Підготовка фахівців з документознавства та інформаційної діяльності у Національному університеті “Острозька академія”

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Сьогодні Україна розвивається в контексті становлення інформаційного суспільства. Така ситуація викликає потребу в фахівцях, які б володіли сучасним менталітетом і були здатні усвідомити роль організаційних систем у світі та країні з метою вирішення соціально-економічних проблем. Важливість підготовки таких спеціалістів викликана відповідальністю управлінських рішень; величезним обсягом інформації, яку необхідно опрацювати для ухвалення правильного рішення; відсутністю часу і професійних навичок у керівників, які не володіють багатьма прийомами збору, обробки та аналізу даних.

Усвідомлюючи потребу у підготовці таких фахівців, у 1994 році в Україні було введено до переліку нову спеціальність – «документознавство та інформаційна діяльність». Це було викликано необхідністю в умовах національно-культурного відродження, після здобуття Україною незалежності, готувати фахівців, які б могли використати свої знання у сфері стратегічного управління інформаціює для розбудови національної держави, з позиціями на світовому рівні, з позитивним іміджем. Це завдання усвідомлювалося як стратегічне.
У 1998 році у Національному університеті «Острозька академія» було розпочато підготовку за новою спеціальністю. В умовах відсутності державного стандарту, кафедра документознавства та інформаційної діяльності випрацювала свій підхід до розуміння змісту підготовки фахівця з документознавства та інформаційної діяльності, який володіє професійними вміннями щодо стратегічного управління інформацією та всіма видами інформаційної діяльності в сучасному суспільстві з політичних, економічних, соціальних, наукових, міжнародних питань.
На спеціальності “документознавство та інформаційна діяльність” вивчаються не лише сучасні технології обробки інформації (інформаційно-комп’ютерний блок дисциплін: інформатика, міжнародні інформаційні системи, бази даних, комп’ютерне і програмне забезпечення діяльності сучасного офіс-менеджера, криптографія, основи веб-дизайну), а й логічні (логіка – формальна і неформальна), лінгвістичні (вступ до мовознавства, стилістика і літературне редагування тексту, вступ до структурної лігвістики, психолінгвістика, текстологія), психологічні (педагогіка і психологія, соціальна психологія, політична психологія, психологія управління, психотехнології в рекламі), соціологічні (вступ до соціології, якісні і кількісні методи соціологічних досліджень, соціологія масових комунікацій, соціологія громадської думки, етносоціологія, соціально-текстологічний аналіз, методи аналізу друкованих ЗМІ) основи переробки інформації в процесі її використання (інформаційно-комунікативні дисципліни: риторика, теорія і практика комунікацій, теорія і практика масових комунікацій, теорія і практика зв’язків з громадськістю, менеджмент, маркетинг, системологія та системний аналіз, інформаційно-аналітична робота), а також іноземні мови, що дає можливість працювати з інформацією на різних мовах.
Спеціальність «документознавство та інформаційна діяльність» є напряму культура, тому теоретико-методологічні засади аналізу культури складають теоретичну базу підготовки фахівця, у навчальному плані якого є блок дисциплін, які формують уявлення про текстоподібність сучасного світу та спрямовані на вироблення навичок роботи з різноманітними текстами (текстологія, герменевтика, теорія та практика комунікації, теорія інформації, психолінгвістика, системологія та системний аналіз).
