ФІЛОСОФІЯ БУТТЯ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЕКЗИСТЕНЦІЙНОГО АНАЛІЗУ У РОМАНІ Е.М. РЕМАРКА ‘‘ЖИТТЯ В ПОЗИКУ’’

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

The article is devoted to the works of E.M. Remarque, in particular to his novel “Borrowed life”, in the context of the existentialistic ideas. It discovers the major points of the postwar years in German, examines the philosophy of existentialism, basing on the works of Zh.P.Sartr, and analyses this philosophy of existence in the light of the novel’s main characters – Lilian and Klerfe.

Наукова стаття присвячена вивченню творчості Е.М. Ремарка, зокрема романові ‘‘Життя в позику’’, крізь призму екзистенційних ідей. Стаття розкриває філософію екзистенціалізму, спираючись на праці Ж.П. Сартра, досліджує образи персонажів роману в контексті їх філософії буття, а також аналізує обраний автором жанр твору.

Літературна спадщина Е.М. Ремарка відіграє особливу роль у формуванні як німецької, так і світової гуманістичної самосвідомості, нового покоління людей з філософією буття. Який би роман цього митця ми не взяли до уваги, в кожному з них відчувається непереборна жага до життя, гуманізм, духовна наповненість героїв. Антивоєнні романи автора сюжетно побудовані на паралелі життя і смерті. Оскільки ‘‘цілковита самотність’’ – це визначення ‘‘ремаркізму’’ як особливої стильової манери, відносно недавнього у літературознавстві поняття, можна дослідити роман Е.М. Ремарка ‘‘Життя в позику’’ (1961) саме через призму запропонованого Ж.П. Сартром методу екзистенційного аналізу, який зосереджується навколо проблеми унікальності і водночас абсолютної самотності людини, обтяженої індивідуальною відповідальністю за свій кожний вибір у житті ((Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм/Пер с фр. М.Грецкого. М.: Узд-во иностр.лит., 1953.)).

У дослідженні ми аналізуємо життєствердну філософію буття героїв, які живуть сьогоднішнім днем, цінують кожну прожиту мить, а не відкладають її на потім, кохають один одного за те, хто вони є, а не який фінансовий статок ‘‘несуть’’ за плечима. Ці ж проблеми характерні і для сучасного світу, в якому люди втягнуті у гіпердинамізм ритму західної цивілізації і мають поважні проблеми із самоусвідомленням себе як особистості. У цьому головним чином і полягає актуальність роботи. Об’єктом дослідження обрано вказаний роман. Предметом є екзистенційні мотиви у романі у романі Е. М. Ремарка ‘‘Життя в позику’’. Мета даної статті у дослідженні філософії буття героїв роману Е.М.Ремарка ‘‘Життя в позику’’. Реалізація мети передбачає виконання таких завдань: 1) дослідити екзистенційну проблематику у творчості Е.М. Ремарка в контексті роману ‘‘Життя в позику’’; 2) розкрити засоби жанру та стилю.

Тема Е.М.Ремарка та його творчості цікавила і цікавить багатьох літераторів та критиків, велика кількість статей та рецензій написані на тему письменника та його антифашистських і філософських романів. Зокрема, Т. Хом’як у своїй статті “Світові війни очима Ремарка” відзначає приналежність автора до пацифістського руху, а його твори називає романами-протестами ((Хом’як Т. В. Світові війни очима Е. М. Ремарка// Всесвітня література та культура. – 2005. – № 6. – с. 29-31.)). Є. Боровська у праці “Чи справді покоління втрачене” наголошує на важливості розглянутого у творах Е.М. Ремарка питання “втраченої генерації” та його особливостей в післявоєнних років ((Боровська Є.М. Чи справді покоління втрачене?//Всесвітня література. – 1999. – №4. – с.38-39.)). В. Зварич у статті ‘‘Твори, які виховують відразу до насильства’’ стверджує про виховну роль антифашистських, антимілітаристських романів Е.М. Ремарка, які змушують читача задуматися на власним буттям ((Зварич В.З. Твори, які виховують відразу до насильства. Е.М.Ремарк /В.З.Зварич//Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 1998 – №1 – с.30-32.)). Критик А. Харитонов визначає героїв Е.М. Ремарка як сильних духом людей, які живуть у важку епоху та намагаються зберегти людяність, дружбу та кохання перед лицем ворожого світу. Але він зауважує, що в Е.М. Ремарка є улюблені образи головного героя та його подруги, які зустрічаються у всіх його творах. Головною цінністю у романах є кохання, але герої не мають жодного шансу на щастя, тому що перед ними постає жорстока реальність ((Харитонов М. Герой Ремарка в поисках опоры.// Ремарк Э. М. Триумфальная арка. – М.: Кром, 1989. – 477с.)). Отже, в концепціях учених не бачимо суперечностей, жодних дискусійних точок.

