Перспективи еволюції політичного режиму в Туркменістані в період президентства Гурбанкулі Бердимухамедова

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Туркменістан належить до групи посткомуністичних країн, в яких після розпаду Радянського Союзу встановились автократичні режими. На нашу думку політичний режим Туркменістану має тенденцію до змін з приходом нового президента. В статті буде здійснений аналіз політики Г. Бердимухамедова, та можливі перспективи трансформації політичного режиму Туркменістану.

Turkmenistan belongs to a group of post-communist countries in which after the collapse of the Soviet Union established autocratic regimes. We believe that the political regime of Turkmenistan has a tendency to change with the arrival of a new president. The article will be on policy analysis, of C. Berdymuhamedov, prospects, and possible transformation of the political regime of Turkmenistan.

Постановка проблеми: Для того щоб виявити який тип політичного режиму сформувався в Туркменістані за президентства Г. Бердимухамедова, та чи змінились якісні характеристики політичного режиму під час його правління, сутність наукової проблеми дослідження полягає у виокремленні інституційних засад політичного режиму в Туркменістані протягом 2006-2009 років.

Аналіз останніх досліджень і публікацій: Серед науковців котрі цікавляться проблемами трансформацій посткомуністичних країн ще з 90-х років не стихають дискусії про те, як визначати політичний режим Туркменістану. Дослідженням цієї проблеми займалися такі науковці як С. Горак, Х. Чехабі, Х. Лінц, А. Казанцев, проте ці дослідження стосувалися характеристик політичного режиму за президентства С.А. Ніязова. Дослідження які стосуються президентства Г. Бердимухамедова представлені меншою мірою. Цією проблематикою займалися Х. Сір, А. Бохр. Ці науковці зосереджували увагу на функціонуванні політичних інститутів та намагались пояснити особливості їх функціонуваня.

Мета і завдання дослідження: Визначити напрям трансформації політичного режиму в Туркменістані у період з 2006 по 2009 роки, та з’ясувати як змінювався режим впродовж цього періоду.

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань:

прослідкувати еволюцію інститутів після приходу до влади Г. Бердимухамедова;

зробити аналіз якісної зміни еліт в Туркменістані;

визначити тип політичного режим у Туркменістані станом на 2006 та 2009 роки;

Смерть Сапармурата Ататаєвича Ніязова двадцять першого грудня 2006 року знаменувала початок серйозних змін, так як культ особи створений ним, не міг використовуватись для будь кого іншого. Можлива еволюція одного з найбільш особливих за своєю суттю режимів на пострадянському просторі привернула значну увагу світової спільноти. Важливим також стояло питання про те, хто ж стане наступним президентом Туркменістану.

Згідно конституції Туркменістану на період обрання нового глави держави, виконуючим обов’язки президента повинен стати голова Меджлісу (Парламенту). На той час цю посаду займав О.Атаєв, але за конституцією виконуючий обов’язки президента не міг балотуватись на цей пост. Тим не менше ці конституційні норми не відповідали суті політичного режиму який склався при Туркменбаші, бо якщо слідувати його ідеології то не можливо частково на певний час зняти з посади владу яка є абсолютною і сакралізованою, а потім знову назначити її. Тому на спільному засіданні Ради безпеки і Уряду країни було прийняте рішення яке забороняло призначення на посаду виконуючого обов’язки президента О.Атаєва, так як генеральна прокуратура відкрила проти нього кримінальну справу. Атаєв був заарештований, а виконуючим обов’язки президента Туркменістану став віце-прем’єр міністр Курбанкулі Бердимухамедов. 22 грудня 2006 року депутати звільнили Атаєва з його посади та звинуватили у зловживанні службовими обов’язками та недотримання конституційних прав Туркменістану. Арешт Атаєва був продуманою акцією з підробленими відео матеріалами. 26 грудня до Конституції Туркменістану були внесені зміни, які дозволили тимчасово виконуючому обов’язки президента Гурбанкулі Бердимухамедову брати участь у президентських виборах, скасовували положення про те, що тимчасово виконуючий обов’язки президента не може балотуватися на цю посаду, а також знижували віковий ценз до потрібного Бердимухамедову рівня. Зміни внесені до Конституції, наділили більшими повноваженнями Раду безпеки Туркменістану. Одна з чотирьох конституційних поправок дозволяла цій Раді скликати головний законодавчий орган країни – Народну Раду, у випадку якщо президент або голова Народної ради не можуть виконувати свої обов’язки. Це дало можливість Раді безпеки впливати на законодавство через Народну Раду, механічно затверджуючи всі законодавчі ініціативи виконавчої влади. Більше того, це дало можливість Раді безпеки контролювати всі силові відомства, та створити перепони президенту чи голові Народної Ради при виконанні своїх обов’язків. В останні роки правління Туркменбаші Бердимухамедов займав посаду віце-прем’єр міністра і був другою по значимості особою в країні. Тому його дії на шляху до влади абсолютно закономірні, якщо слідувати логіці яка склалася в політичній традиції Туркменістану. Деякі дослідники та експерти оцінюють цю ситуацію фактично як державний переворот і ділять його на три етапи:

На першому етапі ставка робилася на союз з керівництвом правоохоронних органів, таємної політичної поліції. Саме вони були покликані забезпечити “стабільність перехідного періоду”. Висування на перший план “надзвичайного” органу державного управління – Ради безпеки.

