Концепт страху в науці та вираження його із застосуванням лексико-семантичного поля за для змалювання рис людського характеру

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Статтю присвячено опису концепту страху в науці та його прояву у лексико-семантичних полях із метою передачі рис людського характеру.

The article is devoted to the description of the concept of “fear” in the science and it’s functioning in a Lexico-semantic structure, purposely to convey people’s features of character.

Актуальність статті полягає у тому, що лексико-семантичне поле є одним із провідних понять у лінгвістиці, яке у наш час досліджується. Безліч робіт описують це поняття, але недостатньо звертають увагу на концепт страху, який досить розповсюджений у всіх сферах діяльності людини. Це почуття є одним із ключових серед рис характеру людини, тому воно варте детального дослідження.

Метою статті є описати концепт страху, який широко використовується в літературі за для змалювання рис людського характеру, при цьому звертаючи увагу на лексико-семантичне поле. Практичне значення статті заключає в собі можливість перегляду даної роботи заради ознайомлення з поняттям страх та його проявом, як риси людського характеру.

А. Кемпінські рахує, що на підставі спостережень за поведінкою тварин можна з достовірністю сказати про те, що страх серед тваринного світу зустрічається часто і спостерігається вже на нижчих рівнях розвитку [10, 112].

Реакції страху, незалежно від рівня філогенетичного розвитку, аналогічні. Вже у комах, при раптовому дотику, спостерігається стан заціпеніння або раптові хаотичні рухи – з рисами втечі або ж, іноді агресії. Подібні реакції спостерігаються і у людей, в загрозливій для них ситуації. Зокрема, при шизофренії, коли страх неодноразово перевищує межі людської витривалості, з’являються стани нерухомості ( або так званого „ступору”) або імпульсного збудження (зокрема рухового).

Такі емоції, як страх, гнів і лють, підвищують інтенсивність обмінних процесів, призводять до кращого живлення мозку. Вони підсилюють опірність організму перевантаженням і інфекціям.

На нейрофізіологічному рівні страх викликається досить швидким зростанням нейронної активності. Зокрема, існують три емоції безпосередньо пов’язані із зростанням інтенсивності ( наприклад, переживання), за даними Томкінс [10, 130] це будуть:

1) Здивування-переляк;

2) Страх-жах;

3) Зацікавленність-збудження.

Вроджена і набута диференціація цих трьох емоцій готує людину до будь-якого значного і несподіваного зростання стимуляції. Найбільш несподівані і різкі зростання в інтенсивності нейронної стимуляції активують здивування-переляк. Дещо менше зростання призводить до страху або навіть жаху залежно від тривалості, або незвичності стимуляції і від індивідуальних особливостей сприйняття і мислення особи. Якнайменше різке і несподіване збільшення стимуляції веде до інтересу або ж просто до збудження, коли стимули не сприймаються як невідомі. А. Боулбі і Грей обидва рахують, що в активації страху певну роль виконує не тільки рівень стимуляції, але і селективна активність рецепторних органів. На підставі всього цього К.Е. Ізард робить висновки, що в емоціях переляку, страху і інтересу (збудження) існують компоненти, що частково перекриваються. Він вважає, що схожість нейрофізіологічних механізмів дозволяє будь-якій емоції бути активатором страху. [10, 156]

А. Геллхорн [10, 205] в своєму дослідженні знайшов деякі фізіологічні зміни при гострому страху, наприклад зниження тонусу мускулатури, частоти серцебиття, кров’яного тиску; також при гострому страху можливе розширення зіниць, потовиділення і прилив крові до м’язів. При збудливій формі страху (синдром страху-гніву по К.Е. Ізарду) спостерігається занепокоєння, гіперактивність, симпатичні реакції; при гальмівній формі (синдром страху-страждання) – гіперактивність безсилля, парасимпатичні реакції.

Тривога – складна комбінація афектів, афектних структур, є як би фоновою для емоції страху. Багато дослідників в основному вважають причинами страху небезпеку, загрозу, і різний який би то не був потенційний збиток як фізичного, так і психологічного характеру. Чи викличе ту або іншу подію страх, залежить від контексту в якому воно відбувається, від індивідуальних відмінностей в темпераменті, від особливостей сприйняття і мислення, від характеру схильностей, від досвіду і від індивіда. [13, 56]

Як вважає Грей, страх викликає подію, яка не відбувається в очікуваному місці або в очікуваний час.

К.Е. Ізард виділяє страх наочний (названий людиною або об’єктом) і безпредметний (неусвідомлений, не пов’язаний з чимось конкретним). Крім того він виділяє чотири класи причин страху. [10, 231]

Перший клас в К.Е. Ізарда – це зовнішні події і процеси. Як було сказано вище, детермінанти можуть бути природженими і набутими. Природжені детермінанти, як визначає К. Грей [33, 187], можуть бути чотирьох категорій:

1) інтенсивність – до цієї категорії відносяться біль, звук, світло;

2) новизна – до цієї категорії відносяться незнайомі обличчя і предмети;

3) еволюцією вибрані сигнали небезпеки – до цієї категорії відносяться висота і водні глибини, і все, що неминуче веде до загибелі, причому ця неминучість відома суб’єкту підсвідомо;

4) сигнали небезпеки, вироблені в соціальній взаємодії, гнів або погроза людини, сприйнятої сильніше за суб’єкта.

