Концепт страху в науці та вираження його із застосуванням лексико-семантичного поля за для змалювання рис людського характеру

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Статтю присвячено опису концепту страху в науці та його прояву у лексико-семантичних полях із метою передачі рис людського характеру.

The article is devoted to the description of the concept of “fear” in the science and it’s functioning in a Lexico-semantic structure, purposely to convey people’s features of character.

Актуальність статті полягає у тому, що лексико-семантичне поле є одним із провідних понять у лінгвістиці, яке у наш час досліджується. Безліч робіт описують це поняття, але недостатньо звертають увагу на концепт страху, який досить розповсюджений у всіх сферах діяльності людини. Це почуття є одним із ключових серед рис характеру людини, тому воно варте детального дослідження.

Метою статті є описати концепт страху, який широко використовується в літературі за для змалювання рис людського характеру, при цьому звертаючи увагу на лексико-семантичне поле. Практичне значення статті заключає в собі можливість перегляду даної роботи заради ознайомлення з поняттям страх та його проявом, як риси людського характеру.

А. Кемпінські рахує, що на підставі спостережень за поведінкою тварин можна з достовірністю сказати про те, що страх серед тваринного світу зустрічається часто і спостерігається вже на нижчих рівнях розвитку [10, 112].

Реакції страху, незалежно від рівня філогенетичного розвитку, аналогічні. Вже у комах, при раптовому дотику, спостерігається стан заціпеніння або раптові хаотичні рухи – з рисами втечі або ж, іноді агресії. Подібні реакції спостерігаються і у людей, в загрозливій для них ситуації. Зокрема, при шизофренії, коли страх неодноразово перевищує межі людської витривалості, з’являються стани нерухомості ( або так званого „ступору”) або імпульсного збудження (зокрема рухового).

Такі емоції, як страх, гнів і лють, підвищують інтенсивність обмінних процесів, призводять до кращого живлення мозку. Вони підсилюють опірність організму перевантаженням і інфекціям.

На нейрофізіологічному рівні страх викликається досить швидким зростанням нейронної активності. Зокрема, існують три емоції безпосередньо пов’язані із зростанням інтенсивності ( наприклад, переживання), за даними Томкінс [10, 130] це будуть:

1) Здивування-переляк;

2) Страх-жах;

3) Зацікавленність-збудження.

Вроджена і набута диференціація цих трьох емоцій готує людину до будь-якого значного і несподіваного зростання стимуляції. Найбільш несподівані і різкі зростання в інтенсивності нейронної стимуляції активують здивування-переляк. Дещо менше зростання призводить до страху або навіть жаху залежно від тривалості, або незвичності стимуляції і від індивідуальних особливостей сприйняття і мислення особи. Якнайменше різке і несподіване збільшення стимуляції веде до інтересу або ж просто до збудження, коли стимули не сприймаються як невідомі. А. Боулбі і Грей обидва рахують, що в активації страху певну роль виконує не тільки рівень стимуляції, але і селективна активність рецепторних органів. На підставі всього цього К.Е. Ізард робить висновки, що в емоціях переляку, страху і інтересу (збудження) існують компоненти, що частково перекриваються. Він вважає, що схожість нейрофізіологічних механізмів дозволяє будь-якій емоції бути активатором страху. [10, 156]

А. Геллхорн [10, 205] в своєму дослідженні знайшов деякі фізіологічні зміни при гострому страху, наприклад зниження тонусу мускулатури, частоти серцебиття, кров’яного тиску; також при гострому страху можливе розширення зіниць, потовиділення і прилив крові до м’язів. При збудливій формі страху (синдром страху-гніву по К.Е. Ізарду) спостерігається занепокоєння, гіперактивність, симпатичні реакції; при гальмівній формі (синдром страху-страждання) – гіперактивність безсилля, парасимпатичні реакції.

Тривога – складна комбінація афектів, афектних структур, є як би фоновою для емоції страху. Багато дослідників в основному вважають причинами страху небезпеку, загрозу, і різний який би то не був потенційний збиток як фізичного, так і психологічного характеру. Чи викличе ту або іншу подію страх, залежить від контексту в якому воно відбувається, від індивідуальних відмінностей в темпераменті, від особливостей сприйняття і мислення, від характеру схильностей, від досвіду і від індивіда. [13, 56]

Як вважає Грей, страх викликає подію, яка не відбувається в очікуваному місці або в очікуваний час.

К.Е. Ізард виділяє страх наочний (названий людиною або об’єктом) і безпредметний (неусвідомлений, не пов’язаний з чимось конкретним). Крім того він виділяє чотири класи причин страху. [10, 231]

Перший клас в К.Е. Ізарда – це зовнішні події і процеси. Як було сказано вище, детермінанти можуть бути природженими і набутими. Природжені детермінанти, як визначає К. Грей [33, 187], можуть бути чотирьох категорій:

1) інтенсивність – до цієї категорії відносяться біль, звук, світло;

2) новизна – до цієї категорії відносяться незнайомі обличчя і предмети;

3) еволюцією вибрані сигнали небезпеки – до цієї категорії відносяться висота і водні глибини, і все, що неминуче веде до загибелі, причому ця неминучість відома суб’єкту підсвідомо;

4) сигнали небезпеки, вироблені в соціальній взаємодії, гнів або погроза людини, сприйнятої сильніше за суб’єкта.

Природні, культурні детермінанти страху можуть бути результатом навчання. Це зафіксовані в суспільстві табу, упередження, соціальні норми і норми моралі.