На другому етапі реалізації плану було досягнуте формальне правове забезпечення легітимності переходу влади до рук Бердимухамедова – з використанням сил і засобів правоохоронних органів, які усунули можливого конкурента – голову Меджлісу Овезгельди Атаєва, другу в країні за значимістю людину, згідно конституції Туркменістану.

Третій етап носив “технічний характер” і передбачав дії з легітимації нового президента в системі правових координат Туркменістану: вибори на посаду президента і голови Уряду.[5]

Про це також свідчать заяви від News Briefing Central Asia, яка повідомляла про існування певної домовленості між Курбанкулі Бердимухамедовим та генералом Акмурадом Раджеповим який очолював службу президентської охорони в складі іноземних найманців. Таке об’єднання не є незвичним якщо знову ж таки врахувати той факт, що країна не має постійних військових формувань а всі неформальні зв’язки у владних структурах контролюються силовими структурами, то така домовленість має на меті збільшення ролі силових структур.[3]

Дії Бердимухамедова перед стають більш зрозумілішими ще з однієї причини, яку просто не можливо не враховувати. Це стосується класової стратифікації еліт країни. Роль Ніязова в них була так би мовити стримуючою і урівноважуючою, тому після його смерті в країні існувало декілька кланів які впливали на внутрішньополітичну ситуацію в країні і повноправно можуть взяти владу у свої руки.[6]

Ахалський клан;

Балканський клан;

Кізіл-Арватський клан;

Марийський клан;

Ташаузький клан;

Чарджоуський клан;

Кожен із цих вищезгаданих кланів був представлений у владній верхівці. Ще за Ніязова вони активно лобіювали власні інтереси, та просували на владні посади своїх людей, сам Туркменбаші був тим елементом, який врівноважував такого роду зв’язки та координував неформальну мережу, яка гарантувала збереження політичної стабільності та рівноваги інститутів. Хоча в теорії соціальних мереж поняття “інститути” відіграє значну роль, але не вони, а зв’язки та відносини перебувають у фокусі її досліджень. У найширшому сенсі мережа – це розширена група людей зі схожими інтересами, які взаємодіють та підтримують неформальні контакти задля взаємопідтримки. Відносини патрон-клієнт не добровільні через їх ієрархічну диспозицію. Примус має управлінську – організаційну природу, і це усвідомлюють учасники мережі. Дарунки, що породжуються соціальними нормами, протистоять данині, яка породжується організаційною ієрархією. Бердимухамедов своїми діями зробив акцент на перевагу однієї сили, хоча регіональний розподіл кланових груп в країні є рівномірним.[1]

Ахальський регіон (95,4 тис. кв. км. )

Балканський регіон (138,5 тис. кв. км.)

Дашогузський регіон (73,6 тис. кв. км.)

Лебапський регіон (93,8 тис. кв. км.)

Марійський регіон (86,8 тис. кв. км.)

Наступним кроком нової влади була плавна, але помітна зміна персонального складу органів влади та управління як у центрі, так і на місцях. Часткова реабілітація ряду управлінців котрих Ніязов арештував за конкретні провали в економіці, були повернені або звільнені з-під арешту або з ув’язнення. Хвиля звільнень вищих державних чиновників, серед яких опинилися міністр енергетики, міністри автомобільної промисловості та будівництва, не була випадковою, оскільки фактично відбулася заміна кадрів Ніязова на тих, хто близький новому президентові. Такі дії збільшили роль регіональних еліт в середині країни.[6]

Основним імперативом для нового режиму після смерті Ніязова стало становлення нового президента Гурбанкулі Бердимухамедова як туркмена номер один. Він не міг з самого початку демонтувати культ особистості Туркменбаші і відразу збудувати новий. Для туркменського суспільства і державного апарату Туркменістану такий крок був би занадто різким. Будь яка спроба лібералізації могла б призвести до непередбачених наслідків, до глибокої трансформації, яку певна частина суспільства очікувала після відходу президента Ніязова. Однак така політика не входила в плани Бердимухамедова. Спочатку ставка в ідеологічному плані робилася на спадкоємність ідеології, що повинно було зберегти спокій та стабільність у суспільстві. Трансформація ідеології проходила у суворо визначеній послідовності під контролем апарату, створеного ще Туркменбаші.[7]

Кандидат у президент Бердимухамедов повинен був створити власний образ, щоб відрізнитися від колишнього лідера, одночасно зберігаючи його основні вигідні риси. У цьому ж дусі можна інтерпретувати всю передвиборчу кампанію, у ході якої в суспільстві зміцнився позитивний образ “реформатора”, який обіцяє кардинальні перетворення. Сформувався образ нового молодого президента, що вшановує старших і похилих, але одночасно звільняє суспільство від самих дивних введень свого попередника. Ці обіцянки і навіть їх часткове виконання (реформи освіти, охорони здоров’я, відновлення пенсій, частковий доступ в Інтернет, календар) не могли загрожувати системі авторитарної влади, навпаки, зміцнювали позицію лідера-реформатора. Розповсюджувачам ідеології Бердимухамедова було дано сигнал, яким чином повинні створюватися основи нової ідеології.[3]

Вибори 11 лютого 2007 року які відбувалися в Туркменістані затвердили наступника Туркменбаші. Хоча вперше в історії країни з’явилася можливість вибирати між кількома кандидатами, сам сценарій виборів передбачав перемогу Курбанкулі Бердимухамедова. Роль інших кандидатів зводилася до створення ілюзії альтернативних виборів. Їх програми практично не відрізнялися одна від одної, точніше від програми Бердимухамедова. Таким чином, результат виборів був визначений, 89,23 % голосів приписаних переможцю. Для зовнішнього світу вибори повинні були показати зсув політичної системи в бік більш відкритого режиму. Результат виявився типовим для держав з авторитарною системою і формальними виборами.

