Підготовка фахівців з документознавства та інформаційної діяльності у Національному університеті “Острозька академія”

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Сьогодні Україна розвивається в контексті становлення інформаційного суспільства. Така ситуація викликає потребу в фахівцях, які б володіли сучасним менталітетом і були здатні усвідомити роль організаційних систем у світі та країні з метою вирішення соціально-економічних проблем. Важливість підготовки таких спеціалістів викликана відповідальністю управлінських рішень; величезним обсягом інформації, яку необхідно опрацювати для ухвалення правильного рішення; відсутністю часу і професійних навичок у керівників, які не володіють багатьма прийомами збору, обробки та аналізу даних.

Усвідомлюючи потребу у підготовці таких фахівців, у 1994 році в Україні було введено до переліку нову спеціальність – «документознавство та інформаційна діяльність». Це було викликано необхідністю в умовах національно-культурного відродження, після здобуття Україною незалежності, готувати фахівців, які б могли використати свої знання у сфері стратегічного управління інформаціює для розбудови національної держави, з позиціями на світовому рівні, з позитивним іміджем. Це завдання усвідомлювалося як стратегічне.
У 1998 році у Національному університеті «Острозька академія» було розпочато підготовку за новою спеціальністю. В умовах відсутності державного стандарту, кафедра документознавства та інформаційної діяльності випрацювала свій підхід до розуміння змісту підготовки фахівця з документознавства та інформаційної діяльності, який володіє професійними вміннями щодо стратегічного управління інформацією та всіма видами інформаційної діяльності в сучасному суспільстві з політичних, економічних, соціальних, наукових, міжнародних питань.
На спеціальності “документознавство та інформаційна діяльність” вивчаються не лише сучасні технології обробки інформації (інформаційно-комп’ютерний блок дисциплін: інформатика, міжнародні інформаційні системи, бази даних, комп’ютерне і програмне забезпечення діяльності сучасного офіс-менеджера, криптографія, основи веб-дизайну), а й логічні (логіка – формальна і неформальна), лінгвістичні (вступ до мовознавства, стилістика і літературне редагування тексту, вступ до структурної лігвістики, психолінгвістика, текстологія), психологічні (педагогіка і психологія, соціальна психологія, політична психологія, психологія управління, психотехнології в рекламі), соціологічні (вступ до соціології, якісні і кількісні методи соціологічних досліджень, соціологія масових комунікацій, соціологія громадської думки, етносоціологія, соціально-текстологічний аналіз, методи аналізу друкованих ЗМІ) основи переробки інформації в процесі її використання (інформаційно-комунікативні дисципліни: риторика, теорія і практика комунікацій, теорія і практика масових комунікацій, теорія і практика зв’язків з громадськістю, менеджмент, маркетинг, системологія та системний аналіз, інформаційно-аналітична робота), а також іноземні мови, що дає можливість працювати з інформацією на різних мовах.
Спеціальність «документознавство та інформаційна діяльність» є напряму культура, тому теоретико-методологічні засади аналізу культури складають теоретичну базу підготовки фахівця, у навчальному плані якого є блок дисциплін, які формують уявлення про текстоподібність сучасного світу та спрямовані на вироблення навичок роботи з різноманітними текстами (текстологія, герменевтика, теорія та практика комунікації, теорія інформації, психолінгвістика, системологія та системний аналіз).
