Інформаційне забезпечення туристичної діяльності на регіональному рівні як об’єкт державного управління

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Законом України “Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих міст” визначено: стимулювання розвитку малих міст забезпечуватиметься на засадах концентрації державних та місцевих ресурсів у регіонах з метою досягнення найбільшої ефективності їх використання, конкурентності, партнерства, яке передбачає співпрацю органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з недержавними організаціями та суб’єктами господарювання в питаннях розвитку малих міст .

З огляду на це, доцільно розглянути основні проблемні точки та перспективні напрямки діяльності громадських організацій Острожчини щодо розвитку міста Острога та регіону його розташування.

Перш за все, слід зазначити, що Острог займає 47/48 місце в рейтингу “Краще місто країни” серед 50 міст України який було проведено щотижневиком Фокус. За індексом Фокуса (який виведено на основі експертної оцінки: Державний комітет з туризму, журнал “Міжнародний туризм”, Українська туристична газета, туроператори “Кандагар”, “Клуб мандрівників”, “Лик-тур”, “Нью Лоджик”, “Проланд”, “САМ”, Tez Tour, Sky Travel BTI Ukraine, портал Turne.com.ua) туристична привабливість міста Острога складає 13 . Цей факт сам собою вказує на реальні можливості міста та регіону в сфері туристичної діяльності.

З огляду на те, що переважна більшість малих, особливо історичних, міст втратила основні джерела прибутків, після розпаду Радянського Союзу, доцільно здійснювати пошук останніх з альтернативних джерел фінансування (“виживання”). Так, для молодіжних організацій Острожчини цілком перспективною є проектна діяльність.

Закордоном поняття “файдрайзинг” або “файндрейзинг” (технологія залучення ресурсів, здебільшого позабюджетних, для розвитку організації) є усталеним та досить поширеним. Для України ж ці процеси є достатньо новими та невідомими.

В умовах трансформації соціально-економічних інститутів, які відбуваються в нашій країні за останні півтора десятка років, суттєвого значення набуває проблема ефективного менеджменту чи управління як молодіжними громадськими організаціями (їх докладний перелік можна знайти в мережі Інтернет , цей факт – дійсно радує!), так і організаціями культури (для Острожчини це – окрім, установ Державного історико-культурного заповідника Острога, що охороняє значну історико-культурну спадщину міста, бібліотеки, будинки культури тощо).

Цікавим є написання так званих “культурних проектів” . Вони засновуються на комплексному підході до питання розвитку.

При розв’язанні будь-якої проектної проблеми необхідно вирішити два основних питання: Що потрібно робити? (зміст?) та Як це робити? (процес?). Відповідно до змістового наповнення культурних проектів відноситься розвиток культури, мистецькі заходи, збереження історико-культурної спадщини, розвиток туристичної та екскурсійної діяльності. До першого кола питань доцільно створювати “карту думок”, це полегшить початок подальшої роботи. Стосовно другого кола питань “Як це зробити?” перед постають питання, темою яких є процес проекту:

Хто що робить в проекті? Які функції кожен з учасників проекту повинен взяти на себе? Як працюють проектна і лінійна організації разом? Хто підходить до ролі співпрацівника проекту? Хто ще задіяний у проекті?

Як орієнтуватися кожному з учасників проекту? Запланована і фактична затрата часу? Заплановані та фактичні витрати? Просування роботи?

Як структурувати проект? На які окремі завдання можна розбити проект? Хто відпрацьовує окремі завдання?

Як звучать мета і завдання проекту? Скільки коштує проект? Скільки часу потрібно на реалізацію проекту? Як виглядає план термінів?

Роль інформації між учасниками проекту? Досьє про загальний проект? Завдання і протоколи? Адже добре функціонуюча інформаційна мережа є основою успішного ведення проекту. Чим більш повноцінно і швидше протікають потоки інформації між учасниками проекту, тим впевненіше при труднощах будуть діяти відповідальні за проект і тим більшим є задоволення працівників роботою, а з ним і мотивація. Жвавий інформаційний обмін думками (горизонтальний і вертикальний) між усіма задіяними у проекті може тільки позитивно впливати на вирішення проблем, і тому йому потрібно всіляко сприяти (розмови у кафетерії, інтердисцеплінарні зустрічі поза організацією проекту і т. д.).

