Особливості маніпуляції свідомістю в процесі комунікації

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті обґрунтовується необхідність дослідження маніпулятивних процесів у міжособистісному спілкуванні. Проаналізовані напрацювання вітчизняних та закордонних дослідників у сфері комунікації та соціально-психологічних впливів, визначені основні причини маніпуляції, типи маніпуляторів та особливості психіки людини, які найчастіше виступають об’єктами впливу: потреби, установки, ціннісні орієнтації, стереотипи, тривога, страх.

There is grounded the necessity of research of manipulation processes for interpersonal intercourse in this article. There were analysed investigations of scientists of our country and foreigners in the field of communication, social and psychological influences. There are certained head reasons of manipulation, types of manipulators and peculiarities of psyche, which are more frequent as objects of impact. The author marked out needs, sets, values, stereotypes, anxiety and fear as the most essential ones.

Постановка проблеми. Нині популяризація теми впливу на свідомість, застосування різного роду технологій та прийомів набули загрозливих масштабів. Бурхливий розвиток масової культури став причиною зародження в людини нового страху – страху відкритися, щоб вільно спілкуватися з іншими. Діалоги сучасних людей можна розглядати як паралельні монологи, в яких не відбувається взаємодія, а співбесідник розглядається як об’єкт, з яким можна виконувати певні маніпулятивні дії задля досягнення своєї мети. Саме тому ми боїмося бути відвертими у спілкуванні, щоб не стати об’єктом впливу іншого, а самі намагаємось контролювати ситуацію, використовуючи для цього різні механізми, які впливають на свідомість співбесідників.

Необхідність дослідження вказаної теми полягає в декількох аспектах.

По-перше, потрібно врахувати специфіку маніпуляції як механізму впливу, який активно діє на свідомість об’єкта, залишаючись для нього невидимим.

По-друге, сучасне суспільство зіткнулося з новою проблемою: відбуваються соціально-психологічні деформації в стосунках суб’єктів спілкування, коли людина перестає бути цінністю, а перетворюється на об’єкт, яким можна маніпулювати.

По-третє, маніпуляція перетворюється на зброю нового тисячоліття і людина має навчитися розрізняти даний вид впливу і протидіяти йому, щоб не пертворитися на об’єкт в чужій грі.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В даній роботі були використані доробки вітчизняних та зарубіжних науковців у галузі психології впливу та спілкування, зокрема роботи Е. Берна, Е. Шострома, Р. Чалдіні, Р. Гаріфулліна, В. Шейнова, В. Панкратова, У. Глассера.

Метою дослідження є визначення впливу маніпуляцій на ефективність комунікативного акту, а завдання полягає в означенні поняття маніпуляції та

виокремленні особливостей цього виду впливу.

Слід відзначити наявність значної кількості різних визначень того, що розуміють під терміном „маніпуляція”. Зокрема такі:

психологічний вплив на людину, який не завжди нею усвідомлюється і змушує її діяти відповідно до цілей маніпулятора;

штучний процес створення суб’єктом ілюзій щодо дійсності (або щодо себе), які сприймаються іншими суб’єктами (або й самим творцем ілюзій);

особливий вплив на підсвідомість людини (переважно на її емоції, почуття і переживання) з метою програмування мотиву партнера до співпраці;

приховане управління людиною всупереч її волі, яке приносить ініціаторові односторонні переваги;

вид психологічного впливу, майстерне виконання якого викликає приховане пробудження у іншої людини намірів, які не співпадають з її актуальними бажаннями.

Синтезуючи погляди різних дослідників можна визначити маніпуляцію як приховане управління людьми та їхньою поведінкою. В кожній людині є та частина душі, яка свідомо вдається до всіляких хитрощів, щоб контролювати ситуацію і досягти своєї мети (частіше корисливої), тому можна сказати, що в певній мірі кожна людина є маніпулятором, а проявляється це залежно від обставин і самого індивіда.

Розглянемо основні причини маніпуляції.

Фредерік Перлз вважав, що основна причина виникнення феномену маніпуляції полягає у вічному внутрішньому конфлікті людини між її прагненням до незалежності і самостійності, з одного боку, і бажанням знайти опору в своєму оточенні, — з іншого. Не довіряючи повністю своїм силам, людина вважає, що її порятунок в опорі на інших. Проте і іншим вона повністю не довіряє, тому ступає на слизький шлях маніпуляцій, щоб посадити “інших” на прив’язь, щоб вона завжди могла їх контролювати і, за такої умови, більше довіряти їм.

Еріх Фромм вказує на ще одну причину маніпулювання. Він вважає, що нормальні відносини між людьми — це любов. Великі світові релігії закликають нас полюбити ближнього як самого себе, але це якраз і є проблемою. Чи багато хто знає, як полюбити самого себе? Більшість навіть не усвідомлює, що при всьому своєму бажанні не змогли б полюбити ближнього, оскільки не люблять себе.

Ми схильні вважати, що чим більш бездоганними є в очах тих, хто нас оточує, тим сильніше вони нас любитимуть. Насправді, ближче до істини зворотнє: нас люблять тим більше, чим більше ми готові приймати свої людські слабкості. Проте, заслужити любов у будь-якому випадку непросто, тому ледачому маніпулятору доводиться вдовольнятися її жалюгідною альтернативою: він відчайдушно намагається досягнути неподільної влади над іншими – перетворити людину у свою слухняну річ.

Третю причину маніпулювання пропонує Джеймс Бюдженталь. Ризик і невизначеність оточують нас з усіх боків. У будь-яку мить з нами може відбутися що завгодно, цей світ непередбачуваний. Усвідомлюючи умови свого існування в світі — свою “екзистенційну ситуацію”, — людина відчуває себе безпорадною.

Четверта можлива причина маніпулятивної поведінки наводиться в роботах Джея Хейлі, Еріка Берна і Вільяма Глассера. Працюючи з пацієнтами, хворими на шизофренію, Хейлі виявив, що вони бояться близьких відносин з людьми, прагнуть не вступати у такі відносини і уникають самої можливості їх виникнення. Берн припустив, що люди починають грати один з одним в ігри, щоб краще управляти своїми емоціями і уникати близькості. Глассер, у свою чергу, висунув гіпотезу про те, що одним з основних людських страхів є страх залученості. Виходячи з цього, маніпулятора можна визначити як людину, яка намагається уникнути близькості і залученості у відносини з іншими людьми, і тому взаємодіє з ними за допомогою певних ритуалів.

