Перспективи еволюції політичного режиму в Туркменістані в період президентства Гурбанкулі Бердимухамедова

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Туркменістан належить до групи посткомуністичних країн, в яких після розпаду Радянського Союзу встановились автократичні режими. На нашу думку політичний режим Туркменістану має тенденцію до змін з приходом нового президента. В статті буде здійснений аналіз політики Г. Бердимухамедова, та можливі перспективи трансформації політичного режиму Туркменістану.

Turkmenistan belongs to a group of post-communist countries in which after the collapse of the Soviet Union established autocratic regimes. We believe that the political regime of Turkmenistan has a tendency to change with the arrival of a new president. The article will be on policy analysis, of C. Berdymuhamedov, prospects, and possible transformation of the political regime of Turkmenistan.

Постановка проблеми: Для того щоб виявити який тип політичного режиму сформувався в Туркменістані за президентства Г. Бердимухамедова, та чи змінились якісні характеристики політичного режиму під час його правління, сутність наукової проблеми дослідження полягає у виокремленні інституційних засад політичного режиму в Туркменістані протягом 2006-2009 років.

Аналіз останніх досліджень і публікацій: Серед науковців котрі цікавляться проблемами трансформацій посткомуністичних країн ще з 90-х років не стихають дискусії про те, як визначати політичний режим Туркменістану. Дослідженням цієї проблеми займалися такі науковці як С. Горак, Х. Чехабі, Х. Лінц, А. Казанцев, проте ці дослідження стосувалися характеристик політичного режиму за президентства С.А. Ніязова. Дослідження які стосуються президентства Г. Бердимухамедова представлені меншою мірою. Цією проблематикою займалися Х. Сір, А. Бохр. Ці науковці зосереджували увагу на функціонуванні політичних інститутів та намагались пояснити особливості їх функціонуваня.

Мета і завдання дослідження: Визначити напрям трансформації політичного режиму в Туркменістані у період з 2006 по 2009 роки, та з’ясувати як змінювався режим впродовж цього періоду.

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань:

прослідкувати еволюцію інститутів після приходу до влади Г. Бердимухамедова;

зробити аналіз якісної зміни еліт в Туркменістані;

визначити тип політичного режим у Туркменістані станом на 2006 та 2009 роки;

Смерть Сапармурата Ататаєвича Ніязова двадцять першого грудня 2006 року знаменувала початок серйозних змін, так як культ особи створений ним, не міг використовуватись для будь кого іншого. Можлива еволюція одного з найбільш особливих за своєю суттю режимів на пострадянському просторі привернула значну увагу світової спільноти. Важливим також стояло питання про те, хто ж стане наступним президентом Туркменістану.

Згідно конституції Туркменістану на період обрання нового глави держави, виконуючим обов’язки президента повинен стати голова Меджлісу (Парламенту). На той час цю посаду займав О.Атаєв, але за конституцією виконуючий обов’язки президента не міг балотуватись на цей пост. Тим не менше ці конституційні норми не відповідали суті політичного режиму який склався при Туркменбаші, бо якщо слідувати його ідеології то не можливо частково на певний час зняти з посади владу яка є абсолютною і сакралізованою, а потім знову назначити її. Тому на спільному засіданні Ради безпеки і Уряду країни було прийняте рішення яке забороняло призначення на посаду виконуючого обов’язки президента О.Атаєва, так як генеральна прокуратура відкрила проти нього кримінальну справу. Атаєв був заарештований, а виконуючим обов’язки президента Туркменістану став віце-прем’єр міністр Курбанкулі Бердимухамедов. 22 грудня 2006 року депутати звільнили Атаєва з його посади та звинуватили у зловживанні службовими обов’язками та недотримання конституційних прав Туркменістану. Арешт Атаєва був продуманою акцією з підробленими відео матеріалами. 26 грудня до Конституції Туркменістану були внесені зміни, які дозволили тимчасово виконуючому обов’язки президента Гурбанкулі Бердимухамедову брати участь у президентських виборах, скасовували положення про те, що тимчасово виконуючий обов’язки президента не може балотуватися на цю посаду, а також знижували віковий ценз до потрібного Бердимухамедову рівня. Зміни внесені до Конституції, наділили більшими повноваженнями Раду безпеки Туркменістану. Одна з чотирьох конституційних поправок дозволяла цій Раді скликати головний законодавчий орган країни – Народну Раду, у випадку якщо президент або голова Народної ради не можуть виконувати свої обов’язки. Це дало можливість Раді безпеки впливати на законодавство через Народну Раду, механічно затверджуючи всі законодавчі ініціативи виконавчої влади. Більше того, це дало можливість Раді безпеки контролювати всі силові відомства, та створити перепони президенту чи голові Народної Ради при виконанні своїх обов’язків. В останні роки правління Туркменбаші Бердимухамедов займав посаду віце-прем’єр міністра і був другою по значимості особою в країні. Тому його дії на шляху до влади абсолютно закономірні, якщо слідувати логіці яка склалася в політичній традиції Туркменістану. Деякі дослідники та експерти оцінюють цю ситуацію фактично як державний переворот і ділять його на три етапи:

На першому етапі ставка робилася на союз з керівництвом правоохоронних органів, таємної політичної поліції. Саме вони були покликані забезпечити “стабільність перехідного періоду”. Висування на перший план “надзвичайного” органу державного управління – Ради безпеки.

На другому етапі реалізації плану було досягнуте формальне правове забезпечення легітимності переходу влади до рук Бердимухамедова – з використанням сил і засобів правоохоронних органів, які усунули можливого конкурента – голову Меджлісу Овезгельди Атаєва, другу в країні за значимістю людину, згідно конституції Туркменістану.

