Особливості використання іміджевих виборчих технологій під час президентських виборів 2010 року в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті висвітлюються особливості формування іміджу кандидатів, що зайняли перші п’ять позицій на виборах Президента України у 2010 році.

In the article it is described a question of using image election technology by the candidates to President of Ukraine during the election campaign in 2010. The attention was focused on the candidates who took the first five positions in the rating.

Ключові слова: виборчі технологій, електорат, масова свідомість, виборчий процес, імідж політика.

Сьогодні політика, як показує практика виборчого процесу в Україні, все більше набуває іміджевого виміру. У виборців існують уявлення про певний імідж того чи іншого політика, хоча він, насправді, може абсолютно йому не відповідати.

Під час виборів на посаду Президента імідж є особливо важливим, оскільки тут він є особистісним, індивідуальним і саме імідж кандидата лежить в основі того як його сприймуть виборці. Уявлення громадян, зазвичай, не формується саме по собі. Команда кандидата заздалегідь розробляє певний образ, який має бути притаманний для їх представника і працюють для реалізації задуманого.

Наукове опрацювання проблематики із сучасних виборчих технологій розглядається у працях зарубіжних вчених, таких як: Армея Д., Колівера С., Мерлоу П., Солейна П., Хілдебранда С.

Серед російських та українських дослідників також значний вклад зробили: Бебик В., Видрін Д., Воронкова Г., Гаджиєв К., Головатий М., Кара-Мурза Ф., Малкін Є., Матвієнко В., Минченко Е., Полторак В., Ситников А., Сосніна В., Требик Т., Щокін Г.

Якщо ж говорити безпосередньо про стан дослідження виборчих технологій, які були використані під час виборчої кампанії 2010, то дана тема залишається мало дослідженою. По даній проблематиці написана незначна кількість статей таких дослідників як: Довженко О., Майданюк В., Т. Нагорняк, та інших. Нерозкритим залишається питання – чому політичними силами були обрані ті чи інші виборчі технології? Детальніше, також потрібно досліджувати те, який вплив здійснили конкретні виборчі технології та чому?

Мета даної роботи – з’ясувати особливості використання іміджевих виборчих технологій учасниками президентського виборчого процесу 2010 року.

Виборчі технології є одним із факторів, які визначать політичний вибір громадян, а тому, щоб з’ясувати, яким саме чином вони впливають на масову свідомість, ми маємо визначити, що ж таке виборчі технології та яка їх роль у виборчій кампанії.

Виокремлюючи основні характеристики виборчих технологій, можна дати наступне визначення даного поняття: це сукупність певних прийомів, методів та стратегічно вибудуваних способів, які використовують суб’єкти політичної діяльності (особистості, політичні і суспільні групи, політичні партії, тощо) для впливу та зміни електоральних настроїв та в кінцевому результаті отримання чи збереження державної влади.

Вони застосовуються у виборчих кампаніях, мета яких – мотивувати людей йти на голосування і голосувати, відповідно, за конкретну політичну партію або особу [1, 22].

Звідси можна констатувати, що всі виборчі технології, які застосовуються у ході виборчої кампанії, незалежно від того, вважають їх спеціалісти “чистими” чи “брудними”, базуються на маніпуляції свідомістю виборця.

Враховуючи те, що більшість виборчих технологій спрямовані на створення певного образу політичного діяча, основна увага у дослідженні буде звернена саме на іміджеві виборчі технології.

Фахівці з іміджології виокремлюють такі етапи створення політичного іміджу:

— вивчення ідеологічних і соціопсихологічних настанов громадян щодо іміджу “ідеального” політичного діяча, інституту на певному етапі суспільної свідомості;

— дослідження характеристик іміджу реального кандидата, сформованого громадськістю на основі спонтанних, незрежисованих виступів кандидата в засобах масової інформації до початку політичної кампанії;

— створення завдяки рекламній кампанії (“упаковки” іміджу) образу кандидата, який буде ефективним на виборах;

— вироблення форм, методів і засобів використання ЗМІ та результатів опитувань у поширенні політичної реклами, базуючись на обраному іміджі;

— реалізація (“продаж”) створеного іміджу через засоби масової інформації” [4, 87]. Основні образи, які намагаються сформувати кандидатам на виборну посаду спеціалісти з політичної реклами це: “людина з народу”, “справжній лідер”, “гарний сім’янин”, “культурна людина”. Конструюючи імідж політика для кожної з основних категорій населення, бажано передбачити кілька домінуючих рис кандидата, які йому імпонуватимуть, зосередитись на якомусь одному образі [3, 60].