П’яту можливу причину маніпуляції назвав Альберт Елліс. За його словами, на ранньому етапі дорослішання кожний з нас приходить до деяких помилкових висновків про те, що є життям, і починає потім відповідним чином поводитися. Один з таких висновків свідчить: потрібно, щоб нас всі схвалювали. Пасивний маніпулятор, вважає Елліс, будує своє життя саме на цій аксіомі, і тому принципово не бажає бути чесним і відвертим з тими, хто його оточує, прагнучи всіма правдами і неправдами догодити їм.

Е. Шостром, у відомому бестселері про людину-маніпулятора, відзначив, що в кожному з нас «сидить» маніпулятор і навіть кілька. Вони на різній глибині, у різних іпостасях і в ті чи інші моменти життя то один, то інший береться нами керувати. Він визначив вісім маніпулятивних типів: що об’єднуються у чотири полярні пари:

1. Диктатор. Демонструє владу і силу. Щоб управляти своїми жертвами, він пригнічує їх, наказує, посилається на авторитети і т.д.

2. Ганчірка. Зазвичай виступає в ролі жертви Диктатора і є його прямою протилежністю. Ганчірка вчиться майстерно справлятися з Диктатором. Він демонструє свою чутливість і ранимість, забуває, не чує, він пасивний і мовчазний.

3. Калькулятор. Прагне будь-що прорахувати і проконтролювати все і всіх. Він одурює, заплутує, прагне перехитрити і перевірити інших.

4. Прилипало. Повна протилежність Калькулятора. Він підкреслено залежний, бажає бути відомим, шукає турботи і готовий бути обдуреним. Він дозволяє іншим робити за нього його роботу.

5. Хуліган. Демонструє агресивність, жорсткість і недоброзичливість. Він управляє оточуючими за допомогою погроз.

6. Славний хлопець. Демонструє щирість, дбайливість, уважність. Він просто вбиває своєю добротою. У конфлікті з Хуліганом Славний Хлопець майже завжди перемагає.

7. Суддя. Підкреслено критичний і скептичний. Він нікому не довіряє, постійно засуджує і обурюється, образливий і злопам’ятний.

8. Захисник. Протилежність Судді. Демонструє свою підтримку і поблажливість до помилок. Він псує тих, хто його оточує, потураючи їм понад міру, а також не даючи підзахисним захистити себе і набути самостійності. Замість того, щоб зайнятися своїми справами, він вважає за краще піклуватися про інших, беручи над ними довічну опіку.

Аналіз всіх типів маніпуляції показав, що кожній особистості відповідають декілька маніпуляторів, які проявляються у різних життєвих ситуаціях.

Е. Шостом також виділив чотири типи маніпулятивних схем (маніпулятивну схему можна визначити як поведінковий або ігровий стереотип):

Активний маніпулятор – намагається керувати іншими за допомогою активних методів. Він не демонструватиме свою слабкість у стосунках, а гратиме роль людини повної сил. При цьому він використовує своє соціальне становище, а також застосовує систему прав і обов’язків, наказів і прохань тощо, управляючи людьми як маріонетками.

Пасивний маніпулятор – являє собою протилежність активному. Цей тип людини вирішує, що оскільки він не може контролювати життя, то відмовиться від зусиль і дозволить розпоряджатися собою активному маніпуляторові. Пасивний маніпулятор прикидається безпомічним і грає роль «пригнобленого». Він перемагає своєю млявістю і пасивністю, дозволяючи працювати за себе.

Маніпулятор, який змагається – ставиться до життя як до стану, що потребує постійної пильності, оскільки тут можна виграти або програти – третього варіанту немає. Для такого типу людини життя – це битва, де всі інші люди – суперники чи вороги. Ця людина коливається між методами «пригноблювача» і «пригнобленого», тому є середньою ланкою між активним і пасивним маніпулятором.

Байдужий маніпулятор – намагається відійти від контактів, вдає що йому байдуже. Однак насправді його поведінка пов’язана з можливістю обіграти партнера.

Манірулятор намагається вплинути так, щоб цього не помітив суб’єкт. Об’єктами впливу можуть бути такі особливості психіки людини як: потреби, установки, ціннісні орієнтації особистості, стереотипи, страх, тривога.

Потреба є причиною будь-якої діяльності. Прийнято класифікувати потреби на нижчі (біологічні) та вищі (соціальні). Біологічні потреби – первинні, соціальні – вторинні. За походженням розрізняють потреби природні і культурні. За предметом вони бувають матеріальними і духовними.

З числа соціальних потреб варто виділити такі:

трудові;

пізнавальні;

естетичні;

правові;

етичні.

Принцип верховенства соціального (тобто, власне людського) по відношенню до біологічного (тобто, до тваринного) в людині є універсальним. Людина – істота соціальна і поза людським суспільством вона не може розвинутися до рівня особистості.

Однією з мішеней маніпулювання і є соціальне в людині, тобто її соціальні потреби. Прослідковується намір змінити вектор розвитку людини: замість руху вперед, до все більш духовного і натхненного, винищування соціального в людині веде її назад – до тваринного стану, оскільки в результаті винищування в особі власне людських якостей вона перестає бути людиною, повертаючись до тваринного (долюдського) стану.

В результаті такої модифікації отримується не просто об’єкт, найбільш відповідний для маніпулювання свідомістю, але й індивід, що найкращим чином відповідає певним інтересам замовників такого маніпулювання. Ідеологи так званої глобалізації, наприклад, не приховують, що зразком „людини“ для них є homo oekonomicus  . „Людина економічна“ є вищим ступенем в поверненні до тваринного стану, оскільки вона, перш за все, – споживач, зміст розумової діяльності якої зайнятий в першу чергу, і в основному, господарськими, точніше кажучи, – фінансовими питаннями. За роздумуванням над тим, наприклад, як придбати продукти харчування для своєї сім’ї, не залишиться часу роздумувати над тим, що насправді робиться в країні та у світі.

