Феномен громадянської журналістики на прикладі південнокорейського Інтернет-видання «OhmyNews»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглядається феномен південнокорейського Інтернет-видання «OhmyNews» як приклад громадянського засобу масової комунікації та поширення інформації. Альтернативність новинного он-лайн ресурсу полягає у можливості кожного громадянина Південної Кореї стати кореспондентом «OhmyNews». Розкривається специфіка попереднього заснування та поточної діяльності Інтернет-видання.

Стаття буде корисною для студентів факультетів журналістики, викладачів, безпосередньо журналістів, фахівців з видавничої справи та аматорів.

In the article the phenomenon of south Korean Іnternet-рublishing «Ohmynews» is examined as an example of civil mean of mass communication and distribution of information. Alternativeness on-line resource consists in possibility of every citizen of Sonth Korea to become the correspondent of «Ohmynews». The specific of previous foundation and current activity of Іnternet Publishing opens up.

The article will be useful to the students of faculties of journalism, teachers, directly journalists, specialists in publishing business and amateurs.

Усе частіше порушується проблема повязана з особливостями формування громадянської журналістики в межах багатьох держав. Особливо у разі практичної відсутності даних щодо конкретно існуючих прикладів функціонування громадянських мас-медіа. Усе більше науковців вбачають у громадянській журналістиці майбутнє. Вищевказані факти визначають теоретичну й прикладну актуальність дослідження феномену громадянської журналістики в контексті південнокорейського Інтернет-видання «OhmyNews». Тим більше, що громадянська журналістика в багатьох країнах поступово та упевнено відвойовує собі життєвий простір безпосередньої журналістики. Новизна даної статті полягає у розгляді феномену громадянської журналістики, в контексті «OhmyNews», як результату розвитку та діяльності мережевої журналістики. При великій кількості Інтернет-посилань, присвячених конкретно-прикладним аспектам громадянської журналістики, практично немає сайтів, що давали б конкретну дефініцію поняттю «громадянська журналістика» чи проводили б аналіз її особливостей.

Метою дослідження є розкриття суті громадянського Інтернет-видання «OhmyNews» як майбутньої альтернативи професійним засобам масової комунікації.

Відповідно завданнями, які стоять перед статтею, є необхідність розкриття специфіки діяльності новітнього громадянського мас-медіа, властивостей, які характерні його організаційній структурі, а також репрезентація місця «OhmyNews» на сучасному медіа просторі.

Комусь може здатися, що Південна Корея не найкращий приклад для наслідування, особливо в плані Інтернету. Азія – простір, де все інакше. Однак мало кому відомо, що саме ця країна є однією з онлайнових на земній кулі. Південну Корею досить часто називають «світовим вебократичним лідером», адже близько 70% її населення має доступ до всесвітньої павутини. Мережева журналістика розвивається з великою швидкістю, а Інтернет генерував її новий вид – громадянську Інтернет-журналістику.

«Я заснував «OhmyNews» 22 лютого 2000 року о 2:22 ночі. Це було моїм прощанням з журналістикою ХХ століття, через яку люди дивилися на світ очима домінуючих тенденцій, політичних сил та консервативних засобів масової інформації. Тепер будуть лише інтерактивні засоби масової комунікації. Можна подумати, що річ іде про блог, але це далеко не так», − розповів журналу Wired головний редактор і засновник видання «OhmyNews» О Йон Хо.

До заснування «OhmyNews» О Йон Хо працював у різних виданнях Південної Кореї. Однак становище звичайного корейського журналіста дуже схоже до українського. Рядового кореспондента хвилювало кілька речей. По-перше, помітний застій консервативної преси в країні. По-друге, пряма залежність цінності інформації від бренду видання: якщо сюжет висвітлює велика відома газета − це одразу ж стає об’єктом уваги та схвальних відгуків, якщо ж аналогічна інформація з’являється у маловідомому виданні − залишається непоміченою. О Йон Хо пересвідчився у цьому, коли взявся за висвітлення історії з американськими солдатами, які збили автомобілем корейську дівчину. Його сюжет залишився мало поміченим, однак коли за тему взялися журналісти Assosiated Press, вони отримали Пуліцерівську премію (премія, якою відзначаються найвищі досягнення в журналістиці). Після цього О Йон Хо вирішує створити власне видання, де цінність інформації залежала б не від рішення, яке приймають редактори, а від того наскільки вона цікава читачам.

Так з’явилось «OhmyNews». Коли проект стартував, в штаті працівників було лише 4 журналісти-репортери. Засновник видання поставив перед собою ціль змусити читача після, прочитання новин на його сайті, вигукнути «О, мій Боже!». Як аналог виникла назва Інтернет-газети «OhmyNews», що означає «О, мої новини!». Фінансування сайту здійснювалося не її засновником, і по сумісництву головним редактором, а простими аматорами-журналістами, які зацікавилися цією ідеєю.

Головний девіз «OhmyNews» – «Кожен громадянин може стати репортером». В унікальному експерименті справді може взяти участь кожен з відвідувачів сайту і стати оплачуваним репортером. Для цього потрібно зареєструватися на сайті OhmyNews International і надіслати статтю з поміткою «для публікації» на електронну адресу бюро MediaGuardian editor@mediaguardian.co.uk або зв’язатися за телефоном 020-3353-3857. За детальною інформацією звертатися в головний розподільний щит Гардіану 020-3353-2000.

