Острожчина туристична: стан та перспективи розвитку

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Туризм є видом діяльності, спрямованим на продукування різноманітних послуг та товарів туристичного попиту з метою сприяння задоволення широкого кола потреб клієнтів, в тому числі лікувально-оздоровчих, історико-культурних, духовних, рекреаційних та релаксаційних запитів. Туризм часто називають розкішшю, за словами класика політичної економії А. Сміта, розкіш – це сукупність зручностей, які не є необхідністю . Незважаючи на це, в багатьох країнах світу туристична індустрія є головним джерелом прибутків.

Серед нових незалежних держав, які з’явилися на карті Європи, Україна з точки зору розвитку туризму має позиції лідера. Міста та регіони України, що володіють потужним історико-архітектурним, культурним та сприятливим природним потенціалом, мають значні передумови для розвитку цієї галузі як основного джерела бюджетів, особливо місцевих та регіональних. Враховуючи світові тенденції, наше навколишнє середовище, що являє собою приклад суспільного блага , та історичну спадщину можна з певністю стверджувати, що розвиток туризму є стратегічним напрямком економічного розвитку як багатьох регіонів, так і України в цілому.

Актуальність розвитку туризму на Острожчині

В умовах розбудови української держави туризм, зокрема його розвиток в малих історичних містах, таких як Острог, а також регіонів їх розміщення, стає дієвим засобом формування ринкового механізму господарювання, однією з форм раціонального використання вільного часу, проведення змістовного дозвілля, вивчення історії рідного краю, залучення широкої громадськості до пізнання історико-культурної спадщини. Тому особливо актуальним постає аналіз сучасного стану туризму на Острожчині в цілому та в місті Острог зокрема, а також визначення пріоритетних видів туризму, на розвиток яких доцільно спрямувати основні зусилля місцевої громади та органів державної влади/ місцевого самоврядування.

Аналіз нормативно-правового забезпечення України в сфері туризму дозволяє визначити, що на сьогодні цей вид соціальної діяльності здійснює вплив на створення і розвиток культурного потенціалу кожного з регіонів. Відтак, Указом Президента України від 10 серпня 1999 року „Про Основні напрями розвитку туризму в Україні до 2010 року” вказується Стратегія розвитку галузі . За нею основу державної політики в галузі туризму (зокрема в малих містах та регіонах їх розташування) повинні складати такі чинники:

державне стимулювання внутрішнього та іноземного (в’їзного) туризму, в тому числі через удосконалення системи оподаткування (адже у світовій практиці туризм є найбільш динамічним сектором сплачуваних послуг. За оцінками спеціалізованих туристичних організацій загальні витрати на внутрішній і міжнародний туризм (включаючи вартість квитків) складає 12% світового валового національного продукту );

забезпечення внутрішньої конвертованості туристичних послуг шляхом підвищення їх якості та розширення асортименту, поліпшення умов обслуговування туристів. Національний (внутрішній) туризм, особливо в регіонах, де зосереджено багато історико-культурних та архітектурних пам’яток, активно сприяє більш збалансованому економічному становищу в регіоні завдяки перерозподілу національного доходу ;

поетапна приватизація туристичних об’єктів з їх інфраструктурою. Так, в європейській практиці гарними прикладами успішної приватизації туристичних пам’яток є перетворення середньовічних замків на модернізовані готелі зі збереженням автентичності інтер’єрів;

будівництво нових, реконструкція та модернізація діючих туристичних об’єктів;

державне фінансування відновлення пам’яток архітектури, культури, історії України;

залучення коштів підприємницьких структур, суб’єктів туристичної діяльності для розвитку інфраструктури туризму: шляхи, пункти пропуску, системи водопостачання та каналізації, зв’язок, служби сервісу тощо (відтак при наявності відповідної інфраструктури туризм може внести значний вклад в сферу економічного і соціального розвитку про що свідчить приклад промислово-розвинутих країн, де в секторі обслуговування вже працюють понад 50% зайнятого населення і де з трьох нових професій (спеціалізацій) дві можуть виникнути саме в цьому секторі, особливо, для молоді. Світова практика показує, що створення робочих місць в секторі туризму обходиться в 20 разів дешевше, ніж в традиційному секторі (економіки) промисловості );

організація приміських зон короткочасного відпочинку, створення нових рекреаційних зон загальнодержавного та місцевого значення. Так, для Рівненщини в цілому особливо актуальним є усвідомлення пріоритетності розвитку області як “туристичної території”, транзитного коридору, особливо для спортивних вболівальників футбольного чемпіонату “Євро-2012”;

сприяння організації виробництва екологічно чистої сільськогосподарської продукції для забезпечення потреб туристів і відпочиваючих у високоякісних продуктах харчування;

залучення приватного сектора, особливо у сільській місцевості, до рекреаційно-туристичного підприємництва та підсобної діяльності у сфері туризму (сільського зеленого туризму );

створення сприятливих умов для розвитку активних видів туризму (оздоровчо-спортивного, екологічного, пригодницького тощо);

державне сприяння просуванню на міжнародний ринок туристичного продукту України через міждержавні угоди та програми;

створення сучасної інформаційно-маркетингової служби у сфері туристичного бізнесу. Одна з перешкод розвитку міжнародного туризму – це відсутність належної реклами, необізнаність та неінформованість потенційних туристів, низька якість і обмеженість додаткових послуг. Непомірні високі ціни на послуги є бар’єром для багатьох іноземних громадян. Вартість туру з Європи до України в 1,5-2 рази вища, ніж до країн Азії та Африки .

