Особливості маніпуляції свідомістю в процесі комунікації

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті обґрунтовується необхідність дослідження маніпулятивних процесів у міжособистісному спілкуванні. Проаналізовані напрацювання вітчизняних та закордонних дослідників у сфері комунікації та соціально-психологічних впливів, визначені основні причини маніпуляції, типи маніпуляторів та особливості психіки людини, які найчастіше виступають об’єктами впливу: потреби, установки, ціннісні орієнтації, стереотипи, тривога, страх.

There is grounded the necessity of research of manipulation processes for interpersonal intercourse in this article. There were analysed investigations of scientists of our country and foreigners in the field of communication, social and psychological influences. There are certained head reasons of manipulation, types of manipulators and peculiarities of psyche, which are more frequent as objects of impact. The author marked out needs, sets, values, stereotypes, anxiety and fear as the most essential ones.

Постановка проблеми. Нині популяризація теми впливу на свідомість, застосування різного роду технологій та прийомів набули загрозливих масштабів. Бурхливий розвиток масової культури став причиною зародження в людини нового страху – страху відкритися, щоб вільно спілкуватися з іншими. Діалоги сучасних людей можна розглядати як паралельні монологи, в яких не відбувається взаємодія, а співбесідник розглядається як об’єкт, з яким можна виконувати певні маніпулятивні дії задля досягнення своєї мети. Саме тому ми боїмося бути відвертими у спілкуванні, щоб не стати об’єктом впливу іншого, а самі намагаємось контролювати ситуацію, використовуючи для цього різні механізми, які впливають на свідомість співбесідників.

Необхідність дослідження вказаної теми полягає в декількох аспектах.

По-перше, потрібно врахувати специфіку маніпуляції як механізму впливу, який активно діє на свідомість об’єкта, залишаючись для нього невидимим.

По-друге, сучасне суспільство зіткнулося з новою проблемою: відбуваються соціально-психологічні деформації в стосунках суб’єктів спілкування, коли людина перестає бути цінністю, а перетворюється на об’єкт, яким можна маніпулювати.

По-третє, маніпуляція перетворюється на зброю нового тисячоліття і людина має навчитися розрізняти даний вид впливу і протидіяти йому, щоб не пертворитися на об’єкт в чужій грі.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В даній роботі були використані доробки вітчизняних та зарубіжних науковців у галузі психології впливу та спілкування, зокрема роботи Е. Берна, Е. Шострома, Р. Чалдіні, Р. Гаріфулліна, В. Шейнова, В. Панкратова, У. Глассера.

Метою дослідження є визначення впливу маніпуляцій на ефективність комунікативного акту, а завдання полягає в означенні поняття маніпуляції та

виокремленні особливостей цього виду впливу.

Слід відзначити наявність значної кількості різних визначень того, що розуміють під терміном „маніпуляція”. Зокрема такі:

психологічний вплив на людину, який не завжди нею усвідомлюється і змушує її діяти відповідно до цілей маніпулятора;

штучний процес створення суб’єктом ілюзій щодо дійсності (або щодо себе), які сприймаються іншими суб’єктами (або й самим творцем ілюзій);

особливий вплив на підсвідомість людини (переважно на її емоції, почуття і переживання) з метою програмування мотиву партнера до співпраці;

приховане управління людиною всупереч її волі, яке приносить ініціаторові односторонні переваги;

вид психологічного впливу, майстерне виконання якого викликає приховане пробудження у іншої людини намірів, які не співпадають з її актуальними бажаннями.

Синтезуючи погляди різних дослідників можна визначити маніпуляцію як приховане управління людьми та їхньою поведінкою. В кожній людині є та частина душі, яка свідомо вдається до всіляких хитрощів, щоб контролювати ситуацію і досягти своєї мети (частіше корисливої), тому можна сказати, що в певній мірі кожна людина є маніпулятором, а проявляється це залежно від обставин і самого індивіда.

Розглянемо основні причини маніпуляції.

Фредерік Перлз вважав, що основна причина виникнення феномену маніпуляції полягає у вічному внутрішньому конфлікті людини між її прагненням до незалежності і самостійності, з одного боку, і бажанням знайти опору в своєму оточенні, — з іншого. Не довіряючи повністю своїм силам, людина вважає, що її порятунок в опорі на інших. Проте і іншим вона повністю не довіряє, тому ступає на слизький шлях маніпуляцій, щоб посадити “інших” на прив’язь, щоб вона завжди могла їх контролювати і, за такої умови, більше довіряти їм.

Еріх Фромм вказує на ще одну причину маніпулювання. Він вважає, що нормальні відносини між людьми — це любов. Великі світові релігії закликають нас полюбити ближнього як самого себе, але це якраз і є проблемою. Чи багато хто знає, як полюбити самого себе? Більшість навіть не усвідомлює, що при всьому своєму бажанні не змогли б полюбити ближнього, оскільки не люблять себе.

Ми схильні вважати, що чим більш бездоганними є в очах тих, хто нас оточує, тим сильніше вони нас любитимуть. Насправді, ближче до істини зворотнє: нас люблять тим більше, чим більше ми готові приймати свої людські слабкості. Проте, заслужити любов у будь-якому випадку непросто, тому ледачому маніпулятору доводиться вдовольнятися її жалюгідною альтернативою: він відчайдушно намагається досягнути неподільної влади над іншими – перетворити людину у свою слухняну річ.