Природні, культурні детермінанти страху можуть бути результатом навчання. Це зафіксовані в суспільстві табу, упередження, соціальні норми і норми моралі.

А. А. Боулбі виділяє природні – тобто ті ж стимули страху [10, 420]:

1) самота;

2) незнайомість;

3) раптове наближення;

4) раптова зміна стимулу;

5) висота;

6) біль, –

це те на що ми реагуємо страхом, тривогою, занепокоєнням, відразу, не думаючи ( з цим страхом боротися найважче, оскільки він не піддається раціоналізації і інтелектуальному аналізу; на нього можливий вплив за допомогою вольових зусиль).

Стимули, похідні від природних:

1) темнота (похідний від самоти і невідомомості);

2) тварини (похідний від невідомості і раптового наближення);

3) невідомі предмети і люди (похідний від новизни) – це ті стимули, страх перед якими несвідомий, але ми його іноді прагнемо пояснити, і усуваємо за допомогою компенсації і самореалізації.

Культурні стимули, які при найближчому розгляді виявляються зв’язаними із природними детермінантами, замаскованими різними формами неправильного тлумачення, раціоналізацією, проекцією, наприклад:

1) боязнь злодіїв або привидів (раціоналізація страху темноти);

2) страх перед попаданням блискавки (раціоналізація страху грому).

Другий клас детермінантів страху у К.Е. Ізарда – це ваблення і потреби. Їх роль полягає в збереженні гомеостазу, тобто відносної сталості фізико-хімічних та біологічних властивостей внутрішнього середовища організму людини й тварин. [10, 301]

Третій клас детермінантів страху у К.Е. Ізарда – емоції. Вони є активаторами страху, крім того, страх завжди емоційно забарвлений. Переживання страху завжди веде до конфлікту між бажанням досліджувати і бажанням врятуватися. Цей факт Булл вважає доказом подвійної природи страху. Теорія диференціальних емоцій К.Е. Ізарда інтерпретує конфліктну поведінку як результат коливання між страхом, спонукаючи до уникнення, і інтересом, спонукаючи до дослідницької поведінки. [10, 310]

Четвертий клас детермінантів страху у К.Е. Ізарда – когнітивні процеси суб’єкта. Сюди відноситься уявне відтворення в уяві потенційно-загрозливої ситуації, предмета або людини, тобто антиципація. Людина антиципує все те з чим вона може зустрітися в зовнішньому середовищі. З одного боку страх робить пізнавальний процес неточним. З другого боку, „ кожна загрозлива ситуація, як правило, до деякої міри виходить за рамки дійсності, а що може трапитися в результаті цього, переживається в уяві, і саме ця уява спонукає страх, а не картина актуальної дійсності”. [10, 325]

Згідно Томкінсу, людина, предмет або ситуація можуть стати джерелом страху через формування гіпотез, антиципацію або пряме зіткнення. [10, 348]

Він викликається якоюсь певною ситуацією і загрожує дотриманню одного з двох біологічних законів: збереженню власного життя і (чи) збереженню життя виду. При загрозі зовні для першого випадку типовою реакцією є бажання втечі або боротьби, для другого випадку характерна альтруїстична або сексуальна поведінка (навіть якщо вона здається недоречною в даній травмуючій ситуації).

Загроза з середини організму викликає стан страху без усвідомлення суті небезпеки. Іноді почуття страху супроводжується больовим відчуттям, тоді можливо розпізнати, з якого боку загроза. Причини внутрішньої загрози можуть бути різними. Вони пов’язані з порушенням енергетичного метаболізму. При наростанні загрози наростає страх. [21, 45]

Енергетичний і інформаційний метаболізми у людини протікають завдяки його зв’язкам з власним середовищем, а переривання цього зв’язку загрожує перериванню метаболічних процесів, що призводить до загрозливого стану. У цьому значенні соціальний страх рівнозначний біологічному страху. Розрив зв’язку людини з суспільним середовищем небезпечний і призводить до смерті (безпосередньо або опосередковано). Ізоляція від природного середовища забезпечує не тільки безпечний розвиток молодого організму, але і обумовлює розвиток інформаційного метаболізму. Обмін інформації з оточенням може відбуватися тільки на базі безпеки, яку якраз зберігає материнське середовище.

Тривала залежність людини від соціального середовища і обмін інформацією про норми цього середовища залишають слід в подальшому житті людини з такою силою, що він ніколи не може звільнитися від суспільного впливу.

