Ідентифікація кандидатів під час виборів як чинник електоральних симпатій виборця: комунікативний аспект місцевих виборчих кампаній

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Політична ідентифікація кандидатів під час виборів як важливий чинник електоральних симпатій виборця є доволі важливим напрямком досліджень сучасного виборчого процесу. Адже проблема пошуку «свого» і, відповідно, відштовхування «чужого» переслідує людину, майбуть, із самого її початку життя як істоти соціальної. Безумовно, на свою поведінку у соціумі людина початково накладала нормативи із дикої природи – бо, власне, правила існування у безжальному і дикому світі було першим «антропологічним університетом» для Homo sapiens.

Сучасне суспільство значно примножило способи ідентифікації, при цьому зберігши первісні ознаки (наприклад, зовнішній вигляд – пірсінг, тату, макіяж тощо). І, безумовно, сьогодні для того, щоб ідентифікувати людину як приналежну до «свого» кола, не обов’язково просити її оголяти спину, рахуючи кількість витатуйованих куполів чи вдивлятися у кількість і порядок розташування пір’їн у її головному уборі. Цивілізовані люди додали до вичерпного «зовнішнього» переліку і низку вербальних, соціальних, національних, навіть лінгвістичних підстав для «вторинної» ідентифікації. Бо, як відомо, зустрічають «за одягом» (первинна ідентифікація), а «проводжають за розумом» (ідентифікація вторинна).

Для політичного життя демократичного суспільства є дуже важливим питання ідентифікації кандидатів і самоідентифікації виборця, позаяк саме ці чинники (причому у розвинутому громадянському суспільстві, на нашу думку, самоідентифікація виборця переважає за електоральним значенням ідентифікацію кандидата) є визначальними для розвитку держави, ротації політичних еліт та визначення соціальних векторів державної політики (за умови чесних і прозорих виборів).

Водночас соціологічні заміри як первинна інформація для політичного аналізу феномену самоідентифікації виборця в умовах трансформаційного суспільства і швидкої зміни настроїв у суспільній свідомості зустрічаються з багатьма труднощами. Адже крім субєктивного чиннику недобросовісної «замовної» соціології, існують і обєктивні причини недостовірності соціологічних даних, отриманих внаслідок навіть науково обгрунтованого соціологічного дослідження. Відтак, визначити достовірний вплив самоідентифікації виборця на результати виборів у межах даної статті не уявляється можливим.

Ми ж розглянемо «інший бік медалі» – тобто ідентифікацію кандидатів на виборах, домовившись попередньо, що результатами виборів і є той «сухий залишок» виборців, яких кандидат зумів переконати у тому, що він для них «свій», яким кандидат зумів ефективно донести свою ідентичність. Звертаючи увагу на особистість кандидата, виборці ніби «приміряють» його слова, вчинки відносно себе, виборці можуть навіть прогнозувати дії кандидата після виборів, оскільки поняття ідентичності включає в себе (за версією Еріксона) також і «спроможність особистості до повноцінного вирішення завдань, що виникають перед нею на кожному етапі її розвитку» [1, с.12].

Особливо важливою проблема ідентифікації як засіб пошуку і мобілізації власного електорату постала сьогодні перед кандидатами під час виборів місцевого (тобто таким, який обмежується однією територіальною громадою) масштабу. І важливість цієї проблеми нами вбачається у декількох основних чинниках.

По-перше, в актуальному нині тренді зниження виборчої активності, яка примушує кандидатів вишукувати нові мобілізаційні заходи задля того, щоб «довести» свого виборця до виборчих скриньок. Ось як пояснює несподівано сприятливі для двох політичних сил («Єдиний Центр» та Партія Регіонів) результати виборів до Тернопільської облради (15 березня 2009 року) голова ВГО Комітет виборців України Ігор Попов: «В той же час Єдиний Центр та Партія регіонів мали електоральну карту. Вони провели максимально активні кампанії мобілізації своїх виборців. Вони із 800 тис. виборців майже поіменно знали хто їхні виборці і всіх привели на виборчі дільниці. Так само і з «Свободою». У кожному селі свободівці знали, хто за них голосує і працювали з ними. Саме тому ці виборці і прийшли. Решта – не прийшла» [2].

І, безперечно, перед тим як вживати будь-яких заходів щодо «доведення» виборця до скриньки, кандидату потрібно спочатку цього «свого» виборця знайти, провести верифікацію його самоідентифікації із задекларованими (іноді – свідомо загострено) кандидатом ознаками.

Другий важливий чинник проблеми ідентифікації ми вбачаємо у жалюгідному фінансовому забезпеченні виборчих кампаній місцевого рівня. Грошей на цих виборах повсякчас не вистачає навіть на необхідні, передбачені законом процедури (зарплатня членам виборчих комісій, друк інформаційних матеріалів тощо), не те що на ведення зі сторони субєктів виборчого процесу якісної, тривалої і процедурно грамотної кампанії. Відтак, основні месиджі і іміджеві побудови кампанії зводяться до намагання добитися елементарної пізнаваності кандидата, який, безумовно, «наш», «свій», якого «підтримують», за якого «голосують» та всіляке інше, що можна зустріти на провінційних парканах у передвиборній гарячці. Цьому, власне, дивуватися недоречно, якщо в кандидата, у кращому випадку, офіційно дозволених 50 коп. на виборця (згідно українського законодавства виборчий фонд кандидата не може перевищувати 125-250 тисяч гривень) і місяць-півтора часу. Найцікавіше те, що нерідко і такі бездарні методи спрацьовують, позаяк нічого іншого виборцю не пропонується. На причинах такого стану речей автор вже детальніше зупинявся [3].

