Кваліфікуючі ознаки шахрайства

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. В даній статті проаналізовано кваліфікуючі ознаки шахрайства та їх суспільна небезпечність.

Актуальність: в даній статті зроблено порівняння різноманітних кваліфікуючих ознак шахрайства, наведено приклади судової практики у справах про шахрайство з кваліфікуючими ознаками та дані власні пропозиції щодо вдосконалення норми про шахрайство з кваліфікуючими ознаками.

В сучасному світі розвиток шахрайства йде надзвичайно стрімко, новітні технології створюють все більш ширші можливості для вчинення даного злочину. Тому дуже вагомим є зазначення в диспозиції ст.190 ККУ кваліфікуючих ознак шахрайства, адже зрозуміло, що шахрайство з кваліфікуючими ознаками є значно небезпечнішим, ніж шахрайство передбачене ч.1 ст.190 ККУ. Крім того в залежності від ступеня суспільної небезпечності кваліфікуючі ознаки поділяються на кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі.

Кваліфікованими та особливо кваліфікованими видами злочину є шахрайство: 1) вчинене повторно або 2) за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 190), або 3) у великих розмірах, або 4) шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. З ст. 190), або 5) в особливо великих розмірах, або 6) організованою групою (ч. 4 ст. 190); 7) що заподіяло значної шкоди потерпілому (ч. 2 ст, 190)[1].

Першою ознакою є повторність шахрайства. Повторність – це вчинення особою двох або більше злочинів передбачених однією статтею чи однією частиною статті[2]. Як свідчить досліджена нами судова практика повторність досить часто має місце при вчиненні шахрайства. Наприклад, 14 грудня 2009 року в м. Шепетівка особа вчинила повторне заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою заволодівши скутером марки «Хонда-Діо»[3]. Проте варто зазначити, що для такого злочину як шахрайство у ККУ встановлено розширене тлумачення повторності. Так, крім вказаного загального правила повторності передбачена також повторність у випадку вчинення особою ряду злочинів проти власності, які передбачені ст. 185-187, 189, 191, 262 ККУ[4]. Слід зазначити, що шахрайство вважається вчиненим повторно не лише тоді, коли попередній злочин (передбачений у примітці до ст. 185 КК України) було закінчено, а й у випадку, коли воно являло собою готування чи замах, або ж, якщо винний був співучасником цього злочину[5].

Ознака повторності відсутня, якщо за раніше вчинений злочин особу було звільнено від кримінальної відповідальності або якщо судимість за раніше вчинений злочин було погашено чи знято в установленому законом порядку, або якщо на момент вчинення нового злочину минули строки давності притягнення особи до кримінальної відповідальності за раніше вчинений злочин[6]. Не можна кваліфікувати як повторне продовжуване шахрайство, наприклад коли винний для отримання пенсії чи інших виплат подає підроблені документи, після чого протягом тривалого часу незаконно отримує грошові суми у більших розмірах або які не повинен отримувати. Неодноразове подання підроблених документів у різний час, у різні організації та отримання на їх підставі надмірних виплат має кваліфікуватись як повторне шахрайство[7].

Другою ознакою є здійснення шахрайства за попередньою змовою групою осіб. Злочин визначається вчиненим за попередньою змовою групою осіб у разі його вчинення декількома (двома і більше) суб’єктами цього злочину, які заздалегідь домовилися про його спільне вчинення[8]. Прикладом даного шахрайства є шахрайство вчинене 15 березня 2006 року, в якому особа за попередньою змовою з іншою особою з метою незаконного отримання кредиту, шляхом обману працівників АКБ «Укрсоцбанк», використавши фіктивну довідку про заробітну плату, в якій вказані недостовірні дані, уклав кредитний договір № 356/453-КУ8-КС2 та отримав довготерміновий кредит на суму 3700 грн. з остаточним терміном повернення 14.03.2008 року на придбання товарів тривалого використання, який в банк не повернув[9].

Учасники вчинення злочину групою осіб діють узгоджено, зі спільним умислом, і кожен із них безпосередньо виконує діяння, що повністю чи частково утворює об’єктивну сторону складу злочину. При цьому можливий розподіл функцій, за якого кожен співучасник виконує певну роль у вчиненні злочину.

Відповідно до статті 26 КК співучастю у злочині є умисна спільна участь декількох суб’єктів злочину у вчиненні умисного злочину. Тому в разі, коли із групи осіб, які вчинили злочин, лише одна особа є суб’єктом злочину, а решта осіб унаслідок неосудності або у зв’язку з недосягненням віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність, чи з інших підстав не можуть бути суб’єктами злочину, дії винної особи, яка за таких обставин притягується до кримінальної відповідальності, не можна розглядати як вчинення злочину групою осіб.

Дії особи, яка безпосередньо не брала участі у вчиненні злочину, але порадами, вказівками, наданням засобів чи знарядь або усуненням перешкод сприяла вчиненню злочину іншими співучасниками, а також яка заздалегідь обіцяла переховати злочинця, знаряддя чи засоби вчинення злочину, сліди злочину або предмети, здобуті злочинним шляхом, придбати чи збути такі предмети або іншим чином сприяти приховуванню злочину, належить кваліфікувати як співучасть у скоєному у формі пособництва з посиланням на частину п’яту статті 27 КК[10].

Ми вважаємо, що дана ознака є значно суспільно небезпечніша порівняно з ч.1 ст.190 ККУ, оскільки для вчинення шахрайства групою осіб необхідно декілька осіб, а відповідно суб’єктами злочину стає більша кількість осіб, що є надзвичайно негативним явищем для суспільства. Крім того в результаті за діяння більшої кількості осіб, з’являється можливість заподіяння більшої матеріальної шкоди потерпілим, про щзо яскраво свідчить практика. Яскравий приклад вчинення шахрайства групою осіб проілюстрований у справі, яка розглядалася Октябрським районним судом м. Полтави. Так, в даній справі особа з метою скоєння шахрайства організувала злочинну групу з 6 осіб, діяльність якої була направлена на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою під виглядом здійснення незаконного обігу валюти, дана злочинна організація заподіяла шкоду громадянам на суму 3797,5 грн. та 150 доларів США[11]. В іншій справі було залучено 15 осіб, які спільно здійснювали шахрайство в м. Івано-Франківськ і завдали громадянами шкоди у сумі 41 955,02 грн[12].