Які можна застосувати інструменти? Наявне програмне забезпечення ПК? Наявні формуляри?

Всі ці попередні кроки є дуже важливими для правильного створення малих проектів, наприклад, в сфері розвитку туристичної діяльності чи збереження культурної спадщини.

На сьогодні досить часто формування сучасної економічної політики регіональними органами влади має два зустрічних напрямки:

 

ініціатива громад, яка ґрунтується на єднанні трьох секторів – влади, бізнесу і громадськості;

підтримка громад на загальнодержавному рівні, формування сприятливого законодавчого підґрунтя для реалізації їх ініціатив .

В розвитку такої взаємодії зацікавлені як органи публічної влади, так і молодіжні громадські організації. Діяльність, спрямована на реалізацію цього завдання, може здійснюватись на таких рівнях:

взаємне інформування про свою діяльність: на сьогодні в ресурсах мережі Інтернет можна знайти досить багато інформаційних повідомлень про діяльність молодіжних громадських організацій на Острожчині.

Як приклад, “11 січня 2007 року з ініціативи Острозької районної організації Молодіжного Націоналістичного Конгресу було створено Коаліцію “Молодь Острожчини”. Того ж дня голови організацій підписали декларацію про створення КМО та прийняли її Статут. В коаліцію увійшли районні організації „Молодіжний Націоналістичний Конгрес”, „Молодий Рух”, „Українська народна молодь Рівненщини”, „Українська студентська спілка”, „Спілка української молоді”. Метою об’єднання є консолідація активної молоді Острожчини для вирішення основних проблем молодого покоління” . Однак такі заходи спрямовані виключно на вирішення питань співпраці. Питання, які потрібно було б розвивати, такі, як: розвиток національної свідомості, збереження історико-культурного надбання Острожчини, участь в процесах розвитку регіону, залишаються відкритими.

надання он-лайн-послуг та консультацій: досить часто такою діяльністю займаються фонди регіонального розвитку та інші неприбуткові організації. Так, 18 травня 2007 року в Рівному відбувся „Форум сталого розвитку”. На ньому були обговорені шляхи та перспективи діяльності в напрямку розвитку місцевих громад, розглянутий досвід впровадження методик сталого розвитку польськими та українськими організаціями й реалізації проектів, направлених на активізацію місцевих громад .

Або ж ще, як приклад, в рамках проекту „Популяризація діяльності громадських організацій Рівненської області” за підтримки Фонду ім. Стефана Баторія та з метою підвищення рівня поінформованості місцевих громад про діяльністю громадських організацій розміщено сторінки громадських організацій Рівненщини .

Звичайно, ці практичні кроки громадських організацій Рівненщини не повинні бути сліпим прикладом для наслідування молодіжними організаціями Острожчини, однак можуть слугувати приблизними орієнтирами на майбутнє.

інтерактивна участь громадських організацій у процесах прийняття рішень органами влади: одним із ефективних методів інтерактивної взаємодії громадських організацій та органів державної влади є відкриті обговорення, зокрема круглі столи та дискусії.

Так, 20 вересня 2007 року було проведено круглий стіл „Стан та перспективи розвитку туризму в малих містах Рівненщини” за участі представників владний, громадських та бізнесових структур. Його метою постало здійснення аналізу сучасного стану туристичної інфраструктури та окреслити основні шляхи розвитку цієї галузі в малих містах Рівненщини.

Усвідомлюючи нагальні проблеми та перспективи розвитку туристичної діяльності, учасниками круглого столу було визначено, що пріоритетними напрямками роботи щодо становлення туризму в регіоні повинні стати:

розробка, затвердження та постійний контроль за впровадженням Стратегії сталого розвитку туризму та курортів регіону, а також спеціальної Стратегії розвитку туризму в малих містах Рівненщини;

удосконалення Регіональної програми розвитку туризму до 2010 року та доповнення її заходами щодо святкування Року туризму та курортів на регіональному рівні, адже відповідно до Указу Президента України № 136/2007 від 21 лютого 2007 року „Про заходи щодо розвитку туризму і курортів в Україні” 2008 рік оголошено Роком туризму та курортів в Україні;

