МОДЕЛІ ГЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ЖІНКИ НА СТОРІНКАХ ДРУКОВАНИХ ЗМІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглядається проблема конструювання моделей гендерної ідентичності сучасної жінки в Україні під впливом усталених та новостворених гендерних стереотипів. Анотация

В статье рассматривается проблема конструирования моделей гендерной идентичности современной женщины в Украине под воздействием устоявшихся и вновь созданных гендерных стереотипов.

Summary

The problem of constructing the models of modern woman’s gender identity in Ukraine is examined in the article.

Постановка наукової проблеми. За радянських часів гендерна ідентичність жінки конструювалася за ідеологічно насадженим каноном фемінності – образом працюючої матері. Сьогодні цей канон дещо встратив свою актуальність через появу нових життєвих стандартів, моделей поведінки та моральних норм. Хоча на сторінках сучасної української преси все ще трапляються статті під назвою «Мама – вдома, мама – на роботі?» (Дзеркало тижня. – 2004. – 6-12 березня), де йдеться про жінку, котра грає роль працюючої матері, більше того, вона звикла опікуватися не лише дітьми вдома, але й підлеглими на роботі (на рівні турботи про дітей).

Отож за часи незалежності України у свідомості української жінки відбулися значні зміни – образ працюючої матері відходить на задній план, його замінює образ Берегині (вперше виокремлений в українській науковій думці Соломією Павличко у статті «Прогрес затримується: консервативні лики жінок в Україні», опублікованій у польському виданні, згодом розроблений В.Агеєвою, О.Кісь, В.Слінчук).

Ще один зразок фемінності, як зазначає О.Кісь, запропонований сучасній українській жінці для конструювання гендерної ідентичності – це образ Барбі – «об’єднаний образ жінки, спосіб життя якої нагадує нарцистичне існування гарної та дорогої ляльки, яка вимагає для себе відповідного середовища та атрибутів, щоби врешті-решт виконати своє головне призначення – знайти свого власника-чоловіка» [5].

Поряд з цим, в сучасному українському суспільстві існують й інші гендерні стереотипи, що впливають на конструювання гендерної ідентичності жінки, про що свідчать проаналізовані журналістські матеріали, адже саме журналістика є тією сферою, що відображає існуючу соціальну ситуацію та миттєво реагує на наймені зміни в суспільстві. Досить яскравим тут є образ ділової жінки.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Серед вітчизняних вчених, хто активно розробляв проблему моделей конструювання гендерної ідентичності сучасної жінки в Україні, слід назвати О.Кісь [5], С.Павличко [7], Т.Журженко [7], В.Суковату [9], О.Помазан [8], Л.Таран [10] та ін.

Окреслена проблема досить добре розроблена з позицій філософської та соціологічної теорії, а от у сфері лінгвістики висвітлена вона недостатньо, тому залишається актуальною і потребує подальшого наукового дослідження.

За об’єкт дослідження було обрано опубліковані на сторінках сучасних друкованих ЗМІ журналістські матеріали, що висвітлюють моделі конструювання гендерної ідентичності сучасної жінки в Україні.

Мета статті та постановка завдань. Метою дослідження є аналіз гендерних стереотипів на сторінках друкованих ЗМІ, що конструюють моделі поведінки та гендерної ідентичності жінки в сучасному українському суспільстві.

Серед основних завдань дослідження – проаналізувати журналістські матеріали з метою виявлення усталених та новостровених гендерних стереотипів; дослідити моделі конструювання гендерної ідентичності сучасної жінки в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження та обґрунтування одержаних наукових результатів. У наукових філософських та соцоілогічних, а також психологічних дослідженнях моделі конструювання гендерної ідентичності сучасної української жінки визначаються виявом стереотипів Берегині, Барбі, Ділової Жінки, Феміністки (С.Павличко, О.Кісь, Т.Журженко, О.Помазан та ін.).

Проте аналіз журналістських матеріалів, опублікованих на сторінках сучасної україномовної преси, дозволяє виокремити ще кілька стереотипів, що визначають моделі гендерної ідентичності жінки.

О.Кісь зазначає, що «образ Берегині був сконструйований цілком штучно на самому початку незалежності, і його появою та стрімким поширенням завдячуємо насамперед творчості українських письменників-народників» [5]. Згодом цей образ почали використовуватись не лише письменниками чи публіцистами, але й пропагуватись громадськими і політичними діячами.

Загалом стереотип Берегині виявляється у багатьох образах – символ жінки-матріарха (О.Кісь [5]), вічний образ матері, хранительки домашнього затишку, опікунки дітей та чоловіка. Вияв зазначеного стереотипу спостерігаємо у статті в газеті «Дзеркало тижня» під назвою «Мама Нонна на Майдані» (Дзеркало тижня. – 2009. – 20-26 червня) – стаття, присвячена вшануванню пам’яті (вивішення дошки пошани на Майдані Незалежності у Києві) Нонні Копержинській – українській актрисі театру і кіно. Текст статті свідчить про повагу до актриси, піднесення її до високого звання Матері – позачасового та позапросторового вічного образу, хранительки домашнього вогнища.

Саме жінці-Берегині присвячені цілі рубрики провінційних газет та глянцевих журналів, що задають моделі поведінки, поради з догляду за дітьми, сторення домашнього затишку тощо. Адже справжня жінка-мати та жінка-дружина опікується абсолютно усіма проблемами дітей (харчування, режим дня, навчання, одяг, відвідування культурних закладів, лікування та ін.) та чоловіка (одяг, зовнішній вигляд, здоров’я тощо).

