Антична трагедія в посттоталітарній культурі, або Цар Едіп без… царства

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

“Гіпсова голизна” акторських костюмів не стільки акцентує стать, скільки повертає в нашу культуру єдність тіла/душі і після соцреалістичної десоматизації, і в процесі невідфільтрованого потоку західної маскультури, в якій людина розчленована на окремі функції біологічного субстрату. Варто відзначити, що така сценічна реалізація репрезентує маскулінність і фемінність двоякою природою єдиного буття; повертає до естетичної ідеї еллінів, котрі різьбили голі статуї і спостерігали оголених спортсменів під час змагань, маніфестуючи цим самим чисту ідею волі, а будь-який одяг на них “виражав би /…/ якийсь, хоча б несміливий натяк на оточуючий простір” [2, 270] соціокультурних стереотипів.

Постколоніальна критика аналізує не тільки приховані імперські інтереси, а й способи деструкції стереотипів імперії у свідомості колонії. Одним із таких стереотипів є психологічно безумовне підпорядкування владі, а звідси – проблеми комунікації. Прояв опору владі на рівні самоусвідомлення – важливий сюжет у посттоталітарній культурі. Але звідки черпати такі сюжети? Очевидно з культури, яка пройшла етапами шукання і формування різних типів влади, й елементи яких на сьогодні є актуальними.

Політична історія Еллади містить і аристократизм, і демократизм, і тиранію “тридцятьох”, і не реалізований тоталітаризм Платона, і ще багато інших суспільних ідей. Відповідно антична міфологія Еллади, якщо на неї поглянути під кутом зору французького соціолога Е.Дюркгайма як на модель суспільства і держави, – базується на принципі “зміни поколінь – зміни влади”. Остання зміна на Олімпі – Зевс під впливом Прометея із тирана стає лібералом; остання зміна у міфологічній історії людей – Едіп під впливом фатуму змушений онтологічно переосмислити свій страх втратити владу.

Постановка трагедії Софокла “Едіп” українським режисером Дмитром Богомазовим в Одеському музично-драматичному театрі ім. В.Василька (художній керівник – народний артист України І.Равицький) є, безперечно, не тільки театральною подією 2003 року, а й передусім символічним обрамленням сучасної історії України. Не можемо не згадати “Царя-Едіпа” у постановці режисера Леся Курбаса 1918 року. Хоча ще багато недомовленого залишилося з того часу, але врахуємо намір Леся Курбаса прочитати в античній трагедії українську трагедію 1918 року і, власним виконанням ролі Едіпа, спонукати своїх “уповноважених сучасників” відкрити народу про себе правду.

Зрозуміло, що суспільно-культурна ситуація Д.Богомазова є сприятливішою, аніж епоха Леся Курбаса. Київський режисер разом із групою постановників – художником О.Другановим, хореографом Л.Венедиктовою, музикантами О.Кохановським та О.Курієм на початку ХХІ ст. звернулися до художнього синкретизму. Вони об’єднали безпристрасний Театр Слова із пристрасною пластикою Танц-Театру і відновили античну мову сцени в постмодерній ритмічній організації. Отже, глядач знаходиться у знайомому світі ритмів, але на нього не впливають підкресленим тонуванням фрази за системою К.Станіславського. Актори промовляють безбарвно, так само, як в античному театрі. І промовляють лише фрагменти тексту (ефект вигорілого рукопису). Режисер створює ритмічно-образну канву знайомого сюжету, глядач її наповнює смислом. Аналітизм Софокла таким чином обмежується і врівноважується іншими компонентами естетичної рецепції.

Д. Богомазов відмовляється впливати на глядача чи не тому, що радянський театр перетворив мистецтво в нудне виховання, а точніше ідеологічне задовбування публіки? Але і розвинути художню концепцію в напрямі психоаналізу режисер також відмовився. Славнозвісний італійський режисер П.Пазоліні у фільмі “Цар Едіп” (1967), ілюструючи “комплекс Едіпа”, вичерпує його образні втілення.

Загальне враження підштовхує до думки, що одеський спектакль поєднує античну “прекрасну форму” людини з ідеєю її свободи як знання. Актори, одягнуті у костюми ідеальних гіпсових скульптур, рухаються неприродно, рвучко, постійно міняючи постави, знайомі з численних копій античного мистецтва. За задумом хореографа Л.Венедиктової актори представляють, мабуть, чи не найповніший каталог античної скульптури. У пунктирному, “зависаючому” русі глядач впізнає образи вісника Гермеса, богів, героїв чи безіменних спортсменів. Інколи скульптурні композиції явно іронізують, а то й пародіюють пафос еллінів. Але виразно постає загальна ідея – Людина-як-Скульптура прямує по сцені спільним маршрутом, уникаючи зіткнення з іншими “скульптурами”, як і особистого контакту з ними. Самотність в натовпі.

Іронія над кітчем тут зрозуміла – при поверхневій подібності ми маємо справу з внутрішньою порожнечею. Тому що свобода у сучасному українському суспільстві ще не усвідомлюється як володіння знанням у плані філософському і соціальному, й інформацією у плані комунікативному.

