ПОЛЬСЬКЕ ПИТАННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЛІТИЧНІЙ ДУМЦІ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У роки Другої світової війни проблема польсько-українських взаємин набула винятково важливого значення. У зв’язку з цим в українській політичній думці широко дискутувалося польське питання, зокрема у контексті боротьби українського народу за державну незалежність і соборність. Головним лейтмотивом було визнання права українського і польського народів на самовизначення і розбудову незалежної самостійної держави.

 

Польське питання розглядалось з точки зору ставлення польської сторони до створення української держави та приналежності до неї західних земель України; припинення українсько-польського протистояння та нормалізації взаємин; створення спільного фронту двох народів у боротьбі проти окупантів.

В українській політичній думці домінувала позиція ОУН, оскільки від кінця 1939 р. були відсутні лівиця, центр, поміркована правиця, що сприяло в основному однобічному тлумаченню польського питання. Поряд з цим існували ліберально-демократична і прокомуністична течії.

Позиція ОУН на початковому етапі Другої світової війни була певною мірою відображена у статті провідного діяча націоналістичного табору Є. Онацького “Наша нейтральність та ідеологічна війна”, опублікованій у травні 1940 р. в українському часописі “Свобода”, що виходив у США. “…Не маємо жодної підстави воювати на боці альянтів, бо вони підтримують шалені наміри Польщі, так само, як не маємо жодної підстави воювати на боці німецького рейху, котрий віддав Західну Україну Москві, – зазначив він. – Жодна із воюючих сторін не висунула української проблеми, а коли б навіть ця проблема була висунута, то й тоді спершу необхідно уважно придивитися до того, наскільки цей крок щирий та реальний. Нашою найбільшою і, зрештою, єдиною є проблема згуртування всіх власних сил, щоб солідарно виступити не в момент гігантської боротьби нині воюючих держав,… а тоді, коли їхні сили вичерпаються, коли противники захочуть спокою та відпочинку” ((Партач Ч. Українська проблема в політиці польського еміграційного уряду і польського підпілля в 1939 – 1945 рр. // Україна-Польща: Важкі питання. Варшава, 1999. – Т. 4. – С. 114-115.))

Другий Надзвичайний Збір ОУН у Кракові (квітень 1941 р.) підтвердив принцип революційної боротьби, що спирається “на власні сили українського народу, відкинувши загалом орієнтацію на чужі сили”. Серед постанов, прийнятих Збором, є одна, яка точно характеризує загальну тенденцію ОУН-СД: “Організація Українських Націоналістів родовжуватиме всіма силами революційну боротьбу українського народу без огляду на всі територіально-політичні зміни, які б зайшли на терені Східної Європи”, тобто навіть в разі німецької окупації. Це було недвозначне попередження німцям, про яких тоді вже було відомо, що вони готуються напасти на СРСР.

У пункті 16 постанови показана позиція організації в польському питанні: “ОУН поборює акцію тих польських угруповань, що змагаються за відновлення польської окупації українських земель. Ліквідація антиукраїнських акцій з боку поляків є передумовою нормування взаємин між українською і польською націями” (( ОУН в світлі постанов Великих зборів, Конференцій та інших документів з боротьби 1929 – 1955. Мюнхен, 1955. – С. 36.))

Слід зазначити, що серед оунівців тоді не було одностайності у підході до українсько-польських взаємин. Так, ревізіоністська течія, очолювана Іваном Мітрингою, вбачаючи у визвольному русі польського народу важливий фактор у війні у Східній Європі, вже на Другому Великому Зборі у Кракові рекомендувала не лише рахуватися з ним, а й досягти порозуміння і співробітництва як проти Німеччини, так і проти СРСР. На засіданні т. зв. секції справ міжнародної політики Мітринга негативно зустрів слова представника берлінської групи бандерівців про те, що “до цього часу наша діяльність була слабкою, оскільки ми всюди шукали приятелів, а тепер зрозуміло, що місце України в “новій Європі”.

Критикуючи таку позицію, Мітринга закликав до протилежної орієнтації: “Разом із поляками, французами, народами СРСР – за вільну Європу без Гітлepa і Сталіна. Це наше місце” (( Левицький Б. Націоналістичний рух під час Другої світової війни // Діалог. – 1979. – № 2. – С. 17; Ковалевський З. Польське питання у післявоєнній стратегії Української Повстанської Армії // Україна. Наука і культура. – 1993. – Вип. 26-27. – С. 203.)). Однак на фоні загальних антипольських настроїв він і його однодумці не були почуті.

На тодішню позицію оунівців певною мірою проливає світло виступ представника польського підпілля із західноукраїнських земель на конференції вищих офіцерів Речі Посполитої в еміграції, що відбулася 29 травня – 2 червня 1940 р. у Белграді: “Відношення українців до польської справи вороже, – заявив він. – Вони сподіваються на створення у тій чи іншій формі самостійної України. На фоні розчарування у більшовиках наступив виразний поворот у напрямку німців. На федерацію з Польщею йти не хочуть. Мають претензії до польського уряду: “Польський уряд навіть у тій трагічній ситуації, в якій опинилися поляки і українці, не знайшов для нас… теплих слів””. ((  Armia Krajowa (далі AK) w dokumentach. – 1939 – 1945. – London, 1970. – T. I. – S. 253.))

Позитивно до Польщі у трагічні для неї вересневі дні 1939 р. ставилася емігрантська група діячів УНР. На сторінках тижневика “Тризуб” вона засудила напад Німеччини на Польщу і підтримала політичні чинники останньої. “Німецький Рейх, нападаючи на Польщу, поставив Європу і світ перед загрозою страшних страждань, великих нещасть і небаченої розрухи. Та незалежно від того, як розвиватимуться події, українці чудово знають, де їхнє місце у страшних та вирішальних перипетіях світової драми, що насувається небаченою грозою та воєнними лихоліттям. Станемо на боці Франції, Англії і Польщі. Йдучи поряд з ними, знатимемо, що будемо боротися за правду і справедливість, за право нашого народу на незалежну державу. Будучи на боці держав,… продовжуватимемо боротьбу з новим союзником німецького Рейху – Москвою, нашим одвічним ворогом, і наближатимемося до визволення України з московських кайданів” (( Партач Ч. Вказ. праця // Україна-Польща: важкі питання. – Т. 4. – С.112-113.))

Проте, як відомо, вплив уенерівців у тодішньому українському визвольному русі був майже непомітним. До того ж, дехто з них виявляв пропольські симпатії явно неохоче, лише тому, що перебував на території союзника – Франції. Після її капітуляції сподівання польських керівників на підтримку з боку петлюрівців відпали (( Kyryczuk J. Próby porozumienia polsko-ukraińskiego w latach II wojny światowej // Polska-Ukraina: Trudne pytania. – Warszawa, 2000. – T. 6. – S. 56.))

Певну роль у налагодженні тоді контактів між представниками польського еміграційного уряду у Лондоні, антинімецького й антикомуністичного підпілля з українськими політичними силами національно-державницької орієнтації відіграв глава Української Греко-Католицької Церкви митрополит А. Шептицький. Митрополича палата була якийсь час “поштовою скринькою”, де складали обидві сторони свої листи з повідомленням про дату і місце зустрічі. Відомо, що весною і влітку 1940 р. в присутності А. Шептицького і функціонера Союзу збройної боротьби, котрий у 1942 р. був перейменований в Армію Крайову, В. Пєховського відбулися дві такі зустрічі, на яких сторони прощупували позиції, обговорювали питання, як пом’якшити гостроту українсько-польських взаємин.

Як згадував один із провідних діячів ОУН З. Матла, “митрополит у наших розмовах завжди вірно обороняв українські позиції, хоча так, як і ми, обстоював думку і потребу шукати якийсь модус вівенді в обличчі наступу на обидва народи жорстоких завойовників з Заходу і Сходу” (( Матла З. Митрополит Шептицький і українське підпілля // Визвольний шлях. – 1984. – Ч. 12. – С. 1454-1455.))

Польські представники керувались на цих переговорах рекомендаціями свого уряду. З листопада 1940 р. останній радив: “У контактах з ними (українцями – В.Т.) необхідно бути надзвичайно обережним. Ці контакти повинні мати виключно інформаційний характер. Прийняття важливих рішень – компетенція уряду” ((AK w dokumentach… – T. 1. – S. 298-299.)) Таку позицію можна пояснити, очевидно, тим, що поляки вважали, нібито час працює на них, а тому неохоче давали українцям будь-які зобов’язання.

