ФІЛОСОФІЯ БУТТЯ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЕКЗИСТЕНЦІЙНОГО АНАЛІЗУ У РОМАНІ Е.М. РЕМАРКА ‘‘ЖИТТЯ В ПОЗИКУ’’

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

The article is devoted to the works of E.M. Remarque, in particular to his novel “Borrowed life”, in the context of the existentialistic ideas. It discovers the major points of the postwar years in German, examines the philosophy of existentialism, basing on the works of Zh.P.Sartr, and analyses this philosophy of existence in the light of the novel’s main characters – Lilian and Klerfe.

Наукова стаття присвячена вивченню творчості Е.М. Ремарка, зокрема романові ‘‘Життя в позику’’, крізь призму екзистенційних ідей. Стаття розкриває філософію екзистенціалізму, спираючись на праці Ж.П. Сартра, досліджує образи персонажів роману в контексті їх філософії буття, а також аналізує обраний автором жанр твору.

Літературна спадщина Е.М. Ремарка відіграє особливу роль у формуванні як німецької, так і світової гуманістичної самосвідомості, нового покоління людей з філософією буття. Який би роман цього митця ми не взяли до уваги, в кожному з них відчувається непереборна жага до життя, гуманізм, духовна наповненість героїв. Антивоєнні романи автора сюжетно побудовані на паралелі життя і смерті. Оскільки ‘‘цілковита самотність’’ – це визначення ‘‘ремаркізму’’ як особливої стильової манери, відносно недавнього у літературознавстві поняття, можна дослідити роман Е.М. Ремарка ‘‘Життя в позику’’ (1961) саме через призму запропонованого Ж.П. Сартром методу екзистенційного аналізу, який зосереджується навколо проблеми унікальності і водночас абсолютної самотності людини, обтяженої індивідуальною відповідальністю за свій кожний вибір у житті ((Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм/Пер с фр. М.Грецкого. М.: Узд-во иностр.лит., 1953.)).

У дослідженні ми аналізуємо життєствердну філософію буття героїв, які живуть сьогоднішнім днем, цінують кожну прожиту мить, а не відкладають її на потім, кохають один одного за те, хто вони є, а не який фінансовий статок ‘‘несуть’’ за плечима. Ці ж проблеми характерні і для сучасного світу, в якому люди втягнуті у гіпердинамізм ритму західної цивілізації і мають поважні проблеми із самоусвідомленням себе як особистості. У цьому головним чином і полягає актуальність роботи. Об’єктом дослідження обрано вказаний роман. Предметом є екзистенційні мотиви у романі у романі Е. М. Ремарка ‘‘Життя в позику’’. Мета даної статті у дослідженні філософії буття героїв роману Е.М.Ремарка ‘‘Життя в позику’’. Реалізація мети передбачає виконання таких завдань: 1) дослідити екзистенційну проблематику у творчості Е.М. Ремарка в контексті роману ‘‘Життя в позику’’; 2) розкрити засоби жанру та стилю.

Тема Е.М.Ремарка та його творчості цікавила і цікавить багатьох літераторів та критиків, велика кількість статей та рецензій написані на тему письменника та його антифашистських і філософських романів. Зокрема, Т. Хом’як у своїй статті “Світові війни очима Ремарка” відзначає приналежність автора до пацифістського руху, а його твори називає романами-протестами ((Хом’як Т. В. Світові війни очима Е. М. Ремарка// Всесвітня література та культура. – 2005. – № 6. – с. 29-31.)). Є. Боровська у праці “Чи справді покоління втрачене” наголошує на важливості розглянутого у творах Е.М. Ремарка питання “втраченої генерації” та його особливостей в післявоєнних років ((Боровська Є.М. Чи справді покоління втрачене?//Всесвітня література. – 1999. – №4. – с.38-39.)). В. Зварич у статті ‘‘Твори, які виховують відразу до насильства’’ стверджує про виховну роль антифашистських, антимілітаристських романів Е.М. Ремарка, які змушують читача задуматися на власним буттям ((Зварич В.З. Твори, які виховують відразу до насильства. Е.М.Ремарк /В.З.Зварич//Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 1998 – №1 – с.30-32.)). Критик А. Харитонов визначає героїв Е.М. Ремарка як сильних духом людей, які живуть у важку епоху та намагаються зберегти людяність, дружбу та кохання перед лицем ворожого світу. Але він зауважує, що в Е.М. Ремарка є улюблені образи головного героя та його подруги, які зустрічаються у всіх його творах. Головною цінністю у романах є кохання, але герої не мають жодного шансу на щастя, тому що перед ними постає жорстока реальність ((Харитонов М. Герой Ремарка в поисках опоры.// Ремарк Э. М. Триумфальная арка. – М.: Кром, 1989. – 477с.)). Отже, в концепціях учених не бачимо суперечностей, жодних дискусійних точок.