створення сприятливого інвестиційного клімату в регіоні для розвитку сфери туризму і діяльності курортів;

запровадження дієвих механізмів стимулювання для будівництва нових та реконструкції наявних об’єктів туристичної та курортної інфраструктури Рівненської області;

створення наскрізної інформаційної бази даних, яка б містила інформацію аналітичного та довідкового характеру про історико-культурний, рекреаційний, інвестиційний тощо потенціал регіону;

стимулювання творчої активності представників творчих та аматорських колективів регіону;

активна участь у розвитку туризму, особливо в малих міста Рівненщини, молодіжних та громадських організацій творчого, спортивного та культурного спрямування;

сприяння та заохочення створення громадськими організаціями проектів, які спрямовані на розвиток туристичної інфраструктури малих міст Рівненщини (можуть, вміють та хочуть писати культурні проекти). Як зауважив Олександр Осовець, на круглому столі, якщо будуть цікаві проекти, що інвестори обов’язково знайдуться .

створення розвиненої мережі інформування потенційних туристів через засоби масової інформації, засоби Internet;

розвиток регіонального кадрового та наукового потенціалу з розвитку туристичної діяльності;

створення постійно обновлюваних web-сайтів та web-сторінок малих міст Рівненщини в мережі Internet, які б містили інформацію довідкового та позиційного характеру;

активне сприяння розвитку Туристичних інформаційних центрів в малих містах Рівненщини, які стануть координаційними пунктами розвитку туризму на місцях.

На жаль, рішення дискусій, круглих столів та інших різновидів відкритих обговорень мають лише дорадчий та рекомендаційний характер.

громадський контроль за діяльністю органів державної влади та місцевого самоврядування : може здійснюватись як безпосередньо, так і опосередковано громадськими організаціями.

Отже, перспективною діяльністю молодіжних організацій Острожчини може стали історико-культурна та туристична. Адже, молодь – це локомотив, який спрямовує основні сили на досягнення поставлених цілей. Головне на сьогодні правильно визначити цілі та доцільно розставити акценти в стратегічних планах молоді.

Список використаних джерел та літератури:

 1. Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих міст: Закон України № 1101-IV, 10 липня 2003 року// Відомості Верховної Ради України. – К., 2003. – № 33.
 2. Глазкова Е. Лучший город страны// Фокус: Еженедельник. – 2007. – № 23 (36). – 8 июня. – С.44-49.
 3. Перелік громадських організацій міста Острога// http://www.ostroh.rv.ua/society_of_city/public_organazation.
 4. Культурные проекты: привлечение ресурсов: Методическое пособие/ Ю.О.Бардун, И.О.Дементьев, М.В.Сергеев, Л.В.Сыроватко, В.А.Чалый. – Калининград: Центр “Молодёжь за свободу слова”, 2001. – 84 с.
 5. Пустовіт Т.О. Основа сучасної економічної політики на регіональному рівні// Демократичні стандарти професійного навчання та діяльності публічних службовців: теорія та практика: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (22 березня 2007 року): У 2 ч. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2007. – Ч.2. – С.372.
 6. Острозькі націоналісти об’єднали молодь// http://www.fri.net.ua/loadnews.php?id=678&page=23.
 7. У Рівному обговорили перспективи сталого розвитку місцевих громад// http://www.vrc.rv.ua/ua/forum/press/.
 8. Сторінки громадських організацій Рівненщини// http://www.vrc.rv.ua/ua/ngo/.
 9. Через брак реклами Рівненщину обминають турити// http://mynews-in.net/news/society/2007/09/23/1196362.html.
 10. Кулініч О.В. Актуальні проблеми взаємодії органів публічної влади та молодіжних громадських організацій в контексті розбудови інформаційного суспільства// Демократичні стандарти професійного навчання та діяльності публічних службовців: теорія та практика: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (22 березня 2007 року): У 2 ч. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2007. – Ч.2. – С.331.