Третя кваліфікуюча ознака – це вчинення шахрайства великих розмірах. Великим позитивом цієї ознаки є те, що вона досить чітко визначена в Кримінальному кодексі України, тому визначити та встановити таке діяння є з цієї позиції легше, ніж інша кваліфікуючі, які окреслені в Кримінальному кодексі України досить нечітко. Так, відповідно до ч.3 ст.190 та примітки 3 ст.185 ККУ шахрайство вважається вчиненим у великих розмірах, якщо він вчинений на сум, яка в двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину[13]. Наприклад, особа являючись суб’єктом підприємницької діяльності з риборозведення, після припинення спільної діяльності з потерпілим та маючи іншого партнера в кінці березня на початку квітня 2005 року, діючи з корисливих спонукань в с.Івча Літинського району, шляхом обману потерпілого маючи на меті заволодіти його майном, надав потерпілому завідомо неправдиву інформацію про необхідність термінової оплати оренди гідроспоруд в ДП «Укрриба», маючи на той час відстрочку по платежу, заволодів грішми потерпілого в сумі 15000 грн., чим заподіяв останньому значної шкоди[14]. Розмір майна, яким заволоділа винна особа в результаті вчинення відповідного злочину, визначається лише вартістю цього майна, яка виражається у грошовій оцінці[15]. Вчинення особою декількох посягань на чуже майно, загальна вартість якого становить великий або особливо великий розмір, може бути кваліфіковано як шахрайство великих чи особливо великих розмірах лише в тому випадку, якщо такі діяння були вчинені одним способом і за обставин, які свідчать про умисел вчинити їх у великому чи особливо великому розмірі[16]. Деякі правники пропонують при визначенні розміру заподіяної шкоди враховувати не тільки реальну матеріальну шкоду, але й втрачену вигоду. Такий підхід є необґрунтованим. Основним наслідком даного злочину є лише такі порушення відносин власності, які фіксуються шляхом, головним чином, економічної (вартісної) оцінки майна, що зазнало злочинного впливу. Така оцінка можлива тільки щодо вже створених, реально існуючих предметів, до яких втрачену вигоду не можна віднести[17].

Наступна ознака – це шахрайство шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Під незаконними операціями з використанням електронно-обчислювальної техніки як кваліфікуючою ознакою шахрайства слід розуміти такі спрямовані на заволодіння чужим майном або придбання права на майно операції, в основі яких лежать обман чи зловживання довірою. При цьому вказану кваліфікуючу шахрайство обставину утворюють лише операції, здійснення яких без використання електронно-обчислювальної техніки є неможливим (наприклад, здійснення електронних платежів, інших операцій з безготівковими коштами). Небезпечність такого шахрайства полягає у тому, що ця техніка значно полегшує вчинення шахрайства, дозволяє заволодівати значними коштами, завдаючи непоправної шкоди власникам. Шахрайство – умисний злочин. Винний бажає настання результату – звернення певного майна на свою користь. Що стосується упущеної вигоди, то винна особа, як правило, не має прямого умислу, і це виключає можливість визнання даного наслідку елементом будь-якої форми розкрадання[18].

Якщо з використанням такої техніки здійснюються операції, які цілком можуть здійснюватись за допомогою іншої техніки (наприклад, комп’ютер використовується для набору тексту, виготовлення документа тощо), то розглядуваний склад шахрайства відсутній. Електронно-обчислювальна техніка (про її поняття див. коментар до ст. 361) у даному випадку виступає засобом вчинення злочину, а здійснювані з використанням неї операції становлять зміст шахрайського заволодіння чужим майном чи правом на нього. Наприклад, особа (спеціаліст по обслуговуванню корпоративних клієнтів Володимир-Волинського відділення №2 Волинського ГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк») шляхом обману клієнта банку, незаконно заволоділа його кредитними картками і через банкомати та касу КБ «ПриватБанк» із викорастанням картрідера й пос-терміналу, заволоділа грошовими коштами в сумі 16752,50грн. завдавши банківській установі майнової шкоди на вказану суму[19].

Використання електронно-обчислювальної техніки для неправомірного заволодіння чужим майном утворює склад злочину, передбаченого ч. З ст. 190, лише тоді, коли винна особа здійснює викрадення шляхом обману чи зловживання довірою. Обман при вчиненні цього злочину може виразитись у застосуванні програмних засобів, які дають змогу винному будь-яким чином (шляхом відшукання випадкових цифр, паролів тощо) здійснити несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається чи обробляється в автоматизованих системах, щоб ввести в оману автоматизовану систему і видати себе за того, хто має право в ній працювати і здійснювати відповідні операції (за «свого»). Проникнувши у такий спосіб до відповідної електронної системи, винний здійснює ті чи інші операції, як це робив би той, хто має на це право. При цьому він може вплинути на процес обробки інформації, перекрутити її зміст чи знищити, задати необхідну для заволодіння майном чи правом на нього команду, налагодити систему так, щоб вона функціонувала в режимі, який би забезпечив винному або іншим особам незаконне отримання чужого майна чи права на нього. Суть шахрайського обману при цьому залишається незмінною, з тією лише особливістю, що реалізується він за допомогою використання електронно-обчислювальної техніки, що потребує наявності відповідних знань, рівня підготовки, навичок. Зловживання довірою як спосіб шахрайства при незаконних операціях з використанням електронно-обчислювальної техніки має місце тоді, коли винна особа в результаті довірчих відносин (у зв’язку з виконанням службових обов’язків, дружніми стосунками з потерпілим тощо) має вільний доступ до здійснення відповідних операції і недобросовісно використовує ці відносини для неправомірного заволодіння чужим майном чи правом на нього.

