ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЙНОЇ НАУКИ У ЛИСТАХ ЛЕВА БИКОВСЬКОГО ДО ЛЮБОМИРА ВИНАРА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Сучасна материкова історіографія протягом останніх кількох років приділяє все більше уваги розвиткові науки у діаспорі. Такий інтерес є цілком закономірним і дозволяє розглядати український історіографічний процес цілісно. Джерельна база таких досліджень, на жаль, в силу різних причин переважно залишається малодоступною для материкового історика. При цьому в українських архівах за межами України зберігається величезний масив джерел до вивчення різних аспектів інтелектуального життя української діаспори ((Дашкевич, Я. Українські збірки в Нью-Йорку // Пам’ять століть. – 2001. – №2. – С.134-136.)).

Зокрема, важливі джерела до вивчення історії української історичної науки в діаспорі містить архів Українського Історичного Товариства в м. Кенті (США). Серед інших матеріалів тут зберігаються офіційні документи УІТ, значний обсяг листування відомих українських вчених, серед яких – історики Олександер Оглоблин, Наталія Полонська-Василенко, Дмитро Дорошенко, о. Іриней Назарко, археологи Ярослав Пастернак, Петро Курінний, письменниця Докія Гуменна, літературознавці Юрій Лавріненко, Петро Одарченко та багато інших. Серед епістолярію зберігаються також листи відомого українського бібліографа і книгознавця, дійсного члена Української Вільної Академії Наук і одного із членів-засновників Українського Історичного Товариства Лева Биковського.

Ім’я Лева Юстимовича Биковського (1895 – 1992), як і багатьох наукових діячів діаспори, досить відоме сьогодні за межами України, лише відносно недавно повернулося на батьківщину. Хронологія цього повернення виглядає таким чином: 1995 року на рідній вченому Звенигородщині було заплановано заходи з нагоди відзначення 100-річчя від дня його народження, які передбачали оформлення тематичної експозиції у Звенигородському краєзнавчому музеї, проведення вечора пам’яті, присвяченого Л. Биковському в його рідному селі Вільховець, проведення в бібліотеках Черкаської області читань, присвячених популяризації його творчої спадщини тощо ((Додаток №2 до постанови Колегії управління культури від 5 жовтня 1995 р. №11/3. (Архів УІТ в м. Кенті, США)). В травні 1995 р. Національною парламентською бібліотекою та Комісією з історії науки й техніки Наукового Товариства ім. Шевченка було проведено наукові читання, присвячені Л. Биковському ((У читаннях взяли участь Н. Казакова, С. Білокінь, Ф. Погребенник та ін.)). Подібні читання були проведені у жовтні того ж року Інститутом української книги (( Наукові читання Інституту української книги, присвячені 100-річчю з дня народження Л. Биковського // Бібл.-бібліогр. класифікації та інформаційно-пошукові системи: Тези доп. міжнар. наук. конф., 10-12 жовтня 1995 р. – К., 1995. – С.96-107. У читаннях взяли участь П. Тронько, П. Голобуцький, Б. Грановський, Т. Ківшар, Н. Ольховик та ін.)). У 1996 р. Національною парламентською бібліотекою України в серії “Видатні діячі української книги” було видано біо-бібліографічний покажчик “Левко Устимович Биковський (1895 – 1992)” ((Левко Устимович Биковський (1895 – 1992). Біо-бібліографічний покажчик / Укладач Н. Казакова. – Київ, 1996. – 46 с.)). У червні того ж року у Вільховці на честь дослідника було встановлено пам’ятний знак ((Хоменко, В., Ольховий, Я. У Вільховці відкрито пам’ятний знак Л. Биковському // Шевченків край. Громадсько-політична газета Звенигородщини. – №49 (9609). – 19 червня 1996.)). Крім того, Українським Історичним Товариством та Національною парламентською бібліотекою України було укладено “Проект дослідження книгознавчої, бібліотекознавчої та бібліографічної діяльності Л. Биковського в Україні” ((Проект дослідження книгознавчої, бібліотекознавчої та бібліографічної діяльності Л. Биковського в Україні. – Архів УІТ. – Ф. “Л. Биковський”.)).

У 1997 р. спільними зусиллями Українського Історичного Товариства, Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Комісії бібліографії і інформатики Міжнародної Асоціації Україністів було перевидано авторський покажчик друкованих і рукописних праць науковця “У службах українській книжці” ((Биковський, Лев. У службах українській книжці. / Упорядники Л. Винар та Я. Ісаєвич. – Львів–Нью-Йорк, 1997. – 327 с.)), вперше виданий у 1972 р. у Денвері ((Биковський, Л. У службах українській книжці: Біо-бібліографія. – Денвер: Український Бібліологічний Інститут, 1972. – 275 с.)) та доповнений за 1972 – 1980 рр. ((Биковський, Л. У службах українській книжці. Біо-бібліографія. Частина друга за 1972 – 1980 роки. – Денвер: Український Бібліологічний Інститут, 1981. – 245 с.)). Того ж року відомий український джерелознавець М. Ковальський опублікував статтю про теоретичні і практичні здобутки Лева Биковського у галузях бібліотекознавства і книгознавства ((Ковальський, М.П. Теоретичні та практичні здобутки в галузях бібліотекознавства та книгознавства<span> </span>видатного українського бібліолога Лева Биковського (1895 – 1992) // Наукові записки: Острозька академія. – Острог, 1997. – Т.1. – С.52-56.)). В цілому ж дослідження, присвячені Л. Биковському, сьогодні не є численними (( Див. Казакова, Н.В. Український книгознавець Л. Биковський – кореспондент Українського наукового інституту книгознавства // Історія бібліотечної справи в Україні. Зб. наук. праць. – К., 1995. – Вип.1. – С.67-73; Винар, Л. Лев Юстимович Биковський // Український історик. – 1993. – Т.ХХХ. – Ч.1-4. – С.200-205; Винар, Л. Лев Биковський: життя і діяльність (1895 – 1992) (Біографічний нарис) // Биковський, Л. У службах – Львів – Нью-Йорк, 1997. – С.11-36.)). На жаль, дотепер не перевидано спомини бібліолога “Від Привороття до Трапезунду” (Мюнхен – Денвер, 1969) та “Книгарні – Бібліотеки – Академія” (Мюнхен – Денвер, 1971), а також дослідження з українсько-єврейських відносин, присвячене відомому політичному і освітньому діячеві Соломонові Ґольдельману (Нью-Йорк – Торонто – Мюнхен, 1980) (( Биковський, Л. Від Привороття до Трапезунду. Спомини (1895 – 1918). – Мюнхен – Денвер, 1969. – 135 с.; Биковський, Л. Книгарні – Бібліотеки – Академія. Спомини (1918 – 1922). – Мюнхен – Денвер, 1971. – 153 с.; Solomon I. Goldelman: A portrait of a politician and educator, 1885 – 1974. – 98 p.)), вперше видані Українським Історичним Товариством.