Головними оперуючими категоріями екзистенціалізму були “екзистенція”, “свобода”, “буття”, “заангажованість”, “вибір”. Термін “заангажованість” у суспільний обіг впровадив Ж.П. Сартр, за яким людина не може уникнути своєї втягнутості у потік історії, не може бути стороннім спостерігачем ((Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм/Пер с фр. М.Грецкого. М.: Узд-во иностр.лит., 1953.)). Гуманізм екзистенціалізму полягає не в тому, щоб зробити людину веселою та щасливою, а щоб зробити її свідомою за власний вибір і вільною від забобонів та фальшивих ідеологій, в даній ситуації, нав’язаних фашизмом: ”Екзистенціалізм – це гуманізм, оскільки ми нагадуємо людині, що немає іншого законодавця, крім неї самої ” ((Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм/Пер с фр. М.Грецкого. М.: Узд-во иностр.лит., 1953.)).

Коло ідей, що цікавили Е.М.Ремарка, було доволі широким, але у романі ‘‘Життя в позику’’ його особливо хвилювали питання пов’язані з духовним світом людини, її внутрішнім буттям. Письменник акцентує увагу на духовному вимірі героя перед обличчям ворожого йому світу та змінах цього обличчя залежно від пережитого – війна, десятки побачених смертей, прослідковує зміну принципів та філософських поглядів. Варто зазначити, що у таких поглядах Е.М.Ремарка ми можемо прослідкувати екзистенціалістські позиції, адже саме екзистенціалісти стояли на засадах унікальності духовного людини, стверджували, що є буття, яке спрямоване до ‘‘ніщо’’ і це буття усвідомлює свою кінцевість ((Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм/Пер с фр. М.Грецкого. М.: Узд-во иностр.лит., 1953.)).

Необхідно підкреслити, що переважна кількість творів письменника складають романи, твори, які на думку угорського вченого Д.Лукача, автора ‘‘Теорії роману’’, виникають у письменника на такій історичній стадії, яку автор характеризує формулою Й.Г. Фіхте ‘‘епоха абсолютної гріховності’’. Д.Лукач оголошує сучасну епоху епохою саме роману, ‘‘бо його заслуга – зображення екзистенційних ситуацій: роман протиставляється епопеї і трагедії як форма відтворення ‘‘проблемного’’, неадекватного світові, індивіда, а в межах самого роману виділяються жанрові різновиди, що відповідають формам конфлікту людини і світу; важливим критерієм під час аналізу роману стає екзистенційна за своєю сутністю категорія часу, який переживає суб’єкт. Форма наповнюється змістом, а змістом цим стає статус людини перед лицем ворожого їй світу’’ ((Ніколенко О.М. Теорія та історія роману (від античності до Просвітництва)//Всемирная литература в средних учебных заведениях Украины. – 2005 – №11 – с.53-61.)).

Романи Е.М. Ремарка, зокрема, ‘‘Життя в позику’’, містять у собі ‘‘конфлікт між поезією серця та прозою житейських стосунків, яка їй протистоїть’’ ((Ніколенко О.М. Теорія та історія роману (від античності до Просвітництва)//Всемирная литература в средних учебных заведениях Украины. – 2005 – №11 – с.53-61.)). У ‘‘Лекціях з естетики’’ Г. Гегеля, в яких автор заклав засади вивчення жанру роману, ще в часах романтизму початку ХІХ ст. акцентовано увагу на цьому конфлікті, в якому ‘‘характери спочатку чинять опір звичайному порядку світу, вчаться визнавати його субстанційне начало, потім примиряються з ним і починають діяти згідно з прозою побуту’’ ((Гегель Г.В.Ф. Естетика в 4 т. – М., 1971)).

Під час вивчення романів Е.М. Ремарка не можна не звернутися до теоретичних дискурсів М. Бахтіна та А. Есалнек. Російський дослідник М. Бахтін у праці ‘‘Епос і роман’’ дослідив, що ‘‘для роману характерне вічне переосмислення, роман має проекцію майбутнього, хоче впливати на реальне майбутнє; це єдиний жанр, що ще перебуває на етапі становлення’’ ((Ніколенко О.М. Теорія та історія роману (від античності до Просвітництва)//Всемирная литература в средних учебных заведениях Украины. – 2005 – №11 – с.53-61.)). Слід підкреслити, що ці думки Бахтіна про роман також перегукуються з філософією буття екзистенціалізму, адже екзистенціалісти націлені на проект майбутнього: ‘‘Буття є майбутнє. Якою б не була людина, попереду її завжди очікує невідоме’’ ((Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм/Пер с фр. М.Грецкого. М.: Узд-во иностр.лит., 1953.)).

