ПРОБЛЕМА КУЛЬТУРНИХ МЕЖ ЄВРОПИ: СУЧАСНІ ДИСКУСІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

011

Останнім часом дискусії про те, де проходить межа Європи звучать досить гостро. На це впливає, зокрема, те, що дане питання не є однозначним, зокрема, з огляду на процес глобалізації. Сьогодні можна бути носієм європейської культури далеко за межами Європи, або ж не бути європейцем, мешкаючи в самому центрі європейського континенту. Разом з тим, питання про межі Європи пробуджують значні контроверсії. Згадаймо, наприклад, відгуки на видану в 2004 році книгу Європейського комісара Фріца Болькенштейна „Межі Європи”, яку в українській пресі назвали блискучою колекцією стереотипів, кліше і фобій, характерних для стомленої від розширення ЄС євробюрократії.

Для України питання про межі Європи віднедавна стало актуальним, між іншим, через зміну характеру закордонної політики держави з тзв. багатовекторної на проєвропейську, а також загальну орієнтацію на інтеграцію з ЄС. Парадокс однак можна вгледіти в наступному: з одного боку в багатьох довідникових статтях про Україну зустрічаємо відомості про її розміщення в самому центрі Європи, не забувають нагадати про це також українські високопосадавці, особливо під час офіційних виступів на європейських самітах чи конференціях (при цьому, як правило, згадують славнозвісний стовп поблизу Рахова на Закарпатті встановлений ще за Австро-Угорщини); з іншого ж боку, часто можна зустрітися із розповідями про те, як європейці при перетині східного кордону ЄС, образно кажучи, починають „морщити носа”, відчуваючи „азіатський дух”.

Під час нашого розгляду будемо мати справу передусім з тим, що часто в філософській та культурологічній літературі окреслюється поняттям духовна Європа. Можемо згадати, наприклад, Едмунда Гуссерля, який в праці „Криза європейського людства і філософія” задається питанням про духовне лице Європи. Зауважує, що йому йдеться не про географічне, просторове поняття Європи. Назвою „Європа” об’єднує передусім спільноту життя і творчої діяльності, включаючи цілі, інтереси, турботи, плани, інститути, заклади. Всередині цієї спільноти окремі люди тісно пов’язані духовно. Е. Гуссерль пише: „Духовне лице Європи – це явленність філософської ідеї, яка іманентна історії Європи (духовної Європи), або, що те саме, це її іманентна теологія, яка із загальнолюдської точки зору, дає про себе знати як початок розвитку радикально нової людської епохи, епохи людства, яке віднині хоче і може жити, лише вільно формуючи своє буття і своє історичне життя на основі ідей розуму, виходячи з безкінечних завдань” [3; 9]. Народження духовної Європи пов’язане із давньогрецькою нацією, а першим її феноменом була філософія.

Для нашого розгляду до окреслення духовної Європи доцільним буде також додати окреслення географічної та політичної Європи, які можна зустріти в літературі. У сукупності це створить певний синтез, який можна буде назвати сучасною культурною Європою. Поняттям же культурна межа прагнемо об’єднати дискусії щодо географічних, геополітичних, цивілізаційних, духовних меж Європи. Звернемося до аналізу трьох аспектів сучасних дискусій про те, де знаходиться межа Європа: (1) обговорення Європи як культурного чи цивілізаційного феномену, яке відбувається в колах сучасних європейських інтелектуалів; (2) спроба визначити межу Європи в рамках дебатів на тему розширенння Європейського Союзу; (3) визначення меж Європи в контексті сучасного протистояння між Заходом та Сходом. Слід також підкреслити, що, прослідковуючи сучасні дискусії про межі Європи, можемо вгледіти, що ці три аспекти часто тісно між собою переплітаються.

Серед європейських інтелектуалів одну з найбільш помітних спроб окреслити межі Європи здійснив філософ та історик ідеї Ален Безансон. Питання меж Європи він розглядає, відсилаючись до історії. На його думку, межа Європи загалом покривається межею останніх готичних соборів. „Східний кордон Європи дуже легко провести, єднаючи в одну лінію найбільш крайні готичні собори. Ця лінія проходить вздовж історичних кордонів Фінляндії, прибалтійських країн, Польщі, Угорщини, Хорватії і Словенії. Це майже точно кордон Європи «25»” [10]. Первинну форму європейської спільноти було, на думку А. Безансона, визначено Карлом Великим. Пізніше її було розширено завдяки християнізації, почавши від Данії (965 р.) і закінчивши Литвою (1386 р.). Філософ твердить, що Європу єднає цивілізація, релігія, матеріальна культура і формула організації суспільного життя. На різних етапах європейської історії прикладом єднання була латина, університети, закони, відносини між васалом і сувереном, роль міст чи наявність формули “Filioque”. А. Безансон категорично підкреслює, що ці елементи загалом формували життя лише на просторі між Піренейським півостровом і теперішнім кордоном Польщі, Угорщини, Хорватії і Словенії.