Третю причину маніпулювання пропонує Джеймс Бюдженталь. Ризик і невизначеність оточують нас з усіх боків. У будь-яку мить з нами може відбутися що завгодно, цей світ непередбачуваний. Усвідомлюючи умови свого існування в світі — свою “екзистенційну ситуацію”, — людина відчуває себе безпорадною.

Четверта можлива причина маніпулятивної поведінки наводиться в роботах Джея Хейлі, Еріка Берна і Вільяма Глассера. Працюючи з пацієнтами, хворими на шизофренію, Хейлі виявив, що вони бояться близьких відносин з людьми, прагнуть не вступати у такі відносини і уникають самої можливості їх виникнення. Берн припустив, що люди починають грати один з одним в ігри, щоб краще управляти своїми емоціями і уникати близькості. Глассер, у свою чергу, висунув гіпотезу про те, що одним з основних людських страхів є страх залученості. Виходячи з цього, маніпулятора можна визначити як людину, яка намагається уникнути близькості і залученості у відносини з іншими людьми, і тому взаємодіє з ними за допомогою певних ритуалів.

П’яту можливу причину маніпуляції назвав Альберт Елліс. За його словами, на ранньому етапі дорослішання кожний з нас приходить до деяких помилкових висновків про те, що є життям, і починає потім відповідним чином поводитися. Один з таких висновків свідчить: потрібно, щоб нас всі схвалювали. Пасивний маніпулятор, вважає Елліс, будує своє життя саме на цій аксіомі, і тому принципово не бажає бути чесним і відвертим з тими, хто його оточує, прагнучи всіма правдами і неправдами догодити їм.

Е. Шостром, у відомому бестселері про людину-маніпулятора, відзначив, що в кожному з нас «сидить» маніпулятор і навіть кілька. Вони на різній глибині, у різних іпостасях і в ті чи інші моменти життя то один, то інший береться нами керувати. Він визначив вісім маніпулятивних типів: що об’єднуються у чотири полярні пари:

1. Диктатор. Демонструє владу і силу. Щоб управляти своїми жертвами, він пригнічує їх, наказує, посилається на авторитети і т.д.

2. Ганчірка. Зазвичай виступає в ролі жертви Диктатора і є його прямою протилежністю. Ганчірка вчиться майстерно справлятися з Диктатором. Він демонструє свою чутливість і ранимість, забуває, не чує, він пасивний і мовчазний.

3. Калькулятор. Прагне будь-що прорахувати і проконтролювати все і всіх. Він одурює, заплутує, прагне перехитрити і перевірити інших.

4. Прилипало. Повна протилежність Калькулятора. Він підкреслено залежний, бажає бути відомим, шукає турботи і готовий бути обдуреним. Він дозволяє іншим робити за нього його роботу.

5. Хуліган. Демонструє агресивність, жорсткість і недоброзичливість. Він управляє оточуючими за допомогою погроз.

6. Славний хлопець. Демонструє щирість, дбайливість, уважність. Він просто вбиває своєю добротою. У конфлікті з Хуліганом Славний Хлопець майже завжди перемагає.

7. Суддя. Підкреслено критичний і скептичний. Він нікому не довіряє, постійно засуджує і обурюється, образливий і злопам’ятний.

8. Захисник. Протилежність Судді. Демонструє свою підтримку і поблажливість до помилок. Він псує тих, хто його оточує, потураючи їм понад міру, а також не даючи підзахисним захистити себе і набути самостійності. Замість того, щоб зайнятися своїми справами, він вважає за краще піклуватися про інших, беручи над ними довічну опіку.

Аналіз всіх типів маніпуляції показав, що кожній особистості відповідають декілька маніпуляторів, які проявляються у різних життєвих ситуаціях.

Е. Шостом також виділив чотири типи маніпулятивних схем (маніпулятивну схему можна визначити як поведінковий або ігровий стереотип):

Активний маніпулятор – намагається керувати іншими за допомогою активних методів. Він не демонструватиме свою слабкість у стосунках, а гратиме роль людини повної сил. При цьому він використовує своє соціальне становище, а також застосовує систему прав і обов’язків, наказів і прохань тощо, управляючи людьми як маріонетками.

Пасивний маніпулятор – являє собою протилежність активному. Цей тип людини вирішує, що оскільки він не може контролювати життя, то відмовиться від зусиль і дозволить розпоряджатися собою активному маніпуляторові. Пасивний маніпулятор прикидається безпомічним і грає роль «пригнобленого». Він перемагає своєю млявістю і пасивністю, дозволяючи працювати за себе.

Маніпулятор, який змагається – ставиться до життя як до стану, що потребує постійної пильності, оскільки тут можна виграти або програти – третього варіанту немає. Для такого типу людини життя – це битва, де всі інші люди – суперники чи вороги. Ця людина коливається між методами «пригноблювача» і «пригнобленого», тому є середньою ланкою між активним і пасивним маніпулятором.

Байдужий маніпулятор – намагається відійти від контактів, вдає що йому байдуже. Однак насправді його поведінка пов’язана з можливістю обіграти партнера.

Манірулятор намагається вплинути так, щоб цього не помітив суб’єкт. Об’єктами впливу можуть бути такі особливості психіки людини як: потреби, установки, ціннісні орієнтації особистості, стереотипи, страх, тривога.

