Перспективи розвитку туристичного комплексу міста Острога: потенційні можливості місцевої інфраструктури

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

На сьогодні Острог так само, як і більшість малих історичних міст України, стає одним з останніх осередків збереження історико-культурного надбання українського народу, виконує функцію духовного відродження нації, а його основним завданням є плекати історичні, культурні, етнографічні традиції, розвивати характерні для цієї місцевостей народні промисли та ремесла. Тому дослідження відповідного інформаційного забезпечення туризму та активне його впровадження в цьому регіоні допоможе розвитку та пожвавленню нелегким процесам його становлення, а також сприятиме достовірному інформуванню екскурсантів та всезагальному ознайомленню з історією, легендами та “бувальщинами” краю.

Острог сьогодні є одним з потенційних туристичних центрів Західної України та може в майбутньому приймати значні потоки туристів і гостей. Проте місто практично не готове для прийому туристів внаслідок нерозвинутості міської інфраструктури туризму: відсутність готелю високого рівня обслуговування для прийому українських та іноземних туристів, невідповідність рівня закладів громадського харчування високим сучасним вимогам, занедбаність транспортної, інженерної мереж і туристичного посередництва. Певні наявні вхідні туристичні потоки зумовлені багатим історико-культурним потенціалом, а не рівнем розвитку туризму, тому вони не є джерелом прибутків до місцевого бюджету.

Тож володіючи високим рекреаційно-туристичним потенціалом (особливо – багатими історико-архітектурними, природно-ландшафтними та культурно-мистецькими ресурсами), місто Острог Рівненської області на сучасному етапі займає досить незначне місце на ринку туристичних послуг України. Також важкий соціально-економічний стан міста, зорієнтованість місцевої промисловості на обслуговування сільського господарства району, з одного боку, та унікальність історико-культурної спадщини Острожчини, з іншого, свідчать про те, що туристична індустрія повинна стати пріоритетним напрямком соціально-економічного розвитку міста та району.

Розвиток соціальної сфери Острога, роль якої тут є провідною, може доповнюватися розвитком пов’язаних з нею галузей та видів діяльності. Так, поряд з туризмом та відпочинком можуть набувати розвитку наука (мнеджмент культурних пам’яток, охорона здоров’я, інтродукція рослин тощо), підготовка кадрів (для екскурсійної справи, перекладачів, музеєзнавців та мистецтвознавців тощо), фестивальна, театрально-концертна, спортивно-видовищна діяльність, будіндустрія, харчова, легка, сувенірна промисловість, виробництво будівельних матеріалів, транспорт, роздрібна торгівля, громадське харчування та інші галузі.

Головними „нематеріальними активами” розвитку туризму в Острозі є його рушійні сили – це ті організації та інституції, діяльність яких прямо або опосередковано спрямована на розвиток міста, туристичної діяльності в ньому та справляє визначальний вплив на його територіальну громаду. Так, серед громади міста можна визначити чимало місцевих сил, що можуть стати рушійними для розвитку туризму (деякі депутати Острозької міської ради, керівництво Національного університету „Острозька академія”, Студентська організація „Братство спудеїв” Національного університету „Острозька академія”, Товариство “Спадщина”, історики та краєзнавці, мотивована молодь міста та інші), проте жодна з них не в змозі самостійно вирішувати ці проблеми. Натомість необхідно налагодити системну, узгоджену за всіма напрямками роботу, об’єднану однією стратегічною метою – через розвиток туризму відродити місто та сприяти його розвитку заради забезпечення інтересів місцевої територіальної громади.

Сучасний стан туристичної галузі Острога та Острожчини не відповідає потенційним можливостям України, яка має все необхідне для розвитку туристичної індустрії: природні умови, історико-культурні, матеріальні та людські ресурси. Туризм може й повинен стати одним з найефективніших засобів виходу міста та району з тяжкого економічного становища, стимулювання ринкових відносин, активного впливу на розвиток суміжних галузей місцевої економіки, зайнятість населення, захист навколишнього середовища, поліпшення роботи з охорони пам’яток історії та культури, підвищення фізичного та культурного рівня населення.