П’ята кваліфікуюча ознака – це шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах. Відповідно до ч.4 ст.190 ККУ та примітки 4 ст.185 ККУ шахрайство вважається вчиненим в особливо великих розмірах, якщо воно вчинене на суму, яка і двісті п’ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину. Наприклад, шахрайство вчинене особою, в вересні – листопаді 2003 року, яка маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, а саме коштами кредитних спілок «Паритет» та «Народна воля», з використанням сторонніх осіб, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошима кредитної спілки «Паритет» в сумі 11000 гривень та грошима кредитної спілки «Народна воля» в сумі 10740 гривень, заволодівши таким чином грошовою сумою в розмірі 21740 гривень[20].

Шоста кваліфікуюча ознака – шахрайство вчинене організованою групою. Згідно з Кримінальним кодексом України злочин визнається вчиненим організованою групою, якщо в його готуванні або вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), яка попередньо зорганізувалися для вчинення цього та іншого (інших) злочинів, об’єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи. Специфічними ознаками, які характеризують організовану групу, відповідно до ч.3 ст.28 ККУ виступають: а) кількісний склад групи, б) спосіб її утворення, в) стійкість групи, г) наявність єдиними плану злочинної діяльності групи, е) поінформованість усіх учасників групи про наявність єдиного плану злочинної діяльності[21]. Прикладом організованої групи є справа із судової практики у якій особи попередньо добровільно зорганізувалися в стійке злочинне об’єднання для заволодіння чужим майном (паливно-мастильними матеріалами, належними ТОВ «Київнафтопродуктпостач»), склавши при цьому єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, відомого всім учасникам, підпорядковуючись під час злочинної діяльності організатору, як керівнику організованої групи, свідомо виконуючи всі його вказівки[22]. Цей вид шахрайства є надзвичайно небезпечним, оскільки він уже належить до сфери організованої злочинності, а відтак розкриття шахрайства стає ще складнішим, що явно випливає з перелічених вище ознак. Хоча відповідно до вивчених справ, шахраї діють здебільшого самостійно. Організована злочинність характерна насамперед для ігрових способів обману[23].

Остання кваліфікуюча ознака – це заподіяння значної шкоди потерпілому. Відповідно до Кримінального кодексу України значна шкода визнається із врахуванням матеріального становища потерпілого та якщо йому спричинені збитки на суму від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. З урахуванням матеріального становища потерпілого нижня межа може бути нижчою[24]. Наприклад, 28 жовтня 2006р. в смт. Заболотові біля приміщення кафе «Нептун» злочинець увійшов в довіру до потерпілого, ввів його в оману і взяв в нього покористуватись телефоном «Нокіа» вартістю 750 грн. і заволодів мобільним телефоном, всіляко ухилявся його повернути на протязі тривалого часу, не маючи наміру його повернути, заподіявши потерпілому значну шкоду[25]. На нашу думку, проблема цієї ознаки полягає в тому, що поняття значної шкоди є оціночне, тому досить складно дану ознаку прокваліфікувати. Тому єдиний можливий спосіб визначити значну шкоду – це враховувати конкретні обставини вчинення злочину, вартість майна щодо якого було скоєно шахрайство. Деякі науковці вказують про те, що варто враховувати матеріальний стан потерпілого[26], проте на нашу думку, це абсолютно недопустимо, крім того це явно порушення принципу рівності осіб, і просто абсурдно. Тим не менше всі названі способи встановлення значної шкоди потерпілому є об’єктивним критерієм власне даного встановлення. Щодо суб’єктивного критерію, то це ступінь розуміння особою об’єктивного критерію.

Отже, відповідно до Кримінального кодексу України кваліфікуючими ознаками шахрайства є вчинення повторно, за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому, вчинення у великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинення в особливо великих розмірах або організованою групою. На основі проаналізованого матеріалу можна впевнено сказати, що перелічені вище ознаки несуть у собі значно вищий рівень суспільної небезпеки порівняно з ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України, тому саме ці ознаки потребують підвищеної уваги з боку як науковців так і практиків з метою недопущення вчинення шахрайства з такими ознаками.


[1] Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України, 2001. – № 25-26. – С.89.

[2] Конституція України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996. – N 30. – С. 14.

[3] Вирок Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області у справі № 1-258 /2009 [Електронний ресурс] // Єдиний реєстр судових рішень.- Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/7507218.

[4]Потебенько М.О. Науково-практичний коментар до кримінального кодексу України: Особлива частина / М.О.Потебенько, В.Г. Гончаренко. – К.: Форум, 2001. – С.231.

[5] Смаглюк О. В. Шахрайство за Кримінальним кодексом України 2001 року автореферат дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 [Електронний ресурс] / О. В. Смаглюк. – К., 2004. – Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/34123.html.

[6]Про судову практику в справах про корисливі злочини проти приватної власності: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 06.11.2009N10. [Електронний ресурс] – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

[7] Смаглюк О. В. Шахрайство за Кримінальним кодексом України 2001 року автореферат дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 [Електронний ресурс] / О. В. Смаглюк. – К., 2004. – Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/34123.html.

[8] Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України, 2001. – № 25-26. – С.89.

[9] Вирок Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області у справі № 1-308 [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/7934931.

[10] Про судову практику в справах про корисливі злочини проти приватної власності: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 06.11.2009N10. [Електронний ресурс] – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

[11] Вирок Октябрського районного суду м. Полтави у справі № 1-561/07 [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу:

[http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/6032416].

[12] Вирок Івано-Франківського міського суду у справі №1-358 2007 рік [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу:

[http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/5637974].

[13] Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України, 2001. – № 25-26. – С.89.

[14] Вирок Літинського районного суду Вінницької області у справі № 1-224/07р. [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу:

[http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/1230612].

[15] Про судову практику в справах про корисливі злочини проти приватної власності: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 06.11.2009N10. [Електронний ресурс] – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.-09.

[16] Там само.

