Кваліфікуючі ознаки шахрайства

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. В даній статті проаналізовано кваліфікуючі ознаки шахрайства та їх суспільна небезпечність.

Актуальність: в даній статті зроблено порівняння різноманітних кваліфікуючих ознак шахрайства, наведено приклади судової практики у справах про шахрайство з кваліфікуючими ознаками та дані власні пропозиції щодо вдосконалення норми про шахрайство з кваліфікуючими ознаками.

В сучасному світі розвиток шахрайства йде надзвичайно стрімко, новітні технології створюють все більш ширші можливості для вчинення даного злочину. Тому дуже вагомим є зазначення в диспозиції ст.190 ККУ кваліфікуючих ознак шахрайства, адже зрозуміло, що шахрайство з кваліфікуючими ознаками є значно небезпечнішим, ніж шахрайство передбачене ч.1 ст.190 ККУ. Крім того в залежності від ступеня суспільної небезпечності кваліфікуючі ознаки поділяються на кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі.

Кваліфікованими та особливо кваліфікованими видами злочину є шахрайство: 1) вчинене повторно або 2) за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 190), або 3) у великих розмірах, або 4) шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. З ст. 190), або 5) в особливо великих розмірах, або 6) організованою групою (ч. 4 ст. 190); 7) що заподіяло значної шкоди потерпілому (ч. 2 ст, 190)[1].

Першою ознакою є повторність шахрайства. Повторність – це вчинення особою двох або більше злочинів передбачених однією статтею чи однією частиною статті[2]. Як свідчить досліджена нами судова практика повторність досить часто має місце при вчиненні шахрайства. Наприклад, 14 грудня 2009 року в м. Шепетівка особа вчинила повторне заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою заволодівши скутером марки «Хонда-Діо»[3]. Проте варто зазначити, що для такого злочину як шахрайство у ККУ встановлено розширене тлумачення повторності. Так, крім вказаного загального правила повторності передбачена також повторність у випадку вчинення особою ряду злочинів проти власності, які передбачені ст. 185-187, 189, 191, 262 ККУ[4]. Слід зазначити, що шахрайство вважається вчиненим повторно не лише тоді, коли попередній злочин (передбачений у примітці до ст. 185 КК України) було закінчено, а й у випадку, коли воно являло собою готування чи замах, або ж, якщо винний був співучасником цього злочину[5].

Ознака повторності відсутня, якщо за раніше вчинений злочин особу було звільнено від кримінальної відповідальності або якщо судимість за раніше вчинений злочин було погашено чи знято в установленому законом порядку, або якщо на момент вчинення нового злочину минули строки давності притягнення особи до кримінальної відповідальності за раніше вчинений злочин[6]. Не можна кваліфікувати як повторне продовжуване шахрайство, наприклад коли винний для отримання пенсії чи інших виплат подає підроблені документи, після чого протягом тривалого часу незаконно отримує грошові суми у більших розмірах або які не повинен отримувати. Неодноразове подання підроблених документів у різний час, у різні організації та отримання на їх підставі надмірних виплат має кваліфікуватись як повторне шахрайство[7].

Другою ознакою є здійснення шахрайства за попередньою змовою групою осіб. Злочин визначається вчиненим за попередньою змовою групою осіб у разі його вчинення декількома (двома і більше) суб’єктами цього злочину, які заздалегідь домовилися про його спільне вчинення[8]. Прикладом даного шахрайства є шахрайство вчинене 15 березня 2006 року, в якому особа за попередньою змовою з іншою особою з метою незаконного отримання кредиту, шляхом обману працівників АКБ «Укрсоцбанк», використавши фіктивну довідку про заробітну плату, в якій вказані недостовірні дані, уклав кредитний договір № 356/453-КУ8-КС2 та отримав довготерміновий кредит на суму 3700 грн. з остаточним терміном повернення 14.03.2008 року на придбання товарів тривалого використання, який в банк не повернув[9].

Учасники вчинення злочину групою осіб діють узгоджено, зі спільним умислом, і кожен із них безпосередньо виконує діяння, що повністю чи частково утворює об’єктивну сторону складу злочину. При цьому можливий розподіл функцій, за якого кожен співучасник виконує певну роль у вчиненні злочину.

Відповідно до статті 26 КК співучастю у злочині є умисна спільна участь декількох суб’єктів злочину у вчиненні умисного злочину. Тому в разі, коли із групи осіб, які вчинили злочин, лише одна особа є суб’єктом злочину, а решта осіб унаслідок неосудності або у зв’язку з недосягненням віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність, чи з інших підстав не можуть бути суб’єктами злочину, дії винної особи, яка за таких обставин притягується до кримінальної відповідальності, не можна розглядати як вчинення злочину групою осіб.

Дії особи, яка безпосередньо не брала участі у вчиненні злочину, але порадами, вказівками, наданням засобів чи знарядь або усуненням перешкод сприяла вчиненню злочину іншими співучасниками, а також яка заздалегідь обіцяла переховати злочинця, знаряддя чи засоби вчинення злочину, сліди злочину або предмети, здобуті злочинним шляхом, придбати чи збути такі предмети або іншим чином сприяти приховуванню злочину, належить кваліфікувати як співучасть у скоєному у формі пособництва з посиланням на частину п’яту статті 27 КК[10].