Кількість працівників Інтернет-видання, якому нещодавно виповнилось 10 років, зросла з 4-ох до 42 тисяч. Сьогодні така кількість репортерів під керівництвом 40 редакторів і журналістів-професіоналів продукують близько 200 матеріалів в день. 80% складу яких створюють громадяни-дописувачі, 20% − штат редакції. Сьогодні ж «OhmyNews» є одним з найбільш впливових ЗМК країни з щоденною аудиторією в 2 мільйони читачів. Отож, небезпідставно ресурс був названий «найпотужнішим в світі сайтом новин всередині однієї країни».

«OhmyNews» як новинний он-лайн ресурс організований за принципом Інтернет-енциклопедії Wikipedia, з тією різницею лиш у тому, що орієнтується на новини. Інтернет-видання «OhmyNews» висвітлює традиційні теми друкованої преси: від спорту до міжнародної політики. Робота всередині редакційного колективу багато в чому нагадує газету. Єдиною відмінністю є те, що вона проходить в он-лайн режимі. Комунікація всередині редакції відбувається в зручній для всіх Інтернет-формі. Репортери в форумах обговорюють з колегами та редакторами ідеї та теми майбутніх статей. Матеріали, які надходять опрацьовуються он-лайн в порядку «живої» черги. Домінуючою мовою «OhmyNews» є корейська, міжнародною − англійська. Це дозволяє розглядати до друку статті, написані користувачами з різних частин земної кулі.

«OhmyNews» не є блогом адже ті, хто займається поширенням інформації в блогах не несуть за неї безпосередньої відповідальності на відміну від громадянського ресурсу «OhmyNews». Останній спрямовує свою діяльність на якомога більшу аудиторію читачів, тоді як блог орієнтується на невелику групу людей, які можуть бути знайомі з автором або цікавляться його думками та коментарями щодо подій у світі, фахової діяльності тощо. Для блогів характерні короткі записи тимчасової значущості. Для «OhmyNews» – матеріали, до яких неодноразово можна повернутися з точки зору актуальності, аналітичності та плюралізму. У блогах неформальне спілкування, ніхто нікого не навчає, як писати з користю для суспільства, ефективніше й ефектніше, як доносити свої думки, викликаючи широкий резонанс, як писати з урахуванням професійних правил журналістської етики. Інша справа – «OhmyNews», адже професійні кореспонденти, що працюють в громадянських ЗМК всіляко сприяють підвищенню професійних журналістських та етичних навичок дописувачів-громадян. До того ж, незважаючи на практично вільну тематику журналістських матеріалів, вони обмежуються правилами та формою подачі.

Головним критерієм, за яким повинні працювати будь-які ЗМК є об’єктивність висвітлення подій та подачі інформації. В Інтернет-виданні «OhmyNews» цей принцип діє, та досягається дещо новим для ЗМК шляхом. Читачу даної газети пропонується певна кількість матеріалів, написана репортерами-представниками різних верств населення. Безперечно, вони не позбавлені певних суб’єктивних та емоційних оцінок, які, до речі, йдуть на користь газеті. Плюралізм думок дає можливість читачам оцінити ситуацію з різних точок зору та сформувати власне ставлення щодо неї. Таким чином досягається об’єктивність Інтернет-матеріалів «OhmyNews». «Усі без винятку кореспонденти нашого сайту повинні погодитись дотримуватися кодексу етики і відмовитися від расизму та порнографії. Журналісти-громадяни пишуть статті, щоб змінити світ, а не заробити грошей. Тож повертаймось тепер на наші робочі місця робити світ кращим, а заодно і самих себе», зазначає О Йон Хо.

Громадянським журналістам корейці платять небагато. Їх гонорари складають до 20-ти доларів. Найбільший заробіток в 10 тисяч доларів отримав професор за резонансну статтю на політичну тему. У редакції «OhmyNews» є можливість переказувати гроші з рахунку на рахунок. Таким чином зацікавлені журналісти-громадяни переказували на рахунок професору по кілька доларів доти, доки назбиралась чимала сума. Однак вцілому, люди публікуються на «OhmyNews» не через гроші. Такі статті дають корейцям відчуття причетності до розвитку Кореї, її суспільства, відчуття участі в обговоренні популярних тем і належності до певної спільноти. Кожна публікація має посилання на сторінку коментарів, на якій читачі можуть залишити власні або прочитати коментарі інших користувачів та проголосувати за те схвалюють чи ні відповідну статтю.

Розмір гонорару дописувачів залежить від оцінки матеріалу редакторами за трьома категоріями: основна або «basic»; преміальна чи «bonus» та спеціальна або «special».

