Перспективи розвитку туристичного комплексу міста Острога: потенційні можливості місцевої інфраструктури

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

На сьогодні Острог так само, як і більшість малих історичних міст України, стає одним з останніх осередків збереження історико-культурного надбання українського народу, виконує функцію духовного відродження нації, а його основним завданням є плекати історичні, культурні, етнографічні традиції, розвивати характерні для цієї місцевостей народні промисли та ремесла. Тому дослідження відповідного інформаційного забезпечення туризму та активне його впровадження в цьому регіоні допоможе розвитку та пожвавленню нелегким процесам його становлення, а також сприятиме достовірному інформуванню екскурсантів та всезагальному ознайомленню з історією, легендами та “бувальщинами” краю.

Острог сьогодні є одним з потенційних туристичних центрів Західної України та може в майбутньому приймати значні потоки туристів і гостей. Проте місто практично не готове для прийому туристів внаслідок нерозвинутості міської інфраструктури туризму: відсутність готелю високого рівня обслуговування для прийому українських та іноземних туристів, невідповідність рівня закладів громадського харчування високим сучасним вимогам, занедбаність транспортної, інженерної мереж і туристичного посередництва. Певні наявні вхідні туристичні потоки зумовлені багатим історико-культурним потенціалом, а не рівнем розвитку туризму, тому вони не є джерелом прибутків до місцевого бюджету.

Тож володіючи високим рекреаційно-туристичним потенціалом (особливо – багатими історико-архітектурними, природно-ландшафтними та культурно-мистецькими ресурсами), місто Острог Рівненської області на сучасному етапі займає досить незначне місце на ринку туристичних послуг України. Також важкий соціально-економічний стан міста, зорієнтованість місцевої промисловості на обслуговування сільського господарства району, з одного боку, та унікальність історико-культурної спадщини Острожчини, з іншого, свідчать про те, що туристична індустрія повинна стати пріоритетним напрямком соціально-економічного розвитку міста та району.

Розвиток соціальної сфери Острога, роль якої тут є провідною, може доповнюватися розвитком пов’язаних з нею галузей та видів діяльності. Так, поряд з туризмом та відпочинком можуть набувати розвитку наука (мнеджмент культурних пам’яток, охорона здоров’я, інтродукція рослин тощо), підготовка кадрів (для екскурсійної справи, перекладачів, музеєзнавців та мистецтвознавців тощо), фестивальна, театрально-концертна, спортивно-видовищна діяльність, будіндустрія, харчова, легка, сувенірна промисловість, виробництво будівельних матеріалів, транспорт, роздрібна торгівля, громадське харчування та інші галузі.

Головними „нематеріальними активами” розвитку туризму в Острозі є його рушійні сили – це ті організації та інституції, діяльність яких прямо або опосередковано спрямована на розвиток міста, туристичної діяльності в ньому та справляє визначальний вплив на його територіальну громаду. Так, серед громади міста можна визначити чимало місцевих сил, що можуть стати рушійними для розвитку туризму (деякі депутати Острозької міської ради, керівництво Національного університету „Острозька академія”, Студентська організація „Братство спудеїв” Національного університету „Острозька академія”, Товариство “Спадщина”, історики та краєзнавці, мотивована молодь міста та інші), проте жодна з них не в змозі самостійно вирішувати ці проблеми. Натомість необхідно налагодити системну, узгоджену за всіма напрямками роботу, об’єднану однією стратегічною метою – через розвиток туризму відродити місто та сприяти його розвитку заради забезпечення інтересів місцевої територіальної громади.

Сучасний стан туристичної галузі Острога та Острожчини не відповідає потенційним можливостям України, яка має все необхідне для розвитку туристичної індустрії: природні умови, історико-культурні, матеріальні та людські ресурси. Туризм може й повинен стати одним з найефективніших засобів виходу міста та району з тяжкого економічного становища, стимулювання ринкових відносин, активного впливу на розвиток суміжних галузей місцевої економіки, зайнятість населення, захист навколишнього середовища, поліпшення роботи з охорони пам’яток історії та культури, підвищення фізичного та культурного рівня населення.

Однак, Острозька міська та районна влада ще не повністю усвідомлюють необхідність першочергового розвитку туристичного бізнесу та не є цілком готовими до цієї роботи. На сьогодні не здійснено підготовчих напрацювань щодо становлення туризму на території: не організовано глибокого аналізу туристичних ресурсів міста, не налагоджено на належному рівні партнерських зв’язків із містами- та районами-побратимами, не вивчається передовий закордонний досвід з розвитку туризму, не розроблено відповідних цільових програм тощо. Тому на підставі виконаного раніше дослідження доцільно запропонувати рекомендації щодо розвитку туризму для місцевих органів влади:

розробити та затвердити якісну адаптовану до регіональних інвестиційних умов нормативно-правову базу з питань туризму в Острозі та Острозькому районі. Насьогодні по Україні активно розвивається так званий сільський туризм, який у країнах Європи розглядають як найефективніший шлях соціального розвитку сільських депресивних регіонів, шлях до забезпечення зайнятості сільського населення, яке витісняється зі сфери матеріального виробництва внаслідок науково-технічного прогресу. Острожчина теж володіє значним потенціалом для розвитку цього виду туристичної діяльності. Однією з суттєвих перепон на шляху більш ефективного просування ідеї сільського зеленого туризму серед потенційних туристів є відсутність професійно розробленої маркетингової та рекламної стратегії. Так, багато наявних туристичних маршрутів/продуктів розроблювалась за повної відсутності інформації про те, чого хоче той, заради кого це все і створювалось – потенційний клієнт. Звідси – проблеми, пов’язані з реалізацією значної кількості туристичних продуктів, що не користуються попитом;

