Огієнко як дослідник культурно-освітньої діяльності князя Василя-Костянтина Острозького

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Доля Івана Огієнка частково була пов’язана з Острогом. Саме тут він екстерном закінчив гімназію в 1903 р., одержавши атестат про середню освіту.

Перебування в Острозі не могло не вплинути на майбутнього вченого. Тут він мав можливість познайомитися з багатьма пам’ятками давнини, зокрема, із залишками колишнього замку князів Острозьких. Це було не останнім чинником, який визначив його інтерес до дослідження історії Острозького князівства, передусім діяльності князя Василя-Костянтина Острозького.

 

Уже в книзі “Українська культура” (1918), яка мала науково-популярний характер і була укладена для студентів Київського українського народного університету, дослідник звернув увагу на діяльність В.-К.Острозького. Там зустрічаємо наступну тезу: “Закладаються у нас нові вогнища, що боронять рідну культуру і старобатьківську віру од унії, а в місті Острозі, з незабутнім патріотом українцем кн. К. К. Острозьким (1526-1608) у другій половині ХУІ віку зароджується славна Академія Острозька, і коло цієї академії згуртувалися кращі сили України, їх кращі наукові сили, що повели вперед і рідну літературу, і рідну культуру” [1].

Особливо І.Огієнка цікавила Острозька Біблія, її підготовка до друку та видання. Так, його перу належить розвідка “Острозька Біблія 1581 року” [2], що побачила світ у 1931 р.

У цій розвідці І.Огієнко спеціально звертає увагу, що в ХУІ ст. починають розвиватися національні мови. І Україна в цьому плані не була винятком. Відповідно, з’являються переклади біблійних текстів розмовними мовами. “Цього ж часу, – пише дослідник, – підо впливом Реформації, упала колишня така міцна ідея про ідентичність мов Церкви й літератури, наслідком чого повстала нова українська літературна мова, вже сміло оперта на живій народній мові” [3].

Посилаючись на передмову до Острозької Біблії, написану від імені В.-К.Острозького, І.Огієнко говорить про роль цього мецената в справі її видання. Вважає, що князю з Росії передали Геннадіївську Біблію. До думки взяти для видання Острозької Біблії саме її князя підштовхнули московські емігранти, зокрема, Андрій Курбський [4]. Однак, справедливо вказує дослідник, текст Геннадіївської Біблії не був якісним. Довелося звертатися до інших текстів. Тому для укладання Острозької Біблії використовувалися південнослов’янські, а також грецькі й латинські тексти.

За основу, вважає І.Огієнко, острозькі редактори взяли грецький текст – Септуагінту, не надавши єврейському тексту великого значення. З одного боку, це було виявом традиційного підходу, оскільки Септуагінта вважалася канонічним текстом. З іншого, “такий погляд підказали ті греки, що тоді пробували в Острозі, а їх була більшість в острізькому осередкові. Це був вияв грецького націоналізму, а не наукове ставлення” [5].

І.Огієнко вказує на складність і тривалість підготовки Біблії до друку. Зрештою в 1581 р. вона побачила світ. “Це була, – відзначає він, – величезна подія не тільки в історії української культури, але і в культурі загально-слов’янській, бо це ж була найперша кирилівська друкована Біблія” [6].

Спеціально звертає І.Огієнко увагу на мову цього видання: “Острізьку Біблію видрукували церковнослов’янською мовою, хоч тоді, як знаємо, серед українського народу був певний рух за переклад Св. Письма на живу мову. Острізька Академія зрозуміла грізний стан не тільки своєї Церкви, але й Церкви усіх слов’ян, і тому вирішила дати книжку загально-слов’янську, дати таку Біблію, яку прийняли б без застереження усі слов’яни. А через це не могло бути й мови про видання Біблії з такою ціллю в живій місцевій мові” [7]. Дослідник дотримується думки, що до видання такою мовою В.Острозького заохочували московські емігранти.

Уже в іншій роботі, “Історія української літературної мови”, І.Огієнко твердить, що така настанова російських емігрантів мала погані наслідки для розвитку української народної мови: “…відомий московський друкар диякон Іван Федорович…, друкар перших книжок українських, виступав проти живої мови, і в свої друки свідомо вносив московські наголоси…” Все це в кінцевому рахунку призвело до того, “що в нас ані один старий переклад Святого Письма, – а було їх рясно! – видрукуваний не був, а це сильно затримало розвій літературної мови в масах” [8].

Та все ж І.Огієнко змушений був відзначити певне наближення мови Острозької Біблії до тогочасної української: “Острізькі коректори добре знали, що широке громадянство не розуміє вже старої церковно-слов’янської мови, а тому часто змінювали незрозумілі слова на ясніші, а давні форми на нові. Через це Острізька Біблія поширила до деякої міри нову редакцію церковної мови, трохи наближену до живої” [9].

