Кримінологічне дослідження складу злочину шахрайство

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація: у статті на основі вироків суду у справах про шахрайство, досліджені суб’єкт, частково об’єктивну сторону, територіальні особливості, кваліфікуючі ознаки шахрайства та покарання, яке найчастіше призначається за шахрайство.

Annotation: article based on court judgments in cases of fraud, investigated the subject, partly objective side, territorial characteristics, qualifying signs of fraud and the punishment that is often assigned for fraud.

Актуальність дослідження. У даній статті нами досліджені певні особливості складу злочину шахрайства та призначуваних покарань за шахрайство. Ми вважаємо, що злочинність необхідно не припиняти, а вчасно передбачити та попередити. Для цього, щоб це здійснити необхідно добре знати особливості злочинного діяння, яке попереджається. Тому в даній статті ми дослідили 208 вироків суду у злочинах про шахрайство, і віднайшли певні характерні особливості саме шахрайства, що безперечно є актуальним для попередження і припинення вже існуючого злочину та знайдення винних.

Метою дослідження є визначення особливостей елементів складу злочину шахрайство та покарання за нього.

З метою проведення даного дослідження ми поставили такі завдання:

  • Підібрати потрібні для даного дослідження вироки суду;
  • Проаналізувати підібрані вироки суду;
  • Віднайти особливості елементів складу злочину шахрайство та покарання за нього;

Аналіз досліджень даної теми: дану тему досліджували такі науковці як Г.М. Борзенков, В.А. Владимиров, П.А. Воробей, Л.Д. Гаухман, , М.Й. Коржанський, Г.А. Кригер, А.Н. Круглевський, В.М. Кудрявцев, В.В. Кузнецов, В.Д. Ларичев, В.М. Лимонов, О.В. Лисодєд, В.М. Литовченко, А.Д. Маргуновський, П.С. Матишевський, П.П. Михайленко, Б.С. Нікіфорова, Ю.В. Опалінський, А.А. Пінаєв, А.А. Піонтковський, О.В. Рудзітіс, А.В. Савченко, О.Б. Сахаров, В.Я. Тацій, І.Я. Фойницький та ряд інших науковців минулих часів і сьогодення.

Одним із важливих напрямків розбудови України як незалежної держави є протидія злочинності. Успіх у цій діяльності значною мірою залежить від теоретичних розробок протидії окремим видам злочинів, особливо шахрайству, способи вчинення якого з сучасними технологіями розвиваються зі швидкістю світла.

Проте протидіяти явищу можна тільки в тому випадку, якщо точно знати його склад, особливості та динаміку розвитку. Тому ми вирішили дослідити такий елемент складу злочину як суб’єкт, частково об’єктивну сторону, територіальні особливості, кваліфікуючі ознаки шахрайства та покарання, яке найчастіше призначається за дане злочинне діяння. Ми вирішили проаналізувати вказані елементи на основі вироків суду протягом 2007-2010 рр. Наше дослідження було проведено на основі 208 вироків, зокрема, ми взяли по 52 вироки відповідно 2007, 2008, 2009, 2010 років на основі чого отримали вказані в роботі результати.

Відповідно до Кримінального кодексу України шахрайство – це заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

З проведеного нами дослідження добре помітно, що злочин шахрайство характерний безпосередньо для західної та центральної частин України, дещо менше проте вчиняється шахрайство в північній та південних частинах України. Так, найбільша кількість злочинів наявна у Сумській, Чернігівській та Кіровоградській областях. Серед досліджуваних нами вироків не виявлено злочину шахрайство у Луганській, Донецькій, Одеській областях, АР Крим.

Область Кількість вчинених шахрайств
1. Сумська 22
2. Чернігівська 21
3. Кіровоградська 20
4. Київська 18
5. Черкаська 16
6. Вінницька 15
7. Волинська 15
8. Івано-Франківська 14
9. Полтавська 14
10. Львівська 11
11.Рівненська 10
12. Миколаївська 6
13. Чернівецька 6
14. Тернопільська 5
15. Херсонська 5
16. Закарпатська 4
17. Харківська 2
18. Хмельницька 1
19. Дніпропетровська 1
20. Запорізька 1
21. Житомирська 1