проведення науково-дослідних, проектних і пошукових робіт з актуальних проблем розвитку рекреаційно-туристичних господарств, використання природного та історико-культурного потенціалу країни, створення геоінформаційної системи „Туризм в Україні”. Стосовно прикладів успішної реалізації туристичних проектів в малих історичних містах, тощо гарним прикладом можуть стати курорти Трускавець, Моршин чи Карпатська рекреаційна зона. Однак в більшості малих історичних міст не було навіть спроб подібних проектів. Адже підприємці мотивують це тим, що не має впевненості в результатах роботи. В деяких містах відчувається активна підтримка влади, зокрема в Острозі, є навіть розроблені спроби створення попередньої програми по розвитку туризму. Фінанси та громадська підтримка є, але не має загальної ідеї, яка могла б реально задіяти всі наявні ресурси (як матеріальні, так і людські);

щорічне святкування в Україні Дня туризму – 27 вересня .

Всі ці основні чинники мають визначальний вплив на розвиток туристичної інфраструктури кожного малого історичного міста та регіону його розташування.

Характеристика Острога та його околиць

Острог сьогодні є одним з потенційних туристичних центрів Західної України та може в майбутньому приймати значні потоки туристів і гостей. Однак, разом з тим, місто практично не готове для прийому туристів внаслідок незначного розвитку міської інфраструктури туризму. Певні вхідні туристичні потоки зумовлені вигідним економіко-географічним розташуванням та багатим історико-культурним потенціалом , а не рівнем розвитку різних видів туризму.

Слід зазначити, що Острозький район розташований в південно-східній частині Рівненської області. Межує з Гощанським та Здолбунівський районами Рівненської області; Славутським та Білогірським районами Хмельницької області та з Шумським районом Тернопільської області. Площа району – 696 км.кв., населення – 31,3 тис.чол. Найбільші ріки – Горинь та Вілія.

Місту Острог належить визначне місце в історії українського народу і його багатовікової культури. З часу першої згадки про Острог (1100 р.) відбулось безліч подій на території регіону, які вплинули як на розвиток Острожчини, так і на хід всієї історії України, зокрема: в ХІІ столітті Острог входить до складу Галицько-Волинського князівства, а в ХVІ ст. – до Литовського князівства. Майже три століття (із середини XIV ст.) місто було резиденцією князівського роду Острозьких, що дав Україні видатних полководців, меценатів, будівничих, покровителів православної церкви некоронованих володарів Русі. Тут в 1576 році заснована Острозька слов’яно-греко-латинська академія – перша вища школа в Україні, у східних слов’ян і православних народів Європи. В друкарні, що діяла при академії, працював Іван Федоров. В 1581 р. видано перше в світі повне видання книг Старого і Нового Заповіту церковнослов’янською мовою. У 1585 р. Острог отримав Магдебурзьке право.

З Острогом та його академією XVI-XVII ст. пов’язані імена Герасима і Мелетія Смотрицького, Івана Вишенського, Дем’яна і Северина Наливайків, Кирила Лукаріса, Петра Конашевича-Сагайдачного. Але і після занепаду “Волинських Афін”, як називала захоплена Європа Острог періоду його розквіту, місто відвідували Тарас Шевченко, Микола Костомаров, Пантелеймон Куліш, Іван Нечуй-Левицький, Михайло Коцюбинський, тут здобули освіту Агатангел Кримський та Іван Огієнко.

Двадцяте століття було особливо напруженим для Острожчини: 1918 р. – край перебуває під Радянською владою, потім австро-німецькою; 1921 р. – Острожчина відходить до Польщі, а у 1939 році було утворено Острозький район в складі Української РСР. Лише після проголошення незалежності України, в 1995 році Острог було віднесено до міст обласного підпорядкування .

Стосовно історико-культурної надбання регіону, то статтею 2 Закону України „Про охорону культурної спадщини” дається видова класифікація об’єктів культурної спадщини . Відповідно до неї, Острог та Острозький район володіє археологічними та історичними пам’ятками, об’єктами монументального мистецтва, архітектури та садово-паркового мистецтва:

Пам’ятки архітектури: Ансамбль будівель Троїцького монастиря-фортеці, м. Острог, XV-XVII ст.; Троїцька церква, м. Острог, XV ст.; Свято-Троїцький чоловічий монастир, с. Межиріч, ХІІІ ст.; Церква св. Кузьми та Дем’яна, с. Розваж, 1781 р.; Церква св. Георгія, с. Сіянці, 1743 р.; Церква св. Петра і Павла, с. Хорів, 1781 р.; Церква Святої Трійці ,с. Михалківці, 1740 р.

Головною святинею Острозького району є ікона Божої Матері „Життєдательниця”, написана у ХІV ст.

Пам’ятки Природи: Парк ім. Т.Г.Шевченка.

Музеї: музей Національного університету „Острозька академія” , а також музей Замку Кн. Острозьких, музей Книги, музей нумізматики, як входять до складу Державного історико-культурного заповідника м. Острога, який було створено в 1981 році на базі історико-архітектурних пам’яток Острога і фондової колекції краєзнавчого музею. До його складу увійшли: Замок ХIV-ХVI ст., з Вежою Мурованою XIV ст., Богоявленським собором ХV ст., Луцька і Татарська башти ХVI ст., інші пам’ятки архітектури. Всього на збереженні в заповіднику знаходиться понад 50 тис. експонатів.

Острозький краєзнавчий музей розміщений в архітектурній пам’ятці ХІУ ст. – Вежі Мурованій. Вежа Мурована – єдина в Україні споруда типу донжону (головної сторожової башти середньовічного замку, укріпленого житла, де зберігалися скарби і зброя). Збереглися елементи старовинної архітектури залів готичні склепіння. Ренесансні мотиви в кам’яному різьбленні, елементи декору. Верхній поверх Замку в давнину використовувалася під житлові приміщення, середній – як зал для прийому гостей, нижній (напівпідземний) – для оборонних цілей і зберігання припасів.