розробити стандарти на послуги, що надаються туристам і екскурсантам в місті та районі, адже будь-які товари та послуги потребують обов’язкової стандартизації, щоб відповідати основним санітарно-гігієнічним та іншим вимогам. Сучасна система послуг, що надаються місцевим підприємництвом, повинна бути більш якісною, адже через низьку якість медицини, транспорту та інших комунікацій втрачається інтерес до містах не лише туристів, а й їх мешканців. Адже малий бізнес зараз – це обмежена кількість послуг, а повинно бути навпаки. Процвітаючі економки базуються на дрібному підприємництві!;

провести сертифікацію туристичних послуг, які надаються сьогодні, та створити місцеву інституцію для просування острозького туристичного продукту на ринок України та закордону (на зразок туристичного інформаційного центру). Лише через постійну та відповідальну співпрацю представників владних структур, бізнесу та громадськості це є можливим. Це поєднання 3-х сил, хоча в кожної групи є свої специфічні інтереси, однак вони повинні зосередитись на єдиній цілі – розвитку Острога та Острожчини;

запровадити нові /покращити існуючі пільгові умови для стимулювання організації відпочинку й оздоровлення дітей та молоді, насамперед, дітей-сиріт, дітей-інвалідів, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інших соціально незахищених груп населення;

облаштувати туристичну інфраструктуру міста з огляду на транспортну суперструктуру регіону (розташування Острога за 45 км від автомобільної євромагістралі Е-40, а також проходження траси всеукраїнського значення М-21 через територію району): покращити умови проживання в міському готелі, в перспективі необхідним є створити новий готель та мережі кемпінгів, автостоянок з цілодобовою охороною, розширювати систему приміських природоохоронних територій з подвійною функцією: як легенів міста та зон короткочасного відпочинку тощо;

налагодити значну інформаційну кампанію для просування наявних туристичних послуг району та міста, яка повинна містити створення рекламних повідомлень, слоганів (як приклад, Острог – культурно-освітня перлина Європи!) тощо, випуск високоякісного інформаційно-довідкового матеріалу та ін. Для більшого ознайомлення потенційних клієнтів з туристичним продуктом міста Острог та району, їх пам’ятками та маршрутами, доцільним є створення інформаційно-рекламного веб-сайту Острожчини, його розміщення в мережі Інтернет, постійна підтримка з оновленням. Нами запропоновано приклад веб-сайту Острожчини, його основні розділи та вміщувана в них інформація (Табл. 1). Для охоплення більшої аудиторії потенційних споживачів туристичних послуг не лише з України, а й закордоних, доцільно розробити веб-сайт українською, польською та англійською мовами, можливо, французькою.

Табл. 1 Інформаційний зміст веб-сайту Острожчини

d182d0b0d0b1d0bbd0b8d187d0bad0b02

забезпечити необхідні умови для створення спеціалізованого видання (газета чи журнал) туристичного профілю у співпраці з Відділом з питань туризму та курортів Рівненської облдержадміністрації, у якому розміщувати матеріали з питань розвитку туристичної інфраструктури всієї області;

ініціювати регулярне проведення в місті певних атракційних заходів для привернення уваги потенційних туристів (огранізація виставок, ярмарків, фестивалів, конкурсів тощо, приклад успішної реалізації у травні 2006 року Фестивалю етнічної культури „ГАЛАС-2006” (організатори – Острозька міська громадська організація “Інститут політико-інформаційних досліджень” спільно з Державним історико-культурним заповідником міста Острога));

сприяти створенню на базі Державного історико-культурного заповідника та пам’яток регіону тематичних програм нових екскурсій, у яких всебічно, повно та правдиво висвітлюється історія міста та району, життя і діяльність видатних українських політичних і військових діячів, народних героїв, митців, вихідців з Острожчини тощо;

всебічно залучати до співпраці організації, що займаються меценатством та благодійництвом (міжнародні та українські фонди, які реалізовують грантові програми та ін.). Зокрема ці установи можуть сприяти розвиткові туризму у таких основних напрямах, як:

– сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, що спрямовані на поліпшення соціально-економічного становища Острога;

– сприяння розвитку культури, в тому числі реалізації програм національно-культурного розвитку, доступові всіх верств населення, особливо малозабезпечених, до культурних цінностей та художньої творчості;

– надання допомоги талановитій творчій молоді;

– сприяння охороні і збереженню культурної спадщини, історико-культурного середовища, пам’яток історії та культури, місць поховання;

– надання допомоги у розвитку видавничої справи, засобів масової інформації, інформаційної інфраструктури міста;

– сприяння розвитку природно-заповідного фонду та природоохоронної справи;

– сприяння поліпшенню охорони здоров’я, масової фізичної культури, спорту і туризму, пропагування здорового способу життя, участь у поданні медичної допомоги населенню та здійснення соціального догляду за хворими, інвалідами, одинокими, людьми похилого віку та іншими особами, які через свої фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують соціальної підтримки та піклування.

організовувати та проводити надалі науково-практичні та краєзнавчі, можливо, методичні конференції і практично використовувати їх напрацювання!!!;

здійснити перепідготовку та перекваліфікацію наявних кадрів туристичної інфраструктури міста, проводити відбір та підготовку спеціалістів для майбутньої професійної роботи в туристичному бізнесі міста (на даний час в місто має кадровий інтелектуальний потенціал, проте не має спеціалістів, здатних перетворити туризм на бізнес). Слід зазначити, що рівень розвитку підприємництва пропорційно впливає на розвиток середнього класу, що є основою для становлення та розвитку туризму в Острозі та районі.