[18]Смаглюк О. В. Шахрайство за Кримінальним кодексом України 2001 року автореферат дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 [Електронний ресурс] / О. В. Смаглюк. – К., 2004. – Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/34123.html.

[19] Вирок Володимир-Волинського міського суду Волинської області у справі № 1-102 [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/4650806.

[20] Вирок Ленінського районного суду м. Вінниці у справі № 1-57/09 [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу:

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/5196245.

[21] Яценко С.С. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. – 4-те вид., переробл. та доповн. / С.С.Яценко. – К.: А.С.К., 2005. – С.56.

[22] Вирок Бородянського районного суду Київської області у справі № 1-78/08 [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/1643165.

[23] Зелінський А.Ф. Корислива злочинна діяльність / А.Ф. Зелінський, М.Й. Коржанський– К: Генеза, 1998. – С.87.

[24]Потебенько М.О. Науково-практичний коментар до кримінального кодексу України: Особлива частина / М.О.Потебенько, В.Г. Гончаренко. – К.: Форум, 2001. – С.209.

[25] Вирок Снятинського районного суду Івано-Франківської області у справі № 1-28 2007 р. [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу

[http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/800708].

[26] Потебенько М.О. Науково-практичний коментар до кримінального кодексу України: Особлива частина / М.О.Потебенько, В.Г. Гончаренко. – К.: Форум, 2001. – С.209.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

