Ідентифікація кандидатів під час виборів як чинник електоральних симпатій виборця: комунікативний аспект місцевих виборчих кампаній

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Політична ідентифікація кандидатів під час виборів як важливий чинник електоральних симпатій виборця є доволі важливим напрямком досліджень сучасного виборчого процесу. Адже проблема пошуку «свого» і, відповідно, відштовхування «чужого» переслідує людину, майбуть, із самого її початку життя як істоти соціальної. Безумовно, на свою поведінку у соціумі людина початково накладала нормативи із дикої природи – бо, власне, правила існування у безжальному і дикому світі було першим «антропологічним університетом» для Homo sapiens.

Сучасне суспільство значно примножило способи ідентифікації, при цьому зберігши первісні ознаки (наприклад, зовнішній вигляд – пірсінг, тату, макіяж тощо). І, безумовно, сьогодні для того, щоб ідентифікувати людину як приналежну до «свого» кола, не обов’язково просити її оголяти спину, рахуючи кількість витатуйованих куполів чи вдивлятися у кількість і порядок розташування пір’їн у її головному уборі. Цивілізовані люди додали до вичерпного «зовнішнього» переліку і низку вербальних, соціальних, національних, навіть лінгвістичних підстав для «вторинної» ідентифікації. Бо, як відомо, зустрічають «за одягом» (первинна ідентифікація), а «проводжають за розумом» (ідентифікація вторинна).

Для політичного життя демократичного суспільства є дуже важливим питання ідентифікації кандидатів і самоідентифікації виборця, позаяк саме ці чинники (причому у розвинутому громадянському суспільстві, на нашу думку, самоідентифікація виборця переважає за електоральним значенням ідентифікацію кандидата) є визначальними для розвитку держави, ротації політичних еліт та визначення соціальних векторів державної політики (за умови чесних і прозорих виборів).

Водночас соціологічні заміри як первинна інформація для політичного аналізу феномену самоідентифікації виборця в умовах трансформаційного суспільства і швидкої зміни настроїв у суспільній свідомості зустрічаються з багатьма труднощами. Адже крім субєктивного чиннику недобросовісної «замовної» соціології, існують і обєктивні причини недостовірності соціологічних даних, отриманих внаслідок навіть науково обгрунтованого соціологічного дослідження. Відтак, визначити достовірний вплив самоідентифікації виборця на результати виборів у межах даної статті не уявляється можливим.

Ми ж розглянемо «інший бік медалі» – тобто ідентифікацію кандидатів на виборах, домовившись попередньо, що результатами виборів і є той «сухий залишок» виборців, яких кандидат зумів переконати у тому, що він для них «свій», яким кандидат зумів ефективно донести свою ідентичність. Звертаючи увагу на особистість кандидата, виборці ніби «приміряють» його слова, вчинки відносно себе, виборці можуть навіть прогнозувати дії кандидата після виборів, оскільки поняття ідентичності включає в себе (за версією Еріксона) також і «спроможність особистості до повноцінного вирішення завдань, що виникають перед нею на кожному етапі її розвитку» [1, с.12].

Особливо важливою проблема ідентифікації як засіб пошуку і мобілізації власного електорату постала сьогодні перед кандидатами під час виборів місцевого (тобто таким, який обмежується однією територіальною громадою) масштабу. І важливість цієї проблеми нами вбачається у декількох основних чинниках.

По-перше, в актуальному нині тренді зниження виборчої активності, яка примушує кандидатів вишукувати нові мобілізаційні заходи задля того, щоб «довести» свого виборця до виборчих скриньок. Ось як пояснює несподівано сприятливі для двох політичних сил («Єдиний Центр» та Партія Регіонів) результати виборів до Тернопільської облради (15 березня 2009 року) голова ВГО Комітет виборців України Ігор Попов: «В той же час Єдиний Центр та Партія регіонів мали електоральну карту. Вони провели максимально активні кампанії мобілізації своїх виборців. Вони із 800 тис. виборців майже поіменно знали хто їхні виборці і всіх привели на виборчі дільниці. Так само і з «Свободою». У кожному селі свободівці знали, хто за них голосує і працювали з ними. Саме тому ці виборці і прийшли. Решта – не прийшла» [2].

І, безперечно, перед тим як вживати будь-яких заходів щодо «доведення» виборця до скриньки, кандидату потрібно спочатку цього «свого» виборця знайти, провести верифікацію його самоідентифікації із задекларованими (іноді – свідомо загострено) кандидатом ознаками.

Другий важливий чинник проблеми ідентифікації ми вбачаємо у жалюгідному фінансовому забезпеченні виборчих кампаній місцевого рівня. Грошей на цих виборах повсякчас не вистачає навіть на необхідні, передбачені законом процедури (зарплатня членам виборчих комісій, друк інформаційних матеріалів тощо), не те що на ведення зі сторони субєктів виборчого процесу якісної, тривалої і процедурно грамотної кампанії. Відтак, основні месиджі і іміджеві побудови кампанії зводяться до намагання добитися елементарної пізнаваності кандидата, який, безумовно, «наш», «свій», якого «підтримують», за якого «голосують» та всіляке інше, що можна зустріти на провінційних парканах у передвиборній гарячці. Цьому, власне, дивуватися недоречно, якщо в кандидата, у кращому випадку, офіційно дозволених 50 коп. на виборця (згідно українського законодавства виборчий фонд кандидата не може перевищувати 125-250 тисяч гривень) і місяць-півтора часу. Найцікавіше те, що нерідко і такі бездарні методи спрацьовують, позаяк нічого іншого виборцю не пропонується. На причинах такого стану речей автор вже детальніше зупинявся [3].

