ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЙНОЇ НАУКИ У ЛИСТАХ ЛЕВА БИКОВСЬКОГО ДО ЛЮБОМИРА ВИНАРА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Сучасна материкова історіографія протягом останніх кількох років приділяє все більше уваги розвиткові науки у діаспорі. Такий інтерес є цілком закономірним і дозволяє розглядати український історіографічний процес цілісно. Джерельна база таких досліджень, на жаль, в силу різних причин переважно залишається малодоступною для материкового історика. При цьому в українських архівах за межами України зберігається величезний масив джерел до вивчення різних аспектів інтелектуального життя української діаспори ((Дашкевич, Я. Українські збірки в Нью-Йорку // Пам’ять століть. – 2001. – №2. – С.134-136.)).

Зокрема, важливі джерела до вивчення історії української історичної науки в діаспорі містить архів Українського Історичного Товариства в м. Кенті (США). Серед інших матеріалів тут зберігаються офіційні документи УІТ, значний обсяг листування відомих українських вчених, серед яких – історики Олександер Оглоблин, Наталія Полонська-Василенко, Дмитро Дорошенко, о. Іриней Назарко, археологи Ярослав Пастернак, Петро Курінний, письменниця Докія Гуменна, літературознавці Юрій Лавріненко, Петро Одарченко та багато інших. Серед епістолярію зберігаються також листи відомого українського бібліографа і книгознавця, дійсного члена Української Вільної Академії Наук і одного із членів-засновників Українського Історичного Товариства Лева Биковського.

Ім’я Лева Юстимовича Биковського (1895 – 1992), як і багатьох наукових діячів діаспори, досить відоме сьогодні за межами України, лише відносно недавно повернулося на батьківщину. Хронологія цього повернення виглядає таким чином: 1995 року на рідній вченому Звенигородщині було заплановано заходи з нагоди відзначення 100-річчя від дня його народження, які передбачали оформлення тематичної експозиції у Звенигородському краєзнавчому музеї, проведення вечора пам’яті, присвяченого Л. Биковському в його рідному селі Вільховець, проведення в бібліотеках Черкаської області читань, присвячених популяризації його творчої спадщини тощо ((Додаток №2 до постанови Колегії управління культури від 5 жовтня 1995 р. №11/3. (Архів УІТ в м. Кенті, США)). В травні 1995 р. Національною парламентською бібліотекою та Комісією з історії науки й техніки Наукового Товариства ім. Шевченка було проведено наукові читання, присвячені Л. Биковському ((У читаннях взяли участь Н. Казакова, С. Білокінь, Ф. Погребенник та ін.)). Подібні читання були проведені у жовтні того ж року Інститутом української книги (( Наукові читання Інституту української книги, присвячені 100-річчю з дня народження Л. Биковського // Бібл.-бібліогр. класифікації та інформаційно-пошукові системи: Тези доп. міжнар. наук. конф., 10-12 жовтня 1995 р. – К., 1995. – С.96-107. У читаннях взяли участь П. Тронько, П. Голобуцький, Б. Грановський, Т. Ківшар, Н. Ольховик та ін.)). У 1996 р. Національною парламентською бібліотекою України в серії “Видатні діячі української книги” було видано біо-бібліографічний покажчик “Левко Устимович Биковський (1895 – 1992)” ((Левко Устимович Биковський (1895 – 1992). Біо-бібліографічний покажчик / Укладач Н. Казакова. – Київ, 1996. – 46 с.)). У червні того ж року у Вільховці на честь дослідника було встановлено пам’ятний знак ((Хоменко, В., Ольховий, Я. У Вільховці відкрито пам’ятний знак Л. Биковському // Шевченків край. Громадсько-політична газета Звенигородщини. – №49 (9609). – 19 червня 1996.)). Крім того, Українським Історичним Товариством та Національною парламентською бібліотекою України було укладено “Проект дослідження книгознавчої, бібліотекознавчої та бібліографічної діяльності Л. Биковського в Україні” ((Проект дослідження книгознавчої, бібліотекознавчої та бібліографічної діяльності Л. Биковського в Україні. – Архів УІТ. – Ф. “Л. Биковський”.)).

У 1997 р. спільними зусиллями Українського Історичного Товариства, Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Комісії бібліографії і інформатики Міжнародної Асоціації Україністів було перевидано авторський покажчик друкованих і рукописних праць науковця “У службах українській книжці” ((Биковський, Лев. У службах українській книжці. / Упорядники Л. Винар та Я. Ісаєвич. – Львів–Нью-Йорк, 1997. – 327 с.)), вперше виданий у 1972 р. у Денвері ((Биковський, Л. У службах українській книжці: Біо-бібліографія. – Денвер: Український Бібліологічний Інститут, 1972. – 275 с.)) та доповнений за 1972 – 1980 рр. ((Биковський, Л. У службах українській книжці. Біо-бібліографія. Частина друга за 1972 – 1980 роки. – Денвер: Український Бібліологічний Інститут, 1981. – 245 с.)). Того ж року відомий український джерелознавець М. Ковальський опублікував статтю про теоретичні і практичні здобутки Лева Биковського у галузях бібліотекознавства і книгознавства ((Ковальський, М.П. Теоретичні та практичні здобутки в галузях бібліотекознавства та книгознавства<span> </span>видатного українського бібліолога Лева Биковського (1895 – 1992) // Наукові записки: Острозька академія. – Острог, 1997. – Т.1. – С.52-56.)). В цілому ж дослідження, присвячені Л. Биковському, сьогодні не є численними (( Див. Казакова, Н.В. Український книгознавець Л. Биковський – кореспондент Українського наукового інституту книгознавства // Історія бібліотечної справи в Україні. Зб. наук. праць. – К., 1995. – Вип.1. – С.67-73; Винар, Л. Лев Юстимович Биковський // Український історик. – 1993. – Т.ХХХ. – Ч.1-4. – С.200-205; Винар, Л. Лев Биковський: життя і діяльність (1895 – 1992) (Біографічний нарис) // Биковський, Л. У службах – Львів – Нью-Йорк, 1997. – С.11-36.)). На жаль, дотепер не перевидано спомини бібліолога “Від Привороття до Трапезунду” (Мюнхен – Денвер, 1969) та “Книгарні – Бібліотеки – Академія” (Мюнхен – Денвер, 1971), а також дослідження з українсько-єврейських відносин, присвячене відомому політичному і освітньому діячеві Соломонові Ґольдельману (Нью-Йорк – Торонто – Мюнхен, 1980) (( Биковський, Л. Від Привороття до Трапезунду. Спомини (1895 – 1918). – Мюнхен – Денвер, 1969. – 135 с.; Биковський, Л. Книгарні – Бібліотеки – Академія. Спомини (1918 – 1922). – Мюнхен – Денвер, 1971. – 153 с.; Solomon I. Goldelman: A portrait of a politician and educator, 1885 – 1974. – 98 p.)), вперше видані Українським Історичним Товариством.

Лев Биковський народився 10 квітня (ст. ст.) 1895 року у родині Юстима та Ганни Биковських у с. Вільхівка на Звенигородщині. Навчався у Київській Реальній школі, Комерційній школі у Звенигородці. По закінченні школи зі срібною медаллю вчився у Політехнічному, згодом – Лісовому інститутах у Петербурзі. В цей час Лев Биковський стає активним діячем українського національно-культурного руху, цікавиться українською книжковою справою ((Лотоцький, О. Сторінки минулого. – Варшава, 1933. – Ч.2. – С.102.)). Під час Першої світової війни він служив при “воєнно-дорожному відділі Міністерства внутрішніх справ”, пізніше – на Закавказькому російсько-турецькому фронті. Перебуваючи у Трапезунді, він заснував українську книгарню видавничого товариства “Друкар”, опублікував перші публіцистичні статті.

Під час українських Визвольних змагань Л. Биковський працював у Міністерстві закордонних справ УНР, за часів гетьманату займався організацією українських видавництв і друкарень, з 1919 р. працював у Національній бібліотеці в Києві.