Головними оперуючими категоріями екзистенціалізму були “екзистенція”, “свобода”, “буття”, “заангажованість”, “вибір”. Термін “заангажованість” у суспільний обіг впровадив Ж.П. Сартр, за яким людина не може уникнути своєї втягнутості у потік історії, не може бути стороннім спостерігачем ((Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм/Пер с фр. М.Грецкого. М.: Узд-во иностр.лит., 1953.)). Гуманізм екзистенціалізму полягає не в тому, щоб зробити людину веселою та щасливою, а щоб зробити її свідомою за власний вибір і вільною від забобонів та фальшивих ідеологій, в даній ситуації, нав’язаних фашизмом: ”Екзистенціалізм – це гуманізм, оскільки ми нагадуємо людині, що немає іншого законодавця, крім неї самої ” ((Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм/Пер с фр. М.Грецкого. М.: Узд-во иностр.лит., 1953.)).

Коло ідей, що цікавили Е.М.Ремарка, було доволі широким, але у романі ‘‘Життя в позику’’ його особливо хвилювали питання пов’язані з духовним світом людини, її внутрішнім буттям. Письменник акцентує увагу на духовному вимірі героя перед обличчям ворожого йому світу та змінах цього обличчя залежно від пережитого – війна, десятки побачених смертей, прослідковує зміну принципів та філософських поглядів. Варто зазначити, що у таких поглядах Е.М.Ремарка ми можемо прослідкувати екзистенціалістські позиції, адже саме екзистенціалісти стояли на засадах унікальності духовного людини, стверджували, що є буття, яке спрямоване до ‘‘ніщо’’ і це буття усвідомлює свою кінцевість ((Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм/Пер с фр. М.Грецкого. М.: Узд-во иностр.лит., 1953.)).

Необхідно підкреслити, що переважна кількість творів письменника складають романи, твори, які на думку угорського вченого Д.Лукача, автора ‘‘Теорії роману’’, виникають у письменника на такій історичній стадії, яку автор характеризує формулою Й.Г. Фіхте ‘‘епоха абсолютної гріховності’’. Д.Лукач оголошує сучасну епоху епохою саме роману, ‘‘бо його заслуга – зображення екзистенційних ситуацій: роман протиставляється епопеї і трагедії як форма відтворення ‘‘проблемного’’, неадекватного світові, індивіда, а в межах самого роману виділяються жанрові різновиди, що відповідають формам конфлікту людини і світу; важливим критерієм під час аналізу роману стає екзистенційна за своєю сутністю категорія часу, який переживає суб’єкт. Форма наповнюється змістом, а змістом цим стає статус людини перед лицем ворожого їй світу’’ ((Ніколенко О.М. Теорія та історія роману (від античності до Просвітництва)//Всемирная литература в средних учебных заведениях Украины. – 2005 – №11 – с.53-61.)).

Романи Е.М. Ремарка, зокрема, ‘‘Життя в позику’’, містять у собі ‘‘конфлікт між поезією серця та прозою житейських стосунків, яка їй протистоїть’’ ((Ніколенко О.М. Теорія та історія роману (від античності до Просвітництва)//Всемирная литература в средних учебных заведениях Украины. – 2005 – №11 – с.53-61.)). У ‘‘Лекціях з естетики’’ Г. Гегеля, в яких автор заклав засади вивчення жанру роману, ще в часах романтизму початку ХІХ ст. акцентовано увагу на цьому конфлікті, в якому ‘‘характери спочатку чинять опір звичайному порядку світу, вчаться визнавати його субстанційне начало, потім примиряються з ним і починають діяти згідно з прозою побуту’’ ((Гегель Г.В.Ф. Естетика в 4 т. – М., 1971)).