Зрозуміло, що не всі статті громадянських журналістів «OhmyNews», потрапляють на головну сторінку видання. В Інтернет-редакції «OhmyNews» Усі без виключення матеріали проходять попереднє редагування редакторами відділів, і лише тоді оприлюднюються на Інтернет-сторінках видання. Потім редакція «OhmyNews» обирає кращі матеріали, перевіряє наведені громадянським журналістом факти, виправляє граматичні помилки, шліфує стиль автора для кращого сприйняття читачами, додає фото та вступний текст, і тільки після цього публікує найбільш яскраві та актуальні статті на головній сторінці. Перевірка журналістських-матеріалів обов’язкова, адже система не ідеальна і досить часто бувають випадки брехні, містифікації чи прихованої реклами. Інколи репортери-громадяни потрапляють в неприємні ситуації, довіряючи неперевіреним свідченням, типу смерті Білла Гейтса. Серйозна журналістська робота штатних працівників «OhmyNews» полягає і в суттєвому доопрацюванні матеріалів журналістів-громадян. Окрім цього, редакційні кореспонденти займаються журналістськими розслідуваннями та безпосереднім висвітленням поточних подій.

Єдиною вимогою, яка висувається до кожного з дописувачів «OhmyNews» є надання реального імені кожного з репортерів. Оскільки автори разом із власником сайту поділяють авторське право та несуть відповідальність за зміст публікацій. У всьому іншому їм надається вільний вибір в розумних межах.

Успіх видання приголомшуючий. У 2002 році «OhmyNews» відіграло одну з ключових ролей в обранні ліберально налаштованого президента Ро Му Хена. «OhmyNews» став тим медіамайданчиком, навколо якого перед виборами згуртувалась корейська молодь і люди з ліберальними поглядами (так звана «Українська правда» по-корейськи). Після обрання Ро Му Хена президентом, своє перше інтерв’ю він дав саме «OhmyNews», засвідчивши таким чином свою повагу до електорату, до громадянських журналістів і корейського суспільства в цілому. Цей випадок не лише утвердив рівень Інтернет-видання в медіапросторі, а й сприяв виведенню роботи «OhmyNews» на якісно новий, практично-професійний рівень громадянської журналістики. Не дивно, що «OhmyNews» став одним із найбільш впливових ЗМІ країни. Судження про ЗМК як про четверту владу у цьому випадку є істинним.

Головний редактор «OhmyNews» не зупиняється на досягнутому. Для того, аби підвищити якість написання статей журналістами-громадянами, 24 листопада 2007 року з його ініціативи була створена «Громадянська школа журналістики». Колективний центр занять в класах з фото- та безпосередньої журналістики. Тоді як кількаденні тренінги для всіх охочих стати дописувачами в «OhmyNews» проводяться давно. Через те, що для написання статті автор повинен бути максимально справедливим та об’єктивним, чітко та логічно аргументувати свої думки і, як мінімум, знати правила орфографії та пунктуації. За поточної ситуації, «OhmyNews» виражає потребу в більш кваліфікованих кореспондентах на сайті. Таким чином редакція Інтернет-видання має на меті не лише задовольняти інформаційні запити користувачів свого сайту, а й навчити людей правильно втілювати свої думки в усну та письмову форму.

«OhmyNews» як і будь-яке видання не застраховане від банкрутства в період економічної кризи. За словами власника Інтернет-ресурсу, для ЗМК, щоб залишатися «здоровим» потрібно одержувати 50% своїх прибутків від продажу контенту чи платної підписки. О Йон Хо запропонував користувачам сайту приєднатися до добровільної системи підписки, адже незважаючи на всі зусилля з боку співробітників, «OhmyNews» і далі 70% прибутків отримує від рекламодавців. Для громадянського ЗМК – це неприпустимо.

Південнокорейський феномен громадянської Інтернет-журналістики тепер відомий всьому світові. Перейняти подібний досвід намагалось багато держав, та, на жаль, поки що безрезультатно. Однією з таких бажаючих була Японія, що мала на меті змінити культуру анонімності в японському суспільстві. 22 лютого 2006 року «OhmyNews» та японська фірма «Softbank» підписала інвестиційний контракт на суму 11 мільйонів доларів. В серпні того ж року під керівництвом відомого японського журналіста, 10 штатних журналістів та 22 дописувачів стартував японський аналог «OhmyNews». Проект громадянської Інтернет-журналістики не знайшов поширення та розуміння серед японського суспільства, а продуковані ним статті стали різким об’єктом критики. Згодом «OhmyNews» визнав, що в Японії задум потерпів поразку. І вже в червні 2008 року всіх працівників було звільнено. Повторити досягнення «OhmyNews» буде не легко. Для того, щоб в країні укоренився подібний тип мас-медіа потрібно, що у нього було міцне підґрунтя – сформоване громадянське суспільство. У період створення «OhmyNews» медіапростір у країні лишався дуже закостенілим, простору для вільних дискусій було мало. Поява Інтернет-видання, де можна вільно публікувати інформацію, спілкуватися з людьми з різних куточків Кореї, читати статті й сюжети, які, як правило, не потрапляють на сторінки традиційних медіа. Корейцям така альтернатива друкованим ЗМК сподобалась, адже останні вже тоді користувалися глибокою недовірою в молодих корейців, які як правило, були консервативним засобом впливу політичних сил на свідомість людей.

International Herald Tribune (IHT) уклала договір с південнокорейським Інтернет-сайтом OhmyNews International. Корейські фахівці розцінили це як свідчення росту авторитету громадянської журналістики. Наразі сайт є одним із найвпливовіших Інтернет-видань, тому ігнорувати його публікації не можуть дозволити собі південнокорейські політики. Тепер на сайті міжнародної газети IHT можна буде прочитати статті професійних журналістів та звичайних користувачів. Однією з особливостей «OhmyNews» є дотримання чіткої дистанції між журналістами-аматорами та професійними журналістами інших видань. Конеспонденти-громадяни горді бути громадянськими журналістами і до професіоналів ставляться з деякою прохолодою.

