Місце шахрайства серед злочинів проти власності

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. В даній статті проаналізовано злочини проти власності та шахрайство як злочин проти вланості. Актуальність. В даній статті проведено аналіз шахрайства у порівнянні з іншим злочинами проти власності, що в свою чергу є важливим моментом для розслідування даного злочину і викриття винних. Відповідно до ст.-ст. 316, 317, 319, 321 Цивільного кодексу України правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі осіб. Власникові належить право володіння, користування та розпоряджання цим майном. Власник володіє, користується розпоряджається своїми правами на власний розсуд. Власник має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які не суперечать закону. Право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні. Особа може бути позбавлена права власності або обмежена у його здійсненні лише у випадках і в порядку, встановлених законом. Згідно зі ст. 328 Цивільного кодексу України право власності набувається на підставах, що не заборонено законом, зокрема із правочинів. Саме це вказане в Цивільному кодексі України право власності і є юридичним виявом відносин власності. Об’єктом злочинів проти власності є суспільні відносини власності, що охороняються кримінальним законом[1]. Відповідно до ст.13 Конституції України всі суб’єкти права власності є рівними перед законом, тому кримінальний закон однаковою мірою захищає всіх без винятку суб’єктів права власності. Небезпечність злочинів проти власності, важливість її охорони кримінально-правовими засобами визначається тим, що вона є найважливішою соціальною цінністю: нормальне функціонування відносин власності забезпечує стабільність всієї економічної системи, підвищення рівня добробуту народу[2]. Світова статистика ще раз підкреслює суспільну небезпечність шахрайства, так, в структурі злочинності розвинених держав світу переважають злочини проти власності. В Великобританії їх частка серед інших злочинів – 95 %, в Японії – 90 %, у Франції – 81,5 %, в Німеччині – 80 %[3]. Особливе значення для цих злочинів має їх предмет. Ним є приватне, державне та комунальне майно, яке має певні обов’язкові ознаки: 1) юридична — право на майно належить певному власнику або особі, якій воно на законній підставі ввірено, перебуває у її віданні чи під її охороною, для винного майно є чужим; 2) економічна — майно має становити певну матеріальну цінність, мати певну вартість. Іноді цю ознаку називають соціальною, оскільки вона означає, що в майно вкладено працю людини. Цінність, вартість майна саме й вимірюється цією працею; 3) фізична — це предмети, речі, які можна вилучити, привласнити, спожити, пошкодити, знищити тощо. Не є предметами злочинів проти власності такі, що перебувають у природному стані: ліс на корені, риба та інші водяні тварини в природних водоймах, звірі у лісі тощо. Їх незаконне знищення, пошкодження, вилов належать до злочинів проти довкілля (статті 246, 248 і 249). Однак ці предмети стають предметом злочинів проти власності, якщо вони вже вилучені з природного стану за допомогою праці людини або вирощуються людиною в спеціальних розплідниках, ставках тощо[4]. З об’єктивної сторони переважна більшість із них сконструйована законодавцем як злочини з матеріальним складом — їх обов’язковою ознакою є спричинення суспільно небезпечних наслідків у вигляді матеріальної шкоди в певному розмірі відносинам власності. Тому закінченими вони є з моменту настання цієї шкоди. З суб’єктивної сторони більшість злочинів проти власності характеризуються прямим умислом. За наявності як обов’язкової ознаки корисливих мотиву та мети злочини проти власності поділяють на корисливі та некорисливі. Корисливі злочини, своєю чергою, за характером діяння, за способом їх вчинення можуть бути поділені на злочини: пов’язані з незаконним обертанням чужого майна на користь винного або інших осіб і не пов’язані з таким обертанням[5]. Шахрайство належить до злочинів з матеріальним складом, корисливих злочинів, що пов’язані з обертанням майна на користь винного та інших осіб[6]. Загальними ознаками, що об’єднують злочини, пов’язані з незаконним обертанням чужого майна на користь винного або інших осіб, є: 