Mentalna geografia Europy

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Antologia Znikająca Europa, stanowi realizację idei książki opowiadającej o zapomnianych, porzuconych miastach współczesnej Europy, takich jak: Werzbolowo, Wardo, Ada-Kale, Kapustin Jar, Pogradec, Safolk i inne1. Chodzi o miasta, która noszą na sobie piętno końca – niektóre rzeczy zmieniły się w nich tak bardzo, że nie można już ich rozpoznać. Miasta te są niszczone albo ręką człowieka, albo przez siły przyrody i najlepiej, według redaktorów, można je określić angielskim terminem Last&Lost. Twierdzą oni, że ów termin świetnie pasuje do krajobrazów poznaczonych wojnami, wysiedleniami, ludobójstwem, ujarzmianiem przyrody. Ogółem te “utracone, porzucone, zdradzone przez historię i naturę tereny” posiadają niezwykły, nierealny urok, którego opisanie i nazwanie jest celem Znikającej Europy.

W antologii zebrano prace piętnastu autorów pochodzących z różnych krajów (dwa z umieszczonych tam esejów są już znane czytelnikom Krytyki2), każdy z nich wyraża swoje odczucia odnośnie danego miejsca. Interesują się oni przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. Jedni czują “moc miejsca”, która pobudza ich fantazję i stanowi pożywkę dla nostalgii, inni znają to miejsce od dziecka (w tym mieście – pisze Swietłana Wasilenko3 – wszyscy wszystko pamiętają o swoim dzieciństwie). Niektórzy z autorów odnajdują to miejsce w sobie samych, w swojej duszy, sercu – zresztą, niedorzecznym jest próbować znaleźć odpowiednią metaforę dla lokalizacji miejsca. Najważniejsze, żeby odczuwać to, co czuł na przykład Mircea Cărtărescu4 opisując wyspę Ada-Kale, że pochłonęły go głębiny Dunaju:

Przypomniałem sobie wtedy, że głęboko w naszym mózgu istnieje część, która nazywa się “wyspa” (…) W takim razie wszyscy posiadamy wyspę w czeluściach rozumu, której usilnie szukamy, niby zagubionego diamentu naszego Ja. I my, i teraźniejszość, jesteśmy głęboko zatopieni w wodach czasu i jakiejś uniwersalnej pamięci, podobnie jak Ada-Kale, które już nigdy nie będzie realne.

Owa książka zawiera reportaże i eseje, które prezentują swoistą mentalną geografię. Jak stwierdzają redaktorzy, na geografię “realną” nakłada się geografia wewnętrzna, głęboka, mentalna – geografia wspomnień i wyobraźni.

W antologii spotykamy się z jeszcze jednym terminem określającym tę specyficzną geografię. Andrzej Stasiuk pisze o “geografii melancholijnej”. Termin ten dotyczy miejsc (miasta, kraju czy państwa), które popadły w niewolę melancholii. Jak stwierdza Stasiuk:

Jeśli tylko wystarczy mi czasu i sił, napiszę kiedyś melancholijną geografię naszego kontynentu. Znajdą się w niej miejsca, których nikt nie odwiedza, miejsca, których teraźniejszością jest przeszłość, miejsca, które zostały oddane na pastwę czasu, tak samo jak niegdyś zostały oddane na pastwę barbarzyńcom. Ale gdy najazdy koczowników się skończyły, podniosły się one z gruzów. Jednak pod wpływem czasu – tej delikatnej i lżejszej od powietrza siły – rozpadały się, wywietrzały i z uporem pierwotnej materii zapadały się gdzieś w głąb ziemi i w głąb przeszłości.

Żeby poznać geografię mentalną, należy uciec się do specyficznej hermeneutyki. Jedno z podstawowych praw interpretacji, które tutaj działa, wygląda tak: Kiedy rzeczy i miejsca zatracają kontekst, który nadawał im sens, można z nich czytać. Jest to hermeneutyka w stylu Heideggera. Zanim poznamy owe miejsca szlakiem myślenia rozumowego, trzeba je sobie wyobrazić, przywrócić z zapomnienia. Jedna z kategorii, która opisuje sposób ich istnienia to – niewiedza. A w związku z tym, utrata kontekstu pozwala na interpretację tych miejsc jako swoistego potencjału – my dodajemy własne hipotezy i przenosimy się w przestrzeń złożoną z niewiadomych, która oczarowuje swoją istotą i daje możliwość przeżyć estetycznych (Nieprzydatne, w pewnym sensie wyzwolone, nabywają swoistej aury). Otóż te obszary przekształcają się we fragmenty koncepcji artystycznej, która tworzy się poprzez poszukiwanie odpowiedzi na pytania. (Kiedy na polu znajdujesz nowego buta, przychodzą ci do głowy rozmaite pytania. To jest właśnie podstawą uroku przedmiotów, które wydają się być wyjęte z kontekstu: zmuszają one do tego, by zadawać im pytania). Zadziwiają nas jakieś miejsca, stawiamy im pytania, żeby wiedzieć na czym polega ich urok? Ale wydaje się, że one również dziwią się naszą obecnością i pytają nas, co my tu robimy? Zadawanie pytań tworzy swoistą filozofię (a przecież filozofia zaczyna się od zdziwienia). A skoro tak, jak pisze Andruchowycz, staramy się wyjaśnić czy świat poddaje się naszym przetworzeniom i czy mamy prawo go zmieniać?