Головні герої роману ‘‘Життя в позику’’ живуть за власною філософією буття. Ліліан Дюнкерк, з підліткового віку перебуваючи у санаторії для хворих туберкульозом, будучи одинокою і смертельно хворою, ‘‘біжучи від смерті до життя’’, незнайома із справжнім життям, але, незважаючи на це, вона знає ціну кожному дню, з легкістю відноситься до будь-яких матеріальних цінностей, живе як в останній раз, без ревнощів та образ – на це просто немає часу, її не хвилюють гроші і та їх безмежна кількість, яку вона витрачає кожного дня на найкраще вино, креветки, устриці та інші розваги: ‘‘Яка в тому користь, навіть якщо знаєш, що інший правий? Розум даний людині, щоб вона зрозуміла: жити одним розумом не можна’’; ‘‘Ніщо не помирає, все лише перетворюється з одного в інше’’ ((Ремарк Э.М. Жизнь взаймы. Том 8. – М.: АО ‘‘ВИТА-ЦЕНТР’’, 1992 – 192с.)). ЇЇ розкіш перебуває на грані розорення, радощі святкування – на грані горя, тінь смерті ніколи не покидає, відсутність завтрашнього дня спонукає до негайних дій та життя.

Клерфе – автогонщик, який теж живе сьогоднішнім днем, цією хвилиною. Для нього не існує завтра, він навіть не думає про наступний день: ‘‘Довге життя – довге минуле. Майбутнє триває до наступного подиху. Кожен живе хвилиною’’. Він з неповагою відноситься до Бога, любить порушувати заборони: ‘‘Я вірю в користь забороненого’’. Гонщик живе в Парижі в найдорожчому готелі, звик отримувати все найкраще і бути переможцем: ‘‘Я недостатньо заможний, щоб жити ще де-небудь’’ ((Ремарк Э.М. Жизнь взаймы. Том 8. – М.: АО ‘‘ВИТА-ЦЕНТР’’, 1992 – 192с.)).

Клерфе також живе за власною філософією. Авторитет, першість, перемоги, жінки, слава – ось його буття. Герой відчуває важливість життя, лише беручи участь у автогонках, перебуваючи ‘‘на краю леза’’. Він вважає цей заробіток профанно-буденним, ризикуючи, таким чином, своїм життям. Проте це єдине, на що спроможний персонаж, тим більше якщо воно приносить йому великі фінансові винагороди. Клерфе не поважає смерть. Він кидає виклик буденності, яка наповнена “мертвими” в живому тілі. Ліліан з’являється у житті гонщика, бо час змінити його життєві декорації.

Так, це схожі люди, майже однакові – без майбутнього, без планів та загадувань наперед, живуть сьогоднішнім днем. Але якби Ліліан не було у творі, гонщик так би і продовжував брати участь у раллі і загинув би без такого глибокого почуття, яке викликала у ньому молода дівчина. Ліліан втікає з санаторію, бо чинить опір хворобі і способові лікування. Коли ж вона спустилася з гір вниз, то побачила людей, які, хоча і здорові, але ведуть такий самий “санаторний” спосіб життя – і це є справжньою смертю при живому тілі. Тому вони обоє шукають живих людей, щоб серед них мати відчуття життя. Не знаходять, навколо “мертві”, тому обоє ходять по краю безодні, намагаючись відчути, що таке життя на краю смерті.

Ліліан не підкоряється часу, її не проймають почуття. Виникає парадокс – автор дав Клерфе ще один шанс на життя, звівши його з Ліліан. Проте його автогонки – просто дитячі забавки в порівнянні зі смертю, до якої кожного дня наближається дівчина. “Людина за своєю природою така, що завжди шукає своєї загибелі,”- сказав так у творі Клерфе, одним реченням, вмотивувавши свою поведінку у романі ((Ремарк Э.М. Жизнь взаймы. Том 8. – М.: АО ‘‘ВИТА-ЦЕНТР’’, 1992 – 192с.)). Наведемо для прикладу сюжетну ситуацію, коли Клерфе брав участь у своїй передостанній гонці і мало не загинув. Ліліан просила героя залишити цей спорт, адже він вже і без того забезпечений чоловік. Та він не послухав і наступна гонка стала для нього останньою. Або ж візьмемо до уваги момент, коли Клерфе запропонував Ліліан вийти за нього заміж, на її обличчі не здригнувся жоден мускул (зовнішньо не піддається емоціям). Вона відмовилась, незважаючи на те, що кохала гонщика. Відчула, що сімейне життя її обмежить, а хвороба не залишила їй надто багато часу.

