МОДЕЛІ ГЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ЖІНКИ НА СТОРІНКАХ ДРУКОВАНИХ ЗМІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглядається проблема конструювання моделей гендерної ідентичності сучасної жінки в Україні під впливом усталених та новостворених гендерних стереотипів. Анотация

В статье рассматривается проблема конструирования моделей гендерной идентичности современной женщины в Украине под воздействием устоявшихся и вновь созданных гендерных стереотипов.

Summary

The problem of constructing the models of modern woman’s gender identity in Ukraine is examined in the article.

Постановка наукової проблеми. За радянських часів гендерна ідентичність жінки конструювалася за ідеологічно насадженим каноном фемінності – образом працюючої матері. Сьогодні цей канон дещо встратив свою актуальність через появу нових життєвих стандартів, моделей поведінки та моральних норм. Хоча на сторінках сучасної української преси все ще трапляються статті під назвою «Мама – вдома, мама – на роботі?» (Дзеркало тижня. – 2004. – 6-12 березня), де йдеться про жінку, котра грає роль працюючої матері, більше того, вона звикла опікуватися не лише дітьми вдома, але й підлеглими на роботі (на рівні турботи про дітей).

Отож за часи незалежності України у свідомості української жінки відбулися значні зміни – образ працюючої матері відходить на задній план, його замінює образ Берегині (вперше виокремлений в українській науковій думці Соломією Павличко у статті «Прогрес затримується: консервативні лики жінок в Україні», опублікованій у польському виданні, згодом розроблений В.Агеєвою, О.Кісь, В.Слінчук).

Ще один зразок фемінності, як зазначає О.Кісь, запропонований сучасній українській жінці для конструювання гендерної ідентичності – це образ Барбі – «об’єднаний образ жінки, спосіб життя якої нагадує нарцистичне існування гарної та дорогої ляльки, яка вимагає для себе відповідного середовища та атрибутів, щоби врешті-решт виконати своє головне призначення – знайти свого власника-чоловіка» [5].

Поряд з цим, в сучасному українському суспільстві існують й інші гендерні стереотипи, що впливають на конструювання гендерної ідентичності жінки, про що свідчать проаналізовані журналістські матеріали, адже саме журналістика є тією сферою, що відображає існуючу соціальну ситуацію та миттєво реагує на наймені зміни в суспільстві. Досить яскравим тут є образ ділової жінки.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Серед вітчизняних вчених, хто активно розробляв проблему моделей конструювання гендерної ідентичності сучасної жінки в Україні, слід назвати О.Кісь [5], С.Павличко [7], Т.Журженко [7], В.Суковату [9], О.Помазан [8], Л.Таран [10] та ін.

Окреслена проблема досить добре розроблена з позицій філософської та соціологічної теорії, а от у сфері лінгвістики висвітлена вона недостатньо, тому залишається актуальною і потребує подальшого наукового дослідження.

За об’єкт дослідження було обрано опубліковані на сторінках сучасних друкованих ЗМІ журналістські матеріали, що висвітлюють моделі конструювання гендерної ідентичності сучасної жінки в Україні.

Мета статті та постановка завдань. Метою дослідження є аналіз гендерних стереотипів на сторінках друкованих ЗМІ, що конструюють моделі поведінки та гендерної ідентичності жінки в сучасному українському суспільстві.

Серед основних завдань дослідження – проаналізувати журналістські матеріали з метою виявлення усталених та новостровених гендерних стереотипів; дослідити моделі конструювання гендерної ідентичності сучасної жінки в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження та обґрунтування одержаних наукових результатів. У наукових філософських та соцоілогічних, а також психологічних дослідженнях моделі конструювання гендерної ідентичності сучасної української жінки визначаються виявом стереотипів Берегині, Барбі, Ділової Жінки, Феміністки (С.Павличко, О.Кісь, Т.Журженко, О.Помазан та ін.).

Проте аналіз журналістських матеріалів, опублікованих на сторінках сучасної україномовної преси, дозволяє виокремити ще кілька стереотипів, що визначають моделі гендерної ідентичності жінки.

О.Кісь зазначає, що «образ Берегині був сконструйований цілком штучно на самому початку незалежності, і його появою та стрімким поширенням завдячуємо насамперед творчості українських письменників-народників» [5]. Згодом цей образ почали використовуватись не лише письменниками чи публіцистами, але й пропагуватись громадськими і політичними діячами.

Загалом стереотип Берегині виявляється у багатьох образах – символ жінки-матріарха (О.Кісь [5]), вічний образ матері, хранительки домашнього затишку, опікунки дітей та чоловіка. Вияв зазначеного стереотипу спостерігаємо у статті в газеті «Дзеркало тижня» під назвою «Мама Нонна на Майдані» (Дзеркало тижня. – 2009. – 20-26 червня) – стаття, присвячена вшануванню пам’яті (вивішення дошки пошани на Майдані Незалежності у Києві) Нонні Копержинській – українській актрисі театру і кіно. Текст статті свідчить про повагу до актриси, піднесення її до високого звання Матері – позачасового та позапросторового вічного образу, хранительки домашнього вогнища.