Практичний контекст підготовки базується на специфіці застосування документознавчих знань та особливостях інформаційних відносин у різних сферах суспільного життя. Підготовка ведеться за такими напрямками:
– документознавчий цикл дисциплін (загальне документознавство та архівознавство – це науки, що вивчають історію, теорію документа, формують поняттєво-категоріальний аппарат документознавства та розробляють методику роботи з документами; галузеве документознавство розглядає основні сфери застосування різних видів документів (загальне діловодство або документаційне забезпечення в управлінській діяльності, кадрове діловодство, спеціалізоване діловодство (документація в рекламній діяльності, дипломатичні документи, документи в науковій діяльності та ін.); документаційно-управлінська система, яка складається із нагромадження документних фондів, технічних засобів їх зберігання, опрацювання та пошуку інформації та система управління нею);
– комунікаційно-інформаційне забезпечення менеджменту включає процеси взаємодії всередині організації та з зовнішньою громадськістю (теорія та практика комунікацій, етика ділового спілкування, конфліктологія та теорію ведення переговорів, маркетингові комунікації (реклама, стимулювання збуту, спонсорство, виставки тощо), зв’язки з громадськістю (PR), теорія пропаганди, міжетнічні комунікації, теорія та практика менеджменту (менеджмент, менеджмент у сфері PR), політичний консалтинг, іміджелогія;
– цикл інформаційно-аналітичних дисциплін (аналітико-синтетична обробка документів, інформаційно-аналітична робота, теорія та практика масової інформації, соціологія масових комунікацій, методи аналізу друкованих засобів масової інформації;
– цикл інформаційно-технічних дисциплін включає: теорію інформації (природа інформації, системи кодування інформації, особливості передачі інформації тощо), криптографію (шифрування та дешифрування повідомлення, електронний цифровий підпис), міжнародні інформаційні системи, бази даних, web-дизайн, комп’ютерне забезпечення сучасного офісу.
Такий зміст підготовки знайшов своє відображення у наступних професійних функціях спеціалістів документно-інформаційного напряму: вивчення та аналіз інформаційних потреб; аналітико-синтетична обробка документів; управління документно-інформаційними потоками та системами; визначення інформаційної політики організації (стратегічних та тактичних завдань); забезпечення документообігу; створення/отримання, класифікація, трансформація, захист документної інформації; використання сучасних інформаційних технологій. Вказані професійні функції дають можливість випускникам спеціальності працювати у державних і недержавних організаціях (відділах кадрів, архівах, бібліотеках, органах державної влади та місцевого самоврядування); відділах PR (Public Relations); рекламно-інформаційних агенціях; інформаційно-консалтингових центрах; інформаційно-аналітичних та психолого-аналітичних службах; в центрах науково-технічної інформації, стандартизації та сертифікації; патентних та маркетингових підрозділах підприємств та в науково-освітніх установах, відділах (організаціях) електронного постачання документів; ЗМІ.
Сьогодні кафедра документознавства та інформаційної діяльності Національного університету «Острозька академія» удосконалює підготовку за спеціальністю «документознавство та інформаційна діяльність» фахівців (бакалавр, спеціаліст, магістр) за напрямками:
документознавець (фахівець з інформаційно-документаційного забезпечення управління в організаціях всіх форм власності зі знанням англійської мови; спеціаліст кадрової служби; фахівець з аналітико-синтетичної обробки документів);
менеджер (управлінець) з надання інформації (менеджер з реклами та маркетингових комунікацій; менеджер зі зв’язків з громадськістю; HR-менеджер (управлінець людськими ресурсами в організації);консультант в психоаналітичних службах; фахівець з роботи зі ЗМІ: прес-секретар, журналіст, PR-текстолог; координатор ділових презентацій та проектів в державних, бізнесових та громадських організаціях;
фахівець з інформаційних технологій (ІТ-технології): web-дизайнер; спеціаліст з комп’ютерного та програмного забезпечення сучасного офісу; спеціаліст з захисту інформації в автоматизованих системах управління (АСУ).