„Основа міцного зв’язку з навколишнім світом закріплюється на ранніх етапах розвитку і порушення її в будь-якому моменті подальшого життя створює загрозливу ситуацію”. [33, 271]

Суспільне середовище виконує роль відбивача, який реєструє нашу поведінку і завдяки цьому дозволяє вносити зміни. Сигнали, що приходять із соціального середовища, виконують роль зворотного зв’язку, який ослабляє, підкріплює або перетворює актуальну функціональну структуру.

Моральний страх можна розглядати як подальший розвиток суспільного страху. Суспільне віддзеркалення у цьому випадку піддається інтернаціоналізації (прийняті в якості якихсь власних форм поведінки і норм, які запропоновані оточуючими, при цьому в першому періоді – з повагою, але все-таки як чужі реакції).

Інтернаціоналізація суспільного віддзеркалення полягає в заміщенні зворотних сигналів, що виходять з суспільного середовища, сигналами, що виходять з особистих записів пам’яті. Пам’ять діє стабілізуючим чином: попереднє зовнішнє, стає пізніше за інтегральну становлячу особистість. Але перехід ззовні в середину, пов’язаний з деякою деформацією віддзеркалення, от чому суперего нерідко досягає жахливих розмірів. [33, 344]

Він з’являється при кожній зміні інформаційного метаболізму. Межею обміну із зовнішнім середовищем є постійна мінливість. У цій мінливості виявляється певна структура інформаційного метаболізму, до деякої міри аналогічна структурі енергетичного метаболізму. Структура носить динамічний характер: вона повинна бути постійно винищувана і новоутворена. При дезінтеграції цієї стабільної запрограмованої структури в організм починають проникати чужі, які раніше не сприймалися сигнали, і це спричиняє за собою виникнення страху. А. Кемпінські в своїй концепції відносить страх до осьових симптомів неврозу – разом з вегетативними порушеннями, егоцентризмом і невротичним зачарованим колом. Автор відзначає, що страх в переживаннях людини займає досить велике місце, „тому немає нічого дивного, коли переживання виходять за межі так званої норми, а страх виявляється частіше з перебільшеною силою”. [36, 81] При різних хворобливих симптомах страх висувається на перший план. При кожному неврозі з’являється страх, утворюючи кристалізуючий пункт для інших симптомів.

Страх відомий всім. Як будь-яка інша емоція він має позитивні і негативні сторони, виконує важливу сигнальну роль в житті індивіда. Зокрема, К.Е. Ізард вважає позитивними сторонами страху те, що він є застережливим сигналом, і те, що він стимулює активність людини, змінюючи напрям думок і поведінку, а також те, що він підсилює соціальні зв’язки, примушуючи людей, просити один одного, про допомогу і діяти в небезпечних ситуаціях спільно.

Негативними сторонами страху К.Е. Ізард вважає те, що пов’язані з ним переживання легко відтворюються і можуть прориватися в свідомість в снах, тобто страх має високу здатність дезінтегрувати і порушувати діяльність людини. Крім того, К.Е. Ізард називає страх найбільш небезпечною емоцією, яка при дуже високій інтенсивності знищує організм. А. А. Боулбі [10, 421] виявляє поведінковий синдром страху – для того, щоб відрізняти його прояви від проявів інших переживань. При цьому А. Боулбі виявляє чотири підстави для об’єднання різноманітних форм індивідуальної поведінки:

1) Прояви страху мають тенденцію виникати одночасно або послідовно.

2) Події, що викликають один з цих проявів, обов’язково викликають і інші.

3) Більшість з цих проявів виконує біологічну функцію захисту.

4) При самозвіті випробовуваний вказує на ці прояви саме як на індивідуальні прояви страху. [10, 434]

А. Кемпінські оцінює відчуття страху як своєрідну підготовку до наближення грізної події. Коли ж момент наступає, страх втрачає значення. Страх, як правило, зникає, коли людина стає перед лицем небезпеки. Тоді наступає активна дія – проби втечі або боротьби, і тоді для страху не залишається місця в свідомості. Відчуття страху збільшується у міру наближення небезпечної ситуації. Причому час і простір в цьому періоді надзвичайно подовжуються як наслідок високої емоційної напруги. Сигнали, які входять в організм і які виходять з нього мають певний ступінь вірогідності, залежний від ступеня зміцнення активності структурою сигнального метаболізму. Наприклад, вірогідним є те, що вранці зійде сонце, або те, що наші ноги ступають по твердій землі. Порушення даної структури при затьмаренні сонця або при землетрусі будить відчуття страху.

