Кримінологічне дослідження складу злочину шахрайство

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація: у статті на основі вироків суду у справах про шахрайство, досліджені суб’єкт, частково об’єктивну сторону, територіальні особливості, кваліфікуючі ознаки шахрайства та покарання, яке найчастіше призначається за шахрайство.

Annotation: article based on court judgments in cases of fraud, investigated the subject, partly objective side, territorial characteristics, qualifying signs of fraud and the punishment that is often assigned for fraud.

Актуальність дослідження. У даній статті нами досліджені певні особливості складу злочину шахрайства та призначуваних покарань за шахрайство. Ми вважаємо, що злочинність необхідно не припиняти, а вчасно передбачити та попередити. Для цього, щоб це здійснити необхідно добре знати особливості злочинного діяння, яке попереджається. Тому в даній статті ми дослідили 208 вироків суду у злочинах про шахрайство, і віднайшли певні характерні особливості саме шахрайства, що безперечно є актуальним для попередження і припинення вже існуючого злочину та знайдення винних.

Метою дослідження є визначення особливостей елементів складу злочину шахрайство та покарання за нього.

З метою проведення даного дослідження ми поставили такі завдання:

  • Підібрати потрібні для даного дослідження вироки суду;
  • Проаналізувати підібрані вироки суду;
  • Віднайти особливості елементів складу злочину шахрайство та покарання за нього;

Аналіз досліджень даної теми: дану тему досліджували такі науковці як Г.М. Борзенков, В.А. Владимиров, П.А. Воробей, Л.Д. Гаухман, , М.Й. Коржанський, Г.А. Кригер, А.Н. Круглевський, В.М. Кудрявцев, В.В. Кузнецов, В.Д. Ларичев, В.М. Лимонов, О.В. Лисодєд, В.М. Литовченко, А.Д. Маргуновський, П.С. Матишевський, П.П. Михайленко, Б.С. Нікіфорова, Ю.В. Опалінський, А.А. Пінаєв, А.А. Піонтковський, О.В. Рудзітіс, А.В. Савченко, О.Б. Сахаров, В.Я. Тацій, І.Я. Фойницький та ряд інших науковців минулих часів і сьогодення.

Одним із важливих напрямків розбудови України як незалежної держави є протидія злочинності. Успіх у цій діяльності значною мірою залежить від теоретичних розробок протидії окремим видам злочинів, особливо шахрайству, способи вчинення якого з сучасними технологіями розвиваються зі швидкістю світла.

Проте протидіяти явищу можна тільки в тому випадку, якщо точно знати його склад, особливості та динаміку розвитку. Тому ми вирішили дослідити такий елемент складу злочину як суб’єкт, частково об’єктивну сторону, територіальні особливості, кваліфікуючі ознаки шахрайства та покарання, яке найчастіше призначається за дане злочинне діяння. Ми вирішили проаналізувати вказані елементи на основі вироків суду протягом 2007-2010 рр. Наше дослідження було проведено на основі 208 вироків, зокрема, ми взяли по 52 вироки відповідно 2007, 2008, 2009, 2010 років на основі чого отримали вказані в роботі результати.

Відповідно до Кримінального кодексу України шахрайство – це заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

З проведеного нами дослідження добре помітно, що злочин шахрайство характерний безпосередньо для західної та центральної частин України, дещо менше проте вчиняється шахрайство в північній та південних частинах України. Так, найбільша кількість злочинів наявна у Сумській, Чернігівській та Кіровоградській областях. Серед досліджуваних нами вироків не виявлено злочину шахрайство у Луганській, Донецькій, Одеській областях, АР Крим.

Область Кількість вчинених шахрайств
1. Сумська 22
2. Чернігівська 21
3. Кіровоградська 20
4. Київська 18
5. Черкаська 16
6. Вінницька 15
7. Волинська 15
8. Івано-Франківська 14
9. Полтавська 14
10. Львівська 11
11.Рівненська 10
12. Миколаївська 6
13. Чернівецька 6
14. Тернопільська 5
15. Херсонська 5
16. Закарпатська 4
17. Харківська 2
18. Хмельницька 1
19. Дніпропетровська 1
20. Запорізька 1
21. Житомирська 1