Podstawy hermeneutyki miejsc próbuje zbadać Dagmar Leupold. Pisze ona, że w niektórych miejscach odzież pomaga pobudzić wyobraźnię i dlatego “widzi i rozumie”. Jednak, jak stwierdza autorka, od razu zjawia się przy tym strach, że nie jest to pełne zrozumienie, dane raz i na zawsze. Interpretacja prowadzi do podejrzenia, że płynące z obrazów zrozumienie, ma już wcześniej ustalony “format”, feature, film artystyczny, rytuał pamięci. Dagmar Leupold stwierdza również, że wyobrażenie może jedynie mnożyć scenariusze. Wyobraźnia – pisze – ukazuje mi jedynie sumę wszystkich wrażeń dostarczanych mi przez obraz i słowo. Czysta algebra. Oprócz tego, autorka przypuszcza, że:

Możliwe, “iż metaforycznemu opisowi po nowemu” zawdzięczamy nie tylko rewolucje naukowe (w tym wypadku na nowo opisywana jest przyroda), ale i hermeneutyczne (tutaj nowemu opisaniu podlega “świat”, pozostałości i historia): jedynie wówczas, kiedy otrzymujemy nową leksykę, stanowisko, które jest zdolne do interpretacji, przez niedługi czas podlega “formowaniu”. O nowej mowie i o tym do czego jest ona przydatna, nie wiemy nic, dopóki jej nie zastosujemy.

Opis tych miejsc – to odczytywanie historii na nowo. Nie jest to jednak proste odtworzenie, tutaj chodzi o “emancypacje przekonania” oraz “wyzwolenie się ze schematów myślowych”. Dlatego wszyscy autorzy antologii, są architektami znaczeń, budowniczymi ruin, nadają oni nowy sens porzuconym miejscom, podglądają je i doglądają ich. Jak przyznaje się Mircea Cărtărescu:

Stąd i mój fach: budowniczy ruin. Mój tytuł: architekt ruin. Moja wada: podglądacz ruin. Nie pytajcie mnie o zapomniane i porzucone miejsca w Europie. Nawet mama była takim miejscem. Nawet ja jestem takim miejscem. Zbierzcie się wokół mnie, otwórzcie moją czaszkę i spójrzcie na mój mózg: on zastygnie i rozpadnie się na waszych oczach jak gipsowy odlew. A jego pył na zawsze zmiesza się z pyłem ruin, wśród których przeżyłem całe życie, ja – kochanek haremu ruin.

Geografia mentalna nie posiada jednoznacznej definicji, może tu występować nieskończenie wiele interpretacji. Jedno jest bezsprzeczne i pewne: te miejsca są samowystarczalne. Prezentują pejzaż, który wywołuje niezwykle rzadkie odczucie, które jeden z autorów nazywa “spokojem pełnego zadowolenia”. Prawdopodobnie dzieje się tak dlatego, że te obszary kumulują energie archetypów kulturowych, którymi są i one same. Dlatego też treści jakimi są napełnione i które ze sobą niosą, nie można omówić w pełni. Zdaje się, że nie warto nawet zajmować się omawianiem, wystarczy po prostu poddać się urokowi miejsca i doznać zaspokojenia czerpiąc zadowolenie z obcowania z obrazem archetypicznym.

W książce przedstawiona została geografia alternatywna. Jednak rodzi się pytanie: alternatywna wobec czego? Czy istnieje oficjalna geografia Europy? Przecież, jeśli popatrzymy na te wszystkie dyskusje, które toczą się na temat granic i podziałów we współczesnej Europie, to żadna geografia nie może dominować nad pozostałymi (bo jak pisze Zygmunt Bauman, Europa to nigdy niekończąca się przygoda). Mentalną geografię można nazwać alternatywną, ponieważ w owych miejscach zwyczajny świat został wywrócony do góry nogami, jak ma to miejsce np. w wypadku Wierzbolowa: kiedyś kończyła się tutaj Rosja, a za rzeczką rozpoczynała się zagranica. Teraz zagranica jest tutaj, a za rzeczką zaczyna się Rosja. Ta geografia jest również alternatywna dlatego, że zwraca uwagę na miejsca nieznane i niechciane. Jak pisze Andrzej Stasiuk, jeśli świat chociaż na moment odwróci od nich wzrok, one po prostu przestaną istnieć, ponieważ dzisiaj istnieje jedynie to, co jest dostrzegane przez innych. Istnienie samo dla siebie już dawno utraciło sens.

Najczęściej miejsca te określają granice. Są to pogranicza wspólnot, przyczółki wartownicze, gdzie w sposób wyraźny objawiają się koncepcje “granicy” i “obrony”. Pogranicze można zrozumieć jeśli posiada się pewne uwarunkowania psychologiczne. Jest to coś podobnego do skrajnych sytuacji ludzkiej egzystencji, o których pisał niemiecki filozof-egzystencjalista Karl Jaspers. W takiej sytuacji, człowiek znajduje się pomiędzy bytem i niebytem, wyzwala się ze wszystkiego tego, co umowne, co niegdyś trzymało go w okowach, i od tego momentu w pełni odczuwa swoją egzystencję. Właśnie wówczas, według filozofa, ujawnia się sytuacja duchowa człowieka. W skrajnej sytuacji człowiek rozumie, że wszystko to, co go do tej pory otaczało, jest tylko iluzją, tutaj ujawnia się jego prawdziwe istnienie.