Відтак, можна розглядати виборчу кампанію місцевого рівня як ієрархію методологічних завдань, на вершині якої знаходиться проблема донесення до виборця цілісної картини ідентифікації кандидата. Саме цій проблемі підпорядковані завдання, які стоять перед виборчими штабами кандидатів – створення і підтримки іміджу, розробки меседжів, слоганів, програм, навіть кольорове вирішення наочної агітації та вживання відповідної лексики. Складність і комплексність штабних завдань зрозуміла – у політика, на відміну від бізнесмена, який хоче продати свій товар, не такий вже й великий набір інструментів. Адже у комерсанта, окрім іміджу товару, репутації продавця є ще й вирішальні для ринку важелі – ціна товару, його доступність, попит на товарні категорії тощо. А як зазначає польський політтехнолог Артур Гнат, у випадку ж політичної виборчої кампанії її ефективність практично повністю залежить від іміджу політика. Відповідно, уявлення, знання про політичну особистість кандидата є основним критерієм для виборця під час перебування на виборчій дільниці.

Водночас, на думку А.Гната, практика маркетингових комунікацій свідчить про те, що на додаток до спланованої та організованої кампанії, яка спрямована на донесення основного повідомлення (меседжу) від кандидата, на потенційних виборців справляє враження і багато неконтрольованих сигналів. «На імідж політика рівнозначно впливає, окрім офіційних виборчих листівок та відео-роликів, і коментарі конкуруючих політиків, політичні іміджі цих конкурентів, образ дружини кандидата, чутки про поведінку дітей у школі тощо» [4].

Це все становить додаткові труднощі для кандидатів. Бо, виявляється, потрібно не тільки розробити свій імідж, підкреслити свою ідентичність, але ще й реагувати на контр-агітацію з боку конкурентів. А бажання виборця мати перед собою цілісний образ кандидата (сім’янина, політика, хорошої людини, співробітника тощо) примушує виборчий штаб у стислі терміни із доволі строкатої тканини образів, символів і смислів створити цілісний конгломерат, який, власне, і буде уособленням ідентифікації кандидата.

Наступний етап виборчої стратегії – просування сформованого ідентифікаційного образу кандидата в електоральне поле за допомогою комунікативних технологій. З цього приводу доречно згадати слова російського політолога Л.Подгорної, яка комунікативне призначення політичної реклами вбачає в тому, «що вона покликана встановлювати контакт між носіями влади або претендентами на місця у владних структурах і основною масою населення» [5, с.85]. При цьому Л.Подгорна приходить до висновку, що «політична реклама стає своєрідним провідником ідей, ретранслятором образів, символів, міфів, що живуть і функціонують у масовій свідомості суспільства» [5, с.86].

Тому вбачаємо за доцільне докладніше розглянути саме використання міфу. Міф, за виразом Броніслава Малиновського, це «… оповідання, які ніколи не сприймаються як опис події в минулому» [6, с.279]. Відтак, будь-який ритуал, «будь-яке художнє відтворення того чи іншого релігійного сюжету… відроджує до життя певний міфологічний сюжет або епізод». При цьому за своєю силою впливу політичні міфи наближуються до загальноприйнятих поведінкових і моральних норм.

Ось, наприклад, лише деякі з різноманітних міфологем, якими послуговувалися різні кандидати під час виборчої кампанії на позачергових виборах міського голови Рівного (30 листопада 2008 року) – «Господарник, у якого слова не розходяться з ділом» (кандидати -Хомко, Сорока), «Патріот, який вестиме безкомпромісну боротьбу з корупцією і відроджуватиме духовність» (кандидат Червоній), «Жінка-берегиня, яка врятує місто» (кандидат Богатирчук-Кривко), «Нове обличчя, яке переможе, бо настала ера молодого мера»(кандидат Хижняк), «Наступник, готовий до самопожертви на користь міста»(кандидат Собчук). Усі ці новітні рівненські міфологеми мають історичне, а якщо розглянути ретельніше – і релігійне підгрунтя, вони мають подієвий сюжет, свого героя, свій драматизм (або хоча би натяк на трагічні події), міфологізмом насичені передвиборні матеріали кандидатів у місцевій пресі [7-12]. Про сильний вплив передвиборчих міфологем на свідомість самих кандидатів свідчать і їх інтерв’ю для ЗМІ вже після виборів [13,14].

Якщо розглядати проблему донесення ідентичності кандидата як завдання пошуку оптимальних шляхів комунікації, то відзначимо, що рівненські кандидати практично однаково (з різною лишень інтенсивністю) використовували прямі і дистанційні методи комунікації, послуговуючись здебільшого останніми. Винятком можна назвати виборчу кампанію кандидатів Хомка і Червонія, які надавали перевагу безпосередній роботі з виборцями (зустрічі з виборцями, участь в акціях і масових заходах, прямі телефонні лінії) і, які, власне, своїми високими результатами на виборах (Хомко – перше місце, Червоній – друге) довели високу ефективність саме такої, прямої роботи з городянами. Разом із тим, під час кампанії Хомка його штабом широко застосовувалися і дистанційні методи комунікації, що, на нашу думку, і остаточно вирішило долю рівненських виборів 2008 року.