Лев Биковський народився 10 квітня (ст. ст.) 1895 року у родині Юстима та Ганни Биковських у с. Вільхівка на Звенигородщині. Навчався у Київській Реальній школі, Комерційній школі у Звенигородці. По закінченні школи зі срібною медаллю вчився у Політехнічному, згодом – Лісовому інститутах у Петербурзі. В цей час Лев Биковський стає активним діячем українського національно-культурного руху, цікавиться українською книжковою справою ((Лотоцький, О. Сторінки минулого. – Варшава, 1933. – Ч.2. – С.102.)). Під час Першої світової війни він служив при “воєнно-дорожному відділі Міністерства внутрішніх справ”, пізніше – на Закавказькому російсько-турецькому фронті. Перебуваючи у Трапезунді, він заснував українську книгарню видавничого товариства “Друкар”, опублікував перші публіцистичні статті.

Під час українських Визвольних змагань Л. Биковський працював у Міністерстві закордонних справ УНР, за часів гетьманату займався організацією українських видавництв і друкарень, з 1919 р. працював у Національній бібліотеці в Києві.

У жовтні 1921 р. Лев Биковський виїхав до Польщі, де навчався на історико-філологічному факультеті Варшавського університету, закінчив курси бібліотекознавства Варшавської Публічної бібліотеки. Після переїзду в 1922 р. до Чехословаччини навчався на економічно-кооперативному факультеті Української Господарської Академії, який закінчив у 1927 році з дипломом інженера-економіста. Весь час свого навчання Л. Биковський займався редакторською і видавничою справою, співпрацював у Українському науковому Інституті Книгознавства. На формування вченого-бібліолога великий вплив мав відомий чеський теоретик-бібліограф Владислав Ян Живний, під керівництвом якого Лев Биковський працював у Чехословацькому бібліографічному інституті та Національній бібліотеці в Празі і займався теоретичною бібліологією ((Migoń, Krysztof, Księgoznawstwo ukraińskie w dwudziestoleciu międzywojennym // Studia o książce. – T.1. – Wroclaw, 197. – S.27.)). По поверненні до Варшави Лев Биковський працював у Варшавській публічній бібліотеці, яку очолив у 1942 р., викладав у заснованій ним у 1929 р. Бібліотекарській школі.

В цей час Лев Биковський був обраний членом Бібліографічної комісії НТШ у Львові. У 30-х роках став співзасновником Українського Чорноморського Інституту ((Про наукові установи в еміграції див. Wynar, L. Ukrainian Scholarship in Exile: The DP Period, 1945 – 1952. – Kent, Ohio, 1989. – 72 p.; Биковський, Л. Українські науково-дослідчі інститути (1940 – 1952) // Нові дні. – Квітень, 1953. – С.15-18.<span> </span>Про Чорноморський Інститут також див.: Биковський, Л. Український Чорноморський Інститут // Визвольний шлях. – Жовтень, 1957. – Кн. 10/46 (120). – С. 1125-1136; Листопад, 1957. – Кн. 11/47 (121). – С.1255-1265. Окремим виданням: Биковський Л. Український Чорноморський Інститут. – Мюнхен: Український Технічно-Господарський Інститут, 1970. – 168 с.)) у Варшаві, в якому став секретарем. Пізніше став у витоків Українського Суходолового та Українського Океанічного Інститутів    ((Про теоретичні засади діяльності Інститутів див.: Биковський Л. Україна над океаном. – Одеса, 1945. – 19 с.; ІІ-ге вид. – Одеса – Владивосток, 1946, 16 с.; ІІІ-є вид. – Франкфурт, 1946. – 25 с.)).

Після Варшавського повстання 1944 р. виїхав з родиною до Німеччини, а в 1948 р. – до Америки. В Німеччині спільно з В. Дубровським і В. Державіним відновив видання “Чорноморського збірника”, діяльність Українського Суходолового і Українського Океанічного Інститутів, у 1945 р. започаткував видання українського циклостилевого часопису “Короткі Вісті”. Після заснування Української Вільної Академії Наук очолив її Книгознавчу комісію. Але, як і пізніше більшість мешканців таборів для переміщених осіб, у червні 1948 р. переїхав до Сполучених Штатів Америки.

З 1948 по 1954 р. Лев Биковський мешкав у Нью-Йорку, а від 1954 р. – в Денвері (Колорадо). В Нью-Йорку він включився у наукове життя – став членом управи заснованої 1950 р. Української Вільної Академії Наук у США, засновником Чорноморської комісії Академії, засновником (разом із Іваном Світом) Інституту Зеленої України. Переїхавши до Денверу, він заснував “Денверську групу Української Вільної Академії Наук у США”, де став секретарем. Багато уваги дослідник приділяв збиранню джерельних матеріалів про українське еміграційне життя в Америці, писав і стимулював інших до написання спогадів.

У 60-х роках Лев Биковський став одним із засновників Українського Бібліологічного Інституту (спільно з Л. Винарем), підтримав ідею створення україномовного історичного журналу “Український Історик” та Українського Історичного Товариства, де пізніше активно співпрацював майже до самої смерті. Крім УІТ, Л. Биковський співпрацював з УВАН у Нью-Йорку, Українським Технічно-Господарським Інститутом, Інститутом Дослідів Волині (Вінніпег) та ін., друкував свої праці в журналах “Український Історик”, “Визвольний шлях”, “Літопис Волині”, “Наукові записки УТГІ” та ін. виданнях в різних країнах. У 1971 р. Лев Биковський отримав вчений ступінь доцента з ділянки книгознавства, наданий професорською радою Економічного факультету УТГІ. Помер вчений у січні 1992 р.

Лева Биковського і відомого українського історика та організатора наукового життя Любомира Винара довгі роки об’єднували дружні відносини і багато спільних наукових проектів. Як вже згадувалося, вони у 1961 р. заснували і очолили Український Бібліологічний Інститут. Лев Биковський, безумовно підтримавши ідею створення українського історичного журналу на чужині і, пізніше, Українського Історичного Товариства, став членом-засновником і ентузіастом УІТ, активно співпрацював у журналі “Український Історик”. Любомир Винар був редактором багатьох книг бібліолога. Пізніше Л. Биковський згадував про свою співпрацю з редактором “Українського Історика” і секретарем, а згодом, головою УІТ: “Назагал підстави і види нашої співпраці усталювалися під час побачень та в нашому листуванні. У своїх науково-організаційних мандрівках д-р Л. Винар завжди знайшов час відвідати мене в Денвері. Ці відвідини часто перетворювалися у справжні довірочні конференції, присвячені різним питанням наукового життя, історії і бібліографії. Обширне листування наше продовжувало і доповнювало їх” (( Биковський Л. Наша співпраця: риски до портрета Л. Винара (З нагоди ювілею історика) // На службі Кліо. Збірник наукових праць на пошану Любомира Романа Винара, з нагоди 50-ліття його наукової діяльности. – Київ – Нью-Йорк – Торонто – Париж – Львів, 2000. – С.63.)).