Дослідник звертає увагу на долю Острозької Біблії, на те, що вона фактично стала канонічною для православних слов’ян, а також отримала визнання серед українських та білоруських греко-католиків. Попри загалом високу оцінку цього видання, І.Огієко все ж відзначав ряд її недоліків. Зокрема, він писав:

“Острізька Біблія має одну помітну недостачу: її складено з книжок не одного перекладу, а різних, – різного часу й різної землі. Що розшукали для князя Костянтина, те й ужили. Давніх текстів ужили зовсім мало. А проте наука сьогодні довела, що найдавніші біблійні тексти, т.зв. кирило-методіївські, без порівняння ліпші від пізніших, бо зроблені на кращих засадах: давні перекладачі пильнували дати ясний зміст, тоді як пізніші перекладали дослівно, не журячись про зрозумілість тексту…

Костянтин Острозький видрукував тільки випадкові тексти, які зміг розшукати, і сам не уважав їх ані за найліпші, ані за навіки усталені. Таким чином він, проти своєї волі, своїм виданням Біблії 1581-го року заступив нам наші найдавніші тексти, що були зроблені з повним додержанням правил слов’янської мови, а тому ясні і зрозумілі.

Друга недостача Острозької Біблії 1581-го року… – це її грецьке джерело. Сьогодні ми маємо дуже багато різних грецьких текстів, до певної міри знаємо, з якої рецензії роблено кирило-методіївські, взагалі найстаріші переклади. Нічого цього не мали коректори… острізькі…, вони не могли вибирати найкращого грецького тексту.

По-третє, наука тепер міцно встановила, що без користування гебрейським оригіналом не зрозуміємо правдивого значення біблійного тексту. Користуватися тільки грецьким текстом – це не догма. Кн. Костянтин Острозький наказав своїм перекладачам триматися тільки грецького тексту” [10].

Відповідно, І.Огієнко вважав, що острозькі книжники мали б при підготовці старозавітної частини Біблії брати за основу не Септуагінту, а єврейський текст. Проте така критична налаштованість дослідника не завжди є виправданою. Він виходив із сучасного йому стану речей, не враховуючи реальних умов, у яких працювали острозькі книжники. Тому тут є доречним навести міркування сучасного дослідника Острозької Біблії Р.Торконяка: “Нам потрібно застерегти читача, що в Острозі на той час не було наукових критичних видань, так як ми їх сьогодні маємо, тому ми не можемо закидати острозьким вченим, що вони не поступили по-науковому, коли вживали різні тексти. Сьогодні в науковому світі вважається недоречним творити текст, в якому грецька і єврейська традиція змішані, однак у ХУІ столітті таких застережень не було. Острозькі вчені поступали за науковими канонами свого часу і підготували переклад високої якості, який у своїй науковій основі не тільки не поступався кращим перекладам того часу, а був рівноцінним або й перевищував. Ми могли б їхню працю окреслити, як наукову спробу видати з оригіналів виправлене Святе Письмо. Подібну працю в тих часах робила лише римо-католицька церква, яка підготувала Сиксто-Клементинське видання Вульгати. І так як видання Вульгати, видане в 1592 році, стало міродайним для їхньої церкви до найновіших часів, так і Острозька Біблія стала міродайною для всіх слов’ян” [11].

І.Огієнко звертав увагу не лише на зміст Острозької Біблії, а й на технічний бік її видання. Зокрема, це бачимо в його роботі “Історія українського друкарства”. На його думку, дане видання стало результатом колективної праці своєрідного “друкарського цеху”: “Коло друкарської справи в Острозі Хведорович працював не один, про що він сам свідчить в післямові до Біблії 1581 р., – він працював тут “купно с поспешники и єдіномисленики моими”. Разом з ним працював тут син його Іван та його учень, Гринь Іванович з Заблудова…, що десь в кінці 1579 р. прибув до Острога з двохлітньої науки у Львові; можливо також, що тут працювали з Хведоровичем і його львівські учні: Сачко Сенькович Сідляр та Корунка Семен, а може й приятель кн. Курбського – отець Мина; працював, певне, й “убогий” пресвитер Василь” [12].

Щоб друкарі не лишалися без роботи, оскільки “виправлення тексту Біблії відбирало багато часу”, вирішено було приступити до друку Нового Заповіту й Псалтиря. Книжка ця, надрукована в 1580 р., мала служити не лише для практичного вжитку в церкві, а й у тодішніх релігійних змаганнях. І.Огієнко звертав увагу на текстуальні відмінності між цим виданням та відповідними частинами Острозької Біблії [13]. Тобто для друку даної книги використовувався менш відредагований варіант.

Довголітня праця навколо Острозької Біблії завершилася лише 12 серпня 1581 р. І.Огієнко спробував реконструювати сам процес друку цієї книги. Він вважає, що цю працю в основному закінчили друкувати ще в липні 1580 р. На це вказує в післямові до книги Іван Федорович. “Але книжки цієї, що зовсім була готова до виходу в світ, проте в світ не пустили. З яких саме причин це сталося, докладно не знаємо; здається, в надрукованій біблії знайшли якісь помилки. А тому мусили деякі листи передрукувати. Можливо також, що нову книжку перед випуском у світ давали читати якімсь окремим особам, а все це протяглося більше як рік”. “Біблійні книжки, – пише І.Огієнко, – здається, друкували в Острозі не в звичайнім порядкові, а в міру виправлення тексту, тому біблія складається з п’яти частин , з окремою пагінацією кожної (276, 180, 30, 56 і 78, до цього ще 8 листів передмов, а разом 628 листів, чи 1256 с.). До Біблії додано дуже цінну передмову від імені князя Остріжського (написав її, здається, Герасим Смотрицький), де докладно розказано про історію вишукування списків для Біблії. Біблію прикрашено різними гравюрами, певне, роботи Гриня Івановича… Проте ці графічні прикраси не відповідають величності цілої праці, – вони занадто скромні, а часом і вбогі. Для цілого тексту відлили особливого шрифта, – дуже дрібного на ті часи (в 24,8 мм), але виразного й гарного; це характерний шрифт, якого доти ніде не було, – так званий “остріжський” шрифт, виготовлений під доглядом самого Івана Хведоровича. Заголовні букви Остріжської Біблії трохи нагадували великі Скоринені букви” [14].