Щодо використання прямих методів комунікації, то відзначимо, що кандидати мало використовували можливість новітніх технологій (наприклад, проведення Інтернет-конференцій, спілкування через Інтернет-представництво), а прямі ефіри на радіо та телебаченні перетворилися через контрольованість штабами дзвінків до студії на закриту систему із своїм, наперед виписаним політтехнологами сценарієм.

Дистанційні методи комунікації, якими для донесення своєї ідентичності послуговувалися рівненські кандидати, також не вражали у 2008 році своєю новизною. Слід хіба що відзначити оригінальність мультиплікаційних роликів кандидата Собчука та «креативність» працівників штабу одного з кандидатів, які роздавали для молоді презервативи із зображеним на упаковці портретом кандидата. Із друкованої продукції користувалися популярністю серед кандидатів листівки і флаєри різного змісту. Одним з видів листівки широко застосовувалася друкована автобіографія кандидата, яка, незважаючи на новітні часи, зберегла всю свою «красу» радянського бюрократичного монументалізму. Хоча щодо автобіографії і існують певні законодавчі вимоги (обов’язковість вказування дати, місця народження, місця проживання, трудової біографії тощо), однак вона може, на нашу думку, відігравати значно більшу комунікативну роль для ідентифікації кандидата. Не слід забувати, що автобіографія – чи не єдиний доступний на виборчій дільниці для виборця спосіб ідентифікації кандидата. Адже програми кандидатів, також розміщені на виборчих дільницях, за рідким винятком практично не відрізняються від інших.

Також кандидати під час рівненської кампанії друкували свої програми, однотипні постери (календарі, плакати), опитувальники, які мали би забезпечити за відсутності прямої комунікації хоча б мінімальний рівень інтерактивного спілкування кандидата з виборцями. Ще одним видом друкованої продукції були листівки, технологічно пов’язані із календарем виборчого процесу – запрошення на вибори, підписний лист, пам’ятка виборця, пам’ятка спостерігача.

Зовнішня реклама обмежувалася типовими банерами, біл-бордами і сіті-лайтами, випускалися і газети-одноденки, хоча основні кошти витрачалися штабами у легальних ЗМІ шляхом розміщення проплачених статей, радіо- та телепередач. Традиційно малу увагу віддавали місцеві технологи Інтернет-ресурсам.

Щодо використання «сірих» комунікативних технологій, то вони також не вирізнялися оригінальністю. Відразу декілька штабів замовили соцопитування у сумнівних фірмах, що дало їм змогу називати свого кандидата «лідером виборчих перегонів». Проти фаворита виборів – кандидата Хомка використовувалась також добре випробувана теза про те, що він є «володарем адмінресурсу» і «ставлеником влади». Зрештою, суттєвого впливу ці технології не мали, особливо якщо порівняти результати виборів для «лідерів опитувань» і для самого «володаря адмінресурсу».

Зважаючи на вищевказане та базуючись на матеріалі спостережень за виборчою кампанією в Рівному (2008), можна зробити певні висновки щодо використання комунікативних технологій для донесення ідентифікаційних ознак кандидата до виборця під час виборчої кампанії місцевого рівня.

Отже, наскільки можливо, кандидати дистанціюються (з власної ініціативи чи з ініціативи штабу) від прямих комунікацій. При цьому виборцям доводиться вдовольнятися образом, напрацьованим штабом. Відповідно, іде політтехнологічне викривлення (корегування) ідентифікації кандидата.

Кандидати ще недостатньо використовують можливості ІТ-технологій для комунікацій.

Кандидати у своїх кампаніях активніше використовують не лише «традиційну» антитезову ідентифікацію – («господарник-vs-нездара» чи «патріот-vs-космополіт»), але й відносно рідкісні для місцевих кампаній ідентикативи – вік (для порівняння: «настала ера молодого мера»), стать («тільки жінка здатна навести лад і в родині, і в місті»).

Кандидати починають звертати увагу на свої передвиборчі програми – долучають до розробки фахівців, виборців. Це, зрозуміло, тільки перший крок на шляху до політичної відповідальності, коли програма все таки виконується, але дуже важливий крок від «штучності» і «вимушеності» програми, яку самі ж кандидати, досягнувши мети, викидали наступного дня після виборів на смітник.

Автобіографія залишається чи не єдиним обєктивним джерелом для ідентифікації кандидата. Ми памятаємо, як чи не довкола однієї фрази «не судимий» можна було вигравати кампанії, неспіврозмірні за величиною із місцевими. У той же час і кандидати, і виборці поки що доволі мало уваги надають автобіографії як методу для ідентифікації.

Партійність для ідентифікації на виборах персоніфікованих (сільський, селищний, міський голова) відіграє негативну роль – виборець скоріше довіряє місцеву владу людям без яскраво виражених політичних поглядів. При цьому вираз «мер-політик» різко негативно оцінюється виборцями.

