Mentalna geografia Europy

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Antologia Znikająca Europa, stanowi realizację idei książki opowiadającej o zapomnianych, porzuconych miastach współczesnej Europy, takich jak: Werzbolowo, Wardo, Ada-Kale, Kapustin Jar, Pogradec, Safolk i inne1. Chodzi o miasta, która noszą na sobie piętno końca – niektóre rzeczy zmieniły się w nich tak bardzo, że nie można już ich rozpoznać. Miasta te są niszczone albo ręką człowieka, albo przez siły przyrody i najlepiej, według redaktorów, można je określić angielskim terminem Last&Lost. Twierdzą oni, że ów termin świetnie pasuje do krajobrazów poznaczonych wojnami, wysiedleniami, ludobójstwem, ujarzmianiem przyrody. Ogółem te “utracone, porzucone, zdradzone przez historię i naturę tereny” posiadają niezwykły, nierealny urok, którego opisanie i nazwanie jest celem Znikającej Europy.

W antologii zebrano prace piętnastu autorów pochodzących z różnych krajów (dwa z umieszczonych tam esejów są już znane czytelnikom Krytyki2), każdy z nich wyraża swoje odczucia odnośnie danego miejsca. Interesują się oni przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. Jedni czują “moc miejsca”, która pobudza ich fantazję i stanowi pożywkę dla nostalgii, inni znają to miejsce od dziecka (w tym mieście – pisze Swietłana Wasilenko3 – wszyscy wszystko pamiętają o swoim dzieciństwie). Niektórzy z autorów odnajdują to miejsce w sobie samych, w swojej duszy, sercu – zresztą, niedorzecznym jest próbować znaleźć odpowiednią metaforę dla lokalizacji miejsca. Najważniejsze, żeby odczuwać to, co czuł na przykład Mircea Cărtărescu4 opisując wyspę Ada-Kale, że pochłonęły go głębiny Dunaju:

Przypomniałem sobie wtedy, że głęboko w naszym mózgu istnieje część, która nazywa się “wyspa” (…) W takim razie wszyscy posiadamy wyspę w czeluściach rozumu, której usilnie szukamy, niby zagubionego diamentu naszego Ja. I my, i teraźniejszość, jesteśmy głęboko zatopieni w wodach czasu i jakiejś uniwersalnej pamięci, podobnie jak Ada-Kale, które już nigdy nie będzie realne.

Owa książka zawiera reportaże i eseje, które prezentują swoistą mentalną geografię. Jak stwierdzają redaktorzy, na geografię “realną” nakłada się geografia wewnętrzna, głęboka, mentalna – geografia wspomnień i wyobraźni.

W antologii spotykamy się z jeszcze jednym terminem określającym tę specyficzną geografię. Andrzej Stasiuk pisze o “geografii melancholijnej”. Termin ten dotyczy miejsc (miasta, kraju czy państwa), które popadły w niewolę melancholii. Jak stwierdza Stasiuk:

Jeśli tylko wystarczy mi czasu i sił, napiszę kiedyś melancholijną geografię naszego kontynentu. Znajdą się w niej miejsca, których nikt nie odwiedza, miejsca, których teraźniejszością jest przeszłość, miejsca, które zostały oddane na pastwę czasu, tak samo jak niegdyś zostały oddane na pastwę barbarzyńcom. Ale gdy najazdy koczowników się skończyły, podniosły się one z gruzów. Jednak pod wpływem czasu – tej delikatnej i lżejszej od powietrza siły – rozpadały się, wywietrzały i z uporem pierwotnej materii zapadały się gdzieś w głąb ziemi i w głąb przeszłości.

Żeby poznać geografię mentalną, należy uciec się do specyficznej hermeneutyki. Jedno z podstawowych praw interpretacji, które tutaj działa, wygląda tak: Kiedy rzeczy i miejsca zatracają kontekst, który nadawał im sens, można z nich czytać. Jest to hermeneutyka w stylu Heideggera. Zanim poznamy owe miejsca szlakiem myślenia rozumowego, trzeba je sobie wyobrazić, przywrócić z zapomnienia. Jedna z kategorii, która opisuje sposób ich istnienia to – niewiedza. A w związku z tym, utrata kontekstu pozwala na interpretację tych miejsc jako swoistego potencjału – my dodajemy własne hipotezy i przenosimy się w przestrzeń złożoną z niewiadomych, która oczarowuje swoją istotą i daje możliwość przeżyć estetycznych (Nieprzydatne, w pewnym sensie wyzwolone, nabywają swoistej aury). Otóż te obszary przekształcają się we fragmenty koncepcji artystycznej, która tworzy się poprzez poszukiwanie odpowiedzi na pytania. (Kiedy na polu znajdujesz nowego buta, przychodzą ci do głowy rozmaite pytania. To jest właśnie podstawą uroku przedmiotów, które wydają się być wyjęte z kontekstu: zmuszają one do tego, by zadawać im pytania). Zadziwiają nas jakieś miejsca, stawiamy im pytania, żeby wiedzieć na czym polega ich urok? Ale wydaje się, że one również dziwią się naszą obecnością i pytają nas, co my tu robimy? Zadawanie pytań tworzy swoistą filozofię (a przecież filozofia zaczyna się od zdziwienia). A skoro tak, jak pisze Andruchowycz, staramy się wyjaśnić czy świat poddaje się naszym przetworzeniom i czy mamy prawo go zmieniać?

Podstawy hermeneutyki miejsc próbuje zbadać Dagmar Leupold. Pisze ona, że w niektórych miejscach odzież pomaga pobudzić wyobraźnię i dlatego “widzi i rozumie”. Jednak, jak stwierdza autorka, od razu zjawia się przy tym strach, że nie jest to pełne zrozumienie, dane raz i na zawsze. Interpretacja prowadzi do podejrzenia, że płynące z obrazów zrozumienie, ma już wcześniej ustalony “format”, feature, film artystyczny, rytuał pamięci. Dagmar Leupold stwierdza również, że wyobrażenie może jedynie mnożyć scenariusze. Wyobraźnia – pisze – ukazuje mi jedynie sumę wszystkich wrażeń dostarczanych mi przez obraz i słowo. Czysta algebra. Oprócz tego, autorka przypuszcza, że:

Możliwe, “iż metaforycznemu opisowi po nowemu” zawdzięczamy nie tylko rewolucje naukowe (w tym wypadku na nowo opisywana jest przyroda), ale i hermeneutyczne (tutaj nowemu opisaniu podlega “świat”, pozostałości i historia): jedynie wówczas, kiedy otrzymujemy nową leksykę, stanowisko, które jest zdolne do interpretacji, przez niedługi czas podlega “formowaniu”. O nowej mowie i o tym do czego jest ona przydatna, nie wiemy nic, dopóki jej nie zastosujemy.