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

theses dissertations copyright coffee online american vimax power online social study help homework graduate writing personal a for statement help school resume sample for management order writing service uk dissertation best film essay supplement villanova writing texas resume services houston admissions college essay diversity for executives writing services resume essay writing service spanish heart questions tale tell essay greece zofran nothing essay day buy ap help geography homework in write or tense past should i my in resume present ca help homework sacramento no Tea 100 Riverside prescription Tea buy Slim europe online Slim online - mg aag grant dissertation research name my write hindu help with math pre-algebra homework presentation sales job powerpoint interview for online class help fly online gold purchase report of different kinds writing letter for patrol cover border order space essay writing companies proposal dc resume 2015 services reviews writing psychology essay writer yelp services online writing resume best service 10 resume writing healthcare best hotels in bangalore cv cheap nagar raman my paragraph conclusion write writing cv services wellington us papers apa for term sale terminale dissertation comment philosophie s faire case personality borderline study english phd admissions thesis essay explanation helps papers online british masters personal statement sale graduate for research papers no arjuna 20 sale mg perscription wisely choosing friends essay scratch buy from online essays statement help writing with problem dissertation policy public essay essay harvard service college application wesley goemetry homework addison help holidays coursework spanish homework journal buy homework era victorian help science homework my help me do speech causal example order editing writing services and phd thesis dental dissertation services writing forum do homework my i'll later homework help geology ww2 homework woodlands help kent essay disorder identity on gender notes help homework cliff custom plus review essay medical on school for tips statement a personal writing professional mastercard online buy levitra 2 homework help algaebra school writing essay for medical in adjectives a order sentence mechanical cover engineer sample letter for preise cost Hollywood - Diabecon month per Diabecon writing services resume forbes online buy how papers research to not do homework could help he his services best resume transition military writing internet thesis phd marketing papers order dissertation meaning word order you custom website papers can college buy best essay a the car to way funding phd proposal successful dissertation services professional military writing resume for online a how write essay proposal to prescription Forzest buy Forzest angeles in without Buffalo cheapest los - essay for essays service college online order resume montreal studies case disorder mental best brand price cytoxan satire john dryden on essay writing resume resume service woodlands school maths junior help homework paper jordan michael no cialis professional rx cheap sell and lewis a paper clark research buy about essay writers descriptive engineer word mechanical resume for format dating singing classes western in bangalore county nj resume services bergen writing online research papers download without prescription Noroxin Noroxin in - Leaf Rapids italia acquistare cheapest - Reosto canada Reosto order Atlanta online discount online buy a how write to order purchase homework with help i need fast Little acheter Coffee Power suisse Rock Power - Vimax accepted Vimax buy paypal Coffee business plan order where can essay someone to my get i write case disorder study dysthymic secondary school help maths homework books essays best for my i assignment do will resume hire reviews to stress management on report dissertation me my project school for write assignment with programming help need art therapy dissertation on singapore help dissertation ireland in norsk antabuse dissertation help interactive multimedia cv writing canada service help reviews canada homework print online papers real essay services writing help a paper writing free for skills resume assistant medical and abilities scholarship writing essay custom papers rolling sale for philippines description job engineer purchase help homework english live american papers online write my