Після виборів протягом усього 2007 року позиція президента Бердимухамедова зміцнювалася на формальному (інституційному) і неформальному рівнях. У руках президента, як і у його попередника, були об’єднані ключові державні посади, які підтвердили значення його символічної ролі людини номер один в країні. В умовах сформованої політичної культури Туркменістану цей крок виявився для президента логічним – тільки так можна було показати свою впевненість і навіть пристосованість. Бердимухамедов був перш за все обраний головою найвищого законодавчого органу країни – Халк Маслахати. Крім того, в травні 2007 року він став на чолі Ради безпеки, тобто фактично одержав можливість контролю процедури зняття себе з посади. У жовтні 2007 року Бердимухамедов був обраний головою Гуманітарної асоціації туркмен світу, яка пов’язана з найбільшим об’єднанням туркменських громадських організацій Галкиниш.[9]

Так новий президент отримав контроль над усіма основними конституційними структурами. Однак їхня реальна роль в політичному житті Туркменістану досить обмежена, і, досліджуючи процес прийняття рішень, треба аналізувати швидше неформальні структури Туркменістану та їх зміни за останні роки після смерті Туркменбаші.

Бердимухамедов став на пост президента Туркменістану як реформатор, тому більшість населення вірили в зміну політичного ладу. Головним елементом політики Туркменбаші залишалась його ідеологічна праця “Рухнама”, і факт того, що президент Бердимухамедов залишив книгу, як одне з джерел вивчення історії та ідеології Туркменістану, свідчить про глибоке впровадження ідей цієї книги в більшу частину суспільства та ефективності ідеологічної пропаганди Туркменбаші. Проте у 2008 році сталася так звана “дерухнамізація” в туркменській ідеології. Цитати з книги вже не кожен день з’являлися на шпальтах газет Туркменістану, а з програми телебачення зникли регулярні читання священної книги. У школах скоротилися уроки з “Рухнама”, а вивчення тексту книги включили в програму нового предмета з суспільствознавства, де вона вивчається вже поряд з новими творами президента Бердимухамедова. За деякими відомостями, в країні ще досі існують спеціальні інспекції, котрі як і раніше перевіряють наявність атрибутів “Рухнами” на вивісках у класах.[5]

Не виключено, що культ “Рухнами” збережеться, але його зміст буде продиктовано сюжетами вже нової епохи. У будь-якому випадку процес поступової і малопомітної “дерухнамізації” у бік більш динамічного ідеологічного змісту епохи Бердимухамедова можна розглядати як один з небагатьох позитивних моментів змін політичного режиму з часів Ніязова. Проте заміна культу “Рухнами” культом творів Бердимухамедова, однак, не вселяє надії на деідеологізацію туркменського суспільства.

Окрім ідеологічної праці Туркменбаші, трансформації якої варто приділити виняткову увагу при вивченні зміни ідеології, надзвичайно важливим аспектом є майже повний відступ від культу особи першого президента і його іноді абсурдних ідеологічних положень. Найбільш обговорюваною в Туркменістані і за кордоном темою була зміна ідеологічно забарвлених назв місяців і днів, які знову повинні були використовуються відповідно до міжнародних стандартів. Починаючи з 1 липня 2008 року в датуванні газети “Нейтральний Туркменістан” використовувалися вже стандартні назви днів і місяців. Першим проявом падіння культу особи стало перейменування вулиць, міст, селищ. Також поступово почався демонтаж портретів і статуй Туркменбаші і членів його сім’ї. Загалом такі рішення позитивно вплинули на населення Туркменістану.[9]

Цю тенденцію до зниження ідеологічного “тиску” в політичній системі, якщо слідувати М. Веберу, можна назвати “рутінізацією” харизматичної влади. У міру “рутінізації” харизматичного режиму втручання держави у приватне життя людей буде слабшати. Важко припустити також, що новий лідер країни буде володіти специфічними рисами характеру свого попередника.[4]

Концентрація формальних і неформальних функцій – була очікуваним засобом зміцнення влади нового президента. Політична культура Туркменістану, що склалася за роки правління Туркменбаші з її частими кадровими перестановками, дає нам можливість зрозуміти безальтернативність обрання першої особи в країні. Виходить замкнуте коло, в якому президентові потрібні нові керівні функції для підтвердження свого статусу і демонстрації влади. Таким чином, ми бачимо що всі займані президентом пости є символічними. Однак патронажно-клієнтиські відносини, та соціальні мережі, які виконують роль кланів, змушують оточення президента боятися не догодити йому, оскільки ніхто не хоче втрати своїх позицій при владі. В умовах певного балансу сил корумпованість режиму не тільки не ослабне, але, навпаки, в умовах ослаблення централізованого контролю може вийти на новий рівень. У той же час, корупція стане менш централізованою.

