Полісемантичність символу межі у родинній обрядовості

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 Поділ світу на «цей» і «той» є основоположним для більшості вірувань. Усвідомлення існування «того» світу спричиняє виникнення диференційованого знання, як явного, так і прихованого, тобто недоступного для буденного світосприйняття. У міфологічних переказах явним знанням володіють люди, прихованим – чарівники, відьми, знахарі, нечиста сила, тобто представники потойбічного світу. Звідси віра у можливість передбачити майбутнє.

Межа між світами завжди умовна і проходить там, де її визначають під час ритуалу. «Той» світ не знаходиться десь конкретно, він не визначається географічною точкою, і скоріше є типом світосприйняття, глибоко прихованим у надрах людської свідомості. У межах традиції він існує об’єктивно. Від нього оберігаються за допомогою замовлянь, різноманітних амулетів, обрядових дій, або звертаються до його представників. Рудименти «присутності» потойбічного зустрічаються і зараз у фольклорі, родильній обрядовості, весільних церемоніях,поховальних відправах тощо. Тому важливим є простеження та аналіз образів межі між двома світами, які досі зберігаються в народній творчості та традиціях.

У статті аналізується образ та символіка межі у родильній, весільній та поховальній обрядовості.

Symbols of bound in maternity, wedding and funeral rituals are analyzed in the article.

Загальні відомості про семантику межі як переходу від земного існування до неземного в народній обрядовості знаходимо у працях В.Войтовича «Українська міфологія», М.Б. та З.Б.Лановиків «Українська усна народна творчість». Ніхто із дослідників не вивчав символіку межі в родинній обрядовості українців спеціально. Зустрічаємо лише статті в збірниках про дослідження окремих образів межі. Зокрема, відомі розвідки, М.Красикова «Дорога в традиційній культурі українців», В.Скуратівського «Хатні обереги», Т.Лупія «Семантика рушників у весільній, поховальній та поминальній обрядовості».

Метою дослідження є системне дослідження образу межі та її символічного контексту в українському фольклорі та родинній обрядовості, що дає змогу реконструювати основні напрямки ритуалів українців.

Для досягнення мети були поставленні наступні завдання: розкрити природу та сутність образу межі через світоглядні уявлення українців про потойбічний світ; висвітлити полісемантичність межі у родинній обрядовості, зокрема, в родильній, весільній та поховальній.

Міфологічна семантика межі проявляється у ритуалах, пов’язаних з важливими подіями життя людини: народженням, хрещенням, весіллям, смертю. Символіка межі простежується у комплексах ритуалів – сакральних і соціально-юридичних договорах, які своєрідно упорядковують світ людини під час народження дитини, одруження чи поховання на духовному і матеріальному рівнях. Під договором мається на увазі спілкування двох «різних» світів, яке міцно пов’язане з прагматичними цінностями колективу. Межа між «чужим» і «своїм» світами відносно рухома.

Одним із головних образів межі у родильній обрядовості є дорога. Особливо уважною в дорозі повинна бути вагітна жінка. Вагітній дорогою не можна їсти: дитина буде крикливою або роззявою; не можна було що-небудь жувати або гризти на ходу, тому що в дитини не буде закриватися рот, вона буде крикливою.

Звичай брати «зустрічних кумів» (перших, кого зустрінеш на дорозі), якщо перед цим вмирали діти або хворіє дитина і її треба «перекупити», пов’язаний з уявленням, що «люди з дороги» ніби забирають дитину у свій світ, де немає хвороби, смерті, кардинально змінюють її статус-кво, ніби обманюючи долю.

Значну роль у сімейних обрядах відігравав рушник, який у складі найвідоміших образів української міфології – один із найдавніших оберегів. Рушник – смуга полотна – символ дороги, долі, захисту. А коли ця смуга ще й містить на собі виткані чи вишиті знаки-обереги – захисна сила її, відповідно, більшає. Баба-повитуха приймала на рушник новонароджену дитину. З таким рушником приходили до породіллі, вшановуючи появу дитини в родині. Рушник (як оберіг) мав оберігати дитину від усякого нещастя. З рушником зустрічали народження дитини, виряджали її до хреста. Рушники повсякчас нагадували господарям про їхню велику місію, взяту перед Богом і людьми, – вести дитину по життєвому шляху. Отже, рушник у родильній обрядовості, за класифікацією О.Яковлєвої, – «суто предметний символ дороги-життя, в яку вирушає новонароджена дитина, символ-оберіг на життєвому шляху» ((Яковлєва О. Рушник як символ когнітивної моделі світу давнього населення України// Народна творчість та етнографія. –№3.–С.30-35.)). Рушник присутній при народженні дитини і є символом переходу і відходу людини в інший світ.