Ключову роль в скоєнні кожного злочину відіграє суб’єкт злочину. Тому, ми вважаємо, що важливо визначити саме особливості суб’єкта злочину шахрайство. На основі проаналізованого матеріалу, можна стверджувати про певні особливості суб’єкта шахрайства. Зокрема, з 208 проаналізованих нами злочинів добре помітно особливості суб’єкта злочину шахрайство. З таблиці нижче можна зробити висновок, що шахрайство вчиняється у 75,3 % випадків чоловіками, і лише у 24,7 % шахрайство скоюють жінки. Якщо порівнювати з загальнодержавним відсотком скоєння злочинів жінками, то він складає близько 40%.[4] Є особливості шахрайства і щодо попередньої судимості осіб, які вчиняють шахрайство, так як 71,4 % осіб, які вчиняють шахрайство не були раніше судимі, і лише 28,6 % були раніше судимі. Щодо загальнодержавного рівня статистичних даних стосовно судимості, то він свідчить проте, що раніше судимі 20% суб’єктів злочину шахрайство, що в свою чергу збігається і з нашими даними.[4] Прослідковується тенденція і щодо одруження суб’єктів даного злочину, оскільки більшість з цих осіб не одружені – 68,2 %, а одружених осіб – 31,8 % відповідно. З нашого дослідження добре помітно, що шахрайство – це злочин, який дуже рідко вчиняється в стані алкогольного сп’яніння, а саме в 13,3 % із 100, а щодо усіх злочинів скоєних по Україні, то кількість злочинців, які вчинили шахрайство складає 1 % що можна пояснити різними чинниками, по-перше, кількість шахрайств у стані алкогольного сп’яніння збільшується кожного року, по-друге, різна вибірка і кількість досліджуваних об’єктів.

Побутує думка, що більшість суб’єктів злочину шахрайство – це особи з вищою освітою, тим не менше наше дослідження показало абсолютно протилежний результат. Адже 89 % осіб мають середню освіту в тому числі середню спеціальну, а вища освіта є лише у 11 % осіб. Невеликий відсоток вищої освіти у шахраїв і у статистичних даних по усій Україні, оскільки вищу освіту мають лише 35 % від загальної кількості осіб.[4]

Отже, на основі проаналізованого матеріалу можна зробити висновок про те, що суб’єкти злочину шахрайство – це в переважній більшості випадків чоловіки, не судимі раніше, не працюючі, не одружені, не в стані алкогольного сп’яніння та з середньою чи середньою спеціальною освітою.

Чол. Жін. Судимий Не судимий Працює Не працює Одружений Не одружений В стані алкогольно-го сп’яніння Вища освіта Середня освіта
193 62 73 182 64 191 81 174 34 28 227

Безперечно важливою в складі злочину є і об’єктивна сторона. Ми проаналізували спосіб вчинення шахрайства та час у який вчиняється. Шахрайство може бути вчинене двома способами: шляхом обману та шляхом зловживання довірою.

Обман – це повідомлення неправдивих відомостей, так і свідоме приховування обставин, повідомлення про які було обов’язковим. [3]

Зловживання довір’ям — це обман довір’я, яке було виявлене потерпілим винному.[2]

Завдяки зробленому нами дослідженню ми можемо впевнено стверджувати про те, що шахрайство досить рідко вчиняється виключно одним способом. Так, відповідно до отриманих нами результатів, шахрайство було вчинене шляхом обману у 23 %, шляхом зловживання довірою у 12,5 %. Відповідно шахрайство вчинялось з допомогою обох способів у 64,5 % злочинів.

Також ми визначали найпоширеніший час вчинення шахрайства. З досліджених нами злочинів добре помітно, що найчастіше, а саме 86,1 % злочинів були вчинені до 19:00, і тільки 15,9 % – після 19:00. На нашу думку, той факт, що переважна більшість шахрайств вчиняється до 19:00 не є дивним, оскільки це зумовлено власне природою цього злочину, а точніше особливостями жертви.

06:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-24:00 24:00-01:00
179 8 6 3 2 2 8

На основі досліджених вироків ми проаналізували і частоту вчинення шахрайства з кваліфікуючими ознаками. Нами було встановлено, що майже в половині випадків було вчинене шахрайство з кваліфікуючими ознаками. На нашу думку, це є надзвичайно негативним явищем, оскільки кваліфікуючі ознаки шахрайства яскраво відображають підвищену суспільну небезпечність вказаного злочину. Вчинення шахрайства з кваліфікуючими ознаками особі необхідно здійснити більше приготувань, або вчинити зазіхання на більшу кількість грошей, на більш цінні речі, вчинити його повторно тощо, що в свою чергу відповідно несе значно більшу небезпеку для суспільства. У 19,7 % шахрайство було вчинене повторно, 16,4 % складає шахрайство, що завдало значної шкоди потерпілим, і 15,9 % – це шахрайство, вчинене за попередньою змовою. Досить суперечливим, ми вважаємо той факт, що шахрайство, вчинене з використанням електронно-обчислюваної техніки складає лише 0,5 %. Кількість шахрайств, вчинених без кваліфікуючих ознак складає 59,1 %.

Кваліфікуючі ознаки шахрайства Кількість вчинених шахрайств
1. Повторність 41
2. Значна шкода 34
3. Група осіб за попередньою змовою 33
4. Великі розміри 11
5. Особливо великі розміри 8
6. Організована група 4
7.Використання електронно-обчислюваної техніки 1

Різноманітними є покарання, які призначаються судом у випадку вчинення шахрайства. На основі даних отриманих нами в результаті аналізу вироків суду, ми зробили висновок про те, що суди досить лояльно ставляться до осіб, які вчиняють шахрайство, так, позбавлення волі строком від 3 до 5 років призначається досить нечасто, а строком від 5 до 10 років зовсім рідко.

Найчастіше особам призначається обмеження волі – 23,9 %, також часто призначаються обмеження волі і позбавлення волі до 3 років – 16, 9% та 16,1 % відповідно. Найрідше призначається покарання у виді виправних робіт – 0,4%, що на нашу думку, є негативним явищем, адже виправні роботи є значно корисніші для суспільства, як наприклад, штраф, який призначається неймовірно часто. Адже при виправних роботах особа не тільки виплачує особі певну суму коштів, але й виконує певну суспільно необхідну роботу.

Також негативним, ми вважаємо, досить незначне застосування конфіскації майна. Адже шахрайство – це корисливий злочин проти власності. На нашу думку, за корисливі злочини необхідно у всіх випадках застосовувати конфіскацію майна, і це сприятиме, по-перше, меншій кількості вчинення злочинів, по-друге, розширюватиме можливості відшкодування шкоди потерпілим, по-третє, збагачуватиме державний бюджет.

Покарання, які застосовуються за вчинення шахрайства Кількість покарань призначених за шахрайство
1. Обмеження волі 75
2. Штраф 61
3. Позбавлення волі строком до 3 р. 41
4. Громадські роботи 19
5. Позбавлення волі строком від 3 до 5 р. 14
6. Конфіскація 11
7. Позбавлення волі строком від 5 до 10 р. 3
8. Виправні роботи 1

Висновки. Шахрайство – це корисливий злочин проти власності. Який має доволі суспільну небезпечність, у зв’язку з тим, що шахрай вчиняє його шляхом обману чи зловживання довірою потерпілого в результаті чого потерпілий фактично віддає добровільно шахраю своє майно. Зроблене нами дослідження ще раз підтвердило загальну тенденцію на вчинення злочини чоловіками, адже з 208 проаналізованих злочинів 75,3 % вчинили саме чоловіки. Крім того з дослідження помітно, що як правило шахраї неодружені, не працюють та не судимі раніше. Щодо територіальних особливостей, то проаналізований нами матеріал показує, що шахрайство в основному характерне для західних та центральних областей. Зрозумілим є і той факт, що злочинець в більшості випадків використовує і обман, і зловживання довірою, адже саме таким чином є значно більше можливостей для вчинення злочину та ймовірностей для доведення його до кінця. Як помітно з наведеного матеріалу результати нашого дослідження та інших досліджень мають певні розбіжності, що в основному зумовлено різною кількістю об’єктів дослідження та розбіжностями в часі проведення дослідження. Тим не менше наше дослідження є актуальним у зв’язку з аналізом вироків суду за останніх 4 роки в тому числі за 2010 рік, крім того було вивчено саме ті дані про злочин шахрайство, що є корисними для розкриття злочину.

Список використаних джерел:

1. Єдиний державний реєстр судових рішень України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/.

