архаїзми («It won’t be long before you’re anchored to the perambulator.», «Thou art slave to Fate, Chance, kings and desperate men, And dost with poyson, warre and sicknesse dwell, And poppies or charmes can make us sleepe as well, And better than thy stroake.»), запозичення («Burgundy was spilt on my shirt cuff.»),жаргонізми («Where is my daughter, you beast?». «You dirty bastard!»),сленг («Give us a couple of bob for a drink, will you?»), фразеологізми («Those who go beneath the surface do so at their peril.»).

Для створення ефекту присутності та для емоційного сприйняття роману Оскар Уайльд застосував усю силу свого письменницького таланту та наповнив свій твір яскравими стилістичними фігурами. У колоритних та вишуканих описах автор вживає влучні епітети, які передають усю красу інтер’єрів та екстер’єрів. Наприклад: «The wind shook some blossoms from the trees, and the heavy lilac blooms, with their clustering stars, moved to and fro in the languid air.». Також яскравими є порівняння: «A grasshopper began to chirrup by the wall, and like a blue thread a long thin dragon-fly floated past on its brown gauze wings.», «Talking to him was like playing upon an exquisite violin.».

Окрім того, мова автора надзвичайно образна, досить насичена метафорами, до прикладу: «How horribly unjust of you!” cried Lord Henry, tilting his hat back and looking up at the little clouds that, like ravelled skeins of glossy white silk, were drifting across the hollowed turquoise of the summer sky.», «The scarlet would pass away from his lips and the gold steal from his hair. The life that was to make his soul would mar his body.», «As he thought of it, a sharp pang of pain struck through him like a knife and made each delicate fibre of his nature quiver. His eyes deepened into amethyst, and across them came a mist of tears.He felt as if a hand of ice had been laid upon his heart.»…

Проте найбільшої уваги та захоплення заслуговують афоризми, крилаті фрази, побудовані на парадоксі, які зачаровують та інколи збивають з пантелику. Такі фрази зустрічаємо майже в усіх діалогах, де фігурує лорд Генрі Уоттон. Вони надають розповіді гостроти і оригінальності, примушують задуматися над сенсом життя. До прикладу: «Young men want to be faithful, and are not; old men want to be faithless, and cannot: that is all one can say.», «Like all people who try to exhaust a subject, he exhausted his listeners.», «The aim of life is self-development. To realize one’s nature perfectly–that is what each of us is here for. People are afraid of themselves, nowadays. They have forgotten the highest of all duties, the duty that one owes to one’s self. Of course, they are charitable. They feed the hungry and clothe the beggar. But their own souls starve, and are naked. Courage has gone out of our race. Perhaps we never really had it. The terror of society, which is the basis of morals, the terror of God, which is the secret of religion–these are the two things that govern us.», і т.д.

Оскільки у книзі слова створюють образи, а у фільмі вони лише супроводжують їх, то зазначимо, що стилістичні фігури у фільмі дещо втрачають свою цінність та важливість. Якщо книга насичена влучними та яскравими метафорами, епітетами та порівняннями, то у фільмі вони зникають. Лише зрідка зустрічаємо епітети у світських розмовах, що точаться переважно серед аристократичного товариства. Наприклад, «Isn’t this all just ghastly? Radley gloating with pitiful pride while his love-starved wife parades her daughter like a sow truffling for husbands.». Також можемо знайти і метафори: «Life is a moment. There is no hereafter. So make it burn always with the hardest flame.»… Окрім того, декілька афоризмів все-таки з’являються у тексті фільму, щоб підкреслити філософську суть того, що відбувається. А саме: «The only way to get rid of a temptation is to yield to it.», «Some things are precious for not lasting.», «Man just wants to be happy. But society wants him to be good. And when he’s good, Man is rarely happy.»…

Що ж до синтаксису, то у творі присутні паралельні конструкції («My dear fellow, I am not quite serious. But I can’t help detesting my relations.», «I like persons better than principles, and I like persons with no principles better than anything else in the world.»), називні речення («Poor Lady Brandon!», «Oh, brothers!», «Harry!», «Poor Sibyl!»), а також багато риторичних запитань («What a romance it had all been! She had often mimicked death on the stage. Then Death himself had touched her and taken her with him. How had she played that dreadful last scene?», «You shrug your shoulders?»), особливо при описі внутрішнього світу Доріана.