Третій етап носив “технічний характер” і передбачав дії з легітимації нового президента в системі правових координат Туркменістану: вибори на посаду президента і голови Уряду.[5]

Про це також свідчать заяви від News Briefing Central Asia, яка повідомляла про існування певної домовленості між Курбанкулі Бердимухамедовим та генералом Акмурадом Раджеповим який очолював службу президентської охорони в складі іноземних найманців. Таке об’єднання не є незвичним якщо знову ж таки врахувати той факт, що країна не має постійних військових формувань а всі неформальні зв’язки у владних структурах контролюються силовими структурами, то така домовленість має на меті збільшення ролі силових структур.[3]

Дії Бердимухамедова перед стають більш зрозумілішими ще з однієї причини, яку просто не можливо не враховувати. Це стосується класової стратифікації еліт країни. Роль Ніязова в них була так би мовити стримуючою і урівноважуючою, тому після його смерті в країні існувало декілька кланів які впливали на внутрішньополітичну ситуацію в країні і повноправно можуть взяти владу у свої руки.[6]

Ахалський клан;

Балканський клан;

Кізіл-Арватський клан;

Марийський клан;

Ташаузький клан;

Чарджоуський клан;

Кожен із цих вищезгаданих кланів був представлений у владній верхівці. Ще за Ніязова вони активно лобіювали власні інтереси, та просували на владні посади своїх людей, сам Туркменбаші був тим елементом, який врівноважував такого роду зв’язки та координував неформальну мережу, яка гарантувала збереження політичної стабільності та рівноваги інститутів. Хоча в теорії соціальних мереж поняття “інститути” відіграє значну роль, але не вони, а зв’язки та відносини перебувають у фокусі її досліджень. У найширшому сенсі мережа – це розширена група людей зі схожими інтересами, які взаємодіють та підтримують неформальні контакти задля взаємопідтримки. Відносини патрон-клієнт не добровільні через їх ієрархічну диспозицію. Примус має управлінську – організаційну природу, і це усвідомлюють учасники мережі. Дарунки, що породжуються соціальними нормами, протистоять данині, яка породжується організаційною ієрархією. Бердимухамедов своїми діями зробив акцент на перевагу однієї сили, хоча регіональний розподіл кланових груп в країні є рівномірним.[1]

Ахальський регіон (95,4 тис. кв. км. )

Балканський регіон (138,5 тис. кв. км.)

Дашогузський регіон (73,6 тис. кв. км.)

Лебапський регіон (93,8 тис. кв. км.)

Марійський регіон (86,8 тис. кв. км.)

Наступним кроком нової влади була плавна, але помітна зміна персонального складу органів влади та управління як у центрі, так і на місцях. Часткова реабілітація ряду управлінців котрих Ніязов арештував за конкретні провали в економіці, були повернені або звільнені з-під арешту або з ув’язнення. Хвиля звільнень вищих державних чиновників, серед яких опинилися міністр енергетики, міністри автомобільної промисловості та будівництва, не була випадковою, оскільки фактично відбулася заміна кадрів Ніязова на тих, хто близький новому президентові. Такі дії збільшили роль регіональних еліт в середині країни.[6]

Основним імперативом для нового режиму після смерті Ніязова стало становлення нового президента Гурбанкулі Бердимухамедова як туркмена номер один. Він не міг з самого початку демонтувати культ особистості Туркменбаші і відразу збудувати новий. Для туркменського суспільства і державного апарату Туркменістану такий крок був би занадто різким. Будь яка спроба лібералізації могла б призвести до непередбачених наслідків, до глибокої трансформації, яку певна частина суспільства очікувала після відходу президента Ніязова. Однак така політика не входила в плани Бердимухамедова. Спочатку ставка в ідеологічному плані робилася на спадкоємність ідеології, що повинно було зберегти спокій та стабільність у суспільстві. Трансформація ідеології проходила у суворо визначеній послідовності під контролем апарату, створеного ще Туркменбаші.[7]

Кандидат у президент Бердимухамедов повинен був створити власний образ, щоб відрізнитися від колишнього лідера, одночасно зберігаючи його основні вигідні риси. У цьому ж дусі можна інтерпретувати всю передвиборчу кампанію, у ході якої в суспільстві зміцнився позитивний образ “реформатора”, який обіцяє кардинальні перетворення. Сформувався образ нового молодого президента, що вшановує старших і похилих, але одночасно звільняє суспільство від самих дивних введень свого попередника. Ці обіцянки і навіть їх часткове виконання (реформи освіти, охорони здоров’я, відновлення пенсій, частковий доступ в Інтернет, календар) не могли загрожувати системі авторитарної влади, навпаки, зміцнювали позицію лідера-реформатора. Розповсюджувачам ідеології Бердимухамедова було дано сигнал, яким чином повинні створюватися основи нової ідеології.[3]

Вибори 11 лютого 2007 року які відбувалися в Туркменістані затвердили наступника Туркменбаші. Хоча вперше в історії країни з’явилася можливість вибирати між кількома кандидатами, сам сценарій виборів передбачав перемогу Курбанкулі Бердимухамедова. Роль інших кандидатів зводилася до створення ілюзії альтернативних виборів. Їх програми практично не відрізнялися одна від одної, точніше від програми Бердимухамедова. Таким чином, результат виборів був визначений, 89,23 % голосів приписаних переможцю. Для зовнішнього світу вибори повинні були показати зсув політичної системи в бік більш відкритого режиму. Результат виявився типовим для держав з авторитарною системою і формальними виборами.

Після виборів протягом усього 2007 року позиція президента Бердимухамедова зміцнювалася на формальному (інституційному) і неформальному рівнях. У руках президента, як і у його попередника, були об’єднані ключові державні посади, які підтвердили значення його символічної ролі людини номер один в країні. В умовах сформованої політичної культури Туркменістану цей крок виявився для президента логічним – тільки так можна було показати свою впевненість і навіть пристосованість. Бердимухамедов був перш за все обраний головою найвищого законодавчого органу країни – Халк Маслахати. Крім того, в травні 2007 року він став на чолі Ради безпеки, тобто фактично одержав можливість контролю процедури зняття себе з посади. У жовтні 2007 року Бердимухамедов був обраний головою Гуманітарної асоціації туркмен світу, яка пов’язана з найбільшим об’єднанням туркменських громадських організацій Галкиниш.[9]

Так новий президент отримав контроль над усіма основними конституційними структурами. Однак їхня реальна роль в політичному житті Туркменістану досить обмежена, і, досліджуючи процес прийняття рішень, треба аналізувати швидше неформальні структури Туркменістану та їх зміни за останні роки після смерті Туркменбаші.