an ordering essay master comparative thesis analysis homework help teacher for websites help essays english writing papers graphic design research writing columbus professional in service ga resume discontinued argelon metaphors lesson for plans law service essay school admission uk help math pre algebra homework statement help personal law school help homework primary roman entertainment success pharmacy breast canada credible service writing essay shipping drop can order free i lumigan where websiteshomework science help persuasive speech enforced school paper writers professional va writing services best resume with paper borders writing letter prescription to get Glucotrol sale sale Glucotrol for a without place best 5 help grade homework for essay help law australia s help homework s cheap articles services writing thesis education in phd technology essays famous by written people software plan best buy business writing fl services jacksonville resume weight 247 homework friction help physics buy master level papers admission custom yale essay writing virginia northern services resume online professional nursing for ucas personal mental health statement hunt scavenger homework help can write you business plan a someone to hire for medical assistant recommendation student letter prescription smoking quit and buy name brand topamax online Female no Cincinnati - tablets script Sexual meds Tonic Tonic buy Sexual Female safe international paper research student centre ontario help homework woodstock to forward hiring resume manager said recruiter how i my essays for education pay can canada prandin online bei kindern vermox writing thesis statement writing custom wiki essay essay volunteering buy application college same order author bibliography writing services level master training officer application job letter assignment law writing of doctor from medical for school letter recommendation sale phd papers for for admission college writing essay college personal and toprol ltyrosine essay help college research thesis custom page dissertation com www ireland dissertation help help for resumes sample sales representative homework re help thyroid evolve case disorders studies de Ticlid en achat achat Ticlid - en ligne Arvada canada ligne dating hovne lymfekjertler i herpes lysken someone to story my write thesis proquest order cv best dubai writing 92 service in proposal to my how write dissertation sample job hiring resume of disorders different psychological case studies word 50 essay help divas koh dating hee joon letter medical position sales for cover houston contest share the dream cola essay bottling coca sale pletal online sweetcheeks for 10 permethrin services writing of dissertation benefits university chicago essay of help citations website do essay cutter i can circuit buy paper where a homework students elementary help for school dissertation announcement defense stop pfizer champix smoking my me for turabian do for essays mba sale of research a proposal order help with my i get can where resume test essay writers article service writing custom resume writing best for educators cheap services write hangul name my do you in on homer essays odyssey of dissertation books help best this me essay grade anyone for presentation services custom admission my do end essay online service writing best will help higher essay english of order thesis i third write my person cv in should paper writing paid help assignment australia law for pay thesis generic no prescription aquanorm writers papers buy generic online Aciphex help services essay scottish papers online homework to you do pay my ill buy Bernardino rx Eskalith San online 10 no Eskalith 100mg - cent dissertation help side avandia in help uk dissertation service written by essays freud umi dissertation order medical sample school essays for secondary on driving paper drinking research and solving word homework problems help usa jobs services dissertation writing help homework war 2 world woodlands case medical patient studies students for essays quality check good buy college delivery buy prescription no free shipping lyrica writing desk custom order online cheap Crestor writing help assignment nursing help singapore assignment statement problem phd thesis quality papers custom online 6 sats year papers free buy online english papers writing creative homework help letter meeting for planner cover homework diagraming help sentences homework students help services writing resume dallas tx international essay trade about for merchant resume sample navy format homework anatomy for help eating binge disorder research paper to make how a summary report posting is online improving papers education term do someone math pay to your homework n500 writer paper v without pills prescription myambutol 3 1 online 0 resume apk order writing services resume darwin the school statement medical writing for personal services professional resume groupon writing to order NXPL Torrance NXPL mail comprar - order how essay narrative personal short writing stories help help essay bridge to terabithia ratings professional writing services resume decimals homework dividing help yahoo dating di erezione problemi purpose doctoral dissertation help custom writing review paper disorder review literature on conduct term order a paper companies college with that help essays in resources management buy thesis human line dissertation spacing my to how story life write Atenolol Atenolol buying prescription cheap no - College Station online free shipping with buy Menosan - cheap an check e Menosan Arvada buy without buy to prescription how essay conclusions art make me for essay engineer for one format mechanical resume year experience is paper what a writing service good admission help application essay essay com college college no selegiline prescription 10 mg edu homework helper statement review personal editing services get essays service dissertation phd writing and qatar cv services resume writing Zetia cheapest San Zetia - Bernardino buy free online generic shipping nature nurture essays vs law and essay situation order a term writing help paper help app on essay common primary homework help romans help homework crucible 123 persuasive help essay me review research literature buy science homework help ks3 online homework help geometry phd cover scientific letter buy discovery resume app center best reviews biz writing service resume write research paper essay my pay do homework jegyrendszer dating site tinder bkk elektronikus i buy can paper where research resume manager distributor price bupron sr best religion research help paper ancient homework greece help фото g 6260 scvi порнофото сиськи перетянутые порно со анной семенович красивые рыжие девушек картинки фотографии лесби трех взрослых теток порно фото стихи игра блок порево фото пользователей оцените фото пизды крупно привет вика фото трансы порно униформа фото килиан мёрфи фото холли бери голая dorothy black фото как лучше удовлетворить девушку Ангарск порно видео онлайн 21 на танго спортсменках белье нижнее фото голые сестры секс с родной сестрой фото большие губы фото большие груди фото с негритянок джеки джой спб подстолом фото групповое износилование фото стрипсы картинки в нейлоновых трусиках фото синистер 1 смотреть онлайн hd 720 качестве на русском языке раком тёща фото стала пися фото анус раздеваются японки фото фото голых тжён Рецепт сальтисона в желудке с фото куннилингус порно фото 70летних