У жовтні 1921 р. Лев Биковський виїхав до Польщі, де навчався на історико-філологічному факультеті Варшавського університету, закінчив курси бібліотекознавства Варшавської Публічної бібліотеки. Після переїзду в 1922 р. до Чехословаччини навчався на економічно-кооперативному факультеті Української Господарської Академії, який закінчив у 1927 році з дипломом інженера-економіста. Весь час свого навчання Л. Биковський займався редакторською і видавничою справою, співпрацював у Українському науковому Інституті Книгознавства. На формування вченого-бібліолога великий вплив мав відомий чеський теоретик-бібліограф Владислав Ян Живний, під керівництвом якого Лев Биковський працював у Чехословацькому бібліографічному інституті та Національній бібліотеці в Празі і займався теоретичною бібліологією ((Migoń, Krysztof, Księgoznawstwo ukraińskie w dwudziestoleciu międzywojennym // Studia o książce. – T.1. – Wroclaw, 197. – S.27.)). По поверненні до Варшави Лев Биковський працював у Варшавській публічній бібліотеці, яку очолив у 1942 р., викладав у заснованій ним у 1929 р. Бібліотекарській школі.

В цей час Лев Биковський був обраний членом Бібліографічної комісії НТШ у Львові. У 30-х роках став співзасновником Українського Чорноморського Інституту ((Про наукові установи в еміграції див. Wynar, L. Ukrainian Scholarship in Exile: The DP Period, 1945 – 1952. – Kent, Ohio, 1989. – 72 p.; Биковський, Л. Українські науково-дослідчі інститути (1940 – 1952) // Нові дні. – Квітень, 1953. – С.15-18.<span> </span>Про Чорноморський Інститут також див.: Биковський, Л. Український Чорноморський Інститут // Визвольний шлях. – Жовтень, 1957. – Кн. 10/46 (120). – С. 1125-1136; Листопад, 1957. – Кн. 11/47 (121). – С.1255-1265. Окремим виданням: Биковський Л. Український Чорноморський Інститут. – Мюнхен: Український Технічно-Господарський Інститут, 1970. – 168 с.)) у Варшаві, в якому став секретарем. Пізніше став у витоків Українського Суходолового та Українського Океанічного Інститутів    ((Про теоретичні засади діяльності Інститутів див.: Биковський Л. Україна над океаном. – Одеса, 1945. – 19 с.; ІІ-ге вид. – Одеса – Владивосток, 1946, 16 с.; ІІІ-є вид. – Франкфурт, 1946. – 25 с.)).

Після Варшавського повстання 1944 р. виїхав з родиною до Німеччини, а в 1948 р. – до Америки. В Німеччині спільно з В. Дубровським і В. Державіним відновив видання “Чорноморського збірника”, діяльність Українського Суходолового і Українського Океанічного Інститутів, у 1945 р. започаткував видання українського циклостилевого часопису “Короткі Вісті”. Після заснування Української Вільної Академії Наук очолив її Книгознавчу комісію. Але, як і пізніше більшість мешканців таборів для переміщених осіб, у червні 1948 р. переїхав до Сполучених Штатів Америки.

З 1948 по 1954 р. Лев Биковський мешкав у Нью-Йорку, а від 1954 р. – в Денвері (Колорадо). В Нью-Йорку він включився у наукове життя – став членом управи заснованої 1950 р. Української Вільної Академії Наук у США, засновником Чорноморської комісії Академії, засновником (разом із Іваном Світом) Інституту Зеленої України. Переїхавши до Денверу, він заснував “Денверську групу Української Вільної Академії Наук у США”, де став секретарем. Багато уваги дослідник приділяв збиранню джерельних матеріалів про українське еміграційне життя в Америці, писав і стимулював інших до написання спогадів.

У 60-х роках Лев Биковський став одним із засновників Українського Бібліологічного Інституту (спільно з Л. Винарем), підтримав ідею створення україномовного історичного журналу “Український Історик” та Українського Історичного Товариства, де пізніше активно співпрацював майже до самої смерті. Крім УІТ, Л. Биковський співпрацював з УВАН у Нью-Йорку, Українським Технічно-Господарським Інститутом, Інститутом Дослідів Волині (Вінніпег) та ін., друкував свої праці в журналах “Український Історик”, “Визвольний шлях”, “Літопис Волині”, “Наукові записки УТГІ” та ін. виданнях в різних країнах. У 1971 р. Лев Биковський отримав вчений ступінь доцента з ділянки книгознавства, наданий професорською радою Економічного факультету УТГІ. Помер вчений у січні 1992 р.

Лева Биковського і відомого українського історика та організатора наукового життя Любомира Винара довгі роки об’єднували дружні відносини і багато спільних наукових проектів. Як вже згадувалося, вони у 1961 р. заснували і очолили Український Бібліологічний Інститут. Лев Биковський, безумовно підтримавши ідею створення українського історичного журналу на чужині і, пізніше, Українського Історичного Товариства, став членом-засновником і ентузіастом УІТ, активно співпрацював у журналі “Український Історик”. Любомир Винар був редактором багатьох книг бібліолога. Пізніше Л. Биковський згадував про свою співпрацю з редактором “Українського Історика” і секретарем, а згодом, головою УІТ: “Назагал підстави і види нашої співпраці усталювалися під час побачень та в нашому листуванні. У своїх науково-організаційних мандрівках д-р Л. Винар завжди знайшов час відвідати мене в Денвері. Ці відвідини часто перетворювалися у справжні довірочні конференції, присвячені різним питанням наукового життя, історії і бібліографії. Обширне листування наше продовжувало і доповнювало їх” (( Биковський Л. Наша співпраця: риски до портрета Л. Винара (З нагоди ювілею історика) // На службі Кліо. Збірник наукових праць на пошану Любомира Романа Винара, з нагоди 50-ліття його наукової діяльности. – Київ – Нью-Йорк – Торонто – Париж – Львів, 2000. – С.63.)).

Листи Лева Биковського до Любомира Винара ((Любомир Роман Винар (нар. 2 січня 1932 р.) – відомий український історик і бібліограф, засновник і багаторічний редактор журналу “Український Історик”, ініціатор і багаторічний голова (від 1980 р.) Українського Історичного Товариства. З 1951 р. – в США. Голова Історичної секції УВАН у США, президент Світової Наукової Ради СКУ. Автор численних праць з історії української козаччини та історіографії. Голова Історичної секції УВАН у США, президент Світової Наукової Ради СКУ.)), які тут публікуємо, написані у 1963 та 1964 р., хоча в цілому масив листування між ними представлений а архіві Українського Історичного Товариства кількома десятиліттями. Листування саме цих років стало об’єктом уваги тому, що це був час становлення журналу “Український Історик”, який редагував Л. Винар, і початків формування Українського Історичного Товариства, яке пізніше об’єднало багатьох українських вчених.

Листи надруковано на машинці на папері формату А-4, кожен підписаний автором, є рукописні вставки. В тексті збережені авторські підкреслення. Рукописні вставки подано курсивом. Друкуємо листи зі збереженням правопису автора, виправляючи лише безсумнівні помилки.

№1

Жовтень 28, 1963

Денвер, Колорадо

До: Вп. Пана Л. Винара,

філ. д-ра в Боулдері, Колорадо

Високоповажаний Пане Докторе!

Дякую за ласкаву відповідь і згоду виголосити доповідь на чергових сходинах Денв. групи УВАН дня 16 листопада 1963, в суботу о год. 6-ій веч. Сьогодні замовив залю на цей день в Публ. Бібліотеці.

Тема доповіді: “Максим Перебийніс – трибун української черні”, що Ви її вибрали, з циклю Ваших студій над укр. козаччиною, є вельми цікавою і напевне стягне більшу авдиторію, тим більше, що дещо з цього вже було друковане з Вашої руки в квартальнику “ОВИД”, Чикаго. Тепер, маючи до диспозиції цілий вечір, Ви зможете ширше розгорнути цю тему…

Безперечно, що виставка Ваших творів підчас засідання буде окрасою засідання і дуже прошу принести їх якнайбільше!