Бердимухамедов став на пост президента Туркменістану як реформатор, тому більшість населення вірили в зміну політичного ладу. Головним елементом політики Туркменбаші залишалась його ідеологічна праця “Рухнама”, і факт того, що президент Бердимухамедов залишив книгу, як одне з джерел вивчення історії та ідеології Туркменістану, свідчить про глибоке впровадження ідей цієї книги в більшу частину суспільства та ефективності ідеологічної пропаганди Туркменбаші. Проте у 2008 році сталася так звана “дерухнамізація” в туркменській ідеології. Цитати з книги вже не кожен день з’являлися на шпальтах газет Туркменістану, а з програми телебачення зникли регулярні читання священної книги. У школах скоротилися уроки з “Рухнама”, а вивчення тексту книги включили в програму нового предмета з суспільствознавства, де вона вивчається вже поряд з новими творами президента Бердимухамедова. За деякими відомостями, в країні ще досі існують спеціальні інспекції, котрі як і раніше перевіряють наявність атрибутів “Рухнами” на вивісках у класах.[5]

Не виключено, що культ “Рухнами” збережеться, але його зміст буде продиктовано сюжетами вже нової епохи. У будь-якому випадку процес поступової і малопомітної “дерухнамізації” у бік більш динамічного ідеологічного змісту епохи Бердимухамедова можна розглядати як один з небагатьох позитивних моментів змін політичного режиму з часів Ніязова. Проте заміна культу “Рухнами” культом творів Бердимухамедова, однак, не вселяє надії на деідеологізацію туркменського суспільства.

Окрім ідеологічної праці Туркменбаші, трансформації якої варто приділити виняткову увагу при вивченні зміни ідеології, надзвичайно важливим аспектом є майже повний відступ від культу особи першого президента і його іноді абсурдних ідеологічних положень. Найбільш обговорюваною в Туркменістані і за кордоном темою була зміна ідеологічно забарвлених назв місяців і днів, які знову повинні були використовуються відповідно до міжнародних стандартів. Починаючи з 1 липня 2008 року в датуванні газети “Нейтральний Туркменістан” використовувалися вже стандартні назви днів і місяців. Першим проявом падіння культу особи стало перейменування вулиць, міст, селищ. Також поступово почався демонтаж портретів і статуй Туркменбаші і членів його сім’ї. Загалом такі рішення позитивно вплинули на населення Туркменістану.[9]

Цю тенденцію до зниження ідеологічного “тиску” в політичній системі, якщо слідувати М. Веберу, можна назвати “рутінізацією” харизматичної влади. У міру “рутінізації” харизматичного режиму втручання держави у приватне життя людей буде слабшати. Важко припустити також, що новий лідер країни буде володіти специфічними рисами характеру свого попередника.[4]

Концентрація формальних і неформальних функцій – була очікуваним засобом зміцнення влади нового президента. Політична культура Туркменістану, що склалася за роки правління Туркменбаші з її частими кадровими перестановками, дає нам можливість зрозуміти безальтернативність обрання першої особи в країні. Виходить замкнуте коло, в якому президентові потрібні нові керівні функції для підтвердження свого статусу і демонстрації влади. Таким чином, ми бачимо що всі займані президентом пости є символічними. Однак патронажно-клієнтиські відносини, та соціальні мережі, які виконують роль кланів, змушують оточення президента боятися не догодити йому, оскільки ніхто не хоче втрати своїх позицій при владі. В умовах певного балансу сил корумпованість режиму не тільки не ослабне, але, навпаки, в умовах ослаблення централізованого контролю може вийти на новий рівень. У той же час, корупція стане менш централізованою.

Проаналізувавши діяльність та реформи нового президента, можна виокремити певні тенденції, які будуть притаманні політичній системі Бердимухамедова:

Політичний режим який склався в Туркменістані є авторитарним за своїм типом, що збудований на неформальних зв’язках та кадровій нестабільності у вищих ешелонах влади. Політичний режим після Туркменбаші залишиться авторитарним, у той же час можна говорити, що при Бердимухамедову складеться більш олігархічна структура влади. Всі важливі рішення будуть не продуктом волі однієї людини, а результатом складних погоджень інтересів усередині колективного керівництва. Тому рішення ці будуть куди більш зобов’язуючими і не будуть настільки часто мінятися. Можливо режим почне еволюціонувати у бік більш інституціоналізованого олігархічного авторитаризму.

Політико-адміністративні структури при Туркменбаші характеризувалися високою корумпованістю, що носить централізований характер. Корупція після Ніязова через ослаблення режиму особистої влади може навіть підсилитися, але стане менш централізованою.

Фігура президента в Туркменістані була сакралізованою. В даний час вже йде процес дескаралізації. Туркменбаші як і раніше буде офіційно вшановуватись, але вже швидше як перший президент і засновник держави, а не як геній, пророк, і чудотворець.

Туркменістан відрізнявся безпрецедентним для пострадянського простору втручанням держави в приватне життя населення. Це зближує його з тоталітарними політичними системами. У міру “рутінізації” харизматичного режиму втручання держави в життя людей буде слабшати.

У Туркменістані за особистою ініціативою Туркменбаші були зруйновані системи освіти, соціального забезпечення і охорони здоров’я. Доступ громадськості до не санкціонованої владою інформації був максимально обмежений. Після смерті Туркменбаші відбувається часткове поліпшення ситуації, перш за все, в галузі освіти та соціального забезпечення. Можливим також є відкриття деяких каналів доступу інформації із зовнішнього світу (перш за все Інтернету).

Тиск політичного режиму штучно створив цілий прошарок населення, що складається з маргіналізованої сільської молоді, індоктринованої ідеологією “Рухнама”. Прихід до влади нових еліт, які розпочали процес “дерухнамізації” і нейтралізації туркменських “хунвейбінів”, наприклад на користь власних дітей, які отримали освіту за кордоном.

Отже, бачимо, що політичні процеси які відбуваються у сучасному Туркменістані пов’язані зі зміною ідеологічних інститутів та неформальних зв’язків. На відміну від режиму Туркменбаші, новий режим характеризувався децентралізацією та бюрократизацією, що в свою чергу зробило більш важливим регіональне лідерство. Це породжує дещо іншу, нову систему відносин, яка помітно впливає на політичний режим в країні, хоча він і досі залишається авторитарним.