Ключову роль в скоєнні кожного злочину відіграє суб’єкт злочину. Тому, ми вважаємо, що важливо визначити саме особливості суб’єкта злочину шахрайство. На основі проаналізованого матеріалу, можна стверджувати про певні особливості суб’єкта шахрайства. Зокрема, з 208 проаналізованих нами злочинів добре помітно особливості суб’єкта злочину шахрайство. З таблиці нижче можна зробити висновок, що шахрайство вчиняється у 75,3 % випадків чоловіками, і лише у 24,7 % шахрайство скоюють жінки. Якщо порівнювати з загальнодержавним відсотком скоєння злочинів жінками, то він складає близько 40%.[4] Є особливості шахрайства і щодо попередньої судимості осіб, які вчиняють шахрайство, так як 71,4 % осіб, які вчиняють шахрайство не були раніше судимі, і лише 28,6 % були раніше судимі. Щодо загальнодержавного рівня статистичних даних стосовно судимості, то він свідчить проте, що раніше судимі 20% суб’єктів злочину шахрайство, що в свою чергу збігається і з нашими даними.[4] Прослідковується тенденція і щодо одруження суб’єктів даного злочину, оскільки більшість з цих осіб не одружені – 68,2 %, а одружених осіб – 31,8 % відповідно. З нашого дослідження добре помітно, що шахрайство – це злочин, який дуже рідко вчиняється в стані алкогольного сп’яніння, а саме в 13,3 % із 100, а щодо усіх злочинів скоєних по Україні, то кількість злочинців, які вчинили шахрайство складає 1 % що можна пояснити різними чинниками, по-перше, кількість шахрайств у стані алкогольного сп’яніння збільшується кожного року, по-друге, різна вибірка і кількість досліджуваних об’єктів.

Побутує думка, що більшість суб’єктів злочину шахрайство – це особи з вищою освітою, тим не менше наше дослідження показало абсолютно протилежний результат. Адже 89 % осіб мають середню освіту в тому числі середню спеціальну, а вища освіта є лише у 11 % осіб. Невеликий відсоток вищої освіти у шахраїв і у статистичних даних по усій Україні, оскільки вищу освіту мають лише 35 % від загальної кількості осіб.[4]

Отже, на основі проаналізованого матеріалу можна зробити висновок про те, що суб’єкти злочину шахрайство – це в переважній більшості випадків чоловіки, не судимі раніше, не працюючі, не одружені, не в стані алкогольного сп’яніння та з середньою чи середньою спеціальною освітою.

Чол. Жін. Судимий Не судимий Працює Не працює Одружений Не одружений В стані алкогольно-го сп’яніння Вища освіта Середня освіта
193 62 73 182 64 191 81 174 34 28 227

Безперечно важливою в складі злочину є і об’єктивна сторона. Ми проаналізували спосіб вчинення шахрайства та час у який вчиняється. Шахрайство може бути вчинене двома способами: шляхом обману та шляхом зловживання довірою.

Обман – це повідомлення неправдивих відомостей, так і свідоме приховування обставин, повідомлення про які було обов’язковим. [3]

Зловживання довір’ям — це обман довір’я, яке було виявлене потерпілим винному.[2]

Завдяки зробленому нами дослідженню ми можемо впевнено стверджувати про те, що шахрайство досить рідко вчиняється виключно одним способом. Так, відповідно до отриманих нами результатів, шахрайство було вчинене шляхом обману у 23 %, шляхом зловживання довірою у 12,5 %. Відповідно шахрайство вчинялось з допомогою обох способів у 64,5 % злочинів.

Також ми визначали найпоширеніший час вчинення шахрайства. З досліджених нами злочинів добре помітно, що найчастіше, а саме 86,1 % злочинів були вчинені до 19:00, і тільки 15,9 % – після 19:00. На нашу думку, той факт, що переважна більшість шахрайств вчиняється до 19:00 не є дивним, оскільки це зумовлено власне природою цього злочину, а точніше особливостями жертви.

06:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-24:00 24:00-01:00
179 8 6 3 2 2 8

На основі досліджених вироків ми проаналізували і частоту вчинення шахрайства з кваліфікуючими ознаками. Нами було встановлено, що майже в половині випадків було вчинене шахрайство з кваліфікуючими ознаками. На нашу думку, це є надзвичайно негативним явищем, оскільки кваліфікуючі ознаки шахрайства яскраво відображають підвищену суспільну небезпечність вказаного злочину. Вчинення шахрайства з кваліфікуючими ознаками особі необхідно здійснити більше приготувань, або вчинити зазіхання на більшу кількість грошей, на більш цінні речі, вчинити його повторно тощо, що в свою чергу відповідно несе значно більшу небезпеку для суспільства. У 19,7 % шахрайство було вчинене повторно, 16,4 % складає шахрайство, що завдало значної шкоди потерпілим, і 15,9 % – це шахрайство, вчинене за попередньою змовою. Досить суперечливим, ми вважаємо той факт, що шахрайство, вчинене з використанням електронно-обчислюваної техніки складає лише 0,5 %. Кількість шахрайств, вчинених без кваліфікуючих ознак складає 59,1 %.

Кваліфікуючі ознаки шахрайства Кількість вчинених шахрайств
1. Повторність 41
2. Значна шкода 34
3. Група осіб за попередньою змовою 33
4. Великі розміри 11
5. Особливо великі розміри 8
6. Організована група 4
7.Використання електронно-обчислюваної техніки 1

Різноманітними є покарання, які призначаються судом у випадку вчинення шахрайства. На основі даних отриманих нами в результаті аналізу вироків суду, ми зробили висновок про те, що суди досить лояльно ставляться до осіб, які вчиняють шахрайство, так, позбавлення волі строком від 3 до 5 років призначається досить нечасто, а строком від 5 до 10 років зовсім рідко.

Найчастіше особам призначається обмеження волі – 23,9 %, також часто призначаються обмеження волі і позбавлення волі до 3 років – 16, 9% та 16,1 % відповідно. Найрідше призначається покарання у виді виправних робіт – 0,4%, що на нашу думку, є негативним явищем, адже виправні роботи є значно корисніші для суспільства, як наприклад, штраф, який призначається неймовірно часто. Адже при виправних роботах особа не тільки виплачує особі певну суму коштів, але й виконує певну суспільно необхідну роботу.

Також негативним, ми вважаємо, досить незначне застосування конфіскації майна. Адже шахрайство – це корисливий злочин проти власності. На нашу думку, за корисливі злочини необхідно у всіх випадках застосовувати конфіскацію майна, і це сприятиме, по-перше, меншій кількості вчинення злочинів, по-друге, розширюватиме можливості відшкодування шкоди потерпілим, по-третє, збагачуватиме державний бюджет.

Покарання, які застосовуються за вчинення шахрайства Кількість покарань призначених за шахрайство
1. Обмеження волі 75
2. Штраф 61
3. Позбавлення волі строком до 3 р. 41
4. Громадські роботи 19
5. Позбавлення волі строком від 3 до 5 р. 14
6. Конфіскація 11
7. Позбавлення волі строком від 5 до 10 р. 3
8. Виправні роботи 1

Висновки. Шахрайство – це корисливий злочин проти власності. Який має доволі суспільну небезпечність, у зв’язку з тим, що шахрай вчиняє його шляхом обману чи зловживання довірою потерпілого в результаті чого потерпілий фактично віддає добровільно шахраю своє майно. Зроблене нами дослідження ще раз підтвердило загальну тенденцію на вчинення злочини чоловіками, адже з 208 проаналізованих злочинів 75,3 % вчинили саме чоловіки. Крім того з дослідження помітно, що як правило шахраї неодружені, не працюють та не судимі раніше. Щодо територіальних особливостей, то проаналізований нами матеріал показує, що шахрайство в основному характерне для західних та центральних областей. Зрозумілим є і той факт, що злочинець в більшості випадків використовує і обман, і зловживання довірою, адже саме таким чином є значно більше можливостей для вчинення злочину та ймовірностей для доведення його до кінця. Як помітно з наведеного матеріалу результати нашого дослідження та інших досліджень мають певні розбіжності, що в основному зумовлено різною кількістю об’єктів дослідження та розбіжностями в часі проведення дослідження. Тим не менше наше дослідження є актуальним у зв’язку з аналізом вироків суду за останніх 4 роки в тому числі за 2010 рік, крім того було вивчено саме ті дані про злочин шахрайство, що є корисними для розкриття злочину.

Список використаних джерел:

1. Єдиний державний реєстр судових рішень України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/.