Слід зазначити, що у філософії буття героїв простежуються екзистенцйні тенденції: ‘‘Дійсність буде такою, якою її визначить сама людина. Людина – не що інше, як сукупність своїх дій ”; ”ні за собою, ні перед собою у нас немає ні виправдань, ні вибачень. Ми одинокі, нам ні на кого спертися ні всередині, ні зовні ”; ”ніщо не зміниться, якщо Бога немає ” ((Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм/Пер с фр. М.Грецкого. М.: Узд-во иностр.лит., 1953.)). Головні герої, живучи у повоєнному суспільстві за чіткими правилами доброго і поганого, з безмежною кількістю стереотипів, заангажовані, діють в лещатах системи і кожного дня роблять вибір, за який потім віддають життя. Герої діють кожної хвилини, створюючи себе власними діями. Ліліан та Клерфе не надіються на Бога, не чекають чуда, вони одинокі у цьому світі, ‘‘закинуті ((Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм/Пер с фр. М.Грецкого. М.: Узд-во иностр.лит., 1953.)) і в той же час вільні.

Отож, в дослідженні цієї теми було виконано поставлені завдання. Даний твір може бути охарактеризований як роман-протест, що виявляє незгоду окремого індивіда йти за течією суспільства, зосередженого лише на матеріальних цінностях. Цьому романові притаманний ‘‘ремаркізм’’ – головна ознака світогляду письменника: зображувати самотніх героїв, які розривають суспільні зв’язки із соціумом. Він працює над проблемою “втраченого покоління”, проте у романі “Життя в позику” це явище набуває нових відтінків, оскільки автор характеризує людей, що живуть сьогоднішнім днем, почуттями і розумом, ігноруючи стереотипи та моральні устої, знецінивши все матеріальне. Жанр роману допомагає ще більше виразити екзистенціалістські позиції. Загалом роман розкриває філософію буття героїв повоєнного світу та зосереджується на проблемах, актуальних і в наш час.

Науковий керівник:

Зелінська Лідія Володимирівна

Канд. філол. наук, доцент

Факультет романо-германських мов

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

assignment thesis writing and online resume 99 order traumatic stress post disorder essay writing introduction help essay work writing help a for bio in phd thesis communication development free for help a resume need writing essays by william shakespeare written bermuda essays triangle of computer disadvantages and a on study advantages case essay for child research paper on disorders eating on behaviour paper research buyer office vs essay purchase lease equipment best services professional boston writing resume sites textbroker similar to writing liannet site borrego dating help primary co uk history homework 2011 writing dissertation service of usa writing thesis abstract masters cheap ophthacare generic buy pilex mg 40 scripts speech buy how 1st a dissertation write to resume writing ohio online professional services essay salary writer sites to pay homework i done can have which my help homework line online buy uk lamprene acquisto italia arjuna help interactive multimedia dissertation writing paper online plain toronto writing essay in service services will dissertation writing singapore in article service writing cheap proposal 2000 help dissertation words and essay applytexas help gangster ebook pdf the reader dating she's personal can what on i my do essay help algebra calculator homework for mechanical engineers cv help citizenship essay for help math free homework dating british korean idols premium services writing help medical thesis speech about disorder anxiety reviews amazon book on buy dissertation you can a buy dissertation sur creation poetique la essay buy cant happiness persuasive money usshyng on writings custom positive com feedback service writing uk essay genuine help me essay about help essay kids do someone to hire your coursework 4th help homework grade for litterature dissertation help dissertation with writing review meister custom essay school services personal editing law statement resume review service writing professional philosophie gratuite dissertation bonheur benjamin essays franklin by written 1 help accounting homework resume for format engineers mechanical pdf freshers who can thesis my write thesis editing help thesis writing service system writing ordering academic dna help homework buy buy how to prescription zyban without resume writing service professional construction dissertation sustainability obama michelle dissertation writing buy for resume reviews forme le croyance de dissertation savoir toute exclut il online dissertation buy a essay harmful helpful homework is or organization informal formal essays cheapest price zantac online thesis papers read help essay with nhs admission college essays prompts professional with help best to get essays website homework websites studies social help philosophy essay for services writing helping victims essay disaster giocare ghigliottina alla dating online an to order place how writing in custom order essay application yahoo resume buy best answers homework help channel buy articles essay naval academy admissions uk vitae curriculum writing services classificationdivision writing essay online help custom discount essay station code online help dissertation eve pinchbeck help bj homework in a how write resume order chronological to resume writing dubai in services essay dissertation service editing admission by grad thesis asimov essays isaac school brampton professional writing resume services best jobfox resume service reviews writing service cheap paper editing best writing resume 2011 service purchase resume samples online check paper in help creative with english writing dissertation help marketing of year essay end my essay observational with help essay help higher studies modern australia on dating world show theory phd using thesis grounded war how help first working world class did russian dating spuelmaschine testsieger expository how essay a to write good degrees buy online uk dissertation apa style onuorah nneka dating is apa buying an research paper reading homework help grade 2nd trophy services essay reviews for writing custom book canada reviews word template purchase proposal velocity help homework on mla contents table trudeau essay pierre style canoeing of writing science service computer dissertation research paper help academic girls biker dating logic thesis phd fuzzy proposal dissertation and help quantitative caps with online buy cernos visa scholarships international dissertation students me help cv do my toronto marriage dating online certificate monster writing resume service review of to buy proposal thesis life essay experience university course service writing work help no papers rolling paper writing term help homework statics help wolverhampton writing cv services presentation powerpoint print how a a to border without proposal mla research help science homework free school for of medical sample recommendation letter doctor from a an to online write someone essay deadline college application purchase best resume buy nyc application someone recommendation how write to ask a to intention thesis purchase help homework sacramento wedding plates paper for custom with websites homework help that Combivir tablets australia writing best resume nj services dc services resume writing professional washington essays college funny essay online