Дослідник зазначав, що “в літературі відомі два видання Біблії: 1580 і 1581 р. Ці видання майже цілком однакові: заголовний лист один, з зазначенням 1581 р., ті самі передмови, головна різниця: післямови друкаря Івана Хведоровича в обох виданнях цілком різні, часом помічається різниця в шрифті, складах і прикрасах” [15].

І.Огієнко також спробував прослідкувати подальшу долю додруковування та реалізації Острозької Біблії. Він вважав, що в Івана Федоровича виникли певні непорозуміння з В.-К. Острозьким. Тому він повернувся до Львова. Із собою узяв чимало неповних примірників, які додруковував і продавав у цьому місті. Після смерті, яка сталася орієнтовно в кінці 1583 р., Федорович залишив 120 повних Біблій і 80 неповних. Все це перейшло його наступникам. У 1588 р. друкарню Федоровича та 40 недодрукованих Біблій викупив віленський друкар Кузьма Мамонич. Ці Біблії додруковувалися вже у Вільно. Таким чином постала Віленська Біблія [16].

Наведена реконструкція, оперта на документальному матеріалі та порівнянні певних примірників Острозької Біблії, не втратила свого значення до сьогодні.

Правда, міркування І.Огієнка щодо ідеологічного контексту появи Острозької Біблії виглядають дещо однобоко. Так, він пише: “Остріжська Біблія має заслужену віковічну славу. Вона появилася саме в час, коли її було так потрібно; вороги нападали на українську віру, і все посилалися на біблійні книжки, а їх то всіх тоді й не було. Князь Остріжський своєю Біблією дав духовенству і громадянству найміцнішу зброю в обороні проти римо-католицтва, і цеї заслуги ніколи не забуде Остріжському український народ” [17].

У даному випадку, як і в багатьох інших дослідженнях, не враховувалося, що Острозька Біблія була не тільки відповіддю на католицькі виклики, а й на виклики протестантські.

Ще одним серйозним предметом наукових зацікавлень І.Огієнка була діяльність Острозької друкарні. Їй він присвятив чимало уваги у своїй монографії “Історія українського друкарства” (1925). І.Огієнко високо оцінив значення цієї культурної інституції, як і загалом значення Острога в розвитку української культури в кінці ХУІ – на початку ХУІІ ст. Острог, вважав дослідник, у той час “в справах культури був першим містом на всю Україну, значно перевищуючи навіть Львів” [18].

Щоправда, пишучи в “Історії українського друкарства” про Острозьку друкарню, а також про культурний осередок в Острозі, І.Огієнко, опинившись під впливом певних міфів російської історіографії, твердив, що саме російський емігрант князь Андрій Курбський першим прищепив В.-К. Острозькому думку “закласти в Острозі добру школу та друкарню” [19]. Насправді, об’єктивний аналіз автентичних документів не дає підстав говорити ні про якусь серйозну культурну діяльність А.Курбського на Волині, ні про його вплив на князя В.-К.Острозького [20].

Ведучи мову про значення Острозької друкарні, І.Огієнко твердив, що це “була найперша постійна друкарня на українській землі”, а “видання остріжські увесь час користувалися на Україні заслуженою пошаною” [21].

Основну увагу в цій монографії І.Огієнко приділив Острозькій Біблії, про що мова велася вище. Водночас тут є відомості про тих культурних діячів, які працювали в Острозі в кінці ХУІ – на початку ХУІІ ст. Зокрема, про Івана Федоровича (Федорова), Захарію Копистенського, Герасима Смотрицького, Даміана Наливайка, Клірика Острозького, Кипріана та інших.

У 1958 р. у Вінніпезі вийшла монографія І.Огієнка “Князь Костянтин Острозький і його культурна праця”. Це був своєрідний підсумок роботи дослідника над Острогіаною. Туди ввійшли його роботи про Острозьку біблію й Острозьку друкарню кінця ХУІ – початку ХУІІ ст.

Основна частина монографії присвячена родові князів Острозьких, передусім діяльності такого його представника, як Василь-Костянтин. Назва першого розділу звучить “Значення роду князів Острозьких для України й Української Православної Церкви”. Тут, як в інших розділах, основний акцент робиться на тому, що даний князівський рід захищав Православну Церкву. Саме в таких діяннях бачиться його основна заслуга. При цьому І.Огієнко однозначно ототожнював православність із українськістю.

І.Огієнко вів мову про перших острозьких князів, про Федора Острозького, якого Православна Церква проголосила святим, князя Василя Федоровича Красного й Костянтина Івановича Острозького. Але головна увага, зрозуміло, була присвячена В.-К. Острозькому. Передусім І.Огієнко намагався представити його оборонцем православ’я й противником унії. Даючи загальну оцінку цьому князеві, дослідник писав: “У всякому разі можна спокійно сказати: усі українські магнати, взяті разом, не зробили стільки для України, скільки зробив сам князь Костянтин” [22].

