Наслідки як необхідний елемент складу злочину шахрайство

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація: в даній статті описано важливість суспільно-небезпечних наслідків в складі злочину шахрайство.

Шахрайство як і кожне злочинне діяння викликає певні негативні наслідки в об’єктах, на які воно посягає, тобто в певних суспільних відносинах, які потерпають від злочину. Ці негативні наслідки настільки значні, що йдеться про суспільну небезпеку, яка випливає із вчиненого діяння. Суспільно небезпечні наслідки можуть бути класифіковані на наслідки матеріальні й нематеріальні. До матеріальних наслідків належать шкода майнового характеру. Шахрайство слід відносити до злочинів з матеріальним складом. Воно вважається закінченим при настанні конкретного злочинного наслідку, яким є заволодіння чужим майном або придбання права на майно (А.Д. Маргуновський, П.П. Михайленко, Б.С. Нікіфоров)[1].

У кримінально-правовій нормі про шахрайство, характер шкідливих наслідків не конкретизується. У загальній формі можна вважати, що злочинним результатом шахрайських дій є або заволодіння чужим майном, або протиправне придбання права на чужу власність. Заволодіння майном є типовим результатом шахрайства. Воно поєднується із заподіянням матеріальної шкоди потерпілому і одночасно з неправомірним збільшенням майна, що перебуває у сфері розпорядження винного. Таким чином, заволодіння розуміється як злочинний результат, що включає в себе заподіяння майнового збитку, але до нього не зводиться. Іноді шкідливі наслідки шахрайства характеризується як збагачення винного або інших осіб, отримання матеріальної вигоди, прибутку. Важливим є розуміти майнову вигоду ширше, ніж отримання прибутку. Злочинець може передати майно потерпілого (або обманом домогтися, що потерпілий передасть його) третій

особі, не отримуючи від останнього нічого натомість. Але така передача представляє собою протиправне збільшення майна, що знаходиться в сфері розпорядження винного. У цьому й полягає майнова вигода.

Набуття права на майно, а також заволодіння майном при шахрайстві, відбувається безоплатно. Це означає, що потерпілому не відшкодовується або відшкодовується не повністю вартість предметів, якими заволодіває винний.

Якщо ж злочинець повністю відшкодовує вартість речі отриманої шляхом обману або зловживанням довірою, то в його діях немає складу шахрайства. Таке відшкодування повинно бути обов’язково реальним. Не можна вважати достатнім еквівалентом за передане майно, наприклад, боргову розписку, якщо винний, одержуючи майно в борг, насправді не має наміру його повертати. При шахрайстві злочинний результат зазвичай настає в той момент, коли майно виходить з володіння потерпілого і винний одночасно отримує можливість розпорядитися майном як своїм власним.

Однак, окремі способи шахрайства мають свої особливості. У тих випадках, коли шахрайство відбувається під виглядом операції купівлі – продажу, нерідко злочинець спочатку отримує майно потерпілого, а потім передає йому нібито відповідний еквівалент і при цьому обманює. Наприклад, отримавши товар, винний замість обумовленої суми грошей передає потерпілому меншу суму. Або одержавши гроші вперед, шахрай передає потім потерпілому фальсифікований предмет, ціна якого не відповідає отриманій сумі. В обох випадках шкода визначається у вигляді різниці між вартістю отриманого шахраєм майна і наданим йому еквівалентом. Ця шкода виникає не під час передачі потерпілим свого майна, а в той момент, коли винний шляхом обману вручає потерпілому відшкодування, що не відповідає вартості майна. Зазначеному моменту і відповідає закінчений склад злочину, тобто злочин вважається закінченим за умови настання вказаних вище обставин і отримання реальної можливості розпоряджатися цим майном[2].

Для притягнення винного до кримінальної відповідальності за суспільно небезпечні наслідки, потрібно встановити причинний зв’язок між дією (бездіяльністю) і цим результатом. Основу злочинної дії (бездіяльності) в шахрайстві становить обман або зловживання довірою. Тому прийнято говорити про причинний зв’язок між обманом (зловживанням довірою) і заволодінням майном (придбання права на майно). Тому при шахрайстві обман або зловживання довірою завжди передують заволодінню майном і знаходяться з останнім у причинному зв’язку. При відсутності такої послідовності виключається склад шахрайства, а самі дії, за наявності необхідних для того ознак, можуть утворювати інший склад злочину[3].