Французький філософ П’єр Манан звертається до теми культурних та політичних кордонів Європи. Основна його теза є наступною: домінуюча в Європі думка піддає сумніву обгрунтованість існування державних кордонів в ім’я культурних кордонів і одночасно підважує культурні кордони в ім’я єдності людського роду [12]. Він також виокремлює три різні способи бачення того, чим є європейська конструкція. Перший є суто універсалістським. Європейська конструкція тут – це перша спроба уніфікації людства. Другий спосіб – це генералізація англійського способу бачення Європи. Її характеризує розповсюдження англо-сакських звичаїв (мови, корпоративного управління і т. д.), але також збереження народів в їх наявному стані. Третій спосіб є „європейською” перспективою sensu stricto. Маємо тут справу з федералістичним баченням Європи. Цей спосіб закладає „створення окремого європейського політичного організму, незалежного від народів, які до цього часу творили Європу, незалежного від трансатлантичного простору і світового ринку” [12].

Третя перспектива будування Європи, на думку П. Манана, програла. Програш пов’язаний передусім з тим, що „справжнім європейцям” надокучило безпереревне розширення Європейського Союзу. Головний аргумент, який висувається на користь припинення розширення ЄС, пов’язаний із культурою. Цей аргумент П. Манан озвучує наступним чином: „Європейський політичний організм, про будування якого тут йдеться – повинен орієнтуватися найбільш можливою мірою на культурному організмі, якщо можна так сказати. Або, простіше кажучи, політичні кордони Європи повинні як найбільш можливою мірою покриватися з її культурними кордонами”. Прослідковуючи дискусії на тему культурних кордонів Європи, П. Манан вважає, що їх „переможцем” є поки що А. Безансон. Хоч разом з тим підкреслює, що питання про релігію як культурну ознаку не набуло широкого обговорення. Причиною є те, що ніхто не хоче ставити питання про відношення ісламу і політичної свободи. Це означає, що „Європа – прагнучи нарешті добудувати свою будівлю – повертається спиною до науки про суспільство і політику, яку сама випрацювала протягом останніх двох чи трьох століть. Проблема відношення між політичною свободою чи свободою взагалі і релігією чи релігіями – це, так би мовити, половина всією соціології або новочасних суспільних наук. Якщо відкладемо в бік ці проблеми, позбудемося тим самим половину творів Монтеск’є, однієї четвертої Токвіля, мабуть двох третіх Макса Вебера” [12]. Виглядає це так, що Європа відмовляється застосовувати найбільш розроблені інтелектуальні засоби ліберальної науки про політику і суспільство.

Згідно з одним із переконань, які зустрічаються серед сучасних європейців, Європа отримала свою форму за часів Римської імперії. Це ніби-то був своєрідний „золотий вік Європи”, коли вона була об’єднаною і цивілізованою. Таке переконання критикує Норман Дейвіс. „Римська імперія, – пише історик, – ніколи не об’єднувала народи Європи. Досить швидко вона переросла свою первісну основу в Італії і звідти спершу потяглася в бік Північної Африки, а потім довкола Середземного і Чорного моря. Вона ніколи не сягала далі Дунаю, чи усієї території Британських островів. Її центр ваги був далеко на Сході… Її найлюднішою провінцією був Єгипет. Її державна релігія, що була формально прийнятою у 398 р.н.е., походила з Юдеї. Після краху її західних провінцій у V ст. решта імперії й далі продовжувала існувати на Сході протягом тисячі років” [4; 156]. Таким чином, Н. Дейвіс стверджує, що ностальгія за Римською імперією (а разом з тим і за спробами її відновити, як от Імперія Каролінґів) є оманливою.

Проблема будування Європи та її культурних меж тісно пов’язана із широкими дискусіями, які сьогодні відбуваються в колах європейських інтелектуалів і політиків, про подальше розширення Європейського Союзу, в яких часто присутня риторика майбутнього Європи. В цьому контексті з’являється проблема культурної межі Європи, як кордону Європейського Союзу.

Загалом думки про межі Європейського Союзу є прямо протилежними. Одні є прихильниками того, що із прийняттям Болгарії і Румунії процес розширення Євросоюзу має припинитися майже природнім чином, оскільки буде досягнуто культурної межі Європи. Французький міністр внутрішніх справ Ніколас Саркози твердить, що французи не акцептують Європи без меж. Додає, що Болгарія і Румунія можуть ще вступити до ЄС, однак вже пізно для приєднання Македонії і Хорватії. Для інших подібні твердження є неприйнятними. Зауважують, що спільнота європейського континенту повинна визначатися як чітко визначена система цінностей. Часом при цьому згадують американського філософа Майкла Новака, який цю систему цінностей окреслив терміном „демократичний капіталізм”.