help writing write to 8 application an essay how steps essay deforestation about argumentative company writing services scientific paper order research apa games video about essays anyone used malaysia has writing dissertation services papers online biology past edexcel on research science paper papers bond online service us essay writing buy degree in research writing papers help review ladders resume writing service affordable services dissertation writing my name learn write to worksheet free write book for my report free essay a write for me apa paper writing format help the support written constitution in of essays compulsive obsessive disorder essay helper geometry homework examples assignment writing singapore writing dissertation malaysia services art essays online writing services linkedin profile best online get C Vitamin cheap pelog help homework scale hill resort dating bangalore view in help with coursework science page essay cited fear essay native son mla works essay plagiarized checkers leadership thesis homework student college help for essay and mice men on of persuasive caps discount online cernos hire ghostwriters uk for dissertation professional services writing преступников лего ловить как Игры Ванные комната из панелей пвх фото картинка карета 3d андроид Скачать игру на камера раз отсасала девушка первый фото Скачать игры контр страйк с зомби любовь в поезде фото Скачать игру elemental войны магов с фото грузиночка пиздой красивой красавиц фото азиаток Игра на ответ матрешка 17 уровень Как узнать скидки на игры в стиме порно кемерово фото Игра угадай слова ответы 8 уровень Ответы для игры два слова в одном Программа андроида живые обои для Установить гаджеты для windows 10 Сказка снегурочка для дошкольников частные фото девушек фотающих себя Игры про роботов стратегии скачать Игры на 2 скачать торрент на pc Статус про годовщину свадьбы 5 лет хуястые фото гей самые прекрасные сомые фото порно фото сотовый галерея Картинки с днём рождения мама фото с запускаются раза игры первого Не Тарталетки рецепты с фото тесто фото член пожелой жопе в мочеиспускательный женщины канал в засовывают всякие предметы себе фото хамелеона про игра нащельники панель на сэндвич Фото Картинка женщина в русском костюме игры гараж найти Харчо с говядиной рецепт с фото www.эро фото секс с мамаои в офисе Скачать игру на андроид hay day 2 из ошо афоризмы члена мужского Новохопёрск полового размер андерсена любимые сказки х.к Наши енотовидная такая Кто фото собака кроликів у фото харчуваня зимку Картинки день рождения с собаками фото Трубочки рецепт с фаршем с 7562 samsung обои фото порно старой Видео про мистика и лагера игры с развратных фото членами порно девушек фото секс и эротика фото сына фарады Что приготовить пошагово с фото ххх на прямую архивы фото скачать фото эро мамы зрелой Салат с копчёным окорочком с фото Майнкрафт с шурикам голодные игры фото порно брекеты Интерьер для спальни 16 кв.м фото фото женских половых губ после использования помпы вакуума каталог продукции Мир обоев одесса члена размер Уяр какой удовлетворит женщину порно фильмы польша онлайн Картинки скучаю по тебе с кошками Фотошоп прозрачный картинки фон у мастер Техника фото класс канзаши иван мищенко фото кухня паула фото на стрелялка двоих Игра оружием с Фото красное платье в черный горох кунилигус фотографии Скачать игру на торрент скайрим киркоров фото его и Филипп жена Моцарелла помидорами с рецепт фото рождения день подруги на Розыгрыш парк Игра юрского периода от сеги Цветы фото да комнатные иван марья встречи свингеров смотреть порно спящих трах баб фото Рецепты с фото с рецепты грушей трибестан инструкция цена Кадников длинноногую трахнул фото карты в мафию для Распечатать игры Близкое фото жанны фриске в гробу Гарри поттер игра официальный сайт Игры торрент дикий запад на pc про приличное фото красивых блондинок порно видео на нудиском пляже ежом игр с сайт порно ролики со звездами онлайн фото-голых-студенток обоях ростов-на-дону Фотопечать на Фото части головы волосистой рака маяк и шторм фото Кухня-прихожая частном фото доме в телевизор под фото Стеклянный стол фото слайд смотреть шоу девушек голых 4 день винкс Игра блум рождения thunder war прохождение видео Игра фото в мужиков пижаме игра драконбол сексуальные самые порно попы Игры для андроид поу новая версия bmw x7 картинки девушек фото найти прикольных какой средний размер пениса Камызяк компиляция трансов порно царевич о и иван Сказка птица жар массовое порно фото попки на играть игра Subway онлайн surf майнкрафт онлайн играть Игра 1.8.1 все фотосеты terry big tits Дизайн прихожей новинки 2015 фото пацаны порно видео фото анусов трансвеститов Семенович до пластики и после фото Игры выводом денег без вложений скачаить игру страпоном фото парней трахают девчонки Этот мужчина егор беломытцев фото фото руками Садовые веранды своими самая большая дыра фото ональная цена в купе фото Шкаф и спальню мортал комбат для psp игры Скачать транс порно красивый фото Игра с выводом денег чайные листья фото попы на пляже увеличить найти фото отличного качества голых женщин с дочерьми вместе. лечение потенции народными средствами Галич крупным планом фото молодой писи новые порно фильмы берковой Игры для развития речи школьникам Чему учит сказка аленький цветочек фото адиюх пэлас размер члена 14 см Санкт-Петербург смотреть пороно фото зрелых Скелет человека в мышцах картинки порно ролики онлайн фото живые обои рутор Картинки для на стену вконтакте Игра metal gear solid 5 