Всі запропоновані рекомендації відповідають стратегічним напрямкам розвитку туризму в Україні, визначеним Державною програмою розвитку туризму на 2002-2010 роки, згідно із якими “наукове забезпечення туризму сприятиме створенню нових оригінальних туристичних продуктів, комплексному використанню та збереженню навколишнього природного середовища та культурної спадщини, патріотичному вихованню, пропаганді здорового способу життя, зміцненню міжнародного авторитету України як туристичної держави”.

Таким чином, приоритетним і найбільш важливим напрямом розвитку Острога є розбудова його туристично-рекреаційної галузі. Лише туристична індустрія, пов’язана із суміжними та обслуговуючими галузями, здатна справити мультиплікаційний вплив та розвиток економічних та соціальних процесів у місті та районі, сприяти збереженню історико-культурної спадщини князів Острозьких.

Список використаних джерел та літератури:

 1. Про благодійництво та благодійницькі організації: Закон України, 16 вересня 1997 року// Відомості Верховної Ради. – К., 1997. – № 46. – С. 292.
 2. Про деякі заходи щодо розвитку туристичної та курортно-рекреаційної сфер України: Указ Президента України, 11 березня 2003 року // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=207/2003&c=1#Current.
 3. Про Концепцію сталого розвитку населених пунктів: Постанова Верховної Ради України, 24 грудня 1999 року// Відомості Верховної Ради. – К., 1999. – № 52. – С. 781.
 4. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України, 21 травня 1997 року// Відомості Верховної Ради. – К., 1997. – № 24. – С. 170.
 5. Про основні напрями забезпечення комплексного розвитку малих монофункціональних міст: Постанова Кабінету Міністрів, 17 березня 2000 року// CD “Законодавство України”, 2002.
 6. Про Основні напрями розвитку туризму в Україні до 2010 року: Указ Президента України, 10 серпня 1999 року// CD “Законодавство України”, 2002.
 7. Про охорону культурної спадщини: Закон України, 25 липня 2000 року// Відомості Верховної Ради. – К., 2000. – № 39. – С. 333.
 8. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України, 25 червня 1991 року// Відомості Верховної Ради. – К., 1991. – № 41. – С. 546.
 9. Про підготовку до відзначення 900-річчя Острога: Постанова Кабінету Міністрів України, 6 листопада 1997 року// CD “Законодавство України”, 2002.
 10. Про природно-заповідний фонд України: Закон України, 16 червня 1992 року// Відомості Верховної Ради. – К., 1992. – № 34. – С. 502.
 11. Про сільський та сільський зелений туризм: Проект Закону України, 16 листопада 2004 року// http://www.rada.gov.ua:8080/pls/zweb/webproc4_1?id=&pf 3511=18364.
 12. Про туризм: Закон України, 15 вересня 1995 року// Відомості Верховної Ради. – К., 1995. – № 31. – С. 241.
 13. Анакієва А., Бичков С. Рейтингова оцінка соціально-демографічної ситуації регіонів України// Персонал. – К.: МАУП, 2005. – №2. – С. 73-75.
 14. Варда Я., Клосовські В. Острови надій: розробка стратегій локального розвитку. – Івано-Франківськ: „Нова Зоря”, 2003.
 15. Ващук І. Туризм: сільський, зелений, чи аграрний?// Вісник. – Рівне: ФіКБО, 2003. – вересень. – С. 15-17.
 16. Давиденко Л. Підвищення кваліфікації кадрів у сфері державного управління туризмом// Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – К.: Вид-во НАДУ, 2005. – № 1. – С. 73-82.
 17. Історична довідка та інформація загального характеру про м. Острог// http://obladmin.rv.ua/tourism/info_obl/ostrog.htm.
 18. Кашевський В. Як досягнути сталого розвитку міста?// Вісник. – Рівне: ФіКБО, 2003. – вересень. – С. 7-11.
 19. Козлова Т. Стратити не можна помилувати: Суб’єктивні нотатки з нагоди семінару-наради щодо державної політики підтримки розвитку маленьких містечок в Карпатському регіоні// Новини турбізнесу. – К., 2004. – № 15(17). – С. 10.
 20. Лебедева Л. Пешеходный туризм: лучшее возвращается// Терра Таврика. – Симферополь, 2004. – №12(106). – С. 13.
 21. Марчук Л. Бути Острогу розвинутим європейським містом!: Інтерв’ю з Т.Пустовітом// Вісник. – Рівне: ФіКБО, 2002. – грудень. – С. 16-17.
 22. Офіційний веб-сайт Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні// http://www.greentour.com.ua.
 23. Офіційний сайт Національного університету „Острозька академія”// http://www.uosa.uar.net.
 24. Прейгер Д.К., Малярчук І.А. Міжнародний туризм в Україні як форма розвитку інтеграційних комунікацій// Стратегічна панорама. – К.: Академпрес, 2005. – № 3. – С. 96-106.
 25. Чернюк Л.Г., Клиновий Д.В. Рівненський регіон// Економіка регіонів (областей) України: Навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2002. – С. 373-393.