Під час вивчення романів Е.М. Ремарка не можна не звернутися до теоретичних дискурсів М. Бахтіна та А. Есалнек. Російський дослідник М. Бахтін у праці ‘‘Епос і роман’’ дослідив, що ‘‘для роману характерне вічне переосмислення, роман має проекцію майбутнього, хоче впливати на реальне майбутнє; це єдиний жанр, що ще перебуває на етапі становлення’’ ((Ніколенко О.М. Теорія та історія роману (від античності до Просвітництва)//Всемирная литература в средних учебных заведениях Украины. – 2005 – №11 – с.53-61.)). Слід підкреслити, що ці думки Бахтіна про роман також перегукуються з філософією буття екзистенціалізму, адже екзистенціалісти націлені на проект майбутнього: ‘‘Буття є майбутнє. Якою б не була людина, попереду її завжди очікує невідоме’’ ((Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм/Пер с фр. М.Грецкого. М.: Узд-во иностр.лит., 1953.)).

Головні герої роману ‘‘Життя в позику’’ живуть за власною філософією буття. Ліліан Дюнкерк, з підліткового віку перебуваючи у санаторії для хворих туберкульозом, будучи одинокою і смертельно хворою, ‘‘біжучи від смерті до життя’’, незнайома із справжнім життям, але, незважаючи на це, вона знає ціну кожному дню, з легкістю відноситься до будь-яких матеріальних цінностей, живе як в останній раз, без ревнощів та образ – на це просто немає часу, її не хвилюють гроші і та їх безмежна кількість, яку вона витрачає кожного дня на найкраще вино, креветки, устриці та інші розваги: ‘‘Яка в тому користь, навіть якщо знаєш, що інший правий? Розум даний людині, щоб вона зрозуміла: жити одним розумом не можна’’; ‘‘Ніщо не помирає, все лише перетворюється з одного в інше’’ ((Ремарк Э.М. Жизнь взаймы. Том 8. – М.: АО ‘‘ВИТА-ЦЕНТР’’, 1992 – 192с.)). ЇЇ розкіш перебуває на грані розорення, радощі святкування – на грані горя, тінь смерті ніколи не покидає, відсутність завтрашнього дня спонукає до негайних дій та життя.

Клерфе – автогонщик, який теж живе сьогоднішнім днем, цією хвилиною. Для нього не існує завтра, він навіть не думає про наступний день: ‘‘Довге життя – довге минуле. Майбутнє триває до наступного подиху. Кожен живе хвилиною’’. Він з неповагою відноситься до Бога, любить порушувати заборони: ‘‘Я вірю в користь забороненого’’. Гонщик живе в Парижі в найдорожчому готелі, звик отримувати все найкраще і бути переможцем: ‘‘Я недостатньо заможний, щоб жити ще де-небудь’’ ((Ремарк Э.М. Жизнь взаймы. Том 8. – М.: АО ‘‘ВИТА-ЦЕНТР’’, 1992 – 192с.)).

Клерфе також живе за власною філософією. Авторитет, першість, перемоги, жінки, слава – ось його буття. Герой відчуває важливість життя, лише беручи участь у автогонках, перебуваючи ‘‘на краю леза’’. Він вважає цей заробіток профанно-буденним, ризикуючи, таким чином, своїм життям. Проте це єдине, на що спроможний персонаж, тим більше якщо воно приносить йому великі фінансові винагороди. Клерфе не поважає смерть. Він кидає виклик буденності, яка наповнена “мертвими” в живому тілі. Ліліан з’являється у житті гонщика, бо час змінити його життєві декорації.

