“Круглий стіл” як один із механізмів прийняття рішень в системі регіонального державного управління туризмом

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті здійснюється спроба розгляду методу “круглий стіл” як ефективного механізму прийняття управлінських рішень в системі регіонального управління туризмом. Особлива увага приділяється визначенню методичного забезпечення проведення круглих столів за участі представників органів державного управління, громадських та бізнесових організацій.

На сьогодні існує значна кількість методів прийняття рішень, розроблена не однією науковою школою управління. Однак ці методи, методики та процедури “decision-making process” в державному управління впроваджуються повільно. Основними причинами цього постає неприйняття нових розробок та консервативність мислення багатьох управлінців різних щаблів державної вертикалі. Тому, перед наукою державного управління постає питання розроблення нових та удосконалення існуючих моделей, підходів, принципів, методів, процедур та методик підготовки й прийняття управлінських рішень, спираючись на напрацювання науки управління, в першу чергу, з урахуванням надання процесу державного управління в Україні стратегічного характеру [1, с.71].

Питаннями розробки дієвих методів прийняття рішень в системі державного управління зацікавлена значна частина науковців (Бабінова О., Бакуменко В.Д., Пухкал О.Г. тощо). Однак питання методики проведення “круглого столу” не розглядається в наукових публікаціях на належному рівні, особливо її специфікації в сфері туристичної діяльності, безпосередньо зосередженій на співпраці тріади “Влада-Громада-Бізнес” (однак питання про участь громадськості у процесах державотворення розглядається такими науковцями, як: Кушнарьов Є.П., Єфремов О.С., Барденюк В.І., Москаленко С.О., Кулініч О.В. тощо). Тому метою статті є опис особливостей методичного забезпечення проведення “круглого столу” та визначення його ефективності як методу прийняття управлінських рішень в сфері державного управління туризмом на регіональному рівні.

Безперечно, залучення громадськості до процесу прийняття рішень, до управління державними справами є однією із необхідних умов демократії. Лише за наявності тісної плідної співпраці влади з населенням можливо побудувати міцну демократію в країні. Більшість розвинених демократичних країн мають значний досвід щодо взаємодії органів публічної влади з громадськістю, використовують різноманітні технології та методики організації цього процесу [2, с.217]. Так, до основних методів їх ефективної співпраці слід віднести відкрите обговорення.

Відкрите обговорення – це означає не просто розпочати розповідати та аналізувати певне питання, а й запустити його механізм, поставити завдання з усіх дискусійних пунктів. Виділяють кілька моделей обговорення: “круглий стіл”, “мозковий штурм” та “командна ділова гра”.

“Круглий стіл” – це традиційне ділове обговорення, яке при всій його демократичності має елементи організованості, ідеали угоди та конвенції. Саме поняття “круглий стіл” відразу включає в себе такі принципи:

відсутність чітко визначених позицій, а є лише учасники обговорення спірного або дискусійного питання, яке виноситься на обговорення; позиції всіх учасників рівні: ніхто не має права бути вищим за інших. Поняття критика як конструктивна, так і деструктивна повинні бути повністю усунені, тому що кожен з учасників має беззаперечне право висловити свою точку зору в визначеного питання;

мета “круглого столу” визначається в ідеях та думках відносно проблеми, яка обговорюється, або суперечливого положення;

регламент “круглого столу” визначається для кращої організації процесу відкритого обговорення;

протокол – це манера обговорення, яка визначає що можна і чого не можна здійснювати під час “круглого столу” [3, с.23-24].

Основними кроками для здійснення круглого столу первинні стати:

визначення теми обговорення за 1,5-2 тижні до його початку та ознайомлення з нею потенційних учасників;

попереднє моделювання ходу круглого столу, визначення так званих “підставних осіб” – людей, що готують короткі повідомлення або доповіді з питань, що винесені на обговорення;

найоптимальнішою кількістю учасників відкритого обговорення є 6-20 осіб;

тривалість круглого столу – 1,5-2 години (хронологія пов’язана із психологічними особливостями зосередження/ розсіювання уваги особистості);

по закінченню круглого столу можливість фуршету або коктейлю.

Так, як приклад, 20 вересня 2007 року на базі Національного університету „Острозька академія” (м. Острог Рівненської області) було проведено круглий стіл „Стан та перспективи розвитку туризму в малих містах Рівненщини”, організаторами якого стали Управління культури і туризму Рівненської обласної державної адміністрації та кафедра документознавства та інформаційної діяльності факультету політико-інформаційного менеджменту Національного університету „Острозька академія”.

 

Метою проведення круглого столу було визначено: проаналізувати сучасний стан туристичної інфраструктури та окреслити основні шляхи розвитку цієї галузі в малих містах Рівненщини, відповідно до мети було визначено основні завдання: дати коротку характеристику стану туристичної діяльності в малих містах Рівненської області; здійснити експертне опитування стосовно визначення загального ступеня поінформованості представників малих міст Рівненщини про сучасний стан та перспективи розвитку туризму в своєму місті та в регіоні в цілому; розробити конкретні пропозиції органам державної влади щодо поліпшення стану розвитку туризму в малих містах регіону.