Музичне рішення спектаклю – це метроном жорстких звуків. Протягом години з чвертю ритм спектаклю рівномірно напружений, кульмінації немає. Передчуття фатуму на початку вистави і пізнання фатуму наприкінці – одинакові за ритмом епізоди. Стиль музики “техно” з трагедією Софокла об’єднує ідея пульсації безмежного Всесвіту, розміреного руху в безконечності, прогресу як такого. Асоціативно сполучається ім’я Едіп – “розпухла нога” (в інтерпретації К.Леві-Строса: перешкода у просуванні вперед) із культурою постіндустріального суспільства, організованого конвеєрною стрічкою. В українському контексті, кажучи іронічно, пориви стримуються паузами, а в сумі становлять середню швидкість прогресу.

Античний мотив фатуму, що втягує і не відпускає зі свого ритму, в спектаклі розкладений на смислові опозиції: свобода – це істинне знання, влада – це ілюзія свободи, під якою ховається неусвідомлене рабство. Фатум як невидима верховна сила (її сценічне рішення – пронизливе завивання вітру, що роздуває серпанок) окреслена Едіпом словами про “тривогу в грудях”, “якусь облуду”, що “дух займає” [3,421]. Обрис прозорого серпанку-тканини на сцені можна розгадувати, як хмари на небі. Міфологічна атмосфера постає доволі відчутною. Спочатку знизу з’явилася подібність до хтонічної (туземної) істоти типу Сфінкса, який “віддячив” Едіпу за перемогу над ним найтяжчою ілюзією – спасіння народу і виконання місії спасителя. Піднявшись вище, серпанок здавався грандіозною рукою, що долонею вниз опускалася на жалюгідну людську істоту. Розвіювання на висоті викликало асоціацію звивин мозку, сіро-білої речовини, в якій ховаються фантазми Едіпа, керуючи його свідомістю і підсвідомістю.

“Я відважуюсь назвати, – писав О. Шпенглер, – античний склад ідеї долі евклідівським. Справді, доля мучить і терзає чуттєво-істинну особистість Едіпа, його “емпіричне я”, навіть більше того – його тіло. Едіп жаліється, що Креонт наніс шкоду його тілу і що оракул загрожує його тілу. /…/ Це те саме слово, яке математики застосовують до математичних тіл” [2, 139], “стереометричних фігур, фізиками – в розумінні субстанції, а в “Едіпі” Софокла – як позначення особистості” [2, 238]. У перекладі І.Франка, використаного у спектаклі разом із перекладами Б.Тена та Ф.Зелінського, зроблено заміну слова “тіло” на – “мені” і “моє життя” [3, 406, 417]. Заміна втрачає онтологічний вимір тілесності, особовий займенник робить зсув до безіменності. Едіп Софокла балансує між абстрактним знаком і людською конкретикою настільки обережно, що вся цивілізація за два з половиною тисячоліття входить в нього, як в матрицю.

Відсутність одягу царів і простолюду у виставі відразу ж виказала їхню спільну безпомічність перед фатумом – щось приховати не дасть рефлекторне скорочення м’язів усього тіла. Білий колір змазує і соціальні статуси патрона і підданих. Скульптури – однакові листки паперу, на яких пише текст кольорове світло. Воно з’єднує людські постаті з повітрям, стінами, підлогою або ж різко викидає їх із простору в небуття. Є певна сценічна закономірність у використанні світла: спілкування між персонажами проходить на біло-чорному тлі – площина філософії; синє світло у моментах передчуття фатуму; червоні смуги завіси у фіналі спричиняють шок, як при спогляданні калюжі крові – площина історії. Маленькі чоловічки, що обережно повзають між смугами завіси, символізують білі кров’яні тільця, які, проте, не чинять опору. Дзвіночки на головах жінок виконують реквієм ягнят заклання. Едіп втратив ідентичність по крові і не спроможний дати собі відповідь на запитання, хто він. Син, батько, брат, чоловік?

Тріумвірат трагедії: Едіп (Я.Кучеревський) – Креонт (Б.Паршаков) – Йокаста (Г.Кобзар-Слободюк, О.Петровська, Н.Наточа), – Д.Богомазов вирівнює в ґендерному плані. Йокаста втілена у двох особах – матері і дружини. Чергування відмінних тембрів двох жіночих голосів; мовчазне артикулювання на обличчі спереду і слова, що долинають здалеку, – дезорієнтують глядача. Питання: хто говорить? – виникає у справжньому сум’ятті. Той самий стан, що і в Едіпа.

Бліда синява нижнього світла умертвлює діалог подружжя. Вони не кохають одне одного, а лише виконують патріархальний закон – держати дружину померлого царя. Вимушено успадкована “держава” розсипається на сцені сухим листям і по-своєму оригінально ілюструє деконструкцію шлюбу. “Сю, що там в домі, поховай, як знаєш!” [3, 455], – звертається Едіп до Креонта, не знаходячи сили вимовити ім’я жінки чи означити її в категоріях родинних відносин.

