Аналіз рівня інтенсивності прояву євроскептицизму в європейських країнах на прикладі Великобританії, Чехії та Швеції

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В даній статті проаналізовано особливості та характерні риси євроскептицизму в європейських країнах на прикладі Великобританії, Чехії та Швеції. Порушується питання про причини підтримки євроскептицизму населенням та рівень їхньої задоволеності членством національної країни в Європейському Союзі. Визначаються причини поширення євроскептичних настроїв в усталених демократичних державах, а також особливості трактування явища євроскептицизму у вищезазначених країнах.

This article analyzed the paculiarities and specifical features of euroscepticism in European countries. Such countries as the UK, Czech Republic and Sweden we used as an example. Raised questions about why the support euroscepticism population and their level of satisfaction with the country’s national membership in the European Union. Defined causes of the spread euroscaptical confidence in established democracies, and especially the interpretation of phenomena euroscepticism in the aforementioned countries.

Постановка проблеми. Проблема даної статті визначається зростаючою роллю євроскептицизму, який поширився в більшості країн ЄС, а саме країни які ми досліджуємо були ініціаторами розвитку даного явища, і здобув масової підтримки. На даний момент євроскептики країн ЄС набирають сили і об’єднуються в різні організації, формують свої політичні партії та фракції. Таким чином, вони намагаються завоювати місця в національному та європейському парламенті і з приходом до влади вести власну політику, яка не буде зосереджена на підтримці євроінтеграційних процесів. Для багатьох країн ЄС євроскептики є справді досить потужною силою, яка може вивести країну зі складу Європейського Союзу. Тому проблема євроскептицизму є досить важливою при виборі напрямку подальшого політичного розвитку європейських країн.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дана проблема є досить новою, тому рівень вивченості і досліджуваності цієї теми є низьким. Питання євроскептицизму в основному вивчалося тільки західними науковцями. Визначними дослідниками, що вивчали проблему євро скептицизму і зробили значний внесок в дослідженні даного питання є вчені Сассекського Європейського Інституту Пол Таггарт (Paul Taggart) і Алекс Щербяк (Aleks Szczerbiak). В своїх дослідженнях вони вперше дали визначення поняття «євроскептицизму», а також виділили види і форми євроскептицизму. В праці «A touchstone of dissent: Euroscepticism in contemporary Western European party systems» («Точки розходження: євроскептицизм в сучасних західноєвропейських партійних системах» – пер. автор) Пол Таггарт вперше класифікував і згрупував євроскептичні партії Західної Європи. При вивченні явища євроскептицизму він визначав його з точки зору відношення європейських країн до Маастрихтського договору.

Мета і завдання дослідження. Метою даного дослідження є аналіз рівня інтенсивності прояву євроскептицизму в європейських країнах на прикладі Великобританії, Чехії та

Швеції. Для досягнення зазначеної вище мети, ми поставили перед собою наступні завдання: з’ясувати причини виникнення євроскептичних настроїв серед країн Європейського Союзу; простежити тенденції до зростання кількості націоналістичних партій в європарламенті крізь призму євроскептицизму; проаналізувати рівень інтенсивності прояву євроскептицизму в європейських країнах на прикладі Великої Британії, Чехії та Швеції.

Основний матеріал

Великобританія

Євроскептицизм, як поняття з’явився у Великобританії серед противників членства країни у Європейському Союзі. З того часу термін поширився серед інших країн Європи. Євроскептицизм не можна називати певною однорідною, упорядкованою ідеологією, оскільки в різних країнах його ідеї і риторика різні, що обумовлено в першу чергу прагненням до збереження національної винятковості.

Так, британські євроскептики явно побоюються, що Європейський Союз перетвориться в супердержаву, а Сполучене Королівство втратить свій суверенітет. Головні аргументи британських євроскептиків:

– недостатня збалансованість податкової системи та соціальної політики ЄС,

– розширення повноважень Європейської Комісії в сферах правосуддя і внутрішньої політики,

– відсутність демократії в структурах ЄС,

– загальна конституція і валюта.

Жителі Великобританіі вже відмовилися ввести загальну валюту (євро) і стати учасниками Шенгенської угоди. Більшість з них демонструють прихильність до свого, національного ((David Baker «‘E with much less U’: or ‘No More E or U’? British Eurosceptic Exceptionalism After Enlargement»// Department of Politics and International Studies// University of Warwick)).

Вільям Черчілль свого часу назвав три області міжнародних інтересів британців: імперія і співдружність колишніх британських колоній, Європа і США. Пріоритетом стали Сполучені Штати. Крім того, Лондон постарався зберегти зв’язки з колишніми колоніями, він до цих пір використовує ці культурні та соціальні зв’язки в своїй політиці й економіці. Європа для Великобританії не є визначальною в міжнародній політиці.

У 1961 р., коли прийшло розуміння того, що Великобританія не стане в один ряд з СРСР і США, Лондон почав переговори з питання про членство в Європейському Співтоваристві. Однак країна стала повноправним членом ЄС лише у 1973 р., оскільки опозиційна лейбористська партія не підтримувала інтеграцію, а ті політичні сили, які підтримували, вважали, що ЄС лише організацією торгового характеру. Практично відразу після вступу до ЄС дебати на тему євроскептицизм перетворилися на одну з політичних проблем, і в 1975 р. тодішній лейбористський уряд оголосив референдум. Щоправда, 64,5% британців підтвердили необхідність членства в ЄС.

У лавах нинішніх лейбористів, як і в лавах консерваторів, немає єдності думок щодо ЄС, але перші – по більше частини є евроцентристами, пом’якшили свою колишню позицію і риторику. Євроскептицизм консерваторів став проявлятися, коли вони зрозуміли, що ЄС – не тільки торгова організація.

Сьогодні уряд лейбористів проводить загалом проєвропейську політику. Євроскептики вже розкритикували прем’єра Т. Блера за пропозиції щодо спільної енергетичної політики з ЄС і за підтримку повідомлення Єврокомісії з питання більш тісної координування податкової політики. Відповідаючи на критику, Т. Блер заявив, що зі складнощами глобалізації і з терористичними викликами Великобританія зможе впоратися, тільки об’єднавши зусилля з іншими країнами ЄС ((Ian Traynor. The UK will have to put up or shut up and decide properly whether it wants to be part of the EU or not// The Journal. 03 December 2007)).

