Острожчина туристична: стан та перспективи розвитку

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Туризм є видом діяльності, спрямованим на продукування різноманітних послуг та товарів туристичного попиту з метою сприяння задоволення широкого кола потреб клієнтів, в тому числі лікувально-оздоровчих, історико-культурних, духовних, рекреаційних та релаксаційних запитів. Туризм часто називають розкішшю, за словами класика політичної економії А. Сміта, розкіш – це сукупність зручностей, які не є необхідністю . Незважаючи на це, в багатьох країнах світу туристична індустрія є головним джерелом прибутків.

Серед нових незалежних держав, які з’явилися на карті Європи, Україна з точки зору розвитку туризму має позиції лідера. Міста та регіони України, що володіють потужним історико-архітектурним, культурним та сприятливим природним потенціалом, мають значні передумови для розвитку цієї галузі як основного джерела бюджетів, особливо місцевих та регіональних. Враховуючи світові тенденції, наше навколишнє середовище, що являє собою приклад суспільного блага , та історичну спадщину можна з певністю стверджувати, що розвиток туризму є стратегічним напрямком економічного розвитку як багатьох регіонів, так і України в цілому.

Актуальність розвитку туризму на Острожчині

В умовах розбудови української держави туризм, зокрема його розвиток в малих історичних містах, таких як Острог, а також регіонів їх розміщення, стає дієвим засобом формування ринкового механізму господарювання, однією з форм раціонального використання вільного часу, проведення змістовного дозвілля, вивчення історії рідного краю, залучення широкої громадськості до пізнання історико-культурної спадщини. Тому особливо актуальним постає аналіз сучасного стану туризму на Острожчині в цілому та в місті Острог зокрема, а також визначення пріоритетних видів туризму, на розвиток яких доцільно спрямувати основні зусилля місцевої громади та органів державної влади/ місцевого самоврядування.

Аналіз нормативно-правового забезпечення України в сфері туризму дозволяє визначити, що на сьогодні цей вид соціальної діяльності здійснює вплив на створення і розвиток культурного потенціалу кожного з регіонів. Відтак, Указом Президента України від 10 серпня 1999 року „Про Основні напрями розвитку туризму в Україні до 2010 року” вказується Стратегія розвитку галузі . За нею основу державної політики в галузі туризму (зокрема в малих містах та регіонах їх розташування) повинні складати такі чинники:

державне стимулювання внутрішнього та іноземного (в’їзного) туризму, в тому числі через удосконалення системи оподаткування (адже у світовій практиці туризм є найбільш динамічним сектором сплачуваних послуг. За оцінками спеціалізованих туристичних організацій загальні витрати на внутрішній і міжнародний туризм (включаючи вартість квитків) складає 12% світового валового національного продукту );

забезпечення внутрішньої конвертованості туристичних послуг шляхом підвищення їх якості та розширення асортименту, поліпшення умов обслуговування туристів. Національний (внутрішній) туризм, особливо в регіонах, де зосереджено багато історико-культурних та архітектурних пам’яток, активно сприяє більш збалансованому економічному становищу в регіоні завдяки перерозподілу національного доходу ;

поетапна приватизація туристичних об’єктів з їх інфраструктурою. Так, в європейській практиці гарними прикладами успішної приватизації туристичних пам’яток є перетворення середньовічних замків на модернізовані готелі зі збереженням автентичності інтер’єрів;

будівництво нових, реконструкція та модернізація діючих туристичних об’єктів;

державне фінансування відновлення пам’яток архітектури, культури, історії України;

залучення коштів підприємницьких структур, суб’єктів туристичної діяльності для розвитку інфраструктури туризму: шляхи, пункти пропуску, системи водопостачання та каналізації, зв’язок, служби сервісу тощо (відтак при наявності відповідної інфраструктури туризм може внести значний вклад в сферу економічного і соціального розвитку про що свідчить приклад промислово-розвинутих країн, де в секторі обслуговування вже працюють понад 50% зайнятого населення і де з трьох нових професій (спеціалізацій) дві можуть виникнути саме в цьому секторі, особливо, для молоді. Світова практика показує, що створення робочих місць в секторі туризму обходиться в 20 разів дешевше, ніж в традиційному секторі (економіки) промисловості );

організація приміських зон короткочасного відпочинку, створення нових рекреаційних зон загальнодержавного та місцевого значення. Так, для Рівненщини в цілому особливо актуальним є усвідомлення пріоритетності розвитку області як “туристичної території”, транзитного коридору, особливо для спортивних вболівальників футбольного чемпіонату “Євро-2012”;

сприяння організації виробництва екологічно чистої сільськогосподарської продукції для забезпечення потреб туристів і відпочиваючих у високоякісних продуктах харчування;

залучення приватного сектора, особливо у сільській місцевості, до рекреаційно-туристичного підприємництва та підсобної діяльності у сфері туризму (сільського зеленого туризму );

створення сприятливих умов для розвитку активних видів туризму (оздоровчо-спортивного, екологічного, пригодницького тощо);

державне сприяння просуванню на міжнародний ринок туристичного продукту України через міждержавні угоди та програми;

створення сучасної інформаційно-маркетингової служби у сфері туристичного бізнесу. Одна з перешкод розвитку міжнародного туризму – це відсутність належної реклами, необізнаність та неінформованість потенційних туристів, низька якість і обмеженість додаткових послуг. Непомірні високі ціни на послуги є бар’єром для багатьох іноземних громадян. Вартість туру з Європи до України в 1,5-2 рази вища, ніж до країн Азії та Африки .

проведення науково-дослідних, проектних і пошукових робіт з актуальних проблем розвитку рекреаційно-туристичних господарств, використання природного та історико-культурного потенціалу країни, створення геоінформаційної системи „Туризм в Україні”. Стосовно прикладів успішної реалізації туристичних проектів в малих історичних містах, тощо гарним прикладом можуть стати курорти Трускавець, Моршин чи Карпатська рекреаційна зона. Однак в більшості малих історичних міст не було навіть спроб подібних проектів. Адже підприємці мотивують це тим, що не має впевненості в результатах роботи. В деяких містах відчувається активна підтримка влади, зокрема в Острозі, є навіть розроблені спроби створення попередньої програми по розвитку туризму. Фінанси та громадська підтримка є, але не має загальної ідеї, яка могла б реально задіяти всі наявні ресурси (як матеріальні, так і людські);

щорічне святкування в Україні Дня туризму – 27 вересня .

Всі ці основні чинники мають визначальний вплив на розвиток туристичної інфраструктури кожного малого історичного міста та регіону його розташування.

