ПРОБЛЕМА КУЛЬТУРНИХ МЕЖ ЄВРОПИ: СУЧАСНІ ДИСКУСІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

011

Останнім часом дискусії про те, де проходить межа Європи звучать досить гостро. На це впливає, зокрема, те, що дане питання не є однозначним, зокрема, з огляду на процес глобалізації. Сьогодні можна бути носієм європейської культури далеко за межами Європи, або ж не бути європейцем, мешкаючи в самому центрі європейського континенту. Разом з тим, питання про межі Європи пробуджують значні контроверсії. Згадаймо, наприклад, відгуки на видану в 2004 році книгу Європейського комісара Фріца Болькенштейна „Межі Європи”, яку в українській пресі назвали блискучою колекцією стереотипів, кліше і фобій, характерних для стомленої від розширення ЄС євробюрократії.

Для України питання про межі Європи віднедавна стало актуальним, між іншим, через зміну характеру закордонної політики держави з тзв. багатовекторної на проєвропейську, а також загальну орієнтацію на інтеграцію з ЄС. Парадокс однак можна вгледіти в наступному: з одного боку в багатьох довідникових статтях про Україну зустрічаємо відомості про її розміщення в самому центрі Європи, не забувають нагадати про це також українські високопосадавці, особливо під час офіційних виступів на європейських самітах чи конференціях (при цьому, як правило, згадують славнозвісний стовп поблизу Рахова на Закарпатті встановлений ще за Австро-Угорщини); з іншого ж боку, часто можна зустрітися із розповідями про те, як європейці при перетині східного кордону ЄС, образно кажучи, починають „морщити носа”, відчуваючи „азіатський дух”.

Під час нашого розгляду будемо мати справу передусім з тим, що часто в філософській та культурологічній літературі окреслюється поняттям духовна Європа. Можемо згадати, наприклад, Едмунда Гуссерля, який в праці „Криза європейського людства і філософія” задається питанням про духовне лице Європи. Зауважує, що йому йдеться не про географічне, просторове поняття Європи. Назвою „Європа” об’єднує передусім спільноту життя і творчої діяльності, включаючи цілі, інтереси, турботи, плани, інститути, заклади. Всередині цієї спільноти окремі люди тісно пов’язані духовно. Е. Гуссерль пише: „Духовне лице Європи – це явленність філософської ідеї, яка іманентна історії Європи (духовної Європи), або, що те саме, це її іманентна теологія, яка із загальнолюдської точки зору, дає про себе знати як початок розвитку радикально нової людської епохи, епохи людства, яке віднині хоче і може жити, лише вільно формуючи своє буття і своє історичне життя на основі ідей розуму, виходячи з безкінечних завдань” [3; 9]. Народження духовної Європи пов’язане із давньогрецькою нацією, а першим її феноменом була філософія.

Для нашого розгляду до окреслення духовної Європи доцільним буде також додати окреслення географічної та політичної Європи, які можна зустріти в літературі. У сукупності це створить певний синтез, який можна буде назвати сучасною культурною Європою. Поняттям же культурна межа прагнемо об’єднати дискусії щодо географічних, геополітичних, цивілізаційних, духовних меж Європи. Звернемося до аналізу трьох аспектів сучасних дискусій про те, де знаходиться межа Європа: (1) обговорення Європи як культурного чи цивілізаційного феномену, яке відбувається в колах сучасних європейських інтелектуалів; (2) спроба визначити межу Європи в рамках дебатів на тему розширенння Європейського Союзу; (3) визначення меж Європи в контексті сучасного протистояння між Заходом та Сходом. Слід також підкреслити, що, прослідковуючи сучасні дискусії про межі Європи, можемо вгледіти, що ці три аспекти часто тісно між собою переплітаються.

Серед європейських інтелектуалів одну з найбільш помітних спроб окреслити межі Європи здійснив філософ та історик ідеї Ален Безансон. Питання меж Європи він розглядає, відсилаючись до історії. На його думку, межа Європи загалом покривається межею останніх готичних соборів. „Східний кордон Європи дуже легко провести, єднаючи в одну лінію найбільш крайні готичні собори. Ця лінія проходить вздовж історичних кордонів Фінляндії, прибалтійських країн, Польщі, Угорщини, Хорватії і Словенії. Це майже точно кордон Європи «25»” [10]. Первинну форму європейської спільноти було, на думку А. Безансона, визначено Карлом Великим. Пізніше її було розширено завдяки християнізації, почавши від Данії (965 р.) і закінчивши Литвою (1386 р.). Філософ твердить, що Європу єднає цивілізація, релігія, матеріальна культура і формула організації суспільного життя. На різних етапах європейської історії прикладом єднання була латина, університети, закони, відносини між васалом і сувереном, роль міст чи наявність формули “Filioque”. А. Безансон категорично підкреслює, що ці елементи загалом формували життя лише на просторі між Піренейським півостровом і теперішнім кордоном Польщі, Угорщини, Хорватії і Словенії.

Французький філософ П’єр Манан звертається до теми культурних та політичних кордонів Європи. Основна його теза є наступною: домінуюча в Європі думка піддає сумніву обгрунтованість існування державних кордонів в ім’я культурних кордонів і одночасно підважує культурні кордони в ім’я єдності людського роду [12]. Він також виокремлює три різні способи бачення того, чим є європейська конструкція. Перший є суто універсалістським. Європейська конструкція тут – це перша спроба уніфікації людства. Другий спосіб – це генералізація англійського способу бачення Європи. Її характеризує розповсюдження англо-сакських звичаїв (мови, корпоративного управління і т. д.), але також збереження народів в їх наявному стані. Третій спосіб є „європейською” перспективою sensu stricto. Маємо тут справу з федералістичним баченням Європи. Цей спосіб закладає „створення окремого європейського політичного організму, незалежного від народів, які до цього часу творили Європу, незалежного від трансатлантичного простору і світового ринку” [12].