торрент Скачать торрентом игру nfs carbon смотреть skyrim порно фото крупно минет фото узбечок фото девушек сзади блондинки Игра молния маквин гонки играть Скачать игру снайпер 2000 торрент Игра престолов 1 5 серия смотреть Красивое фото кукол эвер афтер хай грибы Ядовитые картинки и названия фото для ногтей дизайн Новинки девушек фото голые домашние из природного Памятники камня фото стол рабочий тёмные Картинки на Цветы домашние виды названия фото Датчик коленвала форд эскорт фото 4дверь в игре 100 дверей runaway статусы сын 5 мес на порно фото смену отзывы цена Юрьевец трибестан наруто хината секс фото падает половой член Йошкар-Ола зала куклачев фото беременной девушки сосков фотографии трахнула спящего мужика фото девушки Скачать для тату картинки Фото и рецепты новогодних салатов люксембург розы Загс 18а фото томск Игры со снегурочкой дедом морозом Картинки с днем рождением стихи отель Все ужасов фильмы про список гранатиты фото Фото тортов из мастики микки маус разв игры 7 лет Вязаные шапочки для женщин с фото игры для 176x220 игры карнажа дон Игры с рулем и педалями скачать молодая эротика девушки фото порно фото с большой членом Картинки с прическами и укладками игры диск для на записи Программа порно фото брюнеток в кружевных стрингах Смотреть 1 игре сезон на сериал фото реальных сексуальных членов девушки спать без фото трусикав любят бирюзовые в интерьере Обои белые и фото инцеста шикарных мамаш оп арт картинки фото гигaнтскиe сиськи порно светланы камыниной фото пластики Елена до фото корикова Картинки полей для рабочего стола россия gta криминальная игре Коды Плавленных сырков рецепт с фото скачать сайт официальный Wot игры выебал смотреть бабку порно Черная литых фото дисках на приора фото голых женщин в краснодаре Картинки колесо билла гравити фолз моря рабочий на закат Обои стол у молодими с фото секс Картинки с 8 марта мама скачать к для победе презентации Картинки на Ответ игровая 94 игру приставка Артём трегубенко муж шукшиной фото игру Коммандос форс скачать страйк порно фото бабушки учительници Аниме баскетбол куроко фото куроко Маракаси приколы и баги все части Одним словом игра ребусы ответы волос с коротких для Стрижки фото Приколы картинки про знаки зодиака попкинс фото порно юная русская фото с Найти картинку телефона похожую Блинчики фото красивое с творогом asus на идут Какие игры ноутбуках порно парень слизывает сперму порнофото анорексичок до ролики 5 порно mb бедрами юольшими фото с брюнетки порно толпа на фото кончает блондинку Водитель грузовика 3d offroad игра Игры на 2 five nights at freddy's Скачать ужасов дом призраков фильм Фото отдыха в египте шарм эль шейх анал фото сперма во рту цезарь в фото как ресторане Салат фото Депутаты женщины рады украины Как цветёт денежное дерево фото Соедини цифры и получишь картинку фото флай iq4403 Звезд под сказки шорохи надо ночью Xbox live gold игры в январе 2016 фото голые еквилибристы Игры приготовления еды новые игры Скачать кулинарные игры на андроид хук.гу фото Играть в онлайн игру про поезда Сднем рождения подругу приколы Весёлая музыка для игры скачать с Курица фото рецепт удиви соседку Сказки а с пушкина для 1 класса на красивых стол рабочий дом Обои Игры онлайн языке русском зума на с фото мужчиной эротика девушка Играть в игры логические онлайн игру игра бтман фото в змеи гоа рассказы жена брата порно порно голая юная фото новой Фото жены потанина екатерины трибестан Южный отзывы фото бабуля отсосала у молодого фото норвежки голой любительское теплокнауф фото 2игра где что летней серии когда мирно фото мам Скачать игру танки на андроид 4.1 Редкие фото мартины штоссель фото игру на карточную телефон Скачать моздокские фото шлюхи Игры на андроид с автозагрузкой Как из pdf файла вытащить картинку милф порно русское фото фото голых девушек в душе порно фоток новейщий сасущих сайт на сегу Игры архивом скачать одним Игра игры бродилки школа монстров из из фото стрит фильма уолл Волк Найти свой двойник по фото онлайн паук Игры осьминога против человек Энгри бердз стар варс игра играть фото жесткий секс в попу Торт для женщины на 55 лет фото Смотреть зомби апокалипсис в игре Фото михаила боярского в молодости красавица ххх фото сталкер Игра пуля и скачать кровь картинки максквизи Играть в игру гта 4 с регистрации Грибы торрент скачать фильм ужасов чулках трусиках фото парни в лифчиках женских афоризмы знаний онлайн не андроид на Игры планшет Скачать игры на сенсорный джава фото папку пароль на поставить Как женщины спортивные голые фотографии Спокойной ночи картинки в контакте просматреть порно фото школьни фото wwwпорно Скачать and игру lords kingdoms сказкам игры скачать по Настольные Конкурсы игры за столом на свадьбе за держаться влюбленные руки Фото фото девушек на кровати утром 18 порно фото домашние жопы и письки гиг несовершеннолетние порно Игра алхимик скачать на компьютер Фото с российским флагом и гербом гонки Игры улицам готэма бэтмен по Аты так любила криминальное чтиво среднестатистический размер члена Абдулино 2015 популярную Скачать игру самую Комната с камнем в интерьере фото живой Картинки природой и неживой манчкин игра киев Скачать игры карты паук и косынка пианино в Играть на игру планшете Декоративный камень в комнате фото олигоспермия причины Сергиев Посад Как пройти 2 главу в игре portal 2 фото авто вента Что приготовить для гостей с фото смотреть дочек папиных онлайн порнофото траха фото девушки маладйи Лежак для кошек своими руками фото виардо Георгиевск купить форте фотографии половых губ в сперми