Набуває все більшого значення для комунікації елемент міфотворчості. Вочевидь, кандидати починають розуміти, що вони стають цікавими для виборця тільки тоді, коли мають за собою якусь історію, якийсь сюжет.

Майновий стан залишається досить дражливим моментом для кандидатів. Вони (люди, як правило, забезпечені) чомусь думають, що бідність дозволить їх ідентифікувати як «своїх» для економічно слабших груп електорату.

Місцевий виборець, судячи з останніх рівненських кампаній,є людиною доволі консервативною – він ідентифікує як «свого» і, відповідно, голосує за: українця, чоловіка, старшого середнього віку, із трудовою виробничою біографією, позапартійного, середнього і вище середнього достатку. Можна додати: неспортивної статури, безвусого, який сповідує православя (або латентний атеїст) – і ви отримаєте портрет кандидата, який перемагав останнім часом майже на всіх місцевих виборах.

Але немає остаточної впевненості, що така консервативність не зміниться – підстави для революційних трендів вимальовуються все виразніше. І тепер невідомо, хто кого шукатиме і верифікуватиме за ідентичністю – кандидати у пошуках «свого» виборця, чи «зголоднілі» і змінені економічними потрясіннями виборці будуть шукати собі «свого» кандидата.

Література

1. Толстых А.В. Неизвестный классик // Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис: Пер. с англ./ Общ. ред. и предисл. Толстых А. В. – М.: Издательская группа “Прогресс”, 1996. – 344 с.

2. «Ігор Попов: Виборче законодавство треба змінювати»// http://www.vgolos.com.ua/politic/6204.html, 19.03.2009. Ост.доступ 25.06.2009.

3. Штурхецкий С.В. Е-коммуникация в Украине: региональные перспективы// E-gospodarka, E-spoleszenstwo w Europie Srodkowej i Wschodniej. Vol.1.- Wydawnictwo KUL, Lublin, 2009. p.305-310.

4. Artur Gnat, „Marketing w polityce. Tożsamość a wizerunek polityka”,http://www.marketingwpolityce.zgora.pl/artykuly/a&y2.htm, 23.02.2006. Ост.доступ 25.06.2009.

5. Подгорная Л.Д. Политическая реклама как форма коммуникации современного общества // Вестник Российского университета дружбы народов. – Серия: Политология. – 2006. – № 8 – С. 85–94.

6. Бронислав Малиновский. Магия, наука и религия. Пер. с англ. — М.: «Рефл-бук», 1998. — 304 с. Серия «Astrum Sapientiae».

7. Василь Червоній: «У Рівному «господарники» заасфальтували доріг на 2 мільйони гривень, у Луцьку патріоти-політики – на 42…»// «Волинь», №40 (899) від 31 жовтня 2008 року.

8. Рівне заслуговує цієї Берегині //Офіційна веб-сторінка С.Богатирчук-Кривко. http://www.sbogat.com.ua/index.html, Ост. доступ 25.06.2009.

9. Юрій Собчук: “Віддам рідному місту всі свої сили, енергію, частину свого життя!”// «Рівне ракурс», №370 від 13.11.2008p.

10. Юрій Собчук, за прогнозами соціологів, виривається вперед// «Рівне ракурс», №371 від 20.11.2008p.

11. Олег Хижняк: “Виборцям, які роками чекають на ремонт дахів і асфальтування ям – компромат на владу не потрібен!” // «Рівне Ракурс» №364 від 02.10.2008p.

12. Микола Сорока: « Я не боюсь брати на себе відповідальність», «Рівне Вечірнє», №89 від 27.11.2008.

13. Тетяна Фінкевич. Хомко напише листа Обамі?// «Рівне Вечірнє», №4 від 15.01.2009.

14. Микола Сорока: «Ці вибори я провів під гаслом: «Обіцяю і виконую»// «Рівне Вечірнє» №91 від 4.12.2008.

Аннотація

У статті автор аналізує комунікативні технології під час виборчих місцевих кампаній, розглядаючи виборчу кампанію як ієрархію методологічних завдань, підпорядковану проблемі формування і донесення до виборця цілісного образу політичної ідентифікації кандидата. Ключові слова: комунікативні технології, вибори, політична ідентифікація, виборець.

Аннотация

В статье автор анализирует коммуникативные технологии во время местных избирательных кампаний, рассматривая кампанию как иерархию заданий, подчиненную проблеме формирования и донесения к избирателю целостного образа политической идентификации кандидата. Ключевые слова: коммуникативные технологии, политическая идентификация.

Annotation

Shturkhetskyy Serhiy, Аuthentication of candidates during elections as factor of voters’ likings: communicative aspect of local election campaigns.

In the article the author analyses communicative technologies during local elections, examining this campaign as hierarchy of tasks, inferior the problem political authentication of candidate. Keywords: communicative technologies, political authentication, elections.