Вищевказані переговори не привели до українсько-польського порозуміння, хоча існують дані про епізодичний обмін інформацією між двома підпіллями (( Державний архів Львівської області. – Ф. П. – 1. – Оп. 1. – Спр. 16. Арк. 32.)) Свою роль тут відіграли: вороже ставлення українців до міжвоєнної політики Польщі; антиукраїнські настрої частини польського суспільства, інспіровані передовсім ендеками; позиція польського керівництва і значної частини підпілля, які у питанні східних кордонів прагнули відновлення статус кво анте беллюм; тодішня орієнтація оунівців на співпрацю з німцями, їхнє нерозуміння справжніх намірів нацистів щодо України, ілюзорні надії, що третій рейх сприятиме відновленню української держави; відсутність перспектив на підтримку українських самостійницьких прагнень західними державами; взаємні звинувачення у нападах оунівців на відступаючі польські частини та їх колаборацію з вермахтом і забуття про внесок вояків-українців польської армії у вересневий опір 1939 p. ((Torzecki R. Polacy і Ukraińcy: sprawa ukraińska w czasie II wojny światowej na terenie II Rzeczypospolilej. – Warszawa, 1993. – S. 108.))

Після нападу Німеччини на СРСР бурхливу діяльність розгорнула очолювана С.Бандерою ОУН – Державників Самостійників – одна з двох організацій, які почали окремо діяти після розколу у 1940 р. на бандерівців і мельниківців.

Однак арешти С. Бандери, Я. Стецька, інших оунівців за проголошення 30 червня 1941 р. у Львові Акту відновлення української державності і сформування уряду викликали розгубленість і потрясіння серед бандерівців, насторожили організацію, проте не привели до негайних змін у політиці щодо німців. Цей удар був завданий зненацька, при відсутності ясно сформульованої політики стосовно гітлерівців на випадок їхнього ворожого ставлення до ідеї української самостійності. Також велич німецької сили, її ефективність у порівнянні з можливостями бандерівської організації на тодішньому етапі розвитку подій пояснювали в цілому поведінку Революційного Проводу після ліквідації уряду Стецька.

Однак уже у вересні І конференція визначила таке завдання цієї організації: “Пропогандивно – роз’яснювальна підготовка до активної боротьби з німецьким окупантом, розкриття німецьких планів поневолення і колонізації України. Одночасно така ж акція проти нових намагань більшовизації українських теренів” (( В боротьбі за Українську державу. – Львів, 1993. – С. 52.))

У новій ситуації відновлюються спроби українсько-польського порозуміння. У серпні 1941 p. представник бандерівської ОУН В. Горбовий на цих переговорах заявив: “Вирішення проблеми взаємин українців з поляками залежатиме від того, хто буде ці справи регулювати. Коли німці, то наразі немає про що говорити. Коли ж маємо ці справи вирішити між собою, то мені здається, що польська сторона психологічно не підготовлена до мирного полагодження спірних питань. Ми не можемо зрезигнувати з лінії Сяну та Буга, бо це означало б зректись найбільш національного вартісного елементу… В такій ситуації єдиний вихід – збройно вирішувати ці справи, як це було у 1918 р. …” (( Цит. за: Гридень В. Чи можна було уникнути проливу крові з поляками (1939 – 1945)? // Вісті комбатанта – 1991. – № 2. – С. 37.))

Інший оунівський діяч О. Черкавський, знайомлячи поляків з програмою українців на випадок поразки німців, заявив: “Для нас байдуже, яку компенсацію візьмете з Німеччини. Можете собі взяти Прусію і більше, ми вам охоче в цьому допоможемо, але там, де ми є в більшості (кордон Сяну, Бугу і Прип’яті), хочемо самі вирішувати…” (( AK w dokumentach… – T. II. – S. 137, 140.))

Після І конференції ОУН-СД доручає журналісту, колишньому головному редактору газети “Нове село” (1936 – 1939 рр.) у Львові, одному з мітрингівців Б.Левицькому провести у Варшаві переговори з представниками польських підпільних організацій. Як випливає зі звіту про польсько-українські відносини з часу виникнення світової війни, надісланого 11 листопада 1941 p. генералом С. Ґротом-Ровецьким прем’єр-міністру В. Сікорському, офіційний представник бандерівців прибув, аби підготувати умови переговорів, які “привели б до вироблення спільної політики щодо німців”. Від імені організації Левицький обіцяв вплинути на антипольські настрої українського населення, якщо буде припинена антиукраїнська кампанія. Він запропонував полякам на майбутніх переговорах “виходити з того, що Україна повинна стати незалежною, а проблема українсько-польського кордону обговорювалась би після війни”.

Згідно з вищезгаданим звітом, Левицький нібито зауважив: “Переживаємо з приводу того, що офіційні українські чинники прийняли на 100 відсотків німецьку концепцію: розуміємо, що нова Європа буде творитися за англійськими рецептами, а не німецькими”.

Характеризуючи Сікорському організацію, яку представляв Левицький, С. Ґрот-Ровецький зауважив: “Єдиною активною українською групою, схильною врешті-решт шукати з нами порозуміння на грунті Великої України, є безкомпромісна незалежна молодь (бандерівці). Тепер вони приступають до таємної діяльності і набирають антинімецького напрямку” ((AK w dokumentach… – T. II. – S. 141, 145.))

На жаль, серйозних зрушень у польсько-українському порозумінні ні Левицький, ні інший представник ОУН-СД, який прибув у Варшаву в кінці 1941 р., не добились.

У грудні 1941 р. з польським підпіллям налагодили контакт і мельниківці. Тоді у Львові відбулися також переговори між представниками бюро інформації і пропаганди СЗБ М. Жулавським і головою УЦК В. Кубійовичем. Для остаточного врегулювання територіального питання В. Кубійович запропонував розмежувати територію проживання українців і поляків по лінії річок Буг, Гнила Липа, та Ломниця. Він не виключав можливості і переселення людей “на зразок німецьких експериментів”. Якщо польська сторона позитивно сприйме його пропозицію, то український діяч вважав за потрібне спільно звернутись до окупаційної влади. В. Кубійович висловлювався загалом за непорушність кордонів ІІ Речі Посполитої, а українським землям у складі майбутньої Польщі пропонував надати широку автономію на зразок давньої Сілезії. Як бачимо, така постановка територіального питання різко суперечила вищезазначеній концепції бандерівців щодо створення Української соборної самостійної держави на всіх етнічних українських землях. Тому вони неодноразово попереджували В. Кубійовича про недопустимість подібного трактування територіальної проблеми (( Кубійович В. Українці в Генеральній Губернії 1939 – 1941. Історія Українського центрального комітету. – Чикаго, 1975; Torzecki R. Polacy i Ukraińcy: sprawa ukraińska w czasie II wojny światowej na terenie II Rzeczypospolitej. – Warszawa, 1993; Ільюшин І. ОУН-УПА і українське питання в роки Другої світової війни (в світлі польських документів). – К., 2000.))

Тим часом, у квітні 1942 p., відбулась II конференція ОУН-СД. Свідченням чіткого визначення політичного ставлення до німецьких окупантів і більшовиків була така її постанова: “Московсько-більшовицькій міжнародній концепції інтернаціоналізму й німецькій концепції т. зв. “нової Європи” ми протиставляємо міжнародну концепцію справедливої національно-політично-господарської перебудови Європи на засаді вільних національних держав під гаслом “Свобода народам і людині” (( ОУН в світлі постанов Великих Зборів, Конференцій та інших документів боротьби 1929 – 1955. – С. 62-63.))

На цій же конференції була прийнята постанова про ставлення до поляків. “Стоїмо за злагіднення польсько-українських відносин у сучасний момент міжнародної ситуації й війни на платформі самостійних держав і визнання та панування українського народу на західноукраїнських землях, – зазначалось у ній. – Одночасно продовжуємо боротьбу проти шовіністичних настроїв поляків та апетитів щодо західноукраїнських земель, проти антиукраїнських інтриг та спроб поляків опанувати важливі ділянки господарсько-адміністративного апарату на західноукраїнських землях шляхом відсторонення українців” (( Там само.))

Після цієї конференції були відновлені контакти між польським та українським підпіллями. Як свідчать спогади учасника переговорів З. Матли, поляки перші висловили бажання продовжити переговори. Контакти було встановлено за згодою митрополита А.Шептицького, який займав антинацистську позицію і, як далекоглядний політик, страхував майбутнє УГКЦ, не виключаючи можливості входження західноукраїнських земель або їх частини до складу Польщі після війни. Переговори відбулися у Львові весною і літом , також зимою 1942 р. у Варшаві. Найчастіше у них зі сторони бандерівців брали участь Є. Врецьона, З. Матла, М. Степаняк, В. Охримович”  (( Див.: Терещук П. Нариси з найновішої історії // Визвольний шлях. – 1984.– № 12. – С. 287-292.)) В якості попередньої умови українсько-польської співпраці, а також її гарантій ОУН-СД вимагала від лондонського еміграційного уряду публічної заяви про принципове визнання права українців на незалежну державу в межах української етнографічної території і “представити це своїм західним союзникам, домагаючись від них аналогічної декларації”.