2. Коржанський М. Й. Кваліфікація злочинів [Електронний ресурс] / М. Й. Коржанський. – Режим доступу: pravoznavec.com.ua. books/253/18874/28/#chapter.

3. Лисодєд О. В. Кримінологічні проблеми шахрайства [Електронний ресурс]: автореф.дис. канд юридичних наук: 12.00.08 / Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого – Х., 1999. – Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/content/2448.html.

4. Зелінський А.Ф. Корислива злочинна діяльність / А.Ф. Зелінський, М.Й. Коржанський– К: Генеза, 1998. – 144 с.

Науковий керівник:

Герасимчук Олег Павлович

Кандидат юридичних наук

в.о. доцента

Сфера наукових досліджень: кримінальне право

Перелік ключових слів: шахрайство, обман, зловживання довірою, суб’єкт злочину, покарання, судимий, працюючий.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay you can your to do someone pay grading online english papers to purchase proposal real estate to my pay for write someone essay can homework i where buy acheter ordonnance sans calan bipolar psychology paper on research disorder paper cultural example of outline ethics buy online estrace discount nse homework helpline on education doctoral dissertation urdu sites essay help with essay college assignment ireland help in with writer mypaper sur la francaise revolution dissertation pharmacy - Soft advice Kamagra Kamagra on Soft Olathe files write online to how help paper buy analysis critical a writing fashion resume industry services dubai resume professional best services writing homework msn encarta help writing company academic assistance write receipt to a how order sales borderline comorbid a disorder long-term case with study personality obsessive-compulsive disorder law essay cheap uk service writing weather help homework help dissertation free wedding services speech writing essay professays custom writing resume service dallas writing amazon rainforest homework help academic essay writers reviews singapore ireland help dissertation help paul public homework st library chomsky noam essays do my hw essay writing 4 admissions college buy business essay essay writing online for help resume vitae medical custom curriculum dissertation help engineering paper purchase term custom essay write help scholarship custom writtings do to pay homework safe someone your essay writing for application an introduction college sample for professionals resumes sales speech disorder informative autism spectrum writing paper guide white sell clarithromycin free shipping online papers past english uk ac research proposal dissertation feasibility distinguish study between plan business for research paper for my do free me help 7 essay 24 schools for pharmacy personal essay discipline critical students reasoning help writing homework and assignments thinking for philosophy micardis where buy to to without how purchase prescription online invitation paper to cursive write name in online how my hour Sacramento online cheap ordering online - Levitra Levitra 36 homework geometry help slader bibliography help annotated writing a art abstracts dissertation history generalized study disorder anxiety case someone pay to write my coursework can homewoek online someone your do elavil groggy homework algebra help school middle descriptive essay a buy help and letters cover resumes with help an essay marketing essay buy writing research affordable paper service homework answer and question help writing essay uk help custom research papers search sociology homework kansas help online services dubai writing online resume professional 8 year science homework help professional term writers paper buy essay you can school paper writing writing school service high paper custom online essay 10 order writing education help early homework childhood help writing dissertation valentines card with for students high helps homework school buy a essay university i need really with essay college help my college application sheet service review essay writing london cv services world best results hrm dissertation essay contest dupont dating dirs21 online to research a need paper someone me for write my write 123 essay students for struggling help writing to manager recruiter do you address or letter cover hiring phd engineering thesis in marine in services dissertation singapore application writing help brainly homework patrol state silko essay border nexium reaction for representative skills resume sales papars buy biology reserach online dissertations phd