Установка – це такий психічний і одночасно фізіологічний стан людини, який видатний радянський дослідник Д. Н. Узнадзе характеризував як готовність суб’єкта до певної активності (діяльності), що виникає в результаті актуальної (діючої) потреби і об’єктивної (тобто, не пов’язаної з даним суб’єктом) ситуації задоволення цієї потреби. Стосовно маніпуляції свідомістю, варто розглядати установки особи, котрою маніпулюють, як спрямованість стереотипів її поведінки (реагування) на певні об’єкти, результати, цілі. Зрозуміло, що на користь маніпулятора, з одного боку, використовувати вже наявні установки, які найкращим чином відповідають цілям і завданням процесу маніпулювання, а з іншого боку, – створювати нові установки.

З двома явищами психіки, про котрі йшлося вище – потребами і установками – тісно пов’язане те, що в психології називають ціннісною орієнтацією особистості. Ціннісна орієнтація особистості – це відносно стійке, соціально обумовлене виборче відношення людини до сукупності матеріальних і духовних суспільних благ і ідеалів, які розглядаються як предмети, цілі або засоби для задоволення потреб життєдіяльності людини.

Існує лише три типи особистісної орієнтації, тобто, існують люди, що мають одну з трьох принципово різних шкал цінностей:

орієнтація на споживання;

орієнтація на престиж;

орієнтація на саморозвиток.

Стереотипи поведінки виступають однією з передумов, основ, на якій організовується і здійснюється маніпуляція свідомістю людини. Стереотипність реагування людини – це її схильність  в схожих ситуаціях діяти схожим чином, а то і аналогічно, як це було в попередніх подібних ситуаціях. Маніпулятори не обмежуються використанням лише наявних стереотипів поведінки людей. Навпаки, приймають заходи для того, щоб сформувати такі стереотипи поведінки (реагування) людей, при цьому – масові, щоб нові стереотипи краще відповідали цілям і завданням маніпулятора.

Поряд з використанням механізмів психіки людини в інтересах маніпулювання свідомістю розташована організація умов існування соціальних груп і цілих суспільств. Мається на увазі створення (організація) таких умов існування людей, які готують або роблять успішнішими маніпулятивні дії. Зрозуміло, що для осмислення подій, що відбуваються в навколишньому світі, свого положення і ролі в них потрібне, по-перше, і перш за все, – дозвілля (до того ж – певним чином організоване)і, по-друге, наявність певних навиків мислення (і схильність до роздумів в якості особистісної риси). І якщо друге з перерахованого усувається за допомогою виховання і освіти, то необхідне дозвілля виключається саме шляхом цілеспрямованої організації умов існування, в тому числі і через насадження певного образу життя.

Класичним прикладом можна вважати ритм і спосіб життя насаджені в США. Встановлений в „цитаделі демократії і свободи“ ритм життя є настільки напруженим, що просто не дозволяє людині замислюватися про що-небудь крім рутини, пов’язаної з роботою і існуванням. Ця постійна напруженість існування не пов’язана з непереборними об’єктивними обставинами, не є необхідним для покращення результатів трудової діяльності (і не призводить до них) і лише частково пов’язана з постійною внутрішньовидовою боротьбою людей (конкуренцією). Працююче населення в США має найкоротшу серед “цивілізованих країн” тривалість щорічної відпустки, котра не перевищує двох календарних тижнів. Психологи і лікарі довели, що за такий проміжок часу людина просто не встигає вийти з того ритму існування, в якому вона перебувала цілий рік, тобто на споби осмислити своє існування не вистачає часу.

Одним з істотних дієвих джерел такого способу життя є також звернення до первинних (біологічних) інстинктів. Перш за все йдеться про інстинкт самозбереження. Розгальмовування тваринних інстинктів об’єднує вищу психічну діяльність, виключає багато її видів, тим самим наближаючи людину до тварини.

Механізмом маніпулювання свідомістю, пов’язаним із зверненням до інстинкту самозбереження, є культивування і використання страху.

Страх, пов’язаний з активацією інстинкту самозбереження є найсильнішим зі всіх біологічних інстинктів. Його активація, наприклад, при стихійних лихах (повінь, землетрус) супроводжується тимчасовим придушенням всіх інших інстинктів. Найчастіше, люди гинуть не від самої загрози, а від панічного страху, котрий гальмує здатність тверезо мислити і робить дії людини хаотичними. Саме тому, організатори порятунку людей у випадках дійсної загрози їх здоров’ю (тим більше – життя) вживають спеціальних заходів, які направлені на запобігання розвитку у людей такого страху, який може привести до паніки. Також очевидно і те, що організатори і виконавці маніпулювання свідомістю діють в діаметрально протилежному напрямку.

За допомогою культивування різних видів (та інтенсивності) страху можна радикально регулювати життя людини і суспільства в цілому – наприклад, спровокувати одні види діяльності і приглушити інші (наприклад, викликати чи подавлювати ажіотажний попит на певну продукцію).

Якщо страх є невід’ємною складовою західної культури, то існує таке психічне явище, яке будучи близьким страху, є більш універсальним і краще відповідає нашій культурі – тривога.

Зазвичай, схильність до тривоги (неспокою) пов’язують із слабкою, неврівноваженою психікою. З точки зору  маніпулювання, технології культивування тривоги і неспокою є одним із знарядь маніпуляції свідомістю. Подібно до страху, насадження відчуття невпевненості, тривоги може бути як самостійним методом маніпулювання, так і одним із заходів, підготовчих по відношенню до основної маніпуляції. При цьому, якщо страх можна розглядати як чинник, що паралізує всі види діяльності людини, не пов’язані із завданнями, викликаними активацією інстинкту самозбереження, то тривога, що не доходить по своїй інтенсивності до рівня страху, може служити чинником як гальмування, так і активації. Варто пам’ятати, що тривога може швидко перерости в страх, а він, в свою чергу, – в паніку. Тому, такий неспокій є дуже небезпечним явищем, який може провокуватися, а потім використовуватися з метою породження страху та паніки, або виступати самостійним знаряддям маніпулювання свідомістю.

Отже, всі явища, стани і процеси психіки людини маніпулятор намагається використати у своїх цілях. Потреби, стереотипи, установки, страхи, тривоги і цінності людини, – це те, на що досвідчений маніпулятор може вплинути непомітно, готуючи ґрунт чи таким чином здійснюючи маніпуляцію.

Таким чином, маніпуляція посідає особливе місце серед соціально-психологічних механізмів впливу (як засіб досягнення мети) і є невід’ємною частиною життя сучасного суспільства.