Листи Лева Биковського до Любомира Винара ((Любомир Роман Винар (нар. 2 січня 1932 р.) – відомий український історик і бібліограф, засновник і багаторічний редактор журналу “Український Історик”, ініціатор і багаторічний голова (від 1980 р.) Українського Історичного Товариства. З 1951 р. – в США. Голова Історичної секції УВАН у США, президент Світової Наукової Ради СКУ. Автор численних праць з історії української козаччини та історіографії. Голова Історичної секції УВАН у США, президент Світової Наукової Ради СКУ.)), які тут публікуємо, написані у 1963 та 1964 р., хоча в цілому масив листування між ними представлений а архіві Українського Історичного Товариства кількома десятиліттями. Листування саме цих років стало об’єктом уваги тому, що це був час становлення журналу “Український Історик”, який редагував Л. Винар, і початків формування Українського Історичного Товариства, яке пізніше об’єднало багатьох українських вчених.

Листи надруковано на машинці на папері формату А-4, кожен підписаний автором, є рукописні вставки. В тексті збережені авторські підкреслення. Рукописні вставки подано курсивом. Друкуємо листи зі збереженням правопису автора, виправляючи лише безсумнівні помилки.

№1

Жовтень 28, 1963

Денвер, Колорадо

До: Вп. Пана Л. Винара,

філ. д-ра в Боулдері, Колорадо

Високоповажаний Пане Докторе!

Дякую за ласкаву відповідь і згоду виголосити доповідь на чергових сходинах Денв. групи УВАН дня 16 листопада 1963, в суботу о год. 6-ій веч. Сьогодні замовив залю на цей день в Публ. Бібліотеці.

Тема доповіді: “Максим Перебийніс – трибун української черні”, що Ви її вибрали, з циклю Ваших студій над укр. козаччиною, є вельми цікавою і напевне стягне більшу авдиторію, тим більше, що дещо з цього вже було друковане з Вашої руки в квартальнику “ОВИД”, Чикаго. Тепер, маючи до диспозиції цілий вечір, Ви зможете ширше розгорнути цю тему…

Безперечно, що виставка Ваших творів підчас засідання буде окрасою засідання і дуже прошу принести їх якнайбільше!

В зв’язку з вищеподаним я від сьогодні почав виготовляти запрошення на засідання, для контролі дозволю собі і Вам надіслати.

Так, в своєму часі я читав в пресі про збори “ЗАРЕВА” (( “Зарево” – студентсько-академічна організація національного солідаризму, заснована в Мюнхені в 1949 році. Діяла в 1950-их і в ранніх 60-их роках ХХ ст. До неї входили Марко Антонович, Аркадій Жуковський, Богдан Винар, Любомир Винар, Микола Плав’юк та ін. Видавався інформаційний бюлетень “Листок дружби” і журнал “Розбудова держави”.)) і доручення Вам редагувати “Історичний Збірник” ((“Історичний збірник” – йдеться про запланований з початком 60-их років збірник наукових праць Української Вільної Академії Наук. Не був виданий. Головним редактором був І. Лисяк-Рудницький.)). Тепер виявляється, що то буде квартальник. Щиро Вам бажаю щоб Ви були щасливіші в цих справах за Вашого брата – дра Богдана Винара ((Богдан Винар (нар. 1926 р.) – відомий економіст і бібліограф, член-засновник “Зарева”, д. член УВАН, НТШ та УІТ, редагував журнал “Розбудова держави” в 1950 роках. З 1950 р в США. Автор праць з історії української економіки, бібліотечних наук, співробітник ЕУ. Співпрацював в Денвері з Левом Биковським.)) в його редагуванні “Розбудови держави” ((“Розбудова держави” – квартальний журнал “Зарева”, кілька чисел було видавано з 1949 р. циклостилем у Мюнхені, з 1951 р. – друкувався як журнал у Монреалі, в 1954 р. – у Клівленді, 1955 – 1957 рр. – в Денвері. В 1949 – 1953 рр. редагував М. Антонович, 1954 – 1957 рр. – Б. Винар.)) з доручення тогож “ЗАРЕВА”! І так само як я охоче брав уділ в його намірах, так само охоче візьму уділ і в Ваших піприняттях в цьому напрямі.

Я можу дати Вам статтю п. з. “До проблематики життєпису Юрія Липи” розміром біля 10 сторін. Він був вбитий десь 2 серпня 1944, отже потрібуєте той матеріял для третього числа за 1964 рік в пошану 20-ліття з дня смерти. Я таку статтю виготовлю Вам заздалегідь. Вона буде оперта не тільки на моїх особистих споминах але на біля 25 джерелах, поданих в кінці статті.

Незалежно від того я маю дещо матеріялу приготовленого для 2-го Збірника – Литовського, який вже не вийшов. З того матеріялу можу частину дати Вам до відділу “З Архіву”: 1. Свідоцтво, що його видав міністр Ів. Огієнко Ю. Липі до вступу до Познанського університету, 2. Лист пок. Іл. Косенка з Парижа про перебування Ю. Липи в Парижі і арешт його за крадіжку книжки в книгарні. 3. Витяг з листа до мене дра В. Безушка про Липів за час їх перебування в Яворові. Було би добре щоби Ви, буваючи в Денвері, знайшли час відвідати мене вдома і на місці оглянути ці матеріяли, тоді я переписав би їх на машині в вигляді пристосованому для друку.

Незалежно від того, як вже було говорено, я маю для Вас томи 1-4 “Зошитів Гісторичних” польських із Парижа, про які можете написати відповідну замітку, тоді може вони надсилатимуть Вам ці публікації задармо?

З огляду на вищезгадане варто було би умістити і бібліографічну замітку про Збірник: ЮРІЙ ЛИПА (1900 – 1944). кн. І, Женева (Майнц Кастель) 1947.

Незалежно від того в міжчасі я почав складати свій життєпис. З того написав вже п’ять розділів від 1895 до 1918 року: 1. По лісничівках Звенигородщині (вислано до друку до “Визв. шляху”. (1895 – 1905)*. 2. Звенигородська Комерційна Школа (1905 – 1912), після доповідження цього матеріялу може бути друкований. 3. В Петрограді (1912 – 1915), після доповідження може бути друкований. 4. На Північному фронті (1915 (16)), вислано до друку в “ОВИДІ”. 5. Українці в Трапезунті у ХХ-му ст. (1917 (18)) ((Пізніше було опубліковано у споминах “Книгарні – Бібліотеки – Академія.)). Доповідалося, вислано до друку в “Визв. Шляху”.

Після опублікованих згаданих п’яти розділів в ріжних часописях приступлю до написання другого циклю п. н. “Київська доба” (1918 – 1921), що становитиме “другий” том моїх споминів. Рівно ж за пів року буде готова моя розвідка “Українці в Денвері, історичний нарис”.

Після Вашої доповіді слідуюче засідання відбудеться наприкінці січня або на початку лютого. Доповідатиме пані Марія Галун-Бльох на тему “Укр. етнограф Губенко в американській літературі. Літ.-істор. нарис. Наступне засідання – в квітні – травні 1964 я займу своєю доповіддю. Чимало з доповіджених на наших засіданнях матеріялів зможете використати в своєму квартальнику**.

Ваш Л. Биковський

№2

Серпень 20, 1964

Денвер, Колорадо

До: Хвальної Редакції

Укр. Історика

в Боулдері

Високоповажаний Пане Редакторе!