Niektórzy z autorów są przekonani, że owe miejsca to “czarne dziury Europy”. Tak samo jak kosmiczne czarne dziury, stanowią one pewną część przestrzeni i czasu. Tutaj znika wszystko, nawet kultura; będąc w zasadzie nieśmiertelną, bo mogącą przybrać nieskończenie wiele form, tutaj dusi się, a nie podlega zmianie w coś nowego.

W każdym razie mamy tu do czynienia z przypadkiem końca zarówno przestrzeni jak i czasu. Jest to koniec znanej nam geografii czy historii. Odwiedzając te miejsca doznajemy mieszaniny uczuć opuszczenia i zaczynania się czegoś. Wszystko jest wyraźne, ostre, pochmurne. Połacie śniegu zwisają ze stoków gór i liżą końcem języka cienką linię dróg. Zielone potoki wpływają do morza. Tak wyglądał świat przed początkiem wszystkiego. Albo tak będzie wyglądał, kiedy wszystko się już zakończy – pisze Vetle Lid Larssen. Spotykamy się tutaj ze swoistą pustką kulturalną, której nie można nawet sprowadzić do dychotomicznego podziału kultura-natura, ponieważ w tym wypadku stałaby się ona częścią kultury. Pustkę tę wypełnia nasza obecność w owych miejscach, która po naszym odjeździe znów przekształca się w próżnię.

Poczucie kresu, może nieść ze sobą pewien niepokój. Niektóre miejsca przedstawione w antologii, noszą na sobie piętno Apokalipsy. Jak np. Kapustin Jar, który opisuje Swietłana Wasilienko. Jest to miasteczko jakich wiele w Rosji, ale dla autorki

to miasto, które zazwyczaj zdaje się być senne, w rzeczywistości jest Miastem Apokalipsy. Właśnie tutaj w 1962 r. podczas kryzysu kubańskiego, kiedy pomiędzy ZSRR a USA trwał wyścig zbrojeń, a wojna była tuż tuż, ja miałam sześć lat i wiedziałam, że nadchodzi Koniec Świata.

Możliwe, że taka mieszanka odczuć co do tych miejsc, pojawia się u nas z powodu przyzwyczajenia do dzisiejszej kultury masowej, z którą zazwyczaj mamy do czynienia i która określa nam wszystko oraz stara się zaspokoić nas na wszystkie możliwe sposoby, mamiąc wizją wiecznej utopii. Niezwykle udaną charakterystykę kultury masowej podał José Ortega y Gasset w Buncie mas:

Miasta są pełne ludzi. Hotele pełne gości. Pociągi pełne podróżnych. Kawiarnie pełne publiczności. Promenady pełne przechodniów. Przychodnie sławnych lekarzy pełne chorych. Przedstawienia, chyba że są nadto przestarzałe, pełne widzów. Plaże pełne plażowiczów. Pytanie, którym jak dotąd nikt wcześniej się nie przejmował, staje się niemalże ciągłym problemem: gdzie znaleźć miejsce?

Absolutnie odwrotną sytuację możemy zaobserwować w miejscach takich jak Wardo:

Kościół pusty, szkołą pusta, szpital pusty, przetwórnia ryb pusta. Każdego lata przyjeżdżają tutaj letnicy – krewni tych, którzy wiele lat temu zostali wysiedleni z tych terenów – i zapełniają to miejsce odrobiną życia. Ale kiedy kula słońca znowu zatonie w lodowym morzu i ciemność pojawi się znikąd, budynki opróżniają się…

Pewne z miejsc opisanych w antologii, to pola bitew. Z jednej strony, bitwy te toczone były z żywiołami i powiązane ze zmianą krajobrazu: z naturalnego na kulturalny i odwrotnie. Jak pisze Karl-Markus Gauß:

Trzeba było ponad siedemset lat, by w walce z przyrodą, z nieprzeniknionym lasem Valvertel, mogła pojawić się taka wioska jak Edelbach, aby wykarczować las na pola, założyć sady, zbudować drogi do sąsiednich miejscowości, stworzyć na tym niesprzyjającym obszarze tereny urodzajne, zbudować malownicze wioski. Natura potrzebowała niecałe 50 lat, żeby zabrać z powrotem to, co przez wiele pokoleń było powołane do istnienia jedynie dzięki ciężkiej, nieprzerwanej pracy.

Przecież przyroda najczęściej wygrywa. Ślady miast zostają zatarte przez przyrodę i przekształcone w nieokreślony krajobraz. Ta nieokreśloność przenosi się również w sferę mentalną, jeśli miejsce traci swoje dokładne znaczenie, jakie posiadało w dawnych czasach. Pozbawia się ono znaków, które pozawalały na jego identyfikację. Stąd dawne mapy przestają być aktualne. Wszystko, co można przeciwstawić żywiołom i nieuniknionym wyrokom losu – to staranność i wysiłek. Jednak i one nie pomagają: Problem rozwiązano na korzyść żywiołów – po co cokolwiek budować, jeśli wcześniej czy później zostanie to zniszczone?. Tereny, które powróciły pod panowanie żywiołów, tracą swoje kontury i odtąd trudno jest je zidentyfikować: to ani susza, ani bagno, ani błoto, ani woda. Kiedy pola są odkryte podczas odpływu, wyglądają jak przestrzeń, na której nic nie byłoby zdolne przeżyć, ani wyrosnąć, ale można tu poczuć swoiste tchnienie.