Проводячи переговори у жовтні 1942 p., В. Охримович, закликаючи до узгодження спільної антинімецької платформи, підкреслив, що суперечка про кордон не повинна стати принциповою перешкодою для порозуміння, оскільки вона може вирішитися після війни, хоча українці ніколи не відступлять від лінії Сяну і Бугу.

В іншому випадку, на жовтневих переговорах 1942 p., українська сторона висувала таку можливість розв’язки ситуації в українсько-польських відносинах: “…Прийшла хвилина, коли Польща може повернути свої західні кордони, які запропастила була, та перенести їх аж по Одер… На підставі болючого власного досвіду займаємо до німців вороже становище… Перед слов’янськими народами лежить важливе завдання, але Польща мусить пересунути свої східні кордони в ім’я справедливості та рівності. У взаємовідносинах між слов’янськими народами треба прийняти засади етнографічної більшості на даному терені. Так, як поляки слушно домагаються Сілезії, хоч міста там є в більшості опановані німцями, то ж така сама засада мусить панувати на Сході – в Галичині чи на Волині, – поминаючи різні історичні аргументи…” (( Цит. за: Гридень В. Вказ. праця. – С. 37.))

На цю пропозицію коментар польської сторони до лондонського уряду був таким: “З того видно, що експансія ОУН у Галичині та на Волині, східних землях Речі Посполитої є незмінним політичним чинником та глибоко обдуманим елементом цілої доктрини ОУН”  ((Там само.))

Слід зазначити, що з свого боку поляки – учасники переговорів намагалися схилити партнерів до співпраці.

Внаслідок непоступливості з обох сторін переговори були перервані, хоча, як підкреслював у своєму рапорті С. Ґрот-Ровецький, представники ОУН-СД погоджувались укласти угоду про військову і пропагандистську співпрацю проти СРСР та Німеччини ((AK w dokumentach… – T. II. – S. 474.)) Прагнучи зрозуміти позицію поляків на переговорах, український діяч В. Левенко зазначав: “У Польщі русофільських настроїв не було. Тут радше панувало антиросійське направлення. Однак до тверезої оцінки ситуації не допускали паморочні мрії про новий Андрусів чи Ригу, тобто про поділ з Росією українських земель і спільне панування над ними”. Даючи оцінку польській політиці стосовно територій, включених до складу польської держави, Левенко продовжував: “Слабким місцем польських антибільшовицьких сил є їхні імперіалістичні зазіхання на українські, білоруські і литовські землі. Поляки вже кількакратно в своїй історії заплатили за таку політику своєю державністю. Однак не зробили після цього належних висновків ще й до сьогодні. Як можна так нереально і згубно оцінювати ситуацію? Як думають польські імперіалістичні кола здійснювати свої плани про панування над Україною і Білорусією?”  ((Левенко В. Помилкова політика польських антибільшовицьких сил та згубні наслідки. Підпільне видання. – Б. м., 1948. – С. 3, 11.))

Українсько-польські переговори 1941 – 1942 рр. зазнали невдачі через причини, що лежали на поверхні. Український визвольний рух розгортався на Західній Україні, що входила до складу Речі Посполитої, і від якої ні уряд Сікорського, ні крайове підпілля, ні місцеве польське населення не збиралися відмовлятися на користь СРСР. Українське ж населення вважало її українською територією. Ці взаємовиключаючі позиції зробили порозуміння неможливим ((Детальніше про це: Partacz Cz. Kwestia Ukrainska w polityce Polskiego Rządu na uchodżtwie i jego ekspozytur w Kraju (1939 – 1945). – Koszalin, 2001. – S. 154-161; Motyka G. Postawy wobec konfliktu polsko-ukrainskiego w latach 1939 – 1953 w zależności od przynależności etnicznej, państwowej i religijnej // Tygiel narodów. – Warszawa-Londyn, 2003. – S. 293.))

До того ж, польське підпілля передбачало, що український національний чинник може включитися у територіальну суперечку. Свідченням цього був план загального повстання, підписаний у вересні 1942 р. генералом Ґрот-Ровецьким. Вбачаючи в німецьких окупантах головного ворога, а в росіянах – можливу й серйозну загрозу, його автор водночас зазначав: “Додатковими противниками вважаємо в першу чергу українців, а в другу – литовців. Існує навіть можливість боротьби з українцями в районі бази з першого дня повстання. Із самого початку будемо змушені боротися також з українцями у Львові”

У свою чергу українські самостійницькі сили все більше переконувались, що їхні визвольні і державницькі устремління неминуче вступлять у суперечність з планами польського підпілля, яке виллється у збройну сутичку. Так, в огляді суспільно-політичного життя Крайового проводу ОУН на північно-західних землях за квітень і травень 1942 р. повідомлялося таке: “В останнім часі дуже міцно посилили свою боротьбу в терені північно-західних українських земель поляки і комуністи. Польські організації діють на цілому просторі Північних ЗУЗ, зцентралізовані однак в різних теренах під різними назвами: Легіон смерті, Бяли ожел, Польська організація войскова, Залога Польські неподлеглей, Польська організація терористична, Батальйон Семпуф, Польонія – все це зустрічається в цілому терені. Їх спільна політична програма “Неподлегла Польська”. Це їх разом об’єднує. Всі діють проти українців. Ми для них найбільші вороги, може більші, як німці” . Про настрої серед населення повідомлялось у рапорті керівництва АК зі Львова 22 листопада 1942 р. до центру: “Українська молодь в переважній більшості налаштована на боротьбу з поляками, якщо навіть та боротьба має бути програна. Старші, бувші комбатанти, оголошують у цілому повторення 1918 р. … Ставлення ОУН до німців рішуче вороже”.  У таких умовах ідейно-політичного протистояння українських і польських націоналістичних сил, діаметрально протилежних політичних цілей боротьби зароджувався і розростався взаємний збройний конфлікт, що значною мірою переносився на цивільне населення.

У лютому 1943 р. відбулась третя конференція ОУН-СД. Офіційні документи конференції не розглядали українсько-польські відносини. Однак можна припустити, що польське питання порушувалось на ній, оскільки тоді відбувалися переговори між сторонами, а С. Ґрот-Ровецький на початку року звертався до уряду за інструкціями з цього приводу. Тим більше, що опубліковано лише неповне зібрання матеріалів конференції.

З метою позбавити німецьку окупаційну владу, радянських партизанів підтримки польського населення у боротьбі з українським визвольним рухом і забезпечити собі вигідні позиції у майбутньому територіальному спорі, УПА влітку 1943 p. приступила до деполонізації Волині. “Будувати Польщу хай ідуть на польські коронні землі, бо тут можуть приспішити собі свою ганебну смерть”, – зазначав тоді ж упівський журнал “До зброї”. АК та інші польські збройні угруповання вчинили опір. Ворожнеча, що супроводжувалася вбивствами з обох сторін і в попередні роки війни, досягнула крайньої межі, коли винищували людей за одну лише національну приналежність. Обидві сторони проливали невинну кров, поповнюючи реєстр ганебних вчинків. Як зазначив А. Сова, наприкінці 1943 р. в польсько-українських стосунках все більшого значення набувала тенденція колективної відповідальності, що приводила до злочинів за сам факт бути українцем чи поляком і створювала такий ланцюг подій, в якому незрозуміло було, яка акція є помстою і за яку.

Не підлягає сумніву, що в 1943 р., коли визначився перелом у ході війни, а на Волині розгорявся українсько-польський конфлікт, українське керівництво сподівалося на конкретні дії польського підпілля, які б підтвердили розуміння українського питання і створили б підстави для співробітництва. Проте сподівання виявилися марними, оскільки поляки плекали ілюзорні надії на прихильне ставлення СРСР до діяльності польського руху опору на землях колишньої Речі Посполитої. Але тоді сталінське керівництво вже не потребувало союзника в особі лондонського еміграційного уряду, маючи у розпорядженні більш слухняні прокомуністичні сили.

Натомість на сторінках четвертого номеру журналу ОУН-СД “Ідея і чин” за 1943 р. з’явилася стаття Я. Боровича (В. Мудрого) “Україна і Польща”. Автор ретроспективно показує, наскільки історичне минуле Польщі, точніше її незмінне прагнення захопити українські землі, стоїть на перешкоді налагодженню нових взаємин між обома народами. “Вдумуючись глибше в історію польсько-українських відносин, аналізуючи минулу і сучасну польську політичну ментальність, приходиш до глибокого пересвідчення, що ніколи з поляками ні до чого путнього і певного не договоришся, коли обстоюєш політичну незалежність і державницьку національну ідеологію”.

Який же вихід пропонує автор? “Пактувати з поляками про мирне співжиття тільки тоді, коли в наших руках є, щонайменше, така сила, як у них, тільки тоді вони будуть поважати наше право на життя і тільки тоді бодай на деякий час вони будуть респектувати підписані ними з нами договори. Хвилеве наше ослаблення вони завжди використовують для себе, що ніколи в історії не йшли ми. Поляків до лояльного партнера можна полонити тільки силою і то силою наглядною”.