Важливість цієї складової настільки значуща, що деякі дослідники схильні виділяти окремий тип жіночої ідентичності – домогосподарка [3, 165-172]. Саме для такої жінки написані тексти рекламного типу: «Напередодні Великодня господині прагнуть навести лад у своїх оселях, щоб зустріти свято у чистоті й затишку. Сьогодні ми допоможемо їм дізнатися про оптимальні можливості швидко й якісно здійснити основні етапи генерального прибирання, використовуючи як засоби побутової хімії, так і здобутки народного досвіду та спеціалізованих фірм…» (Рівне вечірнє. – 2006. – 20 квітня). Як зазначають польські дослідниці, представлення у мас-медіа «жінок як матерів і дружин, хранительок домашнього вогнища, належить до тих стереотипів, які найважче подолати» [15, 253].

Завдяки рекламі і специфіці її сприйняття традиційний образ господині дому зазнав трансформації ще у 1990-х роках. Т.Журженко з цього приводу зазначає: «реклама, пропонуючи силу-силенну цілковито нових для українських жінок товарів і послуг, перетворила сам процес їх споживання на справжнє мистецтво, що вимагає від жінки навичок, досвіду і навіть хисту» [3, 154-172 ]. Ця теза підтверджена визначенням сутності реклами Л.Шпанер: «Реклама … – це магія перетворення акту споживання в акт культури» [11, 152-161].

Аналіз журналістських матеріалів рекламного характеру, розрахованих на жіночу аудитрію, дозволяють простежити вияв у жіночих образах ще одного стереотипу – стеретипу Барбі [13]. Виявом цього стеретипу позначена майже вся друкована реклама для жінок, опублікована на сторінках глянцевих журналів, адже вона ставить жінку у жорсткі рамки, котрих вимагає краса. Сучасна жінка-Барбі – це висока струнка блондинка з невеликою кількістю сірої речовини в мозку, схиблена на гонитві за модними тенденціями та постійним схудненням.

В сучасних випусках журналів «Cosmopolitаn», «Единственная», «Полина», «Єва» та ін. поряд з насадженням читачам певних еталонів краси подаються рекомендації з досягнення цих еталонів, подається більше інформації, як вдало і корисно організувати вільний час тощо. Так, стаття із журналу «Єва» під назвою «Основа вашої краси» (літо 2008 р.) ставить жінок у жорсткі рамки еталонів краси («Макіяж прикрашає будь-яку жінку, але гарний він лише за бездоганно доглянутої шкіри»), даючи при цьому кілька настанов щодо догляду за шкірою і неодмінно рекламуючи косметику замовника-рекламодавця. Подібний характер має стаття «Класика, досконалість, бездоганність» (Єва. – літо, 2007 р.) – жінку поставлено у жорсткі рамки краси та поведінки: «Великий стиль» вимагає бездоганної світськості…»; та «Штрих-код на жіночому обличчі…» (Високий замок. – 2009. – 12 березня), в якій подано «рецепти краси» від пластичного хірурга.

Як зазначає В.Суковата, «українські ЗМІ віддзеркалюють таку картину: жінки невпинно і невтомно турбуються про красу свого тіла, доглядають за ним та вдосконалюють його [9, 176-182]. За умови масового характеру виявів цієї тенденції набуває значення нормативного стандарту, що є дороговказом для жінки.

Ще один стереотип, що визначає моделі гендерної ідентичності сучасної української жінки, є стереотип Ділової Жінки. Проаналізувавши образи ділових жінок на сторінках преси, можна стверджувати, що цей стереотип акумулював у собі риси переважно образу Берегині і дещо взяв від Барбі: сучасна ділова жінка на сторінках мас-медіа – це особистість з красивими жіночими рисами, наділена розумом та безліччю вмінь, що притаманні Берегині. Про це свідчать статті «Бізнес з жіночим обличчям» (ОГО. – 2007. – 26 липня), «Жінки у великій політиці» (Львівська газета. – 2006. – 17 січня), «Жіночі обличчя київської влади» (Хрещатик. – 2007. – 8 березня), «Найвпливовіші жінки України – зі сфери медіа?» (Львівська газета. – 2008. – 6 жовтня) та ін.

Ще Соломія Павличко зазначала, що образ жінки-Берегині не слід обмежувати рамками образів домогосподарки і продовжувачки роду, адже він набуває популярності і в публічній сфері. Оксана Кісь доводить, що відбувається це саме завдяки діяльності громадських жіночих організацій [5] – через дві основні причини: «перша з них – «національне» коріння, що постійно підкреслювалось посиланнями на історичний досвід українського жіноцтва; другим чинником привабливості образу Берегині є перебільшення у ньому прав та повноважень жінки у сім’ї та суспільстві, тобто так званий «матріархатний міф», що став важливою складовою національного дискурсу» [5].

Впродовж перших кількох років незалежності серед лідерок та активісток таких всеукраїнських жіночих організацій як «Жіноча громада», «Жіноче товариство ім.Олени Теліги», «Союз українок» панувала тверда переконаність у засадничій ґендерній рівності (чи навіть жіночому домінуванні) у подружніх стосунках українців в їх історичному минулому, де жінка – мати і господиня – відігравала соціально та економічно значущу роль.

Згодом ця модель фемінності стала використовуватися у політичній сфері для змалювання жінки-політика, жінки-керівника тощо, де спотерігаємо вияв стеретипу Ділової Жінки. Так, журнал «Корреспондент» у своєму щорічному рейтингу «Топ-100» назвав Юлію Тимошенко найвпливовішою жінкою України. «Перемігши у половині областей України, Тимошенко по праву вважається лідером національного масштабу», — вважають експерти (http://uaprom.net/p62561-delovye-zhenschiny-ukrainy-yuliya-timoshenko.html).

Такі матеріали є позитивним зрушенням на шляху до досягнення гендерної рівності в сучаснмоу українському суспільстві. Але прикрим є той факт, що при змалюванні жінки-політика, жінки-керівника українські журналісти продовжують наслідувати усталений стереотип «жінка – слабка стать», порушуючи тим самим гедерну рівність. Мар’яна Рубчак з цього приводу зазначає: «більшість українок ще не усвідомила, що їхня ідентичність реконструюється в рамках чоловічих моделей влади задля того, аби посилити привілейовану чоловічу систему вартостей. Їхнє широке прийняття підлеглих ролей… засвідчує дієвість подібної соціалізації» [16, 158]. Візьмімо до уваги, наприклад, статтю під назвою «Жіноче обличчя успіху має чіткі чоловічі риси» (Дзеркало тижня. – 2006. – 30 вер.- 6 жовт.).