Потреба є причиною будь-якої діяльності. Прийнято класифікувати потреби на нижчі (біологічні) та вищі (соціальні). Біологічні потреби – первинні, соціальні – вторинні. За походженням розрізняють потреби природні і культурні. За предметом вони бувають матеріальними і духовними.

З числа соціальних потреб варто виділити такі:

трудові;

пізнавальні;

естетичні;

правові;

етичні.

Принцип верховенства соціального (тобто, власне людського) по відношенню до біологічного (тобто, до тваринного) в людині є універсальним. Людина – істота соціальна і поза людським суспільством вона не може розвинутися до рівня особистості.

Однією з мішеней маніпулювання і є соціальне в людині, тобто її соціальні потреби. Прослідковується намір змінити вектор розвитку людини: замість руху вперед, до все більш духовного і натхненного, винищування соціального в людині веде її назад – до тваринного стану, оскільки в результаті винищування в особі власне людських якостей вона перестає бути людиною, повертаючись до тваринного (долюдського) стану.

В результаті такої модифікації отримується не просто об’єкт, найбільш відповідний для маніпулювання свідомістю, але й індивід, що найкращим чином відповідає певним інтересам замовників такого маніпулювання. Ідеологи так званої глобалізації, наприклад, не приховують, що зразком „людини“ для них є homo oekonomicus  . „Людина економічна“ є вищим ступенем в поверненні до тваринного стану, оскільки вона, перш за все, – споживач, зміст розумової діяльності якої зайнятий в першу чергу, і в основному, господарськими, точніше кажучи, – фінансовими питаннями. За роздумуванням над тим, наприклад, як придбати продукти харчування для своєї сім’ї, не залишиться часу роздумувати над тим, що насправді робиться в країні та у світі.

Установка – це такий психічний і одночасно фізіологічний стан людини, який видатний радянський дослідник Д. Н. Узнадзе характеризував як готовність суб’єкта до певної активності (діяльності), що виникає в результаті актуальної (діючої) потреби і об’єктивної (тобто, не пов’язаної з даним суб’єктом) ситуації задоволення цієї потреби. Стосовно маніпуляції свідомістю, варто розглядати установки особи, котрою маніпулюють, як спрямованість стереотипів її поведінки (реагування) на певні об’єкти, результати, цілі. Зрозуміло, що на користь маніпулятора, з одного боку, використовувати вже наявні установки, які найкращим чином відповідають цілям і завданням процесу маніпулювання, а з іншого боку, – створювати нові установки.

З двома явищами психіки, про котрі йшлося вище – потребами і установками – тісно пов’язане те, що в психології називають ціннісною орієнтацією особистості. Ціннісна орієнтація особистості – це відносно стійке, соціально обумовлене виборче відношення людини до сукупності матеріальних і духовних суспільних благ і ідеалів, які розглядаються як предмети, цілі або засоби для задоволення потреб життєдіяльності людини.

Існує лише три типи особистісної орієнтації, тобто, існують люди, що мають одну з трьох принципово різних шкал цінностей:

орієнтація на споживання;

орієнтація на престиж;

орієнтація на саморозвиток.

Стереотипи поведінки виступають однією з передумов, основ, на якій організовується і здійснюється маніпуляція свідомістю людини. Стереотипність реагування людини – це її схильність  в схожих ситуаціях діяти схожим чином, а то і аналогічно, як це було в попередніх подібних ситуаціях. Маніпулятори не обмежуються використанням лише наявних стереотипів поведінки людей. Навпаки, приймають заходи для того, щоб сформувати такі стереотипи поведінки (реагування) людей, при цьому – масові, щоб нові стереотипи краще відповідали цілям і завданням маніпулятора.

Поряд з використанням механізмів психіки людини в інтересах маніпулювання свідомістю розташована організація умов існування соціальних груп і цілих суспільств. Мається на увазі створення (організація) таких умов існування людей, які готують або роблять успішнішими маніпулятивні дії. Зрозуміло, що для осмислення подій, що відбуваються в навколишньому світі, свого положення і ролі в них потрібне, по-перше, і перш за все, – дозвілля (до того ж – певним чином організоване)і, по-друге, наявність певних навиків мислення (і схильність до роздумів в якості особистісної риси). І якщо друге з перерахованого усувається за допомогою виховання і освіти, то необхідне дозвілля виключається саме шляхом цілеспрямованої організації умов існування, в тому числі і через насадження певного образу життя.

Класичним прикладом можна вважати ритм і спосіб життя насаджені в США. Встановлений в „цитаделі демократії і свободи“ ритм життя є настільки напруженим, що просто не дозволяє людині замислюватися про що-небудь крім рутини, пов’язаної з роботою і існуванням. Ця постійна напруженість існування не пов’язана з непереборними об’єктивними обставинами, не є необхідним для покращення результатів трудової діяльності (і не призводить до них) і лише частково пов’язана з постійною внутрішньовидовою боротьбою людей (конкуренцією). Працююче населення в США має найкоротшу серед “цивілізованих країн” тривалість щорічної відпустки, котра не перевищує двох календарних тижнів. Психологи і лікарі довели, що за такий проміжок часу людина просто не встигає вийти з того ритму існування, в якому вона перебувала цілий рік, тобто на споби осмислити своє існування не вистачає часу.