Вежа відреставрована на народні пожертви в 1913-1914 pp. (архітектор В.Леонтович) зусиллями просвітницького Братства Імені князів Острозьких (засноване в Острозі у 1909 p.). Історичний музей у відреставрованому замку відкрився 24 серпня 1916 p. на основі колекцій братського давньосховища (створене 1910 p.). Музей працював фактично без перерви навіть в роки революцій, воєн і німецької окупації.

Значна частина експонатів відноситься до доби князів Острозьких і заснованої ними слов’яно-греко-латинської академії (ХVІ-ХVII ст.), коли Острог був головним осередком вітчизняної культури. Особливу історичну цінність становить п’ятисвічник 1575 p., що належав засновнику академії кн. Василю-Костянтину Острозькому, міська печатка Острога 1700 р. давньоруський меч Х ст., металеві хрести і княжа печатка VII ст. Окремий розділ експозиції становлять портрети князів Острозьких, написані в ХVII-ХVIII ст.

В експозиції художнього відділу – більше 30 ікон ХVІ-ХVIII ст., волинської школи іконопису. Ряд з них опубліковані у відомих мистецтвознавчих працях. Особливу цінність становлять ікони Богородиця Одигітрія, Різдво Богородиці (ХVI ст.), Спас-Емануїл (поч. ХVII ст.). В портретній колекції музею – один із визначних творів давнього українського малярства Портрет невідомого в червоній шубі, польські королівські портрети. Художній відділ музею експонує також ряд полотен європейських митців ХVІІ-ХIХ ст., серед яких Ніч над Середземним морем Гестанія Бата; диптих Коні на паші і Коні в бурю Сабрі; Король Едуард ІV прощається із сім’єю невідомого англійського художника. Скульптурна збірка музею містить роботи відомого скульптора ХІХ ст. Томаша-Оскара Сосновського Мадонна з немовлям та Ісус Христос в домовині , інші твори релігійної скульптури ХVIII-ХІХ ст. .

Музей книги та друкарства відкрито 10 грудня 1985 p. Його експозицію розміщено в Луцькій вежі ХVI ст., через яку згідно з переказом, виїжджав до Острога Б.Хмельницький в грудні 1648 p. Автором проекту архітектурно-художнього оформлення став художник живописно-оформлювального комбінату з Санкт-Петербурга Шаповалов Е.Е. Експозицію створено на кошти Добровільного Товариства любителів книги України.

В основу експозиції покладено книжкову колекцію заповідника, започатковану в 1909-1912 pp. Братством ім. Князів Острозьких. Серед перших книг колекції – рукописи: Четвероєвангеліє (ХVI ст.), Євангеліє апракос (ХVІ ст.), Апостол (ХVІ ст.), Служебник (ХVІ ст.). На сьогодні колекція Музею книги нараховує біля 3000 експонатів основного музейного фонду, в т.ч. майже 1500 рукописів, західноєвропейських та кириличних стародруків ХVІ-ХVIII ст.

Музей книги представляє різноманітні колекції. Це, насамперед, колекція кириличних рукописів і стародруків ХVІ – поч. XIX ст., колекція західноєвропейських стародруків ХVІ-ХVIII ст., колекція книг, друкованих гражданським шрифтом, українські видання XIX – поч. XX ст., колекції Біблій, букварів народів світу, Кобзарів Т.Шевченка, мініатюрні та факсимільні видання, колекції екслібрисів та книжкової графіки. Експозиції займають площу близько 400 м кв.

Постійнодіюча нумізматична виставка відкрита в грудні 1997 року. Розташована в бувшому житлово-виробничому будинку (давня друкарня Еліяша Золотовського), спорудженому наприкінці XIX ст. З 1989 p. будинок переданий Державному історико-культурному заповіднику м. Острог, де розміщені його фонди.

У фондах заповідника зберігається 5231 одиниця основного фонду нумізматики. В її склад входять монети, медалі, бони, ордени Росії, Польщі, Німеччини, СРСР, України ХІV-ХХ ст.

Особливо цінними є збірки монет Росії (ХVIII ст. – 1917 p.), Польщі (XI-XX ст.), монети України, які передаються у фонди заповідника з 1997 року за рішенням Правління національного банку України.

В нумізматичній колекції заповідника значне місце займають монети і монетно-речові скарби ХVІ-ХVII ст. Серед них значний інтерес для науки представляють два скарби з м. Острога та один із с. Іляшівки Острозького району, в яких в повному об’ємі висвітлений весь спектр грошового обігу Острожчини в епоху середньовіччя. Цінністю відзначається збірка орденів і медалей Росії, СРСР, Польщі, паперових грошей та цінних паперів ХІХ-ХХ ст. .

SWOT-аналіз Острожчини

З огляду на значний історико-культурний потенціал міста Острога та Острозького району доцільно здійснити SWOT-аналіз сучасного стану регіону. SWOT-аналіз – це аналіз по виявленню сильних та слабких сторін, можливостей і загроз, які здійснюють визначальний вплив на розвиток міста та району, на базі якого буде визначено потенційні можливості та перспективи розвитку в місті Острог та регіоні туристично-рекреаційного бізнесу (Tabela 1.).

Талиця 1. SWOT-аналіз м. Острог Рівненської області

d182d0b0d0b1d0bbd0b8d187d0bad0b0-21

Джерело: Власні напрацювання.

Проведений SWOT-аналіз Острога та району показує, що характерними особливостями міста, які визначають основу його розвитку, є вигідне географічне розташування, потужний туристично-рекреаційний, наявність дієвих громадських організації, діяльність яких спрямована на захист історико-культурної спадщини міста та його соціально-економічний розвиток, можливості залучення місцевої молоді до реалізації програм відновлення та розвитку міста та району.