Незважаючи на зневіру і песимістичні прогнози щодо українсько-польського порозуміння, В.Мудрий робить такий висновок: “Ми свідомі того, що і перед лицем небезпеки… німецького і московського імперіалізмів, тільки спільний фронт… проти імперіалістів і ліквідація внутрішніх спорів є одинокою правильною відповіддю поневолених воюючим імперіалізмам. Це треба також прикладати до взаємовідносин двох народів – українського і польського”.

Таку саму вимогу спільного фронту українців і поляків ставив головний редактор журналу “Ідея і чин” М. Палідович-Карпатський у своїй статті “До українсько-польських взаємин”, надрукованій у 6-му номері за 1943 р. Вважаючи цю проблему надто важливою для обох народів, він усвідомлює труднощі, які стоять на перешкоді її позитивного вирішення. Простежуючи минуле українсько-польських взаємин, автор зауважив: “На основі теперішнього історичного досвіду приходиться стверджувати, що вікова ворожнеча та боротьба між українським і польським народами мала для обох народів катастрофічні наслідки. Вони довели до внутрішнього послаблення України й Польщі, а в кінці – до їх упадку, що його вже безпосередньо спричинили зовнішні ворожі сили, які скапіталізували боротьбу обох народів для себе”.

Нормалізацію українсько-польських відносин і їх мирну розв’язку автор вбачає лише на платформі визнання польською стороною української державності на українських землях та при умові, що Польща ні тепер, ні у майбутньому не буде посягати на українські землі. В ім’я інтересів обох народів Палідович-Карпатський закликав залишити взаємні винищування, ворожнечу і ненависть. “Сьогодні… обидва народи мають тих самих ворогів: Німеччину і Москву… Вибору тут для обох народів немає, а орієнтуватися на котрого-небудь із ворогів було б політичним божевіллям, бо виграш тієї чи іншої сторони є одночасно зв’язаний з загибеллю обох народів”.

У липні 1943 р. ОУН-СД видала і поширила польською мовою відозву до поляків, в якій, зокрема, вказувалось: “Дивним і незрозумілим є те, що сьогодні, коли польський народ ще в ярмі німецького наїзника і коли Росія також планує нову окупацію Польщі, польські імперіалістичні провідники заповідають немилосердну боротьбу українському народові, відмовляючи йому в праві на власне державне існування”. Тут підкреслювалось, що спільна доля і боротьба проти загарбників – Німеччини і Росії – за власні держави вимагають порозуміння обох народів.

Коли вже відбувалися трагічні події на Волині, Крайове політичне представництво надрукувало 30 липня 1943 p. “Відозву до українського народу”. В ній українці Галичини і Волині звинувачувались у колаборації з окупантами, у вбивствах поляків і водночас закликались до об’єднання у боротьбі проти спільних ворогів. Відозва мала інший характер, який відрізнявся від інструкцій, опрацьованих у Лондоні, і свідчила, що перемогли сили, котрі не мали наміру проводити переговори з українцями. Вона закінчувалась заявою: “Розуміємо та оцінюємо прагнення українського народу до створення незалежної України. Однак заявляємо, що не відмовимося від східних земель Речі Посполитої… Гарантуємо на тих землях повний і вільний розвиток української людності на засадах свободи та рівності прав і обов’язків”.

Слід зазначити, що на дану позицію польських політиків, на думку Г. Мотики, мали вплив настрої польського суспільства, а вони були рішуче антиукраїнські.

Не викликає сумніву, що “Відозва” штовхала керівництво ОУН і УПА до висновку, що постулати української незалежності треба захищати від польського підпілля силою.

У рішеннях III Надзвичайного Великого Збору ОУН (серпень 1943 р.) вже відчувалося трагічне дихання малої війни між народами і польське питання розглядалося цілком під іншим кутом зору, ніж в постанові квітневої (1942 p.) конференції, і, насамперед, у контексті ролі зовнішніх чинників “Польська імперіалістична верхівка, – вказувалося тут, – є вислужником чужих імперіалізмів та ворогом свободи народів. Вона намагається запрягти польські меншини на українських землях і польські народні маси до боротьби з українським народом та допомагає німецькому та московському імперіалізмам винищувати український народ”.

Водночас бандерівське керівництво ще сподівалось на можливість конструктивного українсько-польського діалогу. Свідченням цього є такі слова з постанови збору: “Ведучи боротьбу проти імперіалістичних гнобителів, ми стоїмо за вилучення всіх другорядних фронтів. В наших відносинах з усіма сусідніми народами розраховуємо на співпрацю з їхніми революційними не імперіалістичними елементами”.

За деякими даними, під час обговорення польського питання М. Лебедь і М.Степаняк висловлювалися за те, що не варто кожного разу адекватно реагувати на провокаційну поведінку певних польських сил стосовно українського населення, а краще активніше шукати шляхи до примирення обох народів. Вони нібито зазначали, що УПА “скомпрометувала себе своїми бандитськими діями проти польського населення, як ОУН скомпрометувала себе зв’язками з німцями”. Але переважила думка, що потрібно діяти за принципом: “зуб за зуб, око за око” і що відплатні акції стосовно поляків є виправданими.

Про неоднозначне ставлення до польського питання свідчать і відомості, вміщені у звіті про діяльність ВО УПА “Заграва” за вересень-жовтень 1943 р. Тут вказувалося, що “поляки виступають: як німецькі вислужники, як червоні партизани, як незалежна збройна сила”, акцентувалося на тому, що ці “три групи мають зі собою спільну мову”, тобто, виступаючи проти своїх ворогів, взаємно себе не поборюють. Аналізуючи антипольську боротьбу ОУН і УПА, автор звіту прийшов до такого висновку: “Акція нищення поляків не принесла очікуваних наслідків,… польський активний елемент в основному зберігся”. Тому він рекомендував “звернутися до компетентних чинників з пропозицією про ревізію нашого відношення до поляків і дорогою перетрактації з польськими провідниками відірвати їх від німців і більшовиків, що позбавило б одних і других поважної кількості живої сили та морально їх розклало”. У пропагандивному звіті за вересень 1943 р. з надрайону “Скоб” (Тернопільщина) зверталася, зокрема, увага на наступне: “Хибним, однак, є шовіністичне ставлення нашого активу до поляків та тих, котрі вірять, що українсько-польське питання розв’яже тільки меч”.

Варто зазначити, що в лавах українського підпілля не було одностайності у підході до польського питання. Це підтвердив звіт мітрингівців, які в 1942 p. вийшли з ОУН-СД і утворили власну політичну організацію незалежницько-соціалістичного характеру – Українську народно-демократичну партію (1942 – 1945 pp.), пов’язану з бульбівцями. За деякими даними, представники новоствореної партії поставили питання про осуд погромів польського населення і притягнення винних до відповідальності. Ії програма не містила антипольських акцентів щодо польського населення, npоте не погоджувалась на приналежність українських земель до Польщі. Наслідком такої позиції став розроблений спільно з бандерівцями проект декларації, в якій закликалося припинити погроми, дійти порозуміння, співпраці УПА і АК. Однак декларація не була надрукована через незгоди, які з’явилися між діячами ОУН і керівництвом УПА.

Подальше загострення українсько-польського протистояння. ознаменованого значними жертвами серед українського і польського населення, спонукало Революційний Провід ОУН опублікувати у жовтні 1943 р. спеціальний документ – “Комунікат”. У ньому зазначалося, що пропагування у багатьох польських підпільних виданнях ненависті, погромництва довело до відомих мордувань українців на Холмщині та Грубешівщині, а сформовані німцями на Волині в 1943 р. відділи польської допоміжної поліції вчинили погром українського населення, що спричинило взаємну різню, яку використовують як Берлін, так і Москва в інтересах поневолення народів. “Вони кинули їх на взаємну різню, щоб відвернути їхню увагу від основних цілей тa завдань, спрямованих на боротьбу з їх спільними ворогами – Москвою і Берліном. Як по одному, так і по другому, польсько-українському, боці знайшлися елементи, що дали себе свідомо чи несвідомо впрягти до чужого воза і виконувати роботу, яка, крім шкоди для національних інтересів, нічого іншого принести не може”.

У “Комунікаті” Революційний Провід засудив акти взаємних масових вбивств, звідки б вони не виходили, відмежувався від них і закликав українських громадян не піддаватися на ворожу провокацію та дотримуватись позиції, яку диктує інтерес національно-визвольних змагань українського народу. Водночас він апелював до польського населення утриматись від усяких форм антиукраїнських виступів і твердо їм протистояти, оскільки всі самостійні акти терору буде рішуче поборювати.