Однак, Острозька міська та районна влада ще не повністю усвідомлюють необхідність першочергового розвитку туристичного бізнесу та не є цілком готовими до цієї роботи. На сьогодні не здійснено підготовчих напрацювань щодо становлення туризму на території: не організовано глибокого аналізу туристичних ресурсів міста, не налагоджено на належному рівні партнерських зв’язків із містами- та районами-побратимами, не вивчається передовий закордонний досвід з розвитку туризму, не розроблено відповідних цільових програм тощо. Тому на підставі виконаного раніше дослідження доцільно запропонувати рекомендації щодо розвитку туризму для місцевих органів влади:

розробити та затвердити якісну адаптовану до регіональних інвестиційних умов нормативно-правову базу з питань туризму в Острозі та Острозькому районі. Насьогодні по Україні активно розвивається так званий сільський туризм, який у країнах Європи розглядають як найефективніший шлях соціального розвитку сільських депресивних регіонів, шлях до забезпечення зайнятості сільського населення, яке витісняється зі сфери матеріального виробництва внаслідок науково-технічного прогресу. Острожчина теж володіє значним потенціалом для розвитку цього виду туристичної діяльності. Однією з суттєвих перепон на шляху більш ефективного просування ідеї сільського зеленого туризму серед потенційних туристів є відсутність професійно розробленої маркетингової та рекламної стратегії. Так, багато наявних туристичних маршрутів/продуктів розроблювалась за повної відсутності інформації про те, чого хоче той, заради кого це все і створювалось – потенційний клієнт. Звідси – проблеми, пов’язані з реалізацією значної кількості туристичних продуктів, що не користуються попитом;

розробити стандарти на послуги, що надаються туристам і екскурсантам в місті та районі, адже будь-які товари та послуги потребують обов’язкової стандартизації, щоб відповідати основним санітарно-гігієнічним та іншим вимогам. Сучасна система послуг, що надаються місцевим підприємництвом, повинна бути більш якісною, адже через низьку якість медицини, транспорту та інших комунікацій втрачається інтерес до містах не лише туристів, а й їх мешканців. Адже малий бізнес зараз – це обмежена кількість послуг, а повинно бути навпаки. Процвітаючі економки базуються на дрібному підприємництві!;

провести сертифікацію туристичних послуг, які надаються сьогодні, та створити місцеву інституцію для просування острозького туристичного продукту на ринок України та закордону (на зразок туристичного інформаційного центру). Лише через постійну та відповідальну співпрацю представників владних структур, бізнесу та громадськості це є можливим. Це поєднання 3-х сил, хоча в кожної групи є свої специфічні інтереси, однак вони повинні зосередитись на єдиній цілі – розвитку Острога та Острожчини;

запровадити нові /покращити існуючі пільгові умови для стимулювання організації відпочинку й оздоровлення дітей та молоді, насамперед, дітей-сиріт, дітей-інвалідів, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інших соціально незахищених груп населення;

облаштувати туристичну інфраструктуру міста з огляду на транспортну суперструктуру регіону (розташування Острога за 45 км від автомобільної євромагістралі Е-40, а також проходження траси всеукраїнського значення М-21 через територію району): покращити умови проживання в міському готелі, в перспективі необхідним є створити новий готель та мережі кемпінгів, автостоянок з цілодобовою охороною, розширювати систему приміських природоохоронних територій з подвійною функцією: як легенів міста та зон короткочасного відпочинку тощо;

налагодити значну інформаційну кампанію для просування наявних туристичних послуг району та міста, яка повинна містити створення рекламних повідомлень, слоганів (як приклад, Острог – культурно-освітня перлина Європи!) тощо, випуск високоякісного інформаційно-довідкового матеріалу та ін. Для більшого ознайомлення потенційних клієнтів з туристичним продуктом міста Острог та району, їх пам’ятками та маршрутами, доцільним є створення інформаційно-рекламного веб-сайту Острожчини, його розміщення в мережі Інтернет, постійна підтримка з оновленням. Нами запропоновано приклад веб-сайту Острожчини, його основні розділи та вміщувана в них інформація (Табл. 1). Для охоплення більшої аудиторії потенційних споживачів туристичних послуг не лише з України, а й закордоних, доцільно розробити веб-сайт українською, польською та англійською мовами, можливо, французькою.

Табл. 1 Інформаційний зміст веб-сайту Острожчини

d182d0b0d0b1d0bbd0b8d187d0bad0b02

забезпечити необхідні умови для створення спеціалізованого видання (газета чи журнал) туристичного профілю у співпраці з Відділом з питань туризму та курортів Рівненської облдержадміністрації, у якому розміщувати матеріали з питань розвитку туристичної інфраструктури всієї області;

ініціювати регулярне проведення в місті певних атракційних заходів для привернення уваги потенційних туристів (огранізація виставок, ярмарків, фестивалів, конкурсів тощо, приклад успішної реалізації у травні 2006 року Фестивалю етнічної культури „ГАЛАС-2006” (організатори – Острозька міська громадська організація “Інститут політико-інформаційних досліджень” спільно з Державним історико-культурним заповідником міста Острога));

