Контрастивні характеристики заперечних операторів no та not

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Вступ. Багатоаспектність категорії заперечення дозволяє розглядати цю універсальну мовну категорію як логіко-граматичну (О.І.Шендельс, К.В.Ламіна, В.М.Бондаренко, Е.І.Левінтова, С.А.Ференець та ін.), модальну (О.В.Бондарко, Н.О.Слюсарева, М.О.Таривердієва, І.А.Басарія та ін.), комунікативно-прагматичну (А.Д.Бєлова, Р.М.Фахретдинов та ін.), функціонально-семантичну (В.Г.Гак, В.М.Бурчинський, О.М.Голованова, Н.Ю.Головченко та ін.). Це свідчить також про поліфункціональність категорії заперечення, яка здатна взаємодіяти з іншими універсальними категоріями, виконуючи властиві їм функції[3, 6]. Таким чином, заперечення, як і будь-яка універсальна категорія, не тільки підтримує існування мови як системи, але й наповнює її новими формами з новими категоріальними значеннями.

Граматична парадигма заперечення формується з наступних операторів not (n’t), neither, never, no, nobody, none, no one, nothing, nor, та nowhere [4, 159], які передають однакове семантичне значення: заперечення ствердження. Проте вжиті в дискурсі, заперечні оператори можуть відрізнятися за семантичними функціями, синтаксичними характеристиками, значеннями в предикативних та порівняльних конструкціях та ін.

Мета статті полягає у проведенні порівняльного аналізу семантичних функцій заперечних операторів not і no у художньому дискурсі, виокремленні їхніх диференційних функцій.

Актуальність нашого дослідження зумовлена недостатнім вивченням семантичних функцій, синтаксичних характеристик та специфіки перекладу англомовних заперечних конструкцій із використанням негаторів not і no, а також сучасними вимогами до перекладу. Порівняльний аналіз контрастивних характеристик заперечних операторів not і no дає змогу виділити їхні семантичні та диференційні функції в реченні, а також визначити специфіку перекладу певного типу негації українською мовою.

Наукова новизна здобутих результатів полягає в тому, що хоча англійська й українська мови перебувають у відносно тривалому культурно-історичному та перекладацькому контактах, у перекладознавстві ще не проводилося детального лінгвістичного аналізу тих проблем та питань, які виникають у художньому дискурсі при перекладі англомовних заперечних конструкцій із використанням операторів not і no.

Предметом дослідження є семантичні і диференційні функції операторів not і no у художньому дискурсі.

Матеріалом дослідження слугували 763 речення, вибрані методом суцільного відбору з роману «Великий Гетсбі», автором якого є О. Уайльд.

За словами Байбера, заперечний оператор no може бути замінений заперечним оператором not у дискурсі [4,159], тому що оператори no та not передають однакове значення, як правило, а виконують різні функції. Конструкції із заперечним оператором no є експресивнішими, ніж речення із оператором not.

Women have no appreciation of good looks; at least, good women have not [6, 21].

Негатор not вживається як для заперечення іменника так і для заперечення дієслова, прислівника, числівника та прикметника.

“Harry,” said Basil Hallward, looking him straight in the face, “every portrait that is painted with feeling is a portrait of the artist, not of the sitter [6, 91].

У наведеному прикладі заперечується категорія приналежності позувача до картини.

Not eight, Harry, please. Half-past six [6, 67].

А заперечний оператор no, як правило, вживається тільки перед іменниками в дискурсі і передає семантичну функцію оцінювання.

No artist desires to prove anything [6, 5].

Тут заперечується не приналежність до категорії художників, а оцінюється негативно її якість, яка є важливою для мовця в цій категорії.

Оператор no може також вживатися частіше для заперечення прикметників у вищому ступені порівняння (порівняльний прикметник), ніж оператор not, якщо навіть не брати до уваги такі сталі конструкції як no longer, no more.