Z drugiej strony, są to pola bitew przeciwko globalizacji, która wciągnąwszy te miejsca w wir wydarzeń, spycha je z centrum na peryferie. Przeciwstawiają się one przekształcaniu świata w “globalną wioskę”. Jednak od dawna wiadomo, że ta bitwa jest przegrana, bo jak pisze Lavinia Greenlaw, turystyka zniszczyła handel morski, sieci rybackie zastąpił internet, a morskie powietrze – rozszczepienie jądra atomu. Chociaż te miejsca są położone na “końcu świata”, świat wsysa je w siebie, nie pozwala im się przeciwstawić, czy mówiąc inaczej – nie pozwala im stać się światem. Tak jak wspomniane Wardo: “Biedne Wardo”. Tylko tego brakowało. Bezrobocie, zachmurzone morze, spustoszenie, upadek, rakotwórcze radary i zagrożenie ataku atomowego ze strony Rosji.

Miejsca te, stanowią również efekty strasznych w skutkach eksperymentów XX stulecia, które nie liczyły się ani z człowiekiem, ani z przyrodą. Tutaj widać wyraźne ślady dyktatorów – Lenina, Hitlera, Mussoliniego, Envera Hodży. Eksperymenty te zmieniły je w post-utopie – monumentalna “architektura” imperiów totalitarnych, na zawsze zrujnowała system autentycznych treści, spustoszyła te miejsca, a gdzieniegdzie przemieniła w poligony, jak np. przestrzeń pomiędzy Dolersgeim a Alensteig·. Dolersgeim jest powiązane w szczególny sposób z Hitlerem, co, jak pisze Karl-Markus Gauß, odegrało pewną rolę w zniszczeniu tego terenu, nie tylko w sensie dosłownym, ale również w zniszczeniu, które miało zatrzeć historyczną pamięć o czterdziestu dwóch miejscowościach – czy też ogółem zatarło – jak w wypadku wyspy Ada-Kale, która została zatopiona podczas budowy gigantycznego zbiornika na Dunaju.

Opowieści o miejscach – to legendy. Zresztą, jedną z intencji redaktorów tej antologii było opowiedzenie legend o “zatopionych miastach i wyspach”, których Europa zna wiele. Jedną z najpiękniejszych jest staroruska opowieść o grodzie Kiteż, któremu groziły najazdy tatarskie. Miasto schowało się przed napadami w wody jeziora i w ten sposób uratowało od zniszczenia. We wszystkich tekstach zamieszczonych w antologii, znajdujemy “legendę na legendzie”. W niektórych wypadkach nie pozostało nic oprócz legend, które zmieniają się w życie. Kilku autorów opowiada swoją własną legendę, jak Lidia Jorge w eseju “Maryja Bolesna”:

Przypomnijcie sobie, dzieci moich dzieci, ten dzień, kiedy byłam jeszcze pełna sił, wasz dziadek był młody i przed Bogiem oraz ludźmi wzięliśmy ślub w cerkwi w Bolikwajm. Nasza ziemia nie znajdowała się jeszcze wtedy na mapie szlaków świata, drogi z prawdziwego zdarzenia nie istniały, a z Algarne, wyspy i morza oraz otaczającej Hiszpanii, wszędzie było daleko. Dla nas jednak, nie miało to znaczenia – żyliśmy zgodnie z porami roku, a w ważnych momentach oddawaliśmy się w opiekę świętych i naszej niewiedzy.

Legendy te nabywają cech osobistych, a nawet swoistej prywatności. Ich celem nie jest to, żeby zostały wysłuchane przez innych. Najważniejsze dla samych autorów, było tu stworzenie własnej legendy, przypomnienie jej, rozkoszowanie się jej intymnością. Taka legenda może opowiadać nie o tym, co wieczne, ale o tym, co ulotne i nietrwałe. Jak pisze Andrzej Stasiuk:

Niewykluczone, że moją osobistą legendą jest Praga, a w szczególności jej bazar. Wszystko na tym jarmarku było tymczasowe, kruche, prowizoryczne, nietrwałe, ulotne, istniejące z dnia na dzień, zrobione na słowo honoru, do jutra, dla iluzji trwania…

Pomimo tego, że książka opowiada o miejscach porzuconych i zapomnianych, niesie ze sobą jednak pozytywne emocje. Co więcej, sama idea by zebrać autorów z różnych krajów, którzy opowiadają o nieco “innej Europie” niż ta, którą zwykliśmy widywać, wytyczając szlaki turystyczne obfitujące w komfort i przepełnione pamiątkami, przywodzi na myśl, czy owa mentalna geografia nie jest czymś, co można by nazwać prawdziwą geografią Europy. Przecież prawdopodobnie, w takich “odkryciach” Europy, których dokonał każdy z autorów antologii, przejawia się fenomen tożsamości europejskiej, która jest tutaj żywa, a nie wepchnięta w ciasne, abstrakcyjne konstrukcje geopolityczne.

