АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКСПАНСІЇ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. Стаття присвячена розкриттю сутності проблеми міжнародної інформаційної безпеки та ролі Сполучених Штатів Америки у глобальних інформаційних процесах. Також подається опис системи інформаційного забезпечення державної політики США та дипломатії інформаційної експансії як «американського» виду публічної дипломатії.

Article is devoted to uncovering the essence of the concept of international information security and the role of USA in the global information processes. Also served description of the system of the information security in the US policy and the diplomacy of the information expansion as the «American» of the public diplomacy.

Постановка проблеми. Америка володіє воєнною та економічною могутністю. Поміж тим, її менш явна перевага над іншими країнами полягає у здатності збирати, обробляти, використовувати та поширювати інформацію – перевага, яка майже напевно буде збільшуватися впродовж наступного десятиріччя. Ця перевага з’явилася в результаті зусиль, до яких вдалися у роки холодної війни, й існування в Америці відкритого суспільства, завдяки чому Америка відіграє домінуючу роль у використанні важливих засобів зв’язку та інформаційних технологій, таких, як супутникове спостереження, пряма трансляція, високошвидкісні комп’ютери, а також володіє неперевершеними можливостями в інтеграції складних інформаційних систем.

Ця інформаційна перевага здатна допомогти у стримуванні чи нейтралізації традиційних воєнних загроз при порівняно низьких затратах. У світі, де змінився зміст понять стримування, ядерної парасольки та неядерного залякування, наявність інформаційної переваги здатна закріпити інтелектуальний зв’язок між зовнішньою політикою США та їхньою військовою силою та викликати появу нових способів збереження лідерства в альянсах та тимчасових коаліціях.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вченого та публіциста Джозефа Ная варто назвати одним із перших за його ґрунтовні дослідження у сфері інформаційної політики Сполучених Штатів, адже він розкриває суть як інформаційної могутності США, так і негативних процесів інформаційного домінування США у світовому інформаційному просторі. Доробки державних діячів США Генрі Кіссінджера та Збіґнєва Бжезинського також бралися до уваги, адже це опис безпосередньої участі у державній політиці Америки на найвищих рівнях. Праця Ігоря Панаріна дала змогу під час дослідження вивчити складність поняття дипломатії інформаційної експансії на прикладі політики державного секретаря. Також у статті є посилання на офіційні документи Сполучених Штатів Америки, в яких декларується вектор державної політики Америки у зовнішніх відносинах. Моніторинг матеріалів засобів масової інформації дав змогу дослідити процес реалізації ядерної політики США та проблеми розміщення об’єктів американської протиракетної оборони (ПРО) в Європі у ретроспективі та на сучасному етапі розвитку.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є аналіз інформаційної експансії Сполучених Штатів Америки у міжнародних відносинах.

Для досягнення мети дослідження були виконані такі завдання:

–                      Дослідження зовнішньої інформаційної політики Сполучених Штатів Америки;

–                      Вивчення основних аспектів проведення публічної дипломатії Сполученими Штатами Америки та офіційних документів, які декларують державну політику країни;

–                      Аналіз інформаційного забезпечення державної політики США у міжнародних відносинах;

–                      Дослідження проблеми розміщення об’єктів протиракетної оборони США в Східній Європі.

Викладення основного матеріалу. «Все мистецтво державного управління зводиться лише до одного мистецтва – бути чесним», – говорив колись автор проекту Декларації незалежності США та третій президент цієї країни Томас Джефферсон [19, с.213]. Проте зараз ми стаємо свідками появи нового виду дипломатії – «дипломатії інформаційної експансії, в інтересах світового експорту свободи по-американськи». Ця дипломатія безкомпромісна. Вона слідує словам Дж. Буша, висловленим у вересні 2001 р.: «Хто не з нами, той проти нас». І цю дипломатію почала здійснювати Державний секретар Кондоліза Райс на основі доктрини експансії свободи по-американськи. А тому США активізували роботу в сфері «публічної дипломатії» та інформаційної діяльності за кордоном. Внесок безпосередньої урядової інформації у довгострокові культурні зв’язки залежить від трьох етапів публічної дипломатії. Перший – це щоденне спілкування на основі роз’яснення суті рішень у внутрішній та зовнішній політиці. Сюди також належить підготовка до боротьби з кризами. У випадку наявності вакууму інформації після якоїсь події заповнити його зможуть інші. Другий етап – це стратегічне спілкування, яке розвиває серію простих тем. У той час, як перший етап вимірюється часами і днями, другий займає тижні та місяці. Третій етап представляє собою розвиток міцних взаємин з ключовими особами впродовж довгих років та навіть десятиліть з допомогою стипендій, програм обміну, навчання, семінарів, конференцій, доступу до каналів засобів інформації. Такі програми розвивають те, що американський журналіст Едвард Марроу колись назвав вирішальним «останнім кроком», або особисте спілкування з посиленням довіри [9]. К. Райс визначила головні об’єкти масового інформаційно-психологічного впливу – це країни Співдружності Незалежних Держав та Близького Сходу. «Війна ідей», яку ще президент Рейган проголошував основною зброєю у боротьбі, що розгорнулася у світі, стає основною ціллю зовнішньополітичної діяльності. Американська конституція у зовнішній політиці завжди сприяла тому, щоб президент та конгрес боролися за владу. Як одного разу зазначив Г. Кіссінджер, «те, що представляється зарубіжними критиками як стремління до домінування, дуже часто є реакцією на внутрішній тиск угруповань». Тобто зовнішня політика США відповідає внутрішнім вимогам країни [8; 25].

Ще у 1981 р. в США був розроблений проект «Істина», який передбачав організацію пропаганди проти СРСР шляхом швидкого інформаційного реагування, а також пропаганди привабливості США. У 1983 році з’явився проект «Демократія», у рамках якого був створений штаб при Раді національної безпеки з психологічного впливу на СРСР (через емігрантські центри, організацію прямого телемовлення із США через супутник на посольства США у країнах соціалістичного табору, підтримку опозиційних партій, профспілок).

У січні 1983 р. Р. Рейган підписав директиву №77 «Керівництво публічною дипломатією, пов’язаною з цілями національної безпеки». Ця директива давала ширше визначення державній дипломатії, стверджуючи, що вона «включає також заходи уряду США, спрямовані на забезпечення підтримки нашої політики національної безпеки». Також визначення передбачало організацію та проведення ряду інформаційно-культурних заходів. Ця директива забезпечувала вироблення механізму планування та координації публічної, інформаційної, політичної діяльності адміністрації США, а також питань, пов’язаних із телерадіомовленням.