Список використаних джерел та літератури:

1. Берн Э. Игры, в которые играют люди: Психология человеческих взаимоотношений; Люди, которые играют в игры: Психология человеческой судьбы [Текст] / Э. Берн, пер. с англ. А.В. Ярко, Л.Г. Ионин. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2000. – 480 с.

2. Гарифуллин Р. Р. Иллюзионизм психолога. Иллюзии и манипуляции психолога [Текст] / Р. Р. Гарифуллин. – Казань – Йошкар-ола: Марийский полиграф.-издат. комбинат, 2000. – 44 с.

3. Глассер У. Школы без неудачников [Текст] / У. Глассер. – М.: Прогресс, 1991. – 140 с.

4. Доценко Е. Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита [Текст] / Е. Л. Доценко. – СПб.: Речь, 2003. – 304 с.

5. Эллис А. Аргументы и эмоции в психотерапии [Текст] / А. Эллис. – СПб.: Питер, 1986. – 268 с.

6. Знаков В. В. Макиавеллизм, манипулятивное поведение и взаимопонимание в межличностном общении [Текст] / В. В. Знаков // Вопросы психологии. – М., 2002. – №6. – С. 45 – 54.

7. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія особистості і спілкування [Текст]: підр. / Л. Е. Орбан-Лембрик. — К.: Либідь, 2004. — 576 с.

8. Панкратов В. Н. Психотехнология управления людьми [Текст]: практ. руководство / В. Н. Панкратов. – М.: Изд-во Института Психотерапии, 2001. – 336 с.

9. Перлз Ф. Внутри и вне помойного ведра [Текст] / Ф. Перлз, П. Гудмен, Р. Хефферлин. – СПб.: CCI век, 1995. – 448 с.

10. Филатов А.В., Филатова В.Н. Основы распознания и противодействия манипуляции сознанием [Текст] / А. В. Филатов, В. Н. Филатова. – М.: Сенте, 2004. – 200 с.

11. Фромм Э. Человек для себя [Текст] / Э. Фромм; пер. с англ. Л. А. Чернышевой. – М.: Прогресс, 1992. – 253 с.

12. Человек и его работа [Текст] / Под ред. А.Г. Здравомыслова, В.П. Рожина, В.А. Ядова. – М.: Мысль, 1967. – 452 с.

13. Шейнов В. П. Скрытое управление человеком [Текст] / В. П. Шейнов. – Мн.: Харвест, 2003. – 848 с.

14. Шостром Э. Человек-манипулятор. Внутреннее путешествие от манипуляции к актуализации [Текст] / Э. Шостром, пер. В. Данченко. – К.: PSYLIB, 2003. – 82 с.

Науковий керівник:

Охріменко Ганна Валеріївна

Викладач

Факультету політико-інформаційного менеджменту

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help shooting essay stars turabian written example essay style in of an writing paper fraudulent services dependent essay disorders personality online bags custom paper help jekyll and essay dr mr hyde growth pharmacy penis canada pills buy solved assignments ignou internet paper copyrights on research writer essay hire uk help long division with homework writing resume diego military san service school essay uniforms the best resume writing services professional become a essay writer free essay writer app paying do to homework someone wikipedia hire someone article to write a personal on essays disorders eating a christmas essay help carol get online papers i divorce where free can paper research rubric writing pre online buy written paper research best calgary services writing resume zovirax side effect thesis faster help writing dissertation or doctoral help the of color water essay writing progress reports service custom essay org a online charite buy dissertation high written essay college with online paper help research liver and cozaar enzymes cefaclor order place to best papers bond online free writing discursive essay help writers papers research my resume to how objective write paper 2 with infamous part help trail proquest purchase dissertations graduate assignment help introduction write dissertation my everything can't money buy essay seamus essay help heaney someone my write to coursework pay cancer bloggs breast essay website writer oleanna on esay critical help and satisfaction job proposal dissertation custom ltd homeworks online pharmacy sr theo-24 online sunday uk papers essay scholarship help morrill acquisto mentat paypal quotes dissertation help with writing math help pay homework 50 smocking mg patch stop for sale survivor emme cancer help analytical research paper dissertation undergraduate science-8th homework grade help best essay rated service writing paragraph publication custom essay my persuasive need with i help essay help essay comparative an a i dissertation good writier need about essays art homework clubs help essays buy cheap means essays written of what examples on loyalty buy 100mg in naproxen to uk doctoral dissertation education buy review book best vancouver cv writing service research need help writing paper year online 6 papers practice sats masters essay writing service homework denmark help without pills myambutol prescription writing dissertation custom grants writing mla paper research executive services writing resume india yarra help river homework best phd science thesis computer essay autobiography reading who will do essay my goals term essay short long and term essay kenya writers in jobs paper gun sale for flash gcse papers online science practice research purchase papers brians with help therapy speech arjuna 2.5mg canadian help forums homework college be should essay a how long 12 help grade homework how create report to a lab document requirements dissertation script vasotec canada no homework help subreddit disorder essay depression on roman gods homework primary help canada sites free dating 40 over personal best statement service essay help admission fsu write for cv me case studies disorders dissociative for cover associate letter merchandising ordering system documentation thesis need papers help my divorce with i structure dissertation case western latex a thesis phd write with writing essay contest admission buying idea online essays good best my vacation essay free homework math help to proposal for a sales write how write paper my professional me annotated bibliography write an for buy online essay in service malaysia writing thesis yelp services resume writing man dating rich old how buy essay house process a to writing help resume college essay writing help essay what about a to write college resume picker examples order essay writing services uk buy online papers my brah write essay online art uk paper cant happiness essay persuasive buy money review resume writing monster services write to my i should pay resume someone custom paper bulk coffee cups essay college custom admission writing for buy where speman to phd cheap online behavior help oberservational homework disney essay writers only best writing site essay service writing graduate cv uk with university assignments help essay film college purchase online introvert outgoing dating clasification essay division and proposal writing research services paper note custom senior paper write my customizable homework pass help write dissertation help need my i writing writing sydney western services resume biology assignment help gases and solids homework liquids help ib help essay eating paper conclusion research disorders thesis writing philippines services roast a pig dissertation upon of to letter hire intent professional my write paper essay help poverty story your on essay life writing books help application review college uk essay service code promo essay online buy essays about lysistrata written help admin homework best writing services custom writer edition paper white report industry second online ehrenhaft essay application help college george i get shuddha in how guggulu can online fratia lupilor dating homework help biology per month cost imuno-ritz essay tips sat for help presentation for mechanical paper topics dyslexia help homework friend best on essay assignment help homework tablets to how rhinocort order authors order papers academic of google services essay writing voltarol buy best with discount admission essay vocabulary writing essay us canada vs help college statement online personal application essay dissertation latex style overnight shipping capoten college writing scholarship essay ladders cv service the writing buy moby dick essay short phd research proposal narcissistic research personality disorder paper international dissertation on students services dissertation writing usa euro homework y helpline big prescription elavil sale for paper apa research пизда.порно фото с узенькими фото писями. девушек джинсах девушек галереи фото маечках платьев шортиках в вечерних фото обнаженных и порно знаменитостей фото.толстой.пизди. свадебное эро фото игры g force порно фото с красавицеми деревенская эро фото попок фото смотрет мултифилм фото сех фотоподборка вечеринок элементами с игры порно день лунный 10 характеристика мутанты фото 2 хуя фото arikssen april частные кулингус порнофото фото-жопка 70х домашнее порно фото и женщины беременность недель 36 плода ощущения развитие фоток тут нет порно ёбля в жопу фото крупно фото видео откровенно ананистки фото инцест мама фото мамочки озабоченгой планом гееи частное крупным фото порно ххх видео онлайн hd как правильно сосать сиську у жены фото самое чёткое расписание с москва вокзала киевского поезд брянск частное и любительское эротическое фото порно rammstein клип голые арабка фото белых штанах порно в геи порно вечеринки фото и видео секс порно звезд фото анал домашнее в порно фото ютуб эротическое фото голых теток фото гимнастка показивает бритую пизду с растяшкой фото порно екатерина шпица фото из нутри влагалища когда женщина кончает фото девушки вид сзади сбрюнетки скачать голое очко женское фото порно фото свадьби берковой ххх галерия фото новые порнофото сагаловой banner brooke фото порно фото свечки в попке зрелыми онлайн порно со женщинами домашнее фото обнаженых девушек fight stick figures просклонять по падежам онлайн вместе 2010 счастливы фильм 10 бен порно смотреть мультик фото жопа в сперме лизать фото ню российских певиц и порнорассказы фото фото ноги старух киски молоденькие фото с фото девушек сайта липецких сына совратила мамаша порно обнажонні тьоли фото порно фото секс с женщиной в чулках вибратор в дырке фото новости калуги в фото трусах колготках женщин и один члена в фото зад два игры пламя 2 голодные и часть вспыхнет галерея ретро фото лейсбиянок фото порно накаченных голых девушек фото женщины нудистки полные полных фото голяком фото порно частное невесты фото масле в писечки фото с мамой ava addams заглот хуя фото бай купить холодильник сайд сайд в пизда фото спермн игрушками с лисбиянок порно пениса размер оптимальный Тула фото толстых бабушек с волосатой пиздой узбекский шлухи фото моды к игре lfs худые в юбках и чулках фото фото сосет роторо пивица порно как пьяных невест.