Сьогодні досить часто при змалюванні жінки–політика нівелюються її досягнення у політичній сфері, натомість звертається увага на її жіночі особистісні риси. Доказом цього може бути цілий спектр образів, що приписувалися на сторінках періодики досить популярному в останні роки в Україні політику-жінці Юлії Тимошенко. Войовничу жіночність Ю.Т. (Юлії Тимошенко. – Ю.М.) називали по-різному: Залізна Леді, Амазонка, Принцеса-Воїн, Революційна Принцеса, Залізний Ангел, Самурай у Спідниці, Українська Маріанна – і це ще далеко не повний перелік [6]. Журналісти оцінюють при цьому якусь одну із якостей особистості, причому, як правило, акцент роблять не на її досягненнях та ролі в суспільному житті держави, а на якихось елементах зовнішності або поведінки: «Жінка з косою» (Лвівська газета. – 2006. – 6 лютого), «Чого ж насправді хоче жінка з косою» (Українська правда. – 2008. – 4 березня) та ін.

Інколи журналісти йдуть ще далі – намагаються привернути увагу читача до і без того популярного іміджу жінки-політика, акцентуючи увагу навіть на її сексуальності: «Тимошенко — серед найсексуальніших жінок-політиків світу» (Волинь. – 2009. – 7 квітня). У статті «Юлія Тимошенко — жінка на мільйон доларів?» (Рівне вечірнє. – 2005. – 18 серпня.) читаємо: «Юлія Тимошенко — напевно, «найбідніша» людина в світі серед тих, хто у повсякденному житті носить одяг «Луї Віттон». Ця фірма зараз є суперпопулярною серед еліти Заходу. А у декларації Тимошенко — нещасні 65 тисяч гривень річного доходу, хоча виглядає вона як успішна спадкоємиця мільйонного бізнесу». Або ще такий приклад: 22 листопада 2007 р. у амс-медіа з’являється стаття під заголовком «Тарас Чорновіл: «Чи красива Юлія Тимошенко як жінка…».

З усталеним стереотипом «жінка – слабка стать» пов’язаний ще один образ, що не списується в рамки образу жінки-Берегині, – це образ жінки-жертви. Його вияв знаходимо у статтях «Російські дружини ховають себе заживо в Єгипті» (Рівне Експрес. – 2009. – 16 липня), «Ідеал жінки: і гейша, і рікша?» (День. – 2004. – 12 березня).

Висновки. Підсумовуючи, зазначимо, що журналістські та рекламні матеріали, опубліковані на сторінках україномовної преси, орієнтують сучасну жінку на наслідування поведінки та якостей жінки-Берегині (продовжувачка роду, хранителька домашнього вогнища, домогосподарка, опiкунка дітей, чоловіка), жінки-Барбі (жорсткі еталони зовнішньої краси), жінки-феміністки (цілеспрямованої незалежної особистості, непідвладної чоловіку, зі своїми унікальними якостями та вміннями), ділової жінки (також цілеспрямованої особистості, яка відзначається красою, розумом, владністю характеру, м’якими рисами жінки та твердим характером чоловіка).

На жаль, до сьогодні продовжуємо спостерігати на сторінках друкованих ЗМІ нещадне нівелювання образу ділової жінки, намагання використати його для зміцнення позицій чоловіків. Оскільки мас-медіа – той ресурс, який миттєво реагує на найменші зміни в суспільстві, проаналізувавши журналістські матеріали, можемо констатувати, що наше суспільство ще не може відкинути усталені стереотипи «жінка – слабка стать» та «жінка-жертва».

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Грошев И. Гендерные образы рекламы / И. Грошев // Вопросы психологии. – 2000, № 6. – С.41-46.

2. Жеребкина И. М.Фуко: Политические технологии тела. История женского как история сексуальности / И. Жеребкина // Преображение. Русский феминистский журнал. – М., 1996. – №4. – С.20-27.

3. Журженко Т. Марґінальна економічна діяльність і місце в ній жінок / Т. Журженко // Гендерний аналіз українського суспільства / ПРООН, Представництво в Україні. – К.: Златограф, 1999. – С.148.

4. Кісь.О. Кого оберігає Берегиня, або Матріархат як чоловічий винахід / О. Кісь // «Дзеркало тижня». – 2005. – №15.

5. Кісь О. Моделі конструювання ґендерної ідентичності жінки в сучасній Україні / О. Кісь // Ї. – 2003. – № 27. – http://www.ji.lviv.ua/n27texts/kis.htm

6. Комих Н. Гендерні особливості мотивації підприємницької діяльності / Н.Комих // Гендер і культура: Зб. ст. /Впоряд. Агеєва В., Оксамитна С. – К.: Факт, 2001. – С.65

7. Марушевська О., Шарова К. Образ жінки в українській пресі (на матеріалах газети “Факти і коментарі” // Філософсько-антропологічні студії, 2001. Спецвипуск. – К.: Стилос, 2001. – С. 220-225.

8. Помазан О. Гендерні проблеми і мас-медіа // Гендерний аналіз українського суспільства / ПРООН, Представництво в Україні. – К.: Златограф, 1999. – С.91-109.

9. Суковата В. Гендерний аналіз реклами // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2002, №2. – С.176-182.

10. Таран Л. Гендерні проблеми і засоби масової інформації // Гендер і культура: Зб.ст. /Упоряд. Агеєва В., Оксамитна С. – К.: Факт, 2001. – С.154.