Саме жінці-Берегині присвячені цілі рубрики провінційних газет та глянцевих журналів, що задають моделі поведінки, поради з догляду за дітьми, сторення домашнього затишку тощо. Адже справжня жінка-мати та жінка-дружина опікується абсолютно усіма проблемами дітей (харчування, режим дня, навчання, одяг, відвідування культурних закладів, лікування та ін.) та чоловіка (одяг, зовнішній вигляд, здоров’я тощо).

Важливість цієї складової настільки значуща, що деякі дослідники схильні виділяти окремий тип жіночої ідентичності – домогосподарка [3, 165-172]. Саме для такої жінки написані тексти рекламного типу: «Напередодні Великодня господині прагнуть навести лад у своїх оселях, щоб зустріти свято у чистоті й затишку. Сьогодні ми допоможемо їм дізнатися про оптимальні можливості швидко й якісно здійснити основні етапи генерального прибирання, використовуючи як засоби побутової хімії, так і здобутки народного досвіду та спеціалізованих фірм…» (Рівне вечірнє. – 2006. – 20 квітня). Як зазначають польські дослідниці, представлення у мас-медіа «жінок як матерів і дружин, хранительок домашнього вогнища, належить до тих стереотипів, які найважче подолати» [15, 253].

Завдяки рекламі і специфіці її сприйняття традиційний образ господині дому зазнав трансформації ще у 1990-х роках. Т.Журженко з цього приводу зазначає: «реклама, пропонуючи силу-силенну цілковито нових для українських жінок товарів і послуг, перетворила сам процес їх споживання на справжнє мистецтво, що вимагає від жінки навичок, досвіду і навіть хисту» [3, 154-172 ]. Ця теза підтверджена визначенням сутності реклами Л.Шпанер: «Реклама … – це магія перетворення акту споживання в акт культури» [11, 152-161].

Аналіз журналістських матеріалів рекламного характеру, розрахованих на жіночу аудитрію, дозволяють простежити вияв у жіночих образах ще одного стереотипу – стеретипу Барбі [13]. Виявом цього стеретипу позначена майже вся друкована реклама для жінок, опублікована на сторінках глянцевих журналів, адже вона ставить жінку у жорсткі рамки, котрих вимагає краса. Сучасна жінка-Барбі – це висока струнка блондинка з невеликою кількістю сірої речовини в мозку, схиблена на гонитві за модними тенденціями та постійним схудненням.

В сучасних випусках журналів «Cosmopolitаn», «Единственная», «Полина», «Єва» та ін. поряд з насадженням читачам певних еталонів краси подаються рекомендації з досягнення цих еталонів, подається більше інформації, як вдало і корисно організувати вільний час тощо. Так, стаття із журналу «Єва» під назвою «Основа вашої краси» (літо 2008 р.) ставить жінок у жорсткі рамки еталонів краси («Макіяж прикрашає будь-яку жінку, але гарний він лише за бездоганно доглянутої шкіри»), даючи при цьому кілька настанов щодо догляду за шкірою і неодмінно рекламуючи косметику замовника-рекламодавця. Подібний характер має стаття «Класика, досконалість, бездоганність» (Єва. – літо, 2007 р.) – жінку поставлено у жорсткі рамки краси та поведінки: «Великий стиль» вимагає бездоганної світськості…»; та «Штрих-код на жіночому обличчі…» (Високий замок. – 2009. – 12 березня), в якій подано «рецепти краси» від пластичного хірурга.

Як зазначає В.Суковата, «українські ЗМІ віддзеркалюють таку картину: жінки невпинно і невтомно турбуються про красу свого тіла, доглядають за ним та вдосконалюють його [9, 176-182]. За умови масового характеру виявів цієї тенденції набуває значення нормативного стандарту, що є дороговказом для жінки.

Ще один стереотип, що визначає моделі гендерної ідентичності сучасної української жінки, є стереотип Ділової Жінки. Проаналізувавши образи ділових жінок на сторінках преси, можна стверджувати, що цей стереотип акумулював у собі риси переважно образу Берегині і дещо взяв від Барбі: сучасна ділова жінка на сторінках мас-медіа – це особистість з красивими жіночими рисами, наділена розумом та безліччю вмінь, що притаманні Берегині. Про це свідчать статті «Бізнес з жіночим обличчям» (ОГО. – 2007. – 26 липня), «Жінки у великій політиці» (Львівська газета. – 2006. – 17 січня), «Жіночі обличчя київської влади» (Хрещатик. – 2007. – 8 березня), «Найвпливовіші жінки України – зі сфери медіа?» (Львівська газета. – 2008. – 6 жовтня) та ін.

Ще Соломія Павличко зазначала, що образ жінки-Берегині не слід обмежувати рамками образів домогосподарки і продовжувачки роду, адже він набуває популярності і в публічній сфері. Оксана Кісь доводить, що відбувається це саме завдяки діяльності громадських жіночих організацій [5] – через дві основні причини: «перша з них – «національне» коріння, що постійно підкреслювалось посиланнями на історичний досвід українського жіноцтва; другим чинником привабливості образу Берегині є перебільшення у ньому прав та повноважень жінки у сім’ї та суспільстві, тобто так званий «матріархатний міф», що став важливою складовою національного дискурсу» [5].