В зв’язку з вищеподаним я від сьогодні почав виготовляти запрошення на засідання, для контролі дозволю собі і Вам надіслати.

Так, в своєму часі я читав в пресі про збори “ЗАРЕВА” (( “Зарево” – студентсько-академічна організація національного солідаризму, заснована в Мюнхені в 1949 році. Діяла в 1950-их і в ранніх 60-их роках ХХ ст. До неї входили Марко Антонович, Аркадій Жуковський, Богдан Винар, Любомир Винар, Микола Плав’юк та ін. Видавався інформаційний бюлетень “Листок дружби” і журнал “Розбудова держави”.)) і доручення Вам редагувати “Історичний Збірник” ((“Історичний збірник” – йдеться про запланований з початком 60-их років збірник наукових праць Української Вільної Академії Наук. Не був виданий. Головним редактором був І. Лисяк-Рудницький.)). Тепер виявляється, що то буде квартальник. Щиро Вам бажаю щоб Ви були щасливіші в цих справах за Вашого брата – дра Богдана Винара ((Богдан Винар (нар. 1926 р.) – відомий економіст і бібліограф, член-засновник “Зарева”, д. член УВАН, НТШ та УІТ, редагував журнал “Розбудова держави” в 1950 роках. З 1950 р в США. Автор праць з історії української економіки, бібліотечних наук, співробітник ЕУ. Співпрацював в Денвері з Левом Биковським.)) в його редагуванні “Розбудови держави” ((“Розбудова держави” – квартальний журнал “Зарева”, кілька чисел було видавано з 1949 р. циклостилем у Мюнхені, з 1951 р. – друкувався як журнал у Монреалі, в 1954 р. – у Клівленді, 1955 – 1957 рр. – в Денвері. В 1949 – 1953 рр. редагував М. Антонович, 1954 – 1957 рр. – Б. Винар.)) з доручення тогож “ЗАРЕВА”! І так само як я охоче брав уділ в його намірах, так само охоче візьму уділ і в Ваших піприняттях в цьому напрямі.

Я можу дати Вам статтю п. з. “До проблематики життєпису Юрія Липи” розміром біля 10 сторін. Він був вбитий десь 2 серпня 1944, отже потрібуєте той матеріял для третього числа за 1964 рік в пошану 20-ліття з дня смерти. Я таку статтю виготовлю Вам заздалегідь. Вона буде оперта не тільки на моїх особистих споминах але на біля 25 джерелах, поданих в кінці статті.

Незалежно від того я маю дещо матеріялу приготовленого для 2-го Збірника – Литовського, який вже не вийшов. З того матеріялу можу частину дати Вам до відділу “З Архіву”: 1. Свідоцтво, що його видав міністр Ів. Огієнко Ю. Липі до вступу до Познанського університету, 2. Лист пок. Іл. Косенка з Парижа про перебування Ю. Липи в Парижі і арешт його за крадіжку книжки в книгарні. 3. Витяг з листа до мене дра В. Безушка про Липів за час їх перебування в Яворові. Було би добре щоби Ви, буваючи в Денвері, знайшли час відвідати мене вдома і на місці оглянути ці матеріяли, тоді я переписав би їх на машині в вигляді пристосованому для друку.

Незалежно від того, як вже було говорено, я маю для Вас томи 1-4 “Зошитів Гісторичних” польських із Парижа, про які можете написати відповідну замітку, тоді може вони надсилатимуть Вам ці публікації задармо?

З огляду на вищезгадане варто було би умістити і бібліографічну замітку про Збірник: ЮРІЙ ЛИПА (1900 – 1944). кн. І, Женева (Майнц Кастель) 1947.

Незалежно від того в міжчасі я почав складати свій життєпис. З того написав вже п’ять розділів від 1895 до 1918 року: 1. По лісничівках Звенигородщині (вислано до друку до “Визв. шляху”. (1895 – 1905)*. 2. Звенигородська Комерційна Школа (1905 – 1912), після доповідження цього матеріялу може бути друкований. 3. В Петрограді (1912 – 1915), після доповідження може бути друкований. 4. На Північному фронті (1915 (16)), вислано до друку в “ОВИДІ”. 5. Українці в Трапезунті у ХХ-му ст. (1917 (18)) ((Пізніше було опубліковано у споминах “Книгарні – Бібліотеки – Академія.)). Доповідалося, вислано до друку в “Визв. Шляху”.

Після опублікованих згаданих п’яти розділів в ріжних часописях приступлю до написання другого циклю п. н. “Київська доба” (1918 – 1921), що становитиме “другий” том моїх споминів. Рівно ж за пів року буде готова моя розвідка “Українці в Денвері, історичний нарис”.

Після Вашої доповіді слідуюче засідання відбудеться наприкінці січня або на початку лютого. Доповідатиме пані Марія Галун-Бльох на тему “Укр. етнограф Губенко в американській літературі. Літ.-істор. нарис. Наступне засідання – в квітні – травні 1964 я займу своєю доповіддю. Чимало з доповіджених на наших засіданнях матеріялів зможете використати в своєму квартальнику**.

Ваш Л. Биковський

№2

Серпень 20, 1964

Денвер, Колорадо

До: Хвальної Редакції

Укр. Історика

в Боулдері

Високоповажаний Пане Редакторе!

Вернувши з поїздки до Нью Йорку й Вашинґтону до Денверу маю честь зголоситися до дальшої співпраці.

З розмов з редактором “Історичного збірника” УВАН ((редактором Історичного збірника УВАН – йдеться про І. Лисяка-Рудницького.)) і членами Управи відніс враження що видання першого збірника є ще музикою дальших днів: ще не усталений зміст, ще не зібрані кошти і внутрішні протиріччя…

Тому було прикро, що я не зміг взяти зі собою певну кількість примірників УІ про який знають на Сході ЗДА і питають про нього.

У зв’язку з цим дозволяю собі спитати як стоїть справа видання чергового подвійного УІ за 1964 рік і як стоїть справа відбитки з нього моєї статті про Юрія Липу?

Я був Вам надіслав виправлену статтю-рецензію на працю проф. С. Ґольдельмана (( Соломон Ґольдельман (1885 – 1974) – громадський діяч, соціолог-економіст, член Центральної Ради, за Директорії – секретар праці і в.о. секретаря в справах національних меншостей, пізніше – товариш мін. торгу й пром-сти, згодом – тов. мін. праці. З 1920 р. – на еміграції. З 1922 р. – доцент, з 1925 р. – професор Української Господарської Академії в Подєбрадах, згодом – УТГІ. З 1939 р. – в Палестині. Викладав у Л. Биковського.)) “Автономія…” для слідуючого числа, отже яка її доля?

В справі рецензії на Щоденник п. М. Шаповала ((Микита Шаповал (1882 – 1932) – відомий політично-громадський діяч, публіцист, соціолог і письменник, член Центральної Ради, уряду В. Винниченка, Директорії. Видавець і співредактор журналу “Українська хата” (1909 – 1914). З 1919 р. – на еміграції – в Будапешті, згодом – у Празі. Автор численних публіцистичних праць і спогадів.)), тт. 1-2, Нью Йорк 1958 я розмовляв в Нью Йорку з інж. Олексою Козловським, який був близький до тогочасних подій і знає всі скорочення прізвищ в цьому творі. Він відповів, що охоче напише того роду рецензію до УІ, якщо редакція звернеться до нього у цій справі. Тому подаю Вам його адресу. Пишучи до нього в цій справі звольте покликатися на мене, це йому нагадає нашу розмову і приспішить справу, тому що я не можу написати того роду еляборат…

Перебуваючи в Нью Йорку і Вашинґтоні я розмовляв з різними особами. Зокрема добродій А. Трачук, кол. редактор “Крем’янецького Вістника” зголосив до УІ розвідку “Укр. преса за німецької окупації в 1941 – 1944 рр.” історично-бібліографічного характеру. Цю розвідку він нині викінчує, має її реферувати на засіданні Бібліологічної Секції УВАН в Нью Йорку і після того перешле Вам через мене. Він має різні непорозуміння з УВАН, особистого характеру, і бажає друкуватися поза цією установою. Він має велику збірку архівних матеріялів, відозв, летючок, часописів і т.п. матеріялів зі згаданих часів.