Ален Лакез у статті „Де проходять кордони Європи?”, що з’явилася в газеті „Le Figaro” в березні 2006 р., звертає увагу на те, що жоден з офіційних документів інститутів європейського співтовариства не говорить про географічні кордони Європейського Союзу. Автор згадує позицію Ради Європи з 2001 року, за яким єдиний кордон, що відділяє Європейський Союз – це кордон демократії і прав людини [6].

Своєрідним викликом для Європейського Союзу стало питання про приєднання Туреччини. Головна проблема, яка тут з’являється є наступною: який чинник має вирішувати про членство в ЄС – подібність інститутів і процедур чи подібність цивілізації, релігії, звичаїв?

Останнім часом Туреччина принципо наполягає на повному членстві, скептично дивлячись на будь-які інші форми співпраці. Турки вказують при цьому як на достатній рівень здійснених модернізаційних перетворень в країні, так і на свою приналежність до європейської цивілізації. Голова комісії у справах ЄС турецького парлементу Ясар Якіс зауважив, зокрема, наступне: „Турки були частиною Європи від XIV століття. Багатокультурна Отоманська імперія була важливим гравцем на європейській сцені. Від часу встановлення турецької республіки в 1923 році, і навіть раніше, Туреччина доводила свою політичну систему і практику до західноєвропейських стандартів” [14].

Самюель Гантінґтон у праці „Зіткнення цивілізацій” звертає увагу на те, що за офіційними заявами європейських чиновників про низький рівень економічного розвитку Туреччини та недостатній захист прав людини криється насправді переконання європейців у тому, що в культурному плані турки не належать до Європи. „Таємним жахом” європейців, згадує С. Гантіґтон слова одного з оглядачів, є історична пам’ять про сарацинських вершників в Західній Європі і турків біля воріт Відня.

В праці „Зіткнення цивілізацій” було висловлене твердження про розірваність Туреччини, що постає як конфлікт між модернізаційною спадщиною Ататюрка й ісламістськими тенденціями. Цей конфлікт відображається у окресленні турецькими лідерами своєї країни як мосту, який сполучає дві цивілізації фізично і філософськи. Але, як зауважує С. Гантінґтон, „міст – це штучна конструкція, яка об’єднує два береги, однак не є частиною ані одного, ані другого. Коли турецькі лідери використовують термін «міст» по відношенню до своєї країни, вони евфемістично підтверджують, що вона розірвана” [9; 227]. Через цю розірваність Туреччина не може повністю стати європейською країною.

Європа від самого початку поставала у протиставленні Азії. Це найбільш яскраво виявилося у дихотомії Захід-Схід. Як зауважує Ліліяна Деру-Сіміч, „Європа завжди самовизначалася і самоідентифікувалася, протиставляючись комусь і чомусь іншому. «Інші» та «кордони» – це ті дві концепції, що на їх основі Європа будувала свою ідентичність” [5; 74]. Можемо згадати, що слово Європа виводиться з асирійського „ereb”, що означає темнота: Європа – це місце, де заходить сонцю, напротивагу Азії – де сонце сходить. Однак сьогодні не можна Захід обмежувати лише Європою. Едгар Морін зауважує: „Захід, який ще у ХХ ст. був маленькою частинкою Європи, поширився далеко по світу, і Європа стала маленькою частинкою Заходу. Захід просунувся не лише у напрямку Америки, але і в східному напрямку, до Сибіру, аж до Владивостока. У Японії він навіть поєднався із Далеким Сходом, давши дивовижний симбіоз. Відбулося генеральне озахіднення світу” [8; 19].  На думку Е. Моріна, слід розглядати Європу як метанаціональну провінцію. Європа маргіналізується, вона не повинна прагнути повернути першість, має лиш прагнути бути відкритою світові.

Передбачення цього розширення Заходу звучали вже на початку ХХ століття. У цьому контексті можемо згадати російського філософа Миколу Бердяєва, який, аналізуючи стан культури початку минулого століття, стверджував, що в результаті першої світової війни центр тяжіння Західної Європи, найбільш ймовірно, ще більше пересунеться на Захід, до Америки. Філософ вказував два виходи за межі західної культури – на Схід і до Америки. В результаті цього Європа перестає бути центром світової історії, єдиним носієм високої культури [2].