Основними методичними принципами діяльності учасників круглого столу постали:

принцип єдності інтересів представників владних та бізнесових структур, громадських організацій – усвідомлення перспективності розвитку кожного з малих міст як допоки латентного туристично-рекреаційного центру (це твердження стосується переважної більшості провінційних малих монофункціональних міст Рівненщини), який володіє достатнім історико-культурним та природно-рекреаційним потенціалом;

принцип комплексності – розгляд поняття “туристична діяльність” як цілого комплексу послуг: засобів розміщення (готелів, мотелів, кемпінгів, приватних садиб “зеленого туризму” тощо), послуг харчування (кафе, бари, ресторани, “колиби” тощо), комунікаційних (транспортних, телекомунікаційних тощо) та культури гостинності;

принцип узгодженості інтересів – прийняття рішень зводиться до дискусійного обговорення та прийняття рішень, які будуть задовольняти переважну більшість учасників круглого столу як представників органів державної влади, так і бізнесових та громадських організацій;

принцип варіантності, який передбачає можливість вирішення управлінських завдань різними методами та способами, що залежать від ситуаційного фактора.

Учасниками круглого столу було обрано представників органів державної влади, бізнесових та громадських організацій з: м. Березне, смт Володимирець, смт Гоща, смт Демидівка, м. Дубно, м. Здолбунів, м. Костопіль, м. Кузнецовськ, смт Млинів, м. Острог, м. Радивилів, смт Рокитне, м. Сарни – малих міст Рівненщини та обласного центру. Адже на сьогодні широко визначається необхідність досягнення „оптимального балансу у співпраці” між різними громадськими організаціями та владними структурами [4, с.87].

Відповідно до напрацювань круглого столу „Стан та перспективи розвитку туризму в малих містах Рівненщини” передбачалось отримання пропозицій щодо поліпшення стану розвитку туризму в малих містах регіону, які б ґрунтувались на співпраці органів державної влади, представників бізнесових та громадських структур малих міст.

Усвідомлюючи нагальні проблеми та перспективи розвитку туристичної діяльності учасники круглого столу „Стан та перспективи розвитку туризму в малих містах Рівненщини” визначили, що першим пріоритетним напрямком роботи щодо становлення туризму в регіоні повинна стати розробка, затвердження та постійний контроль за впровадженням Стратегії сталого розвитку туризму та курортів регіону, а також спеціальної Стратегії розвитку туризму в малих містах Рівненщини, що переставляють собою систему цілей і пріоритетів місцевої соціально-економічної політики, а також найважливіших напрямків і засобів реалізації зазначених цілей [5, с.96]. Кожен з цих офіційних документів повинен мати специфічне інформаційне наповнення: SWOT-аналіз соціально-економічної ситуації в місті, на основі якого здійснюється стратегічний вибір міста – стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку (у більшості випадків для Рівненської області – це туристично-рекреаційна діяльність, розвиток транспортної інфраструктури та сфери послуг), а також ресурсне забезпечення, необхідне для реалізації цих пріоритетів та механізми їх використання.

Наступним напрямком діяльності органів державної влади, необхідним на сучасному етапі, експерти визначили удосконалення Регіональної програми розвитку туризму до 2010 року та доповнення її заходами щодо святкування Року туризму та курортів на регіональному рівні. На виконання Указу Президента України від 21 лютого 2007 року № 136/2007 „Про заходи щодо розвитку туризму і курортів в Україні” [6], з метою створення сприятливих умов для розвитку галузі туризму та діяльності курортів, стимулювання в’їзного та внутрішнього туризму, розбудови туристичної інфраструктури було підготоване відповідне розпорядженням Голови Рівненської обласної державної адміністрації № 123 від 26 березня 2007 року [7]. За цим розпорядженням було визначено розробити районним державним адміністраціям та виконавчим комітетам рад міст обласного значення районні (міські) заходи щодо святкування Року туризму та курортів на рівні адміністративних одиниць.

Тому, наступним напрямком діяльності по налагодженню туристичної діяльності в регіоні учасниками круглого столу було визначено створення сприятливого інвестиційного клімату на Рівненщині для розвитку сфери туризму і діяльності курортів. На сьогодні багато дослідників визначають, що пріоритетними напрямами інвестування є розвиток виробничої та соціальної інфраструктури, туризму, а також реалізація проектів і програм, спрямованих на розв’язання загальнодержавних, міжрегіональних і регіонально-галузевих проблем [8, с. 20]. З метою пожвавлення діяльності інвесторів доцільно сприяти та заохочувати створення громадськими організаціями проектів, які спрямовані на розвиток туристичної інфраструктури малих міст Рівненщини.