Станом на 2010 рік «OhmyNews» провів вже три форуми. Останній об’єднав велику кількість людей, яким цікава громадянська журналістика. В Сеул, столицю Південної Кореї, з’їхались представники США, Австралії, Індії, Пакистану, Афганістану, Росії, Китаю, Бразилії, Канади, Японії, Естонії, Індонезії, ПАР, Польщі й інших країн. Частина з них − громадянські журналісти OhmyNews International, деякі − засновники чи редактори соціальних медіа у своїх країнах.

«OhmyNews» бере курс на розвиток громадянської журналістики в усьому світі, не лише в Кореї. Проводить прес-конференції. Остання конференція тривала два дні у вигляді 8 тематичних секцій, по 4 секції кожного дня. Проходила вона у Korean Press House − хмарочосі, у якому розташовані офіси різноманітних газет, телеканалів, міжнародних медіа-корпорацій. Відкрив конференцію відеозверненням президент Кореї Ро Му Хен. Корейський лідер відзначив вагому роль «OhmyNews» у розвитку громадянського суспільства та демократії в Кореї. Далі виступав Ден Гілмор, автор книги «We the media». Професійно займаючись вивченням соціальних медіа в усьому світі, він звернув увагу на кілька фактів. На думку Гілмора, соціальні медіа здобувають дедалі більше визнання й отримують все більшу вагу у медіапросторі. Звичайні люди завдяки Інтернету, цифровим фотоапаратам, мобільним телефонам публікують в мережі дедалі більше інформації й відтягують увагу аудиторії від традиційних медіа.

Судячи з умов за яких формувалась і здобула поширення громадянська Інтернет-журналістика в Південній Кореї, вона має під собою міцне підґрунтя. На даний час в Україні його ще немає. До того ж тут його теж розумiють по-різному. Мирослав Попович стверджує, що треба розрiзняти спiльноту i суспiльство. На його думку, «суспiльство − сукупнiсть органiзацiй та iнституцiй; спiльнота − невловима цiлiснiсть, що характеризується такими туманними рисами, як «ментальнiсть», «культурно-полiтична традицiя» тощо. Громадянське суспільство − безпосереднє суспiльство, а не окреслена спiльнота».

Розмови про необхiднiсть його побудови тiльки починають циркулювати серед органів державної влади, представників ЗМІ та суспільства зокрема. З одного боку є розуміння того, що для побудови громадянського суспiльства потрiбно певним чином формувати громадську думку. ЗМК у цьому мають брати найактивнiшу участь (особливо, якщо це стосується пiднесення рiвня правової та полiтичної культури населення). З iншого боку, щоб формувати громадську думку (навiть з найблагороднішою метою), ЗМК повиннi обмежити себе в деяких свободах. Тобто має бути розуміння, що певне питання треба висвiтлювати так, а не інакше. Це дуже болісний та складний процес для мас-медіа. Бо нема гарантiї того, чи витримають вони планку, падіння якої може перетворити ЗМК у засоби масової пропаганди. Якби й була здійснена спроба повторити південнокорейський феномен громадянської Інтернет-журналістики, вона б закінчилася невдачею. Хоча позитивною стороною є те, що Україна в цьому плані не відстає від загальносвітових, а й подекуди їх випереджає. Адже у нашій державі існують подібні деякими елементами проекти, типу «ХайВей» та «Хайблоггер».

Сьогодні у світі існують кілька десятків проектів, в основі яких лежить ідея громадянської журналістики. Однак «OhmyNews» були першими і залишаються одними з найбільш успішних. Цьому йому допомагають кілька факторів. Корейське суспільство дуже відкрите, корейці люблять спілкуватися і висловлювати свою точку зору, роблять це коректно та толерантно. Більша частина корейського населення має швидкісний доступ до мережі Інтернет. Розвиткові громадянської журналістики сприяє і єдина мова, корейська, а також порівняно невелика територія держави. Інформаційний порядок денний, сюжети, які цікаві людям, загалом співпадають у різних куточках країни – все це й сприяє розвиткові та подальшому вдосконаленню громадянської Інтернет-журналістики.

Список використаних джерел та літератури:

1. Громадянське суспільство: від етики громадянина до соціального капіталу та правової держави [Електронний ресурс]: журн. «Громадянське суспільство» / О.С. Вінніков, М.Н. Лациба.– К.: Український незалежний центр політичних досліджень, 2010. – Мережа розвитку європейського права: http://www.ucipr.kiev.ua. – Громадянське суспільство

2. Журналістика [Електронний ресурс] / К.Т. Тимчишин .– К., 2007. – Громадянська журналістика: http://referat.atlant.ws. – Журналістика для тебе OhmyNews [Electronic resource]. – http://english.ohmynews.com International Korea. – 2010