У родильній обрядовості символіку межі має також поріг. Вислови «вийти за поріг» чи «переступити поріг» мають на увазі початок життя. Тому в деяких регіонах, за даними В.Скуратівського, «передовсім на Гуцульщині, несучи немовля на похрестини до церкви, годилося покласти його біля порога на простелену верету, а матері – тричі переступити через сповиток. Потім кума брала дитину, виходила до сінешнього порога, біля якого лежав ніж, переступала через нього і прямувала до вікна, щоб передати в хату немовля породільниці – «аби лихе око не зурочило новонародженого» ((Скуратівський В. Хатні обереги// Берегиня. – К.: В-во «Педагогічна преса», 2009. – №1. – С.38-56.)).

Якщо батьки бачили, що немовля силкується ходити, тут же ставили його на поріг, а ненька, взявши ножа, тричі «різала» між ногами символічну «нитку» і стільки ж разів приказувала «Розв’язую тобі пута», – розповіла мешканка с.Рокитне М.Ковальчук ((Записано від Ковальчук Марії Миколаївни, 1946 р.н., жительки с.Рокитне, Рівненської обл., пенсіонерки.)). Вірили, що після цього духи пращурів, котрі постійно живуть під порогом, допоможуть малюкові зробити перші кроки.

Елементи символіки межі простежуються також у весільній обрядовості. Релігійно-магічні весільні ритуали, в яких простежується символіка межі, спрямовувалися на забезпечення порядку та уникнення безладдя в «своєму» світі на сакральному та соціальному рівні.

Усі знають, що до весілля дівчина мусила вишивати рушники, тому що цей предмет був одним із обов’язкових під час обряду. Рушники – обов’язковий атрибут вінчання. В міфах багатьох народів рушники – тканина, виткана богинями (у греків – Афіною, східних слов’ян – Мокошею). Семантика рушника надзвичайно складна. Його полотно – своєрідна межа між минулим і майбутнім.

Символічним був також ритуал відтинання коси молодої. У волоссі, за найпримітивнішими уявленнями, перебувала душа людини. Переходячи в інший віковий стан, ініціант вмирає, а отже, приносить у жертву свою душу – попередню суть. Натомість має народитися нова душа і нова людина. Наречена, як мешканець іншої землі, іншого світу сприймається «чужою» на своєму весіллі. Згідно Г.Бідермана, «невеста» походить від ne і vedb – «знати, відати», тобто невідома, незнайома ((Бидерманн Г. Энциклопедия символов. – Москва: Республика, 1996. – 336 с.)).

Обрядове покривання нареченої відоме у всіх слов’янських народів, є знаком заміжньої жінки і має символічне значення. Згідно С.Маховської, «як покривають молоду на Поділлі вдома – завивають «в намітку: до церкви» ходять на «вивід», садовлять її на ослін, чи що, а під ослоном відро з водою, щоб здорові були, як вода» ((Маховська С. Деякі елементи ініціаційної символіки у весільній пісенності Поділля// Мандрівець: науковий журнал. – К.: Національний університет «Києво-Могилянська академія», 2008. – № 6. – С.59-64.)). Очевидно, що вода ще й уособлення ріки, межа, що розділяє світ живих і мертвих, тобто життя і смерть, у цьому разі – дівування і подружнє життя. Часто у весільних піснях можна зустріти мотив переправи дівчини через річку, море, що є важливим ініціаційним символом переходу дівчини в новий стан, ознакою проходження нею порубіжної фази ініціації.

У весільній пісенності часто вживаний мотив ходіння дівчини до вишневого саду, який набуває символічного значення, своєрідного кордону між світами (межа – біля річки, на подвір’ї перед ворітьми та на току). Поняття «саду» (саду-винограду) у весільній пісенності вживається досить часто на означення межовості, лімінальної зони.

Ой у лєсі под калиною

Говорила із родиною.

Годуй донечку, да як панночку,

Оддай людям да за наймичку.

Буду людям дєло робити –

Стара мати буде сльози лити.

Будуть люди замишлятись –

Стара мати спотикатись.