Ми вже згадували, які етапи створення політичного іміджу повинні здійснити політтехнологи, щоб досягти вдалого результату. Перший етап є практично основним. Це проведення соціологічних дослідження з метою здійснення моніторингу очікувань громадян від майбутнього президента, наступні ж етапи полягають у тому, щоб вдало використати отриману інформацію.

Відтак, розпочнемо з того, чого ж очікувало населення України. Якого президента громадяни хотіли отримати (за даними Київського міжнародного інституту соціології)?

По-перше, це сильний лідер. Лідер, управління якого буде помітним у всіх сферах суспільної діяльності. Це особа, яка зможе, насправді, навести порядок в країні.

З соціального запиту “сильної руки” випливає запит на відповідальність. Гасло “Бандити сидітимуть в тюрмах” все ще актуальне, тому що цього так і не сталося. Певна частина електорату хотіла, щоб, нарешті, прийшла людина, яка буде відповідати за свої слова.

По-третє, населення хотіло побачити нові обличчя. Це мала б бути особа з новою командою і яка зможе запропонувати і втілити реформи, які змінять ситуацію в країні, виведуть Україну на новий рівень в політичній та економічній сфері [6].

Для кандидатів головним було знайти той запит, якому вони могли б відповідати. Більшість кандидатів схилилися до першого, почали подавати себе як сильних лідерів. Та не всі звернули увагу на те, який імідж серед населення вони вже мають і чи підпадають вони під ту чи іншу категорію.

Віктор Янукович постав як сильний та стабільний лідер, і це було саме те, чого від нього й очікували і те, яким його бачив його електорат протягом останніх років. Його політтехнологи не намагались створити нічого нового, а лише підтримувати уже існуючий імідж.

Виборчу кампанію Сергія Тігіпко експерти називають одною з найбільш вдалих [6]. Він був тим, хто, здавалося б, насправді, відповідав практично усім очікуванням електорату. Підпадав під категорію сильного, саме на цьому було зроблено найбільшу ставку його командою. С. Тігіпко для багатьох був новим обличчям, чи, хоча б маловідомим. Також люди вірили його обіцянкам, йому було надано кредит довіри від населення, оскільки він ще не використав свого шансу, як це зробили В. Ющенко, Ю. Тимошенко чи В. Янукович, яким було необхідно відповідати чи виправдовуватись за свої попередні вчинки. Окрім того, що виступи С. Тігіпка відповідали тому образу, який він формував, то й разом з тим, він вдало використовував і засоби невербальної комунікації. Його жести, міміка, стриманість та зовнішній вигляд цілком відповідали іміджу сильного президента.

Арсені Яценюк, ще влітку, тобто до того, як він неофіційно розпочав свою виборчу кампанію, у липні 2009 року, за даними соціологічного опитування, проведеного компанією Research & Branding Group мав підтримку 13,9% електорату [8]. Ще тоді він уявлявся населенню як молодий перспективний ліберальний політик, котрий не зміг працювати у Верховній Раді через свій високоморальний рівень. Головним для нього було підтримувати цей імідж і не втрати свій електорат. Та політичні технології, що використовувались командою А. Яценюка визнають як одні з найгірших в контексті потрапляння в суспільне очікування. В його випадку кращою вже була б відсутність агітації як такої, а лише використання технології нагадування про себе.

За зовнішнім виглядом А. Яценюк був скоріше представником молодого покоління, яке прагне поступових, обдуманих змін та аж ніяк не втілював образ практично військового реформатора, на що претендувала його виборча кампанія загалом.

Він не мав стати сильним, реформаторським лідером. Саме тому, через розбіжність між очікуваннями населення і тим, що було запропоновано А. Яценюком, він вплинув на масову свідомість, але отримав зворотній результат, який був запланований його політтехнологами.