Впродовж перших кількох років незалежності серед лідерок та активісток таких всеукраїнських жіночих організацій як «Жіноча громада», «Жіноче товариство ім.Олени Теліги», «Союз українок» панувала тверда переконаність у засадничій ґендерній рівності (чи навіть жіночому домінуванні) у подружніх стосунках українців в їх історичному минулому, де жінка – мати і господиня – відігравала соціально та економічно значущу роль.

Згодом ця модель фемінності стала використовуватися у політичній сфері для змалювання жінки-політика, жінки-керівника тощо, де спотерігаємо вияв стеретипу Ділової Жінки. Так, журнал «Корреспондент» у своєму щорічному рейтингу «Топ-100» назвав Юлію Тимошенко найвпливовішою жінкою України. «Перемігши у половині областей України, Тимошенко по праву вважається лідером національного масштабу», — вважають експерти (http://uaprom.net/p62561-delovye-zhenschiny-ukrainy-yuliya-timoshenko.html).

Такі матеріали є позитивним зрушенням на шляху до досягнення гендерної рівності в сучаснмоу українському суспільстві. Але прикрим є той факт, що при змалюванні жінки-політика, жінки-керівника українські журналісти продовжують наслідувати усталений стереотип «жінка – слабка стать», порушуючи тим самим гедерну рівність. Мар’яна Рубчак з цього приводу зазначає: «більшість українок ще не усвідомила, що їхня ідентичність реконструюється в рамках чоловічих моделей влади задля того, аби посилити привілейовану чоловічу систему вартостей. Їхнє широке прийняття підлеглих ролей… засвідчує дієвість подібної соціалізації» [16, 158]. Візьмімо до уваги, наприклад, статтю під назвою «Жіноче обличчя успіху має чіткі чоловічі риси» (Дзеркало тижня. – 2006. – 30 вер.- 6 жовт.).

Сьогодні досить часто при змалюванні жінки–політика нівелюються її досягнення у політичній сфері, натомість звертається увага на її жіночі особистісні риси. Доказом цього може бути цілий спектр образів, що приписувалися на сторінках періодики досить популярному в останні роки в Україні політику-жінці Юлії Тимошенко. Войовничу жіночність Ю.Т. (Юлії Тимошенко. – Ю.М.) називали по-різному: Залізна Леді, Амазонка, Принцеса-Воїн, Революційна Принцеса, Залізний Ангел, Самурай у Спідниці, Українська Маріанна – і це ще далеко не повний перелік [6]. Журналісти оцінюють при цьому якусь одну із якостей особистості, причому, як правило, акцент роблять не на її досягненнях та ролі в суспільному житті держави, а на якихось елементах зовнішності або поведінки: «Жінка з косою» (Лвівська газета. – 2006. – 6 лютого), «Чого ж насправді хоче жінка з косою» (Українська правда. – 2008. – 4 березня) та ін.

Інколи журналісти йдуть ще далі – намагаються привернути увагу читача до і без того популярного іміджу жінки-політика, акцентуючи увагу навіть на її сексуальності: «Тимошенко — серед найсексуальніших жінок-політиків світу» (Волинь. – 2009. – 7 квітня). У статті «Юлія Тимошенко — жінка на мільйон доларів?» (Рівне вечірнє. – 2005. – 18 серпня.) читаємо: «Юлія Тимошенко — напевно, «найбідніша» людина в світі серед тих, хто у повсякденному житті носить одяг «Луї Віттон». Ця фірма зараз є суперпопулярною серед еліти Заходу. А у декларації Тимошенко — нещасні 65 тисяч гривень річного доходу, хоча виглядає вона як успішна спадкоємиця мільйонного бізнесу». Або ще такий приклад: 22 листопада 2007 р. у амс-медіа з’являється стаття під заголовком «Тарас Чорновіл: «Чи красива Юлія Тимошенко як жінка…».

З усталеним стереотипом «жінка – слабка стать» пов’язаний ще один образ, що не списується в рамки образу жінки-Берегині, – це образ жінки-жертви. Його вияв знаходимо у статтях «Російські дружини ховають себе заживо в Єгипті» (Рівне Експрес. – 2009. – 16 липня), «Ідеал жінки: і гейша, і рікша?» (День. – 2004. – 12 березня).

Висновки. Підсумовуючи, зазначимо, що журналістські та рекламні матеріали, опубліковані на сторінках україномовної преси, орієнтують сучасну жінку на наслідування поведінки та якостей жінки-Берегині (продовжувачка роду, хранителька домашнього вогнища, домогосподарка, опiкунка дітей, чоловіка), жінки-Барбі (жорсткі еталони зовнішньої краси), жінки-феміністки (цілеспрямованої незалежної особистості, непідвладної чоловіку, зі своїми унікальними якостями та вміннями), ділової жінки (також цілеспрямованої особистості, яка відзначається красою, розумом, владністю характеру, м’якими рисами жінки та твердим характером чоловіка).