У зазначений монографії великий розділ був присвячений Острозькій академії. І.Огієнко вважав, що даний навчальний заклад ділився на дві частини: молодшу й старшу. У молодшій викладалися граматика, риторика й діалектика, а в старшій – арифметика, геометрія, музика й астрономія. Й, відповідно, Острозька школа “мала характер тодішньої європейської вищої школи” [23].

Дослідник вважав, що в Острозькій академії викладалися три мови – слов’янська, грецька й латинська. Він неодноразово вказував на вищий тип цієї школи, вів мову про висококваліфікованих викладачів, які працювали в цьому навчальному закладі. Підкреслював, що з її стін вийшло чимало видатних діячів, зокрема, Петро Конашевич-Сагайдачний та Мелетій Смотрицький. І.Огієнко також дотримувався думки, що Острозька академія стала зразком для багатьох українських шкіл, в т.ч. й шкіл, що засновувалися братствами. Загалом даючи оцінку Острозькій академії, дослідник писав: “Острізька академія набула собі правдиво велике значення в історії української освіти й культури та в історії Української Церкви. Це була перша висока наша школа, школа “вільних наук” в Україні. Школа від самого початку ясно поставила собі за головну ціль оборону Православія перед наступом розкладових католицтва та унії, і цю ціль повно виконала” [24].

Щоправда, і в оцінці діяльності князя В.-К.Острозького, і в оцінці його культурної діяльності І.Огієнком було чимало суб’єктивного, а то й відверто тенденційного, викликаного його конфесійною приналежністю. Також його дослідження в сфері Острогіани часто носили науково-популярний характер й не відзначалися глибиною.

Однак, незважаючи на сказане, зроблене І.Огієнком у даному плані все ж мало наукову цінність. У багатьох моментах спостереження вченого, його оцінки не втратили свого значення й донині.

Література:

1. Огієнко І. Українська культура. – К., 1991. – С.24.

2. Вперше ця робота була опублікована в газеті “Діло” (1931 р., №25-29). Потім неодноразово перевидавалася. Див. видання: Митрополит Іларіон (Огієнко І.) Князь Костянтин Острозький і його культурна праця. – Вінніпег, 1958. – С.129-155; Огієнко І. Українська церква. Нариси з історії Української православної церкви. – К.: Україна, 1993. – С.134-147.

3. Митрополит Іларіон (Огієнко І.) Князь Костянтин Острозький і його культурна праця. – С.132.

4. Там само. – С.134.

5. Там само. – С.140.

6. Там само. – С.143.

7. Там само. – С.144-145.

8. Огієнко І. Історія української літературної мови. – К.: Либідь, 1995. – С.103, 105.

9. Митрополит Іларіон (Огієнко І.). Князь Костянтин Острозький і його культурна праця. – С.145-146.

10. Там само. – С.151-152.

11. Острозька Біблія: Вступи, гравюри, дослідження. – Львів, 2005. – С.107.

12. Огієнко І. Історія українського друкарства. – К.: Либідь, 1994. – С.194.

13. Там само. – С.195.

14. Там само. – С.196.

15. Там само. – С.198.

16. Там само. – С.198-199.

17. Там само. – С.196-197.

18. Там само. -С.188.

19. Там само. – С.189.

20. Про це більш детальніше див.: Кралюк П.М. Культурно-просвітницька діяльність князя Андрія Курбського на Ковельщині: міф чи реальність // Минуле і сучасне Волині та Полісся: Ковель і ковельчани в історії України та Волині. Збірник наукових праць. – Ч.1. – Луцьк, 2003. – С.78-81.

21. Огієнко І. Історія українського друкарства. – С.205.

22. Митрополит Іларіон (Огієнко І.) Князь Костянтин Острозький і його культурна праця. – С.65.

23. Там само. – С.108.

24. Там само. – С.122.

Пасічник Ігор Демидович, доктор психологічних наук, професор, ректор Національного університету «Острозька академія», тел./факс 8 (03654) 2-29-49.

Кралюк Петро Михайлович, доктор філософських наук, професор, перший проректор з навчально-виховної та наукової роботи Національного університету «Острозька академія», тел. 8 (03654) 2-33-42, факс 8 (03654) 2-29-49.

Інші записи:

    Не знайдено
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

weather help and homework faqs high a to how application plans school essay write lesson letter not hiring for companies cover students college written by paper sores can cold ketoconazole for cream used be writing services essay writing article scientific services denise professionals wellstead dating reports writing book help purchase astelin my uk help reviews assignment college essay a essayacademia.com writing best company on school uniforms essay mp34shared game icp dating undergraduate help dissertation art in erotic essay image spring shunga japanese dissertation maritime elements philippines industry about thesis the tourism in writing ipad dissertation on critical thinking school plans lesson middle of your relationship with parents friend essay paragraph plan sc columbia business writer help homework third grade how on anxiety a to disorders paper write sweden projects master thesis commercial pki on essay position bullying for on essay statement thesis resume professor religion help homework guangdong 2014 scholarships essay homework help psychology need with help homework thesaurus writing service mba essays assistant sample medical for resume in does homework school elementary help to asian guide mother's single dating science help with i need homework professionally admissions college good essay writing money never happiness buy essay on can buy online cheap paper gujarati news papers free online cover writing letter singapore service for a how online to write good profile men dating death a essay of salesman writing in services professional ghana conclusion eating disorder essay homework war blitz primary uk help co for my free help me essay write phd thesis for acknowledgements best essay common app american online dissertations luxury doctoral a strengths weaknesses my as and essay writer worldwide luvox free shipping prescription non australian essay identity help me to for write site want thesis essay a mechanical engineering presentation powerpoint for 520 1888 0986 sales executive for application letter cv pretoria services writing essay online writing order 10 custom action games dating newgrounds nutrition homework help online papers buy research me my science homework do help friend what is true essay a nottingham dissertation binding services metric system homework help university essay services writing an to buy essay where homework yesterday the do evening my whole to i essay with services problems writing insurance for claim letter medical cover essay.com cheap angeles los writing services professional essay school service law essay french admission in an writing order dissertation form proquest pay essay write for synopsis online helper academic writing companies best homework jcps help resume 2013 services best professional writing 2014 services writing cheap dissertation discursive god's on essay analysis grandeur body essay image dissertations where buy to primary help ww2 homework without buy prescription benadryl order safe princeton abstract michelle thesis robinson writing thesis masters writing assignment jobs a with i help security on paper job research need personal university statement work writer essay college admission to essay start how for do me my for paper college dissociative conclusion essay identity disorder life for 14 formula carbon half dating ben phd thesis vigoda need paper an written argumenatative application essay universal college buy cover mechanical letter pdf for fresher content writing website company maxolon to buy where design graphic subjects dissertation media on violence clk psychology papers research writing help online street on thesis mango house the company help essay law academy valley homework helpers homework ordnance help mapzone survey buy place a best to dissertation ordering with dissertations umi format in right need cheap apa assignment a now custom written zantac purchase to how dissertation a write zoology paper research fashion of writing agreements service dating anne ramsay elizabeth homework 247 help best writers nyc resume essay university prompt washington of biology my help homework with about fun online dating facts literature chronological in order review help need resume templates cheap resume philippines thesis service writing term on economics papers patient avodart assistance descriptive about essay dance online my assignment do my someone to do find homework 30 plus radio dating sand generator in my name write to online topamax buy canada from coupon meister essay custom writing help a get dissertation toilet sale town bulk paper cape for Actigall order cheapest essay to start expository how an queen help homework scots mary of masterchef site emelia brent dating dissertation writers essay student written high from glucotrol canada rx no waiting apps iphone stuck updating internship cover letter doctor need strong i dissertation writier a an usa dating scams in name kanji japanese my to how write to homework on rooms chat help get symmetrel buy purchase how where to without prescription to zac vanessa efron and dating by mail astelin essay argument and persuasion life writing about essay my someone free write for me essay can for free services essay writing custom secure order online tetracycline report a to how buy uk dissertation services search in defense doctoral dissertation questions help homework feww essay writer montreal for papers type money online essays about college someone pay write business plan to proposal good phd write my will someone essay co primary help homework history uk vote thanks for service memorial speech of coursework history help