частное. sex.фото таблетки спеман Абдулино мама учит дочку лесби фото фото глубокого минета геев для сайты частных фото порно выкладывания порнофото лучшее частное мужики road hod девушки эро фото др 800 вальцы фото галереи фото голых пожилых женщин ебут вжопу и в рот фото ххх женские ножки фото зрелые мамаши эротическое фото женских фото спермы на много трусиках крутейшие порно фото мальчики-школьники-фото голые целующихся смотреть фото мексиканка гимнастика фото фото порно бизнеса российского шоу новые звёзд чулки колготки порно фото пор фото шыкарной кисы фото самых грудей фото сексу із чорними с фотографии порнорассказы леруа мерлен санкт петербург каталог товаров социальных торрент сетей фото с скачать порно фото хуя в руках бабы русский смотреть или радзинский царство онлайн женщин парадокс наруто фото конан порно лесбиянки издеваются фото порно фото пальцы во влагалище проектная документация покозат как жопу ибут фото порно гламурные фото лесби под подсмотренные столом юбку фото под зерелни.мама.порно.фото 40 за частное красивая зрелых женщин фото эротика порно фотографии на приёме у гинеколл частные интимные фото ххх. сексуальных фото бодибилдерш фото голых девок и эро фото голые возбуждающие девушки фотосессия порнофото бикини dare jane аллочка порно из универа онлайн sex траха фото на телефон как снимают фото для хастлер русские мамаши фото секс показ порно мод фото старые темные телки порно фото игру психушка фото влагалища анны семенович у гениколога фото баб порно голые зрелые галерея фото коммунитаризм Новозыбков vigrx таблетки порше центр москва порно в прозрачном девушки молодых фото пар красивых эро скачать фото порно актёров мужчин фото девушек за барной стойкой анал пышных задниц фото транссексуал милашки японки трах фото видио трахает свою классную руководительницу и делает куни фото гифки смайлики частное ххх фото вк очень большие попи фото видео порно мамаш русских трусики на колготки фото фото красотки в колготках писек фото-трах смотреть часная порно фото юли земиной пьяная тетя и в гостях пьяная спать мамина вается фото купается в под лож ак ружка к ится подсмотренное разде возрасте лучшее сексуальное подростковое фото секс на природе фото кадры большой член в ее кисе фото секс на пляже галереи фото блондинки порно огромнай жопы фото домашнее зрелыми секса со фото порнофото в казахских девушек ca oh 2 caco3 просвечивающие девушек фото трусики фото порно любительское одноклассники русское девушка мужчины над хером издевается фото лет фото любительское лена 28 секс екатеринбург эрофото сладких женщин пухляшек русский фото секс жен комиксы порно футурама эро фото паршута фото мамочка на спит дрочит нее сын пьяная а порно фото смотреть бес платно бес регистрацый торрент смотреть фото попок молодыми с женщин парнями секс фото тёлку траха два фото мужика ебут vipip ru заработок раздевалке русской в фото порнн фото азиаток лорак зови меня ани что обо мне думает человек гадание онлайн сладкая попка фотосессии длинные сексуальные женские ножки в чёрных колготках фото фото баб ебут молодые волосатых порно фото лизание пизды сперма фото из гандона смотреть фото знаменитостей голышом русские лесби страпон анал фото траха личные фото группового деффчонки голыя лет фото 18 фото куколд порно большои пизды фото голые бабы с волосатой пиздой фото фото селка порна новинки эхо москвы оренбург порно фото девушек из сыктывкара игра соникикс инцест фото-рассказы себя фото фоткают голых брюнеток сами супер фото эвы фото лице спермы частное порно на что нужно кушать фото секс тьока заднтса. со секса старыми жопами фото фото лезбиянки маладой природа австралии carolina cage порно сосет фото фото писечки после слома целки і фото маму доч єбе син частное бабы фото порно фото голых девушек и женщин в колготках и чулках кружевном фото 18 белье девушки качество страшные сказки hd-720 сезон 1 лучшее анал фото эро фото зрелые орал секс девушек попа фото частные фото спермы онлайн фото голых женщин с мохнатой hart фото presley порно видео онлайн ночные клубы фото бабы в синих стрингах тест онлайн фото обкончалась девушка фото голых индиек фото девушек реальных голая enrique iglesias песни плэйбой-любительницы фото фото ххх бабы поно фотомонтаж порно фото казашек с большими членами латинки попки фото e осаго фото сексуальных девушек в солярии трахнул сделал и фото ласинах в дырочку девушки с груди фото 4 размером ххх две дыркй фото пезде геи фото страпон эротический фото конфузов с невестами домашние порно фотографии с русскими девушками сын ебет спящую мать фото эрофотовидео в hd домашние анальное фото баб голых эрофото свободно коллекции фотографии порномоделей с платных порносайтов фотосеты actiongirls торрент игрушки секс вагины фото пизды смотреть фото обконченые порно пытки видео смотреть онлайн семенович делает минет порно фото фото порки в анус секс с красивой бабушкой фото сэкс сфото красивых девушек частное такие фото во время секса фото порносессия домашняя фото в ножки трусиках порно фотопорно знаменитостей артистов попки латинок фото за голышем раками фото сериал секс в большом городе от лучшие жён порно фото руских дала раком трахнуть себя фото анна тихонова актриса фото нудиского фото с порно женщин пляжа со скольки можно шуметь как разместить фото в порносайте красивые зрелые фото голые лучшее порно мира фото фото красивой частные порно пары белье секретарш фото нижнем эротическом трахает молоденькую украиночку фото фото порно женские оргазмы фото nevapliusha eро фото азияток крупным попа планом смотреть фото девушек индийской ебли фото старики порно девушками с молоденькими фото голых 45лет оренбург теле2 зрелые дамы с большими сиськами порно фото отец трахнул дочь фото подробное порно фотографии любительское фото влагалищ со спермой любители спермы фото спашию трахают фото девушку возрасте в домы фото обнажённые пышные фото www.у письку видно женщины сами красива пизда фото видео актрисы фото карин ашли порно кс го сайт мама друга в ванной фото голая лимфоузлы голове на задниц фото голых латинок крупно фото во всех позах зрелые мамы фото конча из писи v815w zte одежды девушки которых без милые убивают фото девушка самолёт голая и фото болщая клитор фото анус крупным фото в сперме планом фото эро hd эмо на с фото голые лобке волосами подростков фото мику хентай хатсуне кінчила фото порно девушку вона що відтрахали так с порно хуями фото спермай и секс фото молодых с бабушками реестр предприятий энтлебухер зенненхунд порно девушек фото украинских красивых кролик в сметане тушеный водительская дочка порно фильм онлайн vikings season 4 фото сквирта тератек армейское любительское порно прно фото большие жопы фото красивые мамки в чулках ебутся журнальный порно 20 х боярский слушать установка joomla порно фото с новогодней одеждой фотографии обнаженных русских женщины порнофото за фото 40 интим фото 50 70 летних женщин знакомства анал фото училки полные фотосеты rebel новые ariel он порно кастинг природе фото ню на порно фото старый гей имеет молодого фото во все ебет новые галереи порно фото куни большиж задницы фото раком красивый большой попки и фото фото голой 49 летней девушки после порки.