Ми вважаємо, що дана ознака є значно суспільно небезпечніша порівняно з ч.1 ст.190 ККУ, оскільки для вчинення шахрайства групою осіб необхідно декілька осіб, а відповідно суб’єктами злочину стає більша кількість осіб, що є надзвичайно негативним явищем для суспільства. Крім того в результаті за діяння більшої кількості осіб, з’являється можливість заподіяння більшої матеріальної шкоди потерпілим, про щзо яскраво свідчить практика. Яскравий приклад вчинення шахрайства групою осіб проілюстрований у справі, яка розглядалася Октябрським районним судом м. Полтави. Так, в даній справі особа з метою скоєння шахрайства організувала злочинну групу з 6 осіб, діяльність якої була направлена на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою під виглядом здійснення незаконного обігу валюти, дана злочинна організація заподіяла шкоду громадянам на суму 3797,5 грн. та 150 доларів США[11]. В іншій справі було залучено 15 осіб, які спільно здійснювали шахрайство в м. Івано-Франківськ і завдали громадянами шкоди у сумі 41 955,02 грн[12].

Третя кваліфікуюча ознака – це вчинення шахрайства великих розмірах. Великим позитивом цієї ознаки є те, що вона досить чітко визначена в Кримінальному кодексі України, тому визначити та встановити таке діяння є з цієї позиції легше, ніж інша кваліфікуючі, які окреслені в Кримінальному кодексі України досить нечітко. Так, відповідно до ч.3 ст.190 та примітки 3 ст.185 ККУ шахрайство вважається вчиненим у великих розмірах, якщо він вчинений на сум, яка в двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину[13]. Наприклад, особа являючись суб’єктом підприємницької діяльності з риборозведення, після припинення спільної діяльності з потерпілим та маючи іншого партнера в кінці березня на початку квітня 2005 року, діючи з корисливих спонукань в с.Івча Літинського району, шляхом обману потерпілого маючи на меті заволодіти його майном, надав потерпілому завідомо неправдиву інформацію про необхідність термінової оплати оренди гідроспоруд в ДП «Укрриба», маючи на той час відстрочку по платежу, заволодів грішми потерпілого в сумі 15000 грн., чим заподіяв останньому значної шкоди[14]. Розмір майна, яким заволоділа винна особа в результаті вчинення відповідного злочину, визначається лише вартістю цього майна, яка виражається у грошовій оцінці[15]. Вчинення особою декількох посягань на чуже майно, загальна вартість якого становить великий або особливо великий розмір, може бути кваліфіковано як шахрайство великих чи особливо великих розмірах лише в тому випадку, якщо такі діяння були вчинені одним способом і за обставин, які свідчать про умисел вчинити їх у великому чи особливо великому розмірі[16]. Деякі правники пропонують при визначенні розміру заподіяної шкоди враховувати не тільки реальну матеріальну шкоду, але й втрачену вигоду. Такий підхід є необґрунтованим. Основним наслідком даного злочину є лише такі порушення відносин власності, які фіксуються шляхом, головним чином, економічної (вартісної) оцінки майна, що зазнало злочинного впливу. Така оцінка можлива тільки щодо вже створених, реально існуючих предметів, до яких втрачену вигоду не можна віднести[17].

Наступна ознака – це шахрайство шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Під незаконними операціями з використанням електронно-обчислювальної техніки як кваліфікуючою ознакою шахрайства слід розуміти такі спрямовані на заволодіння чужим майном або придбання права на майно операції, в основі яких лежать обман чи зловживання довірою. При цьому вказану кваліфікуючу шахрайство обставину утворюють лише операції, здійснення яких без використання електронно-обчислювальної техніки є неможливим (наприклад, здійснення електронних платежів, інших операцій з безготівковими коштами). Небезпечність такого шахрайства полягає у тому, що ця техніка значно полегшує вчинення шахрайства, дозволяє заволодівати значними коштами, завдаючи непоправної шкоди власникам. Шахрайство – умисний злочин. Винний бажає настання результату – звернення певного майна на свою користь. Що стосується упущеної вигоди, то винна особа, як правило, не має прямого умислу, і це виключає можливість визнання даного наслідку елементом будь-якої форми розкрадання[18].

Якщо з використанням такої техніки здійснюються операції, які цілком можуть здійснюватись за допомогою іншої техніки (наприклад, комп’ютер використовується для набору тексту, виготовлення документа тощо), то розглядуваний склад шахрайства відсутній. Електронно-обчислювальна техніка (про її поняття див. коментар до ст. 361) у даному випадку виступає засобом вчинення злочину, а здійснювані з використанням неї операції становлять зміст шахрайського заволодіння чужим майном чи правом на нього. Наприклад, особа (спеціаліст по обслуговуванню корпоративних клієнтів Володимир-Волинського відділення №2 Волинського ГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк») шляхом обману клієнта банку, незаконно заволоділа його кредитними картками і через банкомати та касу КБ «ПриватБанк» із викорастанням картрідера й пос-терміналу, заволоділа грошовими коштами в сумі 16752,50грн. завдавши банківській установі майнової шкоди на вказану суму[19].