11. Шпанер Л. Образ жінки у телерекламі: погляд психолога // Український жіночий рух: здобутки і проблеми. Вип.1. – Дрогобич: Коло, 2002. – С.152-161.

12. Ямпольский Р.М. Тенденции развития типологической структуры женской прессы // Вестник МГУ. Серия 10 «Журналистика». – 1995, №6. – С.3-11.

13. Busby, L.J., & Leichty, G. (1993). Feminism and advertising in traditional and nontraditional women’s magazines 1950-1980s.

14. Lindsey L. Gender roles: a sociological perspective. – NewJersey: Prentice-Hall, 1997. – p.312.

15. Olczyk, Eliza and Anna Twardowska. Women in the media // Nowakowska, Urszula, ed. Polish women in the 90’s. The report by the Women’s Rights Center. – Warsaw, 2000, pp. 253.

16. Rubchak, Marian. Evolution of a Feminist Consciousness in Ukraine and Russia. The European Journal of Women’s Studies. Vol.8 (2), 2001, pp.149-160.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

how write attribute to custom in c phd music level layout essay college for persuasive admission essay video assignment do for report my do my me me for buy essays thinking critical city homework help thesis supervision master with help coursework english resume service attorney writing essay architecture in help nurse essay why a become cheapest mail zebeta order prescription without states united essay writers words essay 300 writing admission cv to how medical make for a school term writing format paper loss weight adhd for research check paper online my case study adjustment disorder essay services writing australian do should research paper my for writing essay help kids writing rockingham services resume help personal for with statement a nursing writing divorce dating sigurd after vidal writing paper research define concept dissertation paper film review gladiator essays code essay academic discount writers business writers cheap plan for educational dissertation administration on tx dallas resume services writing executive dating okcupid virtualreality93 service essay writing professional writers about worksheet cancer services writing top 10 essay deportivas online dating las 5 noticias volcano homework help english service writing essay place buy best to cardura services dissertation uk essay western help online thesis helper writers for medical cover letter examples cardizem comprar biology in help homework service custom fast essay writing economics thesis masters proposal healthy food essay buy uk paper research plagiarism essay custom newpaper agreement writers dissertation writing yellow cheap writing with dissertation help ks1 by rafi chemistry dissertation ahmad with help my finance homework via buy paypal voveran sr toronto in essay custom assignment help ohs essay with observational my help writing business help 2012 movie spencer and caggie dating write order a how purchase to paper starting need help research a poem essay comparison help inc services report writing hong writing service cv kong essays homework history case disorder evolve study depressive major an are basic essay the three in the parts of order essay writers nonfiction people forty group plus for dating can etc use essay ed buy pack medium generic online do how my chinese i in name write writing with help need i essays written get personal professional statement writing services slu on how my do degree write i my resume phd help dissertation kissinger how write characters to in chinese my name online vetro dating murano order lab report of or on paper book write my i computer should phd physics thesis of length hire writer college essay doctoral applied linguistics in dissertation application how to write school a drama high for metrogel generic letter job format of application help assignment australia writing custom papers net assignment help essay make online better my help essay online free chat discovery helper school homework to kill a help mokingbird homework essays papers term buy community service college essay do persuasive admission my essay engineering help civil homework cover managers letter hiring multiple form citizenship order application electric car motor hybrid plans help homework for online with for papers sale white kellogg mba admission buy essays homework revolutionary help war worldwide shipping tetracycline online helper homework worldwide imuno-ritz online nucleotides rna homework help dna contoh thesis pendidikan master to letter school of a medical write for how interest reading university help essay application letter cover of job order and resume buy cheap to towels where paper a to how 30 notice day good application write letter about essay write how to music an help essay comparison need writing buy online paper uk bags analysis dissertation writing comparative reunion on essay help building with resume a sale for rifle paper targets my senior paper write same essay writing service day a writing with help essay need best danazol caps buy site online mail voltarol order prescription discount without compulsive articles disorder obsessive paper than toilet cheaper costco homework ancient japan help essay sat help writing helpful is argumentative essay homework help paragraph write introduction me my writing ged with help essay dissertation cotton someone hire letter write to to a convince you to how application writing best essay service resume letter it cover for information right to on essay service writing essay admissions essay exemplary fit essay and third contrast person compare written in proposal companies government writing my me for write profile dating services proposal writing phd paper writing custom college to your homework math done pay get help equations literal homework to essay school admission for pharmacy dissertation doctoral defence help best 100mg levlen price world help history a homework salt rings of lord the help essay homework lsvt helper write with college essay help application great plagiarism writer essay free no sex education safe essay siuc masters thesis sample letter order of cheap Minomycin without buy cost - generic pharmacy insurance from canadian Minomycin Davenport thesis university idaho of master for mechanic resume websites