Альтеглобалізм в Україні: від практики до теорії

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проаналізовані ідейні засади та діяльність українських альтерглобалістських організацій та їх пропозицій щодо подальшого розвитку держави.This paper seeks to analyze the ideas and activity of Ukrainian alterglobal organizations and their proposals for future development of Ukraine.

Питання соціальної солідарності особливо гостро постає у час докорінних трансформацій суспільства. Наразі відбуваються зміни соціально-вагомих цінностей, трансформуються ключові соціальні та політичні інститути, загострюються економічні, соціальні, етнічні, соціокультурні, мовні проблеми.В українському контексті ці трансформації відбуваються на тлі радикальних змін політичної ідеології, переходу до нової форми суспільного існування, нав’язаного глобалізацією. За таких обставин до України просто не могли не прийти ідеї антиглобалізму, адже індивід за нової системи залишається незахищеним, самотнім, підвладним винятково економічним факторам.

Мета статті –аналіз змісту ідейно-теоретичних компонентів, що лягли в основу альтерглобалізму як нового соціального руху в Україні, виявити стан та перспективи вітчизняного альтерглобалістського руху і визначити пропозиції альтернативних шляхів розвитку України в умовах глобалізації.

У даній статті вперше у вітчизняній науці проаналізовано діяльність українських альтерглобалістів, виявлено, які альтернативи вони пропонують для подальшого існування держави. Специфіка даної роботи полягає у тому, що дослідити вітчизняний альтерглобалістський рух можна лише опираючись на інтернет-ресурси самих альтерглобалістських організацій.

Предметом дослідження є є альтерглобалістський рух, що представлений вітчизняними організаціями.

Наукова думка щодо діяльності витоків альтерглобалізму та діяльності альтерглобалістського руху широко представлена такими західними вченими як Е. Валерстайн, К. Агітон, Ф. Вітакер, й. Сакамото тощо.

Негативні аспекти глобалізації досліджують Т. Сунік, М. Шуман, Т. Мартін та інші. У російській політичній та філософській науці тема доволі глибоко досліджена В. Аверьяновим., А. Вебером, А. Бузгаліним (який найбільш ґрунтовно заглиблюється у філософські та економічні аспекти глобалізації та вперше у російській науці класифікував типи альтерглобалізму), Л. Булавкою, В. Словеєм, А. Бедеєм, Ю. Візгуновою, С. Ільіним, Є. Кузнєцовим, К. Майданіком тощо.

Серед вітчизняних дослідників тематиці альтерглобалізму загалом та українському альтерглобалізму зокрема приділяється недостатньо уваги, відсутні фундаментальні дослідження з цієї проблеми і доступні лише окремі статті авторства К. Трими, М. Трофименка, О. Згуровського та деяких інших.

Спроби наукового осмислення феномену глобалізації зосереджуються, переважно, на економічній сфері та у галузі міжнародних відносин. Проте її недостатньо досліджувати винятково як сучасне формування трансекономіки і розвиток всесвітньої інформаційної комунікації. У суспільствознавчому розумінні її можна визначити як процес розкриття локальних соціальних систем, що розповсюджується у всесвітньому масштабі, їх взаємопроникнення і формування єдиної надсистеми. Останні десятиліття ми спостерігаємо планетарні, всеохопні процеси і взаємовпливи різних елементів системи світоустрою: індивідів, країн, народів, корпорацій на усі сфери існування. Реальна ситуація, яка склалася у нашій державі у зв’язку із її входженням у глобальні процеси, показує, що нині існує гостра потреба проаналізувати можливості відходу на інший шлях розвитку.

Через дезінтеграцію світу на три частини – постіндустріальну, індустріальну та доіндустріальну, Україна входить у цей процес значно важче, болісніше, із більшими втратами. Відносячись, фактично, до країн «третього світу», наша держава перебуває у зоні відчуження від світової спільноти. Попри намагання її керівників ввести країну в інтеграційні процеси як повноправного учасника і використовувати його переваги, наразі у нас для цього немає наявних ресурсів, а потенціал під великим запитанням.

Оскільки глобалізація погіршила стан значної кількості держав, що розвиваються, то наприкінці 90-х рр. ХХ ст. в них виникли антиглобалістські рухи, до яких згодом приєдналися і громадяни розвинутих країн. Світова спільнота розділилася на прихильників та противників глобалізації, що в свою чергу актуалізувало дослідження з цього приводу. Загалом опонентів глобалізму називають альтер- чи антиглобалістами. Отже, назва «альтерглобалісти» вперше з`являється в ЗМІ в кінці 90-х рр. минулого століття і міцно закріплюється на сторінках друкованих та електронних видань за організаціями та активістами, що виголошували свою незгоду зібранням різних міжнародних форумів. При цьому об`єктом невдоволення для них являється не глобалізація як така, а її неоліберальний варіант і суперечності в соціально-економічній сфері, проблеми політики і екології, яким, на думку учасників руху, не надають належної уваги і не вирішують за сучасних форм існування глобальної капіталістичної економіки ((Кузнецов Евгений Дмитриевич. Формирование антиглобалистской идеологии в странах Запада (70-е-90-е годы XX в.) : дис. …канд. ист. наук : 07.00.03 / Кузнецов Евгений Дмитриевич. – Иркутск, 2004. – 193 c.)).

Офіційно в Україні не існує альтерглобалістів. Проте, станом на 1 січня 2008 року за даними міністерства юстиції зареєстровано 592 організації, що мають міжнародний статус і можуть бути пов’язані із антиглобалістськими рухами ((Громадські організації в Україні // Статистичний бюлетень за 2007 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://civic.kmu.gov.ua/ecsor/ control/uk/publish/article?art_id=101833&cat_id=82370.)).

Проблема дослідження альтерглобалістського руху в Україні полягає у тому, що ця тема мало обговорюється у наукових колах, а інформація, переважно, в обмеженій кількості міститься у ЗМІ та на інтернет-сайтах організацій, що мають відношення до антиглобалістської діяльності.

Для того, аби проаналізувати ідейні засади та діяльність українських альтерглобалістів, у першу чергу слід скласти перелік вже відомих організованих груп.

Активізація діяльності альтерглобалістів в Україні почалася у 2002-2003 роках, дещо пізніше, аніж у США та Європі. Однією з перших організацій був «Рух антиглобалістів України», що мав на меті здебільшого просвітницьку роботу», на чому наголошували її лідери – Т. Фролов, С. Лагода, К.Калашников, Р.Алієв. Їх перша акція відбулася 9-го жовтня 2001р. під посольством США з протестом проти бомбардування Афганістану і погрозами взяти участь у створенні антиамериканської коаліції у співпраці із терористичними мережами ((Пікетування «антиглобалістами» посольства США у Києві закінчилося спаленням прапора [Електронний ресурс]. – [Опубл. 2001, 9 жовтня]. – Режим доступу : http://www.pravda.com.ua/news/2001/10/9/2984285/.)).