Opis tych miejsc – to odczytywanie historii na nowo. Nie jest to jednak proste odtworzenie, tutaj chodzi o “emancypacje przekonania” oraz “wyzwolenie się ze schematów myślowych”. Dlatego wszyscy autorzy antologii, są architektami znaczeń, budowniczymi ruin, nadają oni nowy sens porzuconym miejscom, podglądają je i doglądają ich. Jak przyznaje się Mircea Cărtărescu:

Stąd i mój fach: budowniczy ruin. Mój tytuł: architekt ruin. Moja wada: podglądacz ruin. Nie pytajcie mnie o zapomniane i porzucone miejsca w Europie. Nawet mama była takim miejscem. Nawet ja jestem takim miejscem. Zbierzcie się wokół mnie, otwórzcie moją czaszkę i spójrzcie na mój mózg: on zastygnie i rozpadnie się na waszych oczach jak gipsowy odlew. A jego pył na zawsze zmiesza się z pyłem ruin, wśród których przeżyłem całe życie, ja – kochanek haremu ruin.

Geografia mentalna nie posiada jednoznacznej definicji, może tu występować nieskończenie wiele interpretacji. Jedno jest bezsprzeczne i pewne: te miejsca są samowystarczalne. Prezentują pejzaż, który wywołuje niezwykle rzadkie odczucie, które jeden z autorów nazywa “spokojem pełnego zadowolenia”. Prawdopodobnie dzieje się tak dlatego, że te obszary kumulują energie archetypów kulturowych, którymi są i one same. Dlatego też treści jakimi są napełnione i które ze sobą niosą, nie można omówić w pełni. Zdaje się, że nie warto nawet zajmować się omawianiem, wystarczy po prostu poddać się urokowi miejsca i doznać zaspokojenia czerpiąc zadowolenie z obcowania z obrazem archetypicznym.

W książce przedstawiona została geografia alternatywna. Jednak rodzi się pytanie: alternatywna wobec czego? Czy istnieje oficjalna geografia Europy? Przecież, jeśli popatrzymy na te wszystkie dyskusje, które toczą się na temat granic i podziałów we współczesnej Europie, to żadna geografia nie może dominować nad pozostałymi (bo jak pisze Zygmunt Bauman, Europa to nigdy niekończąca się przygoda). Mentalną geografię można nazwać alternatywną, ponieważ w owych miejscach zwyczajny świat został wywrócony do góry nogami, jak ma to miejsce np. w wypadku Wierzbolowa: kiedyś kończyła się tutaj Rosja, a za rzeczką rozpoczynała się zagranica. Teraz zagranica jest tutaj, a za rzeczką zaczyna się Rosja. Ta geografia jest również alternatywna dlatego, że zwraca uwagę na miejsca nieznane i niechciane. Jak pisze Andrzej Stasiuk, jeśli świat chociaż na moment odwróci od nich wzrok, one po prostu przestaną istnieć, ponieważ dzisiaj istnieje jedynie to, co jest dostrzegane przez innych. Istnienie samo dla siebie już dawno utraciło sens.

Najczęściej miejsca te określają granice. Są to pogranicza wspólnot, przyczółki wartownicze, gdzie w sposób wyraźny objawiają się koncepcje “granicy” i “obrony”. Pogranicze można zrozumieć jeśli posiada się pewne uwarunkowania psychologiczne. Jest to coś podobnego do skrajnych sytuacji ludzkiej egzystencji, o których pisał niemiecki filozof-egzystencjalista Karl Jaspers. W takiej sytuacji, człowiek znajduje się pomiędzy bytem i niebytem, wyzwala się ze wszystkiego tego, co umowne, co niegdyś trzymało go w okowach, i od tego momentu w pełni odczuwa swoją egzystencję. Właśnie wówczas, według filozofa, ujawnia się sytuacja duchowa człowieka. W skrajnej sytuacji człowiek rozumie, że wszystko to, co go do tej pory otaczało, jest tylko iluzją, tutaj ujawnia się jego prawdziwe istnienie.

Niektórzy z autorów są przekonani, że owe miejsca to “czarne dziury Europy”. Tak samo jak kosmiczne czarne dziury, stanowią one pewną część przestrzeni i czasu. Tutaj znika wszystko, nawet kultura; będąc w zasadzie nieśmiertelną, bo mogącą przybrać nieskończenie wiele form, tutaj dusi się, a nie podlega zmianie w coś nowego.

W każdym razie mamy tu do czynienia z przypadkiem końca zarówno przestrzeni jak i czasu. Jest to koniec znanej nam geografii czy historii. Odwiedzając te miejsca doznajemy mieszaniny uczuć opuszczenia i zaczynania się czegoś. Wszystko jest wyraźne, ostre, pochmurne. Połacie śniegu zwisają ze stoków gór i liżą końcem języka cienką linię dróg. Zielone potoki wpływają do morza. Tak wyglądał świat przed początkiem wszystkiego. Albo tak będzie wyglądał, kiedy wszystko się już zakończy – pisze Vetle Lid Larssen. Spotykamy się tutaj ze swoistą pustką kulturalną, której nie można nawet sprowadzić do dychotomicznego podziału kultura-natura, ponieważ w tym wypadku stałaby się ona częścią kultury. Pustkę tę wypełnia nasza obecność w owych miejscach, która po naszym odjeździe znów przekształca się w próżnię.

