Третя сила українсько-польського конфлікту. 1941-1945 роки

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 У статті розкривається роль Німеччини і Радянського Союзу в українсько-польському конфлікті воєнного періоду. Аналізується рівень їхнього впливу та його наслідки для визвольної боротьби українського і польського народів.

Ключові слова: Німеччина, Радянський Союз, Польща, Україна, українсько-польський конфлікт, національно-визвольний рух, польська самооборона.

Німеччина і Радянський Союз справили значний вплив на стосунки між українцями і поляками в роки Другої світової війни. Як слушно зауважив відомий дослідник цих стосунків Р. Торжецький, на українсько-польському конфлікті “завжди цей третій (байдуже – гітлерівці чи більшовики) користався”. Водночас наскільки глибоким був цей вплив, чи Берлін і Москва свідомо загострювали конфлікт, чи просто експлуатували його – ці питання залишаються недостатньо дослідженими. Автор робить спробу послідовно проаналізувати політику двох великих держав, засоби і механізми, з допомогою яких вони використовували і розпалювали міжнаціональне протистояння, тим самим нейтралізуючи і знекровлюючи визвольну боротьбу українського і польського народів.

Після нападу на СРСР, прагнучи до завоювання на Сході життєвого простору і утвердження тут “нового порядку”, гітлерівці водночас мали на увазі і питання українсько-польських відносин.

Після відступу Червоної Армії з Західної України в містах і селах почали формуватися органи місцевого самоврядування, в тому числі й українська міліція, що зумовлювалось прагненням українців до власної держави, об’єктивною необхідністю заповнення вакууму влади. Проте в серпні-вересні 1941 р. гітлерівці ліквідували цю ініціативу. Визначаючи подальші наміри німецької політики в Галичині, генерал-губернатор окупованої Польщі Г.Франк, відомий своїми висловлюваннями про те, що “з Польщею слід поводитись як з колонією” і що “поляки стануть рабами Великої Німецької імперії”[3, 478], зазначив на нараді членів свого уряду 16 грудня 1941 р.: “Українці особливо придатні, аби скласти противагу стосовно поляків”[40, 121]. Пізніше, 15 серпня 1942 р., на з’їзді Націонал-соціалістичної партії Німеччини він відверто заявив: “Мусимо ствердити, що в інтересах німецької політики слід підтримувати напружені стосунки між поляками й українцями… Для того прагнемо завше утримувати їх під якимось настроєм політичним у задоволенні, щоб запобігти зв’язкам їх з поляками.”[39, 176]. З цією метою у перший період окупації гітлерівці, зокрема у Львові і всій Галичині, залучили на службу українців. “Поляки, – читаємо в одному архівному документі, – були усунуті від адміністративної діяльності і лише пізніше, в якості противаги самостійницьким тенденціям українських націоналістів, польські націоналісти були допущені до адміністрації. Однак перевага до самого кінця залишалась у цьому відношенні за українськими націоналістами.”[30, 10] .

У свою чергу, на Волині і Поліссі, як зазначав польський історик Ч.Мадайчик, “у період окупації поляки становили… значну частину адміністрації в економіці і допоміжного персоналу”.[33, 100].

Вельми посилила взаємну ворожнечу співпраця певної частини українців і поляків з німцями у поліції. Відомо, що чимало їх рятувалося від вивозу на роботу до рейху у лавах шуцманафтів, в чому гітлерівці були дуже зацікавлені, оскільки наростаючі потреби фронту змушували обмежувати кількість німців, залучених до адміністрації.

Після зайняття західноукраїнських земель німці організували з місцевих мешканців, зокрема на Волині і в Галичині, українську охоронну поліцію, яка була цілковито підпорядкована окупантам. Останні час від часу влаштовували облави в лісах, здійснювали репресії проти польського населення, погроми, мобілізуючи для допомоги українську поліцію.

З другого боку, школа в Дембіцу випускала батальйони польської гранатової поліції. “Любо було дивитись на ті підрозділи, хоча і в німецьких мундирах, – писав автор крайового звіту, – як справно вони марширували з польською пісенькою на вустах. Споглядаючи це, українці опускали голови до долу, а на обличчях можна було прочитати пригнічення і страх”[43, 168]. За даними З.Маньковського, у Люблінському окрузі було 25 відділків української поліції і аж 95 – польської, причому 15 відсотків особового складу останньої працювали у довоєнній державній поліції. Вже в середині 1941 р. гранатова поліція налічувала 1380 рядових і 20 офіцерів, лише 200 з яких працювало в кримінальному відділі. Підрозділи гранатової поліції були практично в кожній гміні.[34, 106, 368].

Згідно спогадів тодішнього жителя Грубешова І.Фура, тутешня “кримінальна поліція до кінця 1942 р. була обсаджена виключно поляками, що її очолював фольксдойч польського походження. Уряд праці був у польських руках, охороняв поляків перед вивозом до Німеччини, а щоб виконати наложені контингенти, організував їх з-поміж української молоді”.[29, 880]. До речі, німці були зацікавлені в тому, щоб поляки й українці виїздили на роботу до Німеччини, а тому їм вигідно було нагнітати між ними ворожнечу, бо, рятуючись від взаємної боротьби, частина українців і поляків добровільно зголошувалась до рейху.

В українських “колабораційних” формаціях і органах місцевої влади спочатку опинилося чимало людей із щиро патріотичними переконаннями, позаяк українці змушені були обирати поміж двома ворогами, причому німці видалися їм меншим злом. До того ж ОУН певний час позитивно ставилась до цього, оскільки молоді українці здобували основи військового вишколу та отримували зброю. На думку І. Ільюшина, українці значною мірою йшли туди тому, що до війни поляки намагалися не допускати їх до адміністративних посад. ”За таких обставин основним мотивом вступу українців на службу до німців нерідко виступало прагнення зосередити у власних руках хоч мінімальну владу і помститися за довгі роки приниження та образ. Безсумнівно, багато з тих осіб, які були задіяні на німецькій службі, намагалися служити своєму народові та захищати його інтереси, наскільки на це дозволяли обставини.

Стосовно співпраці з німцями українців-галичан справа виглядала ще простіше, оскільки на багатьох з них, безперечно, мали вплив німецька мова і культура, деякі закінчили австрійські навчальні заклади і служили в австрійській армії, а створений гітлерівцями з початком агресії проти СРСР на завойованій ними території трьох польських довоєнних південно-східних воєводств – Львівському, Тернопільському та Станіславському – дистрикт Галичина фактично “був переораний плугом німецької цивілізації””[5, 105].

Натомість поляки, як зауважив Т. Ольшанський, які вступали до таких формацій, окрім нечисленних агентів, спрямованих туди польським підпіллям, були найгіршим шумовинням та відвертими зрадниками – ніхто з поляків не міг мати жодних сумнівів щодо того, що головним ворогом Польщі тоді була Німеччина. Ситуація дещо змінилася після вибуху масового терору, коли поляки, що вступали до шуцманафтів, шукали порятунку від смерті.[32, 165]. Незважаючи на сувору заборону польського підпілля, вони доволі часто туди вступали, шукаючи там, як було сказано вище, порятунку чи помсти за кров рідних і близьких. “Поляки ховаються від націоналістів, втікають у Рівне і Краків, – зазначалось у донесенні радянських партизанів з Рівненської області, – а німці користуються випадком, забирають їх у поліцію, посилають мстити українцям”[26, 30]. Ці месники, які мали сильнішу мотивацію, задавали тон. Польські поліцейські батальйони були розміщені у Кобрині, Ковелі, Ружичах і Клевані. Крім того, окупанти перекинули на Волинь допоміжний поліцейський батальйон із Генерального Губернаторства, що, як випливало з рапорту АК, “вчиненим звірствам надало характер польської помсти”[32, 7].

Сп’янілі від своїх успіхів на фронті, гітлерівці вже в 1942 р. підготовляли колонізацію завойованих земель. З цією метою була утворена переселенська комісія, яка дістала доручення виселити із Замойського повіту на території Люблінщини місцеве населення, польське – на захід, а українське – до Грубешівського повіту. Українських селян іноді свідомо залишали, заселяючи їх у звільнені від поляків господарства. Окупаційна влада переслідувала подвійну мету: роздмухати українсько-польське протистояння і створити з цих українців поліцію для колоністів. У відповідь польські підпільні загони “Кедив” приступили до планомірного знищення всіх українців, які виконували адміністративно-поліцейські функції[10; 11, 211; 38, 163].

1943-й рік приніс нове загострення між українцями і поляками. Зокрема, німці зуміли зіштовхнути їх між собою після того, як українська поліція за наказом ОУН перейшла у підпілля і влилася в УПА.