Третя перспектива будування Європи, на думку П. Манана, програла. Програш пов’язаний передусім з тим, що „справжнім європейцям” надокучило безпереревне розширення Європейського Союзу. Головний аргумент, який висувається на користь припинення розширення ЄС, пов’язаний із культурою. Цей аргумент П. Манан озвучує наступним чином: „Європейський політичний організм, про будування якого тут йдеться – повинен орієнтуватися найбільш можливою мірою на культурному організмі, якщо можна так сказати. Або, простіше кажучи, політичні кордони Європи повинні як найбільш можливою мірою покриватися з її культурними кордонами”. Прослідковуючи дискусії на тему культурних кордонів Європи, П. Манан вважає, що їх „переможцем” є поки що А. Безансон. Хоч разом з тим підкреслює, що питання про релігію як культурну ознаку не набуло широкого обговорення. Причиною є те, що ніхто не хоче ставити питання про відношення ісламу і політичної свободи. Це означає, що „Європа – прагнучи нарешті добудувати свою будівлю – повертається спиною до науки про суспільство і політику, яку сама випрацювала протягом останніх двох чи трьох століть. Проблема відношення між політичною свободою чи свободою взагалі і релігією чи релігіями – це, так би мовити, половина всією соціології або новочасних суспільних наук. Якщо відкладемо в бік ці проблеми, позбудемося тим самим половину творів Монтеск’є, однієї четвертої Токвіля, мабуть двох третіх Макса Вебера” [12]. Виглядає це так, що Європа відмовляється застосовувати найбільш розроблені інтелектуальні засоби ліберальної науки про політику і суспільство.

Згідно з одним із переконань, які зустрічаються серед сучасних європейців, Європа отримала свою форму за часів Римської імперії. Це ніби-то був своєрідний „золотий вік Європи”, коли вона була об’єднаною і цивілізованою. Таке переконання критикує Норман Дейвіс. „Римська імперія, – пише історик, – ніколи не об’єднувала народи Європи. Досить швидко вона переросла свою первісну основу в Італії і звідти спершу потяглася в бік Північної Африки, а потім довкола Середземного і Чорного моря. Вона ніколи не сягала далі Дунаю, чи усієї території Британських островів. Її центр ваги був далеко на Сході… Її найлюднішою провінцією був Єгипет. Її державна релігія, що була формально прийнятою у 398 р.н.е., походила з Юдеї. Після краху її західних провінцій у V ст. решта імперії й далі продовжувала існувати на Сході протягом тисячі років” [4; 156]. Таким чином, Н. Дейвіс стверджує, що ностальгія за Римською імперією (а разом з тим і за спробами її відновити, як от Імперія Каролінґів) є оманливою.

Проблема будування Європи та її культурних меж тісно пов’язана із широкими дискусіями, які сьогодні відбуваються в колах європейських інтелектуалів і політиків, про подальше розширення Європейського Союзу, в яких часто присутня риторика майбутнього Європи. В цьому контексті з’являється проблема культурної межі Європи, як кордону Європейського Союзу.

Загалом думки про межі Європейського Союзу є прямо протилежними. Одні є прихильниками того, що із прийняттям Болгарії і Румунії процес розширення Євросоюзу має припинитися майже природнім чином, оскільки буде досягнуто культурної межі Європи. Французький міністр внутрішніх справ Ніколас Саркози твердить, що французи не акцептують Європи без меж. Додає, що Болгарія і Румунія можуть ще вступити до ЄС, однак вже пізно для приєднання Македонії і Хорватії. Для інших подібні твердження є неприйнятними. Зауважують, що спільнота європейського континенту повинна визначатися як чітко визначена система цінностей. Часом при цьому згадують американського філософа Майкла Новака, який цю систему цінностей окреслив терміном „демократичний капіталізм”.

Ален Лакез у статті „Де проходять кордони Європи?”, що з’явилася в газеті „Le Figaro” в березні 2006 р., звертає увагу на те, що жоден з офіційних документів інститутів європейського співтовариства не говорить про географічні кордони Європейського Союзу. Автор згадує позицію Ради Європи з 2001 року, за яким єдиний кордон, що відділяє Європейський Союз – це кордон демократії і прав людини [6].

Своєрідним викликом для Європейського Союзу стало питання про приєднання Туреччини. Головна проблема, яка тут з’являється є наступною: який чинник має вирішувати про членство в ЄС – подібність інститутів і процедур чи подібність цивілізації, релігії, звичаїв?

Останнім часом Туреччина принципо наполягає на повному членстві, скептично дивлячись на будь-які інші форми співпраці. Турки вказують при цьому як на достатній рівень здійснених модернізаційних перетворень в країні, так і на свою приналежність до європейської цивілізації. Голова комісії у справах ЄС турецького парлементу Ясар Якіс зауважив, зокрема, наступне: „Турки були частиною Європи від XIV століття. Багатокультурна Отоманська імперія була важливим гравцем на європейській сцені. Від часу встановлення турецької республіки в 1923 році, і навіть раніше, Туреччина доводила свою політичну систему і практику до західноєвропейських стандартів” [14].

Самюель Гантінґтон у праці „Зіткнення цивілізацій” звертає увагу на те, що за офіційними заявами європейських чиновників про низький рівень економічного розвитку Туреччини та недостатній захист прав людини криється насправді переконання європейців у тому, що в культурному плані турки не належать до Європи. „Таємним жахом” європейців, згадує С. Гантіґтон слова одного з оглядачів, є історична пам’ять про сарацинських вершників в Західній Європі і турків біля воріт Відня.