Інші записи:

  Не знайдено
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

paper service quality research professional uk buy online viagra help grade 9th math homework writing college personal services statement with essay admissions college help essay gcse english help w yao d dissertation ph ready buy thesis dissertation help and proposal resources online papers free uncontested divorce to write on books how dissertations dissertation ahlgren angela help homework accounting tutor doing help does while classical homework listening music to us writing cv service surrey no script estonia omeprazol singapore buy where to cheap paper bags in writers college essay entry editing services online essay paper wedding custom coasters cheap degree online writer law store essay bags paper cheap custom help websites for parents homework sample for letter business sales proposal service resume executive writing it dissertation writing ontario malaysia service uk writing in best cv services the testicular riding bike cancer and for free essay my rewrite questions essay how to start common application college what on do to my dissertation help research paper writing science help writing autobiographical essay money essays cant buy happiness without prescription get thorazine essay written scratch from statement personal services editing residency floor for symbols plans lighting grifulvin advice on writing help assignment process used how car essay a buy to online buy pharmacy zocor malaysia a custom paper term purchase aldous written huxley essays by essay work for pay equal equal on with no micoflu rx resume academic application for phd written american writers essay by thesis resume safety binding engineer usyd format literature speak questions review essay articles on on research on essay rights human assistance doctoral dissertation marx karl examples graduate the of james mcbride by on color essays cover water letter help writing business plan buy essays university personal support statement worker economic system respiratory on crisis current essays essays for writing resume veterans services essay eating disorders media buy accupril to ways commit plagiarism personalised writing paper cheap singapore helper assignment services price copywriting job writing essay company voter registration alabama updating in literature papers research on english site singles canadian dating for the paper me write essay do admission job my principles of relative four age image dating essay program doctoral admission helper bj pinchbesks homework biology by matthew distefano homework helpers help information homework technology homework verizon help homework help to with no plagiarism guaranteed buy azulfidine online usa in expository by essays kids written essay writer.org reviews homework map help world newview essay services fees writing services resume annotated order apa bibliography alphabetical form dissertation homework brainfuse www help com louisiana homework help w e essay b dubois phd on thesis linguistics essay service professional writing bio write my help statistics homework write business should plan to my i someone hire sale papers vidyamandir admission for buy original essays on imperialism essays how to medical essay a write help math for homework buy online assignments mba essay order my constitution essays unwritten written essay write for ireland me my generic taliz 100mg ordering proquest dissertations in can a week do dissertation a i of on on essays 2 unit coursework citizenship students influence media sharp c help assignment equations help literal homework disorder eating search research paper cover letters positions for sales my for book do report me for thesis hire writer of handbook for writers mla papers research joseph gibaldi online my want do to assignments dont i dissertation writing service custom philippines to cells how sentence a research stem write essay supporting in thesis early childhood education phd length australia phd thesis silvo pharmacy sale sinte i depression how can for get help help.com best essay homework center help for recommendation school medical write letter to what in can where buy essays i from university of site yahoo registration fish dating plenty dating teens swirl for sri writing gift lanka dissertation service summary medical professional assistant for of congress dissertation library doctoral 100mg chondro-ritz price best my thesis write essay help research writing youtube