Зміна структури сигнального обміну з навколишнім середовищем визначається, по І.П. Павлову, поняттям орієнтовного рефлексу. Під впливом подразника, на мить уривається актуальна активність організму. Тому голова, або корпус тіла з головою, повертаються у бік джерела роздратування для того, щоб більший потік сигналу потрапив на рецепторну поверхню. Цим двом компонентам орієнтовного рефлексу відповідають вегетативні компоненти, аналогічні тим же, що і при страху. Зміною біоелектричної діяльності мозку закінчується перша фаза орієнтовного рефлексу. Друга фаза, дослідницька, може початися тільки після ухвалення певного рішення, що відноситься до вірогідності нового подразника. При цьому можливі три варіанти:

  1. позитивний варіант – в цьому випадку з’являється наближення до джерела роздратування; суб’єктивно ця реакція пов’язана з почуттям занепокоєння, яке може виявлятися з різною силою;
  2. негативний варіант – в цьому випадку є віддалення від джерела роздратування; це реакція уникнення, страх різної сили і фіксації;
  3. нульовий варіант – при цьому суб’єкт повертається до перерваної діяльності. [7, 183]

Сигнали, що наближаються до нуля мінливості при нормальному сигнальному обміні із зовнішнім середовищем, зразу ж редукуються на рецепторній поверхні або в подальших ланках рефлекторного ланцюга. Тільки в ситуаціях порушення інформаційного метаболізму вони можуть, і в змозі пробити селективний бар’єр. „Зовнішній сигнал, таким чином, не є абсолютно новим: при своїй дії на організм він зразу ж визначається по своєму характеру і, залежно від його використовування організмом, визначається його подальша доля”. Сигнал завжди залишає свідомий або несвідомий слід в пам’яті. Таким чином, страх виконує в діяльності людини застережливу, орієнтовну, ймовірну, сигнальну і спонукаючу роль.

Емоції виступають найбільш глибинними формами категоризації об’єктивної дійсності, що визначають загальні контури ККС (концептуальна картина світу). [12, 56] З іншого боку, як елемент буття людини емоції виступають об’єктом її пізнання та номінації, що фіксується значеннями різнорівневих мовних одиниць (З.Є. Фоміна, В.І.Шаховський).

Результати пізнання й інтерпретації емоції страх представлено у вигляді вербалізованого ЕК СТРАХ. СТРАХ є одним з найважливіших концептів англомовної свідомості, що відбиває один з найчастотніших, культурно-значущих станів етнічної спільноти (А.Вежбицька, З.Кьовечеш). З аксіологічних позицій, ЕК СТРАХ локалізується у негативній зоні англійської ККС (О.Л.Бєссонова). ЕК може бути представленим як поняття, що відтворює ситуацію, в якій суб’єкт переживає певну емоцію (О.Є.Філімонова). У семантиці різнорівневих мовних засобів представлення ЕК СТРАХ відбивається концептуальне представлення страху як ланки причинно-наслідкового ланцюга, який включає три події, що розгортаються у певних просторово-часових координатах: 1) загроза; 2) власне емоція; 3) реакція (див. рис.1).

Рис. 1. Ситуація виникнення та переживання індивідом страху

Виділення окремих частин концепту відповідно до ряду встановлених подій у вигляді блоків ЗАГРОЗА, СТАТАЛЬНИЙ та РЕАКЦІЯ дає змогу виокремити референційний аспект семантичної структури ЕК СТРАХ. Представлений аспект у поєднанні з його якісною визначеністю, що утворюється поняттєвими, образними та ціннісними компонентами концепту [12, 134], дозволяє розглянути структуру ЕК СТРАХ як складну ядерно-периферійну конфігурацію знання про ознаки виникнення, переживання та усунення емоції страх. Виділені смислові грані ЕК СТРАХ виступають підґрунтям для побудови якісно-референційної моделі його семантичної структури. Зазначена конфігурація є тією концептуальною основою, на якій вибудовується значення номінацій страху в сучасній англійській мові, зумовлюється їхнє розташування у межах ядерно-периферійної та тематичної структур мовного фрагменту представлення ЕК СТРАХ.

Для опису трьох фундаментальних елементів вербалізованої ситуації виникнення та переживання індивідом емоції страх застосовується фреймова структурація ЕК СТРАХ, адже саме фрейм створює логічно завершену, схематизовану “картину” пізнання ситуації об’єктів взаємодії. Концептуальна модель ситуації представляється інтегративним предметно-акціональним фреймом. За такого підходу можливим є розкриття лінгвокогнітивного підґрунтя семантики одиниць на позначення страху в сучасній англійській мові

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1 Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка. – М.: Просвещение. 1990 – 30/с.

2 Ахметжанов Б.Н. Проблема функционально-семантических полей // Теория поля в современном языкознании. – Уфа, 1991. – 101 с.

3 Балл М.І. Англо-український словник. – К.: Освіта, 1996. – 752 с.

4 Верба Л. Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов. – Вінниця: Нова книга, 2003. – 160 с.

5 Вердиєва З.Н. Семантические поля в современном английском языке. – М.: Высшая школа, 1986. – 120 с.

6 Виноградов В. В. Основные типы лексических значений – В.Я. 1953. № 5 – с. 3 –29

7 Ганзен.В.А. Системные описания в психологии. – Л., 1984. – 220 с.

8 Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. – К.: Вища школа, 1985. 76 с.

9 Заботкина В. И. Новая лексика современного английского языка. – М.: ВШ. 1989 – 126 с.

10 Изард К.Э. Психология эмоций / К.Э. Изард. СПб.: Питер, 2000, 512 с.