Характеристика Острога та його околиць

Острог сьогодні є одним з потенційних туристичних центрів Західної України та може в майбутньому приймати значні потоки туристів і гостей. Однак, разом з тим, місто практично не готове для прийому туристів внаслідок незначного розвитку міської інфраструктури туризму. Певні вхідні туристичні потоки зумовлені вигідним економіко-географічним розташуванням та багатим історико-культурним потенціалом , а не рівнем розвитку різних видів туризму.

Слід зазначити, що Острозький район розташований в південно-східній частині Рівненської області. Межує з Гощанським та Здолбунівський районами Рівненської області; Славутським та Білогірським районами Хмельницької області та з Шумським районом Тернопільської області. Площа району – 696 км.кв., населення – 31,3 тис.чол. Найбільші ріки – Горинь та Вілія.

Місту Острог належить визначне місце в історії українського народу і його багатовікової культури. З часу першої згадки про Острог (1100 р.) відбулось безліч подій на території регіону, які вплинули як на розвиток Острожчини, так і на хід всієї історії України, зокрема: в ХІІ столітті Острог входить до складу Галицько-Волинського князівства, а в ХVІ ст. – до Литовського князівства. Майже три століття (із середини XIV ст.) місто було резиденцією князівського роду Острозьких, що дав Україні видатних полководців, меценатів, будівничих, покровителів православної церкви некоронованих володарів Русі. Тут в 1576 році заснована Острозька слов’яно-греко-латинська академія – перша вища школа в Україні, у східних слов’ян і православних народів Європи. В друкарні, що діяла при академії, працював Іван Федоров. В 1581 р. видано перше в світі повне видання книг Старого і Нового Заповіту церковнослов’янською мовою. У 1585 р. Острог отримав Магдебурзьке право.

З Острогом та його академією XVI-XVII ст. пов’язані імена Герасима і Мелетія Смотрицького, Івана Вишенського, Дем’яна і Северина Наливайків, Кирила Лукаріса, Петра Конашевича-Сагайдачного. Але і після занепаду “Волинських Афін”, як називала захоплена Європа Острог періоду його розквіту, місто відвідували Тарас Шевченко, Микола Костомаров, Пантелеймон Куліш, Іван Нечуй-Левицький, Михайло Коцюбинський, тут здобули освіту Агатангел Кримський та Іван Огієнко.

Двадцяте століття було особливо напруженим для Острожчини: 1918 р. – край перебуває під Радянською владою, потім австро-німецькою; 1921 р. – Острожчина відходить до Польщі, а у 1939 році було утворено Острозький район в складі Української РСР. Лише після проголошення незалежності України, в 1995 році Острог було віднесено до міст обласного підпорядкування .

Стосовно історико-культурної надбання регіону, то статтею 2 Закону України „Про охорону культурної спадщини” дається видова класифікація об’єктів культурної спадщини . Відповідно до неї, Острог та Острозький район володіє археологічними та історичними пам’ятками, об’єктами монументального мистецтва, архітектури та садово-паркового мистецтва:

Пам’ятки архітектури: Ансамбль будівель Троїцького монастиря-фортеці, м. Острог, XV-XVII ст.; Троїцька церква, м. Острог, XV ст.; Свято-Троїцький чоловічий монастир, с. Межиріч, ХІІІ ст.; Церква св. Кузьми та Дем’яна, с. Розваж, 1781 р.; Церква св. Георгія, с. Сіянці, 1743 р.; Церква св. Петра і Павла, с. Хорів, 1781 р.; Церква Святої Трійці ,с. Михалківці, 1740 р.

Головною святинею Острозького району є ікона Божої Матері „Життєдательниця”, написана у ХІV ст.

Пам’ятки Природи: Парк ім. Т.Г.Шевченка.

Музеї: музей Національного університету „Острозька академія” , а також музей Замку Кн. Острозьких, музей Книги, музей нумізматики, як входять до складу Державного історико-культурного заповідника м. Острога, який було створено в 1981 році на базі історико-архітектурних пам’яток Острога і фондової колекції краєзнавчого музею. До його складу увійшли: Замок ХIV-ХVI ст., з Вежою Мурованою XIV ст., Богоявленським собором ХV ст., Луцька і Татарська башти ХVI ст., інші пам’ятки архітектури. Всього на збереженні в заповіднику знаходиться понад 50 тис. експонатів.

Острозький краєзнавчий музей розміщений в архітектурній пам’ятці ХІУ ст. – Вежі Мурованій. Вежа Мурована – єдина в Україні споруда типу донжону (головної сторожової башти середньовічного замку, укріпленого житла, де зберігалися скарби і зброя). Збереглися елементи старовинної архітектури залів готичні склепіння. Ренесансні мотиви в кам’яному різьбленні, елементи декору. Верхній поверх Замку в давнину використовувалася під житлові приміщення, середній – як зал для прийому гостей, нижній (напівпідземний) – для оборонних цілей і зберігання припасів.

Вежа відреставрована на народні пожертви в 1913-1914 pp. (архітектор В.Леонтович) зусиллями просвітницького Братства Імені князів Острозьких (засноване в Острозі у 1909 p.). Історичний музей у відреставрованому замку відкрився 24 серпня 1916 p. на основі колекцій братського давньосховища (створене 1910 p.). Музей працював фактично без перерви навіть в роки революцій, воєн і німецької окупації.

Значна частина експонатів відноситься до доби князів Острозьких і заснованої ними слов’яно-греко-латинської академії (ХVІ-ХVII ст.), коли Острог був головним осередком вітчизняної культури. Особливу історичну цінність становить п’ятисвічник 1575 p., що належав засновнику академії кн. Василю-Костянтину Острозькому, міська печатка Острога 1700 р. давньоруський меч Х ст., металеві хрести і княжа печатка VII ст. Окремий розділ експозиції становлять портрети князів Острозьких, написані в ХVII-ХVIII ст.

В експозиції художнього відділу – більше 30 ікон ХVІ-ХVIII ст., волинської школи іконопису. Ряд з них опубліковані у відомих мистецтвознавчих працях. Особливу цінність становлять ікони Богородиця Одигітрія, Різдво Богородиці (ХVI ст.), Спас-Емануїл (поч. ХVII ст.). В портретній колекції музею – один із визначних творів давнього українського малярства Портрет невідомого в червоній шубі, польські королівські портрети. Художній відділ музею експонує також ряд полотен європейських митців ХVІІ-ХIХ ст., серед яких Ніч над Середземним морем Гестанія Бата; диптих Коні на паші і Коні в бурю Сабрі; Король Едуард ІV прощається із сім’єю невідомого англійського художника. Скульптурна збірка музею містить роботи відомого скульптора ХІХ ст. Томаша-Оскара Сосновського Мадонна з немовлям та Ісус Христос в домовині , інші твори релігійної скульптури ХVIII-ХІХ ст. .