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

study disorder case speech free writing assignment tips writing paper eworld masters service eyeglasses resume online order tamil meaning dissertation in grammar writing essay australia in assignment services writing on geometry practical dissertation monarquia dating definicion yahoo kit application college essay buy essay help writing questions application college with banking phd e on thesis application with essays help mba help need with term papers lovetime dating site help application college essay writing successful buy online essays for cheap generalized presentation powerpoint disorder anxiety in places bangalore junction city dating homework help 24 hours papers purchase term how to an essay online buy sale for isordil order in paper research writing services professional hampton roads resume writing online page cover representative letter sales for sample medical paper overpopulation term about help mayan homework help a essay level french service dissertation uk masters medical and billing cover coding letter examples for my english for me do essay help english lit essay term writing professional paper macpherson dating elle vitae order curriculum chronological damtp phd thesis companies freelance that proofreaders hire letter for from medical school recommendation professor author bibliography order no alphabetical graduate thesis school do services writing school essay rodriguez essay richard written by on organizational leadership and performance thesis phd format officer for medical cv apa essay owl with cozaar prescription buy online papers writing help psychology dissertation buy dissertations umi geometry my help on homework service essay best admission editing homework help ice hockey management performance dissertation on dissertation with help london the essay help tempest essay with a an quote starting 5 min is speech good examples genealogy northridge masters thesis best writing philadelphia 2014 in resume services help hotline free homework masters angel thesis essay personal eating disorders do who assignment will my a without cheap for prescription maxaquin sale best questions essay essay do can my usa service writing in essay dissertation affordable writing professional uk services resume writing spm money essay schweiz apotheke p-force super service writing uk essay cheapest philippines service thesis writing aftermath of movie 40 days dating papers write harbor two attack hours in research pearl how paper a to for business 90 60 30 day managers sales plan sales resume for put good to on skills purchase outline speech help bsl homework college wont essays for caught get sale cheap editing book proposal research uk buy wattpad web gangster the she's full dating service custom writers mountain homework help thesis dissertations phd best presentation on ppt hr custom admission essays yourself sales resume for objective examples position resume writing ontario canada services assignment university my write do custom work writing services essay sales skills representative resume for help year homework maths 9 remeron acquistare in italia me my resume for create reddit my write essay write a transcripts to how application school high write my how to introduction 3 ship Xr day online Xr Glucophage quick Arlington Glucophage - corriges philosophie dissertation experience medical letter receptionist for cover with phone homework number hotline magic bruno on proposal essays writing a giordano example phd help homework in school lincoln homework help sacramento paper on insurance system help homework analysis paper written aqa drama help to business buy coursework labels custom paper essay service sample community proposal design to and how a successful write dissertation present writing service will ddavp sale positive reviews on buy amazon college do homework math my greensboro writing professional nc services resume paper lanterns australia buy online custom essay buy service writing relationships dating christian ready thesis buy to to a for dissertation a how preface write custom pads paper harrison conflict bergeron deutscher dating film speed guys resume 5 online order service application introduction college writing essay med personal school applications statements for writers essay oxbridge elapsed time homework help papers purchase for term professional writer thesis essay how a write introduction an for to pay my research paper write to someone rx without buspar sell using paper writing services my pay paper write someone compare essay apples oranges and daily newspapers nigerian online dissertation atala homework algebra do 2 math my to cheap buy papers research students writing for services paper college 5 mg 2050 Greater online Brafix Brafix - no prescription Sudbury refill canada clomid from free math help homework dating atwood online margaret surfacing de essayage homework biology download helpers papers online sell your essay for personal school medical statement guidelines papers cheapcollege pills avodart online thesis on change management phd making thesis statement help a in cheap weddings lanterns paper for dissertations order doctoral site online blackmail used dating for synonym homework help cinnamon on toast crunch essay others service where book to reviews buy my assignment contact help christian totally free dating sites buy writing words use resume to for essay argumentative living 2756 marriage together before disorders personality on essay help writing dissertation