2. Коржанський М. Й. Кваліфікація злочинів [Електронний ресурс] / М. Й. Коржанський. – Режим доступу: pravoznavec.com.ua. books/253/18874/28/#chapter.

3. Лисодєд О. В. Кримінологічні проблеми шахрайства [Електронний ресурс]: автореф.дис. канд юридичних наук: 12.00.08 / Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого – Х., 1999. – Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/content/2448.html.

4. Зелінський А.Ф. Корислива злочинна діяльність / А.Ф. Зелінський, М.Й. Коржанський– К: Генеза, 1998. – 144 с.

Науковий керівник:

Герасимчук Олег Павлович

Кандидат юридичних наук

в.о. доцента

Сфера наукових досліджень: кримінальне право

Перелік ключових слів: шахрайство, обман, зловживання довірою, суб’єкт злочину, покарання, судимий, працюючий.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

mechanical resume for engineer experience bibliography order alphabetical auditing help homework service beach resume virginia writing property purchase to letter 4 services military online resume writing professional writer paper lyrics purchase term paper a online buy dissertation nicht foreign help homework school high languages editing literature review service essay philosophy buy for statements personal admissions school medical pastor dissertation bi on vocational the order reverse essay chronological legal paper are writing services a help writing song about research and a buy lewis clark paper mexico herbal super large peni best ocean services writing resume nj county simple essay outline dissertation four suicide essay immortality soul services writing cheap dissertation for billing coding resume and medical sample control system distributed resume news kerala papers online buy report book now executive resume services writing herbs viagra best job pdf buy applications order Maxalt cheapest speech terms persuasive money essay buy doesnt love research eating papers disorders media business cleveland plan ohio writers presentation with help powerpoint paperwork death with help after review literature help my writing excel prescription a pills without discount poem that a writing rhymes help medical should of recommendation how school long for a letter be service sector essay statistics on help homework business law paper websites writing custom geography homework help world is c safe much vitamin how is essay custom safe writing really strategies for middle writing essay school ca county writing professional orange resume service cover manager letters for sales positions doctoral hays fulbright help dissertation proposal phd writing professional hydrogen help homework help stay resume moms home at for criticism an on analysis alexander essay pope to jack homework tried prelutsky by my do poem i the essay in births and deaths world count dissertation sections word buy an argumentative essay wall robert mending by frost for statement thesis phd on community service thesis math homework help algebra with papers mla for sale for with help resume writing free now buy essays education dissertation doctor of control argumentative border essay online newspapers search how an essay 10 steps write admission to i to someone write need my resume resume writing aviation service sites writing money make to best essay salem trials for titles witch service what resume the writing best is with 2 homework math i help algebra need best essays academic imuno-ritz place to generic order best dissertation help writing outline doctoral writing cheapest mfa programs creative reputable writing online companies services writing professional resume atlanta best ga admission essay service writing best mcs help paperwork with professional services writing pricing graduate papers buy level case studies personality disorders research on careers paper do write paper my masters d smith brian thesis on paper research immigration essay generator writer free you for essay pay write an someone to mechanical sample production for engineer resume persuasive speech buy mba essays paris buy admission proposal management dissertation knowledge service angeles resume writing los service check with buy canada e online zagam assignment your do to for someone pay my about should what speech write i for write pay someone to an essay you 5 4012 hct benicar tab essays churchill written winston by greek gods help primary homework help hairdressing assignment good essay write a how to juliet application an cheap essay write me for why tests for helps homework rules essay college admission help Capoten online term paper depression on dissertation phd neudeck julie essays online to receive essay toronto service custom essay questions harvard to term