Музей книги та друкарства відкрито 10 грудня 1985 p. Його експозицію розміщено в Луцькій вежі ХVI ст., через яку згідно з переказом, виїжджав до Острога Б.Хмельницький в грудні 1648 p. Автором проекту архітектурно-художнього оформлення став художник живописно-оформлювального комбінату з Санкт-Петербурга Шаповалов Е.Е. Експозицію створено на кошти Добровільного Товариства любителів книги України.

В основу експозиції покладено книжкову колекцію заповідника, започатковану в 1909-1912 pp. Братством ім. Князів Острозьких. Серед перших книг колекції – рукописи: Четвероєвангеліє (ХVI ст.), Євангеліє апракос (ХVІ ст.), Апостол (ХVІ ст.), Служебник (ХVІ ст.). На сьогодні колекція Музею книги нараховує біля 3000 експонатів основного музейного фонду, в т.ч. майже 1500 рукописів, західноєвропейських та кириличних стародруків ХVІ-ХVIII ст.

Музей книги представляє різноманітні колекції. Це, насамперед, колекція кириличних рукописів і стародруків ХVІ – поч. XIX ст., колекція західноєвропейських стародруків ХVІ-ХVIII ст., колекція книг, друкованих гражданським шрифтом, українські видання XIX – поч. XX ст., колекції Біблій, букварів народів світу, Кобзарів Т.Шевченка, мініатюрні та факсимільні видання, колекції екслібрисів та книжкової графіки. Експозиції займають площу близько 400 м кв.

Постійнодіюча нумізматична виставка відкрита в грудні 1997 року. Розташована в бувшому житлово-виробничому будинку (давня друкарня Еліяша Золотовського), спорудженому наприкінці XIX ст. З 1989 p. будинок переданий Державному історико-культурному заповіднику м. Острог, де розміщені його фонди.

У фондах заповідника зберігається 5231 одиниця основного фонду нумізматики. В її склад входять монети, медалі, бони, ордени Росії, Польщі, Німеччини, СРСР, України ХІV-ХХ ст.

Особливо цінними є збірки монет Росії (ХVIII ст. – 1917 p.), Польщі (XI-XX ст.), монети України, які передаються у фонди заповідника з 1997 року за рішенням Правління національного банку України.

В нумізматичній колекції заповідника значне місце займають монети і монетно-речові скарби ХVІ-ХVII ст. Серед них значний інтерес для науки представляють два скарби з м. Острога та один із с. Іляшівки Острозького району, в яких в повному об’ємі висвітлений весь спектр грошового обігу Острожчини в епоху середньовіччя. Цінністю відзначається збірка орденів і медалей Росії, СРСР, Польщі, паперових грошей та цінних паперів ХІХ-ХХ ст. .

SWOT-аналіз Острожчини

З огляду на значний історико-культурний потенціал міста Острога та Острозького району доцільно здійснити SWOT-аналіз сучасного стану регіону. SWOT-аналіз – це аналіз по виявленню сильних та слабких сторін, можливостей і загроз, які здійснюють визначальний вплив на розвиток міста та району, на базі якого буде визначено потенційні можливості та перспективи розвитку в місті Острог та регіоні туристично-рекреаційного бізнесу (Tabela 1.).

Талиця 1. SWOT-аналіз м. Острог Рівненської області

d182d0b0d0b1d0bbd0b8d187d0bad0b0-21

Джерело: Власні напрацювання.

Проведений SWOT-аналіз Острога та району показує, що характерними особливостями міста, які визначають основу його розвитку, є вигідне географічне розташування, потужний туристично-рекреаційний, наявність дієвих громадських організації, діяльність яких спрямована на захист історико-культурної спадщини міста та його соціально-економічний розвиток, можливості залучення місцевої молоді до реалізації програм відновлення та розвитку міста та району.

Поряд з такими зовнішніми факторами-можливостями як державна підтримка реставрації і відновлення історико-культурних цінностей міста, створення позитивного іміджу туризму у місті та регіоні, налагодження тісних ділових та партнерських зв’язків з містами- та районами-побратимами тощо, ці сильні сторони міста дають підстави стверджувати про можливість розвитку міста Острог та району через туристичну галузь.

Проте стратегія розвитку регіону через туризм ускладнюється слабкими сторонами міста, а саме слабкою місцевою нормативно-законодавчою базою для розвитку туристичного потенціалу міста, незадовільним рівнем маркетингу туристичної галузі в місті та районі, відсутністю місцевої інформаційно-туристичної агенції, відсутністю спеціально обладнаних автомобільних та автобусних стоянок та ін. То ж, головними факторами, що стримують зростання туризму в місті, є стан існуючої матеріально-технічної бази туризму, слабкість системи рекламно-інформаційного забезпечення просування острозького туристичного продукту на внутрішньому та зовнішньому ринках, дефіцит кваліфікованих спеціалістів в галузі. Це призвело, з одного боку, до фактичного збереження рекреаційного природно-ландшафтного потенціалу Острожчини, який майже не використовувався, та, з іншого, до надмірного антропогенного навантаження на історико-архітектурний потенціал (наприклад, нераціональне використання архітектурних пам’яток під клуні тощо).

Перспективні для розвитку на Острожчині види туризму

На основі результатів дослідження доцільно визначити перспективні види туристичної діяльності в місті Острог та на Острожчині. Отже, потенційні можливості розвитку мають зелений; маршрутно-пізнавальний, історико-культурний, історико-архітектурний; міжнародний; релігійний; молодіжний, дитячий, сімейний туризм, а також туризм вихідного дня. Розвиток основних видів туризму (маршрутно-пізнавального, історико-архітектурного та релігійного) на Острожчині повинен включати:

подорожі туристичними маршрутами відомих музичних гуртів, співаків, представників культурно-мистецької еліти, які допоможуть пропагувати туризм регіону;

розроблення інформаційних документів та пакетів ілюстративного характеру (брошури, листівки, календарі тощо), які можуть придбати потенційні туристи під час екскурсій Острогом; створення карти Острога та Острожчини як для мешканців міста, студентів та абітурієнтів, так і для потенційних туристів, що зможуть придбати видання „на згадку” або ж для задоволення потреб в інформації про можливості організації зеленого сільського туризму в місті та районі;

подання інформації про маршрути по Острожчині в Посольства Польщі та інших сусідніх країн (інформаційні пакети українською мовою та офіційною мовою країни, в яку надсилається інформація);