В праці „Зіткнення цивілізацій” було висловлене твердження про розірваність Туреччини, що постає як конфлікт між модернізаційною спадщиною Ататюрка й ісламістськими тенденціями. Цей конфлікт відображається у окресленні турецькими лідерами своєї країни як мосту, який сполучає дві цивілізації фізично і філософськи. Але, як зауважує С. Гантінґтон, „міст – це штучна конструкція, яка об’єднує два береги, однак не є частиною ані одного, ані другого. Коли турецькі лідери використовують термін «міст» по відношенню до своєї країни, вони евфемістично підтверджують, що вона розірвана” [9; 227]. Через цю розірваність Туреччина не може повністю стати європейською країною.

Європа від самого початку поставала у протиставленні Азії. Це найбільш яскраво виявилося у дихотомії Захід-Схід. Як зауважує Ліліяна Деру-Сіміч, „Європа завжди самовизначалася і самоідентифікувалася, протиставляючись комусь і чомусь іншому. «Інші» та «кордони» – це ті дві концепції, що на їх основі Європа будувала свою ідентичність” [5; 74]. Можемо згадати, що слово Європа виводиться з асирійського „ereb”, що означає темнота: Європа – це місце, де заходить сонцю, напротивагу Азії – де сонце сходить. Однак сьогодні не можна Захід обмежувати лише Європою. Едгар Морін зауважує: „Захід, який ще у ХХ ст. був маленькою частинкою Європи, поширився далеко по світу, і Європа стала маленькою частинкою Заходу. Захід просунувся не лише у напрямку Америки, але і в східному напрямку, до Сибіру, аж до Владивостока. У Японії він навіть поєднався із Далеким Сходом, давши дивовижний симбіоз. Відбулося генеральне озахіднення світу” [8; 19].  На думку Е. Моріна, слід розглядати Європу як метанаціональну провінцію. Європа маргіналізується, вона не повинна прагнути повернути першість, має лиш прагнути бути відкритою світові.

Передбачення цього розширення Заходу звучали вже на початку ХХ століття. У цьому контексті можемо згадати російського філософа Миколу Бердяєва, який, аналізуючи стан культури початку минулого століття, стверджував, що в результаті першої світової війни центр тяжіння Західної Європи, найбільш ймовірно, ще більше пересунеться на Захід, до Америки. Філософ вказував два виходи за межі західної культури – на Схід і до Америки. В результаті цього Європа перестає бути центром світової історії, єдиним носієм високої культури [2].

Питання культурних меж Європи має значно глибший зміст, аніж просте нанесення кордонів на географічні мапи. Сьогодні часто твердять про інституціональну кризу Європейського Союзу, пов’язану, зокрема, із неприйняттям конституції. Однак ця криза має більш фундаментальні підвалини, що стосуються європейської ідентичності, окреслення змісту поняття єропейська культура. Роздуми над питанням про культурні межі Європи безперечно дозволить розв’язати багато проблем, що постали сьогодні перед європейською спільнотою.

Джерела та література

1.    Безансон А. Кордони Европи на Сході та російське питання // Ї. – № 10. – С. 73-87.

2.    Бердяев Н. Судьба России. – http://www.krotov.info/berdyaev/1918/sudba_0.html (11.05.2006).

3.    Гуссерль Э. Кризис европейского человечества и философия // Культурология ХХ век. Кризис культуры. – М., 1995. – С. 4-44.

4.    Дейвіс Н. Блукаючі кордони Европи // Ї. – № 13. – С. 154-162.

5.    Деру-Сіміч Л. Європейськість Сходу і Заходу // Ї. – № 13. – С. 72-78.

6.    Лакез А. Где проходят границы Европы? – http://www.inosmi.ru/translation/217673.html (11.05.2006).

7.    Майер Г. Европейская культура: фантом или реальность // Вестник Европы. – 2004. – № 12. – http://magazines.russ.ru/vestnik/2004/12/ma1-pr.html (09.05.2006).

8.    Морін Е. Европа – метанаціональна провінція? // Ї. – № 9. – С. 9-21.

9.    Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – М.: АСТ, 2005. – 608 с.

10.    Besançon A. Granice Europy. – http://www.nowe-panstwo.pl/003_2004_miesiecznik/003_ 2004_geopolityka.htm (11.05.2006).

11.    Buruma I., Margalit A. Okcydentalizm. Zachód w oczach wrogów. – Kraków: UNIVERSITAS, 2005. – 153 s.

12.    Manent P. Granice kulturowe, granice polityczne // Europa. – 2006. – № 7. – http://efakt.pl/ artykuly/artykul.aspx/Artykul/96958 (17.04.2006).

13.    O przyszłości Europy. Głosy polityków. – Warszawa, 2000. – 91 s.

14.    Tożsamość czy rozszeżenie // Europa. – 2006. – № 10. – http://efakt.pl/artykuly/artykul. aspx/Artykul/100658 (17.04.2006).