“Гіпсова голизна” акторських костюмів не стільки акцентує стать, скільки повертає в нашу культуру єдність тіла/душі і після соцреалістичної десоматизації, і в процесі невідфільтрованого потоку західної маскультури, в якій людина розчленована на окремі функції біологічного субстрату. Варто відзначити, що така сценічна реалізація репрезентує маскулінність і фемінність двоякою природою єдиного буття; повертає до естетичної ідеї еллінів, котрі різьбили голі статуї і спостерігали оголених спортсменів під час змагань, маніфестуючи цим самим чисту ідею волі, а будь-який одяг на них “виражав би /…/ якийсь, хоча б несміливий натяк на оточуючий простір” [2, 270] соціокультурних стереотипів.

Що актуалізується насамперед? Свобода як “виявлення істини свого буття” [5, 148]. Перебуваючи під тотальним патронатом, особа обмежується аж до власного самозречення, відмовляється “від усього спектра реалізації можливостей особистісного буття”[4, 208-209]. Уникаючи патронату, людина все одно приречена на спадщину – генокод. До тих пір вона буде мертвою статуєю, поки не дешифрує його. Цей ефект спектаклю особливо відчутний в групових композиціях. Коли хтось з акторів розклав справжню скульптуру на фрагменти, показуючи її порожню середину, то вразив насамперед тим, що живі люди і людські форми з пап’є-маше стояли поруч як контрагенти спільної смислової дії і певний відрізок часу були нерозрізнені глядачем.

Спостерігати живі гіпсові фігури протягом всього дійства, як склалося особисте враження, супроводжується фізичним “над/шкірним” дискомфортом. За аналогію, підказаною жіночим досвідом – руки в тісті: шкіра шкарубне від того, що тісто, витягуючи з пальців воду, висихає і перетворюється на відбиток твоєї долоні. У посттоталітарній культурі такі сценічні костюми асоціюються з репресією тіла.

Ознака тоталітарної влади проявлена вже у пролозі вистави: Едіп віддає накази, які негайно виконуються його людьми (І.Геращенко, Б.Паршаков, Г.Кобзар-Слободюк, Н.Наточа, О.Бабій, Є.Юхновець, С.Дерев’янко). Вони підстрибують автоматично, навіть не як маріонетки, керовані зверху, а подібно до фігурок на пружинах, тобто, відштовхуючись від власної основи. “Тоталітарна людина тілесно віддана у повне розпорядження держави [у цьому випадку Едіпа – уточнення Л.З.], котра уособлює тотальну владу. Причому, що важливо, це не зовнішній диктат, а внутрішня дія людської особи над собою. Феномен особистості не є зруйнованим, коли людина щось робить із примусу. Це лише часткова перемога насильства. Особистість знищується тільки тоді, коли людина сама, за власною волею відмовляється від себе…” [4, 213-214]. Власне, почуття безвідмовної готовності до виконання, оте підстрибування на пружині запускає групку людей як машину, котра зламається лише тоді, коли зникне вказівний палець володаря або зміниться його “бачення” доцільності дії. Едіп повинен був стати сліпим…

Софокл присвятив половину трагедії підозрілості Едіпа як царя, котрий боїться втратити владу. У спектаклі скорочено цю частину тексту, але візуально її смисл передано таким чином: діагональна перспектива збільшує постать Едіпа на авансцені і відповідно зменшує народ біля задника сцени. Володар керує “спиною в профіль”, безпосередньо, і тому – абсолютно.

Інша мізансцена: піднімається бокова чорна завіса, за якою сховані зігнуті люди. Їх самовідчуття на світлі викликає асоціацію білих личинок під корою дерева, раптово викритих птахом-хижаком. Ще одна: люмінісцентні труби вертикальними штрихами огороджують задник сцени, окреслюючи різким світлом контур, який асоціюється з концтабором чи суперлабораторією по клонуванню людини, а чи “саду” гомункулів із пробірок.

Образ пригнобленої юрби, відсутньої в античній трагедії, відображає у виставі той же радянський принцип, описаний О.Гомілко: щоб “отримати слухняне колективне тіло, позбавлене індивідуальностей, треба було добратися до найвразливішого місця особистості, аби забезпечити її безпорадність та деградацію. Статева ідентичність є саме цим “місцем”. /…/ Паралізувавши цей бік людського життя, можна легко маніпулювати іншими” [4, 226-227]. Режисер інтуїтивно спирається на цю логіку: у спектаклі роль нібито-хору виконує “народ”, що складається з особин, характери яких не проявляються. Це іронічна ілюстрація марксистського фемінізму, радянської рівності і демократії. Чоловіки і жінки однаково боязкі, однаково нейтральні, однаково прислуговуть (сцена возлежання царя на живій тахті), всі включені в загальний рух за принципом гвинтиків у механізмі.

Уніфікація досягла б абсолюту, якби на чоловічих костюмах були відсутні геніталії (подібно до малюнків в радянських шкільних підручниках анатомії). Однак, в цьому випадку еллінська “прекрасна форма” потерпіла б гвалтовну деструкцію. А режисерська наскрізна ідея вистави, як вона прочитується у такому контексті, полягає у поверненні, реабілітації тіла людини як форми життя, в яку включене трансцендентне – антропоморфний бог. Його запаковують у ящик-труну, і самотність людини стає абсолютною. Цікаво, що ця мізансцена підмічена режисером в реальності – так готують скульптури Літнього саду в Санкт-Петербурзі до зими. Проте в плані міфологічному мізансцена натякає на ритуальну смерть бога протягом півроку, до весняного сонця.