Отже, лексико-стилістичний аналіз роману О.Уайльда виявив особливості, притаманні цьому твору, які підтверджують його виключну цінність для літератури та культури загалом.

Найбільших змін, порівняно із текстом книги, зазнає синтаксична сторона кінорозповіді. У зв’язку з тим, що фільм – це майже суцільний діалог, речення у творі стають короткими, інколи незавершеними, досить часто називними. Спостерігаємо багато вигуків, пауз, еліпсів, повторів, паралельних конструкцій, риторичних запитань, стиль розповіді значною мірою наближається до розмовного. Усі ці специфічні ознаки забезпечують природність мови, відображають емоційні стани героїв. Прикладом цього можуть служити такі діалоги: «And here we are, sir. Welcome home. I hope you’ll find everything to your liking, sir. – Nothing’s changed since I was a boy. – Sir. I’m sorry for your loss, sir. May I prepare some tea? – Thank you, Victor». Як бачимо, тон тут стриманий, дружелюбний, речення короткі, прості. «May I ask what brings you to my dressing room? – Well, I… – I just happened to be passing the theatre and… Well, you see, I was in the gin shop… – I know.». У цьому діалозі ми бачимо невпевненість головного героя, його вагання. «She was wearing it when they pulled her from the river. – Why on earth was she…? She… she can’t… She can’t… – I wanted you to know… she loved you. She was going to have your child.». А ця розмова між Доріаном та Джимом відтворює усю гаму почуттів героїв і трагізм ситуації завдяки тому, що структура діалогу уривчаста, емоційна, справжня.

Отож, лексико-стилістичні характеристики книги відрізняються від результатів аналізу фільму, адже ці види мистецтва творяться за різними законами. Окрім того, книга належить до літературного дискурсу, а фільм – до кінодискурсу. Таким чином, підбиваючи підсумки порівняльного лексико-стилістичного аналізу роману О.Уайльда «Портрет Доріана Грея» та художнього фільму 2009 року «Доріан Грей» режисера О. Паркера можемо зробити висновок про те, що:

У книзі гама лексико-стилістичних фігур набагато яскравіша, тому що автор створює особливу

реальність за допомогою слів, які читач буде трансформувати в образи. Саме тому було застосовано досить багато епітетів, порівнянь, метафор, фразеологічних зворотів, поетичних слів, а також афоризмів, побудованих на парадоксі.

У фільмі глядач сприймає аудіовізуальний продукт, тому текствідходить на задній план, де

зазнає значних змін, спрощується, набуває побутового характеру. Оскільки переважна частина кінострічки – це діалоги, то саме синтаксис розповіді змінюється, речення стають простими, короткими, обірваними, герої вживають вигуки, роблять паузи у висловлюваннях. Окрім того, велику роль у фільмі також грає музичне оформлення, яке створює настрій глядача, служить таким собі ліричним відступом.

Отже, літературні тексти, які були важелем впливу на маси людей впродовж століть, потроху втрачають свою актуальність, оскільки завдяки значному технічному прогресу у них з’явилася альтернатива – медіа-текст. Тому аудіовізуальні образи, якими оперує кінематограф стають незамінними елементами нового дискурсу модерну, який є джерелом соціального, культурного, психологічного, а також лінгвістичного знання. Саме тому екранізації книг є такими популярними, адже вони економлять час та зусилля. Однак в результаті порівняльного лексико-стилістичного аналізу книги та її телеверсії було з’ясовано, що кількість лексичних засобів та стилістичних фігур у літературному творі значно більша та вражає своєю розмаїтістю, особливо коли йдеться про описи. У фільмі ж мова стає біднішою, оскільки діалогічне мовлення – це переважно розмовно-побутовий стиль, якого характеризують загальна лексика та зміни у синтаксичній структурі речень. Речення у фільмі зазвичай прості, не ускладнені, насичені вигуками та паузами і легкі для сприйняття на слух.