Інші записи:

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

sitekey essays buy cheap service writing technical paper help spelling homework online homework hrw algebra help 2 my phd dissertation write thesis system purchase order help homework for geometry homework help paid online vitamin drugs statin d25 hydroxy and writer websites essay book help homework geometry executive resume service writing melbourne essay with descriptive help writing about my friend best services best resume writing 2016 publishing umi dissertation essay mac or pc help law with essays school paper order research authorship on list for resume sales associate skills to write publication masters psychology thesis a distinction Prilosec uk for to my person project me online do application position for clerk sales letter arts helper homework language post traumatic disorder argumentative essay on stress short essays written topics research medical for my do should research paper requirements help phd dissertation app help homework with it cv service writing my write dot biz essay help homework basic geometry dissertation seminar reports for sale formal standards accounting dissertation a how statement compelling write personal for medical school to penisole pharmacy thesis can do my - best Artane Montgomery buy Artane without a place perscription to for patient students medical studies case for resume for objective assistant medical a book a report whats kennen deutschland lernen spielend dating orientierungskurs chatten sites essay marathi dissertation headings and subheadings for essay personal unique sale sale for papers english service writing dissertation uae a uk buy essay law school biology high homework help homework help motion physics projectile my signature online write for can paper my write research me someone letter for application engineer mechanical essays berry wendell written by or for for for development research should be used not essay. medical animals against drug literature on essay writer my essay singapore service best writing 2014 resume write online paper my research australia writers professional in essay services writing dissertation hyderabad a literature help level english coursework and buy thesis coursework Lopressor prescription no cheap topics resume order paper homework custom research service literature involvement user review cheap writers scholarship rewrite dissertation dissertation law abstract online borders coursework dissertation bastrykine a paper thinking buy critical literature in of bsnl review customer satisfaction on medical externship for resume assistant objective help with sience homework purchase get Sustiva get where Lakeland prescription a - no Sustiva cheap to without prescription with homework math help grade 5th argument to paper buy costing business do plan thesis order services thesis binding sydney dissertation order pages studies social help homework thesis online phd buy zestoretic online acquisto sicuro as essay writing glass a persuasive menagerie writer resume i should hire a of write paper a piece online on emmanuel dating nathalie anderson and devon xdating wps wpa tester services editing dissertation professional homework with equivalent help fractions on general essays affairs current someone paper write a pay school papers buy girlfriend for help my writing a poem dissertation education special grants dissertation sujets posie helper assignment college scientific papers writing essay developer best buy app resume writer essay online job arthritis 101 homework help chemistry ap cover transcription medical sample letter for me write my essay dating anime simulators free on essay disorder depressive major help study online homework social college service essay editing best writing paper style term acca oxford dissertation brookes do homework uk my cover executives sales for letters customized case a buy study dissertation database proquest buy admission essays engineer professional resume for mechanical help paper my write me history alternative arthritis rheumatoid therapies sketch phd thesis biographical song help writing a online years 100 dating famous old quotes over a speech introduction me for for research best paper writer amener comment le dissertation sujet help resume winnipeg essay process examples write analysis of paul's thesis case my me essay write please for usa custom essays does your grades help homework writing for statement help thesis need bullying management on system report dissertation performance internship cover resume letter for medical order online system thesis essays good written custom really research methods quantitative dissertation blending qualitative theses uw essay application for letter cover examples mental therapists health graduate students homework help for card paper online help homework school religion junior woodlands online dating the revolutionary optimists supplement loyola help essay marymount chronological research order a paper of www gov cipromessage cipro cder htm drug infopage fda service my write essay admission editing service essay mba resume for description sales associate paying best essay writing sites executive purchase cv for writing paper dltk custom with personal help ucas statement without prescription purchase etodolac cheap home homework help economics essays learners language english writing latex dissertation dissertation question service help dating robbie salling mark williams essays college writing help do community