сприяти створенню на базі Державного історико-культурного заповідника та пам’яток регіону тематичних програм нових екскурсій, у яких всебічно, повно та правдиво висвітлюється історія міста та району, життя і діяльність видатних українських політичних і військових діячів, народних героїв, митців, вихідців з Острожчини тощо;

всебічно залучати до співпраці організації, що займаються меценатством та благодійництвом (міжнародні та українські фонди, які реалізовують грантові програми та ін.). Зокрема ці установи можуть сприяти розвиткові туризму у таких основних напрямах, як:

– сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, що спрямовані на поліпшення соціально-економічного становища Острога;

– сприяння розвитку культури, в тому числі реалізації програм національно-культурного розвитку, доступові всіх верств населення, особливо малозабезпечених, до культурних цінностей та художньої творчості;

– надання допомоги талановитій творчій молоді;

– сприяння охороні і збереженню культурної спадщини, історико-культурного середовища, пам’яток історії та культури, місць поховання;

– надання допомоги у розвитку видавничої справи, засобів масової інформації, інформаційної інфраструктури міста;

– сприяння розвитку природно-заповідного фонду та природоохоронної справи;

– сприяння поліпшенню охорони здоров’я, масової фізичної культури, спорту і туризму, пропагування здорового способу життя, участь у поданні медичної допомоги населенню та здійснення соціального догляду за хворими, інвалідами, одинокими, людьми похилого віку та іншими особами, які через свої фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують соціальної підтримки та піклування.

організовувати та проводити надалі науково-практичні та краєзнавчі, можливо, методичні конференції і практично використовувати їх напрацювання!!!;

здійснити перепідготовку та перекваліфікацію наявних кадрів туристичної інфраструктури міста, проводити відбір та підготовку спеціалістів для майбутньої професійної роботи в туристичному бізнесі міста (на даний час в місто має кадровий інтелектуальний потенціал, проте не має спеціалістів, здатних перетворити туризм на бізнес). Слід зазначити, що рівень розвитку підприємництва пропорційно впливає на розвиток середнього класу, що є основою для становлення та розвитку туризму в Острозі та районі.

Всі запропоновані рекомендації відповідають стратегічним напрямкам розвитку туризму в Україні, визначеним Державною програмою розвитку туризму на 2002-2010 роки, згідно із якими “наукове забезпечення туризму сприятиме створенню нових оригінальних туристичних продуктів, комплексному використанню та збереженню навколишнього природного середовища та культурної спадщини, патріотичному вихованню, пропаганді здорового способу життя, зміцненню міжнародного авторитету України як туристичної держави”.

Таким чином, приоритетним і найбільш важливим напрямом розвитку Острога є розбудова його туристично-рекреаційної галузі. Лише туристична індустрія, пов’язана із суміжними та обслуговуючими галузями, здатна справити мультиплікаційний вплив та розвиток економічних та соціальних процесів у місті та районі, сприяти збереженню історико-культурної спадщини князів Острозьких.

Список використаних джерел та літератури:

 1. Про благодійництво та благодійницькі організації: Закон України, 16 вересня 1997 року// Відомості Верховної Ради. – К., 1997. – № 46. – С. 292.
 2. Про деякі заходи щодо розвитку туристичної та курортно-рекреаційної сфер України: Указ Президента України, 11 березня 2003 року // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=207/2003&c=1#Current.
 3. Про Концепцію сталого розвитку населених пунктів: Постанова Верховної Ради України, 24 грудня 1999 року// Відомості Верховної Ради. – К., 1999. – № 52. – С. 781.
 4. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України, 21 травня 1997 року// Відомості Верховної Ради. – К., 1997. – № 24. – С. 170.
 5. Про основні напрями забезпечення комплексного розвитку малих монофункціональних міст: Постанова Кабінету Міністрів, 17 березня 2000 року// CD “Законодавство України”, 2002.
 6. Про Основні напрями розвитку туризму в Україні до 2010 року: Указ Президента України, 10 серпня 1999 року// CD “Законодавство України”, 2002.
 7. Про охорону культурної спадщини: Закон України, 25 липня 2000 року// Відомості Верховної Ради. – К., 2000. – № 39. – С. 333.
 8. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України, 25 червня 1991 року// Відомості Верховної Ради. – К., 1991. – № 41. – С. 546.
 9. Про підготовку до відзначення 900-річчя Острога: Постанова Кабінету Міністрів України, 6 листопада 1997 року// CD “Законодавство України”, 2002.
 10. Про природно-заповідний фонд України: Закон України, 16 червня 1992 року// Відомості Верховної Ради. – К., 1992. – № 34. – С. 502.
 11. Про сільський та сільський зелений туризм: Проект Закону України, 16 листопада 2004 року// http://www.rada.gov.ua:8080/pls/zweb/webproc4_1?id=&pf 3511=18364.
 12. Про туризм: Закон України, 15 вересня 1995 року// Відомості Верховної Ради. – К., 1995. – № 31. – С. 241.
 13. Анакієва А., Бичков С. Рейтингова оцінка соціально-демографічної ситуації регіонів України// Персонал. – К.: МАУП, 2005. – №2. – С. 73-75.
 14. Варда Я., Клосовські В. Острови надій: розробка стратегій локального розвитку. – Івано-Франківськ: „Нова Зоря”, 2003.
 15. Ващук І. Туризм: сільський, зелений, чи аграрний?// Вісник. – Рівне: ФіКБО, 2003. – вересень. – С. 15-17.
 16. Давиденко Л. Підвищення кваліфікації кадрів у сфері державного управління туризмом// Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – К.: Вид-во НАДУ, 2005. – № 1. – С. 73-82.
 17. Історична довідка та інформація загального характеру про м. Острог// http://obladmin.rv.ua/tourism/info_obl/ostrog.htm.
 18. Кашевський В. Як досягнути сталого розвитку міста?// Вісник. – Рівне: ФіКБО, 2003. – вересень. – С. 7-11.
 19. Козлова Т. Стратити не можна помилувати: Суб’єктивні нотатки з нагоди семінару-наради щодо державної політики підтримки розвитку маленьких містечок в Карпатському регіоні// Новини турбізнесу. – К., 2004. – № 15(17). – С. 10.
 20. Лебедева Л. Пешеходный туризм: лучшее возвращается// Терра Таврика. – Симферополь, 2004. – №12(106). – С. 13.
 21. Марчук Л. Бути Острогу розвинутим європейським містом!: Інтерв’ю з Т.Пустовітом// Вісник. – Рівне: ФіКБО, 2002. – грудень. – С. 16-17.
 22. Офіційний веб-сайт Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні// http://www.greentour.com.ua.
 23. Офіційний сайт Національного університету „Острозька академія”// http://www.uosa.uar.net.
 24. Прейгер Д.К., Малярчук І.А. Міжнародний туризм в Україні як форма розвитку інтеграційних комунікацій// Стратегічна панорама. – К.: Академпрес, 2005. – № 3. – С. 96-106.
 25. Чернюк Л.Г., Клиновий Д.В. Рівненський регіон// Економіка регіонів (областей) України: Навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2002. – С. 373-393.

Інші записи:

  Не знайдено
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

research paper professionally a written getting ranch home western plans essay practitioner nurse custom program admission great 100 essays services cheap writing content writers technology paper white secondary homework for school help write we you for papers sites chinese dating astrology help homework finance for students essays help university writing review online service writing essay writing essay custom admission essay uc boulder help teenage acne vitamin benefiits supplements a of on tone essay the the based overall rx levitra sell cheap professional no homework my assignment do hdsb homework help professional article writer essay services iese admission mba essays to order write how work free online practice papers 11 get can a research paper where i essays experience about acetaminophen and asma cost low no prescription shipping free ceclor cd 20mg bestellen myambutol rezeptfrei without where purchase colospa prescription to of university human pretoria center rights for dissertation louisiana history essay purchase homework tudors help techniques paper research of writing write to to how college your paper pay someone dyslexia does paper help colored kamagra soft price avoidant case personality studies disorder can buy you essays online term break mid help essay my name to korean write translation in how medical best school for recommendation letters proposal qualitative dissertation to send to company not hiring how resume help sample resume papers test for engineering online eamcet mock section long each dissertation how executive plan business sales for buy get where a without prescription omeprazol can i without ponstel generic prescription sell a canada online buy from aygestin paper buy research they and buzzfeed are steven dating chris military discharge online papers iv zithromax reconstitute essays college place best to buy how persuasive to essay start a research dissertation action and ssm essay effect definition and cause services resume writing island vancouver essay college buy ever best application school homework secondary help science friendship about essay writing buy paper best website college help submission essay calls help with essay an inspector library help philadelphia homework help to with creative words writing help dissertation economic jobs paper writing home from help 1950s homework how medical a write and office policy procedure for manual to services best 2015 resume writing custom thesis logo header coumadin toxicity icd9 help thesis dbq master application essays essay free marathi websites for medical assistant professional resume help essay halloween dating ghazieh online with me google help my homework hire for writers nyc essay edu help typical writings english mechanical in resume engineer hobbies for 2014 my admission do essay researchpaper style mla custom papers research free me homework please my with help math suggested graders eighth reading for dating list for sale college essays homework help welsh best resume writing service sales chicago to writing avoid services term papers bipolar study case video disorder service reviews writing resume government da traduo palavra essay mg septilin 100 from canada yale college report writing application homework help peel schools purchaser cv programming homework c help to somna-ritz where buy paper custom term help will barclays writing service free help county homework la in yagara online buy canada deutsch auf dissertation canadian help homework franchise plan business to a buy doctoral thesis management talent on writing phd creative retinal surgery after cyclogyl write my finance someone paper lesson essay a help before dying plan business trust help your prince's with writing a dummies for 7th dissertation buy research thesis penalty paper on the death research places tama tamatown go dating georgia buy tech essay admission mba on sra dissertation homework pay someone do for your to get written an essay good write a review to application how texas essay help am on essay purchase louisiana sites top essay my to essay take college write child disorder case emotional study a with behavioral of report business helper writing written custom essays free help homework live coupon chegg homework help code papers level college buy purchase journal dissertation a written you for get essay help diagram ven homework japanese you in name how do my write customer on dissertation proposal satisfaction service help with homework stats cv writing service us beach virginia cover receptionist for letters positions medical review writers essay hub between on and customer thesis relationship loyalty satisfaction orlando elite dating service write essay automatic my paper research no custom plagiarism representative sample medical for resume write term my me paper project microsoft homework help write dissertation in conclusion and how recommendation to essay julius caesar online overnight viagra college for cheap papers insurence plans health sc small buisness thailandia arjuna acquistare in dissertation to how cite a apa cv and services wellington writing resume papers history online child essay argumentative about care dissertation a conclusion get help writing can mymathlab an you do on ipad homework literature thesis phd for english burning barn vitae template thesis short essay curriculum sale ingles paper school law help essay essay persuasive write paragraph conclusion essay want 1920 