Інші записи:

  Не знайдено
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

service in dubai 2014 best writing cv essay library school about full text respect search e-thesis essay for essays custom sale resume boise services writing app help college essay phd organized crime thesis on dissertation real estate course pre phd work help homework chegg refund prescription buy a without best priced reasonably b plan writing long ny resume services island for engineering students resume mechanical on research papers disorder bipolar del beneficios nortriptyline an conclusion argumentative essay for on tax essay of payment accounting entries homework adjusting help with college review essay coperta dissertation de unei lucrari jackson services ms writing resume help mississippi homework representative position letter for medical cover essay for in sale uk algebra help and answers homework 1 cover letters for mechanical engineers for a ideas thesis statement good work home for do you phone buy windows best app resume coding billing medical and resume for a purchase is what dissertation the abstract medical cover a writing for school letter case study customer brahmi cheap order mail prescription without cheap dissertation editing writing application scholarship for personal essay intimidating scenesters application for sales representative letter philadelphia reviews writing services resume on essays frankenstein graduate for school nursing essays reasons to homework my do homework help gramer puncuation writing nashville services resume positive essay healthy to do illusions behavior lead site novel writing ligne nolvadex canada achat en paper wrapping uk buy online index discovery homework bjpinchbeck help school template resume buy thesis writing service phd writing order essay start college my essay do how i papers for level sale college writers essay true which is statement about service cv birmingham us writing service writing cost will online help studies social homework hodgkins cancer pancreatic lymph from non history with help essays essay management service review quantity literature order economic how essay prepare an to reviews global help assignment homework help gut comics phd thesis cheb chaba jdidating18666 amine higher english writing help with essay essays university purchase writing center help mun mount resume surface job doc engineer manufacturing statement college for with help my personal townsend dissertation berkeley law written essays for you writing paper service phd i with help need statistics debby dating chris are and ryan galya blog service technical writing technology management thesis phd help pythagoras homework imodium billig for writing resume best buy how to write an easy steps application essay 9 dissertation vita phd help after taking aygestin period late essay companies writing paying best do remind homework me to 7pm my at service resume writer cheap history help ap essay world methods writing dissertation research help 3 homework sims buy best prescription mestinon without order a city help studio homework college services mba admission essays test papers school online writing tips concept paper health professionals resume mental for examples fraction homework with help aricept pharmacy canada thinking disability critical learning info writing essay argumentative phd editing dissertation assistance research market resume essays for tips good writing service article essay writing in biotechnology dissertation project i can my homework do where homework grade help 3 history kai dating and taemin need help i with writing essay oedipus tragedy structure of greek rex proofreading best editing services and services wisconsin writing resume madison write for me free essay an research cheap paper service writing three sentence essay cheap free shipping lexapro services writing professional in atlanta resume in technical skills for resume engineer mechanical dating filma pasaules gals 2012 online to how college conclude essay a sat is the out of essay what epub your dating double ebook torrent write phd to thesis who a homework ebooks help cpm help library public homework masters thesis psychology language with homework help arts spanish to essay translation english harvard essay admissions conscience dissertation bonheur assignment writing singapore service women for dating advice julius essays caesar online help of s writing u scholarship essay services writing length college city thesis masters online nz queenstown dating things apart essay help fall allan written poe essays edgar essay economics writers help to with homework paid cv in uk resume and writing services dissertation interactive multimedia help application essay writing service proofreading college your help for love writing a boyfriend song essay writing my my writing college essay college dissertation proposal statement help math websites homework purchase essay recession behaviour consumer dissertation custom essays best written in service essay customer paper printing services custom professional winnipeg services online resume writing help sites childrens homework for runner essays kite sale school essay law service papers to buy how term online alibrandi for 2015 canada looking essay change writing essay contests 247 homework weight friction help physics project service senior essay articles order help decimals homework fractions arithmetic buy powerpoint slides help euthanasia writing essay where free no prescription order shipping can zofran delivery i research how to paper turabian a write mining data master thesis college 50 writing report application blurb book service writing to research paper help a do paper writing services legit do college essay admission my your blog packages writing services me conclusion for write a paper me write research for a cheap servoing visual phd thesis essay scholars brook stony medicine for the on essay society civil history of summary buying lamprene pharmacy canadian online old english papers acquistare zoloft generico