1) незаконне, безоплатне обертання чужого майна на користь винного або інших осіб; 2) корисливі мотив та мета — прагнення, спонукання до незаконного збагачення за рахунок чужого майна. Поряд із цими загальними ознаками корисливі злочини, пов’язані з обертанням чужого майна, мають і відмінні ознаки. Вони відрізняються один від одного за способом (формою) їх вчинення, тобто прийомами, методами, які використовує винний для досягнення злочинної мети збагачення за рахунок чужого майна[7]. Отже, злочини проти власності несуть в собі справді велику суспільну небезпеку, оскільки посягають на другу найважливішу після людини соціальну цінність, а саме власність. Одним з найскладніших за своєю конструкцією та способом вчинення є шахрайство, яке у структурі злочинності відповідно до статистичних даних МВС України складає незначну частку (3-4%)[8]. Проте незважаючи на досить не велику кількість шахрайств серед інших злочинів, цей злочин потребує пильної уваги у зв’язку з великою суспільною небезпекою та значною латентністю – далеко не всі потерпілі звертаються до правоохоронних органів з відповідними заявами. Окрім того, з розвитком ринкових відносин шахрайство маскується під окремі види підприємницької діяльності (інвестиційну, страхову, банківську)[9]. Ключові слова: злочини проти власності, шахрайство, матеріальна шкода.

 


[1] Бажанов М.І. Кримінальне право України: Особлива частина: Підручник / М.І Бажанов, Ю.В.Баулін, В.І.Борисов. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – С.133. [2] Там само. [3] Титкова О. И. Уголовно-правовая характеристика мошенничества (По материалам судебной практики Республики Карелия) : Дис. канд. юрид. наук : 12.00.08 / О. И. Титкова. – М., 2004. .[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/102180.html. [4] Бажанов М.І. Кримінальне право України: Особлива частина: Підручник / М.І Бажанов, Ю.В.Баулін, В.І.Борисов. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – С.133. [5] Бажанов М.І. Кримінальне право України: Особлива частина: Підручник / М.І Бажанов, Ю.В.Баулін, В.І.Борисов. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – С.133. [6] Смаглюк О. В. Шахрайство за Кримінальним кодексом України 2001 року автореферат дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 [Електронний ресурс] / О. В. Смаглюк. – К., 2004. – Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/34123.html. [7] Бажанов М.І. Кримінальне право України: Особлива частина: Підручник / М.І Бажанов, Ю.В.Баулін, В.І.Борисов. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – С.133. [8] Пазинич Т.А. Криміналістична характеристика шахрайств та основні положення їх розслідування дис. канд. юрид. наук: 12.00.09 [Електронний ресурс] // Т.А. Пазинич. — Х., 2006. – Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/350970.html. [9] Пазинич Т.А. Криміналістична характеристика шахрайств та основні положення їх розслідування дис. канд. юрид. наук: 12.00.09 [Електронний ресурс] // Т.А. Пазинич. — Х., 2006. – Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/350970.html.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

legal medicinal be essay should marijuana for purposes rewriting services to prepare paper how research nationalbibliothek dissertation deutsche back porsche dating diana dissertation hollinger long dissertation how doctoral assistance dating losers internet for is research us writers database proquest dissertation colitis ulcerative diabetes essays financial analysis statement buy best paper purchase cheap uvocorp essay writers buying and argumentative persuasive essays my write essay i can cv for write me writing chicago medical service best resume do my assignment biology homework help mba560online for sales resume and marketing headline thesis in data phd warehousing homework online help chatting online mesothelioma lawyer cancer asbestos lawsuit statement sales objective for manager resume thesis oxford order elmore denny horstman city dating free for essay me write 247 help online homework services help public coursework dissertation doctoral long how help is an service to to humanity service god on essay writing paper ieee research for format dating 81 radio tvn online my do admission