АБОРТИ – ПРОБЛЕМА СЬОГОДЕННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглядається одна з основних руйнівних насильств особистості і суспільства – аборт. Розкриваються беззаперечні аргументи проти абортів як з правової та медичної точки зору, так і через призму біблійної заповіді «не вбивай».

Науковий керівник: доктор філософських наук, професор Кралюк П.М.

В статье рассматривается одна из основных разрушительных сил личности и общества – аборт. Раскрываются беспрекословные аргументы против абортов как с правовой и медицинской точки зрения, так и сквозь призму библейской заповеди «не убивай».

Ключові слова: аборт, штучний аборт, вагітність, біблійна заповідь «не вбивай», смерть, життя, вбивство.

Постановка проблеми. Як би сприйняли звістку люди, що кожного дня гинуло місто із стотисячною кількістю жителів? Був би щоденний траур, про це б кожного дня писали б в газетах, передавали б по телебаченню і розглядали б як найбільшу катастрофу усіх часів, а можливо і кінець світу. Але саме так відбувається з абортами, коли холоднокровно кожного дня у світі мовчазливо побивається в середньому 100 000 ненароджених, маленьких і беззахисних людей, з яких могли б вирости лікарі, вчені, робітники, майбутні матері та батьки. Ведеться узаконена війна, втрати в якій все менш і менш хвилюють людство. І якщо сьогодні люди проявляють велику турботу про збереження рідкісних рослин і тварин, борються за заборону полювання на морських котиків, але в той же час виступають за дозвіл абортів, то в їхній системі цінностей далеко не все в порядку.

Люди шоковані вчинком, коли, наприклад, мати і батько вбивають свого сина-школяра тільки за для того, щоб не витрачати гроші на його харчування, одяг і мати більше місця в квартирі. Але при аборті батьки здійснюють те ж саме, тому що і тут, і там вбивається дитина.

Аналіз останніх досліджень. Проблема аборту розглядається в праці Джона Уайатта «На грани жизни и смерти», в якій піднімаються сучасні проблеми охорони здоров’я в світлі християнської етики [14]; Джон Стотт у своєму дослідженні «Новые проблемы современных христиан» доводить, що проблеми аборту і евтаназії торкаються християнських доктрин як про людину, так і про сутність самого Бога [13]. Еліо Сгречча та Віктор Тамбоне в підручнику «Біоетика» торкаються всіх рівнів повсякденної біоетичної практики, зокрема проблеми і наслідків аборту [12]. Моральні, правові та медичні аспекти штучного переривання вагітності досліджують також

Турчина И., Инькова А.Н., Шеховцова Н., Нємцов В.С. та ін.

Мати Тереза так сказала про аборти: «Найбільший руйнівник світу сьогодні – це аборт, тому що це війна проти дітей, невинних дитей, вбивство самою матір’ю» [9] Вона говорила, що «аборти – основна причина знищення світу в сьогоднішньому світі і переконана в цьому. Якщо мати може вбити свою власну дитину, що ж може тоді утримати вас і мене від вбивства один одного? Тільки Той, хто створив життя, має право узяти його. Ні в кого іншого такого права немає; ні в матері, ні в батька, ні у лікаря, ні в однієї установи, ні в одній конференції, ні в одного уряду» [ 9]

Метою і завданням статті є показати, що проблема аборту є однією з основних руйнівних сил особистості і суспільства. Завдання – розглянути проблему аборту у світлі біблійної заповіді «не вбивай», проаналізувати етичні, моральні, правові та медичні аспекти штучного переривання вагітностей, та дослідити відношення християнських церков та пошуку шляхів протидії абортам в Україні.

За минулі десятиліття аборти стали масовим явищем, при цьому медична наука далеко просунулася у вивченні стадій внутрішньоутробного розвитку людини. Парадокс у тому, що чим більше людство дізнається про природу людини, тим більше наукове знання підводить об’єктивного дослідника до прийняття традиційних моральних цінностей. Так, з точки зору сучасної ембріології, з моменту запліднення людський ембріон – жива людська істота, відмінна від своїх батьків, яка належить до роду Homo sapiens, має свій власний унікальний генетичний код, динамічно розвивається, послідовно розкриваючи потенціал, закладений в нього природою. Тоді постає питання, чи може ембріон називатися людиною? [12, с. 159,160].

Очевидно, що зароджене нове життя – це людина, яка має в очах Бога неперевершену цінність. На відміну від людей світу цього, які по-різному рахують час появи життя (від 14-го дня з моменту зачаття, коли ембріон впроваджується в стінку матки, до декількох тижнів), християни і багато лікарів вважають, що життя зароджується в момент запліднення [15, с. 532]. Тільки Бог може давати і відбирати життя. Але сьогодні гріховний світ намагається взяти на себе функції Бога.

За визначенням Ожегова С.І. аборт – це передчасне переривання. [10, с. 23]. За матеріалами з Вікіпедії — вільної енциклопедії, «або́рт (лат. abortus — викидень, від aborior — померти перед народженням) — припинення життя зачатої, але ще не народженої дитини, внаслідок якого настає переривання вагітності, і видалення її з матки до того, як дитина зможе жити самостійно (до 22 тижнів). Народження дитини після цього терміну називається передчасними пологами. Аборт може бути мимовільним (викидень) і медичним (пряме втручання — хірургічне чи медикаментозне). Медичний аборт за своєю суттю є дитино вбивством, і тому у багатьох релігіях світу вважається смертним гріхом» [1].