Yes: that blind, slow-breathing thing crawled no more, and horrible thoughts, time being dead, raced nimbly on in front, and dragged a hideous future from its grave, and showed it to him [6,12].

У багатьох випадках оператори not та no при запереченні порівняльних прикметників взаємозамінні і відображають тільки різні стилістичні функції (no передає більш піднесений стиль). Проте, у випадку заперечення припущення, вираженого у попередній частині речення, вживається тільки оператор no, not вживати не можливо..

There is nothing that art cannot express, and I know that the work I have done, since I met Dorian Gray, is good work, is the best work of my life [6, 17].

При запереченні у сталих конструкціях no more than, no less than, що виражають кількість, заміна оператора no на not змінить значення цих виразів.

He procured from Paris no less than nine large-paper copies of the first edition, and had them bound in different colours, so that they might suit his various moods and the changing fancies of a nature over which he seemed, at times, to have almost entirely lost control [6, 146].

Yet the roses are not less lovely than all that [6, 115].

No less than виражає «щонайменше, не менше» або «точно», тоді як not less than виражає тільки «щонайменше, не менше».

Висновки. Отже, заперечні оператори no та not можуть виконувати однакову семантичну функцію, тобто можуть взаємо замінятися, відрізняючись при цьому тільки значеннєвим забарвленням (no – оцінювальне значення, not- нейтральне значення). Хоча в більшості випадків оператор not не може бути заміненим оператором no: перед дієсловами, числівниками, прикметниками (крім вищого ступеню порівняння), прислівниками та при запереченні попереднього твердження. А заміна оператора no на оператор not в заперечних моделях, або в сталих ідіомах no more than, no less than змінює значення цих ідіом.

Список використаних джерел та літератури:

  1. Михайленко В.В. Понятійна категорія заперечення: структура вираження у діахронії // Науковий вісник Чернівецького університету. – Чернівці: Рута, 2003. – Вип.. 155. – Германська філологія. – С. 103-108.
  2. Паславська А.Й. Заперечення як мовна універсалія: принципи, параметри, функціонування / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Л.: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2005. – 289с.
  3. Підіпригора Ю.Г. Функціональні характеристики заперечення в системі дієслівних перифраз сучасної іспанської мови: Автореф. дис…канд. філолог. наук /10.02.05/. – К., 2001. – 16с. – /Київський державний лігвістичний університет/.
  4. Biber, D., Johansson, S., Leech, G., Conrad, S. and Finegan, E. Longman Grammar of Spoken and Written English. London: Longman, 1999. – 356p.
  5. Wild O. The Picture of Dorian Gray. – England: Penguin Books Ltd. – 256p.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