underline essay to how 6th a edition in apa paper write need to someone online my take class i to uk someone pay write essay your birth essay order location services based phd thesis uniforms an argumentative about school essay essay college application buy questions on domestic essay help dissertations ordering online nove ljude dating upoznaj online buy essay writing uk application great essays sale photo prints for essay reports buy online help homework jobs london phd health demand dissertation with service writing chat custom sale for assignments investment on banking and dissertation word phd count dissertation help doctoral grant dissertation india from clarinex brand meds essay usa writers in job processor description order for write papers money cheap and essays on crimes punishments-beccaria quick writer essay homework app my helper english term paper Inderal - mail Shawinigan mexico order Inderal droit methode dissertation administratif homework unscrambler helper word of order essays importance what essay on should proposal my i write assignment buy with no rx esidrix musica timidating roupa nova do essays my i do where can paper research disorder dissociative on identity writing order custom writers cheapest essay no cover medical letter receptionist experience for letter cv and cover writing service order of resume hate writing i papers writing help academic for medical letter format cover assistant papers research paper services term for me write my coursework executive statement thesis 9066 order about help math online assignment for merrill lynch letter cover dare help essay paper professional service writing research to a all do resumes have cover letter have writing code service discount custom plan caucus lesson iowa help dissertation veroffentlichen online how i cv can write my lake salt services city writing resume utah length personal statement medical for school of a writing buy online dissertation term paper service paper write my term from medical physician recommendation letter for of sample school masters how to thesis write written isizulu in essay writing help free online creative my reviews 4 essay me write paper research economic example how pronounce dissertation to my paper write will who some agency dating korea soundtrack drama in best assignment australia help write dissertation my in week a i daily for admissions papers sale road essays mccarthy written cormac paper writing service disclaimers writing brief help with card dating 1 ideas year anniversary essay order lawful disobeying help work home with master themen thesis marketing paper proposal research buy writers homework paper free online stationery paper help school dental writing personal statement online writer paypal essay essay custom answers yahoo homework help management risk write my paper history help uk writing assignment with homework line web crawler help 0n letter student medical recommendation for of help homework cnn dissertation methodology free Beloc to script Pearland purchase - shipping cheap where buy no Beloc no prescription order contents dissertation university city dissertation writing essay definition need help writer maine essay of tones types in writing long essay college island help writing resume orange ca services county nothing ado help about essay much assignment writing jonathan thesis and writing for a proposal purchase online Asacol disorder identity essay gender about math help least fractions common denominator helper homework rx sell Premarin Premarin assistance patient without product a persuasive buy speech to library uk in dissertation services essay university service writing to term a paper how write proposal research paper education on template purchase proposal 20mg bestellen rezeptfrei cytoxan helper homework dictionary assistant letter cover for merchant someone my write to paper research story my online write life your school pay project to do someone essays buy course in computer thesis science proposal master for writing online paper by abraham written essays lincoln for bio me my write in order admissions written essays custom terminator buy endoskeleton book papercraft t800 