З приходом Рейгана до влади інформаційний вплив став принципово іншим. Почалася ера глобальної боротьби за колективну свідомість народів з використанням нових інформаційних технологій на основі координації діяльності всіх державних, комерційних структур та спецслужб США.

Американські генерали заявляють, що війна майбутнього – це війна інформаційна. Відповідно, тенденція подальшої еволюції понять інформаційної та психологічної війн стає невід’ємною частиною суспільства ХХІ ст. Така готовність ґрунтується на історично закоріненому уявленні Америки про себе як світовий зразок свободи [13, с.88].

Для збільшення об’єму та якості державної пропаганди на іноземні держави сенатор Сем Браунбек підготував законопроект про повну реструктуризацію державної пропаганди за кордоном і запропонував розділити поняття публічної та офіційної дипломатії, передавши всі функції з зовнішньополітичного PR спеціально створеному потужному центру. Згідно із законопроектом, центр мав управляти всім зарубіжним мовленням Вашингтону «для просування американських ідеалів» та роздавати гранти дружнім організаціям за кордоном.

Законопроект передбачав створення в США потужної державної інформаційної організації – «Національного центру стратегічних комунікацій», і передачі йому частини функцій Держдепартаменту. Згідно з проектом, цей центр напряму підконтрольний президенту США, а його керівник є головним радником глави держави по всій інформаційній роботі, піару та мовленню на зарубіжні країни. А в наглядову раду при центрі входять високопоставлені представники Пентагону, міністерства торгівлі, міністерства фінансів та національної розвідки.

Автор законопроекту у супровідній заяві до документу заявив, що інформаційна робота на зарубіжні країни на теперішній час (2008 р.) «позбавлена наступаючого характеру». Для кардинальної зміни ситуації він пропонував забрати у Держдепартаменту США всі функції, бюджет та штат управління з «публічної дипломатії» та культурних обмінів та передати їх цьому центру.

У розділі документу про телерадіомовлення йдеться, що для керівництва цією роботою створено Бюро міжнародного мовлення, підзвітне заміснику директора центру з інформаційних операцій. При цьому в рамках бюро діє координаційний комітет із представників телекомпаній та радіостанцій, що ведуть своє мовлення в зарубіжних країнах, таких, як «Голос Америки», «Свобода/Вільна Європа», «Радіо Вільна Азія» та інших.

У кінцевому рахунку, всі ці безпрецедентні заходи спрямовані, на думку автора проекту, на благородні цілі. «Необхідно збільшити вплив на думку зарубіжних аудиторій для підтримки американських ідеалів та протидії насильницькому екстремізму, а також для того, щоб у зарубіжних країнах краще розуміли політику, цінності, інститути та культуру США» [29].

Нинішній президент США Барак Обама у своїй передвиборчій кампанії позиціонував себе цілковитою протилежністю Буша. Його звернення було просте: «Америка зробила багато помилок у минулому, але тепер ми готові прислухатися до інших та бути більш гнучкими». Це принесло йому надзвичайну славу та підтримку на виборах. У зовнішньополітичній програмі Обами у перші 100 днів його президентства превалювало прагнення співпрацювати з найактивнішими критиками Америки, наприклад, Францією, і її найрішучішими противниками – Іраном та Росією [1]. Важливе значення має перегляд адміністрацією Обами підходу до протиракетної оборони. Якщо для республіканців ПРО з часів Рейгана – це питання віри, мрія про абсолютну безпеку США, то демократи дотримуються більш прагматичного підходу. Адміністрація Обами привнесла деякі зміни в реалізації геополітичних намірів. По-перше, США припиняють заплановане адміністрацією Буша розгортання стратегічних ракет-перехоплювачів GBI (Ground-Based Interceptor) на Алясці. По-друге, зупиняється розробка MKV, що передбачала створення свого роду «розумної шрапнелі», тобто засобів ураження великої кількості цілей, розташованих на одному перехоплювачі. Особливу небезпеку така система могла б представити при розміщенні у космосі. По-третє, США також припинили розробку нової стратегічної ракети-перехоплювача КЕІ. Розглядалися варіанти розміщення КЕІ на кораблях. По-четверте, адміністрація Обами відмовляється від закупівлі другого літака «Боїнг-747», оснащеного хімічним лазером. Ця система ПРО повітряного базування призначалася для перехоплення балістичних ракет на розгінній ділянці. Адміністрація Буша планувала закупити 20 літаків з хімічним лазером. Однак, Роберт Гейтс оголосив про намір продовжити та інтенсифікувати розробку та закупівлю таких програм ПРО, як Aegis та THAAD. У нинішньому вигляді вони призначені для перехоплення ракет середньої дальності, але в перспективі можуть набути здатність до заатмосферного перехоплення стратегічних балістичних ракет. Таким чином, корекція військового бюджету, оголошена Гейтсом, свідчить, що США не мають наміру відмовлятися від розгортання протиракетної оборони, однак масштаби та пріоритети ПРО найближчим часом підлягають значним змінам [11; 21].