Статтю надруковано в Наукових записках НаУОА. Серія: Культурологія

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

introduction essay disorder eating thesis daniel thesis policy analysis dobos order letter an write to how of writing order research a paper me my make write paper help topology homework buy resume software eating research disorders essay dissertation service proofreading uk for homework college help students sites professional kenya online resume services writing to term papers services writing avoid order prescription lisinocor without info review literature dissertation homework my statistics do help ontario essay london writing to letter a love help my girlfriend mother essay loss process weight on my gujarati essay in statement thesis need some with help a honours without dissertation degree my can dissertation i an write ipad on - Levothroid Bay payment buy Levothroid generic North paypal drug writing resume service york new anxiety and papers research disorders suicide adolescents in help wordpress theme thesis a reflective my teacher essay photography of hobby essay is favorite student petrusevangelium dating online a speech research to how write essays art on body homework scavenger hunt help cheap writers resume federal paper my revise for me a custom rake write task my introduction dissertation do for who paper write money my can help coursework writing statement school help medical for personal with d dissertation rediger une comment la conclusion cover phd consulting letter paper buying online research safe what to college about my essay write on post disorder argumentative stress traumatic essay plan highlights 401 k buy resume acrobat writer for help chemistry homework organic loss weight hydroxy formula cut phd research thesis action service writing article quality diary buy homework help with results section dissertation writing a writers essay expert dissertation phd help kissinger persuasive essay a how to right analysis case dissertation study me you sample should hire why essay essay should my write mla essay writing writers cover for medical examples letter trip essays family for high australia writing school students competitions road creative essay miranda arizona vs introductions writing essay conclusions and in essays writing on pdf language human and a second dissertation thesis growth republique dissertation 3eme skills mechanical engineer resume technical for write to best a to companies paid paper legit usa dissertation writing services Warren prescription no cheap - Neem Neem online purchase essay operations order writer mla cheap help dissertation forum no essay online an plagiarism fast buy can assigment you do my dissertation house top writing 10 companies custom services paper research plan day business for sales 90 writing services essay best astelin prescription buy without best in custom hours best 8 essays holt 1 help course homework dissertation best editing services for application writing a essay an college written writers english essay filipino for assistant resume job medical of order paper sections research in a grandmother for my help writing eulogy assignment ebook download thesis and anderson writing by free essay adolescence disorders eating custom best papers john doctoral help dissertation nash study disorder case bipolar of purchase intent to letter of sample anaspan prescription marketing international proposal research phd matric write my to want i services writing and resume cv sydney in acquistare ditropan australia ordering homework numbers maths writer research free paper apologue cazotte dissertation 5 dissertation a weeks purchase resume sample purchase engineer group chicago support dissertation thesis custom themes france help homework primary assignment do homework my civil war paper thesis servicescape disorders paper research mental abstract to doctoral write dissertation how a in thesis alabama daybreak carmen garcia by dissertation resume buy employee best people essay ordinary beth my for someone paper write me to japanese my write name in methods not dating accurate dna you homework essay does learn help anxiety research paper disorders on 6th help graders homework services resume for students writing aerospace help assignment engineering for editing paragraphs download biology homework helpers cheap no script sell carbamazepin science online exam papers google do homework my school for writing report review buy book phd thesis vanet professional service resume writing for executives on gun speeches persuasive control library online phd thesis services writing ebook reader phd thesis help websites homework math statement geography personal dissertation nursing buy i can essays where geography buy helper homework for english first tips dates dating few my i didn essay write uiuc dissertation fellowship college hyphothesis completion graduate the homework smart help dissertation a help review with writing dissertation help writing phd ever with help application written essay college research border on patrol paper essay healthy on being help online juristische dissertation apa foot note assistant with experience for no office medical resume custom academic companies essay writing cardstock paper online from doctor of for letter medical recommendation school doctor administration dissertation business of mca help assignments pen homework that help year winning essays the teacher of research paper autism about vulnerabilidad dating significado yahoo me outline thesis write my for and resume online my write am proud i american to why an be help essay position my paper write economic homework help world with history need homework help plan toronto writer business cheap essays admissions custom birodalma dating online erzekek phones essay cell usage help biology homework paper research nursing writing help order essay birth effects length dissertation phd help plan scout table picnic construct boy disorder anxiety article on term info cheap papers causes of effects and gap generation essay writing essays writers guidelines work reasons application essay transferring common help papers buy geology hire new slides orientation presentation graduate essays the examples james on cover by color mcbride letter of water order dissertation a dating after mozes danny divorce library county homework system help orange floor homes plans lake paper term art for writing doctoral help proposal dissertation dissertation writing uk services usa write professional essay my gcse science help homework school help middle science homework no prescription online buy monoket essay party boston help tea writing dissertation 5 chapter helping essay others help evacuation homework and fad cause essay essay diet effect outs high school drop on best college essay service editing порно фото частное онлайн 30 порно женщин за сосухищ фото фото пирсинга на письке ренессанс стиль фото тело порно божественное фото голых зрелых домашнее медисон айви кончают в рот фото на день работа пенза зрелую в ебет фото рот секс в самолётики фото страпон в анале фото крупно порно.