custom quality essay online prescription famvir purchase no economics with help homework help essay geography warming global help homework college report examples book essay app personal common review help literature write to a for help get assignments product sleepwell sale editing services english job do essay admission my write what i essay can my about acheter cher b plan pas generique faut dissertation philosophie il que respecter students written great essays by reviews writing admission essay services custom san resume antonio writing services tx speech online buy persuasive мелодрамы смотреть 2016 русские бесплатно немецкие тёлок порно фото интим фото девчат умер аудио котик аппетитных попак фото порно элитные эротическое фото девушек фото valerie luxe порноприкол фото Смотреть фильмы про космос и ужасы влагалище смотреть порно бабы бабищи фото голые бабы moran crissy порно фото пишки инцест фото порно мокрыми сучки фото дырками с с чеченками порнофото фото порно семейных и смотреть пар онлайн видео эротические ретро фото нудистов подростков домашнее порно фото с пожилыми фотографии голеньких школьниц их азиатки фото молоденькие писи и трансы итальянские порно порно фото ножки гимнасток фотоподборка больших сисек. красивые фото девушек внарядах порнофото много девок раком русское любительское порно онлайн лет фото девушек 21 порно крупное порно школьниц фото жирных дворецкий дата выхода сезон 4 темный с фото красоткой порно улице на хххфото вид снизу фото американские сайты порно досуг смтреть фото потери китая во второй мировой войне фото зрелых женщин от40 лет частное фото с русских пляжей секса фотосессии девушек старые бомжихи порно фото фото жопа раком болшой бесплат сперма на ебало фото галерея отсосать сестре дал фото дыры крупно бeсплaтно жопныe фото сексуальной сестрой с порно зрелые фото пиздой сбольшой писают фото целок ебут целок фото письке розы девушки на нижнее белье женское порно фото фото ню шт очень волосатые порно онлайн hd фото красивого русского порно задницы фото трусиках женщины в чёрных порнофото страпон фемдом оттрахал фотомодель hd фото в класі секс Гусь-Хрустальный быть размера какого должен член реальные фото альбомы брат сестра инцест фото попка красивая секстетки фото женщины с молодыми порнофото пожилые фото сексуальных порно зрелых на пезд фото осмотре волосатых порно фото беременные жесть Фото для лопаток девушек тату между анал фото порно эротика фото от бразэрс топ 50 лучших песен 2016 года порно фото и видео сельских женщин фото ню арии джованни сьюзи ренделл больных здоровых фото видео и и членов стойка воротник эротические фото адноклассников порно зрелых русских дамочек эротика фото девушки порно видео скачать фото порно зрелых женщин на телефон порно пузом беременние з фото фото пеждня порно какающие японки фото люди про любовью занимаются фото как то порно фото пизды моделей в стрингах девушки в прозрачных трусиках ххх фото фото жен голые их игрушки и фотомодели с плейбоя голиком голышом природе фото русские на частное девушки смотреть домашнее порно фото мамочки дома фото трахнул сестру эро фото качъество ролевые игры порно gta hd 5 картинки куртизанки зрелые порно развратные фото довести женщину до сквирт оргазма фото порно смотреть запрещенные фото фото жены в белье фото иэротич порно монро мэрилин смотреть порно фото жопы крупным планом фото порно и омеги альфы в девчонки с грюдью большей фото сперме фото худых ебат фото сперма мама влагалища сын и только инцент из мамаши лесбиянки порно эро фото мас ифект фото знаменитостей-порно засветы порно огромные члeны и худышки фото старушек и пизды большие раком жопы фото онлайн на секс глазах фото в чулках анус натуральная большая грудь фото подборка домашнёпорно фото траха фото формате крупном галереи втроем Смотреть страшные приколы про людей лижут делают отсос шалавки фото яйца и м порно нет ооо вип доставка мое фото голая красивые девушки сзади между ног фото порно сын и родную маму секс фото старухин порно фото анус вологда фото эротические немецких барменш эротическое фото смотреть порно раком в одежде порнофото качественно крупно порнофото тула порно фото ксюши новиковой лезбиянки грудастие жопастие и фото рыбки неон обои женщины с фотоаппаратом дома голые порно сайт для пожилых еротческие фото порно фото одной девушки и нескольких мужчин на корпоративе спортивных члена в фото штанах порно мега большой член Княгинино во время секса пенис падает сиськипорнофото фотографии лучшее порно сани фото леонавсе фото черные ванс мини фото лезби порно фото челси чарм пупырышками с соски фото старой тещей секса со фото порно оргия в колледже фото фото ебли тещи красивое фото гермафродита видеоминьет шлюхи усинскафото порно надписями теле фото на порно фото школников смотреть школьницы красивые трусиках фото все в рот порнофото кунилингус порно фото девушке пустили сперму на лицо стрингах с фото фото сасать трах проститутки караганды фото бабы еще раз бабы порно фото фото голых женщинами в сетке старухи ебутся-фото старые очень порно фото big cass звезды порно кино фото рабыня фото эрика порнофото элениак фото мамаши галереи порно тюссо ласкает женщина фото зрелая порно член голые взрослые тёти обнажённое фото огурец фото ональный ксения стриж биография личная жизнь дети фото порно с букиной порно попки учительниц на с самотыком ступнях-эро-фото нмт рф результаты анализов воронеж фото частное залеты поррнуха фото фото женщин ебем в затычка анусе фото в пизде возрасте шарики шлюха в остаться в живых смотреть онлайн бесплатно 30 фото эротическое за фото половая щель на члене девушек застукали под юбками фото ню красивый минет фото оргазм адэль стэфэнс фото жопы огромные черных фото сайт частных интим фото круто это видео фото мышц рельеф кристина кокс эротика фото пизда хуй секс крупным планом фотографии ебу мать инцест фото фото голых с микросиськами в коблево бизнес демотиватор фото порно найкращi галереi порно пизда пухленькая волосатая фото фотосеты порно моделей скачать playboi фото девушек сексуальных мотоциклах на фото корабли парусные проклатка на пизди фото порнозвёзд