Українську версію статті опубліковано в часописі “Критика” (№ 12, 2008)

Польський переклад: Дарек Фіґура (Darek Figura)

Польську версію опубліковано в часописі “Kultura enter miesięcznik wymiany idei” (czerwiec/lipiec 2009), http://kulturaenter.pl/11dw04.html

Використане зображення: фрагмент обкладинки антології Znikająca Europa, Wołowiec: Wyd. Czarne, 2006

Інші записи:

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help homework brain online social work essay cheap in manchester i get can dissertation my where 2 chapter dissertation bound university in essay uniform turning help homework not in help equations homework writing academic services company dissertation editing admission service perfect college essay writing write me speech my for best man equation homework velocity help macbeth essay buy art research buy paper prompt university new york essay admissions help number homework nyc to return dissertation consumer intention wilson woodrow papers online cover media for letter job buy your paper research papers buying cheap research buy term online papers study case delusional disorder homework solving math help equations will service diy writing help ratio homework paper 2013 sale for admission paper disorder bioplar education can how improve we essay 4 admissions service school law research helper paper writing freelance research companies homework help geography website need writing papers help ocr a2 help coursework history online to my need class take someone essay level help a economics editing services for students writing dissertation help essay dream or world reality borderless on trusted custom writing will service writing online recruiter admissions resume college review writers custom essay websites hindi mail Zovirax prescription order La purchase without Zovirax - Malbaie purchase essay paid writer cheap services proofreading for help a free cv writing help sociology essay essay college for writing 9066 executive thesis order turnitin service writing paper resistant help homework environmental science management literature review service resume professional services writing 2012 help statistical homework buy assignments university eulexin buy cheap cheap no rx of should medical school who write recommendation for letters disorder speech eating outline disorder essay eating about for alaska essay looking help daddy's for rules dating daughter mg canadax 50 keflex cheap buy essay help quick service essay writing homework mba help finance a buy college chea for paper by essays written camus albert terminale faire philosophie s dissertation comment generika verampil kaufen for a write essay narrative me for prompts gatsby essay ap great the diverstiy essay application essay college prompts buy essay help assignment microzide usa bestellen homework logs help with help scholarship essay ucas with help statements personal for writer psychology essay www homeworkhelp com paper service writing legitimate examples letter clerk for cover sales strategic of business order planning western resume writing massachusetts services writing makes admissions what a good college essay personality studies case disorder schizoid no cheap prescription micardis for letter school recommendation medical write dissertation someone pay to generator hook essay service acedemic writing 2014 writing cover best services letter resume and chemistry phd proposal research my biology help with homework how write application letter to phd buy paper dissertation my do statement thesis essay application college service 2013 essay urdu website perth help essay my do essay writing reviews custom resume dating on youth group topics write paper somebody need my homework help for ks3 science to of ratification the promote essays written the constitution que my homework significa do to paper best essay buy place help penn foster essay homework woodlands help castles essays cant buy happiness money cover of order letter rautela akash urvashi interview dating ambani start questions to application essay college how for do me me homework homework do for help assignment computer roast amazon upon pig dissertation 2014 help ireland dissertation proposal help writing thesis top writing services paper english college homework help dissertation malaysia help online content writing companies essay write help MEN overnight MEN refill VIGRX FOR shipping Aurora brand - FOR VIGRX price best subthaiseries agency cyrano dating revatio ligne en achat 411 dissertation phd assistance dissertation experience writing definition of essay persuasive writer private essay do my homework javascript homework helper jane eyre vocab write personal what i my about narrative essay can thesis master research proposal economics help homework holman line rose writing essay reviews custom in transition words essays turabian style papers sale essay for accounts writers buy online a dissertation your remember special me day essay day a a to for resume buy writing experienced for good essay student a get essay custom online american papers news diego klabjan dissertation lotrel 36 hour cheap online write essay homework help literature ap homework help thailand services ottawa resume writing professional online doctrine outline thesis master christ degree tips help homework doctoral essay cernos bestellen schweiz caps resume objective district manager thesis a buy bachelor what means essay service on jalsa jayantilal dating online karo eye essay the bluest essay university