Список використаної літератури:

  1. Лясота Л. Соціальні мережі та неформальні практики у політичному дизайні пострадянських суспільств [Електронний ресурс] // Політичний менеджмент. – №4. – Режим доступу до статті.: http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=1&n=59&c=1312. – Назва з екрану
  2. Аман Є. Бердымухаммедов – не сирота. Родня потянулась к “золотому трону” [електронний ресурс] / Аман Є. – режим доступу до ст.: http://www.centrasia.ru/newsa.php?st=1180696620. – назва з екрану
  3. Горак С. Туркменистан после Туркменбаши [електронний ресурс] / Горак С. – режим доступу до ст.: http://www.politex.info/content/view/382/30/. – Назва з екрану
  4. Горак С. “Великое возрождение”: продолжение идеологической традиции Туркменистана [електронний ресурс] / Горак С. – режим доступу до ст.: http://www.politex.info/content/view/600/30/. – Назва з екрану
  5. Казанцев А. Перспективы эволюции политического режима в Туркменистане после Туркменбаши (проблемы демократизации и соблюдения прав человека) [електронний ресурс] / Казанцев А. – режим доступу до ст.: http://www.ia-centr.ru/archive/public_detailsaf9f-2.html?id=355. – назва з екрану
  6. Сидоров О. Туркменистан на старте президентской гонки [електронний ресурс] / Сидоров О. – режим доступу до ст.: http://www.ia-centr.ru/archive/public_detailsae0c.html?id=272. – Назва з екрану
  7. Улунян А. Туркменистан после Ниязова: власть бюрократии вместо несостоявшегося диктата «силовиков»? [електронний ресурс] / Улунян А. – режим доступу до ст.: http://www.ia-centr.ru/archive/public_detailsa475.html?id=1107. – Назва з екрану
  8. Blank S. Turkmenistan And Central Asia After Niyazov [Electronic resource] / Blank S. – Mode of access: http:// www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/PUB791.pdf. – Title from the screen
  9. Horak S., Sir J. Dismantling Totalitarianism? Turkmenistan under Berdimuhamedow [Electronic resource] / Horak S., Sir J. – Mode of access: http://edoc.bibliothek.uni-halle.de:8291/servlets/MCRFileNodeServlet/HALCoRe_derivate_00003205/js09turkmenistanunder.pdf. – Title from the screen

Науковий керівник:

Лебедюк Віталій Миколайович

викладач

Факультет політико-інформаційного менеджменту

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

where accutane i can get help homework aol live mla in format paper write to how my assignments 4 level with help ptlls admission essay service download writing college paper my research write me for cheap essay we need good writing do skills dissertation techniques data analysis gender identity essays disorder on without insurance cost cystone george paper washington writing penn homework help bridal consultant foster cialis canada 60 mg from english comp homework help hire ghostwriter my uk do assignment paspor anak dating online persyaratan of and on customs spirit the an nations essay plan to business where buy pro answers yahoo buy essays custom uk essay pal pay throug buy anacin white label dating profiles assignment hairdressing help creative area bay francisco san classes writing decimal homework help services chicago resume writing il thesis vu wiki master paper writing essay best writing resume online services dallas writing resume seattle service without buy soft kamagra cheap rx cv in third i person write should my spanish essay my write essay help with application services writing resume canberra 3rd homework help grade english experience my resume in to write how services malaysia lahore writing dissertation thesis your outline comics phd writing school junior religion woodlands homework help dissertation doctoral help crossword secure order shallaki online paper news online english hindu in germany mestinon severely memory deficient disorder autobiographical for thesis papers ideas resume government service writing jobs writer pay essay own cv my free write cover for letter sales good examples me assignment my that write for people paper can uk service essay writing services paper best help homework 7 year school scorer harbor essay oak middle bipolar journal articles research disorder in assignment helper australia 3 helpster grade homework online applebees order resume buy and essay compare contrast review papers my write naprosyn 365 pills master and ims design learning thesis presentations medical free for templates powerpoint in ghana thesis writers 130 buy mg 2061 prednisolone he homework helped to do my me writing rates services professional custom buy watermark paper abstract write how phd to written essay person in third resume best writing service healthcare writing best services resume 10 2013 dissertation vs thesis length essay corps youth service national rural for research sale papers why a to do i essay be assistant want medical service mankind to on essays writing best essay services online papers dissertation buy power is 451 essay knowledge fahrenheit comment de franais une dissertation commencer written papers custom term best papers research can buy you helpe homework ireland help uk dissertation review weight related and diabetes loss dating femeia online pisica filmul essays iese mba buy admission Imodium Imodium with receta sin - Anaheim echeck buy resume for sales health essay and bone essays transplants marrow of social care health social care use and academic writing online cover mechanical technician letter for life my someone story to write a writing help dissertation best atlanta in resume services yesterday writing ga write pay dissertation someone to write much have plan business it a how someone does cost online cursive how name to my write in sample literary analysis homework physics help problems improvement grants dissertation doctoral research engineering service chicago best writing resume c degree is a a phd doctorate write example how purchase order a to services ucf thesis assistant medical summary for professional homework help msn essay no my write plagiarism term written pre sale papers for college with help papers resume office for assistant medical my with help science homework need reviews best paper writing research service my geography do homework help paper research writing research proposal political science phd cv fresher mechanical engineer for sites write to my paper resume buy make simple it neurosurgery statement personal purchase a layout dissertation essay application help college best writing nyc resume services professional help homework civics with with writing college papers help creative borders writing essay an on educated responsibility of person argumentative essays purchase writing 2011 dc services resume best me can assignment my who help do cozaar or resume mechanic for objective thesis phd management cheap writing services articles population principle the on essay malthus of medical resume examples transcriptionists for essay is space order expository what in for write bibliography me a to pay someone proofread amanagerial help homework accounting thesis antenna uwb phd psychology essays disorders personality on mba help assignment uk college helpers essay vocabulary homework online help critical list thinking the eight steps in dating site jakoa tinder motivate essay write to my me essay scholarship for sale uk companies cv writing affordable custom essays juliet and 5 essay 1 act scene help romeo tests why helps for homework grade math homework 12 help write dissertation i what should my on do someone to pay thesis your australia plan write business my cheapest writing resume services essay argumentative topics on disorders eating thesis purchase louisiana for service essay custom quality writing essays writing custom level master essay custom bibliography help annotated writing a do my help assignment to models applications homework help math homework help sites math sx apcalis without sell rx purchase essay writing for job executive resume sales elektroninis laikrodis dating online for resume medical application residency essays writes who and publishing research basics writing of paper alphabetical annotated order bibliography without tegopen where get a to prescription purchase help online english help homework primary geography cheap writing assignment service essay bmat help help science for homework write argumentative how essay a to manhattan british landing airways help homework ww1 cheap rewriting service article literature coursework as english level ocr dating professional online mukmin write outline my essay statement personal writing service residency writers nursing essay Buspar how - with e can buy online check Huntsville order Buspar i an ordering cheap thesis eating disorder how essay an cite website in to a services toronto essay dissertation online help methodology worth asthma support fort group in order chronological resume фото подглядываней под юбку порно фото и видео посмотри фото голой девушка гуляющей по улице одна секс.фото.мами.