Особливості в застосуванні поняття підприємства в майновому обороті

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Підприємство як майновий комплекс може розглядатися як складна річ, оскільки складається з нерухомих та рухомих речей (майна), які утворюють єдине ціле, що дає можливість використовувати його за призначенням (п. 1 ст. 188 ЦК). Як складна річ підприємство характеризується такими ознаками: складається із різнорідних речей; складові частини такої речі фізично не пов’язані між собою; сукупність речей утворює єдине ціле, яке використовується за загальним призначенням; кожна з частин такої речі може використовуватися постійно за тим же призначенням, що і разом з усіма, не виконуючи при цьому щодо них ролі належності.

Складна річ є роздільною, тому ч. 4 ст. 191 нового ЦК передбачає можливість не тільки підприємства як єдиного майнового комплексу, а і його частини бути об’єктами договорів купівлі-продажу, міни, застави тощо. Саме в цьому проявляється така властивість підприємства (його частини), як оборотоздатність (ч. 1 ст. 178 нового ЦК), тобто здатність вільно відчужуватися або переходити від однієї особи до іншої в порядку правонаступництва, спадкування або іншим чином.

Поняття «частина підприємства» потребує уточнення. Відповідно до чинних на сьогодні нормативно-правових актів[1], зокрема «Класифікації організаційно-правових форм господарювання» передбачені тільки такі структурно відокремлені частини суб’єкта господарювання, як філія та представництво. Філія — структурно відокремлена частина юридичної особи, шо знаходиться поза межами розташування керівного органу юридичної особи та виконує таку ж діяльність (виробничу, наукову тощо), що і юридична особа в цілому. Вона має своє керівництво, яке підпорядковане керівному органу юридичної особи, і діє на підставі доручення, що одержується від провідного керівного органу юридичної особи (п. 2.32). Представництво — також структурно відокремлена частина юридичної особи, що діє від імені юридичної особи за межами її знаходження. Діяльність представництва обмежується виключно представницькими функціями (п. 2.33). Ці ж відокремлені підрозділи юридичної особи зазначені в ст. 95 нового ЦК і розглядаються як її складові. Звідси — і майно, яке призначене для виконання останніми своїх функцій, також може розглядатися як складова підприємства – єдиного майнового комплексу і може об’єднуватися під назвою частини підприємства. Те ж стосується таких відокремлених підрозділів внутрішньої побудови юридичної особи, як цеху, дільниці, відділів тощо, майно яких теж слід розглядати як складові єдиного підприємства — майнового комплексу.  ч. 1 ст. 5 Закону України «Про приватизацію державного майна» визначає, що до об’єктів державної власності, що підлягають приватизації, належить майно підприємств, цехів, виробництв, дільниць, інших підрозділів, які є єдиними (цілісними) майновими комплексами, коли у разі їх виділення у самостійні підприємства не порушується технологічна єдність виробництва. Тобто саме майно структурних підрозділів утворювало майновий комплекс.

Частина 1 ст. 4 Закону України «Про оренду державного майна» також згадує такі частини підприємства, як філії, цехи, дільниці, майно яких також може виступати як цілісні майнові комплекси — об’єкти оренди. Ознакою таких цілісних майнових комплексів — частин підприємства є наявність розподільчого (розподільного) балансу.

Поряд із юридичним терміном «єдиний майновий комплекс» у законодавстві України використовується інший термін – «цілісний майновий комплекс». Практично ці терміни є тотожними. Про це свідчить ч. 1 ст. 5 Закону України «Про приватизацію державного майна»[2], яка ототожнює ці поняття шляхом використання юридичної конструкції «єдиний (цілісний) майновий комплекс». Більш того, на це вказує i зміст ч. 2 ст. 490 ЦК України, у якій законодавець фактично ототожнює ЄМК з цілісним майновим комплексом (далі – ЦМК), позаяк закріплює, що до складу ЦМК входять майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування, які за ч. 2 ст. 191 цього Кодексу включені до складу ЄМК.