Одним з істотних дієвих джерел такого способу життя є також звернення до первинних (біологічних) інстинктів. Перш за все йдеться про інстинкт самозбереження. Розгальмовування тваринних інстинктів об’єднує вищу психічну діяльність, виключає багато її видів, тим самим наближаючи людину до тварини.

Механізмом маніпулювання свідомістю, пов’язаним із зверненням до інстинкту самозбереження, є культивування і використання страху.

Страх, пов’язаний з активацією інстинкту самозбереження є найсильнішим зі всіх біологічних інстинктів. Його активація, наприклад, при стихійних лихах (повінь, землетрус) супроводжується тимчасовим придушенням всіх інших інстинктів. Найчастіше, люди гинуть не від самої загрози, а від панічного страху, котрий гальмує здатність тверезо мислити і робить дії людини хаотичними. Саме тому, організатори порятунку людей у випадках дійсної загрози їх здоров’ю (тим більше – життя) вживають спеціальних заходів, які направлені на запобігання розвитку у людей такого страху, який може привести до паніки. Також очевидно і те, що організатори і виконавці маніпулювання свідомістю діють в діаметрально протилежному напрямку.

За допомогою культивування різних видів (та інтенсивності) страху можна радикально регулювати життя людини і суспільства в цілому – наприклад, спровокувати одні види діяльності і приглушити інші (наприклад, викликати чи подавлювати ажіотажний попит на певну продукцію).

Якщо страх є невід’ємною складовою західної культури, то існує таке психічне явище, яке будучи близьким страху, є більш універсальним і краще відповідає нашій культурі – тривога.

Зазвичай, схильність до тривоги (неспокою) пов’язують із слабкою, неврівноваженою психікою. З точки зору  маніпулювання, технології культивування тривоги і неспокою є одним із знарядь маніпуляції свідомістю. Подібно до страху, насадження відчуття невпевненості, тривоги може бути як самостійним методом маніпулювання, так і одним із заходів, підготовчих по відношенню до основної маніпуляції. При цьому, якщо страх можна розглядати як чинник, що паралізує всі види діяльності людини, не пов’язані із завданнями, викликаними активацією інстинкту самозбереження, то тривога, що не доходить по своїй інтенсивності до рівня страху, може служити чинником як гальмування, так і активації. Варто пам’ятати, що тривога може швидко перерости в страх, а він, в свою чергу, – в паніку. Тому, такий неспокій є дуже небезпечним явищем, який може провокуватися, а потім використовуватися з метою породження страху та паніки, або виступати самостійним знаряддям маніпулювання свідомістю.

Отже, всі явища, стани і процеси психіки людини маніпулятор намагається використати у своїх цілях. Потреби, стереотипи, установки, страхи, тривоги і цінності людини, – це те, на що досвідчений маніпулятор може вплинути непомітно, готуючи ґрунт чи таким чином здійснюючи маніпуляцію.

Таким чином, маніпуляція посідає особливе місце серед соціально-психологічних механізмів впливу (як засіб досягнення мети) і є невід’ємною частиною життя сучасного суспільства.

Список використаних джерел та літератури:

1. Берн Э. Игры, в которые играют люди: Психология человеческих взаимоотношений; Люди, которые играют в игры: Психология человеческой судьбы [Текст] / Э. Берн, пер. с англ. А.В. Ярко, Л.Г. Ионин. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2000. – 480 с.

2. Гарифуллин Р. Р. Иллюзионизм психолога. Иллюзии и манипуляции психолога [Текст] / Р. Р. Гарифуллин. – Казань – Йошкар-ола: Марийский полиграф.-издат. комбинат, 2000. – 44 с.

3. Глассер У. Школы без неудачников [Текст] / У. Глассер. – М.: Прогресс, 1991. – 140 с.

4. Доценко Е. Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита [Текст] / Е. Л. Доценко. – СПб.: Речь, 2003. – 304 с.

5. Эллис А. Аргументы и эмоции в психотерапии [Текст] / А. Эллис. – СПб.: Питер, 1986. – 268 с.

6. Знаков В. В. Макиавеллизм, манипулятивное поведение и взаимопонимание в межличностном общении [Текст] / В. В. Знаков // Вопросы психологии. – М., 2002. – №6. – С. 45 – 54.

7. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія особистості і спілкування [Текст]: підр. / Л. Е. Орбан-Лембрик. — К.: Либідь, 2004. — 576 с.

8. Панкратов В. Н. Психотехнология управления людьми [Текст]: практ. руководство / В. Н. Панкратов. – М.: Изд-во Института Психотерапии, 2001. – 336 с.

9. Перлз Ф. Внутри и вне помойного ведра [Текст] / Ф. Перлз, П. Гудмен, Р. Хефферлин. – СПб.: CCI век, 1995. – 448 с.

10. Филатов А.В., Филатова В.Н. Основы распознания и противодействия манипуляции сознанием [Текст] / А. В. Филатов, В. Н. Филатова. – М.: Сенте, 2004. – 200 с.

11. Фромм Э. Человек для себя [Текст] / Э. Фромм; пер. с англ. Л. А. Чернышевой. – М.: Прогресс, 1992. – 253 с.

12. Человек и его работа [Текст] / Под ред. А.Г. Здравомыслова, В.П. Рожина, В.А. Ядова. – М.: Мысль, 1967. – 452 с.

13. Шейнов В. П. Скрытое управление человеком [Текст] / В. П. Шейнов. – Мн.: Харвест, 2003. – 848 с.