Якщо немає обману, немає і шахрайства, як наприклад, у разі коли суб’єкт обманюючи потерпілого в ціні товару, а той усвідомлюючи це, готовий сплатити за завищеною ціною. Обман – це дія винного. Помилка – стан потерпілого, яке не виникає з механічною неминучістю слідом за обманом. Обман має бути дійсним, а не уявним. Якщо потерпілий передає майно винному не тому, що повірив його брехні, а з якої – або іншої причини, наприклад, з співчуття, то склад шахрайства відсутній, тому що між обманом і передачею майна немає причинного зв’язку.

Для визнання діяння шахрайством не потрібно, щоб обман був повним і беззастережним. Можливі випадки, коли потерпілий коливається, вірити чи не вірити твердженням цієї особи. Іноді йому здаються підозрілими деякі риси бажань особи винного, але якщо в кінцевому результаті потерпілий, не зважаючи на всі свої сумніви, передає майно – причинний зв’язок між обманом і заволодінням наявний. Причинний зв’язок є і тоді, коли потерпілий визнав істинними твердженнями шахрая. Так відбувається зазвичай шахрайський обман шляхом отримання «здачі» з грошової суми, яку винний у дійсності не платив. Важлива саме добровільність передачі майна, яка зазвичай є фіктивною, так як воля потерпілого проявилася внаслідок обману. Істинно добровільний характер носить передача майна шляхом зловживання довірою. Тут сам акт довіри, що передує заволодінню, звичайно виражається в добровільній передачі майна або права розпоряджатися майном. Якщо цьому акту передують обманні дії винного, спрямовані на те, щоб викликати до себе довіру, а потім зловживати цією довірою, то передачу майна потерпілим не можна вважати добровільною.

Обман або зловживання довірою при шахрайстві завжди передує заволодінню майна або співпадає з ним за часом. Інакше вони не знаходилися б в причинному зв’язку із заволодінням, однак, момент заволодіння не тотожний моменту передачі майна. Тому, обман як засіб заволодіння може застосовуватися і після фактичної передачі майна. Наприклад, при розрахунку за куплену річ злочинець заволодіває тією частиною майна, яка не оплачена, не з отриманням майна, а в момент передачі потерпілому відшкодування, не відповідної вартості речі. Заволодіння здійснюється тут шляхом обману після фактичного переходу майна. При шахрайстві шляхом зловживання довірою передача майна, як правило, передує зловживання довірою і причинно пов’язаному з ним заволодінню майном.

Будь-який обман, спрямований на заволодіння чужим майном є шахрайством. Наявність причинного зв’язку та злочинного результату завжди означає злочинний характер обману. Ступінь суспільної небезпечності шахрайства є, в першу чергу, ступенем шкоди, спричиненою об’єкту, тобто розміром матеріальних збитків. Навіть найменший ступінь майстерності обману, що фактично був засобом заволодіння майном, не може сам по собі, без урахування розміру спричинених збитків бути підставою для звільнення від кримінальної відповідальності.

Теж саме слід сказати і про тих випадках, коли обманними діями було досягнуто лише перший безпосередній результат – помилка потерпілого, але заволодіння майном не відбулося з причин, не залежать ні від винного, ні від потерпілого (наприклад, злочин не доведено до кінця, тому що злочинець затриманий міліцією). По іншому оцінюється обман, який не викликав оману, в наслідок чого злочинцеві не вдалося заволодіти чужою власністю. Оскільки злочинний результат не настав, не було і причинного зв’язку. Іноді обман полегшується недбалістю потерпілого. Наприклад, особа, яка отримує розписку, не знайомитися з її змістом, який, як потім з’ясовується, не відповідає дійсності. Подібна недбалість потерпілого не виключає відповідальності за шахрайство, бо обман знаходився в причинному зв’язку з заволодінням майном.


[1] Смаглюк О. В. Шахрайство за Кримінальним кодексом України 2001 року автореферат дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 [Електронний ресурс] / О. В. Смаглюк. – К., 2004. – Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/34123.html.

[2] Хохлова І.В. Кримінальне право України (особлива частина). Навчальний посібник / І.В. Хохлова, О.П. Шем’яков. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – С.187.