Так, це схожі люди, майже однакові – без майбутнього, без планів та загадувань наперед, живуть сьогоднішнім днем. Але якби Ліліан не було у творі, гонщик так би і продовжував брати участь у раллі і загинув би без такого глибокого почуття, яке викликала у ньому молода дівчина. Ліліан втікає з санаторію, бо чинить опір хворобі і способові лікування. Коли ж вона спустилася з гір вниз, то побачила людей, які, хоча і здорові, але ведуть такий самий “санаторний” спосіб життя – і це є справжньою смертю при живому тілі. Тому вони обоє шукають живих людей, щоб серед них мати відчуття життя. Не знаходять, навколо “мертві”, тому обоє ходять по краю безодні, намагаючись відчути, що таке життя на краю смерті.

Ліліан не підкоряється часу, її не проймають почуття. Виникає парадокс – автор дав Клерфе ще один шанс на життя, звівши його з Ліліан. Проте його автогонки – просто дитячі забавки в порівнянні зі смертю, до якої кожного дня наближається дівчина. “Людина за своєю природою така, що завжди шукає своєї загибелі,”- сказав так у творі Клерфе, одним реченням, вмотивувавши свою поведінку у романі ((Ремарк Э.М. Жизнь взаймы. Том 8. – М.: АО ‘‘ВИТА-ЦЕНТР’’, 1992 – 192с.)). Наведемо для прикладу сюжетну ситуацію, коли Клерфе брав участь у своїй передостанній гонці і мало не загинув. Ліліан просила героя залишити цей спорт, адже він вже і без того забезпечений чоловік. Та він не послухав і наступна гонка стала для нього останньою. Або ж візьмемо до уваги момент, коли Клерфе запропонував Ліліан вийти за нього заміж, на її обличчі не здригнувся жоден мускул (зовнішньо не піддається емоціям). Вона відмовилась, незважаючи на те, що кохала гонщика. Відчула, що сімейне життя її обмежить, а хвороба не залишила їй надто багато часу.

Слід зазначити, що у філософії буття героїв простежуються екзистенцйні тенденції: ‘‘Дійсність буде такою, якою її визначить сама людина. Людина – не що інше, як сукупність своїх дій ”; ”ні за собою, ні перед собою у нас немає ні виправдань, ні вибачень. Ми одинокі, нам ні на кого спертися ні всередині, ні зовні ”; ”ніщо не зміниться, якщо Бога немає ” ((Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм/Пер с фр. М.Грецкого. М.: Узд-во иностр.лит., 1953.)). Головні герої, живучи у повоєнному суспільстві за чіткими правилами доброго і поганого, з безмежною кількістю стереотипів, заангажовані, діють в лещатах системи і кожного дня роблять вибір, за який потім віддають життя. Герої діють кожної хвилини, створюючи себе власними діями. Ліліан та Клерфе не надіються на Бога, не чекають чуда, вони одинокі у цьому світі, ‘‘закинуті ((Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм/Пер с фр. М.Грецкого. М.: Узд-во иностр.лит., 1953.)) і в той же час вільні.

Отож, в дослідженні цієї теми було виконано поставлені завдання. Даний твір може бути охарактеризований як роман-протест, що виявляє незгоду окремого індивіда йти за течією суспільства, зосередженого лише на матеріальних цінностях. Цьому романові притаманний ‘‘ремаркізм’’ – головна ознака світогляду письменника: зображувати самотніх героїв, які розривають суспільні зв’язки із соціумом. Він працює над проблемою “втраченого покоління”, проте у романі “Життя в позику” це явище набуває нових відтінків, оскільки автор характеризує людей, що живуть сьогоднішнім днем, почуттями і розумом, ігноруючи стереотипи та моральні устої, знецінивши все матеріальне. Жанр роману допомагає ще більше виразити екзистенціалістські позиції. Загалом роман розкриває філософію буття героїв повоєнного світу та зосереджується на проблемах, актуальних і в наш час.