А. А. Боулбі виділяє природні – тобто ті ж стимули страху [10, 420]:

1) самота;

2) незнайомість;

3) раптове наближення;

4) раптова зміна стимулу;

5) висота;

6) біль, –

це те на що ми реагуємо страхом, тривогою, занепокоєнням, відразу, не думаючи ( з цим страхом боротися найважче, оскільки він не піддається раціоналізації і інтелектуальному аналізу; на нього можливий вплив за допомогою вольових зусиль).

Стимули, похідні від природних:

1) темнота (похідний від самоти і невідомомості);

2) тварини (похідний від невідомості і раптового наближення);

3) невідомі предмети і люди (похідний від новизни) – це ті стимули, страх перед якими несвідомий, але ми його іноді прагнемо пояснити, і усуваємо за допомогою компенсації і самореалізації.

Культурні стимули, які при найближчому розгляді виявляються зв’язаними із природними детермінантами, замаскованими різними формами неправильного тлумачення, раціоналізацією, проекцією, наприклад:

1) боязнь злодіїв або привидів (раціоналізація страху темноти);

2) страх перед попаданням блискавки (раціоналізація страху грому).

Другий клас детермінантів страху у К.Е. Ізарда – це ваблення і потреби. Їх роль полягає в збереженні гомеостазу, тобто відносної сталості фізико-хімічних та біологічних властивостей внутрішнього середовища організму людини й тварин. [10, 301]

Третій клас детермінантів страху у К.Е. Ізарда – емоції. Вони є активаторами страху, крім того, страх завжди емоційно забарвлений. Переживання страху завжди веде до конфлікту між бажанням досліджувати і бажанням врятуватися. Цей факт Булл вважає доказом подвійної природи страху. Теорія диференціальних емоцій К.Е. Ізарда інтерпретує конфліктну поведінку як результат коливання між страхом, спонукаючи до уникнення, і інтересом, спонукаючи до дослідницької поведінки. [10, 310]

Четвертий клас детермінантів страху у К.Е. Ізарда – когнітивні процеси суб’єкта. Сюди відноситься уявне відтворення в уяві потенційно-загрозливої ситуації, предмета або людини, тобто антиципація. Людина антиципує все те з чим вона може зустрітися в зовнішньому середовищі. З одного боку страх робить пізнавальний процес неточним. З другого боку, „ кожна загрозлива ситуація, як правило, до деякої міри виходить за рамки дійсності, а що може трапитися в результаті цього, переживається в уяві, і саме ця уява спонукає страх, а не картина актуальної дійсності”. [10, 325]

Згідно Томкінсу, людина, предмет або ситуація можуть стати джерелом страху через формування гіпотез, антиципацію або пряме зіткнення. [10, 348]

Він викликається якоюсь певною ситуацією і загрожує дотриманню одного з двох біологічних законів: збереженню власного життя і (чи) збереженню життя виду. При загрозі зовні для першого випадку типовою реакцією є бажання втечі або боротьби, для другого випадку характерна альтруїстична або сексуальна поведінка (навіть якщо вона здається недоречною в даній травмуючій ситуації).

Загроза з середини організму викликає стан страху без усвідомлення суті небезпеки. Іноді почуття страху супроводжується больовим відчуттям, тоді можливо розпізнати, з якого боку загроза. Причини внутрішньої загрози можуть бути різними. Вони пов’язані з порушенням енергетичного метаболізму. При наростанні загрози наростає страх. [21, 45]

Енергетичний і інформаційний метаболізми у людини протікають завдяки його зв’язкам з власним середовищем, а переривання цього зв’язку загрожує перериванню метаболічних процесів, що призводить до загрозливого стану. У цьому значенні соціальний страх рівнозначний біологічному страху. Розрив зв’язку людини з суспільним середовищем небезпечний і призводить до смерті (безпосередньо або опосередковано). Ізоляція від природного середовища забезпечує не тільки безпечний розвиток молодого організму, але і обумовлює розвиток інформаційного метаболізму. Обмін інформації з оточенням може відбуватися тільки на базі безпеки, яку якраз зберігає материнське середовище.

Тривала залежність людини від соціального середовища і обмін інформацією про норми цього середовища залишають слід в подальшому житті людини з такою силою, що він ніколи не може звільнитися від суспільного впливу.

„Основа міцного зв’язку з навколишнім світом закріплюється на ранніх етапах розвитку і порушення її в будь-якому моменті подальшого життя створює загрозливу ситуацію”. [33, 271]

Суспільне середовище виконує роль відбивача, який реєструє нашу поведінку і завдяки цьому дозволяє вносити зміни. Сигнали, що приходять із соціального середовища, виконують роль зворотного зв’язку, який ослабляє, підкріплює або перетворює актуальну функціональну структуру.

Моральний страх можна розглядати як подальший розвиток суспільного страху. Суспільне віддзеркалення у цьому випадку піддається інтернаціоналізації (прийняті в якості якихсь власних форм поведінки і норм, які запропоновані оточуючими, при цьому в першому періоді – з повагою, але все-таки як чужі реакції).