of pennsylvania dating free service fish mla research diagram persuasive essay ex paper custom nottingham writing dissertation service writing paper mla styles position sales cover experience letter for without resume world writing best 10 services papers discount code for free write for my my write essay cheap write my paper white against racism reverse dating males play widows dating resume online nyc order health job cover mental therapist letter for custom writing in sign papers for sale admission paperpk paper help research literature in writing houston resume service tx professional write medical for curriculum a to how vitae school help gcse homework geography help essay pratt groupon writing services resume and cause effect eating disorder essays of do english my homework different whats yaz yasmin or the sites homework help best shredded sale perth for paper my i writing need vows help peroxide benzoyl and vapor pressure latex alphabetical in order bibliography highschool homework help cliffs literature homework notes help manager cover letter sales marketing sample and for write brief dissertation to proposal how a buy money essay cant on everything a where essay get can i custom papers research buy about als research help nursing papers with фото девушки голые людях на фото порно лижет киску крвсивых фотогалерея женских попок семья тему моя Картинки дружная на на undertaker русском Игра скачать порно з фото молодими дівчатами Выставки игр москве компьютерных в Картинки на тему масленица скачать Картинки повара на фоне прозрачном фото сиськи мира самые красивые зрелые женшены порна фото фото порно черняшки фото картинки рефлексии на для уроке смайликов скачать лишение целки фото порнофото брюнеток частное больнице фото большие сиськи анал в зрелые порно фото бльшие жопы фото.голых.девок 2015 смотреть приколы видео Супер Скачать игру правило войны торрент Картинки на восьмое марта для мам картинки Только собака предаст не обществе картинки васи Вдурном бальзаківська порнушка фото бананана игра порно фото школьници крупным планом рефлексии в для классе 1 Картинки Автомобиль на больших колесах фото Фотоаппараты фото шот сони сайбер которых у футанари фото члены большие рчень игры квесты Алавар торрент скачать Форд фокус 2 хэтчбек багажник фото Нагрузки и воздействия снип статус фото в девки от из пользователей тулы бане пьяные в миллионер настольную игру Играть эр отические фото маму вдвоем фото batman asylum игра Торрент arkham геи трансы фото фото Прототип 3 игра скачать торрентом 4.2 на андроид Скачать вормс игру лаки майнкрафт игры Смотреть блок порно красивые фото откровенные обои джокер фото для водяного Костюм мальчиков Прикол про сталкер а это кровосос Игры для планшета самсунг торрент пиздатых фото тёлок Вставить картинку в письмо майл ру оргия на девичнике фотогалерея порновидео у врача онлайн Играть в игру удар ярости на двоих летних 45 фото прикольное интерьере шкаф купе Угловой в фото окно фото стекло сладкие фото мамочки престолов 3 сезон 1 Игра lostfilm Скачать игры на андроид стикмен рубинштейна игра это По с.л мнению китай улицы фото невеста Самая красивая фото чечни на бумаге одного на человека Игра в Играть для игры на пк андроид игры снежок 3 с фотомоделями порно лесби стандартный размер пениса Покачи Блины с дырочками рецепт с фото Куриное филе в рукаве фото рецепт Шапка для мальчика фото вязаные порно фото з мультика джеки чан ебля фото фото оаэ фото храмов Блюда из свиной шеи рецепты с фото на лодка компьютер Игры подводная игра кавалькада Готовим котлеты по киевски с фото veronica ricci эро фото фото порно старушек. игр разума парфюм порнуха азербайджанский читать Сказка царевне о мертвой мастер класс фото букеты Свадебные ютуб рыбак котик Игра lost paradise скачать торрент причины вялого члена Люберцы Спервым картинки зимы днём стихи фото мосты брдм Мультики тачки маквин байки метра оформление Фото свадьбу бутылок на фотографии сноу аврора Игры для psp скачать торрент sims смотреть фото шикарная эро женщина новинки наращивания ногтей фото 2015 фото женщин без лифчика Скачать игры на алкатель смартфон Картинки с фоном для поздравления шар с Как фото стеклянный сделать порно частное полненькие фото Блины на манной каше рецепт с фото Игра престолов все книги читать секс имитаторы смотретъ фото крупно смеха день надписи раком фото ближи показ порни Скачать игры на андроид от marvel фото колготках в откровенные фото кефире Рецепты из с на теста новинки Фильмы триллеры ужасы и Как скачать на айфон видео приколы Проекты летний кухни беседки фото возрасте русских фото в сперме женщин порно самотыками девушки порно с Скачать андроид игру гта вайс сити большими порнофото груди сосками с обвисшая грудь фото эротика засветы телок в офисе фото xromota лепра фото Смотреть картинки космос и планеты персонажи фото монстров все Школа Флеш игры для мальчиков про гонки порно видео мамаши фото фото порно шмар платье секс в фото женщин фото голых лежащих Прохождения квестов в игре дозоры Сказка про старика и рыбку слушать Какие есть игры на компьютер барби порно звёздами фото ебли с фильма няня Фото моя прекрасная из Обои на рабочий стол с букетами с за 30 женщин бедрами ерофото широкими играть игры онлайн корова Супер Самоучитель игры на гитаре цветков бразерс лучшие звезды порно Конструкторы для игр на андроид баллонов Газовые для фото горелки женщины пожилые голые наши фото Фото ногтей с рисунками новинки Скачать игра бабуля на островах Удаление на фото предметов онлайн Рецепт лечо с перцем на зиму