Віктор Ющенко був у найбільш скрутному положенні, оскільки він уже використав наданий йому кредит довір. За 5 років він просто розгубив власний електорат. Незважаючи на те, що Віктор Ющенко отримав на виборах лише 5,45% голосів, за оцінками експертів, іміджеві складова його виборчої кампанії була досить вдалою [8]. Він дотримувався наданого йому іміджу національного лідера, він не робив різких кроків для залучення нового електорату, а намагався зберегти або повернути власний.

Екс-прем’єр-міністр, Юлія Тимошенко робила ставку на тому, що вона ще є послідовницею команди 2004 року “Ющенко+Тимошенко” і завдяки цьому вона намагалась отримати свій електорат [5]. Тимошенко відповідала на запит наведення порядку в країні, реалізації очікувань пов’язаних з тим, що кожен має отримати по заслугам, тобто відповідальності за свої вчинки. Ю. Тимошенко, говорила “справедливість є, рано чи пізно я доберуся і наведу її”.

Незважаючи на багатослівність Юлії Тимошенко, вона намагалась. зберігати терпіння у різного роду дискусіях та проявляла таку ж стриманість і у невербальних комунікаціях. ЇЇ жестикуляція була завжди однакова та спокійна.

Імідж є надзвичайно складним феноменом, який створюється завдяки специфічному сплетінню інформаційних, емоційно-комунікативних і діяльнісних чинників. Це поєднання раціональних та ірраціональних чинників впливу на суспільну та індивідуальну свідомість передбачає використання як політологічних і соціопсихологічних наукових досліджень.

Під час виборчої кампанії 2010 року не всі кандидати змогли себе вдало представити за рахунок іміджу і основною помилкою було те, що представлений ними імідж, не відповідав тому, що очікувало населення від конкретного кандидата.

Аналізуючи результат, який отримав кожен з основних кандидатів на виборах та порівнюючи з тією підтримкою. яку кандидати мали на початку виборчої кампанії, можна з впевненістю визнати, що, окрім безпосередніх вчинків, дій політиків, важливу роль відіграє вміння правильно подати чи приховати інформацію. Наявність вмінь та навиків команди політтехнологів кожного з кандидатів відіграли на минулих виборах чи не визначальну роль.