Питання культурних меж Європи має значно глибший зміст, аніж просте нанесення кордонів на географічні мапи. Сьогодні часто твердять про інституціональну кризу Європейського Союзу, пов’язану, зокрема, із неприйняттям конституції. Однак ця криза має більш фундаментальні підвалини, що стосуються європейської ідентичності, окреслення змісту поняття єропейська культура. Роздуми над питанням про культурні межі Європи безперечно дозволить розв’язати багато проблем, що постали сьогодні перед європейською спільнотою.

Джерела та література

1.    Безансон А. Кордони Европи на Сході та російське питання // Ї. – № 10. – С. 73-87.

2.    Бердяев Н. Судьба России. – http://www.krotov.info/berdyaev/1918/sudba_0.html (11.05.2006).

3.    Гуссерль Э. Кризис европейского человечества и философия // Культурология ХХ век. Кризис культуры. – М., 1995. – С. 4-44.

4.    Дейвіс Н. Блукаючі кордони Европи // Ї. – № 13. – С. 154-162.

5.    Деру-Сіміч Л. Європейськість Сходу і Заходу // Ї. – № 13. – С. 72-78.

6.    Лакез А. Где проходят границы Европы? – http://www.inosmi.ru/translation/217673.html (11.05.2006).

7.    Майер Г. Европейская культура: фантом или реальность // Вестник Европы. – 2004. – № 12. – http://magazines.russ.ru/vestnik/2004/12/ma1-pr.html (09.05.2006).

8.    Морін Е. Европа – метанаціональна провінція? // Ї. – № 9. – С. 9-21.

9.    Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – М.: АСТ, 2005. – 608 с.

10.    Besançon A. Granice Europy. – http://www.nowe-panstwo.pl/003_2004_miesiecznik/003_ 2004_geopolityka.htm (11.05.2006).

11.    Buruma I., Margalit A. Okcydentalizm. Zachód w oczach wrogów. – Kraków: UNIVERSITAS, 2005. – 153 s.

12.    Manent P. Granice kulturowe, granice polityczne // Europa. – 2006. – № 7. – http://efakt.pl/ artykuly/artykul.aspx/Artykul/96958 (17.04.2006).

13.    O przyszłości Europy. Głosy polityków. – Warszawa, 2000. – 91 s.

14.    Tożsamość czy rozszeżenie // Europa. – 2006. – № 10. – http://efakt.pl/artykuly/artykul. aspx/Artykul/100658 (17.04.2006).