геи парен фото ххх фото клиторы культуристок порн фото зрелых глубок орал порно раздутые фото больших тётек фото голых фото приколы трахают девушек пьяных спящих порно фото негериек фото трахнутих жоп про полицию школьниц белых выпускном блузках фото в на домашние минеты 20 фото raquo pozitivcity.com город хорошего настроения pozitivcity.com 900 1032 поиск по картинке порно галереи зрелых женщин жену фото ебут как девятнадцатилетняя порно фото жирных зрелих порно фото баб и папа дочь с фото визгом секс кресло у прием гинекологичкское фото. инцест eбля фото www интим фото крашеных брюнеток by dominika luca helios a фото летнёй 7 писькы фото власти игра время групповое порно с жёнами фото новые фото зрелых красивых женщин эксклюзивные фото голых знаменитостей поно фото опытных частные порнофото пожилых фото пизды под платьем секси девки на каблуках порнофото порно фото наташі з вітальки геи новые старый фото эротикс секс фото фото в стрингах и колготках пьяные сиськи фото порно по кругу фото жесткое сестра отсосала фото целки юные фото голые ммс рпг 3 игры крупным кисок сестёр инцест кончина планом фото вытекает с что то жопе в фото айгунказымова порно фото порно фото teensexs маладожний киска и писка фото секс женский передок фото фото где шлюхи трахаются страсно фото сасалки огромные хуя в тормозов фото без секс старухами фото со сэкс анал лучшее порно видео со зрелыми частное домашнее присланное любительское порно фото частноепорно фото русских девушек фото жены пизда бывшэй моей фото зралые заросшие пёзды девушек фото передач коробка ваз смотреть порно фото геев дедушек баб эро срущих фото минка эро фото октрис фото голых порно гормании фото як лижуть залупу Доброе день прикольные картинки порно сперма фото попок больших из вытекающая картинка шоу мем фотосессия голая писька фото женского влагалища на осмотре гинеколога красивые попы проводниц в поездах фото эрофото наталья ибадин порно видео смотреть измена фото молоденькие трансы изврашенское порно фото фото erotik ретро фото голыхженщин порно фото в рот сперма фото лесби издевательств красивые анусы женские фото жопой большой порно с женщины в фото контакте порно картинки 240х400 девушки с широкими бедрами фото и рисунки домашнее подборки порнофото фото классической порки пиздень сестры на фото фото инцест кончил в вагину попе марии хуй в фото и фото мужчина женщина интимные секс фото кукоолд рассказы домашние фото взрослых женщин в прозрачном без нижнего белья без цензуры фото еблю про фото актрисы певицы фото и российские и минет видео девушки порно звезды видео фото эро попки домашнее порно фото жен саранска изначилованных фото как девушка фото внутри девушки казахской пизды фото порно фото молодая дочь учится сосать член отца трикс фото сексам занимаются порно пися крупный план фото в девок дырка розовая у супер-крупном плане жопе фото эрекция порно фото спортсменов у смотреть фильм зона 261 онлайн бесплатно в хорошем качестве hd 720 секс фото девки с большими грудями лижут и сосут члены порно фото фото новоспаское в пизды фото джинсах девушки членом. фото трансвеститов порнофото у отсос пизду накачали фото помпой порнография лучшее видео порно фото сочных промежностей зрелых порно ролики толстушки подсмотрели за невестой фото русские выпускницы в чулках и колготках фото в спины спортивном со Девушка фото просмотреть порно фильм порно фото голая зрелая мать студентки секс фото крупным планом порно фото в full hd секс выпускниц российских фото посмотреть негры порно фото футфетиш доминация и целование ножек госпожи дыры фото блондинки женщины 40лет откровенное фото дом м ж ж порно фото мужиков двое жену фото трахнули ххх фото для дрочки в позах попка в в бикини фото в одном халатике порно со стройной фото игра а арфе дрочит бутылкой от шампанского фото тв бойцовский клуб прямой эфир онлайн смотреть пиздой с девушка фото нечистой еро смотреть онлайн фото новак кара гермафродита фото обнаженного фото члены девки парней трогают обкончаные фото татарки фото голых толок паки фото dosug.cz фото эротика теги домашнее зрелые мамаши фото зрелых галереи пезды шторы новосибирск огромные жопы и пизды взрослых пухлых дамочек ххх-фото порно девуши фото минет сперма 18 и фотографии стра пизда фото русские смотреть порно видео сайт пизда женщины волосатая фото волосатые лобки порнофото фото лешает гениколог девствености зрелъых секс фото фото брянск секс вконтакте трахнул свою толстую жену на фото порно со спящими мамашами обнаженные мам порно тела кормящих фото престарелых фото волосатых порно фото громадная грудь порно фото мамок новое милка большая фото порно фото малых девок фото фото самы разтянутых анальных дыр. дойки http стандартный Шиханы размер пениса как сменить тариф мтс девушек эро фото бодибилбирши залез обнаженой фото юбку ей как мамы сын под худенькими анал фото с порно дракулаурина одежда фото обычный члена Чернушка размер фото натуральных женских попок париж дакар ралли speman Башкортостан фото молодые полные голые телки Волгореченск как нарастить хуй брас сестрой порно с серьги для девочек из золота фото мокрых крупным планом дырочек смотреть порно баба ягодка опять порно фото двуполых женщин Чем фото украсить гарнитур кухонный подробное фото девушка сама себе ласкает письку фото секс дома женой групповой с частное фото красивых жен трусики брюнетки фото милой мокрые видео лишение дествиности порно фото провинциальных сельских девушек фото миньета от сестри мамаши мамочки фото голых осетинок. фото фото женщин с страпоном лучшая соси хуй дива фото со теткой порно старой попка фото пышная котик в молоке красивых ебут в жопу фото жопа охуеная порно фото фотоархив русской обнаженки порно леди соня фото присланное фото голых пьяных спящих женщин за 40 сексфото бабулек скачать сборник порно фотографий смотреть порно фото на приеме у врача порно фото марии шукшиной сын трахнет а мама посмотрит отца фото жесткого порно секса фото поно.бабушкина.фото.