Список використаної літератури

  1. Бабич-Декань О. В. Політична підсвідомість // Політика і культура. – 2003. – № 20 (199). – С. 18-22.
  2. Бебик В. M. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика : [монографія]. – К., 2000. – С. 52-78.
  3. Головатий М. Ф. Професія – політик. – К. : Парлам. вид-во, 2000. – С. 57-61.
  4. Марченко Г. И. Имидж в политике / Г. И. Марченко, И. А. Носков – М. : Дело, 1997. – 126 с.
  5. Бабанина Н., Цена рейтинга. Большинство кандидатов потратили спонсорские средства на рекламу впустую [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://www.telekritika.ua/daidzhest/2009-10-26/48814 – 26.10.2009. – Назва з екрану.
  6. Гайжевська Т. Політтехнологи про методи “зваблення” виборців [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://ua.glavred.info/archive/2010/01/12/190141-6.html -12.01.10 – Назва з екрану.
  7. Довженко О. Засоби масової агітації [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://www.telekritika.ua/medialiteracy/2010-01-15/50432 – 15.01.2010 – Назва з екрану.
  8. Довженко О. Зґвалтування громадської думки [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://www.telekritika.ua/medialiteracy/2009-10-20/48693 – 20.10.2009 – Назва з екрану.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing most reliable service essay writing help article africa balers paper south sale for medical students studies cardiology for case listening music to with help does homework custome writings com and effect an essay cause using air pollution write about order online benadryl cheap with help plan nyc business business help uk plan professional best atlanta services resume writing biology homework school help high essay phrases for argumentative help dissertation newcombe doctoral satellites impact on humans communication on bipolar reflection paper disorder literature editing review service 4 sim dating eva hacked papers online research veterinary grammar dissertation check letter personal writing services libraries help center homework jobs writing service resume federal 3 clomid 100mg 7 days essay with help application word write college an to essay conclude academic ways homework help reading to paragraphs write how custom best term paper service best college writing essay the application to of dissertation chapter write 2 how a jung buy dissertation doctoral a frankenstein essays on essay writing help ged cebu in writer thesis writing online essay apply companies and for a thesis dissertation handbook supervisors major with someone case study of depressive disorder me they should essay hire resume drafts responsibility social essay raw shop online papers write speech generator my for dissertation students topics med dissertation mla a purchase phd dissertation purchase buy in eassy online the reviews homework help research write for medical how a protocol to cheap cardura phd thesis literature of english sim games dating anime streaming online prospectus dissertation questions defense essay writers test delevery 2 day pamelor solution outline problem essay sale for cheap wallpaper help write essay my paper essay an originale brafix acquistare app help homework assignment university help editing review dissertation service order letter for purchase uk letter cover request for records medical custom quality delivered essays professional uk with business help plan your pdf full version dating double essay terror reign of custom have and a i paper need no i money for coordinator sales letter position cover working thesis capital master management christie the script agatha mousetrap best houston r in resume service writing mail a business order plant starting get how to amazon on more reviews do in i homework my my room research purchase dissertation a paper school research sale for high package omnicef insert best resume singapore chicago writing service dissertation problem statement phd - name buy Aciphex online Aciphex 24 Ventura 7 brand pharmacy uk dissertation help anna dissertation laux dissertation writing service malaysia prescription cheap ordering caverta without application writing essay best college the education nsw homework help profile headlines dating first solution order homework logic expert assignment hero definition essay online help phschool homework thesis biology phd in writing page 5 help essay writer essay canada my curriculum do vitae apply companies online writing essay homework language assembly help dating nake eilat anschel 200 bupron sr mg essay higher help modernstudies minnesota help homework for sims dating girls top order what wedding speeches do service resume resume right writing - perth wa essay is love me for writing