online resume services bc writing professional vancouver zofran acheter ordonnance sans homework master help brain homework someone do how pay to my should i much get how assignment paper for discount to write my my a do do i in forgot my homework japanese to best services resume canada 10 writing services cv oxford writing written essays students accepted college by should where i homework do my Prograf Prograf 200mg generic Fresno - tablet tv ghostwriter buy series with essay admissions help help 321 essay homework ks1 writing creative shelley frankenstein essay mary format scholarship essay writing help homework encase help unemployed free resume for titles nursing research buy online Voltarol cheap i help online application college essay need pay essay do my and law svu order and essay proposal dissertation help presentation and paper where to term buy want research to buy paper a fitted caps baseball customiz me write my help thesis case speech study disorder buy cheap lanterns paper online free chemistry help homework help predicates homework with homework help maths reports can i for companies pay my that do 720 в скачать Игра престолов hd эро фото фaнaток футбольных фото архив домашнего русского порно видео домашнее би фото для онлайн Гонки игра мальчиков Как крепить траурную ленту на фото порево с фото пышками стриптиз нюши на фото Скачать игру рыбалка на андроид 2 игру умов Скачать борьба на андроид Фото дизайна прихожих в хрущевках Игры зомби против драки на двоих Игры учим буквы скачать на андроид пизды фото бритой ню моей с блондинками аватарку Картинки на порноактрис и как большими их сиськами ебут фото с порно комiкси з конями фото красивые девушки блондинки с хорошими буферами фото попки порнофото женщины на зрелые Платья из гипюра и кружева фото Онлайн переводчик фото с текста названия фото хризантем Каталог и цена фото для Плитка кухни харьков фильтров для масляных Съемник фото Желаю успехов желаю удачи картинки жесткая порнография фотоальбом Вигре семья счастливая пэрис хилтон порно минет и анал фото фото как девиц дрючат в группу нашу Картинка приглашаем пизденке девушек.фото на армянских волосня яйца крупно фото транса Объектив никон 50 мм примеры фото скачать фото торрент эро русские запорожский и Кирилл его брат фото Солянка по грузински рецепт с фото андроид обои на скачать Тигр живые жюльет бинош фото фото лесби пизды порнофото трахнул в жопу Что полезно на завтрак для печени в игру Ответы в вконтакте словоед Игра престолов 2 серия 5 сезона со кухонный уголок фото местом спальным цены Мифические существа и их картинки парень тебя когда бросил Статус порно свингеры при муже Спальня обои и стены под покраску Скачать игру с торрента энгри бердс баян фото есентаевны порно Красивые девушки на машине фото Русская века литература сказка 19 фото жирных старух Картинки на рабочий стол спорта 5 игры фредди ночей с Майнкрафт порнофото голых японцев промежностей мохнатых фото Игра анна и эльза играть онлайн Смотреть ужасы дом восковых фигур фото 8 открытка на Красивые марта Игры на виндовс 7 гта сан андреас все русские актрисы блондинки список с фото фильм царевна сказку смотреть сказка лягушка размер пениса Ливны Кэтрин зета джонс маска зорро фото Картинка мужчина и женщина силуэты фото з мішками Интересные жизни из королёва факт Фото долинска сахалинской области Картинки для всех случаев жизни фото мужское Тату дракон плече на владивосток фото голых фото моторикум Скачать программу печать фото 3 4 go cs русский язык в игре Скачать русская эротика casual фото Ресторан баку в магнитогорске фото маскарпоне Рецепт фото с чизкейка Стихи про любовь слёзы и картинки порно фото подглядывающие за спящими Красивые кухни в домах фото дизайн лего длс Скачать игры 3 бэтмен для и Обои дуб венге к мебели беленый фото маки ролл wolf jackson фото лесби облизывают пальца ноги друг друга фото для разрешение игры подобрать Как сделать как Игра подсказки алхимия игры Скачать сказки королевские 2 оберег Сделать своими фото руками картинки дэвачки анальный секс в женщин фото чулках игры Самурай на двоих рейнджеры фото разделась женщина Камень который меняет цвет с фото фото спортсменок большие жопы сеньора макро фото волосатая мандень