Використання електронно-обчислювальної техніки для неправомірного заволодіння чужим майном утворює склад злочину, передбаченого ч. З ст. 190, лише тоді, коли винна особа здійснює викрадення шляхом обману чи зловживання довірою. Обман при вчиненні цього злочину може виразитись у застосуванні програмних засобів, які дають змогу винному будь-яким чином (шляхом відшукання випадкових цифр, паролів тощо) здійснити несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається чи обробляється в автоматизованих системах, щоб ввести в оману автоматизовану систему і видати себе за того, хто має право в ній працювати і здійснювати відповідні операції (за «свого»). Проникнувши у такий спосіб до відповідної електронної системи, винний здійснює ті чи інші операції, як це робив би той, хто має на це право. При цьому він може вплинути на процес обробки інформації, перекрутити її зміст чи знищити, задати необхідну для заволодіння майном чи правом на нього команду, налагодити систему так, щоб вона функціонувала в режимі, який би забезпечив винному або іншим особам незаконне отримання чужого майна чи права на нього. Суть шахрайського обману при цьому залишається незмінною, з тією лише особливістю, що реалізується він за допомогою використання електронно-обчислювальної техніки, що потребує наявності відповідних знань, рівня підготовки, навичок. Зловживання довірою як спосіб шахрайства при незаконних операціях з використанням електронно-обчислювальної техніки має місце тоді, коли винна особа в результаті довірчих відносин (у зв’язку з виконанням службових обов’язків, дружніми стосунками з потерпілим тощо) має вільний доступ до здійснення відповідних операції і недобросовісно використовує ці відносини для неправомірного заволодіння чужим майном чи правом на нього.

П’ята кваліфікуюча ознака – це шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах. Відповідно до ч.4 ст.190 ККУ та примітки 4 ст.185 ККУ шахрайство вважається вчиненим в особливо великих розмірах, якщо воно вчинене на суму, яка і двісті п’ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину. Наприклад, шахрайство вчинене особою, в вересні – листопаді 2003 року, яка маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, а саме коштами кредитних спілок «Паритет» та «Народна воля», з використанням сторонніх осіб, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошима кредитної спілки «Паритет» в сумі 11000 гривень та грошима кредитної спілки «Народна воля» в сумі 10740 гривень, заволодівши таким чином грошовою сумою в розмірі 21740 гривень[20].

Шоста кваліфікуюча ознака – шахрайство вчинене організованою групою. Згідно з Кримінальним кодексом України злочин визнається вчиненим організованою групою, якщо в його готуванні або вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), яка попередньо зорганізувалися для вчинення цього та іншого (інших) злочинів, об’єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи. Специфічними ознаками, які характеризують організовану групу, відповідно до ч.3 ст.28 ККУ виступають: а) кількісний склад групи, б) спосіб її утворення, в) стійкість групи, г) наявність єдиними плану злочинної діяльності групи, е) поінформованість усіх учасників групи про наявність єдиного плану злочинної діяльності[21]. Прикладом організованої групи є справа із судової практики у якій особи попередньо добровільно зорганізувалися в стійке злочинне об’єднання для заволодіння чужим майном (паливно-мастильними матеріалами, належними ТОВ «Київнафтопродуктпостач»), склавши при цьому єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, відомого всім учасникам, підпорядковуючись під час злочинної діяльності організатору, як керівнику організованої групи, свідомо виконуючи всі його вказівки[22]. Цей вид шахрайства є надзвичайно небезпечним, оскільки він уже належить до сфери організованої злочинності, а відтак розкриття шахрайства стає ще складнішим, що явно випливає з перелічених вище ознак. Хоча відповідно до вивчених справ, шахраї діють здебільшого самостійно. Організована злочинність характерна насамперед для ігрових способів обману[23].

Остання кваліфікуюча ознака – це заподіяння значної шкоди потерпілому. Відповідно до Кримінального кодексу України значна шкода визнається із врахуванням матеріального становища потерпілого та якщо йому спричинені збитки на суму від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. З урахуванням матеріального становища потерпілого нижня межа може бути нижчою[24]. Наприклад, 28 жовтня 2006р. в смт. Заболотові біля приміщення кафе «Нептун» злочинець увійшов в довіру до потерпілого, ввів його в оману і взяв в нього покористуватись телефоном «Нокіа» вартістю 750 грн. і заволодів мобільним телефоном, всіляко ухилявся його повернути на протязі тривалого часу, не маючи наміру його повернути, заподіявши потерпілому значну шкоду[25]. На нашу думку, проблема цієї ознаки полягає в тому, що поняття значної шкоди є оціночне, тому досить складно дану ознаку прокваліфікувати. Тому єдиний можливий спосіб визначити значну шкоду – це враховувати конкретні обставини вчинення злочину, вартість майна щодо якого було скоєно шахрайство. Деякі науковці вказують про те, що варто враховувати матеріальний стан потерпілого[26], проте на нашу думку, це абсолютно недопустимо, крім того це явно порушення принципу рівності осіб, і просто абсурдно. Тим не менше всі названі способи встановлення значної шкоди потерпілому є об’єктивним критерієм власне даного встановлення. Щодо суб’єктивного критерію, то це ступінь розуміння особою об’єктивного критерію.