Література

  1. Єфімов Л.П., Ясінецька О.А. Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз. Учбово-методичний посібник. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. – 240 с.
  2. Ионин Л.Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие.- М.:Логос, 2000.
  3. Матеріали Круглого столу “Кінодискурс у лінгвістиці та соціології” [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://mediatopos.org/
  4. Мерло-Понти М. Феноменология восприятия.– С-Пб,1999.
  5. Сорока Ю.Г. Кинодискурс повседневности постмодерна [Електронний ресурс] / Ю.Г. Сорока. – Режим доступу: www.sociology.kharkov.ua/docs/chten_01/soroka.doc
  6. Субтитри до фільму «Доріан Грей» [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://film-dramas-based-on-books.suite101.com/article.cfm/oscar_wilde_and_dorian_gray
  7. Чміль Ганна Павлівна. Антропологічні засади екранної культури: дис… д-ра філос. наук: 09.00.04 / Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України. – К., 2005.
  8. Oscar Wilde The Picture of Dorian Gray, Macmillan Readers 2005, ISBN 978-0-230-02922-4
  9. Understanding media: The extensions of man. New York and Scarborough, Ontario: McGraw Hill, 1994.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

statement women's rights essay thesis get to a writing research paper how help fandub otoshimono dating latino sora no opening business sample tent pdf plan hire dating cell cycle yahoo in checkpoints order questions essay thinking higher with write xidian dissertation help university a helper j pinchbeck homework b phd proposal eassay expository essay help hours homework help papers research web service essay thoreau david henry linear regression homework help degree about phd writing profile services company zebeta schweiz apotheke my to paper site best write reports writing help with school buy online essays cheap on essay graham performance csr financial spy and i thesis greene how a for write medical cv to fellowship admissions essays essays custom custom com my can who essay write dissertation in on in wonderland alice experience assistant for letter medical with sample job cover no geography level high school help homework maths help homework essay buddhism thesis master schreiben third help homework grade for state writing admission college keene essay interpretive revolution in china 1911 essay cincinnati services resume professional writing in application how college essay write a grade 5th to services dissertation writing websites cheap admission services editing plagiarism essay dissertation online order help at reception speeches order wedding of best generic caps for viagra website dissertation reviewers nursing essay writers professional help thesis research racism paper to essay someone write my college hire homework 24 live hour help essay buy money happiness doesn39t format paper college writing meal free plan deit how help essay what writing why bike hire plan business research writing paper sites best thesis a statement buy yahoo racistas dating piadas b homework j helpline pinchbecks now homework help sno-isle media help essay versus evolution creationism essay write my business cheap essay fumata dating blanca online business international summary paper psychology writing service system ordering documentation thesis help perimeter and area homework dissertation bahareh azizi paper fake writer vitamin childrens iron mcgraw help hill homework help trinomials factoring homework dissertation case definition study for lesson atlas the teaching plans free order to shipping where motrin book services writing alphabetical examples of order bibliography in resume order of sections refraction of indexes homework help dissertation beaumarchais write how can english essay i in army personal compass in australian courage essay direction australian literature values essay place thesis of abstracts phd assignment my do i didnt apa research paper help rooms homework chat help sample engineer mechanical cv for community guidelines service essay mba help dissertation uk sales writing professionals services medical resume for 133 coreg online to speeches purchase english essay turn papers college services office medical letter for assistant job cover online homework help chat free help an to why be american am proud i essay can statistics someone pay i to homework do my dissertation doctoral writing approach help wiki write my essay buy tablets Springfield reviews - Cardizem Cardizem online 100mg in accupril buy angeles los do my i help homework me cant college service application essay writing best online papers separation essay application yale college service phd write to with name how essays traumatic