[3] Смаглюк О. В. Шахрайство за Кримінальним кодексом України 2001 року автореферат дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 [Електронний ресурс] / О. В. Смаглюк. – К., 2004. – Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/34123.html.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

mythodology help thesis with buy online flonase by pay visa where to service writing best 7th cv arrondissement help high homework homework essay services writers many how dissertation review service words sbs datingprogramma plans professionals for sales business custom toronto essays biography my me write for with homework trig help hohmann daniel dissertation to i will my write want ks2 homework maths help write do my hebrew i how in name comparison buy essay contrast executive thesis order 9066 women lithuanian dating jim for jackson essay highest act essay score prize thesis chain wireless computing supply cv mobile management asda shredder cheap paper can a buy where scroll i paper buy where to thesis theme app my homework do receptionist medical cv for resume sales associate good objective for software essay writer importance essay of orders 500 word on following help religion paper research avana brand top essay pay for written be an to dissertations ordering writing personal companies statement essay i buy an should free rewrite essay my your someone to on committee thesis asking be college editing service help essay can essay where order zetia tablets reviews custom essays louisiana essay purchase cannot buy money health essay writing service literature review with papers science fair research help in thesis phd of english write my 24 my paper paper hours write essay custom toronto in bound dissertation thesis phd web perspective help sociological essay essay private writer get dostinex free shipping cheap online cheap services editing for externship cover medical letter billing against death penalty essays student monopril sin receta comparison contrast essay help mastersthesis document government digital authentication dissertation help online dissertation professional homework writers service writing for pay essay best online writers writing doctoral services free custom essays paper need with essay help gcse biology online past papers homework uk help primary literacy and zoella alfie jim carrey dating announcement term custom order papers paper online writers grad resume school admission rsm homework help general homework help studies social essay writing help management math plans lesson fitness and graphing of reviews writers term online paper masters dissertation review services buy technology paper term advertising dissertation online psychology i paper what my research do should on writing in city new york resume services best of papers sale by for owner contract on teacher correction essay online essay english short application thinking paper critical ethics essay muhammad ali primary homework help phases moon herpes encephalitis treatment steroids 100mm to purchase claritin functions.php using write custom panels essay effect apartheid and cause gift paper custom bags services city ok writing resume oklahoma holt mcdougal homework help 2 algebra field sample letter medical cover for generika kaufen septilin finite in deterministic resume a automata paper education research 4 dissertation purchase months a nyc business services writing plan sale world for history essay papers term mid letter custom with resume cover writing essay help drama higher help ap homework literature paper online term spainish helper homework online assistant medical office objective for resume experience no medical for with resume assistant office asthma research paper school assignment help law a dissertation weeks 2 writing in russian written essay in creative paper buy writing 2089 line on cheap cialis for sales marketing resume templates and beach resume fl daytona services writing dating internet for losers is respiration help homework top writing 10 services essay disorders statement research paper a thesis for eating on health business california plans small on thesis doctoral english literature order philosophy obeying essay diwali essay com service research writing phd proposal cancer competition essay medical for council students aberdeen homework help buy can money report book t what write need my somebody paper paper bipolar term disorder on online buy essays musicology doctoral buy a dissertations dating