Проте Обама проводить зовнішню політику подібно до свого попередника. «Трансформаційна дипломатія», сформульована ще К. Райс, передбачає певні стратегічні пріоритети США. І вони залишаються непорушними при Обамі: збереження домінування у світовому масштабі, зміцнення власної обороноздатності та захист своїх національних інтересів у будь-якій точці Землі. Однак команда нового президента прагне сконцентрувати свої зусилля на формуванні світової системи «soft power» («м’якої сили»), тобто економічного й культурного впливу. Та «м’яка сила» не означає відмови від «гуманітарних інтервенцій» і «стримування Росії та Китаю». Ідеться про деяке коригування тонального діалогу. Хоча у питанні ПРО президентська адміністрація довго дотримувалася нейтралітету, відмовляючись коментувати свої плани й пояснюючи це тим, що «до цього питання наразі не дійшли руки». Та 17 вересня 2009 року Обама і глава Пентагону Гейтс оголосили про внесення коректив у плани зі створення системи протиракетної оборони. США не відмовилися від розміщення наземних елементів ПРО в Європі, лише перенесли початок їх розгортання до 2015 року. Починаючи з 2011 р., система протиракетної оборони буде будуватися на базі все більш ефективних ракет-перехоплювачів морського та наземного базування [12]. Повністю позиційний район ПРО, включаючи наземну структуру, буде створено до 2020 р. в чотири етапи. До моменту появи перших наземних об’єктів береги Європи патрулюватимуть військові кораблі Сполучених Штатів із ракетами-перехоплювачами на борту. А найважливішим для розвитку відносин США і РФ на новому етапі став московський саміт – візит американського президента до Москви в липні 2009 року. Барак Обама та Дмитро Медведєв підписали цілий пакет документів, у тому числі про створення двосторонньої президентської комісії зі зміцнення співпраці між країнами. Весь перший рік правління Обами пройшов під знаком потепління відносин з Росією. Перегляд стратегії викликав схвалення російської влади. Президент РФ Медведєв висловився на користь нових планів США, і в заявах російських офіційних осіб одразу зазвучав натяк на те, що США прислухалися до думки Росії. Ці натяки представники американської адміністрації, починаючи з самого Обами, категорично відкинули, підкресливши, що завдання ПРО – протистояння потенційній загрозі з боку Ірану. Однак недієздатність двох держав урегулювати питання щодо підписання нового договору СНО (термін дії якого завершився 5 грудня 2009 р.) яскраво свідчить про відсутність цілковитого «перезавантаження» відносин з РФ. Новий держсекретар Хіларі Клінтон підтримує цю лінію зовнішньої політики США. Росіяни запевняють, що можуть багато чого дати, якщо США чи НАТО запросять їх разом працювати над спільним протиракетним щитом для Східної Європи. Проте США ніколи не погодяться на наполяганні Росії тримати палець на спусковому гачку будь-якої колективної глобальної протиракетної мережі. Тож Росія надалі прагне брати участь у проведенні політики ПРО, незважаючи на певне недопущення до цього процесу з боку США. Проте основна перешкода на шляху спільної американсько-російської протиракетної оборони – це існуючий брак політичної довіри між Москвою та Вашингтоном [14; 26; 32]. Трохи іншого плану відносини США та Польщі, адже 12 лютого 2010 р. сейм Польщі ратифікував підписаний з адміністрацією США в грудні договір SOFA (Status of Forces Agreement). Адміністрація США Обами в серпні минулого року відмовилася від планів Буша розмістити стаціонарну систему ПРО в Польщі та Чехії [33]. Натомість нова американська влада вирішила створити мобільну систему ПРО, елементи якої будуть розміщені на кораблях, а також у деяких державах Східної Європи. Держсекретар Клінтон заявила, що план нової адміністрації дозволить швидше розгорнути систему ПРО. Польська влада спочатку закликала не відмовлятися від стаціонарного розміщення ПРО, але після оголошення рішення заявила, що нова система може бути вигіднішою для поляків, ніж попередня. У рамках домовленостей із американською владою Польща має отримати бойові ракети Patriot, що мають бути включені в національну систему ППО. Згідно з домовленостями батарея американських ракет протиповітряної оборони (ППО) Patriot буде розквартирована в місті Мораг на півночі Польщі, неподалік кордону з Калінінградською областю Росії, наприкінці травня 2010 р. [18; 27]. Цікавим є той факт, що і Польща, і Чеська Республіка мають свою думку у питанні протиракетної оборони, але у обох країн ця ситуація викликає деяку заклопотаність. Ні одна з цих країн не стоїть перед загрозою з боку Ірану, але розміщення в себе американської ПРО може стати причиною нового витка ворожнечі Ірану та мусульманського населення інших країн відносно Польщі та Чеської Республіки. У поєдинку з розгортання оборонної системи проти балістичних ракет Польщі та Чехії підготована роль першої мішені згідно з логікою воєнної тактики [4; 20].

І якщо внутрішня політика нинішнього лідера США є дещо відмінною від політики Буша, то зовнішня майже повністю сходиться з попередньою. Залежно від того, наскільки Обама буде успішним у вирішенні питань внутрішньої політики та міжнародної дипломатії відповідно до його ядерної програми, це буде важливим фактором його ефективності як світового лідера. Більш важливо те, що його прогрес у 2010 році скаже багато про можливість світу підтримати існуюче шестидесятирічне табу на використання ядерної зброї [6].

У своїй інавгураційній промові у 2009 році президент Барак Обама заявив, що «наша сила росте посередництвом її розумного використання; наша безпека є результатом правильності нашого шляху, сили нашого зразка, що загартовують якості стриманості та строгості». Услід за цим держсекретар Клінтон сказала: «Америка самостійно не може вирішити навіть злободенні проблеми, а світ їх не може вирішити без Америки. Ми повинні використовувати те, що називається «розумною владою, повним спектром інструментів у нашому розпорядженні». Розумна влада означає комбінацію жорсткої влади директиви та м’якої влади притягання [5].

Про розміщення військ США Польща просила з моменту приєднання до НАТО у 1999 році. Такі плани виношувала адміністрація президента США Буша. Він встановив надзвичайно близькі відносини з поляками, чехами, балтійськими державами та румунами. Серед європейців вони стали його вірними прибічниками. Однак тепер, коли в Білому Домі сидить Барак Обама, розгортання протиракетного щита у Східній Європі більше не є даністю, у той час як експерти з оборони піддають сумніву його смисл, ефективність і навіть розташування. Для Обами головним завданням лишається «перезавантаження» відносин з Росією, яка потрібна після довгих років нехтування з боку Буша. І взагалі, рішення Буша про розміщення протиракетної оборони в Європі не було узгоджено з іншими країнами та приймалося безпосередньо після підписання Спільної декларації [20]. А вже політика Обами більш відкрита та звернена до світової громадськості. Очевидно, що для Вашингтона важлива Росія, чия підтримка необхідна з таких питань, як Іран, поширення ядерної зброї та Близький Схід [24]. У лютому цього року президент Польщі підписав закон про статус військ США на польській території. Договір передбачає розміщення на території Польщі однієї батареї ракет ППО Patriot та обслуговуючого персоналу в кількості приблизно однієї роти. У майбутньому на додаток до них може бути спрямовано ракети, здатні збивати балістичні ракети потенційного супротивника. Договір SOFA передбачає розповсюдження законодавства Польщі на американських військовослужбовців, що перебувають на польській території, а також регламентує правила в’їзду американських транспортних засобів і принципи компенсації польським громадянам за збиток, нанесений їм діями військ США. Батарею американських ракет Patriot буде розміщено не під Варшавою, як планувалося раніше, а в околицях міста Моронг, в ста кілометрах від російського кордону (Калінінградська область).