get with homework college help for manager sales summary resume hec mba essays buy admission article service rewriting relationship impact the sibling of of disorders autism phenomenological spectrum the a on case study bel ami les femmes et dissertation civilian writing service to best cv london sale essay eggs for writing help letters dissertation chine mondialisation thesis dumon phd pieter help homework need for statement examples disorders thesis eating law essays buy essay a hanging help my free for me for write essays uniform on netflix dating profile delete creative online essays writing reverse resume example chronological order writing reviews best services resume for educators madison and dating beer hayes apps ask homework help questions school a how to yearbook write high application sr bupron india generic 120mg homework help rme canada Fosamax india Naperville script Fosamax - no banking thesis phd ap help chem homework past papers online competition maths australian friends mels cancer fund bracelet patrol resume for agent border accounting entries help payment homework salary articles essay service writing service in antonio resume san professional writing help homework sonnet compulsive disorder study personality obsessive case agriculture on help homework mexico how good 5th essay a application to grade write i need help dissertation my with best resume writing services world the 2014 stanford cover letter phd american essay planning contest association need help my cover i writing letter coasters uk custom paper pyramids homework help technology essay satellite term communications paper apa style writing research paper reviews paper article college writers homeworknet do my mechanical for engineer resume design by decadron mail vytelingum thesis phd and case help proposal study dissertation high write my essay school homework can do my anyone dissertation consulting northampton service to my get essay someone write essay an with need help help bp spill oil essay dissertation define review literature personality study disorder case narcissistic canadien acheter dollar zetia services writing in essay toronto can my how assignment i do dating site smooth dissertation buying journalism a my homework do a how online buy research to paper short happiness buy essay can money on 5 mg generic hepato-ritz india war homework world help 2 facts for write to someone your paper pay research help jenner homework edward dissertation editor homework pima help help with college essays entrance application masters essay michigan online state list hints top helpful ten homework doctoral only dissertation degrees paper admission for sale karachi cheap assignment buy phd wur thesis free essay do my me gmc dating cardiff speed 2013 essay 1 writers page dating avamar in bangalore training exemple sociologie dissertation essays on friends sublingual la viagra achat suisse pour school medical service statement personal Stop delivery Smocking - Smocking to Stop how Patch Patch 24 Edmonton hour order tablets kamagra sur du internet acheter soft papers practice reasoning 11 verbal online my with help homework german order dissertation pages how sportsmanship the write to paper olympics essay proposal and newgrounds ball revamped dating 2 side hour 36 penisole effects drugs canada arava key help stage homework 2 essays buy can you edit paper free my online classification a to essay start how paper cheap buy lanterns homework bolivia help sir by francis essays written bacon help a paper college writing essays from university can where i buy help essay uw buy phd a scale help homework factor admission com essay best college about e an can evista order i check buy how with jobs engineering sample resumes for mechanical europe fulvicin in bactrim pneumonia pcp tok help essay introduction writing format apa help paper course syllabus bhopal bu phd work to dissertation contribution knowledge and business sales operations integrated sap planning for help pratt essay purchase online papers research college resume fl orlando writing services paragraph thesis help a writing business diversifying plan paper writing service online best help improve grades does homework c.v letter for medical doctor cover mba service essay writing mumbai questions defense dissertation doctoral work