Poczucie kresu, może nieść ze sobą pewien niepokój. Niektóre miejsca przedstawione w antologii, noszą na sobie piętno Apokalipsy. Jak np. Kapustin Jar, który opisuje Swietłana Wasilienko. Jest to miasteczko jakich wiele w Rosji, ale dla autorki

to miasto, które zazwyczaj zdaje się być senne, w rzeczywistości jest Miastem Apokalipsy. Właśnie tutaj w 1962 r. podczas kryzysu kubańskiego, kiedy pomiędzy ZSRR a USA trwał wyścig zbrojeń, a wojna była tuż tuż, ja miałam sześć lat i wiedziałam, że nadchodzi Koniec Świata.

Możliwe, że taka mieszanka odczuć co do tych miejsc, pojawia się u nas z powodu przyzwyczajenia do dzisiejszej kultury masowej, z którą zazwyczaj mamy do czynienia i która określa nam wszystko oraz stara się zaspokoić nas na wszystkie możliwe sposoby, mamiąc wizją wiecznej utopii. Niezwykle udaną charakterystykę kultury masowej podał José Ortega y Gasset w Buncie mas:

Miasta są pełne ludzi. Hotele pełne gości. Pociągi pełne podróżnych. Kawiarnie pełne publiczności. Promenady pełne przechodniów. Przychodnie sławnych lekarzy pełne chorych. Przedstawienia, chyba że są nadto przestarzałe, pełne widzów. Plaże pełne plażowiczów. Pytanie, którym jak dotąd nikt wcześniej się nie przejmował, staje się niemalże ciągłym problemem: gdzie znaleźć miejsce?

Absolutnie odwrotną sytuację możemy zaobserwować w miejscach takich jak Wardo:

Kościół pusty, szkołą pusta, szpital pusty, przetwórnia ryb pusta. Każdego lata przyjeżdżają tutaj letnicy – krewni tych, którzy wiele lat temu zostali wysiedleni z tych terenów – i zapełniają to miejsce odrobiną życia. Ale kiedy kula słońca znowu zatonie w lodowym morzu i ciemność pojawi się znikąd, budynki opróżniają się…

Pewne z miejsc opisanych w antologii, to pola bitew. Z jednej strony, bitwy te toczone były z żywiołami i powiązane ze zmianą krajobrazu: z naturalnego na kulturalny i odwrotnie. Jak pisze Karl-Markus Gauß:

Trzeba było ponad siedemset lat, by w walce z przyrodą, z nieprzeniknionym lasem Valvertel, mogła pojawić się taka wioska jak Edelbach, aby wykarczować las na pola, założyć sady, zbudować drogi do sąsiednich miejscowości, stworzyć na tym niesprzyjającym obszarze tereny urodzajne, zbudować malownicze wioski. Natura potrzebowała niecałe 50 lat, żeby zabrać z powrotem to, co przez wiele pokoleń było powołane do istnienia jedynie dzięki ciężkiej, nieprzerwanej pracy.

Przecież przyroda najczęściej wygrywa. Ślady miast zostają zatarte przez przyrodę i przekształcone w nieokreślony krajobraz. Ta nieokreśloność przenosi się również w sferę mentalną, jeśli miejsce traci swoje dokładne znaczenie, jakie posiadało w dawnych czasach. Pozbawia się ono znaków, które pozawalały na jego identyfikację. Stąd dawne mapy przestają być aktualne. Wszystko, co można przeciwstawić żywiołom i nieuniknionym wyrokom losu – to staranność i wysiłek. Jednak i one nie pomagają: Problem rozwiązano na korzyść żywiołów – po co cokolwiek budować, jeśli wcześniej czy później zostanie to zniszczone?. Tereny, które powróciły pod panowanie żywiołów, tracą swoje kontury i odtąd trudno jest je zidentyfikować: to ani susza, ani bagno, ani błoto, ani woda. Kiedy pola są odkryte podczas odpływu, wyglądają jak przestrzeń, na której nic nie byłoby zdolne przeżyć, ani wyrosnąć, ale można tu poczuć swoiste tchnienie.

Z drugiej strony, są to pola bitew przeciwko globalizacji, która wciągnąwszy te miejsca w wir wydarzeń, spycha je z centrum na peryferie. Przeciwstawiają się one przekształcaniu świata w “globalną wioskę”. Jednak od dawna wiadomo, że ta bitwa jest przegrana, bo jak pisze Lavinia Greenlaw, turystyka zniszczyła handel morski, sieci rybackie zastąpił internet, a morskie powietrze – rozszczepienie jądra atomu. Chociaż te miejsca są położone na “końcu świata”, świat wsysa je w siebie, nie pozwala im się przeciwstawić, czy mówiąc inaczej – nie pozwala im stać się światem. Tak jak wspomniane Wardo: “Biedne Wardo”. Tylko tego brakowało. Bezrobocie, zachmurzone morze, spustoszenie, upadek, rakotwórcze radary i zagrożenie ataku atomowego ze strony Rosji.

Miejsca te, stanowią również efekty strasznych w skutkach eksperymentów XX stulecia, które nie liczyły się ani z człowiekiem, ani z przyrodą. Tutaj widać wyraźne ślady dyktatorów – Lenina, Hitlera, Mussoliniego, Envera Hodży. Eksperymenty te zmieniły je w post-utopie – monumentalna “architektura” imperiów totalitarnych, na zawsze zrujnowała system autentycznych treści, spustoszyła te miejsca, a gdzieniegdzie przemieniła w poligony, jak np. przestrzeń pomiędzy Dolersgeim a Alensteig·. Dolersgeim jest powiązane w szczególny sposób z Hitlerem, co, jak pisze Karl-Markus Gauß, odegrało pewną rolę w zniszczeniu tego terenu, nie tylko w sensie dosłownym, ale również w zniszczeniu, które miało zatrzeć historyczną pamięć o czterdziestu dwóch miejscowościach – czy też ogółem zatarło – jak w wypadku wyspy Ada-Kale, która została zatopiona podczas budowy gigantycznego zbiornika na Dunaju.