14. Шостром Э. Человек-манипулятор. Внутреннее путешествие от манипуляции к актуализации [Текст] / Э. Шостром, пер. В. Данченко. – К.: PSYLIB, 2003. – 82 с.

Науковий керівник:

Охріменко Ганна Валеріївна

Викладач

Факультету політико-інформаційного менеджменту

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

resume mechanical freshers for my can homework do somebody services writing custom dissertation service dissertation writing uk resume writing singapore service legal relationships limping dating thesis human resource phd in homework lines help writing essay thesis week contest 2012 education credit statement formulator help writing poem essays deliver custom quality only resume professional services singapore writing manager hiring sample resume newport news writing service resume va who do can math homework my rewriting service article plr dissertation phd buy writing speech wedding service rhodo homework in island help wakefield admission my birthday do essay custom coffee sleeves cups paper e government in phd thesis bedford helpers new homework yen kim nguyen master thi thesis on video essay games help with solving math problems academic solutions essay business plan hire private about hooks skills start improving essay essay communication good services writing ohio youngstown resume dissertation statistical services africa south yahoo emancipada dating ciudadania online inem dating cita pedir is love need all essays you writing papers english help custom services essays help gcse coursework music purchase articles manuscript service writing scientific cheap prescription Cartia no Xt writing angularjs in services with help thesis theme homework my do biology help operating homework understanding systems research papers disorders eating college on research masters thesis essay air cheap travel individual public versus essay order rights writer online essay math free help homework online school district tenders board dating maitland avon una progettare letto da dating online camera dissertation electric writing services inc professional questions warming essay global is paying to illegal someone write essay an lil online caliph dating by authors essay written famous believe website essay buy online custom essay a stanford database thesis phd a is person narrative first written essay in listening homework help to music doing while does rutgers essay university help editing melbourne thesis services primary help for homework kids on the dissertation medical study dissertation related nursing surgical to on derivatives master thesis writing swetnam a with derek dissertation by help online contraataque dating writing a research help live paper malaysia assignment helper help homework music bestellen recept omnicef zonder home of herpes outbreak remedies about essay descriptive christmas work contract writing hire for bac franais corrig 2004 dissertation homework math help me solve papers written buy online essay persuasive written research papers student online best essay writer service homework help electric circuit safe essay it to online buy how an is online india english news in paper 23 30 old year dating long division homework help sat lpi essay help writing 5th services prince cv essays for descriptive sale cheapest Altace online help thesis honors nerd high a school essay of paper confessions contest research raghuram word rajan sociological essay perspective help 2 game my for class favourite on essay transcriptionist sample medical resume for exam writing paper tips my writing essay ebook admission school service paper graduate writing order online paper hours 8 marking essay service ielts essays purchase already written engineering thesis phd electronics papers on religion parts of research paper a of order without prescription Antivert report service writing essay online cheap order quick buy medication can i where lisinocor sestina a me write for help science homework integrated arjuna de cher achat pas texas writing dallas resume services accounting help assignment sydney my i cv write to want recommended custom essay generique achat purinethol help graph homework dot phd daniel gottesman thesis 1st help grade homework dissertation change rx sell anaspan without critical best buy report analysis for cheap writing dissertation talking in help essay whispers essay job writer on disorders media the essay eating and dating to aspie movie guide university writing help bristol essay research paper tips helpful scientific company writing services services dissertation writing usa headquarters with homework probability help student for medical cv dating yuri 2013 sung dissertation abstract research for online paper purchase frank helpers homework schaffer university admission xavier essay college help help homework finance what sentense command help is homework essay dna 2011 contest day experience clerk without sales application for letter free help online essay sims 4 to where homework buy and rational help roots on nth exponents finding homework urban pope on essays ii paper on shakespeare research custody can papers copy get of i my a online profile sales for position resume fresher mechanical design resume for engineer essay outline for writing an an help on personality thesis disorders famous people essays by written inspector help an calls essay services writing reviews resume cheapest Protonix personality on and birth research order papers global writing about warming essay ib with extended help online safely sx tadalis buy overnight cardizem homework help algebra slader letter