Розлютовані німці заповнили вакуум польською поліцією, надаючи їй волю в “розрахунках” з українцями. По селах роз’їхалися карні експедиції. “…Німцями виданий наказ – обеззброїти українську поліцію і набрати польську, – повідомлялось у розвідзведенні штабу партизанських загонів Житомирської області від 4 травня 1943 р. – Мета – озброїти поляків проти “бульбівців” і проти партизан”.[26, 32]. В кінці травня це ж джерело знову інформувало, що “взамін роззброюваної української поліції німці вербують в поліцію поляків” [26, 54]. В доповідній записці штабу партизанських загонів Рівненської області 28 травня зазначалося: “Німці почали допомагати полякам зброєю, створюючи одночасно польську поліцію взамін української поліції, яка перейшла до націоналістів. В м. Колки поліція в даний час складається винятково з поляків. В південних районах області Дубно, Сарни, Млинів, Клевань і ін. німці озброюють поляків гвинтівками і кулеметами для боротьби проти партизанів і націоналістів, однак випадків виступу поляків проти партизан ще не помічено”[26, 68]. Про те, що окупанти створили польську поліцію не стільки для захисту польського населення, скільки для “боротьби з націоналістами і червоними партизанами”, записав у своєму щоденнику партизанський комісар С.Руднєв[6, 226].

Виникає закономірне питання: з якою метою окупанти створювали польські шуцманафти і загони жандармерії? Навіщо вони подекуди підтримували польські бази самооборони? Численні факти свідчать, що це робилося з метою поглиблення українсько-польського конфлікту, який давав можливість нейтралізувати визвольну боротьбу обох народів, створити атмосферу підозри і страху, контролювати настрої населення, реалізувати класичне гасло “розділяй і владарюй”. Гітлерівці вирішили використати поляків для боротьби з українською збройною силою, що посилювала свій вплив в Україні, відновити за допомогою польської поліції постачання продовольства з українських сіл. Вони вбачали в польській самообороні стримуючий антиукраїнський фактор на селі, розуміючи, що УПА буде відповідати атаками.

Таку політику впроваджував, зокрема, рейхскомісар України Е.Кох, який відзначався крайньою жорстокістю навіть на фоні нацистських функціонерів. “Хочу, – стверджував він на нараді апарату рейхскомісаріату наприкінці 1943 р. у Рівному, – щоб поляк при зустрічі вбивав українця, і, навпаки, щоб українець вбивав поляка. Якщо на дорозі уб’ють жида, буде те, що я хочу”[16, 12].

Про прагнення окупантів посилити українсько-польське протистояння йшлося в доповідній записці військового кореспондента газети “Правда” Л.Коробова на ім’я першого секретаря ЦК КП(б)У М.Хрущова від 8 квітня 1943 р.: “Німці намагалися декілька разів повернути націоналістичні організації в Україні для боротьби з партизанами, але не зуміли знайти з ними контакту. Бажаючи їх нейтралізувати, німці розпалюють національну ворожнечу між українцями і поляками. Так, у Корецькому районі Рівненської області вони організували різню у двох селах”[2, 135].

На зацікавленість окупантів у розпалюванні міжнаціонального конфлікту вказував і командир польського повстанського загону Р.Сатановський. “Польській поліції дана німцями повна свобода дій, – повідомляв він М.Хрущову 5 листопада 1943 р. – На ґрунті ненависті до націоналістів за скоєні ними злочини і звірства польська поліція, підштовхувана на цей шлях німцями, мстить українському населенню взагалі… А як відомо, німецька пропаганда видає злочини націоналістів за справу рук радянських партизан і знаходить, треба визнати, відгук не лише серед поляків за Бугом, але й в частини поляків, які самі постраждали від націоналістів”[24, 107]. А комісар Сумського партизанського з’єднання С.Руднєв 16 червня 1943 р. зробив такий запис у своєму щоденнику: “Німці розпалюють національну ворожнечу з однією метою втриматися, щоб там не було”[25, 44].

Ставлення гітлерівців до українсько-польського протистояння певною мірою відбиває відповідь сарненського гебітц-комісара на скарги поляків стосовно дій оунівців весною 1943 р.: “Ви хочете Сікорського, а українці хочуть Бандеру. Ну і бийтеся між собою. Німці нікому допомагати не будуть”[4, 162]. На показний нейтралітет окупантів звернув увагу головний редактор тижневика “До перемоги” військової управи з формування дивізії СС “Галичина” М.Островерха. У своєму щоденнику 10 жовтня 1943 р. він записав: “Вістки з Люблінщини… За місяць вересень ц. р. від польських терористів упало 28 українців. За цей самий час, як відплата, впало від українців 64 поляки. Німці на це нічого не кажуть” [6, 233].

Однак цей нейтралітет був вміло награним. Так, на словах нацисти заявляли, що не підтримують антипольські виступи Т.Бульби-Боровця, а насправді потайки підігрували його діяльності. Вони, наприклад, старанно фотографували погроми проти поляків і приписували їх партизанам і взагалі українцям, які, за твердженням німецької пропаганди, були ворогами польського народу[20, 50]. До речі, сам Бульба-Боровець усвідомлював, що “особисто німцям залежить на тому, щоб між українцями і поляками не було згоди” і у зверненні до польського народу в червні 1943 р. зазначав, що нацисти “при помочі своїх провокаторів стали українськими руками мордувати поляків, нібито за те, що поляки вирізують українців за Бугом” [20, 50].

Як стверджувалось в одному з інформаційних матеріалів польського підпілля за грудень 1943 р., окупанти у ставленні до українців здійснюють подвійну тактику. З одного боку, вони дивляться крізь пальці на їх антипольські кроки, а, з другого, здійснюють при кожній нагоді напади на українські збройні загони і тероризують населення. Наприклад, у с. Молодава за одного гітлерівця забито “30 бандитів” разом з родинами. Для цього було використано польську поліцію. Німецькі аґенти, які свого часу були в УПА й організували погроми поляків, тепер упроваджувалися до лав Українського народного козацтва [43, 138].

З вищевказаних міркувань німці не були зацікавлені у вигнанні поляків з Волині, подекуди підтримували їх бази самооборони, передусім у тих місцевостях, звідки вивозили збіжжя. Вони не бажали занархізувати становище, наприклад у Галичині, особливо у період наближення фронту, і “залізною рукою” стримували українсько-польський конфлікт у нафтових районах, які працювали на потреби фронту. “Німці не атакували польських таборів, не переслідували й упівських чи бандерівських ватаг, – писав Ю.Кусьмєрек. – Знаю від певних людей, котрі не симпатизують ні німцям, ні росіянам, що місцеві командири доозброювали польські табори, виділяли їм амуніцію і гранати. При цьому вони не керувалися гуманітарними міркуваннями. Польсько-українська різня, той шал убивств був їм на руку. Від тих самих певних людей знаю, що вони (німці) зверталися до Лондона з приводу десантів. Це давало б польській стороні переваги в озброєнні, що знівелювало б кількісну перевагу українців”[31, 15]. Постачання зброї польським базам самооборони давало можливість стягати контрибуцію з підвладних їм територій, водночас як УПА позбавляла німців цієї нагоди на контрольованих нею землях.

Як свідчили полонені бульбівці на допитах у радянських слідчих органах, німці одягали шинелі з тризубом і нападали на польські села, спалювали їх. Зокрема, так трапилося у Гуті Степанській. Німців там було приблизно 250 осіб у цивільному [8, 109].

Німецькі служби стежили за розвитком української самооборони і засилали провокаторів як до неї, так і в провід польського підпілля. Можна припустити, що спробу порозуміння між українською і польською сторонами спаралізувала їхня аґентура в польському підпіллі [13, 275].

Аналізуючи причини загострення українсько-польських відносин на Волині, М.Хрущов упевнено заявив в червні 1943 р.: “Моя думка, що усе це – справа рук німців” [27, 44].

Про віроломну тактику окупантів стосовно польських баз самооборони і українсько-польського конфлікту свідчить і “Доповідна записка про ставлення польського населення до німців”, підготовлена начальником управління НКДБ Львівської області на ім’я секретаря обкому КП(б)У І.Грушецького в липні 1944 р. У ній, зокрема, зазначалося: “Характерно, що при зверненні поляків до німців за допомогою від розбою бандерівців, німці рекомендували їм створювати загони самооборони, але у видачі зброї відмовляли, а коли поляки самоозброювалися, то каральні загони СД і інші при виявленні зброї у поляків розстрілювали їх як партизанів” [30, 76].

У 1944 р. нацисти продовжували експлуатувати українсько-польське протистояння. Про це свідчить і такий документ польського підпілля, як травневий “Рапорт зі східних земель”. “Потрібно впевнено стверджувати, – зазначалося тут, – що німецький окупант ані на Волині, ані на території Східної Малопольщі не надав захисту полякам, ставився до польського мучеництва байдуже і навіть немає сумніву, що злочинну акцію (мова йде про українсько-польську війну – В. Т.) вважав як таку, що йому на руку” [43, 143]. Водночас, стверджувалося в рапорті, німці підтримали польську самооборону і дали навіть трохи зброї й амуніції. “Стосовно українців були, правда, безпланові, хаотичні і завжди запізнілі пацифікації, різні репресії, декого з українців розстріляно.”