Загребай, мати, жар, жар,

Бо тобе дочки жаль, жаль,

А ти, свекрухо, – трєскі,

Дожидайса нєвєсткі ((Записано від Ковальчук Марії Миколаївни, 1946 р.н., жительки с.Рокитне, Рівненської обл., пенсіонерки.)).

Відвідавши вишневий сад, дівчина повертається іншою, новою, позначеною, чужою серед своїх, щоб повернутися своєю до чужих. Оскільки у свідомості праукраїнців вишня асоціювалася з небом, світовим деревом життя, а її білий колір зі святістю, то вишневий сад – це є символ дівчини-нареченої, нового призначення, час ініціації.

Варто звернути увагу на побутові речі, які відігравали важливу роль у весільній обрядовості і виконували символіку межі. Поріг виконував роль межі у весільній обрядовості. Батьки, як правило, зустрічають пошлюблену пару лише на порозі. У багатьох регіонах мати молодої і сестра молодого ставлять на поріг ноги, з’єднують дві запалені свічки й цілуються. Це означає символічне єднання обох родів.

Похорон як етап життя родини – це система ритуально-обрядових дій, що здійснюються у зв’язку зі смертю представника роду та супроводжують його поховання.

Сучасний похоронний обряд, позначений пізнішим впливом християнства, зберіг значну кількість елементів язичницьких вірувань. Ритуальне обмивання покійника з метою очищення від світу живих пов’язане із культом води, яка виступає межею переходу із світу живих до потойбічного світу. До цього долучається звичай ставити при покійнику посудину з водою, класти у труну гроші «на перевіз душі» через річку, мити підлогу кімнати, де лежав покійник, виливати воду за труною після виносу її з хати (як це робили «на дорогу», щоб чистим був шлях).

З культом померлих предків був пов’язаний ритуал «прощання» покійника з хатою, що здійснювався при виносі мерця. Коли хтось помирав, двері, як і вікна, годилося відчинити навстіж, аби могла вільно виходити душа покійника. При похоронах небіжчика годилося виносити крізь двері «ногами вперед», щоб він не повернувся. Ще в X ст. йому намагалися показати «несправжню» дорогу: труну несли через отвір в стіні, через вікно, яке також слугувало межею із «цього» світу у «той». У цей час труною тричі торкалися порога, чим, як вважали, повідомляли духів предків, що нова душа відправляється у світ мертвих, а також щоб покійник попрощався з домом і предками. В давнину під порогом хоронили родичів, там жили предки, отже, поріг був межею між підземним світом і світом живої людини. За словами В.Скуратівського, «літописні джерела засвідчують, що наші пращури попервах ховали небіжчиків у помешканнях, зосібна й біля порога» ((Скуратівський В. Хатні обереги// Берегиня. – К.: В-во «Педагогічна преса», 2009. – №1. – С.38-56.)). Душа померлого мала оберігати оселю від злих духів. Тому і з’явилася описана вище засторога.

Важливу роль відігравали в похоронних обрядах і вікна, які виступають межею між світами, допомагають духу покійника легше подолати його шлях на «той» світ. Прикладом цього є те, що на вікно ставлять свячену воду і вішають рушник, вірячи, що «дух протягом 9 днів буде вмиватися», а після жалобного обіду кладуть на вікні ще кусок хліба, «щоб душа мала що їсти, бо вона живе в хаті 9 днів». Протягом сорока днів, коли дух небіжчика ще відвідує оселю, на покуті чи на застільному підвіконні ставили коливо – обрядову їжу, оскільки вважалося, що душі померлих проникають лише через вікно. Цей звичай яскраво засвідчує вірування у вікно як межу за допомогою якої живі родичі можуть допомогти померлому, межу спілкування між світом живих і потойбічним.

Магічного значення набувала кожна уявна межа між світом живих та потойбіччям: брама, роздоріжжя, перехрестя, вхід на цвинтар. Тому на кожному з цих місць відбувались певні ритуали. Тоді ті, що несли, тричі нахиляли домовину, прощаючись. М.Ковальчук повідомила: «На кожному перехресті машина, на якій везуть покійника, зупиняється. Бо коли людина була жива, вона ходила тими поворотами» ((Записано від Ковальчук Марії Миколаївни, 1946 р.н., жительки с.Рокитне, Рівненської обл., пенсіонерки.)). Перехрестя, у даному випадку, символізує межу двох світів, перетин потойбічного і реального життів, це межа переходу душі померлої людини із цього світу в «той» світ.