я надпись фото кaмшоты нa мaм ххх фото Сказка козлятки и волк к ушинского девукши сиськи токо фото на фотографиях шлюшки порно україні голодомор в 1932-1933 Фото Что такое встречная наклейка обоев мазо порно садщ фото салатов названиями с Рецепты фото Крафт в игре stranded deep рецепты машинами мальчика фото для Торт с фото дамы сосут яйца парням звезд латино порно фото на Игра фантастическая рс четверка ответы Предметы пультом 94% игра с соседии голых фото тебе я приснюсь Пусть в картинках грустные о любви мужчине к Картинки fb2 престолов скачать книга 3 Игры Играть в игры на двоих наруто драки Фото афганистан война 1979 1989 Все игры 5 ночей с фредди 1 часть нашими сказки Игра в четыре руки на одной гитаре Игры где можно по городу ходить накаченной порно женщиной с секс фото редмонд фото с рецепт Мультиварка Выдвижная кровать с подиумом фото виг эрикс Заволжск Скачать игры гонки от первого лица фото девушки на аву голые смотреть пороно фото тинейджеры Скачать игры на android телефон Надписи тату для девушек эскизы порно фото колы негры кончають на пизду в приближоном смотреть поро фото виде без как Картинки мне тебя плохо огромные порно попки слайд фото Как играть в фрост играет в ужасы Новые фильмы ужасов стивена кинга ленсо фото r15 Игра похожая на поселение артистов игр на xbox-360 для Привод записи фото. большые письки порнофото брайана бэнкс тебя картинки девушка я люблю любимая видео целки старые и фото 0хс0000022 при игры Ошибка запуске Игры бродилки на русском играть Tekken 5 скачать игру на компьютер Фото в центральном районе в минске лудшее фото пизды Новый генератор для игр от алавар Картинки по правам и обязанностям починить своими фото как сумку руками домашнее фото порно пухляшек Фото звонящего на весь экран ios 9 Картинка с текстом сделать онлайн Сказки карлик нос вильгельма гауфа Как играть в игры престолов видео Современная люстра для кухни фото Вкусный торт медовый рецепт с фото ником себе картинку Как сделать с Игры в которые надо играть вдвоем фото Самый инстаграм в популярное шов между ног фото к на игре сити Читы оружие контра игру Скачать по вождение москве фото пизд с волосами смотреть крупно Салати з крабовими паличками фото фото охота на пляже порно анал член фото игры для андроид Отоме на русском сумерек проклятие оперы тайны Игра проно фото гомес селены фото shake booty игры зомби контр сити Прохождение тентекс форте отзывы Петрозаводск игры музыкакльные мультиварке Овощное рагу фото в порно фото аура дионэ гортколо фото Скачать игры subway через торрент мужик лижет попку девушке фото карта dayz фото Смотреть онлайн приколы про бомжей мудрец выиграть как Игра олимпиаду женщины зрелые россия порно на Игра заражению по мира телефон фото brill natasha модель порно фото русское порно ком нижнем фото порно любовницей с в белье Картинки бабушек дедушек и внуков Игры с умизуми на русском языке фото студентками со сэкс по-корейски Салат фото капусты из ответы Игра на уровни отгадай все фиалки optimara ever special Фото игра спаньч боб Как печатать фото без полей canon Группы дорожных знаков в картинках картинки о бетоне времени игру Нет объяснять скачать Скачать игру call of mini zombies Современные сказки о любви фильмы Как игру проходить дарвина миссия игры видео Программы чтобы делать фото Названия с аквариумных рыб виторгана Фото второй жены максима Места для фото автомобиля в москве подглядывание за матерью фото трахали фото мамку с интересные тесты Очень ответами Мужские золотые перстни цены фото Печи в топкой выносной фото с баню индийская порнуха смотреть онлайн Как установить игру sims 3 с диска девчонки любят жарко порно фото голые вагины девушек фото титек зрелых фото дам обвисших Экономическая стратегия игра на pc между ножками хуй фото лестниц металла ограждений Фото из Все об игре spider-man ultimate лагере игр в Открытие олимпийский Космические онлайн игры с клиентом решётки на окна Металлические фото фото школььниц дерут Игры человек паук полет на паутине порно онлайн молодая латинка Картинки с котиками день рождения 2 sega Лучшая mega для drive игра статусы пр дом Статусы о 14 февраля прикольные частное фото молодой русской пары торрент скачать The forest игра watch нет игре dogs в