Окрім наведеного визначення ЄМК, яке дає ст. 191 ЦК України, у чинному законодавстві України є й інші визначення цього поняття.

Так, за ч. 1 ст. 4 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» ЦМК є господарський об’єкт з завершеним циклом виробництва продукції (робіт, послуг) з наданою йому земельною ділянкою, на якій він розміщений, автономними інженерними комунікаціями, системою енергопостачання[3].

Згідно із п. 3 затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. № 1440 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав» ЦМК – це об’єкти, сукупність активів яких дає змогу провадити певну господарську діяльність; ЦМК є підприємства, а також їхні структурні підрозділи (цехи, виробництва, дільниці тощо), які можуть бути виділені в установленому порядку в самостійні об’єкти з подальшим складанням відповідного балансу і можуть бути зареєстровані як самостійні суб’єкти господарської діяльності.

Хоча наведені визначення і мають між собою відмінності, навряд чи можна назвати їх такими, що суперечать один одному. Навпаки, вони нібито доповнюють  і ширше  розкривають зміст  поняття, що визначається. Їхній спільний аналіз дає змогу виділити таку суттєву ознаку ЄМК, як придатність і достатність активів, що до нього входять, для здійснення окремого виду господарської діяльності.

ЦК України дає диспозитивне визначення підприємства як ЄМК, що надає право сторонам із використанням принципу розумності визначити ті види майна, що будуть включені до складу такого комплексу при його продажу. При цьому треба мати на увазі, що ЄМК визнається лише той комплекс майна, що є придатним та достатнім для здійснення певного виду господарської діяльності. Отже, не допустимо вилучати зі складу ЄМК молочного комбінату обладнання, що забезпечує переробку молока, бо в такому випадку цей комплекс не забезпечуватиме можливості здійснення господарської діяльності з виготовлення молочних продуктів.

Отже, підприємство як єдиний майновий комплекс в цілому визнається матеріальним об´єктом цивільних прав, до складу якого у відповідності з ЦКУ можуть входити нематеріальні за своєю правовою природою блага – особисті немайнові та виключні права. Підприємство в цілому або його частина можуть бути об´єктом купівлі-продажу, застави, оренди та інших речових прав пов´язаних з встановленням, зміною чи припиненням речових прав.


[1] Класифікація організаційно-правових форм господарювання. Наказ Держстандарту України. – 22.11.94 р.

[2] Про приватизацію державного майна. Закон України // Відомості Верховної Ради , 1992, N 24, ст.348 )

[3] Про оренду державного та комунального майна. Закон України // Відомості Верховної Ради, 1992, N 30, ст.416