Проф. Микола Чубатий (( Микола Чубатий (1889 – 1975) – відомий історик української церкви і права, дійсний член НТШ. Вивчав теологію, історію і право у Львівському та Віденському університетах, професор Львівського таємного Українського Університету (1920 – 1923), Греко-Католицької Богословської Семінарії, згодом – Академії (1927 – 1938), УВУ та Українського Католицького Університету (з 1963). З 1939 р. – в США, засновник і перший голова НТШ в Америці. Автор багатьох досліджень з історії церкви та права. Член-засновник УІТ.)), якого я зустрів в книгарні Сурмача, повідомив мене, що в Римі стараннями Митрополита Сліпого (( Сліпий Йосиф (1892 – 1984) – видатний діяч Української Католицької Церкви, Верховний архієпископ Львівський і митрополит Галицький. Доктор богослов’я, проф. догматики, пізніше – ректор Греко-католицької духовної семінарії у Львові (Греко-католицької Богословської академії), організатор Богословського наукового Товариства, засновник та редактор квартальника “Богословія” (з 1923 р.), з 1931 р. – заступник голови Українського Католицького Союзу. Неодноразово був засуджений радянською владою і відбув 18 років у засланні в таборах Сибіру та Мордовії. Звільнений з таборів за клопотанням папи римського, 1963 р. переїхав до Риму. )) засновується Український Католицький Університет для всіх віровизнань, праці якого мають бути оперті на архівах Ватиканської Бібліотеки, він є запрошений, між іншим на викладача, і можливо невдовзі переїде з Нью Йорку до Риму…

Інж. Ю. Сластіон (( Юрій Сластіон (1903 – дату смерті встановити не вдалося) – архітектор, маляр і композитор, народився у Миргороді, з 1949 р. – в США. Автор живописних, музичних творів, наукових статей.)) виготовив розвідку “Про церкву Мазепи в Суботові”, історично-мистецького характеру, буде її доповідати на одному із засідань Денв. Групи УВАН і після того має намір друкувати її в “Новому Літописі”, Вінніпеґ. Було би добре щоби Ви, перебуваючи випадково, в Денвері зазнайомились з цим матеріялом і може перетягли його на сторінки УІ?…

З розмов з різними особами маю можливість подати для відділу: Над чим працюють українські науковці слідуючи відомости:

Аркадій Трачук виготовив для друку такі розвідки: 1. Українська преса за часів німецької окупації України в 1941 – 1944 рр. історично-бібліографічного характеру. 2. Робітнича справа на Україні в 1941 – 1944 рр. 3. Укр. с. господарство в 1941 – 1944 рр. 4. Бібліографія розпоряджень та оголошень виданих жидівськими громадами на Україні і німцями в 1941 – 1944 рр. (між іншим ця тема була зголошена на УВАН-і в Нью Йорку, яка перелякалась і відкинула цей виклад, у той же час жидівські наукові кола вельми зацікавились тим і побиваються за цими матеріялами, але власник їх і автор вважає що вони мають бути оголошені передовсім на сторінках укр. наук. видань!).

Микола Чубатий працює над монументальною розвідкою – “Історія християнства в Україні”, що має обіймати три томи. Том І-й вже друкується в Мюнхені, Німеччина, том ІІ-й виготовляється. Публікація вийде в серії: “Ukrainian Catholique University Press, Roma”.

Петро Одарченко ((Петро Одарченко (нар. 1903 р.) – відомий український літературознавець, мовознавець і фольклорист. Закінчив Ніжинський педагогічний інститут. Неодноразово був на засланні в Сибіру, в Казахстані. В кінці Другої світової війни емігрував до Німеччини, де викладав у Православній Богословській академії. З 1950 р. – в США. Дійсний член УВАН і УІТ.)) працює над: 1. Продовженням монографії про Л. Українку, 2. Над поширенням своєї щойно виданої розвідки про “Світову славу Шевченка”, Чикаго 1964, 8, 55 ст. Вид. Укр. Публ.-Наук. Інституту.

Антон Лук’яненко, Англія, працює над дослідами лікування язви шлунка без операції з успішним вислідом. Позатим продовжує розпочаті його пок. дружиною Марією Лукіяненко “Старогрецькі міти” (в місячнику “Визвольний шлях”) і розпочав списувати свої спогади.

Левко Чикаленко  ((Лев Чикаленко (1888 – 1965) – відомий громадсько-політичний діяч і археолог, дійсний член НТШ (з 1932 р.) і УВАН (з 1945). З 1920 р. – на еміграції в Польщі, Чехословаччині, Франції, Німеччині. З 1948 р. – в США. Автор багатьох праць з археології.)) працює над спогадами з доби перебування в Польщі і поглиблює розвідку про “українців” на о. Сахалині (айносів), яку має виголосити на засіданні Денверської Групи УВАН.

Василь Іванис  ((Василь Іванис (1888 – 1974) – інженер-технолог і економіст. Після Визвольних змагань перебував на еміграції в Чехо-Словаччині, Польщі, Німеччині. З 1948 р. – в Канаді. Викладав в Українській Господарській Академії, УТГІ. Автор праць з хімії, економіки, історії.)) викінчив і нині друкує п’ятий том своїх мемуарів п. з. “Стежками життя”.

Докія Гуменна ((Докія Гуменна (1904 – дату смерті встановити не вдалося) – письменниця, належала до спілки “Плуг”, авторки  багатьох літературних творів. З 1951 р. – на еміграції в США.)) приготовляє для друку окремою книжкою свою розвідку “Родинний альбом”, що закінчується публікуватись на сторінках “Нових днів” (Торонто), видання має вийти фотографічним способом з ілюстраціями. Одночасно має готову для друку свою чергову книжку п. з. “Благослови Мати”.

Українська Вільна Академія Наук у США, з осідком у Нью Йорку, друкує Х-й том своїх англомовних “Анналів”, в яких поруч розвідок буде вміщений показник змісту й осіб за перших 10 томів.

Ігор Соневицький ((Ігор Соневицький (нар. 1926) – композитор, музикознавець і диригент, вчився у Вищому музичному інституті ім. М. Лисенка у Львові, Музичній академії у Відні, Державній музичній академії у Мюнхені. З 1950 р. – в США, викладав в Українському Музичному Інституті в Нью-Йорку (очолював у 1959 – 1960 рр.), диригент хору “Думка”. Автор багатьох музичних та наукових творів. Дійсний чл. УВАН і НТШ.)) виготовив для друку монографію про “Артема Веделя”, укр. духового композитора (1767 – 1806), яка невдовзі має вийти в серії видань УВАН у США.

Закінчуючи ці відомості і маючи надію побачитися особисто лишаюся з глибокою пошаною і привітом – Л. Биковський.

№3

Вересень 9, 1964

Денвер, Колорадо

До Хвальної Редакції

Укр. Історика

в Боулдері, Колорадо

Високоповажаний Пане Редакторе

Маю шану повідомити, що:

Залучую при сьому чек на 15 дол. за продані 15 примірників УІ. Варто мені підкинути ще 5 прим. для дальшого розпродажу.

Добродій Юрій Мошинський, з Денверу, передплатник УІ не отримав до цього часу чч. 2-3, за 1964 рік. Реклямував – тому я йому віддав свій примірник, котрий при нагоді прошу ласкаво мені звернути. Додаю до цього нову адресу Мошинського.

“Українські фонди в Слов’янській Бібліотеці” – так зветься праця молодого науковця д-ра Ореста Зілинського, що вийшла (у 1964 році?) в Празі, в Чехословаччині. Український відділ у тій бібліотеці нараховує 21 000 томів. Міжними є навіть першодруки І. Федоровича. Тексти основної статті – огляду подані в укр. і чеській мовах (“Свобода”, ч.167, 1964).