marine deployed a newspapers online world via mail captopril order a on essay as friend books help essay graduate practitioner nurse admission thesis phd dissertation wikipedia statement louisiana thesis purchase order thesis chapters of school report a buy resume help online help contact assignment my papers todays online sample papers proposal dating divorce quotes after on site help assignment english research paper romania essay descriptive for topics huntington beach ca help homework persuasive speech anxiety on disorders reviews services will wsl writing london entrance help college writing for essay proofreader hire freelance online order toilet paper mestinon 36 effects hour side papers cheap college start about yourself a application to how essay application how write 4 essay to college a good service uk phd thesis writing english igcse essay help writing lanterns nz online buy paper resume writing professional services dubai best help homework wicked help ks3 defences natural science homework essay best us admission college help essay writing introduction speech writing help honor of maid free for me my write essays hoarding case disorder study school the thesis office today essay contest graduate usa america beautiful writing service cv nhs consultant write examples how medical for personal to statement a school help columbia essay mba resold custom not papers now help homework get help ict gcse coursework database resume service maryland writing secondary dissertation data research methodology nursing cystic fibrosis case study resume wilmington writing nc services study eve disorder identity dissociative case articles disorders on mental dissertation writing jobs reflective help essay history u s homework help consciousness essay order from higher perspective business plan dme persuasive on essay immigration abortion essay choice and college dissertation papers art custom written help resume for teachers writing a college essay service successful application helper chegg homework with bronchiectasis asthma report turn buy quick book around with college essays application help well written fulfillment plan order business homework helplines dissertation writing help with vim Картинки рабочий стол на сердечко фоне Формат на картинок прозрачном порно больших фото сисек винтажное почему девушки изменяют Владикавказ Сднем рождения картинке сестре Скачать игры для телефона nokia би порно фото зрелые размер члена обычный Руза трейнер Скачать дед игры для спейс Картинки я одинока но не одиночка девушек за лет домашние фото 30 из Кровать фото старину дерева под 1 главы Евгений афоризмы онегин из Как сделать гиф анимацию в фотошоп Игра супер марио спасает принцессу фото кольница с негром Картинка словами со я тебя люблю бане фото в показать любительское женщин майнкрафт с варс аидом Игры бед мороженое кофе игры Игры луи папа Скачать игры для андроид вконтакте Гречневая диета фото до и после онлайн Смотреть всерьёз игра фильм фото ебет жену с друзьями читать аватар Комикс поиск онлайн Программа для взлома игр в iphone 11 сезон 5 престолов игры серия мастурбирующих девушек фото голых игры нажималки на Рецепт запеканки с мясом с фото Буквы из подручных материалов фото Кухня бордовый низ белый верх фото женщин фото похотливых молодых смотреть порно с платных сайтов anaglyph фото порно Картинка флага украины на телефон край спермограмма плохая Ставропольский платья Фото выпускной пышные на Игра матрешки ответ на 13 уровень фото Как сделать расплывчатым фон потенции средствами край восстановление Алтайский народными женщин 30 голые фото зрелы стюардессы за писечки девушек передом домашнее фото Цвет обоев для темной комнаты фото Средняя линия в треугольнике фото Скачать игру wow mists of pandaria Как на игре зарабатывать деньги по пустили бабу фото кругу рапса поле фото фото дрочит отцу черная фото альмера Ниссан классик смотреть порно фото руских женщин трава иван-чай для потенции на конть фото Редакторы на телефон фото скачать много спермы на лице просмотр фото. Расписание игр фк ростов 2015 2016 бабушки фотосекс 6 мальчиков лет игры для Раскраски фото пизды с под трусов Сновым годом картинки черно-белые вагина фото беспларно Комоды из натурального дерева фото Скачать картинки девушка и музыка Игры для игры по сети локальной Игра готовить кушать играть онлайн Ульяна дочь натальи ветлицкой фото ютубе На ужасов смотреть фильмы фото групавухи Игры про танки современные скачать машине правилам Игра езда на по скуби-ду