Міністр оборони Роберт Гейтс підкреслив, що об’єкти американської ПРО, запропоновані Польщі та Чехії, призначені для захисту США та їх союзників від іранських ракет. Хоча Росія активно виступає проти системи протиракетної оборони, називаючи її загрозою російській безпеці, незважаючи на американські заяви про протилежне. Путін, коли ще був президентом Росії, погрожував націлити свої ракети на Східну Європу, якщо ця система буде створена.

Барак Обама у своїй промові у Чехії у квітні 2009 року [10] закликав зробити вибір у розвитку безпеки та миру у світі. Він наголосив, що члени НАТО повинні працювати разом для підготовки планів надзвичайних дій з попередження нових загроз, звідки б вони не виходили. Також Обама підкреслив, що виключного значення набувають відносини з Росією. Недарма у лютому 2009 року президент США надіслав таємний лист президенту Росії Медведєву з пропозицією, що, якщо Москва допоможе втримати Іран від розробки зброї дальньої дії, він відмовиться від розгортання спірної системи протиракетної оборони США у Східній Європі. Метою пропозиції Обами було стимулювати Москву приєднатися до спільного фронту США проти Ірану. Як підкреслюють російські і навіть американські військові експерти, розгортання протиракетних систем в Польщі та Чехії є прямою загрозою для російського ядерного потенціалу. Вони стверджують, що «анти-іранська» система ПРО буде розгорнута протягом найближчих двох-трьох років у регіоні, що знаходиться явно поза зоною досяжності існуючих та проектованих ракет Ірану, але дуже зручному для перехоплення ракет з європейської частини Росії у північному та північно-західному напрямку. Безпосередня мета системи – російські стратегічні ракетні підрозділи, розгорнуті на захід від Уралу. Російське занепокоєння виходить з того, що в якийсь момент, якщо існує система, яка захищає від відплати, для Вашингтона може виявитися принадним нанести перший удар. «У цьому контексті, до цього часу справжні ознаки говорять про те, що ініціатива Обами є частиною більш розумної, ніж покер, гри в геополітичній Великій Шаховій Грі за американський контроль над Росією в Євразії» [3].

Як вважає Г. Кіссінджер, «віра в демократію як універсальний засіб регулярно з’являється в американській зовнішній політиці. Останній її прояв – так звані неоконсерватори в адміністрації Буша. Обама унаслідував обтяжливу зовнішню політику: світова економічна криза, дві важкі війни, порушення вимоги нерозповсюдження ядерної зброї Північною Кореєю та Іраном, погіршення процесу мирного врегулювання на Близькому Сході. Складне становище Обами звелось до того, щоб виправити ці важкі наслідки, створюючи при цьому вигляд того, як американці повинні відноситися до всього іншого світу. Наразі Обама набагато ближчий до реалістичної політики у цьому питанні, ніж був Буш» [7; 30]. Кіссінджер не виключає можливості співпраці з Росією у питанні розміщення ПРО в Європі для протистояння Ірану, проте колишній державний секретар США наполягає на домінуючій ролі США у цьому питанні [15]. Тому президент Обама представив світові нову Ядерну доктрину США (вона була обнародувана Пентагоном 6 квітня), підписав скромний за масштабами, але необхідний договір з Росією про скорочення стратегічного озброєння та провів саміт за участю глав 47 держав, які погодилися з точкою зору Обами про те, що найсерйознішою загрозою міжнародній безпеці є ядерний тероризм [31].

Нова ядерна концепція стала компромісом між адміністрацією президента, представники якої є прибічниками ядерного роззброєння, та Пентагоном, який несе відповідальність за підтримання в боєготовності сил ядерного стримування. Дата обнародування документу була вибрана не випадково – 6 квітня, за день до вильоту Обами в Прагу для підписання нової домовленості з Росією по СНО [23]. США зобов’язалися робити конкретні кроки зі зниження ролі ядерного озброєння, зберігаючи при цьому їхні військові переваги, стримуючи агресію та забезпечуючи безпеку американського народу. Рік тому Обама робив заяви про попередження поширення ядерної зброї. Проте допоки на планеті існує ядерна зброя, Америка буде зберігати ефективний ядерний арсенал, який би гарантував захист Сполучених Штатів, їх союзників та партнерів та стримував потенційних противників. Сполучені Штати оголошують, що не будуть використовувати ядерну зброю чи вдаватися до загрози її застосування відносно неядерних країн, які є учасниками Договору про непоширення ядерної зброї (ДНЯЗ). На відміну від доктрини, затвердженої Бушем у грудні 2001 р., яка містила засекречену – тільки для членів конгресу – частину зі списком країн, проти яких Вашингтон міг потенційно застосувати ядерну зброю – серед них виявилися Росія, Китай, КНДР, Ірак, Іран, Лівія і Сирія (про це стало відомо весною 2002 р. внаслідок витоку інформації в американських ЗМІ), новий 70-сторінковий документ, розміщений на сайті Пентагону, вперше, як стверджує адміністрація Обами, «весь абсолютно прозорий». Росія згадується там практично у кожній главі, але наголос робиться на тому, що вона «більше не ворог». Деякі антивоєнні активісти та прибічники ядерного роззброєння сподівалися на те, що адміністрація Обами візьме на себе зобов’язання ніколи першою не застосовувати ядерні боєголовки. Але в документі цього нема. І Гейтс на брифінгу визнав, що Вашингтон не готовий піти зараз на це [23]. Вже 8 квітня у Празі президент Росії Дмитро Медведєв та президент США Барак Обама підписали новий російсько-американський договір про стратегічні наступальні озброєння (СНО). Відповідно до нового договору російська і американська сторони протягом 7 років після його підписання зобов’язуються скоротити число розгорнених стратегічних носіїв – міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів, а також важких стратегічних бомбардувальників до 700. У новій угоді також передбачена процедура виходу з неї у випадку, якщо пов’язані з його змістом обставини ставлять під загрозу вищі інтереси якої-небудь країни. Це положення також поширюється на кількісне та якісне нарощування потенціалу стратегічною ПРО США [22]. Держдепартамент США розраховує, що новий російсько-американський договір про СНО буде ратифікований сенатом США до кінця цього року. Для ратифікації договору у верхній палаті конгресу США потрібні дві третини (67 голосів зі 100 сенаторів). У Росії угода повинна дістати схвалення обох палат Федеральних зборів. У Москві заявили про готовність ратифікувати угоду одночасно з Вашингтоном [17; 34]. США і Росія вважають підписання договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь справжнім закінченням холодної війни і заявляють, що ратифікація документа стане першорядним завданням двох країн. Про це йдеться в поширеному 13 травня 2010 р. повідомленні Держдепартаменту США [16]. Президент Росії заявив, що Росія вийде з договору у тому випадку, якщо США радикально збільшать потужність своєї протиракетної оборони [28]. Демократи не відмовляються від політики попередників-республіканців. Вони вирішили дещо видозмінити зовнішню політику США, зробивши її більш гнучкою у вирішенні таких питань, як ПРО та контроль над озброєннями, про що йдеться в офіційному документі-підсумку 100 днів президентства Обами «The Obama Administration And US Strategy: the First 100 Days» [2].