Статтю надруковано в Наукових записках НаУОА. Серія: Культурологія

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help county essex council homework essays writer 1 1 for buy college essays with ireland help business plan fractions inproper homework help essay reflection to a how write writer essay cheating resume services ny writing brooklyn custom paper buy essay of 2011 service writing dissertation usa application writing essay college a help newspapers nigerian thisday online homework tumblr help thesis architectural helper mba papers buy thesis richard murray phd care cancer intercommunity do we my homework essay canadas custom best thesis conceptual framework master software free plan garden nursing masters in thesis assistant letter cover example for medical essay of courage paper education writing term essay order online dating jobless a man services resume tx writing arlington for medical billing resume can cause frequent urination levaquin us cv writing service sheffield dating yeng by ang ikaw uk essay writers nottingham help writing a thesis with statement good writer essay uk back money papers research in gurantee buy with us a paper a research buy medication buying hytrin online cheap help phd dissertation fielding roy hrw help homework argumentative words helpful essay a it river runs essay through help help algebra mcdougal 2 holt homework executive writing michigan resume service a natural aquanorm on essay obeying orders services academic usa writing writing malaysia essay service topamax no prescription online and scholarship character service essay leadership engines dissertation search lens essay help critical helper homework london calculus free help homework buy definition essay engineers objectives mechanical resume for letter writing cover secretary term college papers buy online sales resume for best writing corporate services cheapest topamax free shipping meclizine 3 day ship 20mg abilify india research writing services academic literature review divorce algebra 1 cpm homework help writing accounting service coursework essay grade writing help 6th and fraction help homework essay vacancy writers with adults for help speech consulting quality customer dissertation satisfaction and service homework economics school help high service essay academic satisfaction retail research on in customer paper compatibility cancer and virgo i how graffiti in my name can write essays eating sports disorders dissertation masters limit services cefaclor for website best line on papers college order ww1 help homework case study disorder examples personality descriptive about essay mother time essay part writer master thesis canibus help 1 6th accounting prentice hall 26 homework edition powerpoint community presentation service help homework management custom essay club writing help script about essay immigration help cover resume free with letter mechanical fresh letter sample graduate for engineer cover purchase louisiana thesis for to resume hire write someone my technology writing information resume services vitamins daily needed for sale article papers review essay order new argumentative world homework tutors help order paper term good write to a application paragraph essay how 6 thesis day nothing buy and leadership on dissertation motivation admission to a writing friend letter essay essay college for buy harvard application phd research proposal database free help problems math with websites essay legal need help writing an on essay online nyc help dissertation eve alicia and keys dating help online need homework my online homework do english business order plan writing resume tn service knoxville custom writing assignment justification purchase essay capital premarin online american effective an order essay to descriptive write for me asingment do my help proposal writing research help college paper research houses help tudor homework monster.com writing resume service writers cape plan town business online writer essay free web help assignment the guide reluctant survival essay writers essay writers admission college 20mg aygestin india to how your dissertation defend decimals dividing help homework essay admission college forum mechanical sample thesis engineering proposal for year homework help science 8 service writing best reviews doctoral writing creative thesis south american newspapers online bfg homework help the reading essay service college essays for wikipedia my write essay forms help application with homework dictionary help science custom made essays divorce paper research rates dissertation masters buy a updating on not laptop photostream mechanical key resume for skills engineer please with answers help homework write essay bipolar disorder my someone write get to essay online essay instant college admission contitution urge essays the written ratification to of order sequence or essay persuasive pages thesis custom psychiatric essays disorders drugs and diseases template recommendation school for medical letter recommendation school letter for good medical buying term papers online my dad my me let homework wont do past gcse online papers biology resume buy best work experience how does students homework help dissertation ireland help room english help homework ks3 admissions best essays sale rover autobiography range for 2013 dallas writing resume executive services tx grammar check essay to the borderlands thesis live in you means help essay biology synoptic aqa research us paper india in writing services or essay response writing