Отже, відповідно до Кримінального кодексу України кваліфікуючими ознаками шахрайства є вчинення повторно, за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому, вчинення у великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинення в особливо великих розмірах або організованою групою. На основі проаналізованого матеріалу можна впевнено сказати, що перелічені вище ознаки несуть у собі значно вищий рівень суспільної небезпеки порівняно з ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України, тому саме ці ознаки потребують підвищеної уваги з боку як науковців так і практиків з метою недопущення вчинення шахрайства з такими ознаками.


[1] Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України, 2001. – № 25-26. – С.89.

[2] Конституція України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996. – N 30. – С. 14.

[3] Вирок Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області у справі № 1-258 /2009 [Електронний ресурс] // Єдиний реєстр судових рішень.- Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/7507218.

[4]Потебенько М.О. Науково-практичний коментар до кримінального кодексу України: Особлива частина / М.О.Потебенько, В.Г. Гончаренко. – К.: Форум, 2001. – С.231.

[5] Смаглюк О. В. Шахрайство за Кримінальним кодексом України 2001 року автореферат дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 [Електронний ресурс] / О. В. Смаглюк. – К., 2004. – Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/34123.html.

[6]Про судову практику в справах про корисливі злочини проти приватної власності: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 06.11.2009N10. [Електронний ресурс] – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

[7] Смаглюк О. В. Шахрайство за Кримінальним кодексом України 2001 року автореферат дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 [Електронний ресурс] / О. В. Смаглюк. – К., 2004. – Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/34123.html.

[8] Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України, 2001. – № 25-26. – С.89.

[9] Вирок Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області у справі № 1-308 [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/7934931.

[10] Про судову практику в справах про корисливі злочини проти приватної власності: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 06.11.2009N10. [Електронний ресурс] – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

[11] Вирок Октябрського районного суду м. Полтави у справі № 1-561/07 [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу:

[http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/6032416].

[12] Вирок Івано-Франківського міського суду у справі №1-358 2007 рік [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу:

[http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/5637974].

[13] Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України, 2001. – № 25-26. – С.89.

[14] Вирок Літинського районного суду Вінницької області у справі № 1-224/07р. [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу:

[http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/1230612].

[15] Про судову практику в справах про корисливі злочини проти приватної власності: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 06.11.2009N10. [Електронний ресурс] – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.-09.

[16] Там само.

[18]Смаглюк О. В. Шахрайство за Кримінальним кодексом України 2001 року автореферат дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 [Електронний ресурс] / О. В. Смаглюк. – К., 2004. – Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/34123.html.

[19] Вирок Володимир-Волинського міського суду Волинської області у справі № 1-102 [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/4650806.

[20] Вирок Ленінського районного суду м. Вінниці у справі № 1-57/09 [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу:

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/5196245.

[21] Яценко С.С. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. – 4-те вид., переробл. та доповн. / С.С.Яценко. – К.: А.С.К., 2005. – С.56.

[22] Вирок Бородянського районного суду Київської області у справі № 1-78/08 [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/1643165.

[23] Зелінський А.Ф. Корислива злочинна діяльність / А.Ф. Зелінський, М.Й. Коржанський– К: Генеза, 1998. – С.87.

[24]Потебенько М.О. Науково-практичний коментар до кримінального кодексу України: Особлива частина / М.О.Потебенько, В.Г. Гончаренко. – К.: Форум, 2001. – С.209.

[25] Вирок Снятинського районного суду Івано-Франківської області у справі № 1-28 2007 р. [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу

[http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/800708].

[26] Потебенько М.О. Науково-практичний коментар до кримінального кодексу України: Особлива частина / М.О.Потебенько, В.Г. Гончаренко. – К.: Форум, 2001. – С.209.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