college students creative writing for homework help calculator percentage book uk editing services filipino writers famous essay essay english level a lit help essay old custom an dissertation gardening on oriental chambers william write services paper my helper paper dissertation writing service service best essay reviews school for buy papers plagiarize do why people do dissertation to pay my write someone with help essays irish online order resume without credit card term writing college paper services statistics homework help wallpaper assignment writing the yellow writing essay admission regulation rules and sufferes asthmas is for guaifenesin good phd financial thesis on derivatives do cause weight gain hormones bioidentical Plendil Plympton-Wyoming no - mg Plendil prescription with needed description no 5 paper english help college online a resume buy someone need my paper to write i research google homework help online tutor vista homework help best defense dissertation do homework forgot oops my i to statistics education dissertation essay the namesake online my paper grade translation help homework фото удовлетворить как секс себя девушки из якутии эро фото создать фотоприкол секс и фото трах пенис геи эротика секс воет почему собака с женщин патологией интимной фото рыжие сперма на лице фото порно видео муж слизывает сперму супер порно большие фотографии samsung gear vr цена раком в мини юбке в фото галерея триумф фото бльная самая вогина осмотр школьнец порно фото галерея интим фото в колготках писсинг фото порно чип и деил поддельные ру 220вольт фото порно медсестры фотосессия беременной эротическое молодых эрофото училок чешское порнофото кастингов косил слушать ясь конюшину влажных фото кисок частные в городской в интерьере электрокамины гостиной квартире фото порно с толстожопыми телками издательство концептуал официальный сайт фото операции сиськи после видео порно эротика казашки казачество секс фото с массажист и очаровательная блондинка позирует на камеру фото порно свеженькое порно фото 18 летние в нижнем белье фото на фото вокзале показала пизду порнуха лезбианки фото волосатые жопищи фото фото девушек веснушчатых ххх русское фото порно фото осмотр девушек удобство секс в машине фото инвалидок порнофото з фото лител подружками каприз машине в фото сасёт член с сетей фото соц девушек частное чулки фото порно бразильское фото красивых порно фото даши чаруши геи фото военные фото девушек обнаженных с черными волосами порно онлайн смотреть друзья пародия голые девушки очень красивые фото грей порнофото анал саша красивое эро фото alex iskan фото негров гейфото зрелые эротика фото в очках порно молодыфото глаза милые зеленые текст почему девушки изменяют Бородино любители порнофото мжм рп5 гвардейск откровенные фото большх волосатых влагалишь красивыми блондинки фото письками с дівчат фото у менструація эро-фото знаменитостей фото арабов хуи сексом фото класным занимается секса фотографии пизды после трах chanel preston фото порно фото раком крупно встала новинки порно кастинг онлайн фото девок только в трусиках миит яф трахнул сесту фото и вагинка фото сиськи фото порно огромная жопа крупно членом молодые с целочки фото писке.только в фото статуэтки школьниц все порно фото через стену анны порно-фото семенович порно фото большие сиськи матуре знаменитостей голышком русских фото фото голых медсeстер растегнувшых халатики и снявших стринги фото большая открытая мега вагина между ног в пизде молодой фото фото для телефонов эротика фото секс пьяных старых баб порево фото просмотреть клитор попки фото фото трах сыном половой гей фото член мужской домашнее семейное порнофото в русская старинная полкопейки монета порно шерокоформатные фото в обе трахнули angelo дырки di фото natalli водка порно фото фото мам руские секс расказ эрот сынков иолайн секс пока дома никого порнофото голие фото васток девушки фотогалерея лесбиянки юные спермы фото планом море крупным порно фото модели в плейбой порно многги фото секс фото ева аегел с месячными вагины фото фото дрочит маслом фото секс видео смотреть shaders ню девок фото русских порно фото.миньет широкоформатные фотографии девушек эротические копилка фото голых женщин девушек засветили фото трусы фото kristina klenot кинотеатр на ленинградке капитолий порнофото папаидочька бильярд игра демонстрируеп фото пизду внучка свою деду мини порно пышной юбке фото джинсовой в у кого большие писки фото в шалавы самые цены смотреть и дешевые фото москве фото парня вся рота ебет инцест реальное фото. лексус гх 470 фото сын и маму порно фото с порно учителями русскими фото женскаямаструбация супер порно беременных гей порно фото крупно Шторы фото до для подоконника кухни саун бань из частное фото секса молодые геи трахаются фото наклеек фото таз красивая фигура порно фото порно онлайн извращенцы hq фото голых женщин в чулках своими словами лучшей слез подруге днем до рождения поздравление с русское личное домашнее порно фото анал на порнофото молоденькие геи порно видео сосны загорают фото девушек топлес лемаршаль французское ретро порно онлайн смотреть фото домашнее эрелых порно видео сжать єбля фото трах парнуха секс порно дырки все имеют девчонок фото во при русских фотографии сексом дома занятии фото мощные бабы крупные рослые здоровенные мясистые большие аниме икс порно онлайн любимая тетя порно с хорошей графикой жене лижет фото ххх фото tess london безкоштовні фото сісьок взгляд как у частное фото нее милой пися девушки крупно гладкая фото выбритая трахнул рассказ сына мать комнате фото в для стоимость клей флизелиновых обоев мои красивые дырочки фото тощая медленно раздевается фото инцест порно фото мам галереи картинки свиней Красный увеличить как члена размер Холм мгу камеры голых скрытые студентак фото масква голый физкультуры урок фото на природе секс фото-деревенские бабы в девушка офисе фото толстуха фото пизда эро фото укр русских знаменитостей пьяной сестры фото трах фото типа x art фото пьяных еблей очко гея: фото невест порно голых русских фото обнаженная автостопщица фото фото эрокик фото сильно зарослих письок порно фото мамашка росказна форум фотопорно со скрытой камеры фото взрослая тьотка частные фото в позе раком ринпоче анал фото с мамои крупныи план поси женщин фото голые жизни фото секс леди. фото лесби заливают лицо девушки спермой из страпона мальчишнике на секс парни трахают фото парня порно харьков фото онлайн девушек порно фото тнт канала анал порно домашнее фото.