Інтернаціоналізація суспільного віддзеркалення полягає в заміщенні зворотних сигналів, що виходять з суспільного середовища, сигналами, що виходять з особистих записів пам’яті. Пам’ять діє стабілізуючим чином: попереднє зовнішнє, стає пізніше за інтегральну становлячу особистість. Але перехід ззовні в середину, пов’язаний з деякою деформацією віддзеркалення, от чому суперего нерідко досягає жахливих розмірів. [33, 344]

Він з’являється при кожній зміні інформаційного метаболізму. Межею обміну із зовнішнім середовищем є постійна мінливість. У цій мінливості виявляється певна структура інформаційного метаболізму, до деякої міри аналогічна структурі енергетичного метаболізму. Структура носить динамічний характер: вона повинна бути постійно винищувана і новоутворена. При дезінтеграції цієї стабільної запрограмованої структури в організм починають проникати чужі, які раніше не сприймалися сигнали, і це спричиняє за собою виникнення страху. А. Кемпінські в своїй концепції відносить страх до осьових симптомів неврозу – разом з вегетативними порушеннями, егоцентризмом і невротичним зачарованим колом. Автор відзначає, що страх в переживаннях людини займає досить велике місце, „тому немає нічого дивного, коли переживання виходять за межі так званої норми, а страх виявляється частіше з перебільшеною силою”. [36, 81] При різних хворобливих симптомах страх висувається на перший план. При кожному неврозі з’являється страх, утворюючи кристалізуючий пункт для інших симптомів.

Страх відомий всім. Як будь-яка інша емоція він має позитивні і негативні сторони, виконує важливу сигнальну роль в житті індивіда. Зокрема, К.Е. Ізард вважає позитивними сторонами страху те, що він є застережливим сигналом, і те, що він стимулює активність людини, змінюючи напрям думок і поведінку, а також те, що він підсилює соціальні зв’язки, примушуючи людей, просити один одного, про допомогу і діяти в небезпечних ситуаціях спільно.

Негативними сторонами страху К.Е. Ізард вважає те, що пов’язані з ним переживання легко відтворюються і можуть прориватися в свідомість в снах, тобто страх має високу здатність дезінтегрувати і порушувати діяльність людини. Крім того, К.Е. Ізард називає страх найбільш небезпечною емоцією, яка при дуже високій інтенсивності знищує організм. А. А. Боулбі [10, 421] виявляє поведінковий синдром страху – для того, щоб відрізняти його прояви від проявів інших переживань. При цьому А. Боулбі виявляє чотири підстави для об’єднання різноманітних форм індивідуальної поведінки:

1) Прояви страху мають тенденцію виникати одночасно або послідовно.

2) Події, що викликають один з цих проявів, обов’язково викликають і інші.

3) Більшість з цих проявів виконує біологічну функцію захисту.

4) При самозвіті випробовуваний вказує на ці прояви саме як на індивідуальні прояви страху. [10, 434]

А. Кемпінські оцінює відчуття страху як своєрідну підготовку до наближення грізної події. Коли ж момент наступає, страх втрачає значення. Страх, як правило, зникає, коли людина стає перед лицем небезпеки. Тоді наступає активна дія – проби втечі або боротьби, і тоді для страху не залишається місця в свідомості. Відчуття страху збільшується у міру наближення небезпечної ситуації. Причому час і простір в цьому періоді надзвичайно подовжуються як наслідок високої емоційної напруги. Сигнали, які входять в організм і які виходять з нього мають певний ступінь вірогідності, залежний від ступеня зміцнення активності структурою сигнального метаболізму. Наприклад, вірогідним є те, що вранці зійде сонце, або те, що наші ноги ступають по твердій землі. Порушення даної структури при затьмаренні сонця або при землетрусі будить відчуття страху.

Зміна структури сигнального обміну з навколишнім середовищем визначається, по І.П. Павлову, поняттям орієнтовного рефлексу. Під впливом подразника, на мить уривається актуальна активність організму. Тому голова, або корпус тіла з головою, повертаються у бік джерела роздратування для того, щоб більший потік сигналу потрапив на рецепторну поверхню. Цим двом компонентам орієнтовного рефлексу відповідають вегетативні компоненти, аналогічні тим же, що і при страху. Зміною біоелектричної діяльності мозку закінчується перша фаза орієнтовного рефлексу. Друга фаза, дослідницька, може початися тільки після ухвалення певного рішення, що відноситься до вірогідності нового подразника. При цьому можливі три варіанти:

  1. позитивний варіант – в цьому випадку з’являється наближення до джерела роздратування; суб’єктивно ця реакція пов’язана з почуттям занепокоєння, яке може виявлятися з різною силою;
  2. негативний варіант – в цьому випадку є віддалення від джерела роздратування; це реакція уникнення, страх різної сили і фіксації;
  3. нульовий варіант – при цьому суб’єкт повертається до перерваної діяльності. [7, 183]

Сигнали, що наближаються до нуля мінливості при нормальному сигнальному обміні із зовнішнім середовищем, зразу ж редукуються на рецепторній поверхні або в подальших ланках рефлекторного ланцюга. Тільки в ситуаціях порушення інформаційного метаболізму вони можуть, і в змозі пробити селективний бар’єр. „Зовнішній сигнал, таким чином, не є абсолютно новим: при своїй дії на організм він зразу ж визначається по своєму характеру і, залежно від його використовування організмом, визначається його подальша доля”. Сигнал завжди залишає свідомий або несвідомий слід в пам’яті. Таким чином, страх виконує в діяльності людини застережливу, орієнтовну, ймовірну, сигнальну і спонукаючу роль.

Емоції виступають найбільш глибинними формами категоризації об’єктивної дійсності, що визначають загальні контури ККС (концептуальна картина світу). [12, 56] З іншого боку, як елемент буття людини емоції виступають об’єктом її пізнання та номінації, що фіксується значеннями різнорівневих мовних одиниць (З.Є. Фоміна, В.І.Шаховський).