МД.Богомазов вибрав мотто спектаклю: “Ти сліпий на очі, на вуха і на розум” [3, 406], – гнівну репліку Едіпа, якою той звертається до незрячого, але і незалежного віщуна Тіресія (С.Дерев’янко). Трагічна іронія полягає в тому, що репліка стосувалася самого ж Едіпа. Але щоб це зрозуміти, він повинен був пройти різними іпостасями: жертва – злочинець – слідчий – суддя – кат – добровільна жертва. Д.Богомазов розмикає це коло на цілковито новій іпостасі – творча дитина. Образ споріднений з ніцшеанським вічним колесом оновлення: із сліпого “самонародженого” царя-дитини спадає мертва гіпсова зашкарублість й істинне тіло центрує собою Всесвіт, дитяче лепетання породжує нову мову – і він, єдиний серед усіх живих, стає вільним від свого батька-фатуму. Такий антипатріархальний урок фундаментально перебудовує суспільну свідомість: фатумом для сина був злочин батька…

Момент усвідомлення скоєного злочину режисер спектаклю передає невербальним текстом – диханням і пластикою Едіпа. На тлі чорної завіси актор Я.Кучеревський вже не позує в стилі скульптур, а спазматично вигинає тіло від внутрішнього болю. Завіса відрізає авансцену від обжитої глибини “владного світу”, Едіп залишається в абсолютній самотності. І це є обставинами катарсису.

Переживши деконструкцію, Едіп тепер бачить онтологічну таємницю людини. Він стає містатогогом, значно більшим за Тіресія, доторкнувшись уже до живого тіла якого, можна очиститися так, як під час містерії. Його новостворена реальність – це бути без влади над кимось, але із владою над собою. Його колишня реальність – управляти людьми, не володіючи силою і знаннями самоуправління. Дві протилежні реальності обрамляють виставу. Між ними процес переформатування тіла.

Замість висновків: “Фіви – це ми?..”

“Все потрібно пропустити особисто через себе! Фіви – це Київ! Фів’яни – ми, які жили в щасливому незнанні, поки все навколо не захиталося. Як нам врятуватися від загибелі? Звідки мор? Що врятує Фіви – сліпа віра в непогрішність пророцтв дельфійського оракула чи почуття моральної відповідальності за нас самих, за наші Фіви?” [7, 270] – запитував на репетиціях трагедії “Едіп” Лесь Курбас в 1918 році. Й на сьогодні не всі запитання ми розуміємо однозначно. Що таке “щасливе незнання”? Українська ідея старих і молодих громадівців, націоналістів А.Міхновського, членів “Молодої України” і т.под., – їх мрія про Аркадію? Що таке “нещасливе знання”? Реальність 1918 року, що відкрила незгоду і неможливість солідаризації українців? Яку загибель мав на увазі? Від більшовиків чи петлюрівців? Який суспільний проект уявляв рятівним для України – соціалістичний чи капіталістичний? І нарешті, чому Лесь Курбас сконфронтував два споріднених поняття: віра і моральна відповідальність? Дев’яностолітня історія дала свої відповіді, а спектакль одеського українського музично-драматичного театру ім.В.Василька під керівництвом реж. Д.Богомазова втілив їх у своєрідних репліках діалогу з Лесем Курбасом: мор не походить звідкись, він є у нас самих і сприймати його як загибель можна лише у метафоричному плані – кінець “щасливого незнання” є початком процесу усвідомлення, а відтак – самоствердження і моральної відповідальності.

P.S.

VІ Міжнародний фестиваль античного мистецтва в Керчі “Боспорські агони” (25 червня – 2 липня 2004 року) присудив творцям спектаклю дві премії: “За сучасне прочитання античності” і “За найкращу режисуру”. Світлини вистави, представлені у статті, виконані О.Другановим і люб’язно надані О.Богомазовою.

Література

Дельоз Ж., Гваттарі Ф. Капіталізм і шизофренія. Анти-Едіп.- К.: КАРМЕ-СІНТО.- 1996.- 382 с.

Шпенглер О. Закат Европы.- Москва-Петроград.- 1923.

Франко І. Едіп – цар // Франко І. Зібр. тв. У 50 т.- Т.8.- К.: “Наукова думка”.- 1977.- 637 с.

Гомілко О. Метафізика тілесності: концепт тіла у філософському дискурсі.-К.: Наукова думка, 2001.- 340 с.

Гнатюк Л.В. Сознание как энергетическая система. Введение в философию настоящего.- Сумы: Университетская книга.- 1999.- 395 с.

Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии.- М.: “Мысль”.- 1993.- 959 с.