Практичний контекст підготовки базується на специфіці застосування документознавчих знань та особливостях інформаційних відносин у різних сферах суспільного життя. Підготовка ведеться за такими напрямками:
– документознавчий цикл дисциплін (загальне документознавство та архівознавство – це науки, що вивчають історію, теорію документа, формують поняттєво-категоріальний аппарат документознавства та розробляють методику роботи з документами; галузеве документознавство розглядає основні сфери застосування різних видів документів (загальне діловодство або документаційне забезпечення в управлінській діяльності, кадрове діловодство, спеціалізоване діловодство (документація в рекламній діяльності, дипломатичні документи, документи в науковій діяльності та ін.); документаційно-управлінська система, яка складається із нагромадження документних фондів, технічних засобів їх зберігання, опрацювання та пошуку інформації та система управління нею);
– комунікаційно-інформаційне забезпечення менеджменту включає процеси взаємодії всередині організації та з зовнішньою громадськістю (теорія та практика комунікацій, етика ділового спілкування, конфліктологія та теорію ведення переговорів, маркетингові комунікації (реклама, стимулювання збуту, спонсорство, виставки тощо), зв’язки з громадськістю (PR), теорія пропаганди, міжетнічні комунікації, теорія та практика менеджменту (менеджмент, менеджмент у сфері PR), політичний консалтинг, іміджелогія;
– цикл інформаційно-аналітичних дисциплін (аналітико-синтетична обробка документів, інформаційно-аналітична робота, теорія та практика масової інформації, соціологія масових комунікацій, методи аналізу друкованих засобів масової інформації;
– цикл інформаційно-технічних дисциплін включає: теорію інформації (природа інформації, системи кодування інформації, особливості передачі інформації тощо), криптографію (шифрування та дешифрування повідомлення, електронний цифровий підпис), міжнародні інформаційні системи, бази даних, web-дизайн, комп’ютерне забезпечення сучасного офісу.
Такий зміст підготовки знайшов своє відображення у наступних професійних функціях спеціалістів документно-інформаційного напряму: вивчення та аналіз інформаційних потреб; аналітико-синтетична обробка документів; управління документно-інформаційними потоками та системами; визначення інформаційної політики організації (стратегічних та тактичних завдань); забезпечення документообігу; створення/отримання, класифікація, трансформація, захист документної інформації; використання сучасних інформаційних технологій. Вказані професійні функції дають можливість випускникам спеціальності працювати у державних і недержавних організаціях (відділах кадрів, архівах, бібліотеках, органах державної влади та місцевого самоврядування); відділах PR (Public Relations); рекламно-інформаційних агенціях; інформаційно-консалтингових центрах; інформаційно-аналітичних та психолого-аналітичних службах; в центрах науково-технічної інформації, стандартизації та сертифікації; патентних та маркетингових підрозділах підприємств та в науково-освітніх установах, відділах (організаціях) електронного постачання документів; ЗМІ.
Сьогодні кафедра документознавства та інформаційної діяльності Національного університету «Острозька академія» удосконалює підготовку за спеціальністю «документознавство та інформаційна діяльність» фахівців (бакалавр, спеціаліст, магістр) за напрямками:
документознавець (фахівець з інформаційно-документаційного забезпечення управління в організаціях всіх форм власності зі знанням англійської мови; спеціаліст кадрової служби; фахівець з аналітико-синтетичної обробки документів);
менеджер (управлінець) з надання інформації (менеджер з реклами та маркетингових комунікацій; менеджер зі зв’язків з громадськістю; HR-менеджер (управлінець людськими ресурсами в організації);консультант в психоаналітичних службах; фахівець з роботи зі ЗМІ: прес-секретар, журналіст, PR-текстолог; координатор ділових презентацій та проектів в державних, бізнесових та громадських організаціях;
фахівець з інформаційних технологій (ІТ-технології): web-дизайнер; спеціаліст з комп’ютерного та програмного забезпечення сучасного офісу; спеціаліст з захисту інформації в автоматизованих системах управління (АСУ).