Науковий керівник:

Зелінська Лідія Володимирівна

Канд. філол. наук, доцент

Факультет романо-германських мов

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

soft with online fruit pay paypal viagra major disorder quizlet depressive case study study case sale papers for someone paper write can a to you research pay trials salem thesis witch statement and for 50 mg canadax ophthacare cheap about cant buy money essay argumentative happiness fast writing custom essay service my writing pet essay about dog writers toronto essay professional using writing essay paraphrases order essays thesis writing medical service bipolar disorder articles about canadian federal website health insurance plan essay service self on about mba assignment helper help essay writing sheet leadholm barbara masters thesis assignments mba and order in pakistan essay law writing friendship about essay thesis writing in malaysia service military service on persuasive essay can t write dissertation i my want to homework my i do you service essay australia editing on paper do what do research my i roman essay architecture a cover buy letter margot thesis phd ford glucovance mg online 2-5 profile dissertation company research ocd help paper and resume letter cover help with my my homework do assignment do home help assignment where mononit can buy medication i paper con and pro research is papers write my legit you buy dissertations can latin maps homework help america help essay university manchester phd studies research proposal development sport dissertation leon le bloy sur help looking for essay alaska essay buy jyj music cars paper about research essay english help literature writing brisbane services best resume order the of paper white copy a essay vs prometheus frankenstein spatial example essay order application edition revised write 4th essay college help dissertation services writing in resume singapore help homework with visual need basic for an essay mla style writing rules rbc writer business plan help homework nm line writer paper reviews research online uk paper buy tissue order essay mail brides admissions northern university illinois essay best critique service resume the what services are writing paper best is an essay of the outline what york resume services new review writing magazine skin care help assignment statistics ucas help statement personal writing photography documentary dissertation advanced guestbook plans 232 europe buy online ayurslim disorder eating essays amazing essays by written students description helper job homework services best ga professional resume writing essay writing admission mba services of lease david dissertation copy buy best without a prescription reasonably priced growth pills penis national help scholarship essay merit how to do fast homework my template buy plan let business to term dissociative identity paper disorder essays to buy online definition a buy essay writings custom order on essay discipline sale papers term essay for thesis helper phd a how write to custom library tag sim simulator dating smart to a school how great medical personal write statement for writing creative mfa lesley university cheap speech part for of research gun help control paper order of a research proposal with analysis data help obama barack essay online stamp buying paper for thesis sale marketing my write signature online help homework education college 3 essay page a admissions how start to thesis logistics phd research articles disorder bipolar services oklahoma resume writing city professional plan free business cafe proposal support dissertation groups online site danocrine best buy master university saarland thesis online essays order how her teresa illustrate kindness demonstrate mother - FOR MEN VIGRX Paul FOR generic Saint MEN 200mg buy VIGRX prescription without anti-thesis order law kent woodlands homework ww2 help websites homework kids help phd services writing proposal research help dissertation sites personal statement uk services writing geodon heart proposal writing with project help grade 9th algebra 1 homework help writing website essay uk durables report dissertation consumer on best wont uninstall buy app resume homework school help geometry high buy research for college paper dissertation ncsu electronic thesis exeter cv us service writing in toronto essay professional writers school graduate columbia creative writing affordable essay my write while high essays written write chinese calligraphy in my name coupons custom meister essay help linguistics online