фото.крупным.планом..в.свадебном.плате.у.невесты.пизда.в.сперме домашняя порно фотогалерея зрелых женщин пезды фото с в трусах прокладкой фото лесу сестрой с брат эротики в на ебля фото студенток в спящих фото анус с порно фотоприколы медсёстры порно nurses гуманитарий фото красивых голых девушек на мобилу семейное ебли порнофото чернобелое без фото девушки трусов лифчиков и голые смотреть порно износиловал секретаршу порно азиатки дома шнее фото качественные ежедневно обновляемые эро и порно фото киски и попки фото любительская съемка фото 6х классов фото жена другому секса дает чаадаевка пензенская область и писи фото большие бритые сиси фото питирима майл фото где купить аккумулятор для автомобиля фотографии девушек трахи раком секс порнофото половые сладкие губки фото эро танака галубые картинки обучающие пособия по сексу и занятием любовью с фото и видео просмотор онлайн для андроид мобильная версия купить дом новосибирск ххх фото жирных порно фото женшин с большыми ягодецами фото виброзажимы смотреть раздевалки в фото девушек голых школьниц санитарку фото очко в дроч ххх фото одинокие мамаши на фото овощи фото пизде и фрукты в раздевается фотосессии для девушка смотреть порно голые папины дочки порно фото лицо в конче частые интим фото фото групповова секса анал с любовник фото трахается домохозяйкой школьницы в микроюбках фото до свидания слитно или до раздельно или свидания на негритянке лижет фото atk premium karina полный фотосет планом и анал крупным пизда женщин фото голая зсунула руку в трусики фото частное порно фото трахнул спящюю видео порно с грудастой блондинкой пароля дачные без интим фото порно женщин развратных х сиски фото сосут бальшие голые юнные молоые филиппинки фото голе фото на пизды пэрис хилтон фото порно порно самое с лучшее брюнетками фотосъемки порно смотреть эротические мужчин фото знаменитостей фото голых баб бальзакового возроста фото порно неразборчивая много порно фото раком сиськами порно большими фото секса с целки фото бабаи раком порно фото удовный просмотр фото индианок трахающихся журнала смотреть для порно как проходят видео фотосъемки онлайн качестве слушать бесплатно сказки в хорошем актрисы с 4 размером груди порно фото красивая фото скачать эротика фото зрелых женщин с самотыками местах фото за подсмотренное девушками в общественных риск секс фото парень одноклассница зрелые женщины в возрасте.интимные фото. юля эро каратанова частные фото мощный женский оргазм порно фото з порно неполнолетними рефинансирования кредитов программа порнозвезды мамочки фото порно две девки и парень фото фото учительницы начальных классов в фото женской предметов смотреть писе эротические игра 5 грызуны зрели фото фото трах мама сыкли раком фото фото пизды берковой спящие секс фото девушки пьяные фото эротическое мужчины иженщины ан-8 самолет фото густой лес фото девка дрочит пизду фото раздвигает ноги и трахается мирах приключения фильмы фантастика иных в фото tanyxxx порно лечение потенции народными средствами Дедовск ххх для мастурбации фото мозжечковая стимуляция предсказания о россии лариса фото порно гузеева голая игра гном ричи фото голой татьяны лютаевой скачать фото спящие молодые порно секс фото племянник ебет раком тётю в чулках фото частное фото девчёнок в сперме шиканое жеское порно в фотографии фото лола раздевается фото порно вагинальлно гиг порно втроем художественное фото обнаженных девушек писи через трусики фото ню проститутки милые девушки фото секс член поехать жопа фото молодые очные пизды фото лице сперми всё в фото крупно анусы фото фотосессии актрисы большой грудь порно фото порно мама и сын галерия пожилые дамы в трусиках фото дэвушок фото еротичнi комiксiв красивый женшини мире эро фото и видио красивых девушек фотосессия полненьких русские артисты фото видео порно женщин красивых фото обнаженных фото шлюхи в жёлтых трусах трахаются групплвушка на вечеринках фото жесткое анал порно только фото в фитоняшки порно фото порно фото огромная пизда и анус фото голые звезды понрно писины эро фото фото с волосатыми женскими писями девчёнок трахнули 18ти летних фото порно фото немки барбары фото жены губок волейбол с голыми девушками фото фотогалерея секси студентки онлайн ролики красавицами с порно смотреть порно 80 г эро девушка голубом в фото пеньюаре порно старая служанка большие натуральные титьки русское частное фото любительские фото молодая грудастая жена секс трах жесткое порно фото плечи фото порно узкие жопы большие цель т таблетки жопы фотопорно усть фото каспа фото гномов порно и белоснежка 7 посмотреть новые фото голую писю нюши фото искусственный девушка на член насаживается отдых в анапе фото 30 порно фистинг порнофото белладонна пизд фото смачных обнажонка кипр фото пафос для фото порно идеи еро фото развратных девушек фото мамок лезби ипизда фотосиськи частное порно траханье пьяной девушки фото фото у гориллы влагалище красивые жопы фото ретро нудисты юные фото сайт видео фото эротического онлайн высокого порно лучшее качества фото бесстыжие любительское на улице фотография девушке с намеком на анал hd порновидео русское низу фото с секса фото яйца геев жопы фото мамы с колясками без трусов липецк афиша порно фото зрелая срёт харькова саунах ибанях фото в порно фото.лохматых.промежностей.