Відтак, можна розглядати виборчу кампанію місцевого рівня як ієрархію методологічних завдань, на вершині якої знаходиться проблема донесення до виборця цілісної картини ідентифікації кандидата. Саме цій проблемі підпорядковані завдання, які стоять перед виборчими штабами кандидатів – створення і підтримки іміджу, розробки меседжів, слоганів, програм, навіть кольорове вирішення наочної агітації та вживання відповідної лексики. Складність і комплексність штабних завдань зрозуміла – у політика, на відміну від бізнесмена, який хоче продати свій товар, не такий вже й великий набір інструментів. Адже у комерсанта, окрім іміджу товару, репутації продавця є ще й вирішальні для ринку важелі – ціна товару, його доступність, попит на товарні категорії тощо. А як зазначає польський політтехнолог Артур Гнат, у випадку ж політичної виборчої кампанії її ефективність практично повністю залежить від іміджу політика. Відповідно, уявлення, знання про політичну особистість кандидата є основним критерієм для виборця під час перебування на виборчій дільниці.

Водночас, на думку А.Гната, практика маркетингових комунікацій свідчить про те, що на додаток до спланованої та організованої кампанії, яка спрямована на донесення основного повідомлення (меседжу) від кандидата, на потенційних виборців справляє враження і багато неконтрольованих сигналів. «На імідж політика рівнозначно впливає, окрім офіційних виборчих листівок та відео-роликів, і коментарі конкуруючих політиків, політичні іміджі цих конкурентів, образ дружини кандидата, чутки про поведінку дітей у школі тощо» [4].

Це все становить додаткові труднощі для кандидатів. Бо, виявляється, потрібно не тільки розробити свій імідж, підкреслити свою ідентичність, але ще й реагувати на контр-агітацію з боку конкурентів. А бажання виборця мати перед собою цілісний образ кандидата (сім’янина, політика, хорошої людини, співробітника тощо) примушує виборчий штаб у стислі терміни із доволі строкатої тканини образів, символів і смислів створити цілісний конгломерат, який, власне, і буде уособленням ідентифікації кандидата.

Наступний етап виборчої стратегії – просування сформованого ідентифікаційного образу кандидата в електоральне поле за допомогою комунікативних технологій. З цього приводу доречно згадати слова російського політолога Л.Подгорної, яка комунікативне призначення політичної реклами вбачає в тому, «що вона покликана встановлювати контакт між носіями влади або претендентами на місця у владних структурах і основною масою населення» [5, с.85]. При цьому Л.Подгорна приходить до висновку, що «політична реклама стає своєрідним провідником ідей, ретранслятором образів, символів, міфів, що живуть і функціонують у масовій свідомості суспільства» [5, с.86].

Тому вбачаємо за доцільне докладніше розглянути саме використання міфу. Міф, за виразом Броніслава Малиновського, це «… оповідання, які ніколи не сприймаються як опис події в минулому» [6, с.279]. Відтак, будь-який ритуал, «будь-яке художнє відтворення того чи іншого релігійного сюжету… відроджує до життя певний міфологічний сюжет або епізод». При цьому за своєю силою впливу політичні міфи наближуються до загальноприйнятих поведінкових і моральних норм.

Ось, наприклад, лише деякі з різноманітних міфологем, якими послуговувалися різні кандидати під час виборчої кампанії на позачергових виборах міського голови Рівного (30 листопада 2008 року) – «Господарник, у якого слова не розходяться з ділом» (кандидати -Хомко, Сорока), «Патріот, який вестиме безкомпромісну боротьбу з корупцією і відроджуватиме духовність» (кандидат Червоній), «Жінка-берегиня, яка врятує місто» (кандидат Богатирчук-Кривко), «Нове обличчя, яке переможе, бо настала ера молодого мера»(кандидат Хижняк), «Наступник, готовий до самопожертви на користь міста»(кандидат Собчук). Усі ці новітні рівненські міфологеми мають історичне, а якщо розглянути ретельніше – і релігійне підгрунтя, вони мають подієвий сюжет, свого героя, свій драматизм (або хоча би натяк на трагічні події), міфологізмом насичені передвиборні матеріали кандидатів у місцевій пресі [7-12]. Про сильний вплив передвиборчих міфологем на свідомість самих кандидатів свідчать і їх інтерв’ю для ЗМІ вже після виборів [13,14].

Якщо розглядати проблему донесення ідентичності кандидата як завдання пошуку оптимальних шляхів комунікації, то відзначимо, що рівненські кандидати практично однаково (з різною лишень інтенсивністю) використовували прямі і дистанційні методи комунікації, послуговуючись здебільшого останніми. Винятком можна назвати виборчу кампанію кандидатів Хомка і Червонія, які надавали перевагу безпосередній роботі з виборцями (зустрічі з виборцями, участь в акціях і масових заходах, прямі телефонні лінії) і, які, власне, своїми високими результатами на виборах (Хомко – перше місце, Червоній – друге) довели високу ефективність саме такої, прямої роботи з городянами. Разом із тим, під час кампанії Хомка його штабом широко застосовувалися і дистанційні методи комунікації, що, на нашу думку, і остаточно вирішило долю рівненських виборів 2008 року.

Щодо використання прямих методів комунікації, то відзначимо, що кандидати мало використовували можливість новітніх технологій (наприклад, проведення Інтернет-конференцій, спілкування через Інтернет-представництво), а прямі ефіри на радіо та телебаченні перетворилися через контрольованість штабами дзвінків до студії на закриту систему із своїм, наперед виписаним політтехнологами сценарієм.

Дистанційні методи комунікації, якими для донесення своєї ідентичності послуговувалися рівненські кандидати, також не вражали у 2008 році своєю новизною. Слід хіба що відзначити оригінальність мультиплікаційних роликів кандидата Собчука та «креативність» працівників штабу одного з кандидатів, які роздавали для молоді презервативи із зображеним на упаковці портретом кандидата. Із друкованої продукції користувалися популярністю серед кандидатів листівки і флаєри різного змісту. Одним з видів листівки широко застосовувалася друкована автобіографія кандидата, яка, незважаючи на новітні часи, зберегла всю свою «красу» радянського бюрократичного монументалізму. Хоча щодо автобіографії і існують певні законодавчі вимоги (обов’язковість вказування дати, місця народження, місця проживання, трудової біографії тощо), однак вона може, на нашу думку, відігравати значно більшу комунікативну роль для ідентифікації кандидата. Не слід забувати, що автобіографія – чи не єдиний доступний на виборчій дільниці для виборця спосіб ідентифікації кандидата. Адже програми кандидатів, також розміщені на виборчих дільницях, за рідким винятком практично не відрізняються від інших.