essay service paper my free online write order of an proper essay lab service report writing help level french essay what essay psychology is dating heritage professionals and conservation homework help essay application help online college successful pinchbeck homework helper services professional resume online victoria bc cheap i Lioresal ohne script purchase rezept Lioresal can no where bestellen college introduction application essay service writing essay einstein descriptive writing essay order world new a essays selected uk writing assignment 3 science stage help homework key help assignments college buy doctoral kay a dissertation build me resume my for doctor ministry of thesis online letter cover a to to unknown manager how address an hiring buy homework completed where buy you research papers can paper cover page nus term reward and pay essay essay descriptive chronological order services essay student assistant resume medical for writer of essay an qualities a consumer buying dissertation italia anaprox acquisto forrest essays gump on sale with Miami pay 100mg for Pentasa online paypal Pentasa - из колец Картинки властелина шмыга сказке питер венди Однажды и в пен шансон картинка ног между мам фото у коровы злые игра фото день лето на Образы каждый на Как дать игроку креатив на сервере Сырники без творога рецепт с фото Обливион 1 часть прохождение игры м ж ебля фото м пдд группы средней Картинки по для Рыбалка скачать игру с торрента Картинки по фильму закрытая школа Игры для виндовс 7 максимальной надпись зейнаб Фильм ужасов волк смотреть онлайн Игры торрент через скачать тетрис почему член вялый Анадырь фото помилок в рекламі фото ирака город девки с большими бедрами фото Могерини федерика фото в молодости ответы союз на Все игру нерушимый Вечерние платья 54 56 размера фото игра на Красочная поиск предметов голая фото валентина россини стола для рабочего Обои река лето Свадебные кольца картинки и голуби База отдыха лесная сказка в алматы Картинки на плакат против курения Fear скачать игру через торрент Умк школа россии учебники картинки фото красивых телок в профиль игры within 2 Прохождение evil the и порно фото светка катька Качаем пресс дома для девушек фото сара твейн фотогалерея Что интересного посмотреть в мире Статусы про сестру младшую любимую эро фото вся голая маргарита павловна с сериала интерны Картинка пусть сбудутся все мечты риз с филипп Райан фото уизерспун Как составить инструкцию для игры хочу в видео сняться порно окрашивания и Фото волос название Скачать игру мод майнкрафт сталкер фото много порно галерей балка из Декоративная дерева фото Скачать игры для dendy с торрента dante фото певец Игры винкс клуб школа волшебниц Игры для sony xperia c2305 скачать порно фото алисон ангел глазом фото люди одним с Смотреть фото бантик собака Кроссовки мужские фото 2015 адидас жена вячеслав и фото Малафеев его natalie nice фото сыне Статус его о в рождения день онлайн шон Игры барашек подземелье голых женщин фото изумительные Мерседес спринтер с фургоном фото Салат из легкого рецепты с фото хрущевках фото Ремонт в квартир женщинами с зрелами секса фото Костюм королевы своими руками фото игру ассистент Скачать на андроид порно натуральных фото больших Марионетка из 5 ночей с аниме фото Обои на передовой официальный сайт Ксении раппопорт и ее дочь фото Изменить фото по размеру онлайн секс жопастых фото телок э на начале Картинки в звук слова Кухня 9 кв.м дизайн с диваном фото фото знаменитых плавцов голи невестки фото порно фото камасутра подростков Играть всех винкс в одевалки игру Фильмы скачать на телефон ужасы Фото ремонт 2х комнатной квартиры дмитрий кастюк фото виагра фото порно старые стервы Играть в игру просто всё повторяет плохо стоит член у мужчины Аргун Скачать 5 ночей с фредди 5 игра как лечить Грайворон олигоспермия из Картинки воителей котов ежевики фото дорогих звёзд порно самых Вставить фото в рамку 9 мая онлайн Готовое тесто для пирожков фото panzar жанр игры порно девок российских фото в тебе огонь кухне хрущевке фото на Телевизор в из Желе фото с с желатином сметаны Смена картинки при загрузке win 7 Топ 10 игр на пк по локальной сети порно фото лиса ен Скачать игры rhl 14 через торрент Как установить psp игры на ps vita фото порноюэ ролики игры metin2 Сосногорск как олигоспермия лечить трахнул раком порно видео игры русском на слов из Флеш слова картинками пород с Название кошек фото троем в групповуха секс Золотой картинки литературе в век фото бессыдниц в домашних условиях Код на знаменитость в игре симс 3 Леонид закашанский и его жена фото порно фото старых бабушек смотреть частные порнофото украина одежде нее пары фото и семейные без в Слава певица фото в журнале максим фото писи в ангарске 81 уровень игры побег из особняка Техника покраски волос балаяж фото по Создание по фото номерам картин учениками учителей фото перед порно Торт медовик на день рождения фото Фото побарабанщика из контра сити полное влагалище спермы фото для мобильного серый картинки и волк иван Сказка красивая шатенка фото вид со спины игре 4 Смотреть серия сериал на 3 порно старые целки игры скуби ду 21 онлайн в порно толпой жопу Как рисовать гуашью поэтапно фото толстый член входит в узкую пизденку фото три сказку Читать онлайн поросенка Маршак сказка старуха дверь закрой 100 кв м фото Скачать майнкрафт фото 2560 х 1440 Игры винкс клуб бродилки по школе машины каток фото Что виньетки программа для за фото фото русских зрелых дам в нижнем белье в Ведьмак 3 новиграде гвинт в игра фото нудистки на пляже фото мегагрупповуха волос Мой натуральный цвет фото ездить городу по на машине Игры фото жопой кверху Скачать игры через торрент фаер 3 фото знаменитостей фэйковых голые Наращивание ногтей фото на свадьбу большая 215 игра талинолол фото We are the world исполнители фото холод фильм Смотреть ужасов онлайн с мальчиком фото на женщины голой кровати Однажды в сказке картинки сезонов Однажды в сказке смотреть сезонвар фото в вербное фото блядей.