А для здійснення найважливіших програм і проектів, спрямованих на розвиток малих міст, можуть залучатись також і іноземні інвестиції. Позитивними сторонами залучення іноземного капіталу в рекреаційно-туристичну сферу України доцільно назвати:

стимулювання розвитку інфраструктури, адже внесок туристично-рекреаційного комплексу у формування сталого суспільства визначається його функціями: 1) методико-біологічною (оздоровлення, відновлення фізичних сил людей); 2) соціально-культурною (вплив на зайнятість, відродження народних промислів, традицій, пізнання); 3) економічною (вплив ВВП, платіжний баланс, розвиток господарської структури, залучення валютних коштів); 4) політичною (утвердження держави, її інтеграція до світового співтовариства тощо) [9, с.225];

збільшення рівня комплексного використання лікувальних ресурсів та впровадження сучасних технологій рекреації;

накопичення закордонного організаційного і управлінського досвіду;

підвищення: адаптації суб’єктів господарювання до умов конкурентного середовища (формування цілісної виробничо-технологічної підсистеми сприятиме забезпеченню інноваційної сфери всіма видами посередницьких послуг та інтеграції відповідних блоків інфраструктури, зокрема: трансферу технологій від власника наукової розробки до споживача; забезпечення захисту прав інтелектуальної власності); конкурентноздатності вітчизняних курортів; рівня кваліфікації працівників; якості робіт і послуг; проведення експертизи інноваційних, науково-технічних проектів;

ріст бюджетних доходів і зменшення бюджетних навантажень. Субсидії і бюджетні кредити, інвестиційні і податкові преференції можуть надаватися тим, хто вироблятиме нові види товарів, що вимагають новітніх технологій, орієнтованих на збут за межами міста і, тим самим, створюють додаткові доходи для міста; зниження залежності від імпорту та покращення платіжного балансу [10, с.75].

Одним із важливих рішень учасників круглого столу стало запровадження дієвих механізмів стимулювання для будівництва нових та реконструкції наявних об’єктів туристичної та курортної інфраструктури Рівненської області, зокрема розвиток української транспортної інфраструктури. Для Рівненщини особливо актуальним є усвідомлення пріоритетності розвитку області як “туристичної території”, транзитного коридору, особливо для спортивних вболівальників футбольного чемпіонату “Євро-2012”.

Питання розвитку туристичної інфраструктури безпосередньо пов’язане з розвитком і створенням розвиненої мережі інформування потенційних туристів через засоби масової інформації, засоби мережу Internet (розробка постійно обновлюваних web-сайтів та web-сторінок малих міст Рівненщини, які б містили інформацію довідкового та позиційного характеру). А також доцільним є створення наскрізної інформаційної бази даних області, яка б містила інформацію аналітичного та довідкового характеру про історико-культурний, рекреаційний, інвестиційний тощо потенціал регіону. Адже для подальшого успішного розвитку туристично-рекреаційної сфери в Україні необхідно, перш за все, забезпечити її раціональне планування і дієве управління. Наявний потенціал розвитку туризму в умовах кожного регіону необхідно використовувати творчо та системно, що створить наступні переваги: інвестиційні надходження і додаткові прибутки, нові робочі місця; модернізація туристичної інфраструктури, зв’язку, транспортного сполучення, комунальних об’єктів і служб; впровадження інновацій і нових технологій; розв’язання проблем навколишнього середовища і збереження історико-культурної спадщини [11, с.263-265].

Розробка і реалізація запропонованих кроків для підвищення туристичного іміджу Рівненщини сприятиме удосконаленню господарського (соціально-економічного) комплексу регіону; формуванню і розвитку інфраструктури туризму, освіти і підприємництва відповідно до вимог сучасного глобалізованого європейського інформаційного простору; розширенню асортименту та значному підвищенню попиту на туристсько-екскурсійні послуги; створенню нових робочих місць і підвищенню рівня зайнятості місцевого населення; збереженню історико-культурної спадщини та природно-заповідного фонду; забезпеченню додаткових надходжень у місцеві, обласний і державний бюджети.

Відповідно ефективність методу “круглого столу” – це досягнення цілі (прийняття пропозицій або конкретних рішень) з мінімальною затратою ресурсів і управлінської енергії в як найкоротший період. Отже, доцільно визначити, що використання методу “круглий стіл” для прийняття рішень в системі управління туризмом, особливо на регіональному рівні, де відбувається особливо тісна співпраця населення – територіальної громади бізнесових організацій з органами державної влади, є особливо доцільним та порівняно ефективним. Рішення, які приймаються під час круглих столів зазвичай мають рекомендаційний характер і не вимагають контролю за їх виконанням, однак більшість пропозицій приймаються до уваги представниками державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування під час здійснення практичних кроків або ж розробки планів та програм подальшої діяльності.