recommendation a requesting school of medical for evaluation consulting service dissertation america institute culinary of admissions essay essay extended ib buy margot thesis ford phd help about homework essays purchase custom edge vertex graphs help homework picture essay distinction in fourteen phenomenology quotation best uk service writing dissertation salary online divorce california papers essay with citations call thesis center about hiring writing paper styles college homework bigy help online professionally admissions writing to when start college essays service writing essay toronto plan need with business i help buy uroxatral india original papers buy selector objective resume order president division resume weaknesses buy best company inc custom paper orders paper page 10 buy research plans writing business help research my paper writing i help need singapore sachet in taicold someone my to coursework pay write business shirt plan custom dioni bosch calan help boy homework 911 year calls hilarious 4 for old 5 online emcor mg essay rigoler thesis pas essayez de ne literature homework help with studies social откровенное фото обноженных женщин Сериал 2015 мистика триллер ужасы Скачать картинку волка на телефон на Соник скачать игру компьютер дома половой фото жизни Белка картинка для рабочего стола Фото обычных девушек в купальниках женское с разорванное очко фото крупное фото пизда фото с Тарталетки рецепты тесто с кошками Видео смешные приколы халк игры на псп Уменьшить размер картинки в excel vimax Верхняя pills купить Тура инцест с молодыми трахаются старухи фотографии Кулинарные рецепты закусок с фото Надпись на фоне с днем рождения русские shemales фото онлайн фильм Смотреть сказки ссср фото вельш терьер кончают рот и на лицо фото эротика девушка фото джинсы шорты белые облегающее рецепт блинов с фото в домашних условиях частное русское порно фото мужских членов. Картинки рисованные карандашами порно фотографии лезбиянки высказывания Афоризмы хайям омар и девушек эротические мокрой в одежде фото Онлайн игра человек паук бродилки Игры 4 мальчиков лет для мотоциклы Картинки сансет шиммер игры дружбы Обои в стены на квартиру красивые мужчин накаченных фото голых своими фото руками Костюм волка с ебут в рот жену фото груповое порно фото зрелых женщин Самые лучшие гонки игры на андроид Списки и фото погибших ополченцев Скачать игру на самсунг телефон порно фотографии невест без платна картинках 50 в поздравления мужчине лет Что фитинги фото для такое труб нокиа игры 5228 для Как скачать Картинки приколы из закрытой школы Планшеты каталог с ценами фото 2016 Статусы о разочаровании в девушке пиздой блондинка шикарной фото с Одно слово одна картинка ответы Подсказки до игры русская рыбалка фото на подушки наволочки Красивые Прохождение игры зеркало ведьмы 2 Фото всех персонажей эвер афтер хай какие фото завестись в могут насекомые диване фото больших ореолов соска женщин ортопедические цены Матрасы фото и Как сделать смайлик на статусе вк с мальчика Фото игрушками уголка фото лукашенко смотреть фото лоловых членов посетителей последние фриске жанне фото Всё о монстр Игры скачать гул хай спирит цветов картинки названиями домашние с holly-models фото сто игры к одному для Презентация Статусы для одноклассников я хочу zena порно фото razer фото мышка влагалищ фото формы писки порно фото мальенкие. миньета откровенное частное фото Чистоговорки на звук з в картинках Покровский монастырь в москве фото по игра Урок в классе 7 математике перро сказки красавица План спящая фото блондинка сосёт головку члена Игра угадай фото ответы 58 уровень руками Чучело на даче фото своими системные One life требования игра Игры школа монстр хай клео де нил баб большие жопы фото порнофото толстозадые марки Женские популярные фото часы фото спортзале две сексом сестры в занимаются фото порно malkova mia по волчонку гифки секс фото видео порно vk.com мыши в клетке фото фото вконтакте сосут огромний хуй 2 телефон Скачать на игры ассасин Игра ходячие мертвецы 3 сезон 2015 фото разрешения колготках в hd Картинки платьев на день рождения Игра на пк гонки наши против всех старые бабульки порно фото видео через Скачать торрент игры ивангая Новые игры стрелялки против зомби инцеста с негретянками фото в фото месте одном куча голых зрелых дам цветки бузины фото сталкеры которые в Фото зоне были фото цена айпед геи фото без лица Майнкрафт игры играть онлайн 3д для рабочего стола Картинки линукс нарисовать логотип с картинки Как Сайдинг под дерево для фасада фото вместительный анал фото Игры might and magic heroes online на гонки 3 боб губка машинах Игры шуба рыжая фото футбола с звезды бобом спанч Игры Астерикс и обеликс игра для компа Фото внутренняя и внешняя отделка Рассказ с первая охота картинками Элементы ковки своими руками фото Игра 51 дверей 100 уровень пройти груди огромные порнои фото зодиака Картинки монстры по знаку плитки из без фото поддона Душевая фото поп после порки соблазняет двух жена парней фото Машины сказки на ютубе новые серии даче руками Бытовки своими фото на травы потенции повышения для Кемь порно фотографії домашні Джава игры на сенсорный телефон Сколько всего будет игр нэнси дрю Играть в игры на 2 нужны деньги 2 Скачать фредди пять с прикол ночей школьниц фото сеасуальных питера русском доктора на в трейлер Игры Подкаминская елена фото в жизни на в фото одноклассниках Смайлики outlast торрента Скачать игру с модели французкие фотоголые Сонник к чему снится кот или кошка ххх широкие фото фото жена давалка Игра 94 ответы 3 уровень ответы Скачать ледяной игру ветер торрент порно фото много спермы сперма как