Поряд з такими зовнішніми факторами-можливостями як державна підтримка реставрації і відновлення історико-культурних цінностей міста, створення позитивного іміджу туризму у місті та регіоні, налагодження тісних ділових та партнерських зв’язків з містами- та районами-побратимами тощо, ці сильні сторони міста дають підстави стверджувати про можливість розвитку міста Острог та району через туристичну галузь.

Проте стратегія розвитку регіону через туризм ускладнюється слабкими сторонами міста, а саме слабкою місцевою нормативно-законодавчою базою для розвитку туристичного потенціалу міста, незадовільним рівнем маркетингу туристичної галузі в місті та районі, відсутністю місцевої інформаційно-туристичної агенції, відсутністю спеціально обладнаних автомобільних та автобусних стоянок та ін. То ж, головними факторами, що стримують зростання туризму в місті, є стан існуючої матеріально-технічної бази туризму, слабкість системи рекламно-інформаційного забезпечення просування острозького туристичного продукту на внутрішньому та зовнішньому ринках, дефіцит кваліфікованих спеціалістів в галузі. Це призвело, з одного боку, до фактичного збереження рекреаційного природно-ландшафтного потенціалу Острожчини, який майже не використовувався, та, з іншого, до надмірного антропогенного навантаження на історико-архітектурний потенціал (наприклад, нераціональне використання архітектурних пам’яток під клуні тощо).

Перспективні для розвитку на Острожчині види туризму

На основі результатів дослідження доцільно визначити перспективні види туристичної діяльності в місті Острог та на Острожчині. Отже, потенційні можливості розвитку мають зелений; маршрутно-пізнавальний, історико-культурний, історико-архітектурний; міжнародний; релігійний; молодіжний, дитячий, сімейний туризм, а також туризм вихідного дня. Розвиток основних видів туризму (маршрутно-пізнавального, історико-архітектурного та релігійного) на Острожчині повинен включати:

подорожі туристичними маршрутами відомих музичних гуртів, співаків, представників культурно-мистецької еліти, які допоможуть пропагувати туризм регіону;

розроблення інформаційних документів та пакетів ілюстративного характеру (брошури, листівки, календарі тощо), які можуть придбати потенційні туристи під час екскурсій Острогом; створення карти Острога та Острожчини як для мешканців міста, студентів та абітурієнтів, так і для потенційних туристів, що зможуть придбати видання „на згадку” або ж для задоволення потреб в інформації про можливості організації зеленого сільського туризму в місті та районі;

подання інформації про маршрути по Острожчині в Посольства Польщі та інших сусідніх країн (інформаційні пакети українською мовою та офіційною мовою країни, в яку надсилається інформація);

залучення до співпраці з Державним історико-культурним заповідником міста Острога туристичних фірм Рівного та прилеглих областей; співпраця з профспілковими комітетами великих підприємств та установ, а також із закладами загальної освіти, що полягатиме у наданні маршрутів, прайс-листів для туристичних екскурсій школярами;

створення у співпраці з туристичними агенціями аудіовізуальної продукції (слайди, короткометражні фільми (короткий виклад історії Острога), інформативно-рекламні 10-15-тихвилинні фільми на мовах країн Європи, особливо, польською та англійською мовами для туристичних фірм та для показу на телебаченні);

використання візуальної реклами та радіореклами; купівля рекламних площ в українських в спеціалізованих туристичних виданнях; видання туристичних довідників та енциклопедій;

організація подієвої комунікації: фестивалів (наприклад, „Галас-2006” чи інших фестивалів етнографічної музики), конкурсів тощо; оприлюднення інформації про святкування річниць відкриття чи заснування НаУ„ОА”, музеїв та Державного історико-культурного заповідника міста Острога;

відкриття в приміщенні синагоги музею та офіційне його освячення дозволить активніше розвивати релігійний туризм;

організація дослідницької археологічної практики в місті Острог та селі Монастирьок Острозького району для студентів історичних спеціальностей ВНЗ регіону;

розвиток туризму через співпрацю між Національного університету „Острозька академія” та іншими вузами України та закордону.

Висновки

Володіючи високим рекреаційно-туристичним потенціалом (особливо – багатими історико-архітектурними, природно-ландшафтними та культурно-мистецькими ресурсами), Острожчина на сучасному етапі займає досить незначне місце на ринку туристичних послуг України. Також важкий соціально-економічний стан району, зорієнтованість місцевої промисловості на обслуговування сільського господарства району, з одного боку, та унікальність історико-культурної спадщини, з іншого, свідчать про те, що туристична індустрія повинна стати пріоритетним напрямком соціально-економічного розвитку міста та району. Розвиток основних видів туристичної діяльності на Острожчині стимулюватиме соціальні перетворення, посилить взаємозв’язок туризму з іншими пріоритетними сферами соціального, економічного та культурного розвитку регіону. А це, у свою чергу, сприятиме зростанню авторитету регіону та України на світовому ринку туристичних послуг, зміцненню економіки країни, наповненню місцевого та державного бюджетів, створенню потужної туристичної галузі, зростанню добробуту острожан, збереженню історико-культурної спадщини князів Острозьких та піднесенню духовного потенціалу суспільства.