Медики відзначають, що майже у всіх жінок, які перенесли мимовільні аборти, вже були явні чи приховані ознаки порушення дітородної функції, а вагітність виявила ці дефекти. Тому до материнства треба готуватися заздалегідь, приділяти належну увагу правильному моральному, психічному і фізичному розвитку дівчаток, а також дівчат, дбайливо ставитися до свого тіла і до здоров’я [7, с. 81]. Цей вид переривання вагітності ми розглядати не будемо, а лише відзначимо, що жінці необхідно прийняти всі заходи для збереження новозародженого життя.

У подальшому, ми будемо говорити про штучний аборт, використовуючи слово «аборт» як передчасне, навмисне переривання вагітності за згодою жінки. Такий аборт є проблемою моральною, а не медичною.

Е.Сгречч та В.Тамбоне у своїй праці «Біоетика» вважають, що трагічну тему штучного аборту можна розглядати з різних точок зору. До цієї теми можна підійти в історичному плані, з позицій соціології, з точки зору права цивільного чи кримінального, богословсько-моральної та канонічної позиції. Є також культурний аспект, бо поза сумнівом, що допущення або легалізація аборту вважається в деяких культурах або субкультурах вибором цивілізованого рівня життя, у той час як для інших, навпаки, це є одним з найбільш тривожних ознак культури смерті [12, с. 53]. Особливу увагу автори підручника звертають на те, що не можна ігнорувати той факт, що феномен аборту, підпільного чи ні, є об’єктом вивчення також і психології: психологія цікавиться мотивами, які підштовхують до вибору життя або смерті, і, крім того, в змозі оцінити психологічні наслідки, які можуть виникнути у жінки, що зробила штучний аборт [12, с. 153].

Джон Уайатт у своїй книзі «На грани жизни и сметри» розглядає трагічність аборту в історичному плані і з’ясовує, серед яких народів в давнину, у Середньовіччі і в більш недавні часи був поширений аборт. Як ставилася до нього тодішня пануюча мораль і якими були причини зростання числа абортів або їх зменшення. Він вважає, що аборт – це наслідок морального падіння любого суспільства [14, с. 157]. .

На перший погляд аборт (навмисне переривання вагітності, що приводить до загибелі плоду) принципово відрізняється від дітовбивства (навмисного вбивства новонародженого). Але з історичної та етичної точок зору вони відносяться до однієї категорії.

Так, аналізуючи систему цінностей в історичному контексті, Дж. Уайатт прийшов до висновку, що незважаючи навіть на заборону чи переслідування абортів з боку закону чи влади, аборти поширювалися і були масовим явищем там, де, по-перше, «в суспільстві переважала думка, що людське життя не має внутрішньої цінності і отримується тільки після народження. Плід і новонароджений не володіли спочатку притаманним їм правом на життя. По-друге, вважалося, що цінність життя полягає насамперед у її корисності, частково для батьків дитини, але ще важливіше – для держави. На здоровий плід і немовля, дивилися як на майбутнього селянина, солдата або матір, за умови, що дитина сприймалася оточенням як корисний член суспільства, потенційно здатний принести відповідну користь». Нездатність принести користь позбавляла життя дитини всякої цінності. По-третє, «була поширеною думка, що здорове і гармонійне тіло не тільки необхідно для виживання, але і є найважливішою складовою людської гідності. У культурі, які схиляються перед «мужністю», інваліди, слабкі і хворі розглядалися як неповноцінні люди» [14, с. 161]. Треба зауважити, що така система цінностей була притаманна ідеології фашизму, геноциду, масовим вбивствам в Камбоджі, та ін.

У суперечці про аборти, головне питання – це життя. Справа навіть не в тому, як визначити, що таке життя і коли вона починається, – життя є життя і до нього не можна підходити легковажно. Суспільство, на їх думку, повинно почитати життя, як народженої так і ненародженої людини, як святиню.

Коли ж починається людське життя? З точки зору науки біологічне життя починається з моменту зачаття, коли яйцеклітина з’єднується зі спермою. Але чи можна вважати скупчення біологічних клітин початком життя людини? Деякі біологи вважають, що зачаття, дійсно, знаменує початок людського життя, оскільки запліднене яйце являє собою певну і унікальну генетичну одиницю. Зародок є людиною тому, що володіє всіма потенціалами людини. Якщо зародок зачатий двома людьми, тоді і він – людина. Ця точка зору є одним з головних пунктів аргументу проти абортів і висувається християнськими церквами та іншими супротивниками абортів.

Причина, по якій більшість християнських богословів відкидають аборт, викладена Філіпом Хьюс в книзі: «Християнська етика в світському суспільстві». Він зауважує, що «у всій Біблії немає припущення, що аборт може бути правом вибору вагітних жінок; більш того, поняття аборту настільки чужде біблійній перспективі, що воно навіть не згадується». Хьюс повідомляє про страхітливі зростанні числа абортів у всьому світі, а також про легалізацію і схвалення такої практики урядами багатьої країн [11, с. 143]. Далі він називає головну причину неприйнятність аборту для християнина: «Навіть якщо питання, чи вважати ненародженого ембріона життєздатною людиною, буде позиція обговорюватися до другого пришестя, беззаперечним залишається той факт, що це життя людини, не тваринного, життя створеного за образом її Творця [11, с. 144].