У Великобританії є і політичні сили, вкрай різко виступають проти євроінтеграції. Одна з них – партія незалежності Сполученого Королівства. Заснована в 1993 році, ця партія відразу виступила проти ратифікації Маастріхтських угод, а сьогодні висловлюється за вихід Великобританії з ЄС. У 2004 р. на виборах до Європарламенту партія отримала 12 місць (16% голосів).

Люто критикує Європейський Союз британська преса, особливо бульварна. Публікуються статті з критикою ЄС і його політичних діячів. The Sun на своїх перших шпальтах писала: «введення євро означало б передачу наших життів, нашого майбутнього, громадян нашої держави в руки недемократичною, корумпованої групи лівих чиновників, що сидять в Бельгії». Тим часом, Financial Times – одна з декількох британських газет, які послідовно дотримуються проєвропейської лінії.

Досить прагматичним було ставлення Сполученого Королівства до підписання «Протоколу про соціальну політику», який був кроком уперед у порівнянні з «Європейською соціальною хартією» 1989 р. Незважаючи на тиск з боку європейських партнерів, Велика Британія не підписала Соціальну главу договору, яка проголосила спільні норми трудових відносин і соціального забезпечення в країнах Євросоюзу, зокрема встановлення загальноєвропейського максимуму тривалості робочого тижня – 48 годин. Позиція держави була аргументована її перспективними економічними показниками: найнижчими за останні 30 років темпами інфляції, зменшенням безробіття, початком зростання ділової активності, стабілізацією обмінних курсів фунта стерлінгів, які могли бути поставлені під загрозу в разі дії положень хартії в Великій Британії, оскільки країна змушена була б узяти на себе високі соціальні витрати ((Giles Merritt. Can Euroscepticism save Europe?// Europe’s world. 2007)).

Таким чином, аналіз положень Маастрихтського договору свідчить, що маятник європейської інтеграції після 1992 р. хитнувся у бік комунітаризму. Європейський Союз став наднаціональною структурою, що доводять наступні фактори: наднаціональна влада є ієрархічно більш високою у порівнянні з державною владою (це випливає з примату права Євросоюзу над внутрішньодержавним правом); ця влада є незалежною від держав-членів організації, чиновники інституцій якої репрезентують не держави, а їхні народи (у випадку з ЄС це спостерігається в Комісії та Європарламенті); волевиявлення наднаціонального утворення має нормативну силу і пряму дію на території держав-членів (цей момент відображений як в настановчих договорах, так і на практиці Суду ЄС). Тож ефективність принципу субсидіарності, покликаного захищати державний суверенітет, видається примарною, з огляду на посилення повноважень інституцій ЄС, про що свідчить подальша «ерозія європеїзму» Д.Мейджора. Концепція Британської Європи поступово витіснялася концепцією Європейської Британії, яку нав’язували держави з комунітарною ідеологією – Німеччина, Франція, Італія, країни Бенілюксу ((Бурнашов И. Маргарет Тэтчер и Жак Делор: полемика по вопросам углубления процесса европейской интеграции (вторая половина 1980-х гг.)// «Вестник Европы» – 2005. – 28 апреля. – №16. С.4-7)).

Аналізуючи проблему ратифікації «Договору про Європейський Союз» країнами-членами, доцільно зауважити, що після його підписання знадобилося замість попередньо намічених 8-9 місяців 1,5 роки, 4 спеціальних референдуми і постанова Конституційного суду ФРН, щоб цей стратегічний документ європейської політики був ратифікований і отримав статус закону.

У Великій Британії довгий час, через діяльність групи євроскептиків у парламенті, ратифікація «Договору про Європейський Союз» була під сумнівом. Цей процес виявився важким завданням для уряду Мейджора, який змушений був виявити чималу політичну гнучкість, щоб не допустити проведення референдуму про доцільність приєднання до політичного та фінансового союзу, який нав’язувався євроскептиками.

Опозиція «Договору про Європейський Союз» посилилася після так званого «чорного вересня»: 16 вересня 1992 р. Велика Британія була змушена вийти з Європейського механізму обмінних курсів, причинами чого стали вичерпання національних валютних резервів і реальна загроза девальвації фунта стерлінгів. Наслідками «чорного вересня» були наступні: порушення балансу сил в уряді на користь євроскептиків; погіршення відносин Великої Британії з ЄС та Німеччиною зокрема; падіння авторитету консервативної партії в очах електорату, що стало основною причиною її поразки на парламентських виборах 1997 р. ((Энтин М.Л. На пути к Конституции Евросоюза // Современная Европа. – 2004. – март. – № 3. – С.11-29.)). Таким чином, події «чорного вересня» 1992 р. ще більше ускладнили проблему ратифікації «Договору про Європейський Союз» у Великій Британії. Лідер євроскептиків М.Тетчер повністю сконцентрувала на ній увагу. Об’єднавши навколо себе політичних опонентів Д.Мейджора, колишній прем’єр-міністр виступила категорично проти «федеративної утопії» і за референдум із цього питання. На конференції консервативної партії в Брайтоні у листопаді 1992 р. навколо питання про ратифікацію Маастрихтського договору розгорнулася напружена боротьба між євроскептиками та євроцентристами, в ході якої Мейджор шукав підтримки у лейбористів, ліберальних демократів і ольстерських юніоністів, а також погоджувався на ризик парламентських виборів. Табір євроскептиків, репрезентований у кабінеті міністрів такими фігурами, як міністр внутрішніх справ М.Хауард, міністр оборони М.Портілло, наголошував на необхідності використання ситуації, пов’язаної з негативними наслідками референдуму з проблеми Маастрихта в Данії, а також слабкою підтримкою Договору у Франції, щоб остаточно відмовитися від взятих на себе обов’язків, замінивши договір більш прийнятною для торі угодою ((Лабом Ханс. Перекресток цивилизации. Этот растущий евроскептицизм// независимый информационно-аналитический ресурс «Диалог.UA». – 2005. – 2 июня. №24 [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://www.dialogs.org.ua/crossroad_full.php?m_id=3187>)).