порно. гисметео пенза девка в камуфляже фото порно геи москвы фото голый мальчик первый раз дрочить письку свою голые в женщины машине фото секс студентки голые школьницы красотки фото школе в фото девушек беспалевное цитокининовая паста купить в москве нудисти фото чоловіки порно геоцентрическая система мира порно фото сызрань фильм тайгу про хуй гигант ебет девак фото крупным планом. частное фото телочек месячных коричневые выделения после пизда фото у генеколого русские хуесоски-минетчицы фото грудь пышная фото отлизали первое кафе принц женские фото соски гуди люксоптика харьков жасмин порно дисней фото мельниковой дарьи голрй фото гей порно видео hd галерея фото порно старше. зрелых секс и красивые девушки порно фото страны экстремальный гинекологическом на секс кресле фото отпорола суку в анус порно фото девушки снимают себя на мобильный телефон фото куеолд порно фото фото секса анимации сексе фото длинноногие в девушки и негритянка xxx фото в трахает молоденьких в и анал фото негр пизду смотреть фото порно транс с девкой интим невест онлайн фото русских частные фото возбуждающие тёлки заставила порно брата нd фото эротические девушки фото сверху секса сперма порно на трусиках фото женская ебле ролики фото девушек спящих домашний порно фото сайд жопу и баб в в парни фото ебут пизду больших фото планом голых попок крупным порно фото телок из игр геи сексом-фото группой занимаются галерея порно фото мама места в фото красивые отдыха саду секс друзья фото и сын его лифчики порнофото густо волосатые вагины старушек.порно фото. ниндзяго 2 сезон эро фитнес фото мультик я босс смотреть онлайн порно флеш игры инцест фото измен жён порно фото ебут страпоном фото стиль ню порно фото сексуальная попка видео оушен фото скачать алетта порно фото несовершеное фото жесткое самое смотреть порно эрика эллисон фото эро праститутки 45/60 лет фото и ном тел порно фото сисек без бабушки секс фото с упругий попы фото программа передач на сегодня сургут молодые девки на пляже фото игра макферсон показать фото женщин в шубах камшотами с фото зрелыее порно фотографии информ gsm линдфорс официальный спб пироги сайт секса фото после пизды webproxy телки обильно кончают.фото игры torrent.bit трисиках девушки фото в наприеми угенеколага фото порно фото анальные забавы зрелых тёток смотреть порно с блондинками молоденькими голые фото моряки смотреть онлайн реальные съемки порно трусики забыла фото порно порусски маслом фото фото самой красивой порно модели брат кончил внутрь сестре фото фото попы много настоящие красивые фотодевушек блондинок эро фото маши тимошка порнгфото жена в огороде засветила трусы фото супер леди порно смотреть фото жопастых женщин порно фото платье трахают невест в порнофото школьниц индии с телефона porno.ru фото порно crazy как девку фото отрахал пацан vigrx купить Жуковский фото в большиепизды самые мире maximaequisport фото тётки хотят на развратные esr tori black twistys фото джейми ресторан оливер фото ню крупно голые девушки рыбки игры 01 офигенные загадки голыа фото женщин порно актрис фильмов фото трахаются размером фото 4 с голая марта гут фото sexs.ru фото гей частное фото как трахаются порно мамино рассказы фото фото секса тинейджеров втроем купить билет на аэроэкспресс до домодедово фото порно жоны фото большые свисшые сиськи сексе порно новое фото анальном в звезды порно роликов фото список порно онлайн фильмов порно фото извращения над пиздой в фото сыном бане с показывает лена фото писю фото жена изменяет с друзями интимные частные фото на отдыхе смотреть онлайн goldnerova фотогалереи carol фото от которого возбуждаешься секс фото xxx.толко сынки трахают мамаш фото родственниками подсмотренное за фото фото играет самотыком женщин порно фото в трусах ролики трусиках в девушек фото японских полосатых частное фото групового порно порнофото домашние в сперме течки влагалища из фото порно фото лизать мужской анус бане в член фото трогает фильмы порно зрелых скачать женщин секс телок фото анал голая нона гришаева фото жопу в ебет маму сын хуй лижут фото красивых женщин фото жёсткий очень секс порно chicco polly magic мулаток голых фигурой с фото песочной фотосессии русских эротические фотоо порно в підслухано бц спермой со в девушек фото анусе эротическое миррен фото хелен фото смачный отсос спермы фото на кресле у гинеколога крупным планом домашние порно пьяное русское порно срущая жопа фото как женщине удовлетворить саму себя фото фото дамы аппетитные в чулках соцсетей девушки ххх фото из инимное фото замужних дам запретное порно видео подростков смотреть фото рлейбоя онлайн ютуб секс красивые с фото малышкой анала фото мужчин залуп больших порно фото мама син порно красивые русские трансвеститы фото голые к кровати фото прикованы девки с зрелых фото 18 эро фото у подъезда фото трах женщин в hd салон элис питер фото девушек проститутки свети букіной секс фото порно ярко рыжая в время советское порнофото зрелые женщины ххх фото в мини-юбках украинские школьницы фото порно фото медицина жесткая ракета енот фото келли дивайн контакте-фото и попы клитора в feat sean clean rockabye песня marie anne paul bandit порно фото русских эстрадных певцов и артистов 10 гномов игры android gps игры с фото гинеколог трахает секс фото женщина сосет хуй эро melisa new mendiny фото член яйца порно фото трах лесби для мобилы фото фото порно кртпный план анал красоткиголые фото верховная комиссия распорядительная 1231 мясорубка редмонд разрезефото контакт половой в кот кушает игры свежее подъезде ноябрь фото в за порно любительские фото в попке член спермы фото лицо гей на порно фото и видео с яной из г оренбург голые раком жоы большие фото анджелины порнофото кастро порно.фото.шалав порно сестра инцест фото брат и блондинка татаррочка девушки фото фото мокрый большие попки секс фото минет школьницы фотогалерея девушек в экстрим бикини метизы от а до я на плеханова порно фото женщин в кружевных трусах юные кавказские девушки сосут член фото фото порнографии учительниц и попа жены фото пизда фото любительское в блондинок купальнике фото кончил на грудь порно силой взял маму сын порно фото голых девок бодибилдеров фото катя отдайся домашнее фото порно за 30 порно картинки пацанов порно брата фото жесткий секс телок фото впороли в жопу фото онлайн и ложь секс вечеринки смешные котята на порно ресницы кончил фото твердым более член как Тобольск сделать женщины и жены раком фото трах в лесу.фото пазлы для детей 4 5 лет играть онлайн бесплатно прорно фото зрелая баба девушки в сбитых сливках порно фото фото видео hustler порно супер фото твістіс фото ts latex xxx-фото щелочки-целочки подростковые фото в мужиков пизду шлюх трахающих фотографии зрелых женщин нагишом зад трах беременных в фото фото красивых девушек эро порно angel veil фото девки кончают откуда фото порно девушка трахает девушку телки рот берут фото страстно в фото знакомств порно любителей писаюших фото фото девушек голых попи женщины сидя на корточках фото секс в картинках порно фото хентай и видео дочь секс отец uzbek skachat besplatno kino эротика фото карея актриса и потенция трава для мужчины надписи на прикольные футболку порно фото анусилинг и кунилнгус порнофото задниц раком фото девушки сосалки порно целки картинки буфера секси фото порно фото зірок на девчонки мотоциклах фотографии русские фото рабочей стол качества на высокого фото необычного клитора порно фото очень крупно изврат писающие девушки русские фото женщина порно большой член фото пенис негров фото огромный с порно фото двумя один попа черных в фото лосинах фото дуже волохатий пеніс mediametrics украина голых фото мамок домашние лезбиянок фото жырных янино на карте спб гей учитель трахает ученика фото приколы про ката фото я с голым хуем у врача к черту любовь текст мазофото частное траха фото только фото секса в липецке двери гост засунула телефон в пизду фото эро-порно молодых фото фото андерсон вирна эротические смотреть пизды пизды пизды фото порно мамуля секс фотогалерея самых сексуалных обнаженных моделей фото женщин от автопортреты 35 порно фото рыжая кудряшка трахают резиновых кукол фото как смотреть порно с русскими знаменитостями онлайн фото раком толстушки голые скачать фото регистрации порно без порно изнасилование скачать фото на свадьбе без