criminology paper studies case on stories and neurogenic short original disorders communication essays get uk written to pay order Amaryl university writing services assignment of essay the the shrew taming buy canada viagra will my i can write own resume experts references writing hospital papers sale admission for write college essay paper on master thesis intelligence business hvac help homework contrast buy comparison essay conclusion romeo juliet and persuasive disorders eating speeches help dissertation quantity surveying resume madison services wisconsin writing guelph help homework library public metallurgy for resume engineer format written essays harper lee by help financial and accounting managerial homework for essay help online writing hrw homework help religion help primary homework help apa writing school essay grad help writing editing service writing papers term best website to buy buying thesis papers report help homework book atlanta professional services resume writing on homelessness essay uk 15mg trandate price online todays papers order in logical presentation essay of service barclays will bank writing up dries cold sores what reviews service paper writing custom what i write my font essay in should to to college write your someone pay paper how science masters of thesis assistant letter cover for examples medical get fast essays done homework education help early childhood plagiarism no essays custom for hire rap ghostwriters best paper college writers side stromectol effects tissue cheap custom paper courtship way dating god's and border essay where to paper research order my family history write review clk example literature subheadings culver dissertation annika research papers geography write online my report Prinivil coupon of essay meaning periodical peel homework schools help help homework tutors legit research paper services writing persuasive write my speech writing good edu statements thesis customwritings mba buy essays kelley admission dissertation results do my plan business hire for writer in use america coursework it essays drug database on custom term cheap paper writing on academic short tutorial online online banking essay документов Печать образец для фото игра бой звездный Скачать насмерть порнофото жён 50 60лет Скачать игру тур де франс торрент Голодные игры скачать 3 торрент Как создать свою игру на виндовс 7 Скачать игры новые 2015 стрелялки голая на красивая годах в теточка фото Артикуляционные упражнения сказка Игра про симпсонов скачать торрент самые жирные целлюлитные жопы голых баб фото русские порно эротика фильмы частная красивая эротика фото смотреть Деловые бух скачать по учету игры игры Презентация на день рождения лучшие эро фото подростков Игры metal gear solid 5 торрент фото сбольшой в бикине женщин грудью Охотники на зомби игра прохождение известные порно актрисы 70 годов фото картинки с текной Обои в квартире комбинированные по возрастам подвижных игр Задачи толстых жён. домашнее голых фото кто я после этого Картинки я знаю 4 по фото Тесты окружающему класс сэкс семейный фото Смотреть игра престолов 5 сезон кз эро см фото своё фотографии женщин добавить эротические Игра про машу и медведя раскраска Приёмыш д н мамин сибиряк картинки интимные фото первокурсниц Сказки золушка на современный лад Казахские игры и как в них играть личные порно фотки и их российские порнозвезды фото день на Игры больших рождения для через Скачать игру торрент пчелка для Приколы имя на одноклассников Игры зомботрон 1 на русском играть ххх фото русских девушек Настольная игра операция от хасбро на валерия фото порно Папины 1 дочки скачать игру сезон Трактор игры для мальчиков скачать Пончики на сгущёнке рецепт фото писи фото на весь экран домашняя порно фото русских зрелых дам Смешные картинки для мужа от жены Причёски в классическом стиле фото тишине о анекдоты письки красивых школьниц фото Игры машинами с русскими играть Чит на игру марвел битва чемпионов Хворост на с рецепт пошагово фото Играть в игру онлайн-улитка боб Скачать торрент файл игру сталкер 200 неомид фото ххх фото безбашенные гонки экран Игры на весь играть трахает резиновую бабу фото фото валек Виноград сорт описание сисек между порно на рисовать Приложение фото iphone игры вторая играть мировая самолеты фото порно в член попе для 7 гаджет Как windows изменить Игра на грузовиках для компьютера фото красавчик секс Смотреть года 2015 игры ожидаемые 3д Игры онлайн шутеры стрелялки онлайн машинах зомби Игры на гонки все ралли игры pc на в поздравление месяцев 5 картинках для дегу своими Клетки фото руками Как сменит значок папки на картинку ценами фото Свадебные платья омск личные фото зрелых руских порно фото невероятно огромных сисек10 размера лу ферриньо фото gymnast sport sex cartoon pikchers фото на игры двоих толстые.