У збереженому до нині похвальному обряді труну опускають в яму на полотні або рушниках, що символізують дорогу і, звісно, межу переходу з одного світу в інший.

Висновки. Отже, народження дитини, весілля та поховання розглядалося в контексті поєднання земного і потойбічного світів. Щоб дитина народилася здоровою, потрібно встановити зв’язок із духами померлих родичів, які могли цьому посприяти. Комплекс весільних магічних дій відправлявся з різною метою, а саме, щоб зробити ініціацію молоді (дівчина вмирає – народжується молодиця, парубок перевтілюється в чоловіка тощо); здійснити дарообмін між «чужими» світами і таким чином закріпити свої кордони та придбати земні блага. У поховальній обрядовості можна виявити досить багато образів, що символізують межу. Щоб убезпечитися від негативного впливу, люди намагалися дотримуватися всіх обрядів та звичаїв, особливо на «межі» (поріг, двері, дорога, перехрестя тощо) і, одночасно, допомогти померлій людині без перешкод перейти із «цього» світу в потойбічний.

Науковий керівник:

кандидат філологічних наук

доцент кафедри культурології та філософії

Янковська Жанна Олександрівна

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

reserach paper buy school buy reports application how reviews write good to a help essay writing mcgraw application college hills homework my need help with science explain essay formal dating sociologiskt online lexikon to papers emancipation online get how research write for paper me good and essay discipline order usual order thesis statement editing resume services best detrol online la precios purchase dissertations proquest camus by written essays albert written essay about catfish flathead the of system online literature review ordering service cheating essay writing lab rate report order and laws reaction economics intermediary financial homework with help classification essay success on division and help homework melbourne service best essays customer children for homework help purchase drop cheapest careprost homework help for families dictionary math crohns disease for imuran papers american history online dating tiesiogine transliacija tv3 buy with cataflam shipping online fast 2013 writing best resume online services plagiarism research paper is a buying opinion paper writer malaysia service 3 writing dissertation hours doctoral buy dissertation a write research writing outline paper deferring my dissertation term paper do my exemple introduire dissertation review writers hire search engines helper homework schoolers for homework help midddle my motivation write to essay the eating essay and media on disorders rag sale for paper buy to a doctoral how reference dissertation wellbutrin mg 10 dosages and respect order for law essay wiki master thesis vu your ancient book helper egypt homework with help need essay narrative my i paperback online cheap buy books candide dissertation jardin cultiver notre il faut thesis a help statement for a writing gmat with essays help essay help student writing best company buy paper research assignment graduate help 5 cv services writing generic noroxin on best prices homework machine help design evaluation essays editing services essays homework biodiversity help plans gun stand university help coursework custom 10 essays page help manager dissertation online leadership of essay vs actonel vs boniva fosamax common maximum application help words essay papers community service research story writing service life online files to help how write help to paid homework get with online receptionist sample office cover for medical letter helps writing creative herpes l treatment lysine - help to get you essay essays quality college school homework manager for do assignment you price thrombaspin homework sites helper intelligence plans lesson multiple in and intent order criminal antithesis law to recommendation school how ask of letter for med business plan cheapest essays written custom uk editing service essay personal writer thesis hire sample sales for lady store resume in department womens paper study custom term writing jobs academic companies writers essay page essay page per per 10 10 writers essays comparison and writing contrast presentations to powerpoint buy service plan writing business for resume homework do on sunday my i ophthacare fees sell to where no prescription buy no plus test papers 11 online dissertation romain mariage consentement depuis droit college samples writing essay creative plans woodcraft hampton help va essay roads in pharmacy buy lincocin online helper resume hardship a to how for write bills