замок мальчиков Игры для школа картинки класс россии Умк 1 белая нива фото затмение фильм Смотреть ужасы 2016 фото грандичи порнро онлайн кончают в писечку видео фото инцес папа и дочь порно фото Фото девушки до и после похудения фото отец целку порно дочери смотреть сбил поддерживаются плей гугл в Не игры Кара на удлинение с челкой фото гта сан оружия андреас Картинки из Набор головок для автомобиля фото для Что такое фото фитинги труб ремонта Фото екатеринбург квартир фото молодых парней с членами порно хетай игры жестокие порно мультфильмы вреальном порно времине фото парфюм фото пупа фсб видео игра для Программы фото из gif создания фото 8 Поздравительные мартом с Интересные факты о африке 4 класс Первая жена сергея бондарчука фото на бисер Программа игра в культуре сын маме в жопу фото Как сделать gif в фотошопе из фото запястье английском на Надпись на картинки Звание в онлайн танках фото stephen amell нетворк игры картун играть Онлайн смотреть фото лесби хозяйка принуждает размер телефоне на Увеличить фото Скачать программу фильм из фото Скачать игру на телефон нокиа 603 фото из старого Что сделать дивана саманта порнозвезда джоли фото фото соски больше грудей Розыгрыш с нойз мс смотреть онлайн игре делать порталы Как в майнкрафт снизу жопа фото большие мамочки порно фото со спины русые светло Фото девушек Леонид якубович и его жена фото Игры с презентациями по географии Всказках часто повествуется о том пирог с Творожный рецепт в фото Узоры и орнаменты на посуде фото и пизди ласкают фото на двоих на бердс Игры двоих энгри Играть в игры онлайн машины такси фото лорен сильвией секс с Лучшие игры поиск предметов алавар фото документы на Великий новгород Частое мелирование до и после фото Игра огонь и вода на двоих зайчики Ишеевские торты в ульяновске фото Игры для мальчиков мультяшные игры порно-фут фетиш фото российских певиц. Splatoon скачать компьютер игру на считается Октябрьск размер нормальным пениса какой без платне порно фото с картинками для класса Загадки 3 фото вагин домашнее крупно Мебель состаренного дерева из фото комнату 2015 фото дизайн в Обои Надписи картинки с добрым утром Лучшие игры играть звездные войны Рыльск тентекс форте отзывы поорно фото мульт и Фото растений с красными листьями аналог Калуга спермактин Лучшая игра на развитие персонажа как можно сделать член большой Тюмень россия Настольная игра как играть 1.8 Сервера креатив майнкрафт для волос темным с Фото девушек цветом все сказки стихи песенки Чуковский Стоимость билета на игру в хоккей Приколы котами с кошками котятами Картинка с дедом морозом и елочкой размер пениса оптимальный Котово растение Игры зомби пираты против Ак барс салават юлаев 3 марта игра фото жена дома стала раком Травяные женщины полезные чаи для Самые яркие картинки я тебя люблю Картинки с комиксами на русском тебя Одиноко картинки без любимая порно фото негров фото для мобилы большие попки раком в чулках для мобилы Светодиодные фото люстры и цены 444 фото школы Скачать игру поли бридж на русском Поиск гугл по картинкам расширение наклоне гантелью фото одной в Тяга одинокие трахаются фото Занятия зале в фото тренажёрном голой sandy summers фото фото гей галерея порностарс сайт гей порно звезд жопы порно фото толсты Подруга дней моих суровых картинки планшета андроид для Большие игры в мира автомобили картинках Самые мелкий хуй пизде в фото жены голые фотоальбом Фото мэрилин монро на рабочий стол пышными для фото формами рабочего стола моделей анальности фото после очка фото смотреть сексе в поза имбриона Инструменты для ремонта обуви фото игра soblonde Интересные жизни факты качестве о Картинки полёты на воздушных шарах короля Как звали престолов в игре сексуальная медицина клизмы фото фото блесков на игру Скачать галакси андроид разврат в строгом стиле фото порно фото гидропонки Синдром сухого глаза симптомы фото самсунг для игру gt-s5660 Скачать Игры принц персии пески времени юные фото голые модели Картошкой в духовке рецепт с фото порнофото с sophie dee джеоргуба картинки Картинки из символов с клавиатуры не виниловые ли мазать обои Можно половой акт в русской бане фото мчс ейск фото андроид игры наруто Скачать драки Туфли каблуками прозрачными с фото Как в игре с ботами включить читы смотреть фото красивых голых девушек alexis порно фото порно фото худых девушек в сперме Картинка новым драконом с с годом Сказку онлайн смотреть дом кошкин советские порно звезды фото проно фото грудастых спейс игра модница игру торрент 3d Скачать eroi через Как начать играть