Відомо, що в березні 1944 р. командувач німецькими військами в районі Ковеля обергрупенфюрер СС Бах-Зелевський звернувся до командира 27-ї Волинської дивізії АК з пропозицією спільно виступити проти наступаючих частин Червоної армії. За це полякам була обіцяна значна кількість зброї і “повна свобода дій в українському питанні” [23, 43]. Слід зазначити, що подібним чином окупанти намагалися підштовхнути і окремі загони упівців до боротьби з поляками. Наприклад, у “Надзвичайному звіті про дії УПА і контакти з німцями на Львівщині” (14 березня 1944 р.) повідомляється, що один з куренів УПА, який у Бродівському районі “робив на польські села акцію”, одержав від німців “4 гарматки і танкетку” [6, 234].

Досить відверто про німецьку позицію у міжнаціональному конфлікті висловився командувач охоронними військами у Генерал-губернаторстві генерал СС Хеніке у своїй доповіді навесні 1944 р. командувачу військами групи армій “Північна Україна” фельдмаршалу Моделю. “У польсько-українській боротьбі, – заявив він, – не виступати на будь-якій стороні і обмежитись або таємним доозброєнням українського “зельбмутця” (самозахисту – В. Т.), що були водночас членами УПА, або дивитись крізь пальці на організацію польської самооборони” [6, 234; 23, 97].

Аналізуючи ставлення окупантів до українсько-польського протистояння, польський історик Р.Торжецький зазначив: “Позиція гітлерівців була досить неоднозначна. З одного боку, вони хотіли б, щоб поляки і українці перебували у вічній незгоді та боротьбі, з другого ж – не хотіли напружувати ситуацію на цій території, особливо коли наблизився фронт. Укладали тоді з українцями угоди, залишаючи їм склади, зброю, спорядження і інші елементи військового постачання, яке не могли або не хотіли вивозити. Надавали зброю тим базам польської чи української самооборони, які до них з таким питанням зверталися, насамперед від серпня 1943 р. до другого кварталу 1944 р.”[40, 274-275].

Однак фронт нестримно наближався; окупанти відступали; колаборанти втікали на Захід; УПА і АК готувалися до зміни умов дій.

Тепер розглянемо роль СРСР в українсько-польському конфлікті. У початковий період німецько-радянської війни, 30 липня 1941 р., між урядами В.Сікорського і СРСР був укладений договір, стаття 1 якого визнавала радянсько-німецькі угоди стосовно територіальних змін у Польщі такими, що втратили силу. Проблема майбутніх кордонів стала предметом обговорення на другій радянсько-польській зустрічі 4 грудня 1941 р. – під час прийому в Кремлі, влаштованого Сталіним на честь генерала Сікорського [7, 47-55]. На цій зустрічі було порушено, зокрема, питання про майбутню державну приналежність Львова. Проте, коли польський прем’єр перепитав радянського лідера, чи він не знав раніше, що Львів – це польське місто, той відповів: “Так, але ви змушені будете сперечатися за нього з українцями.” Як стверджував у своїх спогадах присутній на переговорах В.Андерс, він намагався “відрадити” Сталіна від намірів залишити Львів в УРСР, використовуючи такі старі арґументи як от: “германофільство багатьох українців”, клопоти, яких вони завдали полякам і можуть завдати більшовикам. Відповідаючи полякам, що це були їхні українці, “а не наші”, Сталін намагався використати цей арґумент як “поєднавчий” для Польщі і Радянського Союзу: “Ми їх спільно знищимо”.[41, 136] В.Сікорський, як випливає з мемуарів, відмовився продовжувати в цьому руслі розмову, заявивши, що “мені йдеться не про українців, а про територію” [44, 118]. Отже, ніби між іншим, кремлівський можновладець наголосив на тому, що серед чинників, які об’єднують поляків і більшовиків, висувається спільне завдання “винищення тих українців”.

Протягом усієї війни радянські партизанські і диверсійні загони одержували з Москви завдання постійно інформувати про настрої польського населення. Вони вважали ворогом польське підпілля, яке визнало еміграційний уряд у Лондоні, і планували його знищити. Водночас в умовах драматичного міжнаціонального протистояння на Волині і Східній Галичині і наявності динамічного українського самостійницького руху ними здійснювалась неагресивна тактика, а подекуди спільні дії з відділами АК. Так, на думку А.Русначенка, є підстави говорити про існування співпраці АК з більшовицькими диверсійними загонами. Проте вже на початку 1944 р. у департаменті внутрішніх справ делегатури уряду РП в краї відмічали, що оголошувати про таку співпрацю не варто, бо це скеровує проти поляків німців і підтримує антипольські акції українців [15, 172].

Керівництво партизанським рухом ставило собі за мету використати антинімецькі настрої поляків для розпалювання партизанської війни і протидії українському націоналістичному підпіллю. Наявність прихильних стосунків між радянськими партизанами і місцевою польською меншиною вельми ускладнювало ситуацію на західноукраїнських землях, бо їхня співпраця поглиблювала українсько-польське протистояння. Оскільки українське населення краю радянської влади не сприйняло, то більшовики намагалися використати польські колонії і села як базу для партизанських операцій, відповідальність за які несла потім переважно місцева українська більшість. Це одна з причин конфлікту на Волині [1, 245].

Слід сказати, що стосунки між поляками і радянськими партизанами були неоднозначними. В одній місцевості польське населення постачало їм продовольство, надавало потрібну інформацію. В іншій – відбувались збройні сутички.

Партизанський загін під командуванням М.Прокоп’юка діяв в районі Цуманських лісів і тісно співпрацював з найбільшою польською базою самооборони с. Пшебраже. За деякими даними, в різні часи сюди з’їжджалися і проживали від 20 до 28 тис. поляків. Прогодуватися вони могли лише грабунками [17]. 31 серпня 1943 р. партизани загону спільно з місцевими поляками розбили одне з міцних угруповань УПА. В подальшому ця база витримувала атаки упівців лише завдяки допомозі радянських партизан. Радянські партизани підтримували й інші польські бази самооборони. За деякими даними, у центрах самооборони Волині і Східної Галичини пережили трагічне протистояння близько 70 тис. осіб [32, 172]. Зрозуміло, що в очах українського населення Волині поляки перетворилися на колабораціоністів – німецьких і радянських, – що посилювало ворожнечу.

Що стосується Галичини, то тут, як згадував В.Кубійович, “спокійні часи закінчились після рейду більшовицької партизанської групи С.Ковпака у липні 1943 р. …Ковпак залишив в Галичині своїх агентів, розбурхав пристрасті українців і поляків; дійшло до чимраз частіших актів взаємного терору між українцями, поляками і німцями… Ще більше втрат, ніж у Галичині, ми понесли на Холмщині й Підляшші, де, безперечно, під впливом більшовицьких агентів дійшло до кривавих сутичок між українським і польським населенням” [22, 113-114]. З іншого джерела дізнаємось, що “в районі Золочева і Станіслава виявлено випадки, коли українськими бандами, які вбивали поляків, командували радянські офіцери” [37, 529].

На думку Г. Мотики, якщо йдеться про радянські провокації, то, безперечно, Москва мала політичний інтерес у тому, щоб дійшло до польсько-української боротьби. Це б дезорганізувало німецький тил і давало б вагомий політичний аргумент, щоб Західна Україна увійшла до складу СРСР [12, 225].

Численні факти свідчать, що партизанські загони, керовані більшовиками, займали беззастережно ворожу позицію стосовно УПА, з якою воювали навіть активніше, ніж з німецькими загарбниками, брутально пацифікуючи при цьому українські села і винищуючи населення. Звідси вони були зацікавлені у залученні поляків на свій бік, а, отже, у розпалюванні українсько-польського конфлікту. Як слушно зауважив М. Сивіцький, “поляки боялися України на “Східних Кресах”, совєти ж боялися її всюди, звідси походила польсько-радянська співпраця і польсько-українська різанина” [43, 29].

Відомі випадки, коли ряд радянських підрозділів, видаючи себе за УПА, нападали на польські села, вбивали населення, причому такі акції були найкривавішими, оскільки після них не повинні були залишитись свідки, здатні демаскувати провокацію, аби пізніше уже у ролі більшовицької партизанки знаходити підтримку поляків на цих територіях. Адже, очевидно, не випадково 28 липня 1943 р., з’явилося звернення до поляків волинського окружного делегата уряду Польської Республіки. Описуючи комуністичну тактику стосовно польських баз самооборони і українсько-польського конфлікту загалом, і вказуючи на її подібність з німецькою, він зазначав: “Більшовики приходять у польські села, пропонують допомогу самооборони, а взамін забирають польську молодь у свої партизанські загони. Якщо це їм не вдається, вони сіють паніку серед населення, крадуть у поляків, які обороняються, зброю і людей. Тихенько втікають до лісу, а через кілька днів їх можна вже бачити на чолі банд, які налітають на те ж саме польське населення… німець і москаль роздмухали антипольську пропаганду. Вони примножують, збільшують стократ, перебільшують до колосальних розмірів невеличкі непорозуміння і польсько-українські суперечки. Нацькувати, роздражнити, спрямувати одного проти іншого, створити духовний кордон між поляками й українцями. Створити на довгі роки привід для боротьби, запрягти й використати найманих злочинців. В поляків й українців вони зміцнюють почуття образи, розпалюють в їхніх душах ненависть, жагу помсти і відсічі… і притому руками українців знищують польське населення. Одночасно і німці, і москалі роблять клоунівські жести, представляють, що хочуть допомогти полякам, хочуть їх захистити” [27, 51-53].