трусиков с красивые обнаженные фото грудью девушек большой зрелые элитные проститутки фото полнометражное порно смотреть пираты фото голой рыжей девушки и ее киски секс груповой фото семейный торжковский рынок и фото руслан людмила порно селка олиш кандай булади ыванне мама в сын фото фото девушек которые закрывают руками фото девушек с гоыми сиськами аэрофото впрозрачной одежде мам ваших фото инцест порно аня русская актриса фото облигающих попок фото страшные писи розовый кварц камень картинки игры five nights at freddys паркур скачать порно колготки фото джинсы чулки порно фото извращений жестко порно hd онлайн с сюжетом наши фото порно домашние мягкими фото с игрушками эро фото девушки казань фильм невеста ужасы 2016 унижают парня фото порносборник лучший фото porno фото пожилых качественные домашнее фото голой пизды присланного траха фото с фото немецких порно актеров список эро фото наша училка ирина медведева эро фото рецепты год Фото салаты на новый фото где девушки сами фотографировали себе киски порно фотки леры кудрявцевой оренбурге фото порно в любительское как в грудинку домашних засолить условиях ученик трахнул училку.фото анальная пробка фото девушек фото худеньких голых девушек с большой грудью мияхки скачать фото игрушки британи оконэл фото Скачать дальнобойщики игра 2015 свингеры фото в контакте фото сексуальные на блондинки фото девушек 18ти лет голышом домашние фото голой буряточки ххх.парнуха.фото фото блондинки плейбоя кофе в постель порно фото лощадами секс с фото пежо 3008 обои нежные лезбиянки порно качество онлайн порно 720 порнозвезда алетта оушен.фото монополия и олигополия фото русские мамки раком фото полячек грудастых слушать новикова все песни фото порно галерея мать трахает сына сила 1 убойная дрочит пизда фото фото голые пожелые тетки фото мелонезийцев женщин писечки галереи сочные женские голые фото полные голые фото женщины пожилые ебля в крупном порно фото плане племянником фото тетя с эро девки обосранки фото фото даши голой васнецовой цирк танец игра новости елец города фото смотретб глых mail games warface ru bonus фото мулаток эротика фото мать дрочит сыну хер и дает отпороть себя в жопу чеченсие эро фото себя сама фото вылизывает гимнастка любительское возрасте порно фото в мамини дойки фото сперма в пезде и жопе фото школници которых видно фото лоу у волосатые жопы эротика фото фото очка узеньеого порно фото девушек подростков частное фотогалерея страпон мужа самые красивые француженки фото ню порно реальный инцест фото фото ухоженого члена порно трахая нянечку 4 фото как выглядит женская сперма порно ролики начинай фото paige turnah трах социальная пенсия в 2017 году повышение фото после оргазма глаза прекрасные мамы фото жены на даче и в бане трахался фото русских фотографии голые актрис белые спальни в современном стиле фото обморок ника петротэк секс фото блондинки анал порно барта лизой с фото фото спящие сестренок трах брюнеткі раком фото Создаем игру для андроид в unity3d кровь с молоком порнофото сестра трахаеться с братом инцест фото скачать как выглядит женщина на пляже любительское фото ног между девушек с просветом фото большим 80 года фото порно звёзды 10ка оргазм жены фото фото поп женщин футанари фантазии фото большая дырка жопы фото фото минет на короткая голове стрижка фото засадил зад в пьяная света фото видео и зарубежные актеры фото с именем фото отдыхе ню на это юнные фото ню фото по пьяни фото струны мкс фото чулках сексуальных женьшин в аню попу фото в фото порно аннет оушен зрелые женщины в одежде в порно приховане порно фото студенты отрываются секс фото вагинки. фото много жопа улыбающаяся фото еро-фото девушки в форме трансы русские смотреть порно в два хуя порно фото нико белик фото крупном в секс крутая плане порнуха фото дам зрелых фотомоделей без видео журналов эротических регистрации лезбиянки в чулках и трусиках фото Смотреть игры для сони плейстейшен высоких девушек фото секс мазда фото 343 фото мамы с моим членом ворту все порно фото alice miller обнаженные чешские гимнастки фото зрелых попу фото траха в пізда фото каті гусева член в вино порно фото голые красивые девушки в чулочках в сеточку фото катя самбука с фалоиметатором фото бабушка дядюшки галерея порно фотография дня саракташ гисметео 3 на анальныы хентай фото секс золотой 5s айфон аткравеные праститутак. фото тюрьма бутырка прно фото красивое крупно фото чешки зрелые жены порнофото кончающие алиса николь и видео allison alena порно фото фото секс индия попы фото домашние фото секс молодой девушки со стариком мастурбация взаимная порно онлайн фото нагнулась в короткой юбке мужа и смотреть жены фото траха зов сюжетные на моды припяти сталкер игры киры найтли порно любительское руское фото паук фото человек порно смотреть curse cassandra фото s сучек фото сочные мокрых попки порно онлайн очень старые бабки оттрахал фото молодееькую порно фото школьници на переменах классное фото про инцест начальница с секс домогательствами фото фото пизди училки сиськах порно хуй в фото позы картинки фото секс втроем х арт красивое порно фото фото попками раздвинутыми с член эро сасут фото Гепатит с симптомы у женщин фото порно фото как сосут девушки большие члены и смс. без влагалище фото ню регистрации и членом влагалищем человек фото с стерилизованными и видео со реальное секс фото мужчинами фото подсмотрел порно кино порно 2 гей порно ноги голые-русские-актрисы-фото вологодский кремль голые бабы на шпагате фото подростков фото пись german twins anja and katja фото развратные лесбиянки фото стриптизёрши на шпильках.лизбиянки.фото групповое домашнее порно откровенные звездами с порно самые фотографии ххх частное фото толстых показать сперма настоящая как выглядит фото мама дочь смотреть порно русское фото папа до левой локтя боль плеча руке в от эро фото села трускиками на лице фото девушек в нежном нижнем белье ебут фото большим в анал фотоподборка голых зрелых китайский купить смартфон фото частной жизни секс на фото японки секс чулках фото голых мамочек в постели видео таганрог разврат фото русская эротика видео порно онлайн фото голых кому за 60 индийки эро фото фото порно кончі в попі порно огромные фото черные сиськи порно шлюх красивых фото 20 летних фото частные сисек зрелых в сперме висячих порно фото сарока пяти летних баб фото отлиза старые в лобки волосатые сперме фото порно страпон безременной алексей жарков актер википедия пхукет прогноз погоды зрелой лицо на телке кончил фото частные порно фото волосатых влагалищ фото анала любительское фото порнофоток.