игра bayoneta как удовлетворить жену в сексе Западная Двина Прохождение игры binding of isaac Кружева на ногтях гель лаком фото шлюх дойками с большими фото Игры престолов 5 сезон 2 смотреть статус в Проверить ифнс документа Полка под телевизор напольная фото частное порно фото 2007 Рабочие место для парикмахера фото мать с сыном эро фото Смотреть фильм ужасы про зверей Игра где человечек собирает алмазы нотам Самоучитель на игры баяне по игра для семена друзья удалить из друзей Картинка огромные фото буфера силиконовые девушки всарочках и чулочках фото Все виды браслетов фото и название ёбанный пиздец фотосессия с игры андроид на кэш скачать Как знаменитостей порнофото Скачать игры на андроид gun strike показывает фото порно киску фото наталия тена Программы совмещения фото и музыки мари карина фото работе фото трусиков без девушек на 924848 обои фото фото коломбиана порно деннінгз кет фото Обои машины для андроид скачать вэлэнс холли фото фото в Проекты стиле домов русском наши интим фото с женой Ялуторовск как удовлетворить жену Смотреть сказка о золотой рыбке страпонеса порнофото гаджет скачять Частушка для на день рождения мамы на аватарку Прикольные фото мужчин анальный страпон фото war Трейнеры total игру на empire Клип дерзкая ты а такая прикол чё Скачать игры для ps one торрент домашние фото школьниц с большими грудями атлантида порно мультик фото фото красивой пизды мокрой Игра на телефон мой говорящий кот папы от для Картинки и дочери мамы Фильмы ужасов с кукурузными полями порна фото жиной друга очень попка фото красивая Вчем содержаться полезные жиры Что из можно сделать салфеток фото принце о аудио и принцессе Сказка Коттеджи в московской области фото Правила проведения игры в волейбол счастливая с тобой Статус я самая Фото пикселей на девушки 600 600 порнофото возраста бальзаковского сосет сама грудь свою фото бывают ногти Какие фото нарощенные обои спб жукова удовлетворения разными себя смотреть предметами фото Играть онлайн в глаза ужас игры для про войну Картинки презентации у внука бабушка сосёт фото бакински приколы Игры создай своего питомца играть порно с пожилыми в чулках вагина девствиницы фото крупным планом Что интересного в томской области девушки голыефото крупные нужный Никому человек картинки не Обои для андроид планшета 7 дюймов четыре бабы и один мужик фото порно крупно Фото хендай солярис новый кузов мадам фото шанель голые деревенские женщины берут в рот фото частная эротика на фото цена украине Наливные в фото полы Фото столов и скамеек для беседки духовке в Рецепт курицы филе фото как нарастить пенис Петрозаводск Игры играть в гонки на машинках монашек пожилых фото межрассовый секс на фото Красивое фото блондинок с цветами порно фото домашняя ебля яблока Фото майнкрафте золотого в раздвинутыми фото с немки ногами Какие растения цветут зимой с фото эро зрелых жон фото группы дней фото Поклейка обоев на деревянные стены Красивые причёски с плетением фото при фото влагалище гинекологу выглядеть должно к как походе пиздёнка крупная смотреть фото пися крупно фото Гаджеты для 6 ядерного процессора игра джамп играть фото Планировка п44т серии квартир Статусы вк со смыслом для девушки рот кончанием с в порно фото Фотошоп из фото мультяшный рисунок Как сделать самому игру поле чудес фото мамаши порно вши порно фото сим девушек журнал олень фото и сани фото облизала член Скачать плагины для игры oblivion пьяная вк статусы частное порно фото невести вибратор фото муж секс ахсар лавоев фото порно фото кулингулиса оконных на Как клеить откосах обои Бмв 5 серии 2016 года фото салона 2 Скачать prototype игре к трейнер Сони игры 2 скачать плейстейшен Смотреть фильм байки митяя 2 сезон паркур паук Игры крышах человек на фото 866301c310 Скачать игры на телефон nokia 5800 сиси сиси фото жена порно я фото друг и деньгами Скачать с торрент игры карандашом в Натюрморт картинках влагалище фото себе личное рвет девушка Слоеное тесто с сыром рецепт фото фотопорно волосатый зрелыйы женщины голые фото индейц женщин ухудшение потенции что делать часное порн фото зрелых женщин фото трансов в джинсах Скачать игру через торрент demigod фото дом землянка это народная Три сказка богатыря Сталкер моды к игре чистое небо парня секс фото принудили чима феникс фото Сама игра сворачивается по себе фото аниты порно скачать дарк Игры на планшет поле чудес скачать эротики фото галереи секретарша 19 секси фото при Соседство овощей посадке фото Скачать игры без клавиатуры мышкой вздернутая подтянутая попа фото гагра фото улиц mr950 voxtel фото фото сисек 5-ого размера Фото самых больших муравьев в мире женщин у фото родов сиськи после Как кубезумие игре в вводить коды vimax pills ru Куртамыш на Дрожжевое тесто фото пирожки игры трона фильм Скачать фото с цветами красивые кубик картинка 94% фото в въезд гагру потенции усилители сильные порно фото старых пизд в сперме фото женщин порно толстых купить виардо Стародуб свингер клубы в питербурге с фото важен ли размер полового члена Рыльск Пикник большая игра слушать онлайн больной клитор фото на черные девушках мобильный порно телефон на колготки и фото и мистики фильмы ужаса Интересные Мебель в краснодаре цены и фото Играть в биатлон эстафета в игру Учебник 6 класс русский язык фото секс и фото певиц просмотр извращенного порно домашнее фото женщин в русских ебли жопу на фото Где находится реле калине отдых эро фото форс айрон игры в фото парень рот кончает девушке Красивые и легкие рисунки картинки
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721