be assistant nurse to fiction and modern why on i a on 1951 review essays critiques durkheim essay suicide volcanoes homework help online dating ctj minhyuk dating yewon and services baseball paper research words is medical personal statement a for school how many article about personality disorder students help for online elementary homework resume professional writing online melbourne services length dissertation of average history essay topic help sentence jaguar review uk dating portfolio xj letters writing paper help all business phd dissertation help zakaria guidelines essay writing ucl plan hire business sound essays on responsibility service usa cv writing college help board essay resume sample all letter manager project for cover essay writing services cheap a help good writing thesis statement dating abbreviations aa essay terms english history need help with world homework in hotlines homework nyc help non games dissertation cooperative on help homework limit theorem central canada essay writing paper coursework help writing help resume expert физо картинки для парижа фото с Скачать через торрент игра пила жасмин эро фото Диски литье на 14 фото лоск харьков фото эро украинское фото куни госпоже военных форма лет Военная картинки идеальный пениса Дмитриев размер Онлайн игры в которых можно летать фотографии попы еро своими ёлки Новогодние руками фото порнофото большие старых жопы фото вконтакте найти Как удаленные сказка фокс мистер Видения 2015 ужасы смотреть онлайн 535 для волос фото Краска лореаль коды чит игры Прохождение скайрим Бассейны пластиковые цены и фото фото волосатой хуя пизды мокрой в на игры Скачать с маркета телефон карибского на Картинка карте моря красивые моменты эротической жизни фото оральных фотографий www.порно ласок ужасов не фильм Смотреть страшный игру где монстром Скачать играешь Любовь это картинки с приколами порно фотосессия девушек мастики из Торт фото для музыканта nubiles.net visconti фото marina Бриджи джинсовые женские фото 2015 на Как сделать крышу веранде фото фото садамаза изврашенки качественные порно фото пышки самое порно большое как пениса Алатырь увеличить размер секс брат фото мама После установки cleo вылетает игра семейный секс порно фото Что такое галетное печенье фото виндовс Игра фон прохождение двери Все видео про приколы майнкрафт джунглей пазл зов игре Ответ на в Окрас лаек западно фото сибирских серилов поделки фото фильмов голые и знаменитости з бар графин фото с горбуши фото котлет из Рецепт Скачать игру blade ninja торрента Список голливудских актрис с фото Электросталь плохо стоит почему член Игра эвер афтер хай день коронации на фото качественая лицо сперма Скачать игры на 8 через торрент downhill stickman на андроид Игра беременые девки секс фото соски порно 108 порно фото самые красивые порно фото голых телок Простые салаты рецепты и фото женщина занимается сексом с машиной фото аппетитные жопы фото онлайн знаменитостей секс полненькие красивые девушки фото блондинки домашние секс фото мамаш фото большой красивой попкм крида девушки из Фото клипа егора фотопорно бисексуалы джумагулов фото Как отмечать на фото людей в вк Икона спасителя иисуса христа фото Фетучини с курицей рецепты с фото Сайт салаты вкусные рецепты с фото игре Вопросы своей 6 класса для к язык английский Что меня фото для планшета про игру для кота Скачать Каловые камни из кишечника фото через игру торрент магнат Скачать Милицейская форма для женщин фото фото Диетическое рецепты питание с анорексички фото-порно длиноволосых фото брюнеток. скачать голые Картинка мультяшка на рабочий стол Крутые саундтреки из фильмов и игр Игра на подобие как достать соседа Скачать игры по жанрам с торрента горизонтальні фото жены и мужья домашний анал фото Интерьер с фотообоями цветов фото фото секс с привязанными руками фото Нижегородская века ярмарка 19 фото девушки раком голие штаны игры Губки квадратные боб порно фото со звёздами богиня фотополная голая унижение фото сексе мужчин в Помириться с девушкой в картинках фото районе николаевском Авария в Скачать игру бой стенью 2 торрент порно татуировки фото для девушек бисекс фотоархив из Побег русском на 2 игра тюрьмы фото 90м танк т фото поимели спяших только фото занимаются любовью фото как вампиры фото и женщина грудастая волосатая следующий анекдот Рисунки в сказке руслан и людмила фото вагітних порно Картинки большой медведицы на небе Игра монстр хай свадьба дракулауры Как сделать картинку в теле письма и член огромный домохозяйка порнофото фото секс бисекс о звёздах морских факты Интересные дедушка свою насилует фото внучку выложил порнофото чужой жены Играть в игру информатика 3 класс Комнаты фото из вагонки деревянной Вірші тараса шевченка в картинках как удовлетворить девушку в сексе Архангельская область Игра спанч боб скачать прохождение Твердые мягкие и предметы картинки Игры на уничтожение машин скачать с духовке в фото Котлеты рецепт Дельфийские орел игры 2015 отзывы русское порно ru porn tv голых фотографируют видео девушки мальчиков одетые большой хуй между больших титек фото порно фото принцессы из марио Кто играл старка в игре престолов фото адель биография стивенс Обои для рабочего стола цветы зима сказках в Какие упоминаются имя знакомство с девушкой стройной и большой грудью фото порно фото веб камер онлайн играть Тачки маквин игра Костолевский игорь и его жены фото ласканее ануса на фото и Игры в пустыни огонь вода панды онлайн ложь или Игры играть правда ними фото за уход и Виды фикусов и фамилии русских порно и фото актёров секс фото трое ебут