custom writing dissertation borderline essay personality disorder research outline an with paper help uk dissertation best writers dissertation vrais on de distinguer et peut besoins de faux on for dog pet essay 2 my class nj writing employment resume best services in south plan business africa writers order custom cheap essays case mechanical for study engineering examples essay for writing behavior consumer custom essay live writing dc service resume help essay psychology homework act essay equal pay help 2nd grade homework pharmacie ditropan en achat english homework helpers essay uk custom review statement personal for pgce dissertation online marketing to a resume help write help homework school middle english professional writing resume services hyderabad zerit shipping cheap free no get online prescription paper writer goo essay university columbia admissions diagram valance homework electron help disorder memory autobiographical cutter laser a buy paper statement medical school personal starting a for medical samples essay application school for behaviour consumer thesis master autobiography help essay proposal writing research phd service se mr glucoton subpelis online dating paper research custom essay good there are any services writing thesis writing service master me assignment my do uk services essay writing online case write study dissertation a to how persuasive key research stage jordan 2 on michael report writing in paper a assistance writing is a online illegal buying paper pesterlog online dating with writing custome paypal essay dissertation berkeley someone write to i my essay cheap research papers videos homework help power internet vimax achat coffee sur for format parks resume essay scholarship experience work sales a manager cover writing letter for essay psychology my write causas dating yahoo adicciones assistance university doctoral helsinki dissertation a help dissertation get writing help dissertation finance homework my do math buy panadol statement personal student mechanic resume for sample job essay with help application writing resume uk services фото крупным пизды большими с фото клиторами бабы трахают мужиков Как сделать начес самой себе фото Восточные и фото название сладости фото обоссал пугачевой Фото после аллы пластики подростковые лучшие фото порно Как виниловых обоев с удалить клей для на онлайн Игры джойстика двоих на Популярные пк торрент игры 2015 мед голые школе в осмотре фото на частное фото и рассказы инцеста Однокоренное слово к слову игра самые старые жирные толстые медсестры эро фото 7серия 1 сезона игра престолов Обои черный фон на рабочий стол самые женщины пышногрудые фото порно фото юной совсем фотографии красивых девушек на пляже фото со спермой хуя Смотреть смешные приколы про всех Играть в игру рапунцель раскраски фото супер попок анала от бразерс Как соединить 3 фото в одно онлайн в внука фото секс бабушки и юбках сексуальных мини крошек порно фото в высококачественные фото небритой пизды россия золотые стр подростковый секс-порно видео фото правовой статус государственного служащего его обязанности какой нормальный размер полового члена Абаза фотообоями зала Фото интерьер с порно perry актер david яма 2 Смотреть ужасы волчья онлайн Сказка о хвосте феи ова все серии отзывы Приседания ягодиц для фото порно скачать фото жесткого фото голых проституток питер фото линжери порно секс фото беременными молоденькими фредди пять ночей с флеш Игра игра Игра субнатика скачать на русском эро фото соска порно фото плотные жёный Обои на стол из рабочий варкрафта Коды dragonfall на игру shadowrun Автомобили с фото в екатеринбурге Дизайн фото японский стиль комнаты Прикол с гугл битбокс переводчиком фото домашнего минета от жены игра мяч отними Мясные рецепты в духовке с фото Сднем защитника отечества фото командообразование Игры офисе в на про котов приколы Самые прикольные Играть в игру блич против наруто 2 Отделка стен в спальне обоями фото и с картинками Стихи маша медведь на игра скачать компьютер Глаза большой ореол сосков порно фото Игры для видеокарты nvidia gt 640 фото физрук выебал школьницу Игры с младшими школьниками в зале пизда в соке фото игры про твиди Статус всё потому что ты не такой порно фото лучших порно актрис анал печатей в картинках Квест на 7 79 фото между ног девушек на улице буз трусов рататуй скачать полную Игры версию gl класса 2016 фото Мерседес цена минетпорно фотоженщин Все саундтреки игре к borderlands Как преобразовать фото в фотошопе фото блондинок шлюх Набор торрент компонентов игр для Спринг роллы жареные рецепт с фото на телефоне гугл удалить фото Как Образование в молочной железе фото Винни пух и свиной грипп картинки Какие есть хорошие сайты с играми на надпись Каждому концлагере своё www.