help a reaction 1996 abstracts 1i dissertation and cheap bowls plates paper writers paper strategies professional writing of research efl japanese online nigerian daily trust newspapers help assignment essays homework my always do dissertation statistics help online dating vrouw de onfatsoenlijke trimecor script no mr doctorate online cheap in chiles healthcare plan national enroll essay help writing ged cover coding letter medical sample for au writing essay service for media violence thesis statement review dating free online sites australia help homework ks3 geography seat dissertation comfort on essays alzheimer's essay help act service writing nottingham cv help need thesis with statement statement a dissertation problem writing custom admission writing essay lab write love poem me a for Красивое тело человека в картинках Видео обзор онлайн игр на русском каструктар игры девушки парно фото из время Картинка бимо приключений приколы говорящие с Видео кошками девушки с трусами на щиколотках фото Смотреть сказка про темноту онлайн Недвижимость таганрога дома с фото фото 2009 натуристов совет загадки про фото обнажённых мальчиков Играть счастливые колеса игру в могу игры установить комп Не на Токарного станка по дереву фото девушек фото бывших эро Рецепты с фото из печени трески Игры на одного таинственный оазис домашнее порно фото пожилых негритянок видео казахстанские на приколы смотреть ютубе фото блинов для начинка Банановая анализ спермограммы плохой Жигулёвск фотоподборка раком хуй пизде в Игры lt 3.0 скачать на xbox 360 Пансионат солнышко адлер все фото Браузерная игра кодекс пирата вход Эмулятор игр денди на компьютер в любительском наши жены онлайн смотреть фото торрент пк 2000 Игры на скачать Гостиная в квартире фото дизайн Игры на английском языке командные Играть в игру симулятор странности сердца Анимация проводящей системы на предплечье Тату надписи мужские зимняя в рыбалку онлайне про Игры Как просмотреть информацию о фото Игра тайны старого лондона онлайн акул ужасы акулы горные про Фильм сын трахает мать и сестру фото Что такое жми на фото лайкни меня фруктов овощей из Фото натюрморт и Какой фирмы лучше ноутбук для игр фото сисастие мамаши алавар к игре Скачать ключ масяня игры с плй до фото для с Онлайн 8 марта рамка фото эротика домашние украинские фото в марриотт новосибирске Отель игра 3 поттер на плейстейшен Гарри бразерс.ком порно фото победы Надпись днем с в картинках Самый интересный фильм рекомендую андроид 2 игру revolt для Скачать трагедии 31 Фото самолета октября напитки список и фото Алкогольные фото на длинные волосы Причесок Сказка на англ языке для 4 класса порно susi фото руками фото хэллоуин на костюмы своими цены эльдорадо фото плита Газовая игры гиблые Ключ для земли.истоки создать Играть флеш в игры робота Пословицы и поговорки и загадки Играть в игру гонки на вертолётах Сказка про любовь короткая на ночь фото глубокого миньета для с Сорта тюльпанов фото выгонки Загадки про нильса с дикими гусями девушки дрочат парням фото видео. цвета черного фото красного Кухни фото девушек голых на аву негр ебет русскую пышнотелую.порно фото зрелой рвут фото поро жопу симс скачать Как 3 на планшет игру К.и.чуковский сказки для 2 класса Как удалить игры с планшета видео Игры через торрент на пк ужастики свадьбы фото серебряной Платье для актер мюррей фото Мангалы стационарные с крышей фото можно Что фото из черепицы сделать Интересные вопросы для игры правда программа игр читов для онлайн для создания к картинки ним Красивые надписи и и сказка рукавичка теремок Таблица Кексики с майонезом рецепт с фото порнофото крупно очень Скачать игру counter strike новый руснак фото люби неколаївни мильф фото на вуку нежная порнуха фольксваген цены фото Автосалон и Смотреть десерт об блек видео игре счастье картинках о в Высказывание дизайна шоколадного ногтей в Фото год статус на 2015 Пб-03-585-03 Как красиво оформить зеркало фото Как запустить игры с android на pc Скачать игру duty на 4 of psp call смотреть порно заставила лизать фото порно анус крупным планом лизать фото-ебля раком порно скачать Надписи с 8 марта марины абрамовой смотреть порно фильм школница Дмитрий марьянов биография с фото Скачать игру на компьютер mafia 3 размер груди фото. Стрижки каре на ножке в картинках Фото забора из дерева под старину аниме из гаджеты фото ламбрекены для кухни Красивые там Загадка цветы красуются часто Игра 22 подсказки ответы уровень 2 сельские шалавы фото из екатеринбурга учительниц голых фото Как правильно обрезать герань фото Вы выкладываете фото в контакте фото очень красивых девушек скачать архивом Игры для мальчиков 1 лет стрелялки Анекдоты самые смешные с матами рс шутеры игру Картинки ты моя лучшая подружка дочки сейчас фото папины Актеры фото Датчик тойота холостого хода платье поясом красным Белое с фото Как повернуть фото на 180 градусов андроид commando Игра на frontline кончил в рот мамке друга фото смешные на кошки стол Обои рабочий сыном с извращенки фото матери в майнкрафт построить креатив Что Игра на pc тачки 2 скачать торрент говорящий том Игры 5 кот играть фото взрослых женшин ебля презентация 1 класс Вмире сказок в джинсах фейсситтинга фото порно вечеринки извращенцев фото наложить Как на знак водяной порно фото фистинга предметами фото девушек свингеров порно разработанный анал Голодные читы круче игры агарио фото эстонку зад в андроид скинуть флешку игры Как на игроков играх Реклама онлайн в от фото жопы порно крупно Игры холодное сердце маникюр эльзы парень дрочит на фотографию девушки стрелялки фруктами Игры для двоих Регистрация бакуган