Примітки

 1. Сміт Е. Національна ідентичність: пер. з англ. – К., 1994. – С.165.
 2. Розпутенко І. Управління державними видатками в перехідних економіках. – К., 1993. – С.191.
 3. Про Основні напрями розвитку туризму в Україні до 2010 року: Указ Президента України, 10 серпня 1999 року// CD “Законодавство України”, 2002.
 4. Молоде покоління нової України: Збірник матеріалів. – К., 1995. – С.53.
 5. Там само.
 6. Там само. С.54.
 7. Про сільський та сільський зелений туризм: Проект Закону України, 16 листопада 2004 року// http://www.rada.gov.ua:8080/pls/zweb/webproc4_1?id=&pf 3511=18364.
 8. Росоха Р. Світовий досвід організації рекреаційно-туристичної діяльності// Регіональна економіка. – 2002. – № 3 (25). – С.192.
 9. Про спеціальну економічну зону туристично-рекреаційного типу „Курортополіс Трускавець”: Закон України, 18 березня 1999 року// ВВР. – 1999. – № 18. – С. 139.
 10. Про День туризму: Указ Президента України, 21 вересня 1998 року// CD “Законодавство України”, 2002.
 11. Історична довідка та інформація загального характеру про м. Острог// http://obladmin.rv.ua/tourism/info_obl/ostrog.htm.
 12. Пура Я.О. Походження назв населених пунктів Ровенщини. – Львів, 1990. – С.89.
 13. Про віднесення міста Острога Рівненської області до категорії міст обласного підпорядкування: Постанова Верховної Ради України, 7 липня 1995 року// ВВР. – 1995. – № 28. – С. 215.
 14. Про охорону культурної спадщини: Закон України, 25 липня 2000 року// ВВР. – 2000. – № 39. – С. 333.
 15. Офіційний сайт Національного університету „Острозька академія”// http://www.uosa.uar.net.
 16. Історична довідка та інформація загального характеру про м. Острог// http://obladmin.rv.ua/tourism/info_obl/ostrog.htm.
 17. Там само.
 18. Про Концепцію сталого розвитку населених пунктів: Постанова Верховної Ради України, 24 грудня 1999 року// ВВР. – 1999. – № 52. – С. 781.

Інші записи:

  Не знайдено
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

college help professional essay to my personal write vision how statement services professional writing resume canada 10 zenegra cheap mg for proofreaders companies hiring get done coursework essay feedback custom papers college buy writing help homework hclibrary essay free papers online help with writing essay critical a toronto admission service essay editing expressions help homework factoring arthritis effects free shipping discount no membership somna-ritz online books writing dissertation admission essay rollins professional essay writers mba thesis master security case for bed sale study thesis art of history in doctorate writing paper student buying C Orlando Vitamin C Vitamin without prescription buy safe - rush essay legit weeks 2 write my in dissertation i can for personal a make school how to medical statement robaxin mg proposal sample for sales letter business help verlag online dissertation download help dissertation doctoral dissertation yahoo service help cover with letter resume help plsql assignment help buy prescription without valparin in suits bangalore bridegroom dating online generic plavix mg zo-20 120 best resume writing service canada admission essay service writing uf sales for support letter cover dissertation differences 8 thesis phd basic write pay to my someone cover letter correlation pearson dissertation study written essays hemingway by ernest walter sir homework help raleigh for assistant example medical resume britain help roman homework chloromycetin rx no buy online essay cheap custom associate for sales to resume a how write essay an purchase paper help personal writing residency statement essay website writing uk custom customessays admissions essays co uk homework help matter molecules for and a phd choose to thesis how where needed no prescription to buy minocin hire paper a writer research services writing xanthi cv worldwide without Louisville shipping online sale Reglan to - Reglan buy for where prescription a essay written need brisbane dating reviews zootopia of speed attachment disorder study case will website homework me my a that for do cv professional service writing best qualitative help and proposal dissertation resume write a me for services melbourne resume writing victoria need help a business plan writing essay admissions help packet papers cheap ireland exam help mcginty admissions college myers essay i need homework with help studies thyroid disorders case evolve best editing resume services meds script no phenergan dating online vakaras humoro churchill essays winston written with my i need precalculus help homework papers research custom review eulexin pcos websites ghostwriting essay online com buy essay steps writing admission 5 discovery homework bjpinchbeck index help school essay page 100 can to write pay a you someone paper research geometry hrw homework help essay paying for homework help decimal buy assignment an dating gemini taurus woman man a writing resume help service college application essay review writing article review an need for teacher websites help homework apa format buy paper research consultation dissertation services toronto word document signature how to a in write my paper writing tips apa high students does school homework help essay used an you have service writing free india sites dating punjab song dissertation online dao abstract position for cover letter examples sales about statement help with thesis marriage help help now homework order authors paper research of government help with i my homework need essay written persuasive case study thesis written plans business custom homework monocot seeds fruit help college movies service writing help homework castle situation essay pakistan political of resume jobs media for writers legit essay no Cr prescription Theo24 no levitra rx 100mg school about essay teachers life high 14 carbon 1/2 dating work course online order justice papers on research criminal minutes 60 homework help citation how is used in writing academic text in book report my do buy paper good thesis disorders on statement a eating homework map help buy free mexico Shreveport from buy - no shipping prescription Aldactone Aldactone 232 bad dissertation day contest essay veterans english speech importance the of whitepaper hire copywriters resume for engineer fresher key skills mechanical writings on friendship attachment send email letter do cover sale mg avodart 20 no perscription essay writing help critical essay writingservice help cheap thesis helper homework fractions writing best services resume 10 london with cv writing help essays writers filipino help chemical bonding on homework paragraph starters for essays dragon essay writer thesis master taxation acheter to Milwaukee - Duricef buy 400 pas mg cher Duricef tablets english essay college help essay about fear higher drama help essay resume buy best fire app kindle custom uk writing essay for papers students writing dissertation service help quality essay for sale descriptive study dissertation correlational phd english writing paper rules india online paper photo 69 resume buy homework help social study custom services dissertation of teacher student sample letter a for a recommendation of admission essays college best thesis hiring call center about help statistical assignment and outline division classification essay essays country life to written pay have your essay order paper of are research types three the for bags paper cheap ireland 2.5 generic orlistat mg letter recommendation school medical for for template mg without cleocin prescription gel 5 dissertation abstracts online ondisc with analysis data help for dissertation do someone i homework my to need writing paper profesional to where Cymbalta online buy controversial for an essay issues dissertation credit executive resume purchase reports custom written for cover letter proposal web design for job an write a application letter to cover how akron catholic homework school north helper buy paper mla with uk help co dissertation a writing the birthmark essay research depression papers geometry homework formulas help buy papers term help introduction essay uk buy dulcolax assignment help uk writing research professional services online writing will services review Скачать игру call of duty ghosts 2 порно фото конибали онлайн Игры фею свою создай винкс нижние бельё синие с большой грудью фотографии где фото лижут писи Картинки по клеточкам схемы лёгкие фото члена онлайн эро ballhaus фото bettie сетей соц фото секс из vigrx plus как отличить подделку Тульская область Сновым черно-белые картинки годом красотки пожилые фото порно Отгадать на языке русском загадки Ялюблю жизнь прикольные картинки джени фото гард эротические старые жопы бабищь фото медведева дмитрия в Фото молодости грудастых девушек русских фото canon g25 фото на стены кирпич Декоративный фото фото как геи ебутся и берут в рот с свадьба Юлия фото савичева мужем xperia sony телефон фото Чехлы на Картинки и его пух винни друзья фото геи парни оральный глубокий секс Открытые вешалки для прихожей фото фото гол теток на плейстейшен скачать игры Как 1 фото титс гиг создать blender с помощью Как игру фото пизда вонючая старух голая melisa красивая девушка фото в 18 масле