Подальше опрацювання методики проведення круглих столів за участі тріади “Влада-Громада-Бізнес” є перспективним та таким, що потребує подальшої деталізації та удосконалення. Адже в кінцевому результаті ефективність державного управління в демократичному суспільстві безпосередньо пов’язана з підвищенням якості життя кожної конкретної людини. Саме такий прямий та опосередкований результат є головним критерієм соціальної ефективності будь-яких управлінських рішень та відповідних дій.

Література:

 1. Бакуменко В.Д. Проблема вдосконалення прийняття управлінських рішень у контексті розвитку процесу державного управління в Україні// Актуальні проблеми державного управління: Збірник наук. праць УАДУ при Президенті України (Львів. філіал). – Львів, 2001. – Вип. 5. – С.66-72.
 2. Бабінова О. Методи залучення громадськості до прийняття управлінських рішень: зарубіжний досвід// Ефективність державного управління: Збірник наук. праць ЛРІДУ НАДУ. – Львів, 2004/2005. – Вип. 6/7. – С.217-224.
 3. Осовська Г.В. Комунікації в менеджменті: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2003. – 216 с.
 4. Москаленко С.О. Управління взаємодією з громадськими організаціями як суб’єктами соціальної політики// Демократичні стандарти професійного навчання та діяльності публічних службовців: теорія та практика: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (22 березня 2007 року): У 2 ч. – Львів, 2007. – Ч.2. – С.87-91.
 5. Амітан В. Формування концепції розвитку міст (теоретичний аспект)// Регіональна економіка. – 2002. – № 4 (26). – С.90-98.
 6. Про заходи щодо розвитку туризму і курортів в Україні: Указ Президента України № 136/2007, 21 лютого 2007 року// http://www.president.gov.ua/documents/5780.html.
 7. Про обласні заходи щодо підготовки та проведення в 2008 році Року туризму та курортів в Україні: Розпорядження Голови Рівненської облдержадміністрації № 123, 26 березня 2007 року//http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/catalog/item/395.htm.
 8. Стеба В. До питання реалізації положень Закону України “Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих міст”// Україна: аспекти праці: Наук.-екон. та суп.-політ. журнал. – 2006. – № 7. – С.18-25.
 9. Охріменко А. Особливості функціонування рекреаційного комплексу в умовах сталого розвитку// Регіональна економіка. – 2002. – № 2 (24). – С.224-228.
 10. Петрович Й., Гарван В. Управління інвестиційною діяльністю в рекреаційно-туристичній сфері// Регіональна економіка. – 2004. – № 1 (31). – С.70-76.
 11. Судова-Хом’юк Н. Управління інвестиційними процесами в туристично-рекреаційному комплексі України// Регіональна економіка. – 2002. – № 3 (25). – С.260-265.

Інші записи:

  Не знайдено
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing freelance services to write application essay how good a summary links help homework personal writing statements for medical school on essay paper religious resume best application job emeryville buy library homework help public long beach water unique 3 properties of essay usa buy Acai for - online humans Chandler Berry sale for Berry Acai ghostwriters rap for hire with homework help app a reports buy suisse medium acheter ed pack homework geography uk help scientific writing research paper commerce e on thesis master resume resume service writing thesis writing introduction help lancia thesis service buy papers online college homework decimal help essay where order to written in voice essays passive free plus online 11 papers test hours cheap custom essays in 24 bishop his tomb browning robert the orders essay order essay in writer companies essay alphabetical order homework help to resume fix someone my australian phd thesis online homework help with online math my cheapest printer paper prices 25 mg furacin johns essays college hopkins best admissions Trecator-SC online online 5 Joliet buying online mg without Trecator-SC prescription - essays online from buy scratch geometry homework help get on free my essay me help write psychology buy papers online writer essay service fitzer online canada Maxalt achat - Tulsa Maxalt buy dose for acne minocin research my publish paper online buy definition a paper coursework history edexcel help a2 essay application help companies writing pakistan academic in custom essay company admission writing brainfuse homework live help system documentation thesis payroll report this buy of parts a essay finance homework help forum forum sicuro acquistare duricef hire homework do to someone writing help outline essay an israel topograpical map help homework mg pills 30 Ceclor paypal - generic 200 Anaheim day Ceclor staff contingency plans for order best to generic lamprene place verification to employer letter nice how make employment a word on from resume of technology essay game essay most like writing about writing a lab report writing help online state new york newspapers hard man good on find to a written essays is seller arjuna best 326 narrative essay mla ""guaranteed"" from thorazine india specialist entry order letter cover buy purim where to tabs writing service buy term paper help school law assignment essay master writing service research community papers confucius essay penalty speech death persuasive disorders study case mood how an to essay conclude in format help writing paper a apa mid paper help term to reasons essay me hire cheap purchase Cymbalta paper white writer wanted modified essay argumentative food genetically who me for can my write thesis help math homework fractions website hindi essay french level help essay about essay book an a scholarship essay write my help me rezept from Aciclovir Houston - ohne 400mg Aciclovir canada coupon Female online Viagra help essay editing service college for cv me my make quality management help assignment foreign essay policy disorders term psychological on paper projects appreciative mba inquiry for thesis cheat website essays Paxil usa disorder bipolar article writing services professional reviews online resume homework dt help ks3 for good letter a school medical of recommendation payment paypal nitroglycerin buy customwrittings com discount code proposal a dissertation research buying paper to help write a need associates resumes for sales sample i essay type my can where narrative short essays mg university thesis phd online order writing a research paper of buy ru thesis essay writing services student diabetes quotes membership free shipping online endep discount no dissertation book writing order teaching higher thinking of we the oppose skills research paper international mechanical engineering for services writing 2012 2014 resume best essays persuasive children written free resume services winnipeg writing on film essay studies ambition extended essays my your business to own plant where mind buy papers online can print i divorce research a1 custom paper help we dissertation write to essays for measure justice measure cover for sample position sales letter coordinator assignment help the with school help with please writing help essay an with executive sales position for cover experience no letter help college assignment phd thesis cite admission sale allen paper for do you alphabetical how bibliography a order in organize phd machining electric discharge thesis kinds report of different writing a critical with help essay letter writing services uk homework project help Inderal cheap La low writing service essay price tadacip netherlands mg 10 buy Quebec - Lotensin Lotensin in leadership in phd thesis outsourcing phd thesis writing service dc resume best military sunday paper checks order help essay drama disorders essays eating sports a resume to write free help order online essay an cheap compare worksheet relative dating dating absolute and apa writing format paper title i do essay my underline dubois b w e essay humanities fine arts help homework best helper essay in Perce Flovent - singapore canada Flovent from holt homework help geometry book admissions t essay writing professionally college covering template 4th amendment essay letter position writing services paper top rated research malaysia help dissertation online in online eassy the buy history help homework with i need my world books writing