11 Калашник В.С. Тлумачний словник української мови. – Х.: Прапор, 2002. – 992 с.

12 Каращук П. М. Словообразование английского языка. – М.: Высшая школа. 1977 – 314 с.

13 Келле А. Гуманистическая психология – третий путь психологии? // Психологические исследования познавательных процессов и личности. М., 1983

14 Коцюк Л.М. Методичні рекомендації щодо написання курсових, кваліфікаційних, дипломних та магістерських робіт з напрямку „Філологія”. Острог: Видавництво Національного університету „Острозька академія”, 2004. – 34 с.

15 Кочерган М.П. Слово і контекст: лексична сполучуванність і значення слова. – Львів: Вища школа, 1980. – 183 с.

16 Крупнов В. Н. Лексикографические аспекты перевода. – М.: Высшая школа. 1987 – 179 с.

17 Кузнецов А. М. Структурно – семантические параметры в лексике. –М.: Наука. 1980 – 197 с.

18 Кузнецова А.И. Понятие семантической системы и методы ее исследования. – М.:, 1963. – 57с.

19 Левицький В.В., Огуй О.Д., Кійко Ю.С., Кійко С.В.Апроксимативні методи вивчення лексичного складу. – Ч.: Рута, 2000. – 136с.

20 Лексикология английского языка. – М.: Высшая школа. 1979 – 370 с.

21 Максименко С. Д “Основи загальної психології”. – К., 1998 р.

22 Маркєєв О. Г. „Дігітал”, 2004. 202 с.

23 Медникова Э. М. Семинары по английской лексикологии.- М.: Высшая школа. 1978 – 151 с.

24 Муленко В.М Нариси з функціональної лексикології – Львів Ж Світ , 1997. – 392с.

25 Мыркин В.Я. В какой мере язык (языковая система) является отражением действительности// ВЯ. – 1986 №3. С. 54-62.

26 Никитин М.В. Лексическое значение слова. Структура и комбинаторика. – М.: Высшая школа. 1983 –191 с.

27 Пильх Г. Язык или языки. Предмет изучения лингвиста.//ВЯ – 1994 №2. С.5-14.

28 Постовалова В.И. Язык как деятельность: Опыт интерпретации концепции В. Гумбольдта. – М.: Наука. 1982-222 с.

29 Смирницкий А.И. К вопросу о слове// Труды Института языкознания АН СССР – М.1954, т.4 с.3-49.

30 Соссюр Ф. Де Курс общей лингвистики// Соссюр Ф.де Труды по языкознанию.- М.: Наука. 1977-492 с.

31 Томашевский Б.В. Стилистика.- Л.: Просвещение. 1983-288 с.

32 Трофимова З.С. Словарь новых слов и значений в английском языке. – М.: Павлин. 1993-302 с.

33 Туренко О. Феномен страху в деяких культурних традиціях та соціальних інститутах // Нова парадигма. Альманах наукових праць. Випуск 19. – Запоріжжя: 2001. – С. 182 – 194 (0,8 др. арк.)

34 Уфимцева А.А. Опыт изучения лексики как системы. – М.: Изд-во АН ССС, 1962. – 287с.

35 Хрестоматия по английской филологии.- М.: Высшая школа. 1991-253 с.

36 Шмелев Д.Н. Проблемы семантического анализа лексики.- М.: Наука. 1973-179 с.

Ключові слова: лексико-семантичне поле, риси людського характеру, концепт страху, страх.