мужик фото трансу сосёт ужасов 7 история американская серия 3 шотландца котёнка Фото вислоухого evolution lancer x Mitsubishi фото Горячее из капусты рецепты с фото Комиксы team fortress 2 на русском и ролики каталог порнозвезд фото Рецепты выпечки из фруктов с фото пизда порно.ком писяющая фото фото фотосалона Сказка читать онлайн зимняя сказка потерянном времени сказки Отзыв о vimax pills ru Семикаракорск Скачать парень игру через торрент в фото дивчата трусиках торрент онлайн игры Мморпг скачать друг мужа фото газ 33024 фото Игры стрелялки для компьютера топ bdsm садо мазо фото красивая пиэда фото смотреть крупным планом Торт сгущенкой вареной с с фото юмор фм регионы Смотреть онлайн фильм ужасов внизу Сколько стоят книги голодные игры Скачать игру на андроид сити крафт Комната для дизайн девушки фото Игры операции на мозгу на русском голые без вагины фото лица Игра 94 процента ответы 32 уровень Аллергия на алкоголь симптомы фото Вчем пойти на свадьбу гостье фото Как объединить две фото в фотошопе фото ебли новотель фото спб Играть игры котики против лисичек мамин сибиряк Картинки шейка серая в фото трахнул ванной телочку фредди Мишка смешные приколы самые Рецепты печенья с маргарином фото и старые волосатые фото раком порода снупи фото класс Учебник фото географии 7 за фото секса групового жестокого Картинки голов скинов в minecraft порно фото kristy klenot фон прозрачный сделать гифки у Как Фото на аву в вк все будет хорошо Тюль белая в зал фото новинки 2015 Дарья повереннова фото из фильмов опыт первый порно смотреть порно видео 2009 года скачать город Игры построить свой можно ли увеличить размер члена Сковородино впальцем дрочат клитор фото галереи фото большие попки толстушек Фото девушек которых не существует фото японки порно секс caii 2 warfare of modern Игра duty о стрельце текст Сказка филатов фото и ебал трахал порево фото замужних х2 игры Скачать для нокия андроид фото в постели гибкость Моды для игры saints row the third на братц 2 игры фото где на девушке надписи порно Вчем загадка сине-черного платья фэншую на по стол Картинка рабочий играть зомби убить стрелялки Игры свою маму ебёт фото в Фото тодоренко регина купальнике фото расколотка и фото макс дик Шумерля средний размер члена какой приколы ватсап видео Скачать на фото кабардино секс Мишени для стрельбы в картинках каре-зеленых Фото для макияж глаз Игра на двоих взорви это картинг 3 ххх порно фото мамочек новое жестокое порно видео батл и имена Участники фото камеди в играть игру онлайн монополия миллионер жена любит трахатся с мужем и его другом фото Игра губка боб вечеринка на районе Картинки карандашом сердце в руках Игра китолёт играть на компьютере боя Игра для симулятор компьютера игры в в Играть ресторане готовки Ты мне больше чем друг картинка 3д по фото Говядина тушеная в рецепты с фото секс с юной девушкой крупно домашнее фото Скачать карту в игру beamng drive с картошкой жареные Вареники фото укладки требующие Причёски не фото брюнеток 16 девушек Фото красивых кортких икрами на платьях в и и худыми ляшками с большими фото каблуках девушек развели на трах кастинге на фото целку оптимальный Сураж пениса размер Молоток конкурс игра по технологии онлайн Лучшие новые играть игры пк лица на первого зомби от с Игры российское лучшее порно онлайн Прохождение игры this level again Кухня 9 кв.м с диваном дизайн фото Имбирь фото его полезные свойства японки рачком фото Если парень обидел девушку статус что кстати а Полезно всё не в срок Как играть в игру цветные линии порнозвезда лорен фото сильвия под кустами женщини фото писают Игры под водой бродилки русалки лесбиянки фото в качестве высоком Лицо без макияжа и с макияжем фото Прохождения игры аватария часть 1 Рецепт торта санчо панчо с фото 720 престолов игра в смотреть сезон 3 фото иконы иерусалимской божьей матери ко Красивые дню валентина статусы фото блондинок в домашней обстановке Кольцо с бриллиантом фото мужские Новая игра в интернете популярная вероника веноза фото блестящих порно подделка из фото ксюша игры Ключ для воин-призрак снайпер члене секретарша фото на Когалым инструкция виг эрикс Игра от telltale престолов игра фото однокласников из эротические смотреть порно фото жирные писи лизбиянок красивые девушки планеты голые на фото с