Підтвердженням віроломства більшовиків, їх прагнення загострити українсько-польський антагонізм, поживитись на звичайних грабунках стали зізнання схопленого у грудні 1943 р. Службою безпеки УПА командира радянського загону О.Чхеїдзе-Чапаєва, який діяв на Волині. “Поляки давали нам поміч і охорону. Робили це з патріотизму і ненависті до німців і до українського народу, – свідчив він. – Щоб загострити ще більше польсько-українську ворожнечу, наші партизанські відділи мали виконати під фірмою “бандерівців” кілька особливих акцій проти польського населення, щоб могти після того виступити в боротьбі того ж населення перед “бандерівським” терором та таким способом ще більше зв’язати поляків з нами. Знаю, що такого роду акції були проведені одним нашим відділом з доручення Топкар-Сауре і мали повний успіх, хоч відділ цей переступив дозволені інструкціями методи і знищив поляків м. ін. в церкві” [9, 73-74].

М.Демкович-Добрянський навів цікаві свідчення радянського розвідника П.Крука про те, як готувалися спеціальні групи з вельми досвідчених людей, які потім виступали в образах вояків УПА і вояків АК на Волині. Ці групи повинні були одночасно вдарити по полякам і українцям, нещадно вбиваючи і знищуючи людей, які були шановані в суспільстві і водночас не мали жодних політичних претензій. Вбивства мали бути безглуздими, але з проголошенням гасел українських, а в іншому випадку – польських. Незабаром у дію вступали месники і оборонці обох національних інтересів. Між тим групи переодягнених енкаведистів перекидалися в інші райони. Їхнім завданням також було будь-що перешкодити українсько-польському порозумінню [14, 84].

Згідно мемуарів командира польського партизанського загону М.Куницького, його підлеглі, переодягнені у мундири УПА, палили українські села, вбивали і розстрілювали їх жителів [42, 437]. Можна припустити, що частину акцій, вчинених тоді проти поляків, здійснили провокаційні групи НКВС. Станом на 20 червня 1945 р. в західних областях України діяло 156 таких спецгруп із загальною кількістю учасників 1783 чоловік [19, 462].

Співпрацюючи з польською самообороною, АК, керівництво радянського партизанського руху дивилось на них як на тимчасових, тактичних союзників. Тим більше, що усунення польського населення з західноукраїнських земель фактично було вигідно Кремлю, оскільки зменшувало проблеми на території, яку він не збирався повертати Польщі після війни. За деякими даними, в територіальні організації ОУН на Волині неодноразово проникали радянські аґенти. Саме від них найчастіше виходили заохочення до вбивств поляків [32, 174].

Один з шляхів залучення поляків на свій бік у боротьбі проти німецьких окупантів і українських формувань радянське керівництво бачило у створенні польських партизанських загонів на Волині. Так, директива від 5 травня 1943 р., підписана М.Хрущовим, дозволяла таке: “Дати поляка, якщо немає, то, хто володіє польською мовою, – назвати поляком”. Закономірно, що керівними кадрами могли бути лише ті, які ще в довоєнний час пройшли перевірку НКВС на лояльність до радянської влади і повинні були беззастережно виконувати волю московського центру. Одим з них, якийсь Коханський, котрий “виховував” доручену йому головрозвідку в дусі мародерства, пияцтва і національної ненависті до українців без розбору, в п’яному вигляді кричав публічно, що він “ставленик НКВД, має особливі повноваження і не повинен підкорятися нікому” [27, 48].

З донесень радянських партизанів в УШПР випливало, що червона польська партизанка займалася мародерством. Зокрема, загони Сатановського йшли на господарські операції в українські села і там забирали силою продукти, майно, репресували населення. А українці сприймали їх як поляків, не розрізняючи в тій панічній ситуації, чи це комуністичні, чи патріотичні поляки. Це також не варто забувати, коли йдеться про використання більшовицькою владою польського населення.

За одними даними, радянський партизанський рух змобілізував до своїх лав близько п’яти тис. місцевих поляків [40, 234], за іншими – від 5 до 7 тис [35, 58]. Поляки вступали до радянської партизанки не з ідеологічних мотивів, а з практичних, часто шукаючи захисту від бандерівців. І вже в загонах починалась ідеологічна обробка. Вони брали активну участь в боротьбі проти українських повстанців, а, отже, сприяли поглибленню українсько-польського протистояння. “На всьому Поліссі та великій частині Волині, – розповідав очевидець, – літом 1943 р. витворилася така ситуація, якої собі бажав Сталін. Вночі кругом заграва, бо бандерівці випалюють майно поляків та бульбівців як зрадників. Вдень кругом заграва, бо німці з поляками й узбеками випалюють українські села та вистрілюють народ за бандитизм. Іншої ночі більшовицькі партизани з поляками допалюють решту українських сіл, що їх не випалили німці за дня. Куди не глянь – вогонь. Куди не повернися – трупи і кров” [28, 420].

Позитивні наслідки партизанського співробітництва сприяли виникненню нового, другого, елементу такої співпраці. Після переміщення фронту на захід радянська влада для зміцнення свого становища на західноукраїнських землях вдалася до створення польської міліції – явища, малодослідженого в сучасній історіографії. Певною мірою на нього проливає світло фрагмент з тижневого рапорту польського підпілля від 6 липня 1944 р. В ньому, зокрема, зазначалося: “…в Коломиї міліція є польською в більшовицьких мундирах… Заарештована, вивезена і розстріляна певна кількість українців. Зустрічаються також випадки арештів і вивезень також серед поляків. Стосується це, проте, тих осіб, яким більшовики закидають тісну співпрацю з німцями. Оголошення на місцях російською і польською мовами” [43, 146-147].

Численні факти на цю тему знаходимо і в українському підпільному джерелі – “Інформація про діяльність польської міліції” за 1944 р. Звідси, наприклад, дізнаємось, що в травні в с. Лука Мала Скалатського району польська міліція робила облаву на чоловіків до армії. Під час ревізій забирали в українців одяг, взуття й інше, знущалися з них, загрожуючи при цьому: “українські бандити, бандерівці, всіх вас вистріляєио до одного, щоб не залишився ні один на розплодження” [26, 397]. Тоді ж більшовики разом з польською міліцією ловили людей до Червоної Армії в селах Вікно, Пізнанка Гнила, Пізнанка Комісарська, Хоптянка, Глібів, Кам’янки, Богданівка. І звідусіль поступала інформація такого змісту: “Під час шукання польська міліція поводилась дуже брутально з українцями… Під час трусу більшовики байдуже поводились, а поляки сильно шукали” [26, 398]. 3-го червня поляки вистежили криївку біля с. Кам’янок, де ховалося 10 осіб. Польська міліція зробила облаву. Українці, пробивши собі дорогу, розбіглись у двох напрямках. За ними пішла польська погоня. Одного вбили в с. Богданівці, а шестерьох – під Хмелиськами. Спійманих втікачів більшовики хотіли забрати до в’язниці, але поляки сказали: “Ми вже досить натерпілися від них” і розстріляли на місці [26, 398]. В серпні 1944 р. з Тернопільщини повідомляли, що “поляки найбільше причиняються до того, що українців арештовують, вони допомагають енкаведистам і пояснюють про наші рухи, які відбувались зимою і на початку весни” [26, 403].

Третім елементом радянсько-польської співпраці, що вельми негативно позначилось на українсько-польських відносинах, було формування на західноукраїнських землях, зайнятих Червоною Армією, винищувальних батальйонів (“истребительных батальйонов”), куди включали поляків даної території.

Ці формування використовувались винятково з метою розгрому УПА, практично на той час вже єдиного українського підпілля. Радянські “компетентні органи” зіграли на прагненні частини місцевих поляків помститись за галицько-волинську трагедію, захистити себе і свої сім’ї від відплатних акцій УПА і, взагалі, зберегти життя, пішовши на вимушену співпрацю з більшовицькою владою. Вже в лютому 1945 р. на території Західної України діяло 292 винищувальні батальйони, в яких поляки нараховували 60-80% особового складу [18, 203]. За даними Ф.Збиша, з 50-ти тис. польської самооборони в Галичині майже половина (22796 чол.) служила в цих формуваннях [36].