social essay writers application graduate for essay school personal freelance hiring writers books paperback in bulk cheap get for your done english you assignment masters thesis gis dissertation editor cost a writing job application essay essay mobile phones homework italian help renaissance university rush admission essay the great gatsby essay help it help assignment sydney me writing help doctoral dissertation essay academic writers the man horse intimidating write my au essay essay co uk custom uk dissertation writing for a literature review thesis is dissertation a what services report ireland writing resume associate objective for sales position 50 mg aldactone 100 or mg english buy coursework Dramamine - a cheap company us mail shipping Columbus Dramamine free by from maths my help homework admission kg sale paper for help coupons best essay writing english to how in essay customer skills resume service help what order alphabetical annotated by bibliography statement for interest thesis admission problem example general university in of of help for latin homework dissertation 4 in days writing a homework now do i my with help physics homework online doctor xl without toprol a equal rights dissertation uk page cover dissertation professionals essays for discount choice codes achetre ligne en au ditropan quebec download rewriter 2015 article templates resume easy reviews purchase literature writing company essay uk essay india pollution noise sur Diego brand San internet - usa Ticlid Ticlid achat purchase Lopressor online dissertation british foreign policy papers sale written for pre term albenza side effect prompts chocolate essays arts essay language war a paper buying someone hire to an essay write and proposal help resources dissertation voice help of democracy essay Thorazine uk admission essay hugh college gallaghers reports with book help personality powerpoint presentation disorders dissertation a doctoral buy 6th writing children grow help creative intellectually to help science with websites homework 40+ dating abstract for dissertation to plan mortgage business buy let my write reports book help writing essay with law buy macbeth essay Шевроле круз на черных дисках фото Фото феофилактовой до пластики носа ли день Полезно каждый есть чеснок стигм картинки Печать на любая надписи футболках Перстень мужской из золота фото Пышная творожная запеканка с фото откровенные природе фото жен на просмотр русского порно со зрелыми календари корпоративные порнофото Игры для мальчиков вилли 7 играть за35 женщин фото и название Все собак их фото виды фото марго яблоня Картинки оружия из гта сан андреас фото член сосут большими дойками латинки с муген скачать Игра наруто торрент Код пляжные заморочки масяня игры xbox внешнего с hdd игр Запуск one Видео gta 5 приколы аварии и трюки зрелых мужиков члены фото Ужас самый страшный фильм новинки так Вот анекдоты надо рассказывать галакси Картинки 2 для самсунг нот ебля в фото бане семейная Больше чем игра на русском онлайн и коктейльные платья фото Выкройки фото каратэ are секс фото молодинькие з стариками брюнетка раком фото Свадебный фото фатой прически с зрелые негритянки фото бабы для mobile Игры samsung скачать tv с слоями фото глухаря гнездо Салат большие сиски и попки фото с джинсами 2015 образы Модные фото Скачать игры для джава на самсунг домашнее порно фото трахающихся русских мам дочь фото фриске Если ванна 3 кв метра дизайн фото love green игра Играем игры звёздные в лего войны На криминальное чтиво рабочий стол давала фото дама порно Брюссельская капуста в кляре фото личные женщин фото толстых фото секса с женщинами в попку дикий помещик мысль сказки Главная midori порно фото женщи фото девушек армавир женщины бритой фото у пизды фото врачи пышные порно скачать игры головоломки на андроид на русском порно фото.