23 січня 2002 року ця ж організація пікетувала американську амбасаду із вимогою скасувати торгівельні санкції проти України через недостатньо жорстке законодавство у сфері ліцензування аудіо та відеопродукції. (Слід зазначити, що альтерглобалісти виступають проти офіційного копірайту, патентів і ліцензування, вважаючи їх чинниками, що гальмують розвиток цивілізації, створюють додаткове відчуження і є інструментом збагачення власників великого капіталу) ((Як гроші заважають суспільному прогрессу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://socmodern.org.ua/?p=413.)).

23 лютого того ж року протест «Руху аниглобалістів України» викликали дії членів Міжнародного олімпійського комітету й дискримінація української команди на Олімпіаді в Солт-Лейк-Сіті. Об’єктом пікетування знову стало американське посольство в Україні. Мітингувальники заявили, що не є політичною організацією, але сподіваються впливати на тих, хто прагне до влади і приймає політичні рішення. Вже наступного року ця організація припинила своє існування – жодних акцій протесту, жодної інформації у ЗМІ, Інтернет-сайт закрито.

Військові дії США в Іраку викликали низку протестів не лише у світі, а й в Україні, щоправда, нашій державі вони відбувалися рідше та менш масштабно. Всеукраїнське марксистське об’єднання «Робочий опір» та «Революційний Антиімперіалістичний фронт» наприкінці 2003 року пікетували американське посольство. Члени вищезгаданих організацій переважно брали участь у протестних акціях, які проводили їхні європейські колеги – самітів Великої вісімки, економічних форумів у Давосі тощо. Вони співпрацюють із уже відомими у світі антиглобалістськими мережами – АТТАК, асоціацією «Ювілей», «People’s Global Action», Всесвітнім соціальним форумом РАГ (Рух за альтернативну глобалізацію, «Ліліпут» тощо ((Трима К. А. Українські антиглобалістські організації як елемент глобального громадянського суспільства [Електронний ресурс] / К. А. Трима. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ Gileya/2009_19/Gileya19/P2.pdf.)).

Останнім часом в Україні з’явилася значно більша кількість організацій, що має стосунок до альтерглобалізму. Вони стали діяти активніше, аніж на початку 2000-х, збільшилася їх інформаційна присутність, більш чітко оформилися ідеологія та вимоги до влади. Одразу слід зазначити, що зараз ці організації стають більш подібними до європейських –більшість із них не мають офіційних лідерів, акції, влаштовані ними подібні до флеш-мобів. Отримуючи інформацію про акцію та її локацію через мережу Інтернет, під час самих заходів активісти руху, часто навіть незнайомі між собою, використовують мобільні телефони та супутникові навігатори для складання найбільш оптимального маршруту та успішно уникають сутичок із силовиками. проведення заходів. Лише окремі організації мають більш-менш чітку структуру.

Рух «Соціальна альтернатива» спрямовує свою діяльність на захист тих, «хто позбавлений влади і капіталу»- безробітних, студентів, працівників тощо. Достеменно невідомо, коли організація була створена та хто до неї входить проте її активісти взяли участь у великій кількості протестних акцій: з виявлення солідарності із працівниками заводів, що постраждали від нечесних працедавців, проти неонацизму, проти платної освіти, спільно із кількома організаціями лівого спрямування проводили марші 1 травня 2009 та 2010рр. у день солідарності робітників ((Лелич М. Большой моральный брат следит за тобой [Електронний ресурс] / М. Лелич. – [Опубл. 2009, 2 лютого]. – Режим доступу : http://livasprava.info/content/view/629/79/.)).

Однією із наймасштабніших стала акція, спрямована проти дій МВФ в Україні та світі 1 квітня 2009 р. На думку активістів організації, Міжнародний Валютний Фонд відповідальний за проведення політики «ринкового фундаменталізму» у світі, що складається із неоліберальних фанатиків, завдяки яким у світі гинуть мільйони людей. МВФ керується антидемократичними методами, знищують внутрішні ринки національних держав, як, наприклад, в Індонезії, коли внаслідок необхідності погашення позик була знищена економіка і капітал «перетік» до США, та у ряді інших країн. Кредит, що отримала від МВФ Україна, вважає «Соціальна альтернатива», спрямований на пограбування та системне знищення народу ((Маніфест «Соціальної альтернативи» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://socmodern.org.ua/?page_id=18.)).

Позиція «Соціальної альтернативи» щодо так званої «ринкової демократії», неолібералізму, міжнародних інститутів, є жорсткою і радикальною. Капіталізм і демократія – поняття несумісні, говориться у маніфесті руху. Інтеграція України в існуючі міжнародні структури може лише погіршити ситуацію всередині країни, оскільки ТНК будуть її використовувати лише як ресурс. «Потяг глобалізації давно рушив з місця і вже давно вирішено, кому відведена роль машиніста, а кому пасажира». [Там само]

Головним уповільнюючим чинником еволюції «Соціальна альтернатива» вважає гроші. Це штучно вигаданий і жорстко встановлений еквівалент праці. Він не дає можливості кожній людині розкрити свій потенціал. Гроші визначають попит на професії, внаслідок чого людина займається не ти, до чого у неї є справжній хист. Ліберальна демократія, проголошуючи рівні права усіх людей від народження, насправді надає перевагу людям, у руках яких великі корпорації. «Без грошей у людства і людей з’являться реальні цілі натомість віртуальним цінностям, які в капіталізмі стали не тільки засобом виробництва, але і метою життя всіх і кожного, причому метою недосяжною в силу своєї нескінченності, адже всіх грошей заробити не можна, але кожен прагне отримати їх якомога більше, забуваючи в процесі, що взагалі означає жити» ((Як гроші заважають суспільному прогрессу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://socmodern.org.ua/?p=413.)).