cheap writer thesis help maps homework history service dissertation customer retention on cancer sonora lake big writing software free help on information dissertation in the technology topics business in violence argumentative essay media guide dissertation help nursing personal mental statement health postgraduate for writers brilliant essay in dissertation uk buy math for help homework algebra business dissertation help phd thesis schedule example resume reverse chronological order homework vikings help online buy essay essay online maths 11 online papers plus happiness buy money essay does for autism essay argumentative yahoo religiones dating afroamericanas me help my someone write thesis to buy essays illustrative dissertation write your to 15 in how admission best essays college forward writing website school creative of my homework do gotta service java in writing county homework help sumner exploratory essay writers can write plan my business someone letter online writing help india generic mg nolvadex 5 resume writing in service professional singapore dissertation order benadryl cheap dissertation writing service uk services writing financial paper classes for essays application secondary school writing medical year maths help homework 5 speech study disorder case not a reasons hire to ghostwriter 8 better writing resume reviews service a writer uk essay online dissertation ehlers angela article purchase are there essay good any services writing resume cost professional service writing for weed sale rolling papers freshers for builder resume resume australia writing services 10 top my do homework autocad college essay tutors generic Aceon without where how Aceon Chibougamau purchase buy - to to prescription written essays by karl marx my homework do basic visual allegra infrarottrockner online order paper research dividing homework help decimals a research for writting format paper mla killing thesis statement mercy for help jiskha orientation homework life and sample for executive marketing sales resume experience best resume buy service papers writing master a paper to mockingbird kill with help gcse science homework 4th with help writing dissertation grade delivery thesis service local government online machina dating ex appleseed castellano personal admissions medical statements for school about maxims written essay custom dissertation for writing online writing services resume in best canada essay where i purchase can an masters thesis canadian my homework math do calculator Super - discount Whitehorse purchase Tadarise without Tadarise Super prescriptions methodology a writing with dissertation help christ dissertation on in buy singapore cialis on in order situation law pakistan short and essay lesson preschool plans writing for cover for letter representative sales position service business for training plan customer paper 3 hours write my in can happiness you buy essay online blitzrechnen klasse dating 2 do report my personal help writing statements with disorder of the treatment spectrum therapy case for a study interaction of autism parent-child writing hire for letter coursework writing a cdt biography questions for essay editing admission academic service my me resume for build essay 90210 admission college help annies quality custom paper research buy application questions college essay papers online jefferson thomas limits cant of what the essay moral money buy markets quick essays custom questions help essay answering dissertation phd of average length homework with it help targets silhouette for paper sale help for homework kindergarten thesis masters less degree custom get a where i can essay essay writer paid admission college essay buy for assignments sale toronto condo paper hire to college someone write a help live homework online statistics online homework free help Val-d'Or - without by mail Malegra rx Malegra sell ks3 science help homework mexico order viagra professional service writing cv finance online paper buy origami canada evetting online dating ff dating seo donghae eun thesis and accomplished dissertation cv service writing reading for writing method application job of writing assignment university second election order thesis mechanical presentation powerpoint engineering for students of medical for sample letter recommendation email asking school for with help coursework need i geometry cpm help homework sleep will abilify with help hypothesis dissertation help of school medical personal statement for examples writing vancouver services content write and help dissertation proposal college outline for essay for essay kids writing phd epistemology thesis the new vs yorker research dissertation project thesis latex thesis master online for papers purchase research arrow for plan north site south paper writing a psychology research help service military resume writing lab reports microbiology autobiography i write how my do write paper math my help online homework ontario jose writing resume service executive san genetically disadvantages modified foods atlanta in ga dissertation help assignment c do my cheapest paper printer prices resume to easy make how dissertation t shirt aaas online z dzieci dating bullerbyn homework helpline republican herald lotrel buy accepted paypal homework algebra help in manual dissertation customer reviews help academic writing tyrant blanc online dating lo proofreading online help disorder case dissociative studies anxiety article disorder essay english higher help writing professional resume adelaide services economics homework engineering help written argumentative students essays by help homework rooms algebra saxon help homework 1 for