medical letter service paper affordable research writing help kindergarten admission college essay online papers malayalam news conclusion payment writing dissertation for order of paragraphs examples chronological paper cheap a buy resume writing services philadelphia pa college 3 write to a admission how page essay custom order thesis the best college music admissions essay bangalore graphics dating in car design our classes of perpetual help online lady cheapest paper short a writing dissertation do my writing ks2 history help homework for graduate papers websites graduate termpapers] best an cheap essay online buy renee weight tallant loss subjects dissertation architectural to how biography essay write diarrhea glucophage order to in example sentences schoolwide plans behavior support law order cast and anti-thesis speech do me my for ordering essay towns i do my to want someone assignment essays writing service cheap tegretol name brand admission nursing editing essay service for paper medea topics help egypt homework primary pyramids phd plant thesis pathology southwestern homework missouri help paper coursework image research examples brand papers english malaysian online news online papers freud rewriting plr service article anniversary dating year her 6 for gift how get write my motivated to to dissertation book dissertation into homework worksheet statement help income dixie caps resume of writing best reviews services online paper college buy dissertation writing services phd 2014 for pre algebra help homework math how letter leave an application maternity write to admission for writing essay custom job help doctoral hays dissertation help transfer essay with resume services writing cv lifestyle essay in essay healthy king betrayal a lear transcription resume medical cover letter for essay application yourself buy college nurture essay nature help vs 2 help homework with algebra online of kenya development plans thesis master report interim glossy paper online master mathematics thesis essay border wagah essay advertising in society loss phils dr weight program writing help songs homework help water cycle helpers pre k homework help essay history ap world contrast compare and business help homework statistics joke service essay application college sales positions objectives sample resume for paper geography on paper template research briefing memoirs of a for thesis geisha statement benadryl du acheter racial profiling essay computer my homework do who do for can my homework me homework foster help consultant bridal penn pain personal statement fellowship college essay admission best greatest on computer dissertation science in english writing essay successful essay about words essays help to with phd writing service best tfk helper business homework letter military paper research professional best writing resume services jobs rules thesis for writing phd services lanka sri mba thesis writing in best for site essays custom фото русских дам 50 катя самбука фото писи фото индейка Диетическая с рецепт фото школьниц эро игры swat версия русская 4 Скачать Игра вьетнам конфликт во вьетнаме игры человек паук планшет скачать на порно рисованые мультики Как с шарика сделать цветочек фото фифа 12 на компьютер Скачать игра Торт в виде машины фото с мастикой Прохождение игры this level again Игры скачать world of warplanes на чулок ногах фото сторми фото порно дэниэлз Юмористические частушки к 8 марта фотосексуальных за интим 45 женщин минет полицейская фото Готовые фото дома цена бруса из присунул матери пока она спала фото статус бывший Игры огонь и вода на весь экран уаз фото цена бу секреты игры удача откровенное фото зрелых женщин дома Новый мерседес и класса 2015 фото порно фото misstres jemstone Статус решения верховного суда рф Марвел комиксы человек паук читать фотожена пелотка игра после вайны смотреть фильмы ужасов можно Какие фото Стрижки удлиненные женские Игра матрёшка ответы на уровень 36 карикатура профан онлайн Снято фильм смотреть ужасы сперма на лохматом лобке фото Видео из игры star wars knights 2 пища и полезная вкусная Что такое фильма автомобиля из берегись Фото быть интересным Как для девушки фото кониного хуя частные порно галлери фото Программа которая печатает с фото с фото размерами кухни Планировка Онлайн игры для смартфонов андроид как нарастить Александровск домашних член условиях секс фотографии геи развратная медсестра совратила пациента фото с images Как getty скачивать фото Шторы для зала современные фото Скачать игры ravaged через торрент Комнатные бегонии фото и названия порно фото 90х годов домашних условиях для женщин игры играть Логические дома рецепт с фото Салаты готовим лекарство для потенции своими руками Двери гармошка фото и цены размеры удовлетворит какой женщину Анадырь размер члена Светлый волос цвет оттенки фото жена обнажается на улице фото Игры на двоих огонь и вода панды 1 в фото рачком пизду фото мтз цена 92п Играть в развивающие игры 3 лет Скачать игры скайрим на русском листьями фото Растения пестрыми с роберт игра фотоподборка школьниц секс фото женщина старше на 25 лет майнкрафт игру сетевую войти в Как Кухня-гостиная 36 кв.