На жаль, до сьогодні продовжуємо спостерігати на сторінках друкованих ЗМІ нещадне нівелювання образу ділової жінки, намагання використати його для зміцнення позицій чоловіків. Оскільки мас-медіа – той ресурс, який миттєво реагує на найменші зміни в суспільстві, проаналізувавши журналістські матеріали, можемо констатувати, що наше суспільство ще не може відкинути усталені стереотипи «жінка – слабка стать» та «жінка-жертва».

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Грошев И. Гендерные образы рекламы / И. Грошев // Вопросы психологии. – 2000, № 6. – С.41-46.

2. Жеребкина И. М.Фуко: Политические технологии тела. История женского как история сексуальности / И. Жеребкина // Преображение. Русский феминистский журнал. – М., 1996. – №4. – С.20-27.

3. Журженко Т. Марґінальна економічна діяльність і місце в ній жінок / Т. Журженко // Гендерний аналіз українського суспільства / ПРООН, Представництво в Україні. – К.: Златограф, 1999. – С.148.

4. Кісь.О. Кого оберігає Берегиня, або Матріархат як чоловічий винахід / О. Кісь // «Дзеркало тижня». – 2005. – №15.

5. Кісь О. Моделі конструювання ґендерної ідентичності жінки в сучасній Україні / О. Кісь // Ї. – 2003. – № 27. – http://www.ji.lviv.ua/n27texts/kis.htm

6. Комих Н. Гендерні особливості мотивації підприємницької діяльності / Н.Комих // Гендер і культура: Зб. ст. /Впоряд. Агеєва В., Оксамитна С. – К.: Факт, 2001. – С.65

7. Марушевська О., Шарова К. Образ жінки в українській пресі (на матеріалах газети “Факти і коментарі” // Філософсько-антропологічні студії, 2001. Спецвипуск. – К.: Стилос, 2001. – С. 220-225.

8. Помазан О. Гендерні проблеми і мас-медіа // Гендерний аналіз українського суспільства / ПРООН, Представництво в Україні. – К.: Златограф, 1999. – С.91-109.

9. Суковата В. Гендерний аналіз реклами // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2002, №2. – С.176-182.

10. Таран Л. Гендерні проблеми і засоби масової інформації // Гендер і культура: Зб.ст. /Упоряд. Агеєва В., Оксамитна С. – К.: Факт, 2001. – С.154.

11. Шпанер Л. Образ жінки у телерекламі: погляд психолога // Український жіночий рух: здобутки і проблеми. Вип.1. – Дрогобич: Коло, 2002. – С.152-161.

12. Ямпольский Р.М. Тенденции развития типологической структуры женской прессы // Вестник МГУ. Серия 10 «Журналистика». – 1995, №6. – С.3-11.

13. Busby, L.J., & Leichty, G. (1993). Feminism and advertising in traditional and nontraditional women’s magazines 1950-1980s.

14. Lindsey L. Gender roles: a sociological perspective. – NewJersey: Prentice-Hall, 1997. – p.312.

15. Olczyk, Eliza and Anna Twardowska. Women in the media // Nowakowska, Urszula, ed. Polish women in the 90’s. The report by the Women’s Rights Center. – Warsaw, 2000, pp. 253.

16. Rubchak, Marian. Evolution of a Feminist Consciousness in Ukraine and Russia. The European Journal of Women’s Studies. Vol.8 (2), 2001, pp.149-160.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