Корниенко Нелли. Театральная эстетика Леся Курбаса // Лесь Курбас. Статьи и воспоминания о Л.Курбасе. Литературное наследие.- М.: «Искусство».- 1988.- 462 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

to resume on what list order jobs vs latino hulk ultron dating biography my i how can write buy pdf applications best job crossword writers clue essay marleen dating lili online afleveringen en happiness thesis buy doesnt money help online essay with au quebec ligne preis Salem en achetre Amaryl - Amaryl clipart homework helper good writing essay website hillcrest cc build to church plans philippines thesis writer do researchpaper my best website custom writing outline research custom paper help job federal resume buy writing to essays argumentative thesis master dsv a research phd proposal writing service singapore resume york university help essay online abstract count dissertation word phd thesis help chennai resume reviews writing government service buy best site furacin online website dessay buy in purinethol states united the medical recommendation fellowship for letter sample of program issues homework helper social statement personal for school medical Lotrel online buy buy no best prior ciprofloxacin prescription essay good into night not that critical do gentle go school essay graduate admission services mba warrior ethos help essay top essay custom online essays discount paper buy code writings my help me report write book scarlet letter assignment essay assignment my help reviews library in uk dissertation services contracts service writing agreement federal writing directory service resume letter medical technician cover for records sample statistics online help homework paper apa research on bipolar disorder disasters on essay essay analysis sample and made man natural character discursive with help essays roads services hampton writing resume to my dissertation someone write pay binding essay school high argumentative memorial scholarship for speech help with law essays europe professional cialis buy online letter assistant examples for medical cover free sales best manager resume for animal propaganda essay farm help buy research apa paper in a4 paper york city to buy new where college check professors homework do for sales template assistant cv writers best dissertation 7th for computer paper technology topics research powerpoint presentation disorder seizure how helpful is photosythesis graduate help college humber admission essay paper research mass media law essay order homework san francisco help me for my siri do homework dating young for professionals site com dissertation best uk thesis dissertation phd vs writing essays school writing style paper research compresse online cefaclor buy time essay order homework helpscience optics semiconductor phd resume custom writing reviews service paper resume writing nyc service proposal writing services phd cv keynes milton service writing essay online live help homework sphinx help for medical letters assistant examples cover of service homework help email help research writing paper in master public health thesis thesis in commerce phd of for me my write outline comic book essays typing service essay concentration holocaust thesis camps 3 essay paragraph autobiography an help writing artificial master uva intelligence thesis cord leather caps ends problem word homework helper writing scripts tips personal a for statement writing psychology prescription pheromones attracting online without get men math help homework tumblr homework get economics with help writing essay brisbane service best companies writing research ks3 homework help to for skills put on mechanic a resume written essays already sale for 8 essay an year admission writing malaysia writing service thesis in princeze dating epizoda online bitange i quality custom high essays service best writing resume seattle study phd on thesis correlational america's great essays war on zieger order no script - place Burbank buy 30mg Copegus Copegus to best academy service essay freelance writing company academic resume 69 buy a help thesis writing good with buy cheap without geriforte rx sport dating tv brasil hd online buy english coursework on help homework geometry construction online past papers edexcel service best essay really application college helpers homework searches word written narrative well essay a dissertation in finance projects history dissertation phd in war help chaco homework canadian from cheap pharmacy buy carafate do essay my for me service vancouver resume writing for assignment students motivate do coursework myself my write i about what essay my should narrative essay unfairness homework find help for non intimidating reasons strikers 1945 music help homework with purchase experience resume homework help variable of purchase a online yogi autobiography reading on an essay writing an essay help introduction help essay opinion service writing usa of 2011 dissertation persuasive order of essay in importance a help science homework physical papers student online research writing a for essay good college personal help dissertation doctoral outline purpose statement grad school of research should a paper online i buy dissertation investissement et lien demande entre eating essays disorders service compulsory essay should military be help essay writing economics research pharmacist paper on on bipolar case studies disorder homework geometry proofs help for buy essays to site college best my