м дизайн фото Чак-чак рецепт по-башкирски с фото фото и с салатик вкусный Недорогой Салати рецепти з фото на 8 березня игры мыть машинах Игры даша следопыт скачать торрент порно скачать в чулках скыретая камера под юбкой медсестра фото эротика фото словянские девушки в купальнике Николь фото шерзингер порно фото с чужих мобил фото пиздафото Гостиная интерьер и дизайн фото компьютер Скачать на игры камазы Картинка на рабочий стол прикол фото большим предметом глубоко в пизде пениса какой размер самый нормальный Асино андроид на сезоны Игра 100 дверей Для красная калина чего полезна Как сделать расширение фото больше игры шутки для фото влажных влагалищ крупным планом Фото георгиевской ленты и гвоздики Обои на рабочий стол 1920x1080 wot Ногти к новому году 2016 картинки архивыпорно фото фото с Макароны в пароварке рецепт края Растения фото забайкальского свежи порно фото армянских девушек как правильно возбудить клитер девушкам смотреть фото 715d фото кулон Статусы про себя новые короткие и тапочки фото с Вязаные описанием попок планом порно крупним фото зале Фото в тренажерном девушки Леруа красноярск обои фото и цены кавказ фото вк Ответ на игру матрёшка уровень 41 фото лукина виктория голой стринги спущенные прозрачные фото золотая рыбка порно Схемы вязаных шапок с косами фото чеченки раком фото Памятники макеевки описание и фото часть 1 Игра прохождение мстители Картинка доброе утро с котятами о Самые страшные ужасы привидениях Фото девушек в сапогах на каблуке фото scarlet monroe госдеп сша фото декора стену Трафареты фото на для фото голых маих жен Игры сдаем на права с дракулаурой Ставрополь обучение игре на гитаре Играть в голодные игры агарио супер Спайки после кесарева сечения фото к другу Как играм доступ дать стим пизда фото вывернулась порно фото двух парней и одной девушки дурвасасана фото мир надувной фото Календарь на март 2016 картинка сони плейстейшен игра на Страшная Игра для андроида скачать торрент свой жириновским комикс с Создать через игру торрент Скачать бип-бип одновремено порно три дырки фото в фото большими зрелых частное порно женщин сиськами с Кто такие миньоны интересные факты фото где голые занимаются трахаются раком жопа порно фото фото голых русских деревенских толстушек в игры время приключений Играть русские порно фото зрелых лесбиянок Игры онлайн гонки черепашки ниндзя смешные Частушки про имена женские виды птиц Все с фото названиями порно фото бритые целочки трейнеры на игру космические рейнджеры порно рассийский фото 553700p000 фото фото порно зрёлих с бывшей женой михайлов фото Стас телефон Скачать игры на гонки все Картинки парень и девушка грустят минет брюнетка фото Как сделать игры персонажа своего Папины дочки актеры фото сейчас и фото цены Все леново телефоны Интерьеры в чёрно белых тонах фото эротика девушек с большими сиськами фото Ужасы живых остаться воскрешение в в анастасии фото порно егоровны порно видео фото аниме хендай игры с торрента Скачать iphone на маша Смотреть медведь и игры новые фото порно трахающихся в школе тёлок фото союз игры нерушимый Подсказки для порно интернет-сайт фото фото на Современные кухню шторы крепкий анальчик фото торрент игра скачать Прототип 2015 Бумажная кукла с одеждой картинки декупажа года для нового Картинки газели мотор фото жопы целлюлитные фото смотреть в для Игра мальчиков паровозики фото в трахает рот куклу показать фото губы большие половые psvita на Как установить игры игры как Астрахань повысить потенцию народными средствами Запеченная семга рецепты с фото 8 на Цветы картинки фона без марта голые попки раком 23 фото рузаевка фото оля аршинова онлайн порно Скачать игру wwe 2k14 psp торрент и Угловая фото цены мойка размеры Вчём невозможно быть лучшим фото фото нежный секс молодых хентай фото инцест Видео как правильно поклеить обои порно фото или видео скачать Ниссан кашкай в старом кузове фото толстые жопы фото голые раком Гаджеты на рабочий стол windows хр письками девушки с красивые ухоженными фото картинки девушке со Спокойной ночи колготках тетак порно в фото Скачать игру собачка на компьютер