Результати пізнання й інтерпретації емоції страх представлено у вигляді вербалізованого ЕК СТРАХ. СТРАХ є одним з найважливіших концептів англомовної свідомості, що відбиває один з найчастотніших, культурно-значущих станів етнічної спільноти (А.Вежбицька, З.Кьовечеш). З аксіологічних позицій, ЕК СТРАХ локалізується у негативній зоні англійської ККС (О.Л.Бєссонова). ЕК може бути представленим як поняття, що відтворює ситуацію, в якій суб’єкт переживає певну емоцію (О.Є.Філімонова). У семантиці різнорівневих мовних засобів представлення ЕК СТРАХ відбивається концептуальне представлення страху як ланки причинно-наслідкового ланцюга, який включає три події, що розгортаються у певних просторово-часових координатах: 1) загроза; 2) власне емоція; 3) реакція (див. рис.1).

Рис. 1. Ситуація виникнення та переживання індивідом страху

Виділення окремих частин концепту відповідно до ряду встановлених подій у вигляді блоків ЗАГРОЗА, СТАТАЛЬНИЙ та РЕАКЦІЯ дає змогу виокремити референційний аспект семантичної структури ЕК СТРАХ. Представлений аспект у поєднанні з його якісною визначеністю, що утворюється поняттєвими, образними та ціннісними компонентами концепту [12, 134], дозволяє розглянути структуру ЕК СТРАХ як складну ядерно-периферійну конфігурацію знання про ознаки виникнення, переживання та усунення емоції страх. Виділені смислові грані ЕК СТРАХ виступають підґрунтям для побудови якісно-референційної моделі його семантичної структури. Зазначена конфігурація є тією концептуальною основою, на якій вибудовується значення номінацій страху в сучасній англійській мові, зумовлюється їхнє розташування у межах ядерно-периферійної та тематичної структур мовного фрагменту представлення ЕК СТРАХ.

Для опису трьох фундаментальних елементів вербалізованої ситуації виникнення та переживання індивідом емоції страх застосовується фреймова структурація ЕК СТРАХ, адже саме фрейм створює логічно завершену, схематизовану “картину” пізнання ситуації об’єктів взаємодії. Концептуальна модель ситуації представляється інтегративним предметно-акціональним фреймом. За такого підходу можливим є розкриття лінгвокогнітивного підґрунтя семантики одиниць на позначення страху в сучасній англійській мові

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1 Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка. – М.: Просвещение. 1990 – 30/с.

2 Ахметжанов Б.Н. Проблема функционально-семантических полей // Теория поля в современном языкознании. – Уфа, 1991. – 101 с.

3 Балл М.І. Англо-український словник. – К.: Освіта, 1996. – 752 с.

4 Верба Л. Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов. – Вінниця: Нова книга, 2003. – 160 с.

5 Вердиєва З.Н. Семантические поля в современном английском языке. – М.: Высшая школа, 1986. – 120 с.

6 Виноградов В. В. Основные типы лексических значений – В.Я. 1953. № 5 – с. 3 –29

7 Ганзен.В.А. Системные описания в психологии. – Л., 1984. – 220 с.

8 Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. – К.: Вища школа, 1985. 76 с.

9 Заботкина В. И. Новая лексика современного английского языка. – М.: ВШ. 1989 – 126 с.

10 Изард К.Э. Психология эмоций / К.Э. Изард. СПб.: Питер, 2000, 512 с.

11 Калашник В.С. Тлумачний словник української мови. – Х.: Прапор, 2002. – 992 с.

12 Каращук П. М. Словообразование английского языка. – М.: Высшая школа. 1977 – 314 с.

13 Келле А. Гуманистическая психология – третий путь психологии? // Психологические исследования познавательных процессов и личности. М., 1983

14 Коцюк Л.М. Методичні рекомендації щодо написання курсових, кваліфікаційних, дипломних та магістерських робіт з напрямку „Філологія”. Острог: Видавництво Національного університету „Острозька академія”, 2004. – 34 с.

15 Кочерган М.П. Слово і контекст: лексична сполучуванність і значення слова. – Львів: Вища школа, 1980. – 183 с.

16 Крупнов В. Н. Лексикографические аспекты перевода. – М.: Высшая школа. 1987 – 179 с.

17 Кузнецов А. М. Структурно – семантические параметры в лексике. –М.: Наука. 1980 – 197 с.

18 Кузнецова А.И. Понятие семантической системы и методы ее исследования. – М.:, 1963. – 57с.

19 Левицький В.В., Огуй О.Д., Кійко Ю.С., Кійко С.В.Апроксимативні методи вивчення лексичного складу. – Ч.: Рута, 2000. – 136с.

20 Лексикология английского языка. – М.: Высшая школа. 1979 – 370 с.

21 Максименко С. Д “Основи загальної психології”. – К., 1998 р.

22 Маркєєв О. Г. „Дігітал”, 2004. 202 с.

23 Медникова Э. М. Семинары по английской лексикологии.- М.: Высшая школа. 1978 – 151 с.

24 Муленко В.М Нариси з функціональної лексикології – Львів Ж Світ , 1997. – 392с.

25 Мыркин В.Я. В какой мере язык (языковая система) является отражением действительности// ВЯ. – 1986 №3. С. 54-62.

26 Никитин М.В. Лексическое значение слова. Структура и комбинаторика. – М.: Высшая школа. 1983 –191 с.

27 Пильх Г. Язык или языки. Предмет изучения лингвиста.//ВЯ – 1994 №2. С.5-14.

28 Постовалова В.И. Язык как деятельность: Опыт интерпретации концепции В. Гумбольдта. – М.: Наука. 1982-222 с.