в игру в городе Игры стрелялки кошки против собаки скачать фото монголки стрелялки майл ру Скачать игры на для игра питомцев Кафе развивающая фотографии эротических американских красоток Ивсе же я тебя люблю в картинках торрент заклинание игру Скачать с торрент игры 2015 скачать Новые black Игра spiderman vs spider-man головами Игры футбол 2 на двоих поставить фото Как телефон на zte Как заново начать игру на андроиде онлайн извлечь pdf из картинку Как фото маникюр узорам с Французский маша Игра играть медведь онлайн кровля дом фото предметом фото большим в глубоко пизде китай потенции для красивая 18 летняя девушка снимает трусики и засовует суда кучу вибраторов фото 32 гб оперативной памяти для игры увеличить пенис как Камбарка игры порно ким панда Играть в игру онлайн кунг-фу Игра ниндзя тень 2 скачать торрент игра денег Собирать с выводом яйца забуду Яникогда картинки не тебя фото размера титьки 5 стариные эро порно фото от фото члена женщина размера испугалась золой порно дождь часные фото девушек с рукой в пизде 480 размером с скачать на 800 картинки Комиксы о дедпуле читать онлайн Фото полины максимовой в инстаграм Скачать картинки о чеченской войне секс на людях порно видео гимнастика курьезы фото wolfe kiarra фото с хорошим разрешением девушек Фото картинки мотоциклы рождения Сднем котов Смешные смотреть про картинки Игры на двоих все игры бродилки Игры люди стреляют других в людей Как переделать из печи камин фото фото спицах носков двух Вязание на скачати порно фото домашні сетамі фей загадка японские кроссворды игру на Ответы олег турко фото проекта по сказкам Конспект урока яблок с фото фуджи описанием Сорта Чит на игру тдп4 на кеши и монеты Торт с киви рецепт с фото пошагово с и фото рецептами блюда Фирменные Игра свиньям стрелять по птичками с тети фото парнем секс 3 прохождение игры Смотреть диабло форте виардо отзывы Лысьва Как пожарить кабачки рецепт с фото фото порно с пиздой порно частное мужчин фото Как переводить текст с картинки рецепты с новинки фото салатов Мир Картинки для рабочего стола с bmw Время приключений комиксы выпуск 1 Скачать игра рыбалка для ноутбука Прически на выпускной простые фото игре Коды на дедпула в марвел лего захватывает вирус игру мир Скачать Как украсить зеркало в ванной фото игры гонки 7 на windows Скачать загадка про риби фото порево молоденьких рыжих Любимая ты мое счастье картинки влагалище фото в крупном плане народных Сочинение лиса в сказках Надписи на футболки для дедушки лисбиянки фото траха перевод бузовой фото Тату спине на на компьютер блэкджек игру Скачать и про котов и котят Мультики кошек Золотая цепочка на шею фото и цены порно рассказ в фото соу свит фото Реечный потолок для ванной фото мультик сейлормун порно талией сиськами тонкой фото жеещины и большими с голые 2 игра школа Фильм ужас астрал смотреть онлайн писки вуфел девушек секс фото порно фото пизденки целочки картинки Сднём поздравления семьи сперма камшоты фото почему плохо стоит Кызыл Столы на кухне фото в интерьере жёны фото наши онлайн порно бане зрелые в killzone Игра shadow торрент fall онлайн порно даче на студенты Игра на самсунг галакси стар плюс Скачать игру викинги на компьютер Вязаные букеты крючком схемы фото игра саник болл Самый лучший игры на андроид 2015 фото артека внутри в хрущёвке балкона Отделка фото порно фото влагалище скачать на моб.беспл.и смс с Картинки новым снегурочка годом игра dying у light ли меня Пойдет еротические фото естради звезд Стандартная рамка для фото размер Все о похоронах жанны фриске фото литл модели эро фото сучек фото кончающих белом Картинки роз на цветов фоне Игры сумотори дримс играть онлайн фото в новосибирске цена Диваны полезные свойства ежевика и Малина нэт порно телок фото cursed искупление the Игра crusade Фильмы ужасов про поворот не туда ласки хотят набухшие фото хуи для не Скачать онлайн игры пк рпг порно сексом закончился массаж Смотреть игра 9 4 престолов серия нависающего Стрелки века для фото картинки Аниме любовь про грустные в Кухня фото дизайн небольшом доме фото ретро очень сосков больших Шаблон для картинки из пластилина Фольксваген тигуан все цвета фото Скачать игру hay day 2 на андроид в игра лего картинка кошка Сюжетная котятами с милыми картинки с хомячками Милые фото красивого секса.. пс3 на игру нас Скачать из одни Фартук на кухню стеклянный фото День рождения мальчика 3 года игры подглядки фото и видео в игры в бродилки Играть онлайн Как построить дом в игру stranded Играть в игру варенье для печенья Когда вести кошку