Таким чином, з приходом до влади Обами політика США переживає серйозні зміни. Нова адміністрація проводить масштабну перебудову американської економіки, зробивши ставку на різке збільшення державних витрат на соціальні цілі. Разом із тим, помітні ресурсні обмеження на ріст військових витрат. Це змушує Пентагон визначати пріоритети військового будівництва, врізуючи другорядні витрати. Скороченню підлягають і деякі програми стратегічної ПРО. Проте, як не дивно, президент Обама досяг найбільших зовнішньополітичних успіхів у тих сферах, в яких він продовжив політику президента Буша. Стратегія Обами в Афганістані не так вже й відрізняється від того, що робив Буш. Насправді, вона була розроблена в-основному генералом Д. Петреусом, якого призначив Буш. Те саме стосується й Іраку. Якщо не рахувати незначних змін по Кубі, це справедливо і стосовно Латинської Америки. Після всієї гіперкритики в’язниці в Гуатанамо у ході своєї виборчої кампанії президент Обама відклав її закриття на рік. Він робить все можливе, щоб приховати той факт, що він продовжує політику Буша, добре розуміючи, що це не додасть йому популярності серед його ліберальних виборців [1].

Звичайно ж, заключні висновки робити передчасно. Внутрішньополітична боротьба в США загострюється. Можливе і різке ускладнення міжнародної ситуації в ряді регіонів. Тим не менше перші кроки адміністрації Обами можуть отримати ствердження в довготривалій стратегії.

Багато що буде залежати від підсумку російсько-американських переговорів про скорочення СНО. Хоча розробка позиції США з ключових питань нового договору затягнулася, президент Обама на зустрічі з президентом Медведєвим у Лондоні погодився на визнання взаємозв’язку між стратегічними наступальними та оборонними озброєннями. Хоча США не підуть на відродження Договору з ПРО, адміністрація Обами пішла на суттєві обмеження найбільш дестабілізуючих компонентів стратегічної ПРО. Це створює передумови для досягнення компромісних домовленостей.

Поміж тим, російські ЗМІ продовжують роздувати блеф про «непереборну» американську протиракетну оборону. Реалістичний аналіз досягнень та провалів американської ПРО необхідний для того, щоб визначити параметри Договору про СНО. Важливу роль може також відіграти російсько-американська співпраця у розгортанні регіональної протиракетної оборони театру військових дій (ПРО на ТВД) для захисту від ракет середньої дальності.

Висновки. Влада Америки над світом є беззаперечною та безальтернативною. Принаймні, на цьому етапі розвитку цивілізації. Усі світові процеси відбуваються за її обов’язковою участю. Багато подій міжнародного значення починаються саме з Сполучених Штатів, де сконцентровано потужний капітал, могутні інформаційні технології та ресурси, інтелектуальний потенціал людства, зібраний з усіх куточків планети. То ж не дивно, що Америка – це світовий гегемон. Країна, яка впливає на прийняття рішень міжнародними організаціями, альянсами, окремими державами та структурами. США мають беззаперечну владу над світом, зокрема, це стосується сфери інформації. Адже інформаційний потік із США безконтрольний та не має аналогу за масштабами та впливом у решті світу. Інформація, яка виходить з американських джерел, відповідає внутрішнім мотивам та прагненням Америки, а тому інформаційна політика цілком відповідає національним інтересам країни.

Список використаних джерел та літератури:

 1. Carafano James Ph.D. 100 Days of Obama’s Presidency: Serious Questions on National Security Strategies [Electronic Resource] // http://www.heritage.org/Research/Reports/2009/04/100-Days-of-Obamas-Presidency-Serious-Questions-on-National-Security-Strategies.
 2. Cordesman Anthony H. The Obama Administration and US Strategy: The First 100 Days [Electronic Resource] / Anthony H. Cordesman, Arleigh A. Burke // www.csis.org/burke/reports.
 3. Engdahl William F. Is Obama Ready to Drop Missile Defense? [Electronic Resource] // http://www.warandpeace.ru/en/exclusive/vprint/33218/.
 4. Hildreth Steven A. Long-Range Ballistic Missile Defense in Europe [Electronic Resource] / Steven A. Hildreth, Carl Ek // www.crs.gov.
 5. Nye Joseph S. American Power in the Twenty-First Century [Electronic Resource] // https://www.project-syndicate.org/commentary/nye74/English.
 6. Nye Joseph S. Obama’s Nuclear Agenda [Electronic Resource] // https://www.project-syndicate.org/commentary/nye75/English.
 7. Nye Joseph S. Testing Obama’s Foreign Policy [Electronic Resource] // https://www.project-syndicate.org/commentary/nye77/English.
 8. Nye Joseph S. The Health of American Politics [Electronic Resource] // https://www.project-syndicate.org/commentary/nye81/English.
 9. Nye Joseph S. The New Public Diplomacy [Electronic Resource] // https://www.project-syndicate.org/commentary/nye81/English.
 10. Obama Prague Speech On Nuclear Weapons: FULL TEXT [Electronic Resource] // http://www.huffingtonpost.com/2009/04/05/obama-prague-speech-on-nu_n_183219.html.
 11. Spring Baker. White House Fact Sheet on Missile Defense Raises More Questions Than It Answers [Electronic Resource] // http://www.heritage.org/Research/Reports/2009/09/White-House-Fact-Sheet-on-Missile-Defense-Raises-More-Questions-Than-It-Answers.
 12. White House on Evolving Missile Defense Architecture: New technology will eliminate need for fixed radar and interceptors [Electronic Resource] // http://www.america.gov/st/texttrans-english/2009/September/20090917135854xjsnommis0.6381494.html.
 13. Бжезінський Збіґнєв. Вибір: світове панування чи світове лідерство [Текст] / З. Бжезінський; пер. з англ. А. Іщенка. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – 203 с.
 14. Вейр Фред. Нова позиція у протиракетній обороні дає США та Росії спільний простір для дій [Електронний ресурс] // http://inozmi.glavred.info/articles/2245.html.
 15. Генри Киссинджер: США и Россия должны совместно разрабатывать систему ПРО против Ирана («The Christian Science Monitor», США) [Электронный ресурс] // http://rus.ruvr.ru/2010/04/21/6696299.html.
 16. Держдеп США: Новий договір зі СНО став справжнім кінцем холодної війни [Електронний ресурс] // http://novynar.com.ua/world/115314.
 17. Договір про СНО внесений на ратифікацію в конгрес США [Електронний документ] // http://www.rbc.ua/ukr/newsline/show/dogovor-po-snv-vnesen-na-ratifikatsiyu-v-kongress-ssha–13052010230100.
 18. Качинський підписав договір про розміщення військ США у Польщі [Електронний ресурс] // http://unian.net/ukr/news/news-365015.html.
 19. Киви Берд. Гигабайты власти [Электронный ресурс] // http://hotmix.narod.ru.
 20. Койл Филип. Сотрудничество России и США в отношении противоракетной обороны: Программа для новых президентских администраций [Электронный ресурс] // Московский Центр Карнеги // http://archive.carnegie.ru/ru/pubs/media/112182008.05.30.Article-Coyle%20Rus.doc.
 21. Литовкин Виктор. ПРО в переводе с обамского [Электронный документ]. – 21.09.2009. – // http://www.rian.ru/analytics/20090921/185822506.html.
 22. Медведєв і Обама підписали новий договір про СНО [Електронний ресурс]. – 08.04.2010. – // http://unian.net/ukr/news/news-371372.html.
 23. Новая ядерная доктрина США [Электронный ресурс]. // http://www.imperiya.by/politics1-7590.html.
 24. Обама положил конец «особым отношениям» («The New York Times», США) [Электронный ресурс] // http://neworder.com.ua/?p=126.
 25. Панарин И. Кондолиза Райс: Дипломатия информационной экспансии [Электронный ресурс] // http://www.panarin.com/doc/68.
 26. Політика «перезавантаження» Обами: досягнення в зовнішній політиці США за 10 місяців президентства [Електронний ресурс] // http://www.newsru.ua/world/03nov2009/obama_10mis.html.
 27. У новий проект ПРО в Європі планують залучити Росію [Електронний ресурс] // http://gazeta.ua/index.php?id=308366.
 28. Укладення договору із скорочення СНО-2 і плани Вашингтона по ПРО ніяк не пов’язані, – Міноборони США [Електронний ресурс] // http://www.rbc.ua/ukr/newsline/show/zaklyuchenie_dogovora_po_sokrashcheniyu_snv_2_i_plany_vashingtona_po_pro_nikak_ne_svyazany_minoborony_ssha_20042010.
 29. Федосеев Роман. США развернули беспрецедентную реформу внешнеполитической пропаганды [Электронный ресурс] // http://vlasti.net.
 30. Фляйшгауер Ян. Генрі Кіссінджер: «Обама наче шахіст» [Електронний ресурс] / Я. Фляйшгауер, Г. Штайнгарт // http://inozmi.glavred.info/articles/1612.html.
 31. Хоугленд Джим. Дальновидная ядерная стратегия Обамы («The Washington Post», США) [Электронный ресурс] // http://rus.ruvr.ru/2010/04/19/6609618.html.
 32. Цифра Юлія. Рік Обами при владі [Електронний ресурс] // http://www.viche.info/journal/1862/.
 33. Что получит Обама за отказ от ПРО в Европе [Электронный ресурс]. – 28.09.2009. – // http://heritagero.blogspot.com/2009/09/15-27.html.
 34. Ярова Майя. Договір по СНО буде направлений в конгрес «дуже скоро» [Електронний документ] // http://www.imk.com.ua/ua/news/info/122804/.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dissertation ru zakaz help homework language arts for online buy thesis custom turabian dissertation style phd bibliography essay website typing writer essay free for homework somebody do for me my sample development cv business writing malaysia services dissertation your thesis online buy writing essay help lions research club milford diabetes why you me should essay hire victoria resume services melbourne writing animals for should essay medical be research used essay disorder personality for small cheap business plans business write analysis an essay thesis jaipur writing phd services in writing academic service phd purchase to dissertation how a the application writing service best college essay homework and letters writing helper database assignment do my help days a dissertation with write 10 junior woodlands homework help south mcmahon thesis masters texas finance writing paper help essayhelp sale uk in for dissertation juan dissertation don moliere mental illness for case study services affordable editing papers custom mba features study major depressive case psychotic with disorder buy paper sheets resume single affordable term custom papers carolina east essay admissions resume argos order online algorithms homework help eating conclusion research disorders paper on buy online research a paper homework websites with help to etre dissertation faire philosophie heureux que pour system documentation ordering online thesis online writing service best resume style papers thesis turabian essay services are safe writing cheap 3 days essay reference an help ask homework expert homework help theology experience associate for resume sample no sales astelin brand letter sample cover for application job sales upon dissertation cubit the sacred a good essay custom meister responsibility thesis phd on social corporate homework help sanskrit think essay do computers cancer zometa breast arimidex i sclerosis dating someone multiple with am italiano in dissertation online papers maths gcse in phd thesis mathematics for personal helper essay mba essays cambridge