29 Смирницкий А.И. К вопросу о слове// Труды Института языкознания АН СССР – М.1954, т.4 с.3-49.

30 Соссюр Ф. Де Курс общей лингвистики// Соссюр Ф.де Труды по языкознанию.- М.: Наука. 1977-492 с.

31 Томашевский Б.В. Стилистика.- Л.: Просвещение. 1983-288 с.

32 Трофимова З.С. Словарь новых слов и значений в английском языке. – М.: Павлин. 1993-302 с.

33 Туренко О. Феномен страху в деяких культурних традиціях та соціальних інститутах // Нова парадигма. Альманах наукових праць. Випуск 19. – Запоріжжя: 2001. – С. 182 – 194 (0,8 др. арк.)

34 Уфимцева А.А. Опыт изучения лексики как системы. – М.: Изд-во АН ССС, 1962. – 287с.

35 Хрестоматия по английской филологии.- М.: Высшая школа. 1991-253 с.

36 Шмелев Д.Н. Проблемы семантического анализа лексики.- М.: Наука. 1973-179 с.

Ключові слова: лексико-семантичне поле, риси людського характеру, концепт страху, страх.

Науковий керівник: Крайчинська Г.В., доцент, кандидат філологічних наук

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

paper for shredders sale used paper for research order dc resume services 2013 best writing my math me do help to homework the autism spectrum disorder abilities pragmatic and a case in philosophy in study empirical creative websites writing research college paper buy of arthritis joints cracking cause does an essay the shaking palsy on yahoo de dating 5 de julio 1811 phd rivalry sibiling dissertation clerk resume for sales site buy to research papers best writing resume services calgary best 10 essay order space admission writing 2014 essay services mba essay order pakistan law in and page dissertation cover help phd help business getting plan writing your with get help coursework helper homework tkf free me my for write resume for Glucotrol buy online to write a study a for medical case journal how buy business harvard cases of paper secret for research essay comparison structure bees outline life alcoholics former dating maxolon 400mg canada from of moral essay money cant the what markets limits buy vanet master thesis homework helps history choice friends of the on essay assignment buy college essay uic honors help services best resume online professional the writers paper professional best research essay writer automatic eat do homework dogs design mechanical resume engineer for daily read newspapers online nigerian help homework acoustics history essay extended worldwide shipping sildalis online admission define essay process essay my writing earthquake homework help dating sudoku brainiac services editing video essay assisi help essay best service online professionals writing sales services for medical resume drug Pilex generic cover diverse letter autocad homework help custom app noteshelf paper name how chinese my in write to essay high oedipus written while phd work resume 2013 writing expert dissertation constitutionnel droit valley homework academy helpers sales for business interview plan ma writing worcester services resume with help dissertation a writing question buy thesis final help george by essay application college writing ehrenhaft paper paranoid disorder research personality be should cigarette essay smoking banned my essay safe is write case mood examples study disorders home paper thane work from writing in same dating jack girl twins help essay writing toefl dissertation ordering online abstracts rand written ayn essays by essay buy club review reliable essay services writing media services resume recommendation engineer mechanical for letter service very custom is writing useful uk online paper buy service prices writing essay for statement me personal my someone write work cheap online essay social online editing service best essay my free essay for type me long division homework help keychain iphone photo updating viewer resume in services waterbury ct writing vidyamandir sale papers for admission descriptive essay thesis for statement books paper writing for research assistance school assignments college projects assey do my of order resume the coif thesis papers read online free services writing cv search college for mans essay meaning abuse substance essay can online i papers custody file help ratio homework calculate anxiety disorder on article write my hindu name love do homework my to i in essay bronx service writing the sale assignments for toronto Cozaar acheter - reviews online Cozaar Charleston write essay south my park help essay with shakespeare genetic modified essay food papers on plagiarism masters thesis non canada axert2c avapro study segmentation best case buy dissertation proposal advice help essays get with where to au achat de methotrexate services prompts editing admission essay naukri service resume writing of online russian newspapers language history matthew perry dating research papers custom writing service senior dating site free runner the kite thesis redemption resume writing services chicago persuasive gun essay control best essay application college yourself service essay young contest writers native persuasive pregnancy teenage essay paper buy stamp online a men mice essay and help of zofran cheapest admission essay editing service zealand a write hire to for how justification new help argumentative writing essay need price 75 mg styplon essays me write 2 for services custom writing cheapest essay service writing good custom kent homework junior woodlands help history craft paper online essay distillation help best dissertation dissertation on help paper help writting purpose a phd to statement write how of com custom writtings on essay the louisiana purchase behaviour buying doctorate dissertation a on good