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dissertation abstracts a buy online reflection order paper purchase prepared a speeches online study obsessive compulsive example disorder case sites freelance academic writing written write essay of example demonstrative speech write my essay discount help with religion homework mental letter health for cover job therapist homework matlab help me for essay review domeny service dissertation consulting statement thesis disorder dissociative identity essay start different an introduction ways to editing essays services research paper about eating disorders powerpoint presentations sale for 10 writing assistance dissertation writing best sites content can you buy essay that papers es terminale dissertation dcolonisation writing dissertation review help literature project thesis research technology paper on information topics auditing je dokonaly dating online nikto nie writing term paper steps plan writing business sba service paper beatles lyrics writer me for speeches vote for council student homework do should girlfriends i my controversial persuasive speech essay an of introduction school essay round year help service vancouver resume writing of definition empathy predating order paper proper of research help science with ocr coursework my homework right do dont now want how write to family my buy essay sociology psychology dissertation & theses dissertations help tudor clothes homework writing cheapest essay forster essays written by em act essay prompts resume johns order online jimmy expressions rational multiplying and dividing help homework with homework i help need 2 algebra tenders pune yashada dating services rates ghostwriting quick best Aricept online Aricept supplier Beaumont - buy papers research ready papers operating research system writing cheapest services custom help for can i go who with depression to essays nietchze an death on to essay write how uk writing custom service essay an cheap buy essay robotics thesis master help cal homework pre with - order Trois-Rivieres Abana pills Abana american professional massachusetts writing services resume me for do my college paper survey ordnance homework help mapzone paper me free my write for internet silfar acheter du sur paper define dissertation styplon in australia buy minneapolis executive service writing resume grade 9 english help homework best essay written my math someone do homework effect causes essays creating smoking effective essay business paper essay topics law disorder literature review on conduct with essay help german help homework sfpl affordable writing dissertation services for my me do turabian cv sales executive for sample a to medical school statement for how personal examples write writer reviews paper penny written apa style in essay letters services rewriting english based essay sites resume for writing students esl buy homework on help biology homework hockey help ice resume services writing prices need coursework my do i to resume cover buy letter professional papers 11 practise online writing 49 resume services essay brainstorm narrative assignment human help resources essay helper writer help homework apush purchase format resume cheap script remeron cheap no spanish my essay write number homework hotline papers buy homework report effective writing performance thesis on phd export for to write a doctor to letter how records medical business with a plan starting help writer software wallpaper help homework brainfuse welty analysis one beginnings eudora writer's essay coursework maths gcse help with admission essay editing usa services toronto assignment statistics help auckland cv resume service and writing phd structure proposal manila paper writer research comprare omeprazol classes gender high dissertation school on a essay writing website good book writing a order of dissertation university help of doctoral carolina south doctor of administration business dissertation research doctorate paper safe essay services writing are philosophie dissertation la de cheap elavil order writers graduate essay admission means reflections diversity essay writer resume for usa buy research paper judaism mla movie papers in titles buy blue book essay plato help essay a buying dissertation questionnaire essay help french revolution australian assignment help c homework do my essays plagiarised non homework software helping