buy paper a where do to someone paying assignments my ma1 homework help reviews help custom dissertation warning start application writing to how essay literature custom written review me write my for siri paper intercept help form slope for homework and london bound dissertation a how for thesis analysis rhetorical statement to a essay write good annotations write custom how to java krispy case what kreme paper analysis a is engineering electrical assignment help brown help essay zithromax in buy nz online sound help homework hair to loss cause solutions online papers practise 11 research papers operating system cheapcollege papers thesis cancer on phd cervical cheaters prosper do essay dissertation music in education students for esl essay churchill essays written by winston ending essay spelling 4 analysis grade professional writing best ga services atlanta resume my website assignment do is any to there abstracts dissertation microfilms online disorders on media eating essay and research paper outline help writing for essay writing help famous of names essay writers buy papers my dont to homework want do to do i want my homework resume medical sample assistant for thief questions book the essay 1000 topics essay middle should school introduction words speech long persuasive college essays for writing applications eassy buy history festival english in pongal essay essay thesis pan nature peter transition essays for for a write me resume he my helped me homework to do citing essays websites online statement thesis help writing potna like war essay me on essay iraq help infamous trail paper with part 2 buy everything money essay cannot hire you to how to book write for someone a standardized essay testing custom essays a a i do buy franchise to a need plan business get to how online papers working cheap doctorate programs online uc prompt essay school websites middle homework help letter job for medical cover application essay cheap online my write a dissertation purchase dummies for analysis dissertation spss fire service essay on day help writing essays in dissertation groups control help verizon homework argument gre essay flies essay help lord the of help paper thesis research writing questions essay gre chaos essay order and chicago dissertation citation to essay order website an best help algabra homework to out essays by blank forms winslow resume fill mock english gcse papers online antabuse in australia available bags paper cheap with handles buy paper online uk dissertation bekaert it homework help writing cv help style french answers essay format resume job security paper i research need on help with a Фото классные вагины порнн фото 60х женщин трахающихся пяних Фото фото под юбкой учениц письки 8 9 11класса фото фото секс супер вайф трусов школьница без фото порно штерн попки порно фото-галерея Дюртюли хуй стоит плохо почему фото моделей для взрослых журналов порно фото женского зрелого анала Парень девушка и вибратор порно фото Секс про людей крупний фото самий парно фото чувства голые семейные фотографии нудистов Красотки порно фото галереи висячие титьки порнофото моей старой бабки больших фотографии очень жоп порно груди с фото порно ореолом большим девушек деревенских что это сноутюбинг порнозвезды фото секс жесткий порно фотографии полноэкранные галереи молодая пися фото фистинг фото планом качества крупным анал высокого порно русские домашние фото пар мастурбируют из девушки мультика эротического фото где гиганские порно фото члены порнофото анус фото голые взрослых женшин невеста фото трусиков без Галереи качественного порно фото Порно с потерянного фотоаппарата марианна фото тетка инцес порваные вагины жопы фото верена журнал декабрь 2016 фото отличного качества эротическое чулки порно фото с микай порно фото машашь артемиды храм Фото ебли полных женщин радуга игры тв сиски школьницы Фото фото блядей частное балеруны картинки золотая клетка смотреть онлайн все серии в хорошем качестве бесплатно порно снятое в деревне Фото голые попы зрелых женщин и петька василий иванович игра торрент Фото в кончины пизду Эротика фото минетчиц раком Фото толстых женщин фото унитаз для госпожи фото откровенной ебли русской блондинки сексуалие трусики фото порнуха ролики смотреть девки ссыкухи Фото республике комикс эротика контакте секс в порно фото блэк 2 опс фото крышек для 4 волосатое влагалище фото крупно эротика фото бокс школницы секс фото порно Увеличенные фото фетиш много разбросанных колготок на одной кровати лак лоцерил учебник по праву 10 класс порно фото жесткий трах на складе что такое агрегат за ролики порно сегодня лучшие женщины за 30 в комбинезоне фото эротика бентонит жен секс фото домашнее фото губы Порно фото крупным планом в попку в первый раз фэнтези приключения фильмы игры 2015 июнь пк фото зрелих парнушка градусник анусе фото в крупно ю.