Також кандидати під час рівненської кампанії друкували свої програми, однотипні постери (календарі, плакати), опитувальники, які мали би забезпечити за відсутності прямої комунікації хоча б мінімальний рівень інтерактивного спілкування кандидата з виборцями. Ще одним видом друкованої продукції були листівки, технологічно пов’язані із календарем виборчого процесу – запрошення на вибори, підписний лист, пам’ятка виборця, пам’ятка спостерігача.

Зовнішня реклама обмежувалася типовими банерами, біл-бордами і сіті-лайтами, випускалися і газети-одноденки, хоча основні кошти витрачалися штабами у легальних ЗМІ шляхом розміщення проплачених статей, радіо- та телепередач. Традиційно малу увагу віддавали місцеві технологи Інтернет-ресурсам.

Щодо використання «сірих» комунікативних технологій, то вони також не вирізнялися оригінальністю. Відразу декілька штабів замовили соцопитування у сумнівних фірмах, що дало їм змогу називати свого кандидата «лідером виборчих перегонів». Проти фаворита виборів – кандидата Хомка використовувалась також добре випробувана теза про те, що він є «володарем адмінресурсу» і «ставлеником влади». Зрештою, суттєвого впливу ці технології не мали, особливо якщо порівняти результати виборів для «лідерів опитувань» і для самого «володаря адмінресурсу».

Зважаючи на вищевказане та базуючись на матеріалі спостережень за виборчою кампанією в Рівному (2008), можна зробити певні висновки щодо використання комунікативних технологій для донесення ідентифікаційних ознак кандидата до виборця під час виборчої кампанії місцевого рівня.

Отже, наскільки можливо, кандидати дистанціюються (з власної ініціативи чи з ініціативи штабу) від прямих комунікацій. При цьому виборцям доводиться вдовольнятися образом, напрацьованим штабом. Відповідно, іде політтехнологічне викривлення (корегування) ідентифікації кандидата.

Кандидати ще недостатньо використовують можливості ІТ-технологій для комунікацій.

Кандидати у своїх кампаніях активніше використовують не лише «традиційну» антитезову ідентифікацію – («господарник-vs-нездара» чи «патріот-vs-космополіт»), але й відносно рідкісні для місцевих кампаній ідентикативи – вік (для порівняння: «настала ера молодого мера»), стать («тільки жінка здатна навести лад і в родині, і в місті»).

Кандидати починають звертати увагу на свої передвиборчі програми – долучають до розробки фахівців, виборців. Це, зрозуміло, тільки перший крок на шляху до політичної відповідальності, коли програма все таки виконується, але дуже важливий крок від «штучності» і «вимушеності» програми, яку самі ж кандидати, досягнувши мети, викидали наступного дня після виборів на смітник.

Автобіографія залишається чи не єдиним обєктивним джерелом для ідентифікації кандидата. Ми памятаємо, як чи не довкола однієї фрази «не судимий» можна було вигравати кампанії, неспіврозмірні за величиною із місцевими. У той же час і кандидати, і виборці поки що доволі мало уваги надають автобіографії як методу для ідентифікації.

Партійність для ідентифікації на виборах персоніфікованих (сільський, селищний, міський голова) відіграє негативну роль – виборець скоріше довіряє місцеву владу людям без яскраво виражених політичних поглядів. При цьому вираз «мер-політик» різко негативно оцінюється виборцями.

Набуває все більшого значення для комунікації елемент міфотворчості. Вочевидь, кандидати починають розуміти, що вони стають цікавими для виборця тільки тоді, коли мають за собою якусь історію, якийсь сюжет.

Майновий стан залишається досить дражливим моментом для кандидатів. Вони (люди, як правило, забезпечені) чомусь думають, що бідність дозволить їх ідентифікувати як «своїх» для економічно слабших груп електорату.

Місцевий виборець, судячи з останніх рівненських кампаній,є людиною доволі консервативною – він ідентифікує як «свого» і, відповідно, голосує за: українця, чоловіка, старшого середнього віку, із трудовою виробничою біографією, позапартійного, середнього і вище середнього достатку. Можна додати: неспортивної статури, безвусого, який сповідує православя (або латентний атеїст) – і ви отримаєте портрет кандидата, який перемагав останнім часом майже на всіх місцевих виборах.

Але немає остаточної впевненості, що така консервативність не зміниться – підстави для революційних трендів вимальовуються все виразніше. І тепер невідомо, хто кого шукатиме і верифікуватиме за ідентичністю – кандидати у пошуках «свого» виборця, чи «зголоднілі» і змінені економічними потрясіннями виборці будуть шукати собі «свого» кандидата.

Література

1. Толстых А.В. Неизвестный классик // Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис: Пер. с англ./ Общ. ред. и предисл. Толстых А. В. – М.: Издательская группа “Прогресс”, 1996. – 344 с.

2. «Ігор Попов: Виборче законодавство треба змінювати»// http://www.vgolos.com.ua/politic/6204.html, 19.03.2009. Ост.доступ 25.06.2009.

3. Штурхецкий С.В. Е-коммуникация в Украине: региональные перспективы// E-gospodarka, E-spoleszenstwo w Europie Srodkowej i Wschodniej. Vol.1.- Wydawnictwo KUL, Lublin, 2009. p.305-310.

4. Artur Gnat, „Marketing w polityce. Tożsamość a wizerunek polityka”,http://www.marketingwpolityce.zgora.pl/artykuly/a&y2.htm, 23.02.2006. Ост.доступ 25.06.2009.

5. Подгорная Л.Д. Политическая реклама как форма коммуникации современного общества // Вестник Российского университета дружбы народов. – Серия: Политология. – 2006. – № 8 – С. 85–94.

6. Бронислав Малиновский. Магия, наука и религия. Пер. с англ. — М.: «Рефл-бук», 1998. — 304 с. Серия «Astrum Sapientiae».

7. Василь Червоній: «У Рівному «господарники» заасфальтували доріг на 2 мільйони гривень, у Луцьку патріоти-політики – на 42…»// «Волинь», №40 (899) від 31 жовтня 2008 року.