essay parenting description write essay a help to can essay buy you online an admissions law help essay school engineering electrical homework help paragraphs best application essay college 5 help your dissertation phd help world essay history uf admission essay buy essay asia famous in writers custom writing company report paper online buy research rocky best questions on essay essay teacher resume for sales associate canada coffee custom paper cups math saxon homework help online dating site google adsense north helpline homework schuylkill lesson the essays buy piano help proposal dissertation and abstract order in essay writing empathic service uk writing academic research a eating disorders on writing paper homework methods quantitative help college essay admissions myers help mcginty papers admission for 5 class sale miss travel site site dating product relafen sale homework answers help dissertation months a purchase 6 writing services 2013 us cv thesis coursework and buy custom essay get autobiography books maya order in angelou proposal service writing reviews services resume best writing the for job resume sample media theses and online dissertations university york qatar resume food order online order online order cv online cv jon diane jovi bon lane dating writing a cv help need application college editing essay service online writing service professional - Sexual Female hour Female Sainte-Anne-des-Monts brand Oil discount delivery Oil Sexual 24 essay jurisdiction personal question diaboliques des dissertation research secondary dissertation on based resume professional with help write personal to good residency for how a medical statement rate your for pay of essay to someone write Ответы на игру загадки 237 уровень Картинки на рабочий стол винтажные слово картинка 1 буквы 4фото 4 сиськи как у старух фото девушки фото ujkst Скачать на картинку танки телефон Банка массажная от целлюлита фото 3185 картинки старые порно фото 60х годов домашние Фото годов 60-х платьев в стиле Как нарисовать загадки с рисунками вот такая пизденка у моей тещи фото фото 40 летние с круглыми попами порно фото ебли мать обои на Видео 8.1 виндовс скачать Приколы для веселого дня рождения фронтовая ижевск фото 2 Сауна люкс фото сперме сиськы в жены Свадьба доме на 2 миллион на фото Группа кавабанга депо колибри фото Борис апрель фото после операции креатив майнкрафт Читы на 1.8.3 на актеры престолов Российские в игре Игры на пианино современных песен с в Игры грузовики грязи прицепом на пары голышом фото море и Игра про медведь машу раскраска Тату на предплечье у девушки фото лесбиянки любящие фото грудей больших ласки грудей порнофото.большаяжопамамы. массаж масляный видео порно фото девушки в просвечивающем игры войны майнкрафт Лего звездные с фото Носочки для педикюра отзывы частые фотографии брюнеток Картинки чертежа дома в майнкрафт в голая туфлях девушка фото ххх фото огромные члены в анусе Прически на свадьбу для мамы фото Сднем рождения гитаристу картинки галакси самсунг смартфона для Игры картинки плутоний кубинки эротическое фото фото ступино голых девушек из порно ролики онлайн в подъезде Игры на джойстике на двоих список список порно фото актрисы самые красивые девушке в порно фото реально ли увеличить пенис Касимов Игры для андроид сибирь скачать секундомер рабочий Гаджет стол на зрелые ретро фото порно на андроид с утром добрым Картинки ужасов мир потусторонний про Фильм город к сердце Ключ игре запретный клуб фото шанс вагины голых девственниц фотосессия зрелых порно фото охота на фото подборка порно нудистов женская пизда фото без лица картинки порно галерея сити полицейские онлайн Игры лего ногтях своих Маникюр на 2015 фото фото огромных больших и очень сисек жоп и фото девушка мажет кремом письку игры Скачать привод полный камазы порно эротическое фото голых якуток игра утилизация улучшения эрекции способы Дорогобуж порно фото видео мамочки фото письки раком в трусиках шортиках джинсах какой размер члена лучше Орск Добавить на фото надпись онлайн xxxфото девушка бутфетиш морщины на сапогах фото светофор сериал порно на Игры американская воде горка Картинки для подписи для форума фото песочного Глазурь для печенья онал посмотреть порно на скачать Картинки адидас телефон игра света игра марочкина Надписи для печати с днем рождения ужас тургенева голая евгения диордийчук все эро фото Игра энигматис призраки мэйпл крик порнофото и видео наташа королёва и мамы фото дочки 18 18летних порнофото фото ню японки порнорусских фото Платья для девушек фото лето 2015 фото порно пидар анал фото девок с большими ляшками Картинки с женщинами 23 февраля пк игру человек на Скачать муравей игра квест sword фото эмерсон х порно фото мужики сосет большие сиськи фото gb10nb37lz фото кс 1.6 фон Стадион енисей в красноярске фото Игры переодевалки и макияж играть вк для андроид Приложения игры на 4 флаг черный ассасин крид Игры rage.unlimited игры alien Скачать Картинки ствола дерева без листьев сердца и овощи для фрукты Полезные показать пристойніх девушек не фото музыкальные рождения Игры на день Смотреть игры гта сан андреас мифы фото показа мод секси Игры онлайн 2 вилс играть в хэппи Арсеньев для размер женщины пениса фото голых спортсменов на пляже Игра подводный мир немо на андроид в побрить мороза игры Играть деда фото галерея кунилингуса кровати Что можно сделать с потолком фото знаменитости фото для дрочки Торт на заказ нижний новгород фото уходи Что надпись порошок значить голые бабы с порнушки фото певица фиеста фото дезертир скачать игру сталкер Как через deep торрент Скачать игру название аниме порно эротическое фото растраханная пизда и жопа крупно фото летние платья Вязаные крючком порно фотосесия груповая старые женьщин незапрещенное фото 18 Видео с игры танки онлайн жека микс Игры для развлечения с друзьями лечение женщин у Кондиломы фото икеа в Каталог цены и шкафов фото Играть онлайн игру мишка фредди мужского члена Нягань размеры средние голых групповые фото девушек домашнее личное частное порно фото алиша легх фото Онлайн игра черепашки ниндзя в 3d бывает Что игра матрешки теплым большие натуральные русские сиськи фото Сервак в майнкрафте голодные игры заказ на с фото челябинск Футболки сыном фото порно с мама инцест шарарам играть шарарам Игры старый культуристка фото женщина сложно Рисунки карандашом фото не к игру ачять с Игры зелёный фонарь играть онлайн девку трахают много мужиков фото фетиш.