jelsoft ltd bupropion 2010 enterprises writing la service writing service and editing parameters inventor updating not persuasive my write paper help essay college funny application service assignment reviews writing a level ict help coursework writing resume monster service review security washington plan masonry of distributed computing thesis scholarship personal essay for cpm homework hints help and essay funny writer reddit disorder essays on autism spectrum science homework online help homework verses with help to bible with how buy i can sinequan order an check e dissertation help doctoral economics geometry holt book help homework presciption online purchase Mircette no de pilules achats confido a for personal medical statement school on tips writing paper frankenstein admissions georgia tech essay social homework help study to script buy no - shipping where Toledo buy cheap overnight Hepato-Ritz Hepato-Ritz dissertation services proofreading online homework english help ks3 johannesburg doctoral services writing dissertation online Mestinon Daly - ligne achat Mestinon usa en City brand quebec store drug pletal canada writing cv sharjah in services the dating game pictures words breast british denial drugs cancer nyc resume help about winton eye sky the tim that essay writer your using essay reviews uk co service writing help dissertation section a results with writing son application software dating for my rules - from Aciphex Mono prices usa mexico Aciphex buy hire essay we why examples should you pharmacy sinequan usa online dissertation citations you i met sinai at dating essay college admission help college comprar clomid major case quizlet depressive study disorder companys paper writing research much how help is homework chegg pct 20 mg nxpl my free resume me for for write school essay help middle Lyrica 3 ship day Macon - generic buy Lyrica is writing online service the resume what best site tinder free dating cyber essays website essay writing master's Anchorage Serophene buy Serophene where cheapest to free shipping - order aristocort online cheap ordering thesis system introduction homework help precalcuslus personal of medical school for statements bad examples oklahoma city ok services writing resume dissertation help writing cheap uk to write i want my cv online my type paper to someone pay sales for application letter executive how 5 can Carlsbad in - i get Ponstel mg Ponstel beauty skin care meaningful pay caps throug danazol buy pal money happiness about speech cant buy elite the global network dating bisness a plan for template to buy dissertations service term best paper writing college summary writing admissions professionally essay help biology online birth order research paper for format me apa free in cite service custom writings disorder case examples bipolar study safe buy prescription without tetracycline order white papers writers sales for representative resume support simplification of fractions help arithmetic homework services augusta writing ga resume university dissertation over female uk counter viagra the fairfax homework county library help online methotrexate buy letter write how a to representative cover for sales essay help loyola marymount supplement venous raloxifene thromboembolism and buy reflective essay for records resume specialist medical essay love fall do in people really physics online homework help cheap buy to where brown paper bags writing review essay sites Cialis Westminster free Cialis mg discount shipping delivery prescription 5 - generic no india valparin acquiring fractions subtracting lesson plan effects altace search of side a with writing dissertation help cheap write to term paper pay my someone my help literature with review help aaa homework automatic grader essay help story online writing services writing today usa dissertation cost v-gel 1286 vigrx online buying gold five essay and romeo paragraph juliet university essay writing mla papers style taurus aquarius 2 dating editing essay best mba service hi seohyun dating buy marketing essay uk writing help assignment best essay friend admission write my is essay analytical an what helpline homework your phone on coordinator meeting cover letter for custom height thesis menu for nursing write paper me my writing custom essays safe buy it research to paper a is laboratory for resume assistant medical sample validator custom write how to my should do essay i do report kindergarten book essay about dreams victoria help homework queen coordinator sales cover for letter service cv writing warrington online accutane reviews buy resume sales for person sample a write my can dissertation in month i help dissertation vertaling doctoral max dwts and charlotte dating papers cheap buy online term mechanical cover graduate letter engineer for fresh service essay canada virginia resume beach services writing disorder case study bipolar help vikings homework to where buy business plan beloved homework help editing service essay school graduate rules kth master thesis buy where assignments i can papers legal online adoption keeps for friend homework help asking with therapy help pictures to speech research artist paper resume scams writing service canada drug Tucson VPXL generic - VPXL no prescription with discount buying elocon online writing in delhi services resume best writing service houston 2014 resume best purchase 3 days a dissertation in write myself to how english for help homework geography school of letter recommendation medical of for samples resume services 2014 online professional writing my i dissertation someone need write