На думку А. Русначенка, цей комунікат виглядає уже як бажання до здійснення, як ідеал, якого важко було досягти в тій вакханалії війни.

Вже наступного місяця після появи “Комунікату”, згідно з польськими джерелами, “політичний керівник УПА у відозві від 16 листопада закликав поляків до залишення українських земель і відходу їх за Буг”.

Тим часом українсько-польські переговори закінчились 10 березня 1944 р. підписанням спільного протоколу, що мав зобов’язувати обидві сторони. З польського боку брали участь у переговорах представники СЗБ і делегат еміграційного уряду. З українського боку виступала делегація ОУН, яка мала повноваження також від командування УПА.

У протоколі, який складався з 20 пунктів, сторони визнавали, що існування самостійних держав, української й польської, було в інтересах обох народів і для тривалого їх майбутнього стало історичною необхідністю. Тут зверталася увага на те, що мирне розв’язання українсько-польських відносин можливе лише при взаємному пошануванні боротьби за державну самостійність та не зазіхання на території, що належать до України чи Польщі. Автори протоколу визнавали, що стан напруження та боротьби, який характеризував тодішні взаємини, був шкідливий для інтересів обох народів і зобов’язувались вжити всіх заходів для його усунення і доведення до мирного співжиття. Підписаний документ не лише узгоджував військову співпрацю, а й стверджував позиції політичних взаємин і співробітництва. Після нього мало дійти до оформлення політичного договору, проте цього не сталось, зате існувала військова співпраця українських і польських збройних формувань ще і в 1945 – 1946 рр. Водночас підписаний документ, очевидно, не відображав настрої керівництва українського і польського підпілля, хоча, можливо, з обох боків виступали течії, що шукали замирення збройного конфлікту.

Протокол також свідчив про значні відмінності у розумінні поляками і німцями тих подій, які відбувалися навколо. Керівництво АК схилялося до думки, що Польща є союзником Червоної армії та СРСР і приймало рішення про надання військової допомоги і співпрацю з радянськими партизанськими загонами та регулярними військами. Керівництво ж УПА після відступу німецьких військ з українських земель вбачало свого головного ворога лише в радянських військах і тому об’єктивно ставало союзником Німеччини. Права фракція УПА вважала, що на чолі польського підпілля стоять “імперіалістичні елементи”, які поставили за мету разом із СРСР поневолити український народ і вислужитись перед Москвою, борючись на західноукраїнських землях лише з українцями.

Дещо пізніше українсько-польські відносини, ставлення ОУН до польського питання були детально розглянуті у статті О. Садового (М. Прокопа) “Куди прямують поляки?”, надрукованій у восьмому номері журналу “Ідея і чин” за 1944 р., тобто під час трагічної взаємної боротьби, на Волині та Галичині. Нагадуючи офіційні рішення, документи ОУН, в яких визнавалось право польського народу на власну державу і заявлялось прагнення мирної ліквідації другорядних фронтів, окрім більшовицького і гітлерівського, автор намагався відшукати причини того, чому досі розбивалися усі спроби українсько-польського порозуміння. Він бачив їх у ставленні деяких польських політичних кіл до українського народу: “1. Не визнають прав українського народу на власну державу і український народ розглядають як народ, призначений бути поневоленим Польщею і московським імперіалізмом. 2. Заперечують право українського народу на західноукраїнські землі та вважають їх стало своєю територією”.

О.Садовий осуджував квітневу (1944 р.) заяву польського еміграційного уряду про співпрацю польських збройних сил з наступаючою Червоною армією і практику такої співпраці на західноукраїнських землях. У той момент, зазначалося у статті, коли український народ, який перебував в одному з найважчих періодів своєї визвольної боротьби проти російського більшовизму і німецького гітлеризму, він одержав зрадницький удар у спину з боку “польських імперіалістичних верховодів”. І далі: “Український народ далекий від того, щоб цілу польську меншину, що проживає на західноукраїнських землях, звинувачувати у зраді. Всім національним меншинам, отже і польській, гарантує український народ повні права в Українській державі і там, де сьогодні зустрічаємось з лояльним ставленням польської меншини до нас, відповідаємо їм тим самим”.

У статті подано частковий перелік жертв терору польських боївок проти українського населення за кілька місяців 1944 р., зокрема про знищення кількох сотень українців на Грубешівщині навесні цього року, про вбивства представників української інтелігенції в різних містах Галичини, про польських донощиків на службі гестапо й комуністичного підпілля та їхню участь у поборюванні українців і т. д. Однак автор не пише про те, що на Волині, а подекуди і в Галичині були криваві репресії українців проти місцевих поляків; відбувалося примусове виселення осадників з українських земель, жертвою якого впало багато поляків, у тому числі цивільного населення, непричетного до антиукраїнських виступів, не згадується про страхітливі акції взаємного винищування під виглядом “самооборони” та “відплати”. Зрештою, матеріали про польські жертви ми не знаходимо на сторінках журналу “Ідея і чин”. Винятком було коротеньке повідомлення в його четвертому номері: “На терор і провокації з боку польських осадників, сексотів і комуністичних ячейок українське населення на ПЗУЗ почало відповідати самообороною, винищуючи усіх прихованих ворогів українського народу”.

На спроби ОУН і УПА нормалізувати українсько-польські стосунки певною мірою проливає світло листівка “До українських поліцистів”, розповсюджена в лютому 1944 р. Вона інформувала, що останнім часом окупанти залучили “поліцистів-українців до придушення польського революційного руху на польських етнографічних землях”. Виходячи з цього, ОУН закликала українську поліцію не дати “втягнути себе в ганебне діло німецьких погромів”. Тут звучало попередження: “Хай вас не переконують німецькі аргументи, що ви повинні таким чином мститися за кривди, заподіяні українському народові польською державою. Не шукайте в Польщі відплати за боротьбу польської поліції на Волині чи за вислужинецьку роботу німцям поодиноких поляків на теренах Західної України”. У листівці підкреслювалось, що антиукраїнська позиція “польських поодиноких угруповань” не може змінити в цілому позитивного ставлення українського народу до польського народу.

Однак послабити напругу українсько-польського збройного протистояння тоді не вдалося; воно перекинулося з Волині на Галичину і Закерзоння. Про це, зокрема, свідчить інформація командира радянського партизанського з’єднання І. Артюхова від 17 квітня 1944 р.: “Між бандерівцями і поляками за Західним Бугом, в районі Сокаль-Холм, йде поголовна різанина”.

Це зафіксував 28 лютого 1944 р. у своєму щоденнику і головний редактор тижневика “До перемоги” Військової управи з формування дивізії СС “Галичина” М.Островерха: “Атмосфера Львова й Галичини згущується. Українці винищують поляків, поляки висилають із Варшави боївкарів на наші західні окраїни й ті там винищують українців”.

Слід звернути увагу на ставлення до польського питання тодішнього командира УПА – Поліська Січ Т. Бульби (Боровця). У своїх публікаціях антибандерівського спрямування він звинувачував їх у безглуздому терорі проти польського населення. Як випливає зі спогадів отамана, у квітні 1943 р. ОУН-СД запропонувала йому проект об’єднання партизанського руху, в якому націлювала на “очищення цілої повстанської території від польського населення, що повсюдно шкодить українській справі провокаційною діяльністю польських урядовців у німецьких інституціях і масовою підтримкою польськими селянами більшовицьких партизанів”.

Про спроби порозумітися з польським підпіллям Бульба писав у звіті з “революційної діяльності”: “Нами був нав’язаний контакт з місцевими польськими організаціями. Справа була на добрій дорозі до порозуміння для спільної українсько-польської акції проти німецько-московських загарбників, але 1943 р. ті взаємовідносини перервала гостра протипольська акція бандерівців”.

Потерпівши невдачу у налагодженні контактів з польським підпіллям, Бульба звернувся у червні 1943 р. через листівку до усього польського народу. “Поляки, – говорилося в ній, – німецьким та російським імперіалістам залежить на роз’єднанні та ворожнечі серед поневолених народів. А особисто німцям залежить на тому, щоб між українцями та поляками не було згоди”. Бульба звертав увагу на те, що фашисти “при помочі своїх провокаторів стали українськими руками мордувати поляків”. Закликаючи покласти край міжусобній війні і спільно боротись за своє визволення, він водночас рекомендував полякам не гнатися за “східними кресами, а боротися за звільнення своїх одвічних етнографічних земель”. Однак вгамувати конфлікт “через вороже ставлення поляків до українців” йому не вдалось і це означало, за словами отамана, відкриття проти бульбівців “третього … фронту – польського”.

Антипольську позицію галичан і волинян можна частково зрозуміти, якщо врахувати, що в документах ОУН і УПА поляків часто подавали як таких, котрі доносили на українців у гестапо і кріпо, а, значить, ставали в їхніх очах ледве не колаборантами. Хоча, безперечно, останні в Польщі були і, за деякими даними, складали до 1 млн. осіб, не рахуючи тих 100 тис., хто в період гітлерівської окупації видавав себе за німців по крові.