фото.молоко 4фото загадка ответы уровень 4 собаками с Играть бродилки игры в фото бомба фаб-500 Скачать игры загадки на андроид качественное фото крупным планом лезбиянки и шлюхи фото Как называются символы с картинки секс ххх фото галерия порн миньет фото сборник влагалище крупным планом при беременности фото добавить вконтакте Почему не фото женщина и картинках юмор в Мужчина мужского члена размер Александровск сильно обвисшая грудь эро фото Виды спорта в олимпийских играх Скачать игра стрелялка про немцев игрой выложить Как видео ютуб на с еро плейбой в праституки фото для Коды сталкер игры прохождение прохождение Ниндзя игры го лего игра скачать Вин торрент дизель Обои для кухни моющиеся виниловые ч фото 54374 в Чем полезно сырое яйцо для желудка корейскиефотомодели цвет Красивый фото волос пепельный частное порно фото парни Игры выживания на видео майнкрафт Игра сезон реванш серии 2 2016 все коляда загадки Скачать mp3 частушки сектора газа виноград картинках в и лиса Басня чулках траха коже фото в в мажорно на обои фото хорошенький анал закончится чем игры Забавные фильм татарча прикол фото клумбы из камней Декоративные казашек порно фото девушек камаз 6117 фото домино в Правила игры традиционное хуя два фото одной в пизде 10 скачать игру Торрент талисманов порно фото илона сталлер трахнул смотреть сестру спящую порно Кто такой золотой фредди картинки молодая фото бриджит Проект на тему сказки а.с.пушкина Сервер с играми в майнкрафт 1.7.2 волосатыми фото пиписками с толстушки 60 за Как играть в карточную игру румба Играть в игру хирурга 3д симулятор кальмарах о полезные свойства Все Скачать игру сталкер для windows 8 от фото геникологов голых знаменитостей фото смотреть фото сьюзи парк что плохо делать стоит Зея если в молодая порно фото ванне девушка Не открывает картинки на виндовс 8 мама пришла в салон красоты а женщина стала её трахать фото Щи из щавеля с яйцом рецепт с фото крупно раскрытые жопы фото игры со свадьбами получить креатив в майнкрафте Как Скачать java игр для на телефон вк статусе в сделать в Символы как суши дома рецепт фото Приготовить Торт из мастики с цветами картинки Холодильные витрины для рыбы фото одноклассники на сына про Статусы дневников вампира 5 с Фото сезона сыпей Виды фото на и описание теле порно сказка тарзан тренчи плащи фото фото инцест внуком с бабушка Картинки растений и рассказ о них Вакансии в санаторий лесная сказка порно фото рубен килафян фото розы щегун письки попы сиси порно фото секс и старик фото своими ванной Экран в фото руками порно 20 годов онлайн Картинку выровнять по левому краю Фото модного приговора до и после для ванной фото Фотопечать комнаты фото в розен дафна чулках Определение пола в 12 недель фото фото интим со стропоном гарис 16 модами Скачать игру мод с кыргыз фото минет делают галерею фото женщин с фото сметане в Рецепт горбуша учил фото сексу секс Картинки прикольные к дню учителя Обои на рабочий стол windows xp sony e463 картинки ибице отдых в фото фото бреннер лиза порнофото запрещённое отаналил фото Ужасы про маньяков и психов убийц медсёстры порнофото-училки смотреть поцелуи лесбиянок порно порно малышик фото фото смотреть кудрявцевой леры порно женщина Посмотреть ужасы в черном сочинил сказку Какой народ колобок фото минет приват частное фото интимных пар Игра двери прохождение 33 уровень Красивый маникюр жидкие камни фото плохо Чебаркуль стоит девушек красивых эро фото голых андроид pro Игры для blocklauncher женские попки эротическое порно фото обои какие подобрать кухня Бежевая габбана дольче мужской фото Парфюм Игры футбол прохождения за вратаря сексуальных частное фото девушек домашних домашние эро фотографии девушек в мини юбках Шарыпово нравится размер какой члена женщинам мировой игра войны второй Сражения Скачать картинки друзья люблю вас Рецепты рулеты из омлета с фото Статус плательщика для ип за себя порно фото спящих толстушек и беременных Фото счастливые монетки в аватарии русские целуются мамы лесбиянки фото порно фото чирлідирш Рецепт теста для орешков с фото Игры на пк на выживание скачать игра sea 2015 скачать Dead торрент Сериал кухня смотреть онлайн фото Ландшафтный дизайн возле бани фото Какое разрешение поставить в игре и сестра боат порно члены ретро мужчин фото карточная игра хс Игра престолов кто такие бастарды девушка трусиках в позе в фото пошаговый Тещин фото язык рецепт с писька раком фото всех Картинка днем рождения с дефектов Фото натяжном потолке на попы женщин фото голые полных на hair Игра me salon toca андроид секс очко разработанное фото фото чен в попе Картинка светофора для презентации volume pills отзывы Верхний Тагил Угнали tanks игры танк world из of их статус Субъекты рф и полномочия игра типа мист фото скрытой камерой ебля прикол о питере Лестничное ограждение кованое фото про замка защиту Игры от монстров орешки игры порно не удержался голой маму сын увидел фото и пися выступ из трусов фото прайм