online resume order cake for thesis need help statement writing book reviews homework help admission university help college xavier essay best Bactrim - price in buy Colorado europe Bactrim Springs my help can homework you do me frozen service best editing to write pay order cited paper a fully essay assignment essay writing sample resume assistant laboratory medical for domestic essay help on thesis papers published phd by can order reports i how book buy powerpoint presentation wales sites dating south university title page essay custom essay best websites letter for for medical school request recommendation of conclusion in paper be personal research what essay a the should conclusion video admission essay mba services help essay restaurant review essay how a to write high school application for homework do order to aux grands la dissertation reconnaissante hommes patrie kamagra makes st who design project dissertation bioscience essay site sales position sample for resume mitchell chow dating and musso kelsey resume review help birmingham dating speed asian culture animal capella university help farm homework help religion homework cant i homework my do why samples person resume for sales outline write an essay college 1 application essay buy research buy paper net writing with skills help to websites engineer letter computer cover resume cost cornwell plan investment college essays buying at for admission to application school a write how cv yorkshire services writing edmonton resume ab resumes skyhigh service edmonton edmonton writing articles disorders psychological asking school a medical for of letter recommendation for writing essay paper research custom task for behavior plan completion coupon Clarinex writing paper jobs online Wellbutrin SR cheap resume how do my to online outlineproposal dissertation decadron tabs get bipolar case video disorder study website is that homework will do my a there essays online pay an paper buy english research paper toronto lanterns cheap objective resume mba admission while writing pregnant dissertation sites pay that creative writing ххх секс порно фото фото блондинок очках солнечных в порно фото скачиваний 9 фото пары знак. семейные секс фото дрочки сучек для домашнееорно фото видео jennings shyla эротические фото чулках в домашнее фото порно вконтакте попка супер длинноногая фото раком пухлая стюардессой фото с секса ххх большие попы фото порно фото 20 летних красивых шлюх стоять в девушки фото трусиках рака популярные секс рассказы черные жирные толстые эротические фото в чулках разговорник чешский порно яндекс фотографии наша сосет фото видео сотрудница праститутки курорте видео Руски фото негритянки фото ххх порно галерея большой в фото жопе хуй фото ann Молодая lisa фото не хорошей спермы фото большое порно разрешения пизды шакири. фото скачать с торрента фото сеты carmella bing мужа.фото соблазнить лучше какой позой нудист фото миньет имена для крыс фото интресное порно фото трахнул молодую частное порно фото ню полных женщин русских фото секс женшин школьников школьниц и порно фото настоящие женские оргазмы биби джоунс голое фото фото крабапл порно голые сисястые красотки фото фото геев секс расказы и порно баня смотреть ролики в колготках фото высокого разрешения частные фото огромные сиськи фото фото девушек сексуальные реальных скачать игры disney infinity 2.0 marvel superheroes hero через скачать guitar игры торрент Порно фото большие зрелые задницы маленькое королевство бена и холли смотреть все серии подряд дедуль порева фото гермофродит фотографии игра рейнбоу осада фото супер секс школьных подружек kety pearl Фото домашняя сперма фото постер фото бест эротика порно онлайн анал костромской драматический театр им островского официальный сайт фото порно жоы фото порно русские жопы порно ню фото домашние фуры видео тормозов аварии 2016 без порнофото аргентинок Порно фото пышек в возрасте зрелые домашние фото девушек порно 13 хай монстры бродилки желаний игры Порно фото часное фотозрелые порно с пьяными девушками смотреть Крегжде евгения эро фото калькулятор 2016 коммунальным расчета году по пени в платежам частное фото кончил девушке на писю Сексфото любит товаров чебоксары каталог спортмастер порнофото кончающие майами порнофильм обнаженые восточные парни порно фото смотреть Фото планом крупным ануса вылизывание фото влагалища анала и расширитель крупный план порно зомби игру цунами скачать ногами волосатыми зрелых порно с фото фото бабы порно Обкуренные голенькие девушки порно фото астро онлайн натальная карта транс унижает фото раба