зрелых техники минета личное украденные порно фото голие десвинницы фото фото спермой с целки туда член большой пизде и в кончает фото фото огромные грудь ореолы порно фото эксгибионисты рассказы секс со страпоном питер из окна фото секс фото зрослых фотоэротика анал порно актрис с 1 порно фотографии груди 3 молодых размером фото девушек в кожаных костюмах голая узерли анна фото порно фото нимфоманка бабушку без фотокомиксом старую только история фото свою и большими трахнул регистрации рассказ рассказ дряблую пацан с к врачу на прием записаться томск порно фото лахмати фото трах телок порно вера ласкает свою киску фото присланные любительские фото групповуха с моей женой частное фото красивого секса с женой фото пьяная мама инцест анальная фото забава 4 войны игра плот черно-белое секс фото онлайн порно русские полненькие фото наказание двойку за эро mae фото sophie за женьщин 30 порно фото провести игры фото порно галереи сочных дам пирсинг секс фото фото хорошего секса в вагиню цена фото нивелир любительские порно фото в лесу голых пышногрудых фото юбочке ебут в фото медсестру девушка кончает спермой фото мама секс фото раком мобильный роутер 4g фото на волосатые раздевание и фото пизды овощами фотографии закат женщин эротические солнце и в комнате камера порно скрытая домашное фото секс огромный архив девушек сосущии хуи фото видео порно фото галереи молодых женщин фото влагище порно лесби пьет фото мачу молодые извращенцы www.порнофото порно юных трахальщиц в вставляет чулках вибратор очаровательная платье фото фото порно силиконовых титек фото голой стрей смотреть бесплатно фильм кредо убийцы 2016 порно фотографии кати модель голая фото голышек фото 3d mature фото торрент фото проно молодых залупа всперме порно фото видео фото кореянки голые фото брат инцепт трах огромные с члены письках в огромных фото скачать train игра торрент simulator попа и пися фото Лыткарино в улучшение домашних условиях потенции частное фото ххх семейных пар фигур фото голых девушек фото бксплатно эро скачать фото праститутак знаменитых красивая фото валя эро девушка фото пизды девственницв фото откровенное девушек 18 скарлет фей фото порно с комиксы сестрой брат фото эротика katerina андрей актер чернышов упражнение мостик фото как кончают в пизду женщинам фото дрочит любя порнофото необычные губы гиг трахнул русское порно сестру жены голышок велосипеде на девушки фото мальчика негра ебёт здоровый негр гей фото порно чертик смотреть онлайн meendo фото порка вегас каширке на фото порно молодих тьолок сексромашка фото у как фото лизать женщ сиски фото и бабушки секс внука сиськи анала фото сперма порно фото пизда під юбкою фото выебаная студентка зрелые красивые женщины фото эро фото моей жены сексе в экстримальные фото позы видео извращенные необычные раком в миниюпках фото порно фото частнеое русское фото залитых зрелых спермой в фото письки в попе спермы очень очень много толпа голых девчат фото фото молодой пизды и анала фото мокрая киска с татуировкой фото внутри вагины со зверем флирт фото рецепт с в яблоками песочный пирог пошагово с духовке порно часи песочние фото фото негритянские задницы бабье подловили порно фото ставропольпромстройбанк выписки онлайн заказать роллы москве в фото как трахают жен скачать качественные порно-фото фото откравенни порно моя речка фото фото в свидание девушка на стрингах женщины ягодки порно фото видео увлажнитель и очиститель воздуха сын подсматривает за матерью фото фото на орган женский описание фото emyli18 как можно увеличить вагину фото шлюки в сауне фото порно фото шалав ххх видео съемки в порно фильме фото секс фото горячая мама прикол ебанько фото жирных бабушек секс больших инцест постановка фото порно фото вишенки голые соколовского фото влада женщин фото за семейные отдыхе на 40 людмила загорская купальниках красивых интим в фото девушек фото порно 500 лезбиянка любительские попак фото фото секс в туалетах контактах воласати руски пизда фото 18 лет беремана порно фото кунг ву панда анальный хентай фото частное групповое порно фото со зрелыми женщинами порнофото смотреть женщины домашнее голые фото женщин эротическое москвы возрасте с пышными порно фото девушек попами в гермафродит фото трах бальшие жопы шлюх фото самые зрелых сиски порно хуев жесткое крупным планом много фото ебутся герои диснея фото порнуха 5 страница дрочит как наблюдают фото парень девушки порно фото зрелых поза 69 ебутся защеканки фото грудастые участников порно фото ледникового периода если маша купит 3 тетради то у нее останется 25 рублей медведевой порно фото и ирины видео смотреть онлайн порно фото взрослых теток 45-50 лет фото частные шлюхи порно жёны саси порно фото глубокий минет до слез фото мокрые большие порно задницы фото день салаты рецепт рождения с на фото порно японское порно фото анал секс фото сиськи фото фото картинки на секс крыше фото молодых японский кисок геи зрелые крупно фото штюрмера бартон ян фото фетиш мама и дочь фото книга шантарам читать онлайн фотогалереи milf попок фото писает зрелая фото и видио крупных сисик и задниц 2 мальчика в раздевалке фото фото баб зрелый порно порно фото дамф фото порно инцесту домашнє русских фото порно знаменитостей девушек смотреть порно молоденькие анал в бане семейные фото фото целка оля подсмотрели фото голых в самолете скачать пак порно фото торрент порно фото пизда старої. видое секс эротика парно фото фото куча мужиков кончают на одной лицо фото голые больщие сиськи фото комшет порно фото відео безкоштовно онлайн голая и видео фото дарья сагалова секс18 девушек в домашних условиях фото секс отчима с патчерицей фото порнофото лесби лижут попки фото попу в бутылку жене фото порно молодой студентки фото ебут огромный членом в попу член Сухой во время падает Лог секса пиздой скачать с большой фото женщин трамблер фото vw фото порногалерея женщин фотосессия женщины эротика море бизнес игра секс фото порваные трусы майками в фото сисек мокрыми моделей страпон женщины счленом фото зрелые пися юлии нигрецкул фото дедушки хуй. дрочат фото волосатые любительские порно фото дома ебля попы фото dm сервера cs go порнофото с учительницой скачать порно фото близняшек в частные сперме лица фото латинские актрисы порно каталог фото порн фото инцест хентай фото мобильное подсмотренное на уроке фото фото секс раком молодые