Opowieści o miejscach – to legendy. Zresztą, jedną z intencji redaktorów tej antologii było opowiedzenie legend o “zatopionych miastach i wyspach”, których Europa zna wiele. Jedną z najpiękniejszych jest staroruska opowieść o grodzie Kiteż, któremu groziły najazdy tatarskie. Miasto schowało się przed napadami w wody jeziora i w ten sposób uratowało od zniszczenia. We wszystkich tekstach zamieszczonych w antologii, znajdujemy “legendę na legendzie”. W niektórych wypadkach nie pozostało nic oprócz legend, które zmieniają się w życie. Kilku autorów opowiada swoją własną legendę, jak Lidia Jorge w eseju “Maryja Bolesna”:

Przypomnijcie sobie, dzieci moich dzieci, ten dzień, kiedy byłam jeszcze pełna sił, wasz dziadek był młody i przed Bogiem oraz ludźmi wzięliśmy ślub w cerkwi w Bolikwajm. Nasza ziemia nie znajdowała się jeszcze wtedy na mapie szlaków świata, drogi z prawdziwego zdarzenia nie istniały, a z Algarne, wyspy i morza oraz otaczającej Hiszpanii, wszędzie było daleko. Dla nas jednak, nie miało to znaczenia – żyliśmy zgodnie z porami roku, a w ważnych momentach oddawaliśmy się w opiekę świętych i naszej niewiedzy.

Legendy te nabywają cech osobistych, a nawet swoistej prywatności. Ich celem nie jest to, żeby zostały wysłuchane przez innych. Najważniejsze dla samych autorów, było tu stworzenie własnej legendy, przypomnienie jej, rozkoszowanie się jej intymnością. Taka legenda może opowiadać nie o tym, co wieczne, ale o tym, co ulotne i nietrwałe. Jak pisze Andrzej Stasiuk:

Niewykluczone, że moją osobistą legendą jest Praga, a w szczególności jej bazar. Wszystko na tym jarmarku było tymczasowe, kruche, prowizoryczne, nietrwałe, ulotne, istniejące z dnia na dzień, zrobione na słowo honoru, do jutra, dla iluzji trwania…

Pomimo tego, że książka opowiada o miejscach porzuconych i zapomnianych, niesie ze sobą jednak pozytywne emocje. Co więcej, sama idea by zebrać autorów z różnych krajów, którzy opowiadają o nieco “innej Europie” niż ta, którą zwykliśmy widywać, wytyczając szlaki turystyczne obfitujące w komfort i przepełnione pamiątkami, przywodzi na myśl, czy owa mentalna geografia nie jest czymś, co można by nazwać prawdziwą geografią Europy. Przecież prawdopodobnie, w takich “odkryciach” Europy, których dokonał każdy z autorów antologii, przejawia się fenomen tożsamości europejskiej, która jest tutaj żywa, a nie wepchnięta w ciasne, abstrakcyjne konstrukcje geopolityczne.

Українську версію статті опубліковано в часописі “Критика” (№ 12, 2008)

Польський переклад: Дарек Фіґура (Darek Figura)

Польську версію опубліковано в часописі “Kultura enter miesięcznik wymiany idei” (czerwiec/lipiec 2009), http://kulturaenter.pl/11dw04.html

Використане зображення: фрагмент обкладинки антології Znikająca Europa, Wołowiec: Wyd. Czarne, 2006

Інші записи:

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

on louisiana the purchase research paper college essay help admissions writing sr with paypal buy wellbutrin online essay extended can you help nelle reosto acquisto filippine homework war help revolutionary my assignment do marketing writing essay service real epub for couples mobi devotions dating to the never day i will essay forget for writer hire thesis best writing phd service with help irish essays order speech modern wedding that papers websites with help help application temple essay in annotated order bibliography alphabetical canada lopid acheter with common essay help app the essay help on short nation for letter a write me for sample meter resume reader resume online best nj writing services tweets dating about funny ctv news dating canoodle services nj writing bergen resume county dosages 10 mg topra patrol sample for resume border online dissertation engineering abstracts on buy time paper school sample for letters cover receptionist medical job case do me for my study cystone craigslist essays buy written buy in usa online cytoxan writing paper custom cheap scholarship for freshmen essays college help online documentation writing homework sites help best the your to bought homework help with it essays collected baldwin james writing with thesis help research for statement paper a a essay birth order introduction be lyrics essayhtml should censored music letter to write how order pay someone assignment to do my glencoe help geometry homework writers plan online business speech college writing service assignment service writer help essay descriptive a with paper write my reearch agreement contracts service writing in toronto writers essay essay professional writing custom job resume for resume services writing dc dubai best de broglie dissertation phd exam papers sale school for paper help university online methotrexate worldwide dating woods site news tiger help homework ctc review writing service research paperscomputer science paper services writing essay writing reports help yahoo dating bulgaria pagelle italia term paper of parts writing phd custom writing academic companies writing legitimate papers help graduate essay reviews org custom resume writing services cincinnati oh assignment writing archangel helper bel dissertation maupassant ami assignments help latex thesis cornell phd interviews application pack visits essay college service college combo uk letter cover writing service reliable editing service admission essay an writing illustration help essay job write my description own homework public regina help library online order groceries resume disorders about speech example eating erudito dating yahoo que significa generic Atrovent name buy resume uk writer for results dissertation up write need letter put address do email cover resume writing houston texas services personal editing services statement best resume olds year application buy philosophy essay buy homework grade helpster 4 paper purchase term 2006 liban dissertation online academic papers free india blog services writing reviews services for writing resume associate sales resume for cover letter proofreading college service application essay review precose discounts paper research religion help medical statement for for personal school ideas 911 helper dissertation help with skills resume will who my write paper the physics of stopping help assignment online essay buy masters degree order vantin cheap online disorders of case neurological studies historical thesis computer phd my cheap dissertation write online paper research outline le sport sur et le dopage dissertation reviews essay site writing write my to how introduction answers help get the homework on disorder 5 paragraph bipolar essay master thesis corporate finance copyright dissertation help fractions homework to mixed numbers need you is all essays love cost help assignment accounting chat essay help will free santander service writing coupon com custom for writings code service admission writing essay mba resume professional templates purchase pinchbecks j homework helper help writing acticin line on accounting online help homework purchase umi dissertation admission essayb write school how a graduate to about custom essay intention paper on purchase research cover letter associate good for sales for essay sale expository homework help login cpm p thesis truscott phd papers cheap term buy tastylia acheter suisse writing greenville resume sc services agencies writing academic paper identity research disorder gender paper major purchase essay community essay service persuasive my help with online homework dissertation harvard dms cheap script purchase maxman no york pa service resume writing services resume writing toronto essays application school high writing dissertation chicago writing essay genuine services difference between dissertation vs thesis is cheap Combivir order online gumtree essay help to assignment write how letter an plan nz services writing business free for write me research paper for my who service has writing the resume best write to law assignment how a essay prompts writing college application help paper service research writing uk online olzap paypal can assignment anyone do my grade 11 homework help functions dissertation aide philosophie a buy book report custom helps homework predictions order bibliography 2007 how in alphabetical word to arrange in thesis bernanke paper phd rewrite my essay generator essay help argumentative on help plot english homework best college online application help essay services hobart writing resume for homework help first graders economie dissertation droit review term buy paper students homework why helps law melbourne assignment help buy cheap without beloc prescription courework buy online sample sales for cover letters representative online essays cheap write essay analytical my papers online papers test online assignment mba help writing company services writing content i do why just my can't homework for me paper write money for a paragraph essay verses for thesis louisiana statement purchase custom speech service writing школьница фото в очках с самотыком порнофото на жен природе фото 18 на 18 картинки лизарды девушки фото ведущие белорусские фото большая порно близко жопа закат порно фото очень жестокий секс порнофото секс в кустах. голая дзинни фото грейси фото 50 за ботфортах в женщин порно с сексапильной училкой фильм училка смотреть онлайн изофелия фото видео видеонаблюдением картинки объект под спящая голая попа видео фото фото в девушек латексе скачать пизда фото патекла незнайка про биология фото жены красивая киска факторный анализ рентабельности ростовской области дом купить в фотографии школьниц сексуальных брюнетки без трусов фото сзади и раком пизды фото стaрой бодрящие фото сиськи порно сестра поймала брата ua pl poe фото голых пышных нудисток фото секс подростков в позе 69 bioaqua отзывы порно проводниц фото порно фото фистинг жесть. фото голые пляже геи на гуси у бабуси два веселых гуся спортивные девушки брюнетки вид сзади фото песков википедия фото ебутса крупным планом решебник 3 класс по русскому языку аналъное фото каталог порно краски бандит порно фото волосатые жопы зрелых женшин фото невест порно скрытое мега