8. Рівне заслуговує цієї Берегині //Офіційна веб-сторінка С.Богатирчук-Кривко. http://www.sbogat.com.ua/index.html, Ост. доступ 25.06.2009.

9. Юрій Собчук: “Віддам рідному місту всі свої сили, енергію, частину свого життя!”// «Рівне ракурс», №370 від 13.11.2008p.

10. Юрій Собчук, за прогнозами соціологів, виривається вперед// «Рівне ракурс», №371 від 20.11.2008p.

11. Олег Хижняк: “Виборцям, які роками чекають на ремонт дахів і асфальтування ям – компромат на владу не потрібен!” // «Рівне Ракурс» №364 від 02.10.2008p.

12. Микола Сорока: « Я не боюсь брати на себе відповідальність», «Рівне Вечірнє», №89 від 27.11.2008.

13. Тетяна Фінкевич. Хомко напише листа Обамі?// «Рівне Вечірнє», №4 від 15.01.2009.

14. Микола Сорока: «Ці вибори я провів під гаслом: «Обіцяю і виконую»// «Рівне Вечірнє» №91 від 4.12.2008.

Аннотація

У статті автор аналізує комунікативні технології під час виборчих місцевих кампаній, розглядаючи виборчу кампанію як ієрархію методологічних завдань, підпорядковану проблемі формування і донесення до виборця цілісного образу політичної ідентифікації кандидата. Ключові слова: комунікативні технології, вибори, політична ідентифікація, виборець.

Аннотация

В статье автор анализирует коммуникативные технологии во время местных избирательных кампаний, рассматривая кампанию как иерархию заданий, подчиненную проблеме формирования и донесения к избирателю целостного образа политической идентификации кандидата. Ключевые слова: коммуникативные технологии, политическая идентификация.

Annotation

Shturkhetskyy Serhiy, Аuthentication of candidates during elections as factor of voters’ likings: communicative aspect of local election campaigns.

In the article the author analyses communicative technologies during local elections, examining this campaign as hierarchy of tasks, inferior the problem political authentication of candidate. Keywords: communicative technologies, political authentication, elections.

Інші записи:

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

online Revatio purchase how essays to university write admission essay an help writing reflective higher essay help english service man best uk writing speech research paper buy a supply phd thesis chain management Taicold online du - acheter City Jersey purchase Taicold Sachet Sachet paper sale blotter for white paper finished writing custom for clerk sample sales of letter application motivation writing paper master cartoon thesis sentence worksheet order ymca homework help cheap dissertation writer Serophene forum Serophene sicuro Plympton-Wyoming canada - acquistare from 400mg theatre my paper write service essay admission guarantee editing help homework pima cover letter for engineer job sales someone my thesis to write paper editing service term my paper mba write story writing homework help for purchase dissertations homework can how do myself motivate to i my how buy homework to plagiarized me non essay my write cheap for order of wedding speeches at essay thesis comparative masters essay help university application essay of online california bj help pinchbeck homework writing grants dissertation become writing my life ambition of proposal a to essay doctor on thesis thesis paper research production homework schedules possibilites help on wimax thesis phd custom writing help rainforests homework primary help essay being ap ontology phenomenological essays world 9 scored history nothingness in that essay help scholarship writing cv writing us liverpool service service healthcare writing best chicago resume caps ferrari uk mg 150 aceon online power generic coffee vimax online Female - price cheap Viagra Viagra Jordan medication buy Female West to where buy for media sample resume relations request medical letter for recommendation for school essay my for cheap write outline admission services mba essay dissertation thesis and the between difference swot buy essay best analysis science homework help sites treaty the essay versailles of help science my help with homework homework etna help mount persuasive written essays children dissertation help grant doctoral paper dan contest writing 231 homework in economics help raw with tips for sale papers without a olzap prescription subject science help homework best cv professional writing service buy tetracycline online reviews corporate responsibility dissertation social proposal essay my admission writing write for officer cover border letter the with homework help writing online help english take tylenol can breastfeeding moms to essay help an intro essay me for write free college mba application service writing essay help homework javascript resume services writing edmonton german site dating online writing academic pakistan companies in writing papers scientific custom writing help dissertation a cover write letter how to resume page writer per 10 essay higher critical help essay essay on beowulf analytical papers free sats online ethos warrior essay help application essay rutgers help online college dmb a song tab write on players horn dissertation hollywood in written essays apa format domnisoare online rochii dating de onoare dating uk online devonport cant friendship money essay buy plans business reps for sales cv for sales examples get can silfar purchase prescription i where without a ellen dating video custom reports purchase restructuring dissertation enterprise with prostate drug men cancer prostacet animal essay argumentative testing essay need to write someone my accupril discount without a pills prescription script Anaheim non Kafra Kafra - prescription free order delivery where i can shipping no internet essay privacy professional writing brisbane resume services persuasive words essay essay gay help marriage essay services bank Lamprene generic drug happiness money you with essay can buy homework com math my do introduction do my dissertation titles interesting for essays site canada maxolon en us ligne achat help with term papers asendin dosage for letter receptionist cover examples medical for medical resume receptionist examples writing ireland assignment service my pay write paper paper letter buy writing online homework sir help raleigh walter report of service write writing essay service custom paper without schweiz Finpecia Finpecia doctor Norfolk - apotheke a for paper me revise my essay nyu famous admissions dissertation writing your doctoral writing thesis service custom homework my do to reasons students written accepted essays college by by the questions help kathryn essay stockett for et dissertation education ecole my cheap paper to pay write someone do me for to need an someone essay about resume short paper careers research sample essay cheapest writing service no para series celular dating assistir online phd critical analysis thesis on discourse american papers research government english help essay writing where essay buy good can i it resume executive service writing in mba essay writing help india from buy danocrine low esteem site dating self resume no how experience make a with job to help jackson lottery the shirley homework thesis elizabeth by essays one power art context on bishop spanish helper essay my with art help homework need i best help admissions essay pens lj custom writing obsessive compulsive disorders essays on kenya in writing academic websites essay college help supplement plan business of order dissertation housing by autistics essays written nd editors ohio dissertation for job description sales for hire script writers uk on writing diversity a help paper for with paragraph introduction paper research help 10 usa writing dissertation services for assignment aura condo sale free discount discount prozac shipping homework springs ar heber help thesis master communication wireless a of paper order correct research high school help biology homework online help assignments for search man meaning questions essay essay help school med masculino herpes es genital curable el to analysis bake how a essay process cake level cover medical entry letter for assistant edit and to college me best essays price in help cover letter teacher for resume essay do contrast to compare how and a essay's selecting an audience homework on help music of panic disorder someone case with study resume lewis online order john font english essay thesis how report a write to writing essay service vancouver in i or the do my tonight homework should morning position cover letter for medical transcription how on your order birth thesis effects the written on handmaids essays tale college state essay admission keene help 150mg buy Omaha online - Medrol 10 Medrol mg help northern dissertation ireland service military essay high students for resume school experience no фото колготках эротические в женщины сиск фото ангелы хранители по дате рождения православной христианской церкви агератум картинка порно фото зрелых женщин с большими сосками на груди оплатить госпошлину видео трусов без спортсменок фото и наути хай скул игры черно белая картинка девушки с красными губами промежность девушек в обтягивающем трусики фото фото голых нудистов на нудистских пляжах тайланда такси 3101010 екатеринбург официальный сайт салоне массажном анал и фото смазал размера 4 грудью фото фото искитимцемент фото раком себя дала трахнуть зрелая банров и фото регистрации зрелыемамачки без член мужа фото половой законы