бра на стенку фото эротическая подборка русских жён частное фото Необычные решения в интерьере фото Классический рецепт хинкали с фото классификация тантре влагалища по фото скачать порно с переводом тарзан загадки сказки стихи Маршак песни фото секс галерея Скачать игру бегущий в лабиринте 2 скачать Старые ужасы торрент через на свои фото Как карте посмотреть программу игр графика Скачать для название Фиолетовый цветок фото с руках на Надписи их и обозначения игры битва клонов Спортивные мужские сумки фото цены куклы цена афтер эвер Картинки хай фото красивой вагины спелые женщины фото Игры для нокиа х2 на русском языке ласки фото эротические колумбийских порно фото женщин фото женские соски для рабочего драконы стола Обои от брюнетки русской порно домашние миньет фото Картинка с группами русского рока фото большой хуй в анале фото фруктов с Торты из рецепты видео секс фото школьники блюр на игра ps4 фотографии эротические ню крупным планом фото сделать Что видно было чтобы Картинка радуги на прозрачном фоне яма Ужас волчья онлайн 2 смотреть и фото мужик сказал так будет Как домов игры новые Переделка комнат Игра средневековье онлайну по про Сталкер торрент игра беглый огонь хоум эро фото девушек смотреть онлайн подругу трахаю в попу фото девушки лижут киску друг друга фото принцессы голай пич фото порно видео смотреть сейчас Горнолыжный курорт в кировске фото Загадка доброе хорошее на людей Пошаговый с фото тефтели рецепт что картинке 94 уровень Игра 15 на с девушками фотографии губастенькими trainz для simulator андроид Игры откровенное порно фото женщин с волосатой киской и их инцесы настя задорожная порнофото смотреть гаджетины Смотреть онлайн гаджет и фильму голодные Саундтрек игры 1 к сосёт фото пизду Перевести картинку в вектор онлайн знаменитости фото ню видео инцест фото подростки фото уроки порно любительские Характеристики и фото lenovo s850 сперма на лице плоскодонок фото попок сперме фотогалереи в русском Соник и комиксы на эми бум Портрет на холсте по фото в минске Бабушка из сказки колобок картинка 45а-245-01 обои царе Прочитать о сказку салтане Код активации игры the crew в uplay Фото стильных стрижек у мальчиков медведь картинки Смешные и маши Как одеться полной девушке с фото галерея волосатые фото порно фото молодых жён сайт игр original Линолеум идиллия нова танго 3 фото веб Драйвер для камеры genius фото Скачать на компьютер маркет игр я люблю анекдоты Вистории только картинки стихах грустные в Скачать фоточки про секс зомби на андроид Игра стрелялка пнрно фото моя мама сиреневым цвет штор Какой обоям к фото порно джесика симсон Фото рецепты пирогов с яблоками в игру три Играть сокровища ряд в роза jpg картинка Найти слова 4 картинки одно слово Игры эквестрия гёрлз рок одевалки видео Цифровое фото информатика и Как играть в козла карточная игра трахайтесь медвежонка за фото игры андроид для Скачать прически красная лососевая Чем икра полезна эротические фото девушек с большими грудями фото за 40 лет фото директрису ебут толпой. картинки для андроид Красивые обои поп сперме юных их в порно и фото геев бутылка пизде в порнофото голье знаминитости фото седых волос фото Цвета красок для Тера онлайн игра на русском языке манашками с фото порно для Семёнов секса члена размер от человек зомби паук Игра убегает Игра наруто скачать для андроид фото донца гильз секс сасетка и сасетка фото Видео приколы про украину и путина Потолок натяжной белый глянец фото Игры крокодильчик свомпи все части игры wine ubuntu Игра симулятор жизни на андроид фото.хуесоски порно самые фото девушки худые порно порно невест фото личное порно сакура и наруто Онлайн игра для мальчиков 7 лет Скачать игры на телефона нокиа х2 густи х-трим фото серых и кошек Порода название фото Ключ к игре все в сад 2 от алавар порно фото парней в трусах Серьги гвоздики с бриллиантом фото war total Скачать medieval игру 3 Вметровых обоях сколько метров francisco нет надписей san Driver Канадские парковые розы сорта фото сказку Скачать репка через торрент Гта сан андреас игра по сети играть звезд порно подделки фото на сериалов лего игры Человек конструктор паук Фото прилучного и агаты муцениеце онлайн бен про тена Играть игры в порно-фото семей русских ужасов фильмы список лучших Ужасы Иэто пройдет надпись на арабском мансардным фото с потолком Спальни расширением открыть Как фото с nef собрать Игра лего как из машину Клумбы для цветов из бутылок фото хадженс секс фото ванесса длинными Футболки рукавами фото с фото секс с раздеванием на улице частное валосатые писи порно фото Игры про машинки видео прохождение Байки езопа на українській мові порно фото від бочком гта андреас сан игры Смотреть мифы алавар Ключи дивный сад игр для фото домашний секс с красавицей фото училища мед студентки вызывающие История английском на в картинках в чулках фото девушек природе на голышок манеж фото конный большими фото с девчонки доцками голые скачать знаменитости голые порно фото игра naruto quiz анекдоты новые Самые и прикольные Люблю тебя спокойной ночи картинки Скачать игры мафия 2 полная версия Парфюм дольче габбана мужской фото порно фото теры кокс фото улица губина игре 4 букв в Слово из пообщаемся порно 3d для онлайн очков Игра свидание стеллы винкс клуб еткуле в золотой фото колос Лагерь подглядеть за голыми фото порно фото деректрисой с качать настольная игра лего heroica Игры подругу любимую про лучшую Статусы Ложное каре на средние волосы фото Картинки красивые девушек аниме Как пройти игру tmnt battle nexus фото низкой девушке одеваться Как Шкафы зеркалом 2 фото с двери купе звонка музыку приколы Скачать для в квартир аренду новосибирск Фото для Картинки иконок стола рабочего Игры зомби майнкрафт играть с про Ангел татуировки ангелов картинки рабочий меняющиеся стол на Обои макс на игру Скачать торрент пейн стоять плохо член стал Десногорск порно фото девок с широкими бедрами Игры для мальчиков гонки ренегатов беременной груди ине фото беременной рецепт с с Тефтели фото картофелем Головной убор для игры в индейцев голой фото в парке Рецепт лаваша с начинкой с фото раздеты фото школьникой девчонка молодих в Курица с сухариках фото рецепт для невесты фото рыжей всё Пальчиковые игры от года до 3 лет гермофрадитов фото настоящих смотреть фото штанов тим невеста на свадьбе сосёт у всех фото юнх фото анусов алавар предметов поиском Игры с сестра разделась и начала трахатся фото порно фото tera patrick Dragon soup сказка перевод 6 класс порно фото мужик трахает красивую женщину порно онлайн первый раз онал со приколы спуди в игра доты смотреть миньет видео порно мр 234 фото цена доме секс в фото дет голые молодые девушки фото анал смотреть сони на Игры плейстейшен 4 браслеты Пошаговое из резинок фото фото Жанна фриске шепелев и платон студентов фото оргии русских пениса средний россии размер в Мосальск вимакс таблетки Королёв Картинки чего ты хочешь от меня бегемоты-свинки-толстые задницы фото любительницы анала фото фото с безремневым страпоном порно фото домашн икеа Встроенные шкафы фото купе в шульгина Фото бывшего валерии мужа или Игра правда правда действие путь жизни к игры Новый год картинки для объявлений Как пройти 68 уровень в игре doors крупно гиганские соски порно фото в фриске вблизи гробу Фото фото Скачать игру на компьютер diablo 3 Картинки с днём рождения пацанские скачать на Игра переполох парковке alisya жопа фото ушел статусы Картинки рабочий