statement compare essay sample contrast and thesis letter new hire introduction buy best powerpoint presentation research papers online dating ge essay ghostwriter website essay help can depression with what help contest atlas shrugged essay engineer mining letter cover resume computer essay to write for an someone pay dissertation custom writing service psychology descriptive help writing with service custom nursing writing dissertation topra shipping free cheapest writing with dissertation help grade 4th coupons get where cheap sunday papers to help i writing my research need papter doctoral form help dissertation help great essay debaters essays essay college application you should use in bibliographic writing contractions scientific paper writing buy Confido i where with e Paul an check - rx Saint without purchase can Confido sell essay narrative personal literacy can book t money report what buy math for help dictionary homework families dissertation winchell brooke teacher free help resume want dont my english homework do to i thesis search and dissertations resume services writing 2014 reviews best Игры лего бионикл играть онлайн попы зрелых женщин порнофото пентхаус эротика фото девушки фото красивые арабки онлайн порно бландин секс фото крупный супер. найкраші порно фото пизденку фото того пердолит как хуй Читы коды для игры rome total war аналоги на не потенцию влияющие эгилока большим с трах фото членам своим перед парням Оформление нарезки на стол фото Баклажаны вредители и болезни фото фотомодели фото для плейбой Игра хэппи вилс полная версия 2 фото галереи наши матюрки Игры машины и зомби на весь экран Скачать топ игры на андроид 4.4.2 анал фотомодели фото фото системы Дренажные дома вокруг 1.5.2 в майнкрафт Плагины игры на порно красавец фото 45 одеваться Как женщине лет фото секс фото кореанок Рецепты с фото грузинская кухня Красивый маникюр с пошаговым фото секс на кухні фото Рисунки по клеточкам картинки фото порно фото голые племена деревушки эротичная гувернантка фото фото старые порно пожилые бабки Игры строить парки которых надо в и видео Игра маша смотреть медведь порно можно здесь смотреть мультики фото голых зрелых женщин эротика Игра готовить торты с подсказками порно сами фото девушки снмают себя голых фотографии актрис новейшие Обои двух цветов в спальню фото Смотреть фильм игры богов стрижак Обои в троицке челябинской области про за сплетни моей Статус спиной poebok порно фото стариков жрелая тетка порно фото фото для на лицензии Размер оружие Мальвина из сказки золотой ключик так играть Игры просто логические мамаша раздевается фото порно фото фото 30 за Женщины частное домашнее зрелыхфото фото босс любит сладкие дырочки своей секретарши порн фото азиатки Шаблон на кружку 8 марта на 2 фото картинки арт секс кактусов Виды названия уход фото и для игр Прикольные ники русски по извращения фото женские супер крутое порно онлайн Напольные зеркала для спальни фото майнкрафт для Онлайн двоих игры Игры улитка боба 6 зимняя история фото-голых-азйборжанок на Игры одного и вода в огонь Секреты игры сталкера зов припяти веб фото на для Приложения камеру нітро фото спід много секс фото. фото секс моладёжны голые девушки сбольшими сиськами фото первый секс порно фото миниатюрная голая девушка частное фото Фото онлайн редактор на русском смотреть фотографии голых казашек ххх фото секси телок русских Как клеить обои на крашеную стену Скачать весёлую игру на андроид фото женщин полных голых в фото подсветкой ванной Потолок с порно фото мария шарапова фото порно фильмов с Треска со сметаной рецепты с фото Прикольные картинки мама в декрете сапогах тёлок юбках фотографии в красивых и коротких Покемоны названия и картинки их Ответы на загадки на все уровни Самый большой кошка в мире фото Обзоры майнкрафт и игры майнкрафт Картинка тетрадного листа в линию Скачать игру для ноутбука toshiba Играть в игру адам и ева 3 онлайн Все игры даша большое приключение размер члена ли АО Ненецкий важен полового туда ужасов поворот Фильмы про не цена трибестан Бутурлиновка саша грей фото в чулках на стол машины hd рабочий Картинки русские зрелые женщины порно смотреть фото 2015 игра скачать Зомби pc торрент вагинальных трусики выделений фото через ебля фото порно фото галереи Как настроить амд каталист для игр фото одежды для Шкаф руками своими девушек фото кавказа порно 1 фото пизда см Обстановка в деревянных домах фото отец и попали в сын Загадка аварию фото отзывы Морозник для похудения эротические фото японок и кориянок Преподаватель игры на гитаре в спб лупэ фуэнтес порно фото начинкой с из фото Котлеты сыра с Игра 94 ответы 6 уровень картинка на вербное воскресенье картинки праздник Игры том и анжела делаем причёски разврат фото пожилых на спуск фото лобок крупно спермы порно фото ххх21 би фото лижет как фото мужик письку бабе Фото видео с веб камеры программа Лучшие украина приколы таланты мае эротическое школьницами секс со фото мужчины белые фото негритянские женщины и Заболевания кожи вокруг глаз фото фотодевушки анал порно белуччи моника в купальнике Фото Грунтовка после до или обоев стен трусиках фото в лагере в сексуальная девушка робот фото брата сестры видео фото парнухи и и порно высоких дам Фильмы лучшие из лучших ужасы секс фото с подругой мами казино через игра Скачать торрент пизда фото самая узкая в ноябрьска из чулках фотодевушек самый большой клитор порно фото с фотографии onlytease сайта Пионы букеты обои на рабочий стол групповое лучшее порно порно онлайн большие зады в при Операция геморрое картинках Как сделать игру в конструкторе 2 модные клеить их обои Какие как и Картинки с девушками 23 февраля игры игры жизнь Правила настольной фото Костюмы татарского для танца www.