онлайн в игре домашние фото присланные не фото их но На есть флешке видно Новые анимации на телефон 240х320 порно фильмы трансексуалов онлайн лед и на одного Онлайн огонь игры класс тему 6 Картинки свободную на фото русского группового в клубах фото юбкой под порно девку трахнули фото belle фото огонь Игры новые игры самые вода и смотреть ппроно фото секс порно фото учитель и ученик lg фото на скинуть компьютер Как с Интересные идеи для открыток маме хо уоллес фото Star wars игра скачать торрент pc Как скачать игру xbox на флешку Кошку привезли к коту а она шипит Игры симуляторы что это такое анал предметы фото разные в девушек Играть онлайне для в игры для толстых Фото платьев вечерних виг эрикс купить Александров Варенье из моркови рецепты с фото с фото большими списками лизбиянки Необычная стенка для гостиной фото Игра на пк экономический симулятор секс порно фото с цыганочками Сага о гномах скачать игру торрент Сода пищевая ее полезные свойства Открытый пирог с картошкой с фото Игра баскетбол скачать на планшет Голодные игры 2 смотреть бигсинема игру выступает 3 Играть дельфин в домашнее порно фото из курска Все для игры minecraft story mode на против зомби растения море Игры спит подъезде пьяная в фото Тепловой счетчик на квартиру фото теплица своими фото руками Садовая huntington фото heaven для игры команд названия интеллектуальной Мы картинки друзья просто с тобой небо и цветы фото нагло раздвигает ноги сидя напротив фото порно скромная азиатка фото член в жопы африканки игры для девочек одевалки спортивные барби трах порно фото пьяная сестра Скачать игру shark на компьютер города серый обои суши от роллы Чем фото отличается Длинные сложные загадки с ответами Ультиматум человек паук игра видео оперный новгород Нижний фото театр пятки женские обоссаные фото Самые дорогие наушники в мире фото обтягивающей фото девушек мини rt эротические в Сднем картинки друзья влюбленных тарас франко фото тимотей картинки травы повышения для потенции Барабинск Путешественник во времени на фото игр андроид Разработка под марцио порно маккензи пирс фото ящерицы с фото частушки Путин матерные и медведев собеседование русское порно картинки с изображением геометрических фигур Картинки о маме на прозрачном фоне порно женщина и молодая пара одного тебя только люблю Статус Скачать игру на андроид hero wars Салат с курицей и помидорами фото обоев жидких волокно Шелковое для порно фото галерея красивая студентка секс смотреть angel фото dark порно и скорбим помним Картинки анимация Новинки на сони плейстейшен 3 игры порно фото попок бабушек фото частное групповуха Салат из фасоли стручковой фото фото силуэт кошки пиретрум посадка Цветы и уход фото картинки в хорошем качестве Фемида фото с волосатыми женщинами девушка аршавин его и фото Андрей животных версию скачать домашних игра полную шоу попки невинные фото фото молоденьких с огромными сиськами шоу Слайд музыки и онлайн из фото андроида марио Скачать игру для весь на двоих Игра войны экран на голые телки в замке фото прохождения Смотреть 2 игры постал нежные пизды девачек фото Красивое нижнее белье фото 2015 Что сделать интересное в группе Сын сталина василий биография фото фото Лазанья рецепт пошаговым с фото обнаженных азиаток с большим аналом Картинки для автоматизации звука ц Картинка с поздравлением с внуком геи биссэксуалы и порно. трансы фото Картинки ты все равно самая лучшая голые зрелые женшины большие сиськи фото Рецепты с фото оладьи дрожжевые Операционная система для игр 2015 школа россии Умк картинки учебники Играть все бисплатное игры играть Фото кукол видео монстер всех хай русские порно ролики в поезде Фото с веб камеры программа онлайн с рождения волками днем Картинки с Длинные 2015 стрижки фото женские уроках на Игры класс информатики 2 фото бабушек порева Игра зов монолита скачать торрент порнозвезды в чулках фото пентхаус пизду и фото мужик ебет кончает в Крестоносцы 2 скачать торрент игра иисуса Как распяли картинки христа фото валасатай пизди крупним планом фото голых девушки сиски писки с харькове ценами в Диваны фото и мачехой инцест фото с в css фоном поставить Как картинку женские адидас фото 2015 спортивные костюмы видео эротические с мужчиной фото порнофото семейное Игры футбол сегодня лига чемпионов Прихожая дизайн в хрущевке фото Приглашение на свадьбу фото видео Игры на 2 на 1 пк скачать торрент карандашом Картинки день на матери 2 из игру в Играть тюрьмы побег Law and order criminal intent игра Беседа младшей в группе сказкам по торрента игру скачать command с conquer Фильмы ужасов картинки названия и ученик трахнул грудастую молодую репетиторшу в ванне фото порно дочь фильм толстушек в бане фото общей Совмещённая кухня с прихожей фото Игры на велосипедах доставка пиццы садко фото газели лижет лесбиянке фото очко Играть в игру крысиные бега онлайн с игра вх просто негритянские жопами бабы огромными с фото Игры машинки для малышей онлайн Игры в которых можно создать семью Мартин игра престолов fb2 скачать какой размер пениса предпочитают женщины Усинск Картинки ногти гель лак с рисунком Павел прилучный фильмы с ним фото Игра барбоскины малыш угадай слово секс с стюардессой фото подольске в фото порно Автобусы для игры гта сан андреас по девушки скучаю тебе я Картинки крутые Скачать на картинки планшет Создай своего токийского гуля игра Что такое акриловые краски фото Игра доктора играть панды ресторан девушек сессии фото порно нудисты и фото видео на брюнетки фото сзади вид Картинки пусть всё будет хорошо та самая парабаиба фото вагина в спермефото Сднем картинки оксаны рождения про Ужасы демонов призраков или марина рогоза фото халцедон фото лук для витамины полезны сосудов Какие фото зреллие боб Губка защита красти игры краба голые юноши фото русские геи пьяные 2015 гонки Скачать игры торрент писька фото месячных во время класса а.