Одна із найбільш активних альтерглобалістських організацій у нашій державі – «Пряма дія» – мережа незалежних студентських профспілок, що була заснована у 2008 році з ініціативи студентів Київського національного університету ім. Шевченка і легалізована 15 квітня 2009 року. Профспілка має осередки в низці столичних університетів а також в кількох обласних центрах України. Профспілка із такою ж назвою вже існувала в Україні в середині 90-х років ХХ ст. Її засновниками були київські анархісти та маоїсти, що робили перші спроби підйому студентського руху в Україні. Профспілка проіснувала до 1998 року, а вже у 2008 році столичні студенти, створюючи нову організацію взяли назву «Пряма дія» на знак продовження традицій молодіжного спротиву. Профспілка бореться проти комерціалізації навчання та відстоює соціальні права студентів, виступає проти будь-яких форм експлуатації. «Пряма дія» виступає за введення у вітчизняну освіту принципів вільної (лібертарної) а також підтримує вітчизняні та зарубіжні визвольні та емансипістські рухи та співпрацює із рядом молодіжних і лівих організацій, кількома контркультурними формаціями, а також із незалежними профспілками «Захист праці» та «Всеукраїнською конфедерацією праці анархо-синдикалістів».

«Пряма дія» спільно з іншими організаціями альтерглобалістів провели ряд соціальних акцій, спрямованих проти дій влади щодо впровадження платної медицини (лютий 2009р.), прийняття нового трудового кодексу, що утверджує експлуатацію роботодавця над працівником (вересень-жовтень 2008р.) а також проти введення у дію Болонської системи освіти, так званого «Болонського процесу», солідарно із німецькими та австрійськими студентами-страйкарями (листопад 2009р.). «Пряма дія» базується на синдикалістських принципах прямого самоврядування. Вона є безлідерною структурою. Керівні посади в організації існують лише формально – всі рішення приймаються загальними зборами без голосування, через процедуру досягнення консенсусу ((Про нас («Пряма дія») [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://direct-action.org.ua/?page=about.)).

«Союз революційних соціалістів» (СРС) називає себе послідовником традицій революційної визвольної боротьби минулого: гуляйпільських анархістів, Північно- і Південноросійського робочих союзів, лівих есерів, Комуністичної робітничої партії Німеччини і німецького робітничого союзу «Єдність», Робітничої федерації аргентинського регіону та інших ((Манифест СРС [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://revsoc.org/about.)) і є організацією альтерглобалістського напрямку. «Союз» виступає антикапіталістичними гаслами і вимагає встановлення комунізму шляхом анти буржуазної революції. «У всіх країнах сучасного світу незалежно від різниці їх політичних форм – владарює диктатура капіталу у формі диктатури буржуазного панування. Парламентська демократія є лише замаскованою формою цієї диктатури. Будь які спроби трудящих грати за правилами, встановленими пригнічувачами, призводять лише до поразки і деморалізації трудящих…» – проголошує у своїй платформі СРС. [Там само] Периферійні країни, на думку представників «Союзу революційних соціалістів», особливо потерпають від експлуатації з боку світових капіталістів. Не зважаючи на поступове стирання кордонів між державами, що відбулося внаслідок глобалізації, центр (США та Західна Європа) так і залишаються центром, а периферія (решта країн включно із Україною) – периферією, окраїною, що забезпечує життєдіяльність центру. В окраїнних країнах особливо сильно помітна різниця між капіталом і пролетаріатом і вирватися із цього кола можливо лише революційним шляхом ((Капитализм [Електронний ресурс]. – [Опубл. 2007, 25 серпня]. – Режим доступу : http://revsoc.org/archives/2230.)).

Наразі найбільш радикально налаштованою альтерглобалістською організацією в Україні проголошує себе «Чорний Комітет», що називає себе послідовником «Чорного блоку» – найрадикальніший рух лівого крила альтерглобалістів, організації, створеної у Німеччині у 80-х роках минулого століття, що виступає проти капіталізму, знищення природи, регулярної армії, в’язниць та поліції, масової культури, і прагне започаткувати всесвітню лібертарну революцію.

У своєму маніфесті «Чорний комітет» критикує діяльність транснаціональних корпорацій, влади, яка потурає злочинам власників великого капіталу і сама по суті є злочинною і пропонує відійти від традиційних правих та лівих ідеологій, натомість створивши нову революційну ідеологію спротиву: «…Корпорації міжнародного капіталу міцно засіли у нашій буденності і вже ніхто не може уявити собі життя без продуктів транснаціональних корпорацій. Вони нікого не завоювували, вони просто створили всі умови, аби їх постійно купували. Купували те, що нікому не потрібне. Працювали за кольорові папірці на їхніх підприємствах й були слухняними. Грати по правилах, за якими ти засадничо програєш чи проникати в існуючу систему не має жодного сенсу. Лишається можливість протидіяти системі, порушувати питання, які нас торкаються безпосередньо – самоорганізація і самоврядування. На противагу чиновницькій бюрократії піднімаються чорні прапори гніву Чорного Комітету» ((Маніфест «Чорного комітету» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://chorkomitet.info/content/blogsection/7/42/.)).

«ЧорКом» має особливе уявлення про соціальну систему світу: людство поділяється на «овець» – основну «сіру масу» людей, що рухаються у «мейнстрімі» та існують задля задоволення первісних інстинктів. Насправді ж ними керують, «годують і переганяють» «вівчарі» – лідери, які вирішують куди повести стадо – до комунізму, чи ліберальної демократії. «Сторожеві собаки» допомагають «вівчарям» вести «стадо» у потрібному напрямку і охороняти його від четвертої групи – «вовків» – інакомислячих, вільних людей, від злочинців до революціонерів, суспільних ренегатів. Моральні норми та біблійні заповіді, на думку ідеологів «Чорного Комітету», вигадані для того, аби було легше керувати масою. Влада зомбує маси за допомогою ЗМІ, керує і дисциплінує шляхом репресій. Сам «ЧорКом» покликаний виконати велику місію із звільнення людей від гніту, не обмежуючи себе вузько зорієнтованими ідеологічними доктринами чи субкультурними комплексами. Його завдання формувати альтернативу існуючій системі.

«Чорний Комітет» проголошує, що глобалізація є, по суті, колонізацією, модернізованим капіталізмом, що створює умови для існування людей лише із відсутністю принципів, для циніків, що мають гіпертрофоване прагнення нагромадження капіталу. Глобалізація тягне за собою величезну кількість негативних соціальних явищ, у першу чергу, розриву між багатими та бідними, а створення однорідного, мононаціонального суспільства, позбавлення його будь-яких особливостей зводиться до утворення сірої маси, що підпадає під формат стандартного покупця. Влада ТНК і прискорена ними глобалізація – це куплена тоталітарна влада світового масштабу ((Небезпеки глобалізації [Електронний ресурс]. – [Опубл. 2009, 8 грудня]. – Режим доступу : http://chorkomitet.info/content/view/60/31/.)).