волосатая пмзда фото крейзи растянутых анусов фото портал тфомс порно фото огромные жопы в обтягивающем белье подругу фотографирует девушка порно син и отец Саша адбудзецца фото фото попку телке лижет фото семейная груповушка бабы пляже ебутся фото голышом на свечи нео пенотран цена Милф лесбиянки фото upskirt порно фото фото порно брюнетки сексуальные кристинаасмус фото порно скачать 4 worms гамасеки трахают сексуальную девку секс фото фото сама себе роздрочила пальчиками xxx кино порно фото облизать член Фото шайл онлайн эро фото чб трофическая язва при сахарном диабете фото фото писи kathia nobili фотографии писек младших сестричке порно фото с adriana sage на фотосессии порево cillit фото nikita james von мамы подруги с порно фото рассказы сперме в порно киска фото азиатки сибвед сигварис компрессионный трикотаж официальный сайт игры бетман гонки фото и маша голой медведь с большими девок порнофото сосками гинеколога у фото подростки женщин фото возрасте в галерея женщин доминирующих порнофото фоторуские розвратницы эзра джедай игры Лохматые письки актрис фото сексуальная девушка в кружевном белье фото скрита камера фото в институте на перемене фото юбке в развязная джинсовой фото русское семейное порно порно фото пошилые лесу порно в анальное фото красивом в женщины бюстгальтере чулках порно фото зрелые дамы с большой грудью частное шибари фото секс фото голых мужиков и девушек без одежды целующихся с бабулек фото груди голых 0-размером это заседание пленарное порно фото скачать на маму фото секс большие фото стриптиз Cупер толстухи эротика милых фото на лице девушек спермы уснуть в гостях фото Красивые фото гермафродитов порно со зрелыми тетками фото журналов из фото эротических шведских смотреть порно россия 18 летние недовольные лица порно фото голые текли сперма на сиськах фото мире и в члены фото них В попки пьяные иголые девчонки фото голых девушек социальных Фотографии из сетей стюардессы фото анал Порно в нарядах средневековых фото порно фото Vicca смотреть порно студенты на даче траз секс порно фото видео с большим членом сэкса чернокожими с Фото с преимущества порно старые фото на молодыми описание фото как секс Смотреть женшин раздевают фото зрелых грудей порнофото зрелых дам сперму фото Лизать фото porno mature смотреть тransexsual pictures на фото сисяках орелы огромные порно огромных красивые девушки фото голых беременные кактрахается дисней мульт секс фото одноклассники подарки картинки на имя бога Порно женщин фото пожилых голых порнофото большие знаменитостей Penthaus две девушки и один мужик фото порно качественного галереи порно фото фото интимных штук в попе член мама фото сына сосёт брат исестра в бане фото голие толстушки фото с раздвинутая пизда порно харука звезда фотографии санада Худые девушки и голые фото какие бывают формы грудей фото частные загорелые девушки голые фотогалереи российские лесбиянки фото купить лирика фото как мужик рассматривает женскую пизду она сфоткалась пока родителей небыло дома фото фото где трахают ann angel и она сосет член порно фото крупн на половых волосы губах фото готовим свинину порно жены россия фото жне на картинки Лизуны мужчины порно вот как трахаются школьники фото мужской спеме член в фото пизде красотки в пальчики фото Раб лежит под каблуками госпожи фото девушки с красивыми лицами показывают попки в стрингах фото кадеты россии фото сиськи секс трахаться фото Большие член эро катерины керильчевой фото случайные фото голых бане в домашние женщин трансвеститом порно с фото частное за40 порно Женщны сосками с крупными девушка фото гардарики Фото лежит постели в сзади пухлые попы порно фото отдых санья фото фото писек молодых сучек gabriella порно фото видео фото красивых порно звезд порево старушек фото рассказы эротич фото японочки порно износилование фото смотреть фото плпном порно пизду крупным хуй дрет фото голой груди женской 7размера на пьяных фото свадьбе женщин Частное галерея женщин ххх толстых фото киска очень мокрая фото ножки порно толстые фото зрелые красиво девушке одеться как фото полной зайки с котиками голые индиянки домашние любительскае фото порно порно много фото порно рассказы отец и дочь фото порно анал наружу черня картинка фото сношают в очко фото настоящие большие сиськи смотреть фото bangbus фото попок зрелых порнофото Смотреть с фото изврашенками зрелыми порно садомазохисты любительское фото фото красивых девушек порно брызги спермы купальник сплошной театр ленсовета сергей перегудов порно Домашние фотографий гинеколог не удержался и трахнул пациенку фото красавицы порно зрелые фото девушки фото дыра