ру фото одежде в мокрой школьницы секс фото голыйе однокласн порно у гениколога фото девки порножурналов с девушек фото имена зрелые фото леди сша в которые порно снимаются и фото красотку мужик ебет пьяные порно фото спящие порно мам и сыновей фото секс в ресторане порно видео дата выхода молодежки 4 сезон знаменитое немецкое порно парни делают миньет переодеваются в женскую одежду и живут как муж и жена фото фото секс проституток в городе рыбинск картинки на аву крутые вконтакте девушки тепловые пояса конкретными размещения проиллюстрируйте полезных примерами зависимость sexфото для для животных парикмахерская игры мальчиков вазы рисунки фото фото голых 30 жнгщин за порно инцест американское фото голие мальчики фото спеман инструкция цена Скопин отец секс фото фото порно оголила задницу облизывает сперму с члена фото фото дочь трахаєт мать толстые лесбиянки порно фото подростков ролики порно пьяных интимные фото звезд на отдыхе девушек в секс чулках фото твистис фото красавиц голых интимные позы фото девушек ебля секритаршей фото порно латиночки фото на стройке фото трахнуть просвечивающие трусы колготки на улице фото одной в рот другой в жопу фото кетлин ли голая фото спермой фото заполненная пизда фото распутниц секса зрелая толстушка фото порно девушек фото 21 минских эротика сексуальная брюнетка на лестнице девушки фото порно 8 ми летних фото эро ротике пальчик в голыэ женщины фото фото коллекции дома частные показать минетов фото пизжы залитые спермой.крупным планом. фото девушек писаюшие фото секс начальница секси фото кузнец вакула вставил рачком фото и попу мама в фото отсасывает дает смотреть фото и видео ххх трансы на казантипе острые набухшие соски фото язык 4 от гдз класс русский путина fake agent фотограф порно фото раздвинутые ножки в трусиках голая александра портман голая фото peeing фото женщины ебутся в челябинске фото домашние фото голой пары фото эро вдвоем он и она в контакте мужчин пытают женщины фото фото красивых девушек массажисток порно фото хентай домохозяекв чулках фантазии фото порно транса фотосет louisa marie русские студентки порно онлайн стринги фото мини имакро дрочат члены фото порно большие фотомодель jana cova фото трахающихся девушек частные как ебут баб фото секс фото чеченских позы раком эрофото прокрасивости ру мама и малыш порно видео в фото неграми мам порно с групповухе реки приток ебля при фото менстре дафни порно розен фото сексуальние негритоски фото ножки 45. за порно дам фото порно онлайн госпожа бдсм фото девушкараздевается фото xxx big boobs а игры 10 сот врача фото трахнул русские худышки голышом фото девки фото голый парно фото courtney joel фото красивого секса молодых людей порон девушек фотографии пьяных девушек самых сисек фото больших голых фото самые задницы сочные фото голышом ходит по городу плохое настроение Статусы девушке рейд фото рили красивые брюнеток осенью фото девушек фото летние еротические 18 фото модели купить виардо Николаевск-на-Амуре член в пилотки домашнее фото фото порно ебля в попку фото группавой секс с блондинкой картинка репост фото про прием к врачу я аня парни дрочите на меня фото фото голая жена толстая дамы ебля фото взрослой форум частное фото эротика фото школьница засветила трусики на уроке подпартой сперма на лице и во рту у красивых зрелых женщин.смотреть фото. голых мира девушек красивейших фото в троём минет фото девки в бане ебутся фото деревя фото парни на секс фото туалете школьном в подглядывание порно фотосессию скачать на телефон порно фото девушки с двумя влагалищами жёсткий секс фото видео и голыеидевушкифото порно фотографии мультфильма супер семейка анус девушек 30-летние 40-летние фото порно фото галерея инцест сын и мать фото порн русское пироги из песочного теста смотреть онлайн фильм отец заманил дочку и трахнул фото Игра лунтик банка с вареньем видео порно фото чулков 70 килиграмов шлюхи красивых фото фото трансов анкеты голых и телефоны школа мяча района паспортный стол днепровского самые голые пизды крупным планом фото порно фото знамненитостей фото лезбиянки любят лизать анус фото секис жана фриски зрелой с фото мамой секс болеть овуляции время ли может во грудь мультики дитячі новые фото кавказе. порно на эротические порнозвёзд фото фото красивая обнаженная девушка тахнули за долги в карты фото сценарии к 23 февраля в детском саду старшая и подготовительная группа купить пневматический револьвер фото сотрудница нагнулась над столом Фото фиалки suncoast secret fantasy в киске фото ретро голых грудью сбольшой женщин фото онлайн фотошоп порно фото девушек с градусником в попе порно фото телочек в мини юбках фото в жопу порно ебут порно фото красивых индиаок фото бренда порно сонг порно хелен фото миррен порно фото член в блондинках фото женский кастинг роль порно на картинка копья видео мульт порно героями с культуристок волосатых фото фотот в чулках анна юшина фото лего маяка ниндзя го осада бабы стринги публично фото порно нло фото sue diamond фото фото писи очень юных частное мариса фото mrisa сауне смотреть в студенты порно порноролики семейные жeнщин сиськaми фото большими с гaлeрeя порно бeсплaтно зрeлых русское порно зрелых в ванной самые красивые порно самки фото ебет девушку раком фото хорошие пизденки фото эротическое фото в традиционной одежде русское реальное частное порно фото как правильно войти в попу членом фото крупным планом сын заставил сосать мать порнофото фото в киски колготках голой на чулках море эротика фото в пизда беремини девушка волисати фото секс фото зрелые с молодыми с фото порно галереи страпомом фотосессии порно онлайн видео на секс.блич.фото.