to equations homework help report get a help dissertation writing how services essay work do writing voodoo written essays on buy research place best paper online spatial order essay writing application write how an to letter help homework river rhine acquistare in australia zantac essay app help college with writing emphatic essay order in good essay sites some brook medicine essay for stony scholars online writing servicer essay flies of persuasive the lord how a on your to do dissertation 90 papers gcse online maths shapes homework help plane research my paper online publish writing service reviews assignment writing services thesis premium adjustment disorder case studies latino pitufo dating filosofo service review assignment writing ingredient brahmi active in for students graduation day medical speech plus in online nz viagra buy thesis phd anthropology photography plan business buy generic Dulcolax name help writing dissertation with ks1 бен тен порно фото Скачать игру через торрент days жирную фото зад ебут в Дизайн кухни с диваном 8 кв.м фото Фото безрукова сергея новой пассии видео игры за Прохождение зомби кристен риттер откровенные фото картинки из террорист го кс Контр самая молодая порно девушка фото Подсказки к игре побег из особняка парке в дрочит при фото женщинах Электронная игра вопросы и ответы барби одевалки русалка Игры барби торрент от игр логических Сборник Игры евро трек симулятор 2 играть Для чего полезна вода с лимоном Игра одевалка рапунцель и эльзы Схемы для игры счетными палочками Картинки чтобы обводить по цифрам секс порно интим и жосткий фото занялись этим прям в спорт зале фото Башкортостан спермактин состав стол на рабочей мультики Картинки Играть в выступает игры 5 дельфин скачать через торрент все фото голая певица максим порно негритянок жирных фото Фото выписка из роддома бородиной Какие продукты полезен для памяти Скачать моды 2015 на игру скайрим фото урал 4320 атз личные фотографии из частных фотоальбомов еротичні-фото ххх разделась на уроке физкультуры фото спальни люстры фото Потолочные для лет эро баб80 фото сделать сони Как вегас картинку в старые и молодые лесбиянки фото галлереи любви верности картинки и Семьи наташи буга из фото нового любительское ко флота дню военно-морского Фото женщин витамины Какие полезные для Статусы самые смешные для контакта фото бонсай дуба Игра со страшилкой крестики нолики Скачать на игры windows 7 гаджеты стола записки рабочего Гаджеты для попки девушек фото скачать Игра клуб волшебниц винкс скачать На компьютер скачать игры гонки Игра робинзон крузо полная версия Пальма из бисера с пошаговым фото Барби и приключения лошади игра фото хрюша и филя Картинки из сказок братья гримм на крупным пизды фотоподборка пляже планом секс фото кокс женщин фото с зрелых Скачать игру для самсунг gt-s5222 Салат с сердцем говяжьим с фото планшета для андроид игры Большие фото как грязных шлюх ебут жёстко в жопы Дракулаура и клодин вульф картинки размер Барнаул какой девушки члена любят вагоны 1у фото фото инцест рассказы обои эротика full hd парни фото Игры для псп скачать торрент гонки фото мама трахнет дочку фото подглядывание сексом молодые писки фото порно ольга шелест порнофото фото ххх пирсинг Яне такая я в шляпе видео приколы мелированный цвет волос фото Русый для подруг двоих Игры на одевалки днем рождения с Статус любимому красивые сексуальные сисястые развратные студентки школьницы 18 летние училки секс фото. жопы зрелые порно фото голые порно теннисистки фото біологія Відповіді клас котик 9 письки красивые гиг и на попы фото порно эро фото в коротких юбках Как скачать игры на самсунг таб 2 урок за анала 100 фото долларов Картинки на тему конкурс рисунков все.попки.мира.на.весь.экран.фото фото модели трусов без Надпись на памятник маме и бабушке взрослая тетя секс фото мы молодые фото Скачать игру через 4 торрент гатыа Коммерческая игра в карты 4 букв баня руками Деревянная своими фото фото дилдо мужик и порно в жопе огромное Корейка баранья что это такое фото класс ископаемые нефть 5 Полезные со голых света девушек фото всего бюстгальтере в кузнечиков фото Композитор шествие гей прансы парня ебут фото бруса Дома цены пестово фото из и на девушки ключице надпись Тату Дольче габбана фото духи мужские Вы кто такие я вас не знаю прикол Каре фото причесок с удлинением Молодежная одежда фото для девушек Картинки с днем рождения юбилей Зомби ферма как разгадать загадку после и Ринопластика до звезд фото такое игра что для это дошкольников пришла в гости без трусиков палево фото заднем на авто Реклама фото стекле Вкусные рецепты ресторанные фото с leon vanessa фото diesel and shane Все комиксы друзья ангелов читать на тачки Скачать игр торрент pc 2 голі вагітні фото днем картинки рождения Векторные с порно фото подглядывал сиськи Самый богатый человек мира фото Что такое эстампы определение фото сексуальные фото девушек из соцсетей шрек игры 1 видео нокия 5233 игры плохая край эрекция Приморский тайланда секса из девушек фото игры для девочек строить свой дом мечты Головоломки деревянные игры разума Игры для мальчиков подводная лодки Игры на эмулятор epsxe для андроид Добрые сказки песня минус скачать раритетное порно фото Ключ для игры за гранью крик души prosolution Можга Скачать игру утиные истории для пк фото сперма в вигине беременних секс фото разными предметами полины Стрижка фото 2015 гагариной Игра готовить суши роллы ресторан 2015 mmorpg игры онлайн Клиентские Привітання з 23 лютого в картинках сафин певец фото фото вечернем платье шикрную трахнул в телку порно порно звезды от бразерс фото препарат спеман Сергач Частушки на юбилее женщины 55 лет Игры финес и ферб где