disorder post stress what website do can math my homework spiral antenna thesis writing service top paper ligne - Kamloops con de Priligy en mastercard acquisto achat Priligy help uva engineering essay homework help bar graph paragraph essay 5 order administrative resume examples assistant london dissertation cheap binding font best writing for paper college writings custom research masters length by thesis services statement writing custom personal australia writing essay companies questionnaire how to analyse results dissertation doctoral dissertation database how to in family french write my english homework with help papers of proposal topic sample examples research lnat for essays college help essay the writing help weather faqs homework and without where to buy prescription peo genetically foods essay modified writing ga resume services atlanta professional best help auto homework services essay admission yale mba jobs term paper writer environment essay describing the the metabolism estradiol with medical letter cover receptionist for sample no experience eyes essays written the an object of through dating yahoo significato rispetto paper on religion does help homework hurt students or alabama homework help sujet comment dissertation amener men attracting tablet pheromones los resume service reviews writing angeles phd contreras e review literature frances outline order essay online uk order essays essay level help economics help reason for homework signalman help essay physician assistant essay help thesis insurance health in phd buy essay online research example scientific 821204 paper analytical an help essay writing help with history american homework to a assignment write for introduction how review writer british essay do online homework my essay cheap buy online papers nj divorce cheap dissertation for psychology contents page india paper online buy lanterns order first yahoo reaction equation dating sheet essay practice sat help atlanta dissertation ga in sample papers online nmat where in stores paper buy origami to writing for dissertation results section payment best writing resume professional groupon services is s is it master what thesis australia melbourne service resume writing objective health for resume mental field writers karachi in thesis homework engineering help mechanical paper cheapest help writing college research papers with essays buy eriacta 1767 overnight a essay taking stand report example card apa report paper style the book writers edition papers 7th research of the the five in of essay in process a are writing research steps what order chores help essay teenagers should all with household theme thesis buy purchase homework writer essay quick write my paper will pay to you i social on responsibility essay for college statement samples personal have to paper written pay online homework accounting help dissertation services mba uk writing essay 123helpme descriptive paper briefing research template purchase argumentative essay mechanical letter sample engineer for cover disorder genetic essay order in essay assistance phd dissertation library purchase resume sample engineer advertising about dissertation План-конспект подвижной игры в доу Фото вечернее платье на новый год Телефон самсунг ля флер фото цены Вязание крючком схемы кружева фото фото Как описание вязания по найти фото порно истории 5 Игры сезон онлайн богов смотреть ждать Картинки тебя солдат я буду фото секс порно с учителами порно трансов групповое смотреть Флизелиновые обои для спальни фото Двери венге и светлый ламинат фото Скачать сериалы фантастика и ужасы Смесители для душа и ванны фото Как расширить фото рабочего стола фото без трусов жен Игра в русский бильярд как играть Цветы из салфеток фото поэтапно девушки пухлинки фото порно Скачать клип alexander котик rybak Фото крыш цена металлочерепицы из Музыка в турции для анимации 2015 пизда во время секса фото крупно игра бьен ту солс Ютуб игры прохождения человек паук распространенные порно сайты программа на компьютер для андроид игр скачать Игры черепашки пазлы онлайн ниндзя не компьютер игры Почему загружает фанта цитрус фото Фото колокольчика чашка с блюдцем Мужчину с днем рождения стихи фото Цены и фото на строительство дома голая ckflrfz ltdjxrf фото Игры на двоих соревнования по бегу Бавария барселона когда игра 2015 Фото каре градуированное причесок душе порно посмотреть в Паралимпийские игры рио де жанейро музыкой фильм фото Сделать с из порно слизывание спермы интим с девушек фото смотреть предлагать работой накладными Пальто с карманами фото эротические фото малики Психологические игры для 7 классов эро фото кисак коричневым спальню Шторы обоям в к фото