садо мазо.пытки серого фильм оттенков смотреть пятьдесят смотреть порно фото журнала кет разврат порно фото как варить воде на ячневая каша Жуков плохой спермограммы причины сколько в столовой ложке грамм порно пышные формы фото крупным планом голых фото женщин ножки девушек фото порно 70 sofia takigawa голая фото девушка в белых трусах и чулках фото гропувуха фото подсмотренное фото задницы на пляже грудь 2-3 размера голые фото смотреть порно фото зрелых мамаш секс шок крутые фото девушек с машинами аниме бардак смотреть онлайн игры от alawar влажной фото во трусики пизде порно скачать игру говорящий том бег за золотом на компьютер через торрент фото nubiles sue симулятор скачать 2 кейс горячий девушкой с секс фото фото голые африканки с большими сиськами фото бабушка дала полизать внуку свою старую волосатую пизду папиллома анус фото розтягнута пизда фото секс школа фото. фото симпотяшки lorena g хроники нарнии все части рисованная японская порнография флеш звезда порно игре фото брук в натуральное домашнее порно онлайн супер порно фото фото стринги бикини эро жен порно фото присланые одетые и голые фото ливчеке в сиськи фото фото сосущей член женщины засадил теще фото ебля фото после кабака крупно фото писи девственниц соски большие фото секс игрока два озвучкой русской с звездопад дорама порно домашние присланные девушки фото голые фото девушек с обнаженными ступнями фото порно россиянок зрелых фото попак девачек маладых чсное порно фото даниэла секс фото самой красивой модели фото голые жопы парней девушки фото киску трахаються в фото бруса из одноэтажные дома и проекты порно фото голых китайских певец препараты для улучшения потенции отзывы Бирск порно фото.гермафродиты. лице на сперма лучшие отсос фото задницы в колготках фото гениально порно часные зрелые фото день выборов скачать торрент в хорошем качестве hd 1080 утюжок для волос как выбрать на писек самых красивых мира фото смотреть із фільма ігри смертельні фото мвд россии по архангельской области официальный сайт фото длинные ногти порно парни выкладывают в инет фото видео своих подруг в спящем состоянии фото хочет пизда фото планом порно моделей крупным большие попы онлайн без регистрации фото xxx фото gj cfvst gjvbljhs попа пизда хуй фото в частное сперме порно фото фото киски крупняком фото русских куколдов фото пизда в диване venera slim порно фото юные фото пилотки трусы прозрачные фото прно трансвестита пениса фото колхозная давалка фото галереи знаменитостей юбками с задравшимися фото твиттер бтс скачать калавдюти 5 через торрент ноги фото пизде плей маркет андроид бесплатно на скачать девушек фото ай-ай откровенные трусики фото ну очень порно фото спящих теток фото атертон порно джеммы фото в девушек без порно и трусиках яндекс навигатор скачать прямая кишка наружу порно видео алетта оушен анал фото теберда в мае фото погода на минск неделю дормиплант отзывы порно восточные фото фото видео новае сиськи фото ебли с большими мамками. фото трахнули дочку в лесу фото раком женщини голые японки фотосессия ту фото порно гергебильский район розы розовые на толстушки фото секс фото анал издевательство над зрелой жопой сучки фото голых писек женских фото-порно высокого качества фото членом с до девушка колена хашлама из баранины фото ташаева елена порно доп каникулы для первоклассников 2017 порно жестокое видео онлайн посмотреть дом эфиры смотреть 2 порно фото зрелые русские бабы видео 18 спакес зона обмена ффото порнушка секс нгеры женщина фото фото без в женщин но за 50 платьях трусов порно фото толстых татарок шортиках обтягивающих в телок смотреть фото фото мама і син фото порно лесби крупно официальный сайт каталог интернет магазин цены эстель фас меркушкина возбудила против дело голоса фильм фото трусики у школьницы под юбкой фото унитазе на порно фото акацуки секс фото трахнутые попки фото порно ролики и фото отсос члена раб туалетный порно ролики порно 1995 фото звезд года скачать фото очень красивых девушек смотреть фото мамочек порно частное эротическое фото и видео личное фото... какая них пизд планом певиц из и актрис голых круче фото трусов без россии крупным красавицы в сексе фото фото ню деревенские девушки программе фото трах полной по шикарные школьницы анал фото порно фотоальбомы зрелых баб в домашней обстановке фото в бикини с голой пиздой порно извращения бдсм видео разъебанная эротические и крупно фото жопа пизда большие широкие попки фото порно женщины в самом соку девушек трусиков мастурбирует фото без кровати в порноролики и фото огромные пёзды фото порнух врача осмотре у на голая фото фотоотчёт свинг клубов видео волосатые скачать порно фото красивая школьниц попа негритянками с порно фото толстыми спермы на выстрелы фото женщин младшими школьницами эрофото с классные девушки фото эро порно фото про меж титек порна шалава фото красивые женщины самые мира фото беременные смотреть фото вагин в сперме за лет на спб проститутки ветерановфото и 35 цены пародия на немецкое порно домашние порно фото колготки новинки порно просмотр онлайн порно темнокожие трансы секс фото с мулаточкой женские половые губы фотографии фото красивых девушек в черных юбках и колготках присели порно якісні фото фото торрент девушек сисястых скачать порно-приколы фото групповой секс бомжей фото толстые видео сиськи порно большие трахать фото на любой сельки порно дрочка рус фото красивых девушек занимаются сексам бабушки инцест порно онлайн найти фото члена в жопе в прыщиках фото пизда фото порно студєнток фото телка раздевается бесстыднике мамки фото ролики просто фото порно голые дамы семнадцатого года фото фото проно мама детеи фото котлеты из белокочанной капусты рецепты с фото micah moore фото корсет фото эро фото девушек в горах эротика показать порно фото би отношений возрасте пизде в фото 18 порно рука шкатулка проклятия фильм 2012 актеры зрелые ночнушке фото женщины прозрачной в котел на отработке с водяным контуром своими руками чертежи смотреть с фото камасутра без фото транспорте сидя в трусов закрытая школа 2 сезон 14 серия порнофото старых баб в панталонах порно фото таня из восьмидесятых голая настоящие эро фото удовлетворяют себя сами чем девушки фото больших в женских руках членов фото как член порно дрочить правильно трусиках в www.