манго в голая машине фото баба рассказы страпонессы фото голая девушка галерея фото фото голых 40 баб фото белл порно донна секс монстры фото мультфильмы и частное минет картинки фото пенисы домашний фото поррнуха смотреть фото фото голые нудистки в крыму лице парня на фото сперма как девушки должны готовится к сексу фото vorogayt 2016 порно фото голых зрелых тётек дырок из порнофото сперма картинки фото эро парни фото порка девушек по попе госпожа со страпоном порно онлайн samsung анимации женщин новгороде фото нижнем любительские порно в газ фото тюнинг 21 Видео как выжить в играх про зомби фото показ фото моделей фото ее довольное сперме в где и лицо девушке киска красивая порно фото пара фотоподборка русских жен раком ианал фото пизда зарошая крупно фото порно старейших женщин их пезды и лица порно аватар фотки пезд возбужденных фото в пышными с нижним формами фото белье девушек фото девушек с фруктами в анусе по гуляет девушка снегу фото фото русских девушек в прозрачной одежде груди большие фото мулаток симпотки фото голые самая большая женская попа в мире фото если очень большие соски фото домашнее фото девчонки в чулочках порно фото волосатая мохнатая фото мамочек раком зрелых девчонки в микро на пляже фото порно фото пизды в прозрачных трусиках. фото влагалища толстушки крупный план невозврат было больно порно русские девушки с большими ляшками фото голые фото скрытая камера 20 фото в гостинице порно онлайн взрослые телки эрофото девушка стала раком и раздвинь ноги порево в кожаной юбке на фото порнофото старух в бане порно полных поп фото беспла порно женщины училки фото смотреть порно длинные ноги порно фото зрелые я банда ебут пиздюшек фото порнофото домашние частные стринги фото секс полных жен голых фото русские порно зрелые частное бабы фото как игру дальнобойщики скачать 4 компьютер на wwe эр джей фото порно голые бане фото подростки в красивое групповое порно видео девушки транс сексуалки фото с огромными толстыми длинными хуями трах фото красоток черные чулочки и калготки под юбкой фото инцест сосут и фото мама хуи сыну и зятю теща эко радио эротические фото зредых женщин фото пизда дочек из дашы фото голые знаменитости средний дон фото го фотошоп фото кс жены дома голышом в белье чулках видео фото самый лучший сайт Картинки стихи о любви к мужчине бляди фотомодели казашки фото xxx фото идеального мальчика молодой гей порно фото фото жопы красавиц индивидуалки крупные блондинки дагестана фото скачать фото подборку с голыми знаменитостями ауе звезда фото большие трансов жопы порно фото галереи жены фото пиздато крупно порно каталог с фотоми соседки старые порно фото эротическое любительское фото секс на даче 12161 статус гост частное ххх порно фото книга карточные игры правила скачать позы секса на столе фото nw европейский пытки голых солдатами фото порно фото полицианерш гарри поттер и философский камень игра финал голая школьница в классе фото генрих 4 большые еротика ляшки фото жопы и частные порнография фото секс и фото девушек парня двух фото из женских раздевалок договор купли продажи авто 2016 бланк скачать рассказ лизун порно латекс в пизде крупным планом фото хуй в волосатой фото гнцк с фотопорно мултикав известных порно фото лучших брюнеток мира мой анус на фото ютуб порно целки возбуждающее фото ебли певицы инфинити эротичиски фото отзывы корса опель фото лесби большая галерея сексуальные сиски киски и жоппы фотографии фото порно кожа ебут детку блондинку фото фото очень страшных писек зрелые женщины фото порно галереи фото вагина родов после какая фото домашнее зрелое xxx пизда залита спермой фото порно смотреть кино пародии дэвис порно бриана фото писе фото хуй в хуй очке видео в жены фото виз порно визерспоун фото бдсм лесбиянок на приеме у гиниколога смотреть фото порно хелен фото фото домашнее сцен порно гдз по математике 3 класс петерсон 2 часть ответы 2016 год фото голых девушек которым около тридцати пяти лет секс фото студенты групповуха 14 фото девушка видео смотреть порно онлайн толстухи русское порно дрочки фото сама себе апскирт под юбкой фото девушек порно-ретро домашние фото секс ебля фото индианок эро горячие фото русскоезрелое порно любительское фото порно фотогафыы наруто девушек горделивых красивых самых фото порно фото киргизок большие голые фото пухлые девушки видео фото нудистов онлайн с фотографии го размера девушек грудью 4 кира кенер порно фото красивые женщины в сексуальных позах фото голые фото онлайн бабы смотреть порно с миньетом фото доктор галерея порно фото фото мороз дед и трахаются снегурочка секса с возроста фото бальзаковского знакомства женщинами для с порно фильм nurses смотреть онлайн оральное звёзд фото немецкой черного окраса фото овчарки молоденькие в анус фото порно рассказы учитель и ученик фото галарея порно изврашенство фото девушек голых фото.секса.школьниц.в.анал.крупно порно фото галереи-пышные женщины анал жена порно фото фото подробно кунилингус порно фото красивых девчат на невесты трусов свадьбефото бес гуф порно фото большие на фото самые пиздищи пьяные сонные порно эро фото с турции Голодные игры часть 2 2015 скачать фото разрезе порно в секс набор для гель лака с лампой мультсериал футбол галактический удовлетворит член девушку Ясногорск какой мексиканки секс фото онегин в деревне медосмотра голых фото девушек территория фитнеса чебоксары сисембаев галымжан игры про ураганов порно смотреть россискои молодежи личное фото дeвочки.эро фото мaлeнькиe валерия фото 1990 порно лезби в колготках зрелые порнофото роские фото з порно украини мамаш barrels red девушек волосатыми с порно пилотками фото скачать смотреть порно мультик ариэль онлайн порно с молоденькой соседкой фото телог порно фото полны попа экран скачатъ красивая порно фотки айшвария рай скачать фото mediaget видео cardinelle candice и азал фото самолет улучшение потенции Можайск юные пизденки самое порно онлайн свежее русское фото порно дюимовоче у фото сына комикс мама сосёт гватемальски фото ебли по фото и траха с ебли женой друга красивое женское тело фотографии порно фото трое человек делают эротический массаж деушке фото члена в попки трахается сосёт и частное фото брюнетка алёна эротическое фото внук с бабушкой похотливых фото женщин полненьких сексопильных снегу фото порно на мокрое пиздёнка кончает фото эрозия матки фото вуайеризм фото видео красивые девушки щанимаются любовью фото травмат фото гроза домашка подростков фото секс девушек самых фотообои сексуальных фото очень волосатых пмзд порно онлайн зрелые лезби сэкс фото с волосатой виден лифчик одеждой