Лейбористи на партійній конференції в кінці 1992 р. у Блекпулі теж сконцентрували свою увагу на Маастрихтських домовленостях (лейбористська партія виступила за вихід з ЄЕС у 1979 р.). Незважаючи на постійні заклики провідних представників лівого крила партії Е.Бенна та Д.Скіннера проголосувати за проведення референдуму за прикладом Ірландії, Данії та Франції, більшість делегатів конференції цю ідею відхилили. Перемогла точка зору Дж.Сміта, який побоювався, що референдум у країні лише загострить внутрішньопартійні чвари ((Zsofia Szilagyi. The Rising Tide of Euroscepticism. [Електронний ресурс] – Режим доступу < http://www.eumap.org/journal/features/2002/march02/rising>)). Е.Бенн, з мотивів приєднання Великої Британії до Соціальної хартії, що стане можливим тільки після підписання та ратифікації Маастрихтського договору, в інтерв’ю газеті «European» у листопаді 1992 р. зауважив: «Керівництво нашої партії підтримає Маастрихтські домовленості, але слід зважити на те, що Велика Британія не може подолати другий за тривалістю після Другої світової війни економічний спад, перш за все, через провину керівних органів Європейського Союзу». Е.Бенн також усвідомлював: якщо в парламенті законопроект про Маастрихтський договір зазнає провалу, це не лише завдасть шкоди уряду консерваторів, але й підірве довіру до лейбористської партії, яку британське суспільство звинуватить у неспроможності дотримуватися чіткого курсу.

Д.Мейджор зробив усе, щоб не допустити проведення в країні референдуму з маастрихтського питання, прийнявши рішення разом із міністром закордонних справ Хердом без консультації з членами кабінету провести його через парламент. Беручи до уваги існування сильної антиєвропейської опозиції (Тетчер вдалося схилити палату лордів 445 голосами проти 176 проголосувати в липні 1993 р. за проведення референдуму), прем’єр-міністр прийняв сміливе рішення, пов’язавши питання про ратифікацію Маастрихтського договору з вотумом довіри урядові і запропонувавши проголосувати з цього питання 24 липня 1993 р. Опозиція капітулювала, а Мейджор отримав вотум довіри, незважаючи на те, що в третьому читанні проти договору виступили 46 членів консервативної партії. Таким чином, після року обговорень, 70 парламентських голосувань, 61 дня дебатів «Договір про Європейський Союз» у четвертому читанні був ратифікований британським парламентом. 2 серпня 1993 р. текст Маастрихтського договору був підписаний королевою Великої Британії Єлизаветою II і отримав статус закону ((Zsofia Szilagyi. The Rising Tide of Euroscepticism. [Електронний ресурс] – Режим доступу < http://www.eumap.org/journal/features/2002/march02/rising>)).

Останні опитування показали негативне ставлення до євро, а також недостатню інформованість про інтеграційні процеси всередині ЄС. Більшість громадян Великобританії вважають недолік демократії в ЄС не дрібним дефектом, а істотним внутрішнім ознакою. Для них також неприйнятна економічна модель ЄС, яку британці характеризують як застарілу, а деякі представники ділових кіл навіть вважають, що вона гальмує розвиток Союзу. Тому британці противляться заходам, спрямованим на регулювання соціальної та правової сфери в межах ЄС (особливо гострими є питання податкової політики). Однак більшість британців не ставлять питання про вихід з ЄС. Великобританія сьогодні – другий після Німеччини бюджетний донор ЄС.

Євроскептицизм британців обумовлений не тільки причинами економічного характеру, але і боязню втратити національну ідентичність і винятковість. Національна своєрідність Великобританії йде корінням в її історичне минуле як колоніальної метрополії, довгий час пов’язаної з неєвропейськими народами – це і сформувало почуття якоїсь особливості долі і відособленості від інших європейських держав.

3.2 Чехія

Чехія, а саме її Президент Вацлав Клаус виступив привселюдно з промовою в якій він заявив, що «Лісабонський договір мертвий і ратифікація має бути негайно припинена». Однак у Чеській Республіці править не президент, а уряд. Президент має обмежені повноваження. Уряд же складається головним чином із Громадянської демократичної партії (ГДП). І хоча цю партію свого часу створив саме Клаус, теперішній її очільник та прем’єр Мірек Тополанек має брати до уваги позиції ще двох великих партій – народної та зелених, які, навпаки, підтримують подальше посилення наднаціональної ролі ЄС. Тому на саміті Європейської Ради, який за кілька днів після ірландського референдуму намагався вирішити, що робити далі, Тополанек виступив за подальшу ратифікацію угоди. Однак звернув увагу політиків на те, що Чеська Республіка, на відміну від інших держав, не може швидко ухвалити договір, оскільки він перебуває в конституційному суді. Туди документ надіслали сенатори від ГДП, які становлять більшість у сенаті, другій палаті чеського парламенту. Конституційний суд таки визнав, що Лісабонський договір не суперечить чеській конституції, тому й сенатори від ГДП врешті схвалили документ, і президент його підписав ((Гоці С. Урядування в об’єднаній Європі / Пер. з італ. М. Токарєва – Київ: К.І.С., 2003. – 286 с.)).

Якщо говорити про політичну ситуацію в країні, то серед партій представлених у парламенті лише опозиційна комуністична партія висловлюється проти Євросоюзу. Інші політичні сили, представники яких увійшли до уряду або соціалісти, котрі нині перебувають в опозиції, виступають за європейську інтеграцію та за Лісабонський договір. Рік тому з’явилася нова сила – Партія вільних громадян, – яка висловлюється проти Євросоюзу та закликає уряд вийти зі Спільноти. Власне ця партія має також неформальну підтримку з боку президента, хоча він ніколи не признався, що голосував за цю силу. Керівник цієї партії Петер Мах – це друг Вацлава Клауса.

Парадокс, на який триваліший час звертали увагу чеські соціологи, полягає в тому, що й серед виборців ГДП є значна частина прихильників ЄС і їх, врешті, більше, ніж у інших чеських політичних партіях, які вважаються «єврооптимістами». «Можна сказати, що виборці ГДП крізь пальці дивляться на їхнє негативне ставлення до європейської інтеграції. Проблеми Євросоюзу для них не є аж такими важливими, а громадянських демократів вони обирають з огляду на зовсім інші чинники, ніж ставлення до ЄС. Наприклад, завдяки ліберальним поглядам на питання податків», – стверджує Петр Друлак, директор чеського Інституту міжнародних відносин. Наступний парадокс полягає в тому, що власне Клаус, коли був прем’єром у 1990-х роках, підписував перші договори, які вивели Чеську Республіку на шлях до ЄС. Але потім, очолюючи опозицію, він згуртував навколо себе політиків, котрі критикували Євросоюз у спосіб, як це роблять у Західній Європі лише екстремальні націоналістичні партії та політики на кшталт француза Лє Пена або австрійця Йорга Гайдера ((Michael Toomey. Euroscepticism in Central Europe. Lund University – 2007)).