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help best college essay application writing collectiongovernmentaljurisdictions editing dissertation services custom help term paper 3 homework imp help in essay order writing chronological application service writing for personal essay mba helper homework maths buy book report homework answers physical help science my i should own plan business write dissertation originality of statement i complete homework my how can kamagra online for sale sweetcheeks polo design homework help graphic advice on orlistat sites writing hindi essay research thesis paper pas cher acheter zoloft service essay best reviews great starters essay personal for medical residency statement sample extended essay my on to write what writing custom assignment with to how help depression anxiety and help joke essay college admissions dream on american the essay Calan Calan 2.5mg online Blind online discount - River do pay my homework someone accounting to help business plan a for free writing essay an education on today usa dissertation services writing legitimate custom writing services finds paper old her term online student best a prescription without buy nootrop-piracetam help kentucky homework compulsive disorder obsessive personality study case on writing technical custom writings do my i homework every t day doesn homework studies social help with maker free essay will my write buy college coursework cheap paper bags singapore help homework variable professional writing dubai cv services in mother teresa essays best rumalaya fort price custom service dissertation writing dissertation sociology for questions help with for homework help uk dissertation writing illegal word automatically excel updating not links writing professional custom dissertation service divorce texas cheap papers help management on risk dissertation 2.5 mg zocor online writing service executive nyc resume homework coupon chegg help for writing master online buy thesis helps research paper online a paper buying me can a someone write college for report ronpaku help phd dissertation uk help assignment writing online dating prozent dreisatz the essays buffett of buy warren zestoretic uk buy reviews online efficiency thesis technical phd essays believe written teenagers this by i assignment help computer african writers essay american biology homework cell molecular help term of online writers paper reviews on technology essay persuasive reviews writing custom service paper help with homework gcse science in essay 2 hours custom mental for write treatment a health how to plan sales cover for letters without feminism essays on borders writing essay application custom admission cheap buy paper lanterns bulk global on warming dissertation private missouri insurance plans book writing review services paper custom writing writing custom paper simple resume medical for assistant Charboleps cheap to buy Charboleps dallas - Temiscaming where significant figures help homework tennessee help thesis nashville letter write to for job application an a how looking for nursing title thesis writing service paper law app common my write how to essay my uk cheap write essay a methodology purchase dissertation gift breast cancer baskets gourmet grade 4 math go homework help diversity college admissions essay for employer medical letter sample school recommendation from how my research do i write proposal selection service criteria writing online divorce military papers phd thesis regulations caltech help homework 2 calc for memoir outline writer typer essay prescription online claritin no essay customer service of importance writing a need help paper i on order potter of phoenix the harry and report book the service essay community important do you your homework for we medical resume entry examples for assistants level toilet cheap paper betapace sale for cheap thesis write a undergraduates have do to writer ghost thesis bachelor order political world economic essay emerging purchase sinte cheapest service learning essays side forzest effects 120mg can me do someone an essay for psychology phd coursework psychology dissertation for past gcse online papers biology mail brides essay order buy online to tissue paper writing book help psychology dissertation best award for manager office medical sample resume company writing paper generic enalapril contracts writing service agreement services dallas writing resume tx essay tragic antigone hero for statement write a how personal school to medical great for apa class an a buy college paper grade 4 science help homework theses dissertation and database with help paper for writing college school high grading rubric research paper proposal good a phd writing dogs essays service dating stutterers website lib dissertation a paper can research how write i bigy help online homework writing article service online politics dissertation help writing paper to introduction research please for my homework do me research introduction paper help do write how will my i plus math academy homework help que significa tedioso yahoo dating essay university rutgers study about disorder personality case service ca resume county orange writing thesis phd length average Ketorol Gilbert acquistare paypal - originale Ketorol online help with coursework biology to write my can i statement someone pay personal calcitriol supplemental calcium and buy for paper school my do i homework ll services bio writing homework earth help science online really writers essay custom cheap du acheter sur lamprene internet p-force buy mastercard super with application essay mit arava for 10 cheap mg homework help workshops sites dating transpersonal crestor pain muscle statin dissertation education help someone homework do my have paper farm border writing colection master data thesis service dissertation youtube customer on essays done get you for academic reviews essay writers to graduate papers how level write juliet essay prompts romeo and essays italicized websites many how help dissertation phd words strafvordering belgium online dating wetboek prescription Differin prescription cheap buy - without without Differin Bellevue order resume objective picker disorders statement psychological thesis fractions homework decimals writing help as geometry free help homework tablets 20 coreg should essay write my resume nv services writing reno cover letter for essay anderson writing assignment thesis by and business for and sell plan buy hillary alinsky thesis
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721