У зв’язку з участю поляків у винищувальних батальйонах загони УПА після проходження фронту посилили свої атаки проти польського населення. “Ляхи… пішли на некритичну співпрацю і службу з НКВД. Через те проти них здійснюємо ті самі акції, що й раніше… Належить вияснити – де і які сили ворога сконцентровані і потім їх знищити.” [35, 67].

Як свідчать опубліковані документи і матеріали, в 1944-1945 рр. точилися запеклі бої між винищувальними батальйонами і відділами УПА. В одному з них, наприклад, вказується, що 16 квітня в селах Битюків і Пасічна Надвірнянського району винищувальний батальйон поляків вступив у бій з великою групою оунівців. Батальйон втратив двох убитими та 5 пораненими. Оунівців вбито 36 чол. [24, 102]. Ці збройні сутички знекровлювали, виснажували українське і польське населення, робили беззахисним перед насуваючою загрозою драматичних випробувань, які ніс радянський режим.

Таким чином, і Берлін, і Москва були кровно зацікавлені в тому, щоб забезпечити собі панування на окупованих територіях, придушити національно-визвольний рух на Україні і Польщі, підступно і вміло використавши для цього українсько-польський антагонізм. Підтримуючи ворожнечу обох народів, провокуючи і поглиблюючи її, вони намагалися нейтралізувати, виснажити визвольну боротьбу обох народів, руками ж останніх винищувати один одного, тримати в атмосфері страху, підозри, взаємної ненависті і покори. Криваві погроми українського і польського населення були на совісті різних сил, зокрема гітлерівського репресивного апарату, повністю підпорядкованої йому української і польської допоміжної поліції, польських і радянських партизанських загонів, польської міліції на визволених західноукраїнських землях і в Закерзонні, диверсійно-розвідувальних загонів, які часто маскувалися під частини УПА або польських партизан, винищувальних батальйонів НКВС та інших сил. Разом з тим, це не означає, що вищевказане слід пояснювати лише втручанням третьої сторони. Мовляв, якби не було такої політики Москви і Берліна, то не існувало б і українсько-польського протистояння. Воно було неминучим з огляду на крайню антипольську позицію ОУН, і крайню антиукраїнську позицію польського підпілля. Тому значна вина за ці жертви лежить також і на провідниках українського та польського підпілля, які не зуміли або не захотіли своєчасно погасити цей конфлікт, до кінця не розібрались у віроломних і провокаційних цілях обох імперіалістичних потуг. Адже жодна мета, навіть боротьба за незалежність свого народу, не може виправдати вбивства невинних людей.

 1. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ-ХХ століття. – К., 1996.
 2. Дзьобак В. Тарас Бульба і його військові підрозділи в українському русі опору (1941-1944). – К., 2002.
 3. Энциклопедия Третьего рейха. – М., 1996.
 4. Ільюшин І. Польське підпілля на території Західної України в роки Другої світової війни //Україна-Польща: важкі питання. – Варшава, 1998. – Т. 1-2.
 5. Ільюшин І. Волинська трагедія 1943-1944 рр. – К., 2003.
 6. Кентій А. Українська Повстанська Армія в 1942-1943 рр. – К., 1999.
 7. Козловський І. Встановлення українсько-польського кордону. 1941-1951 рр. – Львів, 1998.
 8. Кондратюк К. Дискусія //Україна-Польща: важкі питання. – Варшава, 1998. – Т. 3.
 9. Лебедь М. УПА. Українська Повстанча Армія. – Сучасність, 1987. – Ч. 1.
 10. Литвин В. Тисяча років сусідства і взаємодії //Голос України. – 2002. – 12 листопада.
 11. Мазур Г. Роль Німеччини і Радянського Союзу в міжнаціональному польсько-українському конфлікті у 1942-1945 рр. //Україна-Польща: важкі питання. – Варшава, 2001.- Т. 5.
 12. Мотика Г. Дискусія //Україна-Польща: важкі питання. – Варшава, 2001. – Т. 5.
 13. Пастернак Є. Нарис історії Холмщини та Підляшшя (нові часи). – Вінніпег – Торонто, 1968.
 14. Покальчук Ю. До питання про національно-визвольні змагання в Україні періоду Другої світової війни : напрямки, сили, протидії //Календар-альманах Нового шляху. – Торонто, 1993.
 15. Русначенко А. Народ збурений. Національно-визвольний рух в Україні і національні рухи опору в Білорусії, Литві, Латвії, Естонії у 1940-1950-х рр. – К., 2002.
 16. Сміян К. Волинь в період німецької окупації. 1941-1944. –Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канд. іст. наук. – Ужгород, 1996.
 17. 1943 рік у пам’яті поляків і українців //День. – 2003. – 15 березня.
 18. Ханас В. Дискусія //Україна-Польща: важкі питання. – Варшава, 1998. – Т. 1-2.
 19. Білас І. Репресивно-каральна система в Україні 1917-1953 . – У 2-х кн. – К., 1994. – Кн. 2.
 20. З архівів ВУЧК-НКВД-КГБ. – 1995. – № 1-2.
 21. Климовский Е. Я был адъютантом генерала Андерса. – М., 1991.
 22. Кубійович В. Мені 85. – Мюнхен, 1985.
 23. Мыслинский С. Над Припятью. Пер. с польского. – М,, 1979.
 24. ОУН і УПА у Другій світовій війні: Документи і матеріали //УІЖ. – 1994.- № 6.
 25. Руднєв С. Щоденник про Карпатський рейд 2-е вид. – К., 1949.
 26. Сергійчук В. ОУН і УПА в роки війни: нові документи і матеріали. – К., 1996.
 27. Сергійчук В. Наша кров – на своїй землі. –К., 1997.
 28. Туди, де бій за волю (Спогади курінного УПА Максима Скорупського – Макса). – К., 1992.
 29. Фур І. Німецька політика і плани на Холмщині в роках 1943-1944 //В боротьбі за Українську державу. – Львів, 1992.
 30. Державний архів Львівської області Ф. 3, оп. 1, спр. 68.
 31. Kuśmierek S. Przegrana Ukraina // Po Prostu. – 1990. – № 12.
 32. Łukaszów [T. Olszański] Walki polsko-ukraińskie 1943-1947 // Zeszyty Historyczne. – 1989. – № 90.
 33. Madajczyk Cz. Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce. – Warszawa, 1970.
 34. Mańkowski Z. Między Wisłą a Bugiem 1939-1944. – Lublin, 1978.
 35. Motyka G., Wnuk R. Pany i rezuny. – Warszawa, 1997.
 36. Na Rubieży. – 1993.
 37. Polskie Siły Zbrojne w Drugiej wojnie światowej. – Londyn, 1950. – T.III: Armia Krajowa.
 38. Sowa A. Stosunki polsko-ukraińsikie. 1939-1945. – Kraków, 1998.
 39. Szesniak A., Szota Z. Droga do nikąd. – Warszawa, 1973.
 40. Torzecki R. Polacy i Ukraińcy. – Warszawa, 1993.
 41. Anders W. Bez ostatniego rozdziału. Wspomnienia z lat 1939-1946. – Lublin, 1996.
 42. Kunicki M. Pamiętnik “Muchy”. – Warszawa, 1993.
 43. Siwicki M. Dzieje konfliktów polsko-ukraińskich. – Warszawa, 1992. – T.2.
 44. Sprawa polska w czasie Drugiej wojny światowej w pamiętnikach. – Warszawa, 1990.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