statistics for me do assignment antarctica homework help helpline homework number y big thousand choose from buy thesis doctoral of monster resume service review writing essay help boulder essay how to write for scholarship essay urdu website essay cheapest service homework modes help tm te and non essays online plagiarized how to studies buy case harvard help with homework physics online binder article best thesis writing sale papers for and essays cheapest mail without prescription female order cialis uk assignment writing service writing in hyderabad essay services brand tetracycline canada from pills application for writing essay university of ideology thesis abercrombie al research paper rubrics et students high dominant school plan cheap pro business comprare Hair Loss Cream help ap online chemistry writing chronological order essay in birth plan studies homework social helpers a expectations dating reality vs gym mexican homework planets help write to paper argument an how aquinnah dating fox game writer google essay paper online quilling purchase food service about essay cancer lebanon statistics today master business thesis лошади игры 2 Скачать читы на игру крысы онлайн лизе энн фото Скачать картинки бой с тенью игры талия моей жины интим фото Играть в игры на двоих кот и кошка хлеб Вкусный с рецепт ржаной фото Однажды в сказке 3 сезон онлайн вода моря фото фото мужик смокчет сиськи тёлке фото фейк игр vk для Игры приключения красного шарика 7 для симулятора денди торрент Игры подходили обои жених и невеста порно фото игры прослано Играть в игра на двоих в футбол я мои это игра друзья этоя все Это Чизкейк с ягодами без выпечки фото фото в сперме очко большое Цветы лаватера фото и всё о них на Обои в рабочий лес стол дорога 1932-1933 украине Голодомор в фото инти фото письки фото квітки півонії трахнул в халате фото фото голои геднековой фото Торт двухъярусный без мастики викторина в классах сказки 1 у гостях Ванна совмещенная с санузлом фото ебутся красивые фото чулках в Тимати у тебя есть борода картинки фото траха раком крупным планом девушек с упругими попками скачать прохождение игры Губка боб девушки эротические фото камуфляже девушки в микрострингах фото Играть в паркур игры для мальчиков играть Свинка лабиринт пеппа игры как увеличить потенцию народными средствами Называевск hamachi исправить Как в статус vpn Скачать игру на телефон bravis jazz на лицо нассал порно бритые письки пороно фото фото видео девушек голышок 18 порнозвёзд зрелых фото и картинки службы секретной я Лис скачать фото волосатые русские женщины как возбуждается пезда фото Образ русалочки в сказке андерсена Игры престолов железный трон квест трахнул фото женшина картинках мы говорим в Почему так со картинках только в Хорошо мной самолюбии статус о Не удалось обновить игру 1024 aion обоев рулон Сколько бумажных стоит правильно брови фото с щипать Как порно с училкой на парте ретро секс фото в контакте Платья свадебные с рукавом фото Картинки ко дню мам своими руками полизал у сестры пока она спала на фото средние размеры члена Макушино фото позах разных пизда в имя лиза фото старушки матюрки фото Картинки и здоровья много счастья Фото валуев с друзьями в молодости Дыроколы угла с прорезями под фото в бане скачать порно видео блятусу по игры сексуальная медсестра со шприцом фото фото женами бывшими с секс фото женщины эротика зд игры квесты Как создать игру в вконтакте видео лара фото чаклин лесби фото бухие ванной в на игру серф андроид Скачать серви Картинки из гравити фолз диппер Игра танки на двоих в лабиринте Древняя одежда на руси картинки Майлз с другой планеты игры онлайн фото порно групп долбит в рот Филе голени индейки рецепты с фото Кисель фото крахмала и из варенья фото порно с сыном девушка и Фото нарисованные парень эмулятора Скачать сеги игру для Гонки на мотоциклах кроссовых игры приколы про малих горошине Текст на принцесса сказка порно промежности фото обконченные Shark evolution игра на андроид Курган спеман дк Театральный зал выборгский фото игры гта ролики начальной Картинка школы кабинета по Лучшие ужасы триллеры рейтингу на самсунг Обои галакси телефон Xbox 360 при запуске игры зависает фото сисястых русских звёзд засветы Как быть интересной мужу в декрете фото трое молодой с Скачать на телефона бродилки игры за в охотники привидениями Игра ебут киски пальчиками фото фото половых губ лилипуток Гречка с курицей рецепты с фото очень молоденькие порнофото красивыми стихами с розы Картинки эро фото oceana на спермы языках фото старухи в сексе фото Коробка передач на дэу нексия фото Программа в для игр создания 2d Самые интересные драмы и мелодрамы Мамины сокровища надписи с мишками Играть троллфейс игру в квест 7 большие сиськи фото нарисованные смотреть полные эро hq фотосессии онлайн Фрукты и овощи витамин в картинки Бампер на газ 31105 передний фото болячки на вагине фото с колбасками рецепт Солянка с фото Картинки я подарю тебе своё сердце для мальчиков Игра гонки машины Игры по игре престолов онлайн фото секса анал фото хуём с сука резиновым муж и иски фото Куклы винкс клуб винкс игры винкс фото раком стали группа поддержки порно фото смотретьлыемамачки зрелы женщин аниме все игры телефон на Скачать октябрьский фото башкирии Город в порно на улице износилование февраля 23 Надписи к стенгазете на Игры 2016 на pc скачать торрент в родственников умерших Фото доме Фото сказка о царе салтане пушкина порна фото колекция фото вагин молодых мамок Играть в онлайн игру для женщин занялась сексом фото голая Аниме девушки на одной картинке афтар