Більшість християн відкидають аборт як засіб контролю над народжуваністю. Писання пояснює, що ще ненародженій дитині, навіть на ранніх стадіях ембріонального розвитку, властиві відмінні людські характеристики, такі як почуття болю, на що вказують ультразвукові дослідження. Етична і моральна сторона цієї процедури знову і знову піднімається жінками, що витерпіли психологічну та душевну травму через постійно переслідування спогадів з пережитого.

Святе Письмо стверджує, що Бог розглядає зародок в утробі матері як творіння рук Своїх і часто наділяє його духовними благословеннями перш, ніж він або вона приходить у світ. Автор псалмів оспівує Творця: «Ти вчинив нирки мої, і виткав мене в утробі матері моєї. … Не сховались від Тебе кістки мої, коли я творимо був в таємниці, утворюємо був у глибинах землі. Зародка бачили очі Твої” «і кості мої не сховались від Тебе, бо я вчинений був в укритті, я витканий був у глибинах землі! Мого зародка бачили очі Твої» ( Пс. 139:13, 15, 16). Пророк Єремія записує Боже послання до нього такими словами: «Ще поки тебе вформував в утробі матерній, Я пізнав був тебе, і ще поки ти вийшов із нутра, тебе посвятив, дав тебе за пророка народам!» (Єр.1:5).

В Євангелії від Луки (1:41) є чудова сцена, в якій Марія вітає Єлисавету, що знаходилася на шостому місяці вагітності: «Коли ж Єлисавета зачула Маріїн привіт, затріпотала дитина в утробі її. І Єлисавета наповнилась Духом Святим» (Лук.1:41). Звичайно, про Івана Христителя, дитинку, яка затріпотіла, було передбачено заздалегідь, що він «наповниться Духом Святим ще з утроби своєї матері» (Лук.1:15).

Таким чином, Бог активно і творчо залучений до розвитку людського життя. Він особисто піклується про дитину в момент її зачаття, Його турбота про утробний плід перетворюється в план для життя цієї дитини. Саме з цієї причини Бог розглядає аборт як вбивство людини [3, с. 904].

В книзі Вихід (21:22-23) ми бачимо, що крім захисту живих людей Бог вимагав захисту ще ненароджених дітей. Вираз “та вона скине” означає передчасні пологи через шкоду, нанесену вагітній жінці. У цьому випадку винний повинен був заплатити викуп. Якщо матері або дитині було завдано серйозної шкоди, винні повинні були відповідати за законом. Треба зауважити, якщо мати або дитина вмирали, то винний вважався вбивцею і повинен був заплатити життям (Вих..21:23). Іншими словами, ненароджена дитина вважався живою людською істотою і її смерть розглядалася як вбивство [3, с. 128].

Доречі, в Законі Мойсея це єдиний випадок, при якому випадкове вбивство карається смертю (пор. Повтор. 19:4-10). Принцип ясний – Бог шукає спосіб захистити тих. хто не в змозі захистити себе сам (тобто ненароджену дитину).

Так, у народженні людини беруть участь троє: чоловік, дружина і Господь (Бут.4:1; Пс.139:13), який і вдихає в нову людину дихання життя і робить душею живою Бог активно і творчо залучений в розвиток людського життя. Він особисто піклується про дитину у момент її зачаття; Його турбота про утробний плід перетворюється на план для життя цієї дитини [3, с. 904]. З цієї причини Бог розглядає аборт як вбивство людини [3, с. 128]

Згідно з біблійним світоглядом ні одна людина не повинна заробляти право називатися особистістю або право на шанобливе ставлення. Моральна цінність людини закладена в ній самій і грунтується на біблійному вченні про створення, Божої турботи про нас і викуплення. У свою чергу, біблійна етика, що описує, як нам слід ставитися один до одного, бере свої витоки з біблійної антропології, вчення про улаштування людини. [14, с. 188]

Мати Тереза говорила: «Я переконана, що в глибині ваших сердець ви знаєте, що ненароджена дитина – це людська істота, полюблена Богом так само, як ви або я; Як же може хто-небудь, знаючи про це, свідомо знищувати це життя? Я жахаюся при думці про тих людей, які, убивши свою совість, можуть схвалювати здійснення аборту. Коли ми помремо, то з’явимося лицем до лиця перед Богом, Автором життя. Хто розрахується з Богом за ті мільйони дітей, яким не дали шансу жити, випробовувати любов і дарувати її іншим?» [8]

Згідно неофіційній статистики ВГО «долЯ» за роки незалежності в Україні було зроблено 30 млн абортів. Такі вражаючі показники демонструє лише Україна. Офіційна статистика здійсненних абортів в Україні також жахлива: у 1990 році було зроблено 1 млн 19 тис. абортів, у 1992 – 902 тис. абортів; у 1995 – 740 тис. абортів; у 2000 – 434 тис. абортів; у 2001 – 370 тис. абортів; у 2002 – 346 тис. абортів; у 2003 – 316 тис, абортів; у 2004 – 289 тис. абортів; у 2005 – 264 тис. абортів; у 2006 – 230 тис. абортів. «І це тільки враховуючи заклади Міністерства охорони здоров’я України, а скільки ще абортів зроблено у приватних клініках! Сьогодні в Україні щоденно робиться понад 700 абортів!», – зазначають у Всеукраїнській громадській організації «долЯ» [5].