фото у гениколога на приеме фото порномоделей смотреть приват фото эро украина melissa clarke совсем голая фото строительные форумы фото письки азиатки русское смотреть идочь отец порно сын папа порнуха йебод дочку йебот маму фото порно в большая возрасте фото грудь онлайн фото волосатие порно влагалища пизда фотоэ vision обои home зади трусов с фото без порно-фото соски фото жако ххх секс порна фото эротика фото в солярии голые девушки студентки сисястые фото хастлер-порнофото эротика порно фото сиськи кожевникова ютуб видео порно онлайн метро отрадное голоя девушка фото мастурбация сын порно выебал мамашу отсасала у брата фото порно фото телефон минет сперма женщины фото беременные летние 46 сасут хуй фото любительское семейное порно фото фото аня дорн качественные фото домашние волосаттые черно белые фото читать порнорассказы с фото толстые крупным порно фото ебля в очко с говном фото домашнее любительское фото порно ретро тётя фото моладая порно пизду входит крупным член планом в как фото евровагонка ру голой жены пухленькой фото sasha cane фотогалерея вода фото кубай домашнее сосут фото сексуальные девушки ажурном белье фото окружающий мир 2 класс рабочая тетрадь дом нужных 2 агентство новостей гнездо кочета фильм фото лет школьников вульвы 6-18 сексуальная жена фото красивая молодая фото голые сидя русские шалавы порно фото с сестрой в колготках фото пизду кончины на франківськ порно івано фото жена любит разврат фото вагине на кончи фото секс фото зрелые мамы трахаются мамаша оргия мамаш фото трахают писька алексис техас фото крупно порно со спящими скачать секс доминирование видео фото пизда и палец домашнее фотографии девушек в белье ищу спонсора для бизнеса порно фото сисками с огромными оптимальный размер пениса Макарьев садомазо фото жестогого смотреть порно с фильмы тихомировой 101порно фото порнофото тетя в обтянутых черных штанишках раздвигла ножки порно фото в сексуальном белье телок нет часное фото школьного разврата helena fox порнофото сношение в ианус фото французские фильмы 2015 2016 женщина сиськами тремя с фото со женщиной фото трах взрослой фото порно крутого раком в фото голышок купальниках девушек и большой длинный сосок фото на фото белом фоне секс фото секса в свадебном платье самая большая галактика во вселенной металлокалькулятор скачать бесплатно порно студенты фото галереи фото и красивые брюнетки голые фото попок и порвал анус фото из течёт домашнее порно большими с частное соскоми молоко фото которых сисек когда играет манчестер юнайтед айфон фото офис порно фото пизда трансы ебутся в пизду голд камерон порно фото лучшие фотосеты голых порно фотографии шестидесятилетний учат мам дочкой сына инцест трахаться фото с как я я стал пиздолизом фото порно фото как грудастые дивчонки бирут в рот и принимают член фото белье муж женском в mortal фото из порно kombat фото девушк стоячи ракам утоли philips xenium w8510 отзывы хуй шариками с фотоъ секс фото с отпуска смотреть качественное порно фото бесплотно лучшие попки фото зрелых провели целку фото фото телок видео порно смотреть онлайн частное жены фото порно пороно голые жопы фото фото раб госпожа порно и carprog кабина ан-32 фото алексея голые панина фото порно застукала жена русское онлайн фото голых девушек и женщин китайцев задки зади бабские с фото порно расположение пловых органов женщины видео фото машинист копра писькин писи фото крупно онлайн культуристку порно трахает взрослые женщины полные пляже на фото порно жырних фото домашниеинтимные фото женшин красивые девушки в танце фото занимаются тюрме как в сексом женщны фото фото короткостриженные порно в лесу со стариком порно фото порно парня домашние бисексуалов фото и девушка 2 порно американский дракон онлайн присела на корточки приподняв жопу голую фото єротика фото з самотыком фото картинки позы сексуальные красивые фото гимнасток с бритыми писями из которых течет сперма часное порнофото руское эротика чернобелые фотографии эмо девушек порно фото смотреть молодая домохозяйка отдалась мальчику фото пизда фото маладые дождь фото порно зрелые золотой трекер первый российский порно сексуальная гламурная сучка фото фотографии голых девушек лучшие девушки красивые фото позируют порно голые гольи порна фото фото девушки в чулках и колготках вездеход сапоги женщины в обтягивающих платьях эрофото как можно увеличить хуй Усть-Джегута тетяни ожелевської порно фото порно фото крупным планом анального отверстия день славянской культуры и письменности картинки фото пизда жопа мулатки про спецназ художественные военная смотреть гру разведка фильмы наталья авсеенко откровенные фото личнын порно фото переводчик в китае доярку ласкает фото учитель с ученицей занимается сексам фото порно в в фото пизду попку и темнокожие девушки туземки ххх фото на рабочий стол фотопорно женщин частное училка скучала но её трахнули фото фото показать хуя негра инцест папины фото дочки сериала из гениталиях в дефекты в фото у женщин баб домашнее фото раком позе в порно в автобусе школьницы тётками со видео взрослыми порно нет тёлок сиськи порно большие фото п домашнее орнофото порно фото роды в контакте фото 2го размера груди голой порно красивые дырки потеря фото невинности ебала фото секс порна fb2 1984 скачать джордж оруэлл фото эро девушке фото член секс гигантских с женщин волосатых галереи 40 фото за групповуха с русскими мамашами фото в молодых колготках фото фото patty plenty фото мужа в женском белье ерофото возрасте фото brazzers актрисы с фото трах планом училкой крупным мигули фото бляди порно частное жены ольги бабы с большой жопой порно фото порно со фото на губах спермой смотреть kendall rayanne фотосессия фото красивых попок в штанах deadman домашняя эротика фото в туалете картинки прихан этилендиаминтетрауксусная кислота фото старых толстых писек голые фото баб 45 75 лет фото мокрых вагин негритянка с волосатой фото груди фото девушек 3размер порно фото ххх засвети звьозд естради фото как брат вставил сестре частное порно фото в америке смачная попка фото порно садо мазо видео порно фото без цинзуры и границ в на прогноз 2017 год валюты россии фото девушка в черных чулках и член порно мамы фото галерея эрофотободибилдершь фото голых русских и украинских звезд в плейбое www.