Вернувши з поїздки до Нью Йорку й Вашинґтону до Денверу маю честь зголоситися до дальшої співпраці.

З розмов з редактором “Історичного збірника” УВАН ((редактором Історичного збірника УВАН – йдеться про І. Лисяка-Рудницького.)) і членами Управи відніс враження що видання першого збірника є ще музикою дальших днів: ще не усталений зміст, ще не зібрані кошти і внутрішні протиріччя…

Тому було прикро, що я не зміг взяти зі собою певну кількість примірників УІ про який знають на Сході ЗДА і питають про нього.

У зв’язку з цим дозволяю собі спитати як стоїть справа видання чергового подвійного УІ за 1964 рік і як стоїть справа відбитки з нього моєї статті про Юрія Липу?

Я був Вам надіслав виправлену статтю-рецензію на працю проф. С. Ґольдельмана (( Соломон Ґольдельман (1885 – 1974) – громадський діяч, соціолог-економіст, член Центральної Ради, за Директорії – секретар праці і в.о. секретаря в справах національних меншостей, пізніше – товариш мін. торгу й пром-сти, згодом – тов. мін. праці. З 1920 р. – на еміграції. З 1922 р. – доцент, з 1925 р. – професор Української Господарської Академії в Подєбрадах, згодом – УТГІ. З 1939 р. – в Палестині. Викладав у Л. Биковського.)) “Автономія…” для слідуючого числа, отже яка її доля?

В справі рецензії на Щоденник п. М. Шаповала ((Микита Шаповал (1882 – 1932) – відомий політично-громадський діяч, публіцист, соціолог і письменник, член Центральної Ради, уряду В. Винниченка, Директорії. Видавець і співредактор журналу “Українська хата” (1909 – 1914). З 1919 р. – на еміграції – в Будапешті, згодом – у Празі. Автор численних публіцистичних праць і спогадів.)), тт. 1-2, Нью Йорк 1958 я розмовляв в Нью Йорку з інж. Олексою Козловським, який був близький до тогочасних подій і знає всі скорочення прізвищ в цьому творі. Він відповів, що охоче напише того роду рецензію до УІ, якщо редакція звернеться до нього у цій справі. Тому подаю Вам його адресу. Пишучи до нього в цій справі звольте покликатися на мене, це йому нагадає нашу розмову і приспішить справу, тому що я не можу написати того роду еляборат…

Перебуваючи в Нью Йорку і Вашинґтоні я розмовляв з різними особами. Зокрема добродій А. Трачук, кол. редактор “Крем’янецького Вістника” зголосив до УІ розвідку “Укр. преса за німецької окупації в 1941 – 1944 рр.” історично-бібліографічного характеру. Цю розвідку він нині викінчує, має її реферувати на засіданні Бібліологічної Секції УВАН в Нью Йорку і після того перешле Вам через мене. Він має різні непорозуміння з УВАН, особистого характеру, і бажає друкуватися поза цією установою. Він має велику збірку архівних матеріялів, відозв, летючок, часописів і т.п. матеріялів зі згаданих часів.

Проф. Микола Чубатий (( Микола Чубатий (1889 – 1975) – відомий історик української церкви і права, дійсний член НТШ. Вивчав теологію, історію і право у Львівському та Віденському університетах, професор Львівського таємного Українського Університету (1920 – 1923), Греко-Католицької Богословської Семінарії, згодом – Академії (1927 – 1938), УВУ та Українського Католицького Університету (з 1963). З 1939 р. – в США, засновник і перший голова НТШ в Америці. Автор багатьох досліджень з історії церкви та права. Член-засновник УІТ.)), якого я зустрів в книгарні Сурмача, повідомив мене, що в Римі стараннями Митрополита Сліпого (( Сліпий Йосиф (1892 – 1984) – видатний діяч Української Католицької Церкви, Верховний архієпископ Львівський і митрополит Галицький. Доктор богослов’я, проф. догматики, пізніше – ректор Греко-католицької духовної семінарії у Львові (Греко-католицької Богословської академії), організатор Богословського наукового Товариства, засновник та редактор квартальника “Богословія” (з 1923 р.), з 1931 р. – заступник голови Українського Католицького Союзу. Неодноразово був засуджений радянською владою і відбув 18 років у засланні в таборах Сибіру та Мордовії. Звільнений з таборів за клопотанням папи римського, 1963 р. переїхав до Риму. )) засновується Український Католицький Університет для всіх віровизнань, праці якого мають бути оперті на архівах Ватиканської Бібліотеки, він є запрошений, між іншим на викладача, і можливо невдовзі переїде з Нью Йорку до Риму…

Інж. Ю. Сластіон (( Юрій Сластіон (1903 – дату смерті встановити не вдалося) – архітектор, маляр і композитор, народився у Миргороді, з 1949 р. – в США. Автор живописних, музичних творів, наукових статей.)) виготовив розвідку “Про церкву Мазепи в Суботові”, історично-мистецького характеру, буде її доповідати на одному із засідань Денв. Групи УВАН і після того має намір друкувати її в “Новому Літописі”, Вінніпеґ. Було би добре щоби Ви, перебуваючи випадково, в Денвері зазнайомились з цим матеріялом і може перетягли його на сторінки УІ?…

З розмов з різними особами маю можливість подати для відділу: Над чим працюють українські науковці слідуючи відомости:

Аркадій Трачук виготовив для друку такі розвідки: 1. Українська преса за часів німецької окупації України в 1941 – 1944 рр. історично-бібліографічного характеру. 2. Робітнича справа на Україні в 1941 – 1944 рр. 3. Укр. с. господарство в 1941 – 1944 рр. 4. Бібліографія розпоряджень та оголошень виданих жидівськими громадами на Україні і німцями в 1941 – 1944 рр. (між іншим ця тема була зголошена на УВАН-і в Нью Йорку, яка перелякалась і відкинула цей виклад, у той же час жидівські наукові кола вельми зацікавились тим і побиваються за цими матеріялами, але власник їх і автор вважає що вони мають бути оголошені передовсім на сторінках укр. наук. видань!).

Микола Чубатий працює над монументальною розвідкою – “Історія християнства в Україні”, що має обіймати три томи. Том І-й вже друкується в Мюнхені, Німеччина, том ІІ-й виготовляється. Публікація вийде в серії: “Ukrainian Catholique University Press, Roma”.

Петро Одарченко ((Петро Одарченко (нар. 1903 р.) – відомий український літературознавець, мовознавець і фольклорист. Закінчив Ніжинський педагогічний інститут. Неодноразово був на засланні в Сибіру, в Казахстані. В кінці Другої світової війни емігрував до Німеччини, де викладав у Православній Богословській академії. З 1950 р. – в США. Дійсний член УВАН і УІТ.)) працює над: 1. Продовженням монографії про Л. Українку, 2. Над поширенням своєї щойно виданої розвідки про “Світову славу Шевченка”, Чикаго 1964, 8, 55 ст. Вид. Укр. Публ.-Наук. Інституту.

Антон Лук’яненко, Англія, працює над дослідами лікування язви шлунка без операції з успішним вислідом. Позатим продовжує розпочаті його пок. дружиною Марією Лукіяненко “Старогрецькі міти” (в місячнику “Визвольний шлях”) і розпочав списувати свої спогади.