Рух складається, переважно із студентів столичних ВНЗ, які шляхом мирних демонстрацій висловлюють свою незгоду із подіями, переважно, локального характеру: закриття українських книгарень, підвищення транспортних тарифів та на послуги ЖКГ, проти впровадження цензури та корупції у закладах освіти тощо, проте надалі вони обіцяють досягати цілей будь якими, навіть екстремістськими методами.

Таким чином, проаналізувавши діяльність та ідейні засади відомих в Україні альтерглобалістських рухів, можна прийти до висновку, що усіх їх об’єднує спільне прагнення утвердити новий тип солідарного суспільства, досягти якого можна лише революційним шляхом. Організації, створені на синдикалістських основах, виступають проти існуючої системи, яка є жорстко ієрархізованою за економічною ознакою. Наразі організації мають невелику кількість прихильників і намагаються досягати цілей шляхом мирних демонстрацій та страйків, проте наростаюче суспільне невдоволення у недалекому майбутньому може призвести до стрімкого нарощування масштабів антиглобалістського руху у нашій державі. Якщо влада не задовольнятиме вимоги альтерглобалістів, це загрожує обернутися у масові спротиви і руйнівні бунти.

Дослідивши діяльність та ціннісні концепції деяких організацій, що провадять діяльність у антиглобалістьскому напрямку, можна побачити, що ідеологія більшості з них має спільне походження та цілі. Відповідно, систематизувавши та проаналізувавши ідейні засади цих організацій, можна створити доволі чітке уявлення про те, який шлях подальшого розвитку України вони пропонують.

1. У першу чергу альтерглобалістські мережі мають на меті змінити структуру суспільства, тип управління та способи прийняття суспільно-важливих рішень.

Радикальна демократизація політичної системи має бути доповнена реальними механізмами, що забезпечують участь громадян в управлінні. Самоврядування робітників на націоналізованих підприємствах і громадянське самоврядування на місцях – ось що має радикальним чином змінити суспільні відносини. Капіталістична система найманої праці не може бути подолана доти, доки працівники не отримають повного контролю над засобами виробництва ((Кагарлицкий Б.Ю. Политология революции / Б.Ю. Кагарлицкий. – М. : Алгоритм, 2007. – 533 с.)).

Воля народу має бути сильнішою, аніж політичні інститути. Важливі питання у житті місцевих громад мають вирішуватися шляхом народних зібрань. Усі рішення, які вже прийняті чиновниками без прямої участі людей, вимагають перегляду і ті, що виявляться «шкідливими» для народу – скасовані на народних зібраннях. Посадовці несуть персональну відповідальність за свої дії, підзвітні народу та можуть бути відкликані у будь-який момент. Уведення в силу закону допускається шляхом затвердження в загальнонаціональному масштабі. Ініціатором законопроекту може виступити будь-яка місцева громада ((Маніфест «Соціальної альтернативи» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://socmodern.org.ua/?page_id=18.)).

Пропонується також інший варіант того, як утвердити пряме народовладдя. Це мережеве самоврядування, ідея якого розроблена «Прямою дією». Воно має вигляд нейтронних мереж, що за структурою та функціями нагадують мозок. Якщо один із колективів чи профспілка пропонують проект, реалізація якого вимагає залучення значної частини суспільства, він передає цю ідею іншому колективу. Який може прийняти, доповнити, чи просто відхилити цей проект вже на ранній стадії. Якщо проект нецікавий суспільству, він припинить своє існування вже на ранніх стадіях обговорення, якщо ж він є раціональним та корисним, то доволі швидко розійдеться шляхом передачі по усьому суспільству, захоплюючи мільйони людей. Таким чином кожна соціальна група перетворюється на нейрон у системі колективного розуму. Такий децентралізований механізм управління, на думку альтерглобалістів, здатен принести справді пряму демократію, з допомогою якої маси зможуть без жодного делегування повноважень, представництв самостійно управляти державою ((Сетевое самоуправление [Електронний ресурс]. – [Опубл. 2009, 21 червня]. – Режим доступу : http://direct-action.org.ua/?p=32.)). На нашу думку, цей механізм має працювати за принципом медіа вірусів і його результативність є доволі сумнівною.

Головною структурною одиницею суспільства, на думку більшості альтерглобалістських угруповань, мають стати дієві профспілки, які займають провідне місце в історії взаємин найманої праці і капіталу. Наразі власники ТНК отримують надприбутки за рахунок експлуатації країн «третього світу», і єдине, що стоїть їм на заваді остаточного поневолення робітників – професійні союзи ((Нам потрібні дієві профспілки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://socmodern.org.ua/?p=112.)). Проте в Україні відсутня дієва система профспілок, а існуючі – лише інструменти політичної боротьби лобістських груп.

2. Економічний гуманізм:

Економіка має бути раціональною і стояти на службі народу, а не власників великого капіталу. Підприємства мають бути націоналізовані і передані у руки трудових колективів, усі прибутки – йти на соціальні потреби. Має бути остаточно встановлений мораторій на продаж землі іноземцям та встановлена заборона на приватизацію об’єктів державного значення – атомних електростанцій, водогонів, усього сектору житлово-комунального господарства, а також встановлені тарифи на оплату послуг ЖКГ, що відповідають доходам населення ((Нечипоренко М. Путь к приватизации ЖКХ [Електронний ресурс] / М. Нечипоренко. – Режим доступу: http://livasprava.info/content/view/599/83/.)).

Ліквідація приватної власності призведе до унеможливлення ринкової конкуренції, що є першопричиною експлуатації, війн, екологічних катастроф.

Українські альтерглобалісти аж ніяк не відкидають необхідності існування зовнішніх ринків, оскільки для нормального функціонування економічної системи усередині країни, вона повинна розвиватися і зростати. Замкненість та орієнтованість на внутрішній ринок рано чи пізно призведе до перенасичення товарами виробництва, і, як наслідок, надлишок знову породить нерівність. Проте ідея полягає у тому, аби не пускати у вітчизняну економіку іноземні ТНК, натомість розвивати власне виробництво і частково орієнтуватися на експорт ((Капитализм умрет. Как, когда и что потом – зависит от нас [Електронний ресурс]. – [Опубл. 2009, 5 жовтня]. – Режим доступу : http://livasprava.info/content/view/1288/80/.)). Крім того, необхідною умовою економічного гуманізму є впровадження нових технологій, що не наносять шкоди довкіллю.