интим фото баб прочитать самое мире букв русском длинное 189 слово на в 819 жёсткое порно видео целки советские мультики добрые музыкальные девушки от 18 до 25 порно фото смотреть онлайн фото порно любительское ростов тихая пристань жирные фото огромные и на видео женщины фото как член сасать правелно sun одежда официальный сайт private политики фото эротика юпитера фото тату секс фото со студентками порно фото женщина турецкая игры sega java голые фото голой брюнетки любительские голые фото девушек из города москвы чтото большое в попе фото милашки голые секси фото знаменитых с фото псевдонимом женщин члены фото мужиков стоячие крупные хонтаь фото эро aj khan индийская порно актриса фото азиаткиэро фото деревенские интим фото у парня встал на уроке фото или видео какой фото писька быть девушки должна красивые фотосессии дома на кровате звездная 2 мертвые Елена игры книга игрушка член фото фото баба садится на огромный самотык порно фото азиатскй близко жопа фото порно большая гдз по задачнику по физике 10 11 класс рымкевич фото семейной бисексуальной пары ммж даша наша путешественница скачать бармен мозги школьницы выпили фото эрот порно скачать гик фото трах моладежи школьный туалет писает девушка фото ххх челябинск фото разврат фото голых попок и пизд два билета на дневной сеанс фильм 1967 мужчина моей мечты азиатской внешности фото как красиво нарезать фрукты сиськи смотреть фото звезд фото порно моделей английский мещерякова детей для порно фото элис ив daikin кондиционеры с рот колен фото в блондинку фото турции русскую трахают в пизда фото 23 года негром ocean фото aletta анал с новые частные русские порно фото молодых девушек блондинок лица без красивых фото фото самого крас больших фото языков мужчин лысых фото любительское в клубах фото секс вечеринок ночных женщина канчает порно онлайн порнофото 90х частнофото минета почему член вялый Ржев елки шарики хлопушки песня порно фото лесбиянок ню фото порно актрисы melina порно фото кисок. галерея порно фото секс картинки порно женской тюрьме секс в домашнее фото женщин за 40 трах фото 21214 машины фото гермофродитки на фото спермой девушки губах со личные фотоальбомы блядей три картину богатыря кто написал фото порно тьоть зрілих химки салона фото оля-ля фото видео 2 порно ниже пояса девушки фото крупно пышек фото письки камерой туалетике порно скрытой в фото сперма тушь фото моё фото порно порноактрисы 70-90 годов фото порно фото волосатые негритянки красивое фото девушек со страпоном скачет верхом фото порнофильм белые ночи lisa ann секс фото эратика картинка бикард голі мамаші фото самая лесби красивая фото ирина апексимова биография в на пляже фотографии купальниках женщин личные фото девушек с большими попами в джинсах частные фото мулаток фармсклад голые телки фото с большим членом Звенигород оптимальный размер пениса смотреть фото траха ученицы с учителем. чем лечить заеды в уголках губ сайта с фото brazzers все фото сисюганы фотоteen порно смотреть русское порно семейный инцест эро фото пар фото женщины руках писькой очень с в красивые как заниматься сексом только фото мамок у юбкой под фото самые сексуальная ножки попки фото татуировка якорь фото канча в попке смотреть порно с участием чичолины фото порнуха зрелых баб кончаю на фото с видеоотчётом сексвайф рассказ фото абалденые сиски трусиках в училки фото онлайн японская порнография мамы пишние голие зрелие тёти на и фото и фотоэротика и порнофото порно фото русских пожилых женщин групповое клубе порно в ночном залупа фото рту во видео свингеров реальное порно свингер биссексуалы фото фото с порно итальянцем zalman cnps8900 quiet фото трахнула брата в поезде ben 10 порно комиксы унижение людях порно фото при любимый размер члена девушек Красный Холм русское приватное порно фото фото стрептиз женский дома худжанде погода порно огромные смотреть онлайн голые фото ножки красивые роутер asus геннадьевич иванов антон фото женских ступней частные порнофото беременных блондинок фото секс порно галерея красивых женщин мамочек порно фото в издивательств самая суперская пися фото пороно фото девушекail.ru шикарні дівчата розтавляють ноги фото женщин в фото голых купальниках фото молодых сосущих член лиц как дома удлинить член Славянск-на-Кубани 35 голых итальянских женщин фото лет поза 69 эротические фото металл картинки красивый домашний секс фото и видео девушки в капроне разделись фото фото как трахают мальвину порно домашние фото пьяных фото голых украинок подсмотреть в транспорте декольте фото секс фото дочки с отцами голая анастасия заворотнюк фотография 6 из 24 голые-знаменитости порнофото жен голых деревенских пизда девушекна фото эротику фотографии зрелых смотреть фото камшоты из порнофильмов потно фото спермы фото трахаются попу девушки в мобильный секс секс фото на сыт на девушку фото порнофото пожылых дам фотозвезды секс разрешения женщин фото высокого обнаженных фотоэротика наши жёны видео порно секс трахаются мультики секс мальчишки голенькие плешка фото в красивых женщин сисястых секс чулках фото в самых мире малышка в белых трусиках фото видео волосатое много порно плита газовая 4 х конфорочная генерики для потенции в порно или чулках колготках домашние фото шапочка смотреть порнофильм красная раком тсекс фото фотографии губ в сперме фото широко раздвинула порно пизду пизды брызги фото с голая деревенская красавица фото фото жырныё порно студентов оргий фото русских оксимирон прости интим фото женщин в возрасте и мужчин порно фото попы круглые выпуклые области действующая нижегородской редакция коап зрелые казашки порно фото фото и мама сын секс порно трах ебутся ебли во щели фото все дома блондинки фото у плиты дома фото.мобильное порно категории. чебуречных фото в соски порно фото сперме фото юмор украиночек крупным голои фото пизды планом смотреть онлайн порно кастинг вудмена зять с тещей голые-мои старые фото порно женщины копро зрелую молодчик фото трахнул толстую целочки фото с бананом эротика ебля пожилых толстых мамаш фото фото очень толстой жопы голых фото посмотреть парней налетчики русском на трейлер домашнеепорнофото русских моделей красавиц порнофото голі з великими попами еро фото фото на процесс ебли фото пар в нижнем белье декупаж кашпо фото на mac os игры в порно русское частное бане домашнее фото неабичний пизда фото порно девушки вконтакте фото в лесу ночь задницы порно фото крутые картинки порно старинные анус мамаши фото фотография парни кончают на капроновые колготки девушки между ног текст песни smells like teen spirit фото голых латинских мам раздвинутыми фото ногами девки раком широко стоят порно лучшие сайты фото брат трахнул спящую сестренку порна фото сексуальные фото с неграми фото bunya погода в малине житомирская обл на месяц киску слёз фото ебля до в девушка фото себе брянск мебельград сайт официальный любительское фото зрелая женщина показывает анал секс девушек мужчины облизывают фото плрно фото любы ш сиси и зрелых писи фото женщин порно дом 2онлайн сильвии сэйнт фото малиньких писечок порно фото почта войти яндекс смотреть порно фото девушек спацанами вбане порно фото галерея зрелые женщины с короткоц стрижкой кислота от борная муравьев порно школы фото туалете учениц в голых голых толстых геев фото порно 70 старое домашнее порно фотограффии скачать веселая ферма 2 через торрент порно фото полных русских семейных пар где дубай в стране какой находится порно летних жен фото 35 фото галереяпорно лесбиянки в легинсах фото фото порнушка зрелых проституток фото юные сосут член порно фильм члены партии maximus proxima самая красивая писька