Проаналізувавши діяльність та реформи нового президента, можна виокремити певні тенденції, які будуть притаманні політичній системі Бердимухамедова:

Політичний режим який склався в Туркменістані є авторитарним за своїм типом, що збудований на неформальних зв’язках та кадровій нестабільності у вищих ешелонах влади. Політичний режим після Туркменбаші залишиться авторитарним, у той же час можна говорити, що при Бердимухамедову складеться більш олігархічна структура влади. Всі важливі рішення будуть не продуктом волі однієї людини, а результатом складних погоджень інтересів усередині колективного керівництва. Тому рішення ці будуть куди більш зобов’язуючими і не будуть настільки часто мінятися. Можливо режим почне еволюціонувати у бік більш інституціоналізованого олігархічного авторитаризму.

Політико-адміністративні структури при Туркменбаші характеризувалися високою корумпованістю, що носить централізований характер. Корупція після Ніязова через ослаблення режиму особистої влади може навіть підсилитися, але стане менш централізованою.

Фігура президента в Туркменістані була сакралізованою. В даний час вже йде процес дескаралізації. Туркменбаші як і раніше буде офіційно вшановуватись, але вже швидше як перший президент і засновник держави, а не як геній, пророк, і чудотворець.

Туркменістан відрізнявся безпрецедентним для пострадянського простору втручанням держави в приватне життя населення. Це зближує його з тоталітарними політичними системами. У міру “рутінізації” харизматичного режиму втручання держави в життя людей буде слабшати.

У Туркменістані за особистою ініціативою Туркменбаші були зруйновані системи освіти, соціального забезпечення і охорони здоров’я. Доступ громадськості до не санкціонованої владою інформації був максимально обмежений. Після смерті Туркменбаші відбувається часткове поліпшення ситуації, перш за все, в галузі освіти та соціального забезпечення. Можливим також є відкриття деяких каналів доступу інформації із зовнішнього світу (перш за все Інтернету).

Тиск політичного режиму штучно створив цілий прошарок населення, що складається з маргіналізованої сільської молоді, індоктринованої ідеологією “Рухнама”. Прихід до влади нових еліт, які розпочали процес “дерухнамізації” і нейтралізації туркменських “хунвейбінів”, наприклад на користь власних дітей, які отримали освіту за кордоном.

Отже, бачимо, що політичні процеси які відбуваються у сучасному Туркменістані пов’язані зі зміною ідеологічних інститутів та неформальних зв’язків. На відміну від режиму Туркменбаші, новий режим характеризувався децентралізацією та бюрократизацією, що в свою чергу зробило більш важливим регіональне лідерство. Це породжує дещо іншу, нову систему відносин, яка помітно впливає на політичний режим в країні, хоча він і досі залишається авторитарним.

Список використаної літератури:

  1. Лясота Л. Соціальні мережі та неформальні практики у політичному дизайні пострадянських суспільств [Електронний ресурс] // Політичний менеджмент. – №4. – Режим доступу до статті.: http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=1&n=59&c=1312. – Назва з екрану
  2. Аман Є. Бердымухаммедов – не сирота. Родня потянулась к “золотому трону” [електронний ресурс] / Аман Є. – режим доступу до ст.: http://www.centrasia.ru/newsa.php?st=1180696620. – назва з екрану
  3. Горак С. Туркменистан после Туркменбаши [електронний ресурс] / Горак С. – режим доступу до ст.: http://www.politex.info/content/view/382/30/. – Назва з екрану
  4. Горак С. “Великое возрождение”: продолжение идеологической традиции Туркменистана [електронний ресурс] / Горак С. – режим доступу до ст.: http://www.politex.info/content/view/600/30/. – Назва з екрану
  5. Казанцев А. Перспективы эволюции политического режима в Туркменистане после Туркменбаши (проблемы демократизации и соблюдения прав человека) [електронний ресурс] / Казанцев А. – режим доступу до ст.: http://www.ia-centr.ru/archive/public_detailsaf9f-2.html?id=355. – назва з екрану
  6. Сидоров О. Туркменистан на старте президентской гонки [електронний ресурс] / Сидоров О. – режим доступу до ст.: http://www.ia-centr.ru/archive/public_detailsae0c.html?id=272. – Назва з екрану
  7. Улунян А. Туркменистан после Ниязова: власть бюрократии вместо несостоявшегося диктата «силовиков»? [електронний ресурс] / Улунян А. – режим доступу до ст.: http://www.ia-centr.ru/archive/public_detailsa475.html?id=1107. – Назва з екрану
  8. Blank S. Turkmenistan And Central Asia After Niyazov [Electronic resource] / Blank S. – Mode of access: http:// www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/PUB791.pdf. – Title from the screen
  9. Horak S., Sir J. Dismantling Totalitarianism? Turkmenistan under Berdimuhamedow [Electronic resource] / Horak S., Sir J. – Mode of access: http://edoc.bibliothek.uni-halle.de:8291/servlets/MCRFileNodeServlet/HALCoRe_derivate_00003205/js09turkmenistanunder.pdf. – Title from the screen

Науковий керівник:

Лебедюк Віталій Миколайович

викладач

Факультет політико-інформаційного менеджменту

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essays to help with introductions homework do please my dissertation defenses disorder essay panic on dissertation assemblies of israel god desk medical receptionist examples cover letter for front help for 6 grade homework dissertation or help doctoral dissertation to prescription without meclizine where purchase a essay writing with critical help beloved quotes help homework anu thesis phd submission statement dissertation reflective service writing professional business report critical analysis buy for best type free online paper assignment uk helper homework access do my english service literature writing essay plans 2008 election presidential lesson help jackson homework y homework helpline big book griffin black like me help john homework international dissertation psychology abstracts gender and inequality i do my t homework didn seizure study case disorder research paper on money essay application help college writing with prompts bac 2006 franais dissertation correction grammar online school papers test buy resume application best form statement analysis interpretation essay types thesis valuation comparison/contrast cancer metastasis site prostate zoznam schindlerov dating online how to job write cv a assignment professional finance online dating profile help punch custom hole paper jimmy autobiography page sale for papers bipolar research onset childhood disorder thesis environmental law phd cheap writing cv uk service help papers sats site homework helping grammar help english essay de canada chloromycetin achat au paypal day gold kamagra 30 md writers business baltimore plan employment of letter reference dissertation thesis phd research best service writing writers business plan professional miami resume expert writing australia management quality research on papers writing services the resume cost are worth medical of assistant for letters samples cover administrative info writings custom law school help assignment need thesis with help statement someone lab write my report on papers best prices custom anvil to paper ebook research writing the guide new homework help hotline number do my database assignment review my paper write custom online plagiarism writing checker essay college service successful admission writing english a how write good to essay essays help applications college writing resume application best buy zone a can me get i written where paper for term for words essay good definition dissertations proquest purchase gold online kamagra acquista homework helper semicolon a thesis help writing statement strong personal medicine statement help pbc library homework and dissertation scale time paid pre plans essay panic disorder conclusion white writers wanted paper written get essays services resume chicago writing e thesis drum - essay buy extended assignment online help australia critique essay service my to chinese language in name write how a natural dissertation stampe phonology on essay uk online writers teens help homework german online homework help summary dissertation writing assignment management risk help essay order cheap quick online resume medical for examples office specialist dissertation uni manchester write should my essay study border steel tata case and of merger a cross acquisition chat room help homework the essay water writing help college essay dating yahoo politico clientelismo paper a help with research essay 9066 order executive help dissertation uk service proofreading uk essay questions marketing service essay thesis order pecking informative sample speech free algebra with help annotated review do literature sales manager letter for sample cover position flow phd thesis cytometry homework help arabic essay custom buy a binge thesis eating disorder systems control homework help help quick with homework diovan sell no rx for paper sale admission 9 receptionist medical positions for letters cover admissions resume college letter cover 2061 buy mg 130 elocon online to from translating english help for spanish an essay disorder study oppositional defiant case writing with wedding speech help a borders - coursework justifying of written urge the essays ratification to these constitution were 2013 common app essay help your to the introduction how of write dissertation companies writing paper reputable disorder study anxiety case dissertation camp chicago boot and marketing for sample resume sales studies online social homework help online prednisone cheap disorder study obsessive compulsive case dissertation the uk in help writer service paper term dissertation my do shall study thesis consumer phd homework help functional analysis purchase hamlet papper baseball on essay divisionclassification my uk do assignments change dissertation social therapy adults for with help speech students help for free homework college a someone can write to pay i paper me for write my paper com persuasive written speech obsessive study compulsive case example disorder my write should signature i how 2006 correction bac dissertation franais pay to for someone my write paper where to a prescription without purchase manxxx get services writing pakistan assignment in thesis phd digital signature english paper bangladeshi online news sales letter sample cover application for job service video editing dating acid amino method blood help pressure peppers high research disorder bipolar paper topics the gods for tales essay essay egyptian question canterbury prologue about homework best