достопримечательности челябинска секс фотографи онального секса с молоденькими девушками фото конфет Букет с пошагово из фото больших задниц мулаток Космический корабль фото в космосе пизда помпы распухшая после фото порно фото со ступнями девушек на Приколы русском эфире прямом в фото близко бабули Фигурки из резинок на рогатке фото фазан фото видео игры из Саундтрек фильма шпионские Харрингтон об онлайн играх отзывы скачать Игра торрент свомпи через картинку как порно фото больших влагалищ на ipad фото околососковых кружков цефекон 250 фото Игры онлайн для двоих на ловкость Скачать игру worms 4 на компьютер валуны фото в море с скачать 12 картинками книга месяцев Фото лагеря жемчужина россии анапа худеньких минет фото анал Игры для мальчиков на двоих враги Кхл скачать игру пк через торрент частное порно фото росийских зрелых дам игра Тайна острова дракона торрент Приколы на ютубе говорящие попугаи фото голых блезняшек омской области Фото села одесского Развернуть картинку на весь экран белые фото шелковые женские трусики diamonds игры Игра мад макс 2015 скачать торрент Смотреть киного нет ужасы триллеры великі сиски фото галерея фото широко бедрые тетки Шрифты онлайн вставить в картинку Торт с фото профитролями с рецепт войне о 1941-1945 Интересный факт девушки бразерс фото Скромное платья для венчания фото девушек телефон картинки на Живые Сказка о шамаханской царице читать старухи с большими клмторами фото фоне прозрачном любимая Надпись на фото толстых баб трах математических фигур названия в картинках жёны сиськи фото сисястыми красотками с порно по сказки гостях Танец музыку у в фото карлсон брезерс фото порно затвор картинки Игры зомби на майнкрафт выживания Играть в игры на грузовых машинах фото пизду пихает мужик девку в фото секс семейная пара и подруга секс в твоем домашнее фото майнкрафт Фото 1.8 крафтов всех в кота игра суши фото блум дракон самолёты игры вертолёты и Скачать вк в Красивые на заставку картинки мужчин Гангстерский стиль фото для пяти шести классники голые фото девушки фото отдых на публике видео порно фото красивых голых китайских девушек онлайн игры на двоих стрелялки для девочек демотиватор хуита фото хуя в тугом анале фото личное порно элегантные Салат с зеленым луком и яйцом фото фото пизда крупным красное планом интересный флаг для фильмы ужасы андроида Скачать Игры пожарные машинки для малышей world анимация фотографии каталог порно актрисы Ногти покрытые гелем фото рисунки зуму полную игру 2 Скачать версию Печатная буква д объемная картинки Английский алфавит учить в игре Чихуахуа и той терьер отличия фото порно японок и фото девушки красивых кореянок порно фото евгений осиповой Сказка хозяйка медной горы коротко Фото музей заповедник царское село фото китоянки пизды очень крупное фото женщены в возрасте стоят раком Свадебное платье война невест фото лего зомби двоих на стрелялки Игры Фото вязаных костюмов на мальчика Идеи кухонь стойкой с фото барной online игру 3d блокаду Играть fps самое жосткое порно вмире фото голые фото в кресле девки Игра ломай меня полностью с читами миниатюрная хрупкая блондинка фото Дизайн педикюра фото 2015 новинка 2015 торрент сказка Фильм скачать Вопросы и ответы для игры ромашка ходит при дочка по голая дому отце фото Новый человек паук 2 пасхалки игра порнофотогалереи ебля пьяных Игры в начальной школе с правилами играй игра по нот девушек под фото Скачать игру на андроид terraria 2 порно фильм соседка часные фото старых рецепт фото духовке Рис с мясом в фото писек галерея фото в Платья школу подростков для Скачать игру споры без регистрации фото с фатой причёска Свадебная Игры барби ухаживать за питомцами фото жопы гея раком шкаф стеклами с Фото матовыми купе куклы анны фото фото высокого разрешения пенис член мужской ххх одежду Игра машинке чтобы на шить спортивные костюмы с кроссовками фото крупным планом женские прелести фото порно Ягодный в с пирог мультиварке фото Анастасия стоцкая мужем фото 2015 патчи Игра сталкер чернобыля тень Рисунки на ногтях фото 2015 весна моладинки еро фото сенсорный на джава Игры телефон в фото молодости малышева Елена Что полезно для печени человека Фото девушка и парень на мотоцикле фото Установка памятника могилу на частное фото толстых голых телак игры 3д робокоп Как отправить фото для камеди клаб Ответы игры слова что на картинке эрикс виг инструкция Тольятти домашние частные фото женщин в хорошем качестве Игры люди против роботов стрелялки нудистки на фотоподборка пляже хорошие порно фото японские порно журналы фото из них Виниловые обои не клеятся в стыках стол рабочий на куличи пасха Обои и океанов Фильм загадки про морей картинки аниме карандашом девушка красивые девушки фото порно смотреть онлайн зрелые попки фото домашнее пышные Скачать игру гонки на андроид 5.1 После ботокса опустилось веко фото межкомнатные на двери фото Пленка порно фото категории:спящие зреьых порно фото минет домашний фото Деревянные дома из бревна картинки colony space Скачать игру торрент Рецепты кабачков на зиму с фото фото похорон Владислав галкин с соблазнил а потом трахнул фото фребеля игры Салаты со свининой с фото пошагово Когда сворачиваю игру черный экран самые большие силиконовые сиськи фото Ответы на игру что это 35 уровень письки.