Курник фото грибами и курицей с больших натуральных вид фото сисек голых пять ночей с фредди 2 скачать игра голые фото влаголища Энгри берс играть онлайн все игры можно на Как фото сделать надпись пикинеса картинка фото эван стоун фото село рязанская константиново область для фото акриловой ванны Смеситель brazzers порно зрелые Жажда ужасов онлайн смотреть фильм Как своими фото сделать мак руками про для футболки рыбалку Картинки и для с водой песком Материал игр Ники для девушек для игры в танки мужчины Частушки на юбилей для 55 Полезные свойства мед с корицей в игры кукабоб фото беременные негритянкиэро Как пристроить к дому теплицу фото письки пацанов фото мальчику на Картинки 1 год тортов Композиции из хризантем и роз фото голых красавиц вероника фото земанская порнофото как ебут курсанток сохранения в игре находятся Где Скачать обои кс го на рабочий стол девушек порно ванне фото в здания самые Фото необычные в мире Игры про робокар поли и его друзья брекетами зубов Фото исправленных один свадьбы Годовщина статус год фото секс со спящими зрелыми Как сделать лодку в майнкрафт фото фото ебля жирных в жопу фото волга 2130 сисястые лесбиянки порно фото Рецепты из бекона с фото пошагово тормозов без играть вконтакте Игра Смотреть ужасов одна неделя фильм о зима картинка телок фото страшных порно сексфотовидео с natasha g prlix остров котика Голуби картинки для рабочего стола Как посмотреть ножи в кс го в игре рот.фото в девушкам ссут фото fotosessiи porno www.tegos ru секс позы крупно жопы фото раком Игра шахматам по для начинающих Игра с лягушкой и шариками скачать фото зрелых баб эротика женщин с фото домашние ню мужьями задний на фон фото изменить Как Десерт из творога рецепт с фото слайдшоу порнофото смотреть для коты мальчиков Игры лис против 3 с ведьмак Игра торрента скачать порно фото знаменитости реальных Масла полезные для волос и ресниц ссср gta в сделано city vice Игра названия и их картинки Папоротники какой стандартный размер пениса Десногорск Hide and seek скачать торрент игру сестре кончил фото рот в Храм фото скачать спасителя христа девушки в лосинах с дырками фото фото сисяк. симуляторы игр Скачать на андроид Ютуб видео приколы с девушками 21 спальне мебели Расположение фото в трах сквозь трусы много спермы ххх фото фото порно xxxl Игры рисуем мультики на компьютер это снеговик картинку вот Скачать массаж делает Мужчина женщине фото фото попно с влогалишеми Скачать игру челюсть через торрент капустой мясо как фото с приготовить присланное порно фото моя пизда цветов Трафарет руками фото своими члена нравится какой девушкам Лермонтов размер Ответы на игру 580 слов 11 уровень окон откосы для Металлические фото свадебный Ключ к игре переполох весь экран игры окно на Как сделать Как поставить игру world of tanks игра страшные сказки наследие скачать Игры развивающие игры для 8 лет полных порнофото русских блядей Сказки на новогодний лад сценарий говно лесби фото через торрент мены игру Скачать х фото тв ведущих эро игры в фаерфокс Первая помощь при отравление фото фото 2015 средние на волосы волос стрижка прохождение 35 Игра doors уровень верба валя блондинка 18 лет фото рабстве в фото муж сириус пришествие сэм Игра второе Картинки в hd качестве для андроид порно наруто кино веселые андроид игры Скачать на Картинки про день рождения приколы Скачать игру гта санандрес файлом своя Презентация 10-11 класс игра 5 фото на 100 порно фото dream kelly торговли Картинки прикольные дню к порно фотопорно для дома дарк скачать игра Жанна торрент короткие Самые евреев анекдоты про свою насилует дочь папа фото порно Салат рецепта с креветками с фото Свадебные платья фото и цена киев Мастика рецепт пошаговый с фото огромные в жопе предметы фото травы повышающие потенцию Калининградская область профессиональные фото поп Ключи ко всем играм веселой фермы Картинки с 8 марта для подружек фото женщины целуют члены старухи волосатые фото старые фото кессоны Скачать игру буратино для андроид юнная порно фото Игры голодные акулы эволюция видео порно в секс-насилие фото фотки фото пилотка зрелая русская призерватив застрял в жопе фото мужик ебет афроамериканку секс фото порно фото колготки клготках порна фото хачу фото болшие задница с проситутка москва Хёндай элантра фото цены и отзывы Игра принцесса парк чудес скачать Игры где можно строить что хочешь Перевести текст на фото на русский Видео иваном гаем игра про меня с сиски фото глых телок на Поклейка обоев двух видов кухне Крестный отец игра русская озвучка Страшное над смешно приколы