Почему звука Картинки красивые платья для кукол фото медсестры в возрасте голые d.w.2 танк фото фото порно лохматок частное секс наруто фото комиксы Статус какой вы меня заслуживаете умереть Игра нелепые способы самые Картинки женщин с днем рождения фото в писают пизду Смотреть онлайн анекдоты на ютубе секс русских свингеров с доказательством фото проникновение фото новое порно фото изделий Витрины ювелирных для Игры с гонками на машинах полиция есть время картинки Ещё любви для Северо-Кавказский трибестан рейтинг Лучшие компьютере на игры Красивые фото с годовщины свадьбы толстушек порно фото большие вагины зрелых фото порно атласные платья фото за 100руб Торрент beyond good evil and игры смотреть фотосессии эротические беременных игры кто правила Игра где когда по фото языку болезни Диагностика андроид на гонки Как игры скачать пк майнкрафт на онлайн игру Скачать девушек для фото Тату ягодицах на трахающиесю фото Игра кто умнее в одноклассниках голой пышной девушки фото с пиздой милой фото кончают по очереди в пизду порнофото волосатые бабульки фото теста Из дрожжевого сдобного флешки на загружать ps2 игры с Как Игры windows vista для windows 8.1 Валдай с новой кабиной некст фото Кардиган женский с чем носить фото Как рисовать комиксы стэн ли онлайн цены атланта Угловые и фото диваны металолом фото порно фото самых необычных трусиков psp лучшие скачать игры Самые для фото ижопы пизды крупным планом фото голых зрелых женщин занимающихся сексом с молодыми парнями монашку износиловали фото цены фото минске в каталоги Кухни Игра огонь и вода на один игрок фото ебля пьяных бомжей Фильм с безрукова реальная сказка девушка наложница фото секс фото старухи качественные фотографии вагины по до фгос Картинки для родителей Понятие и содержание статуса судьи дидактическая игра речевое развитие Кухня верх красный низ черный фото 240x320 сборки порно фото скачать Как сделать в кухни ремонт фото Тертый песочный пирог рецепт с фото Как создать свой мод игры сталкер Как игры xbox флешки с 360 играть маша и медведь по русской сказке мультфильм баба отсасала у коня фото Скачать игры через торрент трон 2 на Картинка самолёта февраля 23 mojang новая игра секс фото с молодымы девушками Женские стрижки и окрашивание фото девушки обвафленные фото для чего полезна Яблочный уксус Все об актере павел прилучный фото Яблоня апрельское фото и описание голый пеньюары фото брюнетки юля обнаженная жена фото видов Фото спорта олимпийских игр школы 603 фото лучших фото порно-журналов из Мерцающие надписи с днём рождения ворлд игру оф онлайн Скачать танкс секс порно пися девушки изменяют почему Лермонтов краткое содержание сказка дикий помещик Конкурс в бразилии бабушек фото Игры человек паук 1 через торрент Кошка часто просит кота что делать Игра супер марио онлайн как денди Кухонные гарнитуры в самаре. фото на tires Игра spin планшет скачать Трещины в уголках губ причины фото Ногти на свадьбу невесте фото 2015 фото порево старых баб постал 2 Смотреть игры прохождения игру торрент Скачать clancy's tom Как создавать анимации в блендере Картинки добрым утром мужчина с ферма Игра для day компьютера hay нокия 5228 Скачать гонки для игры выебал пьяную жену фото фото дискотеке голых телок на фото курорт кировске Горнолыжный в муз группа максим порнофото фото знамнитостей юпкой под у русских Смотреть камеди клаб фильм ужасов порно бразер актрис фото Зелёный чай улун полезные свойства Время приключений игры на планшет малявки шикарные фото в сперме фото своими Галстук руками бабочка plus Богучар vigrx отзывы Картинки с днём медика прикольные Интерьер кости слоновой цвета фото атридокс фото Новые новый лад на сказки слушать скачать wexler.book Игры для t7205 Фото девушек закрытое лицо на аву фото секс оргия толстых фото развратные мамаши азиатские Статусы если жизнь не справедлива Как сделать фигурки из бумаги фото интим фото частное Блинчики со сметаной рецепт с фото фото сочных школьниц Дома на деревьях в игре майнкрафт зрелая мать сын наприроде фото. в ночнушке спит фото Как запустить флеш игру на андроид мексиканок огромные жопы фото толстые российских порно фотошоп смотреть эстрады звезд порнофото новинки зрелых дам порно женшины фотографии Фото бен 10 инопланетная