3. УВАН у США, Нью-Йорк, закінчує друк 10-го Річника Шевченко (останній з цієї серії), з 30 – 40 ілюстраціями. Присвячений – “Пам’ятникам Шевченкові” (історичний огляд).

Вже пройшли третю коректу всі матеріяли Х-го тому англомовних АНННАЛІВ УВАН у США, сподіваються, що на початку жовтня 1964 року цей том побачить світ…

Ред. Іван Світ ((Іван Світ (1897 – 1981(?) – український громадський діяч, журналіст і дослідник українського життя на Далекому Сході, з 1951 р. перебував в Америці. Був редактором і співредактором газет “Діло” (1932 – 1937), “Свобода” (1953 – 1989). Автор праць з історії українсько-японських відносин, персоналійних досліджень. Член УВАН, УІТ, співробітник журналу “Український Історик”.)), з дружиною, в першій половині вересня 1964 виїхав з Сіятлю Ваш. до Нью Йорку, Н.Й. В зв’язку з цим пише більшого розміру статтю-спогади п.з. “Два роки на Далекому Заході ЗДА”. Має в пляні розвідку про українсько-ніппонські  ((Так в тексті. Має бути “японські”.)) взаємовідносини на Далекому Сході, 1918 – 1945 рр.” розм. біля 100 – 120 ст. В травні-серпні 1964 Іван Світ мав у Сіятлі спеціяльну працю для проф. Ом. Пріцака ((Омелян Пріцак (н. 1919) – відомий український тюркознавець, ініціатор створення і багатолітній керівник кафедр українознавства у Гарвардському університеті (США). Автор праць з тюркології, історії України. Дійсний член УВАН і НТШ.)), який в липні 1964 виїхав з Сіятлю до Гарвардського унів. на постійне, а саме помагав йому в приготовленні рукописів для друку на спеціяльній машині – текстів у туркестанських мовах та казахській. Праця буде продовжуватися впродовж зіми 1964/1965 рр. Іван Світ також співпрацював з В. Несторовичем (( Володимир Несторович (1895 – 1980) – економіст, публіцист і педагог. Редагував видання “Торговля і промисл” (1934 – 1939), “Наш контакт” (1954 – 1959), з 1959 р. був співредактором “Нашого світу” в Нью-Йорку. Помер в Детройті.)) (допомагав йому в редагуванні його СПОГАДІВ. Вони є вже в друку в Чикаго, на його власні кошти!…). Іван Світ співпрацював також з Г. Костюком ((Григорій Костюк (псевдо – Подоляк) (1902 – 2002) – літературознавець і критик, на еміграції – голова об’єднання письменників “Слово” (Нью-Йорк).)) у матеріялах про ОЛЕСЯ ДОСВІТНЬОГО ((Олесь Досвітній – (1891 – рік смерті невідомий) – укр. письменник родом із Слобожанщини, соратник М. Хвильового. У 1930-х рр. був засланий і помер на засланні.)) , який був проїздом на Далекий Схід… його подорожні враження та коментарі й інші світлини будуть видрукувані у черговому збірнику СЛОВО, ч. 3 в Нью Йорку, що є в підготові до друку.

УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКА ФУНДАЦІЯ, з осідком у Онтаріо, Каліф. допомогова установа, виплатила укр. кільт. організаціям в 1963 році запомог в розмірі 235 дол. За 1964 рік буде виплачено у наступному 1965 році після чергової конвенції Фундації. Увага: Гадаю, що Укр. Історикові варто звернутися до Фундації за допомогою, для цього додаю адресу. Прохання писати в укр. мові….

Галина Журба ((Галина Журба (1988 – 1979) – укр. письменниця родом із Поділля, авторка багатьох літературних праць. Перебувала на еміграції в США, померла у Філадельфії.)) має, в своїх шпаргалах, СПОГАД про “Польське Повстання проти німців”, що був написаний в два роки після повстання.