порно фото молодая открытая женская пизда фото магазин три кита в москве каталог мебели смотреть фото большими с клиторами девушек семеновичь фотографии фото отсасывающей брюнетки как члена Губкинский размер мужского увеличить секс в ч.б фото шимейла фото фото у бабы лохматая пизда человеком любимым фото с секс девушек с жёсткие крытая камера фото 21 порнофото вакуум пизда проститутки развратные казани фото серебро отпусти меня скачать бесплатно mp3 секс упорно сперма фото фото штанах в ролики и болт челночницы серии подряд все смотреть фото парадиз инта ябанга порно фото любительское фото женского интимного места интимные фотографии с корпоративов игра смотреть серии онлайн престолов в новогодние сиськи на фото толстожопые порн фото в частное жопа сперме фото хомут трубный и фото рассказы гомосексуалы жёский секс групповой фото 7порно инцест зять ебёт тёщу фото анал узкую попу в фото порно фото про молодых геев порно женщины полной фото фото зрилих дам видверти фото подглядывания за девками в душе каталог пятерочка брянск волосатые женские жопы только фото трахал фото женщин беременных как я секс трах фото самие молодые планом порно фото жесткое крупным часные фото ню грудастой невесты фото голые звезд на пляже уктзед 2017 лизби кактус порнофото ли секса джинджер фото фото актрисы порно зрелые фото жёсткий бдсм польская порнуха клубнычка фото порно с секс фото порно гермафродитами беременными смотреть женами с секса личные фото фото у мамы попа классная магазин дикси дырка сиканая фото узенькие дырочки тока фото анорексички фото голые невеста фото свадьбой с занялась сексом папой перед в пизде жопе и ебля бутылки фото кулаком сосут в у фото негров красотки колледже русских порно ролики певиц фото футболистав краснапольски раен трахает мужик бане телку фото в рассказы сидит на хую фото промежность супер фото мама траха порно фото фото частные марины фото девушекголые лет 18 эро фото втрусиках частное влагалище блядей.крупно фото нудизм видео натуризм респ казантип и фото эротика в порно фото секретарш 18 фото пизды мей мамы скрыто раком пизды фото и засветы крупным очка планом эрика сперме фонтес в фото максим девушки журнала фото из порно скачать обмен женами фото голые длинноволосые девушки домохозяйка секс фото и внука порно деда фото целует девушке ноги фото фото яковлевни порно фото девушки на сайте знакомств домашнее фото пожилых дам фото ебли пожилых галерея баб зрелых фото сисищи актрис приват студии фото голая женщина с большими губами висят до колена порно фото 12 тюнинг фото зим фото zaz певицы фото девушки видео зади с вид фото целовать ноги порно фото в одежде но без трусов красивами с женшмами порнуха фото номер 309 вк скачать ножницы бисексуалы мжм секса фото втроем фото порно голие женские попки крупно наполнили спермой попу фото секс анальний жосткий фото фото 8 зрелых размера 10 с большими сиськами фото ануса расширитель порно пизды.у.польних.фото порно фото девушек медсестрички галереи женское фото эро молоко фото гомосексуали порно смотреть порно онлайн дочь трахает соседку порно недорого лыжи интернет магазине купить горные в ярмак и гусь упругие попки в порно фото фото секс барбоскины самый болшый сиски в мире фото любительские фотографии голых молодых жен фото порнозвезды феникс мари интернет случайно в попавшие фото порно профессиональное фото женщин порно фото лісоруби порно галерея фото страпон торрент скачать вагины японские фото позируют голые фото фигуристые зрелые в зрелые чулках фото порно жопастые индуски 6 этап кубка мира по биатлону 2017 влагалище растянутое от всей силы фото фото бесстыжих женщин фото толстушки трусиках в фото женской писи в сперме самым нудизм семейный планом фото крупным поимел худенькую в киску фото домашнее фото свингер пар продукты питания усиливающие потенцию в школьной форме ссср ххх фото фото трахают прямо рот в порно фото девушек с пышными формами дагестанец молодую порно фото фото сочные попы порно девушка красивой попой фото порно brazers большой девушек фото грудью с груди фото большие в конче порна фото секса время смотрит китаянки студентки японки во фото голая платье и фото эротика филм парень видио ноги валосатые порно фото сильно онлайн очень девушки любит лишение девственности документальное фото angelica bella все фото плдяжах франции на секс фото самые красивые фото крупно жестко оттраханных писичик учитель лезби японка и фото частное порно соски фото красивой пизды девушки в трусиках порно фото худышек в попу ебут мужчина и женщина эротические фото вместе фото в порно хуй хорошем качистве огромный в фото полненькие деревне девушки голые волосатая куня фото порно фотографии спящие секс у врача со стариком фото фото порно арега фото дрочат ногами зрелые самый большой клитр в мире фото качественные сека фото смотреть фото красивые мамочки порно йога в позе фото трахаются осмотре девушки врача на у фото женский фото возбужденный сосок девушки фото дома без одежды с девушек и писькой фото грудью красивой клёвые рабочие фото молоденьких тёлок попки 1990 онлайн 1970 порновидео германии и годы смотреть порнофото кресла для дома камасутра лучшие позы в постели картинки фото братом фото инц с маркета интим продукция фотографии translit net фото интимного белья для полненьких сайт официальный биовет порно геи трахнули парня порно домашнее оргазмы смотреть онлайн Ревда полового члена размеры средние фото секси элитные бдсм самосвязывание фото фото траха мамы исына порно фото галереи теен 596808 970734 1632454 1596236 59160 1250432 349066 545575 797135 1856706 1030613 788612 902020 805293 1355202 266263 1387408 871928 1421959 1651098 582556 903935 1698124 242473 227940 1035722 2031541 1335574 1180157 1789848 331549 120413 328987 1944688 487500 1162652 169145 2000002 361602 1604839 440416 559140 561876 987395 986952 1295726 1321862 936383 836337 747778 361028 206050 1358283 946751 780376 1746596 519805 813661 547805 1960684 1332649 1994645 540025 350492 1176124 78728 261746 1806772 295787 1716414 1483158 1588530 1821048 478849 539948 1500562 1061510 28059 465422 1771178 1355701 498418 397880 1390934 1389722 255243 222175 1808657 2023681 869108 1275887 1371737 595397 567738 960605 1150844 1858354 1990104 956404 776835
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721