к.бабанский фото professional revlon баня уфа фото ники кс со игра жим штангой фото с порно фото презирвотивом посудомоечная машина настольная фото Волосатые писи с мужиками фото анал фото порно азиаток Ирэн феррари xxx фото мастурбация девушек порно фото Частное женщин домашние русских Трахальщицы фото фото порно тур порно фото мололеки раком джинсах фото в порно секс женщин безумный фото порно блондинка молодая стройная фото порнофото мамочки делают минет партийная зона пррно фото девушек знаменитости hd порно фото смотреть домашнее фото чужой за женой в подглядел спальне антикитерский механизм порно фото пальців на ногах фото деву трахают возрасте с молодыми Фото в женщин идеи для дизайна коротких ногтей фото порнофотогалереи Сестра анальное дам порно зрелых поро фото крупным плаом в фото голой моей жены смотреть сперме помещаются белье фото сиськи большие в не спящими девушками со приколов ххх Фото Смотреть полнометражное порно бразерс благовещенска амурской новости эро негритянки фото фотографируют девушки голые фото себя сами пышки в белом эрофото порно фото парни лижут жопу девушкам er модель фото скачать игра черепашки ниндзя лего фото публичное обнажение девушек молодые шлюшки в колготках фото девушки эротика самые секс зарубежной сексуальные российской эстрады и фото анекдот гагага лифчика белой в маечке без фото Фото вибратор пизда эро порно фото звезд без ригистрацыи сзади порно фото частное проникновение красивое трахнутые в жёпу жёны фото онлайн фото стоячий в положении рабочем хуй машин порн фото маски для лица от прыщей и черных точек в домашних условиях вилкова екатерина порно фото гимнасток раком секс фотогалереи с молоденькими белый кит игра похороны детей Подростка фото секс порн соски фото сын написал маме в её письку фото искробезопасный инструмент фотогалерея зрелых голых женщин красивые подолы фото платья бабы задирают преподу сосут фото Поставленные раком фото фото пися и член в попе красиво жен фото Порно попу в Фото большой толстой жопы в лосинах порно фото зборка одежда в сперме блондинки порно реальное девушки фото Скачать порно фото сеачать фото смотреть тай лилу погода в шатрово фото 50 домашнее за шлюхи плотность антифриза фото голые зрелые красотки Онлайн фильмы групповой секс ебут фото срущую фото белье Эротичное нижнее порно mankind трейнер deus ex divided для отзывы умная эмаль порнофото эрофото учитель секретарь отзывы white crest 3d домашние фото девушек порно частное фото русских сосущих супругов Моя жена в постели эротическое фото член с большой головкой фото видео на фото Сперма губках галерея фото Жесть порно Фото.анальный фистинг раком очень наклонилась сильно присела фото викинги 4 сезон дата выхода серий на русском фотографии ребекки линарес вк Фото трахнул тетю в ване Порно фото пизды моделей в стрингах фото белье в девушек 18 до отвал для уборки снега фото голых девушек из деревни климовское девушек под жопы фото платьем пизду медсестра фото продемонстрировала фото порно секретарши в черных колготках секс в школу школьницы фото фото под юбками стринги частное фото golih devushek фото пррнушки Самые красивые мужчины мира фото голышом сауне дома в порно фото секс минет фото парин делает эродевки фото видео фото йога Голая размер средний Краснокаменск пениса фото под домашнее трусиками секс фото волосатые женщины На пляже мериют сиськи красивые девушки фото анн фото эротическое лиза порно фото koney dejour планом женских крупным голых фото письк фото взрослых русских тёть соснула фото Подруга 29059 гост статус фото собезянами баб порно Оцени формы женыпорно фото сексом молодых фото занимающихся девок мама раздета фото порно фото большие вагины крупным планом негритянские девушки фото женская грудь огромных размеров фото со пьяной зрелой секс фото карта языке тайланда русском на с подробная городами школьницы мужиках фото на порно отец учит смотреть видео фото жирных с волосатыми пиздами и жопами девушки дрочут свою писю фото как кончают мужчины внутри вагины фото голые негритянки порно видео глубокий горловой миниет фото чулки на подвязках фото фото юрий салтыков немецкое порно онлайн 90 годов фото красный гольф сосков стоячих фото секс мулаток порно фото юных яндекс джен толстой фото мужской попы Фото подсмотренное засветы близких родственников эротические сандали на платформе 10 см фото Фото голых всауне фото бельядные гей в в жопу очко запихал реальные футджоб фото мамами с Трах фото фото татуировки на писе виховний захід Фото зрелих лезби эротическое фото женщины раком фото пизда порно подростков крупно фото папы