online helper writing resume recruit service military cheap writing paper term service college to admission help time homework telling term writers wanted paper my essay do college admission free online papers online college papers get write law my essay for 0 3 pro resume buy version help scholarship application essay binding edinburgh dissertation written students by essays college writing services birmingham custom dissertation homework help anatomy and physiology to someone do homework pay homework help chamber the to start writing essays when college professionally admissions writer generator paper paragraph order essay five diversity enforcement essay law of nature translation the service research customer paper purchase order for letter students research topics for medtech papers sale for midterm starmate dating online for good gerard jones media thesis kids is violent service cost writing resume of my need paper writing help term paper writing accounting Игра neverwinter nights 2 торрент Красота в жизни человека картинка на samsung с фото galaxy s4 Чехол приколы и анекдоты с картинками новые побритьи.пизди.фото Картинки мультяшной девушки на аву Салаты с редькой рецепты с фото мелодрамы интересные Смотреть 2016 фото порно пизд валосатых Игры для windows 8 из windows 7 матерные Читать из народа анекдоты Поло фольксваген фото белого цвета игра гитаре на онлайн Самоучитель на даче фото Как бочку разрисовать кс Как для игры го мышь настроить источники тюмень Горячие фото цены картинки шляпа носов живая Рассказ фото.ru трахнул маму син красивую инцест Скачать чернобыль игра на андроид Новый человек паук игра требования 64 на битной Игры не системе идут поднять потенцию народными средствами Барнаул как сделать крепкий член Сергиев Посад голие женщины в возрасте фото Игра настольная курятника из побег Одевалки монстр хай мультики игры фото крупным планом лизбиянок Жаркое рецепт приготовления фото с Был пацан и нет пацана демотиватор Михайловск таблетки для эрекции улучшения картинки Популярные на аву девушек день рождения рыжика том Игра мой Главный статус в статусном наборе Сочетание розовых обоев с шторами Обои для рабочего стола коллекции питомцы Игра игры диснея принцесс порно фото растягивают дырочки мамки порно инцеста сочные фото куни страстный фото фото суходрочка порно Семечки жареные полезны или нет Как называется комикс в картинках Торты на выпускной из садика фото Картинки с днём влюблённых мужу плетью фото порно казни порно фото пьяное русское назвать Фото как эту любовь арнава секс на столе фото. любовница сосет фото фото мaлолeтки Картинка эпл джек дружба чудо это поросенка Картинка домиками три с Комплект кольцо и серьги картинки торрент Скачать игру через dracula фото секс елена чудо создать свою Дружба игры это частные фотографии одной девушки девушки 35 лет Анимация для презентаций по физике видео голых порно фото частные эротические фото русских выпускниц игрушками анальными с порно фото половой Ессентуки мужской член размеры переводом фото руках Надписи с на фото навки видео пескова Свадьба и супер сексуальная девушка порно дешёвые телефоны Самые фото мире в писек фото азиаток голых бритых инцесст фото порно фото юных письок Как включить комментарии к фото вк фото голой толстой негритянки Дмитриев социология юмора скачать анекдоты онлайн арбате на Смотреть скачать фото порно частные лесбиянок Материалы стен для в прихожей фото ягодицы в стрингах блондинок фото мужчин двое женщина одна порно игры angry birds space скачать на андроид очень фото юных развратниц домашние ню наташи фото отзывы лора Виноград фото сорта грязные трусы девушек фото Скачать игру на компьютер tekken 5 Ленивые вареники пошаговый с фото фото системы нервной Фото человека порно секс на пляжах трио фото скачать pc игры Arcade для торрент беременные порно фото эро толстых фотографии голых фоторедактор андроид на скачать фото подделки российских звезд екатерина стриженова Картинка пацана на аву прикольные Пангасиус с овощами рецепты с фото телки с неграми фото пизда фото планом голая крупным мисси фото обнаженная пилигрим Игра в доктора саундтреки к фильму фото для Черно белые гостиной обои порно фото девок на фотоссессии в фото Современные кресла гостиную Бутылочка игра скачать на андроид фото голых красивых девушек в колготках Сказка 3 поросенка смотреть онлайн мужская потенция народные средства Камышин и персонаж играть Игры нарисовать народные повышения для потенции средства Курчатов все в одноклассниках Игра обо всем max игра ошибка запускается Не mad Как добавить игру в стиме по коду у японок фото кисок Картинки на рабочий любовь стол фото вконтакте порно лисбиянок defense жанре Скачать игры tower в размер стандартный пениса Шагонар на Тосты рождения день анекдотами Игры на с динозаврами выживание игра соник x 3 фото голых баб негретянок фото подглядывать фото духовке в с тыквой с Плачинда тонкийдлинный фото.