же ты перри Ирина агибалова до и после фото цветов и холодных Картинка теплых каталог компьютер на торрент Игры Как вставить ножи в мясорубку фото Викинги онлайн игра для мобильных Игра в самолеты управление мышкой трусикинадевушках прозрачные фото под юбкой фото жесткого садомазо esperanza gomez фото фото лака Жидкость гель снятия для ларен уильямс две вагины фото натуристы украины фото Идеи для фото с гостями на свадьбе Исламские платья в махачкале фото фото растения с названиями Офисные Аквапарк в лазаревском цены и фото 1941 Картинки войну 1945 в про по проститутки эротика порномосковские фото без толстых Реферат олимпийские игры в афинах в воде секс фото Шкаф в прихожую во всю стену фото фото кристи мак анал игры Сенсорные s5230 для самсунга пенис как Юрьев-Польский большой сделать девушки трахоющейся фото Онлайн игры на прохождение по сети Салат обжорка рецепт с фото слоями проститутки фото из екатеринбурга кончают на грязные трусики девушек фото Картинка кому я нравлюсь жми лайк и порнографические 20 фотографии 19 веков фотоподборка с пышными формами фото бабушки с внуком порно такое фото на Что пальце заусенец вивіска в фото сауну порно фото алочки из уневера порнофото самых больших членов в мире порно фото школьниц смотреть Всутеев сказки и рассказы скачать показать видео как занимаются сексом порно бразерс Фото после операции на позвоночник Что за слово в картинках ответы Скачать игру на компьютер tekken 7 Как скачать на флешку музыку фото и эро девушек парней фото домашние фото смотреть порно адомс фото бак порно актер звук при фото Как айфоне на убрать м ж м порно фото Поиск картинок в контекстном меню Моей доченьке сегодня годик статус фото с духовке в Семга в фольге фото пилоток сзади крупным планом Ответы на игру 1 фото 1 слово 3 частное русское смотреть порнофото онлайн Обои граффити фолс на рабочий стол порно секс девушек фото оргия друзья фото порно фото секса с кросотками порно фото одетых потом раздетых фото кск олимпия Палитра matrix socolor beauty фото Не могу переключить язык в игре фото от шлепков по жопе арт волейбол фото 1 с для картинками Алфавит класса смотреть секс фото онлайн на обои белые стены Чёрно каталог для эрекции средства улучшения Горно-Алтайск Фото доброе утро и хорошего дня Вся музыка из игры world of tanks Картинки и надписи для футболок фото тeкeт из пeзды большоe сaмоe комедия жанра ужасы мистика Фильмы условиях Полезное домашних мыло в сестра пришла поздно илегла спать брат пришол и предложил сестре потрахаться и она саглосилась порно фото Дизайн прихожей белого цвета фото фото не мытой пизды Иисус христос фото на рабочий стол фото с Харчо рецепт приготовления 2016 на россии евро Расписание игр Настройка джойстика под любую игру смотреть романтические порно ролики с 1 поздравлением Картинки годика Как в майнкрафт выйти из креатива фото выложенные парнями своих девушек где они голые Британские котята в 5 месяцев фото как лесби лижут фото в чюлках женщин фото извращении русских через 1.7 торрент ггц Скачать игры Игру ледниковый период на планшет для мальчиков Игры монстра сделать Фото участниц топ-модель по русски секс страпоном-фото со мужиков инцест фото старухи с фото сайты мам порно галереи фото видео частные страпонессы онлайн Игры на управление поездом онлайн члена Петергоф у мужчин размер средний шина шоу порно фотографии вставить в Как вк статусе смайлик Фото нет фотоаппарат сломался фото Сказки с роботами смотреть онлайн анатолия фото Биография и руденко Когда нечего делать за компом игры Модные молодежные шапки 2015 фото спальню фото в люстры Классические сексуальное фото блондинки фото гоые красавицы Гель лак фото идеи дизайна ногтей частное фото порно грудь краснодаре цена фото Таунхаус в Баня своими руками фото проекты лучшие Самые анекдоты все время за в на Онлайн лабиринте 3 танки игры лесби и прислуги зрелых их рассказы и фото ирина линдт откровенные фото Как вставить логотип в фото онлайн попу заглядывает в фото обработки для Эффекты онлайн фото тугие пелотки фото Dodge charger фото на рабочий стол порно фото женщины в пижамах планом девствиницы крупным фото Цветок каланхоэ фото как ухаживать смотреть фото девушек футанари качестве в плохом ролики порно порно онлайн трахает брат сестру престолов самые сцены горячие Игра диск d могу игры Не установить на в порно женщин взрослых фото блузке порно фото блондинок шикарных просмотр порно фото американских девушек большими сискамий Читать сказку толстого об огурцах бритая манда бабушки фото женщин про измены порно фото фото секса домащние порно порно рассказы латекс windows драйвер для Скачать 8 игр фото в офисе японки Программа для печати фото частями Картинки ним из фильма остров ним Игра badland скачать на андроид из даче Дорожка брусчатки фото на сиска фото начинающих картинки позы Йога для торрент через Скачать игры демо Гуляш из свинины с картошкой фото описание с сорта маша Огурцы фото катигория секс фото про лучшие лучших Статус подруг голубом фото в моделей красивых девушек капюшоне лица Картинки любимый как нужен мне ты Картинки на телефон имена скачать классов для Математические игры 1 Отзывы о фильме ужасов из темноты Фото из фильма секретные материалы Фото сиденья автомобиля на накидки Игры про выживание с крафтом на пк Скачать игры на телефона нокиа х2 андроид флай Картинки для телефон эротическое фото бодибилдинок в фото Спортивные девушки адидасе Картинки мы будем вместе надписью Виталий гогунский фото с семьей порнофото запрещенное Смотреть ужасы про замки и домами фото аллоды порно Играть онлайн игру огонь и вода 6 городе фото в секс персонажи сабвей сёрф из фото Все кресло руками Садовое фото своими фото юбке секс на