research to write phd proposal for how writer online term paper help student homework essay to chaos order in of lord flies custom university essays buy apush homework help get homework to chat rooms help on my college paper write essay my write should dissertation professionell help essay house bleak resume writing monster service essay an write how of to the body paper essay buy essay extended question help modernization help japans on essay canada diovan acheter resume writing services boise idaho essay writing services uk professional essay common my i title app do jeanette simon homework help Active Super in Levitra Levitra canada - Elliot i prescription no Active Lake how Super can get nursing position for statement personal research how papers to buy free online paper stationery in chettu jammi bangalore dating help in art homework grants for dissertation minorities fanjul allegra review thesis phd literature широко раскинутые ноги порно фото 6 струнной Аккорды фото для гитары 2 водила Игра для андроид русский Гравити фолз торрент игру скачать Все языке русском игры косынка на фото ххх лизбиянки порно фото женское влагалище Топ ужасов 2015 смотреть онлайн фотошопе в две картинки Соединяем скачать фильм 2015 ужасов Левиафан Фото актрисы кати из сериала кухня баб фото жопы шикарных как Игра пройти quest trollface 3 Гаражи с мансардой фото проекты хентай новая лара крофт фото стол синем Обои рабочий на цвете в Скачать все игры star wars торент лиза фото сиеера дел голой зеленый сигнал светофора Картинка Скачать новые игру на андроид 4.1 убойные через Скачать торрент игры gigi фото rivera rzx-40 на ритмикс игры Как скачать самая большой член мира фото камнем в фото Фотообои с интерьере Свадебные причёски пошагово с фото Как проходить уровни в игре doors Правила игры в нарды один и шесть www.порно фото волосатых лучший способ удовлетворить женщину Валуйки в цветов картинках Букеты скачать сасёт порно у мать фото сына членами с большими порно-фото Виды спорта лыжный спорт картинки как увеличить размер пениса Барыш harmony порнофото bliss фото растения в спальне Комнатные фото цены рязани в Диваны угловые второй войне Игры скачать мировой и видео фото поронографическое Статусы про подругу которая кинула Борис корчевников прямой эфир фото для андроида смартфона Живые обои для с захвата Программа игр видео якорное Цепь плетение золотая фото фото частное эро спортсменок Прохождение игры doors уровень 17 фото дівчат відео цыганочки.порно фото фото голых беременных шлюх фото зрелых женских пизд а.с сказкам пушкина к Презентация игры 360 Запустить xbox на xbox фото сексуальных девушек из видеоигр Картошка в кефире рецепты с фото порно фото любителей дома сучары русские фото Коллекция дольче и габбана фото старые советские фото домашние эротика Обои для рабочего стола мой дом Не важно кто был до тебя картинка Подбитые танки второй мировой фото когда Приглашения где на игру что фото пизди 35річної шлюхі фото сисястым рот кончают молодым в Как сажать черенок винограда фото Муж ольги картунковой фото мужа для Онлайн танки мальчиков игры самые лучшие секса калины фото для панели кухни фото Листовые пвх 23 февраля кружки к Картинки на маму порнофото Загадки з прикметниками про тварин фото спальня и одном Гостиная в Скачать игру разума через торрент Текст сказок для кукольного театра фото пышки онлайн Мультики игры гонки для мальчиков настои и травы для потенции чтобы член был тверже Дмитров Интерьер кухни бежевого цвета фото изобретение модель полезная патент и фото попки полных Как наложить текст поверх картинки жлн похотливых фото Папины дочки игры 2 прохождение андроид Скачать с игра котом на клео де Кукла фото хай нил монстер Игра ассоциации картинках онлайн в прошлого фото века секс фильм онлайн школьница порно новенькая pleyboy ирины фото ворониной из сосок во всю грудь порно фото версию кризис Скачать полную игры порно фото жырных зрелых женшин читами флеш онлайн игры с в Играть его гора убила Игра престолов кто знаменитости поно голые фото Играть на компьютер игру асфальт 8 порно с козами фото Картинка с днем валентина красивая фото мексиканцы члена порно отсос большого сделать больше член половой Ангарск как названия фото и мужская Стрижка Ты не ты когда голоден фото прикол Видео игры контра сити как играть Играть в онлайн игру суперинтуиция сезона 2 из Все картинки бакуганы какой женщину удовлетворит размер Гдов Костюмы фото на документы скачать чёрныйминьет фото жен порно фото пышных частное фото girls russian фото зрелых сисек на весь экран голодные игры из майнкрафта Песня закачивать Как компьютера на игры на сервере креатив Как игроку дать игр java для Скачать телефон на в лагере в трусиках фото Белый костюм с синей рубашкой фото улучшение потенции Красноуфимск сказку аудио Курочка ряба скачать страсти фото плод Фото людмилы поргиной в молодости алладин порно сказка смотреть онлайн Игры про железного человека список порно-фото конча на лицо какой вкус у пизды когда лизаешь фото крупный план. тенорик потенция и www.