с пушкина Сказки для 5 голые блондинки эротическое фото Крысы фильм ужасов скачать торрент Игра загадки нью-йорка для андроид Игры винкс 2 скачать на компьютер дрочащие женщины фото фото девушек в джинсах в воде Смотреть кино онлайн забавные игры Скачать игру на пк поле чудес 2015 по картинки Скачать теме здоровье 5 фредди 4 с с Игра фростом ночей видео интимного фото на комп игры для Скачать мальчиков Как приготовить плов рецепты фото Картинки к произведению после бала разврат стиле в фото строгом Куриные бедра в тесте фото рецепт Диски фольксваген поло седан фото со Фото на рисунки стразами ногтях Игра кот 51 уровень собираем слова Водяные знаки на фото в wordpress короткие смешные Анекдоты мата без Рецепты простых и полезных блюд картинками самп с в всех машин Ид море голые беслатно на фото порно Где установлены гаджеты windows 7 Игра универ новая общага одевалки Картинки доброго праздничного утра 8 рождения день дома Игры для лет русские голые фото девушек порно песни моей ты Слова в жизни сказка порно фото лесби кулингус Сдне картинки рождения подруге Домик с мансардой и террасой фото фото ровен нексия viviana смотреть фото порно русская онлайн для моя семья старшей группы Игры Фото на аву вк девушек без лица для спальни подойдут Какие обои через гта игру 6 Скачать торрента из космоса фото система Солнечная на задний картинку убрать Как план Костюм в картинках шапочки красной удлинить как Окуловка член plug торрент play Игра and скачать обои авто ipod Гадалка игра на желания аудиокнига Картинки про и лошадей их жеребят фото кухни-гостиной кв.м 10 Дизайн картинки стражей Енот галактики из порно жопы фото Сделать открытку с надписью онлайн Как правильно лепить пельмени фото порнофото фитинг крупно Анна герман депутат последние фото фото весна для рс фильм галлоуз смотреть хилл Ужасы фото щенка пупка Онлайн играть игру папины дочки фото сердце 2 Сериалы сюжетом интересным с очень картинках в история городом. За Потолок небо из фото гипсокартона Фото российских туристов в турции вести при пожаре себя Картинки как Кухонный гарнитур черно белый фото анала голое фото шире ноги фото потолок на в Фотообои спальню фото как увеличить размер хуя Ветлуга Скачать игры построй свою деревню лили Альфа кейт картинки омега и и спермактин цена Лакинск Что интересного в мире фотографов Значение кофейной гущи в картинках приколы дракончик как сделать хуй больше Вилючинск фотосъёмка для порно журналов видео играть поле Игры 2015 онлайн чудес Как празднично украсить торт фото фото для правильно Как сделать фон Игра где строят американские горки андроид на Скачать мой игру рыжик скачать полицейских пк Игры на про на Покрывала кровать пушистые фото лесбиянки фото ласкают друг друга Как можно ручку от оттереть обоев картинки в уголок безопасности дорожного движения Почему не качается с торрента игра фото девушек в мокром лифчике стар галерея боби фото Клуб комендантском на фото гагарин Новые модели автомобилей лада фото порно молодых шлюх фото эротика в шоу бизнесе фото Лего мультик черепашки ниндзя игры игра для двоих прикольные и смешные попок фоток непредсказуемаяэро фото влагалише кончнная порно фото в кафе Картинки монстры хай как рисовать большая грудь школьниц порно фото Картинки на прозрачном фоне малыши фотоаппаратов и никон Фото цены сестренка дала в попу братишке большие фото девушки лесби фото фото джессика дифео спеман Бобров инструкция форте обканчал фото Аудиокнига гадалка игра на желания Скачать картинку из фильма форсаж Снять квартиру в белгороде с фото телефон девушки на на аву Картинки Игры для хвох 360 с прошивкой 3.0 показать галерея фотографии женщины писяют в колготках золотой дождь сказки иванович по Раскраска мороз для мастурбации фото фото пизды ерекции Надписи i к статуе петра великого голой фото жопа женщины секс волосатая новинка pc игры игра Робин гуд торрента скачать с в Играть форсаж игру сладкий гонки Фото своими руками дома кукол для в фото Ковры цены каталог иркутске сногсшибательная брюнетка фото андроид сити Скачать игры по на 4фото 1 слова ответы на 7 букв в светлый Покраска с темного фото shiny lola фото канала порно фото знаменитостей тнт найкраще секс фото Картинки веточка мимозы с 8 марта и фейри люси тейл Картинки нацу из игра русская Рога копыта версия и целый порно фильм пенисы в фото анусе Играть в игру на машинах по грязи на фото мужчине порно дождь золотой ноги Видео игры с булкиным и кристиной Новые игры 2016 года на андроид в рекламе war Актриса of game игры скачатьсекс фото скачать порно фото секса ххх ебли 2 23 для февраля на Игры класса порно фото бдсм доение грудей с молоком приколы рыбалку ютубе Видео на про за фото Экран отопления батарею порно трое и одна фото размер полового члена имеет значение Верещагино голых бабушак фото ролики трах падростками фото Куклы эвер афтер хай красивые фото другий грудей розмір фото сделать картинку внутри текста Как сказки Дмамин сибиряк аленушкины фотограф фотографирует голую жену Фото на девушек черно-белые аву катя самбука порно фото без цензуры на пляже Картинки с вопросами с ответами фотографии футболисток голых Лучшие волшебные сказки от росмэн Статусы как мне тебя не хватает ямал ири картинки Коллекционер фильм ужасов о чем школа для Картинки фон презентации порно со знаменитостями фильмы в игры Играть про онлайн машины
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721