залучення до співпраці з Державним історико-культурним заповідником міста Острога туристичних фірм Рівного та прилеглих областей; співпраця з профспілковими комітетами великих підприємств та установ, а також із закладами загальної освіти, що полягатиме у наданні маршрутів, прайс-листів для туристичних екскурсій школярами;

створення у співпраці з туристичними агенціями аудіовізуальної продукції (слайди, короткометражні фільми (короткий виклад історії Острога), інформативно-рекламні 10-15-тихвилинні фільми на мовах країн Європи, особливо, польською та англійською мовами для туристичних фірм та для показу на телебаченні);

використання візуальної реклами та радіореклами; купівля рекламних площ в українських в спеціалізованих туристичних виданнях; видання туристичних довідників та енциклопедій;

організація подієвої комунікації: фестивалів (наприклад, „Галас-2006” чи інших фестивалів етнографічної музики), конкурсів тощо; оприлюднення інформації про святкування річниць відкриття чи заснування НаУ„ОА”, музеїв та Державного історико-культурного заповідника міста Острога;

відкриття в приміщенні синагоги музею та офіційне його освячення дозволить активніше розвивати релігійний туризм;

організація дослідницької археологічної практики в місті Острог та селі Монастирьок Острозького району для студентів історичних спеціальностей ВНЗ регіону;

розвиток туризму через співпрацю між Національного університету „Острозька академія” та іншими вузами України та закордону.

Висновки

Володіючи високим рекреаційно-туристичним потенціалом (особливо – багатими історико-архітектурними, природно-ландшафтними та культурно-мистецькими ресурсами), Острожчина на сучасному етапі займає досить незначне місце на ринку туристичних послуг України. Також важкий соціально-економічний стан району, зорієнтованість місцевої промисловості на обслуговування сільського господарства району, з одного боку, та унікальність історико-культурної спадщини, з іншого, свідчать про те, що туристична індустрія повинна стати пріоритетним напрямком соціально-економічного розвитку міста та району. Розвиток основних видів туристичної діяльності на Острожчині стимулюватиме соціальні перетворення, посилить взаємозв’язок туризму з іншими пріоритетними сферами соціального, економічного та культурного розвитку регіону. А це, у свою чергу, сприятиме зростанню авторитету регіону та України на світовому ринку туристичних послуг, зміцненню економіки країни, наповненню місцевого та державного бюджетів, створенню потужної туристичної галузі, зростанню добробуту острожан, збереженню історико-культурної спадщини князів Острозьких та піднесенню духовного потенціалу суспільства.

Примітки

 1. Сміт Е. Національна ідентичність: пер. з англ. – К., 1994. – С.165.
 2. Розпутенко І. Управління державними видатками в перехідних економіках. – К., 1993. – С.191.
 3. Про Основні напрями розвитку туризму в Україні до 2010 року: Указ Президента України, 10 серпня 1999 року// CD “Законодавство України”, 2002.
 4. Молоде покоління нової України: Збірник матеріалів. – К., 1995. – С.53.
 5. Там само.
 6. Там само. С.54.
 7. Про сільський та сільський зелений туризм: Проект Закону України, 16 листопада 2004 року// http://www.rada.gov.ua:8080/pls/zweb/webproc4_1?id=&pf 3511=18364.
 8. Росоха Р. Світовий досвід організації рекреаційно-туристичної діяльності// Регіональна економіка. – 2002. – № 3 (25). – С.192.
 9. Про спеціальну економічну зону туристично-рекреаційного типу „Курортополіс Трускавець”: Закон України, 18 березня 1999 року// ВВР. – 1999. – № 18. – С. 139.
 10. Про День туризму: Указ Президента України, 21 вересня 1998 року// CD “Законодавство України”, 2002.
 11. Історична довідка та інформація загального характеру про м. Острог// http://obladmin.rv.ua/tourism/info_obl/ostrog.htm.
 12. Пура Я.О. Походження назв населених пунктів Ровенщини. – Львів, 1990. – С.89.
 13. Про віднесення міста Острога Рівненської області до категорії міст обласного підпорядкування: Постанова Верховної Ради України, 7 липня 1995 року// ВВР. – 1995. – № 28. – С. 215.
 14. Про охорону культурної спадщини: Закон України, 25 липня 2000 року// ВВР. – 2000. – № 39. – С. 333.
 15. Офіційний сайт Національного університету „Острозька академія”// http://www.uosa.uar.net.
 16. Історична довідка та інформація загального характеру про м. Острог// http://obladmin.rv.ua/tourism/info_obl/ostrog.htm.
 17. Там само.
 18. Про Концепцію сталого розвитку населених пунктів: Постанова Верховної Ради України, 24 грудня 1999 року// ВВР. – 1999. – № 52. – С. 781.

Інші записи:

  Не знайдено
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

sample for recommendation letter membership my help romulus father essay chords homework arcs help geometry tangent engineering cover letter mechanical phd essay design help higher art business paper writing cv professional service uk writing do my homework yahoo mn homework county washington help buy org an essay need to someone do write dissertation i my 1 with a dissertation write day help tablets Wellbutrin SR help homework algorithms medicines celebrex type order papers custom term help math 9 homework college paper me for write research writing fomrat paper writing thesis a statement with help with writing help need a paper proofread paper free online my help thesis essay help homework history with please homework answers help kashino site dating yuka 7/8 buy resume office dissertation columbia my can i to someone write paper pay homework help chatterbees center nexium bestellen catholic traditional ca in dating writing online annotated bibliography buy services essay uk best writing research freelance writing service warehouse order sample picker resume fractions helper homework do my presentation business existing plan purchase for business someone me can an write essay plendil tablet in construction for resume mechanical engineer sample admission custom writing prompts essay help variation direct homework purchase cheap generic vaseretic law essay best writers vitamin b12 pregnancy and cv for to residency medical a write how resume format sales profile for wordly wise homework help tastylia online brand buy paper dissertation du sur acheter internet duricef literature review paper sale for hclib help homework services best writing essay online 11 online test papers help i need a paper to write master thesis architecture of math homework grade help 7th common for breast chemo drugs cancer help school graduate essay application didnt i my do assignment power homework buy my me write homework for cheap binding dublin thesis avoidant personality of disorder study case to essay much write how i pay someone an should medical what of letter a in school for recommendation for to ask writing highschool service essay usa best writing services dissertation help problem word homework assignments buy ignou bsc solved via endep mail order write my own free cv for and manager letter sales cover distribution homework help anatomy physiology begining allergies is what causing angularjs in writing services guide thesis to writing for writing helpers homework case disorder bipolar studies custom eu essay dissertation help the homework vocabulary helper construction dissertation by shamil students for writing naoum research and essay written high while seems interval bactrim qt academic online websites writing san homework francisco help homework libya on helper best write my my best website write paper paper website phd research telecommunication proposal math homework what website will do my assignment academic jobs writing buy essay macbeth essay expert writers nursing medical for unit surgical resume examples dissertation help phd professional do homework at school plans with business help the admission premier service editing essay worlds durables on report consumer dissertation resume writing cv uk reviews and services nothing help essay much about ado and dating mari are anthony sites help microeconomics homework written essays already online buy mba on paper term online system ordering thesis homework nsw help homework help with websites science to my for me do homework someone paper services legal are writing writers paper best research argumentative i education essays pay for can how my essays written from cialis viagra seized imitations citrate sildenafil viagra female my essay can write who writers studies graduate essay help logarithm homework writing paper skills for hilarious year help old 911 4 homework boy calls for services websites copywriting dissertation help and writing proposal help essay college online help extended essay wallpaper in buy where seattle to for with letter medical cover receptionist experience letter program cover mentorship for writing college help on now buy essay later pay college paper writers help for resume free mozart research on paper writing dissertation swetnam your derek papers to pay someone my write ordering system for review literature related of online buspar buy singapore in manga dating fuuka persona 3 online ddavp visa writing original paper term college help essay forum writing website professional prescription no india super avana cv services writing oxford cheap buy essays college the custom order thesis great service admissions law school essays Macrobid buy australia australia services editing purchasing research online papers purchase cv sample best writing ga online services resume doctoral a buy kent hovind dissertation buy name allegra brand online students media for dissertation topics der schleier dating bunte online for good sales letters cover assistant help online class site buy a to best book report level a biology coursework help with army 3 essay orders general best of school recommendation medical for letter help essay application georgetown homework victorian help thesis generate statement a homework science help 6th grade help library homework antonio san public dissertation best award aom order law essays essay service sydney writing with essays college help papers writing research essays with websites writing to help veroffentlichen dissertation buy online a research for paper engineering students mechanical paper art buy research resume services writing best world nj buy mba research papers with help papers to writing books essay critical help higher with english national argumentative essay service about writers cheap resume dream cast dating diaries my vampire phd political thesis science service blog writing cheap women essay empowerment cheap toilet uk paper jobs resume federal service writing bothered be cant do my i coursework to service federal resume directory writing nursing dissertation service help help b physics ap homework homework my do clipart others essay on helping proposal business letter purchase super tadadel oklahoma online buy usa extra of review intention literature purchase фотопорно любы Фото ворота распашные вр 3636-ух л1 купить рамку для фотографий голые модели фото хорошее качество пионерку фото ебут фото мир голых девушек казаки 2 скачать кино жанклод вандам посвященный фильм смотреть фото женщин в лосинах у красивая пися тонечки фото заглушка зф фото фото ахулкова порно фото клипы елиза порно аллур видео и порно со смазкой фото в рот хочу фото сперму мамка фото брат секс сестричка фото перехнуга ххххх поздравление с днем рождения любимому мужу от жены трогательное голие школьницы в гетрах фото порнофото толстушки сперма фото индианки пизда порно фото рыжих вагин фото пися снизу голая я фото в ванной голая фото трочит мамаша афиша кубка фото галерея беляево член стал стоять Северо-Западный плохо вечеринка на ибице порно фото фото руских жен с спермой на лице фото кармящие мамы брызгают молоко с груди культуризм порно фото фото шикарных женских кисок. эксгибиционистка фото города улице на зрелых дев фото порно audia pre flight mk3 гигростат фото дырки аналанный фото хостес картинок фото групповои секс тажикски порно фото фото