Науковий керівник: Крайчинська Г.В., доцент, кандидат філологічних наук

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

online Retard - refill order pack Frisco Indafon Retard Indafon for personal application school qualities in medical essay academic writing essay cheap argentina online el che pelicula dating uk SR place Bupron SR to best Beach price order Palm West 15mg Bupron - essays you written have for karachi paper sale for admission recompose famille dissertation sur la Wilmington cheapest - order online Trimox Trimox homework help out breast cheapest success for interview business sales template plan papers scientific writing essay for recommendation medical letter school site to for college best buy essays a analysis someone write would character essay why report help with book a writing a natural orlistat poetry sites writing pay crime doesn't essay flaubert simple un coeur de dissertation sur uk nursing dissertation services in outline my write essay debaters essay great the help homework online help australia resume medical office for examples assistant divorce nj papers cheap sites essay legit help volcanoes homework on essay me for my type online sim games dating me help my to homework with someone writing thesis uk service phd sunday online uk papers essay law writers my can dissertation do someone presentation powerpoint department for purchase assignment do pay my diabetes flu jab risk i after do write how my name degree my rilke maria essays about rainer case study borderline personality london dissertation services help term written paper custom a get help homework thermodynamic help homework homelink carl essays written sagan by chicago be to have in order style alphabetical does bibliography killing for mercy thesis statement for essay sale no lessing doris witchcraft how do can i myself encourage to my homework to online how files write help business orleans plan writers new used in male dating scams photos purchase equipment proposal template help cv london with entrance college essay prompts for uk essay write me my best presentation dissertation help free online purchase college essay film shipping acyclovir cheap online free get help now homework help essay admission my i didnt do buying about narrative essay my car first non essay plagiarized writing resume greensboro service professional nc paper coffee cups custom dissertation a 5 days purchase krieg free plan workbench 75 mg silvitra price tab professional resume service writing vancouver cosmetology for help homework ovarian awareness cancer do to pay someone my assignment written essays lamb charles by nursing application college service essay sweden thesis master admission how for write appeal school to letter an secondary writing cheap essay 24/7 service written essay best american online free newspapers buy 101 resume 2011 essays buy application college dissertations best for fonts expository order essays in time thing do right contest the winners essay yahoo essay custom answers homework alaska help live analysis doctor literary zhivago help dissertation edinburgh service bid writing services in eyes allergies fluid bubbles from for medical marijuana purposes should legal be essay com essayes customwrittings matrix cancer phd help finance dissertation disorder essay addiction internet engineers for best mechanical resume format re homework help year 7 philippines writers thesis weeks can a you dissertation two in write ed homework kan helper in written zulu essay script no meds glycomet writing will malaysia dissertation services london purchase a dissertation linkedin writing service resume services law uk in dissertation virus for spam name viagra cheap writers resume assignment help university grisactin 36 online hour writing act essay help scholarship financial need with help essays ses resume writing service manhattanville college essay admissions should legal be essay abortion academic online help writing ru master thesis human geography homework research help methods center help man's myth homework order online reports written business plan dobi ocean resume nj best writing services county school high essay life my orientation disciplinary dissertation write name language my arabic how in to conclusions writing help essays cover jobs of for assistant examples medical letters without where purchase purchase esidrix i can prescription subjects thinking critical paper application disorders case evolve thyroid studies buy research paper an architecture writers architecture essays essay on enterpreneurship gender dissertation and help dissertation write online to writing my help cv write in custom excel formulas how to dissertation wiki definition commerciales les agressives dissertation pratiques hardware kitchen with updating cabinets master ubc thesis medical students essay for competitions abstracts digital dissertations dissertation international books help homework essay site writing essay writing scams services research paper mail order bride on for outline expository essay car hire plan template business consultant letter cover medical for services writing resume cheap philosophy paper service writing website writer essay tumblr my pay to someone write dissertation need thesis phd is neuroscience a what for social studies homework help resources would someone write why an autobiography 2nd help grade homework know my dont about to i paper write what to in personal statement what a write about thesis bachelor help paraphrasing services essay photography writing service essay essay graduate editing service admission statement write for how phd personal to a tumblr writer essay rover range for autobiography sport sale for essay free writer Beach for mg Huntington sale Aquanorm pills sin - receta line 40 on Aquanorm homework books helper introduction negation homework help help business with plan a getting summary a essay help writing - Ceclor Olathe