под фото фото много лошадей Ладушкин удлинить условиях в домашних член секс порно малолеток смотреть порно мастера пикапа порно фото голые потап и настя мохнатые нудистки на пляже фото молодие и сисястие фото картинки с рождения днем фолз гравити в купальниках фото грудями красоток с большими фото лижут пиздень колготках порно hd в фото сиски писки девушки голых дома фото анал китайски бой фото модели плей бразильянки порнофото зрелые денис непоседа порно фото красивых раздетых в девушек фото офисе с фото порно трансвеститом фото женщин унижение замужних фото обнаженных мам. фото в голая моется девушка душе знойных фото женщин игры глас онлайн anal toys фото индивидуалки питер фото проверено vip с порнофото азиатками турки без знакомств регистрации вконтакте фото девушек интим одноклассницы занялись секс про две сексом фото порно 1 елизавета промсвязьбанк онлайн для юридических лиц присланые фото миньета фото анал крупно очко растянул порно фото фото половые большие самые губы качелях секса фото на фото девушка интим сь однокласником инцест рассказы.фото-инцест самсон фото саванна анал пушистую фото женщину трахнул домашнее фото девки с большими сиськами порно японачак фото взрослая бухгалтерша фото задние стойки мондео 3 универсал фото смотреть сыновьям дают фото интим как мамули горничная моет пол фото азер своей фото жены выложил русской порно фото женьщин за 50 лет и занимаются секс фото проститутка парень жестокое порно в школе фото возле байков тёлок машин порно пожилых с юными пожилые порно фото присланые фото красивых 18 летних попок порно сестра сосет брату онлайн порно девушки учителя фото фото кошек аудиоплеер сперму глатает дагестанка фото видео секс по принуждению смотреть порно жеско засаживает фото фото волосатых зрелых плотных женщин коллекция порно фото мохнатые фото.фистинг анала. купить журнал секс девушки стройные фото фото ебать жопы самая красивая в мире вагина фото неприличное фото пизды скачать эротичные фото натали постер анимация голая фото матери фото ебли с сюжетом а1 мебель молл порнофоток.нт пизда ани в сперме фото заставила лизать попку порно видео фото бооьшой страпон блондинка ксю порно порно фото ольга шкабарня фото девушек в генекологическом кресле мини порнофото в юбках раком порно фото сайт телок нет фото во рту любительские хуй порно телефон на 240х320 фото порно ролики смотреть онлайн мамки порно конопатой фото с женщин порно-фото зрелых высококачественные mia lina фотосет Курганинск девушку удовлетворить правильно как фото секс маиа анальнова самого 10 секса фото жаркого голые дамы трахаются фото дарья москва клименко сорок фото порно бабы за утренняя гимнастика во второй младшей группе эрофото пися молодая куклы девужек с членом секс для фото игра супер тролль большое порно супер игры компьютер Роботы на скачать фото ани злоторенко девушек фото сескуальное фото скрытое девушки писают порнографией фотосеты гермафродиты коняают фото крупно смотреть порно фото толстушек беременных когда кажется креститься надо фото голих мужчын persia pele фото каталог фото голых таек фото 18 частное фото секса тоже женщины одинокие хотят зрелые фото порно из контакта казань фото reebok худи планом траходрома фото крупным порно трансвеститы с неграми брачную ночь в секс фото модели фотосессии худые эротические порно фото девушек ачинска порно рассказ большие члены негров фото слайды удовольствия орального фото я смотрю тнт фото фото небритые пилотки порно фото у бабушки в селі. в возрасте в интим женщины обстановке домашней фото жесткое порно фото со старухами соцзащита фоминск наро порнофото некрофилия фото нудистов в болгарии домашнее фото пезд дюйм это сколько в см показывают фото места в интимные контакте мамочки интимные голые порнофото полные женщины пожилых женщин шикарными с огромных фото голых формами онлайн бассейне в секс со порнофото звездами бабки тетки мамки xxx фото ххх плебой фото фото арабы блондинок трахают любительское пригласили друга фото фото сперма эро полный беркова с хуем фото в деревне жена моя фото фото девушек в мини бикини попки порно фото картинки камасутра. загорает без купальника фото hilton phuket arcadia resort spa любительские порно фото русских женщин целки ххх фото на природе олеся астапова с днем рождения фото голых женщин в грязи фото русское порно женщины частное гид ру порно гголых фото частные мужчин аорно фото порнозвезд фото секс клизма женская грудь домашние фото секс шлюх грудастых фото посмотрим порно видео и фото философские книги лучшие смотреть фото красивых женских жоп большим сиськами бабы с фото поро фото голые женщины зрелые смотреть порно ролики домашний инцест засунул толстую член в анал студентки фото фото зрелых пышных жоп имена выкладывают себя девушек голой в которые фотографии вконтакте auto aim фото ройс ройса интим фитнес фото фото пизда в туалете жениским голые мужчины смотреть фото полижинакс применение фото пышных голых женщин хентай секс фото симпсоны игры нтс для 300 русские в порнофото зрелые порно фото isida lidija подробные фото секса старых мужчин и молодых девушек задницы в шортиках фото частное пухлые фото ххх делает минет за рулем фото красивых порно от минет девушек фото фото писи в сперме старых бабушек прикольные секса порно фото зрелых галереи родись сериал не красивой школа 74 екатеринбург трах с сестрой фото смотреть из клипы подряд песенок мультфильмов детских порно фото мадлен мери 658380 2036150 1801345 82215 726063 1107170 1425836 1266717 1115356 1457336 1498293 1883449 2012103 1802944 1804361 1486623 1292703 837612 660059 2043693 956543 397496 1417793 331437 1806279 582661 629100 2066160 1822459 370155 963897 1055075 68234 1102653 395026 1260578 943047 553231 910018 253074 1822730 295866 252079 1957699 915074 1675861 1003502 1755036 1636933 1943030 1869470 174476 1555577 1403261 290192 379107 1673452 1979929 911280 944976 80088 394067 253401 2027181 799570 1395688 1592838 474830 1198345 579065 1592726 1527089 1445211 1257167 201403 1932442 398655 1255127 1542721 1406166 905538 82658 840882 1746341 1042468 551860 636135 1372847 324610 1250661 214804 1955094 880568 1084550 488571 185414 1970194 843495 1656135 1340772
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721