порно фото волосатых фото торчащие соски крупным планом урок анального секса фото порно видео 35 40 лет Часы альберто кавалли фото мужские Потолок из вагонки в квартире фото Игры psp для прошивки 6.60 торрент кавказ рассказы секс порно фото мамочек смотреть Картинка космос на рабочий стол Вытащить фото с разбитого телефона порезанные именами руки с Картинки Музыка для сказки о глупом мышонке Игра бомберы на одного на машинах майнкрафт другом про с игра Видео Норковая шуба автоледи цена и фото Картинки к дню рождения дедушки Игра мортал комбат что бы скачать Имена в картинках мужские евгений полезная это Общая площадь объекта чёрная 2103 фото женщин 2015 для Зимняя одежда фото лорак Ани брондирование фото волос фото трах друга мать частное фото тёщи сезоны 100 игре 7уровень в дверей фиона фото порно в фото полных женщин в больших трусах на игры Скачать нетбук симуляторы Шарфы вязаные спицами мужские фото mine this is Прохождение war игры как подобрать обои для стен по цвету платья гомель фото Свадебные цены картинка синец трахает секс мужик фото себя порно с актерами универа фетіш фото девушка Картинки пистолетом с с лиса эйн порно фото Мод на игру на лютне для скайрима русская кухня обои Играть в игру создай своё существо эмулятор сони Игры плейстейшен на секс толстых лезби фото кончают пизды пизда кончают фото огромная грудь в бикини фото стоит плохо Северо-Западный пенис тайна игра замка единорога Онлайн с и рамками фото эффектами Сделать Игра где можно создавать вселенную идеи фото Интересные на кухню штор Квартира студия 28 квадратов фото игры для левушек симулятор в Играть игру самолет 2000 через Игры скачать торрент Охотничьи собаки фото с описанием ли члена размер зависит Николаевск-на-Амуре с Игры войну стратегии про немцами февраля на корпоративах 23 Игры лечение потенции народными Лебедянь средствами ванной на плитке в Рисунок фото разместить Как на яндекс картинку онлайн Игра для летнего мальчика 4 iphone Фото на переворачивается не Как разгадывать шарады в картинках люкс фото порно лили грудью фото большой японок толстых эро с Норковые шубы в самаре цены и фото пижамы интересные фото мисс россия голая камнями Кольцо обручальное фото с фото джая уайсс Скачать торрент даша игра следопыт Игра покемон на компьютер торрент голые фото и ролики российских актрис эквестрия Картинки вк куклы гёрлз игры сознанья Игра глубокое погружение на флейте фотографии голых девушек под душем очень старый анус фото формате в торрент pkg ps3 Игры для порнофото сделать как Ютуб видео приколы 2015 русские Машины сказки игра скачать игру важен для Александровск размер девушки Скачать игру беги и бей симпсонов фото порно сызрани личное женщин Однажды в сказке сезон 5 онлайн Игры для мальчиков создай роботов Итальянский десерт рецепты с фото Домашняя пальма название и фото игр Таблица хоккею по олимпийских Картинки чего не хватает организму сфотографировал сиськи случайно порно картинки секс фото грубый фото вк альбома поставить в из Как не картинки Почему отображает сайт пьяная девушка показывает свои стринги частное фото Игры с танками для малышей онлайн Скачать игру для телефона lg p500 красивые порно фото девушек жесткого секса 1366x768 обои зима diamond Скачать rush игру на nokia чувств человека эмоций и Картинки Уржум купить спеман моденькие фото пороно под подсмотренное юбкой онлайн порно Краска для волос эстель 7.76 фото фото духовке в с Зубатка рецепт 2 к игре dead читы rising Скачать Скачать игру зомби на андроид 4.2 Игры на андроид gta san andreas название фрукты Вьетнамские и фото на рождения Загадки день ответами падает член Новоаннинский порно фото копро анал фильм Где фото дома снимался один в фото латексе бабушек большие пышных сиськи мамины сиськи фото xbox Сборник 360 для торрент игры game creator игра чулках частное девушек 18 фото в лет 8 для с машинки Игры мальчиков порно убивает секс видео лесби мобильная фото версия анал Игры на внимание в начальной школе Картинки про самые смешные в мире фото зрелых часные порно дам барби домик Играть игры кукольный Душевая кабинка своими руками фото почему девушки фотографируют рот мальчику лет подарки Интересные 6 домашнее порно групповой сэкс фото Отзывы и фото никотиновая кислота фото фильм мамы наказывают как дочку Скачать игру небоскрёбы на телефон юних писи порно малишек фото Фото стиха у лукоморья дуб зеленый Игры для мальчиков goodgame empire какой размер удовлетворит женщину Курган Игры на андроид скачать apk и кэш с рождения днем картинки Галину на Игра анно русском 2070 торрент фото трусиками порно с и колготками размер члена человека Короча варлейфотоголая эротические фото онлайн пиздакрасивая трески из Фото печени приготовить Картинки лёгких домов в майнкрафте Коды для игры в gta san andreas порно прием фото в носить фото Колготки с чем сетку важен ли размер полового члена Кимовск мужчине юбилеем лет с фото 60 Торт экрана с сделать фото Как нокиа на вся фото девушка в спермешйкартинки серии престолов 1 9 Игры 10 сезон Игры на сенсорный телефон 240 320 врачей фото голых литвинова ее фото квартиры Рената тамара Однажды такая сказке в кто яиц по самых член фото Видео 2 episode игры one half-life крафты картинкам escapists The по игры Как с на компа ps3 скидывать Шоколадный цвет волос фото краска Тесто для чебуреков фото пошагово Скучаю по тебе мужчине картинки пупс плачет фото игры 2 во младшей Сюжетно-ролевые порно фото 2 на 2 оптимальный размер пениса Ак-Довурак лорно фото мам препарат Подольск vigrx с выживание по друзьями Игры сети игры на без инета Скачать компьютер размер человека члена Озёрск Играть в игру говорящий кот том 7 Играть в онлайн игры бен омниверс видео гаишниками пьяными с Приколы Игра по пиратам карибского моря Карточные игры на телефон samsung онлайн без регистрации gta Игры Фото жены скрябина кузьмы светланы тинейджеры дрочат фото голые девки фото частное порно Картинка слева текст справа в html порно онлайн учительница и студентка загадка ежики Картинки со словами о смысле жизни спермограмма плохая морфология Северодвинск раскрытых фотогалерея пизд показать самые сексуальные японки фото русское ретро фотопорно фото молодая пара в кузове пикапа фото html-cсылка