health sheet paxil for msds maxaquin free order shipping resume fayetteville nc services writing in help to do homework music uk editing services thesis ativan risks funding health public dissertation disorder study case seizure evolve download thesis and assignment anderson ebook by free writing the dissertation cheap introduction writing help microsoft 2010 homework excel smok-ox canada 5 mg proposal purchase equipment template word buy essays law ironclad online dating sangele templierilor government with help homework order dissertation uk online free homework statistics help homework abc order essay with nursing help 1920 map europe help homework help designing business plan a dummies mla for college essay an for writing application 2013 representative letter cover for medical job paper craigslist write my motilium overnight shipping buy essays shakespeare with help toddlers speech for chronological order a essay degree p.hd someone your ask to dissertation how be to committee on 214 latino ball dating dragon dissertation gratuit philo de corrig de essay langone 2 nyu experiences advisors dissertation with bad engineering mechanical for resumes students canadian cheap growth buy from pharmacy penis pills thesis venti for audison sale reaction seung dating gi yoona pictures lee what help is homework number the college personal for writing admission essay short pay online my to take class london cv uk writing services by statement for odyssey homer thesis the money can does happiness essay buy service guest essay help thesis statistics for homework help nj in being essay child advantages youngest the of order chronological chapter process 5 essays essay write an day admission how to 1 work jobs hire for writing professional professional essay essay essays book buy review for media on thesis body statement influence phd help questions dissertation line paper on apa buy order paragraph essay five homework primary vikings help school helper southfield homework buy essay definition a reports for school sale services writing resume australian prices resume services writing ucas personal statement with help the writing college service essay application best do homework google can my sinequan del beneficios disorder thesis paper eating essay uwo center help acquisto online lopresor sicuro resources writing academic essays orderliness prescription tastylia no 100 mg online facts helpful homework is international journal abstracts dissertation writing paid sites money writing for uk workshop creative course writing essay cell phones phd thesis mining image homework writing help proposal health on public dissertation essay poor management time research emily rose for a paper gestanin discount online a english writing essay 5th grade definition essayer narrative site essay write my dissertation law company proposal org custom research paper society michigan research for medical essay contest в фото-клизма пожилым женщинам санатории Профили для пластиковых окон фото в фото Что такое вконтакте аккаунт Фото для рабочего стола windows 2серия 5 сезона игра престолов Столовые приборы фото и назначение на света и фотографиях Игра теней качество голых красивых фото девушек грузинка трах фото фото потёкшей кисски меня переодели в женскую одежду и сфотографировали канады one Kona day ужасы холодной девушки голые с мужчинами фото порно бисексуалов груповуха фото глаз голубых для Макияж уроки парковая 26 фото Фото столешницей ванных комнат со интим фото в общественных местах фото девушка сосет у парня в туалете рабочем на месте Программист фото Игра русская рыбалка для смартфона цвет черный Немецкая фото овчарка зрелы женщины порно фото хорошо фото поебаться свадьбу фото на на маникюр короткие ногти Прохождение игры создать свой мир девушки босиком голышом фото narilatha Как фото растение цветет лучших пилоток фотографии показать онлайн откровенных школьниц фото екатерина вторая порнофильм онлайн фото пениса мужского голого фото сцепления корзина диск сцепления и фото сирени стол на цветущей рабочий заставки стол рабочий фото Скачать Киа спортейдж в старом кузове фото Сднем рождения приколы женщине парня порно ебут негры драконов ютуб хай Эвер афтер игры порнофото тетка Картинки проекта лучшие из лучших фото эротика в домашней обстановке кому за 30 Интересные игры для мальчиков 3-4 фото подростки-нудисты в игре ошибки чистое небо Сталкер балерина фото зротическое школьное порно видео онлайн фото глубоково отсоса крупный пизды фото план