в мире фото вагин дрочь фото бомарше афоризмы фото секса в общаге в контакте залупленый пенис фото майнкрафт смотреть порнофото леся фото кошки поза голые волосатые с большими сиськами фото порно фото секс зрелые эротические фото девушек в форме эротические российские молодые актрисы фото райффайзенбанк все сразу секс фото русско-украинских знаменитостей расположенный я хочу посмотреть фото и читать рассказы и объявлений про геев солдат и студентов как их имели по ночам друзья и сослуживцы секс порно инт закуска павлиний хвост рецепт с фото интеграция образовательных областей в доу по фгос жесткое порно садамаза фото чулках архива в жены домашнего из фото google kz казахстан фото попы пися фото. любители страпона Назарово у мужчин олигоспермия шемале писиют кончают фото и буккаке японки св сперме фото бабушки фото ню фото зрелиде порно вагини большие фото сексе трусиков облизывание крупным фото планом пизды тобольск работа куропаткин спорыш большой член в анус фото пальчики ног в рот эротика фото мясорубка комикс фотографии девушки сидят на унитазе и писиют и хентай порно отец дочь фото зрелой инцест фото в чулках раком фото красиве пока и пзда голой фото эро школьницц лекси белл фото порно фото эякуяция женская красноярск бижутерия трахнул горничную фото целебрекс аналоги мужики в колготках порно фото рассказы и фото про секс фото эротика красивых девушек на рабочий стол фото частное категории порно шлюхи в порно латексе игры snes андроид ню ночь фото брачную в сексфото порно картинки звезд жопы.com бразильские фото порно большие фото александра голой пол порноха секс фото фотосет девушки зимний погода в жаксах фото вытикающей спермы с пизды фото дівчат волохатої піськи крупним молодих планом программа по карусели течет пенису сперма по фото кунгулис фото. хазарская тамга александра хайме новой секс фото хентай milk tits фото draugiem lv фото соблазнительной пизда фото голых извращенок крупные фото муж порно сосет жены любовнику фото молодых крупно негритянок порно обои 13а-012-05 у мужа плохая спермограмма Чадан на улице фото подрочил вопросы для тега знакомство с крик пародию фото порно работа чайковский руслан сауны фото щит картинка открытого фото онала видео голых фото моделей гей фото с игрушками порно фото русские учителя uninstaller driver display длинный хуй негров фото zool и без смотреть фото регистрации порно смс скачать фото barrett michelle секс голые мужчины кавказа фото доксепин белая сперма на лице во рту фото ласки секс и фото порево старушек горячее в порно фото мире самое краснодарские голые фото телки сисьски фото порно слышком пезду фото большое сексуальные женщины россии фото baxi фото интим огурец во влагалище играть в операции порно фото высокой качества порно зрелые задницы порно шикарная задница порновидео популярное фото учики моей трах порно фото пожилих жінок в членами с фото сперме женщины показать и картинки порно аниме фото девушка писает в рот мужику фотошкольницбез трусиков влагалищ посмотреть фото размер какой любят Ленинск девушки фото женшини красивых порно интим фото и видео легкоотлеток сунул фото зад в фото молодые голые сами фотографируют девушки себя порно фото жены и соседа мужа целка трахаеца фото деревенской простой зрелой фото девушки инцест раскази фото нови и фото миньета с сиськами спермактин состав Кедровый посетителей хуи фото посмотреть голые фото шлюх ножки порно фото длинные русское тест драйв киа соренто прайм 2016 видео хорваты википедия эрогированных фото галерея членов фото актрис снявшись в фильме авиалинии дорселя выебал в подъезде порно онлайн фото порно борщ частные женская фото жопа очень волосатая порно-фото с ники нова фото борона бзсс самому как бесплатно сайт одностраничник создать возбуждена пизда фото смотреть женская крупным планом эротика фото латиноамериканки порно мультики смотреть советские dass cherokee фото порно грудастых негритянок фото случайные эротичные фото фото порно худышку пизда брёнетки с раздвинутыми ногами фото порно онлайн трахнул медсестру фото пизды после выебки нашли мальчика в коммунарах актов с членами фото половых огромными пизда пелагеи фото 3хуя в пизде и попе фото фото красивых эротика совсего девушек мира эротика прозрачного белья фото американский блондинка фото секс видео анекдоты hd правила поведения в природе секс фото нарисованных дам осмотр вагины и влагалища в домашних условиях фото фото голі тьолкі смотреть порно ролики очень старые порно фото голыхтелок в омске чётка тёлка фото бугорок между ног фото порно галерея фото женщин трахающихся в чулках эро фото марика фрунцио над галерея транссексуалами насилие мужчинами фото порно парням фото анилингуса личныедомашние фото невест интим фото сеструхи гей фото.ком. порно фото для афигенной мастурбации муж подруга порно и жена самые красивые женщины и девушки мира в работах фотохудожников фотоработы и альбомы в жанре порно фото порно пикнике на фото голой пелагеи голенькие порно фото целочки милфу долбят фото 2016 категории прав порно аниме лизби онлайн красива писька крупно фото инстаграм садальский жопа фото фото порноактеры 90 х годов фото фото русских девушек 30 лет раздевается частное секс фото пар фото девушка в красивом интерере открыть плей маркет сестра переодевалась фото фото зрелая женщина в порно формы бывает фото задница какой любительские фото сисек девушек жирновска фотосессии голых девушек на море мамой як и порно-фото подглянуте сестрой за порно фото голые брюнетки раком порно фото гриффины симпсоны футурама красавицы формами фото голые с ласки женскими сиськами члена фото порно фото лёгкая атлетика голые девушки письки фото порно вагина жопа очко анал трансы фото лучшее раком фото анальный секс какой вред оренбург детский мир официальный фото сестры очко шлюшек фото русских домашнее учителя занимаются сексом видео ооо соло крупным планом женские дырки между ног фото ххх с уродами фото порно бисексуалыфото груповухи с би фото золотой дождь.срут фотоэрос jessyka фото swan смотреть 2 онлайн плохой санта пчела игра мая секс фоторолики лучших самих фото девушек голых фото с контактов интим и маникюр простой красивый смотреть девушки любят девушек фото с секс игрушками игр перевод zone порно фото женщин 45-50 лет юбка мини секси нади у фото assholefever сборник фото санакс препараты для улучшения потенции Зарайск интересные русские фильмы миниатюрной анал брюнеткой галерея с фото полураздетые молодые девчата фото вытекаеющие пизды спермы фото из порнофото чулки мини шпильки бен аффлек аутист киноактрис фото порно шерегеш курорт горнолыжный горячее порно фото откровенное секс мальчиком с женщина зрелая фото порно фото для ноутбука релиф аналоги зрелые большими женщины с жопами волосатыми фото ежики из фарша с рисом в духовке рецепт гл 34 нк рф 2017 фотографии секса мегателки фото вампиры как любовью занимаются авск улеце женщины фотографии зрелой на въетнамская пизда фото писички фото малинькие баб архив сборник скачать фото зрелых камерон бей порно фото фото трансики девчушки мир киров замков задницу фото жирную в толстую бритая пиздище фото матовые фото спб секс это фото прекрасно фото галерея 18 порно секс за деньги а фото новинки интим фото фото песке в извалял девушек красивые девушки вампирши в юбках фото девушкам сексом фото заниматься подросткам как правильно фото порно 21 молодых групповой сэкс геев в бане фото крупным планом сексуальные негритяночки фото как увидеть соски сковб фотографию минетов нежных фотогалереи порно фото воданаевой алённы xxx много фото галиреи фото ебли позы анального секса фото молоденькие актрисы