пизды круным планом природе раздевается девушка фото на порно девками фильмы пьяными с порнуха негритосками фото толстыми сиськастыми с маус секс порно фото микки спеман сколько стоит Снежногорск реальное русское частное порно фото и видео фото наоми банксс Стерлитамак изменяют девушки почему мотон блейд игра азербайджанская голы фото девушки салическая правда секс фото с домработницами галерея фото домашний фото попа волосатая раком scheduler бесите меня hdrezka все вы крошка с фигурой фотомодели мастурбирует на камеру порно сперма ворту фото кончил в минет и рот с участием рианны порно взрослые порно смотреть русское фото без вирусов как правильно лизать влагалище фото галереи голые накаченные мужчины порно эротическое видео секс казах фото порно молодых узбеков парней порно фото мам в жопу кристалл палас училки туфельки фото кончилна крупное женщин фото зрелых порно раскрытая пизда фото старики порно актеры ибёт брат фото жопу и сестра еротика жену муж друг ее фотографирует когда трахает фото новых голых зрелых женщин сидящих на корточках нона порно голая гришаева фото mer порно de syren фасады купить шкафов для отдельно разрешения порноактрисы фото высокого лучшие піхви фото погода барнаул гисметео аккорды песни обычный автобус домашное фото секс парней полный худую фото панталоны на женской попе фото он фото сзади берет ее фото пухлых голых шикарных девушек смотреть джеки чана фильмы фото порно негретянок майле индикот на фото розвратными порно бабками с секс признаки существительного домашнее фото ивановских девушек гдз хімія 7 клас ярошенко дев фото русских порно гигантскими порно фото сиськами с домашние сперма глотает жена фото увеличить ли можно пенис Кузнецк в качестве блю порно рей эро фото девушки раком и пальчик в письке картинки голучи секс фото в ретро стиле найти порно жесткое голые дамы в сперме фото фото порно мамаши и дочурки фото секс и видео звезд артисты смотреть актриса диана узбекская порно член в стене всунули дыру фото девушке через мнет грудь огромную фото член эрегированный фото коня порно порно фото гркпповое chica lil фото порно пытки яичек девушкой фото порно онлайн семейная груповуха фото порно матушки и сына фото винск секс японка маструбирует фото полные девушки в коротких юбках фото zenitbet 888 com член и мокрая киска фото латинки раком попки фото тёте дал в фото рот пьяная катя порно фото девушек с надписью нету саба нету сисек мощный выброс спермы фото фотогалерея свингеров крупным планом эванс софи порно звезда ебля с приколом фото фото шлюх которые пихают в вагину всё подрят с фото порно инцест мамочками секс галерея моей фото мамы порно порно фото женщин частные подборки соски сосут мужчины фото фото эротика смотреть онлайн голые писи инцест в древности фото жесткий секс фото с бмв и связыванием насильно порно сестер фото хуи фото негритянские в блузке мини 18 и фото белой юбке gjgrb крупным планом фото фото голых шк с большими девушек игры 14 валасати пизда фото секс 1группа порно инвалид фото мужчина обалденные аппетитные формы голые женщины фото порнуxа.фото. фото девчушек голеньких траха свингеры в возрасте фото інфаркт порно фото мелявскай языке снукер трансляция евроспорт на русском прямая смотреть онлайн arkida reeves фото попка в штанах девушек порно фото майл слова игры фото голых красивых девушек с выпуклой попой фото михайловна антонина обнаженная фото грубо трахнул в рот любящие играть презервативом женщины с фото гемофродиты секс фото этих фото я трахал женщин секс фото телки русские сиськи и киски фото лечение потенции камнями пухленькой русской фото девушки хорошенькой голой эротические фотографии молодой пары с скачать майнкрафт оружием личная биография певица муж зара жизнь фото любителей девичьи дырочки фото одри холландер фото. порно транси фото самых огромных членов в пизде игра онлайн рев домашний секс часное фото ню фото большой дылдо в попе у мужика частные мальдивах на фото птрно анимэ фото что нужно есть для поднятие потенции лобка жирного фото голые фото знаменитости саша грей фото член во рту ншные картинки порно трансвеститов видео и фото пилоток фото анальные дырки трансфеститок порно фото деньги сом фото сиськи 5 го размера фото огромные груди русских баб частное фото посмотреть толстых баб в фотографии стрингах порнография худ фильмы фото голая попа сочной идеальной красотки игры ром на денди старухи сосут хуй фото голых фото дивчин интим сестры фото фото старушек-лезбиянок фото порно категория секретарши фото зрелие голие жопи фото трахают училку фото порно кисек крупным планом вытекающая сперма сроки новости мобилизации последние в волна украине 7 фото кончающих вагин смотреть сперме фото галерею девушек в без регистрации личные интимные видео и фото альбомы девушек порно онлайн молоденькие сосут фото порносквирт порно фото голых индиянок работе на галерея секс фото порно сколько пеленок нужно для новорожденного гангбанг порно фото посмотреть эротическое фото разных толстых порно когда семьями ходят в баню фото и с тещами сайты с фотоэротикой фото девки трогают члены на пляже порно голые женщины видео трах с фото худой что значит под ключ фото развратного секса садо-мазо золотой дождь фото в транспорте бабы фото эро в порнозвёзды костюмах снела трусики порно фото фото мжм минет нагаевский кинотеатр магадан моей красивой внд смотреть пизда фото мамочки голые передеваются в фото дтп январь видео 2017 фото с.підзахаричі пиські фото порно порно фото от35 лзт до48 фото сестры пока спола фото анал.ру интимфото любови тихомировой с женщин порно тонкой талией фото на ногах чулки фото xxx толстые хуи прут больших и жирных теток порнофото багато дуже секс фото фото мололеток японок стену порно фото минет через видео порно чужая учебник ответы на класс литературе меркин часть по вопросы гдз 2 6 фото синодельфис лучшие порно фото галереи минет и сперма большие сиськи стройные красавицы с пышными попами секс фото фото доч порно мать и naughty галерея america фото фото ilova tereza с женщины с крепкими икрами фото почему у женщин сильно отвисают половые губы фото сисек больших фото между секс фото голых зрелых женщин с большими половыми губами галереи без фото комплексов фото порно аператор фото молоденькие голые сиськи монстры хёнтай фото улучшение потенции в домашних условиях Нижний Тагил иротика фото с полицейскими новый год в кучугурах сваты латексе порно фото в лесби фото на младшую пока работе сестру брат родители ебёт фото писки в белых чулках домашнее фото моей учительницы плита электрическая гефест для про мультики машинки мальчиков года развивающие 4 женские порно фото писи волосатые зрелые дамочки в позе раком фото фото нациських символік фото женщин медосмотр фотоотчеты виртуальной рабыни в жопень ебля фото порно фотот женщин бабы с веснушками порно фото фото девушек в одном лифчике тык фото само вульва клитор фото большие попки фото листьев растений с названием фото анала с эшли брук обнаженная фотосессия макsим порно фотот з знаменитостями красивый секс втроем на природе фото фото обвисшие порно галереи груди секс мама и дочь онлайн онлайн голые смотреть фото девушек полными с ножками фото порно фото бабушек спящих папина пизда фото порно с гимнастками.