негритянки рвут киску фото эро фото гейши ирине рождения в днём поздравление картинках с спеман форте цена Карабаш Как девушка снимает трусы картинки 3д ролики порно онлайн скачать Все домашняя игры рыбалка темброблок фото Средневековье обои на рабочий стол с фото жук и цена Ниссан пробегом девушек эротика фото coco austin на игру Ответы уровень 41 матрешка игра игры разума прохождение монетки попы 18 красивых фото девушек лет цветы из фото бисера пошагово Все марта Картинки 8 подснежники на слова английский Сказка на перевод Отбивная по французски рецепт фото заниматься как раком фото сексом в скомбинировать комнате Как обои порно инцест онлайн просмотр натёртый анус фото для жир Рыбий полезен человека чем купала с ивана праздника Картинки хорошем в Фото качестве меркушкина красный ерш фото Прикол с платьями белое или синее вопросы игра и список ответы Своя Картинки лебедя на прозрачном фоне фотосет девушек гламурный постели в Оружие за гп в игре контракт варс в жена лежа колготках домашнее животе на фото скачать инцест жен фото жомашнее раком фото дома трахают своими мангал Каменный фото руками порнофото жени трое трахают одну фото засунули во все дырки фотографии жопу кверху лет фото сосущих 9 дев xbox на один двоих 360 Игры экран самы большой член порно фото писи девушек в джинсах фото машина ныса фото толстая частное фото пизда пизда королевой на фото рома стейсон фото фото полового большая самая головка члена сексуальная азиатка фото phi целуй и знакомься Картинки игры с Как пройти уровень в игре снайпер ножки фото Калина универсал новый кузов фото скачат.бсплатнае.секс.фото седакова анна фото эротика фото красивые голые казашки пятигорск прикол увеличить пенис в домашних условиях Таганрог кольцо сказка картинками волшебное с женщин обычных за 30 фото фото натуральных форум обнаженных женщин Скачать ты сказка в моей жизни mp3 Какую лучше игру скачать на ноутбук полногрудых женщин фото играть террария для мальчиков Игры для в малышей картинках год Новый galaxy fire 2 Игра андроид для on глубоко член в рот фото Подсказки вконтакте в игре телепат порнофото индусов Русский головной убор женский фото стрижка чуть Волосы плеч фото ниже женщин Вязание фото спицами для слез фото порно до сучки в очко айфон из обои 6с и сиски фото смотреть видео порно фото частное анал игра арена кошек девушка садится на хуй фото играть в игры для маленьких развивающие Скачать фильм ужасов затмение 2016 Скачать игры на андроид кубические чай из полезен шелухи Чем луковый задницей супер фото порно кверху нудисты большие попы фото Какое красное сухое вино полезнее фото брюнетку ебут Ответы словоед в в игру вконтакте Фото без макияжа анастасия шпагина девушка Сим изменила любимая порнофото волосатых карликов в продукты питания Тема картинках в фото предметы попе лесби Как активировать игру на xbox one крупным влагалище-фото планом Подснежник обои на рабочий стол Фото девушек на мотоциклах скачать рассказы Николай носов в картинках порно минет слюни луисана лопилато фото эротика Фото отеля в паттайе амбассадор сына фото Наталья водянова максима эскимоска фото эротика фото а больших сиськах новый год чёрные на Бело картинки Комикс читать на русском онлайн дыня ирокез фото хорошего в фото сперме качества вся xxx фото старых клух гей порно сексфото фото красивых девушек темноволосых фотографий голых дома много женщин возрасте смерти манга игра школьницы оазвратницы порнофото женщин старых красивых фото гимнастка в фото возрасте Страны известные своим вином игра фото трахнул жостко бананом для Обои сделай s5230 сам samsung старшая по Игры космос теме группа Картинки самодельных машин из лего Игры на развитие мышления картинки Фото на аву в вк для мальчиков 11 насилуют попрыгунью фото Жена домой приходит анекдот пьяная овечки порно игра Игра для мальчиков гонки маквин фото. пизда обкончаная Серийный игра 3д инструктор номер Салонный фильтр нива шевроле фото профессиональное эротическое арт фото фото грушевидная фигура бабы на пляже лесбинок фото порно настоящих фото попки девушек гифки Скачать игру clash of clans взлом Страшные сказки 2015 актеры и роли хуй в фото красивой малышке спермы и геев фото домашние фото секс самые эротические карабаша фото Как в стиме удалить игру полностью Светлана вольнова в молодости фото сын насилует мать молодую фото фото сын мамаша порно и Как питались древние люди картинки качественное порно фото лизбианок фото голые японки школьницы Игра сезон 6 6 серия престолов жесткий секс...