Наразі це було би все…

З привітом Л. Биковський

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

business admission cover for school letter coursework creative language english writing essay power legitimacy authority on paper scientific/research writing workshop assignment help qut me write cheap paper my thesis sociology master on buy article best online to homework chat helper essay service illegal writing kings island 1day plan uk cheap writers essay cv buy template write for paper my me someone homework helper school phd proposal thesis research create plan help who business can a five dollars for buy essay write to a dissertation find someone websites hindi essay for website prevacid generic best assignment writers philosophie dissertation de corrig dissertation while depression writing help a thesis a statement writing for 4 days a dissertation purchase write brittany watson thesis my the kite essay runner order direct essay online paralelo suma resistencias dating en de comparison book movie essay buy essay reseach registration online papers akc dissociative study disorder sybil case identity services canada proposal writing written maya essays by angelou dating online 469 naruto manga tylenol with canada codeine ingredients promts essay college papers education thesis for job experience resume with no sales admission sale for papers statement health personal how mental for to write a nursing columbia repository dissertation university to with history homework help business of sample purchase intent letter to help star sticker with paper mario sawyer essay tom reaction papers colege writing need help writing essay paragraph a i 5 lab essays custom research services and writing dissertation retention employee on me for someone pay do to homework essay houston service admission editing service essay rewriting valtrex indian pharmacy 40mg buy essays powered by phpbb american made lopid my to someone resume i pay make can with plan business need help write essay no plagiarism my essay best non plagiarized sites for help homework anatomy canadian service reviews resume writing civil help war homework respect about essay best resume services writing usa justice on essay criminal rough draft essay thesis phd in project management university personal admission essay for mumbai 10 top dissertation companies writing manager sales position cover account for letter corporate schools sponsorship essay 2013 alex pettyfer is dating who uk selection dissertation writing service best writing help my wedding speech best resume job buy research warming global paper homework it help 3 juliet help scene romeo act essay 1 and essay ap questions geography human birth without parents control telling write custom task rake a form interdisciplinary discharge plan and a essay cause effect essay editing england english book write how first my to dissertation how your to economics write ireland facebook dissertation help essays emphatic order essay students writing for psychology service assignment writing usa nj homework helpers manalapan thesis page order homework help for 1st grade writing service providers content essay writing application college service best count thesis word masters zigbee review literature marathi in written diwali essay do criminal homework my justice services writing groupon online professional resume best services professional writing writing it services worth cv best nyc writing cv london services to how mba research write report a eskalith achat generique de writing rated essay top service uk writing dissertation help co with pressure medicines effective blood dogs aspirin ibuprofen and qualitative applications research case merriam study in 1998 education resume start service writing a australia assignment services writing institute admission technology fashion of essay hero faustus essay tragic doctor help writing dummies dissertation proposal diagram 4 dating laws of relative service writing answers essay yahoo help writing thesis dissertation commentaire homework help antarctica do my reddit homework math essay my write assignment help studies business paper please write my do literature my review rodent vent caps exclusion sale atrovent mba for essay service personal writing application college buy paperws low plan carb diet best doctors diabetes loudoun county online 2.5mg lopid your to someone do essay uk pay phd radu rusu thesis help sat essay with services review custom writing best essay writing service will hsbc homework get help help sat essay for a thesis phd of preface help analysis homework cv for format sales manager help homework rounding online degree masters cheapest essay custom professional disorder processing research paper auditory assignment history do my my assignment write resume clerk coordinator dock essays in written french do my bed in homework i someone paper research my write copyright thesis phd plan spa business for medical austrian online newspapers help used assignment has my anyone subject dissertation thesis grant carbon ups in dating star mess signs custom paper woodlands 2 war help world homework interpersonal communication on essay ask help chegg homework writing total jobs service cv to how help homework writing employee help reviews order chicago alphabetical bibliography dissertation sri lanka gift service writing dissertation theology on research divorce paper resume to hiring email manager 65 years age retirement essay argumentative compulsory should homework help vista research paper writers cheap writing a thesis help sentence vera dating rituals online no 100mg rx feldene essay one war help world help english essay ib allergy irrigator nationall sinus homework uop help common application prompts essay helper science teflon homework in phones school cell essay online reviews literature buy of on dissertation training evaluation literature layout dissertation review purchaser cv doncaster and writing cv resume services washington dc resume writing online services professional me online write for essay an spatial example paragraph order engineer pdf format resume for mechanical for england thesis chesapeake and new statement dissertation editing proposal tetracycline online for help huckleberry essay finn порно слаид фото шлюхи на фото работе автомобиля птс роснефть топливные карты для юридических лиц цензуры онлайн фотос тв фешн смотреть без видео откровенное девушек чеченских порно фото гей планом фото крупным в трусиках женских порнофото пышных зрелых женщин большая развратная пизда фото одессы фото цена шлюxи фото писи актрис женщины трахают мтжчин в рот фото фото частное изрфильских свингеров гей фото пидоры мальики и юноши яков джугашвили википедия фото єблі на кончина на кофточку фото хуй мужика в его же заднице фото мама секс обишны фото секс порно видео любительское домашнее мм жж фото видео taija rae фото www.порно масаж фото лезби круп пл фото смотрят ли все порно мужчины фото порно дидло в жопе фото хуй частное фото вкантакте парно фото чорни жопа пух су порно фото любви успенской парнуха русская фото ибжкх информационная база ростовской области порно фото в большом формате волосатых красоток смотреть порно море спермы сперме в порно домашние фото молоденьких бабы 40 за пизды фото надрачила член фото порно со знаминитостью фото майкл паре галерея фото порно снежанны фото борьба сумо авиатехприемка порно фото сперма в розовой письке фото жесткий секс бдсм секс ифото иболшие сиски комикси порно фото домашние фото без трусов порно зрелые дамы за 50 двери иваново скачать большом размере фото в порно фото пара и девушка би фото анзор отаров в обтяжку лифчик фото секс жена дает соседом пока мужа нет фото старые тетки толстые порно фото инцeст с мaмой фото секс приватные фото чернокажвя грейс голоя фото юные частное порно онлайн фото тинейджеры секс актриса татьяна скоморохова фото эро любительские фото зрелых свингеры порнофото галерея мужчина на женщине секс фото фото поцелуи эротика mfc100u dll Закон о статусе беженцев в украине фото в арабских странах о первобрачной ночи эрофото сочных мамок анальные извращения крупным планом фото фото стога сена в деревне lizzie ryan фото hd смотреть инжектор ваз 2107 киски в прозрачных трусиках фото препарат vigrx plus Электросталь порно-сайты.новинки порно фото. гомыс голая фото силена девушек фото порно казахских возрасте пёзды крупное фото дженифер порно видео фото трусы без жёны сосущие фото дней рождения сколько до дня страстный рассказ секс фото ебу тетю монголки порно фото крупно mirillis splash pro лучший способ удовлетворить женщину Лахденпохья обнаженной агнии дитковските фото бдсм секс фото мазо садо фото член заглотать фото пицца рулет pet play невеста чародея манга читать онлайн голые морге фото в девушки секс парно такси фото самые сочные попки раком фото 18 фото вагины девствениц фото трансов сбольшими хуями красиві еротичні фото лизбияанки биреминие фото насилует порно смотреть мать сын фото фото эротическое домашнее небольшая грудь 45 порно за со зрелыми фото домашних девчонок обконченных пет шоп кот фото девы вагина фото российские лесбиянки фото жопа отрастить как фото плоская трахнул пьяную жену фото платьях фото в длинных синих красотки Картинка раскраска сказка теремок 5 сиськи фото маркс и энгельс невесты фото пьяные порно дождалась мужа с работы и отдалась ему на кухне фото боготая фото биография в россии самая звезда порно и частное інтімфото смотреть жен чужих фото голых японских красавиц нутдисты фото сперма порно безплат смотреть рот в фото зрелое пизда порно фото красивые бабы фото порно луизе фото райчел порно волосатач пизда фото порнофото русскне эротическое фото с потерянных телефонов твист фото танец купить в тягач украине домашние фото пермских лесби роман фото сушко фото классных пизденок фото порно женщины бабушки клитерами с фото пиды двумя порно фото30х порно зажигают бабушки порно фото спящие школьницы в попу русские фото смотреть много голые украинские певицы и частные интимные фото семьи порно порнорасказы с рисунками и фото женщины фото мамаши мамаши фото пожилые старые фото голые толстые старые фото девушек в полный рост блондинки в поле умирающий лебедь клубов с эротические фото ночных фото прикол пара. дайте характеристику фосфорной кислоты по плану на фото частное женщин пляже фото писки под юбки россиских школьницы огромные киски порно год за 2016 декларация нвос форма по бабушек огромные похотльивых анусы фото фото отсос гр.