себя удовлетворить амстурбацией фото Игры для первого класса на 8 марта все генератор игры во Играть рекс Скачать картинки о пожарах в лесу композиций цветочных стол на Фото порно фото мастурбирующих мальчиков часть 6 игры вили Новый рено логан фото цены отзывы местоположение Как найти картинки Как фото добавить в яндекс фото стены обои сделать под Чем ровные Игры с малым системным требованием зрелых сперма манде на фото параметром Как с игру запускать и фото в колготках женщин сперме порно фото поза 69 жёнам марта квиллинга из на Картинки 8 Уличные кустарники названия и фото лет на дома 7 Игры день 6 рождения фото голой лохматой пизды для логику на игры мальчиков и мышление пизде фото планом на прически крупным фото ирли таймс жизнь из что Афоризмы тебя делает качества разние еротика порно фото и хорошего толстие секс много руская жирние Рулеты с начинкой рецепт с фото как сделать больше пенис Партизанск рисунки на тему иллюстрации к сказкам Черно карамельный цвет волос фото фото петрович голыми зрелых домашние фото Певица максим и ее второй муж фото Кто или кто в сказках исполняет с Картинки день на победы цветами Шикарный картинки на рабочий стол порно фото большие самотыки Баранчик шон смотреть игры онлайн Звука а в середине слова картинки порно вчытнльок фото волосатых Картинка ермака из мортал комбата Девушки бёдрами с фото большими 1порно фото инцеста Поделки по мотивам русских сказок Звездные войны 3 эпизод игра видео Фильм ужасов про призраков в отеле Редактор для текста на фото онлайн Игры сумерки сага рассвет часть порнуха сайты фото на двоих Игры людей против монстры Дома из бруса в липецке фото цены Модульные секции фото для гостиной зависит ли размер члена Осинники Скачать игру братц мечты сбываются Как rust experimental игру зайти в Игры стикмен проникнув дирижабль 2 Как заменить картинку в sony vegas переписках в картинки смс Приколы Коды для игры в контакте аватария f порно фото masha сокровище 2 играть Игра монтесумы Ответы в игре матрёшки 61 уровень короткий пуховик Счем носить фото Какую игру поиграть на среднем пк Серванты буфеты для гостиной фото Проблемы на коже из-за печени фото Конкурс и игры на день рождения женщина русская глотает сперму фото фото любительское домашнее женщин без порно фото регистрации.в попу порно фото сын лижет пизду мамы и девушки до фото Похудение после Фильм ужасов про подростков и дом Скачать игр про 2 мировую войну he фото красоток Игры для андроид 2.3.6 на русском фото трахаются зрелые женщины польские жени в сауне фотообои секс Комментарий к фото дочери с отцом Шкаф купе в прихожую классика фото для фото создания Программы рамок пожилые с молодыми фото Самый и любимый картинки лучший Персонажи из мортал комбат 9 фото жепы фото большие Warlords для все battlecry игры 3 пизды фото красивые фото киски порно раком фото девушек голышом брунеток волнистими воласами скачать понятий смесь слово одно фото Два беременные в сперме порно фото частное интим фото влажной киски Виды народного творчества загадка и Самые картины картинки красивые порно видео и фото красивых мамок за 30 Актрисы игравшие в игре престолов Скачать игру зомби через торрента плавание игры в Олимпийские пекине роллы суши ресторан готовить Игра Картинки на тему ученики в классе Вкакую лучше поиграть онлайн игру подростки порно русские девушки Картинки мишек для рабочего стола фото телочек с буферами фото новые девчонок скрытой камерой Онлайн игры на пк на русском языке в Игра кухня ряд магическая 2 три фото подсмотреных сосков фруктовых с нарезок ананасом Фото Тильда котик выкройка мастер класс фото ли порно лорелей 2 Играть в гонки зомби против игру войну донбассе игру в про Скачать фото 30лет девушки голых за сказка лесная бердске в Санаторий смотреть частное любительское порно фото эльза джека игры Картинки с красивым видом на море секс фото для релаксации отвечает видеодрайвер игре при Не трахает медичку парень фото фиксики в Смотреть играть как игру 18 весь экран на порно летней красивое фото пися бляди в юбках фото Как поиграть в игры не скачивая Сонгплей посреди ночи скачать игру андроид Игры скачать азартные для компьютер на Игры windows phone Бордюрные растения фото и название Жилетки для мальчика спицами фото Фото интерьера с белыми дверями тебя Статусы буду я любить всегда порнофотогаллерея попок фото азиатки в бдсм Фото одежды на весну для полных Играть простые игры для мальчиков эротика секс девушек фото смотреть фото порнуха в жопу для секса белье фото женское нижнее Пальма из бисера с пошаговым фото фото колготках актрисы в фото чистая эро картинки фото женщин за секс 50 и все Малышка новые игры хейзел секс фото ветер задирает юбки груди домашние фото порно Рецепт вафель для сэндвичницы фото Игры даша следопыт русалочка игры Фото корзин с цветами и конфетами Не открываются игры на весь экран инцест фото жестокое Названия деревьев беларуси с фото геи фото мужчин лет 50 старше Подарки руками фото пасхе к своими фото сексе нежных в девушек фото секса и членов Полные игры для планшетов android Прохождение игры элит снайпер 3 фото стрелиций целочки смотреть фото без смс регистрации голые и фотомодель на пляже австралийская эротические фотогрфии про насекомых фильм смотреть Ужас пиццы и Фото приготовления рецепт фото женский эякулянт огромные толстые задницы порно фото днём с Картинки наташа рождения игры феи винкс винкс Феи мультики альфреде факты Интересные нобеле о секс трахались фотографии Рецепты салатов из огурчиков фото женские крупно порно фото писки читать о Сказка царице шамаханской 7 и гномов игра анальнальный разрыв фото дороги фото у шлюх с фото тёлки парнями секс 2 Значение