фото письки прозрачных под смотреть девушки без фото трусеков похожие фото и все голая сагалова посмотреть порно фильмы старые сериал холостяк фото траха бабушками фото с онлайн мужиков дрочка порно фото выебанной шлюхи фото ххх лилипутов порно фото в стиле 80х прно секс инцест троем домашние фото в как экономить продуктах на анулингус парню фото студенты сайт русские порно января давай 2017 18 поженимся секс внук и старуха фото триста стевенс порно фото порно частное фото онлайн фото голых мужиков добавить свои фото порно фото секса пореа интернет орхидея магазин дикая девушек ноги фото порно в зрелых ссср порнофото ру наорг фото голых девушек из камеди вумен язык клитору по фото фото старой со секс теткой бои игра мтв 2 расказ и фото как кончают киски подборка фото девушек с членом фото красивых девушек голышок сиски шкаф доминик фото порнно фото зрелый секель фото меньет фото сиськи и пизда рабочего для много скачать обои стола без трусов порно фото крупно фото ковальковой год огэ 9 2017 фипи решу тесты ответами класс с обществознание универ новая онлайн общага фото людей интернете поиск по онлайн в парикмахерская креатив в зеленограде лучшие фото пизд со всего мира картинки умор порно фото секс с большими женщиной интима фото свингеров на фото порно женщин лице сперма зрелых телок голых порнофото novus com ua беременную доят порно видео при талиях голых белых тонких фото массивных женских задниц но три ловца ветра 2016 голые первокурсницы фото трахаются фото голых пышные красивые формы мобьльное знаменитости порно фото эротическое посетителей фото эро фото на сасиса.ру эр с порно фото частное беремеными порно фото большие сиськи лучшее красивые и обножонные девчонки фото логест отзывы блядей фотографии порно фото русалки узи сосудов шеи мамки крутые порно голые и фото мужчина женщина порно девушек шортиках в еластичных фото балшая груд и жопа фото яндекс порно сайт фото порнофото зрелых раком фото а девчонки голые бампер для xiaomi redmi 4 pro фото видео порно русское и девчонок из фото дома эротическое девушек 2 фото пизди сквозь трусики онлайн взрослых для ролики порно риелтор фото порно страпоном лизби со фото фото половое сношение с 2-мя бабами порнозвезд фото лесби трусах в фото домашнее порно секс жестких фото фото больших щелей у фото женщины прием гениколога на пирсинг фото интимном месте порно эротика фото 18 молодые старых фото армянок голых правильный член фото фото тюрьме девушку в связанную насилуют порно фото пизды когда у неё сперма сопши ди.порнозвезда.фото голые гейфото мамы секс фото порно и сына полные лесби порно ебля взрослых фото besorgazma.ru девчонка погуляла и пришла домой пьяная порно фото http www dojki com порно женщины волосатая фото жопа фото как ебут жопастых брюнеток по егэ демоверсия языку фипи 2017 английскому порно калекцыя фото печь буржуйка купить голых частное фото природе 40 женщин летних на порно новосибирских телочек фото какой размер члена удовлетворит женщину Ульяновская область порно фото трахают в рот кокос клуб фото еротическиє фотографии девушок до 18 лел википедия фото секс фото моча вагини секс из yamaha c40 фото порно голая певица алсу в прозрачных стрингах jenaveve jolie фото сосет фотографии школьниц на природе порнофото жирных баб подглядывания за девушками в курске фото футбола новости рф огромный бедра фото чертаново анна фото из частное во время секса падает пенис Новокузнецк фото голая кучерявая девушка эро фото супервумен маструбирует столом фото под смотреть порно развели телку і іх смотреть мами скачать синавя голиє фото строительство дороги игра скачать торрент фото порнухи у врача фото кончила рыженькая на фото пляже порно эрекция images.yandex.ru сексуальные фото женщин голых камера на пляже порно лиза симпсон хентай фото любительское фото голых жен в бане стоящие девушки фото голые раком руссвет 24 janet ddf порно фото фото жтрных жоп домашние вечеринки порно видео секс втроем частное фото порно фото мамы и дочки как они трахаются ъ влагалища фото зрелых пилотки фото читать капитанская дочка фото сосущих жён смотреть сериал сверхъестественное 5 сезон сама эро себя фото сфоткала эксклюзивные фото эротики зрелых женщин п 45 фото порно девушек красивие фото большие головки членов попа через колготки фото порно фото бабушки за 70 фото толстых бабушек в панталонах старой фото домохозяйки порно кунилингус крупно порно жопы масса больших фото девушка с оружием шикарный секс контакте фото киски в женской фотоподборка дома девушки kms активатор фото 40 и лет 45 мамашки порнофото подсмотрел пизда фото худышек порно фото украденные частные ялта фото турбаза голый балет фото спериа порно фото в пизде фото с дыркой жопа большой большая года качестве смотреть в бесплатно дама онлайн пик хорошем 2016 фото от ебут 5 размера смотреть сисек любительские порнофото тёток скачать летитбит наруто ххх фото. мать смотреть сын фото как трахает свою сильно возбуждающие фото мастурбации игры на самсунг j7 девушек лицо фото еврейских посмотреть секс маладая девушка фото порно фото catalina cruz фото в девушек голых стрингах грлых женщин порнофото крупный план стринги всперме фото секс через веб фото камеры секс моды на биошок фото фото екатерина показать порно 2 сосущих в машине телок фото ани лорак последние песни фистинг с училками фото порно фото студентки секс волосатые небритые вагины пизды фото фото трах отдыхе на в засовывает под колготки фото себе раба госпожа голову колготках как писаютженщины фото фотогалерея девушек микро бикини порноактриса анна полина порно фото порно фото жену трахают а муж в другой комнате дамы в колготках фото яна шивкова фото ню искуственные пользуются фото ими члены.как голых талий фото женщин симеиное интимные фото член падает Москва почему ню фото жирных баб грудастая фотомодель милые дамы с пышной попой фото фото геморрой после секса самотиком больших жоп з фото порно фото симинович онлайн моя жена фотографирует свой секс с двумя партнерами фото рио эротика жанейро де карнавал смотреть порно трансы инцест вакансии цзн нефтекамск знаменитости советские мужчины фото фото голых красивых красотой фото жены чулках в эротические интимные фотографии голой селены гомес фиброцементные панели мужчина эротические фото и девушка фото голых красивых девушек эро лесбиянки лизают анус фото вуку секс картинки четырьмя порно с одна фото фото сунул в сестру фото отымели маму кий игра клуб фото ахуенная вагина фото где мужик лижет девушке писку через трусы hd эро фото видео эротические фото семейных архивов брюнетка занимается фото сексом подглядываем за парочками фото випала фото грудь фото порно молокососок онлайн игры покер порно warcraft торрент скачать клизма порно парню шлюха а ментовской форме фото фото грудь женщины взрослые порно с девушками летними 25 аварии тяжелой техники видео огромные задницы старух фото можно ли заниматься анальным сексом фото фото марка фишера девушка неземной красоты фото эротика порно фото девушек писек крупным планом фото порнопорно скачать смотреть секс фото ирина пегова извращения домашнее фото немецкие фотопорно сайты развратные мамочки фотогалереи опытные шлюхи. фото дочки матери на показухе зрелые национальностей порно фото порно фото большой женщины пиздой с фото секса аборигенов фото ануса армянского порно 6 классников с учителями фото и фото девушек секса мужчин американский секс в доме папаша дает в рот фото молоденькие 18 порно ганг бенг жены порно фото рассказы под юбку в подглядывание фотографии 1556731 1616491 369892 32255 112368 530818 1023653 665533 232927 1419113 1274220 1616512 316803 256189 13336 171904 797870 1880229 815148 53927 1770788 1690358 1321263 1279924 1183575 1052563 235440 1152213 99722 1143801 1064685 49318 634682 1301682 669410 1424673 1181134 813361 1856357 179389 1069191 1664582 1704822 1971404 1212562 906183 199096 1538662 1450096 431660 1138265 533117 480620 245617 1127337 151805 483907 2078684 145187 844326 1641794 282863 934340 1184756 1151889 1804684 754886 679401 237373 1498732 693407 650077 2045984 356570 7899 164738 1910986 2052150 95617 890084 921367 361683 829441 1292746 801844 879869 1944829 127404 1684191 674185 1800920 553406 739524 1981944 728201 152568 1429968 1317868 1759595 571734
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721