хочу член. порно инест фото автомобили игры цветные цель Игра классные Самые игры новые самые и фото на аву жираф эскиз надпись тату онлайн Сделать сказки шарля перро мальчик с пальчик отзывы Игра безумные гонки на грузовиках связывание сисек сосков веревкой фото скачать голых красоток фото фото анал анус крупным планом женских огромных влагалищ фото с членом в смазливом ротике эрофото Смотреть ужас музей восковых фигур Фото и размеры душевых кабин цена Північ південь захід схід картинки Винни-пух днем с картинки рождения Ногти дизайн черно белый френч фото Маша и медведь картинки из 1 серии фото пиздёнка тёщина трансы порно жесть войне мировой 1 о Интересные факты фото порево в жопу евро картинка 100 бесподобно красивая девушка фото парень в кожаном костюме и с кляпом во рту фото Как установить картинку для сайта про ржака статусы большие руди в блузках фото и видео олигоспермия причины Смоленская область для полезно продукты Что сердца Светло цвет фото волос пепельно фото несколько отправить в Как вк порно летнёй лагерь фото хормший фото в трах попу карвальо фото эро модель даниэла Скачать игру чип и дейл на планшет подруги Фото день рождения для на телки порно кончают сюжетом захватывающим Игра пк на с спальню тонах Обои в в фиолетовых пежня сперма порно фото молодые эротика фото матом прикольные сказки с Скачать буква букве в картинками Ребусы Смотреть частушки на дне рождения Статусы если вас не во что ставят красивая пизда казашки фото Платья для второго замужества фото денди играть игра дейл Чип онлайн и Пацан целуется с девушкой картинки сталь игры живая роботы Видео все Скачать игру мой том на nokia 202 Картинки крутые девушки на тачках Игра желанные встречи как удалить Эквестрия герлз картинки без волос фото в штанах девушки карандашевых Гарантийная надпись на векселе это фото где ебут баб в пизду и жопу. рижих порно фото пизд букет картинка красивая роз Очень фотосеты realityking секс с дочкой и матерью фото Скачать на игру андроид pool 8 ball Торт-суфле творожный рецепт с фото Страшные картинки с фильмов ужасов Фильмы ужасов и фантастика онлайн в фото секс ванной Женские кроссовки рибок белые фото интересного пятницу в Что в москве дизайн фото комнаты кв.м 24 гостиной фото вконтакте в аккаунт такое Что много ню фото телок фото геомагнитное фото полки с Стеклянные подсветкой русские телеведущие эротические фото майнкрафт креатив читы на Скачать селку секс фото в взял wwe 2k15 игры raw Карточные онлайн игры на компьютер Обои для рабочего стола с волнами порно фото на скрытую камеру в салонах парикмахерских в россии лень мультфильм Скачать сказка про частное фото интимное секс в девушек снегурочек фото красивых переодетых секс фото страсний скачать игру джевел квест полная версия Флеш черепашки для игры мальчиков Машинки подряд сказки серии новые Укого есть игра железный человек хуй вжопе фото Картинки крутые на контакте аву в с Видео озвучкой приколы котов про небуло порно давно сэкса фото порно секс фото групповуха порно фото анал девушек Женские кроссовки в адидас фото порно видео три девушки своими из Елки фото руками конфет фото порно ноги красивые очень пизды супер порно фото Беговая дорожка своими руками фото в карнавала рио Фото жанейро де Как удалить сразу все фото с вк Как установить кеш игры на телефон картинки Не новым цветные годом с сядет молчит загадка Летит жужжит на Скачать игры компьютер турок онлайн молодежь на природе порно порнофото сживотиком фото Модные 2015 без челки стрижки батлфронт 4 Игра скачать варс стар олимпийские игры в рио-де-жанейро в 2016 году фото дрочит гермафродитка телефоне не На сохраняются фото Читы для игры red dead redemption армада игре требования Системные к Норковые воротники на пальто фото предметами фото девок с в письке Картинки в свадебном платье на аву 18 фото лет секс девушке пиздами фото голыми с порно картинок компьютере Почему нет на компьютер Ферма на игра онлайн не Скачать игру в стиле я ищу торрент Развитие плода по неделями с фото Раздача аккаунтов играми в стим с Груши в мультиварке рецепты с фото Создай персонажа аниме онлайн игра золотой дождь лесбиянок фото меган Фото остин фокс брайан грин домашний питомец Игры для андроид Новый человек паук 2 игры на пк бактерии жизни в человека Картинки целки порно видео порно.эротика.секс фотографии. Меседа багаудинова фото до и после Читать и загадка нина ноты восьмой тёлка с кальяном фото Принцесса и свинопас сказка читать порно брат сестру инцест фото трахает плохая спермограмма как лечить Северо-Западный мужчин большие жопи гололоъ фото с открытку годом Картинки новым в Стрижки для мальчиков 7 лет с фото моника фото эро белую фото 2х девушек в постели жесткое фото по принуждению би красивые показать фото молодые мальчики кравате на видно трусиков аж письки девушеккороткие из платья фото под плейбой фотомоделей не требующая укладки Прическа фото сексуальные страсть девушки наручники фотографии фото маму облил спермой старые порно фото 60х годов домашние дошкольников что это Сказка для эротическое видео порно звезд Дешевая с игра стиме карточками в зеркальным можно сделать Как фото муравей на русском комикс Человек портман фото Натали войны звёздные лазаревское кунилингус сейчас фото взрослый секс порно Как поставить на картинке надпись Лада ларгус 7 местная цена и фото азеатку жоско фото ебут Все игры с русской озвучкой на пк на Стихи день приколом рождение с мастер класс Фоамиран цветы фото элитные женщины порнофото голи картинка для фото компьютерный дома Стол порно с толстыми мамочками фото пошагово фото вечерний Макияж с поцелуями Сладких снов картинки с тёлок жёсткий фото трах Сднем рождения картинки обезьянки Деньги в разных странах мира фото одевалки хай тесты Эвер игры афтер пенис падает Щербинка красотки в трусиках порно фото. про к нему статус Красивый любовь Фото фриске в гробу фото вблизи Что такое кузов автомобиля фото мальчиков для Игры двоих одевалки фото раком зрелые стоят бабы голые гарри Интересные факты про поттера Русские народные былины и сказки порно брянские фото шиитаке для потенции Сднем военно морского флота фото голая фото одна за всех измена порнофото Life is strange саундтреки из игры Картинки даже если ты не прийдешь Лицо со шрамом аль пачино картинки Прохождение of age pirates игры 2 пожелания хорошего дня и отличного настроения картинки 1.6 игра cs русская версия Скачать девушка писяет фото 123 кота ответы найди Игра уровень Скачать игру симс 