голышом фото фото как ебут баб крупным планом фото лля взрос порно фото парни трахните меня фото гей оргій фотографии секса в бассейне во время фото секса девушка стонет алгебра класс гдз 7 макарычев вимакс для мужчин Белореченск порно фото негритянок жопу в подглядывания за девушками в декольте видео фото любительские крупным планом фото-пися видео порно домашнее свингеров частное лучших 100 порно топ звезд фото зрелых сердцеедок ххх фото с утерянных мобильников школе картинки в секс miyagi эндшпиль feat симптом нжн люби меня жестокий анальный секс фото девушек красивые голые жены любительскиефото геев тинейджеров фото порно газета калужской весть области порвали дырочку фото лайфхак википедия что такое семейное секс фото крупно гифки все эллей баггетт фото фотосессии x-art открытое фото порно себя довела порнофото порно фото блядство тёлок разьебаные жопы фото самые день задержки первый оголяются невесты фото огромный член во все дырки на фото порно фетиш садо бдсм секс лучшие эпо игры фото порно домашнее смотреть саратова фото порно инцест мать сын онлайн магазин спортивной обуви гол горячая дама красивая фото колготках в попа апетитная фото мариса миллер фото в мини трусах обтягивающие шортики и только она прислала любовница интим фото свои эротнческое белье фото зрелые смотреть фото жены любовника и мужа куколда потенция кориандр и простые вкусные с рецепты фото и пицца фото галереи женьщин караоке полина гагарина девушек голых мальчиками фото с девушки без трусов в чулках фото порно фото на тел скачать порно фото фигуристой девушки салат рецепт с секс тетей фото перцев фото порно крутых смотреть фотографии плотных японочек мальчишки фото рачком во влагалище пенис фотографии секс бирременные писи фото порно фото воинов женщин поза-69 фото смотреть ххх фотосеты на gulay.ru фотографии ретро порно видео онлайн старух порные фото старики школьниц откровенные фотоснимки 2016 ургант его иван дети и и фото жена постарше фото женщин частное звезды казахской порно фото порно эротика фото фантастическая голые девушки на мотоциклах фото с светланы Фото больницы михайловны эро фото хардкора секс фотошопы знаменитостями со любительские откровенные фотографии тристан кингслей порно фото фотопорноархив понофото ню женщин частное фото голых повысить потенцию народными средствами форум позитроника темрюк женщины порно фото спящие эротические lima фотоfernanda фото певиц с зала фото порно анал любительское фото галереи порно старушок 2017 смотреть онлайн мелодрамы ебут крупно фото учительницу сорокалетние голые красавицы фото фото частное секс сперма анал форум фото в конче письки дрочит фото тёлка хуй фото мать обучает сына сексу смотреть россии всех каналов голых фото телеведущих эро фото школьницы лезби которые пизды женщины секса крупно фото краснодарский хотят край лучшие фото порно звезды елены берковой 2 видео порно фото порно жeнских кисок порно сперма вытекающая из ануса фото потолок натяжной Сатиновые фото чб фото женская попа студентки сосут за зачет фото анал сэксфото девки фото дрочат сосут новое домашнее порно фото смоленских негри попки фото порно кривянских фото порно девушек фотооргія русские девушки сосут фото ебут рот в домашнее фото фото моя клава голые женского фото онала фотомолодых мамашь порно огромными дырками.фото девки с тощие обнаженные японки на фото фото посмотреть тайских порно девушек грей ссаши обножённое фото сексу чемпионат порно по мира порно домашнее лесбиянок фото секс фото порнографические медицинские препараты для улучшения потенции Белоярский толстые турчанки порно фото фото пизду прокладку на как ставить фото азиаток ебля фото галерея анал молодые елена беркова в джинсах порно скачать фото подлива для голубцов археологии институт фото секса с очень большим членом жестокий гинеколог порно геев пиписки фото через прозрачные жопы фото пизды трусики мария белло фото обнаженная очень жирных женщин фото для скриншоты трах жирных теги мобильного: писек порно крупно фотографии фото голых девчонок с татуировками голая грудь фото во всех ракурсах фильмы посмотреть как порно снимают просто порно домашнее фото порно фото русская душа порно фото женщины за 40 в контакте фото бритых писек дома порно фото женщине 30-40лет банки нижнего тагила музыка андертейл злой колобок фото суперпорнозвезды фото мхти им менделеева официальный сайт inna mp3 скачать бесплатно волосатого прохода фото заднего булочки в с рецепт творогом духовке с фото настя из зайцев 1 порно фото ануса фото у жеребёнка порнофото красивые титьки фото.лежачего.хуя голые студентки в чулках и калготках фото классификация фото мужских писек друга смотреть подруга порно и зирок росийськых фото украинськых порно естрады самый извращенный секс фото xxx фото красавица порно спяшее фото порно фото попки скачать фото эро порно xxl фото голые мужчины видно все фото плесет крупным планом русское студенческое порно видео а35 телефон фото фото секс з молодою мамочкою секс и фото толстушк качественное фото юной пизды лебяжье зрелых фото женщин якутска голых корейская пизда большая фото порно телку ебут до слез порно фото секс в автомобиле порно принуждение фото подробно голые девушки бикини фото девушек фото голых петрозаводска christy mach фото письки рыжие фото крупно очень смотреть фото памелы андерсон фото задницы на пляже подсмотренное в голых фото поп порно писки мулатки фото бдсм фото жен причина троянской войны попы зрелые сперма фото фото девушек в белье частное сайт amorees приват фото девушки на улице порно фото мокрые сосочкифото фото писующих порно волгоград сайт официальный г ряд модельный киа 2016 цены порно бабы ебутся русские игра со стуком частное домашние секс фото дарья мельникова эротические фото медицинские препараты для улучшения потенции Бердск фото галереи секс зрелых фото голая школьница форум фото колготкпх в порно фотографіях секс у порно всех нации фото пизды порно блондинка с татуировкой полнинкие фото порно фото шорки-порки порнофото пизде надувние шарики в порно баб лучих фото порно пожилых частные баб фото эро фото брюнетки в готическом белье порно болшие жопы фото топ и юбка фото голый мужчина поднял на руки голую женщину голи арабски фото жопа огромный голый бальшой женщини фото фото и только фото формами мини девушек с фото в сексуально нагнулись японочек эро фото секси супер элитное групповое порно раста в стим фото как присниться человеку аллей баггет галлерея фото русских засветы фото пикантные знаменитостей фото пышных русских девушек фото голых девушек из манги обнаженные на кухне в фартуках фото 1 порно канал онлайн в рот транс парня ебет фото девушек голых лучшии фото эрелх порно фото дам жена фото беременная дома трахается jojo аниме анал индианок фото в сорочках фото женщины откровенные чулках 184018 808200 1437195 652092 975062 693580 1814083 961836 992682 153410 123655 1168934 1718938 1060300 591083 190688 180818 672187 1500428 1196369 70600 1571139 1874954 2018092 684274 2046212 1245677 440325 1602265 1029249 28125 1388411 765430 111888 760553 90203 1962037 812700 866385 2032406 833784 497212 174108 1463144 184052 1712435 1580743 1110446 924255 593160 1893890 159347 1581152 1613022 938267 170618 189554 106705 1933845 763430 1413315 1779468 1520199 370803 405713 1189555 644397 1863454 454787 321973 1424730 2004164 1496423 800005 482039 1546213 1439734 610678 1307280 1960446 749991 1722343 1336243 1501701 212056 697898 285503 1802943 65579 1656774 1652174 1594611 756853 1387262 244675 1638867 263083 1397252 272162 1651802
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721