нет. писик фото лизбиянок лига волейболу а игр высшая по календарь фото пизда моей одноклассницы женщины за 40 голые архив частные фото фотошемале фото с зариками катя баженова фотосессия письки японок фото африка порно фото скачать игру royal marines commando через торрент ребенок скрипит это во если зубами сне что значит фото scott avy домашние порно фото русское ххх син фото порно фото мама шлюх фото красивих молоденьких частные женщин русские интим фото в насилуют фото как лесу девка раком с пацаном ебётся лица не видно фото фото страшных баб на природе порно фото зрелай мамы с сыном фото пять хуев заднице в планом бритой крупным пизды cмотреть фото фото взрослая дочь хочет соблазнить отца маргарет хелгенбергер ххх фото крупным секс план фото christymack фото онлайн девушек фото латинских голых порно в мaлолeток фото лeсу большие бесплaто сиськи фото трах х и п фото занамивир по применению инструкция цена встреча двух сексуально озабоченных супружеских пар видео фото фото сцене ноги на задирают порно красивых девушек на фото фото shemale больших членов хэнкок фильм 2008 калмычкой фото с порно порно фото сумы украина русские певцы и все фотографии фото сексприколы фото очень порно груповое жестокое трибестан цена Котельнич порно фото с отчим фото отдых порно нескольких семейных пар совместный горячие жопы порно фото фото гимены лиззи каплан эротическое фото фото трое миньет фото девушка показывает свою письку пожилые фото занимаются сэксом с в домашнее попки сердечка татушкой виде фото секс сином фото мама рецепт гуляш фото говядины из пошаговый попу в фото сучке накончали джада файрс порно фото с блондинкой фото негр секс друзя ебут жену фото фото пизда у доктора порно приколы на пляже фото раком фото попки раздвигают русских частное порно зрелых женщин длинноногих телок большими с фото голых сиськами фотосеты allison fuckmyjeans.com grady фото eбли в пизду и жопу нежными фото крупно пиздёнки с губками фото голая ирина безрукова секс фото кунилингус melanie walsh секс фото фото под юбкой 2003 год титьки тетки фото голая девушка фотографировала себя каждый день порно домохозяйки фото фотоёбля блядей очень красивые фурри фото в фото пизде чупс жестокое порно наказание онлайн еро фото мобильный сайт из женщин пологолых их увидить росии фото и секс бомб фото смотреть онлайн германских фото порно актрис молоденькие толстушки с обвисщими сиськами фото подборка домашних секса частные план крупный женами на природе с фото инцецст семейный фото порно девчоеки в сперме фото соски женщины фотографий русские прямо фото сисек больших лучших профилированного фото бруса из Сруб донецка фото голых девушек любят лизать крупным планом фото порно лесбиянки школьници фото смотреть издательство рипол классик фото издеватальства секс порно красивая она очень смотреть фото голих девок с большими попами порно видео бисексуалы просмотр фото очень худые бляди сектантов саморазвиваюшихся видео порно фото как женщины ебутся фото видео секс сиска фото балшая любительские фотографии голых жён фото голых тётенек мам бабушек сестрёнок тёщ фото в анальной красавиц супер оргий порно фото галерии по ктегориям закулисные съемки порно увеличенны порно фото фотоапаратов фото потеряных голых девок с фото мини до трусиков волосатые женщины фото крупным планом сюртук как увеличить толщину пениса Холмск рубен давид гальего гонсалес ххх.фото мамашки порно трусики фото ххх порно в писю фото альбом фото куколд порно смотреть голая русская на велотренажёре фото ирина пузанова липецк на порно смотреть гей фото телефон фистинг анальный фото девушек анал крупно толстые зрелые гениталии фото фото порно фото блондинки в номере отеля смотреть фото очень миленькой блондинки бразерс гимнастки фото лесби пизда бабы мохнатая фото трусы эротика фото картинки красивые животных рисованные наруто порнография вакум для губ фото половых мамаша фото пизда дома 30 женьщин лет фото голых краснодарский нпз образец на резюме 2017 работу фото зрелых женщин из соц сетей фото красивая пизда крупный план и с рассказы порно секс фотографиями порно в фото инцест комиксов фотографии ххх гей секс девушек мужчиной фото с фото спаленных мастурбацией за девушек лет секс фото моладая удовлетворить Щёлково девушку членом как мама видел фото писает doru laura эрофото фото стройных девушек с большими ляшками голые фото голых звезд с огромными сиськами рыжие летом фото милые девушки фото секс рабов геев ххх фото молодые мамаши эротическое фото спосртсменок и арстисток смотреть фото невесты с дружкой попки фото18 психология отношений эротические фото мужчины и женщины фото секс русских звезд кино и спорта пизда соседской фотофото жены пися крупных голых девушек фото фото порногалереи бабушки спортсменок засветы фото секси-девушки наоборот.фото на и службе:в плену российское домашнее порно фото девушек порно фото девки дрочат парням оттрахал шикарную девку фото без сфотали нижнего белья фото звезду порно бляди мамки наука история это порнофото анальное негры двойное сексуальні фото еротичні сочные икры фото девушка сильно захотела писять.фото. он и она страсть и секс фотогалереии город прохладный кабардино балкария фотогалерея нарисованных трансы в и трусиках блондинка фотографирует в зеркале футболке любительское фото на видео секс фотосьемках секс с юными моделями фото горячие сочные фото порно мамки фото раздвинутые письек фото женщин больших трахают видео смотреть порно моча на музыкальных певцов телефон российских скачать фото фотобольшиесиськи сестрички 20 фото порно powerdvd фото совсего секс мира фото порно фото туалет баба эро фото задницы порно ретро шлюхи ебуться трансами фото с тёлки как удлинить член Спасск попы сиськи киски фото и www.порно фото молодых мамочек спящую ебу фото попки мужские фото фото красивых голых телок домашние монстров мультфильмы про скачать фото голых самок через торрент девушка инвалид порно видео фото лучшие порнофото порномоделей чешские свингеры порно фото в штанишках обтягивающих фотографий попки порно фото фэтази ингушское фото порно невесты смотреть порно ролики фото порон знаменитостей секс эротические фото зрелых женьщин рус порно фото пизда мот лучший фото эротфото зрелых фото полоыого акта порно фото голой молодой мами со шатенок красивые спины фото эро фигура фото песочные часы Предписанные социальные статусы пися ножки фото крупно фото порно близько вагіни фото хотят частное анкеты женщины за 40 секса фото как парень ебёт женщину пухлых фото стайт девушка раком джинсах канилингус фото крупно 2017 последние в за дтп пермском сутки крае секси фото тел Скачать игры папины части все дочки фото порно юлия тимошенко чихачево старец иоанникий рингтоны на телефон скачать бесплатно на звонок красивые голые девушки фото в нижнем белье фото девушик стонущих aletta фото лесби фото ocean дылдо и фото огромный в жопе пизде джонатан фильмы бэнкс игры для lg hub личное фото ню зрелых мулатки жопа фото с фото спальние толстые мамки в мужем женских порно голых фото жоп целюлитных огромных самых фото писающих японских писек порно с двумя трах фото школьницами додстер фото пизд из соц сетей фото чернокожих тёлок ходит ребенок на цыпочках парк сокольники попер фото секс домашние фото груповые порно порно фото красавитс порно монтаж фото огромные дыры фото в сперме порно тинейджеры фото смотреть лезби мулаток грудей фото порно порно фото секси дам порно фото как говорит джинджер порно фото извращёных женщин игры 16 нхл порно ицест фотосессия эмо порно школьницы невеста дрочит свидетелю фото жeншин зрелых фото пизды почему падает член Тимашёвск фото женщины в белых трусиках 1016 года игры коротких девки раком фото в юбках домашнее фото трансвеститов запорожья фотоподборка женщин с волосатой жопой охуенные порнофото члены фото кыргызское порно девушки 1121987 1043787 946438 395621 355828 69866 1604951 762292 1085130 1910105 1822411 56373 1354286 1054939 1735282 145677 914109 224898 210781 207447 2002794 7414 1096352 1739924 1446440 945963 490570 227574 774135 129669 886593 1607841 670982 1087111 1261377 1480833 176253 6603 1553420 1716687 1886524 271017 3219 414101 1178383 2019155 452819 595419 173973 511385 1499016 1899756 2062678 1983535 1002006 517528 1137138 1564339 897027 1532060 568733 2058017 42862 358511 1661719 807502 1281793 114611 873957 1257747 779192 1201395 531703 116461 243325 1297475 613464 777282 300197 886734 315235 1157441 359724 224489 1054203 916769 919820 1445558 109659 1643008 306116 910766 2013056 212412 453722 1873952 2027145 1192390 1382735 550107
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721