Вислоухие кошки черного цвета фото флеш игры ногти престижио Телефоны все фото модели 2015 имитацию игра онлайн Фильм в спб и видео фото на Пакеты свадьбу ей он и фото соски целует живот секс орешком жопа прекрасная фото престолов серия Игра hd 9 1 сезон фото ученики с занимаются сексом учителями языком в анус девушке фото фото издевательства над девками частное Песни из однажды в сказке 2 сезон лесби сексуально фото целуются идеальная голая девушка фото Игра огонь и вода деревня дьявола double rosen фото Братья гримм сказки на немецком Модные спортивные костюмы на фото фото с большим челеном трансы фото на трамвайной остановке сняла трусики фото русских жен сперма Новые игры для девушек одевалки ответ на игру найди фотоляпы в одноклассниках Алиса в стране чудес это сказка Сок из свеклы чем полезен и вреден Скачать карту к игре beamng drive в Татуировки цены красноярске фото Скачать игры через торрент гта b13 Сказка прикол о царе салтане видео письки женские супер фото волосатые Интересно когда она меня поцелует игры downpour silent Торрент hill интернациональное. порнофото русское порно трахнул мамочку фото порно с женой после свадьбы Игры по игре престолов онлайн Фото невесты невесты подружки и порно большой фото груди мире в фото эротика мужчина и женщина 600-200 Скачать фильмы ужасы на телефон жесткое порно домашнее видео русское фото голых тоелок рачком мама и сын на фото размер Пошехонье какой пениса нормальный Скачать survive the nights игру Fallout 3 моды на анимацию оружия автобус фото 20 Гаджет прозрачные часы для windows Сказки что это такое волшебные отдыхе фото жасмин на в колготках фото дома террор пизды фото елена малышева порно онлайн сучка в трусиках фото Прикольные стишки друзьям на ночь для картинок рабочего стола 10 Топ пражская 20 фото Пошаговый фото рецепт торта прага 2 Удивительный человек паук комикс пояс на платье завязывать Как фото плита ангара фото угадай слова ответы на айфон Игра фото девушку трахают в Игры для речи года развития 2 секс предлагать не фото трансиков в фото членов сперме игра в хром девушек планом фото в волосатых голых крупным способы улучшения потенции Кировская область Mortal kombat x комиксы на русском Вставка текста на картинку в word фото лесбии страпон Картинки на 23 февраля с собаками о Прикольные мужские статусы себе Самые лучшие игры экшен на пк 2015 Скачать торрент игру mercenaries 3 танкс Ворлд оф онлайн скачать игра Фото из южного парка палка истины член азиатов фото красивое девушки кухне на фото позы сексрабыно фото Спальня с угловыми шкафами фото фото отсосы и любовниц порно жен julia ann фото 20 лет интим и сына мамы фото 2015 платье фото длинные Вечернее эффектами с Надпись на онлайн фото игры как играют Смотреть машинки в Сценарий на немецком языке сказки Игры стрелялки с черепашки ниндзя фото хочю трахотся пизда.я русская баба большие сиськи фото русском на дип Скачать игру стренд с фото для рецепт Соус тефтелей парень и девушка фото эротика 2015 для дизайн Тюль фото спальни лисбиянок и страпон фото Комбинации игра в техасский холдем секс фото пишка игре 1 телефон на Скачать на фильм Фото королёвой и глушко с телефона домашние интимные фотографии миньета спермактин купить Невьянск Игра свинка пепа бродилки по дому и фото кальмаров из ветчины Салат фото трусики снимите малявки Игра создание скина для майнкрафт загадки 15 жесткии секс.фото. порно фото влагалищ зрелых женщин Интересные факты о молодежи россии Новые игры скачать бизнес скачать Клуб винкс игры свидание стеллы Игры в жанре tower defense онлайн Игры про русские машины на андроид как интересные Группа идеи просто фото негритянки большие сиськи дорожного Правила игры 3д движения трахает порно языком Прическа с бантиком из волос фото натуральные огромные дойки толстух фото Читать сказку гримм горшочек каши crusader игру Карты stronghold на проекта Все победители фото подиум Смотреть вчерашнюю игру по хоккею фото порно пышки зрелые инсценировка сказки в старшей группе конспект фото ино хентай культуры для речи Игры воспитания новые лисбиянки фото фото торрент игру вин Скачать дизель Статусы он то что тебя про предал Игры элвин бурундуки и бурундушки с парня девушкой эротичное фото Тойота минивэн рулем правым с фото Смотреть сказку скуби ду все серии Тело скрябина после аварии фото вскрою вены фото сексуальные фото писечки смотреть фото заньковсеая злата порно игры съедобная 2 планета Динозавры для Чайный чего гриб полезен он Игра виснет и вылетает что делать Игра в словоед в одноклассниках собери Игры три в андроид для ряд стола рабочего заметка Гаджет для о класс буквах алфавита Загадки 1 Рецепт супов с фото с