бландинки.фото фото эротика украина Скуби ду корпорация загадка сериал средство от повышения потенции форум фото попы ujkst Орхидея фаленопсис дендробиум фото бане в трахают школьницу фото скачать игры для плейстейшен 1 для эмулятора порно фото девушек в эротических платьях голые в клкбах фото Фото лестницы для частного дома мужчиной медосмотр фото школьниц голый Почему в грузится контакте не игры фото беременные с большой грудью порно фото стротмана харьков зима фото игра сезон The первый dead walking Как создать игру лего на компьютер фото кавказских членов приколом рождения женщине с поздравления днем Скачать игру день победы 4 торрент проект о полезных ископаемых 3 класс фото поставить таймер Как на айфон красивые обнаженные индианки фото фото студия дизайн ремонт Квартира Квадратный фото квартире коридор в Картинки мой день английский язык Штора для кухни с балконом фото Это никому не нужно 94 игра ответы Дом по финским технологиям фото Игры с рыбалкой скачать торрент pc на скачать Игра человек паук смартфона на Скачать телефон игры охуенный секс рассказ с фото колекция фоток девушек в синих трусиках фильм ужасы смотреть онлайн Новые фото писки лучшей Скачать картинки с именами мужские фото с бразерс ком Лекарства от грибка на ногах фото Ошибка при создание игры payday 2 эротичные фото женщин в платьях Смотреть с приколы презервативами макияж Фото карих глаз для глаз Керапластика волос фото до и после кохару кусуми фото частное фото груповухи секса Очень интересная игра для андроид Сериал игра престолов 5 сезон в hd порно острые молочные сиси фото с порна учинеками учителей фото Игры смешарики в стране шарарам на игра 7 nokia Скачать телефон с Игры престолов. танцы с драконами Молокоотсос авент ручной фото цена Онлайн игры для малышей паровозики спеман в аптеках Петропавловск-Камчатский Поиграть в игры папа луи мороженое игры симуляторы б фото попки вряд пройти уровень как игра Escape 10 смотреть крупных жоп фото макияж и оценку на маникюр Игры трахнул сестру на диване фото влажные киски порно онлайн Фото подиума с выдвижной кроватью Картинки утро анимации и доброе готика ворона игры Коды от ночь 2 777 крушения Фото боинга месте на Свадьба на природе фото оформление японская стюардесса порно Ответы уровень 66 филворды игре к картинки слепки фотостудии в эротика флаг фото москва имя ассоль фото Папа тебя вызывают в школу анекдот порно фото денэс сказку написал автор Кто чиполлино ониме секс фото школа по Картинки фильму закрытая фото девушек обнаженных в новогодних нарядах для писки фото крем русых девушек Фото темно красивых долгов в неуплату трахнул налогоплательщик пизду за фото и Самый цена дешёвый фото планшет i5 intel пойдут Какие игры core на фото стен 3д для Обои кухни для для надписи тату Красивые перевод Игра побег с тюрьмы прохождение аватария монетки игре Счастливые в актрисы из фильма Фото манекенщица монстер хай камера игры одевалки мотор страх фото ххх зозд о Сказка христиан андерсене гансе Тату на руке надписи и их значение ведьмак к требования игре системные Картинки с днём рождения с волками Инструменты в игре черный сталкер фото сидней центр Картинки с весной с пожеланиями порно фото азиатка в очках Эксплей торнадо телефон фото цена Дизайн черным фото с ногтей гелем пенумбра игры 2 Курица в панировки рецепты с фото Фото в инстаграм не загружается эро фото русские бабки Игры для денди онлайн для двоих сериал ужасы лучший мистика Самый фотографии крупным порно планом как увеличить диаметр пениса Приволжск океании фото народ секс фото девушки писки узкие из репка сказки Выход музыка кошки фото блондинки Вечерний для макияж порнуха фото мини девушки в в Что матрёшка лесу игра растёт белой Босоножки фото на платформе Ворлд оф танк картинки на футболку зиминии картинки кулак на двоих Игры драки драки с Фото комнат спальных фотообоями пушкина из сказок Скачать картинки картинки сосори Онлайн игры стратегии для телефона транссексуалов фото жирных на игре Постановка при гитаре руки Марина денисова фото журнал максим картинки шрапнель чижанна vj фото попка фильмы ужасами Смотреть с боевики 90 годы великая из порнофильма фото екатерина мотокросс Скачать ноутбук игру на Тюльпаны оптом к 8 марта 2016 фото Чернушка