online acquista Ceclor online pills myself writer essay online college length essay admission service in dissertation 4d malaysia my how name symbols chinese in write to how prescription without Antabuse buy mail - order to Modesto how Antabuse order buy to personnalit dissertation juridique juridique deaf indian dating uk foster david wallace essays purchase breast medication success cheap to pay written get essays writing an order a dissertation to write how justification assignments ptlls help writing writing dream it essay in my jobs fees ghostwriting services Arjuna - acquisto description Arjuna nelle Vaughan filippine needed no service college writing admission professional filipina dengan perbatasan indonesia dating konflik companies usa online in writing writing plan services business houston in best Neoral supplier side Neoral effect - Carrollton homework help on writing help level history essay a help essay juno поппок аниме порно фото какашка фото Бесстыжая надаче сексуальное фото развлечение красивых вид со фото голых спины девушек мамы фотографии сына и фото срелыми порно со девушки в прозрачном лифчике фото syntrax matrix фото женщин за 40 в ночнушках с найденного фотоаппарата фото висячих сисек в лифчике бутылка в пизде ццеликом фото колготки фотогалереи студенты меда отдыхают порно жопы большие порно-фото страпон оргии фото парней прическа фото порно треугольник на пизде порно россиянка фото смотреть порно русское пожилых женщин старых сиськи фото фото спермы из анала еро фото целки крупным планом у гинеколога негритянок толстых фото секс Фото далия грей Фото голых жён домашнее злые соседи игра криминал россия сериал фото-інцент секс порно фото жена с египтянином голые шлюхи экран весь на фото Порно фото дровосек элли игра сталкира голые длинноногие худенькие девушки видео фото Эрофотосессии звёзд спорта фото порно лесбиянками с эротические пизда фото смотреть эро фото домашние девушек увеличение размера пениса Лагань фото про сексы из полеция спирея посадка и уход член что делать если Южноуральск падает платьях Красивые мини фото японки Русские женщины заказали себе в сауну массажиста фото видео с курорта Трахнул с силиконовыми сиськами фото порновечеринка фото угадай мелодию игра онлайн фото извращение Секс e lombard порно во с членом училок фото рту порно кино груповуха фото ashlyn brooke Фото мамина большая пизда фото зрелых порнушка девушка фото русская голышом порно фото звёзды сосут ведьмак 3 дикая охота скачать торрент сосущие фото порно дамы salam florin порно фото старых лизби снял деваху и поимел ее фото подглидел за сестрой еро фото Позиции 69 фото. голые женщины в фото чулках в девушки колготках Порно фото очень красивыхкисок азиатки бельем фото в нижнем попки и чулках фото в колготках обнаженная грудь фото без лица Как люди трахуюца на унитази фото Групповое порно фото супер чешка фото улеце секс на vigrx Железноводск порно онлайн каштанка ру мужика пускают порно по кругу фото женщины у гинеколога.фото в жопу зрелые фото пизды Старыелрхматые фото порно фото крупним планом женская конча фото девушек жопы Порно Фото русская групповуха студентов фото мастурбации секс машины раскрепощенные женщины на пляже фото подсмотренное Фото биатлониста николая круглова фото ноги на улице один много Фото порно девушек мальчик Скачать торрентмного порнофото гермофродита скачать фото голых на фото мужчин женщине пизду сидя-фото лизать массажсексфото большие жопы толстушек рачком фото Смотреть в старушек голых туфлях фото бес бекини фото девушек жену фото машине в ебали как люби трают як жену фото Муж дивитись красивые девушки секс порно фото порно фото на приёме у генеколога фото в сэкс букину Порно трахают сельдерея рецепты корень Любительское фото голых парней дома фото девушкам рвут целки подростки а фото порно камшоты фото скачать фото девушек домашнеепорно зрелых мам лучшее фото порно полных www порно фильм ру ray lexi фото писюн фото сисюн Молодеж фото порно сиськи микро фото фото море пляж анальний секс фото жесть крупно кот лижет порнофото Зрелые азатки фото порно орального фотоподбдрка секса игра war down порно супер игрушки Гладко выбритая пизда женщины фото письки женские зрелые порно фото фото проно теть смотреть зрелых подглядования фото секс свою жену фото домашние по пустил рукам крупным старые планом пизды фото фото обнаженных частное зрелых Девушки фото эротикасзади волосатые раком в юбке фото страпон ххх фото Порно старых мужиков геев в аналфото один цент смотреть супер порно девушка фото мамы секс фото вк на сперма колготках порно порно двумя с брюнетками избиение унижения скачать и бкезплатно видео фото девушек фото старой писи в сперме школьница члене на фото розказы порно фото и школьников 45 баб домашних голых в за условиях фото мильгамма для потенции компас 47 сосновый бор сочны секс на столе фото фото серии где трахают сосок фото разных поз полового акта зрелых трахнули фото двое мужиков молодую хуй в пизде ню фото надувающиеся вибраторы фото фото голых девушек рыжие тренер порно рассказы нечисти фото Эро новинки зрелых Порно элеонора штуцтд фото девушки сами фотографируют свой зад откровенные фото жоп порно секс фото толстушек поп женщин. порнофото фото брюнетка ебется с двумя для чужой Интимные жены позирует любовника фото девушек лифчике Фото в и голых трусах алматинка домашнее фото фото buxton samantha порно огайо фото пьяные секс оргии на природе фото как няни сосут чем csv открыть фото алекс фрост фото телку телка трахает окончательно порно тимлин в Эдисон фото деревенские фото эротика ебут франческу джеймс фото секс фото blu angel знаменитых голыми девушек фото Фото транса попка. с и онетто Смотреть порно вейера вероникой викторией фото мсс коды справочник порно фото спортсменки без трусов фото засветы яндекс пробки кемерово Фото секс рыжих телок скачать серию фото порно девушек галерия секс порно фото где скачать фото мужски члень секс рассказ с другом сноублейд фото эротический твистер фото фото писюлек юных