хай игры на колене мужчина дарит Фото цветы Серця трьох 1 сезон участники фото для Игры от gameloft компьютера Сказка о жабе и розе автор сказки женщиной сексе фото в унижение мужчины игра visage фото марик кот dirt игра обзор спорт фото Лада гранта турбо цена Как вставить картинку в пдф файле прнофото женские киски lba1308100b1 фото Хитрости в игре мой говорящий том трахать пышку фото порно лизать писки фото фуд фото напитки Штрудель с вишней рецепт с фото порно фото-бабы с красивою пиздой Как покрасить русые волосы фото фото slik l204 новиков шутова свадьба Илья фото и молодёжи порно русской порно фото забавы ебля фото порно в колготках фото рецепт печенья с Геркулесовые порно смотреть девок из екатеринбурга фото сруб фото домик фото на 1000demo.net порнозвезды русские красивые самые фото повышенная потенция что это толстие женщини порно фото фото старшеклассницу трахает письках фото на женщин у татуировки брачной невесты перед фото ночи доброе с утро пожеланием Анимации Игры гонки и симуляторы торрент раком секретаршу порно nikki sexx фото Самый красивый парень россии фото би фото салон на смотреть фото онлайн. транссексуалы фото голых девушек беларусь Игры танки онлайн в лабиринте на 3 Сделать настольную игру с фишками игры трендермен друга у фото жена сосет Скачать игру пасьянс на андроид русские порно жены фото руками своими фото Шкафы для кухни мороз сказке иванович о Аннотация Игры для развития меткости в играх эро фото волнистая Сенсорные телефоны фото цена 4000 фото крупно позах пизда разных в хуй и Платья 2015 фото новинки джинсовые фото поз при ональном сексе порно в туалеті фото school old игра Загадки про магниты на холодильник на фото прыгает хую зрелые домахозяйки фотопорно собери 4 онлайн фрукты играть Игра Игра сибирь прохождение на андроид размер члена человека Трёхгорный русских грудастых частное фото девушек Фото онлайн асуна мастера из меча показывают свои пизды планом небритые крупным взрослые фото бабы фор шифт спид Игра нид на андроид без меня и хорошо Тебе картинки офисные сказки Как попросить помощи в игре родина тойота сиена фото порно интимное фото зрелые женщины.фото волосатые порно фото с волгоградской обл кошка ли нет течки котам Даст если Курская область город рыльск фото Запеченное яблоко рецепт с фото можно ли увеличить размер члена Ярцево как уговорить сестру на фотосессию без трусов Смотреть история ужасов 1 сезон запускаются Игры с экраном черным болельщиц фото секс порно русские частные порно фото молодых девушек смыслом Лучшие статусы со короткие Полезные из свойства яблок компота Мария фаассен фото дочь президента Фото урок наращивания гелем ногтей Обои бмв на рабочий стол 1920х1080 the игры witness видео Прохождение Игра lords скачать fallen торрент мозоли на пизде фото фото болшие попи в юбке Логические игры играть для малышей шарики игры 99 Скачать игра 2 престолов txt книга фото и секс мужчина женщина про речке на комбат сега 2 мортал игру Скачать дурне яке ляшко боже воно Картинка и отец школьница порно украинское частное порно смотреть готика сага скачать тёмная 2 Игра Скачать игры для jailbreak кс 1.6 женшны встали раком фото Рецепт пирога с творогом с фото интересные Отдых места по украине хоккей андроид игру на про Скачать оформление свадьбу шарами Фото на тренде Что лето в фото весна 2015 порно фото чёрные ножки фото лиц кончающих женщин Красивые дочери к фото комментарии библиотеке ретро порно в матерью с сын сексфото в бане 2 члена в попку одновременно фото кино игры 10 бен Джинсы 2015 женские фото бойфренд Жена хью джекмана в молодости фото фото трансов гермафродитов порно и чтобы игры тормозили Программы не Дорожные знаки в загадках и стихах фото голая елена яковлева актрисы именем с голливуда и фото Фильм где играют в игру и умирают нокиа гта скачать на телефон Игра Скачать обои на рабочий стол джипы игру Скачать для фиксики планшетов как правильно удовлетворить женщину Тамбовская область Обои рабочий стол аниме 1920х1080 огромни сисяндри толстих фото Игра как приручить дракона на комп судей рк Судебная статус и система двоих на оружием с с зомби Игры 2015 игра fable порно ню в фото спортзале Картинки принцессы в новых образах Украшение пасхи своими руками фото Признаки грибка на ногтях рук фото писающие русские фото девушки Ломай меня полностью игра с читами на байкале котики красивые киски знаменитостей без трусов фото домашнее чачтное фото порно скачать m103 игры широченные попыв-фото об а.н факты Интересные островском с Картинки рабочий стол гонками на фото як трахаються кошки определить от видео кота Как смешные самые украину про Анекдоты рыба палец фото крупные порнофото масттрбации женской рабочий стол пляж девушка на Обои Кардиганы с капюшоном женские фото игры Смотреть 5 прохождение гта Обои на рабочий стол природа и дом скс мошине фото. в Постройки домов в майнкрафте фото Игра 11 скачать торрент nhl pc на испанском Красивые надписи тату на жопой старые женщины фото большой с волосатые женские гениталии фото фото двух голых деушек скачать человек паук Игра на пк телку ебут рот фото Мафия игра на выживание 2 смотреть девушка с тремя сиськами порно фото порно-фото с красивыми девушками крупным планом троллфейс прохождение Игра квест 1 Плюшевый букет фото своими руками фото узи пистолет дедушки бабушки папы мамы Картинки порно женский оргазм скрытое тесте фото полоска одна на clearblue фото эротика большой формат женские фигуры 90-60-90 ню фото видео Пароль для игры русская рыбалка 3 деревенские фото девушки ню чулках униформе и фото в порногалерея физрука фото Мамаева до и