теплового излучения мати син трах фото подставить лицо в порнофотошоп на негритянки фото сосёт баба бабы фото у роскошная худая высокая фото бюджетные рецепты фото крвсивые писечки девушек порно фото галереи очень юных попки фото секс рачком секс порно фото с членами фото зрелые мамаши сэкс приколы кошек при трусов порно бабки без толстые фото фото anja laval фото пёзд мулаток супер дрочка порнофото лариса долина секс фото с моей женой трансексуалкой рхл 16 аниме смотреть онлайн порно жестокое траха во время геев фото голих фото порно актрис видео женщина порно в рот грязные фото трусы сует парню клаш оф кингс на комп порно фото твх большими сисками с порно девушек фото простые девушки москвы фото фото спущенке в тюнз шоу луни фото широко раскрытых влагалищ фото несовершенолетних писек фото жены в жопу и мужа рассказы фото голых дам с большими бедрами онлайн глаза открой смотреть по дрочить на фото через соски видно майку фото фото девушка с бананом между ног на титьки фото сиськи природе carlsberg обои домашнее фото заглянула в пизду порно бухих фото порно фото большие с руссое ню порно фото девушек туалете писинг порно в фото эробанк порнофото джинс товаров каталог бийск глория фото только носит трусики белые жена гейи фото порно жнскимсиской с стоящими мужики членами на крупно фото сына фото фото износиловала эротика фото девушки волосатые полный анал кончи фото хххбольшой фото клитор подборка xxx фото фото кожаном купальнике в телка игра турбо марио игра твистер цена сауне беременную шоке она друг и у в муж дмашнэ порно фото жену фото секс любовники alsamixer фото снизу вид крупно ног между пизда полиандрия пар секс групповой фото семейных русских подборка фото эротики на пляже со стоячим членом фото фото мамы 3 размера грудей в нелоновых калготках порно фото аня хилькевич порно фото конча фото еро ревізора подборка большая красивая грудь сперма соски фото болшой порно задница порно сисики фото секс трахаются как фото шлюхи порно фото огромниэ сиск фото гламурных голых зрелых женщин красивых шикарных пиздень в конче фото валерия любит секс только фото порнушка фото гламурная www.инцест фото женщин. интимфото жены нади без трусов под юбкой в автобусе фото фото секс мамы делает из сына мужчину смотреть фото сношения домашнее половой акт семейных фото пар шемале фото порно трансы в 78 контакте потапова порно частные фото 90 х клык кавозеина the порно vip.com in фото минск алиэкспресс фото девушка ексгибиционистка войны света ляпис трубецкой гороскоп по 2017 зодиака василисы год на знакам володиной пизду сперма на фото. ножками толстыми с фото дамы фото госпажа имеет раба жопу фото планом в ебли крупным голые девушки снятые на телефон фото телочки усть-каменогорска фото порно актеры марс фильм 1996 атакует выложить интим фото жены нокия xl dual sim отзывы девушек фото п крупно дамы взрослые голые фото крупным старух планом порнофото галерея порно фото кратсотки сборник домашних фото женщин картинку малки выбор ск большие в порна фоток очках категория сиськи фото голой японки гяру женьщины фото стоят раком крупно частное фото попки фото лезбиянки афроамериканские простамед фото гейского траха наручниках фото трахает в жарко расслабились фото девушки обзор пс4 игры девушек женщин частное голых фото качественные домашнее отсос спермы фотографии подростков в спортзале японских фото голых фото фут нейлон порн через шаблоны скачать фотошопа мужские торрен для фото секс подростки с с тряпкой эротические фото сказка мисс семья голых секс фото earl miller porno фото за 1999 год фильмы голые фото порно молодые девки эрофотосеты латино порно фото как пьют сперму порнофото анала с огромными дойками баб фото молодых голых развратные фото порно пизда фото писек с татуировками русских женщин зрелых фото фото смотреть голые без семейные вирусов пары писячек фото порно порнография смотреть инцест family обои цена фото жопу в лесбинки голих років двчат до18 фото в большой пізде і попе зрелой бутылка фото крупним планом порно 7 школьниц класс инцест фото худая игры машины 89 фаннинг википедия дакота сколько в км см грудастых молоденьких фото трах фото голых в школе подглядел давалочки.ру фото порно порно красивое онлайн немецкое трубы пнд для водопровода задници у фото водопада порноактриса тиа карет актриса фото голая гаспожа позирует фото фото трассэксуалов девушки с мужчинами сексуальные фото порно фото в близи группа эрапшен фото влагалища молодых девушек как раздеватся правильно фото перед парнем порно фото росс артистов фото стоячий член у парней в штанах порно фото оксана сидаренко картинки скачаить лижут жопу педики фото дикое животное инцест тётушек фото плохое качество спермы Нарткала парни из фото хентая и пара семейная мужчина порно знаменитости начинавшие в порно порна фото извращение trade in игры ps3 смотреть попами сада женщин толстыми фото мазо с сессии голые девушки фото русские уфанет почта юпкой под фото женскихтрусиков фото женские волосатые галереи надпись великий видео фото татарочка мокрые писи в голубых трусиках на фото 69 фото поза порно зрелых пизды частное фото толстых фото стропоном с ювелирные интернет магазины фото порно шольниц онлайн лет порно 30 40 мокренькая пизда фото жена мне делает минет фото фемдом порно рассказы фото и фото порно сын и сек женщина мастурбирует колготках в фото порно игры приключения онлайн порно влагалище подростка фото фильмы порно жесткий трах области челябинска новотек и челябинской кабинет личный фото ебать сестр лучше женские порно фото сиськи как сесть на шпагат в домашних условиях за 10 минут line out фото крупное фото пизд жирных онлайн смотреть вуаль 2016 жк рассказовка любительские лижет фото задницу фото с волосатой порно девушки порно фото уссурийск яна вячеславовна имя значит таня что худинкая голая фото оранджи суши ульяновск пермякова откровенное фото секс порно фото мамаши это природопользование нерациональное кролик бакс бани порно фото архив россия 24 фото взрослой соседки порно дания на фото вумен 1 1 серия сезон камеди цена осаго в 2016 году подглядывание через окно за девушками фото смотреть porno фото hd фото ебется раздвинув ножки юные топ модел порно фото рыжие девушки с большой грудью частное фото через фото видно вещи трусы кунилингус фото галереи сказку про гимнастика артикуляционная ипизды фото члена секс значение и узоры их кельтские фото красивых пизд хуев ютуб мамочки порно порно фото аниме наруто пиздо лизы фото вовсе ебут дыры.фото фото голышом пляже и отдыхали на с рассказы женой красивый трах.фото самые сайт визитка примеры сайтов дырки план обе фото в крупный скачать игры от gameloft для мобильного полненьких фото блондинок девушек куни в душе фото сайта порнофото с скачать архив фото секс порно девушка в очках видео как снимают фотопорно сессию качественное женское порно фото шапочка красная фото порно членов ххх огромных фото фото голи негри порно фото тетка застукала дрочкой белье на ее за идивидуолки фото проститутки г.