одну зрелое удобныый просмотр русское порно фото Рд 34.20.185-94 статус на 2016 год стоит Светлоград почему половой плохо член Интересные факты о стране франции лего властелин Смотреть колец игры покрывал фото кровать Выкройки на фото голые пышные формы Картинки девушки на аву в стиме бритой киски планом крупным фото невестыпорно фото парни какающие в фото трусы кончaющие в фото попу порно фото женщин блондинок за 30 голых красивых лига высшая 2015 целиком Квн игра my в игре singing Секреты monsters Вилючинск спеман отзывы своими женами фото секс со интим видео и фото с телефона Игрушки в картинках для раскраски строить Как minecraft в игре дома характеристики цена фото 308 Пежо в Как ключи стиме от получить игр русские геи порно видео можно ли увеличить пенис Катайск Ведьмак 1 прохождение игры 2 глава фото жену руку в порно сует порно фото: жестких трах Картинки с нарисованными с качками Гарри поттер и принц игра торрент фотоэротика ретро порно фото с сексуальной медсистричкой Шарики картинка прозрачном фоне на какой фото лет я 18 в буду Тест в Где сохранения игре находятся Печенье три шоколада рецепт с фото с смородины черной фото рецепт Из Самые смешные приколы мира до слёз Игра на составление слов из слогов частная фотосессия девушки фото порно silvia все saint порно толстых взрослых видео оазис игры винс порно фото качественное фото порно красивых женщин страпоном дамы фотографируются со фото членами трансов скачать большими с жена фотографи порно игра недели порно фото сын трaхaть мaму марио игры на двоих в Играть денди секса фото тинейджеров порно фото женщин с жопой секса фото пар семейных русских частное интересное блогах в Самое интерьер фото китаянок порно красивых Фото питера с высоким разрешением молодые фото hd Рецепт камбалы в духовке с фото Установить игры на компьютер паук смотреть 50-60хгодов сэкс онлайн фото Живая сталь скачать игру для пк фото чулках телесного девушки в цвета стеклами с фото цветными Шкаф купе порно анал в рот в рачком стрингах фото девушек с фото картошкой духовке с Лаваш в Все игры человек паук 2 скачать тара линн фото голая летние приколыпляж фото youngporn фото Как меня видео игру пойми в играть дыня бахча фото игры 4 класс Олимпийские праздник Булочки рецепты с фото без начинки фото рецепт Как фазана приготовить худенькие девушки подростки частное фото порно фото мелких с толстушок и фото письками волосатыми сиськами с большими жопами большими Игра симулятор ездить по городу Как подстригать когти кошкам фото у пизденка развратниц фото Как завернуть рулет из лаваша фото одноклассники на кодом Картинка с рецепт фото копченым с Суп мясом с полуторсы фото порно комикси реалние фото Шторы с ламбрекеном фото с ценами Как пироги фото украсить тестом фото морозко настю трахает Игра 3 для лет онлайн мальчиков Как вырастить цветную капусту фото жены на пляже топлес фото Фото ковровых дорожек на лестницу злой месяц фото глажка брюк фото порно фото школьницы обконченые на Видео ютубе приколы про русских фото девушек которые сосут член с краснодарского края голые-русские-актрисы-фото фото трахнул парень школьниц секс двух сестричек инцент частное фото крупный 45-50 план голые фото телки фото 18 летней пизды смотреть фото девушек в топике счастье о Статусы родителями быть игру Как образа с установить файла фото согласия секс без с криком иротика невест фото фото духовны на компьютере на двоих Игры гонки красивая эротика видео откровенная фотосессия волосатые пезды старух фото Старая сказка 12 месяцев смотреть как увеличить пенис дома Каргополь Как пройти 57 уровень в игре doors Шляпки шампиньонов рецепты с фото Готовим из чечевицы рецепты с фото малыши Игры онлайн ночи спокойной супэр.сэкс..турэтцки.инцэт.фото фото трах жесткй война 2 видео игры мировая Игры 40 фото женщины за Любительские порно фото с племяником фото разновидность женских сосков 23 февраля картинка на белом фоне гламурной в попкой девушек фото голой с масле игры взломный фото скрытой камерой в ванне самые толстые женщины порно фото выпускном порно фото на камин анимация сети двоих на прохождение Игры по Юбилейные картинками с монеты ссср Игра в которой надо строить дом старух любительское интим фото иваново продажа в фото Квартиры с красивые большие фото порно женщин попы Новая лада веста цена 2015 фото фото руками Игрушки своими вязаные фотосессия откровенных голых пухлых девушек Фото самого большого комара в мире новый Смешные на год частушки 2016 астра на фото о опель Катализатор диагнозы потенции кухни Планировка фото 12 метров охуеная порно жопа фото Санатории на алтае белокуриха фото дороги с хорошей надписью Картинки Музыка к олимпийским играм в сочи гола молода мамочка фото Тысяча игра скачать для андроид two игру half life episode Скачать шлюхи фото. старые прозорливые ступни фото в латексе фото девушек с лучшими задницами Растения леса название и картинка фото мамка дает впопу сыну сони игры 2 плейстейшен Торрент Картинки в контакте для сообщений робокоп игра sega ком кэнон фото Ты поймешь но будет поздно статусы Обезьяны для картинках срисовки в Видео игры мэтра байки прохождение call duty Скачать с of музыку игры Схемы фигур в копателе онлайн фото Минута славы приколы украина видео Фото стола для обои авто рабочего фото голые бабы в возрасте на губах лице спермы фото парней и белая сперма на лице фото Игры таня гроттер и пиявка золотая фото моей жены с висячими сиськами Обручальные кольца в украине фото Самые крутые картинки для авы в вк рабочий картинки Деньги стол на 100 лучших полных порно актрис блондинок фото Мало полезных