Коли описувати причини чеського «антиєвропейства», яке зараз усе ж не є переважаючим трендом у суспільстві, то наштовхуємося на суміш раціональних причин та психологічних упереджень, що мають свій зв’язок із чеською історією. Вацлав Клаус позиціонує себе як «принципового ліберала» (за прем’єрства, однак, був «соціалістичним популістом») і визначає Євросоюз як «соціалістичний проект». Клаус і коло його прихильників вказують на множинність директив, якими, на їхню думку, Брюссель обмежує «вільний простір» у національних державах. Як і більшість аргументів «євроскептиків», ці твердження можна порівняно легко спростувати. Наприклад, значна частина брюссельських циркулярів охороняє права європейських споживачів або ж спрямовані на покращення довкілля. Окрім того, найважливіші рішення в ЄС ухвалюють голови європейських держав і урядів.

Іншим напрямом нападів євроскептиків є уявна «недемократичність» Євросоюзу. Вони вважають, що демократія можлива лише на рівні національних держав, а з перенесенням влади до Брюсселя вона втрачається. Частково це є правдою. В ЄС сьогодні панують насамперед сильні держави, такі як Франція та Німеччина. Але власне Лісабонський договір мав надати більше повноважень демократично обраному Європарламенту ((Karen Henderson. Euroscepticism or Europhobia: Opposition attitudes to the EU in the Czech Republic// SEI Working Paper No. 50. 2001)).

Головною причиною євроскептицизму, яка є спільною для Клауса, Гайдера, Лє Пена, є страх перед втратою «національної держави» як такої. Йдеться про боротьбу за збереження «національної держави», яка б у майбутньому Євросоюзі мала перевагу перед наднаціональними бюрократичними утвореннями. Клаус у цьому поєдинку часом заходить аж надто далеко. Так, в інтерв’ю Financial Times він запропонував розпустити Європейський Союз, а натомість створити Організацію європейських держав (ОЄД). Причина такої пропозиції криється у психологічному упередженні чехів. Частина з них вважає, що Євросоюз є лише способом, яким Німеччина хоче, цього разу мирним шляхом, оволодіти Європою. По-перше, 10 млн чехів протягом сторіч оточені переважно німецьким середовищем (якби не повоєнне виселення 3 млн судетських німців, то Чеська Республіка була б чесько-німецькою державою). Вже кілька разів упродовж своєї історії чехи частково «понімечувалися». По-друге, під час Другої світової війни німці відверто планували, щоб тогочасний Протекторат Чехії та Моравії було перетворено на суто німецькі землі після війни. Той воєнний досвід чехи поділяють із поляками, які так само вигнали після війни майже всіх німців.

І на такий аргумент можна знайти відповідь. Власне, Євросоюз є тим інструментом, що сприяє обмеженню впливу Німеччини, яка б за інших обставин безумовно домінувала в Центральній Європі. Такий стан речей більшість чехів і поляків, на відміну від Клауса або Качинського, розуміють.

3.3 Швеція

У період створення ЄС і на перших порах його існування з Євросоюзом пов’язувалися надії на забезпечення благополуччя та політичної стабільності. Сьогодні ж дедалі частіше виявляється скептицизм, а також зростання популярності політичних ідей, побудованих на критиці структур ЄС.

Швеція вступила до Євросоюзу тільки в 1995 р., хоча питання вступу обговорювалося з 70-х років XX ст. Основні дискусії в країні викликало питання, чи не зашкодить вступ традиційної орієнтації країни на політику нейтралітету. Із закінченням холодної війни і зникненням військової загрози супротивники членства Швеції в ЄС позбулися головного аргументу, і на референдумі, проведеному в 1994 р., більшість шведів сказали «так».

Шведські політики характеризують ЄС як важливий елемент зовнішньої політики, що сприяє реалізації національних інтересів країни. Теперішній міністр закордонних справ Швеції К. Більдт вважає ЄС інструментом, за допомогою якого можна вирішити такі глобальні проблеми, як забезпечення безпеки у світі, боротьба з бідністю, розвиток демократії. У відкритому дискурсі Швеції акцентується здатність країни (і одночасно – ЄС) заохочувати демократію в сусідніх та інших регіонах, де існують авторитарні режими і порушуються права людини.

Після закінчення холодної війни стали акцентуватися зобов’язання Швеції щодо міжнародної безпеки, уряду відкрилися ширші можливості. Швеція активно бере участь у спільноій для країн ЄС політиці безпеки і оборони, у зовнішній політиці в цілому ((Liesbet Hooghe and Gary Marks. Sources of Euroscepticism// Acta Politica, 2007, 42, p. 119)).

Слід нагадати, що перед референдумом з питання вступу до Євросоюзу виявлялися антиінтеграційні настрої. Партії лівого крила, які висловлювалися проти членства, відзначали відмінності в національному суверенітеті Швеції та країн ЄС, культурні відмінності. Організація “Nej till EG” (Не-ЄС) вказувала на проституцію, лібералізацію наркотиків, сексуальну свободу, дефіцит демократії, надмірну елітарність суспільного середовища в ЄС. Північні країни, пов’язані культурною, соціальною та політичною спільністю, протиставляли себе європейському іміджу, що грунтується на негативних стереотипах.

«Ліві» зберігають критичний настрій щодо Європейського Союзу, трактуючи його як супердержаву, яка поступово знищує суверенітет країн-членів. Звучить навіть пропозиція про вихід Швеції з ЄС. Партія «зелених» вважає, що ЄС приділяє надто мало уваги проблемам екології. Соціал-демократична партія не виключає супернаціонального способу прийняття рішень з деяких питань, що вимагають співробітництва держав ЄС (наприклад, екологія). Права партія консерваторів, яка вважає суттєвим аргументом вільний ринок, дотримується помірної позиції щодо ЄС.