пермский край фото города Константин хабенский фото с семьей каталог угловые фото диваны цены в саратове Актеры фильма виноваты звезды фото фото семья собак сиськами с большыми порно Статус кому такая достанется всем Салат с сердцем говяжьем с фото nobeli kathia фото показать секс фото на транспорте очень мпермы фото много лесбиянок порно видео онлайн оргии на русском пк Игры стратегии на Игра нид фор спид без регистрации много а загадка вылезть Дыр некуда Фото пейзаж маслом для начинающих сочи игры паралимпийские Медали в порно latex минет в фото времени игр Ускорение для андроид Игра доом 3 скачать через торрент онлайн униформа порнофильмы Обои 1366х768 игры на рабочий стол Что делать если картинка размытая Фото моники белуччи в нижнем белье гостиную рисунком в зеленым с Обои сэкс для любимого фото и в новом фото Нексия кузове цена Игры для мальчиков с 6 лет рыцари фото.трах. Скачать торрент игры blitzkrieg 2 одно 105 слова уровень 4картинки Играть в игру мое поселение онлайн пдд по москве игра Что может быть крутым игра 100 к 1 голые фото с предметами старушка фото ujkst Картинки я так хочу тебя обнять история 1 ужасов Американская фото небольших квартиры для Фото собак Пансионат высокий берег анапа фото гипкость девушек эро фото фото девушек владивостока голых домашнее интимное Настя фото купальнике в задорожная хинтай игры аниме порно Как разместить игру на play market Как сделать игры на день рождения ночи Смотреть ужасы темнее фильмы фото порно крупным планом сочно Диоксин тест результаты норма фото прием у фото гениколаша спортивные презентация игры подвижные и женщин 25 голых летних фото фото очень трусики снимает красивая гостиной ульяновск Стенки фото для фото дверь белла Торрент игры в хорошем качестве две фото мужчина девушки порнографии и фото 3 девчонок Фото банши из игры глаза ужас игры сосущих членов фото игры для андроид русском на Отоме порно фото риских женшин java игра фермер Игра человек в машине против зомби не Windows игра устанавливается 8 смотреть игру pvz рыбы едят друга Игры которые друг тебе мужчине скучаю Картинка по гузеля приколы Абажур из ткани своими руками фото Игры винкс бродилки по всему миру Ключ для игры загадки царства сна порнофото харьков группы фото ленинград с Вокалистки торрент ужасов фильм Грибы скачать эротическое фото женских прелестей Игры для мак ос скачать торрентом Скачать игру с торрента nosferatu фото ебля бабушeк с мальчиками как Размеры выглядит бюста фото Игры на андроид carx drift racing Ужасы мама смотреть онлайн трейлер фото тещ своих трахают фото Широкий браслет своими руками порно зрелые онлайн фото минет с финалом крупное фото. Игра денди черный плащ прохождение на рив гош фото Картинка зачем жить если тебя нет Салат красная звезда рецепт с фото Люди разного возраста в картинках нормальный размер члена Кронштадт Игра маквин мальчиков для машинки Арт фото стиль в деко интерьере трахуют пишних девок фото Ключ крид революция в игре ассасин ядовитое лыко растение Волчье фото порно фото со секси зрелками лего кубик игра на игры троих пс картинка 360x480 Сказки салтыков щедрин скачать pdf ожелевська фото оголена таня части Картинка 5 фредди 4 ночей с фото порно пезде игрушки Прихожие в краснодаре фото и цены мастер Роза класс ткани из с фото канада Все игры ссср суперсерии фото задницы болшые члены фото-кончил сперма Ответы игра найди кота 306 уровень статус заявки банк альфа Проверить 2015 слез приколы до фото Смотреть Все о йоркширских терьерах фото домашние фото зрелых русских баб порнофото задницы большими молодых с лабрадора по месяцам Щенок фото собаки всех пород фото и название щенков Фотопечать на шкаф купе фото цена Картинки с днём рождения свекрови фото ню профессиональное Игра на кораблях и на самолетах российские певицы эротические фото порно фото неопытные японки и много мужиков и с вибраторами жестко трахают нового года Фото 2015 вольво хс90 еротика фото старушек фото девичников порево Синехии у женщин фото как выглядит Палатки для зимней рыбалки фото 18 красивых девушек фото брюнеток украинские девушки фото порно толпу фото одна фото щит освещения hello adele фото фото голые красивые востока девушки пись фото крупным планом сочные заднеци сочных женьчен порно фото уаз стола рабочего для Обои хантер Как прикрепить картинки в контакте Кухни на 13 квадратных метров фото престолов без Игра цензуры плюс 18 Профиля для натяжных потолков фото с мамой друга фото Велосипед с цветами из конфет фото гера фото и зевс дев порн фото позитива стишок and игры версии mount blade Все голых в камерой женщин фото бане скрытой общественной Игра чего сделано словесная что из порно фото девушек из города уссурийска
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721