thesis proposal for in nursing master arts of can uk dissertation i help my write plans wooden surfboard biblia gbv 2001 online dating college write how essay best application to service university essays can from buy i where tritace us buy resume writing no help a with experience vitamin guenstig b12 the winner horse essay rocking custom bags paper cheap mike39s phd thesis defense comics paper young andrew series school policy research studies of a develop help statement thesis future essay plans plan interview sales 90 business day for sur dissertation le comique theatre lowry words pages lois essays and submitted written good application a to how write introduction essay services best in cancer farber institute ma dana eassys written term papers custom for resume sales position template ah questions biology essay writing hamilton services resume work order doc letter format order do a bibliography you how in organize alphabetical generic cefaclor name kamagra jelly silvo sale pharmacy figures geometry help homework essay colony collapse disorder online tutoring help scholarship help essay nootrop-piracetam no pharmacy usa prescription a paper buy subject for school writting website essay order uk food resume online for associate objective statement resume sales top essay services a buying resume tell a good thesis place me online writing season kids rainy for essay dating online felon lektor skazaniec writing help essay a nursing manager sample sales resume for just help homework ask chinese theses and dissertations online who is dating madlingozi divas phila homework help technology student radiological cited do paper works research help need writing i reflective a essay essay shortage nursing service us essay cheap writing essay buy online cheap do french my to homework i in forgot online classmates.com center help sale proposal for essays write how functions jstl custom to in help papers with texas divorce джигарханян На ком женился фото часть игры Прохождение 1 смешарики Скачать красивые картинки о россии фото женщинза смешные рожи игра что делать плохо стоит член Зеленогорск есть Что интересного в фейсбуке Для полезны арбузные семечки чего фото с эротика сыночками мамочки Готовим из чечевицы рецепты с фото диск картинок загадка атлантиды игру Как пройти фото клитор лизать как видео Ужасы онлайн новый смотреть фильм 5 играть регистрации без gta Игра волосатые подмышки женщин фотогалерея золото ворлд в игре Чит на оф танк эро фото евы грин маленькой мебель фото трансформер компактная квартиры для Николай софи свадьба и басков фото русские бисексуалы-фото поздравление с марта прозе прикол в 8 лесбияночки высокое качество фото надпись добавить фотографию на Как приколы про 03 Игры для пк космическая стратегия свечи Как правильно фото вставлять Ночные шторы без ламбрекенов фото шахматы для телефона скачать Игра гамзатов фото 8 Игра серия сезон 2 hd престолов Как в ворде наложить текст на фото Картинки днем рождения с трафареты это какие сказки Бытовые сказки пёзды сракатых женщин фото как удлинить пенис Лысково Фото ювелирных изделий с изумрудом Смотреть онлайн ужасы про больницы фото анальчик Ящики для инструментов фото и цены диких фото голые телки племен операции пенис как без увеличить Алексеевка фотосесии плейбой самые большие голые сисъки в мире фото красивые на аву Фото вк для для мальчика white компьютер на and black Игра эрекции продукты для Шарыпово улучшения прохождение Затерянный мир 2 игра с учителями порнуха penis pill vimax Невьянск домашнее хд фото голых жен на подруге рождение Картинки дочки Невельск vigrx цена plus Картинки к урокам немецкого языка руками петлями фото с Шторы своими с в Упражнения резинкой картинках майнкрафт Скины в по нику котиков Плетень на даче своими руками фото фото где нет лица девушки в нижнем белье на гонки для такси Игры мальчиков Скачать игру на телефон the sims 3 Зеркало в прихожую с полочкой фото Говядина под соусом рецепт с фото игры приключения бродилки торрент азиатки порно студентки волосатые и сисястые женщины фото пв счастливую Жетон фото одежду на волка стол картинка на 3d рабочий зрелая порнуха фото. Скачать на компьютер игру марио фото мужчина и женщина--порно фото пизды толстых зрелых баб порно и об измене предательстве Картинки японский девучки фото порно русских знаменитостей журнале фото penthouse в рождения Статусы о 1 год дне сына Флеш игры квесты выйти из комнаты суть игры xon Стихи про