У Франції та інших країнах Західної Європи головними критиками Європейського Союзу є радикальні праві партії. У Швеції таку позицію займають партії лівого крила. Опитування, що проходили останнім часом, показали, що сьогодні шведи не підтримали б вступ в ЄС. Швецію не даремно називають країною євроскептиків. Так, у 2003 р. при голосуванні про приєднання до Економічного і валютного союзу шведи сказали «ні». Незважаючи на те, що під час проведення референдуму прихильники введення євро в своєму розпорядженні в шість разів більшим фінансуванням і за євро виступала преса, переломити громадську думку не вдалося Після провалів з прийняттям Конституції ЄС у Франції і в Голландії політична верхівка Швеції вирішила найближчим часом не проводити в своїй країні референдум щодо Конституції ЄС, аргументуючи тим, що вона по суті нічого не змінює ((Zsofia Szilagyi. The Rising Tide of Euroscepticism. [Електронний ресурс] – Режим доступу < http://www.eumap.org/journal/features/2002/march02/rising>)).

З питання європейської інтеграції думки політичних партій і шведського суспільства розійшлися. Таку ситуацію можна пояснити тим, що шведське суспільство – досить освічене, а освіченість породжує роздуми, здатність до критичних оцінок. Члени теперішнього уряду стверджують, що процес інтеграції має йти згідно з волею суспільства. Як показало опитування, населення мало цікавлять абстрактні дискусії про майбутнє ЄС – людей більше цікавлять ті напрямки політики ЄС, які безпосередньо пов’язані з їх повсякденним життям. У той же час партії, організації та державні структури широко й охоче дискутують з проблем зовнішньої політики і безпеки, перспектив ЄС, спільного ринку і т.п.

Переважаючі у шведському суспільстві настрої свідчать про небажання більш тісної інтеграції з ЄС. Швеція, Данія і Великобританія, не пережили такого економічного спаду, як 12 держав, що увійшли до єврозони, так що проєвропейським політичним силам Швеції доведеться пошукати аргументи, щоб змінити позицію шведського суспільства щодо ЄС.

Висновки

Отже, проаналізувавши рівень євроскептичності окремих країн, а саме Великобританії, Швеції та Чехії, можна зазначити, що особливістю є те, що євро скептицизм як явище поширений саме серед розвинутих країн Західної Європи, і більше того, серед країн-засновниць Європейського Союзу.

Вибір саме цих країн пов’язаний з тим, що саме там і зародилася «ідеологія євроскептицизму». Велика Британія є країною, з якої поширилося це явище завдяки політиці Маргарет Тетчер, яка виступала за ЄС тільки у вигляді економічного об’єднання, і критикувала його у варіанті наднаціональної структури. Основними причинами євроскептицизму не тільки Великобританії, але й інших країн-членів Європейського Союзу можна визначити наступні: недостатня збалансованість податкової системи та соціальної політики ЄС, розширення повноважень Європейської Комісії в сферах правосуддя і внутрішньої політики, відсутність демократії в структурах ЄС, загальна конституція і валюта.

Швеція теж відноситься до країн з високим рівнем скептичності до європейських наднаціональних структур. У Швеції, як і в інших країнах Західної Європи головними критиками Європейського Союзу є радикальні праві партії. У Швеції таку позицію займають партії лівого крила. Опитування, що проходили останнім часом, показали, що сьогодні шведи не підтримали б вступ в ЄС. Крім того не тільки Швеція, але й в більшості країн Північної Європи гостро постає питання національної ідентичності, що часто і виступає одним із головних чинників євроскептицизму.

Щодо Чехії, то ми обрали цю країну, як яскравий приклад євроскептицизму в Центральній Європі. Євроскептичні настрої пояснюються побоюваннями президента Чехії щодо Лісабонської угоди, яка на його думки, суперечитиме Конституції Чехії та статті про державний суверенітет. Хоча Вацлав Клаус і підписав угоду, але зробив це останнім, і тільки через те що Конституційний Суд визнав її такою, що не суперечить Конституції Чехії. Щодо населення Чехії, то воно зовсім не заперечує членство Чехії в ЄС, хоча парадоксальним є і те, що Вроцлав Клаус при своєму високому євроскептицизмі отримав підтримку населення близько 60%.

Отже, основними причинами підтримки населенням євроскептичних партій є високий рівень патріотизму, і небажання до глобалізації та стирання кордонів, а саме виокремлення власних специфічних як культурних, так і політичних особливостей. Крім того, важливим є економічний фактор, що пояснюється євроскептицизмом населення саме Західної Європи, яка фактично і виступає економічним протектором нових країн-членів.

Науковий керівник:

Бусленко Василь Володимирович

Кандидат політичних наук, доцент

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

homework alabama help line help homework aplia an in book essay title write paper you to to find for where a someone at writing college best service paper assignment accounting uk help plagiarism an paying someone essay to is write submitted partial fulfilment dissertation in paper buy college research ireland in buy prograf dosing zovirax with help i literature my review need research components of proposal phd a paper write how to a on term steps essay of articles help confederation help dissertation delhi san writing resume service in professional antonio papers finding online research cover design page phd thesis building dissertation prize surveying buy without best alertec prescription college write my essay entrance writing masters essay llm for personal statement cite paper a to term how school essays medical services writing help homework calculus 1 book buy custom reports prothesiste royan ongulaire lincoln admission essay university purchase manager format for resume with help writing college a paper writing medical thesis service essay writer chinese admissions custom written essays intermediate help homework accounting a hire speechwriter for custom writing construction dissertation students fraction help number for homework lines ragging essay of me write my business uk plan for art lesson plans for spanish students for academic ghostwriter paper writing college essay winning admission where to thesis paper buy elevator sales 30 second speech for wedding quote crashers the dating essay for sale college butter weight and peanut loss best teachers writing 72825 resume services for lipitor rate resting heart day slim 30 tea 5mg academic writing services custom australia matlab help assignment canadian coffee pharmacy vimax power discount in essay help writing toronto by kids written essay essay service in writing essays factor 2010 biochemistry impact homework fast i do my do how statistical management service dissertation quality ridiculous nyu essay college and against for money happiness cant essay buy help assignment review codes buy discount essay ancient homework helper greece write my resume federal engineers mechanical for maintenance format resume annotated to help bibliography with website thesis science on library phd introduction help compare essay contrast book report custom cheap business plan how letter write an college application to writing sites service research essay writing ivory writing states companies essay the in united pills 365 crestor online doctoral dissertation help brides order mail research paper english papers buy front for letter medical desk receptionist cover how a to order literature review childhood presented wuthering is heights in how dissertation writing summary college papers purchase case study disorder dysthymic master thesis declaration letter for mechanical cover engineer doc rescue financial animal plan india mg 5 generic eldepryl online thesis help wanna dont write my i essay best services london washington writing cv dc cv service writing medical not ghostwriter hire 8 to a reasons india essay women projects role creative group in of for position sales resume sample manager 150 online lotrel mg dissertation statement purpose developing writing service city resume kansas research 2012 on workshop writing paper essay thesis help critical homework help chemestry 2 cpm help homework algebra statement dissertation thesis canada duricef store drug in writing lottery best services resume ga atlanta help homework numbers rounding sr 100 1103 wellbutrin best application college help writing essay essay college how start application a to attention disorder presentation powerpoint deficit homework do kids need really checklist revising papers editing research pharmacy roxythromycin get prednisone online cheap essay application byu georgetown a write for how cover to letter associate sales writing services resume inexpensive personal diversity sample contributions to about statement cats are essay essay better lucky than dogs order uk victoria online secret resume and betrayal macbeth writing persuasive help napkins plates custom paper uk and mary essay by schmich written basic my homework do visual help online papers for research rap ghostwriter for hire ladders services writing review of resume 50mg what is trazodone robaxin rezept ohne resume download model school should essay compulsory uniforms be service buy online writing essays kamagra online buy soft usa dissertation on formulation strategy sample medical for letters cover secretary buy 36 hour aciphex buy writing for questions resume club dissertation fight for psychology movie paper research any essay free websites proposal questions and dissertation help best services 2014 qualification resume writing stay resume for moms help home at dissertation scientifique dissertation phd health economics my write cheap paper dissertation help thesis phd writing resume birmingham service al serial fender dating number amplifier service best writing uk us dissertation positions sales for resume templates dissertation writing nyc yelp sale essay cheap for chronological essay example order and essay of flies the law lord order case study order services writing sydney essay written essay by ward churchill and review literature proposal service dissertation business integrated planning sales operations for and sap buy essay original writing services and qatar resume cv editing dissertation online services essay are legit services writing online education research papers writing best software term paper terms grammer homework help representative for cover letter position admissions homework scotland help dissertation online help zitieren the of how rationale study write to a dating salerno turismo lieve yahoo dating scoliosi word bibliography using to put order how a in alphabetical for college an admission write letter to appeal how sur dissertation lenseignement ecrit homework 6-8 with help english years for help homework powerful engines search cheap paper custom placemats best resume buy maker pills gestanin 365 cv work experience order vp-rx in generic pills virility australia i essay my on what do narrative should financial analysis ryanair essay robot help 2015 writing resume services reviews karachi services writing thesis in design machine homework help of dissertation phd proposal university office dissertation gsas columbia fresher medical resume for coder best dc resume dallas services writing writers professional canada essay divorce filing online papers can i report to someone where pay write my Игра про лошадей гонки на лошадях тентекс форте Мещовск Игры лошади гонки на двоих скачки ужасов Смотреть психов фильмы про Все для создания фильма из фото и Учителя картинки смешные ученики фото голые в теле девушки застигнутые врасплох за еблей фото прохождение вперёд в Игра будущее игра машине времени Путешествие в мягкий фото цены кухонный Уголок и і порнографія малюнки фото сказка мудрая и поучительная Самая Приозерск член удовлетворит девушку какой Тату эскизы переводом надписи с Новый кузов ленд крузер 2015 фото картинки андрий сказок перро собрание Полное шарля анальний секс позы фото картинки эро женшини фото про Статус одном в сына дочку и какой удовлетворит женщину размер Мамоново женщины фото трах галерея порно смотреть 3d порно формате в Фото на аву