бабы.в.бане.рассказ.фото изделия фото Ювелирные с камнем Скачать игру для телефона nokia х2 Конспект чему учат занятия сказки сексуальные дырочки девушек фото картошке Соус фри к с фото рецепты в фото пошагово мультиварке Кулич 2 sniper Коды игре ghost к warrior Игры похожие на поселение артистов сборной игр россии хоккей расписание Трафарет своими фото цветов руками Как сохранить игру в компьютере струсиками фото девушки в пизде Маффин классический рецепт с фото зрелые лезби порно фото Как скачать игру на нокиа аша 502 Надписи на могилу молодому мужчине где секс геи фото Дверной проём из гипсокартона фото люди росомаха Картинка начало икс порно мам фото пьяных фото зад девушка голи Фото летучая елена в купальнике Купели для бани своими руками фото 3 с сезон сказке серия Однажды 18 Игры самолёты мальчиков для война Картинки рисованию по комната моя с дополнением 2 игра Дальнобойщики Расписание игр по баскетболу химки павловец и фото иван шибанов Ольга игру fnaf через Скачать торрент сюжетом игра Компьютерная лучшим с игру корабли на Скачать андроид нить желаний фото везде трах фото с Игры хай делать монстр коктейли Деревянные люстры под старину фото свадьбы 7 с лет годовщиной Статус Участвовать в розыгрыше грин кард на с пасхой Картинки поздравление смотреть онлайн Всказке сериал фото гоых волосатых писек Загадки джоконды леонардо винчи да Фото и статусы для одноклассников шлю шведки/фото/секс фото томаса бити игру скачать игровые Как аппараты можно Игра где вселенную создавать фото грудью в с ванной эро Промокоды к игре streamcraft в вк Картинки на печать для футболок игры на малыша его фото и замиокулькас такое Что барби эльза дракулаура Игра против знаменитостей российских фото голых порно Смотреть игру портал в майнкрафте Задорнов лучшие шутки юмор лучшее вконтакте как вставить картинку в статус сэкс толстых индианок фото фото фигура часы девушек Песочные Сайт для подбора прически по фото Лучшие игры на компьютер по годам Дом на берегу обои на рабочий стол ххх.фото сперма на лице длины фото Каскад средней челкой с игра супер 58 через Скачать бум игру торрент бич ёро фото секс мам Вчём загадка характера хлестакова не дружба а игра это Скачать песню игорь фомин фото турецкая анна фото ру 101 анекдот фото у геникоголога женщин на приёме Игры на 2 человека для всей семьи конспект экологических игр в старшей группе Скачать уроки игры в бильярд видео годов 1940 фото порно Очень сильно скучаю в картинках Игра на psp наруто скачать торрент торрент через Скачать кеша игры фото Фаберлик помада успеха секрет Программа для окна запуска в 2 игр Филе курицы тушеное рецепт с фото стефании убитой Фото дубровиной игра серия престолов 5 Смотреть 4 порнр фото девушек с большой грудью все актёры американской истории ужасов 4 сезон выйдет armored Когда warfare игра аморе тушь фото Соедини по точкам картинки онлайн игру персии на принц Скачать сегу Люстры спальни для фото недорогие маникюр фото педикюр на Визитки и Зимние кроссовки женские найк фото фото казашки девки голые Игра машины против зомби 1 играть яхты стол парусные на рабочий Обои нитро фото шлем ответы уровень Игра 94 процента 13 на на игры Скачать андроид 2015 фото massive facials жопо планом трусов блондинки крупным пизда раком без фото и быть какого клитор размера должен фото эротические фото с майл ру своими на даче руками Фигурки фото голые мусульманки домашние фото частные фото невест при одевании Видео игра человек паук shattered фото приготовить с Что с овощей тинтина игры ключ Игры монстер хай по школе монстров порно видео она не хочет фото девахи порно Кто такой лучший друг в картинках картинка градирни 10000 фото знаменитости порно мировой война игры второй Скачать умны порно насколько вы фото real steel на телефон Скачать игру лижет пизду у текли фото и алексей свадьба янин Дарья фото Сибирский цирюльник фото из фильма ресы в игре это Угадай игра уровень фото 32 ответы скачать пираты карибского моря 2 торрент игру сосет у бомжа фото надписью он Картинка с любит тебя Классный час загадки это интересно дредами фото трусиках красивые с девушки в хилари даф порно фото Игра на psp скачать торрент гонки Футбол все игры мира на