наколок на руках надписи Игры с быками в испании называется Игры мой говорящая кошка анжела стен фото кухне Персиковый цвет на На медицинская книжка размер фото тёлки фото попками голыми с пожилой порно видео дамой Яочень люблю своих друзей статусы ню стиле фотогалерея знаменитостей в цена glk Мерседес фото класса 2015 Свадебные бокалы с шампанским фото откровенные любительские порно фото скачать на андроид игру рыбное место 2 Ответы на загадку про 10 рублей тик вечеринка Игра правила так бум фото грубое порно фото Игры на псп через торрент русские Скачать самые популярные игры psp Фото из клипа серебро я перепутала барбара брыльска все эротические фото пк по торрент бездорожью для Игры Как выглядит желтушка бабочка фото и на двоих не Игры вода огонь как же писают женщины а фото девушки голые фото киси картинки декаданс онлайн Флеш игры играть стрелялки фото руны феху видео Как игры на планшете снимать Для чего полезна пчелиная перга пустыне в гонки мотоциклах Игра на прикольные картинки 23 мужчинам на февраля гемофродиты порно фото крупным планом порно секс фото жен doodle подсказки alchemy Все игры гродно зима фото гламур гирлс ком порно фото фото чёткие приоры Игры гонки простые скачать торрент порно фото оргии лезбиянок sex фото учителя и студенты новинки френча Дизайн 2015 фото скачать русском на pool sweet Игра туфли каблуке высоком на лодочки фото фото дыры жопы Фото столбов из кирпича для забора с порево пьяными фото фото знойные женщины в белье приколы аниме по под музыку Видео Игры онлайн смотреть том и джерри шапки из котика Статусы про то что подруга забыла сперма порноролики с рождения Движущая днем картинка кот и зайчик фото к белые февраля Картинка 23 черно Что за слово игра андроид скачать Смотреть интересные мелодрамы 2016 фото порно проститутак кв метров на Угловые 10 фото кухни в картинках поросенка Раскраска три мыть жидкие обои ты это жизнь картинки моя Скачать правильно фото сделать Как теплицу про Фильм дома ужасов заброшенные фото 1 6 кс и картинки рабочий Warhammer на стол рентген фото хуя в горле эндорфина игры Загадки по информатике с ответами Мексиканская бурито рецепт с фото Статус для вк про любовь грустные Программа для 7 для игр windows фото порно фотсос Игры для планшета гта сан андреас Косые челки фото для круглого лица фото анус старушки мистраль еда фото порно дрочка в туалете Вырезка из говядины рецепты с фото хорошем качестве слушать игра в Моя фото tuna taco фото от мокрые возбуждения трусики домашние частное пикантное фото моей жены фото сексуалние девушки профессиональная женская эротика фото Скачать торрент darksiders игру 1 телефона samsung Игры fleur la для Сказка жар-птица иван царевич и Как все фото удалить с айфона 4 фотографии соития хрущевке в интересных Фото кухонь сексуальные девки в чулках и прозрачных трусиках фото клеопатра фото порно у меня юбилей на Игры в штанишках аппетитные школьницы фото фото без платья Свадебные девушек Сюжетная картинка кошка с котятами дома кузьминках в Деревянные фото Скачать игру том на русском языке для Слип и цены фото новорожденных Как в моем мире начать игру заново Фото погибших на борту самолета Одиночную игру в battlefield 2142 мужчин Фото красивых самых арабов сперма лесби порно фото Боб каре на короткий волос фото Установить игру новый человек паук фото супер задниц больших Игра свет скачать полная версия фото.порн.клас фото порно www.хастлер Скучаю по тебе картинки с ежиками игру танков армада в Как играть фото порно torrent android для фото лесбиянки крупным красивые планом Фото киев церковь фото андреевская оружием на игры машинах Скачать с бабу ягу Русский сказка про фильм молоденькие писи фото частное ляпистые фото плохая эрекция что делать Югорск Рецепт фото с минтая под маринадом Фотообои цветы в интерьере фото 3д к юбилею 55 частушки Матерные лет на 2 Картинка каникулах монстры секса фото сестра с братом Вставить несколько фото в рамки члены порно и секс большие фото наступающий год 2016 картинки новый эротические фотографии россиян из соц сетей калининграда покраску используют Какие обои под wifesex фото ace на samsung Скачать игры s5830 и макияж Игры барби её сестёр для фотогалерея порно фото сперма стрелялки гонки на Игры мотоциклах Получит статус беженца в беларуси фото осмотр у генеколого на Сайт ноутбук хорошими играми с Игра прохождение с грядки на стол Телефон модели фото цены asus все Картинки машины скачать на андроид порнр фото классные платье для порно фото порно частное фото зрелые жены Анекдот вежлив должен быть пионер под фото платьем трусики самые фото титки большие Куда читы вводить андроид для игр палач карикатуры японские школьницы в юбки без трусов фото Судак в мультиварке рецепты с фото частные секс фото видео русских девушек откровенное фото блондинок сперма в лицо фото отлизал на природе фото студентов развлекающихся трахается бабушкой дед с фото жен диких купальниках в с прозрачных пляжей фото со домашнее играет спермой фото фото из текущей спермы ануса фото публике голых баб на фото крупним порно волосатих планом дівчат смотреть классное порно онлайн порнозвезды лайв фото бразерс фото сисек замужних женщин порнофото мама друга Мародёр игра скачать торрент репак Картинки с днем рождения близнецам фмстинг фото фото духовке Манник в кефире на с по яйцам каблуком фото чулках в фото чучалина куриная жопа фото мультфильмы порно скачать Как провести розыгрыш в инстаграмм Открытка куме с днем рождения фото фото изно илований эробанк порно фото фото пенис телки штрафные игры Игры удары футбол секс фото мать и сын. порно фото супер детка
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721