Левко Чикаленко  ((Лев Чикаленко (1888 – 1965) – відомий громадсько-політичний діяч і археолог, дійсний член НТШ (з 1932 р.) і УВАН (з 1945). З 1920 р. – на еміграції в Польщі, Чехословаччині, Франції, Німеччині. З 1948 р. – в США. Автор багатьох праць з археології.)) працює над спогадами з доби перебування в Польщі і поглиблює розвідку про “українців” на о. Сахалині (айносів), яку має виголосити на засіданні Денверської Групи УВАН.

Василь Іванис  ((Василь Іванис (1888 – 1974) – інженер-технолог і економіст. Після Визвольних змагань перебував на еміграції в Чехо-Словаччині, Польщі, Німеччині. З 1948 р. – в Канаді. Викладав в Українській Господарській Академії, УТГІ. Автор праць з хімії, економіки, історії.)) викінчив і нині друкує п’ятий том своїх мемуарів п. з. “Стежками життя”.

Докія Гуменна ((Докія Гуменна (1904 – дату смерті встановити не вдалося) – письменниця, належала до спілки “Плуг”, авторки  багатьох літературних творів. З 1951 р. – на еміграції в США.)) приготовляє для друку окремою книжкою свою розвідку “Родинний альбом”, що закінчується публікуватись на сторінках “Нових днів” (Торонто), видання має вийти фотографічним способом з ілюстраціями. Одночасно має готову для друку свою чергову книжку п. з. “Благослови Мати”.

Українська Вільна Академія Наук у США, з осідком у Нью Йорку, друкує Х-й том своїх англомовних “Анналів”, в яких поруч розвідок буде вміщений показник змісту й осіб за перших 10 томів.

Ігор Соневицький ((Ігор Соневицький (нар. 1926) – композитор, музикознавець і диригент, вчився у Вищому музичному інституті ім. М. Лисенка у Львові, Музичній академії у Відні, Державній музичній академії у Мюнхені. З 1950 р. – в США, викладав в Українському Музичному Інституті в Нью-Йорку (очолював у 1959 – 1960 рр.), диригент хору “Думка”. Автор багатьох музичних та наукових творів. Дійсний чл. УВАН і НТШ.)) виготовив для друку монографію про “Артема Веделя”, укр. духового композитора (1767 – 1806), яка невдовзі має вийти в серії видань УВАН у США.

Закінчуючи ці відомості і маючи надію побачитися особисто лишаюся з глибокою пошаною і привітом – Л. Биковський.

№3

Вересень 9, 1964

Денвер, Колорадо

До Хвальної Редакції

Укр. Історика

в Боулдері, Колорадо

Високоповажаний Пане Редакторе

Маю шану повідомити, що:

Залучую при сьому чек на 15 дол. за продані 15 примірників УІ. Варто мені підкинути ще 5 прим. для дальшого розпродажу.

Добродій Юрій Мошинський, з Денверу, передплатник УІ не отримав до цього часу чч. 2-3, за 1964 рік. Реклямував – тому я йому віддав свій примірник, котрий при нагоді прошу ласкаво мені звернути. Додаю до цього нову адресу Мошинського.

“Українські фонди в Слов’янській Бібліотеці” – так зветься праця молодого науковця д-ра Ореста Зілинського, що вийшла (у 1964 році?) в Празі, в Чехословаччині. Український відділ у тій бібліотеці нараховує 21 000 томів. Міжними є навіть першодруки І. Федоровича. Тексти основної статті – огляду подані в укр. і чеській мовах (“Свобода”, ч.167, 1964).

3. УВАН у США, Нью-Йорк, закінчує друк 10-го Річника Шевченко (останній з цієї серії), з 30 – 40 ілюстраціями. Присвячений – “Пам’ятникам Шевченкові” (історичний огляд).

Вже пройшли третю коректу всі матеріяли Х-го тому англомовних АНННАЛІВ УВАН у США, сподіваються, що на початку жовтня 1964 року цей том побачить світ…

Ред. Іван Світ ((Іван Світ (1897 – 1981(?) – український громадський діяч, журналіст і дослідник українського життя на Далекому Сході, з 1951 р. перебував в Америці. Був редактором і співредактором газет “Діло” (1932 – 1937), “Свобода” (1953 – 1989). Автор праць з історії українсько-японських відносин, персоналійних досліджень. Член УВАН, УІТ, співробітник журналу “Український Історик”.)), з дружиною, в першій половині вересня 1964 виїхав з Сіятлю Ваш. до Нью Йорку, Н.Й. В зв’язку з цим пише більшого розміру статтю-спогади п.з. “Два роки на Далекому Заході ЗДА”. Має в пляні розвідку про українсько-ніппонські  ((Так в тексті. Має бути “японські”.)) взаємовідносини на Далекому Сході, 1918 – 1945 рр.” розм. біля 100 – 120 ст. В травні-серпні 1964 Іван Світ мав у Сіятлі спеціяльну працю для проф. Ом. Пріцака ((Омелян Пріцак (н. 1919) – відомий український тюркознавець, ініціатор створення і багатолітній керівник кафедр українознавства у Гарвардському університеті (США). Автор праць з тюркології, історії України. Дійсний член УВАН і НТШ.)), який в липні 1964 виїхав з Сіятлю до Гарвардського унів. на постійне, а саме помагав йому в приготовленні рукописів для друку на спеціяльній машині – текстів у туркестанських мовах та казахській. Праця буде продовжуватися впродовж зіми 1964/1965 рр. Іван Світ також співпрацював з В. Несторовичем (( Володимир Несторович (1895 – 1980) – економіст, публіцист і педагог. Редагував видання “Торговля і промисл” (1934 – 1939), “Наш контакт” (1954 – 1959), з 1959 р. був співредактором “Нашого світу” в Нью-Йорку. Помер в Детройті.)) (допомагав йому в редагуванні його СПОГАДІВ. Вони є вже в друку в Чикаго, на його власні кошти!…). Іван Світ співпрацював також з Г. Костюком ((Григорій Костюк (псевдо – Подоляк) (1902 – 2002) – літературознавець і критик, на еміграції – голова об’єднання письменників “Слово” (Нью-Йорк).)) у матеріялах про ОЛЕСЯ ДОСВІТНЬОГО ((Олесь Досвітній – (1891 – рік смерті невідомий) – укр. письменник родом із Слобожанщини, соратник М. Хвильового. У 1930-х рр. був засланий і помер на засланні.)) , який був проїздом на Далекий Схід… його подорожні враження та коментарі й інші світлини будуть видрукувані у черговому збірнику СЛОВО, ч. 3 в Нью Йорку, що є в підготові до друку.

УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКА ФУНДАЦІЯ, з осідком у Онтаріо, Каліф. допомогова установа, виплатила укр. кільт. організаціям в 1963 році запомог в розмірі 235 дол. За 1964 рік буде виплачено у наступному 1965 році після чергової конвенції Фундації. Увага: Гадаю, що Укр. Історикові варто звернутися до Фундації за допомогою, для цього додаю адресу. Прохання писати в укр. мові….