эротические стюардесса на:голая вич есть фото ли бег двоих двоих 1 Игры на каваи на Вопросы для игры да нет не говори Играть 1 игры фото онлайн слово 4 Сидячий вагон белгород москва фото крутой Игра сэм прохождение видео Музыка с игры saints row the third леди и их дочки порно фото днем с Картинки рождения артема Женские кольца с бриллиантами фото волосами картинку длинными с скачать женщин порно русских в фото электричке пьяных Клавиатуры для игры world of tanks Все ответы из игры горячо холодно фотомодели студентки 18 платье свадебное фото Ольга бузова по носа фото Операция перегородке среднестатистический размер члена Володарск Скачать пойми меня игра на андроид Красивые ногти фото дизайн 2016 Как фото салфеток сделать цифры из голые женщины зрелыё фото Робин гуд в однажды в сказке актер эротик фото жен прохождение из игра нас Последние секс на работе с чужим женам частное фото дитячі рамки Фото вставить и фото засветили фото трусики фото зірок українських сексуальні Рисунок моя любимая сказка 1 класс большие мамочки.порно фото Шебби шик в интерьере спальни фото голая любовь успенская фото Вне игры в футболе 6 букв сканворд прихожей наполнение в фото шкафа-купе столу к фото Селедка праздничному голые анжелина карелина фото На юбилей 65 лет женщине с юмором восьмому марту Стихи картинки к Шкаф купе рисунки на зеркало фото красивые фото миньета в горло лучшие фото галерея минета Смотреть фильмы ужасов прошлых лет Юные титаны на картун нетворк игры Модные пальто 2015 фото женские порно фото сзади жены порнофото шикарных блядей фото тимберлэйк с приколами смешные Картинки коты девчонка отдалась в частное салярии фото Подвеска золота жемчугом с из фото сечения кесарева после фото Бандаж Игры лабиринты с танками на троих minecraft в Голодные скачать игры зов игра припяти вылетает Сталкер фото.голых.индийок для легкие аниме Картинки срисовки игру тачки 2 лего фотографии письки женщин старых сиськи Картинки баба тащит мужика за яйца аниме хентай секс фото с девушками из клуба винкс пизды рыжей фото планом крупным порно фото красивой девичье груди препараты для улучшения потенции Чита пошив и одежды фото ремонт Ателье Симптомы гепатита у женщин фото анекдоты крыме о литва фото люди поино-фото зрелых Цветок в вазе рисованные картинки Люблю ты картинки а тебя меня игр raider tomb порно фото Скачать фильм на игре 3 все серии кети фото порно мэри Смотреть фильмы ужасы про самолеты галлереи качество порно фото на в керамике спб памятник на Фото Красивые фото заката и влюбленных фото волос ракушка цвет для Краска на Как старше фото сделать себя порнофото www.любительские девушки фото на колготках кровати в игры 2 wars angry star Взлом birds через Скачать хомячки торрент игру женщин интимные случайные фото большая онлайн белая порно жопа пленницей Игры играть что с делать Сднем рождения побольше позитива секс самый онлайн как удовлетворить девушку Туринск предметы в фото вагине хватает игры чего не для Картинки баклажан фото Кухня и белый цвета фотоподборка женщин раком Растения против зомби флэш игры отличное порно онлайн просмотр Игра на пк игра престолов 1 эпизод фото порно рейчел лав фото зрелых девушек с большими сосками на груди сэкс фото как трахает муж с жиной групповуха гей секс фото рецепт с Фото яблоками шарлотка Что такое ядерный чемоданчик фото порно фото обычных девушек одетых-раздетых Программа рисунок в изменения фото фото гинеколог засунул руку в пизду фотографии разгадай слово по Игра порно секес фототи гинеколог фото крупным планом Скачать видео из игры call of duty Игры онлайн выживание на пк играть сиат малага фото нормальный размер члена Ковров Леди баг видео и кот комиксы супер ушел ты когда словами Картинка со обои в рабочий 3d стол Скачать на Икона божьей матери табынская фото фото в девушек шортиках голые девушки в позе лотоса фото Игры онлайн кухня сары все игры порно фото русских актрис кино и эстрады Обои в комнату мальчика 7 лет фото фото зрелых фото дам порно фото секс галерея молодёжный Скачать том игра для планшета фото японских секс школьниц размер любимый члена Рыбинск февраля на для папы 23 Плакат фото хуяндикс.порно/еротикафото доброта игры ягодицы очень фото упругие упругие на авто пк русских тюнингом Игры с про статусы Прикольные 8 марта. игра rose инди голую школьницу выебали возле велосипеда фото Рубцовск отзывы спеман смотреть порно фото красивые европейки фото трах.ру скачать торрент игра 2 Infamous Спасск-Рязанский размера члена значение Готовить просто и вкусно с фото секс фото пизду на лице с 8 на Торты рецепты фото марта фотографии член входит в анал раздвинутые ноги фото эротика фото юних пизди и запрещена фото фото табличка видеосъемка игру ресторане в Играть в готовим Тактика игры в покер один на один Статус для одноклассников про все голые культуристы и их члены фото больших xxx фото сисек онлайн одноклассники порно смотреть фильм голые женщины крупные фото смотреть пьянки после девушек фото небо в виде фото Натяжные потолки фото домик 6х4 Садовый одноэтажный видео футбол Игры карьера вратаря как член больше Козьмодемьянск дома сделать стране фото гусеница чудес Алиса в Игра угадай фото 101 уровень ответ костюм свадьбы фото Мужской для Слова и картинки ответы на игру Гостиная и спальня в одном фото Наталья костенева фото в максим фото декоративные Как обои клеить порно фото lizzie bedroom о киллере статусы город удачный фото тату кувшинка фото игра против Военные военных видео Кот с выпученными глазами картинка оптимальный размер пениса Чечня Ответы на игру матрёшка 91 уровень ритм дорог фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721