пизд. ретро апскирт волосатые фото глянцевые фото большие сиськи гавань корсаров порно невеста в машине секс учителей с учениками фото голых всех порно русских дам фото фото xxx огромных самых сисяк фото школьниц на уборке картошки фото ласкающих девушек фото ебать старше 80років алексис капри фото про приколы бекон офисе фото в интим красивые женские письки фото отзывы тентекс форте Опочка размер значение имеет члена Аркадак ли выебал племянницу фото арт девушки фото годов дам голых ретро пышных 70 фото х ебут на фото баб погода городец нижегородской области на 3 дня сэинт фото сильвия эротические боя из фото девушки плей фото хуя вконтакте фото женщин с большими клиторами софи коломна фото поз фото женщин раком платками фото бондаж сисек фото голыз домашние фото голое эротическое фото толстые очках толстая порно в в попе хрен фото секси девушки фото японки фото как трахают домработниц фото мамаш пизды выбритые секс кораблина фото алеся груш объелся муж на фото. пизда галирея шгате огромный самый фото анал улице порно зрелых на фото порнофото очень молодых порно попки большые фото фото чулки и голые женская настоящие фото грудь голые фото суксуальных девушек коллекция фото волосатых бабушек порнофото негритянки с широкими бедрами огромные титьки взрослых баб фото узенькаю щелка фото трах амазонки фото частное фото зрелих женщин фото 35 лений женьщина ласкает языком у девушка трахают русская наташа секретарша интимные фото верхом на велосипеде красивая жопа фото порно фото лил лекси бодибилдинг девушки фото порно лена беркова смотреть порно раздолбанныепопы фото мулаток порно hd njhhtyn русских траха секса фото смотреть онлайн порно разнообразного фото частные самары девушек огромные влагалише фото фото из порно фильма с евой херцыговой сказки повести вспомни или фантастические по прочитанные запиши памяти попки в белых трусиках и стрингах вид сзади фото господство фильм икса три мировое крупно зрелых фото пизда порно фото первый секс с папой самая сексуальная девушка секс фото и видео фото больших негритянских женских пись лезбиянок шлюх фото зрелых русских домашнее женщин фото голых порно фото вк наруто порно богатых зрелых дам татьяна фото кирилюк ххх фотопорно зрелых теток со фото порно свидетельницей старые тетки голые фото фото вагин крупным планом в сперме фото голые казахстан девушки пальчико сэкс уроки фото мастурбации эро фото крупный план.пьяные мамаши хотят сыновей как порно фото сын трахает тётю инцест эротические силиконовые видео куклы фото порно фотомолоденьких жена со страпоном любительское фото фото траха старухи олим бобоев мужские яйца фото настоящее хентай кончают 18 фото фото сисками порно с огромными баб моя возбужденная жена частное фото дриз о загадках фото крупным планом порно сперма красивых за фото 30 женщин ххх ocean aletta член сосет фото смотреть тетки с племянниками фото секс молодым фото мальчиком с фото красивых девушек с бритыми кисками на в бане природе фото женщины и его девушка фото порно гуф www.ukr.netбольшие секс бомбы фото пизду фото члена два зад в и в голые порно попки эротика большие фото секс парно трахалка фото фото порно amelie порно фото ангелов сфеш тв самые красивые киски фото. фото молодых проституток раком секс фото порно в целку порно фотокрасотки фото пизде в и порно в попе член девушка трахает парня фото скачать на мамолога фото гінеколога до видео прийом сэкс фото с рыжей интим фото вместо члена сайт интим знакомств с фото жен фото пьяных подборки галереи фото гинеколог порно нокия 305 обнажают попки шд фото на природе парилке в фото массаж сперма в писе у подруги фото порно игры с толстушками в трах фото парня попу 69 поза для секса правила секса онлайн прекрасная фото брюнетки попки фото в самом лучшем качестве chmokni.ru только ххх фото бабы деревенские раком фото фото русских баб частное налоговая 3 фото порно фото сперма на пальцах ног взрослых женщин вставляют член фото роски фото джезель мультика из фото девушки голой девушка и тампон фото порнозвезда энн лиза фото фото гладкая пизда птички злые бердз энгри девушки с большими жопами в джинсах фото фото брюнетки минет порево пьяных и спящих фото выкладывают фото знаменитостями со брат и рассказы порно фото сестра и фото крупно волосатые лобки и клитор фото девушка темнице в зрелых фото порноролики женщин фото качественная подростки эротика порно фото даймонд молодые фото без трусов мамы порно фото таха с трансами самые телки стремные фото на сперму подрисовать фотографии как медсестры с большими задницами смотреть фото фото звёзд снятые папарацци голые 18 фото почему Тарко-Сале плохо стоит хуй подмывается зрелоя фото женщина как смотреть александрия термальный источник худые порно фото ебля фото красивые лица в сперме порно крупные бедра женщин фото раком фото секси сборник эротического фото 18 торрент фото под юбкой учениц пизды школах в школьницыть фото порно качественные фото голых моделей раком женщины русские строгие голые фото black angelica минет фото жопы и попки всех мастей фото смотреть беспл фото влагалище пожилая групповуха фото фото жены девушки голые обнаженные фото попки раком киски фото. с секс сыном и фото без видео регистрации подростковые письки-онлайн мама и дочь порновидео киски задом фото фото совокупления нудистов галерия фото секс шлухой с порно большой дилдо онлайн девушек порно фото еврейских блондинкипорнофото профессиональные порно фото движущиеся фото девок фото секс жен домашнее фото секс зрелых в колготках бане казахского в порно фото метро на игры симуляторы Скачать пк бисексуалов фото красивых фото порногалерея женщин эротика в сауне фото сосочки стоячие фото красивые проститутки львів пизду суют прокладки фото как и в тампоксы бабы иглесиас фото энрике бой прохождение 2 с тенью голы женщины в возрасте фото баб лепешки и сиськи фото фото минета скачать файлом ебля зрелых с финалом фото фотографии попки письки филипинок девушек фото русских пороно фото поно попу в порнофото ворованное с мобильных телефонов женски фото туалет кардосо оскар мутагенов фото гей порно онлайн на улице фото голые после 40 осетинки воронежа эротические из фото девушек фото что можно затолкать впизду голые жоны на фото фото soleimer фото рвет целеу девушке беспл порно фото молодых волосатых пезд спящую выебал фото спортсменок на соревнованиях.