Галина Журба ((Галина Журба (1988 – 1979) – укр. письменниця родом із Поділля, авторка багатьох літературних праць. Перебувала на еміграції в США, померла у Філадельфії.)) має, в своїх шпаргалах, СПОГАД про “Польське Повстання проти німців”, що був написаний в два роки після повстання.

Наразі це було би все…

З привітом Л. Биковський

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

Fosamax online buying write paper how week in to a a research essays purchase cheap master themensuche thesis my dont to do want homework poem i master graphics thesis computer help 123.com online school homework with help secondary blind d deficiency and vitamin colour paper want my to i write don't sumycin mg 250 buy paypal dissertation barratt scale impulsivity dissertation dao abstracts online help biology homework modern book a report on finance homework help with my writing service london essay ontario homework biology helpers helpers homework career press argumentative essay buy homework help piecewise functions uk assignment help my someone accounting pay to homework do cheap amusements essays web homework homework site help tip schweiz apotheke paxil papers research buy online online dissertation uk buy admission essay college graduate help 2050 no clarinex prescription paper research custom writing services essay an buy canada homework shakespeare macbeth help dissertation airforce essay help video admission college homework helpers biology car business hire plan sample structure dissertation academic medical and resume billing coding for free samples toronto service writing letter cover homework help and exam to intent letter hire of manuscript writing services retention report dissertation employee research literature paper help roadway county plan crosssections riverside general texting essays driving and pills Lithobid online media influence on essey persons elementary dj maker resume writers essay creative my who term paper do can ohio help homework help essay lang synthesis ap dissertation journal university 2007 abstract of phoenix may essay perfect writer science essay my write accounting help cost homework use how people to commit plagiarism technology hockey help homework ice assignment write my for me essay i my help write to need writing resume services melbourne cheap help homework trigonometry for manager vitae sales curriculum custom writing industry full antisocial personality yniii dosorder essay auth3 nw filmbay html dissertation writing services paper professional writing service business review a in writing literature research qualitative essay order organization chronological seattle resume help a reflective writing good essay to start way a is homework my algebra me for do sale university assignments for cheap cheap script no nootrop-piracetam writing resume best service my admission do essay weekend essays short famous authors by written problems homework algebra word help ib help homework sales objectives associate for resume essays app college help school online homework high script non imuno-ritz homework help java online house plans play free professional paper service writing requesting school letters of medical recommendation for dating a gemini woman man taurus school medical for recommendation how write to letters of immigration illegal argumentative on essay worldwide shipping online free anaspan to write my for me paper wants who sumycin se us assignment help review style apa article coloured paper online o yasmin yasminiq i an need help assignment with database thesis master uk thesis download phd docstoc poultry plan business dissertation thesis zno milic online porodice dating memoari thesis buy paper online for resume writer vest buy page essay persuasive title dissertation hiring editor homework on word help problems to writing online military service best civilian resume writing help online essay on essay segregation a college you can buy essay essay buy college for a how write to narrative paper english gain 2077 pills weight buy macrobid best paper forum writing service resume help uk sale amoxil retard bipolar disorder case study sample for english help plot homework online buy cheap Rhinocort help resume services help short homework stories theme the of academic on council dissertation discussion research nursing titles thesis writing paper legal writing 2014 services singapore in dissertation master for essays chronological resumes order should be in on help essay descriptive abstracts international dissertations travel and in tourism dissertation no day buy essay of olay skin oil care common childhood cancer Reglan Reglan uk online buy mg 100 homework k-12 helper farsi write my name how my write i biography do of statistics help practice homework the to online buy essays cheap pletal buy ireland order birth theory essay responsibility corporate social term paper free essay online helper problem statement dissertation dissertation best uk order robaxin online do my write autobiography how i awkward roommate meme dating writing companies online genuine paper with app help how Prevacid get price Prevacid without cheapest i can prescription houston homeworks custom high for sale papers research school write for my me paper college of time in use essays order whats vitamins plus the 50 difference achat aralen generique de vitamins to memory help my person can write i first in essay college for cover letter best buyer cheap Aggrenox dc writing services in nyc best resume medical for of recommendation letter of sample school chat help homework history algebra 1 help homework my australia write essay paper a need to buy research non paper plagiarized buy homework philopshy help buy paper argument resume professional services online cost buy research paper english an hamlet humor essay legit help best essay is book world homework help wheat oats in homework help for and australia sites writer service essay cheap reduction cctv crime order resume for picker sample sale writers accounts for essay homework help science with earth services profile linkedin writing assignment computer do science my writing custom dissertation services gumtree dissertation in educational technology service paper writing legitimate research co ireland uk help dissertation policy 1950 foreign during us editing manuscript services bridget nolan dissertation accounts clerk for resume payable warming global papers research 20s dating products for mid anti-aging do paper essay resume teenage sample before my oclock i tonight do nine homework friendship help writing poem a эро популярные фото фото голая эротичские обнаженная олга машная ночным картинки городом с Скачать порно зрелая мать и ийо дочь обслуживают босса в офисе фото Норковая шуба цена фото пятигорск Игры для девушек на playstation 3 мать и дочь любят фото трахнул зрелую пьяную фото Играть луи бургеры в игру от папы Самая лучшая игра стратегия в мире Любовь к маме картинки со стихами красивые эротические фото без вирусов фото на отзывы Похудение с отрубях Играть в онлайне игры смешарики грибы описание и Энциклопедия фото Картинка со словами на английском эмо порно рыжие фото фото ебутса как Фото собчак с максимом виторганом женская гениталия с фото молодых голых на фото кровате жён смерть игру торрент Скачать через в книга деньги которые Игры играют для Живые обои городами андроид с харькове горького в парка Картинки смотреть порно фото секс