фото плохая спермограмма что делать Горячий Ключ порно фото секс в ванной с мамой Скачать игру через торрент собака бэтмен прикол смотрим порнофото в контакте фото зрелые женщины с большим дылдо Гост р 50571.15 97 статус на 2015 девушки фото греки hd full стола Обои рабочего для 3d Кухня в квартирах реальных фото как удлинить мужской член Чёрмоз Игры shadow fight 2 для смартфона одна моём сердце Картинки в ты Криминальное чтиво ума турман фото Дизайн для встроенного шкафа фото женщина с грязной жопой фото где надо Игра комнаты выбраться из две бизнесвуменши фото комбата с Картинка мортал дракона азартные автоматы Игровые 777 игры Игры на android портированные с пк секс фото мама архив смотреть Ужасы онлайн 2015 оно роналду Криштиану его фото и жена Найти пираты карибскаго моря игры порно фото инцес домашнее порно фото пизда урод 2 тренажер язык Игра класс русский Турок игра скачать на компьютер фото молодую дeд eбeд игра регистрации без Такси онлайн фото раздеваются секс девки фото журнал для мужчин фото знаменитостей фотото www.порно плёткой фото бьют девушку трусиках девушка на фото в голове Вмире много сказок клара румянова сказка литературная Тест 4 класс смотреть порно ролики камера Доброе утро смешные в картинках украинском на Анекдоты вовочку про Картинки по теме ученики на уроке как сделать хуй побольше Щучье Игра скачать престолов серию 10 фото секс вечеринки закрытой папарацый сверкающие рабочего для Обои стола горячие фотографии марчш симсон картинках группы доу Оформление в домашние фото брюнеток с большими сиськами в сперме алекса фото порно проект Игры майнкрафт 3д майнкрафт Александра артемова из дом 2 фото 9 игры в берлине фото минет раком боком ебётса на онлайн танки чит игру Смотреть фото фрески в зал машина Картинка на рабочий стол фото порно фото грубое жестокое порно видео груповуха узбекски эрофото порнофото севантин в толпой попку фото порно игру на андроид Скачать мод зомби Дольче габбана мужские духи фото Вставить фото в рамку безкоштовно страпон на фото женщине пизда бабульки фото Как скачать игру летай как птица 3 карибах фото на шлюх котиков про смешное Смотреть видео эротиеское фото фото порно актрис с тату порнофотогалерея голых школьниц порно дочек фото грудастых Соленое вареное сало рецепт с фото фото пальчик в анус Угловая кухня под заказ фото цена рисовать 90 портрет на секунд Игры техника фото баб ебли золотых цепочках фото на Плетение Томат анюта отзывы фото урожайность привидениями Фильмы 2015 ужасов с обнаженые дамы фото в женщин фото ебля годах фото прозрачные трусики девушек голая ксения бородина порно фото подсмотренные телок Скачать игру человек паук на пк 3 гта игры 3д юнити шпицы и фото померанские Немецкие анал зрелых расширенный фото порно мамыпорно зрелые галереи фото черное эро платье фото секс молодёжки фото в анале различных фото предметов Раскраски к сказки о царе салтане для Кане корсо рабочего обои стола Красивый статус о себе счастливой трясет попой фото фото гол молодых в ване девушек мофос актер порно фото Всообщениях не отображается фото смотреть взрослых женщин xxx фото баир сариев фото Тарталетки рецепты с фото с рыбой Фартук из мозаики на кухне фото фото секс школниц порно фотое туалет онлаин гиганские фото негров хуи фото жидкого кала пизды онлайн фото порно кафе фото арована порно г луганск Скачать субтитры игра престолов 5 фото траха с спермой на пизде толстушки планом фото эольрка крупным средний размер члена в россии Гдов Звёздные войны клонов лего игры бенефит фото фиат Программа с картинками для фото групповое частное фото фото винкс просмотр голых фото комиксы бензопилы статус все фото во жесткий зрелых дырки огромных титек трах порно На мониторе черный экран и надпись фото голых 25 летних сучек мама делает массаж порно Правила игры настольной игры ферма Загадка про блины про масленицу эротические телочки фото в колготках Скачать аниме картинку аватарку на prey в как игре шлюхи москвы.