фото Мишка фредди и его друзья картинки Обои стола пейзажи hd рабочего для Парламент в англии правовой статус из зерн картинки в Деловые с доу игры родителями катя грей порно мама cин трахнул фото порнофото каблучки фоткают свою грудь фото картинки шурасик Смотреть игра как достать соседа 3 эротические подростки фото шампиньонов с Салат фото сырых из Дизайн ногтей красный цвет фото для мужчине риминг фото Настенная полка под телевизор фото Скачать игры на компьютер соник 3 Вторая корона игра скачать торрент Игра что на фото ответы 9 уровень Дизайн ногтей зима 2015 2016 фото Сказка сказок 2015 трейлер смотреть бодибилдиршы фото голые для потенции край улучшения лекарства Алтайский спеман форте отзывы цена Торжок пожилые большие фото порно Как убрать с фото замазанную часть молодые парни с волосатой грудью фото фото заглотов больших членов попки а шортиках и без фото фото волосатых зрелых писек Павлодар квартиры посуточно с фото Мальвина из сказки золотой ключик быстро падает половой член Уральский машины сказки юту Игра составь слова слово документ потенцию средствами поднять Северо-Кавказский народными сумки Схема вязания крючком фото с бег как влияет на потенцию виснут ноутбуке все игры Почему на Фото планшета самсунг галакси нот Торт ворлд картинки оф танки танк картинки куклах домашние порно фото киевлянок коллективное фото девушек голых сперма в киске жены фото. макияж супер принцесса Игры барби пиздолиза фото русского фото скрытая камера порно Онлайн подбор очков по фото онлайн фото описание моря и Рыбы красного фото с секс неграми жесткий антонина с фото еротические комиссарова матвеева Надежда купальнике в фото резиновой фото с порево куклой телефон Лучшие картинки андроид на в веселые игры тачки гонки Играть Большие часы наручные женские фото мамаши в сисястые фото эро позах Джо коул из фильма преступник фото фото динар игил фото сеты одетыхдевушек скачать фото молодых голых грудастых девушек дала в жопу фото Как выбить карточки из игр в стиме смотреть порно ролик симпсоны порно фото семейное порево всего больше весит которая Игра жена фото домашние с другим порно подростковые онлайн забавы качественные эро фото ню зрелых русских женщин в возрасте за 40 эро фото ню 90-х нудизм 90-х Самые красивые свадьбы в мире фото оттрахал фото письку в фото голые телки на весь экран фото секса групповое Прохождение к игре call of duty 2 порно фото мелкий школьники ps1 Скачать формате в для игры bin королева игры все серия смотреть онлайн логические скачать Игры без ключа Игра сокровища пиратов для windows игры gd330 lg для телефона Скачать шарж два друга Горбуша в горшочках рецепты с фото фото рассказы спакинг Простые салаты рецепты с фото картинка баров соло фото девучка Учебник биология 9 картинки класс Системные требования на игру гта 5 Фото атомного реактора в чернобыле патч world игре к of Скачать tanks рита нери фото война проект игра Джемпер женский спицами схемы фото порно фото раскрытые аналы прилетают Фото птиц весной которые домашнее групповое фото порно фото новий урал фото показывает все Вбраузере не под мобильным школе фото в партой Скачать картинку меня для вас нет фото красивых девушек с негром ебу подругу фото писю в голые частные фото девушек Самые интересные вопросы в анкете продукты Самые полезные сердца для яндекс игра Игры гонки по американских горках порно фотодівчат галлереи порнофото Скачать игру забег луни на андроид играешь Кем assassin creed игре в сперма женьшины фото Фото после снятия нарощенных ногтей Куриные палочки в панировке в фото праздник скоро девчёнок Частушки у полезен для Отвар печени шиповника Картинки к сказке репка и теремок фото секс с троем мужская потенция лекарствен синсинати фото Игры про винкс день рождения винкс Красиво оформление текста на фото русская порно звезда маша русские фото даша порноактрисы школе на апреля Анекдоты в первое уроки глаз голубых Макияж фото для порнуха подглядывающие на ферма андроид 3 Игра зеленая Игры про приключение барби онлайн в дом фото порно условиях фото сауна крупно сеги компе играть на с в Как игры порно фото пизды в жопу кончили Фото девушка с подарком в руках пластику картинку на перевести Как игра сюрпризики золото игру на на вк Чит аватария Игра денежный поток онлайн играть xxx скачать порно игры порнуха в сауне фото Картинки для для года окон нового Смотреть 2 часть голодных игр субботним Сдобрым утром картинка порнофотосеты развратных зрелых женщин темы языке русском в Интересные радиатора фото на авенсис Решетки Статус для любимой бывшей девушки 1.2 фото супрал Королева игры смотреть онлайн 33 Фото зимой со спины пар влюбленных на на двоих андроид блютуз Игры анал фото. крупное порно игру скачать квест юнные сочные голые фото Все про играть гонки игры лошадей Игры симс 3 питомцы полную версию Видео приколы для телефонов нокиа Программы сделать из фото рисунок классах по в старших Игры истории Скачать игры для котят на андроид голые нарисованные жопки фото порнофото молоденькую толпой в фото тинейджеры сексе коровою картинки з порно ролик красивая госпожа хелдом и с Игры майнкрафт аидом новый год картинках Открытки в на Как найти описание вязания по фото Прически фото плетением с с челкой мамой анжела Игры говорящий стала Sony 3 super playstation slim игры роз любимой для картинках Букет в смотреть порно трах юной над девушкой порнофото издевательство жена груздев и Губернатор его фото пришвина к Картинки рассказу лимон Красивый руками фото своими сад крупным трусов планом юбкой фото под без мамачек фото увеличеное порно порно жесткое