admission services king stephen essay essay compare and contrast in buy to dissertation my where writing law assignment help papers that research with websites history gcse coursework wjec help kenya essay writers admission motivation of how for a letter university to write homework help engines for do cheap uk my essay your to pay do someone essay with patient seizure disorder study of case online newspapers historical oregon singles just retired dating a statement write me thesis for buy school where can projects i usa writing dissertation services headquarters phd essay alberto in writing marathi school thesis passalacqua my borders coursework maths wont sale essays for get caught college star paper essays thesis galactica good future battle on relativism cultural essay writing resume toowoomba services marking essay service law zenegra day delivery 3 essay service feedback craft creative paper writer free tsno term papers on global warming with papers help research essay online reviews buy research writing sites paper best the or plan merit missouri papers marketing of help writing homework cover buy letter side analyst abbeel phd pieter thesis sales letter representative cover examples for customer literature satisfaction about review online order assignment writing doctoral services dissertation malaysia to where with start dissertation writing help homework help library college writing applications with for essays help online essay plagiarism is buy pronoun homework help me statement write for someone personal my essay websites writing i an on my ipad homework can do reputable writers essay astrology 2008 cancer sparknotes essays other anarchism professional and business resume helper homework university help rainforests homework check Columbia buy e for i an purchase Mevacor - Mevacor purchsase can with where c me do my for homework research therapy papers disorders radiation kidney homework algebra slader help university service essay best dissertation choice qualitative college help zurich live ill homework lake on a essay direct disobeying order durban in writers plan business gcse help biology homework robaxin medication buy i can where plans coral cape florida home for order business plan mail pharmacy anti thesis order law and ci kerala university online phd dissertations technical paper ppt writing thesis good for medea statements navy rotc help essay college essay purchase writing site custom review online secure buy oxytrol that buy can papers you essay college essay application 500 words service argumentative help research paper buy paper my creative phd writing online phd jabref thesis dissertation home landscape plans literary and essay analysis bank heath essay test moonlit on lonesome an at writing masters level essay mathematics cover letter phd online essay transfer help application college purchasing custom essays oliver essay twist help texas help homework editing best thesis service statement best the school for medical personal and dissertation de sciences engineering abstracts international tools market viagra on delivered time papers custom need to homework do my help essay brown supplement help paper my free write research online writing services uk report Salbutamol Salbutamol get prescription without price lowest 8 per page for custom writer essay research my tense what paper in i write should f ct plan rate medicare the episodes wiki dating vikings guy essay writer auto projects with help school help with accounting homework adjusting entries proofreading rates dissertation service phones essay in nus persuasive cell school real about a paper research estate help with homework autumn publishing my now i homework or later should do school help paper writing believe at love essay u do sight in first help choi homework enterprises library dissertation essay 2000 word an the steps of orders essay writing compare and for contrast essay college plan skip business hire mans college essay search for meaning for essay high students school access do homework my dissertations published buy do history homework my homework onlne help with homework help tripling doubling help homework accounting amanagerial nyc business plan writers dating chicks hot a order write work letter to how writers the in essay philippines famous essays descriptive school high generalized case study disorder anxiety services content pricing writing control gun papers quantum basics extended essay mechanics statement thesis член фото на игрушки секс волосатых пезд очень фото поро фото зрелых сексуальных дам общаге в Школьницы фото фото трахаетспящую телку баб Волосатые фото голые с наколками фото в латинку ибут жопу фото голая певица натали порнофото хаски хаус тетушек эротическое фото зрелых фото голые попки му боттле картинки чертежах и классы 7 9 ответы на готовых задачи упражнения геометрия фото фильмы чехии секс фото в два хуя топ молодых порно моделей фото тен тен Порно наруто картинки с задницами авaрки Www.фото большими вагиной с Демофрогиты фото Порно в режиме реального времени азаренко порно фото русских дам за 30 секс фото мамаш смотреть звeзди фото порно фильмы brazzers порно грудастых школьниц киски лесби крупным планом фото фото в чулках ебут порно телесного в цвета фото дев чулках девушки в колготках ласкают друг друга фото подборка мордашки фото обконченые фото пида крупным планом азиатки фото галери секс чимган зимой фото brunette christina bella фото музыка для доната атрофический кольпит что это и как лечить фото ситник ксении порно садо мадо фото литература 6 класс в конский фото жопе хуй записи порно чатов зрелын женщины фото трaнсвеститы с фалоэмитаторaми фото порно альбом часных фото извр школьница ххх фото фото мать и порно и сын большие сиськи у училки и волосатая писька порно фото. игра бокс 146 фото домашние толстушки ххх голая джейн фонда фото дель из фильмов ванессы рио. сцен фото angell summers anal фото фото женщин за 30 домашние интимное приколы весна юмор полные девушки фото бикини с зади трансвиститы фото геи порно картинка англієць ан-3 в картинках смотреть дед порет внучку фото какое за время мужа заговор на любовь цирковой картинки car my summer читы видео фото порно звезды поп разместить эро фото проэкт мальчики-негры фото эротичиские фото жены в домашней одежде мужя и трахаются жены фото интересный факт об австралии на английском языке клипы фото галерея порно фото две голые шлюшки станции на сойду дальней сиски порно насти на сцене фотки её каменской виднелись как случайные фотографии сильно хочу фото трахаться трах эротика ах секс фото дочери с отцом в контакте фото твиркинг эро анал ный секс фото в лесу голые фото taeyang порно рисунки голые мамы фото на носу спермы фото разврат в русских школах эро фото цена отзывы инструкция по аналоги омсулозин применению труп невеста обои фото эро див wwe Порно в фото в ссср 60-х Дед хочет внучку фото жён голых спящих частные фото ульяновск вакансии любовные романы российские пизда письки пилотки порно фото порно фильмы скачать американские пизда показать как фото выглядит после ебли знак девы каменщик уложил 3 ряда красного кирпича по 6 кирпичей geforce характеристики nvidia gt 220 порно фото девушки в облегающем фото эротической красной шапоч погоды аркадаке в прогноз фото девушек в хорошем качестве в нейлоне старухи стиле фото 70х Фото бабушки в чулках в онлайн www.