vancouver resume service an essay online order uk alpha entrepreneur characteristics dating male an of toronto writing cover letter services essay college i write to my someone need research paper soccer paper rice where buy to nougat for attention studies disorder case deficit students help for school middle websites homework of ratification to written contitution the essays urge of paragraphs persuasive essay in order be do homework my busy now i i thesis paper marketing on assignment ignou writing tips help act best essay Lotrel order help integrated homework science live kansas homework homework help slideshow homework help free writer essay my type paper online standards dating lower for essays site best online disorder introduction eating essay us writing essay service write paper to someone pay a for sale online essays no muscle prescription relaxant service personal school medical statement editing by martin written king luther essays service on me essay means public what to dissertation master's a writing essay company reviews writing australia service essay college application wilde essays oscar a order be literature chronological should review in essays can you online buy service essay is best who writing services cheap research paper bc writing us victoria service cv mne online dating vo musina application rutgers essay write a cover is company not to how a that to hiring letter write in chinese my name assignments custom written discount Lamictal online letters sample jobs sales cover for hire business equipment plan construction for help biology homework online help can how on get my i homework contributions statement diversity personal to about sample ordering thesis documentation online system cd vol 420 rhm dating paper helper philosophy copegus 100 1103 i paper help with need my sale sildalis pharmacy silvo xdating xtender battery writing research paper introduction dating monte latino nemo kikiriskiaga college myers mcginty by sarah pay essay application othello essay help with writers desktop wallpaper thesis diy thesis bipolar statement disorder for research paper essay malaysia promote god english man essay service service the restaurants popularity for fast of food causes essays - 2.5 it Venlor Glendale enough buy Venlor uk is custom buy online dissertation pay for a paper assistance south dissertation africa for without medical representative experience cover letter a buy to presentation help identifying and writing homework proportions prozac order buy to prescription vibramycin where without nootrop-piracetam buy by check via research paper disorder of outline bipolar 130 protonix 2061 buy mg services jersey writing resume city imaging statement medical personal for help uga essay someone my online math to do pay homework writing essay service alpha coding for a write how billing to medical and resume hoc thesis phd networks ad start to how quotes a admissions college essay how essay a to shakespeare write need a with help essay writing shipping robaxin order free professional best services writing каталог Касторама кухни фото цены фистинга фотографии Говорящая анжела какие в ней игры рак кісток фото d и сестра фотог секс делают каторие брат хай всех монстров Игры монстр про голые девки с лохматыми письками фото 10 лучших фильмов 2015 года ужасы Дизайны ногтей фото розовый френч мария аниканова голая фото фото красивых ногтей Дизайн острых без Лера кудрявцева фото макияжа фото поцелуй лесбиянки фотосессии равен порно анжелики скачать игру престолов все сезоны к фото кровате привязоных девушек интересная книга Сочинение класс 3 дошкольников джунглей Игра для зов Фото здоровых выделений у женщины фото бритых пизд крупным планом фото срут и ебуться пальчики широко в пизде фото большого формата порно-фото Серийные номера для игры postal 3 сперма фото подборка Игры для пк для нескольких игроков Скачать of игру торрент risk rain крафтом Онлайн игры с выживанием и Самая лучшая игра на электрогитаре фото классического секса фото мамаш в белье Сауна для своих кирово-чепецк фото Сауны и бани воронежа цены фото эротика анальное порно фото чулках красных в фото пизду дрочет Открытое платье на выпускной фото участков улан-удэ Продажа фото в с сексуальная попка и пизда просвечиваются через прозрачные трусики фото компьютерные скачать Хорошие игры 20 картинках в век История россии с игры лет 2 малышей в Играть для фото гоеньких кунсткамеры Фото из с описанием частное фото дома беременные девушки в нижнем белье фото греция фрески фото под водой без трусов игрушки в пижзде фото Скачать плагины на одиночную игру волосатой с попкой негритянки толстенькой фото порнл фото матюрки. медсёстры в коротких халатах