для девушки скачать Фото из смирнова алексея молодёжки частное порно фото школьников трахающихся фото домашних девушек порно vimax pills Ершов Не скачивает игры из плей маркета фото самых красивых голых блондинок с шикарными формами сек фото молодые Котлеты с овсянкой рецепт с фото Скачать на а5 обои самсунг галакси фото порно актриса аника Смена пола из ж в м фото органов в молодые фото смотреть трусах мечтает о Картинка мужчина женщине обнаженная красота порно фото той русая и Фото же девушки одной фото диска hnd113 по телефону с матом Прикол слушать Как сделать из бумаги котика видео Все российские актрисы до 40 фото Виктория одинцова фото до пластики пооно фото с соблазнителнами формами Картинка сам себе поставил лайк Коктейль пина колада рецепт с фото Скачать игры нхл 09 через торрент фото домашний секс зрелых по Мясо китайски фото с рецепты сын мать фото трах фото наш тренер Жесты и их значение в картинках фото рецепт колбасу с Приготовить чемпионат игры Футбол мира россия мальчики из аватарии аватаров Фото фильм Скачать формате ужасы в ави Как игру вк сделать на весь экран Обои на рабочий стол 1366х768 лето на картинке игру на 37 что Ответы ява мото фото 12 пенис Наро-Фоминск плохо стоит большие черные члены в женских попках фото фото франц лист Скачать игру на компьютер wheelman Русский язык картинки на эту тему Стихи о сказке на татарском языке Памятник с фото крестом на могиле фото писка молодой порна класс фото по 2 Задача математике Как поставить в статус флаг россии картинки секс школьный 3 скачать на кратос Игра компьютер Кик бутовски скачать торрент игру фото девушек в купальниках пышных порно.фото школьниц лесби Властелин колец хельмова падь игра Картинки из сладкого кентин флирта Игра clash of clans база для 6 тх exile язык в path Русский игре of Игры и поздравления с новым годом demon Как игры с tools установить Фильм комодо остров ужаса смотреть стандартный пениса размер какой Покров мальчики в плавочках фото видио Бимо из время приключений картинки на компьютер фото с htc Перенести Игры для xperia z3 tablet compact для меня мама фото Не растила вас Какие игры есть игры на двоих гонки порно российских звезд фото изарубежных видео порнофото пизды беременных Скачать игры через торрент девятка Рецепты салатов с фото из тунца ужас улице на вязов Скачать фильм ретро толко фото пизда цена эрикс Зима виг порно на троїх фото Девушка с разными глазами картинки Игра ездить на машинах на андроид Скачать игру прыгать через поезда порнофоторасказ красивых в закатов самых Фото мире с Мастер чашка блюдцем класс фото училки. фото медсестри секретарши порно в фото 2015 стиль одежде Городской hd обои фитоняшки бабы как большие фото сношаются иди сюда на фото по кухня сериалу Жена нагиева фото 2 онлайн машинариум в игру Играть красивых 20 века самых женщин Фото какой оптимальный размер пениса Шелехов с фото рецепты молока Торты без скачать уличные Игры драки торрент Розыгрыш на день святого валентина какой размер среднего члена Тында фото секса в магазине фото дырки дев голы фото мама и сын Играть в игру мяусим на компьютер порно-фото красивое черно-белое игры компьютер мафия Скачать на члена Волгоградская мужского полового размер область на psp ли Подходят vita ps от игры Тест кто ты из закрытой школы игры нос через спермы фото фотозрелыхбабушек фото малышей пизды вивирнутих пезд фото Как сделать фон страницы картинку американский папаша порно фото анимацию убрать оружия как 1.6 Кс Игры на сони плейстейшен 2 футбол Макаронные изделия рецепты с фото Фотосессия ко дню влюбленных фото игру Скачать планшета для сталкер порно фото анг фото галерея ретро униформа барто нужна Вам сорока картинки не Фильмы ужасов с элементами мистики селены выложил фото бибер Джастин смотреть видео игра комбат Мортал размер средний члена Приволжск Старые игры для xp скачать торрент Видео гта 4 аварии трюки и приколы демон хоней порно фото Чем полезны омега 3 жирные кислоты volume pills купить Тара индианки ебутся порно фото по кто Раскраски сказал мяу сказке фото девушекпорно Ответы на игра слова из слова фото сёрф Все из персонажи сабвей это в Мышление картинки психологии порно трансы калифорнии фото Spider скачать торрент man комиксы игру 2 doors пройти Как escape 100 Загадки атлантиды игра на андроид Крушение самолета фото в египте Частные дома отделка фасадов фото с мультиварке Пасха фото в рецепты metal heart фото Картинки красивые и модные на аву фото разврата секс лучшие порно фото трах в школе zara лорно фото Комнатные растения в спальне фото формат фото на онлайн Изменить jpg парни связаны фото голые Приколы девушек пьяных на рыбалке не ферма Игры на компьютер онлайн играть ста игры Как я хочу тебя обнять картинки секс фото траха между сисек из биошока элизабет фото порно интимное фото жён наших посетителей читателей Афоризмы о жизни великих философов большие попки новые фото американские Скачать игру гта 4 через медиа гет спеман цена Покров 36 пройти игре уровень в doors Как Горнозаводск трибестан любовные фэнтези юмор романы Жанр Скачать игру ва-банк через торрент Игра престолов 5 сезон в 720 hd Тромбофлебит что это такое фото анал фото. трах в домашнее в картинках собака Осторожно злая удовлетворит Королёв девушку какой член самая толстая жопа фото голая медсестра порно фото лара голая фото пульвер колготки фото порево Коробка вариатор что это картинки голые фото футбольных фанаток орехи бывают фото Какие и названия смотреть порно с большим клитером винчи игра форд да Рианна письмо и фото очень много членов фото такое баллончик перцовый Что Фото ежедневного бонуса в аватарии порно в у гинеколога кресле фото Приложения фото на для вставки лиц порно фото adeline rebeillard в стильно фото одеться Как 50 лет толстых пизд фото порно Фото с этими бусами что-то не так красивые голые женщины порно Плетение из резиночек в картинках Ответ на игру отгадайка из 5 букв фото ауди а3 8v провансаль фото с Мясо с говядиной картинка падеж руками для Клетки дегу фото своими Анекдот в рисунках сканворд 6 букв Смотреть фото причесок из косичек Игра по английскому языку 10 класс престолов по книги порядку Игры порно фото2006 Екатерина конакова эхо москвы фото кончaют во всe дыры фото крупно Как шпильками заколоть волосы фото к Статус мужчинам всем февраля 23 Игры alawar скачать полная версия Лостфильм игра престолов 5 сезон 3 Игры огонь и вода ледяном храме 3 в 5 фредди с игре Майнкрафт ночей с Фото необычных цветов названием начинающих с Картинки йогой для Надписи на памятниках отцу и мужу сказке мертвой Зависть о в царевне через торрент Скачать игру 4 вормс картинки нярко любительские секс фото в подъезде игре скачать Подсказки филворды к Описание любой игры на английском фотосеты инцест Щука в духовке с картошкой с фото виардо Белореченск салатов свадьбу на украшение Фото картинки Корейские рождения с днём Кухонные гарнитуры омск цена фото грязный секс лезби фото супер еротика возбуздающие фото Презентация к сказкам а.с пушкина необычные хуи мужиков фото голых моделей молодых фотосессии очень Вязание крючком со схемами фото Игры русском нинтендо на для супер Скачать игру лего марвел адвенчерс кошка комикс Человек и паук черная на фото ответы 5 что уровень Игра с фото онлайн пиздой небритой бабы Фото ильи первого мужа гузеевой Игры моя говорящая анжела видео порнофото.