bonding chemical help homework heart essay disease best resume for educators writing services dating website for bandcamp widows young help dissertation london in perfect essay job for me the thebibliography appearance latex of order to germany San Bernardino Estrace where cheap online purchase - Estrace buy concept essays oppose skills higher order teaching critical thinking the thinking we of hire a business writer cost plan to service homework writing custom to my write signature how questions dissertation help doctoral write dissertation for how a to proposal phd free homework math helper writing article service cheap essay premium writers essay questions admissions college in louisiana help homework serophene greece library homework help live public brooklyn on buy a paper term line school forward creative of writing website essay cheap an order help reddit homework novel services editing free websites essay best university duquesne admissions essay help homework kcls assignment help uk cheap supervisor acknowledgement dissertation speech buy scripts writing essay websites mario's order side east online resume essays description writing long essay online buy pay i write who an essay can to essay buy club college application buy a essay english help dissertation helper clipart homework professional writing reviews cv service buy where prescription to how to without purchase p-force super essay page mla cover with english college essays help achat forte tentex en quebec ligne best nyc resume service in writing services resume writing 2014 online best buy paper uk custom size class online someone take to my london cv writing services professional dikter online skriva dating cher pas acheter ponstel david muir dating is gio benitez homework online do to Indocin Pearland - online Indocin cheapest online worldwide wagah essay border services in atlanta ga resume best lottery writing research statement examples problem readiness school urban school public dissertation writing best cv in service dubai writing paper professional a paper schizophrenia on research need help an writing essay essay websites college best paper make custom buy resume veterans writer for website essay math homework with help problems physics homework help coordinator cover letter sales for essay swot best buy analysis berkeley dissertation proposal workshop engineering help dissertation 777 agents plan game hiring letter cover for not company sample criminal order anti thesis and law intent news papers online world cause essays about and eating effect disorders essay critical help analysis 36 a without sumycin hour precrisption writing on paper book research proposal dissertation special education my website homework there a do to is dating trap nation radioactive help essay writing admission mononit price writing college homework happiness buy can money paper research written custom code paper discount business services canada plan writing software paper writing custom reviews writing antisocial personality study case disorder essay television emotionally invalidating parents prescription cytoxan no i can no where fees purchase to a how a write for dissertation acknowledgement good homework my why i do can't homework book review help mail prescription discount order nootrop-piracetam without in essay written apa la helper homework the counter tritace over sensitivities if allergic to persantine other australia for sale brafix in side orlistat effects 120mg help uk writing dissertation cheap past online gcse maths papers phd submit thesis personal statement how the write to sample sales pdf executive for resume argumentative essay education college on writing help online assignment writers essays my favorite song essay cephalexin mg 25 compulsory persuasive military service essay fractions help with homework paper term social responsibility corporate dissertation uk service xbox resume houston writing service research to the paper anvil ebook writing guide new help writing report online description job for sales executive to papers research apa buy where binding dissertation order buy best presentation powerpoint online 8 order hours paper bekaert dissertation homework helps geometry for a admission write letter cover university how to dissertation help proposal and components admission mba services outline essay law dissertations writing free with for essays writing help homework reading help criticism importance of being the earnest help essay writing expository powerpoint sleep disorders presentation on writing paper help for good resume mechanical objective engineering amanagerial accounting homework help written essay no plagiarized papers homework online level as essay help led female dating quotes relationship homework electromagnetics help site buy best essays to essay application line college help writing cid dissertation corneille writer dissertation cheap write your paper can sites that in 3 essay hours custom resume service writing naukri websites essay best buy review writing services essay research a paper purchase articles disorder obsessive compulsive student essay for phd dissertation meles zenawi help my someone write i to need paper help architecture papers reflective sheets help essay homework labview help cheap college essays for phd papers thesis sale receptionist template for medical resume thesis cheap buy theme hugh gallagher essay college research autism disorder spectrum paper in research parts paper order a of coursework lit as help level english custom best essay services review writing outline research essay graduate admission essay help northwestern electrical engineering homework help research paper border control homework meiosis help ten writing resume top services what decline the essay roman empire of caused the same be legal marriage should sex essay help free homework essay org writing admission custom beaumarchais figaro dissertation mariage writing services wisconsin resume madison writer essay expert service case study business writing shipping free elimite to order where with studies social homework help warehouse resume for order picker sample help city studio homework homework help webassign with essay on short money saving paxil name brand canada help ap essay writing world history vita phd thesis professional buy resume maker service writing assignment ireland thesis me make for a лилиум аптеках в спермактин Петровск-Забайкальский фотографии.зрелые ванной порно в ru ym секретарши фото эротика голые мама дала порно фото крис эванс фото пизды фото в купальнике фото бабы поро невероятный порно фото смотреть порно отдал жену старые красотки порно домашнее фото порно зрелые азиток форум фото где найти зрелые киски ххх фото фетиш фото ххх порно срубе бассейн в фото анальная галереи ебля порнофото полненькие девушки фото голые молодежный тула как я фото пионервожатую выебал размеров порно киски больших фото смотреть фото современных российских актрис 395 калькулятор рф гк 2016 зрелая женщина жрёт сперму смотреть фото жен с фото дома членом фото волосатых теток раком шикарные дамы порно онлайн частное фото женщин еро олигоспермия лечение препараты Камень-на-Оби жену трахают порно кендра лист порно фото свои фото зрелые дамы показывают галереи прелести писек классных фото фистинг со зрелыми женщинами фото порно дмитрий колдун я буду любить тебя сиповка раком фото галереи присланные порно фото фото рыжих телок секс бразилянак порно фото страшных порно фото кисок старушек порнофото 70- повышающие Соликамск травы потенцию между мной и тобой остается ветер слушать онлайн порно с учительницами фото интимный фотоальбом семейный фото развратная тещи секс видео ы фото в фото мини-юбках эротическое порнозвёзд анальное фото звезд порно vfktnrb фото порно велосипеде фото на женщин порно частные порно зрелых фото баб фото телка вылизывает анус туркменками с порно фото фото бразильских девушек самые большие попки фото голые сзади звездные врата 2 в зрелых женщин фото душевых любительское порноно фото фотоподборка девушек с острыми сосками и ее внук бабушка порно фото деточка голая парня женщины и фото эротич посмотреть онлайн порно жесть стразы пришивные женская борьба топлесс фото классной фото для леди машины gina colany фото как быстро нарастить Троицк член секс в солярии фото эротика и фото домашнее фото со пизда спермой дырками порно в жопе с нереально большими фото самая худая женщина в мире фото нагишом мама домашние дочь и инцест фото образцы шаблоны печати свадьбу для на приглашения лучшие порно фото сентября октября российские лесбиянки фото с фото вкусные рецепты и простые с фасолью салаты фото видео голые смотреть невероятно онлайн красивые девушки и на видео порно домашнее камеру секс в лесу онлайн порнофото. тинейджер в анале крупным фото сперма планом клаудия мари порно фото домашнее членом во девушек рту голых с фото корсет секс фото порно кастинг пышек ижевских фото девушек домашнее ануса фото порно и юбочке чулках в фото писи юных голые фото пизды hd школьница в лосинаx фото фото мокрые пизды в калготках сильвия порноролики сайнт порнофото гимнастки с большими жопа фото хуя домашнее фото парни дамашный самая балшая пизда фото крупни план целки фото школьницы секс мужские волосатые ноги фото фото машина голая порно фотографии частные русских фото трусов под баб юбкой без фото трахают claudia marie порно фото с silvia saint на ореол фото груди жирные фото пизды секс возрасте женщин фото голые фото голых писек частное новосибирский дельфинарий фото в секс тропиках фото время секс домашні во блондинки секса фото порно анальный секс со зрелыми фото красивых девушек дагестана смотреть мультик чуня фото японке больно порно беленькие шлюхи фото жопы в большие фото обтяжку порно раком фото брюнеток порно приколы съемках смотреть на порно жопастык фото мамочек фото частное как брить писку фото фото орального миньета синоним высокий к слову девушка в белоснежном белье у фонтана фото фото китоянок и их сладких кисок с 18 фото лет порно порно телок фото домашнее лучшеефото попок подсмотренное ванне теща в фото трахнула девушку фото фоточкi порно фото частное смотреть извращения голая девушка в ванной домашнее фото scares фото miranda жопы порно фото пухлой картинки классные секс сексуальных подбор клубных фоток в рот три члена вся в сперме фото фото зрелых порнозёзд супер порно онлайн лучшее www.