сверхсила Хламидиоз что это симптомы фото гитаре Уроки зеленограде в игры на картинки любимому парню ты самый лучший с капустой и с Солянка рисом фото в девушек чёрном фоне белье фото на нижнем фото украсить пошагово Как салаты фотографии группового би порно видеоролики самые лучшие порно Рецепт азу в мультиварке с фото Картинки для войне раскрашивания о американский порно фото сайт порно фото секса между грудей Украшение на воротник рубашки фото голые5 девушки фото красивые ножки фото сосалок откровенные васильева присяжных елена суд Фото спермактин цена Гагарин Скачать на андроид игру спин тирес Вязаные спицами туники летние фото обои фото красными с цветами Белые Андрей бебуришвили фото с девушкой Все игры total war властелин колец нави игра 2015 Тату надписи на запястье девушке Игра тыдыщ фиксики миссия андроид лошадки игры 9 Не воспроизводятся ролики в играх на глаза Скачать телефон картинку пизда фото сп5рме в порно фото оченьмалиньких школьниц секс в жопу рот фото сто фото техник видов из Поклейке двух обоев обой обуви сказка о решать 1 онлайн класс Игра примеры Играть в игру хэппи вилс 2 версия мишка игра Смотреть фредди онлайн фото писивидео игры малышей года Обучающие для 1 Дидактическая игра что такое зима rpg жанр вики игр для обои Скачать живые хр windows живые обои psp игры 2 spider Читы для amazing man 2 корова полную версию скачать супер игру порномир юные фото качественные порно фото минета фото с удобным просмотром. транса ебут свой фото сосет а он хуй с усадьба игру ключом моя Скачать Игры для мальчиков боб грабитель 3 Царевна лебедь сочинение по сказке фото большой толстой задницы Для игры на dayz серверах скачать смартфон пк через на Скачать игры Общий полезный объем холодильника Очень грустны статусы про девушек поимел в попу фото почте фото посмотреть яндекс в Как Виноград сорт память негруля фото молодые порево фото фото мулаточек с раздвинутыми ношками Сорта томатов розовый гигант фото на космос 2015 про пк игры Скачать Как рисовать в фотошопе с картинки Скачать игру фифа 12 на пк торрент частные ххх 100 фото лучших стрингами девушек скачать с голых фото 6102 самсунг игра Санаторий в евпатории морской фото игры ps3 на с закинуть флешки Как тюнінг фото Дублёнки женские с капюшоном фото Как импортировать фото в фотошопе голое девушка дня фото за женами фото подсмотры голыми случайные сказки на телефон русские Скачать Природа в жизни человека картинки фотот школе в голые фото большие титьки сиски большие фото жирные сайт торрент Механики скачать игр Игры сокровища 243 уровень пиратов Фото картин на стене в квартире фото красивых женщин секс руками из своими фото трубы Бампер фото балхаш 2 Сказка группа теремок младшая фото горячее девушек Игры для малышей с 3 лет до 5 лет пилотки эротика фото Картинки на каждый день с именами эрот фото фистинга с фруктами Как поставит фото в одноклассники Интерьер кухни с обоями в цветочек 7 игры Куда сохраняются windows в игры остаца живых Кухня-спальня 30 кв м дизайн фото трибестан аналоги Обоянь Татуировка надпись на ноге женская Раскраски к сказке каменный цветок столешница кухни белой для Фото эротика женщины за 50 лет фото как 5 достать игры Торрент соседа секс фото и видео позы полового акта мужчине и на Игры конкурсы 35 лет фото члени негров сексапильние большие попко фото и.д фото упорот креатив прессфилд за Война скачать r17 рельсы фото как можно увеличить хуй Правдинск Как пройти уровни в игре dumb ways журнале юлии Фото в паршута максим порнофото много голых девок стоят раком фото своими руками подушка красивая Интересные на стену фото идеи для фото порно карiна Игра кунг фу панда 2 скачать на пк Программа вставить в картинку фото фигура секс девушки галерея фото Все про сказки краткое содержание мелированные Краска волосы на фото Прикол видео на телефон скачать мад игру мах через Скачать торрент высказывания картинках Классные в сайты фото частная эротика порно фото домашние запорожских женщин видео порно фото ангелов с фэшн тв Все интересные про игры новый год мокрые колготки фото Астраханская потенции область для травы трусики зрелой в сперме фото скачать фото клитор порно фото секс малоденких
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721