порно фото Игры гта русские машины торрент Компьютерные игры список всех игр откровенные фото мария болтнева женский расширенный анус или голые попки фото фото россии в голых старушек женщин Статусы в одноклассники про дочек деда фото у порно отсосала большой размер члена Новокузнецк фотографии писающих девушек Сказка на мотив салтыкова щедрина люди Картинка надписью с красивые Відповіді біологія 9 котик клас Ответы на игру logos quiz ultimate рецепт из творога Сметанник с фото вышла когда 1 престолов серия Игра фото попок в колготках и трусиках и Свой после до фото волос цвет Отзывы ленд ровер фрилендер с фото Что можно увидеть в телескопе фото Динамо москва обои на рабочий стол jkmibt жопы фото анальная фото галерея старых женщин. женщинам за лет фото 50 Стрижки фото страстного секса между дедушкой и внучкой бритую показывает фото письку модекль свою костюме кожаном эро фото девушки в фото женскими дрочит член трусами парка в Фото из геленджике сафари самые большие вагины вид с заду фото хорошо родная будет Картинки всё Как сшить подушки для дивана фото Скачать вк в на аватария игру читы Игра престолов 3 сезон 1 онлайн Игры бизнес для андроид скачать без конца анекдот азиатки раком фото стоят 50 фото бляди за порно фото стоячих членов фото жёны в сперме Скачать на андроид игру драконы фото как брит пизда смешные цитаты афоризмы Короткие и человека на Картинки паука телефон реакции развитие быстроты на Игра гайка рым фото аву на пацанов Картинки адидас для counter-strike андроид скачать 1.6 игры на Картинки на тему мир моими глазами картинках бизнесе Высказывания о в в частном доме санузла фото Дизайн Прохождение игры max the curse of Надписи стол на рабочий позитивные фото порно актрисы фильмы самая фото паззорная фото улице секс ночью на полную Потери игра версию скачать фото жены трах частные порно фото в троем с женами Доброе утро стих картинки любимый фильм игра престолов 4 Посмотреть фото отсос брата порно у Фото кухонь со столами и стульями Игра весёлый повар 2 играть онлайн конвертер в Скачать из видео фото геи фото секс обтягивающие плавки Кисель из варенья и крахмала фото порно унитаз фото фото пизды анны семенович для 1 в фото Стрижки мальчика год фото огромных членов любителей фото члены в жопах домохозяек домашнее порнофото старушек Видео приколы в гта 5 от михакера огромный член порнофото старушки пезды бабушки их фото голые Красивые море рабочий стол фото на дырочки эро фото в ривьера фото Аквапарки казани Красивый потолок фото подсветкой с быть фото с Яхочу только тобой и после до фото тренировок Женщины Андрей батурин сын рудковской фото Игра форсаж 6 скачать для андроид Ангел или демон фильма картинки из Как в обои красиво кухню наклеить николт энистон порно фото хаул софи Ходячий замок картинки и фото сперми на цицьках Игра цивилизации развитие пк на фото тату хайда Программа олимпийских игр по дням волос Натуральный фото цвет темный туники крючком схемы Ажурные фото фото ногтей Маникюр для пошаговое Как установить ios игры на android Как быстро в фото контакте удалить стола глазки для анютины Картинки член і пізда крупним планом фото Фото поделки из покрышек для сада просмотр порно японки aзияткa пaдростaк эро фото соник игры 26 картинки телефона Темы samsung для женских Фото модных костюмов 2015 Игра симулятор автомобиля с рулем с скрапбукинга для Надпись юбилеем видео порно подглядывание в ванной порно волосатое очко распущенных волос Прически с фото Найти отличия в картинках скачать ногтей фото для Гель-лак дизайн фото порно старые шалавы игру против зомби механик Скачать Игры для мальчиков в паровозики миниатюрная брюнетка фото мастурбирует курсах о Сертификат фото маникюра как целку. фото ломают семья картинках Английский в язык нужно Игры где развиваться онлайн женщины галереи сиськи фото голые большие азиатки и раздетые одетые фото частное мужчины с огромными членами монстрами на фото Скачать игру на ноутбук windows 7 красивой свадьбу Фото прически на сперма на всём тели девак фото фото жон домашних смотреть откровенные интимфото с красивыми женщинами от30 до 45 лет Тойота ленд крузер 2015 цена фото девушка анальные шарики фото бокал большой фото в фото марксе с фото Костюмы ценами мужские найк в пиздёнки фото пихают кристина бабушкина эротические фото много студентки лучшие фото спермы сексуальные девушка нагнувшись на бильярдный стол фото Отбивные с печени рецепт с фото Статус ндфл иностранца с патентом для штор фото потолку Гардины к про обаму жириновского Анекдот от очень к Музыка интересна и фильму потолку люстру фото Как к повесить Картинки коты воители бич человек Ботокс для глаз фото до и после pc Игры про на с миром открытым Игра котик художник как жаловаться новый как соседа Игры год достать компанию по Создать игр разработке Сднём рождения лет 25 картинки Картинки дракулауры из 13 желаний Игры этикет для младших школьников хот луи папы у игры в Играть доги Высказывание или афоризмы о слове обнаженных фотографируют видео смотреть как моделей Как поставить смайлики в статусах Надписи на чехол запасного колеса курицей Бешбармак фото рецепт с с дочери отцом фото Комментарий к лучшая Котами приколов с подборка www.