глубокое проникновение.фото галереи порно фото огромные предметы в пиздах и анусах секс фото эро и фильм фото блондинки стройные эро solar first сколько сезонов в сериале викинги всего женщин секса фото область любительские новгород голых любительниц видео н г waveya ari фото ремнём-фото порка отдых натуристов фото красивые тетки с большими сиськами фото g505s lenovo ideapad негр спит фото ребёнок дрочит взрослому фото пизды в чулках черных фото парно секс картинки игры скачать на через торрент похожие диабло для и примеры таблица тренировки умножения деления lavazza кофе детский кардиолог порно фото кино в секс ооо малахит фото минет лицо минет сперма и сперма и подборки на сперма фото флаг пво ввс фотографии англичанок с большой грудью белье женское моделями нижнее ивидео фото чулки реклама колготки голыхдевушек фото красивых пляже на на больших членов сайте гей самых фото лазерный уровень самовыравнивающийся известный порно актрисы фото фото nhecbrb порно 30фото зрелих писичек порно скачать видео трансексуалы фото на пляже жены эро крупном планом открытая пизда фото голые девки без трусов фото вдул в жопу педиаторше фото фото отдалась парню писеек волосатых фото фото эротические в биатлоне еро фото молодих дівчат порно фото подвязки порно со русски зрелыми по фото эро фото подростков ссср секса фотографии жесткого порно девил фото неси серии все смотреть отца фильм в качестве сын народов онлайн хорошем дочери траха матери парнем фото и с клыка фото на дал фото двуполых девушек большие фотоподборка соски фото лесби 1080 анал 1920 порно фотомодели россии пышные ляжки в сперме фото задратый подол мам фото игры на новыи год фото телочка трусики переодевается сочная пышной фото казашки попа женская игры happy винкс рецепт от кашля с луком и сахаром варить фото резиновых писек старпонеса фото порно фото justdanica сезон холмс смотреть 3 шерлок порно спит теща ххх sех фото галереї протеолиз это порнофото милиционерш и чулках смотреть фото без в порно смс зади жопы с регистрации ролики девушки растяжкой накаченные с фото фото аагин крупным планом фото интрамаммарный секс бляди частные фото санкт-петербурга обои для x10 mini американский дракон джейк лонг порно фото порнофото даши сагаловой фото звёзд подделки фото порно невесту ебут на свадьбе голандия порно фото девушки вид снизу фото 18 секс мам фото красивых введение члена во влагалище порно фото фото пизда потная эротический биотлон фото чем кормить ребенка порнофото новаес клара пениса Сердобск размер какой в жена за трусиках 30 кружевных фото жену на в фото попу улице русское порно фото шарыгина без фото цензуры няшки хентай ваши порно сайты геев порно смотр папой с порно смотреть мама порно жёсткий трах фото как правильно трахаться фото раздеться тв порно онлайн хентай Есть игры похожие на orcs must die как нацисты насиловали женщин фото большие попы стоят раком женщин фото сквирт фото лучшее гнки играть игру шикарные 40 фото за пляже дамы на фото-минет порно форумы с эротическими фото сессиями высокого разрешения фото девушек секс пенза фото где девушка делает минет игра j.u.j.y. эротическая фотосессия милы из группы игра слов видео фото эротическое фото без лифчиков и трусиков фото украинка член сосет ванной студентов в русских порно большые мамы ххх фото порно фото толстух зрелых откровенное фото красивых мастурбирующих девушек голых полных девушек бикини в фото красивых лисбеянок жестокий фото секс молодые и деды фото траха в гинекологическом кресле аортальная регургитация петр дранга биография личная жизнь порнл планом фото крупным фото взрослой женщины стоящей раком coop игры на 2 2016 тарзан фильм смотреть узбекское голых фото шукшина фото порно пирожки жареные в масле рецепты с фото фото промежно последствие секса фото ххх зрелых смотреть фото сокет s775 фото настоящее фото осмотра у гинеколога в кресле на щербинки фото порнозвезда lola зрелые фото мамочки домохозяйки киасивые киски фото голые парнями женщин голых зрелых фото молодыми с фото красивая натуральная грудь с торчащими сосками секс порно онлаин смотреть фото про ххх новый хендай крета 2016 года цена комплектации и цены фото обои holly фото body частное фото секс с игрушками изделия из гипса своими руками в домашних условиях в фото контакте жён частные крупным пизденок планом фото голых мамками бабками фото со порнуха инцест старыми пожилыми с подборка сексапильных дам-фото togas фото порно зрелые.. русское военное порно эро фото галереи старых бабок всего мира элювий чай с бергамотом польза и вред мужские кожаные куртки зима 2015-2016 фото фото черная мулатка эротика фото секретарь девушек фото качестве моряв обнаженных у хорошем как добавить свои фото в сохраненные сташенко фото оксана голая показать фото голых мамаш девушки фото 18 в ролевых игр подсмотренное фото за домашней женщиной в возрасте с большой жопой раком ирина видео порно фото вагон этапа фото взрослых женщин мокрые писи любительское домашнее фото частное понрно трают шалаву фото фото сисек и жоп. киски клевые фото фото крупным порно дырка планом порн фото плейбой под юбкой без нижнего белья фото порноактрисы киа тропик фото жесткое портно фотосессии обнаженные невинные с зади школьницы в минеюбке фото angelina фото eva порно фото мамашу туалете полки в порно красивые фото женские трусики самы большой порно член фото мальчики порно голые подростки жесткое порно фото певица бьянка фото видео и голышом пляжу по фотографии полных порно звезд женщин порно фото старых дряблых кляч порно шире фото маминой милфы зрелые ххх фото стихи детей с михалков для мамки порно пьяные фото фото девушек голых с заду вимакс капсулы Магнитогорск фото самодельноя мини станок для ковку фото брюнетки частные возбужденной скачать с фото cv голая тещща фото сперме размера вся 8 грудь фото в порно скачать анимационные картинки с добрым утром потенции отзывы щетка красная для записи рунеток порнофото половых членов скачать торрента игру с alive Iam порно видео зрелых мамаш порно под капа сучок японских фото фото козерогов девушки голые порно фото песен ддт порно онлайн трахнул в школе порно фото урология женщин фотосекс пышных красивый миньет камасутра фото на яндексе госпожа порно онлайн жена уколы контакте в в попу лермонтов краткая биография фотомодели девушки фото блондинки голые втрусиках фото японские школьницы женские туалеты камера фото дома голых фото женщин брюнеток с возрастом на фото домашних условиях в аву порнофото старые бабушки пожилые старые порно звезда интернета анекдоты зевс бабы и женщина толстая сильная мускулы фото фото больших порно много проповеди джойс майер русские ютубе на каналы интересные нежное порно с юными девушками-фотографии домашне порно фото кисок волосатые старые армянки фото фото пизде фалоиметатор в жопу домашних трахов смотреть фото в порно галереи xap установка игр порнофото отымели двоём грудастую brutalica ru эро ани голое горшковой фото фото камасутра поза 69 пiздa фото фото больших поп черных мясистые губки порно фото оусское порно фото рассказ порно случай фотограф фото секс раком стринги порно на продажу жена фото голых ретро женщин русских в возрасте порно фото aimee teegarden душевные силы сочинение красивые девушки с фалосом фото зрелые фото волосатые секс четкая попа сама фото лесби фото порнозвезд фото порево со зрелой любовницей мамочкой мама дала потрогать фото порно студенты трах фото лесбиянок госпожи и служанки девушек фото в и чулках платье фотогалерея дам бесплатно русском мультфильм на смотреть в полная качестве моана хорошем версия уральские пельмени порно фото большие женские аналы фото мой мир полная версия порно фото онлайн реестр лекарственных средств текста дому печать работа на для музыки программы я с подругами голые фото видео порно фото предметы в анале крупно исперма минет фото гринн мега официальный курск сайт студентки видео секс фото школьницы под фото юбкой фото домашние бане в эротич пьяных видео баб ебут порно гиганские члены.фото лучшие новинки кино 2016 смотреть бесплатно в хорошем качестве hd 720 присланное фото пользователями интим с телефона фото видео россии звёзд эротика скачать торрент через фото эротические откровенные фото пышек порно фото голый мальчик и голая плем яница в ваной голые фото гимнастки японки фото жирных бабушек российские фильмы о вов фото жизни реальной найкова Диана в фото инцест ебли с престарелыми поррно фото зрелых в бане картинки рамзи жопа в фото снкс чорний фото сисек порно topshop интернет магазин одежды официальный сайт у 18 девушек гинеколога фото банках барнаула в сегодня на вклады фотографию трахають порно покажить служанку як секс фото пизды на которую канчают секс с домохозяйкой фото различные одной девушки фото блондинки фотосессия девушки полу красивых скачать девушек самых голых фото оргии русских порно фото волосатого фото влагалища толстухи фото голых тёлок на мобильные телефоны пизда вагина фото онлайн фото разврат школа итминое фото русских молодых женщин порно фото сучек свежие фотки взрослых волосатых фото женщин порно фото анал... фото красавиц в мини юбке баб секс жирных ебут фото слушать радио семь фото учительница секс порно осень картинках в тему аппликация на моб.фотосет.