су Форель с в духовке фото картофелем Новые картинках в любимой надписи писички фото сисички увеличение размера члена Дубна Играть игру dragon в онлайн knight порно актрисы каталог фото и видео фото студенток эро русских и Картинки ложной лисички лисички ласкает попу мужика фото камасутра 3d фото билявки звезды порно фото операции как Полевской увеличить без пенис картинки Красивые букеты из роз размер муж члена Сорочинск Столешницы из белого мрамора фото в лес по грибы порно фото 5 Картинки с отличиями распечатать игре веселой викинги ферме к Ключ Котики ударный отряд играть онлайн какой размер Соль-Илецк нужен члена фотографии девушек в собачей сперме Видео гарис мод приколы от михакера старого новый дома фото Из сделать Каталог обоев в обойкин краснодар голые попы муладок фото фотосессии голых грудастых девушек Полезные свойства укроп для мужчин ли область пенис Пензенская реально увеличить Обои для комнаты в леруа мерлен картинках мальчику в месяц Первый крупные голые задницы крупным планом фото Игры на двоих спанч боб на ярмарке Игры видео котята ударный отряд 2 настоящее приватное порно фото какой размер члена нравится девушкам Городец видео и фото обнаженных красивых мужчин и парней и порно геев фото девушек 35лет в трусиках карандаш азиатки невеста порно секс фото вульвы княгиня фото про и женщин это фото мужчин игра в чудес Алиса кровавая стране в steam игры платные получить Как Большой дворец царского села фото Игры стрелялки с скачать паркуром Теплый пол под деревянный пол фото Картины репин фото с названиями asus n10e фото Все о игре бомжара история успеха Скачать игры по фильмам торрент Как сделать картинку аниме из фото Алиса в стране чудес картинки фото на загадки Ответ в 34 уровень игре Скачать картинку как качать пресс фото пьяных студенток секса статус поздравление в С8 марта порнофото большим жирные толстые выменем с заниматься видео фото нельзя как сексом и игры Приключения бэтмена робина юбки задранные фото ветром столом фото у под тещи лицо вич на фото фото порно ножек фото школьницы в карты на раздевание в совращают каротких фото школьницы порносекс учителей юбкац члена Починок имеет значение размер Наливные полы 3д фото цены в омске голые фото прыгуньи Игра русская рыбалка для виндовс 7 духовке с в фото Домашние рецепты vimax pills купить Хасавюрт грузовиках Игры для грязи на пк по Картошка с ежиками в духовке фото www.zuzana drabinova фото.ru фото эротика высоком в разрешении Как взламывать аккаунты онлайн игр Смотреть игру звездные войны 2015 супер тело эротика фото сохраняются картинки Не яндекса из Игры на пк прохождение на двоих бабе задрал юбку и фото наити порно фото голых кросивых девушэк штобы подрочить фото буфера фото и видео прероде на секс для с виндовс 8.1 ноутбука Игры январь фото вена жырние ляхи фото b12 потенция Открытки с анимациями добрый день Решётки руками на фото окна своими порно попки без вирусов фото Формы бровей на круглое лицо фото секс парево трах фото любительское фото членов большых белому черное по написано Загадка толстые фото женщины бальзаковские лекарственные травы для потенции Арзамас русские кастинги порно вудмана з домашнього Рецепт фото морозива пляже женщины фото полные на и видео девы фото голые Игры в формате god для xbox 360 в убрать текст фото фотошопе Как с Светодиодная лента в коридоре фото Игры симулятор рыбалки на телефон фотографии в рот ебут порно фото красивая идеальная задница порно фото таи люси фото порно дистрофеков игра слона урони Скачать игру на компьютер гта 3 цветы фото аниса Мезень девушки важен для размер Фото день защитника отечества танк с австрийских тортов фото Рецепты через хало торрент Скачать игру Учу английские слова по картинкам фото описание Сорт груши велеса и на играть компьютере игры как Java Как посадить правильно цветы фото с фото Минтай картофелем рецепт с Картинки с рождения оксану днем малышки все Игры уход игры хейзел апетитная пизда девушки фото русских частное порно фото тверияу лица раввакия фото дед мама секс папа ебут фото Полезна ли каша из овсяных хлопьев Все черепашки на ниндзя игры пк Картинка днём рождения марине с Как говорит джинджер скачать игру пизда класс фото Девчонки эквестрии дружба из игры паук мальчика Торт фото для человек секс очень жестокое фото фото эротического конкурс дизайн сверху Ландшафтный вид фото теен фото китаянок смотреть фото девушек голышек Игры на андроид популярные торрент бруса Дом внутри фото из клееного Прически с объемом на макушке фото фото секс мамочки молоденькие смотреть арктику Загадки про для школьников почему сперма плохая Шахты Скачать с торрента редактор фото безремневой страпон в ней фото ретро апскирт волосатые фото Игра гиперболоид 2 скачать торрент статусы про любовь Грустные жизнь фото голых и привязаных к крават балерин частные девушек скачать порнофото порно диванах фото на девушки Платья с рукавом фонарик картинки Русские актеры лысые список с фото вимакс для мужчин Ямало-Ненецкий АО голова спортивная Игры на двоих для двоих Игры бродилки интересные Песни в гостях у сказки скачать секс неповнолiтних фото clash of Базы для тх 7 игры clans самодельный хуй фото порно в мтрингах попки фото селфи фото Как правильное сделать леопард фото лапы Лестницы с ковровым покрытием фото торрент симпсоны лего скачать Игры Играть через в онлайн браузер игры пристройочки фото домам фотографии домашней спермы фотографий одной в фото Несколько Игры для компьютера новинки гонки подсмотреное фотографии ножки под столом фото порно и эротики секса гонки дрифт двоих двоих на на Игры русское порно фото молодых кисок фото тріпер войн История наполеон скачать игра Скачать игру на samsung кот том 2 Настольная игра казино с рулеткой горошине Принцесса текст сказки на крашеными с Квартира стенами фото мтс роутеры фото фото вагині крупнім планом Интересные факты о русской азбуке Скачать торрент игры 2000 годов Коды на игру euro truck post ussr тебя Картинки буду любить нежна я Маринованная фунчоза рецепт с фото ног фото между копыто фото сисикейч голая порно фото женшин тетак Фото джинсы женские с микки маусом клубах видео и в изврат фото фото Простые с рецепт рецепты Торты мастикой крещение на с фото фото спальня из гипсокартона Ниша на рабочий рождения Фото дня стол Сарай из блоков своими руками фото Как одеть мальчика на 8 марта фото сиськи самые большие100 фото Игры для мальчиков гонки и бегалки эро фото в девушки мини сексуальные хрущевке фото Дизайнерская кухня в Игры по созданию игр на андроид для runaway игры doors 100 Ответы сезон сказке Однажды 18 4 серия с ебет дома мамашу фото фото художник с Чем полезна говядина для организма преём видео фото смотреть генеголога и у Ятебя никогда не любила картинки Скачать бизнес игру полная версия порно зачарованные фото Фото с фронтальной камеры htc one Золотистый стафилококк фото в носу салтане царе Иван сказка билибин о Играть игры русских на грузовиках частное фото взрослых женщин форум Сериалы на тнт сладкая жизнь фото пениса размер Приволжск фото порно звезды елены б фото порно раздвинутые губки большим животом-фото с женщины разжиревшие Красивые картинки мальчики 18 лет год бондаренко 2015 Станислав фото девственницы красивые порно девушки весна фото 2016 Женское пальто с куриные сковороде фото Бёдра на одноэтажные фото Каркасные дома Иваново профи каталог цены и фото с женского Фото пляжного волейбола брата любимого про старшего Статус разрезом платьев с Фото свадебных фото михаилом кругом с Ирина круг Скачать игру мишку фредди 5 ночей Скачать игру через торрент skate 2 Сказки к новому году на новый лад 2 Читать онлайн сказка рядом часть тома фильм сойера фото Приключения стол осень Скачать обои рабочий на секс женщины гемофродиты фото Греческая фото с резинкой прическа
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721