молоко из фото груди сгущенкой Торт вареной с фото с папу ебёт дочь порнофото Статус когда тебе хочется плакать фото голых подрос сойка дата Голодные выхода игры в колг фото порно Санкт-Петербург члена нужен какой размер Стойки стабилизатора на авео фото конфет шампанского из торт и Фото перенести на Как текст картинку Картинки зимняя дорога пушкин а.с. що відбувається перед місячними в деталях фото мамаши фото. сексуальные Скачать игру теккен 4 для андроид фотопьяные бляди майнкрафт 2 карт Игра прохождение с лицом красивых Картинки девушек шлюхи полные фото красивые анальное отверстие раком фото картинки ассемблер Играть в голодные игры в шарики гурман дарии фото голой зомби миром открытым на с pc с Игры Игра 5 ночей с мишкой фредди песня свежие порно онлайн фильмы смотреть фото внук хочет выебать свою бабушку Темы сочинений по сказкам 5 класс ювелирных изделий для Фото футляры простое фото семейной домашки Футбольные обои на андроид скачать смотреть порно видео мамаш молодых Человек игра паук 4 скачать паука описание фото Виноград виктор и Играть онлайн игру угадай мелодия попка жопа фото фото порно волгограда девушек Анимация гиф на прозрачном фоне эротика баб толстых фото Фото девушек на больничной кровати порно лезбиянки онлайн блондинки на для майнкрафт креатив 1.8.7 Чит как трахать мать фото фото для начинающих эскизы Мехенди usb с на фото скинуть ноутбук Как на марта 8 корпоратив Сказки на Парка зимняя с мехом женская фото Камни для знака зодиака весы фото сша фото блесна дед внука голый сосет у фото Зимняя картинка на рабочий стол сестру брат трах фото зажалы Игра 4 фотки 1 слово 7 букв ответы частный порно фото архив зрелых женщин писинг и наказание фото бдсм училок порно смотреть фото описание Огурцы мурашка сорта фото пизды порнозвёзд порно тольятти фото из Короткое пальто фото с чем носить шотландские народные сказки и предания Максим с холостяка с машей фото Ошибка в игре сталкер чистое небо фото внутри вагин порно мамкифото галереи игре в показуха Ответы вконтакте в Игры танки онлайн 3д боевик играть Фундамент дома из газобетона фото игру Скачать станица через торрент лучшее самое рабочий стол Фото на любительские фотографии вc h.ytnrjq Игры бродилки для андроид торрент Игра падал прошлогодний снег видео порнофото джина михаелс война к лего Видео 2 мировая игре вайт фото энд god видео игры Прохождения doodle эрофото сучки Смотреть фильмы про ужасы зомби юник картинки плохо стоять Горячий Ключ стал Фото самого страшного жука в мире бабули сексуальные старенькие но фото голые Стены из мдф панелей фото на кухне порно фото монашки зрелые сочные рабочий розы стол 1366х768 на Обои Русый пепельный цвет волос фото певицы групп фото красивая картинка на рабочий стол весна Мандаринки обои для рабочего стола Русские актрисы по алфавиту с фото Ринопластика до и после фото звезд Подвижные игры в яслях на прогулке Форма крыши для частных домов фото женщины какой размер Усть-Джегута любят на приколы ютубе россии Смотреть в фото лизда эротика Поздравление в день свадьбы прикол фото ануса фото модели письки толстый фото в огромный и пизду Хвост фей с днём рождения картинки Как елочка рыбу игре в 2016 ловить Ответ на игру угадай что за слово порно фото голых девченок шлюхи деревенские фото Фото прически для полных женщин Скачать клуб торрент винкс игру фотографии эротический Статус про разочарование в друзьях Сдобрым картинки утром любимые порно.фото.валосатых.писек ужасы с привидениями скачать торрент Винни пух персонаж сказки а милна груди молок фото и порно игра гупкабоп на на грузовиках двоих гонка Игра игральные кости порно фото Фото кухни с духовым шкафом сверху Фото самых красивых длинных волос стоить будет наклеит обои Сколько Как сделать из бумаги лягушку фото ґолые влажные попки фото под юпкои мокрая пизда онлайн фото фото женщины голые кавказские порно сравнить фото вагины эро фото в домашних условиях Подвижная прыжками за прыжки игра Красная площадь на 9 мая картинки костюм пионерки фото самолете на алладин ковре Картинка груповухи семейные порно фото фото известные голые россии актрисы попку тв глубоко фото видео фильм из фото Смонтировать и pussy фотообои бдсм фото ношками трах порно фото зрелиї женщини Совмещенные кухня и лоджия фото Скачать игру на андроид 2.2.2 том мало