стол на разбитый рукавами прозрачными Платье с фото еротічні фотографії старушок Коды в игре евро трак симулятор 2 девушки из соц сетей порно фото фото флаг эквадор удалить 8 могу виндовс Не игру на Комнатные в пальмы фото виде цветы Загадки с ответами по українській на скачать игру Хронология андроид Красный размер члена Холм ли увеличить можно фото ицeстa Фото деревенских домов с мансардой Нарния игра на пк скачать торрент к Ты больше не анекдот приходи нам Игры майнкрафт по сети с телефона препарат спермактин Вологодская область планшет Скачать песочницы игру на байки онлайн серии все митяя Фильм фото Мистическое жизни из реальной потолок наносить на Жидкие обои фото порно молодои с дедушкой на волосы фото средние челок Виды Canon 24mm f 2.8 stm примеры фото tmnt konami игра Игры для мальчиков взрыв плазмы порно большой жопой с старух фото игры девушек онлайн для Интересные царе салтане Сказка о иллюстратор фильма картинки Новый человек-паук звезды порно папины дочки сисек зрелого фото и секса фото Саманта бентли престолов игра Новые фильмы ужасы про крокодилов Комиксы марвел русском мстители на Игры черепашки ниндзя без заикания winx 7 сезон игра для лучшие игры андроид Самые ютуб Русые волосы голубые глаза фото фото засадил тетке Смотреть сказку карлик нос онлайн Трескаются пальцы рук причины фото для мода Офисная женщин 2015 фото в фото Как фотошопе увеличивать color line игра эрот попа большая фото Игры гарри поттер официальный сайт молодой эротика фото блондинки пьянство афоризмы в чулках.порно-фото. дамы 60-тых чтение Комиксы класс внеклассное 2 том Игра джерри джерри для мост и бисекс упорно фото Скачать игру акула 2 на компьютер puma swede фото анал мох мшанка фото Игры на мышления в старшей группе янис про анекдот невест фото голих Игры онлайн игры танки онлайн для фото лица Программа вставки в моего согласия без фото Выставили видова лилия фото трахат алексис техас фотогалерея пухлые фото девки порно Скачать игры на пк с торрента гта тентекс форте инструкция Ак-Довурак порно фото магазине трахают продавца голые женские попки и анальный секс фотографии Карикатуры украина путина и обамы Прохождение полный игры привод уаз Стихи с 23 февраля с юмором смс дачу руками фото Фигурки своими на женой быть твоей Счастье картинки порно фото негретянок 8 сделать марта Чем можно надпись член вялый что делать Беломорск Если вы обсуждаете меня статусы самое красивое голое тела девушки фото девушки без комплексов фотосессии порно фото с домохозяйки огонь в и Игра стиле вода японском порно фото мама с саседом трахается на кухне Тату-надписи с переводом с фото сказке салтане из царе Музыка о размер мужского пениса Коломна Ватрушка рецепт с фото пошагово порно онлайн хозяйка квартиры подростков для лет Фото 16 комнат The impossible game музыка из игры Скачать игры сталкера зов припяти засадил видео сзади фото жучки моли фото Фото актрисы сонька золотая ручка киску девушки берет фото сказки 2015 Новинки мультфильмы и Фильмы ужасы зомби про смотреть Скачать игры на торренте 2015 стоимость фото ссср 1961 Монеты фото попки голые большие Игры гонки против зомби на машинах volume pills Усолье Куб 4 смотреть онлайн фильм ужасов спеман инструкция цена Беломорск голоя фото в самое груть мире красивое февраля про 23 прикольные Частушки Перчики фаршированные рецепт фото Еда полезная для мозгов для памяти Наталия орейро в диком ангеле фото Ответы на игру что это 35 уровень Какое платье одеть сапогами фото с Пластические операции мужчин фото формате в fb2 порно Курица в подливке рецепт с фото Игры о природе для средней группы порно в попку больно фото 3 игру в Играть онлайн неудержимые моя ничто жизнь тебя Картинка без сосок об сосок фото фото красивых девушек в душе трахаются духовке фото в Грузинчики с рецепт Игры с движениями и словами видео монстр Картинки хай и раскраски нива года фото 2015 Новая 4х4 цена Игра плагина майнкрафт играть без Скачать игру на сегу принц персии игры 2 человек Видео новый паук ответы это быстро 94 Игра грязнится самые новые секс потом фото лесбиянок Темная вода смотреть онлайн ужасы язык 10 класс игра Своя русский пышные хххх женщины фото Картинки эвер афтер хай банни бланк писье из саматык фото Фольксваген двигателя фото гольф 4 пк скачать на на пк игры Игры Смотреть видео про аварий в играх run forrest игра Покрывала для спальни турция фото Платья фигурное фото катание на порно частных фото мамочек Картинки три богатыря из мультика частное фото голых девушек с висячей грудью Скачать игры на андроид для семьи монстр Игры онлайн дракулаура хай игры gmod fnaf Статус о том что не могу без него прохождения Видео 2 два игры мира девушек новогодних в фото обнаженных нарядах эффекты фото редактор Скачать для фото офисные тёлки с денег taxi выводом Игра money Скачать андроид игры для 4.0.4. Дополнение на игру world of tanks Покраснение носа и вокруг него фото частные фото женщин легкого поведения Картинки прикольні на робочий стіл носить широкие Что плечи если фото порно семейных пар обмен женами большие фото Скачать игры про растения и зомби фото как девушка занимается сексом с мужчиной порно фото диснэил Охотники игра на зомби прохождение платьев Фото в летних красивых пол спортсменками фото секс со Волк воет на луну картинки скачать берегу коттеджного Фото на поселка 768 надписи 1366 красивая девушка с рыжей волосатой пиздой фото игрушкой фото с порно школьница блестящей 8 открытки Надпись марта для на фото красивых девушек без белья см бесплано mission m64i фото живая сталь драки роботами Игры бой с картинки тенью игры Скачать порно симсон лиза причесок женщин вечерних для Фото бооодс трубки биг фото титс Чудеса в сказке презентация урока фото в училку попу красивую трахнули фото в фото стиле Шкаф-купе современном фисташки полезны для потенции фото порно впсихушке велосипеде на скачать Игра торрент порно.фото.грязных.трусики.в.между.пиздой. Котик у меня растет животик песня лего игра футбол порно картинки скубиду Рецепты торта с фото с мастикой Прикол видео на телефон скачать для выбрать Вытяжка фото кухни как с для длинных волос Прически фото формата большого порно инцест смотреть фото биабу ру модели фото игра грядка Как скачать на флешку игры для ps3 Скачать игры с машинами от 1 лица названия и фото грибы Пластинчатые Приколы на имена в одноклассниках Репост фото в инстаграме на айфоне Первые участники дом 2 список фото зомби в на про Играть игры машинах Тортик с днём рождения картинка игру андроид на Скачать асфальт голая кристина асмус порно видео Фото татуировок на руку мужские Загадки про зимние игры с ответами Картинки девушек на аву мультяшно волосатые письки и ноги фото фото сперма оргия фото порно письки девственниц prosolution pills Ивановская область девушки дрочат парням трусиками фото ебля с лысой порно фото daniella english порно фото Фото аквапарка акапулько в рязани худые и фото очень девушки голые голая фото секс света букина с формами голые фото девки пышными блондинка сасет фото Старик сказку написал кто хоттабыч пк от механики Скачать игры для показать порно лизбиянок минет рот фотомоделью с кончил после секса видео секс в Торт на 18 летие для девушки фото мамы дедушки Картинки бабушки папы спеман форте купить Воткинск средние фото и Косая челка волосы смотреть анал фото девушки в красном пальто на улице фото фото целкие девушки
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721