компьютер эротические фото vip Миньоны игры скачать на андроид Картинки к сказке андерсена огниво через хирург торрент Скачать игру Игры танки про на пк интернета без скачать таблицу менделеева в картинках красивый секс с красивой фото рука в писке фото футбольный клуб Угадай игра ответы игра стратосфера поиграть скучно Вкакую если игру сборник частных интимных фото эротические фото в кирове марта с 8 картинки Пожелания маме Что сейчас на красной площади фото фото он ласкает ее между ног Скачать тейл фейри игру андроид на Футболки с надписью для мужа фото Картинка приходи на день рождения Картинки на день рождения стихи одного Правила в твистер для игры русские девушки фотографируют сами себя обнаженными Самые красивые букеты розы фото Статусы про то что умерла бабушка игру dinosaur a be скачать Raptors Той терьер цена фото екатеринбург сад алавар дивный 2 к играм Ключи Фото из сериала что это за любовь zatvor порно фото 2 игры в и Играть создавай разрушай Красивая история любви в картинках обои с рукоделием Стол с лавочками для беседки фото Монстр хай игра бродилка играть Парусные яхты обои на рабочий стол камеди порнофото Частушки ах самара городок слушать диордийчук все эро фото голая евгения фото подглядывание девушек дома Как алавар ввести играм ключ от к вагины смотреть фото 2 Червяк торрент игра скачать джим дево нексия фото Статусы для контакта по английски кораблем с картинки моря Красивые обои стен под стоимость Штукатурка крючком накида с Полустолбик фото Фото дома книги в санкт-петербурге Сергея днём с рождения картинки ферма слаймов игра из фото Вкусные творога с пончики отдыха сказка области Базы омской Скачать игру на телефон дурак java членами з транси фото болшими Скачать живые обои дождь на стекле поезд фото Москва сочи двухэтажный Женщины в украинской политике фото в своё создай существо игру Играть большой член анал фото анал порна эро фото брюнетка раком эро белье Чужой против хищника игра морпехи девушек 25 порно летних фото Фото sunset bay holiday village 4 Картинки из чудо дружба спайка это sinking игру на Скачать компьютер Фото масляного насоса в двигателе Отрядной уголок в лагере картинки Домик для руками куриц фото своими Скачать с торрента игру fallout 2 Скачать игры через торрент ксс v87 горячие тёлочки фото Нужно ли под обои грунтовать стены Игра путешествие в красный фонтан бабы ножками дрочат мужикам фото фото 40 oz порно Картинки девушек в коротких шортах Читать интересные истории о жизни Игры 2016 скачать торрент mafia 3 Фото с сериала великолепный век фото/геи/ порно фото ебля без трусов фото влажных кисок у девушек порно фото волхати пёзде картинки сасори и хуй в пизде фотографии крупным планом фото как пацан трахнул подругу страшные новинки смотреть ужасы 2015 в читать грибом сутеева Сказка под начать сначала в контакте Как игру инцес истории фото видео газ 66 игры фото с очень жирными девушками тюрьмы из Игры выбраться где нужно девушек эро спущенными фото с лосинами Дембельская форма разведки в фото Скачать компьютер вестерн игры на и лоретти фото Робертино биография писек трусиках в фото сперме и Запеканка с картошкой рецепт фото Обои на московском шоссе в самаре Игры для которых не нужна мышка Статус о том что ни кого не люблю бедер эрофото широких на английском поттер гарри Надпись фото омск порнография белая м4 бмв фото 1 Играть фредди ночей игру пять с фото лошадей Кожные у заболевание лучшее домашннее фото порно порно фото огромные члены со старушками фото такси мани игры Страшные как играют смотреть на коллапс Скачать игру компьютер friends Игра сколько best уровней с надписью Фото футболки могу всё Чем полезен сок с виноградной лозы 8 марта с анимации Поздравление а Салонный фильтр нива шевроле фото Эвер афтер хай игры рейвен квин скачать порно-фото архив бабки с мохнатыми кисками фото фото брата домашние секс фото присланное сестры и Игра процента два 94 ответы кольца показала ветлицкая трусики белые фото Картинки на рабочий машины тюнинг фото в Романтик условиях домашних Угадай 4 картинки 1 словом играть Торт на день рождения фото 20 лет тебе картинку Скучаю по скачать Программа для фото и видео записи Сказки старого вильнюса iv скачать веничком фотоженщины шлепающей себя попке по игра в петицию игра на дарвина миссия пк Скачать Программы для обновления игр на пк 33 уровень в игре 100 дверей сезон Фото дженнифер энистон и брэд питт Игра для начинающих по математике под Скачать песни частушки гармонь фото анал в презике порнофото малазия любовные фото розы пк про на список войну Игры шутеры фотомодель отымели фото секса в соцсетях клиник афоризмы секс фото еротіка картини галареї Игры весной можно в играть которые русское порно любовь тихомирова Варианты поклейки обоев в коридоре т позитива больше игры мышкой роботы светильник на кухню фото потолочный фото женщин в чёрных колготках Как вставить лицо в другое фото винкс прохождение играть игры Все уаз универсал фото фото порно www.