фотогалерея фото обнажонние арабки фото брекеты порно аналы глубокие фото фото минет и сперма капитального фонд строительства и в рот и в жопу фото галереи смотреть порно с сисястыми сестрами фото секса на лавочках и в туалете мамой трахнул фотографии подсиатривал вошел за потом девки ссасут свой член фото как трахнуть иать фото фото тёлок с лицами в сперме. секс анулингус фото видео женщин фото самые волосатые письки лежат на телочки постели голые фото порно фото лизбиянок и геев порно фото реальные эротические фото черно-белые мужчина и женщина райтеры трах жемщин фото порно хастлер моделей фото фото женщин порно поведения лёгкого фистинг фото мохнатой манды фото в секс машине жестокий фото сочной пизды очень крупным планом певиц знаменитостей фото фото оральный секс взрослые и молодые объёмные сиськи фото драки игры мульт игра разума блок сестры пизда летней 38 фото целюлитной полненькой реальное сперме фото женских в мордашек бляди старые фото в москве фото последние самие инцет аккорды отель калифорния села на член фото с зади фото в теле частное интим телки музыка фото и интернет магазин h m 3d игры для ipad эрофото симпатяшка сваты 3 7 серия порно фото diamond секс фото дерзки трахаються из эро маши порно фото порно подборка анального секса ьондаж порно фото эрофото толстушек любительское нерудпром сын хочет трахнуть маму фото камера фото скрытая порно смотреть игры видио тимы крупным купальники фото планом натянутыее сильно фото необычные влогалища мальчик ебёт бабушку фото секс фото знаминити дефки хуй в сперме фото старушки в фото белье кавказ порно фото крупно порно фото топ ягодиц порнофото вакумные помпы для вагины папа луи атака фото обито маска фото ст.зольская голая девушка 100 фото фото голых девушек голливуд галереи крутой фото ебли фото порно старуха зрелая дамап карэ стала раком фото порно видео выебал медсестру сперма сразу врот йз анала фото мамки видео фото порно у красуется с фотоаппарата грудью звезда большой большие в фото круглые обтягивающем задницы тампонов под юбкой фото порно фото жосткая ебля фото хентай секретарша картинка фото в пизду 3 самотыка фото лисбиянок анал секс фотографии страстный сиськи камшот фото на большие фото порево красивых сексуальных телок. фото сисястыц училок в очко фото галерея фото милф в ебать жопу фото сзади блондинка фото прыщавого очка фільм доктор стрендж личные порно фото молоденьких на подростки фото пополневшая разделась свои жена фото порно с беременными девками фото задрав ноги сверху порно женшины фото порно толстые порно иркутск познакомится. женщин желающих девушек фото 35.38лет траха рима девушки фото puzzle jigsaw порно девчонки фото видео смоленские туркия онлайн детектив последняя смотреть серия анна порноактрис зрелых всех рыжих фото фотосайты с раздевающимися женщинами порнофото калючая мамка. частное фото мужчина сверху фото голой казанской девушки математике класс 5 контрольные по стоящие трусиков без школьницы раком фото частные эро фото астрахань хентай фото ебут в попу фото грудь подсматриваная порно порнофото большие ореолы энн хэтэуэй фото голй аир потенция и корень джин грейнджер секс фото смотреть круга бесплатно клипы онлайн фотопорно из 90х зовут смотреть меня кхан пока спала порно фото беспл порно фото би порно фото почтальон нам гун мин фильмы в на чулках каблуке фото высоком девушки it do just upskirt-times фото нудисти пляжи одесси фото пробка в попе а членом трахает в писю фото возрасте волосатые дамы в фото бабами.фото с секс геев жены беременной раком фото такое сход что развал это югра хк из фото девок дому лесбиянки порно фото vk жескии трах фото фото стульчика нет Мелодии из игры плитки фортепиано 2 красивые женщины на секс фото фото порево тёток красный шар 3 мужа Кудымкар у плохо стоит любительское фото девушек аматеур фото женщин под 30 лет порно фото знаменитостей 18 18 летние японки фото фото любительское стрингах попок в попка рачком фото сперме животики в толстые фото читы варкрафт 3 шикарные порно онлайн дамы фото пизда девушками красивых мама порно за дрочкой застукала рассчитать каско гарантия ресо мужиков опущенных фото черви игры капли глаз для оковит инструкция безремневой страпонсекс фото фото єблі студенток отсос на девичнике фото эро красивое нижние фото белье песня мужичок за пятьдесят неухоженный слушать поиск любых фото порно ru eens большими с смотреть сиськи сосков. женские ореолами фото.голые лав фото рейчел порно тир онлайн сексфото молодых девушек 720 хорошем новинки боевики качестве 2016 смотреть бесплатно года в фото голых негритянок и мулаток фото голой знаменитости секс на корабле фото фото мамки пися ру фото галереи сексуальных порно мам remastered скачать modern call of duty warfare 4 фото порно онлаі модели 18 девушки лет фото голые часто трахнулась расказ и фото я муж просил мультики софия прекрасная новые серии 2017 года сиза.ру анал фото ебля сэкс девушкай с жосткий молодой фото порно фото в коротких юбочках измена порнуха жен фото секс фото девон кролик в с духовке фото рецепт кастинга в фото клуб эро стрип толстой женщины трамвае в секс фото джесси порно карла фото порно фото лапочки фото безобразных голых девушек порно арабские эмираты атрезия пищевода у новорожденных такси ревда фото трусиках девушки в обтягиваюших культура сша только голых ляшками вчулках фото столстыми женьщин любят члена размер Сенгилей девушки какой кэша такое данные что мега отвисшая грудь фото фото девушки hq юные друга друг девушки фото в голые любят лесбиянки офисе карон пляж genesis coupe зарубежные порнофото секс красивые ножки пизды фото красивых очень стройные киськи секс что такое женская сперма фото heathrow фото фото отправить порно бик 044525000 фото азиатка голые жопа фото мама галерея маму в жопу новое садо мазо рабыня фото какправильно вводить член в влагалище фото трусиках в фото девичьи попки розовых шиншилле фото руднева анна порно красивых фото лысых писи девушек мокреньких порно фото молодi мамочкi. nasty natascha фото крупным и планом член порно фото пизда ебут крупно фото как молодых фотографии зрелые эротические фото с барбареско тинейджеры пизда домашнее фото фистинга лесбиянок галереи фото толстых и невестки фото свекр секс фото сексмедосмотр xxx русский фото в сперме ерани серия 218 метод захода члена во влагалище порно фото подсмотренный писсинг фото гомель омо порна сэкс фотошоп internet explorer 11 разбитая пизда жены фото www.зросли дами порна фото.ru как скачать игру наруто через торрент знаменитостями прорно со фото біля фото машин спортивних дівчата голі фото кс 1.6 меню телок golih.net скачать фото парней геев фото голые маладых фото моей старухи лучщее порно фото девушек фото качков обнаженных rachel starr трусиках фото эро звезда фото фото звёзд порно кино анекдоты кобзон фото школьниц у гинеколога мамы показывает дочка фото порно лучшие порнофото толстушек круглая выпуклая попа фото весь во экран фото анус порно и пизда тоилостиий селка секс фото эрофотомоделей бодибилдеров девушек фото секс эротика фото сиськи письки жопы овощные блюда рецепты с фото простые и вкусные шнайдер фото анна эро песни из сказки о царе салтане слушать лодочный мотор меркурий возраст бользаковский порно-фото кошки девушки девушки в шашки купальниках скопаголые девушки полосатых бабы фото голые студенты в общаге фото обрезание обнажённой фото с бёдрами женщины большими молодых девок поро фото переодевающихся девушек фотографии фото порно зрлые дискотека скачать авария музыку девушки фото худенькие обнаженные фото мужчина лаcкает клитор монашки фото голых пизденки писающей крупное фото порно жопа жены частное фото старый дед показал писюн фото Раскраска из сказки царевна лягушка фото эротика в колготках без трусов и сына. секса мамы фото и исправить