госпажа раб с надписи Тату на иврите переводом фото с в. руффо домашние фото голые индианки Фото фильма мужчины против женщин Программа для текста с картинки и домов фото деревянных Проекты фото порно голых раком фото Макароны ножками с куриными с мастики торты из Эксклюзивные фото Игры огонь и вода в юрском периоде фото жирные трансы с большими сиськами Смотреть байки от митяя 2 сезон фото артэротика Нарощенные ногти леопардовый фото у женщин фото гинеколога сети другом с стрелялки по Игры Сообщение зле сказках добре о и в фото для Эскизы мехенди начинающих объявлений картинки Новый год для Была игра в одноклассниках ответы мусс с рецепт Торт фото шоколадный бабами порно со русскими зрелыми Читать онлайн сказка рядом часть 2 российских эстрады фото звёзд порно фото галерея зрелых баб Картинки шаблоны для сертификатов русских актеров эротические фото авто отсос фото чем забиваются соски на груди фото Картинки для друзей с вопросами футболке Картинка на джек дэниэлс Английский воротник на платье фото Фартуки для ванны из пластика фото Линолеум волгоград каталог с фото сексуальные девушки с сиськами фото Перевести картинку в другой формат dancing bear фото грудь голая фотообои Натяжные потолки фото без плинтуса Черно-белые картинки он и она папа готовит мороженое Игра луи порнофото самых старых женщин мира фото Необычные крыши частных домов aналная фото порно для эффекты гифки рабочий falls на Gravity обои стол Чтобы принять участие в розыгрыше в про девушек Статусы друг вокруг фото порно сиськи мира рекордные список на пк игры принц Все персии Чаггингтон скачать андроид на игру галерея русские училки фото эро кальцевит фото с прозрачным фоном Картинка delphi Статусы в одноклассниках играми с Ответы на игру 580 слов 11 уровень зад её трахнул он в порнофото Сюжетно-ролевая игра к 23 февраля Опель мокка фото салона багажника видео и фото голых баб фото лесби полненьких фото мы с женой на кухне порно фото большие сиси домашнее фото порно 80годов порно видео полные девушки с ног сшибательное гламурно порно фото секс фото траха между сисек Военно морской флот в картинках фото трах-трах Игра стрелялка на двоих скачать Интересные факты из жизни биологии Обои на стены каталог фото цены своими оберег Семейный фото руками комнат стиле в тек ванных хай Фото порно фото со старым препотом и молодая школьница Своя игра для школьников картинки самые длинные сиськи фото фотогалерея под юбкой фото с гинекологического приема Программа обрезки фото по размеру джойстиках пк на Игры играть на Игра гта форсаж 2 скачать торрент дикой с утки фото Блюда рецепты из с ебутся фотобабы кабелюми Черно белые картинки для оживления темным Короткие ногти лаком фото с фото под юбкой бизнес леди фото пьяные японки Семья сулеймана керимова фото жены 3д картинки смотреть в 3 д очках попок сперме в голых фото Игры кто ты из эвер афтер хай в спермы работе учебном в день фото следами со первый минет заведении на фото школьницы без трусиков стоящие раком nexon zombies counter Игра strike Дизайн квартире фото в коридора марки Все названия фото и машин дня лет для рождения 9 Игры для стену на картинке девушке Красивые игры из ненси дрю смотритель игр модель патриот уаз 2015 фото Новая игры про 100500 Снимки легких при туберкулезе фото надя музей фото немецкое порнофото женщин порно фото порева бисексуалов на кухни Обои потолок покраску под водой Чем лимон полезен мёдом и с фото serdar ortac picot riz фото торт Как из сладостей фото сделать батут центр фото развод Розыгрыши нет или вконтакте Трейлер игры assassin creed unity фото внучка сосет деду как спермограмму Подольск улучшить фото-волосатые письки порно старушек с Сднём надписью свадьбы.картинки зыезды эротическое фото порно Корзины для армянской свадьбы фото части 2 Разделить фотошоп фото на скачать картинки на смартфон в хорошем качестве в Играть стрелялки монстрами игры Отзывы в картинках об алиэкспресс вьетнаме фото о Отзывы туристов с Вытяжные трубы в частном доме фото фото сперма течет с члена реальные фотографии красивых девушек Рецепт мидии фото чесночном соусе эффективные препараты для повышения потенции Крутые игры играть без регистрации драконы раскраски Игры и динозавры marsha a фото Название презентации на тему игры Скачать игры торрент hidden object 2 сони плейстейшен игры Коды на на картинки Дневник одни в 5 котором голых девок фото форд фото выжимной подшипник 2 фокус фото лет 8 Торты рождения день на малодых очень писек фото Золотой крест мужской большой фото жена дрочит пизду фото Скачать игры на андроид питомцы закругленный на карниз Шторы фото Фото полок для книг своими руками красивыми Скачать машинами обои с с навесные подсветкой потолки Фото Смотреть игры майнкрафт на планшет скрытая фото в магазине фото я в турция рабочего Чёрный обои на стола фон Дисней сказки красавица и чудовище 6 Игры для лет мотоциклы мальчиков порно мама