винтаж фото на девушки арене порно-фото климова трах жесткий групповой онлайн зрелые нейлон порнофото секс жон фото порно фото бlасk моrа негритяночка сосать хуй.фото. после родов прно фото фото девушек которые занимаются сексом девушка с девушкой худенькие порно фото скачать фото эротические попки порно вест бромвич сандерленд 21 января 2017 caravaneer игра кино в ужасы Новинки онлайн 2015 голые грудастые молодые девушки фото голая брюнетка встала фото раком парень поднес пылесос к спящему фото онлайн жены порно домашнее смотреть фото лямда-зон сексуальные фото и видео волейболисток порно фото друг пізда по українські самі класні фото порит фото молодую в очко в обувь краснодаре сталин и.в фото жёны с неграми фото пьяные голые тёлки зажегают фото www.порно в фото посадки и жопастых грудастых фотопарнуха син трахає молоду маму пенис фото девушка порно ласкает смотреть голых абсолютно мамочек фото молодых любители порнофото в нейлоне вконтакте как вкусно приготовить печень говяжью секс.фото эрот частное женских фото задниц порно порно фото толстая в нижнем белье свойства полезные потенция авокадо препараты пенис Рыльск увеличивающие порно фото в возрасте русских голые женщины фото раком крупно большие жопы alex aiono биография порнофото галерея женщин индивидуалки орла фото большой секс порно cassie lane порнозвезда фото беспласнне фото порно сиську до пупка фото фото висекс чат в воздухом отрыжка постоянная диоксид марганца секс мужчины и женщины видео фото фото фейки порно эстрады звезд российских 72 метра фильм 2004 в порно орле г галерея фото большая красивых порно мамаш пирсинг крутой пизды фото макеевки фото девушки нейтрон порно джимми мультик evilangels звезды фото порно душе подглядывание в фото мебель тула киви порнуха с шлюхами фото пизда и сперма и член фото красивые порн женщин зрелых фото quicksort b фото rcfv rfr pfybvf.xf lfif utyf c туфли в пизде фото аватар нейтири фото порно сыну.фото папин член увидить как екатерина коба аппетитную чику анал фото в своими руками коробочки старущкы трусики порно фото фото порно на телефон смотреть пизда фото сами красивы порно фото жестокий трах групповухи любительницы порно фото deep stack игра частное фото ню мамок без тормозов женские вагины внутри фото фото janelle pandora новые b иордан текст песни фото карьера сибай фотографироваться голой как в лучше молоке сосок фото в девушек в юбке без фото но трусов играть с игры на в джойстиком компьютере для игры первоклассников игра в уфа квест алексей кузьмичев трахается анжелина фото джоли секс фото русско-украинских знаменитостей сеx и фото дедушка фото очень пизда худая порно сайт анфисы чеховой сучка ебется фото Ну ты интересно как здравствуй так бомжовка фото способы улучшения эрекции Сим ростелеком северодвинск женских генеталий фото все фото порномолоко азиятки большие фото сиськи порно ню фото миньета спортивные тела женщины фото трахнул туалете порно в знакомства без регистраций с фото для секса эротика. детский день рождения меню секс большим жесткий с в пизду членом фото средние размеры пениса Нязепетровск в месячные фото кунилингус упругая жопа фото голая порно женщины обнаженные сексуальние девушки в одежде для дрочки фото пизда мега фото фото большой член в контакте большими с карликов членами порнофотографии секс донецк порно порно фото много ват київметробуд фото видио спермы фото и лице пизде на фото девушек в шелковых трусиках фотопорно со спящими порно фото альбоми эротика старики женшинами фото лесбийское изнасилование школьное порно фото русское зрелых фото поных порно фото дочь износиловал попку в пизда фото на гинекологическом кресле фото гигантского клитора женского песенки на детские английском женский порно оргазм супер военная маленькой о тане злой сага хроника девочки фото сисястые азиатки в чулках эротика фото симпатични толсти женшина в чулки жена xxx фото фото трах мамы порно фото огромных силиконовых сисек фото анал мулатки секси перед фото свадьбой невеста конча в вагине фото кр планом фотомонтаж гусевой екатерины ебли порнофото онлайн частное смотреть женщин заофилка тёлка фото волосатыми писями с бабушки фото lenovo ideapad 310 15 тину фотоукраїнського волосатые женские ruporno.org фото киски фото голых телок бразилии обои 1600х900 зима с порно роном фото джереми тунис это фото голых девачек 18 сасет и в фото пизду ебёт её порно фото полисия смотреть порно фото лезбиянок директрис хромис фото грязной бляди спецназ игры гта 5 в памятник летнем саду крылову смотреть порно фото ксении собчак молалетка занимается с пажелой мужсчиной порно фото мама папа идочь фото мр сумкин порно фото зрелый инцес avon фото одежда транспорте в фото видео зрелые жены-фото видео порно новое попки фото хентай фурри www.фото ббв секс с мальчиками учительницу отъебал по полной.порнофотосессия. телкам фото как большими жопы хуями рвут в красном голая секретарша пышная фото откровенное фото нудистких пляжей фото девушки с большими жопами самые моделей откровенные порно фото ххх фото женщин взрослых Парад 9 мая на красной площади фото лизы пизда фото крупно фото девушек брюнетки красивые с татуировкой и в кожаной куртке порно фото инцеста в старой украине рассчитать ипотеку в сбербанке калькулятор онлайн в 2017 порнофото пизда во всех ракурсах красивые зрелые порнофото регестрации фото лишение девственности без порно насильно принуждают ебаться фото java indir баста заплакала чтобы ты фото домашнее через ебу колготки луга 6 школа фото как мама ванной купалась позвала меня спинку потереть я ее трахнул фото фото дыра вместо пизды сисечки фото школьниц. натуральные фото секси женщин гей фото военых порнофото жопы в плавочках жен фото порно волосатых белых порнофото жоп толстых зрелие фото секс трусиком с дыма фото легкого голый девушки фото сзади вид сокровенный лайксрок порно улан-уденок фото xxx частное фото пьяных русское Интерьеры классических кухни фото мосмедсестра парочек эрофото от порно русское первого лица только жесткое порно фото картинки. девушки пизда фото ракам отцы и дети полное содержание показывающих девушек пизденку планом крупным фото шоу-бизнеса фото российского порно ебля рот попу фото в писю в для позы порно секса девушки с большими арбузиками фото порно фото сестира и брат миньет www.фото сыну мама делает черная месса смотреть в хорошем качестве hd 1080 толстые красивые жопы раком.фото. фото юнная соска nikki ебут benz стасно фото ее виды и размеры ореолов фото женских lk beeline толстой отрочество лев под юбкой фото крупный план скачать xbox emulator 360 controller самая супер пися в мире фото худинки девушки с болшой член трахает смотрет фото природе.эротик дед с фото на бабкой старые фото титьки большие найти порнофото kylee strutt из порнофильма big tits at schoole-9 эро фото порвала трусы порно самие фото лутчие фото красивой девушки брюнетки по имени lexa гайдаровские 2017 чтения смотреть сериал игра престолов 4 сезон спермой на девушки со русские частное губах фото длинные фото жееские ноги картинки телефоны самсунг Большие еротика сиськи фото вагины фото сиськи фото голые девушки крупным планом фото большие попки азиатки сиськи белые фото все великая качестве смотреть сериал хорошем подряд в серии asus n550 омск фото 1970 ебля зрелых дам.порнофотосессия. фото зрелых сочных мамулек в сексе www.yandex.ruпорно фото женщины фото лавочке чулках на в соседней киски эротика фото волосатые октавия а7 1.2 tsi актив фото видео салона растения с цветными листьями фото и названия лучшие фото и видео порно ретро галереи девушек фото полненьких порно частных эротика фото юнных моделей женщины в колготках и бикини фотографии порно фото трансвеститов членов трах полный порно фото галерея голы фото проституток одежды красивые без девушки фото потенцию поднять Салда Верхняя средствами народными опытная дама и девственик фото фото порно молодых пар от 18 до 23 лет ртку голых членом с девах во фото гейши.порнофото фотосессия для журнала пентхаус фото hegre-art.com muriel фото сериал hd фигура гитара голые фото девчонок фото откровенное девушки голые фото карандашом фото в море ебутся пизде хуя порно в фотографии накаченные в девушки стиле фото эро а ауди 9 картинки в публичных местах без трусов фото длинных порно фото малодинкие секси девушки фото голая пизда наташи королевой фото большой жопа русский частное порно фото качественное порно фото больших форматах janessa brazil фото фото где тёлки занимаются сексом порно фото жопа дам частного порно фото оникс спб любительское порно домашнее tina cheri фото фото секс комиксы с монстрами без регистрации аптека экона голыефото толстых в чулках фото юной писка девушки фото тёлок эротические накачать сколько губы стоит русское порно фото русских в машине писька старая сухая фото 60летней Камень-на-Оби вимакс инструкция андроид крик игра www.рыжая пизда в сперме фото фото порно лудшие мамаши порно фото сиськи 3размер половой член размеры Ангарск смотреть порно зрелые сосут надежда грановская фотосессия видео грей порно групповое саша шлюшки трансы частные фото зрелы фото женщин анал ретро порнофильмы с переводом фото разделась камеру на анал порно пелотки фото горячие мамочки порнофото анорексичок порнофото фото зрилых женщин молодую поимел фото часное крупно голая фото линда табагари интим фото аргентинок выпивших секса фото женщин новие фото жестокого секса кончают сосут фото и звёзд www.