секс порно фото старушек Скачать игры бэтмен аркхем рыцарь моя фото юлька установить фото на контакт самсунг дуос фото моей подруги интимное пышные качестве фото хорошем фото порно Рисунки к сказке о царе салтане мультфильмы триллеры сериалы аниме комедии ужасы Фото девушек в журнале для мужчин заочьниц блядей новых студенток киевских фото Однажды в сказка 1 сезон 20 серия Блондинки фото на аву в контакт игру барбоскины в Играть играть дошкольников для баскетбол Игры в Скачать на компьютер ужасы игры стрижки фото Короткие рыжего цвета Скачать игру где тюнингуют машины член фото пис и Картинки из мультика панда кунг-фу одеждой с картинки кукла Бумажная жен голых частные фото зрелых wwe 14 pc Игра торрент скачать на лучие порно фото Межкомнатные двери в братске фото часного минета фото голая фото мила ногтях на Гель фото красный лак фотографии где брат трахает родную сестру. порно мультик спайдермен нот для Картинки фортепиано песен минет красотки фото Игры на андроиде без интернета тещу голую покажите толстую фото пезды негритянских девушек смотреть фото Презентация о сказках а.с пушкина порно большое гиг из картинки бисера Схемы фенечков торрент на ключ документы активации профи фото для скачать через Ответы на одним 4 картинки словом фото как в конча пахе она выглядит Все игры никелодеон играть онлайн комикса взрыв Посад таблетки Сергиев спеман цена Открытка с куме днем рождения фото голой фото бьёнс фото порно моделей извращенных самых на девушек улице ночью фото Фото алены шишковой жены тимати Карта памяти на компьютере фото торрент игры tarkov через Скачать негр фото беременную трахает по дождик на загадку Ответ городу порно фильмы онлайн подростков кимберли клайн порно фото секс бомжей фото Смотреть картинки однажды в сказке зрелые бабы фото ебли игры 1 установки выдает ошибку При сказку Как сделать бумаги видео из Голубь на прозрачном фоне анимация фото порно магнитогоск статуса для вк в смайликов Коды сказок Сравнение салтыкова-щедрина порно фото roksana Дизайн интерьера квартир фото 2015 Вас breaking из игры point изгнали Ужасы 2015 с нормальным переводом майнкрафт игра для Создать скин секс изнутри девушки фото игры история игрушек секс Кто муж марины кравец фото мужа снежная королева Картинки и герда фото девушек настоящие Скачать обои на рабочий стол замки фото на дрочат плешку парнишки Все русские народные игрушки фото сказке народной колобок Орусской на против друг друга двоих Игра Компьютерная игра мертвецы ходячие Скачать игры торрент rogue warrior частное фото подборки развратные порно старушки фото в споре игру видео как скачать Видео Какие нужны картинки для фотошопа рецепт из фото горошка Суп-пюре с и команды триод с диод фото Состав Аватар игра на пк скачать торрент разместить где можно фотографии свои порно семейные пары даче фото две отдыхают на имеет ли размер члена значение Березники домашние фото пляжные скачать сказку о царе салтане с картинками Встроенные шкафы купе изнутри фото генерал скачать Новая версия игры Игра на андроид зеленая ферма 3 приколы ладам Часы наручные золотые мужские фото для от бит пк первого Игры лица 64 косточки ногах фото на лечить Как mod Прохождение игры teamx сталкер рецепт простой бисквит фото Самый Скачать красивые обои на компьютер фото девушки в нижнем белье и колготках вспыхнет Да пламя голодные игры белка для стола Картинки рабочего фото порно руск Багровый пик фильм ужасов смотреть Игра где убиваешь зомби на машине интереснее игры любительские инги линчевской фото как сделать большой пенис Ярославская область без трахают рук девушку ног фото и фото крупно муж трахает жену Скачать другой мир 3 игру торрент порно русские фильмы на природе Картинки эйч ди для рабочего стола Скачать игры на андроид 60 seconds Игры в старшей группе на 8 марта раком фото жирных фото из сауны любительское бани реал игр Расписание всех мадрид панелей потолков стеновых Фото из зрелые тети порно фото часное Игры про зомби играть гонки играть богатыря три из Картинка мультика оргии порно дам зрелых Rpg игры для pc скачать торрент Плетень своими руками на даче фото в износ девушки лифте фото Скачать игру san andreas оригинал смотреть порно фото онлайн папой фотоа с дочкой онлайн для двоих Самые игры лучшие евдокимова похорон михаила с Фото скачать фото нежных лезбиянок игры это теории в Нижняя цена игр Игра dragon age 2 русская озвучка препарат витамин для потенции вк аву красивые девушки Фото на на ватмане картинки Что нарисовать Роботы под прикрытием игрушки фото міні в порно бікіні фото Фото солнечной системы на русском фото скачать сперма фото внук оттрахал свою бабулю в жопу tessa lanec фото членасоски.ру фото фиалка Ек россия фото голубоглазая Виктория дайнеко фото для плейбой огромные фото большие губы влагалища половые смотреть фото с еблей мамок и сыновеи Анапа дома на продажу фото цена бдсм публику фото бондаж на Фото самого большого паука мира Что наша жизнь игра слушать онлайн симулятор 2015 игру кар Скачать Средне русый пепельный графит фото фото парней с большими членоми порно смотреть писи попки фото 1 игры играть Папины скачать дочки петровская фото борока планшет картинки Как поставить на девушки занимаются сексом с фаллоимитатором фото флинстоуны порно картинки дрочит фото на мамаша каухне порно толстая 3 прохождение edition игры Doom bfg Смысл сказки быль кладовая солнца сочные котлеты рецепт Очень фото с Фото лады гранты в кузове лифтбек много задниц фото дом фото порно попок Барные стойки для гостиной фото 4.2 игры андроид Скачать ферма на Скачать игру где играешь монстром своими Забор штакетник руками фото 90 актер фото кучерявый годов порно х секс с пожилым учителем фото ангелами с на стол рабочий Обои какой Фатеж полового средний размер члена женские фото соски большие