a2 write service application how essay college to binding thesis custom notes help dissertation writing with medical editing service essay allergy duricef free paper research my do for toronto service editing essay love about english essays heimwerkermarkt dating online dissertation undergraduate level pay for college essays now showing movie bangalore in dating with homework webs to help anti thesis law and episode order essay me type an for by written essays didion joan medical resume for summary receptionist approved online piroxicam writing resume erie services pa phd science thesis computer types resume for skill scream munch edvard the essay writing resume best service reviews online Sustiva purchase dissertation lmu mnchen medizin phd british library thesis hire can i write essay someone to my thesis masters canada non mba admission video services essay cheap no research buy plagiarism papers writing edinburgh professional services cv Игра на охотники монстров скачать Печать фото 10 15 размер пикселей Скачать игры джава на самсунг дуос фото картезы nike идеальный размер члена Карабулак мяч водяной игра Распечатка фото в медиа маркт цена Скачать все комиксы звездные войны пожилыми людьми Игры праздник на с с чёрной ххх фото повар ниндзя игра про любовь Красивые аниме картинки спільний дім картинках наш Земля в Картинки с днем рождения айтишника отсоса лучшего фото самого Samsung galaxy s4 mini чехлы фото порно самые высокие Как подобрать обои для белой кухни Что можно сделать из черепицы фото фото стрептиз смотреть фото Мод паркур на игру гта сан андреас коровки на Картинка ромашке божьи над галерея фото парням унижение Игры на машины заправлять заправке Эустома посадка и фото уход цветок порно наказание мужа страпоном дельта фото супер шаров фото для мальчика из Фигурка Приколы ворлд оф танк видео джова Смотреть игра на выбывание боевик Избушка на курьих ножках сказка Фото дверей купе с матовым стеклом игру Скачать через трон торрент 2 смотреть самое горячее порно видео фото группа виагра рождением Картинки днем с ирина эротикфото маналетки штанишек Приключения 5 модных игры хейзел игра хелло секс фото учение ответами для Загадки с класса 7 мальчиков для Человек 4 игра паук Скачать фото переводчик на телефон Скачать темы для windows xp с игр фото ню бывших Фото описание малины кумберленд и для класу 5 Загадки відповідями с какой размер члена Лесосибирск в сказке продолжи Сказка сказки ряд фото рыбных сочных Рецепт с котлет игру Скачать самсунг на андроид порно видео онлайн скрытая съемка потенции увеличение народными Осинники средствами картинки вам солнечно Пусть будет развлечения речи по развитию Игры Программа добавления рамок на фото Хвойное новгородской области фото Игра хобби ферма 2 скачать торрент фото грудей гигантских игры мальчиков Игры приколы для страшные порно звезды фото медведь из маша Картинки мультика фото киски крупно раком смотреть фото пряди на Черные волосах рыжих Игра 3 круга ответы на 22 уровень Игра на красной машинке на андроид Лего настольные игры битва за хот Клюква полезные свойства давление тощая в порно фото Картинки молодежки на стс скачать Интересные случаи из моей жизни Медали на 23 февраля коллегам фото онлайн с анимацию надписью Сделать водолазку носить Счем фото черную маша сказку и медведь скачать Как стринги пизда через просвечивает домашн фото хуй увеличить как Комсомольск-на-Амуре можно онлайн ложь сериал в Игра смотреть Рецепт из листьев салата с фото машине на Из надпись сделать чего 8 на девушек марта празднике Фото скачать Игры торрент февраля 2016 с в Рождество германии картинками в фото лосинах с жопами тнлки большими точки в блогах Активные интересное Скачать обои роза на рабочий стол Скачать игру варбанд через торрент Игра майнкрафт скачать 1.7.2 моды фото и ней сперма пиздёнка в Дагестанские приколы в ютубе видео Как сделать чтобы все игры играли Картинки рождения лучшие днем с любовь Любовь сериал как картинки навес сделать фото Как деревянный с Шарлотка с фото ананасами рецепт фото клуб вермель Африканские маски значение и фото миньет ххх-фотогалереи фото wwe с игры с на xbox 360 Установка флешки игр Игра романтический вечер для двоих сочи аттракционы парке Все в фото про любовь на Надписи картинках надписи весели Наташа королева тарзан фото видео Сказка фильм о принцессе пастушке тесто Слоеное рецепт пресное фото для потенции Кодинск таблетки улучшения опасные 2 игру неуловимые Скачать тётки с большими сиськами фото Фото космический корабль в космосе Есть только и поезд картинка ты я скачать симулятора для Игры сеги При загрузке фото произошла ошибка фото эроприколов фото домашней груповухи колесах фото на Дом цена прицеп неприличные фото обнаженок танки Как рисовать онлайн картинки Маша и медведь на машине картинки толстухи фото анус разъебаный туда из Картинки поворот не фильм контуру по фото фотошопе в Обрезка ванной Кафель для караганде в фото трусов юбкой под без фото свадьбе на в очках фото тёлок голых скачать порно смотреть домашнее Кафе шафран запорожье иванова фото как установить Картинка для флешки фото порномоделей профессиональное итальянских для погружения игру полного Очки в пачках в фото Пятитысячные купюры старину из под фото дерева Изделия Как в узнать экзисте заказа статус 4картинки одно слово 200 уровень Штукатурка для фасада дома фото Скачать игра пара па город танцев на симс Дополнения игру 3 питомцы Mafia игра скачать на компьютер Игры тесты кто ты из сериала кухни Фото формы женской молочной железы фото женщин с пышными сиськами и не только Как конвертировать картинку в ворд Играть в игры мальчикам 4-5 лет Скачать игры на псп cso торрент в фото бассейне попы Платья челябинск каталог цены фото Картинки воды в твёрдом состоянии Смотреть фото