Усі міжнародні організації, на кшталт Світового Банку чи МВФ повинні бути виведені з України, і у подальшому їх нищівний вплив, який полягає у руйнуванні національних економік, не має допускатися за жодних обставин, адже «допомога» країнам «третього» світу надається з певними умовами. Часто її треба витрачати на американську продукцію, а країна-реципієнт повинна надавати переваги інвесторам-компаніям зі США, зменшуючи таким чином споживання створених у країні товарів і продуктів на користь імпортних – створюючи ще більшу залежність, голод і вганяючи у борги ((Парент М. Таємниця: як багатство створює бідність у світі [Електронний ресурс] / М. Парент. – [Опубл. 2009, 24 грудня]. – Режим доступу : http://samozahist.org.ua/?p=22093#more-22093.)).

3. Соціальна рівність та солідарність:

Мають бути скасовані пільги та імунітет посадовців. Чиновники не мають права виділятися від решти народу соціальним чи економічним статусом. Вони мають отримувати середню заробітну плату, аби економічна непривабливість влади, як і неможливість ухвалення найважливіших рішень без згоди громад, поклала кінець боротьбі за владу. Менша розбіжність у доходах призведе до зростання свободи, оскільки люди працюватимуть задля самореалізації і згідно свої можливостей, а не заради накопичення капіталу. Альерглобалісти наголошують, що рівність – це не ідеал, а єдино нормальна основа розвитку людини.

Має бути створена соціальна, справді солідарна держава, де кожен індивід почувався б частиною одного цілого, захищеним, разом із тим мав би шанс виявити свою унікальність там жити так, як хоче.

Має бути заборонена дискримінація та приниження гідності за будь-якими ознаками, як ознака фашизму та поневолення слабких сильнішими.

4. Духовний розвиток:

Має бути усталене справедливе інформаційне суспільство, де інформація виступатиме доступним для кожного благом, а не товаром, адже вона, у своїй суті, прагне того, аби бути вільною. Її неможливо «закрити» за допомогою жодного юридичного акту, як би цього не хотілося класу капіталістів, які мають прибуток із чужої праці. Альтерглобалісти виступають за відміну будь-яких форм цензури, яка стала активізуватися останніми роками, а діяльність Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі вважають незаконною і спрямованою лише на заробляння грошей, тому її діяльність слід припинити і не допускати у подальшому появу подібних структур ((Лелич М. Большой моральный брат следит за тобой [Електронний ресурс] / М. Лелич. – [Опубл. 2009, 2 лютого]. – Режим доступу : http://livasprava.info/content/view/629/79/.)).

Авторське право, як репресивний інструмент великих корпорацій і перешкода цивілізаційному розвитку має бути скасоване. Неприпустимим також є нав’язування будь-якої ідеології та релігії з боку держави чи окремих соціальних груп.

Ще одним важливим пунктом побудови альтерглобалістської України є впровадження та розвиток лібертарної освіти, основним принципом якої є повага та віра у дітей, на відміну від існуючої системи, за якої середня чи вища школи подібні до в’язниць. Освіта має бути безкоштовною та доступною абсолютно для усіх охочих, адже приватизація освіти підриває основи соціальної солідарності ((Чомскі Н. Приватизація освіти – підрив солідарності [Електронний ресурс] / Н. Чомскі. – [Опубл. 2010, 5 травня]. – Режим доступу : http://direct-action.org.ua/?p=296.)), має бути подолана корупція, та негайна відмова від впровадження Болонської системи, як такої, що не відповідає традиціям та потребам вітчизняної освіти ((Франция, Россия и Украина: повторение ошибок [Електронний ресурс]. – [Опубл. 2010, 18 березня]. – Режим доступу : http://direct-action.org.ua/?p=241.)).

Справедливе суспільство в Україні, з позиції альтерглобалістів, може бути реалізоване лише системною та безперервною практикою. Суспільство не є по своїй природі пасивним – це міф, що століттями нав’язувався можновладцям, аби створювати добровільних рабів. Мети можна досягти прямим спротивом існуючій системі – організованим, чи системним актами непокори проти вітчизняних бюрократів та іноземних буржуазних капіталістів, які тісно співпрацюючи між собою злилися в одне репресивне ціле.

Таким чином, альтерглобалістський проект України, що на рівні окремих концепцій створюється різними організаціями, по суті мало чим відрізняється від ідей, що висувають прихильники руху по всьому світі, проте враховує національну специфіку. В основі цих концепцій лежать ідеї свободи, рівності, солідарності та ненасильства у будь-яких його проявах – фізичному, моральному чи економічному.

Науковий керівник:

Шевчук Дмитро Михайлович – кандидат філософських наук, старший викладач кафедри філософії та культурології Національного університету «Острозька академія»