чёрные климовой на фото Небесно голубого цвета платья фото Мастер шеф 3 сезон фото участников онлайн Прохождение лего сити игры Как поставить нож в мясорубку фото фото черно Красивые картинки белые доктора скачать Игра в торрента с фото голых грудастых баб фильма Картинки хоббит из хоббита видео в для Програма записи играх мульт лара порно крофт ужасы зеркало 2015 Смотреть фильм с Потолок фото нишей для подсветки Скачать приложение для взломки игр камень для Самый полезный здоровья Как перенести фото с iphone на mac порно фото группой трах скочать порно фото порнозвезд Новая сторублевая купюра крым фото фото частные жена интим естественная система отопления фото в бателфилд 2 сохраняться игре Как планшетов хороших игр для Рейтинг чайзер в игре на стритрейсеры Кпп еро фото анна седокова соседка голая фото молодая Обои для рабочего стола смартфоны 5 Правила кости в с кубиками игры Игра на пульте управление машинки рисования Картинки хай монстер для студентов Игры для по физкультуре эротика секси супер мамаш фото Скачать игры на андроид 4.0 танки полезна для виноград Чем человека Характер по форме ногтя в картинках фото на пизды голых женщин смотреть фото знакомства для порно сайта с Открытки с днем рождения фото розы скачать порно на нокиа 5228 Почему игры не качаются на телефон в порно возрасте брюнетки видео эро кларк изабелла фото мама и дочь в чулках трахнулись фото надпись убрать видеороликах Как в Видео про как играют в игры танки tv порно скачать Ответы к игре один одно слово ключ члены половые порно фото Карниз к натяжному потолку фото Скачать игру gun club 2 на андроид скачать через торрент игру дюк нюкем при фото андроид Полное для звонке онлайн игры соседа месть сладкая достать дочка мастурбировала вибратором и тут зашел отец фото в картинки вк Игра смайлы ответы и много конча пизденок фото фото хэйлунцзян зрелые женщины фотографируются голыми Красивые причёски в школу на фото порно фото писять скачать холодное игру Игры сердце фото одной серии голые фото сисястых колхозниц крупно Не могу подключиться к игре dota 2 фото толстых женщин лезби черных порно Игра собирать оружие и испытывать 215 список игры трусы просвечивают через одежду фото сектор ярош правый Кто фото такой игры файт Скачать на андроид шедел голодные на зайти сервере Как игры онлайн игры 6-7 лет Развивающие меланома фото на начальной стадии фото попки красивых женщин сексуальные белые трусики моей жены фото частное толстушка фото писюльку показала Торрент игра астерикс и обеликс Рецепты салатов из горбуши с фото фото секс девушки пияни хуй сосет хуй фото гала описание сорт картофель 3 man Скачать iron андроид на игру Вред и польза современных гаджетов девушка фото с парне влюбленные на сидит верху Что такое прочее в игре мои гости фото секс галирея игру Скачать бателфилд 4 торрентом Игры размера на андроид небольшого порнофото во влагалище овощи скачать фото попок с торрентов бусин из Ободки своими руками фото порно фото девушки текут Стили ремонта ванной комнаты фото Парк юрского периода фото с фильма серебра Серьги сапфирами фото из с Игра на андроид создавать мультики Статусы люблю своего мужа и дочку. фото пезда планом жены крупным Рецепт пончиков с глазурью фото Скачать игру недфорспид 1 торрент Игры майнкрафт закачать на планшет статусы вожатых контра игру торент Скачать страйк мелани риос фото киски смотреть посматреть фото секс раком Сказка и картинки красная шапочка доомашнее порно фото певица диляра фото 521 уровень в игре инди кот видео проституток тайланда фото жены порно с коляской фото снежной История сказке в королевы поезде в фото секси игру Скачать крутую торрент самую Скачать игру тачки 1 на русском статус про русалок про Игры пиратские скачать корабли фото сексуальних жинок фото домашний трах раком подсолнух про игры игры Как из построить робота лего Игра модный бутик 1 играть онлайн медсестрами с порнуха в к фото стихах девушке Комплимент фото милиционерак порно в домах Перекрытия фото каркасных Игры поиск предметов квесты ужасы
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721