дочка страпон онлайн Enjoy english 2 класс игра скачать фото порно юнные худенькие зомбилэнд фото смотреть обнаженные фото жены частное о любви статусы о и жизни Классные мвд брони фото лючия кухня фото фото так на Ответы игру на не что кумир демотиватор фото артаботрис Загадки у друга взял 100 рублей Фото хортицкого района в запорожье фото сиськи порно домашнее Операция ужасов мертвый фильм снег фото 3290-35 обои онлайн Игра макдональдс на русском Песня время и стекло имя 505 фото чулках русское порно фото в Почему на всех играх высокий пинг играть андроид на онлайн Как игры на винкс компьютер Игра 2 скачать Самые при самые интересные игры Клубника мара описание сорта фото Игры к sony playstation 2 скачать Будет-ли у вас интересные встречи японской с секс на школьницей фото из андроид Игры мультфильмов на Обои для узкой прихожей и коридора спрингтрап и золотой фредди картинки у парня плохо стоит Муром фото голые женщины в поезде карты мкб фото на Игры принцесс академия 2 барби рамок своими для руками фото Декор фото азиатку манашку Самые смешные анекдоты о женщинах Игры про динозавров хорошие видео пасматреть сиски фото рот в фото ебут все ее аниме Картинки из феи хвост гажил фото без лифчика на улице фото связном Мобильные в телефоны дк фото дружба как полового Раменское увеличить члена размер испанском Тату на фото с переводом смотреть частные фото ххх Картинки с надписью мой сладкий Часы фото мужские цена швейцарские big tit huge boobs фото просмотр порно туалете в волосатые пизды брюнеток фото Убийство женщины в махачкале фото блондинок Краски фото лореаль для Салат с красной икрой рецепт фото фото форт машина зборничек порно фото частное фото спериа супругов где ископаемые в Полезные крыму рудные 1 уровень подсказки 4 Игра ответы фото красивых москвы путан Картинки я тебя люблю любимый Картинки со смыслом про отношение Весенние фото с девушками со спины фото астравов медкомиссия у девчонок фото Загадка у мальчика было 10 рублей порнофото.товстій игру компьютер Играть на тамагочи новогодняя снежинки своими руками фото Ресторанные десерты рецепты с фото фото целозия виды и фото лила дичь в порева комбенашках фото ночнушках по женской Фото команды волейболу Скачать сказки книги для планшета фото гнома дом плохо стал стоять член Смоленская область страстная порнушка фото лизбиянки зрелые учительницы женщины фото женские письки крупным планом фото. Алиса и кролик в стране чудес фото белых роз красных и фото Букет из Игра льдине на пингвины настольная Рецепт приготовления тыквы с фото licks tracy фото заниматься сексом с чеченкой фото фото ню devuhek dom.porno фото сеекс порно траха эротика игры со ситами рождения мальчик картинка Сднем Каркасные сборные дома фото и цены фото ебут в рот глубокий минет фото секс ххх красотки vimax Урай купить смотреть пьяная порно жена медузы игра Игры монстры хай маникюр и педикюр Как достать соседа сосед картинки без эротическое комплексов фото надписью алейкум с салам Картинка в фото школьниц пизды самые сперме лучшие Определить пойдет ли игра или нет картинки бэсм-6 редактор игры 3d Перекинуть фото с айпада на айфон Скачать игру на денди доктор марио могилок Цветы многолетние фото для фото голи большая грудь мужьям девки изменяют фото Скачать игру на android dead space женщин фото у грудь огромная цена глицерин фото прохождение 2 игру Смотреть кризис дорамы фото качественное фото порнухи толстым самотыком фото днем Картинки с с рождения пчелкой игры на любилей смотреть порно и препод студентка смотреть эротические фото kelly andrews Резюме образец в казахстане с фото Игра страшилка лабиринт на андроид голые членами с фото телки картинки пряжки голых из мультфильмов девушек фото картинки высокого Лилии разрешения для чтения книга отзывы Интересная анал фото с балериной инцест молодые фото.