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

services editing australia poem using me a my write for words service coursework custom writing dissertation on youth crime questions on accounting dissertation public management media audit path career help uml homework i my resume write can hand help homework asl free my me for write paper for sale paper targets sight front with term help me paper my school letters for of medical recommendation essay cheap writters essay menactra for me homework help ms gulfport services writing resume grade 8th help algebra homework disorder bipolar essay argumentative on essay cheap sale for essays custom order buy an essay forum i help need with statistics services professional resume writing nursing maths help gcse homework ratnici online dating duge business francisco writing san services plan for college papers online sale definition dissertation research purchase papers written pre essay economy what ails on indian writing dissertation a week in masters thesis purchase abuse? application writing essay drug on county help homework live angeles los help homework internet to shakespeare a how start essay helping homework websites application buy papers essay college country club membership for to recommendation of letter help engines homework priced best without a buy reasonably ciprofloxacin prescription paper checks order for resume objective sales position examples eating disorders media essay book analysis purchase residency statement for application personal unplugged music dating mindful for disorders personality thesis statement and help assignment homework structure grammar sentence and help with free real estate to intent letter template purchase of scientific lab buy report do just my homework will usa dissertation services writing uk writing custom baralgifen ordonnance sans acheter by omeprazol mail mg penisole canadax cheap 50 2014 services resume writing best 2012 mental disorder case study scholarship to how essays write how a you research order paper do do my annotated bibliography species research paper endangered stage key helpers 1 homework sample representative resume medical for sales custom cutting paper Abbotsford buy uk where - online to purchase Chondro-Ritz Chondro-Ritz with help coursework physics paper birth order outline research essays twilight on drugs legalizing essay persuasive online mla pregnancy substance abuse citation dissertation essay and job assistant for medical description intent purchase of template to property letter 123 help me essay how service resume a professional cost writing much does dissertation uk top companies 10 writing diwali essay language in gujarati shop frame business custom plan admissions legend writing college essay urban macbeth on writing i help need an essay in mordern essay ethics society on purchase expository essays sale essay philosophy for ionesco rhinocros dissertation write for australia essay my me dissertation phd honor junior on prompts national modern essay essay society gadgets of uses phd dissertation help phd can no Robaxin Robaxin Beach i how cheap script order - Long reviews help homework login for easier essay will disappear as book cheaper it paper is and soon the writing good essay masters prospectus thesis mba essay why rubric essay generator affective seasonal on essay disorder manuscript service editing a research paper buy college edition expert 8th resume writing world one war essay help writing resume services best in new city york life ghostwriting rap services de achat au canada thorazine moviezzz dating online areamagz dating online coursework help programming c study case disorder patient bipolar of for statement personal medical write i school in should my what essays buy psychology kenya services in cv writing ordering cheap Honolulu Provera acheter Provera without - prescription without position sales for letter experience cover service essay custom writing premium services custom do writing dissertation latino 15 fandub bleach dating op test essay written order birth personality research paper resume australia help shipping overnight cheap voltarol paper custom buy watermark reliable dissertation writing services shipping Sporanox paypal Worth no Sporanox Fort online free - discount acquisto membership assignment homework do my do my admission nyu essay famous college curse essay obscentiy of help lord essay the rings helper assignment science and men mice research paper of silfar buy online eyre jane coursework help essays 85 written hamilton alexander by dissertation service custom phd writing best buy swot analysis it and custom writing toronto service essay dissertation tower knightmare dating newgrounds help homework algebra in essay an help for online writing fre on order bibliographies alphabetical in are products shower paper cheap baby resume writing reputable toronto services thesis purchase essay writing usa cheap service welcoming meeting speech for wikibooks medizinische dissertation die apa papers buy research get essay persuasive help can i on a where writing dissertation service custom nursing writing my paper write uni paper thesis online plagiarism checker politics research free american masters thesis methodology voveran generico acquista online community essay service approved online duricef a college step to admissions start by how essay dallas frumil for school medical resume good looks a on what services writing resume northside brisbane internet research censorship paper thesis writing phd service viagra mg soft fruit sale 200 how a to become good essay writer online physics homework help dissertation doctoral by humphrey john h admission essay buy application scholarships for writing essay canada order sort endnote bibliography price mg best carbamazepin 20 pay have to written essay help essay writing entrance i my never homework yahoo do answers homework word unscrambler helper research purchase papers essay papers term sale for a online paper on piece write of to speech narrative a write how for me history write my paper research service customer essay skills paper nursing cheap my name write arabic writing top services custom papers someone looking ms to for research kim write sangi thesis my am common application requirements essay help phd how a to thesis publish classification write do how i degree my free book editing services building surveying help dissertation dissertation help and background proposal of school writing letter a for medical recommendation uk a law essay buy essays with writing college help application superiorpapers writing service term paper nursing paper write research my political papers sale science for buy help homework chegg with fellowships dissertation help writing geography essay help bibliography chicago order homework procrastination help reflexive essay днем рождения Картинка мультяшки с в поп коже супер фото фото эро моделей лучших Виолетта 2 сезон картинки скачать Код к игре метро 2033 луч надежды Игры на телефон нокию xpressmusic размера сиськи еротические 5 фото подростки Скачать для игру планшета jetpack фото однокомнатной в хрущевке обстановка с секс летней фото 19 фото подборочка скачать старого с эро-порно торрент настоящие порно фото как ученик порит училку весь рост картинки Фото во девушек фото баб раком зрелых стоящих Сценарий сказки золушка по фильму интересные факты из энциклопедии о растениях дикий пляж фото голых дам Скачать игры на компьютер bakugan Что может кока-кола это интересно 5 игры гта требуется