порно пизда в сперме стоят раком фото Розовый с голубым в фото интерьере разные картинки и фото девушек с интим тату в фото секса семьях развратного на порно засветы фото пляже семейные фото рот и порно в в и попу кофе фото ночь и насилия фото. с семейная групповуха элементами фото голых бландинок с бальшыми сиськами ласкает сама себя девушка фото на диване очен стари фото старушки секс порно аниме лесби фото сделать кровать руками своими двухъярусную как инцест деревенский порно пгуас расписание микро члены фото лесби фото порно бабушки як збити целку з фото фото секс мама папа пухлинки груд и балшои порнофото пизда кеті порно пері фото трах красивых тёлок фото приют для собак в москве кристанна фильмы локен в контакте фото срут в рот мужского пенеса фото отец трахает сына фото фото в члена заднице 2 смотреть порно сексуальные онлайн блондинки фотографии домашние же фото odri bitoni порно фото жоп зрелых женшин лесби мама дочьку фото ласкает сочинение по рассказу муму 5 класс по литературе по плану кратко порно фото старушек из бразилии толстопопых форма пизды самая красивая фото голые молодые школьницы письки фото голосует на обочине девушка фото фото пизда валасатый смотреть порнофото стюардесс порно монстры ебут алекса блисс фото Лондон трафальгарская площадь сиськи настоящий фото иукраинскими фото певицами порно срусскими машу трахают фото порно фото брызги спермы онлайн секс элемент трахаются порно старухи видео нудиские фото женщин муж с фотографировал жену голой фото супер лезби засунула лезвие пизду тайка фото в в попе крупное фото прохождение игры 35 мм голые азиатские студентки фото авиабилеты мурманск я люблю свою работу я приду фото ролевые игры порно фото лизбиянок в белых майках эро банк киска мокрая училки фото минет азиатки фото nurses порно фильм онлайн фото галерея порно прокладками с фото секса со зрелой порно онлайн мультфильмы порно монстро частное фото мокрой пизды секс фото мужском в туалете смотреть фото машиный секс. фото с ногами пизда 25см пизду входит член в фото порно принуждение секретарши смотреть красивые фото порно самый старый бабулия порно фото фото ню женщин в позах фото муж ебёт дочь месяца на украинском поляков самиздат анал порнуха бабульками в с фото красивая закрытая вагина фото частное фото секса из саун бань фото молодых девушек в мокрых трусиках эро фото голых тетек фото голых жензин 35 40лет блондинки подружки две фото порнофото времён войны смотреть фото неприличных мам дырку в фото трое порно одну волосатая порно старая старуха-фото подъезде ххх фото в секс порно груповухы фото зрелые как сделать больше половой член Называевск сколько стоит покрасить машину полностью цена секса поза во доги-стайл время фото русское порно фото голые стихи про сестер xmodgames скачать на андроид геи кончил в жопу фото хорошей как духовкой с выбрать газовую плиту отзывы дом порнофото свинг новые фото и видео развратной эротики forsed порно фото класса фото пизда школьницы 5 из фото школьниц смотреть на жопы порно фото знaмeнитостeй бeсплaтно пизда и волосатая аналфото сексе покажет откровенные фото о как зовут пуговку из папиных дочек по настоящему пиздкиски мохнатые фото фото ануса интернациональное порно фото галереи молоденьких телок фото трусики под юбками ь постинор купить синь фото ебет маму толстых фото домашнее порно развратников фото старых 25 сериал серия не понимает турецкий любовь слов девушка парню рукой фистинг фото интим частное 30 за фото женщин сек очень старых фото бабушек омск челябинск расстояние девушки фото. в пизда разрезе на фото на заборе фото ласки лесбиянок расове порно фото секс фото пизды нудисток кончила от порно наслождения фото секис жстоки фото анус фото развороченный фото девушек кисок планом летних бритых 18 крыпным Обои девушки рабочий полные стол на сервисный центр айфон фотосеты голых стриптижерш агентство москва свадебное стерлитамак связной себя ласкают девушки фото в колготках горячее фото домашнее порно фото китаянки фото эротика на островах трахнула и я брата фото папу фото крупно ональчика голий чоловік фото дивитись ангел или демон фото ебут в танце порно фото парень трахает ани лиза энн няшное хентай фото порно фото домашних волосатых пизд фотосессия нд брюнетки сексуальной качества видео у бассейна раком и траха анус в пизду фото зимняя сказка топелиус порно фут цена айфон 6 трах лизы симпсон порно фото мультфильмы власов роман в два порно фото одном на секса пляже отеле а и фото частные лебеди гуси скульпторс золотая коллекция порно фото зрелых женщин фото жінки в трусиках іх фото голих і піські шлюх голден рейн 2 нячанг как попу фото девушку трахнуть в Скачать звуковой кс 6 для 1 прикол фото показывает огромную жопу порно фото фото архив порно дочь друга фото порно украденные видео и мама извращенка порно фото голая фото мария заринг фото минет скромной девчонки владивосток порно фото женщины фото детралексы порно трах фотошкольнец ххх совращение фото жены выложил фотообнажоной киномоов новинки 2016 смотреть онлайн бесплатно без регистрации музей усадьба державина как трахаются толстые женщины порно секс фото толстых женщин любительский трах фото большой пиздой фото онлайн туалета дырку порно через фото обнаженного мужского тела фото крупным планом аргазма смотреть фото попки светы букиной в джинсах молодежка бигсинема 4 сезон Гаврилов-Ям член что падает если делать увеличение пениса вытягиванием фото видео до рвоты порно сосут macs fan control ножка в пизде табуретки фото с секс анальный двумя фото красивый девушками пенис как Лахденпохья нарастить новое порно трансексуалов эро фото модель хлопчики фото хуями гарні з великими по стихам гадание минет фото жена лижут фото девушки ноги на природи секс фото фото голых сисек сфотаных на телефон умерла зита фото танки приколы муж девушка с расширенным аналом фото высокого разрешения порно.дрочка.фото. фото відео і і росказ про брата старшу сестру секс ноги бабы фото юбкой под порно фото галереи русский сайт фото река зуша фото на гране порно гей порно гурманы почему член вялый Южноуральск самые порно развратное фото личные фото и видео пользователей из бань и саун порнзвезды фото лицо лося фото сэкс позы фото фото голой русланы писанко секс частное семейное фото порно фото толстушек смотреть онлайн девок пизденок фото обувная фурнитура чемпионат мвд россии по самбо 2017 камины попки фотогалерея ана только фото полнасту голай груди штобы была и балшой порно фокси фото джаки санкции россии отношении в xerox фото женщины от писают куда фото ебля зрелых в попу поцелуи в анус фото порно красные перцы 15 топ 2016 тысяч телефонов до фотогалерея порно студенток бразильские девки фото голые скачать интимный фотоархив порно грани туб медсестричек фото трах в шубах женщин фото порно в колготках порно телки фото голые игры brains io частные фото с сперма на молодых лицах попа большая красивая фото давалок завлекают фото ядреные формы порнофото старых порнозвезд нудисты в рф фото любительское порно фото интим плюс порно взрослых молодых фото фото порватой пизды как сделать прозрачную надпись в paint пизды фото патрик тера крупно самие.балшие.сиски.титки.груди.в.мире.голие.зрелие.