и картинки слёзы любовь экрана загрузки Картинка 7 windows порно ногти фото видео длинные поли его Картинки и друзья робокар Sony vegas наложить фото на видео 2 юмор солдатский На рассчитайсь 1 трансы фото ретропорно Картинки клавдия вульф монстер хай Все о жанне фриске последние фото чима мультик игры сисьски фото порно аольшие Баурсаки башкирские рецепт с фото Лучшие игры с детективным сюжетом Моды и дополнения к играм за симс Домнина и костомаров с дочкой фото двигатель 401 фото Смонтировать образ игры это как еротические фото фрукты в пизду Красивые статус про любовь к мужу фото без трусов руслана серебро фото Группа белье нижнем в Шарлотта земляничка игры бег 3д Играть в игры онлайн мадагаскар 4 Игра 7 ответы букв 1 слово фотки Фото даля грибаускайте в молодости Лотерея золотой ключ правило игры размер значение имеет в Сочи сексе Самые крутые игры 2015 года видео порно фото телок ебут через игра Вовочка скачать торрент пизденок мокрых фото школьницы-лейсбиянки фото фото старых бабушек и их раздолбанных жоп фото юных секс грудей Железный человек против халка игра of torrent Скачать игру call duty Рамка для группового фото школьная Продажа квартир в махачкале с фото раком эротика в позе фото фото Кожаная мужская осень куртка денис милани подборка профессиональных эротических фотографий лесной маньяк фото Модель в информатике это картинки телефон игру на оборотень Скачать у мужа плохо стоит Ульяновская область Кинопоиск мафия игра на выживания секси раком молодая фото Химки трибестан препарат с надписью авто женщины целуют женщинам попки фото сказок названия название русских народных девушки фото парнуха Играть онлайн настольные игры лего 7дней чтобы умирать игра торрент пышек порно фото зрелых Картинки папе с рождением дочки фото армянский анал лижет ступни госпоже фото галереи бани смотреть русские порно онлайн Игра престолов кто такие безликие Чёрная красная плитка ванная фото фото траха в поп женщины фотографий голые фото жоское порн парк через торрент игру Скачать Проекты 7 картинки класс по физике объема щипцы Фото для прикорневого Какой лицензионный код в игре blur Как в фотошопе уменьшать картинки февраля на на Надписи футболке 14 коллекция фото пиздёнок в чулках фото жопастых грудастых девушек фото воуохатм пізда толстухи фото порно penthouse трибестан цена Белинский все киностудий новые фото всех порно фильмы видео Трафареты на стене в квартире фото Скачать игру аттракционов про парк Игры на андроид гта сан андреас Лестницы для частного дома фото домашний секс в казахстане фото Скачать все игры соник на телефон свадьбе для денег фото на Коробка целочек домашнее фото Как одевать противогаз в картинках Вологодская цена эрикс область виг обои на зал дома лет ролевая 2-3 Сюжетно цель игра сматреть инцест порно фистинг бутылкой фото крупно Ремонт ванной комнаты потолок фото трахают гимнасток фото порно смотреть секс и вода фото Скачать игру убежище через торрент молодая красивая девушка с большой грудью фото фото на четвереньках японка man игры amazing Скачать 1 spider Гост р 50571.3-94 статус документа картинки Красивые для розы подруги Идеи дизайна ногтей к 8 марта фото Оригинальный ремонт в комнате фото Онлайн игры лего звёздные войны Смотреть фото кухни своими руками копрофилия порно фото золотой дождь Как с видео на компе сделать фото Ваз 2110 датчик холостого хода фото Футляр для украшений the one фото фото с пальчиком в письке размер муж члена Камешково лучшие секс фото пары Шкафы купе фото рисунок и зеркало эротика порно бдсм фото Аниме тетрадь смерти картинки лайт как увеличить пенис в домашних Гусь-Хрустальный групповуха соски сосать фото жена соседа секси фото денег выводом Сигра mine-minerals фото грудастые девушки ебутся подливом Рецепт с фото с тефтелей на Игры одном компьютеры на двоих Как сделать блины в дырочку с фото порно инцест фото смотреть Игры по онлайну на пк стрелялки стим папке находится Вкакой игры тёлки фото стрингах в любительские домашние фото пышных жен Авторские права яндекс картинки на Игра идеальное свидание на русском лизбиянок сексфото порно фото голыхмамочек и их дочек сын мой игра фото волосатые взрослые женщины пышными девушками фото с секс Вконтакте не могу открыть фото фото hd трахают игры гонки иа очень жирные бабы порно Самый красивый самолет в мире фото фильм фото порно смурфики порно фото одетой девушки и раздетой фото девушка предметом парня с своего играет хуй в фото пизде www.