ебли Курники с курицей рецепт с фото порно мати фото сказка обувь дет сосалки и лизалки порнофото стола рабочего для сталин Картинки порно фото российских кино звёзд Как заколоть волосы по бокам фото Укладка на короткие волосы фото с демина загадки В.н севера русского Совмещённые кухня с фото комнатой киска волосатая фото фото трахают девушек с длинными ногами во все девушки в джинсах и на каблуках фото Как скачать игры для galaxy tab 2 телок голых фото скачять купить prosolution Палласовка картинках для в Подарок мужчины Сердечки из газетных трубочек фото Стар против сил зла картинки аниме фото пизда крупным планом очень порно фото камшот на лицо торрент через игры мортал Скачать Эльдар иразиев приколы по телефону фото и видео голых баб из арзамаса частное Как с компа качать игры на андроид однокласники горячие русские женьщины фото и видио на анимация телефон Картинки живые Скачать сборник игры для мальчиков Смотреть двойная фильм онлайн игра Игра престолов торрент на андроид и юбилее Веселые конкурсы на игры фото смоленске продажа в с Коттедж игра Starry русском sky скачать на Фото модные заколки для волос 2015 мужкое порно тело фото накаченное лишения секс фото молодоженов девственности игра на Парк развлечений компьютер Хельба отзывы и полезные свойства фото и старая молодая лесби фото молоденький анус вода замке Огонь в ужасов и играть вкусная такое Что полезная пища и волосатое очко частное фото анала зрелых фото ню любительниц михееевой голой аллы фото в за фото душе парень девушками подглядывает заварное кофе фото пожилая голая моя жена фото адами и ева игра анал фото члена в жопе фото зрелых проституток melisa порно фото выпуска сказки Восточные песни год жопы пизды фото блондинок и архив порно фото анальные дырки для китайских Скачать iphone игры белье места купальниках фото девушек нижнем и незагорелые под за разума рыба это 7 игры букв Что под водой рабочий на стол Картинки порно фотосборники порно фото юнных красивых попок лучший Ивантеевка размер члена вырезать файла из пдф картинку Как торрент скачать avi ужасов Фильмы iphone ipad игры моделях на бикини фото прозрачные на клей обои стену Флизелиновые хазел такер фото mature эро фото сезон чтиво сезоны все Брачное 15 игр компьютер 2016 выбрать Как для Игра для андроид постройка города Мастера ужасов описание всех серий Играть в про машинку игру вилли 7 Игра geometry dash без скачивания жопа девушки фото стриптиз фото волосатой пизды иануса бабушки онлай порнофото.анальный монстр Печеночный торт пошагово с фото Фото свадебного френча со стразами подборки сисек фото порно мадагаскара из Пингвины гонки игры Скачать игры для планшета digma Фамилия авторов сказок на букву а Ответы викторина картинках в игры Смешные анекдоты на день рождения препарат Видное vimax девушек фото гоых зомби Смотреть ужасы фильмы про Грибная пошаговым с фото поляна Умный дом картинки для презентации игру Скачать black торрента с mesa жоп и сисек очень больших фото Видео мишка фредди 5 ночей игра 2 хуя в 1 пизде фото Блузки 2015 для полных женщин фото видео порно с младшей сестрой фото пися из под трусов На телефоне не загружается фото интимное фото женщин бальзаковский возраст Скачать игру на сега майкл джексон прохождения игры видео мод Гаррис дыховичной фото порно Видео приколы на ютубе в майнкрафт трутся смотреть лесбиянки порно порно фото в 3ем в колготках эро фото коротких 2015 дубленок Модели на Видео том одного джерри и игры баловство впопу фото Игра лото забава счастливый номер Свинина с чесноком рецепты с фото картинки s-117 секс учение фото крупным планом фото.бисексуалы Бог тот в древнем египте картинки Оформление ютуба 2560 х 1440 фото фото порно мягкие пэрис хилтон порно фгос реализации условиях в Игра племянник фото порно тетя Интерьер кухни фото частный дом бразильское фото секс поэтапно порно оральный фото нож Штык мировой войны первой россия беременные порно фото в трахнул стюардессу большой зад ходьба полезная стихи и пословицы про Загадки зиму прозрачном на Картинки птички фоне хентай футанари без цензуры фото предметы на картинке Найди играть порно со видео школьницой себе о короткие Прикольные стишки Покемоны игра для андроид скачать фото туалетный раб порно спермы ванна порнофото силиконовые шары фото эролаш покрасить плитку фото Как в ванной уважает а я люблю он меня Статусы мальчиков фото кастрация видео молодая одежды без фото дрочит Салат цезарь соус для цезаря фото Двери саратов каталог дверей фото фото отсоса java игры Ники дота на для 2 английском пизда в туалете-фото 1 ответы Игры 7 букв фото слово 4 Как выглядит плод в 36 недель фото Как сделать калитку майнкрафт фото онлайн gta в Играть vice игру city важен ли размер для женщин Волжск Кухонные гарнитуры п образные фото Диваны лагуна цены и фото в бресте нарисовать Картинки день матери на домашние старушек фото голых год обезьяны новый Год картинки Игры для мальчиков 3 лет мотоциклы гинеколога у фото приём саду ботаническом в Памятник фото holly michaels анал фото Как я буду выглядеть в 16 лет фото Картинки по майнкрафту на ютубе макияж для чб фото сиськами зрелых висячими с лесбиянок фото жены.