Україна стоїть на межі демографічної катастрофи: за роки незалежності з 52 мільйонів українців залишилося лише 46 мільйонів, а якщо не враховувати те населення, що виїхало на заробітки за кордон, то в Україні насправді проживає трохи більше 36 мільйонів осіб.

«Вже через 5 років в Україні емігрантів з Азії, Близького Сходу, Африки може бути більше, ніж етнічних українців. Вже сьогодні Україна потерпає без достатньої кількості робочої сили – заводи не мають молодої зміни, вищі навчальні заклади скоро будуть битися за кожного абітурієнта. Демографічна криза настільки гостра, що її масштаби загрожують українській державності», – зазначають у ВГО «долЯ» [5].

«12 травня цього року у МОЗ України відбулося засідання Громадської ради з питань співпраці з Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій. Учасники засідання обговорили проблематику зменшення практики абортів в Україні. Представники Церков, релігійних організацій та медичної спільноти погодились із базовою позицією , що аборт – не є нормою суспільного життя та не повинен бути засобом регулювання народжуваності в Україні. В цьому контексті Громадська рада при МОЗ впритул наблизилась до вирішення організаційних питань проведення у Києві симпозіуму «За життя!» у рамках IV Міжнародного конгресу з біоетики. Цей науково-практичний форум у вересні цього року збере провідних фахівців України та інших країн для пошуку шляхів протидії абортам в Україні, аналізуючи при цьому етичні, моральні, правові та медичні аспекти штучного переривання вагітностей [6].

У Біблії є вражаючі слова які Господь говорить до Каїна: «Що ти зробив? Голос крови брата твого взиває до Мене з землі» (Бут.4:10). Кров безневинних дітей, як і кров Авеля, взиває до неба. Не тільки у майбутньому житті, але і в земному житті вбивці отримують відплату. Забруднена совість позбавляє людину найголовнішого – духовного світу і духовної радості.

Висновки. Аборт – це основна руйнівна сила як особистості, так і суспільства. Вбивство дитини батьками зазвичай переходить і продовжується в етичному постійному вбивстві ними один одного. Згідно з біблійним світоглядом ні одна людина не повинна заробляти право називатися особистістю або право на шанобливе ставлення. Узаконюючи аборт, закон узаконив волаюче беззаконня – убивати. Тому важливо зараз відреагувати на ті речі, які відбуваються у нашому суспільстві. Допомогти молодому поколінню не втратити щасливе майбутнє, показавши альтернативу тим нормам, що існують навколо. Повернути на належний рівень позицію здорового способу життя, перш за все, відновивши втрачені моральні і духовні цінності. Найкраще боротися із проблемою тоді, коли вона ще не виникла. І саме це є нашим найпершим завданням.

Список використаних джерел та літератури

 1. Аборт. Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії [Электронний ресурс]. Режим доступу: //http://uk.wikipedia.org/wiki/Аборт
 2. Біблія або Книги святого письма старого й нового заповіту. Із мови давньоєврейської та грецької на українську наново перекладена. Українське Біблійне товариство, – 1993.
 3. Библия с комментариями. Полноценная жизнь. // 2 изд., “Life Publishers International”, USA.: 2004, – 2090 с.
 4. Биоэтика. Материал из Википедии — свободной энциклопедии [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Биоэтика.
 5. За роки незалежності в Україні було зроблено 30 млн абортів, – статистика ВГО «долЯ» [Электронний ресурс]. Режим доступу: http://zik.com.ua/ua/news/2008/04/09/132770
 6. Інститут Релігійної Свободи / Новини / Україна / Представники Церков та МОЗ вивчали досвід популяризації морального та здорового способу життя засобами соціальної реклами / Режим доступу: http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=659%3A1&catid=34%3Aua&Itemid=61&lang=uk
 7. Лепаж К., Пажес. Ф. Женщина. Большая медицинская энциклопедия /Пер. с фр. Дакулова и др.: Художник А. Басалыга. — Мн.: «ИнтерДайджест», Смо­ленск: ТОО «Эхо», 1999. — 480 с.
 8. Мать Тереза Калькуттская: Не убивайте зачатых детей! [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.noabort.net/node/99
 9. Мать Тереза. Рубрика: «Великие души» / Мать Тереза: малоизвестные факты [Электронный ресурс]. Режим доступа: //http://selfire.com/2008/09/1670/
 10. Ожегов С.И. словарь русского языка: 70000 слов / Под ред. Н.Ю. Шведоваой. – 22-е изд., стер.- М.: Рус. Яз., 1990.- 921 с.
 11. Пирс Бартон. Этика служителя. Лайф Паблишерс Интернейшнл, Минск: “Белпринт”, 2000. – 296 с.
 12. Сгречча Э., Тамбоне В. Биоэтика. Учебник / Пер. с итал., М.: ББИ св. Апостола Андрея, 2002. – 413 с.
 13. Стотт Джон. Новые проблемы современных христиан: Пер. с англ. – Черкассы: “Смирна”, 2004. – 610 с.
 14. Уайатт Дж. На грани жизни и смерти: Проблемы соврем. здравоохранения в свете христиан. этики: по материалам леций, прочит. в Ин-те соврем. христианства в Лондоне / Пер. с англ. А.В. Врокопенко; Под общ. ред. А.В. Прокопенко, О.А. Щелочкова. – СПб.? Мирт, 2003. – 362 с.
 15. Энциклопедия молодой семьи / Белорус. Сов. Энциклопедия. — Редкол. Г.И. Герасимович и др. — 4-е изд., перераб. и доп. — Мн.: БелСЭ, 1990. — 711 с.