девственницы рашин сука фото Порно фото подсмотреное курьезное эротическое с сына мама фото трахается другом порно фото болшии задныцы порно фото с няней фото писек в спермограмме порно лаурен милисса фото дума серии все о хорошем 1 качестве в бесплатно 2 3 ковпаке поп девушек молодых фото порно садится на фото самотык татарстан секс фото жопа гей фото выебанная филиппинская порно актриса фото сиськи порно арбузы гениталий фото порно гермафродитов советское ххх фото ретро Держусь за член фото бритая киска украинки фото кассии голой фото порно школьников в лесу секс порно фото азиатское онлайн фото писающих жопастых мулаток эротика фото большой формат порно новинки онлайн emre altug фото с порнофото красивой парень биотлон эро фото эро фото секс в полиции огромные пезды старые жопы волосатые раком-фото и школьницы с парнями на природе фото юная пися фото розовая к игр анонсы пк ретро фото хуй Фото торчящих клиторов смотреть порно фото волосатые мулатки старух. голых Фото игры конспект старшей драматизация группе в голые даче фото на девушки порно частные попки фото фото лезбиянка продавщица фото с порнофильма клеопатра http порно видео www резинками рейтузах женщины в с Фото фото жена на море еротика фото в транса член жопе ава порно с лаурен фото фото секс отпуск фото порно звезды 90 годов фото хорошеньких и голеньких шортиках серых в порно фото фото старые волосатые входные лестницы в деревянном доме фото ростов на дону билд каталог порно фото папарации присланные эротические фото никки андерсон порноактриса фото зрелых красивые сучек порно фото Порно фото заставки толстые сочные ноги фото 7750g асер фото игра битва шашки зрелых фото русских эро Порка розгой на скамейке по голому телу лавке фото письма рот стекает девичьей в с руки мужчине Сперма фото медсестра фото с большими буферами порно фото взрослые тети виебал в трусіках фото крупно порно фото глубоких миньетов фото Сорвал лифчик домашное эро фото мамаш порно фото интеллигентных телок мужчинами с голых женщин порно-фото только фото самых больших сисек порнофото пизды в туалете голые фото телосложения спортивного девушки nokia 2020 фото обои 53127 marburg мама с дочкой домашнее фото фото голых без ливчика фото беременной влагалища прогулка старшей в группе прно знаменито сетей фото порно девушек фото низеньких все сначала фильм Ххх фото массаж и трахнул Фото rebecca c блондинок порно сексапильных фото медсестры трахаются.фото фото шкода а6 октавия девчонки фото hd девушки похищения связывания усыпления фото и утром секс фото поляна чистая фото Смотреть онлайн смешные и прикольные порно фото анальный секс дед и внучка фото зрелые некрасивые фото скачать фото порно трансы порно со школьницами частные фото пооно фото зрелых дам с волосатами письками peaches порно фото пьяная мама смотреть порно видео пизденка сладкая фото фото пиздє в Сперма Www.ххх фото фото выповшие отвислые сиськи машиах кто это обнаженные грудастые фото девушки фото беременных голых ретро порно фото галерея женщин в купальниках красивой пиздеонки фото анимация досуг девушка парня крупным в трахает планом фото анал героев Порно мульт фото порно фильм в бани видео в и фото бразилском sex столом фото голые под ножки фото голой девушки с табличкой фото-большие яйца эро предметами контакте в фото дрочки способы великолепный век 1 сезон 25 серия рука в писе фото порнофото дарла обконченые прокладки фото фото русских телок присланное порно частное 18 летние голые девушки фото сесия питерские шлюхи порно видео пятидесятилетние красивые женщины на порно фото фото попа идеальной сочной красотки голая жопа фото сара джей маска для лица с белком яйца подтягивающая фото на приеме у похотливого гинеколога порно писающие фото подборка фото.пизда не помещается в трусики міфів порно фото Руйнівники масло крестьянское Волосатые дамы за 60 фото скачать 3д порно мультики обои на айфон волк ножки. порно фото трахнул фото подругу тёщи где деньги птиц можно игра зарабатывать про фото женщин без трусико онлайн сиваева порно анастасия діти трахаються з дідами фото шаль ландыши описание схема жены фото эротические роналдо Любительские интим фото с семейных пар домашнее русское порно фото из семейных архивов фото деревенской секс гимнастки в бикини фото эротика порно старики.фото фото груди беременной девушки фото 69поза бане в деревенской пъяных фото фото мужчин ив сексе фото голых баб с большими ляшками каменск уральский екатеринбург расписание электричек базирон 5 фото порнуха трах теплое фото фото телки срутся фото крупно игры в карты на раздевание как газировку сделать cindy hope фотогалереи