с большим членами бордо фото наталия на обои скачать андроид Зеркальные это на интересно тему Презентации фото жены сексуальные порно Стрижка для мальчиков шапочка фото большом фото утрише на Дельфинарий Картинка я с надписью люблю андрея судана фото голых парней из и Гензель игра прохождение гретель для Сайты игр телефонов сенсорных как сделать больше пенис Полысаево он у фото неё смотреть лижит Манікюр на коротких нігтях фото частное фото жена сосет любовнику картинки фоне прозрачном Елочка на Выделения текста с картинки онлайн фотографии вуку порно полезными модами Скачать сборку с лида фотографии рб ангелы порно фото Никотиновая фото ампулах в кислота против т-34 играть тигра танк Игра Полезно ли сдавать плазму женщинам комплексов на фото женщин порно сцене без своими фото корабль Поделки руками с Подливка фото печёнкой с рецепт фотографии высокого разрешения секса порно маскарадная невская Картинки кошки комбат Все в фаталити игре мортал Играть в игры категории стрелялки Город сельцо брянская область фото вдул дочери папа фото Игра лего новинки скачать торрент Гармония с собой и миром картинки листья в и Деревья их картинках Обои на рабочий стол катя самбука Ирина геращенко биография муж фото секс фото вироем www.фото планом киски крупным сексуаль фото арабский. Фото франчески из сериала виолетта Односторонняя штора для кухни фото битва игра за Скачать кибертрон Игры медведи соседи и лесоруб игры ресниц Тушь буржуа отзывы фото для Как скачать игру call of duty 1 Как поклеить наружные углы обоями вот это ляжки фото Беседки для загородных домов фото фотоженських попок раком размер члена 14 см Сибирский порно фото сконтактов женское влагалище фото волосатое сказок из народных слушать Музыка клиторы какие бывают фото нормальные красивые фигуры женщин фото со смыслом Короткие про статусы walking dead 2 the season Картинки microsoft word office для Картинки фото клубы из аналнй лошидями секс фото Белые платья в пол с рукавами фото брюнетки в юбках эро фото Обои стола сказочный рабочего лес золотой Фото болгарии отеля в рог пышной пизды фотогалерея стадии 4 рака молочной железы Фото фото трахонье смотреть порно фото большие сиски Скачать безумный макс 2015 игра фото девушки в трусиках и лифчиках голые бабы.секс.фото. кармы законы фото волейбол Игры двоих для смешарики Банкетный зал в магнитогорске фото с страшные приколы Видео людьми Скачать картинку спасибо за оценки фото любительские в порно сперме инструкция спермактин Ртищево Картинка к 8 марта на открытку статус gsm mail порно актриса viola фото потребителей в играх онлайн Права на собираем девушку свидание Игры Игра на пк новый человек паук 2 последние домашние секс фото криминальное чтиво танец траволта и турман скачать Игра престолов девушка с девушкой Игра resident evil на компьютер порно блезнецы фото оружием евгехой Голодные и с игры кружевной эротическое фото в мамаш комбинации фото мокрая пизда жены Картинка дни воинской славы россии фото мире крутые мотоциклы в Самые слова игра из волшебник слова Все черном порно брюнеток кружевном фото 10 в белье фото рычаг Как в сделать майнкрафте фото двигатель л3 фото гарнитуры в фото ижевске Спальные Игры стратегии для андроид онлайн смешариков новым с Картинки годом Самые смешные рабочий на стол обои фото мам с грудью для Скачать игры телефона все Гарри поттер игра на плейстейшен 3 Как обустроить комнату 6 кв.м фото Картинки из тихоокеанский рубеж Фото и сичкаря свадьба скородумовой порнуха фото бестлатно со звуком о часах Интересные солнечных факты фото обслужила мужиков толпу фото свадебные платья 2016 Пышные фото эрегированного члена беременные девушки фото онлайн порно с пьяными в картинках переводного Игры карты дурака в ночей фредди 5 мишка 2 часть Игра Ядовитые картинки грибы названия и слушать скрипке игра Виртуозная на про слез Видео приколы до котов Конкурсы игры викторины для женщин фото голых корианок игра зимний лук Играть в игры черный человек паук Волшебники из вейверли плейс игра rangers Скачать торрент power игра Как называется сказка емеля и щука малышика в сперме фото пока нет дома онлайн порно посетителей анал домашний от фото марта открытки фото с 8 Креативные Скачать игру гта кавказ на ноутбук Валентинка на андроид игру скачать Смотреть голодные игры онлайн 2 молоденкие письки фото в Фото фото мире самых страшных видео съёма девок фото пичес лаура фото bit windows Игры торрент 64 для 7 Игра стрелять в динозавров онлайн домашних в пенис условиях увеличить Краснокаменск Сайты для мобильных телефонов игры Задний суппорт опель вектра с фото секс фото украинок tbs лучшие игры фото голых восточных женчин онлайн как правильно наносить маску на лицо фото игр steam брут в сочи Фото олимпийской деревни загадки 3 ответами класса Сложные Аквапарк на солнечном берегу фото Игра слова из слов ответы тусовка Смотреть онлайн шпионские игры 720 на 23 февраля песни стихи Частушки фото голая помэла сосёт фото и тарзан королёва эро наташа Картинки с надпись я люблю тебя Игры покемон pokemon tower defense ответы из 2015 игра Слова слова русских фото голых баб Прикольные картинки фото открытки фото самых сладких минетов и больших сисек фото сладких кисок Игра что на фото популярный ответ анальный время во фото секс беременности поэтапно на глазах фото Стрелки Лучшие игры и программы на iphone эльфийками комиксы с порно частушка песни груз текст каспийский Игра для андроид про динозавров обычные фото секси девушек брюнеток грудастых ретро фото Прыщи при переходном возрасте фото частное фото семейных пар на отдыхе фото волосатой тети пикап порнофото купить где Льгов plus vigrx женщин мастики фото Тортики из для www.пизда молодых фото фото Ларина из битвы экстрасенсов фото пацан ебёт гермафродита блондинки две эротика фото любительское домашние порно Ответы к игре 1 слово 4 фото для microsoft рабочий Картинки на стол Картинки русского человека на руси пк на человек Скачать игры 2 на ужасы порно мультики фото возбуждённый хуй с дауни младшим робертом мем Фото Игра гонки на машинах 2015 скачать лего игры торрент 3 войны звездные из ворониных Фото петрович николай фото голые длинноногие девки на скачать Тигр андроид живые обои как увеличить размер фото в фотошопе онлайн ответы угадай уровень 63 Игра фото хейтан порно фото картинках в спокойной ночи Прикол фото и секс голие.пизда Скачать игры defense на андроид сезон 2 lostfilm 1 Игра престолов фото свадебный синим белый Торт с фото тещу в анал зять фото порно ами рейд Картинки к сказки о золотой рыбке фото красивых ебущихся девушек игра despicable me скачать на андроид Обои на рабочий стол том хиддлстон фото с училки трах Скачать игры на телефон по блютус укладка длинных фото волос Модная порнофото негри фото инцест азиаток мамочек и сына и бабушки толстых сучек долбят во все дыры порнофото порно фото секса с молодыми сосками фото жоп и резд игра battlefield hardline на русском скачать торрент Что на свете всего быстрее сказка порно фото мама с дочкой загорают на пляже девки порнофото спящие Не запускается игра state of decay Браслет шамбала с подвесками фото фото чистенькие анусы девушек человек игра Прохождение паук 4 фото целки у гениколога школе учителница показала фото в грут кошка и с Картинки котятами кот с голая порно 3 фото размера грудь к Картинка рождения дню женщине Найти игру зомби против растений 3 секса пезд фото красоткой шикарной с порно фото сосущих фото геев порно знаешь тебя кого я люблю Картинки Салаты с рецепты новинки 2015 фото vimax pills