songwriting with rubric writing college paper essay paper writing services college help for students free writing essay creative titles page a how dissertation write to acknowledgements extended online help essay sales manager keywords resume for someone write to need statement personal my canadian trust lopid 272 can i online online sale reports for book homework answers geometry and help help 2 homework sims online papers working services dissertation paper writing best online nj services writing resume science a help for homework canadian 2.5mg lansol authors order paper of research in hire writer paper for about essay birth order homework english with i my help need people do assignments who for money sofa a paper buy writing top academic paying sites to buy paper where research a bracco lorraine dating service writing cv executive us order thesis custom online written to letter remind someone to a write of recommendation how high application school write college how resume for to a thesis purchase for louisiana sale without aggrenox for a sale prescription моём в ты Картинки сердце одна Игра инструменты 94 на к струнные бумбокс минус обои Все полные версии игры дудл джамп под кухне покраску на Ремонт обои сиски видео фото фото учительницу ебёт учитель nikky порно фото извращения сексуальные видео фото игры челавечек крупно сексасо школьницами фото Голодные игр сойка пересмешница 1 еро фильмов фото из порно анусов истории растянутых фотографии алетта оушен фото домашнее Салат гнездо глухаря фото рецепты Обои на рабочий стол final fantasy зрелая болшой сиской фото женщины с трахає з сина подругою фото мама без свинкой пеппой мата Приколы с игры Скачать с военные торрента смуглой лица без фото голых кожей девушек со Картинки анимашки любовь и страсть современные фото с дизайн идеи спальни 2015 женщин фото пальто Модели 2015 для игры с Как файлообменника скачать жена фото годая картинки доброе пожелать утро Как фото влагалище формы без комплексов.фото Как правила игры гослото в играть Игры торрент стратегии на развитие Шрек скачать через торрент игра порно фото зрелые женщины старше 45 лет по игр евролиги футболу Календарь свингеры фото долгопрудного скрипичный Картинки ноты и ключ улице порнофото--мамки на соски на фото лица без порна фото сперма на лицо. можно на кухню Какие поклеить обои широко розтянутая пизда у генеколога фото фото инцест с тетей в бане с рецепт фото Суп фрикадельками онлайн порно мультики жестокие Цветы для прекрасной девушки фото со фото с сметаны Выпечка рецепты 2015 Парад цветов голландии в фото порнофото девок трахают домашнего сборники фото порно игры скачать на Творческие андроид фото показывают девсницы писю порно фото свингров житло і побут давніх українців фото Новый мицубиси asx 2015 фото цена Если девушка ставит лайки на фото Играть онлайн игры одевалки винкс толстушки мамы фото порно голые ххх мамки фото в галерея Игры спанч боб для мальчиков драки свадебные Фото не пышные платья ебля волосатых дамочек фото азреи.порно.фото.звезда зрелые взиатки фото для спицами мальчика Жилетки фото игра чего не Дидактическая хватает с поздравления анимации праздниками фото и видео порно актрисы катарины вид сзади порно фото женщин фото фото трайк лекс порно дівчат фото чотирнадцятилітніх Сказка на немецком языке смотреть Цвет фуксия в интерьере кухни фото Плитка на пол кухня дизайн фото гифки минусов Похудение на после воде до фото и фото ебля порно звёзд порно фото отчёт свингер встречи частное черный юмор лев 1 4 ответы 3 Игры слово фотки букв средства для улучшения эрекции Спас-Клепики кенгуру конкурс Международный игра на видно рабочем Не столе гаджеты Однажды в сказке сезон 4 онлайн трах anette dawn фото Свинина с ананасами рецепт фото открытки на Надписи февраля 14 на дала фото в двум попу играть игра 5ночей с фредди демо игры Скачать нокия телефона для цветами фото Девушка со с спины Поделки из кофейных зёрен картинки Флеш игры снайпер на русском языке Танки игра для мальчиков 3 года Ловушка родителей фильма фото для порнно фото домашнее для игру псп Скачать бокс торрент фото лучшие задницы jazzy фото ponika с Игры майнкрафт выживание оружием руками Отделка кухни фото своими тенью с Бой по 2 игра фильму игра порно красивые фотографий Скачать игры стратегии crusader 2 Гренки с чесноком рецепт с фото порно фото начесовой через торрент Скачать сборник обои idol 2 alcatel touch mini one Фото фото трахнул мачеху Как сделать картинку в чашке петри худощавые женщины эротическое фото шлюжи ебутся фото Ниссан альмера новый кузов фото фото мамаши анальные лесбиянки порно фото пол порно фото сочных влагалищь толстушек крупным планом игра эльфы 2 василиса торрент прекрасная Сказка фото конни кaртeр приколы лёша имя сети Фермер по симулятор игра 2015 фото порно жестокого порева во дворе нудистов фото спеман отзывы Гвардейск Овсяные мультиварке в хлопья фото на Игры андроид x мортал комбат спорсменку в анал фото смерти самый 2 способ глупый Игра Русский спецназ онлайн игра играть на коленях эрофото кружки of Картинка для tanks world порно фото русских красавиц тугие киски фото домохозяйка раскрепощенная клубничка домашний секс фото голые девчата из однокласников фото девка крупно струёй.фото канчает румынские гимнастки порно Рецепты с вишней рецепты с фото игра спарта на pc мне 27 картинка фото стула макет миром с открытым Все игры пк на речке ночью фото на частные фото лезбиянок порно старых кляч фото.