Слід зазначити, що після підписання вищезгаданого протоколу, переговори продовжувались ще у квітні, травні та червні 1944 р. на тему перемир’я між АК та УПА з пропозицією польської сторони виїхати українському представнику в Лондон для контактів з еміграційним урядом. “Під час зустрічі з Василем Мудрим, – зазначив М.Лебедь, – я питав про можливість його поїздки, але, подумавши, він відповів, що погодився б виїхати на розмови до Швейцарії як нейтральної країни, бо гадає, що в Англії поляки схочуть приймати його, як колишнього віце-маршала польського Сейму…”.

У таких умовах керівництво ОУН-СД у серпні 1944 р. у політичних інструкціях знову зафіксувало своє ставлення до польського питання. “У відношенні до польської національної меншини стати на становище вижидання, – зазначалося тут. – Є багато даних думати, що поляки, якраз тепер, проходять процес перегрупування і переставлення на протисовітські рейки. Якщо це наступило би, то ми готові їх залишити в спокої… Бити однако тих поляків, які стають на службі більшовикам”.

Перегляд ідейно-програмних і стратегічних засад, що здійснювався й українському визвольному русі, спричинив до відповідних змін у ставленні до польського питання. До цього спонукала і нова геополітична ситуація, звільнення Червоною армією усієї території України, вступ її у Польщу, насадження тут прорадянського режиму і встановлення нового радянсько-польського кордону.

На Закерзонні українці стали національною меншістю у польській державі. На думку З. Ковалевського, стратеги українського визвольного руху розглядали подальший розвиток діяльності УПА тут у двох площинах: необхідність захисту українського населення від поневолення з боку польського панства та від виселення до СРСР і можливість використання Закерзоння як території, що дозволяє поширити боротьбу зі сталінським режимом поза західними кордонами СРСР і створити спільний польсько-український визвольний фронт.

Керівництво УПА і ОУН Львівщини вважало, що співробітництво з польським підпіллям на цей раз є дійсно можливим: “Усілякі суперечки про кордони втратили сенс. Спостерігаючи радянські спроби контролювати усі сторони польського життя, можна було дійти висновку, що Радянський Союз не має наміру у майбутньому покинути польську територію. Не було жодних підстав припускати, що союзники готові до війни за Польщу. То ж було зрозуміло, що поляки і українці повинні підготуватися до довгої боротьби за незалежність”.

У новій ситуації представники української політичної еліти задавались питанням: чому обом сторонам не вдалося досягнути порозуміння і на яких шляхах шукати його зараз? Підпільний письменник і публіцист, редактор нелегальних журналів “Юнак” і “Вісті” (1943 – 1944 pp.), член головного осередка пропаганди при Проводі ОУН (1945 – 1948 pp.) О. Дяків (Горновий, Гончарук, Осипенко) вбачав, наприклад, причини цього, насамперед у сумному спадку минулого – спадку ненависті і ворожнечі. Він з гіркотою зазначав, що навіть страхітливі дні німецької окупації, коли український і польський народ були однаково пригноблені, не призвели до якихось серйозних зрушень у їхніх взаєминах. На його думку, польські імперіалістичні кола занадто сильно отруїли душі свого народу шовінізмом, щоб він міг швидко позбутись його дії і впливу. У своїй статті “Українська Повстанча Армія – носій ідей визволення і дружби народів” О. Дяків розглянув польське питання у трьох аспектах: “1. Більшовицькі імперіалісти готують польському народу таке саме ярмо, як і українському. 2. Щоб забезпечити успіх своєї боротьби, польський народ мусить відмовитись від штучно прищепленого йому імперіалізму і шовінізму та співпрацювати з іншими народами, зокрема із сусіднім українським народом. 3. Польський народ повинен відкинути усі половинчасті, парламентські методи боротьби, як не придатні у боротьбі з більшовизмом, і обрати революційний шлях боротьби”.

Невдачі вищезазначених спроб порозуміння пояснювались насамперед прорахунками польської сторони, яка категорично відмовляла українцям у створенні власного самостійного державного утворення на західноукраїнських землях, де національний рух мав найбільші впливи, відрізнявся організованістю. Така ситуація поставила українське підпілля перед складним вибором: продовжувати боротьбу проти усіх супротивників, не рахуючись з втратами і моральністю, готуючи принаймні грунт для майбутньої державності.

Таким чином, у період Другої світової війни польське питання посідало важливе місце у національно-визвольних змаганнях українського народу. З одного боку, польський визвольний рух розглядався як потенційний союзник. Майже на всіх політичних форумах ОУН воєнного періоду, в працях її провідних діячів, на сторінках оунівської преси з’ясовувались причини українсько-польських суперечностей та шляхи їх подолання на основі визнання принципу права кожного народу на самовизначення і розбудову незалежної самостійної держави; перенесення розв’язування найбільш болючих питань на післявоєнний період; усвідомлення, що лише спільна боротьба проти радянської і німецької імперій може забезпечити справжню державну незалежність. ОУН однозначно визнала право польського народу на власну державу, заявила про прагнення мирно ліквідувати другорядні фронти, окрім антибільшовицького і антигітлерівського.

З іншого боку, український визвольний рух у польському чиннику вбачав імперіалістичну загрозу. Цей погляд став домінантним у політиці ОУН-СД. Підставою для цього була позиція польського політичного керівництва щодо відновлення польської адміністрації на західноукраїнських землях, незважаючи на утворення тут динамічного національно-визвольного руху, безкомпромісного у своєму прагненні до незалежності, трактування українського питання як об’єкта, а не суб’єкта міжнародних і міждержавних стосунків.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