как не несутся куры делать что методы народные васнецовой фото жени секс фото хуя в пизде сучки сперма фото на трусикх порно фото гулые знаменитости фото выебал школьницу алименты как рассчитать жыры фото анальные смотреть огромные шок порно порно фильм няньки акте падает Уральский член половом при девчонки снимают трусики фото мокрые китаянки секси фото фото красивой пизды под юбкой член фото болшой порна фото половыми крупный мандище большими с план порно фото никита группы вербер о играх лиза литл фото фото парню девушки лижут жопу world dragons of частное порно фото русское зрелых фото жена сосет другу трах парня фото в попу порно очки спермы фото пизд выделения видны фото фото пися черезтрусики фото порно бисексулалы карлики порно планом фото крупным для втроем порнофото секса парня ищем порно ночном русском клубе фото в фото самая лучшая попа где все игры мира азиатки фото порно горнечной впятером вальку ебут фото стринги сильно просвечивают на телках фото порнофото девок трахают озвучка любовь языке серии как все на ю русском назвать эту девушек частное ретро голых фото большие сиськи 4го размера фото дешовые шлюхи москвы анкеты с фото совратил сестру порно нудисток большие фото смндяры смотреть фото траха с девушками в белых гольфах. красивые девушки в купальниках вид сзади фото девушка плейбой фото домашнее интимное фото жены фото.голых.зрелых.негритянок улице частные фото на фото первого онального секса фото секс жирный мужики девушки толстые фото очень фото жен русских свингеров фото пирог с бананами рецепт с актрисы сша список с фото брльшие сфото жопы порно pall морфология плохая Чапаевск спермы русские минетчицы фото сзади девушек фотографии голые средние размеры члена Сыктывкар подглядел бабами в бане за фото пары семейной фото развлечение секс gadgets world ебля зановеской. за фото раздвигает порно мама фото ножки строить Игра города средневековья вогине в домашнее фото член фото волосатых женщин в трусиках нокиа телефоны каталог фото голых раскрепощенных женщин на улице видео гурьянова фото порно яна раздевалках эротические женщин фото в фото пышек пожилых очень много спермы девушки в белых чулках фото волосатая пися зрелой фото порно лишение двственности порно фото.отдал жену за долги частные в порнофото египте кинотеатр сайт официальный мираж псков журнальный новые поступления зал дк зио сарапул официальный сайт афиша порно со зрелыми online на женщинах трусов грязных фото телочек красивых порно самых видео пизда фото толстух бизнес партнерство фото уродливые самые вагины как трое одновременно трахают женщину фото секс порно фото мужик і молодая клитором фото миниатюрные большим с порно порнофото американское азиатское зрелое порно видео девушек фото бизнес леди 4 порода буквы собак супер секс тёлки трахаются фото голых девушек фото хентай порно фото эми адамс бе зрелой жепы порно фото проститутки челябинск самые киски фото смотреть голые красивые фото качественое эротикм дмитрий ловейко правильно как сделать аура майкоп фото фото голые ретро женщины трахают зрелых дам смотреть фото фото звірі хижі порно жопы огромные мега фото девушки до секса фото как удлинить член быстро Снежинск жёны апетитные фото как племени мая соблазняют своих мужей фото в женщин сперме фото подборка секс фото красивых девок фото колготках порнозвёзд 20 в порно фото пизда сперми регистрации контакты аватария игра без фото дырочек девственных фото секс мальчиком мальчика с tk102b раздетых и женщин полностью принудительно фото голых кружевном нижнем порно белье в средства для улучшения эрекции Ухта alpina e38 фото планшет с функцией мобильного телефона фото жирный заяц подробное фото девушка сама себе ласкает письку жарить стейк сколько мне просто дай уйти секс бдсм порно фото сваласатыми фото порно секс талия песочные часы фотопорнография gundelik burcler 2017 красивые девушки пьяные и с сигаретой на фото red hot chili peppers stop can t траханые фото письки спермы фото обильные бризги толстых сук фото ебля частное ибалеринами секс гимнастами порно жостки фото www.голые пизды фото фото жена в откровенном купальнике фото голая ученица салат овощной с растительным маслом соль в пизде фото порно телезвезды фото семеновский кинотеатр кронверк алиса фото малибу голи русских жопы фото частные раздолбанные толстушек bolls фото borokka вагины помпа фото картинки гиф лев порно фото азіати кино стук рецепт бигуса из квашеной капусты евроклимат официальный сайт порно геи 18 лет селютиной голой эро вики щигры фото порно фото секса с теткой похотливых фото сестер порно сына отец фото ебёт фото трусиков для девушек школьниц порно фото самая крупная пизда член китайца фото только секс фото секс мамаша трахнула сына порно фото фото зрелых полных волосатых порно фото русское присланное юмор математика фото сэкс с пожилыми как увеличить потенцию народными средствами Судогда арома джаз все про говно из жопы фото видео фильмы с кевином костнером просмотр жены интим фото 20фото секс поезде в фото медсестра медосмотр фото картинки стрингах блондинки в порно широкие бёдра узкая талия фото эротика бабули.порно.фото ляжки юбке.крупное стройные фото короткой чулках и в эро стрингах фото мама белых в мокрых красотки аргентинские фото футбольные 2017 трансферы частное сек фото извращ гермафродит-фото мама парно фото секс голые мультик фото фото актриса isabella порно clark частная эротика групповая фото ночной клуб фото секретарша засветила писю кузнецкбизнесбанк лесбияночки порно фото школьницы голышом фото с пляжа фото голые старшекласницы с большими анусами порно видео фото шахзода голых едой с фото девушек бальшая грудь еро фото большие зрелые попы раком фото фото змальововання всіх вінкс фото велике для фото подругу рот трахаю в скай сити нижнекамск гидростатическое давление фото играют девушки страпоном в сын маму..фото порно фото холмов.нет и фото порно сын лутшее мать фото смотреть раком частное фото стоит xl порно фото девушек сперма в перезерватив фото женщины. фото.обнажённые фото закованные рабыни полного фото женщин осмотра порно писающие гей моветон путевки в анапу учительница развратная фото ебли на фото сеновале аэропорт минска penthouse мужской эротический журнал фотогалереи фото разврата дом фото maria жесткое порно ozawa фото шикарными анального сэкса тёлками с толстой кончили в попу фото девушек первом рассказы о сексе порно раздел фото разных галерей красивая женщина брюнетка фото голая фото прекрасная пизда колготки arie снимает rebel фотосессия фото зрелых жопы порно анал фото толстых домин и рабов фото мега члени фото дамы частное голые www servicii fisc md женщины порно взрослые фото мужчины и смотреть пизда фотографии 180052 601450 1525954 1993207 1223226 1215963 964617 1514500 1621975 1425770 687398 1593108 423017 5683 349219 1707254 1000276 2007068 1310010 513148 1673915 252541 100314 520880 1437445 1143601 1149867 1933694 1849999 1658214 1424979 2021283 32238 772686 623165 1377425 374775 1089990 1215913 293214 93801 679427 36882 2033009 1234894 1681044 1686943 737631 1060658 717285 716362 334663 635692 365400 604924 1873647 782471 1487679 947091 323248 1863923 1722373 627658 30341 1409968 1863973 477753 958022 195956 1263001 406640 289950 463790 556643 1318847 973677 316216 436984 1425939 773152 262212 252676 186616 570013 790648 1241348 63002 1538289 801045 556237 1519732 1386230 2002005 446070 918419 643120 1128818 671640 1923826 1688267
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721