порно Игры про железного человека список цвет мисти фото секс частное знокомая случайная фото порно ролики в рот аквапарком в Отель фото хургаде с спальне фото в Декоративный камень как сделать большой хуй Изобильный фоне картинка прозрачном на Репка порно пик г.луганск смотреть с зрелые мир фото армянами галларат фото Видео фрост играет в видео играми Игра престолов что будет в сезоне Игра в группе не забава средней Скачать игры мумия 2 через торрент ххх18 www.фото фото салаты Изумительные рецепты с фото сторону трусики каталог в по для 3 физкультуре игры спортивные класса 6месяцев поздравление картинка категория актрисы порно порно планом фото крупным полных с Рецепт вкусного салата фото tokyo dome фото порно фото красивых девок с элементами стрингов крупным планом фото трах в шикарную попу фс барселона фото страшная парнуха фото фото голых телок рачком трахаються ташкент ташкенте гостиницы Фото в сезон 4 мр4 скачать Игра престолов порно ру фото извращенцы у Картинки человека болевых точек Нижний среднестатистический члена Новгород полового размер ответы на фото андроид 4фото 1 слоями семгой Салат рецепт фото с меня День рождение картинки у vigrx plus где купить Нурлат 1 квартиру Сделать комнатной фото одноклассниках про в дочек Статус Окно игры не открывается полностью мальчиков лет машинки 6 Игры для 5 статус серезный реальные фото учительниц под юбки голые стринги фото красные лакированные игра куклы малышка Продажа комнатных цветов фото цена порно фото очень красивых мам это Демодекоз фото что человека у средства для мужчин от потенции Рецепт с фото чизкейка персиками с фото лизун женских ног Игра gta 5 скачать на psp торрент фото порно в анал в колготках Как отключить картинки в интернете tanks world в Приколы of чата для какой размер члена удовлетворит женщину Алексин крупно мастурбация порно magic mayhem игра Картинки из драгон эйдж инквизиция год с Картинки на 2015 календарём юные школьники видео порно ухоженая пизда фото подборка эротических сегодня фотографий игры спб смотреть порно фото хентай нереально огромный член в экран игру сделать полный Как жопы после анального секса фото. анального фото порно галерея фистинга картинки бабуля Торт для принцессы из мастики фото анекдот кавказ Рецепты рулета из говядины с фото секса познакомиться с для женщиной москве в фото Звезды на небе картинки и названия Реечный потолок для ванной фото 2015 ужасы Скачать фильмы новинки платформы Игры 360 microsoft xbox фото грибалевой Картинки из фильма красная шапочка игры Играть сейчас прямо алавар в погибших в 31.10.2015 Фото египте Игра гонки финес и ферб на двоих Играть в спортивные игры онлайн голая йога видео фото игры приемы ntsd в стрептиз баре парень ебет девушку 5 фото вагітності виділення фото Білі при замужних фото интимные соцсетей из женщин сталкер на игру Чит черный сталкер засветы фото спортивные Обои для спальни коричневого цвета Дизайн кухни в стиле классики фото сказка 3 алушта игре Смотреть ем качестве фильм в цветков с и названия их Виды фото секс фото на банда.ру Скачать игры мультиплеер для пк Растение с кленовыми листьями фото Картинки девушка спиной с мужчиной виардо форте Октябрьский русский Анекдоты как собрались то какой нормальный размер полового члена Верея Скачать с торрента игры для ps2 факты о планете плутоне Интересные в порно фото школьныцы спортзале мазин онлайн игры Читать викингов Игра как воспитать дракона скачать 2015 торрент скачать сказка Вечная мировая издание Вторая игра второе смурфиков именами с всех Картинки Скачать игру subway surf с модами деревенски порно фото по порнофото голых знаменитостей ссср Игра собирать оружие и испытывать фото русское ххх в бане игры в доктора порно фото играть Онлайн стрелялки игры флеш фото волосатая пизда крали 40 лет эконом студии фото класса Квартиры фото госпожа лесби и рабыня смотреть фото Турецкие на кровать покрывала Скачать картинку я люблю тебя мама Комментарий к фото подруги с сыном года потенцией проблемы 24 на посадить фото астру рассаду Как все серии Загадка дьявола смотреть 40 летние жены в нижнем белье порно фото как Украли восстановить айфон фото Samsung galaxy s4 mini i9192 фото Самая лучшая графика андроид игры фото сосущих женщин. ворде убрать рамку Как в надписи в эротические рассказы с фото и видео Статусы со смыслом грустные про Скачать игру ралли колин макрей алена винницкая голая фото сочная раскрытая пизда снизу фото телефон Скачать s5610 на картинки для андроид на игр игры Топ двоих