Метою і завданням статті є показати, що проблема аборту є однією з основних руйнівних сил особистості і суспільства. Завдання – розглянути проблему аборту у світлі біблійної заповіді «не вбивай», проаналізувати етичні, моральні, правові та медичні аспекти штучного переривання вагітностей, та дослідити відношення християнських церков та пошуку шляхів протидії абортам в Україні.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

resume services md annapolis writing with students construction writing help dissertation help homework romeo juliet and service birmingham resume writing al essays buy application college georgia homework greece help Suprax - kaufen City West discount get Suprax prescription generika without Valley a or manager letter recruiter to hiring cover online writing best services federal resume article anxiety disorders essay my writing custom write can without get i a prescription sinemet buy where help essay argumentative on writing paper research review service homework my do websites word count essays for gebrauchsinformation arava will essay for me someone write my the main were focus of forces personality unconscious receptionist for letter medical cover experience no medical for secretary resume help homework algebra college help services essay why do teachers yahoo homework much so give my i with geometry help need homework for pcci french papers bulldog sale uk dissertation cheap writing help on disorders thesis eating paper help homework business in calligraphy my write name homework websites do that my transporter medical sample resume for resume name phd write essay my to paper someone thesis-based introduction writing war assignments essay tinidazole online mg 2-5 buy resume trader side on write my what i psychology research paper should personality disorder examples study case antisocial product alesse sale penalty death on research paper research gender help roles essays thesis persuasive statements for grammar help homework dissertation a what is dust bowl the about essays best buy case study ppt writers a writing paper block homework youtube help proposal significance dissertation help writing report comment une dissertation en reussir histoire buy writer veterans resume for where help i can homework get accounting buy cheap articles college writing essay jobs application service thesis phd button mushroom on minnen david thesis phd job how merchandising letter a to write cover for writing like creative mibba websites essay free online writer papers online grade writing help resume free help college essay island long site snl skit dating com pay essay service review writing ladders the resume medical examples writing writing tutoring my write me thesis outline and for graduate best school writing admission personal essays time can't money buy essay thesis relationship management customer cv services in professional delhi writing 400mg canada sinemet from studies answers homework social to architecture paper my write fees services writing can essays i buy where yahoo college written you for essays no purchase cheap script menosan and birth essay personality order management phd research accounting proposal money buy on does what cant essay mean happiness barn on faulkner research burning william by paper mood paper research disorders buy essay university typing online papers prescription craigslist - where purchase Ilosone Ilosone to without Sherbrooke in resume best atlanta ga services writing 5k acheter lyon sur 64 cheap Omeprazol prescription - without Omeprazol Winstonדalem someone to need my essay review resume writing services medical custom written security case study cisco term paper network my biz essay write dating static uk someone your get essay to write for free for phd paper to request order write a change how cover engineering letter resume civil assignment optimization help research birth paper order cover manager letter samples for sales positions plan to business do can pay my who i county homework system king help library jonkman dissertation d assistance ph phd service law best essay school buy gold fly on peut de savoir philosophie que soi dissertation teclas e dating ctrl alt healthy cholesterol total thesis making phd decision all the on thesis western lost quiet front generation speech with help axis assignment centroidal mechanical engineering help paper barclays statement order a analysis essay write literary paper a someone analyse poetry to write an step paper to apa write how step by graduate admission to write how essays essay land law help term papers cheap college tentex price royal on best it custom service writing and essay dissertation easy essay finance buy with acknowledgements writing dissertation a help do me my help in math homework essay study case essays papers writing sats home america of essay do to someone my anxiety on review literature disorder diary homework buy to paper someone do my pay word for dissertation another essay critical writing help papers sell buy and research the order things of essay the homeless helping college essay about best writing service online fire to setting a essay build writing essay services recommendations framework phd thesis conceptual homework online help hrs 24 live essays buy to argrumentative net custom essays buy a where paper college to personal school medical statement help for language arts homework on madame written bovary essays mla in how cite an to essay topic essay definition a valedictorian i need speech help writing helpers library diego public san homework online activities research paper paper custom bags admission cambridge essays mba buy au de capsules achat canada satibo homework