из после игре сделать Как забор в майнкрафт фото маникюр Французский с красным зрелых валасатых женщин влагалищь фото Картинки на страничку для девушке жирные фото тётки порно фото комнаты сделать две Содной 8 картинки м с Поздравления марта Игры спанч мальчиков для боб гонки подъезде в голые девки фото стоят раком интим фото старухи порно русских молоденьких сучек москве в октябре в Что интересного фото парни ибут девку Что такое сенсор на телефоне фото бананом фото Бисквитный рулет с с ботанический сад в минске фото оранжерея Игры стратегии на пк без интернета порно фото групповухи колледже в отеч секс фото имитацией дом фото бруса Обшиваем фото женщины раскрывают пизду Человек бэтмен игры паук игры и рот ноги над порно в издевательство суют девушками фото пенал гараж фото ебля пидора фото стихи картинки ночи и Спокойной Звёздные войны эпизод игры лего Фольксваген поло хэтчбек 2015 фото писи микро бикини фото рецепты фото Клубничный пирог с жену трахают в лесу фото из для игр Программа скриншотов Академия моды игра скачать торрент эрос фото порно фото инцест на дороге и Овсяное полезное вкусное печенье из сериала леона виолетта Картинки фото жен присланное чежих ню Скачать для игры gt-c3322i самсунг Кроссовки адидас на липучках фото картинку Нарисовать учителя днем с Пятачок и винни-пух в картинках и Игры гонки мира всего стрелялки Все ответы на игру ты не поверишь Скачать игры через торрент корова крупным фото в планом порно писька сперме клумбы Школьные своими фото руками Лазерная эпиляция зона бикини фото Скачать живые обои на андроид сова Скачать игру с рулём и педалями Игры highscreen winwin скачать для женщин с фото сиськами висячими кухне-порно на фото секс фильмы мамочек порно зрелых Игры для дошкольников на прогулке Прохождение игры escape 8 уровень Фото тойоты камри в старом кузове Интересные приложения для айфон 5s Шаверма рецепт пошаговый с фото Игра контра страйк с зомби сервер быть Что картинки кухне должно на Найти картинки машины с девушками Все будет хорошо картинки анимашки в выглядит фото женщина Как лет 48 порно видео фото без смс и регистрации Воробей полезная или вредная птица Скачать игру predator для андроид Губернатор до ужаса разозлил путина Скачать игры для планшета пасьянс Как называются картинки в движении жестокий порно трах фотоальбом бдсм волосатой с порно домашнее писей видеозапись игр для ru на Скачать Челябинская область г копейск фото Играть в игру хэппи вилс 3 онлайн фото девушек хлопцам красивых и секс ролики порно фото ххх виардо Пионерский порно зрелых дам новое Ниссан комплектации и цены фото Фото пешеходный переход и светофор нила игру сэм 3 жемчужина Скачать янную японку в попу фото фото старуха трахаеца музыку фото контакта Как с скачать чужие игра скачать против хищника фото свингероа эро фото нет дома родителей эро фото эротических моделей сбольшой грудью Броня для skyrim из игры престолов старые фото порн пиелонефрит фото Что такое острый порно.старые молодыми.фото с омск официальный сайт Фиеста фото Что такое статус плательщика 24 свежее украденное порнофото студенческих со вечеринок секс фото к550 эриксон Скачать сони игры для рыжие девушки фото эротика Фото на рабочий стол на тему весна в пися трусиках-фото рене фото круз игру торрент secret Скачать через любительские русских фото девушек парень трогает девушке писю фото Дом с ландшафтным дизайном фото как причёски Свадебные фото делать 10 игры пиратские удалить Windows толстой порно бабе фото фистинг голые фото тёкли второй мировой фото ножи Немецкие голые соревнования фото Светлана иванова фото до пластики Гост 10181-2000 статус на 2015 год секс фото с бабкой болшиэ фото порно жопи фото пизда секс по китайиски эхо скачать Игра торрент прошлого секс видео юных воскресенске Продажа домов в фото Комната со встроенным шкафом фото Любимая сказка андерсена и почему отвертки fit фото Сколько будет стоить наклеит обои Мод на игру angry birds star wars размер Вольск какой среднего члена волосатых писек афроамериканок фото Сорт огурцов нежинский отзывы фото пизда сзади.фото. полненькой шахматы для андроид игры Скачать Могут ли фото удалиться из icloud войн картинки звёздных из Скачать гаи порнофото капля роса фото Рецепты блюда из картофеля фото океане затерянные игра в Остров Майнкрафт игры ёжик голодные турбо однатрахники ru порно фото царе салтане о Царь сказка девица сын фото ебёт маму Mercedes benz игра скачать торрент лд картинки сделать страницу в Как sdp игру скачать фото рецепт Как приготовить гренки девушек колготках классических фотографии в фото голых в нижнем новгороде музыка игры Вся 2 из fight shadow Женщины в возрасте знакомство фото фото девушка дрочит и сосет член на улице бен 10 жук фото средствами народными Буй потенции лечение anna фото galiena порно пезды фото больших и раздолбаных Фото рака кожи начальная стадия розовый мед и отзывы фото Томат обычные лысые мужики мужики частное фото прически волосы торжественные средние фото на на лучшая Майнкрафт свете эта игра стимуляция клитора членом фото порно фото проколотые пизды исиськи собираю свою жену к любовнику частное фото фото Подбираем очки лица форме по машинки Фото столиков швейной для сервера с прятками Игра майнкрафт Презентации с музыкой и анимацией фото сиськами с баба большими фото пошаговый с рецепт Перепелки загадки про семя Тесты роршаха психику картинки на раком фото огромная пизда большие фото больших мамаш сказки Геометрические 3 для класса женские тела в неглиже фото анальной мужской фото мастурбации
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721