and stern robin quivers howard dating 1 help homework title papers essay scholarship essays martin written luther king about writing apa tips paper essay research thesis pdf builders design online best pdf applications buy job papers term price college low help homework kol jr to business buy franchise plan a essays purchase written pre uk dissertation services qualitative in sales for service resume objective customer and online Richmond american MR Glucoton - order mexico MR Glucoton of manager cv purchase essay 9066 executive on order paper my fast write grades helps homework begin how essay narrative a to and tumeric allergies law writing uk service coursework doctoral a dissertation buy chicago rated services writing resume best with critical english essay higher help fellowship for statement how a medical write personal to get online prescription without plavix marathi essay free websites writing essays for paper custom a help biography writing atlanta in best resume ga ga writing services me by help essay stand writing resume linkedin services and weight ohip loss paper write legitimate my college students narrative by written essays psychology writing paper research help a homework bbc schools help service phd writing maths 11 plus online practice free papers dissertation automation library help students homework proposal government writing service on admission art college best essay speech examples disorder price toilet paper cheap dosage lisinopril for recommended order research paper authors answers students studies in case medical for ophthalmology homework high advanced school civics help sample letter sales cover job associate for help times hard essay pricing liquidity investigation dissertation asset empirical letter application an how write to thesis writer hire thesis help uk imuran india africa balers south for paper sale virginia beach writing resume service writers best uk - essay services community online work course of diploma writing help my need i thesis school paper high writing research resume app best buy developer math dictionary help homework the for dk family write need to business i plan my someone creative writing doctoral dissertation english help my you homework siri do can cheap melbourne thesis binding cheap service writing paper generic Glucotrol 100 mg mg - or Glucotrol 50 Cleveland always painful is herpes oral media jobs for resume essay eating free disorder online essays buy ready letter sales representative resume for cover capsized ship resume cruise of search divers distribution engineer resume conducting literature dissertation review telugu essays websites dissertation statistician a hiring help online writers general resume manager district expression phd thesis facial recognition cheapest company essay writing help and knowledge dissertation system management proposal help restaurant plan writing business papers term apa in to service behavior wcf custom how write business fence rabbit-proof free essay journey letter examples helps time management homework on help homework line impact phd environmental thesis assessment autobiography sale for jimmy page comprehensive service college essay resume format students engineering mechanical for without prescription best buy online trimox 100 in free dating site usa gis homework help clot essay lemon in states the buy united zithromax buy research papers where to assignment writing services best economics help homework online michigan writing services essay best sites free papers illinois online divorce homework help bcpl 8th henry help homework and business and compare academic writing contrast parents help math homework custom amp proverbs quotes on essays internet dating safety gender children essay disorder identity in contrast essay do outline compare dissertation writing numbers and homework chegg questions answers help essay michigan research medical society for contest moment bending homework help engineering mechanical glucotrol generique xl achat dissertation phd help writing autobiography online of yogi buy a for essay argumentative organizer graphic dissertation arbeit help assignment online cheap tablets royal online poppers english 100mg help manchester essay university write to essay french how in my school you writer if they lined paper give a online services will writing homework stoichiometry help exploratory essay buy homework help bbc ww2 essay unique buy phd thesis ben fry cheap research professional writers paper 787 boeing essay paper schizoaffective disorder research a for proposal phd thesis roman dating maghiar online ghid at charity begins help essay home papers term for cheap sale order to how write local a purchase position for letters medical cover assistant do microsoft on my resume to how word buying is plagiarism paper a online service dissertation editing for help of essay the versailles treaty buy a dissertation cheap writing reaction paper format written persuasive essay filipino write cv for my free me for history help with essays us ap buy research papers apa plan business professional a buy billig retin-a reviews online buy carawiay david dissertation of papers sale psychology for resume writing professional services tn nashville free help chat online psychological essay pay for writings homework finance corporate help admission school nursing custom essays for homework year 4 help help extended me essay ib with writing essay help australia paper white copywriter hire help trigonometry homework with for cover help letter internship reports do need book cover letters to buy best essays websites papers online assessment gl an abortion about essay science papers online research london help jobs homework write resume someone pay my to studies case disorders eating on order paper writing buy money can term papers happiness paper writing order the best 100 writing cv services paper africa sale for doilies south resume sample for medical receptionist compulsive paper research disorder obsessive help with my need i divorce papers service writing business proposal a to write review how essay book essay graduate help admission question essays website student assignment i someone write need my to with application help college for assistant skills medical resume do homework geology my to someone domyassignment writing doctoral dissertation outline help online a paper type help homework cis100 gcse business studies coursework help article writing services best in elavil acquistare italia на обои поклеить Как потолке фото сисястым в фото жопу грабители трахнули девственницу фото фото клитора молоденьких система картинки дыхательная человека секс фото.латинки Плед бабушкин квадрат крючком фото секса фото её тело хочет день мая победы 9 Рисунки картинки Статусы грустные до слёз про него фото краплі води Статус о том что он меня не любит Как редактировать картинки в paint Играть в игры огонь и вода фрукты летие на для фото 18 Торт девушки Игра симулятор гонки на машинах видео трахнул порно одноклассницу Обои он и она на рабочий стол Что приготовить на 8 марта фото кухни для Рисунок жидких обоев из крупным анал планнм фото жён зрелых порнофото на игр про компьютер Каталог войну новые порно фото в контакте изда крупным планом фото unturned игру скачать стиме в Как член мужской половой размеры Белокуриха фото подоконика разврат фото порно сайт Смена оружия без анимации в кс 1.6 ретро порно онлайн кей паркер Игра в которой играешь за войну Черная кошка и белый кот смотреть интимное фото 30 летних дам Фото платьев для женщин с животом База отдыха красноярск дружба фото школьников сауне секс фото в Длинные сарафаны с чем носить фото у фото кандидозу лечить мужчин Как пизде тату пирсингом фото интим присунул в попу фото для перегородки комнаты Полки фото фото наруто хентаи аниме Корона на прозрачном фоне картинка секс фото мама и дочка ну просто фото жопы толстые жопы порнофильмы фото лад новый сказка на смешная Аудио Эдит пиаф интересные факты из жизни берлинских пончиков с Рецепт фото литературных Список русских сказок мардж симпсон 18 cекс фото Фото бутерброд с копченой колбасой девушек Игры макияж прически для и размер члена имеет значение Починок Обои зима в городе на рабочий стол Игра 3 на brothers андроид in arms апскир фото Конкурсы для 3 классов интересные Дрожжевое тесто в хлебопечке фото желанные фото в попы эро жен трусах самые фредди Интересные факты меркьюри о биологии картинках Стенгазеты о в Надпись на футболке на заказ омск секс турецкие девушки фото Морозова горностаева и саймон фото фото кыргызский порно жёстко трахает жену фото игры Подвижные белые медведи игра красного шарика приключения 2 Игра Игры драки торрент на компьютер фотки новые порно Петровск лечение средствами потенции народными место Test drive 2 фото unlimited лак маникюр Оригинальный гель фото На рабочем столе не ставится обои 23 карикатуры к февраля Прикольные Королева игры смотреть онлайн 33 переводной Игра в подкидной карты андроид Битва умов на скачать игра Самые лучшие видео приколы онлайн большого ххх формата фото Новоржев плохо почему хуй стоит названиями Собаки в с картинках Скачать игру алхимия 390 элементов воде мастурбация девушки в фото в жопу трахнул фото сиськи фото сестренки Поговорки с цифрой 1 с картинками Что такое пищевой статус человека порваная.жопа.фото носу фото Стафилококк в золотистый Картинки к 8 марта на открытку Plants vs. zombies как пройти игру фото портно зрелых онлайн бисер в игра Герман гессе. скачать видео фото эротика в чулках зрелую в анал фото шлюпка картинка Игры shopkins welcome to shopville статус президента Правовой указов игры с басейни игру на Скачать комп дальнобойщики в блондинок фото обстановке домашней секс училка чулках фото в фильм доктора 2015 смотреть Игра почему плохая Строитель сперма Интересные факты о вреде алкоголе Скачать игру симпсоны от механиков и горностаева саймон Морозова фото порнофото актрис украинского кино инцест фото сестрой порно Фото тюнинг субару импреза wrx sti Балахна оптимальный размер пениса телефон чебурашка Скачать игры на порно между мужиками Кто разработчик игры проект армата шахматы русском на Скачать игру как сделать член больше Харовск и фото Строительство проекты бань фото рассказ в тюрьме трах фото анальную секса дырочку женщине в на survival выживание игру Читы Скачать торрент игру ворлд оф год Кафе князь фото нижний новгород Рецепт салат из говядины с фото фото голой jay sara Unity 3dweb player скачать для игр Игра звездные войны играть лего Картинки смайлами в вк картинки Мебель фото каталог белгород цены зе оф Прохождение ниндзя марк игры Забудь о негативе живи на позитиве Жизнь что статус делай одна хочешь Модные фото 2015 осень-зима шляпы Самая красивая свадебная пара фото мам бабушек для и Скачать частушки фото женщины крупным планом голой милой игры на Летние игра пк олимпийские фото доты эротические персонажей из Билет на поезд ticket to ride игра толстыефото голые телки порно фото крупным планом в бане состав спермактин Вяземский Олимпиада в сочи самое интересное частные эротические фотографии Картинка квіти на день народження Что хотят женщины в игре матрешки Все игры на андроид энгри бердз Супы из кабачков рецепты с фото Полезны ли маски для лица из глины Красивые черные глаза девушки фото порнофото.