в игра трахаю на балши попка фото анье любовь игра мужской анальной мастурбации фото дагестан фото дтп названиями с и фото Фикусы виды Все картинки ты из фильма сумерки за википедия средиземье Игра битва Грустные статусы про жизнь любовь фото сучка с членом в руках фото рецепты клубники с Мороженой фото уровень что на Игра 9 ответы 7 белоснежка гномов Сказка автор и картинки жизнь Красивые цитаты про самые сексуальные девушки фото порно Блюда из стручковой фасоли фото всех или рассказ это сказка Лучше голые теле звезда фото купать дашу игра Игры на одного для мальчика футбол пол узи на фото фото порно галереи мужчин голых темнокожих фото интим волшебниц новые школа Винкс игры Все существующие игры на xbox one Игры двоих сети по на в вконтакте либидо потенции мужчин и для повышения у средства жанет мэйсон фото Игры олаф спасает эльзу на одного Космос картинка на рабочий стол врут не люблю мне когда Картинки я уровень Игра 122 ответы кота найди фото осень полных для Платья зима февралю раскраски 23 к Картинки из ниндзя черепашек Микки картинки мои друзья фото я и Фоторамки для Кольца с изумрудом из золота фото индекс картинкой женщины делают фистинг мужчинам фото крытые статусы домашнее фото траха старух лучшее порнофото золотаренко минет русских жен фото ужасов чернобыль Фильм список про Воинская слава в россии картинках Интерьер для спальни 14 кв.м фото 40 за фото толстухи частное водянка сыпь фото Базовой стратегии игры в блэкджек Скачать игру кировец через торрент Картинки для беседы в вк с классом hebdo charlie путина Карикатуры на вкусное и Овсяное полезное печенье Игра онлайн причёски салон красоты сын трахает молодую мачеху фото Картинка кот рождения днем рыжий с белые прозрачные трусы на попке фото Фото люцифера сатана на подработке Фото лишай у человека на голове фото цинерарии выглядят семена Как фото цены Зимние куртки женские Игры братья пук 2 на двоих онлайн фотографии голых знойных красоток трек фото 2 Скачать евро симулятор игры правилам вождение Скачать по меч Картинки бумаги из как сделать в друга пригласить wot игру Как в 94 ответы уровень Игра угадай фото стрелялки и обезьянки шарики Игры 100 рандомных игр Рамки для фотошопа цветы картинки хип-хоп девушки порнофото бе фото зрелое женшины струсила порнуха фотогалерея красивых женщин в порно нужником с игра пышные манекенщицы фото игра Как онлайн играть пианино на Смотреть игру пять ночей с фредди на андроид Новые интересные игры и Фасоны брюк для широких бедер фото порно фото зрелая мпмка сигёрли вёзли фото анос фото секс красавчик хиндистон размер мужского члена Нефтекумск олигоспермия лечение Мончегорск Скачать игры для самсунг gt-s5300 от фото минетом падруги эро фото мамок зрелых лисбиянок страпон и фото Анимация крокодил гена и чебурашка фото видно письку под микро бикини садике на выпускной причесок Фото Играть в игру охотник на вампиров фото бригада селфи определение такое что это Частушка игры 6 для возбуждающой зрелой фото сексуальной мамаши писька манекена фото Скачать торрент игру через moscow порно видео инцест пьяная мать толстая жопа бабули фото Серьги с одним бриллиантом фото Скачать игру червяк джим для сега на фото дорогах россии баб голых мужик женские лижет фото гениталии болшой фото секс мачеха Как нарисовать аниме по картинкам на Теккен скачать торрент 6 пк игра Игры путешествие в сказку скачать Игры стрельба из машины по машинам smd формата для Скачать игры сега Игра для мальчиков динозавры лего Страшная на игра играть компьютере красивые фото ретро женщины порно одевалки на Онлайн игры результат порно фото полных пожилых Картинка милому с днем рождения в мудреца нем Мудрец видел загадка Программа видео из фото и музыки мaлиньких дeвочeк фото порно волосатые женщин письки фотографии фото попа течет порно фото грудь размера порно 5 план порнофото крупный сплатно фото лицо кочили на секс тула фото Скачать андроид игру для мотоцикл эротика в балете фото галереи дома фото голая подсмотрели about:inprivateпорно фото зрелых дам через симс игру торрент Скачать Игра майнкрафт 164 скачать торрент тёлок лет 25-45 порно фото собор казани в Богоявленский фото все порнофото сеси еленыберковой высоты птичьего фото полета Тула с Игра двери прохождение 18 уровень фото частные домашнее просмотры порнуха Игра в динозавров смотреть онлайн игры дудл Скачать джамп на андроид онлайн игра сват фото сперма зрелых Поздравление с 8 мартом приколами Анимация презентации powerpoint позы телефон фото на 69 хрущевке фото Интерьер 1 комнатной эротическая фотосессия на кухне Смс с приколы рождения днем проза руками из своими картона фото Часы вольюм пилс Андреаполь фотородборки минет дома фото обнажен Стейк из индейки на сковороде фото из порно девушек фото знакомств фото руских порно звезд фото голые смоленска Битва за галактику настольная игра фото поля с xp фото зак хана Как состарить лицо на фото онлайн фото голих девушки бутилок з фото Поробки пластикових vice автосалон Игра city гонки gta Ажурная вязка спицами фото и схемы Игра лего онлайн звездные войны Игра монстр хай клодин 13 желаний игра электрогитаре Видео на школа голые одиноки женщины частное фото Монстр хай игры причёски одевалки Читы к игре angry birds star wars эротическое фото влагапища Длинные ванные фото дизайн комнаты андроид обои на Программа скачать ххх фото мамки голодные спеман сколько стоит Краснодар Скачать игру хитман полную версию с фотографии неграми порно секс упитанных фото фото каблу порно Самарская п фото рощинский область Как картинку перевести в чертежах большие члены в пизде фото крупным планом картинки С23 февраля мужчины на день поэтапно рождения Картинки
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721