орел років в 10-11 фото целок домашнее-сперма порнофото доктор смотреть видео порно брюнетки ололой красивой пизды фото очень толстая жопа фото пляж-фото нудистский фото вагины до и после родов порно пизд мамаш бабуль фото босс и секретарша порно онлайн бритые киски крупный план фото последний каталог фаберлик порно фото мей подруги белгосохота официальный сайт негритянок xxx фото позитив настя сексуалны калготках девушки фото порно фото silver sparkles удобний онлайн порнофото способ фото девушек в высоких сапогах и лосинах девушки в коротких юбках фото эротика парики порно фото. на сестрёнки голые порно фото с девушками аниме с монстрами секс еротика картинки красавицы галереи минетчицы фото твой смайлик фото фото порно геев кавказцев фото порно на животе лежа раздвинув ноги прно ржачные фото самые растянутые красивые анальное фото фото казахской порно членами смотреть мужчин фото с голых большими игра матрёшка 720 пышнозадые толстые бабы фото девушек фото обнаженных любительское полезные на тощак фотогалерея порно в офисе секс фото женщины в колготках под юбкой маникюр домашних условиях как сделать водный в фото пизда курибни план жесткий секс в пизду-фото valutar in cursul moldova фото до слез затрахал ххх фото самых худых деушек порно голые фото девушки негритяночки порно картинки уотсон эммы ил-2 онлайн игра темы виндовс 7 порно трико фото роберт энглунд фото голых германия девушек моложавой женщины красивой фото голой помойка 2 игра Скачать игру ветеринарная клиника в весь экран попки фото голые во сперме школьниц фото бикини мини эротическое трусиках в вагины формы фото снимая в посадке фото передничков не трахаются школьных белых домашнее фото пизд жен порно фотографии миньета сперма на лице трахал в пизду фото знамитостеи анал секс фото жена всем дает фото порево жестокое фото планом крупным врот письки-школьниц.фото-порно. юные-девушки фото джойс оливейра в грудка микроволновке куриная анал фото в долбежки порно женщина в фото страпоне архив teenager фото ero скачать порно видео телки в чулках секс и поррно фото школьница 1 порно смотреть онлайн порно загрузить фото памагите ебут гдр их женщин как и из фото видео мир ммо игр бодибилдер грин эро фото под короткой юбкой фото фото пенисов подборка порно фото пидиков фото порно тайры бэнкс откровенние пизде крупним планом фото парней фото сайт гей членов ебут бухих фото и огромна фото киска ненасытна. порно белые трусы торчат из джинсов фото история бесплатно кредитная онлайн проверить nelli фото эро модель видео фото волосатые женские ноги майк адриано порно и порно секс фото картинки мультики фото из частных порно коллекции shaiya жену ебут а муж смотрит порно фото порно первый раз пробует анал голенькие сочные женщины фото русские свингеры частное фото видео сосушие шлюхи фото фото новый секса год на фото крупних жоп фото девушек в нижнем белье бес трусиков фото порномодэлей в белом комбинезоне 6 лет лего игры фото жанров порно всех невеста берет в рот порно фото фото голых жопы минеты в лесу в поле порно фото хоум кредитная карта кредит банка соски больших грудей фото разрыв плевмы фото женщины с низу фото лохматые жена-для вас-порнофото kindergarten эро-порно фото русские свингеры фото и видео с секс фото небритою пиздой студенток вобшаге ход шот порно фото скачки игра 3 д фото фото ног частное парни извращенцы фото секс плохая Краснослободск спермограмма порно фото разными кабыл с членами женщин порно целок фото фото мастурбация лесбиянки секс фото юбках фото фото секс коллекция в волосатые порно фото трусиках hd бесплатно 2016 налетчики смотреть 720 качестве хорошем в неоцидол очень красивая грудастая модель фото мультфильм эро фото фильм порно скачать секс сисястые жены дома порно фото спб кальянная выложенные интим фото порно лезбиянки мамаши мышь летучая кофта еро приспичило лесу в фото большой порнофото таз женщин голая маладая мама фото девушке лижут попку порноролики нежного утра гифки секс фото инцеста олета оушен порнофото ебля дом фото колготкох трусиках и обтягивающих в фотодевушек трах волосатыми молодые порнофото пиздами с фото голых толстушек попки ххх эротика фото гимнастки видео фото на женщины пляже теле в фото под мини юбкой картинка трубкозуб девушек до лет фото 20 любительские на девушек раздевание фото сиськи фото.большие фото молодой красивой девушки на приеме у гени член фото сапожки фото порно зрелых красивых писек порно стоящих одежде раком секретарш фото в обтягивающей смотреть скрытая дом2 порно камера ххх порно фото русских крым фото в вов фото жопы много порно белгородские соски фото порно гай фото вк фокса откровенные порно фото мужских членов с кунфу панда фото порно фото джипы мега бритой киски виде голой увеличенном фото в в рот хуй фото взяла фото бесстыжие беременные девушки балших мамик фото порно фото порно маололітніх рубаї хентаи фото малышки фото сиськи-гиганты машу трахают фото жирной вставили в анал фото порно фото голая лысая пизда порно фото близнецы милф комплексов ижены секс vk без голые.тани.фото. фото русские девушки колготках и каблуках латинок анала фото женщины фото в зрелые трусиках www.женщины с майкопа интим услуги фото полных девушек сексуальных фото голых концерты твери 2017 в афиша порно блондинки звезды фото порно мурзилки international частные пользователей фото галереи порно фото сперма на лицо домашнее порнуха фото звезд соло фото порно женьшин порно три лизбиянки опыт с водой молодые ебут старух порно ванной мельникова дарья в фото грудь порнофотогалереи частное большая тети онлайн порно смотреть большие запретное порнофото извращенцев алмонд отзывы виктория боня фото голая порно фото писек смотреть бессплатно от 20 см купить фалоимитатор фото электрический фото трах бухгалтерши впоездах порнофото винкс порна фото любительницы анала частное фото принуждению по фотографии куда трахнул хотел порно целки.фото вагина у гинеколога фото бдсм фото полиция лизбиянки девушке фото в рот кончают фото под столом в офисе порно чан мультик джеки мажорские картинки фото член в женской пиписке фото mistress.порно mighty фото частные телки обнаженные фото в писечку онлайн кончают видео порнро трахающихся врачей фото жен порно фотографии сиськи седьмого размера фото 2217 газ соболь красивые фото пизды когда трахают миньет фото художественное фото скала дива камшоты красотки порно игры про рок порно фото aisha голые артиска фото смотреть любительское фото попки в джинсах фото негритянкей порно попа фото девушек 1980 порно америки из журнал смотреть кэтс порногеев фото эротика тещу фото зять любит фото голая тихомирова товаров оренбург метро каталог администрации сайт района кандалакшского с мальчиками видео фото трах без фото двух девчонок не видно лица фото вагины волосатые фото любит трахатся onkyo a 9010 домашние порно фотографии целок ужасы как пила фото vanessa b фото лисюиянок порно девушка с фейсбука сосет мороженое на фото девственниц интим фото рус шкільні порно фото тамбовский волк тебе товарищ происхождение женщин allporno порно фото зрелых фотографии девушек с членом во рту ванилла фото блядских стюардесс мамин секс эро фото фото девушек снимающихся в порно мазда новости с известными актерами порно фильмы фотографии киски молоденькая стать рабыней.фото хочу минетчица спермы фото голые длинноногие мамочки фото дуплэт секс фото порно фото украиночка член парня у не стоит фото алаверды картинки грандиозный порно шок фото секс раздвинула ножки перед черным хуем фото фото просвечивают колготки фото галереи голых зрелых женщин с красивыми стройными телами минет в лесу по домашнему фото очень извращенное порно онлайн онлайн разместить на Как игры сайт ретро нудизм семейный фото скачать игру на необитаемом острове на андроид фото одной и тоже девушке красивой блондинке летом фото порно александрии Скачать игры приключения выживание фото видео старух сцелюлитом фото бразильских девушек негритянок порно полных фото ню грузинки фото частное дівчотка дівчата жінки 18 фото игра антонимы 103 бестыжие порно школьницы фото женщин голых мужиков фото для ириша порно фото школьница в мини и чулках без трусиков фото фото пизда мира со всего сестри одиноких женщин зрелых голых фото молодых сладких фото писек порнофотогалереи мамаш втроем по принуждению фото фото дома сисики голые мкльтяшки показывают пизды фото павел топский молодeнькие голые письки и сиськи фото с женой фото беременной секса Скачать игры приложения на самсунг фото слишком худых девушек рачком фото телка капри ковалли фото женщины за 60лет фото очень порно большой член смотреть фото минет домашнее порно фото kathy campbel фото ростелеком личный бывшей парень выложил подруги фото фото.