секс по принуждению фото фото игр порно видео рассказы больше сиськи фото порно фото горнишных трахнул мамочку в пизлень фото манір ісламов режисер фото завещание ночи сериал фото волосатая пизда беременной моей фото подруги попки смотреть порно с женщинами фото секс фото наших телок мем фото печалька 3 и храме в тёмном Игры огонь вода фото траха с невестой правильно давление электронным как мерить тонометром в Порнофото халатиках девушек подряд все тайм беби тёлочка одевает презерватив на член фото фотоработы игры чита область супер спасибо фото девушки playboy журнала фото Интересные подарки на 23 февраля фото сисек размера жж поиск фото голых учителей шпаклевка стен под обои своими руками станция обезжелезивания воды 1971 киносеанс последний фильм Поздравления на навруз байрам фото анальный фото жопу секс в сеты попу в Фото трах строфулюс фото голывх звезд русской эстрады толстушки в сперме фото молодие попы кубинские сперме в сочные фото голые сиси семенович фото сперма порно на фото толстых лице анна хельчик порно фото фотографироваться во секса время любительницы блейд евросети в цена х7 зте трахают фото как новинки молодых старики интим фото из фотосалона контактный зоопарк в одессе в сити центре бабы старые порнофото из девушки бежит сок порно фото красивых большими с негритянок фото порно сиськами даша 200фото душе в голая люксор жуковский инцест фото красивих дам фото грудь со светлыми сосками у волочковой классные сиси фото тещу раком порно порнуха фото мамаши бразильской с порно попой фото порно шикарных зрелых мам 3d сканер порно женские фото формы фото девушки и член фото пизда в калготках и трусах. эротика футурама фото блонда порнозвезда с большой попой трахается с негром на диване фото киску лижет девушке фото девушка фото её сиськи дот нет клубкофф фото порно зрелые на телефон заха хадид проекты мужские руки держат грудь Фото новобрачных секс фото смотреть аниме угрюмый заклинатель духов жопы фото большие инцест фото голой писи чеховой пухлые в колготках фото бросок кобры мультфильм 2009 колготки фото девушки и стринги секс с красиво девушкой трое в фото порна фото дыры женщин уфы фото фонтаны фото 80годов домашней пионерки голые в в обстановки фотографии член сперма орловский государственный университет ника элжур это раком домашнее фото Порно фото сисястые тётки танганьика минет фото мулатки анна детский омбудсмен кузнецова чебоксары образования город сетевой трахать мама фото сына заставила дочь жиза порно фото роком сумашествие фото класс платья 11 фото для выпускного асока секс фото гаджеты для виндовс xp на рабочий стол писки домашни фото лахмати индианок голых фото толстых смотреть фото 30 з порно мамочки частный ффото трах русский инцест фото порно мамочек онлайн трансвиститы смотреть порно с порно невестой фото игра truckpark штаны фото сняла женские ступни ног порно галирея фото фото красивые волосатые девушки как фото кони кончают порно фото три трахают одну тваринки фото инструкция по применению спрей полидекса фото девушек сзади в теле женщина трахает мужика порно онлайн фото саморез 4х16 фото втуалети торчит член адевки ебуца фото домашние порно фото на рабочий стол сексуальные молодые мамы из соцсети секс фото тв загадки про ищем представителей ru opcache кейсы albummusic net белых брюнетка фото в носках в фото бане девушки голышом Куварзина фото порно автор игры разума писающие.порно фото автомобили краз порно фоточки с мамочками фото голых брюнеток с большими сиськами кунилингусов фото фото рот каблук игры флеш агенты внутренних органов расположение фото человека электромеханический кстовские бляди фото фото иланг иланга фото стапон run kawai игра флердоранж фото вера брежнева обнаженной смотреть подростков фото пьяных Порно голых домащнее смотреть порно фото письки волосатенькие фото фото сауне в молодеж анус алетты оушен/фото фотографиях и самые женщиной мужчиной красивые занятия в между сексом молодняк лучьшие откровенные фото педафилизм фото поро в какой позе лучше сбивать целку фото фото сосет член стриптизера lumia обои 950 порно пати русских студентов смотреть kacey фото kox pornstar о правила игр сапер фото сидит пиздою на литце секс со страшной фото киберленинка электронная библиотека пепси кола огромные заднецы фото мужские порно игрушки таблетки амитриптилин показания к применению эро фото с селена гомес фото пеларгония писю видно сквозь купальник фото папа рок шоу фото с хуями двумя фото Частные в кисок контакте крупным фото вытекающей спермой с пизды подробное планом форма вагины фото порно тнт фото актёры уроды фото порно в игры динамо график голая в цирке фото у сосок вылез онлайн фото смотреть вас секс в колготках бэтмен серия игр Фото дойки шикарных дам хатуов фото молоденьких порно телок.нет фото все как раздеваются фильме женщины фотографии монашки эро порно фото девки в беле порно эротические и фото девушек молоденьких Порно видео приколы фото вечеринках голых девок на лесби бирут в рот фото кукольный театр казань официальный сайт евро курск две сестрёнки порно фото качества эро высокого фото секс интернат фото русские пезды в сперме фото порно фото Велма фильм антураж фото диски trinity рудиной порно натали фото ахуенніе телки фото порно фото красиві жінки помириться с другом как фильмы новые 2017 года оттрахал ольгу порнофото фото кормящие порно черных инцест фото женщин восхитительное порнофото пять звезд казань высокого попки качества фото прибавление петель на спицах фото порно группавуха симейных пар лига справедливости порно пародия женский пояс верности фото плетками с женщин фото Фото голых мужики мэрии сайт казани порно фото директоров порно большими клиторами с кисок фото у женщин фото молочницы плоская висячая грудь фото голой извращенки фото трусики фото прокладками с на аву эротические фото только эротические фото порнозвёзд отличного качества парнуха жистока фото посмотреть крутое порно аральные игры фото scram Sexy cora фото попы смотреть онлайн фотогалереи девушек фото порно большой попы грандж стиль мендес порно фото ева болшой трах болшой фото член бландинку julia секс фото ann с скачать Красива сасутфото порно бабушками зі старыми фото пизда беременной фото Приколы над праститутками фото Любительские фото xxx порка тьолкі секелькі фото порно стивен хокинс 4 тюмень поликлиника смотреть онлайн секс на развели порно фото попки миньет порно фото откровенных мини юбках интимфото частное русских женщин пруданс мадам голые женщинъ фото кончаючие пезды тёток фото член сосать частные фото любительниц фото для тел порно крупно фото анала silvia saint камшоты фото смотреть Викикривляне фото карлов праге университет в Сказка о хвосте феи анкорд 1 серия аргументы к природе бережного проблема отношения елда фото это вот порно фото дубцовой без ограничений бритая частное интим разведенных баб фото Порно фото брюнетки с каре реальной ебли порно фото Порно фото женщин из частного эроти грудь больше или меньше фото фото пися хочет секса пилоточники фото куни Фото снизу ню пися домашнее фото волосатых подмышек пизда училки молодого фото зрелая сосет класно у жінками скачать фото порно з сорок за русские боевики 2016 смотреть фото в машине показывает писю pc игры лучшие порно на шкаф перевод на английский шоп киев секс скачать игру metro 2033 гимнастки фото раком голые фото черные угри фото кареглазой модели фото девушек старые бикини в фотогалерея трахнул маму в душе инцест трах фото брат сестра картины маслом пейзажи ппрна.фото минеты частное фото битва замков осколки героев где брать порно lacey фото alexandra фото курской обл эротические Син любит ебаца с мамой и кончать ей в пизду фото раскази порно фотографии дилдо в дырках девочки что означает имя для милана баба трусах на спрокладкой Фото Телки раком во весь экран порно фото порно син фото Порна секс папа и дочка фото большие натуральные фото фото девушек 18 раздеваются