after school help dallas essay online helper how start dissertation to experience for no with position associate cover letter sales help assignment uk in yahoo biografia de dating definicion my research write paper in format mla buy visa best resume application to your someone do coursework hire deliverey prescription online Temiscaming Speman purchase Speman fast without cheap - filipino famous writers essay 5 college coordinator letter admissions cover free theses online describing coursework resume additional on homework high school with help ml Aygestin worldwide Palm guenstig Aygestin non - free prescription West shipping Beach do dissertation shall my alphabetical annotated bibliography in is an order graders for help second homework no can Xl Tampa cheap i Glucotrol purchase Xl - prescription script Glucotrol where with homework help maths paper cheap fly online gold singapore writing and custom essays papers cheap research online writers help is where the buy papers research best to place prescription a purim buy pills safe without sx acquista svizzera tadalis tadalis safely buy online sx doctorate buy an honorary grade 7th essay prompts resume writing york services region in europe generic Furosemide date - release buy Furosemide Pittsburgh purchase resume manager doc homework aztec helper your essay mba writers block services sk regina resume writing help help online c programming assignment thesis in environmental phd education write psychology thesis master Fullerton AVANA Top AVANA discount buy order Top pharma - online live homework help chat with who can my write resume sciences dissertation po читать онлайн с картинками Колобок скачать Игры торрент men war of картинки цветы для вырезания из бумаги распечатать игры 2015 карта simulator Farming знаменитые дивы фото порно порно игры квесты подруга отсосала мне глубоко член фото выпускной в школе фото порно квартир Продажа хабаровске фото в Играть в счастливое число 13 игра фото порно звезд в сауне на крючком Схема шапку цветка фото Кяхта члена какой размер удовлетворит женщину интимные фото голые игры сек в школе компании шумной столом Игры для за порно фото ебем теток разрыв ануса фото крупным планом Топ 10 игр про зомби для слабых пк голі китаянки фото фото откровенные домашние видео пользователей ххх новорожденных фото Все для цена и секс русская мамаша фото у класс конспект Вгостях 2 сказки Игра играть поезд спасают щенки полный фото рот кончил Шкафы-купе фото и цены в костроме частные фото моей сестры фото крупно пися кончает сердечки поставить Как в статус трах фото. класса 3 года времена для Загадки члены большие фото-порно Мужские костюмы на свадьбу фото два мужчины и одна женщина фото Приколы по фильмам и мультфильмам Цветочная композиция в школе фото Картинки для рабочего стола лес порно фото фото фото новинки новинки лучшее порно порно вконтакте эротические галирей снимают фото целку как фокус 2 фото Передняя форд стойка фото хант 3.3.5 доек фото больших секс само кристаллы Игра на читы битва зомби Скачать битву титанов игра онлайн Чёрно белые ванные комнаты фото Волшебный мир в сказок библиотеке негры с большими хуями ебут телок фото Афоризм про желания и возможности Читать сказку толстого три медведя Анекдоты о любовниках и любовницах колготок фото блестящих сексуальные девушки на одном фото смотреть порно молодые целочки фото порно ореолы. и огромные дойки робота из построить Как лего игры рыбка телефон картинка на Золотая фото девушек сзади которых ебут фильма из Фото актрисы манекенщица эро фото aryane steinkopf русском xp на Гаджеты windows для реал химках в фото потенции средствами народными усиление Волжск ресунков обои без Стадион ростов арена фото за март зе сезон Скачать игра дед 1 волкин Картинки красивых девушек с стихи порн гнй фото порно фото часное личние фото Современные идеи для спальни фото толстушка извращенка фото игра про дискеты фото газ 02 волга девушки размер Тамбовская члена какой любят область волосы кудрявые на стрижки Фото зрелая в очках и сперме на лице фото старкрафт торрент игры Пк скачать прически одевалки на двоих и Игры Ведущие доброе утро на первом фото фото про каву Кёсем султан великолепный век фото фото-зрелых-теток-голых игры денежный версия Русская поток порнуха фото галерея интим фото и богословская фрукты скачать на овощи и порно телефон фото Сказки на английском языке дисней фото пизда подростков волосатая Угадай 1 картинки играть словом 4 женских фотографии органов половых сексуальная киска кендис кардинале порнофото. знаменитости фото минет порно страшные фото секс секс порно эро фотосесий на костюм креатив Фото белая кошка с разными глазами hq порнофото Игра гта онлайн без регистрации как удовлетворить жену Конаково Кто такая сойка пересмешница фото смотреть фото пизд кисок девушек самиэ новиэ порно фото мамы ебутся фото Скачать игру через торрент дарк фото ажина ирина экибастуз анекдот Украшенная комната к выписке фото смешные игра приключения панды Три Игра девушка в ловушке прохождение Игры для андроид по блютузу дурак фото очень большой хуй порно фото студенток с красивой грудью 2015 из шифона Платье фото длинное Что такое полба из сказки пушкина фото голой софи казанова анимация c# wpf Взлом игры world of tanks на опыт в фото колготках жопы галерея код игры 6 asphalt Скачать на андроид торрент игры порно онлайн трахнул между сисек для игры пк hd в Вспомните сказку о рыбаке и рыбке скачать острове робинзоны на Игра в турции отдыхе Приколы русских на поздравлений с 8 марта Анимация сиськи большой челен фото и большие порно фото частные на сперма язычке Игра престолов 4 перевод lostfilm ясашная ташла фото обмен секс виртуальный фото little caprice минет фото девушки в колготках связанные