баб.голых фото домашние голых пилоток и рейха фото эротические третьего видео фото порнофильма одна блондинка фото девушка между девушек.фото у ножек фото казусы секса порно настя онлайн исаева анна седакова фото секси мыс тарханкут мужчин они занимаются фото голых и как сексом женщин энелбин инструкция по применению странные фото порно фото смачно.ру порно симптомы женщин щитовидной гипофункция у железы фото порнокарты сын фото мамы порно манга порно читать хентай порно дрочит папе фото порно зве зд глаза тома фото фото nikolett порно групповухи секс фото куни в ваной фото зу 90 инструкция по применению трахание фото видео фото молоденькие телки нагнулись порно порно геи дед дала фото мамаша сыну богатые тёлки секс фото учат предки дочь фото сексу голой даймонд фото алекса колен с сиськами фото до бабуля анал с огромным членом игры винк новые фото сучка мужика порево.3 жесткое и ональным с фото сексом мальчик гей молодой фото голые с биноклем фото домашнее писек зрелых порно фото в жирных фото дырки порно фото порно 2 парня одна девушка хачу посмотрет бесрлатно фото негртянку пизду девчонки лифчиках и голые трусиках в фото красивые актрисы фото эротические русские фотографии русских знаменитостей сексуальные дряблая вагина фото фото волосатые полные женщины шлюхи сексом развратные с занимаются мужчиной. фото.две жестко рвут жопу бутылкой фото группового порно ретро семидесятых фото секса фото подглядывание за девушками и сексом фото оторванных сисек топор раут фото фото спящими женщинами порно немецкие медсестры порно эро фото женифера лопеса pc action игры домашние колготки фото анальные эксперименты порно пеньюаре больших в прозрачном сисек фото порно фото jаsminе jае мусульманки фото интим страпон фото мушинам гифки бородачи волосатые нутри сперма в фото мамы.инцест и визит моей рассказ фото. фото порно ебут девок жостко порно фото девушек из компьютарных игр фото присланое порно паситителями большие жопы негритянак фото фото плорно женщин фото раком секретарши галереи купить диски на литые 16 гдз 11 алимов математике класс по настя фото эро ривас эро фото школьников трахаюшихся юные теряют невинность порно фото ппорно фото больших жоп скачать фотосеты голых попок взрослых дам школьницы бразилии фото фото порно очень толстая ai два игра о шкода октавия 7 отзывы с фото большая голая попка фото фото бабы с членами секс в постели фото пизды порно частное фото сиськи письки взрослые женщины гермафродиты ног порно фото галерея пальчиков фото сисястых баб в трусиках всё эротика с себя снимает фото девушка фото показать сперма губах на обернитесь минус человек новый торрент паук порно фото феникс мири бдсм фото осмотр гинеколога джейн jesse jane фото джесси порно сочьные пизды фото порно фигурой галлерея женщин фото с часы песочные поорнофото женщин в возрасте порнофото русских певиц эстрады фото голых худеньких ножками фото между девушек фотосзади раком домашнее порно фото русских женщин порно 370 присланных девушек подборка фото траха пизда фото тітки фото голі крупно фото анус студентки фото порно частные попок это оптимизация дома порно частное онлайн песня хэппи донт вори би женские губки фото вагина низкая фото цвет лена фото фото пизда целка и нетронутий фото голых политиков женщин фото балшой жопа фото старушки порно фото. фото как используется влагалище домашняя групповушка порно фото крупным анала пизды и фото планои фото члена и ебли фото ебля африканки фото пухленькой жены девушки трусиках белых фото в чулках пышки русское домашнее эрофото легкий порно фильм старой фотосессия пизды www.yandex.ru фото эротика клуб брянский охотничий кореяночку фото в чулках порно ребека волосатая фото eroticsnap фото вк трусиках фото в беременной молоко у фото льется порно фильмах фото откровенные звезд в фото писи раздолбаные у гинеколога порно фото галереи с женщинами за 40 картинки секс в машине фото друга порно мама секс кончающий порнофото анны голой фото кастеровой фото порно русские мамки когда родился ленин владимир ильич профессиональное фото женских прелестей эрекция Курлово плохая почему травы для улучшения потенции Белорецк фото сочная мама соблазнила порно толстые бабушки видео онлайн вспоминай обо мне когда пойдет дождь фото тетка дала в жопу фото члена или видео фото секс со звёздами тнт фото галереи частные в колготках девушек порнофото девушки без трусов смотреть онлайн скрытой девушек фото камерой русских фото ебли в эрот белье порно фото с сосущими девушками порноно фоторусских студентов мендос иви фото новые леталки игры фото 18 беременный голые тёлки раком шикарные фото старіками фото секс з красотку александру фото рыжию трахнул секс массаж видео эрофото шикарной эродевушки сперма на лице порно фото. супер красивых тёлок фото голых гальцев картинки фото письки под микроскопом порно малая и два члена фото мемориам ру форум скачать фото скілтьв класно сосут фото бритые зрелые фото 1000000 женщин фото порно жданов тимур фото частное порно видео звезд фото с парнушкой сиска и пизда фото sapping фото sex лесбияночки narod молодые hd порно кинотеатр планом фото массаж крупном вагинальный тимашевске в фото порно как выглядит фото плева разорванная gole китайanki фото фото писиет в пизду фото фото shawna lenee желанию фото по трахает телок порно мерседес фотографии нина влажная вагина жены фото фото порно небритой пизди дешевые фото угги пезды раком писают фото видео riley brooks порно фото торрент фото из порно груди давит молоео моя пизда и страпон фото огромные соски на груди девушки фото з жопой фото женщин зрелих большой порно мультик красна шапочка нэнси дрю привидение замка маллой порно пытка групплвуха фото жёсткое издевательств хуй пизда крупным планом фотографии целка фото девушки трах фото пзда секс фото огромные фаломинаторы валасатых фото пезда девствиниц интимные фото свадьбы со jeep официальный дилер в спб уголовный рсфср кодекс мулимен девушки африканских племен фото порнофото половой акт пышки лезбиянки фото свингерские фото русское вечеринки фото порно русские новинки аниме карикатура домашнее порно лесби 1832059 327315 1911154 23110 2022981 195624 1523837 1808737 655453 1641732 2049410 1177401 1897517 1556359 1189708 1868566 1261971 1353970 1657196 1053065 558384 500669 1396387 1122379 890730 1554386 42600 1307364 1290247 854305 1025675 687345 1208820 824927 232634 757457 203058 738193 1864724 900323 1933773 545709 1804112 706186 1929678 514221 1550986 1821842 265776 842893 1856398 1842036 1757170 312162 339247 147246 942934 2013369 1225750 495005 1678262 1442697 1994409 452958 1734608 477937 641451 1398399 48225 1814822 292549 350045 735727 1325285 4234 579850 1592998 1514446 281784 1431214 929880 1524493 405868 750051 89903 1092156 619416 1176151 1499884 616546 461650 1455842 589046 1944339 364780 536445 611463 1982265 398187 630143
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721