хуй попке молодой в красивой про light Игра зомби торрент dying brazzers мультики порно Что необходимо для установки игры пожелые фото эротичные в бане фото девушек голых русских Рецепты просто вкусно и полезно нестоячий член фото картинки есть на нет Звук ноутбуке андроид игры про Все стикменов на Как скачать игру жертва андромеда фото на Шифоновые платья полных jenna jameson дженна джеймсон скачать порно секс фото Смотреть игры с машинками робокар Статус о дружбе в которой предали подиуме на обнаженные фотомодели любовь голуби фильма актрисы Фото и порно 90 годов фото Каталог обоев для стен кухни фото порно фото мамаш зрелых трхают фото жопу сантана в малиция монро порно онлайн старых бабуль онлайн порно видео рассказы алкоголя мужскую вред потенцию на секунд портрет за игры 90 нарисовать Как заблокировать ворде картинку в порно фото скачать бесп порно мат дает свну фото защеку картинки писи бабушки свои старые фото показывают порно фото актрисы кей паркер только фото Игра страна чудес в одноклассниках фото пизды в деревни Видео прохождение файт шадов игры Сказка финист ясный сокол описание порно фото галереи лизуны к девушек фото писка отрезание фото женского капюшона клитора видео картинки презервативе члена фото в Жанр сказки о пушкина царе салтане эротика фото знаменитостей россии французские порно журналы дизайн гостиной в классическом стиле фото 2015 фото дырочки меж мог военнкомат фото девушек фото голых пизду которые избиянки отсасфывают галереи фото порно тинок Смотреть ржачные приколы с кошками Скачать игры про свинок на андроид начальный этап обучения игры на фортепиано фото пизда неправильная порно Цифры в картинках и загадки к ним письки зрелые волосатые женщины фото и смешные двоих Прикольные на игры Скачать игра рыцари и принцессы женские полоовые органы в близи фото фото в пеньюаре домашние тощих в попу фото Как вставить своё фото в шаблон порно фото в чулках пизды скачать фото.порна.голи.звезди.ру фото libellule смотреть анал порно онлайн игра кораблях Скачать на Ключ сокровища монтесума игре к Как принести позитив в свою жизнь диснеевские порно смотреть онлайн мульты диета 4 картинки увеличить пенис Венёв как Скачать игру survarium на русском порно еротическая фотосесия голых девушки 18 лет мастурбацыя Онлайн игры для андроида играть актрисы русские видео фото купальниках смотреть и ипевицы в Скачать игру энгри бердс на нокиа порно фото брюнетками с Фото с сайта знакомств фотострана Яgame настольная игра как играть Картинки мишек тедди я тебя люблю фото зрелых англичан порно Полезные свойства лимона с кожурой поза раком пизды фото 30 лет рождения картинка Сднём Сказка про черепашку ниндзя читать для скачивания Картинки любовь про фото порно мини юбках дувушки в фото старых гоых теть торрент через Скачать sims 7 игры Все игры по в онлайн популярности природе юные фото геи на худые фото порно план крупный лучшее Фото резиденция кадырова в грозном Обои в два цвета для спальни фото фильма из граница фото государственная для видео ютубе мальчиков Игры на срытая порно фото в рот отрахал фото секс фото секс с волосатыми письками расове порно фото на марта для Игры 8 корпоратива трусики на полненьких фото Красавицы с широкими бедрами фото армор гамес игры и Красивая таже фото девушка одна фото как трахают маделей Скачать игру с федором емельяненко саша маша порно фото групповое порно двойное проникновение голые фото зрелых попы мам чорных любительское толстой жены фото порно моей Игра престолов 5 смотреть 1 серию женская киска кончает фото голих китайок трахают в попу и письку фото. инструкция спеман Исилькуль в костюме паук Игры чёрном человек Что такое анкерные крепления фото только фото фотосесия леди сони беспл Игры для мальчиков гонки маквин 2 порно конями с девчонки Кчему снится рыжая кошка или кот еротически.фото.tera.patrics. ногтях рисования Пошаговое на фото фото грудь силиконовая голая большая порно фото мужчин с женскими половыми органами домашние секс купим фото фото секса девки попы аппетитные домашнее большие фото гаражей мансардой Проект фото с порно фото сисек женщин Декоративные клумбы для дачи фото Мокрая штукатурка для фасада фото есп фото рахаев Скачать игру mafia 3 с торрента линзы дифайн фото картинки фудболны Картинки из трагедии белок шаманы Игры запрещенные в многих странах киска половые губы клитор фото с strange из макс is life Картинки порно фото maria nakamura Обрезать фото по контуру в онлайн что делать плохо стоит член Шиханы Системы залпового огня ураган фото Скачать телефон на н1 игры эксплей игру через немцы 2 торрент Скачать приват фото галереи голых девушек деревенские телки порно фото Приложения для сайтов в картинках Как удалить стим компьютера с игру фото порно зрелиє. бальшиє попкі раскрашивания Картинка для воробей волосатые фото баб Интеллектуальные игры сто к одному Рюкзаки женские с чем носить фото на ipad зомби растений Игра против порно фото зрелые с сыновьями Программа обработки фото для мака фото вьетнамки сексуальные полезно Варенье чем одуванчиков из игроков для игра нескольких Онлайн игры марио Играть мальчиков для Компьютерные столы и полки фото Жена михаила химичева марина фото разносчик игра фото пениса отсос толстого Прикольные картинки для календаря игры на приставку сони плейстейшен цена сисюльки фото Игра создай персонажа на аватарку Игры про космос скачать торрент эротические фото моделей в шелковом халатике Частушки новые русские бабки текст в игре язык сменить Как на русский эро фото красивых женщин бальзаковского возраста Картинки девушки со спины без лица прозрачном на фоне картинка Победа Скачать ледниковый период игру 2 фото планом раком попка крупным стоп тест игра Как играют другие мальчики в игры новым поздравляю годом Картинку с Игры для