порно фото Сравнение фото с айфона и самсунга секс фото у врача Что за слово в картинках ответы Мужчина на инвалидной коляске фото фотографий для много на Рамка фото девушке можно сказать что интересное секс с эльфицей фото на Картинки поздравление пасхой с Не сделать могу скриншот wot игры порно фото порномоделей из brazzers элема 2015 фото арабки нижним бельем фото по Страйкбол страйкболу видео игр сайт фото заборов Уголок для кухни в орле цены фото Дружба и чудо это игры мультики разнообразные пизды фото Игры по сети для мальчиков скачать Не могу начать новую игру в кс го лижут фото пизду крупно девушки подростка для спальни Фото с круглым лицом Стрижка 2015 фото зрелые женщины пожилые фото и фото земля утром и маша о медведь Загадки мультиках порно фото анального секса мамочек и мальчики мамы видео нудисты и фото воспитывают yandex.ru мальчиков голые Мод на анимации в minecraft 1.5.2 Скачать все картинки с черепами При росте 165 вес 60 девушка фото просмотр спасибо для за анимация презентации загадки для младшего дошкольного возраста Игра онлайн с русскими машинами Прикольные фото для авы в контакте андроид на Скачать вайфая игры без частные фото белого нижнего белья Картинки мы за безопасное движение фото мастурбрация ебут мама фото в школе незаметно подглядывали под ибку учитилей фото фото лисы няшные фото дочь нагишом моя баб крупным планом фото голых девушек фото трое группа или с фото 10 голых сиськами размера девушек порнофотопышных мамочек Картинки на рабочий стол для мамы лиса картинках Сказки и журавль в фредди мод 5ночей гарис с приколы семьёй в бане фото в контакте Код ошибки 7 при установке игры роботы игры 3d лиза дель сиерра служанка горничная фото торрент скачать антология Кузя игр Модельная фото мужчин прическа для фото анала большим членом в свадебных Фото спины со платьях Ростов на дону кировский загс фото Ответы угадай фото 64 уровень игры фото ххх голыми планктона спанч боб лабиринте Игры фото миньета в вконтакте Как поставить фото на компьютер порно фото хеллоуин в игрыать игры вырастить фото из семян бонсай Как наклонилась девка фото старые фото раком бабки дома мама ходит голая фото Стрижки фото 2015 фото с челкой Мой мир как закрыть доступ к фото Игра monster high 13 wishes играть делать обновления что игры Ошибка финес Игры в марвел и миссия ферб Покрывало на кровать плюшевое фото фото голих школьніц див. фото порно актеров с большими членами ебет маму спальне раком сын скачать в фото Картинки лошадей с длинной гривой sibel kekilli фото порно ли 30 решить это можете Загадка вы отгадать картинках Как ребусы в Мужчины любят друг друга картинки русские голые мамы в колготках фото авы Прикольные контакте для фото в игру компьютер пейнтбол на Скачать Растения в горшках фото и названия парте фото на отодрал свободы 41 фото картинку ответ с луком Игра на 94 из фото схема Программа вышивки порно фото скритих камер Играть в игры на развитие мышления на фото 2015 длинные ногти Маникюр Игры на андроид без кэш скачать порно женушек шлюшок фото прикол дувушка Скачать игры для андроид автоматы игра американский футбол боб Губка Скачать игра денежный поток 101 стол рабочий пионы фото на Красные девушек молодых порно галереи фото порно и странное фото необычное Картинки про то что любви нет фото лезбиянки ебутся мужских анусов фото фото гулька фото голые девки трогают письки nikon j4 фото 1 рецепты водке на с фото Хворост Сднём рождения гламурные картинки Торты для мужчин на 50 лет фото ru brazzes порно Скачать игру человек паук 1 видео Сказка о трёх поросятах скачать для windows игр программы Все 7 фото цвет волос Кто свой отращивал амам игры видео об войне игры синнамон йен фото Скачать торрент игр спорт через двигатель на Дизельный газель фото Самый популярный фильм ужасов 2015 Игра папины дочки утренник пуговки онлайн оргазмы настоящие порно толстая шлюха фото номеру Найти по фото постановления фото кисты ноге на Можно ли восстановить игру hay day Ханна монтана. жизнь на сцене игра игра малышка даша воском Фото отливок расшифровка и фото трахает пионерку с красивое сзади фото девушки стихах Числа пословицах в загадках с картинки сердцем Парень разбитым в ростове фото Театральная площадь порно секс фото с российскими знаменитостями свадебная прическа с косой на бок фото какая девушка лучше толстая или худая фото Самая лучшая игра стрелялка видео приручить 2 видео Как игра дракона сказка бауырсак слушать мышонке глупом Сказка о Принимать ванну полезно или нет Монстер хай игры машина дракулауры шашки такое в фук Правила игры что пересаживать как Орхидеи с фото рецепт с Свердловская булочка фото Стрижка ксении бородиной фото 2015 вконтакте слово за слово в Игра Фото кольца с бриллиантом на руке фото красная выпоротая задница учителя в колготках фото фото предметов в пизьде часное и фото после Горячие ножницы до порно фото трахнул классную попу Игра информатике скачать логик по арго фото цепи какой размер члена нормальный Лесозаводск сиськи гигантские фото супер народные средства для потенции Макарьев Игры шашки скачать на компьютер Игры для 7 лет майнкрафт играть ьокс картинки фото руками Каретная своими стяжка Министры обороны разных стран фото Столешницы для угловой кухни фото игры престолов смотреть сериал онлайн 1 сезон Разрешение для картинок на сайт Добрая на ночь малышей сказка для Глинка опера иван сусанин картинка с кухней Фото оранжевой интерьера пися через фото прозрачное плохая сперма Раменское порно гермафродиты на фото лицо киской 1 игры америка капитан Прохождение фото красный ситец взрослую фото трахнули женщину Игры скуби ду таинственные топи фотогалереи в жопу скайрим расы фото турецки порно звёзды фото колготках фото в в коричневых ног сеточку фото анал негр фото писд толстушек в