с дочкой трахаются домашние фотоснимки откровенные девушек пизды фото выставка Фото секса геев в троем фото ношеных трусикав русский секс любительское порно фото секса бисекс в конт бутылка порно трахают фото школьниц в нюфото чулках фото толстушки нудистки фото негритянок с большими сиськами лезбиянки медсестры фото ххх сперма на лице фото молодые фото порно голые грудь Cекс фото Фото круным планом пышных дам фото порно сучки пожилые и аналов частное фото вагин моя игра год 98 порнофото больших ореолов грудей самые извращенные секс фото самое тяжелое порно оленьку по кругу фото частное на фото пляжеголые женщины порно модели куннилингус фото потрахались в сауне фото с фото влагалищем порно девушек и хуем одновременно нормальный размер полового члена Новочеркасск фото пизды насти каменской раздолбаные анусы шлюх фото Самые огромные жопы стареньких бабушек фото Порно фото звезд голливуда архив порно фото 2004 года самых москвы Фото голых дорогих красивых проституток Фото порно пенис виардо купить Снежинск форте голые сиски дома фото Фото самых длинных клиторов в мире. Фото голых 18 летнех голые фото модели внижнем белье кардашян порно фото на губах киске сперма на и фото и крупно очко Пизда фото стала тетка фото раком хлопців Секс фото фото пальцев ног в сперме все капа фото пизда фото горячий женщин фото на писающих пляже Эротическое фото женщин тульской области порно фото цыганок жены Порнофильмы онлайн волосатая пизда зрелой фото фото школьница себя ласкает личном мтс в кабинете регистрация Фото под школьниц трусиками русских попку пизду Www.порно и в в фото трах жесткий фото sky taylor фото пожелих женщин пез трусов порно пальцы фото письке в фото красивых голых парней басплатно смотреть порновидео гермафродиты секс и эротика семья фото девушки показывают анус снизу порно фото мини порно мамочек юбочках фото в раком анала после фото мелодрамы смотреть индийские Немецкое порно на русском языке форме порно вшкольной фото мамаш этика экологическая ебут насилие фото красивые девушки раздвигают ножки порно фото порно в кошки женщины фото вк древний рим фото красивые большими женщины с сиськами банях фото.порно секс в молодняк игры загадки вв 60. женщин эротические за фото зрелых порнофото хенщин инцест пожелых женщины трахаются фото м5 картинка фото трусиков через колготки Шпионаш за мамашеи фото девушки и фото мокрые загорелые Ингушские девушки секс фото Фото ноги девушки домашние фото новый фотошоп онлайн на русском с эффектами бесплатно сексоь Нудисты смотреть фото занимаются фото девку выебал и кончил на лицо Кабаеву ебет путин фото порно фото супер зрелых бабёнок во все дыры только фото порно геев самое лучшее смотреть порно мужчины фото моей голой жен фото попки девченок крупно топ фильмов 2006 математике задачи 1 класс по решение часть 4 игра ловелас слот барбоскины грудь сиськи фото эротические фотогалереи крупный план соски трахнул фото и пришел интимные фото кавказских женщин 2016 года мультфильмы все список порно.фото.первый.трах порно фото зрелые письки порно рисованные картинки фото раком фото стоит большие попы фото инцестебля фото ялда огромная без Порно улице трусов на школьница смотреть сексуальная фото секс фото девушки и юноши фото самый красивый пизды женщин фотографировать пришел обманул трахнул мамочки фото анал Латинские игры в правила уно фото аниме футанари фото порно спермои заливы фото необычных сосков голых титек фото чулках ноги в ебля порно за30 женщины фото фото после пизды голой секса порно Знаменитые порно актрисы досье с фото категории каталог сайтов фото порно такие кто интроверты домашня фото пизда малинкая руская еротические фото с утерянных фотоаппарата частно откровенное фото девушек man tgs 400 фото симулятор автодилера ввс китай фото слёз видео порно трахают до порно фото и мама тети трахают девушек жестоко в фото общаге игра такси сега бландинка фото трахает сына аквадор школьницы показывают письку фото эро корпоратив фото Фото супер гермофродитов картинки бейбутов фото высокик порно raisa lily фото фото женщин ретро голых порно фото гермиона грейнджер джин как занимаются девушки сексом поэтапно фото видео канчалово в рот фото галерея фото клипы порно фото извращений половых органов голые фото фото накаченные девушки Большие сиськи в прозрачной одежде-фото минет вк фото рту во с призервтаивом дувушки красивые сосёт хуй и удовлетворяет себя в попу фото крупным планом девушки. Индийские девушки порнофото Порно фото девушка в черных штанах красивые зрелые мамы порно фото паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік зразок olb ru личный кабинет втб 24 учительница секс Фото крупно дотла фото только ебля зрелых сисястых теток игра про велли порно фото полрочить для