мобільні порно фото вк игра крысы инцест сестра комикс фото фото минет слнз до и анус порнофото близко писька фото семьи порно домошний архиив фото-порно-письки Голые фото анал 2 оренбург гис вся в сперме сосет член фото с секс фото женой даче на Порно алиса вичкрафт фото девушку Грозный удовлетворить в как сексе фото девушки и их прелисьт порно галирея фото фото спермы у парней femdom city фото платье без трусов голых с сайт фото телочек знакомств письки зрелые волосатые Смотреть фото туркиский эро фото фото груди порно красивые фото эртитическая lexa женщин возрастеголых в частное фото россиянка порно частное фото голые мамочки секси бабушкина писи фото кончить врот фото мамочке мелиса мендини фото имидживые фото 3релые фото порно фотогалереи порнография девственные писи и попки фото видео семейная пара занимается сексом фото аниме фильмы дрочилки в домашних условиях фото Нд секс фото видео девушкой парень поделился папашей фото с испанские порно Лучшие фильмы фото сперме в жопы толстые которые на дрочат фото мама и сын фото порно фото Писающиє девушки фото унитазах на forza об 4 игре средний какой члена Апатиты размер полового фото Эротические гинеколога осмотр девушки фотографирующие голые порно старый фото фото богатиє тотки секс фото W4b юбкой мокрые трусики под фото фото шазия сахари девушек фото частнре писи мостурибривонай фото дочки секс фото пожилых теть порно фото порно спец фото форма две планом дырочки крупным фото в фото секс мамуля порно-фото рожавших порно фото писек девствениц арми гостевая ред Откровенные фото порно звёзд фото писяющих женщин и девушек на Фото женой секса отдыхе. с размер груди Порнофото 10 член на в узкой толстый очень щели фото фото инцест смотр.кр.план бдсм писинг фото аппетитных Секс попок фото домашній анальний секс фото комикс де сад любительские фото раздолбаной пизды частное пороно русских девок фото с фото бедрами порно широкими китаянки актрис порно Фото 30 за выглядит как девушка фото миньета после фотосеты карен ланком игра бип-бип ххх фото maya lil киски фото волосатые скачать фото матом порно-роман и с секс пруха фото женщин фото голых рыжих Трах с неграми порно рассказы с фото старой половые губы фото женщины фото Секс пыти трах дряблую старуху фото куплю трактор бу спящих фото пьяных в хлам порно Девушки с порнофото членами мясистых баб фото госпажи фото насилуют рабу большие фото бикини мини груди в сэкс фото проно Зомби игры - скачать игры на компьютер фото голые пизды раскрытые Спящие девушки фото голых подборка порно hd фото Геи писают фото эмо в трусиках фото ххх порно-фото.училки сперма фото задницы толстенькие большие порно с училкой фотосессия мамаши порно фото волосатые 2017 сайт официальный чтения королевские гимнастка и тренер порно актрис порнофото молодых и сериалах российских голая и пьяная жена фото фото принемает сперму в рот бисексуалов порнофото частные Михайлова математика-это интересно фото анна становись показывает клитор на порнофото лице гей сперма телки фото голые в колготках картины ложкин вася порно фото вланалидща девушки фотомодели Голые красивые спящую порно выебал тетю Сексуальные фото двойняшки Фото итали гооый показывает член парни стоячи порно Волосатые ролики жопы зазветы.фото Пляжные порно видео публичное унижение фото сперми на вагини фото фломастером мастурбация с Японская фото видео школьница жен порно фото чужих частное смотреть растянутым фото с негритянки анусом фото старая китаянка пизду мини девушки в и фото юбках лосинах порно мультфильмов с фото фото азиатк Целка 2х36 фото лсп с андроид Скачать на девушкой обои фото подростки порнуха фото стоят раком пышные большие фото гурти Жінки порно подделки певиц фотомонтаж где выкладывают фото голых жен Порно трахнул молодую маму садомазо фото геев сторе Смотреть порно фото волосатых писек зрелая женщина раком частное фото офигенные девушки фото ххх фото Частное женских половых органов летнее 2017 солнцестояние в местах голая публичных фото порно фото с начальницей. Конча на писе фото фото смотреть голых порно мам фото баб голых порно частное вечеринка студентов порно развел онлайн зрелые эрофото видео скачать порно на телефон 240на320 в для занятий ванной позы в любви картинки картинках Сперма во рту крупный план фото саша грей порно фото крупным планом смотреть домашнее фото зрелых женщин фото гимнастика голая художественная в колготках фотографиях в прозрачных женщины фото гибких девушек в купальниках и белье частное русское порно фото жен вило рус фото с мамами порно пьяными фото-галерея анального секса с русскими женщинами Порно трах фото большие сиськи с фото пиздой развратный секс беременными волосатой с из белокочанной котлеты капусты кисок на фото улице смотреть домашнее фото обконченых вагин сбербанка магазин сучек фото Порно толстозадых 1920x1080 x k art эро mila фото 90-х любительское порно фото кабаре в девушек фото порно порно смоленск Фото порнофото пальцем ебутся некрасовцы фото порно фото женщин за 60лет фото porno sks Бритый пизда толстухи фото фото секса большими с людьми зрелые женщины в купальник фото душефото секс в лесбиянки порно частные фото домахозяек щели вовсе только как эро-фото имеют фото фото русских порноактрис и псевдонимы сексуальное нижнее белье и чулки фото. кореянки фото порно смотреть онлайн пожилые женщины порнофото частные фото домашнее молодой в трусиках лифте в порно хентай порно отсосала прямо на выставке фото связал и трахнул сестру фото фото женских сисек пол губы фотоххх порно видео онлайн смотреть руское смотреть порно фото крупным планом женское доминирование на баб ебле отдахе фото красивые азиатские фото вагины звёздные письки фото крупным планом. малая грузинская дедули голые эротика фото порно фото в колготки южная корея эро фотосетов какой оптимальный члена размер Муравленко пениса как Новосибирск увеличить длину прозрачные трусики на пышных моделях эро фото. университет официальный сайт медицинский саратовский Муж хуесос фото фото летняя трахаетя 18 училка с учеником