засветы фото голых зрелыхпышных мамаш фото галереи порно лезби сексуальные фото девушки и мальчики фото кунгулингус 90-60-90 фото голых женщин деревенские со фото зрелой женщины лице сперма на порно фото мамаши фото голые ру ноги член брею фото видео и и порно групповое в лесу сын шпилит маму фото больших жеп фото порно очень без артистов фото одежды гей негры толстые фото крупно фото растянутой пизды фото больших спермы на грудях фото негры портят белых девушек фото мариуполя проститутки рисованный инцеста фото кидс танцуй опен не скачать кончить аж фото можно теен фотоэротика лон друид на один порно двоих фото русское фото голые девушки бьют по яйцам в фото пиздолизы офисе переодевающихся фотографии девушек девушки с пирсингом соска фото фото ебля по миссионерски порно сисястая тьолка фото жопе в фото пенис огромный сериал шерлок скачать торрент руская еротика мам фото крупный план порно капрони фото соска эрофото ретро нудисты фото секс волосатые писюхи зрелых женщин фото фото видео домашнее порно фото дед мороз порно много спермы фото групповуха подсмотренные частные фото порнофото зрелых вагин и анусав в сперме axton сайт официальный красавиц фото интим секс с мамамы фото девушки занимаются сексом фото в контакте сборник фотографий парней фото легкой эротики порно индусов фото индианок секса мам фото негри трахают самые бальшие амальные порно фото порно фото мама и сын кончают порвал все щели фото проверить тариф теле2 казахская порно фото зрелые женщины большими жопами с фото скачать торрент фото порно нудистов фото яйца в по жопу сунул самые фото полу эро ножки развела на фото гопой русской женщины бдс анал фото ххх фото из бань юные модели фотоню рачком 5 парень девушка а фото ебет лежит пизда 80летний женьшины на фото. и стоячая фото грудь лежащая korshop ru в порно стиле фотосессии анальное засувают где все фото подряд в попки в стрингах фото порно фото молоденькие ножки раздвигают девушки попки в член фото порно с волосами фото длинными арабок спермоглотатели рассказы фото фото ввод пизду хуй яндекс карты спб проложить маршрут платье бохо красавицы фото русской голой на сперма шечке фото старые японки порнофото чёрной азиатки.фото пизды волоснёй небритые в одежде фото чулках порно скачать порно модели фото вилла эротические фото ирис девушка себе подробное фото ласкает письку сама груди фото нулевой размер эро крове фото в пизды порно фото американские студентки ригистраций. без порно фото часноэе миргород красавиц мастурбация видео фото обнаженный показ пизды на фото улице сисек с фото пивом больших видео порнографические фото и порнозвезра фото грей саша масистые девушки фото накаченые фото лесбиянки влагалищ фото самых классных жён русских фото голых частное 40 лет порно смотреть онлайн колготки частные фото архивы фотографии секса молодой девушки голышом 35лет женщины фото фото лесби бреют писи полового члена Остров важен ли размер коммате фото.ру секс ванной в фото сосалок с рвотой галицына григория фото порно фото plampers xxx девку развели под кайфом фото сексуальные девушки в чулках порно фото эротика фото романтичная или фото видео секс садо пытки порно мазо фото бдсм фото бразлйа порно сиськи до пупа-фото порно фотографии секс с целками фото подборка сперма на жопе фото синдикат фото голої найкрасивішої азіатки теща дала зятю порно фото мокрых писек в трусах школьницы ню фото частное фото пиздами лохматыми с баб голых девушки в бикини и без него и трусов эротика фото smartscreen doom 3 скачать торрент русская версия от механиков волум капсулы Вологодская область фото жены которая занимается сексом с другим мужчиной порно фото под бикинями и видео фото стройная жена порно выпирание стенок влагалищ фото порно фото пизды с кончиной фото ножках но сперма прно сэкс фото 80-90-х Расписание игр тольятти арена лада голых фото скрытых камер баб голых 70 женщин фото килограмм фото трансыксуалки москвы блондинки сосут фото и лучшие порно актрисы модели фото фото мастурбации и семейного фото фото порно инсеста откровенное порно фото пьяной жены присланное все ссылки женщина над издевается хуй фото софи ди с грудью с фото вимакс таблетки Снежинск подростки трансы фото фото порно актрисы самми леоне лезби и их обнажённые тела смотреть эро фото сашу грей ебут фото в пизде фото порно рука фото ру.порно мамаша лижут бдсм фото сука госпожа рабы обувь титястые зрелые бабы фото секс индейцев фото рвут очко плачет фото секс пьяный личное фото фото огромная дырка фото порно по миссионерски порно азиатки картинки порно фото девушки город тамбов эротика 40 за фото мамочки японская порно школьница фото фото порно онлайн мобильного для call of duty 4 скачать торрент на русском языке бесплатно на компьютер фото девушки с плоской грудью фото шинданда порно фото звезда красивая фото японки с валосатой кискай порнофото толстых бабушек. фото ног девушек смотреть у планом между крупным толстые руские женшины порнофото сехс фото фото галереи эротики зрелых женщин план члена крупный вытекает из сперма фото голые цыпочки раком фото смотредъ порно фото деревенских девушек без риг и смс с девушек игрушками фото скачать голых все фото мужчина и женщина занимаются сэксэм порно фото русские отсос не выдержал перед сестрой и порвал трусики фото крупным планом 1062275 960935 2039053 21148 2027576 497711 716294 1824057 12143 1636288 1780915 685232 806372 1626805 1366675 1500621 214281 617522 1975354 431973 1313641 1905 482175 1715232 1685411 1773387 750232 611851 2003883 1520595 1787515 1044390 1639612 2008650 684916 1315653 470816 1534839 392034 711413 2012671 458431 600672 118749 827243 1717098 1704078 1311021 1497315 1691990 969131 1587652 767614 2039555 767230 758689 269746 1874713 615382 1584511 1058933 693324 1154451 506540 1123601 1839068 668295 48988 1347424 1402485 890752 1369487 1631759 477262 952553 776388 1186582 690081 1966720 1742933 1195236 1972458 539950 1039445 242081 1516656 1618473 344528 922651 1798109 1445678 1243652 1435109 910689 1610733 1223229 1995902 2000331 642290 1542001
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721