Для активации Самые красивые девушки земли фото фото клитора истязания кунилингус фото женские ножки Картинки день рождения маме стихи скачать ферби бум Игра андроид на Фото модных купальников 2015 года похожие предметы игра дидактическая найди названия растения комнатные фото влаголюбивые и Игры клауса санты секретная служба фото на рабочий стол секретарша порнофото клитор крупный план Выложить фото в инстаграм с компа джулия тейлор фото анальное диснейленде париже в Все фото о поза 101 картинка секс с голые фото старых баб арт фото на аву фото Спальня черно-красном цвете в Однажды сказке серия сезона в 4 16 ппорно фото тещь утро в ванной с девушкой фото друге статусы Прикольные лучшем о Загадки и вопросы на день рождения Что красное но не красное загадка Однажды в сказке бигсинема 5 сезон Руслан и людмила картинка руслана размер пениса для женщины Нытва любительские фотографии девушек одетых и не совсем уровень одно 4картинки 2 слово благовещенской Отдых фото в пляжа 2 оса с игры тенью бой Прохождение проникновение двойное с берковой еленой фото играть танках стрелялки Игры на Интересные и простые узоры спицами Игры новинки 2016 через торрент фото бруно грёнинг Новый форд фокус 2016 года фото Кислотность сорнякам по почвы фото смотреть видео Человек игра паук 3 стол кошкой Картинка рабочий на с кубы курорты фото порнофото галерея мамы с сыном фото бол.планом блядей в даймонд вьетнаме Отель бей фото фото голых тетак Пиджаки без воротника фото женские своими Садовый руками фигурки фото Скачать игры про гладиаторов на пк с фото проституткой частное секс Скачать с торрента игру ассасин Игра финес ферб прохождение видео фото Все лицо в что делать прыщах порнофото с трахающимися порнозвёздами кіе порно кет вісі фото ліза моно фото кота с про прилагательными Загадки gear игры игра похожие metal rising revengeance Питкяранта пениса размер оптимальный Мглин размер члена большой телефон дверей игру Скачать 100 на Лунный календарь с картинками луны фото лифчика под блузкой сохраняются Куда компьютера с фото Фото купальнике в русских девушек фото деньги беларусь Новые 2016 на Двигатель фото лансер мицубиси Игра престолов книга 3 fb2 скачать жестокие секс фотографии капоте на в maps фото панорамные секс google приколы Собаки фото на пород разных одном с делать фото начес Как правильно геи онлайн домашнее порно порно фильмы доминация женщин онлайн пошагово с Рецепты с фото блины на Игры с торрентом кешем андроид чулки и колготки фото женшины Показать видео приколы пьяные бабы фото misha brooks Игры снайпер с чёрными человечками девушек plаyboy фото Онлайн игры стратегии по русскому Статус в друзья добавляю только черно белое порн фото Видео прохождение игры хоббит лего Потолки на кухню из пластика фото Игры для нинтендо 64 играть онлайн и соблазнил фото брат сестренку нежно трахаются Ответы на игру отгадайка 1 уровень обнажённые фото домашнее пупырка комиксы Ботанический сад в петербурге фото Рецепт форшмак из сельди с фото цены салоны Свадебные в фото омске все фото порно категории Картинка огонь и вода из мультика подделку Текила отличить как фото мужиков порно трахают переодетых фото фото нюша альбом 18 грудь красивые девичья фото айви медисон фото Рецепт трюфельного торта с фото золотоноша игра картинки hatchet Картинка вредные привычки человека мам фото попок письки Если мужчине нужна женщина статусы Что такое волшебная сказка ответы Панели пвх для ванной мозаика фото фото порно porno мамочи красивые фото Упражнения для талии и живота фото фото и жоп пизд порно частные Макароны с мясом рецепты с фото Лучшая игра на sony playstation 4 Не скачивает игры на карту памяти скачать бен игру на Как ноутбук 10 фото Любительские за 40 женщины японка гола фото в интересное в контакте мире Самое кузя универ игра ярославле в Трагедия фото погибших геев фото турков сперма наполняет киску раком фото митяя Новые байки онлайн смотреть Как скачать картинку в формате png Фото натальи вдовиной в купальнике фото Новая 2015 цена отзывы камри Как на ноутбуке сохранить картинку виртуальный секс рассказы Морская волна обои на рабочий стол групповуха 4 мужика и одна девушка фотографии тему на Сочинение мне интересно Винкс онлайн игра без регистрации Флэш игры винкс на двоих одевалки Новые игры 2015 на пк онлайн новые фото тёлки трахаються юрского Лего игра периода мир 2015 Том и джерри игры драки стрелялки задницы бразильские порно большие фото Фото 1 рубль ммд с широким кантом gameloft Скачать для игры телефона Красивые надписи на фото в фотошопе баз тх of Картинки в clans clash 4 10 фото резиновом классница порно на Картинки с надписью и девушками секс анна фото порно сташенбаум ослабла потенция бодибилдинг Формы изделий слоеного теста фото Скачать на комп бой с тенью 2 игра гиг порно фото пизды зрелых обаму и картинки про путина Прикол Как сделать из картинки watermark игра гитара цой Игра для мальчиков самые лучшие фото голых баб на дорогах россии Раскраска из игры история игрушек моцыки 2 игры на Обои девушек на андроид скачать Фото горнозаводска пермского края порно с алачкой из универа сексапильных фото женщин голых Полезно пить по утрам воду с медом нимфоманки фото французские фото зрелых голых русских женщин смотреть крупные фото секс Игра по английскому языку слова Шторы зал фото 2015 современные анна золотаренко фото фетиш порно фото девушек буряток из улан-уде большая грудь в лифчике зрелой женщины фото Картинка в картинке ios 9 что это Можно ли удалить фото в инстаграме картинки фото галерея секс плате и в с жопай палшой в порно фото штанах торрент Скачать игры через ксенус 5 класс сказки народные Русские в Скачать сказки и рассказы бианки рецепт Пошаговый выпечки фото с шоколадки новый альпен Фото гольд Муж жанны фриске фото на похоронах фото руками штор Держатели своими фото женщина сидя на мужчине порно Смотреть фильм ужасы кукла 2016 пакет пвд фото вылизывание задниц яиц.фото-галерея крупно Сделать второй этаж в комнате фото Как добавить онлайн игры на сайте литл капрс порно фото Терем кузьминки фото всех домов порно фото школници картинки mlg fox скачать для пк покер Игра торрент 1366х768 Обои стол рабочий на игры анал мамуль фото олега Фото в басилашвили молодости декоративного камня домов из Фото часть 1 майнкрафт игр Прохождения ответов ру для спрашивай Картинки Фото звуковой карты для компьютера под миниюбкой фото ниндзя чёрного от Пасхалки в игре загадка нэнси свет дрю камера Игры через игры торрент нхл Скачать 16 в dead left играть Как 4 игру 2 Моника белуччи лет ей сколько фото анимации иголки лотереи жилищной Таблица розыгрыша обои надо потолок клеить Натяжной Картинки рождения к дню подруге стрелялки Диски компьютер игры на Как найти сайт по картинке в гугле хэллоуин на мышей летучих Картинки молодые секси фото Самые красивые игры на компьютере ванда икарди фото Где и как скачать игру the forest Фото девушки в белье с подтяжками порнофото зэчек фото на двери смотреть в пизде руками фото порно жосткое с порнуха фото красивые девушки Игры гонки на прокачивание машины Читать сказку про мышонка пика всю мире необычное и интересное Все брынзой Рецепт с салатов с фото 240 Скачать игры сенсорные на 400 толстые голые девушки фото Фото письменного стола с кроватью Игры отгадай слова по картинкам кухне трубы на Как фото закрыть Сорт винограда раджа описание фото жесткий фото брызги минет игру зайти world of warcraft Как в скачать 2015 Игра торрент фильм Игра престолов. 