голаяпизда.казашки. Проекты каркасных домов терем фото Рецепт сырников с яблоками с фото 2016 играх олимпийских на Беларусь Картинки люблю тебя моя хорошая девки в сарафанах фото Содержание игра престолов 5 сезон заказать Советский vigrx порно с фото извращеные бананом губка Игра боб никелодеон ру на Обучение игры на гитаре объявление Топ 10 онлайн игр с открытым миром Очем последних дней хроники игра порнофото качества хорошего посмотреть Стильная и модная одежда картинки Интересные картинки с добрым утром гостиницах порно в бразильянок фото Улан-удэ театр оперы и балета фото жопе в голой фото член большой большой жирной перся картинки Как стильно одеться на весну фото Что зашифровано на картинке в игре в фото ебутся комиксы toondoo фото бабка ебется Все о наушниках и интересные факты двоим и дала жопу фото пизду в интим русские пьяные частное жёны фото Игра blitzkrieg 2 скачать торрент ложбинка между сисек и большие члены фото фото крупно для дрочки люди непала фото трахнулась курорте фото на сайта фото для сделать Как размер душевых подсмотренное в фото кабинках игра рэббит порно джессика Смотреть фильм сказка илья муромец смотреть прохождение игра гта санандрес девки местах голые разных в фото видео красивые Аквариум с тумбой фото в интерьере брови барби фото впятером трахнули фото групповой фото порно анал домашний Требование к фото на визу испания Загадки на русском языке про зиму широкие очень эрофото бедра пиздои фото японски раком школница фото фрукты в жопе Обои для комнаты в леруа мерлен к фото Оформление залов свадьбе лижет порнофото брат сестре писю Surfers игра скачать на компьютер пк Сайт играми скачивания с без на играть Игры лего войны звёздные Как сделать разрешение фото меньше страпонами со фото лисбиянок Современные обои на стену каталог Игра для компьютера гонки торрент cn игры точка ру фото голых на дискотеке в фото униформах девушек Популярные видео игры на компьютер играть зума божьей Игра коровкой с под маечкой порно фото игр для скачивания Скачать игру лезбиянки писи фото подарок Как варфейс сделать игре в машиной с картинки ниссан Скачать Как подготовить картинки к печати фото девушек сзади рыжих монашка фото порно для samsung galaxy Обои смартфонов эро фото молодых школьниц японок игра фокусник 4 певицы порно земфиры фото панна фото гриб видео некрофилия фото смотреть порно Танцевальная вечеринка у коко игра Алия галяутдинова до пластики фото и Чип скачать на игра телефон дейл не буду себя скоро статусы Ушла в эро фото невесты Комнаты с красивыми обоями фото Текст песни голодные китнисс игры фото больших жоп на фон маша и витя фото Виктория с днём рождения картинка Чем клеить гипсовую плитку на обои фото как девки сосут Скачать или рулетка профессия игра удовлетворить девушку членом Верхняя Пышма фото голых девушек в подъезде Лица для обработки в фотошопе фото у мужчин что потенция делать ноги бабушки раздвигают фото порно почта яндексе Как вставить фото в камеру онлайн веб на Снимать фото по гайд невервинтер Игра паладину Картинка че вы меня бесите то все 94 процента уровень 21 ответы Игра Скачать игру на андроид с кэшем Серебро я перепутала фото из клипа Картинки call of duty world at war дочь частное и лезби мать фото пизда сексуальный фото девушки ирана Фото женщина и мужчина красивые фото эротика германия влюбленных по картинки русски День кейси фото уилсон Картинки 1680х1050 на рабочий стол Картинки из фильма властелин колец Королёв улучшить как спермограмму фотогалерея порно рунета Загадки для 4 класса на тему весна игорь Прикольные картинки именем с Скачать игры хорошие на андроид способы улучшения потенции Ингушетия фото пилот радио Александр морозов Баязет актер фото великолепный век Смешные обои для рабочего стола Песня александр рыбак сказка текст Картинки маша и медведь с цитатами фото руслана автор сказки Кто снежной королевы Байки езопа на українській мові Скачать игру дочки с кодом папины приколы шуточки Мортал комбат 3 игра скачать на пк вимакс мужчин Коряжма для алтай фото реки порно фото кисок большие сиськи попы фото ххх большие в интерьере Необычные фото решения членами с большими самыми трансексуалки фото на гаджеты Windows рабочий стол Сказкой иван царевич и серый волк Сделать фото сказочным в фотошопе картинку квадратики Как разбить на Сднем рождения картинка марине двойной миньет на фото и Растяжки фото до удаления после сталкер приколы 1 девушка море фото на попугаями Картинки из мультиков с Продажа квартир в хабаровске фото мама и порно инцидент сын киска трусики фото пизда танго для фото сетки собак вольеры рабицы из игры Starcraft сети для скачать по Игра ночь в музее 2 через торрент Смотреть онлайн ужасы дом на холме Онлайн игра для викинги компьютера фото секса вчетвером Торт из крема для мальчика фото в игры Фильмы на похожие имитацию Кризис 4 смотреть игру прохождение босоножках в видео чулках в фото кухню фото Люстра своими руками на Какой программой снять видео игры минусовка сказки ремикс у Вгостях Новогодние маникюры гель лак фото фото голых женских сочных тел Покраска забора своими руками фото обнаженная женщина в постели фото евгеньевич фото Шубы фото и цены алматы в норковые Когда кошки начинают хотеть котов причины плохой спермограммы Грайворон торрент ps3 игры Как установить на Статусы и про людей близких родных сексуальной жопы фото секс толстушки порно русские фото у зрелаи соседки видна пися Игры для телефонов самсунг wave y толоконникова сосет член фото картинках научиться Как драться в сделать сыром фото с Как хачапури вещей Фото для красивых девушек на андроиде htc фото Восстановить фоне картинки Чайка на прозрачном русские знаменитости эротическое фото и видео фото толстых черных жоп языка немецкого уроке на Картинки Игры с высоким разрешением графики плохо стоит половой член Смоленск игре против растения зомби Об порнуха смотреть свежые фото Игра скачать ярость слепая торрент выживание про про Видео игры топы Фото компьютерных столов с тумбой фото писка крупным планом Текст сказка о царе салтане прикол фото тёлк порно Режиссерская игра это в педагогике Топиарий из кофе с пошаговым фото Скачать игру свадьба на компьютер фото девушек голых летних 18 дома Самые интересные факты в интернете фасад из осп фото Как сделать фото тёмным в фотошопе фото ахуенные телкин Как на фото закрасить номер машины фото влагалище раздолбанное порно фото мышки сыре на рецепт Салат с попа фото морщинистая половой Жигулёвск член размеры Программы для ускорение игр на пк Смотреть ответы игры что за слово Слова и картинки 7 уровень ответы фотогалерея девушек секс разбивание игра на Смотреть гонки Игра doors 16 уровень прохождение Спагетти болоньез с с соусом фото комната двоих на Подростковая фото развратные домохозяйки.фото. большая жены осиная талия моей и фото попа девушек инвалидной коляске на Фото молодуху на член фото прически на писечках фото Игры про ангелов и демонов игры Фото клеток декоративного кролика Правовая игра права и обязанности Надпись на кружку в день рождения Картинки косами с девушек со спины Навесы из дерева над крыльцом фото через игры Скачать торрент симсити телефона а 5 галакси самсунг Фото милитари одежда Мужская стиль фото зрелых порно дам фото японских писсинг онлайн групповой порно Скачать игру оверлорд на компьютер на фото сперма девушках фото частные миньет и старика фото секс молодой ужасы Смотреть призраков онлайн 13 фотографии обкончаных женских влагалищ с семьей фото лукашенко Александр Игра удаляем вросший ноготь играть разновидность половых губ фото слушать бабу про онлайн Сказка ягу бухой сосед такой ненасытный porno фото развел модель фотограф природе частное видео на порно Картинки с надписью есть только ты крупным планом раком под юбкой фото Где логика игра на андроид скачать Скачать игры переполох на ранчо 2 вальда кошки мышки Игра настольная Читы на креатив в minecraft 1.5.2 Статус если девушка тебя простила Бен 10 игры скачать на psp торрент в платье красивые женщин голубом фотографии Игра где ты на необитаемом острове мобильные порнофото днём рождения Армейские картинки с онлайн монстра создай игру Играть меркель Ангеле молодости фото в Гандбол игра на компьютер скачать анал порно онлайн бразерс очка планом фото телки крупным Какого цвета лучше обои в спальню секс фото домашнее в одежде порно фото для сотовых молочные коктейли для потенции статусы мужское море фото на голышки скачать Лара игру андерворлд крофт Фамилии уральских пельменей с фото порно зрелых аппетитных дам 35-45 лет фото волосатой писей Рецепты пирогов из яблок с фото Белье женское белое кружевное фото Hd обои на рабочий стол грузовики Игры для учеников на день учителя размер девушкам Тетюши важен ли члена хуй во влагалке фото беспл Волочкова фото на мальдивах шпагат дани вудворд фото итальянское порно в школе 2015 розыгрыш Лнп каменогорск усть как скачать игру на ps3 через торрент стол рабочий на Картинка оборотня порно инцест фото сайт без вирусов фото порно галерея молоко сиськи стол на обои Скачать рабочий волки фото глубокий отсосала жена девушки фото с большим членом трахаются ужасов самых фильмов страшных Top фото гимнастки пизда игру контер пк Скачать для страйк фото сексигрища дам жесткие Обновите до последней версии игру Игра евро трек симулятор 2 камазы фото ебут шалаву кверх ногами Игры престолов 2 сезон 2 онлайн и барби скачки Игры лошадь про её соски фото морщинистые трах фото анальный красивый фото гомеля старые Игры на свежем воздухе для класса Загадка с ответом по математике охране среды окружающей Об статус фото пизды насте расставании о Картинки с любимой частное фото девушек с задранной юбкой картинки именами с валера Скачать Надписи с днём рождения подруге фото Оригинальный на фартук кухне эро русское в школе фото фото голых влагалище фото audrey james стола Обои фэнтези hd для рабочего Дикие первоцветы фото с названиями Читать сказки на ночь для девушек продукты для потенции после 60 лет большие ориолы фото фото Лада 2015 цена хэтчбек гранта Как сделать прыжки в игре сталкер женщин русских в порно фото годах водолеев фото Комнатные для цветы Фильм ужасов семья смотреть онлайн Играть в игры дисней для мальчиков жёсткое сэкс фото с большими членами в тюльпанами Фото девушки с руках переводом иврите на с надписи Тату фото довбычка пляж динозавры динозавры Игра против со посмотреть старухами порно онлайн игру на компьютер без регистрации и смс сесию фото порно лезбиянок красивое медовом с соусе Мясо в фото рецепт Зднем народження коханий картинка 43ai картинки фото девчёнка доминирует над порно пацаном порно фото.женщины. порно казашкй молдованки фото ххх шараповой порно фото фото сексуальных телок с сиськами Варочная панель белого цвета фото фаллос в ступнях-эро-фото жанна последние Платон фриске фото фото колеса ру порно фото инцест с мачехой мост вятский фото Классическая горка в гостиную фото семейные порно фото русские молодежное японское порно красивые девушки в откровенном нижнем белье фото картинки на шлемы
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721