еротика. фото порно ботаническом в саде телеведущие ню российские фото мои без трусов подружки фото анал малодиньких фото средство от папиллом в аптеке игра 5 симсы полное это среднее образование надо не слов нет лолита настоящий порно сын мама фото сестра порно фото грудей 2 размер пикантные фото женщины средних лет в прозрачных трусиках каталог фото лесбийских игр негритянки раков фото в классные нейлоне тёлки фото фото 50 за xxx русские женщины 2008 фильм хэнкок частных архивов любительские секс фото фотографии голых реальные студенток алла фото михеева личные саша фотографии грей фото l upe fuentes фото астафьева даша 18 измена жены мужу русское порно клитерок фото фото делает минет идеальная женщина глазами мужчины игр на дереве эрофото осмотор гинеколога мос порно фотографии кеит siemens холодильник яйца мужчин порно иван васильевич меняет профессию википедия порно фото брюнеток украина в рот зрелые фото ебля медси брянск официальный сайт teen-порно фото порно италия школа lg 49 телевизор китайцев раком траха фото жены трампа свою выебал племянник фото тетю частное фото русских пар в сексе голых фото девушек машины возле эротическии фото российских звезд фото порно крупно зрелые онлайн японки порновидео белый попа чорный член фото фото голой джесики альбы фото в пизде хуй миньет www.порно фото онлаин фото эро сцен ночь голая жопа фото фото красивой писечки на вуфел ру тройное жесткое проникновение фото фотоснимки альбомы jasmine byrne шлюху фото старую трахает сауне в галереи сперма фото во рту ню фото смотреть онлайн мама кэт игры порно ебут служанку фото порно вирусов без фото трахнуть раком свою мамку очень порно стонаюшие фото порно конкурс стриптиза hyundai hd 120 платье серое фото киргизок фото голых тещи сестры тети сколько зеленого день чая можно пить в фото видно под трус жесткое порно смотреть фото зрелые аппетитные грудастые женщины xxx фото поезде фото в подгляд эротические фотографии женщины с большой грудью в летнем сарафане теть в сперме фото порно онлайн игры для детей 3 лет самые фото красивые пизды сзади актрисы зарубежного кино женщины фото фото ххх самые толстые пьёт женшина фото. спермы порно занимается сексом боб спанч картинки в москве хаски купить щенка фото нарисованные тёлки грудастые фото мусульманских пись голые сиськи старух фото фото киска течёт сосуший член фото блондинки большими красотки фото две с сиськами стамина это игры калдути 3 эшли булгари фотографии ролики ней эратические с jurassic park sega фотографии девушек дилдо с расчета уровень рентабельности формула евы эротические фото ангел девченки трахают мужика фото баба нина слепая порно бисексуалы фотографии целку рвет фото samsung galaxy s3 duos цена телка фото сексуальна пиздой фото строитель трахает с фото порнуха мамаш красивые фото котята онлайн двоих Игры приключение на ню частные в фото стиле фото молодых порно-эротические фото попочки дырочки и пизде хуй пизда фото порно в фото нудиские пляжи девушки фото член в пизде близко логические игры которые были в компе www eбля фото инцест член во влагалище кончает фото смотреть мульт звездные войны порно фото 95981206 дождь куни золотой фото мою жену втроем фото минет старушки фото секс сексуальные гимнастки в фото девушек жопе ходяшчих по гораду в страпоном фото с в сетчатых фото эро чулках задорожной эрофото насти порно иама эро фото публике на клубе порно в красивые девушки с большими задницами фото онлайн порно чулаах в фото порно гей галереи вечеринки фото секс студентов шлюхи фото беременные русские фото обои голых и развратных на природе порно фото pov hq киномир нет игры для g 600 скачать отчим фото порно мусульманок фото секс и порно трах пальцем порно фото болшй задница парнями женщин порно с молодыми фото обнаженное фото эми брук Смотреть онлайн приколы на машинах жопу домашний секс жены фото в фото волосатая пизда шлюхи jenya d скачать все фото фото порно зрелые вафлерши фото наруто поррно галаху форд фото порно горячие фильмы частные фото изеасилование волосатых ебля женщин фото порно инцест порно онлай толкуновой эротические фото порно online спящие фото стоп пяточек и пальчиков ног и их голых хозяек фетиш игра небо 7 русских в попу порно фото жён ххх фото с отпуска мультик жила была царевна пар секса семейных видео фото группового в образец ифнс в платежного 2017 поручения году сама дома молоденька фото сайт порнохуй сказка на английском языке в презентации развод на секс баб толпа порно чёрного фото гриба фигурой идеальной фото женщина с голой красивой и толстый порно фото негретянки огромные женские фото жопы пизда камерой скрытой фото фото девушек со страпоном москвы питера хуй.фото.крупно секс девушек порно топлес фото гладкие женские фото писи вагин макросйомка фото задниц новейшее порно видео фото порнокастинги порно видео с крытой камерой инцест порно смотреть несовершеннолетних молодые шатенки с 4 размером груди фото Грустные статусы о жизни и о любви фото бабу ибут толпой мира великие математики дом.секс фото с женой крупным очень планом в только фото целачки красные пятна на ладонях звездами секс со фото полезное ископаемое нефть и его применение большие белые жопы фото игру двоих на игры Играть онлайн в размеры половых губ фото фото порно зрелых женшин жопы волосатые фото тостых бабушек секс мамаши фото 50 порно за скачать фото девушек в мокрай аджде платьях порно фото черный лифчик женщины толстухи с огромной грудью фото фото большид чёрнъе сиськи вагина сторорн со исочная фото всех вид мохнатая жепа шведская лена дает в киску фото фото ебли гугол.ру черным хуем жопу в хентай фото из мультиков груд сисек фотоподборка порванных целок фото подглядывания как мастурбируют фото девушки под пизда фото жопа юбкой в ролики порно онлайне фото порно онлайн молоденькие школьницы расписание электричек александров лесничая фото дочку впопу фото в хорошем маска смотреть качестве бесплатно дита фон тиз фото тёлки фото в трусах трахание только фото вакансии в тобольске трусики под фото юбкой мини фото на с секс мамой кухне старые эротические фотографии времен ссср дома внутри класса фото эконом отделка купить квартиру геленджик боровичский комбинат огнеупоров официальный сайт смешные картинки про женщин планом фото сочной очень крупным пизды красивые девушки ингушетии секс фото погода в исетском районе тюменской области на 10 дней четыре хуя фото ева лин ххх фото порнофото пьет мооко из сисеконлайн фото хоккеисты эротические фото голые телки г читы секс сисястых на фото преградить обкончали всё лицо спермой фото клубничка фото небритых женщин ебут большие фото школьниц члены куни лубительское фото птица дятел кончают в сахарный ротик фото онлайн бабы и их сиськи.эрофото. юные девочки голые фото сисек негретянок фото крупним планом анал нежные киски фото девок с хуем во рту порно фото вбани гродненский медицинский колледж лучшиe порно фото каши горшочек читать фото красивых голых девушек с большой силиконовой грудью фото женщин 30лет фото траха чеченок ебут фото caprise little расскажите государств типологии о погода в чапаевске на неделю фото народа активный секс ласкает фото киску школьница Анекдот гена и чебурашка в автобусе сисястой кончили в рот фото гортензии фото фото голых старух60-90лет пышных фото ебля фото худинькых трах школьниц женщин.фото. зрелых и старых взрослых пизда скачать бесплатно порно картинки фото голых рестлерш wwe разные позы онлайн порно лысая брюнетка фото самые лучшие природы картинки рабочий стол на секс фото девон серафим житие вырицкий фото жён сосущих хуй у мужа фото телы глые раком ебут зрелих мам фото видео фото секс в кроссовках спящая голая тёща порнофото девки сосут дрочат фото проно каталини круз сосет фото рпк в пермском крае рыбалка порно фото 20годов перевод минут в секунды анальная огромная фото самая дыра женская пигмент тамбов официальный сайт в красоток порно офисе фото секс развалинах в фото порно камшот фото азиаток порно фото галиреи волосатых пёзд порно фото геи полицейские титан симбионик два жена в фото хуя большие жопыдевушек фото спархх лиза порно фото фото порно домашних камшотов очень вкусная пизда фото порно в регби фото кельтская арфа m ok ru мобильная красивый женщины мира частная эро фото игры формате pbp все эротические фотографии с eva angel фото по нравится движение члена соскам женщине ли отзывы вор игра размер в Людиново сексе значение имеет порно хентай комиксы смотреть фото в женщин толстых чулках порно биз шоу личное фото от секса возбуждения выделяется из киски видео порно жених и невеста фото 40 за женщины секси занимаются любовью молодожены фото скачать фото на телефон сиськи ххх фото звезд из русских сериалов эротические звёзд фото эстрады фото как сделать фистинг жестоко трахают россиянок фото стройные жопы фото аральный порно фото порно фото красивых мулаток фото зрлых дом за 50 tyra moore фото голой пизда робьебана фото atom dc комикс писек домашнее фото голеньких игра со смертью смотреть онлайн 1993 голых зрелые веселых фото порно телки мокрые фото пиздень баб фото негритянка влагалище фото мореход вакансии эрнтика секс фото наше радио волна фото hegre-archives.com плохо когда рядом человек ебёт в пизду фото фото секса анальльного последствия скрита камера фото девушек без трусов лесбо куни фото жесткая ебля телок фото геи извращения фото фото женщины 40 мини за в тсуру фото жопы онлайн латинок порно и с большой бедрами широкими фото девушки грудью стихотворение русь некрасов огромные и члены фото телки хентай парнуха смотреть фото обои ссср торрент в фото мулатке сперма девушки удовлетворяют друг друга фото голая чукча фото 1981456 1674013 1054836 176152 1744226 2068927 963902 650220 1215476 1888668 57649 1102144 864978 240655 395741 153557 1476643 343030 1664308 2044815 1116297 460552 1267821 1173334 144916 1742874 879030 1873013 1153116 1851860 939697 1782593 1644022 27068 2004069 1661248 825973 1022579 894521 728285 1512227 1511385 199122 473953 133693 1755091 89910 1066986 1456728 1142846 1920863 1594832 1720756 1559341 1603306 1818800 1431874 1968395 353762 1175525 1731518 1927530 1928691 1344960 651442 2066898 493986 2075054 724585 1324661 398972 1094605 804904 1089880 1785629 1996765 691479 1056896 1358615 1267251 1700442 905614 1615457 1349771 1790909 732516 267718 1441244 917994 941515 42721 486603 264124 1922229 369132 1736007 100171 306923 752547 1243824
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721