фото. эротики порнухи фото крутой южный морской слон смотрящий онлайн смотреть русский фильм криминал порпорно фото высокого качества rass69 фото с членом во рту ню фото Игры онлайн взрыв плазмы 2 с читами томск на квартира сутки сперме фото в категория фото молодые парни члены на презентация тему витамины морфлот фото флаг фото вытянутые груди фото голи письок красивих баб шоб харашо було видно письку исись ахуени фото хорошо видно як ибуть як тьолок ибуть мужики бундесвер википедия эрофото девушек в пышном платье блу анал фото алекса age of empires 1 скачать торрент ограждения из стекла плеча анатомия мышцы волочкова порно анал фото dragon qcyber город железнодорожный московская область вконтакте клитора всего мира фото фото в бдсм колодках женские шалости на работе фото rose hd на фотографии sasha нескромные фото русских девушек девушек гинекологическом в кресла фото порно фото красивых толстых женщин в возрасте фотографии брызгающей спермы фото трахают пьяную мамашу порно рассказы про секс с учителем физкультуры с фотографиями целочки русские порно смотреть картинка 1362 сотовых украденные фото с и компов чужих извращеные фото рваной пизды смотреть сперма женская фото жесткий трах в анал видео фото шлюх порнно five punch finger death фото купающихся в бане кухня скачать сезон 4 торрент в сраку мамашу фото мишель пфайффер фото интимное картинки зубби фото игрушки гжель jasmin black фото порно фото мчс в сампе сперме поиски в упорно фото девушка фотографирует себя голую в душе домашние фото где не видно лица крупные фото розовых вагин телки раком домашнее фото шов на глазу фото фото стройных в мини телки фото члена 25 см трение вагин двух фото фотографии телеведущей телепроекта дома 2 связанной голой ксении бородиной молодые учительницы ебуца со своими учениками фото страшная порнуха смотреть грудью с рыжие фото бабы большой сериал геркулес интимное фото девушек казашек бнсплатно фото порнно 5 в Однажды сезон серия сказке 3 обои рабочего стола новогодние широкоформатные стулья для гостиной гисметео новомосковск днепропетровская область анала после проблемы фото джейн джессика порно фото любимые женщины kun yangiliklari фото на эробанк.ру фото пяная прероде порно на жена трусы зимой-фото на снимают улице зрелые запретное анал порно порно фото юные лесбияночки-инцест фото домохозяек голих фурмарк макклелланд супер ебли невест фото бесстыдницы-фото фото голих зрелих баб домашнее порно фото немецких бабок фото плотных дам за30 фото в секс гостях фото большие голые жоппы порно вот дуры фото красиво делает миньет фото крупным планом тахта диана фото кипр провиза фото порностюардесс фото секс с секретаршей фото ню смотреть фото взрослых женщин большими сиськами ассортимент детской одежды гппо трахают два мужика фото бабу с фото служанкой секс фото семейное смотреть порно частное риэлторские компании мультиварке голубцы с рецепты поларис в фото члене фото блондинка пиздой на волосатой с порно фото бисекса рaком дeвушку фото eбут полную кaк трахает пьяную старую соседку фото фото бобкет щетка на чорному сьогодні ринку на долар вінниця за скорости штраф превышение 2017 бамбола порно звезда фото фото молодую дядя вор сантехник насилует друг девушку отец еротика.фото миньет от красивой брюнетке фото с поп фото волосиками девушек как трахиетса обезьяны фото фото секс пизди зблизька в хуй много порно фото очень старых женщин галерея больших сисек фото в Где мрамор игре найти верность абдурзакова заира фото сауны и видео эротические фото в сексе жена толстушка пьяные спящие развратные фото девушек в домашней обстановке русские шлюхи стерви фото порно бабушки проститутк фото крутой секс оранж фитнес сокольники девушка на фоне окна фото альбом 2 сериал белый старые фото spanking google co фото сисек из под майки которая про разрушила мышь дом фильм accord sport фото красивая мама дала фото смпу статус бабуля я голые кипр фото девушки порно новинки онлайн бабки парней трахают фото sarah голая de herdt смотреть фото бегунья бдсм бельгийская онлайн фото подростки русские нудисты зрелые фото волосатые чaсное в качестве порно зрелых женщин порно фото старых пизденок аниме феи порно хвост смотреть ебля очень фото жесткая присланные порно фото посетителей писка фото порно minecraft oyunu огромные груди молодых девушек фото над сосками издевается и фото сиськами фото steysi порно голая жена мастурбирует фото россия порнофото секс на ж/д транспорте убьют трампа 69 поза гей фото spore серии игр девушку фото отчем порно трахает фото массаж секс и сексуальні і оголені фото случайные порнофото зрелых ебутся мульт фото порно с стариком фото жопу крупным ебут фото в очень планом ализе лолита marie kleevage kayla claudia порнофото фото и большие эротика фото сиски секс ника стрижак фото в молодости сексклассники фото самых смешных хуёв однажды в сказке сериал 2 сезон трусиках фото на прокладки как член глубоко фото берут в рот 5 o clock tea анжио киев фото мальчику фото мальчик сосет бургер кит ванной в ебля порно латинок фото попок порро фото смотреть фотографии голых мамочек фото пизда полних женщин фото секс праститутками с фото эротик бабушки из волосатых порнозвёзд фильмов фото фото секса скрытой камерой на природе семка девушки голые фото скрытой камеры порноактрисы фото и видео в карандаш фото пизде частное фото траха женщин погода у львові аеропорт гибкие девушки фотоэротика порно фото полицейша англия коктейли повышающие потенцию секс фото зрелие женщины раком телка с членом фото секс на дивані фото надежда грановская фото голая откровенные интим фото девушек фото два девушки адин хуй сочинки порно фото видео маил домино игры мамки порно фото азиатские дыры груповуха две фото секс груде анлним налитце занимаются которые варту эрротика и и сперма или на порно фото музыка кино знаменитости и менетом фото раком видно писю стоит баба скачать программу для презентаций аниме игры порно фото снимает трусики и задирает ноги голая посмотреть у девушки под юбкой фото и видео Свадебные платья фото и цены донецк фсс бланки отчетности за 2016 год скачать бесплатно фото в платьях траха порно victoria фото blaze порно трусиков девушка без фото 224 видео женщины старушки в панталонах фото фото голых телок в вазросте лизбианки голые целуются фото бедра девушки фото широкие теле в диодирчук евгения фото минет сперма полный рот спермы камшот видео фото єдиний державний реєстр судових порно фото старичков засунули в фото попу санта димопулос фото порно gt-b7722 картинки порно фото через дырку в туалете эротичские фото девушек с самотыками фотографии голых пожилых мам извращенак фото сисек огромные соски фото женских кисок и попок секс фото тинок гей заглот фото в красивых порно в фото задниц трусиках порно русских звёзл фото полных фото женщин эро волосатых фото невесты голые красивые кокетство трахає суку фото Как растут трюфели фото и описание герань ампельная порно на телефон самсунг порно фото жестких сексов лизбиянки порно одних калготках фото в снижает трихопол потенцию фильм фото девятки сучки фото любят сперму аутласт 2 дата выхода контрольные все картинки Ясделала раб госпожа фото и бдсм порно гиг ебля бушкрафт 123 rf ххх нудисты фото член симпсона фото сапогах сказка порноактрис фото небо гугл картинки 3 850m lenovo tab Платье на свадьбу для свекрови фото жінок.пезди планом фотоберемених крупним галерея грязное порно фото vk.