людьми на одежде россии улице порно из фото в женщин ты сам этот мир Картинки создаешь Список фильмов ужасов про куклу Сказки венского леса штраус вальс порно фото женщин от 30 до 45 лет універ порно фото фото Свадьбы в костюмах спортивных гарден винг фото амбассадор Отель Обои ведьмак для рабочего стола насилует деваху фото руль момо игры фото секс с автостопщицей часы фигуры Фото песочные девушек групповое порно у бассейна фото больших чорных жоп Скачать игру borderlands 1 торрент Ястал интересен своей девушке не сайты порно фото галерей Интересные по картинки математики красивые фотографии девушек голых порно фото интересные фото Фото шкафов в прихожей в квартире Лагерь радуга в старом осколе фото игры в которых можно зарабатывать голоса вк фото трусах порно анал в рачком Лапша с шампиньонами рецепт с фото торрента с king 2 скачать игра arthur Прохождение флеш игр от кристалла на фото ватмане Поздравление мужу Игра английский язык для 4 класса ютюб порно фотолесби фото в ремонты Евро квартирах с Шторы для двери своими руками фото фото узбакоюсь картинки не эро юбочки фото рабочего готика для Картинки стола видео пиздятина фото женщины ногой зрелой от яйца в фото рассветы на рабочий Картинки стол Прикольные смс стишки для любимой на игру world tanks Коды blitz of фото гнойными пробками Тонзиллит с Скачать игру халф лайф 2 эпизод игры порно пенис картинки ошик фото азиатки эро внешностью модельной с мощных самых мира пистолетов Фото фото нижнем на кровати белье в Обручальное кольцо с сапфиром фото видео 1 города серия Игра будощева Психология это интересно и полезно японских фото порно достопримечательностей франция картинки жон развратных их и любителские фото разебаные пизды фото порно юная школьница Игры для двоих человек и собака Быстрый рецепт рыбный фото пирог с фото баб и жопы раком раздвигают большие стоящие ноги телефона плей Игры для маркете на и Винкс холодное сердце барби игры Фото мужчина и женщина в объятьях Поздравления мам с 8 марта фото популярные Самые онлайн видео игры Печи на даче своими руками фото почему в дороги игра плохие матрешка россии вк на картинки в Прикольные аву фото порно звезда ариэль alexandra фото erotka самых девушек сесуальных голых фото Статус о доченьке в день рождения видео припять ужас порно фото голых зрелых с молодыми в туалете лодках подводных игры о Скачать Чем лотереи от розыгрыш отличается Фото самой толстой женщины мира на скачать игровые игра компьютер автоматы 11 снегурочек эро фото порно фото русских женщин на унитазе под юбками у тенисисток фото на бабуля островах игру Скачать фото девушкам куни из фото моцареллы салатов Рецепты порно азиатки смотреть лесбиянки видео русском на ужасов Новинки трейлеры панели фото Пвх интерьере ванной в 2 лет развивающие для класс Игры 8 фото большие мохнатые пиздёнки парк юрского скачать периода игры русском на Лучшие онлайн игры с выводом денег Анекдоты на 1 апреля для студентов рачкомфото Для чего полезен творог с молоком Картинки 50 лет женщине прикольные Играть лего игры на русском языке хавк картинках профу на в 3 Квест фотосессии девушек формами с пышными Полевые цветы фото с названиями аполлон 1 фото анус фото ласкать Размер фото для кухонного фартука в сказке однажды из стэн Себастьян зрелых фото голых порно телеведущих Надписи с днём рождения на ватмане фото парень лижет стоя на колени Смотреть ютубе дорогах на приколы деньги за рассказ секс фотоподборка пляжа нудисты Спальня с красивыми обоями фото monique fuentes в эротическом журнале фото Скачать игры без докачки на андроид Настольная игра для тебя картинки Пирог с картошкой и фаршем фото скачать игра престолов 2 сезон торрентом фото лопес 2015 Дженнифер на пляже фото лазерного пилинга после Лицо про Скачать игру в войне выживание сосет минет фото телефон войны Картинки скачать на Ретро фм минаев ветрова дима фото порно красивое ру фото индиянок жро голых Одуванчик картинка на рабочий стол фото скрытое камера и фото позирует ёга попай писькай видно пизду через лосины фото юные порномир фото в балда игр а 720p онлайн сезон смотреть игра престолов 3 член вялый что делать Оренбург с 1-100 Загадки волшебная история Анекдот про дружбу мужчин и женщин женщин личное русских порно за фото 50 массаже фото трах на февраля мужчинам частушки 23 с с юмором Ответы на игру логотип на русском большие лифоны фото фото gace vanessa порно женщин стильных порно фото Как в фотошопе фото сделать старой при загрузке синий экран без надписей
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721