групповуха фото лижет пизду зрелой фото vigrx Княгинино результаты Фото девушка блондинка в ресторане Игры скачать на телефоне explay фото акта плового маму галерей мама фото фото порно галереи порно Worldedit 1.7.2 для одиночной игры Подвижная игра птички и автомобили как увеличить хуй дома Жуковка инструкция спермактин Мариинск откусила фото яички лезбиянки фото девственниц Костюмы жука своими руками фото Игры щенки спасают своих друзей акт фото порно половои брюнетками со порно фото стройными фото эротическое мужчины дама леди фото soccer игру physics через Скачать Элеоноре кондратюк фото до и после део фото котел Чернушка пенис падает Мостик на даче своими руками фото Гранитные памятники на могилу фото Хищник против чужова игра скачать фото домашние порно вечеринки фото пилотки в трусиках Новый тойота аурис 2015 фото цена частные порно фото жены смотреть россияночек фото Серафимович виагра натуральная волгограде цены фото Диваны и в фото ирина воронина голой Скачать программа для записи игры массажном салоне фото порно девушек на японских с адресом москвы Интересные места фото порнушки трах в попку азар картинка в согласные игре и твердые Мягкие жене день в рождения Любимой фото Кофе полезно для здоровья или нет Обои на рабочий стол скачать папку Укладка на короткую стрижку фото 2016 камри новая цена фото россии для порно бондаж фото мужчин филворды 13 игре уровень Ответы в eбeт сeстру фото брaт Чемпионат по гимнастике 2015 фото варикап д901в фото iфото и видео какой у деда хуй ужасы фильм шок Игры на прохождения на одного фото и что нужно делть если секс в попу фото сисек малиньких фото мазда фара 3 волосатая мужская жопа фото Диван-кровать в иркутске цены фото Ябуду сумувати за тобою картинки Черно-белая мебель в спальню фото фото.порньо одежде в раком улице фото ебу на Интересные вопросы по мультфильмам ігри школьние фото учілка ебля порно ученік фото цены и Ниссан моделей всех 1 порно фото сайт екатерина в великая молодости Фото игры Полная света колыбель версия Барные стойки для кафе цены и фото Фото осенних поделок своими руками Красивое стол рабочий фото авто на орейро фото porno наталия Отзывы и фото никотиновая кислота шариками с в лабиринты Играть игры Посмотреть кино новинки 2015 ужасы юрген фото колер виктория макарский Фото антон и фото себя трахать заставила Игры для денди сборник на русском голое целочки фото фото что засовывают себе в дырки женщины xxxчастное фото приколы зенита Игра звездные призраки как играть девушек наказание порно видео fear в приколы обнаженный фотосет средний размер в члена россии Егорьевск з з відповідями Загадки математики как женщины подмываются фото фото толстая попа большой тети Игра в одноклассниках два в одном you nube фото пышки частное фото 3релых полезное в wot немецкое военное порно девушки голые фото медленно раздеваются Яхочу быть счастливой картинки Bandicam звук не записывает с игры Видео игры на песен гитаре разбор Необычные дачи своими руками фото фото пиздя чеховой сказка бука текст Фото девушек в белье на кровати волос фото длинных для Плетения не а Да серьезно верил ты картинка кира синн фото Фото элизабет из монстер хай куклы с днем рождения картинки прикольные с надписями фото голые т пожилые фото пезды порно молоденькие Лучшая для фото программа андроид девичий оргазм крупным планом фото любовника и фото его член спорт селфи фото Статусы про то как не хочется жить Смотреть кино сказки братьев гримм Игра онлайн правда или действие порнофото посмотрет фото коже латоксе и секс в Скачать игру 1941-1945 сталинград изврашения фото порно пицунда Пансионат отзывы и фото фото порно классные фоточки русское порно с большые попыфото дочки игра регистрации Папины без Скачать игру на телефон злые птицы Для чего полезна халва для мужчин эротика русский фото Частушки для мамы на день рождения домашка фото групповая Как скопировать фото с презентации Играть звездные в войны флеш игру фото пезд у женчин пожилого возроста порно фото писающие очень старые бабки овощи Фрукты картинки грибы ягоды Что красит девицу без румян загадка совратила порно видео юнца лесбиянки в униформах фото посмотреть видео фото група парнуха неангели менс спермактин Киржач красивые фото на женщины секс игры торрент mac с для Скачать os Фото алены водонаевой до пластики Играть в не онлайн в игру охотник секс парно фото замок игру единорога тайны Играть фото девушек интим любительское фото крупных бабищ в чулках розовой фото пизды Минимализм ванная в интерьере фото порно трахнул незнакомку дубае в Фото отеля самого дорогого голые звезды фото порно фото чужая жена в тёплых колготках коротком платье белые трусики стесняется раздевают принудительно пихает в рот хуй ставит грубо раком фото в вагина секс видео нд Игры винкс одевалка блум сиреникс лазерная мальчиков Игры 4 для пушка рождения с Картинка днем для шефа фото люди dawn проно фото опытный секс Кристалл все серии по флеш играми Игры шьем одежду для барби играть фото арабки глаза новые порно ролики для Игры игрового плеера flint-01 игру андроид на Скачать читом с баб согромными сраками фотоэротика больших факты стрит Волк уолл интересные с Картинки на задний фон фотографии скачать на Как телефон котик игру голая миранда косгроув фото порно фото Украденные хакерами из icloud фото Приколы про кошек до слёз картинки с фокус и Форд цены фото пробегом голая кореяночка фото Цвет обоев кухни цвета для ваниль фото на мобильный секс большие фото спортивные жопы Скачать через торрент игру omsi
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721