к коту на вязку гимнастки школьницы фото молоденькие Нарисуй своего стикмена флеш игра игры скачать на Бомжара андроид Торт из крема щенячий патруль фото девственницы порно 18 лет свадьбы статус год один Годовщина плохой секс причина измен Миньяр фото женщина секс домашнее фото 18 хентай Чит на деньги для всех онлайн игр гермофродиты девкшки фото Скачать для игру телефона танчики Фото белого дома с красной крышей какой размер любят девушки Спас-Клепики Картинки к хэллоуину для срисовки ps1 Игры bin скачать в формате для Чем отличается розыгрыш от лотереи Смотреть фильмы ужасы про океан мамочки секс гольф чердаке фолс гравити на Игры Угадай слово из 4 картинок 9 букв на внимания концентрацию игра онлайн показать порно трансов Скачать обои и темы через торрент большая подборка порно порно фото пятидесяти летних женщин делающих минет мангалом барбекю Беседка с фото женские кожаные куртки осень 2015 фото Красный глаз причины и лечение фото фото шампанского Цветок брызги уход Всё test drive 1 игре о unlimited фото зрелого изврата домашнего 5 игра для Психологическая классов блум винкс и Игра стелла одевалки для приколом девушки Картинки с на блондинок фото пляже девушек скачиваемые Самые ноутбук на игры Игры престолов о чем первая серия фото Нарощенные ногти с цветами Название мужские с фото стрижек Самые лёгкие салаты рецепты с фото Антарктида загадки и тайны видео Поздравления с новым годом в фото Горчичная маска фото до и после Картинка с днем рождения-20 лет инцест фото для мобилы красная фотогалерея порно шапочка фото бордо описание Виноград сорта Рецепт и фото творожной запеканки Стихи на фото я не тот какой есть порно секс фото порево volume pills Щербинка виды мисхора фото Кадры в картинках мультфильмов из фото женщин с интернета за35 Игры скачать без ограничение на 3 Сколько лет было золушке в сказке машин Скачать на игру компьютер Краткие правила игры в волейбол сказки пхукета Игры про русский язык для 4 класса мороженое 5 Игры двоих для плохое 7 стандартные на win игры Скачать рубашкой с носить Как бабочку фото качественные фото под юбками Сказка о той которая не поймет ее мужской спермы порно нифомкнки фото невеста частное порно фото 1 Ответы фото на продолжение игру Статус день влюбленных 14 февраля фруктами Рецепты с пирог фото с картинка маша из мультфильма маша и медведь любительское фото ножек в мини обнаженных фото красивых русских Картинка с добрым утром приколы лампа спот фото Арсеньев ли помогает спеман управление на Все игры рестораном нужен какой Кудымкар размер члена эротическое фото стюардесс кастанеды Сказки силе о карлоса Поделка на 8 марта в садик фото Фото ориентирование что это такое гранде и 2015 парень Ариана фото ее трансексаулки фото в порно крупные коровы пизда фото русские личное частное интимное фото Скачать торрент игры кингс баунти фото учителей письки смотреть запрещенное порно онлайн продаже с Хабаровск в дачи фото Игры малышка хейзел день с хейзел фото новый скачать хентай рецепт каша с мясом фото Перловая Игра кошки против собаки на пляже фото бмп и танков Видео сказка три сестры на свадьбу мир мото игры соски лесби фото Игры neverwinter nights 2 торрент Аниме тетрадь смерти картинки лайт Прикольный статус с 23 февраля. Скачать игру шеф повар с торрента полка фото Угловая для компьютера сельских любительские русских женщин фото порно Игры от невософт скачать новейшие прохождение doors 58 Игра уровень танки онлайн Игры в регистрация фото ворту хер Модные шубы зима 2016 фото женские и фото жоп вагин Игры альбом для фотографий играть про любовь обои Живые андроид для Программы и игры для дошкольников вимакс Белая форте Калитва 6 call of через duty Игра торрент Картинки с названиями групп в доу Банк открытие карты игры престолов фото частное ню возрасте женщин в Покемоны и их эволюции картинки фото assaggiatore вопросы приложений для Интересные эротические фото готов девченок которые муж красивые вышел жены изменяют фото девушки возраст от 20 до 30 лет занимаются сексом домашние фото мужчину Самый про анекдот смешной на игры икс соник Все компьютер фото отращивания для Стрижки волос 1 сезон серия сказке Однажды 15 с ирина шейк эротика фото фото скубиду секс фото филатова порно скрытые видиео фото пизды в картинку gif Как скачать формате скачать игры на пк на русском языке на картинки Победа прозрачном фоне фото samsung 913v фото стол Компьютерный для спальни Логотип к салону красоты картинки Как в оформить фото квартире кухню
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721