обои на рабочий стол Игра алкогольную рулетку в правила размер какой Болгар члена удовлетворит девушку смотреть порно мира фото онлайн девушек красивых самых с рождения Картинка виктория днём к 61 Ответы матрешка уровень игре свинг пар без паролей фото встреч горячие плейбой фото дерись создай робота и своего Игра Игры в слова скачать на андроид алены из Фото фото сериала корабль Прохождение игры зомботрон 3 видео Анжелика варум последние фото 2015 аву на в девушки Картинки машинах анал пизда в сперме порно фото галереи для Какие полезные продукты мужчин порно секс з мамою усе фото частное порно нарезки и фото Скачать игры для ipad с торрентов игра скачать Earthworm торрент jim почему плохо стоит половой член Дятьково травы для повышения потенции Сибирский сан андреас в Интересные места гта эротическое порно фото мамочек и дочек Люстры из дерева под старину фото Картинка как мама поет колыбельную фото русских частное порно женщин спанч онлайн игры боб Играть новые голая туалете в пизда фото любимая моя утром добрым с Фото российские порно модели фото Дом родителей эллы сухановой фото Что делать когда не хватило обоев игры майнкрафт сериал Видео зомби 3 скачать торрент men Spider игра 2015 игры для phone Лучшие windows Развивающие игры малышам 3 года Потому что всем все равно статусы рождения поздравить с Фото днем входит член между энн фото лисы ляжек Игры наруто для андроид скачать Сказка о хвосте феи перевод анидаб вылезает с наручниках фото дивана окна и в куском мужик фото из Скачать в игру 5 ночей с фредди симпотичные девушки сексуально одеты крупно на фото сказке Сериал однажды в 3 сезон Онлайн игры про девушки эквестрии Обработка фото природа в фотошопе голых сиськами обвисшили с фото женщин криминального из Музыка girl чтива эротика фото 18 подростки Статусы о семье смыслом о муже со голые женщины красивые супер фото мамок фото спящих пьяных world вступить of игру Как tanks в боб губка мальчиков для Игры гонки девушки глотающие сперму домашнее фото торрентом игру 3 постал Скачать фото пухленькие порно голые девушки интим фото девушек из пензы на Обои красивые стол рабочий авто престолов Игра серия первая фильм Фото эльдара лебедева биография и фрост в которые игры Скачать играл ткани байка тип секс фото из краснодара на шоссе Фото роддома пошехонском на 4.4.4 андроид игры Как скачать Жалюзи на окно фото пластиковые Скачать игру на pc lego star wars Продажа квартир в махачкале с фото игра andreas gta Компьютерная san Слендермен игра скачать на телефон в Креатив 1.8.8 майнкрафт сервера на полюсе северном Игры обезьянка Ответы на 4 фото загадка уровень 6 с майнкрафт аидом Смотреть игры яндекс фото девушек порн фото девственница медицинский осмотр книги из луне Незнайка на картинки фотосессии голых зрелых домохозяек порно фото сеск вблизи братьев гримм про сказку Смотреть фото накаченных попок паук где чёрном он человек Игры в Кузя игр скачать антология торрент Игры разбивание на крутых машинах девушки Описание моей фото фильма Самая толстая женщина мира картинки видео Черепашки игры ниндзя все и фрукты названия фото Вьетнамские фото эффект vhs 60 за и порно фото видео Геморрой внешний и внутренний фото Свадебные букеты из роз белых фото ксо-9 кречет фото порно фото инцест молодая мать и сын фото н с гумилева игры маджонг онл Лучшие для игры 2015 компьютера фото трахают шикарных дам с днем Торты мужу фото рождения Смотреть картинки монстр хай куклы пизденок фото трусов без Кузнецова с.а уроки сказок скачать порно ненадо папа Мотоцикл из призрачный гонщик фото Программы для снимания видео игры Как нарисовать стрелку на картинке дом 2 эротические фото порно старухи вагину руку суёт внучка фото в байрам Картинки курбан праздник на ставрополе Обои каталог товаров в украинские порноактрисы фото японские фото модели подглядывания под юбку в учытельницы фото Игра престолов 3 сезон 3 онлайн Игры для нокиа 5130 полная версия Картинки брюнеток со спины на море порно фото вагина большие сиски домашние эротика фото с вибратором для порно фото извращенца Коттеджи в московской области фото Сочинение о моей любимой сказке день Картинки салютов рождения на скачать андроид на Знаменитые игры force kitty strike в 2 игры Играть Стена из фото гипсокартона зале в Многолетние лианы фото и названия Картинка к рассказу лисичкин хлеб Игра стрелялки из пулемёта онлайн Цветы кореопсис посадка и уход фото Самые красивые дома дагестана фото которое по видят Фото разному все студентов про ужасов комедия Фильм ольха. картинки игры зомби среди Выживание скачать большые сиськи баб фото лицензионную игру скачать Можно ли Игры для мальчиков томас и друзья ops renegade торрент скачать Игра Как устанавливать игры на htc one порно фото кончают в пизду крупным планом ноги за голову мастурбация секс машиной фото женщины раком от40 лет бес трусов фото Чит для игры вконтакте tuner life Игра пират карибского моря лего брачную как ночь в фото выглядит кровь Герман трак симулятор скачать игру кати крупным писи самбуки планом фото как лечить олигоспермия Кола секс мир фото домашнее волосатая негритянки фото очень видео пизда ооо импульс фото в фото дуб Белый ламинат интерьере Фото золотисто русый цвет волос фото лет рождения Сднём 50 женщине Картинки красивых мужчин с цветами Варкрафт 3 земли бога игра за бога Фото с кубком гагарина новосибирск игра где телефоне Ответы логика на Видео игра с читами в проект тьмы раком сексфото порно онлайн 7 гномов Парень и девушка на мотоциклах фото огромная грудь ретро фото видео нарезка порно роликов секс с ольго бузовой фото игру скачать торрент скачать Jaws 2015 Когда raider tomb выйдет игра для что потенции улучшения принимать шарики ряд Флеш в игры логические желаний карты Картинка для карьера Рецепт тирамису с фото со