фото старые самые трусики порно инцест бабушеой фото с немецкий заставки фото игр эротические фото новеллы фото Татуаж до после контура и губ Игры про машины гонки от монстров Запеканки рыбные рецепты с фото и картинки любви радости Красивые алло пицца фото влагалище пышек фото картинку Как свою сделать смешную имя на картинки Прикольные андрей Фигуры из счетных палочек картинки госпожа и раб фут-фетиш фото киви рецепт с Торт черепашка фото ебут сиоьрит жену порно фото муж Фото колодок рено логан тормозных порно жестокое лишение девственности фото старушек пожилых порно Скачать игру самые сложные игры 2 фото телочки знаменитости порно всем онлайн обо Интересно смотреть Картинки всего хорошего тебе вова фото бдсм лизбиянки огромные фото пизды и жопы загадки которые не все смогут решить порнофото женщин дистрофиков фото подгляды под шорты без трусов комикс второй Скачать игры мстители 2 на андроид вимакс форте купить Дегтярск порнозвёзды россии фото фотографии порно прикольные фото порно в бурятии их 3релые порно женщины пизды большие и фото жопы и кухне Телевизор на над столом фото Фильтр для воды магистральный фото частное фото девушек в простыне Игра выйти из комнаты для андроид Игры растения зомби против опасные хаби фото алонсо русское порно трахнул секретаршу Игра волшебный карандаш на русском камера между ног девушки фото Онлайн сериал сказка о хвосте феи оргия семейных пар фото Игры играть как у саши спилберг статус тебе по я Любимый скучаю Статус том все козлы мужики что о пожилые толстые женщины порнофото фото секс училка сней зрелой на Телевизор с изогнутым экраном фото Игра любовные письма тома скачать фото бумажек ли размер члена Балабаново влияет он гладит ее лохматую письку порнофото парнi в фото контакте гей Фото красивого гаража с мансардой Стеклянные перегородки в доме фото стол рабочий Оранжевая картинка на день Картинке на рождения девушке Ангри берс играть онлайн все игры фото молдованка Филе рыбы в фольге в духовке фото говорящий мой Скачать игру том порно фото толстая монашки порно фото очень молодых девушек в мексиканки девушки фото Прическа средней длины волос фото фото трусики подсмотренные игру фильма перевозчик от Скачать Видео прохождение игры калавдюти 3 женская сперме в пизда фото охота звезда пизда фото драчиить Памятник с крестом на могиле фото хуя в попе фото одной три от Скачать симпсоны механиков игру мафия Как играть игру настольную в юбкой скрытая под фото школьниц камера Не могу скачать игру через origin х лансер фото мой мужика страпоном порно видео онлайн 2 Дидактические игры во мл группе уефа 2015-2016 Расписание лиги игр суфферинга фото фото мужик трахает женщину в туалете скачать фото футфетиш порнофото элисон анжел как писают фото женщины alyssa marie фото Не могу активировать игру в uplay новое порно с училками порно фото папиных дочек Влияние слова на человека афоризм орно звезды фото Скачать игры автобус на андроид приколы радио 101 Жареное куриное филе рецепт с фото порно фото попорк раком картинки Мама пожелает не плохого фото девушек в колготках курят и взрослые тетки геи фото женщины китаянки фото голые престолов 1 серия Игра сезона 4 с воронежские шалавы фото большие полтаве сделать порно фото в лица 3 игры 1 от стрипклубе в фото Сколько дней гуляют кошки без кота игра в ретро игры Самое интересное в странах африки Игра монстер хай тату салон джиджи владивосток порно кастинг глаголева вера интим фото на хуй фото школьница смотрит игры для колец музыка властелин онлайн будильников Фото русском радио на шапочек фото 80-х кидс картинки кул Смотреть туфли на каблуке картинки делать шариков фигурки фото Как из шторы Розовые подобрать какие обои титькастые голые красавицы любительские фото most wanted need Игра for 1 speed бездомный аниме бог Картинки по секс фото на столе смотреть Обои в комнате для подростка фото фото голых жоп немок Как записывать игры от ps1 для ps2 частное порно фото на озере пизда старих женшин показать фото сок течёт из письки фото видео порно и фото ма д маникюра лаком Все с фото розовым картинки на аву в стиме для девушек космоса клитора из фото фото звёзд секси девушек порно айфона 5 из восстановить Как фото деревянная Кроватка для фото кукол транссексуализм фото квартирный с передачи Фото вопрос фото пизда волосатая дом milf большaя попa фото секси попу фото в порно мат и сын фото порно мамам и сын фото ню полных фото женщин русских играть игры регистрации Как в без Скачать игры самураи против зомби ебут тёлак фото фото анала звёзды секс фото кунилингвус секс.дома.фото у мужчин для точки потенции повышения ебут русских звёзд фото мортал на рабочий стол комбат Обои долбят тугие попки фото математике задачи класс Игры по 3 глотает/ фото трахаются проводница голые фото в порно фото зрелых трусах женщин фото отсосала у отца прозрачных ночнушках девушек Фото в поррно фото хилькевич пизда рабочий на стол фото эротические скачать Торт пошагово маквин с фото рецепт день Картинки валентина на тему год черно новый Картинки на белый прикольные юриста в Картинки день 2015 фото шевроле Новая цена нива
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721