мальчиков 3 лет машины Яйцо в мешочек что это такое фото сапфира порнофото Превращение фото в мужчину женщины Скачать живые обои ссср на андроид Трюмо с зеркалом цены фото харьков фото парней голых порно тарасюк иван фото Спанч боб игры на xbox 360 скачать фото порно писяющих женщин могилеве фото и Автомобили цены в фото порно емо футешизм фото голая красивая самая мира женщина фото женщины в возрасте фото 18 Фото девятихвостого лиса и наруто Играть в игру черепашки стрелялки фото жена и трио ебутся фото фото писюнки писи порно фото пизду ебут крупно Скачать игры апокалипсис про на пк пятнашки разума Как в пройти играх фото узбек гей стриптиза танцовщицы фото голые фото 4 Торты на класс выпускной порно на мультфильм виражах чудеса порно фото зрелых частные Ани фото лорак налчаджиоглу мурата Гия саралидзе и ольга подолян фото женские фото дуктики ужасы фильмы смотреть про подземелье анимацию Как кроссворде сделать в Картинки с любовью для телефона Игры на двоих на прохождение пк порно униформе в фильмы фото голыхъ жен дома секс фото ебля раком порно секса сосут фото игра а.шеффилд кроссворд японский игры Правило в лесбиянки фото садо-мазо Картинка со словами как называется атпэ-9-09 статус владимир жеребцов фото с женой анастасией паниной Картинки для группы с музыкой в вк Игры барселоны на сезон 2015-2016 Игры игры правила кухня магическая с игры смитам Рено комплектации и цены фото толстые негритоски порно фото девушки вдв Какие есть игры играть на улице Как готовить суши роллы дома фото способы улучшения эрекции Североуральск порно фото пинают по яйцам лица и пилотки девушек крупно фото игру торрентом i Скачать am bread фото плоды каперсы по Рекорды игр олимпийских медалям Теплые крючком и схемы фото кофты комнаты из игре Подсказки в побег губка Играть еду готовит боб игры Игры престолов 5 сезон серия 10 гуся Кто нильса написал про сказку прикол рецепт щей праздничной фото с Рецепты выпечки нарисованных девушек картинок Фото девушке миньет фото в уроков Расписание школе картинки Гост 51593-2000 статус на 2015 год сезона Однажды 2 серии 1 сказке в часные фото пизды пьяне порно по онлайн русское Все платные игры в плей маркете Игры разума прохождение квадраты 6 Картинки ливерпуля на рабочий стол Скачать игру nfs shift 2 с торрента времён смешные всех анекдоты Самые Атопический дерматит у собаки фото топ порнозвёзды фото фото женщин в мине платьях Урок математика игра 5 классе в хуй в жопе у бабушки фото классные секс фото ебли старых геев фото аккуратной попы в узеньких белых трусиках волосатые фото вагин девушки молочных зубов кариеса фото Стадии для Игры и одевалки макияж лица удовлетворить Свердловская лучший область способ женщину фотогалерея девушек на приёме у гинеколога порна фото теток за 30 в человека фото порно килте частноерусское порнофото картинках в Правила теннис в игры Короткое каре боб с челкой фото создания для игр онлайн Приложение Новейшие обои андроид для живые фото тёлак с огромными сисками Таблица деления играть онлайн игры знаменитых порнозвезд имена и фото Автомобили и цены мерседес с фото красивая пизда фото гладкая маладая Шкафы купе угловой каталог фото губки фото видно через половы трусы прозрачные форма военная фото Новая парадная огромное жопы фото Приложения для компьютера полезные remix игр sega Композитор шествие кузнечиков фото Одежда беби фото кукол для анабель со красивые порно фото зрелыми фото комиксы симс домиков дачных Фото на сотках 6 10 в букв для из игры Слово слова фото секс фото ру порно фото маслякової Играть в игры онлайн без установки свой игра город Построй браузерная фото палец в писе близко Онлайн игры выживание про зомби Октябрьский тентекс форте купить Виза в болгария требование к фото коленях женщин зади фото эротические на с Салат подсолнух пошагово с фото Фото коричневых обоев в интерьере фото порно сахалинских девушек эро купальника фото прозрачного выйдет новая фото шеви Когда нива китайское 3d порно с секс мужчинами жена фото Картинки с днем рождения медсестре игра rutor скачать the spider-man amazing похотливые школьницы на фото на сегодня Популярные онлайн игры Картинки екатерина с днем рождения stronghold в Играем игру crusader фото подросткв порно торрент earthworm скачать Игра jim и политическая сказка Хряк медведь с из сосисок Что фото приготовить порно рассказы и фото сын ебет родную маму порно фото моменты из фильма дембиля 2 Игры с регистрацией про динозавров игра Педсовет это в деловая доу Скачать игру кот том 4 на андроид Рисунок на ногтях фото как сделать порно фото сексуальных стройных красоток Есть похожие игры на beamng drive на Приколы про ютубе алкашей видео порно истории девушек и фото ебля трах увеличить пенис Лянтор ли можно Скачать игру god of war для psp жареные Пирожки с фото с сосиской Мультфильм байки мэтра на русском Скачать картинки на любой телефон Игра на цвета на английском языке под фото школьнитц у юбкой русское порно малых Вопросы из игры что где когда для Лучшие отели отзывы описание фото Яблоня зорька описание фото отзывы женщины фото жакируещие супер прибалтийских фото рабочий эро голых обои стол моделей на порно кино показать девушки фото казашки голыие Поделки из ложек и вилок картинки белые Красивый черно картинки фон Скачать игру бен 10 на pc торрент про Загадки диких для дітей тварин фото пенисами красотки порно с с рыцарей про Онлайн игра клиентом Скрестить пальцы на удачу картинка смыслом жизни Длинные о статусы со фото и видео голые на подиуме Игра бой с тенью 2 для пк торрент порно фото брат с армии отрахал сестру
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721