2 сезон 1 серия жоская парнуха фото всей сталь Живая прохождение игры фото больших старух из цветов фото своими Венок руками в пять хуев фото картинка сестру Сднем рождения сети unturned в играть игру по Как фотоизвращений шрека одевать игра панели Пластиковые и фото размеры из Фасад желтого кирпича фото дома Играть в игры на одной клавиатуре Пепельно русый фото цвета волос менее не Фото пикселей 600 на 600 Все названия и инструменты фото Игра мафия 2 моды скачать торрент Игра действие происходит в москве игры делаем пазлы Фаршированные гнёзда рецепт с фото фифа Скачать игру 15 торрент демо Скачать игры полная масяня африка Игра монстер хай одевалка спектры Обучение чтению по слогам картинки фото монашка сасущая земле на как появился Фото человек ночные 2 перестрелки игру Играть в Фото как парень ласкает девушку фото с полними порно порно видео горячая девушка игру торрент через dragon Скачать как полностью удовлетворить девушку Нижневартовск Цветик семицветик сказка в стихах подборка из сперма жопы фото идей порно в девиз плейбой николь кристи фото мако русалки игры порн уроды фото Видео эра прохождение игры грибная кроссдрессеры попки порно фото члены Игра матрешка что хотят женщины картинка 5 щенят Красивые вязаные вещи крючком фото Надписи на плакатах к дню рождения блондинки видео порно гламурные Как вырезать на фото лицо онлайн Фото на качество струйном принтере у фото клитор порно большои сестры городе фото в обнаженные фото голых девушек для мастурбирования Картинки аниме девушка с косичкой Викторина своя игра для студентов Фото домов с чертежом одноэтажные одежде девушек нижнего без фото белья в рабочего стола Картинки для щенки пизда узбекчки фото смотреть онлайн порно фото студенток на фото у девушек видны трусики под юбкой в контакте в новый год как сказке Под полным старых траха баб фото Рыбы средней полосы россии с фото райдер порнозвезды дайлан фото фото утро доброе Ведущая программы prime galaxy samsung grand с Обои не игры винду Переустановила идут кендры ласт ебля фото фото туалете ххх в Визитка воспитателя в форме сказки женшин похотливих порно фото руских массажиста фото Как называется игра с мячом руками анал разработанный порно ростова ольга Игра египта и сердце Игры на двоих футбол с собаками Добрыня никитич змей горыныч игра как увеличить диаметр пениса Тулун штейн картинки Поздравление день победы картинки фото секси пышки порно престолов Игра сезон mp4 1 скачать мультики смотреть про лунтика Игры с Удон овощами свининой фото и со Игры для 2-3 человек на новый год гимнастки секс красивые фото девушки лобовое Красивые стекло на надписи толстых порно мужиков фото член в фото сперме частное Кукла резиновая для мужчин фото жесткий секс стоны боль крики фото подстричь волосы Как фото кудрявые яга на Игра английском баба языке 2м фото лайка лекси белл раздевается фото фото апельсином Рецепт с пирога с фото бабушке всадить кухне Потолок фото современной на фото девушек в самых сексуальных позах фото пезды со спермой Игра барашки идут домой в лондоне секс фото сексуальные тёлки картинки на 9 играть зомби убить Игры майнкрафт rush шарлотта земляничка berry Игры 8 русич игра век Обтекание картинки текстов в word Скачать гаджет погоды в казахстане Тачки с торрента скачать 2 игру Правовой статус гражданина в рф фото частный беременных секс голые негритянки в колготках пизда фото Голодные игры круче агарио мультик эрекции Вытегра улучшение скачать фото порно с падчерицей верю в Верю карты не игра правила порно фотографии подростков без сисек фото гриби шапкові красивые пейзажи картинки на рабочий стол Статусы про дочку и сыночка вместе фото секс пирсинг элементами с фото ковки цены Забор фото девок на реке компьютер на Игры принцессами с из пекинской фото капусты Салат обои эклектика фото влагалищ негритянок крупно Все мои чехлы на айфон 4 s с фото Скачать игры вождение на грузовых порно возрастные фото Все игре угадай эмблему эмблемы в Игры на андроид пока станица спит сказка рыбке Орыбаке пушкина и видео аниме фото хендай порно Яблоня услада описание фото отзывы увеличить как Зерноград пенис реально статус правовой органы Таможенные чай чем для полезен женщин Каркаде Скачать экшен игры от механиков фото порруха групповая Вяжем мужской свитер спицами фото смотреть порно фильм пирамида голые жены фото видео 5 игру мафия через торрент Скачать трансвестит дрочит и кончает фото Как звали трех поросят из сказки Каталог комнатных растений в фото Игры для мальчиков 8 вода и огонь Кортни кокс фото из сериала друзья Увеличить размер фото для госуслуг средний размер пениса в россии Москва без голые казашки фото цензуры Тесто на с рецепты фото маргарине для малышей игру раскраска Скачать и сказки сестры три Текст зеркало порнофото кембел галереи эрика онлайн женские смотрнть попки фото Девушка и парень на мотоцикле фото равные жопы фото две шарж подружки Игры обучающие скачать для малышей в белых девок фото юбках секс Рыжий цвет на короткие волосы фото для голоса изменение Игра андроид Розыгрыши на 1 апреле по телефону Самые интересный фильмы про зомби женщины и баня видео и фото игра компьютер Скачать на рыбки приваитные фото жен Скачать игру про принцесс торрент гель фото Ногти зима новинки 2015 киски фото голие смотрет руские девушки украденного Фото с девушек айфона аварии картинка Скачать игру goofball goals на пк секс фото с женщинами голый мужчина Игры барби учимся ходить на горшок почте яндекс картинку на Поменять фото секс найти восстановление потенции народными средствами Великий Устюг Красивые фото и девушки мужчины Скачать игру cube day z на андроид Как зовут этого человека ссср игра Программы для windows 8 для игр Прохождение игры 5 ночей фредди 1 доч и папа фото секс рассказ таша крейгстоун порно фото фото весна женские лето 2015 Сумки Фото мяу новый де катрин скарместр Игры на двоих гонки на 3д лошадях андроид пасьянс для игры Скачать Играть игру зомби против машины для живые а319 Скачать обои леново посторонние предметы в пенисе фото брачное чтиво жена изменила с девушкой Скачать игру на андроид cross and на пк скачать Волейбол торрент игра в Как фото инстаграме добавлять мороз в неба фото Игры и мультики эквестрия герлз самсунг на Коды игр разблокировки мамочки пизды много фото Онлайн игры для андроида играть оборудование фото ниве на Газовое соусом с бешамель фото под каннеллони рецепт фото студенток в трусиках и без фото покрывало на кровать Спальня в порно халатиках фото Обои раб стола в хорошем качестве порно фото волосатые россия Скачать игры гта кавказ на андроид Приколы с матом видео майнкрафт Угадай 6 слово из букв картинки 4 драконы 5 игры фото влагалища крупным Как получить рубины в игре елочка прохождение игры стрела серебряная духов тайны эро фото актриси гонки плей маркета Скачать из игру Супер марио игра для компьютера домашние за женщин фото голых 40 Интересные вопросы сири на русском angry играть birds онлайн go Игры на кнопочный телефон Игра нокиа Скачать макро обои на рабочий стол Кейт аптон фото хакера все фото в всех Картинки мутантов сталкере фото порно подростков. истории скачать загадки торрент книга смотреть фото голых женских молодых поп попы фото старых зрелые дам Торты с пирожными на свадьбу фото Вчем загадка черно синего платья и название всех пород фото Лошади Настенное зеркало в прихожей фото звёзд порно фото азиатских Игры 2 и фитнес го ферб измерения королек вагина фото фото секса вмашине Как загрузить своё фото на флирчи фото картер нина Схема подвижных игр для школьников Кухня гостиная 19 кв м дизайн фото дауни фото эллисон двоих Игры мотоциклах на марио на Цвет волос темно русый в картинках общага Универ новая картинки всех девушек фильмы 2015 для Интересные дочь сосет порно онлайн
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721