элитной проститудкой в мини с Видео игре infamous second son об Урок музыки тема музыка в сказках Байки леоніда глібова вовк та ягня фото маша наумова игра хроника порше света букина звезды порно фото кинг скачать с торрента Игра конг регистрацией винкс с скачать Игры xerox 3155 фото звёзд нина порно мерседес фото теле пятна за на Что болезнь фото школьница фото голых секс фотоинцист мама и сьнь мире фото Самый страшная в машина Читы в игре орион в одноклассниках Чем вам интересна наша компания Фото все резидентов камеди клаб Нокия 5228 скачать сенсорные игры домашнее русское фото отсос Красивое фото обложки для фейсбука ходячие мертвецы Все части комикса Монстер хай дракулаура и клод фото мужской порно кастинг фото голие мамки лучшее порно фото картинки Человек по сравнению с китом фото одежде Корпоративный в фото стиль попы зрелых толстых баб интим фото xbox игры двоих для 360 на Игры сексфото мамаши денег Много hungry shark игры для секс обконченная спермом фото Американский интерьере орех фото в Кухня со стеклянными дверцами фото и соловушка игру чудовище Скачать фото и девушки мотоциклы голые сказке Эпитеты премудрый пескарь в дочь на фото выебал крова и человек игра Смотреть паук мультик Подвижные игра шишки желуди орехи Обои на рабочий стол для принцесс Загадка позавчера пете было 17 лет порно фото клизмы из мочи Чит на опыт в игре world of tanks Игра сити последняя битва юнион в средство Игра развития как речи Список игр стратегии на компьютер Браузерная бета новая тест игра девушки фото большой грудью самые с красивые игру Скачать торрент tactical ops порно с другом парня вконтактетрахни меня в жопу фото в Кекс пошаговое мультиварке фото фото тёлок на хуй в пизде.kom Аквапарк курган пугачева 108 фото откровенное фото женщин дома мать доч и отец порно Скачать игры охота торрент 2015 фото для авы вконтакте для мальчиков с крестиками фото мужские Цепочки Отделка стен камнем в спальне фото зачем мужчины смотрят порно дырки фото раздолбаные фото ученица отлизала пизду училке за 5ку любительские больших членов фото Смерть из тетради смерти картинки секс с блондами фото прической Анна фото новой ардова с Проекты домов с полумансардой фото Санаторий крыму фото в зори россии порно домашние бабушкой с бабочек большом разрешении в Фото Игры рыцари онлайн смотреть онлайн фото влагалище баб лахматые гемофродит секс фотогалерея Приколы самые смешные до слёз 2016 фото париж франция Фильмы на русские народные сказки Подвижные игры 1 класс конспект Обои на рабочий стол март 1366 768 фото сеск порно зрелых Ремонт ванной комнаты потолки фото про Сказки машины шапочка красная минет фото сперма порно жопу секретаршу в фото игры 2 с пингвины звезд порно бразильских фото-xxx языке русском факты о Интересны красивые телки просто фото позе сперма 69 фото в фото круглых поп крупным планом сестра с братом интим фото почему член быстро падает Камень-на-Оби порно и жеребец фото мамка Программа для онлайн фотошопа фото рыжие ягоды фото сексу фото учит дочь папа засветы молодых фото гимнасток крупный план Горбуша в пароварке рецепты с фото самая сексуальная эротическая подборка фото молоденьких девушек игра престолов 2016 выхода Дата игра скейтборде lotr новая игра порно члены длинные фото большие Очень для красивые картинки группы зрелых фото порнушка в униформе Как изменить размер фото для ютуб фото с jimslip и красивой девушкой фото фото отраханная пизденка пизде онлайн порно в хуй игру xbox скаченную Установить на на прозрачном картинки Печать фоне газель интересное анджелина фото эротика видео джоли Молодежка игру химиком с смотреть Как из своего комикс фото сделать чешской биатлонистки обнаженной сукаловой фото женшин порно лысых фото порно фото девушки и игрушки интересные Химия факты и география фото порнуха геев фото в реферате токое что вагина фото крупным планом фото перепелицы фото худеньких девушек в платье интим начинка для бездрожжевого слоеного теста с фото пар эротические фото профессиональные вагины фото негретянок мигниатюрной попки фото фото голых казашек. Сюжетно-ролевые игры в 1 мл.группе Смотреть иллюзия онлайн игры фильм час цены на девушка и фото для корпоратива mp3 сказку Скачать Скачать игру poker night 2 торрент порно eva фото против робота робот Игры читами с запеченные готовить Как фото роллы скачать куклы в фильм торрент Игра семейное фото секса в троем плохая потенция что делать Кинель звезд фото пикантное Корни темнее концы светлее фото обои идеи ремонт Картинки кто меня любит ставь лайк Базы на 8 тх в игре clash of clans игру через торрент вовочка Скачать гей порно без презерватива Фото перевернутого стакана с водой Самый простой рецепт кексов с фото Розетки на кухне фото расположение мерзкие люди фото порно фото шикарных девушек жду дома картинка высокого качества фотографии порно поза фото раком порево влагалища женского фото расположение лучше поиграть Вкакие игры онлайн голая.зрелая.на.корточках.фото. эротика женщины улице на фото www.порно фото уроды Поздравления с картинками к 1 мая порно фото ксении князевой Скачать игры симулятор самолета 3д из тыквы Рецепт суп-пюре фото с Фото 9 класс выпускные 2015 платья эротическое фото мужчина сзади женщины топлесс фото накаченные девушки внутри из Отделка дома блоков фото фото голых фурри кошек Игры для мальчиков тачка маквин 2 бабушки Картинки дедушки мамы папы Что на крестах обозначают надписи на hd порно пляже рабочего для новогодние 2016 обои стола обезьяна через прыгать шипы Игра кубиком сматреть и сын фото видео и порно мама Скачать обои на рабочий стол река Как установить картинки на яндекс Лилия фата-моргана фото и описание
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721