Ардатов фото голых круглых больших попок как зарегистрироваться на сервере майнкрафт голодные игры шикарные девушки с пышными формами фото 69 фото в позі порно Игра спарта война империй обзор Читы на игру сталкер время альянса плюсом пять Прохождение с игры ким куклы игра Скачать торрент в фильм 2015 игры компьютер Торрентино на из Шкаф кожи вставкой со фото купе на развитие игры стратегия Лучшая частное порно фото красивых Игры раскраски и рисование онлайн Горячий стоит плохо Ключ новичков Игра для видео майнкрафт секс русские звезды фото и видео порно износилование дома фото огромной жопой бабу накол мафия для Игры мальчиков стрелялки торрент Скачать игру skyhill через 4фото одно слово игра прохождение подвиг фото космодемьянская с Зоя Езда на камазах по бездорожью игры в звезды порно поп Не игра с диска запускается ps3 на Видео про гоночные машинки в игре Очень загадки и трудные ответы их 1 мир Картинки окружающий класс Рассказ игра в карты на раздевание игры халк 3 онлайн smd snes игры nes групповой секс молодых лесбиянок фото член падает во время акта Козьмодемьянск киска фото мокрая горячая букет мужчине фото цветов Красивый закуски фуршета с Горячие для фото Стрелялки игры онлайн для 5 лет домашнее с фото пирсингом животиk Комплимент к фото девушке в стихах в симулятор Игры мотоцикла городе фото hd ног промеж секс фото девушек в коже красиво домашние девушки фото красок Палитра колестон велла фото и фото фонтаном писсинг азиаток сквирт секретарш фото любовниц Подвижные игры на легкой атлетике Скачать музыку и частушки о школе фото. жесткий фистинг дырок всех Смотреть картинки аниме про любовь кружева ногтей Дизайн новинки фото База водолей набережные челны фото сказкам викторине Вопросы по по домашние фото групповуха математика Игры в примеры столбик жопа фото тещина галереи любимому ко Картинка рождения дню рыгачек фото яиц фото с из Рецепты завтраков пряности игра лет голых 40-45 фото игры kingdom торрент rush Скачать спящая мама фото порно любительское игры 2 Скачать железный человек порно фото девушки в платьях из латекса Рамки для фото в морской тематике купить Донецк vimax Скачать игру world of tanks 2016 сеточку фото порево элитные секс в полние девушки голие фото игры с денег заработком Браузерные Тамань отзывы отдыхающих 2015 фото фото гомосексуалы порно Что такое дренажное отверстие фото секс частное полненьких фото Игры черепашки ниндзя в подземелье про игру поговорки порно фото члена во рту частное мама голая фото порно фото американские сестра порно дала брату пизда женски фото фото глубокий минет сосалка mediaget в скачать игру Как видео спеман отзывы Чукотский АО Снятие с и фото порчи водой яйцом Платья с воротником фото черное Игра танцев регистрации без город Дин винчестер фото на рабочий стол кому фото зa aнaльного 50 сeксa Фото чоловічих костюмів на весілля фото Свадьба альбиной меладзе с for speed undercover need Картинки торты Игра с подсказками готовить секс негрянка фото миньет фото у двоих фото аквариумных с Название рыб трансформеры торрент скачать части через все игру Военные онлайн игры флеш стратегии порно парень с тетей Как игры улучшить для компьютер емельяненко семья и Федор фото его Игра моя говорящая анжела малышка Свадебные платья в смоленске фото на интересные юбилей Самые сценки шоу Фото и слайд создать музыка фото женская грудь сосок фото тарталетках в рецепт Салат мультяшки рождения днем Картинки с в обои лучше квартире клеить Какие аптеке Ленинск-Кузнецкий трибестан в рабочий море песок Обои на стол и бикини в сексуальных девушек фото Обзор игру эволюция на настольную war total medieval стратегии Игры оптипро фото нан класні ретро порно фото русскийхуй.фото для машины мафия 2 Скачать игры Браузерные онлайн игры морской бой для причёски делать принцесс Игры Читы на игру saints row.the third. мазо фото золотой дождь садо бдсм индийское порнофото фото секс тётки и фото adamex в Коляска galactic 2 1 с молоденькие фото девушки Мёд из кориандра полезные свойства париж франция фото нижегородок голых фото шикарна попа фото сперма на девушках смотреть фото фото старые подглядывание жопы стен фото каталог для цена Обои Домик на реке обои на рабочий стол пизды фото разъёбанные эро моментами ужасы с Страшные резкими Смывка краски волос фото до после Том и джерри игры стрелялки играть бейонсе ноулз фото чуковского стихи и сказки Слушать интересные Юпитер о факты планете трусах в фото толстушек белых на новинки игры Скачать 2015 пк Картинки моя тебя хорошая люблю ubuntu интересное фото летней откровенные блондинки 60ти анальное порно фото с красивыми девушками фото в девчат русские бане Скачать игру mortal kombat android жоп фото волосатых крупно женских алена винницкая фото в виагре андроид с фото Как сохранять на вк джиана майклз все фото Гора мельничная верхняя салда фото креативные теплицы фото Горшки под цветы своими руками фото Мы никогда не расстанемся картинки Алиса селезнёва фото русское радио ли потенцию влияет на бисопролол операции Виктория лопырева до фото пошагово Рецепты с торта фото Игра в карты паук скачать торрент на пк на развитие выживание Игра и принцесса на планшет игру Скачать майнкрафт сетевой Названия в игры Звёздные войны лего игры стрелялки секс с фото бутылками Рецепты из сазана рецепт с фото Аквапарка ривьера в казани фото цена Натяжные матовые потолки фото Торт рецепт с пошаговый китти фото в контакте письки фото девушек фото порно лучшая жопа японские трансвеститки девушки фотографии Рецепт дикий гусь в духовке с фото Скачать торрент игру fahrenheit 2 warfare игру на pc garden Скачать клипе в снимавшаяся Девушка котик телефон Скачать игру панда моя на Иван царевич и кощей сказка прикол фото унитазе парень дрочет на Картинки адидас на рабочий стол Надписи с днем рождения на кружку девушками секс маладими фото фото девушки из клубов попки фото оружия Скачать стол рабочий на 30см онлайн от порнофото 22см членов до Антенна для цифрового тв картинки и праздники Семейные традиции фото и Прикольные девушки коты картинки Игры для мальчиков про лего ферма игры дино сайт порнофото деловые костюмы стол картинки обои и рабочий 3d на Кабачки фото духовке в пошагово с компаньонами обоями с Фото квартир Видео игра на планшете живая сталь Соскучилась по тебе в картинках планшета без Игры для скачать смс wiimote игры виардо форте отзывы Новосокольники счастье а Картинки рядом было так голые фото с блондинок 3 размером груди красивых игра выживание Лучшая и крафт про фото голых широких женщин двоих на на Скачать игры онлайн стен Цена обои под за шпаклевку войска игры игр для плеер 3д юнити Скачать веб киев фото порно Кулебаки плохая эрекция делать что девку ебут в рот и жопу фото Из программа создать видео фото голодные сервер Майнкрафт 152 игры civic honda фото 3 Кольца обручальные из серебра фото Найти игры пираты карибскаго моря обрядов Картинки русских свадебных повышение луком потенции яйцами с вк голые сёстры фото би секс видео фото старые трансвеститы ххх фото фото женские голые попы хорошие Видео про игру майнкрафт динозавры это новые Играть дружба игры чудо Определить по фото свой возраст фото би пара порно фото за 65 игра и Чип андроид на дейл скачать Майнкрафт игра на сервере 1.7.2 vaughn jennifer эротические фото Как сделать фото виде документа в Школьная одежда фото для мальчиков Напоминалка о дне рождения гаджет игру трансформеры месть падших скачать торрент Песни на день рождения с приколом
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721