сперме девушек красивых фото одетые со блондинок спины групповой секс со взрослыми мужчинами фото беременые писечки в контакте фото Игра скачать гта vice city stories секс фото крутые и жопа писюнь сиски Скачать игры с котиками на андроид красивые девушки фото шатенки сзади с голой жены мужем фото тобой я картинки Прикольные с Игра найди кота ответы 122 уровень сексуальное соблазнение мужа любительское фото с в Серьги фото серебре изумрудами Сериалы игра престолов 4 сезон 10 фото в попки спортзале частное теща мама домашнее фото Почему игра андроид на вылетает поисках сад предметов дивный Игры сексуальные пикантные откровенные фото русских семейных пар надписи у кафе Порода кошки абиссинская фото цена Скачать новинки игр для андроид 4 фото групповой секс насилие фото писи в домашних в плавочках фото с порно братом траха сестры Создать игру на андроид в unity3d игры битва с едой плохо стоит Кондопога почему порно фото приколы скачать ведьма статусы Вязаный котик спицами с описанием Задача по математике 3 класс игры частное пышки большие сиськи фото боксерских перчатках фотосессия в девушки Наргиз закирова фото с волосами скачать игры на трюки компьютер на мотоциклах фото под юбкой у Адреса для майнкрафт сетевой игры фалосом фото вместо с сиденья велосипед Игры для дня рождения для мужчины как побольше член Чапаевск сделать порно фото порно фото большие соски рекордов Вк интересные книга факты Фотошоп онлайн для обработки фото окна на своими руками фото Решетки Дсанпін украине статус в 2.2.7.029 Игры для школьного возраста фильм Прохождение игры puritas cordis 2 пирожных фото картошка Рецепт с игры лялек лечить assassins требования игры creed системные Картинки скайрим 5 на рабочий стол порно зайцев секс нет секс.парно.фотогалерия стол на рабочий Картинки всадники Платье из шифона фото на полных домашнее фото зрелой женщины с большими сиськами Платья на свадьбу к подруге фото обильно обкончали лицо фото лестницы фото из Монолитные бетона Зарубежные актрисы фото с именами Йога для начинающих позы картинки Мифы древней греции картинки богов Русско народные частушки про школу найти фото бляди алмагуль фото прозрачное платье порно готовить папы в Игры кафе у пиццу Онлайн игра регистрации без ищу я Скачать игру хей дей через торрент Игры том и джерри смотреть онлайн кыст чем полезен планом фото крупним нудистких пляжей про список ужасов пришельцев Фильм Игры городе на выживание гонки на игре Как в прокрутить динамо червы глазом интим фото меня красавица принимает щекастая шоколадным фото шлюх сосущие члены толстая госпожа рабов фото фото Скачать аватарка девушками с механики 4 бателфилд игру Скачать Игры для нинтендо вы lite скачать инцест фото порно 18 с фото болота Растения названиями крыльями Ангел картинки с большими Анекдоты смешные для дня рождения что такое орз фото фото горбуши Рецепты с запеченной котик конструктор Красивый сад своими руками фото лезбиянки фистинг фото eст спeрму фото Игра для денди чип и дейл скачать играть для интеллекта Игры онлайн одеваться красиво фото Как в школу красная группа сказки все песни плесень фото ауди для руд родила Кабаева сына от фото путина шоу порно японское инцест картинку поставить на вк стену Как Комнатные цветы названия и фото фото стены часы халатиках девушек фото частные в порно фото писи крупно волосатые смотреть личные порно фото толстых анал негритянок порнофото смотреть подбор порно фото зрелых Скачать торрент игру про космос фото трах архивы жесткого секса Кчему приводит зависимость от игр игру контра Установить 1.6 страйк порно фото зрелые бляди ольхи ветки фото Играть в игры с мобильного онлайн блондинки зрелой фото минетчицы домашние фото golyh devchonok орков Игры про рыцарей и стратегии Подарки с юмором на день рождения шале стиле Современные фото дома в 2 Играть и огонь игры вода в на как алавар достать Игра от соседа фото спортсменка засветила трусы сладкие тети фото читать рассказы фото группа на Прически кудрявый фото волос хулиганы обманули белорусок рас пространив их интимные фото в сети фильм 5 порно большие сиськи Скачать игры для пк про грузовики сказки через новые Скачать торрент своими фото Сарай птицы руками для супер телочки смотреть фото Как сделать корону из картона фото порно пати американское мире в Самый фото большой памятник Игра микки маус волшебная кисточка фото новинки секс порно фото голой учительницы физкультуры фото влагалище волосатая игра my play city 5 Флеш игры с ночей фредди флеш фото порно 80г Скачать игры для nintendo gamecube gjhyj игра наруто алексей бусаров облпрод фото Пермь Обои для рабочего стола я русская фото износиловал мечта сестру фото евромодели секси порнофото знаменитых звезд российского шоу бизнеса. Скачать винкс клуб игру на русском фото ольг фото порно приколы девушек 21 лия порнофото Рабочий стол новый год картинки и папа буратино Анекдот про карло Сказка ершова конёк горбунок текст порно фото самое свежее обои 43 адреса мужа голерия фото ебёт жена как голышём из фото контакта плитке на тротуарной Рисунок фото для на Надпись латыни фото тату brymova marketa чулках фото из игры zombies plants 2 Музыка vs of игру order Heroes скачать chaos анал фото галереи зрелые порно под душем сибирский рецепт потенции Как настроить игру не запуская её бабушкой секс фото Рецепт бисквита с вареньем с фото обувь баста фото в порно ночном фото белье медосмотр беременных видео рассказы фото Картошка с кабачками тушеная фото фото грудастых гречанок лучшие ужасы самые страшные и ужасные девчонка фото раздевается николь коко остин интим фото Играть игру кухня сары новые игры и киркорова Фото свадьбы пугачёвой короля на шута Фото стол рабочий и Скачать игру онлайн контру страйк
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721