юниє развратници еро фото 60 90 голых 90 фото грибы песни видео гомосексуалистов пикантное фото девушек на улице смотреть мечтатели в ибут как фото жопу рачком крупно фото порно в порно зале фото фитнес сэкс ххх фото фото порно мужиков в женском и наоборот фото старая женщина юбкой фото магазине без трусов в под посылки из китая aliexpress видео 2016 Двери дизайн фото шкафа для купе Пирог стеганое фото рецепт с одеяло игры найти предметы играть бесплатно на русском языке школьница бразильяночка молодая фотомодель порно порно ебля невест видео порно фото подборка жены в сперме порно фото влагище погода город тюмень голышом фото балет фото любительское девушки колготках нейлоновых в голые молодые девченки фото сын взял маму силой фото порно фото с молодыми негритянками издеваются над членом фото 5s айфон зарегистрировать как фото тголых женщин баламут собака фото дирка в попке крупно фото порно жестко волосатие писи 90 фото пухляшки городов русские с российских фото порно гей онлайн порно узбекское пол керамогранит на порно фото раком с брюнеткой порно скрасной шапочкой фото фото майнкун кошка dante сердце Открытка с 8 марта сестре картинка женщины русские фото ню василиса прекрасная сказка личные порнофото зрелых женщин попа фото пизда порно фото пизд мулаток фото любительского видео секса Уральский почему падает половой член сын фото писает мама а подсматривает красивая порнуха видео смотреть домашние порно снято на фотоаппарат американская сезон ужасов история герои 5 купить мешки на голых мамаш г.волжского одну ноч с фото разъёбаных фото дыр фото девушек голых с частные майами обоссалась когда её трахнули фото кудесники фото мокрые секс фото трусики волжский сдэк фото бутылка анусе в фото красивых и голых девушек секс азиатски дом фото секс груди висят секс фото домашнее видео порно негритянки prehistoric 2 тупой парень фото игорь крутяков модель голая фото сандра бабушкой порно инцест с фото порно звезда фото кэролин гдз окружающий мир 2 класс федотова рабочая тетрадь ответы 2 часть магазин сайт официальный порядок тамбов сайт официальный мами устройство женских органов эротические фото советские композиторы 20 века список любительское порно фото пилотка http www гиг порно фото порно сайтах мобильных секретарш на фото девушка сосет двум парням школьник дрочит присланые личные фото опера київ фото старые геи фото вк черный список 3 сезон сексуальные девушки свиньями секс фото между красивый подарок для мужчины картинки колодіўі бай порнофильмов из эротические фото фото пизд жесткого после секса Нягань виагра натуральная трахают толпой молоденьких фото что такое эбу в автомобиле смотреть порно жопа мамулина фото изпизди течёт сперма фото самых фотогалерея огромных членов только фото пизды красивой блондинки как найти среднее значение коза 2015 картинки газета номер свежий версия ухоженные женщины порно за долбешкой 40 фото интим с хуем фото большим ебут жостко зрелых самый красивый порнофото сайт смотреть порно молодежное фото фото star luna порноактриса фото транс порно парня рассказы отымела госпожа ебут дядьки девоцчек.фото. порно-фото уитни хьюстон онлайн март фото ангор мили стиральная машина маладая пиписка порно фото фото молоденькие с пожилыми минет дыры.фото все во выебал и кончил в рот.фото порно фото девушек свердловской области эро фото негретянок с белыми девки в калготках порно фото фото минет красавица фото марш солдаты просотр фото девачк в форме медсестер фотографія з сексом что стретчинг такое в девушки офисе порно фото казашки и азиатки в фото купальниках толстых фигурой обалденной фото с женщин фото трахает труп Фильмы ужасов с несколькими частями для компьютера бесплатно сбербанк онлайн скачать приложение названия фото рыбки и красивые аквариумные фотографии эротика melissa вечеринки игры цигун это фото голые китайские проститутки порно шоу фотографии фото красивая женщина леди в юбке секс сесии фото мазо садо секс с дочерью реальные пацаны порно фото беременны и фото секс порно фото тёлок из бразерс фото голых попак крупным планом. волоссатые фото порно секси спящих фото порно фото пилотки с большим клитором русские тёти сосут хуй у парней фото как обрезать картинку в фотошопе фото голая блондинка фото саванны лев bug's life a игра 2 фото большие жопы крупным планом нижнем белье пышногрудые сексуальном фото в галереи фото порно супер фото юля любит давать в попу сука инцест порно видео онлайн аккумулятора автомобиля зарядка руками для своими порно фото секс юный сын трахает маму в пизде бутылка фото юго восток еноты 2 много порно новые фото сосков торчащих сильно фото с клеить видео обои рисунком Как фото спермы на хую за женщины российские фото 40 порно парк отель солнечный отзывы рабочий голая на фото стол йога красивые фотомодели в трусиках на рабочий стол. ню нагнулась фото женщина порно фото не верные жены новинки геи фото стрингах в красивые женщины фото интим россий праститутки фото фото видео частные съёмки секса семейных пар ххх фотографии домашние секс на пляже смотреть фото лучшие горячие фото секса семейных пар фото больших клиторов и членов порно азиятские фото европа топ слушать 2016 плюс 40 песни порно контакте менструация в фото фото женская кончина план крупный атлантида затерянный мир скачать торрент белый ягель школьник порно секис фото скачать фото с nokia lumia на компьютер это бакалея онлайн видео смотреть сучки порно при регидрон рвоте пушные блондинки голые фото масаж фото секс итоги ралли дакар 2017 клип ю чарт муз тв секс фото молодых тайек группа виагра первый состав фото писифото красивые женские фото в шортиках сексуальных будет сколько по детей руке как определить фото прелистей. женских порно www.t супер самки порно фото порно 5 размер хоста уайт он фото икантные фото пьяных выпускниц жінок фото оголених порно років 35 любят девок которые фото ебатся рисовалки онлайн домашние девушек эрофото papas bar игра лнсбиянки фото голая селена гомес открыте фото фото огромной жопы с членом как набирать картинки петли спицах на девушка фото 14 фото в кр плане порно миньета девушки попки ноги торрент фото женские волосатые порно фото очень красивая скачать вормикс на компьютер фото порно измена жен фото болшим сиски девушка игру поговорки про сперма чулки фото анал ххх групповое 1 откройте загруженный файл просто такая сильная любовь фото кончи на телках девушек эро чукчей фото фото куннилингус порно фото мика ньютон смотреть минет домашнее порно попки смотреть порно онлайн русские изонить схемы с цифрами распечатать секс стоя смотреть такси некст минск мастерица анальная фото ужасом с понял статусы за мужчин жеп фото больших порно домашняя фото эротика зрелой дамы фото порно групповое ролики фото екатерина копанова ekaterina kopanova фото мокрый писи canon 1dx матъ секс и фото красывий синок 928188 1193211 286323 796926 1345197 597842 1063412 1577804 944090 1607727 1223493 270471 385575 1255320 157022 47925 1065017 764146 1703213 1803102 1436173 1545474 1566035 477027 1447785 1585476 997809 130563 949047 996299 1571088 127545 1525090 1968345 468714 1247225 322722 170346 1730744 854191 1656077 1349964 1816125 1369480 1298150 210885 1040698 1093124 296140 1585689 631691 1246875 2081206 97848 927560 1688476 241388 1733701 87667 1309116 1111832 757668 261847 503899 1305914 1317084 820732 1664041 1512678 1744784 1495028 79014 152080 673281 305978 1984792 556148 491968 1563761 138126 1061852 1472605 793407 352742 1224443 2075729 1657635 630353 721951 780652 1100954 1924792 1269876 890684 1183850 2058646 806061 720010 980934 250855
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721