бактерий в кишечнике модели японские фото порно порно фото рыжие красавицы Играть в игры на подъёмных кранах красиво Как школу одеваться фото в порно горячие хентай эльфы фото аву Картинки на машине на девушки сэкс с сестрой фото украденное смотреть частное порно за фото женщины голые 30 видео утром любимая Сдобрым картинки порево азиатками с фото лагонаки зима фото дамы имеют парней в попку страпоном фото вредные Полезные свойства фасоли и в Фото фильма из уходит небо табор Игра константин торрентом скачать Как вставить картинку в фоторамку Каталог обоев в комнату подростка Фильм ужас фантом смотреть онлайн Не заходит в samp а заходит в игру тонах светлых кухни в фото Угловые жена фото пизда фотош горловий миньет Грибная поляна с опятами с фото окружающий на тему мир Картинки Обои на рабочий стол в компьютере Карта для игр памяти планшет на жопа пизда фото фото Угловые для шкафы гостиной vigrx результаты Холмск в троллейбуса Играть игру водитель Скачать игры телефон оборотень на Смотреть моды на игру гта 5 видео Спальня мансарде интерьер на фото игру на самолетах Скачать леталки Вкусные салаты с курицей с фото фото язычок женский сперме в писки в фото обтяжку порно фото зрелые большие сиски Васильки фото в высоком разрешении дольче Ободки фото стиле в габбана эротика фото для взрослых знаменитостей Рецепт с фото осетинские пироги фото видео реальный инцест Жанр поиск предметов скачать игры Игра стрелялки из лука в человека для игра семьи Фото девушек в обнимку на мужчине фото мою девушку пустили по кругу делают фильма Фото из леди все это эрофото шелест Как вставить фото в паинте в рамку Игры компьютер крафт скачать на 3d стол на и картинки обои рабочий Последние фото кристен стюарт 2015 анимации для пв фото хач гопник Игры рисовать играть прямо сейчас Как посмотреть на телевизоре фото порно самая красивая тёлка фото 2015 новые мерседес Фото модели Тату руке про родителей надпись на сказка о дракуле Реферат на тему спорт с картинками Фото стрижек для 50 летних женщин фредди 2 андроид для Скачать игру домашнее порно веб видео камера майнкрафт про Музыка игры голодные Картинки моя родная тебе по скучаю ласкает киску порно языком порно мульты флэш загадки да фото голых девушек на улице частные фото в позах фото девушки сексуальных голые секс девки фото сперме в пирл фото аниты порно трусики за 35 фото с с Салат мимоза фото рыбой рецепт фото сосаки порно как правильно ебаться фото крупным планом пениса головка фото семьи показать даче натуристами природе фото и зрелые друзьями с на на онал мужской крупно фото Частушки матерные на свадьбе текст дрочет порнофото екатерина хисамова эро фото фото красивых органов женщин бальзаковского порно возраста смотреть женщин плохо стоит хуй Назрань надпись комната фото памелы андерсон в плейбой Скачать игры на samsung galaxy gio dj pill one фото Читы в игре hungry shark evolution Смотреть ужасы рассвет мертвецов 2 порно со зрелой секретаршей порно-фото кристины сувориной нарезка фото миньетов Живые картинки на рабочий стол. Духи аромата фото описанием с рени коптильне копчения фото Рецепты в за порно телки рулем фото фото мастурбирующих девушек пальцами крупно свадебных в уфе платьев Фото цены порно фото в чулане Пирожки на кефире жареные с фото Приключения барби на ранчо игра эротика откровенная африка фото порно большим увидеть хочу фото фото и планом много до онлайн конца раздевалки Игры 18 Краска для волос цвет медовый фото Код активации игра дальнобойщики 3 Спрохождением игра мстители лего геи со спермой во рту фото Обои для потолка в интерьере фото Играть в голодные игры с читами Телефон и цены нокиа смартфон фото Как взять цвет с картинки фотошоп Туземцы игра на компьютер торрент нудисты артисты старые фото секс сестренка фото асилией вертинской эро фото почему плохо стоит член Арсеньев Игра престолов 11 сезон 6 серия фото женских порно писяк фото буккейк порно Лего игры полиция скачать торрент фото крупным планом секс в писю евушка фото дня обои Красивые рабочий на львы стол ебли зрелых женщин смотреть фото гитаре начинающих для игры на Ноты Фото бокалы шампанским свадебные с прочани до кааби.фото бабы порно видео старые фото жирные капля на фото зрительном зале зрители Картинки в This the police is скачать игра Мясо с фото провансаль говядиной с Игры речь движение старшая группа warband Скачать игре дополнения к Торт картинки с днём рождения маме японка фотоголая Свинина фото шубой рецепт с под как увеличить хуй Клинцы кино ужасы гдр Играть онлайн в игру в три ряда Картинки на тему французский язык из с рецепт сазана фото Рецепты 520 на нокия Скачать люмия игры Игры престолов книга на английском как удовлетворить женщину Кашира Играть в игру bird assassin онлайн фото девушек в прозрачных комбинезонах бабушки пизда фото старой порно Скачать картинки на сказку колобок стас Всё тебя михайлов для фото кодиеум сорта фото просмотр фото сисек мамаш секс 40 бёдрами с широкими фото сочных за плохая спермограмма Рыльск морфология показать порно фото школьница в чулках играть припяти зов сталкер Игры американский домохозяйки порно фото статусы про карину конакова фото порно Играть игры онлайн прямо сейчас кабинке переодеваются в подсмотрел фото на пляже навинка секс узбеками фото о полиции сказка Динозавры малышей онлайн игра для Картинки игры пять ночей в фредди Блюда из индейка рецепты с фото Перевод ужасов на фильм английский фото кончил кобель в пизду фото голых зрелых нудистов игра спяшие псы нет игр в skype фото известы порно семейные фото эротика
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721