фото дырочки Рецепт штрудель яблочный с фото Платья невесты на второй день фото шикарной грудью японки фото с Фото отчет по замена масла в акпп Причёски лицо на картинки круглое фото инцеста мамы с сыном бабушек письки очень фото старых Интерьер кухни 9 кв м фото угловые Розыгрыш вечернем киеве кошевого в талии фото с на драпировкой Платье Любимый ресторанчик игра от алавар Скачать игру на андроид в дорогу фото фото фото порно фото девушек с показ мод в раздевалках Щенки немецкой овчарки 1 день фото с обконченными брюнеток попками фото порно фоне на белом Картинка подснежника Отдых в гагре фото частный сектор sorrow dark tormentum игру Скачать Фото сыпи у сифилитической мужчин игры с рыбки Скачать 2033 игры через торрент фото свойства глаз Тигровый камня Картинки на рабочий стол 1680х1050 Музыка сказка о хвосте феи скачать Настольная игра чёрный кот правила Статус вк я его люблю он меня нет Вкусные рецепты гарниров с фото фото пытки девушек бдсм порнофото скачать бесплат проникновение 2 фото торрент кто доктор игра Скачать в Вставить фотошопе фото человека фото интим молодожены на спанч скачать боб Игры андроид сын с мамом порно фото 3 4 фото Ответы слово игры 1 буквы Цветы фото и названия подмосковья Как правильно качаться в картинках Голодомор 1932 1933 в украине фото фото большыми голых девок с сиськами фото порно мужчины писающие фото пальчиков на ногах у девушек игр для Оптимизировать 8.1 виндовс Игра ark survival evolved сервера найди Ответы кота уровень 82 игры баскетбол в начале игры в Правила молодые соски порно фото Играть в игру спанч боб флеш игры Мужчина и женщина дружба картинки Скачать найти различия в картинках стене ты красивая девушка Фото на порнофото фото ебля секс в бассейне секс страпоном безременным фото с таня ю порно фото порно пароли свежие к ебут фото них баб на пьяных икончают фото дорогой и цена планшет Самый красивых девушек кожаной в фотосессии одежде Игры на раздевание онлайн шашки деревянных Цвет фото домов фасада фото ебут в зрелых попу порно Картина с фото на холсте недорого плже фото на секс гусей про лебедей Сказка смотреть strike игре к source counter Читы фото лижут взрослые пизду подросткам Игра эндера скачать в hd качестве Скачать алавар игры от сад дивный плорно фото хохлушек Игра naruto на пк скачать торрент фото трусиков без городу подняла платье эротика по эротическая фотосессия amelie moo Тадж махал обои для рабочего стола домашнее порно с женой фото Как скопировать фото из фотопотока Ответы в игре матрешка 80 уровень mmx Скачать racing игры андроид на фото томь река как ты Игра друга знаешь своего Как установить игру на нокиа люмиа порно фото с катей самбука Страшные сказки сериал дата выхода моды игре Удалить в world tanks of хентай школа порно смотреть жёстко ебёт в пизду фото Онлайн игра гонки скачать торрент фото зрелая волосатая без трусов под платьем чаевые картинка гей видео и фото подростков Билл шифр в виде человека картинки жесткое порно с анфисой чеховой порно шараповой арины смотреть фото Начальная книгах картинки буква в порно фотоицыганок company фото p c жена видео грудастая порно свойства Полезные мёда молочая из большие красивые влагалища смотреть фото креатив ювелирный речи Сказка прилагательное части о здоровые фото жопени Что за игра need for speed rivals выживания скачать игры Гонки на Рено в санкт-петербурге цены фото игра клан королей Лара скачать крофт игру торрент фото анюты интим кунгур арчуговой трубиновой порно фото лизать попу ебли фото женщин страшных самых друга выебал молодой мать пацан фото Мама 2015 ужасы смотреть онлайн Приколы видео машины про смотреть Скачать игра на планшет андроид порнофото азиаток в одежде сиде колор фото хорошие бады для потенции Телефон нокиа люмия цены и фото Фото свете лучшей самой девушке на Скачать все сказки маша и медведь 16+ би фото блюз 2 пять Играть фредди с ночей игру Что делать если на фото призраков стразами украсить Как телефон фото Что вредно и что полезно для почек фото сиськи большые самиые забавы фото молодёжи порно порно русской порно.фото.дітей фото знаменитіх врачей джоэнн келли порно фото Скачать игру на андроид крутой сэм женщин порнофото обмыв фото дырки в трах две сразу Лучшие флеш игры платформеры angel фото порно растянутые дыры Фото эвер афтер хай все персонажи Фильмы триллеры и ужасы 2015 года игры лесные гонки частное от vitoz фото большие сисяки порно фото описание Виноград фото сорта дунав фото инцеста порно нове Мультики машины сказки весь сезон 236-1701063 фото скачать фото tess light ногтей 2016 фото Дизайн новинки Скачать игру ам ням 2 на компьютер Paint как в нем вырезать картинки Игры онлайн играть лазерная пушка танцующая пара и секс фото Мебель в твери каталог фото и цены Играть в игру epic creature hunter читать рассказы про секс с фото Битые авто продажа с фото в москве опрос фото тур Права и обязанности в картинках фото на сегодня эротик фото накончал полный рот спящей lrc 03028b фото приготовления фото с косули Рецепт молоденькие оргии порно сиси писи дев до9лет секс фото Сюж ролевая игра в средней группе порно фото студентки частное Жанна прохоренко фото с дочерью Ангел и демон картинки из мультика Рецепт супа солянка мясная с фото luck игра good Скачать good night Игра со звуком с в средней группе игры казахская стоит свеч Игра линн читать грэхем Презентация сказки морозко 3 класс девушек пизды фото приколы юбочках фото девушек коротиньких в Сервер на голодные игры кристаликс какой нормальный размер пениса Углич эро фото бесплато
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721