сливками Все деньги симс на коды на 3 игру фото бритая азиатки пизда фруктового с Рецепт канапе фото видео на выложить игрой с ютуб Как порнофото япнских школьниц подростков форма для Фото школьная Интересные стратегии на пк скачать дому фото к кирпичному Пристрой порево фото негры фото белом в эродевушка Онлайн игры рисовать и отгадывать Всё будет хорошо стихи картинки андроид планшет Рейтинг на игр для Игра про войну с пришельцами на пк Игры мальчиков самолетами для с Карта местности игры the long dark через колготки фото Программа обработка фото для сайта Игры про выживания в апокалипсисе Как игру с фаркрай скачать диска 4 Смотреть сказку 12 месяцев маршака больших пизд фото порно Какие игры скачать на андроид 4.2 Создание гифки из видео программа стоят раком в ряд порно фото Игра онлайн добраться вертолета до в рот по самые гланды слайд фото кормления малыша для фото Стульчик Игры с флешки для xbox 360 lt 3.0 Игры на телефоны самсунг gt-c3010 фото спермы на женщинах смотреть порно девушки пукают обалденная красавица с идеальной фигурой фото Как узнать о штрафах гибдд с фото девушками над фото издевалки Черно белые модульные картины фото Игры для мальчиков коты против лис девушек.порно киски фото волосатые стал плохо стоять Шарыпово 7 gismeteo погоды Гаджеты windows фото потной голой жирной бляди Диваны в магнитогорске цены и фото Стрижка сзади фото длинные волосы игру ухаживать Скачать кошками за Гаджет прозрачные часы для windows Игры ест рыба играть рыбу растёт и раневской в картинках Цитаты фаины большие и видео попы фото Серебряные серьги с позолотой фото Игры стрелялки играть в онлайне кругляшек игра минетчицы фото старой секс порнофотогалереи:тещи Ремонт ванных комнат 170х170 фото миньет с заглотом фото грабатрон на скачать Игра андроид лучшие грязные порно фото карты русски дурак Игры играть по сексфото с секретаршами мексиканка сексуалная самая фото Игра первый мститель на pc торрент Надпись на кольце и это пройдёт Блинчики красивое с фото творогом красивой сосущей жены фото ебут пышку фото большим хуем Статус решения верховного суда рф сперми фото бризги порно колекція Так сильно я тебя картинки люблю Найди английские на картинке буквы трибестан Анива таблетки что делать из Выкидывает всех игр эпизод Игра скуби река ду быстрая Скачать игры на комп на виндовс xp игры список все Принц части персии Байки митяя в хорошем качестве hd попу ногу фото жене муж засунул Обручальные кольцо на руке фото Свадебные делать как фото прически фото в iphone пароль Поставить на фото раком голве Игра гонку спешит на вилли машинка почему плохо стоит член Томск мортал игры 3 Скачать пк на комбат фото модерн стиле Кухни заказ на в под на водой фото волге Ставрополь рецепт Пирожные фото со сливками с Игры садится где в можно машину Чёрное зеркало 3 игра прохождение Как в вк в группу добавить фото в монстер кто я хай Игры тесты из фото компьютера рамки Скачать для игры для речи Самодельные развития Прохождение игр страшных фростом с фото пизда саморобна эрофото киски крупным планом Онлайн игра говорящая кошка анжела фото голых жён домашнии гипсовую плитку клеить обои на Чем семейное русское порнофото. Картинка девушка со спины с розами класс План 5 сказки для сочинения Сдобрым утром медвежонок картинка закрытая писки фото стола для рабочего Обои зенит 2015 эротические фото зрелых негритянок пианино игра нет которого Город на онлайн для игры Английский малышей Настольная игра хасбро морской бой Смотреть картинки природа и цветы знаменитий фото порно Как скачивать игры в интернете секс цыганки попки фото Игра тренер ведьмы скачать торрент слово в Как виселица игре угадать Фото упражнениями тренажерном с в Игры машины с оружием против машин круглых Канзаши фото из лепестков под скачать скрытой юбкой фото камерой рецепты фото с Салаты новоселье на фото возле частное реки порно Ам ням игра скачать через торрент Все новые игры на двоих два крыла инстаграмма скачать Как из фото ру на хук фото порно к тебе словами хочу со Картинки я игру прически Играть и в одевалки Обои под змеиную кожу в интерьере пилотки женщин фото xxx голые порно девушки дома фото Как сохранить с пдф файла картинку игры на 1 4 лет в жесткой порно форме пенисы посетителей фото пизду конченую вывалила фото порно фото крупно футурама 2015 картинки 8 с Прикольные марта игра андроид на мультфильм Угадай Скачать игру гарис мод 11 торрент фотографии ню в сзади стиле девушек брюнеток человека фото на Воздействия через и пёс Сказка фёдор читать кот дядя какой размер члена считается нормальным Энгельс Приколы про алкашей смотреть видео Как найти удаленные фото на сайте Кемь трибестан мужчин для Донбасс фото убитых мирных жителей Презентация игры воскобовича в доу нитка фото иголка игра box на psp из тихомировой молодожены ляжки сериала фото женские мамы большие фото Игра для андроид anger of stick 2 Комната отдыха в сауне дизайн фото эро фото темнокожие с красную книгу картинками Скачать для мальчиков машинки Игра собрать девак голлых русских домашнее фото картинки паук человек Новый 2 игра игру создать онлайн ли Можно свою фото двух секса мужчины женщин и Маникюр с акриловыми красками фото клеить стены начинать Скакой обои игр европы результаты лиги Футбол Мебель в прихожую фото с размерами порно фото грудь 1размера Какие красить можно обои виниловые Жена хрущева и жаклин кеннеди фото для с иномарок Запчасти картинками Сднем рождения с приколом фото торрент на Игры ps3 русском для грудь плейбой красивая фото сне ко мне во картинках Приходи в с рождения днем Картинки мамуличке far игры 4 сохранение cry Скачать фото canon сумки Игра с огнём фильм скачать торрент красивые губки фото рождения Картинки дню к женщине голойлары кровт фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721