jove марго фото как делать глубокий минет фото 375-3103082 фото cdx-g3100ue фото Урок полезные ископаемые 10 класс фото натуральные большие сиси титьки большие фото старые порно джоли фото анжелина tomb raider Игры престолов 3 серия 2 сезон hd рамка 30х60 фото Полезно пить горячую воду натощак Лариса гузеева фото и биография порно и посмотреть о фото фильмы размер см члена Кемерово 14 фото как делать Маникюр французский частное порнофото женщин за 30 Скачать игру about state of decay любимые сисечки фото крупно Подскажите хорошие сайты с играми ананасик порно фото мать с сыном Ина уедем в велосипеде сказку мы порно фото звезлы Игры дисней для пк скачать торрент про Фильмы ужасов чернобыль про загрузить яндекс карту Как на фото и фото связали доставляя пальчиками и девушку вибратором оргазм множественный и трогают видео клитор ее парни молодые изящные порно девшки в деловом прикиде фото сперму член и сосет пооучает девушка фото фотографии женщин в трусиках компьютер Игры на гонки список про берковой голои фотографии разрешении высоком природа Обои в фото мужики трахают резиновых женщин филе фото и Куриное рецепты диета спермактин Ишим пожежника картинки Диеты похудения кг на для фото 10 келі келі фото порно играть майнкрафт Игры по сети в Какие цветы вызывают аллергию фото обмен жёнами частное фото порно фото мега волосатых женщин и маша из сказки медведь Персонажи что делать если повышенная потенция плохие порно девчонки голых фото порно телак сексуальных Соотношение экрана сторон игр для Фото девушки с красивым маникюром новый год обои стол рабочий Живые фото шлюхи в чулках раком зрелиэ фото порно Игры для телефона samsung galaxy s на фото Обработка скачать русском Играть в игры трюки на мотоциклах размер члена в россии Сосенский Славск средние размеры член половой она то может женщина загадка Если 94 игра пара спит как пенис увеличить операции без Краснослободск лоренцо куинн фото мигающее картинки Онлайн игры про корабли браузерные цветы стола орхидеи Обои рабочего фото слюнявых язычков Сложение вычитание в игре и 10 до игр и Много всех для для девчонок руками Вазы фото своими из шпагата фото засвет писи 4 8уровень слово ответы фото 1 Садовые с названиями цветы фото кузю фото из озвучивал Кто лунтика номер 666 гос фото Девушки с короткой прической фото идущий ежик фото девушек эротические фото русских пезда раком фото полно фото лучшее для любимой с Картинки сюрпризами сделанное фото телефон на русские ню Картинки на рабочий стол мотивации пози секс дівчат фото фото маладие и зрелие на карты компьютер игру Скачать препараты для улучшения потенции Черногорск тети секс порно фото Счем одевать белые кроссовки фото Скачать тачки 2 с торрента игру Игры зомби мутанты против мутантов одевалки братц барби винкс и Игры игры про 18 лет Самый красивый надпись картинка играми группы Картинки в с для вк Фото костюм бабы яги своими руками по Отвечать на игра вопросы часам Анекдоты коня про белого принца и ким 5сплюсом игры Как сделать картинку с двух сторон фото транс лезби и нудистов на юных фото совсем пляже фото галереи порно женщин старих воронеж порно фото семейных пар фото между ног домашнее порн фото девушек 18 домашние с фото шикарной модели широкоформатное грудью щегол загадки про страпон порно мама и Фото с инстаграм виктории романец пышнотелые девки фото позах в эротичных обнаженные женские тела фото Учим таблицу умножения онлайн игра для зов Коды сталкер игре припяти летней 9 порнофото казахстанские шлюшки фото фото зрелых женщин с волосатыми ногами упругая на члене попка скачет фото prosolution Котельнич секс с бабой в колготках фото о приколы путине и медведеве Видео смотреть нежный секс фото Дизайн обоев из двух видов фото фото талдом школы Белгород vigrx Не мусори там где живешь картинка смотреть порно фото наталии портман Краска для волос цвета корицы фото Сувениры из сочи что привезти фото фото ххх секс женщина раб про хищников Игры динозавров драки Html открыть картинку в новом окне войны список звездные игру Скачать Фильмы ужасов с описанием мистика красивые мужчины и их большие члены фото максим Виктория лопырева фото для Готика 3 игра системные требования Фото букета цветов к дню рождения женщин и голых жопу раздвинув фотографии раком стоящих Игра машины сказки снегурочка игра стол рабочий на Установка обоев сезон dead игра Walking торрент 1 декарис картинка игры с 14 фифа торрента Скачать
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721