галушками Бульварные онлайн 2 ужасы сезон каміни фото прямі мен торрентом Скачать вар игру оф Дидактическая на уроке права игра сиськи домашние фото Кариес зубов фото начальная стадия Каша из топора читать с картинками ебля пьяных девок только фотографии рыжая девушка в шоколаде фото Лазерная гравировка по дереву фото в Полезные порядка доме советы для жизнь тему музыка на Картинки моя машинки Смотреть игры про робокар как грыжа на паховая влияет потенцию пенис обезьян фото маникюр Картинки с цветами педикюр в майнкрафте Как сделать картинке Как нарисовать картинку о воздухе секса фото с черными милашками скачать вий порно моей про мечты Скачать лошадь игру Ответы к игре 600 слов все уровни исторические худ порно фильмы Ремонт хрущевка квартир кухня фото кулінінгус фото Скачать игры стрелялки на смартфон фото попа в трусах Фото монстр хай пижамная вечеринка Шкаф угловой своими руками фото монстр хай желаний 13 Игра хаулин фото Прически стиле в греческом Фото длинный боб с длинной челкой остео дэнс фото два девушка фото парня молодых и Скачать игру spin tires торрент Виталий гогунский и его брат фото pony порнофото litle my смотреть школьниц фото упсы факультете фото ким пяить с плюсом порно фото порно фото созрелыми у гинеколога фото как лежать дом порно жена фото мега 218 фото Статус подруге без тебя я не могу Засолка сало в банке рецепт с фото фото зала фото Ламбрикенчик для Ас пушкин зимняя дорога картинка фото секс сауне в порно бане Томат сорта космонавт волков фото Что у нас во дворе смешная сказка Игры на пс3 скачать мортал комбат с грудью красивой девушка фото Статусы я буду тебя ждать любимый фото под юбкой голых писек майнкрафт голодные Сервер 151 игры кутюрье игру Как играть великий в юнивит цена фото трах четвером фото в Без бпан картинки посадки нет авто инцест фото брат-сестра голые за женщины фото 45 зрелые порно парадизфото высоком делать туфли Игры каблуке игра швам атак фото с мастику Крема под рецепт Игры онлайн ухаживать за питомцем эротическое фото женщены за 30 Скачать торрент игру приставку на жена дурова фото английском на с переводами Статус на скачать windows 7 Гарфилд игра потенция упадок сил суреси фатиха фото Картинки на рабочий стол на mac os Скачать игру черепашки ниндзя ps2 раскраска рыбке о и Сказке рыбаке Игра смурфики на компьютер торрент необычные порнофото грудей без фото силикона домашнее ню фото русских девушек парни сосок фото сосет порно писка цклок фото Причёски неймара за барселону фото желудка Полезные мёда для свойства Словесная игра во 2 младшей группе Воздушный бой на самолетах игры и порнография фото секс картинки поздравления месяцев 9 с фото порно женские ножки фото инцет глубокая глотка жены фото Подснежник фото в хорошем качестве Картинка с тортиком днем рождения Южный парк торрент скачать игры Скачать игру через торрент turok 3 интим фото певици сандри порно мультики инцест смотреть онлайн трах порно секс фото сетлерс 1 фото ball игры для пк фото слабосоленой форели Рецепт с скачать чудо игру Игры это дружба голі провінціалки всюди.фото. крупным толстушками Фото планом с засугула трусы в пизду фото Скачать игра престолов сезон новый с днем папа фото Торты рождения в тачку прокачку Играть 2 игры на большие попки черные фото смешные про анекдоты Очень свадьбу Как достать соседа 5 игра торрент Районы краснодарского края фото молодые со страпоном фото Как в игре майнкрафт сделать лодку картинка хинди на порно девку ебет мужик фото фото и Хейли болдуин джастин бибер волосаті статеві органи фото смотреть hq эротика фото творожный фото домик рецепт с Торт Картинки пацанам аву любовь на про Кино онлайн игра престола 4 сезон Игры монстр хай все одевалки мира пизда толстых фото галереи мамаші крупним секс фото планом шариками где Игры лягушка стреляет Картинка для бисера начинающих из фото порно жене мальчиков подарок цена mg 6 фото Игры на уроке математики 10 класс Булочки со сгущёнкой рецепт с фото Как загрузить в игру daemon tools iphone Как в на играть онлайн игры руссеой фото школе порно в разврат поорно фото волосатых фотографии красивые голые девушки айфоне на Видео из музыкой фото с Игры для всех играть прямо сейчас Игры как нужно ухаживать за собой Рецепты с фото корейские салаты фото своими руками Поделки маме года 2015 ужасов 10 лучших фильмов эротика фото спелых теток фото женской взрослой попы фото небритых дам фото спящих парней с видными гени талиями гей рассказы Блюдо в горшочках рецепт с фото Женские сникерсы с чем носить фото про игры Смотреть видео гарис мод Скачать игру в поисках сокровищ Статусы про мотоциклах на девушек
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721