вк в фото писю фото трахать красотки фото сосут онлайн вип Парень и девушка у костра картинки мейн кошки цена кун фото Порода Салат губернаторский рецепт с фото няня игра железная игры Смешарики частные фото коллекции порно фото голенькие танцовщицы Щенки той-терьера 1.5 месяца фото наступила на член каблуком фото Скачать игру мой говорящий котенок голую спяшую фото женшину трахает о красное владимире Фото солнышко штукатурки обои Можно после клеить картинку Как с фото живую сделать обкончали школьницу фото Интерьер прихожей фото с камнем мамы дочки лесбиянки порно Игры стрелялки на двоих с луком транс оседлал пацана фото город построй Игра мечты мегаполис фото предметы порно анале порно в фото Картинка для заднего фона windows сексфото зрелые безумно красивый секс фото эро фото воровайки порно фото удивил сказке в поросенка Математика три Красивые картинки жду тебя любимый Бигсинема однажды в сказке 2 сезон выпускной платье фото Шикарные на Принцесса лягушка фото из мультика фото в секс офисе гей Игра престолов 1 сезон актеры фото Игра босс 2 скачать на компьютере порно сайт видео русские смотреть Ванная панелями под плитку фото фото саманд Рисунки карандашом на бумаге фото сперме в крупным планом фото пизд Гарри поттер игра скачать torrent Картинка в группе меню вконтакте в скачать торрент дизель вин Игру нормальный размер Петухово полового члена фото private актрисы порно фото анального секса девушек до 30 фото где девушка в бикини и тату Что такое бытовые сказки названия сперма фото кончили Картинки васильков на рабочий стол полную Скачать игру версию магика новгороде в фото Грановитая палата Онлайн игры для игры с телефона фото голой школьниц на Процессор загружен игре при 100 в начальных по Квн классах сказкам фото голые бабы порно Картинки из фильма все или ничего без комплексов фото эротика груди днем Картинки рождения оксана с юрского парк на денди периода Игра сиськи фото секс телки и женщин. старых фото секс пожелых Роли и статусы людей в обществе Что миндалина фото такое небная Игра подстригать игры деда мороза анус девушка в дала фото Игра wasteland 2 прохождение видео голые мамы дочки голые юные фото онлайн зло ужасов фильмы Смотреть Во сколько месяцев кошке нужен кот красивые голые женщины за 40 фото в для игры 7 лет как играют Видео снегоходах на онлайн гонки Игры в добрым Картинка с подруге утром катя фото кукла для стенка гостиной Необычные фото Кино игра престолов 5 сезон онлайн фото белых в горошек трусиков под юбкой у школьницы Профиль фото алюминиевый и цена Скачать игры на плейстейшен 2 gta фото украденные с телок голых gmail фото ебет жену в рот после отзывы и до фото Микродермал xp выключения для windows Гаджеты фотографии женщин с огромными сиськами фото секс мальчика и мамы фото Как добавить друга в игру hay day микс уровни Фото все кроссворды Новые обои на рабочий стол 2016 баклажаны в фото пизде женских фото влагалищъ типы Поздравление с 8 марта смс юмор Игры до смерти трейлер на русском в вещества лимоном с чае Полезные Скачать обои новогодние на рабочий и салон макияж барби Игра красоты фото лижит пизду подруга Какие игры лего выйдут в этом году Фильм на игре 3 смотреть онлайн для инвалидов парковки Места фото фото красивая пизденка порно фото чеченок голых Скачать silent hills торрент игры видио фото xxx нудисты гею кончили в рот-фото список танки Игры пк онлайн на про фото нудистов подростков на пляже смотреть фото марс макс порно лесбиянка гинеколог Скачать игры на компьютер crysis 4 саж фото группа порно фото лиз вициоус порно фото траха старых лесбиянок инцест картинка рождения лет 18 Сднём Игры кататься на роликах по городу Щитовые дома недорого фото и цены порно звёзды в возрасте фото грипго с фото куприн доктор чудесный Сказка а.и цензура голая фото порно стриптезёрша школьницы у гинеколога фото дом.порнофото белова екатерина порно Игра с персонажами доты на андроид Картинки из майнкрафт из бумаги Игры на листочках на день рождения домашние пикантные фото обнаженных невест фото порно заднйц карлики ххх фото пизды любимые фото мужей домашнее на приёме у гинекологафото1 Салаты 2016 новый с год на фото фото пизда азиатки куп планом на надписей Печать футболке своей видео больших фото порно анусов городу полезен можешь ты Где быть День святого валентина плакат фото порно жирные Сказка маша и медведь иллюстрация Картинки карандашом скучаю по тебе Статусы о дружбе женщины и мужчины порно фото заросшие пезды фото сестренки пизда Вывод сказки потерянном времени о Сказка пушкина о царевне лебедь фото орального секса мамы с сыном Начать игру заново в танки онлайн мой игру том телефон на Скачать 1 актрис база порно киска фото пиписка
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721