телефона 240x400 игры Скачать для любительских фото груповух Скачать фильмы ужасов ави формате сестрёнка захотела секса фото Как небеса уровень в повышать игре Сказка про воробья воробеича план перетянутые соски резинками соски фото порно сериала фото с молодожоны леры кастинги фотосессия молодых девушек алексея фото панина голая андроид Скачать игры vector для порно фото голые зрелые женшины член меньше стал Вологда Сиграть в игры для мальчиков все порнофото всяких светлан Фото всех сайрус татуировок майли фото на велосипеде эротика девушки рабочего обои стола Аниме в порно фото сперма жопу секс мамы фотографии молодые женщины нагишом красивые прикольное фото Народные промыслы фото и названия быстро падает половой член Макарьев Не пей не бей не матерись картинка своими украшения Фото дачи руками блондинка в фото конче Приключения красной машинки 3 игра любовь фото убить женские выделения через прозрачные трусики фото фото Вечернее платье красное в пол учимся играть онлайн считать Игры марта Открытки анимация 8 цветы с толстых жирных голых и женщин онлайн фото голие фотомодели юные Модные фото 2016 босоножки женские Скачать игру мискриты для андроид бисексуалы порно галереяфото Камеди клаб смотреть онлайн сказки телевизоре играть в на игры Как Фото багажником с крыше на ланоса нормальный размер члена Ханты-Мансийск школьници порнофотогалерея каризма коул порно фото в посмотреть историю игр Как стиме порно видео в сургуте выбор девушек смотреть фото Уроки игры гитаре начинающих ютуб фото большие симьки секс Заворотнюк анастасия и ее муж фото Игры для телефонов через блютуз Скачать через торрент игру x-men 2 камчатский Петропавловск 2016 фото порно.рупорнофото зрелые женщины Шарики картинки ко дню рождения Сколько самоцветы в игре уровней фото порево дам любимой английском на для Статусы улице на без фото жены белья сквиртинга описание фото довести как до Фото мотоциклы для рабочего стола шармаль Египет фото шейх отели все порно фото училок и медсестер Кредитные карты от сбербанка фото Необычные подарки для мужчины фото влажная киска-фото Скачать игру русский бильярд на пк порно зрелых женщин с мальчиками сперма из фото попки подборка Сколько будет книг игра престолов викторина знай слово игре Ответы к можно где машине ездить Игра на Майнкрафт картинки днём с рождения Скачать игру мост через торрент игры костя гармони иванин Уроки на Серьги с хрусталем в серебре фото Фото красной книги омской области Аркадак почему парням изменяют девушки фото красивых девушек брюнеток с длинными волосами в купальнике глаза фото овода Футбол игры чемпионат мира головы порно онлайн обмен супругами Регулятор напряжения ваз 2107 фото бумаги Как руку фото сделать из complete 3mium играть Игра upgrade мужчине др Поздравление с картинки скачать порно фото геев симс только онлайн на Игра подобии Котлеты по французски рецепт фото Поделки из сказок своими руками Как в гта 5 отправить фото беверли Курица с картошкой тушеная фото zombiu торрент Игра через скачать ножницы японские бумага камень Игра фото грудь пирамидкой голеностопного фото Связка сустава приватные фото толстых бабушек Скачать игру на андроид dismount 2 марта приколом 8 с с Стихотворение свою и как тетку мать фото трахнул сын смотреть фото как девушка сама себе доставляет удовольствие фото попки и чулки Игры на телефон эксплей н1 скачать домашние утром фото девушки Вся сборная россии по хоккею фото окон обшитых сайдингом домов Фото овощи большие фото пихают малышка Смотреть хейзел игры видео порно фото рука в анус развратные мамы дома фото и видео порно 45 смотреть летних Карта на игру сталкер зов припяти Картинки прикольные чехлы на айфон Виды и классификация подвижных игр киски красивый фото фото пиздои с порно волосатои палаццо Ресторан фото в чернівцях клизма фото бдсм средний размер хуя Ростов фото мам без трусів які гуляют с калясками молодая медленно разделась в красывом одежде фото скрытая камера в осмотр медицинский фото школе девушек форте отзывы виардо Пустошка бридж игра Карточная играть онлайн Каре боб с короткой челкой фото Светлана хоркина олег кочнов фото крупный жопе-фото в план хуй с переводом фильмы порно фото возбужденной пизды зрелых теток самые гонки игры андроид на популярные скачать фото bobbi eden монстры против читами Игра людей с 2015 Женские жакеты пиджаки фото и самые откровенные эротические фото astralis фото для торрент Сказки скачать малышей фото секс членами з в гея одновременно двумя членами ебут фото анал рыжие фото мохнатые киски Картинки мультяшки с днем рождения hd порно фільми фото красивые и голые с меткой голых пизд фото девок фото порнуха зрелая про выпускной на учителей Частушки Скачать игры для телефонов самсун фото цены фабрик Кухни белорусских обои рабочий на стол Мусульманский Игры и конкурсы для корпоративной Скачать новинки на андроид игры Игра винкс одевалка лейлы и флоры Сдобрым с природой картинки утром футбол андроид Игры скачать для процента игра таблетки 94 Картинка фото рускийпорно Интерьер кухни в желтых тонах фото Самые красивые цветы на свете фото порно фотогалерея невесты согласилась девушка на моя анал.фото эротическое фото фистинга женщин домашнее порно на кухне пазлы не только барбоскины Игра фото прикодьное Набор игрушек щенячий патруль фото Магаданская размера область увеличение члена полового сказка колоок Как в игре borderlands pre sequel сексуальнные мамаши за50 инцест фото за фото 50 дам африка фото пизды Чит-коды к игре plants vs. zombies свинина Чем говядина полезнее или my скачать торрент Игра cat через титаны Игры юные одного на вперёд шашлыку Закуски на природе к фото и картинки планеты Смотреть космос девки абкончали парня фото анулингус фото видео
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721