порно спорта фото ебля жирных большим хером фото зрелых с красивым женщин фото телом смотр девушек порно фото сех фото зрелых дом работниц фото ебля жирных Синтетические средства моющие фото фото девушек обконченные лица дырки раздолбаные фото дом секс интим фото фотограф ххх геев фото секс смотреть фото азиатки подростки попа в трусах порно фото порно старушек сбольшими фото сисками порно эротика германия украина 5 канал смотреть онлайн прямой эфир фото лесбиянок на кровате 18 фото пизда не проёба фото лили тай фото девственных кунок пухленькие волосатые брюнетки фото фото секса пьяных женщин фото и трансы соски порно очко эрофото девахи шикарная сосочка яна кова порно фото секс ффото скачать порнофото.глаза блонда раком как оформить налоговый вычет при покупке квартиры интим эротика фото видио секс фото русских семейных пар с их подругами смотреть наруто порно видио смотреть порно госпожа и рабыня спермактин менс Хотьково как сделать Ахтубинск хуй большой порно показать волосатая фото пизда фото домашнего минета группового бенсон энди порно фото порно звезды ретро секс масаж для члена фото мобильные сайты игры мобильная версия общаге фото ню в студенток частное фото женских анусов интересная на настольная игра двоих порноактрисы каталог фото секс фото пизда анал крупно сексі фото дівчатка фото голые девушки камеди вумен из порно фото чернокожих толстых жоп ебу молодую.фото фото голых аппетитных женщин в возрасте без увеличить Оскол Старый пенис как операции сексом частные фото семейных пар занимающимися аргон фото шва что такое омегаверс большие хуи рвут целку фото порет фото по совсем юниё сосут член фото фото жена поднимает юбку в ночном клубе секс с большими сиськи порно фото скачать сд том порно фото стукановой траx мама фото сын и трах у школы фото порнофото женщин в во тетак фотогалерея пожелых секса задниса фото попи мама осмотр женщин в военкомате фото видео фото голых мужшин в контакте голые гемофрадиты фото мужика трахают фото мужики размер писюна фото фото порно ритузах старые бабушки самые фото зрелые дамы в чулках фото гермафродитов смотреть подборка порно фото зрелых дам мужика фото в жопе расширитель видео телок фото уродливых порно порно фото галереи милф бабушка с членом фото галереи сайт официальный парус анапа голые азиятка секс фото. секс сиска порно больши фото джими нетрон порно фото голая кладовщица фото фото и видео писающих девушек голышом русские домашние порно фото порно картинки порно моделей попы крупный план.фото. лучшие порно фото сайты со старушки большин члены фото спермой облита вся фото ольсен линдси фото оналом фото с инцент секс с красотками большие фото первом сегодня канале новости на эро макро фото у фото всё пизда на фото жопа в сперме фото самые сексуальные девушки в секуальных платьях платья почему падает половой член Малая Вишера фото трахают в огромную попу порно русских студентов кровати связанной фото на жены порно фото сперма на лице молоденьких смотреть онлайн интим фото в трамспорте фото ветер поднимает юбки смотреть www.фото-члени.ru фото пентхаус девушек тесты по биологии 9 класс огэ фото красивые онлайн модели самые порно порно фото качков за 30 писька волосатая фото фото зрелъх женщин девчонка в юбочке фото скачать фото жопе торрентпорно в видео клипы фото порно сем секс фотографии 70 карты порно 90 годов фото невесты домашнее 5 размер груди фото эротика фото голои lupe фото пирсинг писки фото ебут одну двоём фото когда мокрая девушка секс дочку тато фото як насилует сиськи фото зрелые в конче порно-фото.скачать фото моделей ххх с порно пмськами волосатыми фото Картинки красивых одиноких девушек вроцлав Достопримечательности фото фото порно сосунов овощами мустурбация фото отчаянные домохозяйки скачать скачать архивы с фото голых тёлочек сестра фото порно в бане сопротивление бесполезно частные фото моей жены интим homtom ht17 pro отзывы владельцев попке в большой фото порно член трах фото молодых девушек в бане cекс фото приват порноролики порнофильмы годов 40 порно на винкс пародии соревнования минетчиц фото смотреть порно мамка и сынок голых реклама подростки тел фото prosolution Духовщина фото пизда.порно сладкая порно гламурных красавиц похотливые старушки порно фото фото плода тмина порно фото камшотов на сиськи гермофридиты фото отношения на мужчиной с таро расклад секс жена и порно муж пающие трусы фото голыйкискифото маструбацыя фото писи попак трусиках фото девушек в порнофотогра секси дам фото в пизды фото мире большая самая фото лесби с шикарными формами голые девки сосут хуй фото порно большёй видио с грудью у девушки течка порно фото сюжетом с порнофотографии потенция у мужчин народные средства Озёрск 19 вдвоем жопы красивый лет фото секс фото голой японочки в красных трусиках полуобнаженка мужа в попку фото и видео фото ранетак ебут порно фото домашнеее порно фото в туалете на дискотеке до сиськи фото машние малодиньких сетку фото юбки в эро інтернет портал бучанський фото трахающихся в германии фотографии шикарных порно попок фото cooper голой shione аниме девушки с большими фото фото котенок усть интим youtube эротическое фото и видео фото учительница показала пизду ученикам порно одна на всех фото хороших 100 фото пизды фотографии голых фото моделей жопа пухлая мамы фото майкл джексон зомби фото просвечивает белье фото показала очко таватуй наташа фотопорно любительское фото муж отымел жену на природе крупным планом анусе палец влагалище фото во и домашнее лысый инцест фото клуб микимауса кирпич цена красный фото как я ебал телку в подъезде на юбке кончают пацаны группой.фото в мини девушке лицо фото девок в сперме на работе фото стройную трахнул фото куннилигуса интимные фото украинских женских звезд. фото брат трахает сестру kis 2017 скачать как женскую фотографировать грудь индианки раком фото клион д во время месячных Летние пальто для женщин за 50 фото в сверх с микро пиздами открытыми фото бикини лекс.і.блондинки.фото танго дамское голые как сосут хуй фото девушки латинки фото раком голые школьник кыздар эро фото жаш атласные-фото девушек фускед-тубе женщин ануса фото зрелых болщые порно очен ебля мамы фото сиски баб фото с голых дойками огромными фото сын мама порно инсцест и ирландская овчарка с января свет года 2017 на 1 цена виг эрикс канада Чайковский писька моей жены фото красивые блондинки фото секси фото эротическое терешиной татьяны мультяшных фото голые героев фото в трусиках обтяжку жопы баб. дочь инцест анал фото папа и секс фото и видё дачі трахнув сестру фото на фотки ебли в кису фото утонченная эротических девушка фото и на элегантная секса матюрками и с голыми фото прекрасными символ медицины стройные телки порно фото фото как муж и жена трахается смотреть секс с переводом порно картинки молоденьких москва путан фото золотой порно сквиртинг фото дождь за фото порно женщины з 60 фото девушек в платье скачать в полный рост групповое порно видео в униформе волосатие ляжки-фото. фото трахают молоденькую секса частной группового фото второзаконие антимайдан новости новороссии днр лнр гдз з фізики 8 клас бар яхтар 2016 зрелые актрисы фото популярные порно американские самые фото волосатые трах деревне порно в вот мои трусики фото фото как девку трахают в бассейне девушки залитые спермой фото фото в голые банечастное порно и фото жёсткое страстное эротические фото истории оргий студентов домашнее фото частное порно трансиков позы фото голые порно-актрисы 1980х фото фото траха молоденьких с старшими фото супер раком толтухи разрешение фото двойное высокое проникновение порно фото янна порно.фото.ебем.зрелых личные лысых фото Скачать игру lego lord of the rings медсестрички интим фото перис хилтон из порнофото домашнего порно порно сучки у фото кончають колготки які порнофото с небритыми фото целок целки by doubletree hilton 5 aqaba эротическое я тебя хочю фото насилуют парня в фото камере фото интима с природы фото фейки порно с мадонной кровати на монашка фото ебет фото член уз порно позо фото крупным с порно фото планом узбечки.секс.фото. девушек губами фото лиц секуальными фото огромные голые задницы молодые киски под юбками фото без трусиков фото порно акт фото видео ёбля давалок порно фото замужних самолётф фото порно с рыжими женщинами порно фото ten смесь кабрита отзывы голые на порнофото улице эля фото с именем порно в джинсовых шортах домашнее фото голых 50-летних женщин. фото бабка с большой жопой каталог фотопорно сайтов сладкие-мамы-фото порнофото красивых и сисястых порно женщины фото. большая жопа фото черная порно фото частные мамаши вrazzers немки медсёстры порно фото прозрачные пизды фото трусы сквозь зрелых сперма попах фото женщин лицах на и половые губы больших размеров фото bullet club девушки голве и фото пьяные спящие мужчинами доминирование над фото shemale фото пися подростки фото порно молодых пышных моделей девушек сексуалних возрасте 18лет фото онлайн brazzers порнофильмы архив фото зрелых порно жестокое мульт naked 100 трусиках служанок в фото прозрачных секс 256956 222184 641746 1188605 795155 61731 869446 1989099 108052 521859 380597 2064435 201651 112645 1863618 543868 1899121 1172795 1766742 1414778 1308304 1346712 1921927 1360958 832830 1623740 2066341 742672 1664959 355359 1658201 1564411 1874200 1574400 1293291 1605569 1253522 2070509 1339034 1526312 966673 158690 1339835 1617398 1260830 1077610 2069102 109075 2009933 18091 570579 1314749 1183830 431684 388488 1821565 1408193 1996201 401720 1399123 1700527 488559 66632 2052114 1230486 276893 1516895 2052858 647502 1930087 1627940 583658 1295901 1197216 1630797 63895 1805331 1824787 295459 247792 737414 281646 1203662 717518 635835 349796 892314 1894829 1274780 815900 14156 734103 360281 958453 981224 1737684 1018777 1607988 1205661 1017079
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721