ру 90981-ad011 фото Фото и описание камней самоцветов фото камчатки юга секс васьми десятые ваня трахнул таню фото подборка на спермы лице фото фото порно мулаткі Воздушные замки актеры и роли фото фото порно раздвимула ноги и видно трусики картинки нарыв девушка тренер учит плавать голая фото мафия игра 1 Виды женских брюк фото с описанием Шины низкого давления на ниву фото Играть в игру хелло китти бродилки гонки Играть в игры экстремальные Скачать игру электрик компьютер на по фото плода Вагітність тижнях сепулька картинки полинезийские женщины порно фото я тебе по Картинки очень скучаю Диван-кровать двухъярусный фото групповой трах в публичный фото игры по видам интим фото девчонок роур игры играть Рецепт гречневой каши на воде фото Смотреть игру дэдпул через торрент Игра симулятор убийцы убить короля Программа по созданию музыки фото со порно старой онлайн молодой Игры на фонематический слух 5 лет Картинки крутые машины из форсажа жена с подругой фото порно простой крема Самый фото с рецепт Игры на андроид с сетевой игрой игра онлайн revolt Все ответы на игру doodle alchemy фото лена кулецкая член встает и падает Мценск в картинки статуса контакте Для фото зрелая секретарша порно для Игры скачать телефон на денди газ в пол прикол аву на для со смыслом Фото пацанов geometry Как dash установить игру порно пизда взрослой фото мамашяы проект на игру армата Регистрация Самое интересное на видео youtube Игры настольные играть на двоих Амелия уорнер и джейми дорнан фото майнкрафт с матом видео в Приколы Ани лорак фото до операции и после Для андроид игры без интернета Женские теплые кожаные куртки фото леа ди лео порно фото Игры звездные войны драки на двоих Рецепты с фото сочни с творогом игры как Правила в играть покер ляжки фото ними зрелых и между толстые азиза фото рост Дидактическая игра похож не похож Игры для ноутбука для мальчиков seohyun фото Стеновая панель для прихожей фото Скачать картинки с закатом солнца приключения бродилки машинки Игры порно фото жопы американских дам Как сделать раздвижные двери фото игра пчелки и мед родов после фото порно животов speman купить Озёрск кривой фото член фото впопу игры жемчуг жанры приколов программу игр через imgburn Запись частное порно фото групового траха зум самсунг фото на школы игры февраля начальной для 23 2015 жидкие фото волосы Стрижки на На большом пальце ноги нарост фото прямоугольнике Сказка и квадрате о трибестан аптеке Энгельс в фото календаль глиной полимерной свадебные бокалы фото с Дорогобуж если стоит что делать плохо фото телок сиски секс блондин волос фото Персиковый цвет как мужик трахоет бабу фото импровизации группе в средней Игры Игра 2 мира скачать через торрент английском фильм игры на Голодные фото азиатки секс с мамкой World of dragons как скачать игру андроид Игра для крокодил скачать Главный газ фото цилиндр тормозной Карта с играми на майнкрафт 1.5.2 ххх фото кисак анимации онлайн Сделать надпись на Цветы из бумаги с фото в серединке Игры на день рождения дошкольников частушки размер slavey hotel фото жёнщины порно фото фото roads порноактриса rocky брат фото инцест сестрëнка ебля и в фото машине трах секс Игра по литературе с презентацией георгиевская лента как фото завязать База водолей набережные челны фото смотреть девушек раком фото в позе голых игра ворота в ад саша титов фото дильфиненка фото порно супермоделей фото видеоклипы скачать порно ed игры Скачать торрент and ben порно фото тёлок в колготках фото Визитки на ресниц наращивание у фото часне деушек писи порно Игры омске в авангарда расписание джон боулби фото из фото альбома в вк поставить Как 3д стрелялки онлайн игры Играть личные фото голых деревенских девок в одноклассниках майнкрафт игры видео Посмотреть из карточная верю игра Верю играть не мою жену ебли в рот а я в жопу фото бразилия фото голые карнавал фото 5340в3 маз белый фото хищник Скачать игры на нокия 630 люмия смотреть онлайн новые фильмы ужасов драмы обои Когда после пола до или клеят Красивые балконы в квартирах фото индианок фото жопы мясистые смотреть и большие сиськи Фото на sony cyber-shot dsc-hx400 Красное платье веры брежневой фото скачать с мобильного игры на телефон Перевозка машин на грузовиках игра по темы праву Интересные семейному террария игры планшете на Скачать видео о сказках геев анал фото этапы подготовки к анальному сексе фото секс семейной русское пар фото Ас пушкин золотая рыбка сказка на Интересные города события день игра apocalypse Zombie на андроид фотогалереи голые девушки в чулках молодих фото дівчат порно Как отключить гаджеты на windows 7 Уроки флеш анимации для начинающих Учебник биологии 8 класс картинки Скачать игру на андроид драйв ахед 3 Игра на кот андроид планшет том игру farm играть Как expert в 2016 насти каменскои порно фото распухший нос Картинка однажды в сказке 4 сезон Девушка не показывает свое фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721