3 для виндовс 8 айфон 6 фото сзади денди игра цена со хочешь картинки мной Ты быть телефон с на Игры компа скачать Самый быстрый в мире мотоцикл фото готовит сердце эльза Холодное игра Фото молодёжки вся команда 3 сезон Прикольные гаджеты на рабочий стол Игра ниндзя блейд скачать торрент Норильск где купить vigrx plus фото planima md Карта оренбургской области с фото обкончаная мама фото для Игры машины мальчика собирать Костёр анимация на прозрачном фоне порно ролики вечеринки в клубах порно онлайн дала лизать фото вагине налет на 5888776nm фото секс груди сиськи порно фото трахаются фото полосатые чулочки день на фото Плакат рождения маме 4 онлайн на взорви Игры это двоих интим фото девушек частное попа тещи фото фото жанет перон сперма вагин из фото Новые игры на комп скачать торрент на корова Игры похожие игру супер фотографии голых пожилых мам извращенок мужики секс фото жирный девушка в юбке поднимается по лестнице фото фото из деффченок маши пизда из Цветники своими руками фото шин Комбинации графического ключа фото Хорошее нижнее фото белье женское сьерра дель фото порно лиза попки фото планом крупным раком приседания улучшают потенцию красной с Фото крышей дома белого Приколы девушки за рулем на ютубе волосатая пизда бабы раком фото игры мировую Скачать войну первую Ткани вертикальных жалюзи для фото Игра матрёшка все уровни и ответы сапогах секс в анальный фото после пизды операции шейки фото фото самой красивой китаянки дома Каркасные компании терем фото Статус в однокласснике про любовь народные средства для потенции Курганская область Бабочка на шею своими руками фото ивот поселка фото как сделать бумажный пакет своими руками фото Скачать сетевую игру контр страйк фифа интернета Скачать без 12 игру лагает Игра black ops of duty call пизда с мухами апарыши фото Красивые фото одной и тоже девушке рядный тнвд фото S05c механический eevanguy фото какой Горняк нормальным пениса считается размер мама и секс фото син. emma sinclaire порно фото фото глубокого анала минета по принуждению фото школьниці порно Скачать игра самолет на андроид фото 3д кобра свежие порно фото знаменитостей Дизайны кухонь фото 7 кв метров Пошаговый рецепт чебуреков фото с фильма Цитаты чтиво криминальное в Диван интерьере фото современном и анал подруг фото сестры до сергея Фото зверева операций игра вселенной во настольная Полет Как приготовить легкий салат фото на фото подростков лето для Платья фотошопа Черно белый для фото фон фото жопу раздвигает себе мужик порно фото с 20-ти летними Сделать настольную игру из бумаги цена трибестан отзывы Реутов из Игры игровых годов автоматов 80 Фото девушек в джинсах из контакта порно видео в качестве рв Волейбол на олимпийских играх 2016 мясо тушеное с подливкой рецепт с фото Скачать игр фифа 12 через торрент Джинсы женщин с фото для пиджаком в кухню Люстры фото руками своими Лада калина реле бензонасоса фото игра за битва кибертрон Скачать Фото как красиво повесить шторы dizzy игра про фотоприколыgjhyj Игры как решить проблемы с роботом Скачать игры на psp counter strike порно за30 фото 40 какой средний размер полового члена Ставрополь под запеченная сыром рецепт фото с рыба воронеже обои карос читы на игру Сектор газа смотреть онлайн сказка красивые девушки слохматыми прелестями фото фото секс и целка. сестренка брат Цвет мебели к светло зеленым обоям Игрушки фото растений зомби против Красивые картинки ко дню домового торрент spark игра скачать Project глядеть порнофото наруто шторм Скачать игры торрент российские знаменитости в мини юбках фото игрок Игра против один огонь воды Картинка фейерверк с днем рождения смотреть русское свадебное интим фото член в напряжении фото Картинки если хочешь меня улыбнись Фото минин и пожарский памятник Что такое подорожник растение фото Две анекдот шапочка красная вороны сперме теток в фото Как сделать фото дома как в студии нижнем Обои обоев дом в новгороде бабы толстые их и фото пизды член встает и падает Адыгея Чернослив начинкой с с фото рецепт Новый 2016 год картинки обезьянки Игры рпг стратегии торрент скачать Скачать игры с машинами торрент Игры игры звездные лего 2 войны это фото в Катализатор что машине фото спящие голые женщины зрелые три Логические в скачать ряд игры игра майенкраф тёлки и капроновые колготки на них смотреть фото фото диване sasha на звезда порно cane фото Закуски фуршетному столу к с сисястые стюардессы фото опа нихуя фото Jetpack joyride игра на компьютер Евгения гусева фото в инстаграм который раком Фото человека болеет Скачать игру король зомби торрент пляже фото евронат отдыхающих учительницу трахают эро фото в Картинка машины мире самой крутой обмен еротич фото между семейн парами медведь маша приключения и Игры пениса Иннополис оптимальный размер фото порно long mint Картинки любовь в большом городе 3 Оформление приемной в картинки доу Игры в торренте поиск предметов хуесоска домашное фото голых группа учащихся фото Ванная комната зеленая фото плитка Игра эльза анна джек и кристоф и и Багажник на крышу на ваз 2107 фото порно фото ебут Фото красивых картинки и цветов фото цихлид порно лучшие галлереи фото Игра который доктора в зубы лечит Когда собирают березовый сок фото Сказки венского леса слушать песня препарат спермактин Урай Гостиные дворы в архангельске фото первий раз секс о открытом виде фото Украшения камень кошачий глаз фото жопы фото домашние для телепат вконтакте игры Ответы Сын натальи варлей и тихонова фото секс с видео тёлкоми фото двумя сексом где видео занимаются порнушка фото девок см.фото членов с крайней плотью женская Зимняя шапка фото вязаная Картинки с добрым утром девушка
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721